5 april 2024

NS WEIGERT COMPENSATIE EERSTEKLAS IN UITPUILTREIN

Een reiziger met een Eerste Klas vervoerbewijs reist in een Intercity die veel korter is dan normaal, waarin het daardoor heel druk is. De conducteur van deze trein heeft reizigers met een Tweede Klas vervoerbewijs via de omroep gemeld dat ze ook in de Eerste Klas mogen reizen. De reiziger met zijn Eerste Klas vervoerbewijs heeft noodgedwongen moeten staan.

 

Omdat deze reiziger niet de kwaliteit heeft gekregen waarvoor hij extra betaalt, wil hij het tariefverschil tussen Eerste Klas en Tweede Klas van de NS terug. NS heeft dit in een Twitterbericht afgewezen. Voor Beter OV vindt dat reizigers in soortgelijke gevallen het tariefverschil wél terug moeten krijgen. Ten eerste omdat wanneer de Eerste Klas voor alle reizigers wordt opengesteld, de Eerste Klas in feite is gedeclasseerd en dus niet aanwezig is in de trein. Ten tweede omdat de trein veel te kort was, en de NS ook daardoor in gebreke is.

 

Voor Beter OV heeft de NS verzocht, de gedupeerde reiziger alsnog te compenseren.

 

 

27 december 2023

KERSTVAKANTIE

MINDER TREINEN, GEEN VAKANTIEKORTING

De NS rijdt deze en komende week een uitgedunde dienstregeling omdat de NS wegens de vakantieperiode minder reizigers verwacht dan normaal. Het is daarom wrang, dat de kortingsuren niet zijn verruimd, vindt Voor Beter OV. De reden dat diverse korting- en vrij reizenabonnementen niet geldig zijn tijdens de spitsuren, is dat de NS stelt reizigers te willen verleiden in de stille uren te reizen.

 

Maar in de vakantieperiodes is het aantal spitsreizigers lager. Daardoor speelt het probleem van capaciteitsgebrek (mits de treinen op de afgesproken lengte rijden en niet uitvallen) tijdens de vakantieperiodes niet. Dit komt tot uiting in het schrappen van reguliere treinen. Abonnementhouders (dalkorting, dalvrij) dienen te worden gecompenseerd voor dit verminderde aanbod, stelt Voor Beter OV.

 

Het valt immers niet te verantwoorden dat de treindienst wordt ingekrompen omdat er geen capaciteitsgebrek, maar juist een capaciteitsoverschot is, terwijl de desbetreffende reizigers, die met lagere frequenties genoegen moeten nemen, tijdens de rustige spitsuren toch de volle mep moeten blijven betalen. Of in het kort: minder treinen, maar niet minder dure uren. Voor Beter OV spreekt van graaigedrag dat voortkomt uit monopoloïde reizigersminachting.

 

 

15 november 2023

NS-REIZIGER BETAALT EXTRA DOOR GESTOORDE POORTJES

Bij een storing van de poortjes op stations blijkt de NS de reizigers op te dragen, in de automaat een duurder kaartje te kopen. Voor Beter OV spreekt van ongeoorloofde geldklopperij.

 

Maandag was er op Den Haag Centraal een storing aan de poortjes, waardoor reizigers met hun OV-chipkaart of bankpas niet konden inchecken. Op het station werd omgeroepen dat reizigers aan de automaat een vervangend vervoerbewijs dienden te kopen. Dit vervoerbewijs is echter € 1 duurder dan reizen op saldo.

 

Voor Beter OV heeft maandag aan de NS gevraagd, op welke wijze de reizigers het teveel betaalde terug kunnen krijgen. De NS liet weten dat dat erg ingewikkeld is, en kon niet toezeggen dat gedupeerde reizigers schadeloos zullen worden gesteld. Vanmorgen heeft de NS nog steeds geen uitsluitsel gegeven.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “De NS heeft een probleem met zijn ticketing, en laat de reiziger, die aan de technische problemen part noch deel heeft, schaamteloos een euro extra betalen. Dit is een ongehoorde schande, temeer dat de NS het teveel betaalde waarschijnlijk niet zal terugbetalen. Deze ongeoorloofde geldklopperij valt op geen enkele wijze goed te praten. Dit is voor ons een principekwestie. NS-baas Wouter Koolmees is te vergelijken met de kelner in een restaurant die een bord soep over de galajurk van een gast laat vallen, en vervolgens een tientje extra in rekening brengt voor de reinigingskosten van het tafellinnen. Ik ben razend nieuwsgierig naar wat de Raad van Commissarissen van de NS en staatssecretaris Vivianne Heijnen van IenW van deze zoveelste schoffering van de reiziger vinden.”
 

 

 

31 oktober 2023

TERUGGAVE RESTSALDO CHIPKAART MOET BETER

Translink moet meer doen om te zorgen dat reizigers het restsaldo op verlopen OV-chipkaarten terugkrijgen of alsnog opmaken. Dat zegt Voor Beter OV op basis van onderzoek van het AD, waaruit blijkt dat er voor tientallen miljoenen aan saldo op verlopen OV-chipkaarten is achtergebleven.

 

Er zijn twee soorten OV-chipkaart:

 

* De persoonlijke kaart, met pasfoto. Van deze kaarten is bekend, welk bankrekeningnummer bij die kaart hoort. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan het restsaldo door translink worden teruggestort op die bankrekening.

 

* De anonieme kaart. Het zou een oplossing kunnen zijn om na het verstrijken van vijf jaar de oplaadmogelijkheid uit te zetten, maar de kaarthouder nog een jaar in de gelegenheid te stellen, zijn saldo terug te vragen of op te maken. Dat opmaken kan leiden tot een klein negatief eindsaldo, maar dat kan ook met anonieme kaarten voor het verstrijken van de geldigheid, en bovendien zal dat bedrag lager zijn dan de aanschafprijs minus de productiekosten van een anonieme OV-chipkaart.

 

Meermaals wordt de OV-chipkaart vergeleken met bijvoorbeeld een dinerbon. “De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat hij zijn geld opmaakt of terugvraagt”. Maar deze vergelijking gaat mank. Immers, in een restaurant kan men ook contant of met een bankpas betalen, dus is het gebruik van een dinerbon optioneel, terwijl om met het OV te reizen tot voor kort een OV-chipkaart feitelijk verplicht was om extra kosten te voorkomen. Bij deze verplichting hoort ook dat de serviceverlening aan de kaarthouder optimaal is. 

