111221

21 december 2011

EVALUATIE VAN WINTERMAATREGELEN 19 DECEMBER EN TOETSING MAATREGELEN AAN BELEIDSKADER MINISTER

VOOR BETER OV WIJST NS OP VERGETEN AVONDREIZIGERS


Vorige week was Voor Beter OV-partner Rikus Spithorst op bezoek bij ProRail-directeur Marion Gout. Een van de verheugende zaken die daarbij aan de orde kwamen, was de grootscheepse controle die ProRail had uitgevoerd. Alle wisselverwarmingen waren nagekeken. Slechts enkele bleken defect, en zijn inmiddels gerepareerd. “Mooi,” dacht Rikus, “laat nu de winter maar komen! De reiziger zit goed.” Te vroeg gejuicht. Onderstaand een evaluatie van de uitdunning van de treindienst in de Oostelijke landsdelen, en een vergelijking van de gebeurtenissen met de daarbij door minister Schultz in een brief aan Voor Beter OV geschetste randvoorwaarden.
 
De uitgedunde dienstregeling in het Oosten van het land, maandagavond 19 december 2011, was een regelrechte blamage voor het spoor. De maatregel werd genomen omdat weerbureaus uitgingen van zo’n 7 centimeter sneeuwval en een temperatuur van enkele graden boven het vriespunt. Het uitdunnen van de dienstregeling was, gezien het verwachte weertype, absoluut disproportioneel. Het halveren van de Intercitydienst, reizigers vaker laten overstappen, Intercity's geheel opheffen en de reizigers laten instappen in de Stoptreinen: dat soort maatregelen hoort bij 50 centimeter sneeuw, of bij extreme vorst en storm. Niet bij 7 centimeter sneeuw, hoogstens een matige wind en een temperatuur ruim boven het vriespunt!!!
 
ProRail heeft zeer onlangs alle wisselverwarmingen in Nederland gecontroleerd. Na enkele daarop volgende reparaties waren alle verwarmingen functioneel. Dus het mechaniek van de wissels is niet blootgesteld aan storingen ten gevolge van de sneeuwval. Ook de treinen van de NS zijn, aldus de NS zelf, na de ervaringen van vorig jaar aan winterse omstandigheden aangepast. Kortom: er was dus geen enkele reden om aan te nemen, dat zo’n 7 centimeter sneeuwval, die niet gepaard ging met vorst en/of storm, de treindienst zou verstoren, anders dan een incidenteel defect. Overigens, de kans op een incidentele defect is altijd aanwezig. Ook het probleem van grote hoeveelheden ijs die zich onder treinen ophopen en bij het passeren van wissels op bewegende delen vallen, was bij dit weertype ook niet aan de orde.
 
Tot verbijstering van velen, en ook van Voor Beter OV, werd in de loop van maandagmiddag besloten, de treindienst tussen Ede en Nijmegen vanaf 21 uur fors uit te dunnen (halvering van het aantal IC’s) en de treindienst tussen Eindhoven en Venlo eveneens fors in te krimpen door na 21 uur de IC’s op te heffen, en uitsluitend stoptreinen te laten rijden. Verder zouden alle doorgaande reizigers op deze trajecten extra moeten overstappen.
 
Maar dat was nog niet eens het ergste. Een check die door Voor Beter OV werd uitgevoerd, bracht aan het licht, dat de NS domweg was vergeten, er voor te zorgen dat de laatste reismogelijkheden in tact bleven. Immers, een nietsvermoedende reiziger die gewoontegetrouw om bij voorbeeld 23.30 uur vertrekt en dan met de laatste trein zijn bestemming nog bereikt, zou op 19 december wegens de door NS ingevoerde beperkte dienst, eenmaal aangekomen op het vertrekstation hebben moeten constateren dat zijn laatste trein niet meer reed. Na een per e-mail verzonden brandbrief aan de NS-directie, besloot de NS de laatste treinen alsnog in te zetten. Voor Beter OV heeft daar dubbele gedachten bij. Deze interventie onderschrijft maar weer eens het bestaansrecht van de belangenorganisatie, en het siert de NS dat deze omissie meteen is rechtgezet. Maar het is tegelijkertijd ook triest dat de NS zulke ernstige steken laat vallen. Het goed nadenken over wat maatregelen voor reizigers betekenen, hoort bij de basisvaardigheden van een spoorwegmaatschappij, vaardigheden die de NS blijkbaar onvoldoende in huis heeft. Dat is zeer verontrustend.
 
