OVER DEZE WEBSITE

Deze website draait op een server van Yourhosting en wordt onderhouden met behulp van het programma MijnWebsite.

Volgens de nieuwste regelgeving is het verplicht, aan te geven of websites cookies afgeven.

Een door ons uitgevoerde test met behulp van Privacy Badger bracht aan het licht dat deze website de onderstaande trackers bevat:

fonts.googleapis.com

fonts.gstatic.com

in02.hostcontrol.com

i856.photobucket.com

pic.photobucket.com

De vormgeving van deze website wordt verzorgd door Trudy Nielsen en Patrick van der Meij.