 

De OV-chipkaart bestaat nu zo’n twintig jaar. Het is beschamend dat het teruggeven van restsaldi nog steeds niet goed is georganiseerd. En de bankpas is nog geen behoorlijk alternatieve betaalwijze: er kunnen nog geen reizen met korting of vastrecht met een bankpas worden afgerekend. 

 

 

4 oktober 2023

REIZIGERS NS BETAALDEN VOOR TEVERGEEFSE REISPOGING

13:30 uur

 

De NS weigert vooralsnog dit zelf te regelen. In reactie laat NS ons dit weten: “Zoals gebruikelijk bij elke storing kunnen reizigers contact opnemen met de klantenservice.”

 

Wij zijn het hier niet mee eens, en hebben dit geantwoord: “Nee. Wij willen dat dit door NS uit eigen beweging wordt teruggestort. Mensen met bijvoorbeeld "automatisch opladen" merken de afschrijving niet. Vandaar.”

 

Wordt vervolgd.

 

13:00 uur
 

De treinchaos in grote delen van de Randstad, gisteravond, leidde tot financieel nadeel voor passagiers die langdurig tevergeefs op het perron op een trein hadden gewacht. Voor Beter OV eist dat de gedupeerde reizigers schadeloos worden gesteld.

 

Passagiers die langdurig op het perron hadden afgewacht of er nog een trein zou komen, en daarna hebben afgezien van hun reis, bemerkten dat er toch 10 of 20 euro van hun chipkaart of bankrekening was afgeschreven. 

Voor Beter OV eist bij de NS teruggave van dit geld, en heeft deze eis inmiddels bij de NS neergelegd. 

 

 

25 juli 2023

NS WIL NIET ZELF TERUGBETALEN NA FOUT IN PAALTJE

De NS heeft ons vanmorgen medegedeeld geen gehoor te geven aan onze wens dat gedupeerden van de fout met een OV-chippaal in Alphen a/d Rijn door NS uit eigen beweging schadeloos zullen worden gesteld (dus zonder dat reizigers zelf om restitutie moeten vragen).

 

Wij zijn niet akkoord met deze weigering en onderzoeken mogelijkheden om de NS te dwingen, dit alsnog te doen. Hierbij is mogelijk een rol weggelegd voor de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Autoriteit Consument en Markt en het Ministerie van Justitie. 

 

 

21 juli 2023

NS KNOEIT MET CHIPPAALTJE, MAAR BETAALT NOG NIET TERUG

Door een blunder van de NS is er wat misgegaan met een mobiele OV-chipkaartpaal in Alphen a/d Rijn. Daardoor hebben reizigers te veel betaald. Voor Beter OV eist dat de NS uit eigen beweging alles aan de gedupeerde reizigers terugbetaalt. 

 

Tussen donderdag 13 juli en zondag 16 juli reden er vanwege werkzaamheden geen treinen tussen Alphen a/d Rijn en Gouda. Voor het vervangende busvervoer heeft de NS het bewuste in- en uitcheckcheckpaaltje speciaal neergezet. Maar als locatie was in de paal een verkeerd station geprogrammeerd. Daardoor betaalden alle reizigers die geen gratis reisrecht zoals dalvrij hebben, veel te veel voor hun vervangende busritje. 

 

Voor Beter OV wil dat alle gedupeerde reizigers het teveel betaalde automatisch van de NS op hun bankrekening teruggestort krijgen. Daartoe dient de NS dus alle teveel betaalde bedragen terug te storten, en zich dus niet te beperken tot het spreekwoordelijke briefje dat ergens hangt met een tekst als “check uw reis”. Zulke dingen worden door veel reizigers niet opgemerkt, en het resultaat is dat de NS de onterecht betaalde bedragen in eigen zak steekt.

 

Zo werkt het terugbetalen voor de te onderscheiden groepen reizigers:

OV-pay met bankpas: terugstorten, bankrekening is immers bekend.
OV-chipkaart, zonder een vastrecht zoals dalvrij: Indien persoonlijke kaart: is ergens (bij Translink) bekend, wie dat is en wiens bankrekeningnummer dat is. Indien anonieme kaart: terugstorten op de rekening vanaf welke de laatste keer saldo is bijgestort.

 

Naar verwachting zal de NS bij deze eis tegenstribbelen: “Moeilijk, moeilijk” is dan het veelgebruikte argument. Maar dit argument raakt kant noch wal. Immers, bij beweerdelijke onhaalbaarheid van terugstorten zonder dat reizigers daar zelf om vragen, hoort uiterste zorgvuldigheid bij het door de vervoerder gebruiken/hanteren van het systeem. Van die uiterste zorgvuldigheid is in dit geval totaal geen sprake. Een chippaal neerzetten met daarin een verkeerd station als locatie is een  onaanvaardbare, verwijtbare, grove onzorgvuldigheid.

 

Voor Beter OV heeft de eis tot terugbetaling bij de NS neergelegd. De NS was, dagen na het constateren van de fout, nog niet in staat op deze eis te reageren.
 

 

24 april 2023

TARIEVEN SPITS EXTRA HOOG

“ROL NS BIJ OPLOSSEN MOBILITEITSPROBLEMEN VOORBIJ”

Als het aan spoorwegstaatssecretaris Vivianne Heijnen ligt, is de rol van de NS bij het oplossen van onze mobiliteitsproblemen binnenkort definitief voorbij. Ze stelt aan de Tweede Kamer voor, de NS in de nieuwe concessie toe te staan de tarieven in de spitsuren en op drukke trajecten extra te verhogen. Automobilisten betalen dan geen spitsheffing, en treinreizigers wel. Daarbij eist ze in het slot van haar brief dat de concessie uiterlijk op eerste kerstdag 2023 aan de NS moet worden gegund.  Andere vervoerders lijken hiermee per definitie te worden uitgesloten van het HRN.

 

Voor Beter OV vindt het opvallend dat dit voorstel staat verstopt in een Kamerbrief die als titel "proces nieuwe HRN-concessie" draagt. Maar die brief gaat dus niet zozeer over het proces, maar veel meer over het extra duur maken van de trein in de spitsuren.

 

Het plan zal nog meer  mensen de trein uit jagen, verwacht de reizigersclub. Daarmee blijkt het CDA de ernstige problemen die we hebben met onze natuur en onze duurzaamheid te negeren, net als in het stikstofdossier.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het feit dat het tariefplan staat weggemoffeld in een brief waarvan de titel suggereert dat het puur om een procedure gaat, is typerend voor het CDA, de partij namens welke Vivianne Heijnen staatssecretaris van IenW is. Het CDA is een autopartij, en dat blijkt uit het feit dat automobilisten geen spitstoeslag wordt opgelegd, maar treinreizigers wel. En die hebben vaak beroepen waarbij flexibele werktijden of thuiswerken niet aan de orde zijn. En de zinsnede ‘Daarbij richt ik me op een kwalitatief hoogwaardig vervoerproduct’ is ronduit hilarisch. Hijnen is een gewetenloze bewindspersoon, die alle moraliteit en fatsoen ontbeert.”