Kortom: de NS rijdt volkomen onnodig een uitgedunde dienstregeling, en vergeet en passant ook nog te organiseren dat de laatste verbindingen gehandhaafd blijven.
 
En dit is niet de eerste keer. Deze zomer diskwalificeerde maakte de NS zichzelf al eens, door vanaf het middaguur een uitgedunde treindienst te rijden in verband met een naderend onweersfront. Dat onweer barstte uiteindelijk los om 9 uur ’s avonds.
 
Voor Beter OV sloeg dit najaar alarm bij minister Schultz. In haar antwoord daarop staat te lezen, dat de minister achter het beleid van preventief treinruimen van de NS staat. Zij vindt het dus prima dat er volkomen onnodige inkrimpingen van de treindienst worden toegepast.
 
De Minister schrijft, via de Waarnemend Directeur Spoorvervoer: “Ik vertrouw erop dat de NS deze keus elke keer naar eer en geweten en zorgvuldig maakt, waarbij het belang van de reiziger voorop staat.”
 
De gebeurtenissen van 19 december wekken de sterke indruk dat de NS niet naar eer en geweten, doch uit een soort mengvorm van paniekvoetbal en gemakzucht heeft gehandeld en laten in ieder geval zien dat er van zorgvuldigheid geen sprake is en dat het belang van de reiziger niet voorop heeft gestaan.
 
Verder laat de minister weten: “De aangepaste dienstregeling behelst niet in de eerste plaats minder treinen, maar vooral minder doorgaande treinen.”
 
De aangepaste dienstregeling van 19 december laat een zeer forse vermindering van het aantal treinen zien. Dus ook op deze mededeling valt heel wat af te dingen.
 
Nog een keer de minister: “Als NS overgaat tot een aangepaste dienstregeling, wordt dit uiterlijk een dag van tevoren bekend gemaakt aan de reizigers.”
 
Nee. Weer mis. Niet een dag van tevoren, maar pas tegen het eind van de middag werd het uitsnijden van de treindienst op teletekst, de website van de NS en omroepberichten aangekondigd. Dus niet “uiterlijk een dag van tevoren”, maar slechts enkele uren.
 
Maar de minister, die recentelijk nog de trotse woorden “Ik ben de baas op het spoor” sprak, vindt het allemaal blijkbaar best. In een serieuze genoegdoening voor de reizigers ziet de bewindsvrouwe overigens geen brood, en de discussie of dit onnodig snijden in de treindienst leidt tot vertragingsschade (reizigers kunnen -afgezien van Geld Terug Bij Vertraging-  geen beroep doen op compensatie wegens artikel 8:108 BW) of contractschade (reizigers kunnen wel een beroep doen op compensatie) gaat zij nadrukkelijk uit de weg.
 
Rikus Spithorst: “De NS heeft zich gisteren laten zien als kampioen koudwatervrees. Een lullig sneeuwbuitje en de trein gaat al door de knieën, waarbij het een en ander ook nog slecht is gecommuniceerd en zeer ondoordacht is aangepakt. Misschien moet het spoor wat minder mensen op het hoofdkantoor hebben die zich bezighouden met zaken als twitterservice en geinige stationswinkeltjes, en wat meer mensen die bovenop het rijden van treinen zitten. Want dat is het werk van de NS en ProRail. Gisteren werd voor de zoveelste keer duidelijk, dat de spoorsector de basics niet op orde heeft.”

Tevreden met de interventie van Voor Beter OV? Eens met de visie? Word gratis sympathisant.

Onderstaand de brief van verkeersminister Schultz.