 

 

6 april 2023

NS CORRIGEERT FOUT OVER GELDIGHEID WEEKENDABONNEMENTEN

Op aandringen van Voor Beter OV heeft de NS een fout bericht over de geldigheid van weekendabonnementen op Goede Vrijdag gecorrigeerd.

 

Op Twitter stelde de NS dat de weekendabonnementen, zoals weekend-vrij en weekend-student, op Goede Vrijdag pas na 18:30 uur geldig zijn. Dat is niet juist. Weekendabonnementen zijn ook de hele dag geldig op feestdagen. Goede Vrijdag is zo’n feestdag. Voor Beter OV wees NS op de fout, waarna de NS de fout corrigeerde.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Wij hebben er bij de NS keer op keer op aangedrongen dat ook via Twitter de correctie tariefinformatie aan reizigers wordt medegedeeld. Ik denk nog steeds ontevreden terug aan Koningsdag vorig jaar, toen de NS reizigers op de mouw speldde dat de Samenreiskorting ongeldig was, hetgeen ook toen dus onjuist was. Het is goed dat de NS naar aanleiding van ons bericht van vandaag aan de Public Affairs-afdeling de fout inzake Goede Vrijdag heeft hersteld. Maar de NS zou zulke fouten eigenlijk in het geheel niet mogen maken.”

 

 

30 maart 2023

REGIOTREIN IS MEESTAL GOEDKOPER

Uitgedaagd door NS-twitterboegbeeld “Machinist Stefan” maakte Voor Beter OV een prijsvergelijking tussen de Arrivatreinen in Limburg en NS-treinen over exact dezelfde afstanden. De uitkomst van die vergelijking is dat de meeste reizigers met de Arrivatrein goedkoper uit zijn.

 

Het traject Heerlen - Sittard kost voor passagiers die met de Arriva-bus naar het station kwamen € 4,18. NS-reizigers betalen voor dat traject € 4,90. De lage ritprijs voor deze Arriva-reizigers komt voort uit het feit dat deze overstappers voor hun treinreis niet het dure starttarief (de vaste voet van het regionale OV-chipkaartsysteem) hoeven te betalen. Ruim de helft van de passagiers in de Arrivatreinen komt per bus naar het station (of krijgt dat starttarief terug omdat ze zonder starttarief vanaf hun eindstation met een Arriva-bus verder reizen).  

 

Passagiers die hun Arriva-treinreis niet combineren met een busrit, betalen € 5,26 voor hun treinreis. De busgebruikers betalen voor hun reis met de Arriva-trein € 0,72 minder ten opzichte van het NS-tarief, terwijl de niet-busgebruikers € 0,36 meer betalen. Dus ook generiek en gemiddeld betalen de reizigers -uitgaande van een 50/50-verdeling tussen wel- en niet-busgebruikers-  minder voor de Arriva-trein dan voor de NS-trein.

 

Het is overigens de NS zelf die tariefintegratie tussen stads- en streekvervoer en NS-trein al sinds jaar en dag tegenhoudt. Ten tijde van de strippenkaart konden passagiers in de grote steden zonder meerkosten met de NS-trein reizen. Voor saldoreizigers op de OV-chipkaart, die de strippenkaart verving, is dat niet meer mogelijk omdat de NS deze reizigersvriendelijke tariefsamenwerking te ingewikkeld vond. Ook overstappers betalen bij de NS dus het dure starttarief.

 

Naschrift

 

NS-machinist Stefan kwam na plaatsing van dit artikel nog met een paar aanvullende vragen en opmerkingen.

 

“Overduidelijk! Wat een dom stukje tekst weer!   Trein-busvergelijking ipv trein-trein. Conclusie zou moeten zijn: reizigers goedkoopst uit met bus (wel trager dan trein). Reizigers sneller en iets duurder met trein NS. Maar nóg duurder (én langzamer) met de trein van Arriva.”

 

Hier heeft betrokkene het artikel niet goed gelezen. In de vergelijking wordt nergens een trein vervangen door een bus. Een prijsvergelijking voor een reis volgens een en hetzelfde traject laat dat zien:
Heerlen, Zandweg - Sittard station
Met bus naar station en Arrivatrein: € 6,50
Met bus naar station en NStrein: € 7,22

 

En kwalificaties over een “dom stukje tekst” laten wij graag voor rekening van de NS.

 

“Mbt combineren bus en trein. Nu is Arriva toevallig daar ook de busvervoerder. Maar wat als die de consessie zouden verliezen en connexion oid gaat daar rijden? Dan krijg je een heel ander verhaal.”

 

In Limburg is het regionale OV verenigd in één gezamenlijke concessie. Ook bij een toekomstige heraanbesteding zullen bus en trein samen worden aanbesteed. Verder is het zo, dat het overstapvoordeel in regio’s tussen verschillende vervoerders in stand blijft, dus ook bij overstap tussen een Qbuzz-bus en een Arriva-trein, dus zelfs als het verschillende concessies in een regio betreft, blijft het zo dat niet opnieuw het dure starttarief in rekening wordt gebracht.

 

“Hiermee bevestigt Rikus enkel dat hij Arriva maar als te graag aanprijst. En dat was ook wat ik eerder al zei. Maar dat ging ze tever.”

 

Deze sneer laten wij voor rekening van de NS. Wij hebben de bewering dat de Arriva-trein duurder zou zijn dan de NS-trein serieus opgepakt en onderzocht. Dat ook hier het onderzoek in het voordeel van de regionale vervoerders uitvalt, is niet beïnvloed door de persoonlijke voorkeur van wie dan ook. Dus ook niet die van onze voorzitter.

 

 

 

2 maart 2023

 

CONNEXXION VRAAGT ONTERECHT €10 VOORSCHOT

 

Busbedrijf Connexxion meldt aan reizigers dat zij op sommige buslijnen bij het inchecken minimaal €10 op hun OV-chipkaart moeten hebben. Dat is niet juist. Zolang er geen negatief saldo is, mag je instappen. Dat hangt dus niet af van de lengte van de desbetreffende buslijn.

 

Eerder maakte Arriva ook deze vergissing, maar Arriva heeft dit na een telefoontje van Voor Beter OV rechtgezet. Nu Connexxion nog.

22 februari 2023

ICE-AMSTERDAM NOG STEEDS TABOE VOOR INTERRAIL EN EURAIL

Begin februari verscheen op de website van NS-International plotseling de mededeling dat houders van Eurail- en Interrailkaarten de komende zomer niet zouden mogen reizen met nagenoeg alle mede door de NS geëxploiteerde ICE-treinen die vanuit Amsterdam richting Duitsland vertrekken. De reserveringsmogelijkheid is uitgeschakeld, zodat die reizigers moeten kiezen voor de langzamere “gewone” IC-Berlijn wanneer ze naar de Noordelijke helft van Duitsland willen reizen. Deze IC-Berlijn is nog langer dan gebruikelijk onderweg wegens werkzaamheden aan het spoor.

Voor Beter OV vindt dat ook de houders van Eurail- en Interrailkaarten het recht moeten houden om via de snelste route te reizen die bij aanschaf van hun kaart beschikbaar was. Daarnaast zijn deze ICE's ook van belang voor de verbinding met het Ruhrgebied en verder naar Zuid-Duitsland.

De NS liet weten dat het hier om een “tijdelijke maatregel” ging, in afwachting van de uitkomst van het nadenken over methoden om overbelasting van de ICE tegen te gaan. Maar inmiddels zijn we vele weken verder, dus is van een “tijdelijke” maatregel niet echt sprake meer, met name omdat andere reizigers deze ICE-treinen wél kunnen reserveren.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het feit dat de NS op zijn dooie akkertje nadenkt en overlegt met partners, pakt nadelig uit voor de gedupeerde reizigers. Immers, houders van Interrail -en Eurailkaarten lopen inmiddels een groot risico dat wanneer zij eindelijk weer kunnen reserveren (áls dat al mogelijk zal worden), ze achter het net vissen omdat alle beschikbare plaatsen in die treinen dan al vergeven zijn. Met andere woorden: het uitzetten voor de boekingsmogelijkheid voor Eurail en Interrail is op een achternamiddag geregeld, maar voor het komen tot een substantiële oplossing neemt men weken de tijd.”


17 februari 2023

OV-PAY SCHRIJFT GELD AF VAN BETAALPASSEN ZONDER ‘CONTACTLOOS BETALEN’

Houders van een betaalpas kunnen bij hun bank de functie ‘contactloos betalen’ uitzetten. Daardoor kan er geen geld contactloos (dus zonder het intoetsen van een pincode) van hun bankrekening worden gehaald. Toch is dat bij mensen die met het OV reizen wel gebeurd terwijl ze in- en uitcheckten met hun OV-chipkaart. Voor Beter OV spreekt van een onvergeeflijke fout.

Reizigers met een ‘gewone’ bankpas wordt geadviseerd om slechts één kaart aan te bieden bij het in- of uitchecken: óf hun betaalpas, óf hun OV-chipkaart. Maar reizigers die de functie ‘contactloos betalen’ hebben uitgezet, mochten er van uitgaan dat automatisch het geld van hun OV-chipkaart zou worden afgeschreven, en niet van hun bankpas. Daarom bespaarden zij zich te goeder trouw het gehannes met het uit hun portefeuille of portemonnee halen van de OV-chipkaart bij het in- en uitchecken. Naar nu blijkt, is bij deze reizigers af en toe toch saldo van hun bankrekening afgeboekt.

Translink, de organisatie achter de OV-chipkaart en achter het nieuwe OV-Pay, en Betaalvereniging Nederland laten beide weten dat het technisch niet mogelijk is, met betaalpassen waarvan ‘contactloos betalen’ is uitgeschakeld, contactloze tansacties bij het in- en uitchecken te voorkomen. Deze bewering is echter onwaar. Immers, er bestaat een zogeheten ‘blacklist’ met daarop de pasnummers van notoire wanbetalers. Deze kunnen niet met hun betaalpas in- en uitchecken. Ook de passen waarvan ‘contactloos betalen’ is uitgeschakeld, zouden op zo’n lijst kunnen komen.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het is vreemd dat notoire wanbetalers wél door het systeem worden geweerd, terwijl er geen soortgelijke bescherming is voor houders van betaalpassen waarvan ‘contactloos betalen’ is uitgezet. Daarnaast rijden de gezamenlijke banken een scheve schaats: zij hadden nooit akkoord mogen gaan met samenwerking met Translink zolang houders van betaalpassen met een uitgeschakeld ‘contactloos betalen’ toch het risico lopen dat er contactloos geld wordt afgeschreven. Er mag nooit, maar dan ook helemaal nooit contactloos en ongemerkt geld worden afgeschreven van rekeningnummers van betaalpassen waarvan ‘contactloos betalen’ nadrukkelijk door de consument is uitgezet. Het gebeurde is onvergeeflijk. Bovendien lopen de getroffen reizigers het risico dat ze te veel betalen: immers een eventuele korting op de OV-chipkaart wordt niet verleend bij het in- en uitchecken met een betaalpas: dan betaal je altijd de volle ritprijs.”

Voor Beter OV zal bij vervoerbedrijven om opheldering vragen en eisen dat met onmiddellijke ingang dit probleem niet meer voor zal komen. Voorts verlangt de reizigersorganisatie terugbetaling aan alle gedupeerden. Daarnaast wordt een klacht overwogen bij de Afdeling Toezicht van De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten.
 

3 februari 23:30 uur

EURAIL EN INTERRAIL STIEKEM TOCH GEWEERD UIT ICE

In tegenstelling tot de geruststellende bewering van NS-International dat het voor houders van Eurail- en Interrailkaarten verbieden van een aantal ICE-treinen vanuit Amsterdam deze zomer slechts “een van de onderzoeksrichtingen” is, blijkt de reserveringsmogelijkheid voor houders van deze kaarten toch te zijn geblokkeerd. Hiermee wordt feitelijk uitvoering gegeven aan contractbreuk jegens reizigers die een van deze vakantie-abonnementen hebben gekocht op een moment dat ze ervan mochten uitgaan dat ze ook konden reizen met de ICE-treinen die tussen 6 en 16 uur vanuit Amsterdam vertrekken. Ook op de website van NS-International wordt het reeds uitgeschakeld zijn van de reserveringsmogelijkheid niet vermeld:

 


Ook in een telefoongesprek dat Voor Beter OV met de NS voerde, is het uitzetten van de reserveringsmogelijkheid voor deze treinen niet vermeld.

Vanavond heeft de NS desgevraagd laten weten voor houders van Eurail- en Interrailkaarten die snel naar Berlijn willen reizen het gebruik van de ICE met een overstap onderweg te ontmoedigen. De reserveringsmogelijkheid is uitgeschakeld, zodat die reizigers moeten kiezen voor de langzamere “gewone” IC-Berlijn. Deze IC-Berlijn is nog langer dan gebruikelijk onderweg wegens werkzaamheden aan het spoor. Voor Beter OV vindt dat ook de houders van Eurail- en Interrailkaarten het recht moeten houden om via de snelste route te reizen die bij aanschaf van hun kaart beschikbaar was. Daarnaast zijn deze ICE's ook van belang voor de verbinding met het Ruhrgebied en verder naar Zuid-Duitsland.Het gevolg van het selectief uitzetten van de reserveringsmogelijkheid is, dat houders van Eurail- en Interrailkaarten nu niet kunnen reserveren, terwijl reizigers die het volle pond betalen dat nu wél kunnen. Winstmaximalisatie is het klaarblijkelijke doel. Houders van Eurail- en Interrailkaarten lopen, zelfs wanneer de ICE-treinen later alsnog worden opengesteld, het risico dat de reserveringen dan op zijn en dat de treinen dus zijn volgeboekt. Feitelijk is er dus niet langer sprake van “een onderzoeksrichting”, maar is het blokkeren van de ICE’s reeds gestart.

De eerlijkste manier is de reservering voor de populaire en wegens materieelproblemen vaak volgeboekte ICE’s vanaf Amsterdam open te stellen voor alle reizigers, onder het motto “wie het eerst komt, die het eerst maalt” en “vol is vol”. Het benadelen van houders van Eurail- en Interrailkaarten wordt zo voorkomen.

Nu de facto de houders van Eurail- en Interrailkaarten ernstig worden gehinderd in het gebruik van treinen die niet waren uitgesloten bij aanschaf van hun kaarten, is Voor Beter OV een van de onderzoeksrichtingen de Inspectie Leefomgeving en Transport te vragen om in te grijpen. Immers, de NS is zowel verkoper van de vakantie-abonnementen als mede-exploitant van de ICE-Amsterdam.


3 februari 2023 9:00 uur

ONDER DRUK VOOR BETER OV
NS ZIET AF VAN AANGEKONDIGD ICE-VERBOD VAKANTIEREIZIGERS


Onder druk van Voor Beter OV is de NS teruggekomen op de aankondiging dat deze zomer de meeste ICE-treinen vanuit Amsterdam verboden zouden worden voor houders van Eurail- en Interrailkaarten.

Nadat Voor Beter OV intrekking had geëist en had gedreigd de kwestie aanhangig te maken bij toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport, heeft de NS nu laten weten dat uitsluiting van de ICE’s slechts “een denkrichting” was, en dat het ICE-verbod als “voldongen feit” is gepresenteerd “onjuist” is.

De reizigersorganisatie is tevreden met het intrekken van het gepubliceerde ICE-verbod, maar wil dat dit ook als “denkrichting” wordt geschrapt. Voorzitter Rikus Spithorst: “Het is ook onaanvaardbaar als in de nabije toekomst alsnog wordt besloten tot uitsluiting. Reizigers hebben Eurail- of Interrailkaarten gekocht op basis van het recht om ook met deze ICE’s te mogen reizen. Na het sluiten van de deal kan de NS niet eenzijdig de voorwaarden verslechteren. Aan reizigers zonder Eurail- en Interrailkorting verdient NS-International in de zomer meer, maar dat rechtvaardigt niet het uitsluiten van deze abonnementhouders. Bovendien figureerde de ICE zelfs in reclame-uitingen voor deze vakantie-abonnementen. Daarom zullen wij sowieso de Inspectie verzoeken, een vinger aan de pols te houden.”

Overigens schermt de NS op zijn website nu met de suggestie dat het capaciteitstekort in de ICE-Amsterdam komt door het hoge aantal reizigers. Dat is bezijden de waarheid. De oorzaak van de problemen is het tekort aan rijvaardige ICE-treinstellen. Door defecten vallen veel ICE-treinen uit, of rijden ze maar met de helft van de geplande aantal rijtuigen.3 februari 2023 0:00 uur

HANDHAVING ILT OVER CONTRACTBREUK NS AANSTAANDE?

Woensdag 1 februari konden wij nog niet met zekerheid vaststellen of de uitsluiting van de meeste ICE-treinen vanuit Amsterdam al van toepassing was ten tijde van de verkrijgbaarheid van Interrail- en Eurailkaarten voor de komende zomer, of dat deze beperking door de NS zeer recentelijk aan zijn website is toegevoegd. (Zie het bericht hieronder.)

Woensdag hebben wij aan NS-International gevraagd, per wanneer deze beperking is gepubliceerd, en gisteren (donderdag dus) hebben wij deze vraag tot twee maal toe herhaald. NS-International heeft onze vraag niet kunnen of willen beantwoorden.

Inmiddels is ons van andere zijde bevestigd dat het inderdaad gaat om een recente beperking, die dus niet van toepassing was toen reizigers hun Interrail- of Eurailkaart kochten. Er is dus sprake van contractbreuk.

Daarnaast hebben reizigers ons gewezen op reclame-uitingen voor de Interrail- en Eurailkaarten. Daarin figureerde notabene de ICE als lokkertje ! Het is geldklopperij om de ICE vervolgens in de drukke zomerperiode wel open te stellen voor incidentele reizigers, aan wie meer geld te verdienen valt, en daartoe de houders van de vakantie-proposities te weren.

Wij roepen de NS op om vandaag nog de beperking ongedaan te maken. Het alternatief is een handhavingsverzoek onzerzijds bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

1 februari 2023

“NS MOET VERBOD ICE VOOR INTERRAIL TERUGDRAAIEN”

Voor Beter OV eist dat de door de NS aangekondigde uitsluiting van veel ICE-treinen voor houders van Interrail- en Eurailkaarten wordt teruggedraaid. Nadat reizigers deze kaarten hadden aangeschaft, bleek de gebruiksmogelijkheid door de NS te zijn ingeperkt. De gedupeerde klanten mogen deze zomer niet reizen met ICE-treinen die tussen 6 en 16 uur uit Amsterdam vertrekken, aldus de NS in een mededeling die niet te zien is wanneer reizigers meteen een Interrail- of Eurailkaart boekten en pas werd gepubliceerd nadat klanten een Eurail- of Interrailkaart hadden gekocht.

Op het moment dat reizigers een Eurail- of Interrailkaart aanschaften, konden zij niet (goed) zien dat de toegang tot ICE-treinen met een vertrektijd tussen 6 en 16 uur opeens zou zijn uitgesloten. Dit stond en staat slecht vermeld en ontbreekt op overzichten. Sterker nog, de ICE-treinen worden zelfs als beschikbaar in een overzicht opgenomen.

De reizigersorganisatie sluit trouwens niet uit dat het bericht op internet over de uitsluiting van de meeste ICE-treinen vanuit Amsterdam op eigen houtje is geplaats door de internetafdeling van de NS. Iets soortgelijks is al eerder gebeurd toen op Koningsdag 2022 opeens het bericht verscheen dat de samenreiskorting op die dag niet geldig was; een bericht dat later die dag door NS weer werd ingetrokken nadat bleek dat de internetafdeling dit op eigen houtje had geplaatst.

Voor Beter OV spreekt van misleiding. In een brief aan de NS schrijft de reizigersclub onder meer: “Wij nemen uw mededeling dat de meeste ICE-treinen vanaf Amsterdam verboden zijn voor houders van Eurail- en Interrailkaarten hoog op. Bovendien is zulks slecht voor de promotie van de internationale trein als duurzaam alternatief voor het vliegtuig. Daarom zonden wij afschriften van deze brief ter kennisname aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, onze Duitse zusterorganisatie Pro Bahn, de Europese Passagiersfederatie en DB.”

Indien de NS niet spoedig op zijn schreden terugkeert, zal Voor Beter OV de Inspectie Leefomgeving en Transport verzoeken handhavend op te treden.

Onderstaand de brief aan de NS:

AAN:
Nederlandse Spoorwegen
Postbus 2025
3500 HA Utrecht
Tevens per e-mail

Amsterdam, 1 februari 2023

Geachte dames, heren,

tot onze verbazing zagen wij op internet het bericht verschijnen dat houders van Eurail- en Interrailkaarten deze zomer de toegang wordt ontzegd tot de meeste ICE-treinen vanaf Amsterdam richting Duitsland. Ook instappen in deze treinen op tussengelegen stations is voor houders van Eurail- en Interrailkaarten, naar wij hebben begrepen, verboden. Wij vinden dit onaanvaardbaar en zouden graag zien dat u deze maatregel ongedaan maakt. Slechts slecht vindbaar staat een bericht onderaan een webpagina, onzichtbaar voor reizigers die al op de boekingsknop hebben geklikt. Naar wij hebben begrepen is deze mededeling bovendien pas recentelijk geplaatst, nadat reizigers al een Eurail- of Interrailkaart hadden gekocht: in die zin is er dan ook sprake van contractbreuk (het na aanschaf eenzijdig door de leverancier beperken van de gebruiksmogelijkheden van een dienst).Op het moment dat reizigers een Eurail- of Interrailkaart aanschaften, konden zij dus niet goed zien, of helemaal niet zien, dat de toegang tot ICE-treinen met een vertrektijd tussen 6 en 16 vanuit Amsterdam uur was uitgesloten. Dit stond zoals gezegd slecht vindbaar, of pas in een later stadium, vermeld. Sterker nog, de ICE-treinen worden zelfs als beschikbaar in een overzicht opgenomen.

Het kan niet zo zijn dat bij aanschaf de leverancier de beperking van gebruiksmogelijkheden slecht zichtbaar, of pas na aanschaf, op zijn website plaatst. Daarom zouden wij graag zien dat u deze beperking terugdraait en ook via uw sociale-mediakanalen rectificeert zodat reizigers die te goeder trouw een Eurail- of Interrailkaart hebben gekocht, niet worden benadeeld.

Capaciteitsgebrek door een hoge defectenstand van treinen is een probleem dat op een andere manier dient te worden opgelost dan door het wegjagen van reizigers. De ICE van en naar Amsterdam wordt gezamenlijk geëxploiteerd door NS-International en DB. U bent dus als mede-exploitant verantwoordelijk voor de besluitvorming en dus ook voor het realiseren van betere oplossingen voor problemen en voor het terugdraaien van onwenselijke (tarief)besluiten. Het is overigens beschamend hoe NS-International en DB de reizigers naar elkaar doorverwijzen.Wij nemen uw slecht zichtbare, en hoogstwaarschijnlijk pas na verkoop geplaatste mededeling dat de meeste ICE-treinen vanaf Amsterdam verboden zijn voor houders van Eurail- en Interrailkaarten en de daardoor ontstane contractbreuk en verwarring hoog op. Bovendien is zulks slecht voor de promotie van de internationale trein als duurzaam alternatief voor het vliegtuig. Daarom zonden wij afschriften van deze brief ter kennisname aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, onze Duitse zusterorganisatie Pro Bahn, de Europese Passagiersfederatie en DB-Fernverkehr.

Wij hopen ten spoedigste van u te vernemen.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter1 december 2022

OVpay BIEDT VOORDELEN, MAAR OOK VERBETERPUNTEN

Sinds afgelopen dinsdag kunnen reizigers in en om Amsterdam ook inchecken met hun (virtuele) bankpas. Dat systeem, met de naam “OVpay”, is handig, met name voor toeristen en mensen die weinig het OV gebruiken, omdat er dan geen OV-chipkaart hoeft te worden aangeschaft. Het is ook goedkoper omdat mensen zonder OV-chipkaart geen veel te dure uurnetkaartjes hoeven te kopen. Er zitten dus zeer zeker voordelen aan de mogelijkheid om met je bankpas in- en uit te checken, vindt Voor Beter OV.

Amsterdam is het eerste echt grote concessiegebied waar deze nieuwe vorm van betalen wordt geïntroduceerd. Het is zonder grote problemen voor de reiziger van start gegaan. Vooralsnog kan met de bankpas uitsluitend tegen vol tarief worden gereisd; kortingen en vastrechtproposities kunnen nog niet worden toegepast, daarvoor blijft de OV-chipkaart nodig. Het systeem verzamelt de in rekening te brengen bedragen, zonder informatie op de bankpas te schrijven, en brengt in de nacht na de reisdag het totaalbedrag automatisch in rekening.

Aan de invoering van het betalen met je bankpas kleven -naast de voordelen- ook bezwaren.

Allereerst is er een grote kans dat de verkeerde kaart wordt in- of uitgecheckt wanneer je meerdere kaarten (bijvoorbeeld OV-chipkaart en bankpas, of zakelijke bankpas en privébankpas) in je portemonnee, portefeuille of telefoonhoesje hebt. Het wordt aangeraden om de kaart waarmee je wilt in- en uitchecken uit je portemonnee, portefeuille of telefoonhoesje te halen. Dat is in tegenspraak met het gebruiksgemak dat bij de invoering van de OV-chipkaart werd aangekondigd. Ook kunnen houders van een bankpas niet aangeven dat ze niet willen dat hun bankpas voor OVpay wordt gebruikt om zodoende het inchecken met de verkeerde kaart te voorkomen.

Daarnaast kan men bij het uitchecken met een bankpas de in rekening gebrachte ritprijs niet meer op de kaartlezer zien, zulks in tegenstelling tot wanneer men met een OV-chipkaart reist. Technische redenen liggen hieraan ten grondslag. Daarmee vervalt de directe controlemogelijkheid voor de reiziger. Nog veel te vaak komt het voor dat het afgerekende bedrag niet klopt. Soms in het voordeel van de reiziger, maar soms ook ten nadele. Op het bankafschrift wordt per dag slechts een totaalbedrag vermeld, zodat de reiziger indien op een dag meer dan een rit is gemaakt ook daaraan moeilijk kan zien of de ritten correct zijn afgeschreven. Om dat te controleren is een speciale App nodig, zoals de App van het GVB of van een andere vervoerder. Onduidelijk is nog, of de ritprijzen van vervoerder A te zien zullen zijn op de App van vervoerder B.

Voor de goede orde: de voor- en nadelen van OVpay gelden niet alleen voor het GVB, maar voor alle vervoerders waar OVpay van start is gegaan. Voor Beter OV ziet de voordelen van het betalen per bankpas, maar vindt dat de verbeterpunten nog wel moeten worden aangepakt.


3 november 2022

NS MATIGT TARIEFSTIJGING 2023

Voor Beter OV is aangenaam verrast door de relatief matige tariefstijging die de NS voor volgend jaar heeft aangekondigd. Losse ritten in de Tweede Klasse worden 5,5 procent duurder, en dat is een veel lager percentage dan de verwachte inflatie voor volgend jaar. Het is zelfs de laagste tariefstijging van alle vervoerbedrijven in Nederland.

Een abonnement voor onbeperkt reizen in de spits of op een vast traject wordt zelfs 2,4 procent goedkoper, maar niet alle abonnementen gaan in prijs omlaag. Met de lagere abonnementsprijzen wil de NS het voor forenzen aantrekkelijker maken om weer vaker voor de trein te kiezen.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het is mooi om te zien dat de NS niet alleen geld uittrekt voor betere betaling van het personeel, maar ook de reiziger financieel tegemoet komt. En de grootste tariefmatiging komt terecht bij de reiziger die nu het meeste last heeft van de problemen die leiden tot minder en kortere treinen: de forens. De tariefmaatregelen kosten de NS maar liefst 100 miljoen, en dat is veel geld. Als het de NS lukt om ook binnen afzienbare termijn de dienstregeling meer op orde te krijgen, leidt dit pakket van maatregelen tot een aanmerkelijke verbetering van de prijs/kwaliteitsverhouding, iets dat wij alleen maar kunnen toejuichen.”


28 september 2022

PRIJSEXPLOSIE TREINKAARTJE DREIGT

Voor Beter OV is zeer bezorgd over de uitgelekte berichten over de tariefplannen voor 2023 van de NS. Gezien de kaalslag in de dienstregeling vindt de reizigersclub dat de tarieven niet verhoogd, maar juist verlaagd zouden moeten worden. De reiziger krijgt immers minder waar voor zijn geld. Een aantal consumentenorganisaties heeft zich laten verleiden tot achterkamertjesoverleg over de tariefplannen van de NS, maar Voor Beter OV doet daar niet aan mee.

De kosten van ProRail stijgen fors, en worden via de NS door de zogeheten gebruiksvergoeding aan de treinpassagier doorberekend voorzover deze kostenstijging de inflatie (consumenten prijsindex CPI) te boven gaat. De NS laat weten dat de tariefstructuur van de gebruikersvergoeding wijzigt. Wat dit precies inhoudt, is nog ongewis. Recentelijk vroeg Voor Beter OV aan ProRail hoe het met de tariefdoorberekening zit, en ProRail liet toen weten dat de doorberekening van de infrakosten niet afhing van het verminderde aantal treinen.

Voor Beter OV vermoedt dat de NS de te betalen infraheffing nu wil omslaan over het in de dienstregeling 2023 verminderde aantal treinen. Het gevolg daarvan zou dan zijn dat de tarieven per passagier extra stijgen. Een maand geleden heeft Voor Beter OV bij de NS, de staatssecretaris van IenW en de minister van Financiën al een tariefmatiging voorgesteld. Immers, reizigers moeten ook in 2023 veel langer wachten op hun trein en worden vervoerd met een veel te lage zitplaatskans in uitpuilende treinen.


16 augustus 2022

SOMMATIE: QBUZZ MOET STUDENTEN HET TEVEEL BETAALDE TERUGGEVEN

09:00 uur

Ook vandaag blijkt Qbuzz teveel af te schrijven. Sterker nog, ook studenten die vanaf vandaag gratis zouden mogen reizen, betalen het volle pond. Qbuzz weigert uit eigener beweging het teveel betaalde terug te geven. Daarom hebben wij nu een sommatie gestuurd.

AAN: Qbuzz Nederland
BETREFT: SOMMATIE TERUGBETALEN TE HOOG BEREKENDE RITKOSTEN STUDENTENREISPRODUCT

Amsterdam, 16 augustus 2022

Dames, heren,

Door onzorgvuldigheden van uw kant betaalden studenten gisteren voor al hun ritten met uw onderneming in al uw concessies het volle tarief in plaats van het kortingtarief. Dit probleem werd ’s morgens bij u bekend en desondanks hebt u op uw bussen de kaartlezers niet uitgeschakeld of de fout meteen opgelost.

Ook vandaag betalen studenten op uw bussen een te hoog bedrag. Ook studenten die met ingang van vandaag gratis zouden mogen reizen, betalen het volle tarief.

Wij hebben telefonisch contact gehad, en uw medewerker heeft geweigerd, terugbetaling van het teveel betaalde te organiseren. Slechts een berichtje op uw website is niet voldoende. Te veel mensen bezoeken uw website niet. Uw medewerker stelt, dat het onmogelijk is om reizigers terug te betalen, maar dat kan niet waar zijn. De OV-chipkaart bestaat ruim 15 jaar en er gaan al 15 jaar dingen mis, ten nadele van de passagiers. Dat er na 15 jaar nog steeds geen mogelijkheid zou bestaan om gedupeerden ordentelijk terug te betalen, kán gewoon niet waar zijn. En áls dat al waar is, dient uiterste zorgvuldigheid te worden betracht bij het hanteren van dit systeem, hetgeen u hebt nagelaten. U rijdt met bussen waarvan u weet dat de kaartlezers te hoge bedragen afschrijven.

Als voorzitter van de belangenorganisatie Maatschappij Voor Beter OV sommeer ik u, nu zorg te dragen voor terugbetaling van de door uw fouten teveel betaalde bedragen. Ik wens uiterlijk aanstaande donderdag bericht van u te krijgen over de voortgang die u boekt bij het organiseren van deze terugbetalingen.

Afschriften van deze brief zond ik aan Translink en DUO. Ter kennisname zend ik deze brief ook in afschrift aan de politie, aangezien u zich door het afschrijven van te hoge bedragen en uw weigering om een ordentelijke terugbetaling te organiseren naar onze mening ook schuldig maakt aan het misdrijf ontvreemding of verduistering. Ik hoop dat het niet tot een aangifte zal hoeven komen, maar dat is dus aan u.

Onder voorbehoud van alle rechten,

Rikus Spithorst
Voorzitter Maatschappij Voor Beter OV
info@voorbeterov.nl0:00 uur

Busbedrijf Qbuzz heeft door een fout maandag alle studenten die recht hebben op 35% korting toch het volle pond laten betalen. Het betreft hier alle bus- en treinlijnen in alle concessies waar Qbuzz rijdt. Gedupeerde studenten die met de klantenservice telefoneerden, kregen in eerste instantie te horen dat ze het teveel betaalde niet terug konden vragen omdat het slechts om geringe bedragen ging. Dat was reden voor Voor Beter OV om te interveniëren.

Voor Beter OV heeft Qbuzz gesommeerd, het teveel betaalde aan alle gedupeerde reizigers terug te betalen. Dat is mogelijk omdat de NAW-gegevens en de bankrekeningnummers alsmede de OV-chipkaartnummers van alle studenten bij DUO bekend zijn (zo ziet DUO bijvoorbeeld, welke studenten na stopzetten van hun studie nog illegaal met hun studentenkaart reizen).

Qbuzz wist al vroeg op de dag dat er iets fout zat in hun systeem, maar is toch gewoon doorgegaan met het afschrijven van de te hoge bedragen. Weten dat je klanten teveel geld afhandig maakt en daar toch mee doorgaan, levert het misdrijf ontvreemding of het misdrijf verduistering op.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het kán gewoon niet waar zijn dat na dik 15 jaar lang de ene na de andere blunder er nog steeds geen goede mogelijkheid is om reizigers na de zoveelste uitglijder het teveel betaalde terug te geven. Daarom heb ik Qbuzz gesommeerd, linksom of rechtsom de gedupeerden het teveel betaalde terug te geven. Het is onbestaanbaar dat de OV-chipkaartbranche lekker aan het hobby’en is met nieuwe betaalmethoden, terwijl zoiets elementairs na 15 jaar geknoei nog steeds niet is geregeld. Qbuzz is nu aan zet en als terugbetaling nu niet snel wordt geregeld, is een gang naar het politiebureau om aangifte te doen onvermijdelijk.”


12 juli 2022

VOOR BETER OV EIST RESTITUTIE TEVEEL BETAALDE
KEOLIS HERSTELT GEMELDE OV-CHIPKAARTFOUT NIET


Syntus-Utrecht laat al zo’n twee maanden een bus rijden waarin reizigers bij het verlaten van de bus niet uitchecken, maar nogmaals inchecken. Zij hebben dan twee keer hun borg betaald, die niet is verrekend met de ritprijs. Ondanks een melding in mei blijkt de vervoerder het probleem nog steeds niet te hebben opgelost. Voor Beter OV eist nu dat alle gedupeerde reizigers het teveel betaalde krijgen teruggestort op hun bankrekening.

Sinds de invoering van de OV-Chipkaart, ruim 15 jaar geleden, maken vervoerders nog steeds fouten waardoor reizigers teveel betalen. Het gaat vaak om ernstige fouten, zoals groepen reizigers laten betalen terwijl ze recht hebben op gratis reizen, dubbel inchecken in plaats van in- en uitchecken, het berekenen van verkeerde kilometertarieven enzovoort. Wanneer deze fouten bijvoorbeeld door Voor Beter OV worden geconstateerd en aan de vervoerder gemeld, wordt de wens dat alle gedupeerden het teveel betaalde teruggestort krijgen slechts zelden gehonoreerd omdat vervoerders dat ingewikkeld vinden.

Passagiers moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de door de vervoerder in rekening gebrachte bedragen en correcte terugbetaling van het verschil tussen de ritprijs en de borg die bij het inchecken wordt afgeschreven, vindt Voor Beter OV. De meeste reizigers hebben niet in de gaten wanneer ze teveel betalen, zeker niet omdat veel mensen op uitdrukkelijk verzoek van de vervoerbedrijven het “automatisch opladen” hebben aangezet, en daardoor nog amper zicht hebben op de afgeboekte bedragen. Wanneer het door de vervoerder automatisch terugbetalen van teveel betaalde bedragen na een door de vervoerder gemaakte fout zo “ingewikkeld” is, dienen vervoerders uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het afboeken van bedragen van de OV-Chipkaart van reizigers.

Keolis is uiterst onzorgvuldig te werk gegaan bij het niet herstellen van de in de eerste alinea gemelde fout in het OV-Chipkaartsysteem in de concessie Utrecht-Streek, waar Keolis OV aanbiedt onder de merknaam Syntus. Nadat een reiziger begin mei de fout meldde (zowel bij de chauffeur van de desbetreffende bus als bij de klantenservice), heeft Keolis dus nagelaten, de fout te herstellen. Dit is meer dan gewone nalatigheid. Na een melding over een systeemfout in een bus, met die bus zonder herstel van die fout maandenlang gewoon door blijven rijden, is eerder opzet dan een vergissing.

Voor Beter OV verlangt van Keolis/Syntus, dat in alle gevallen waarin op deze bus passagiers twee keer hebben ingecheckt in plaats van in- en uitgecheckt, het teveel betaalde wordt teruggestort op de bankrekening van de reizigers. Van reizigers met een persoonlijke kaart is het bankrekeningnummer bekend (hetzij bij Keolis zelf, hetzij bij Translink) en ook bij veel anonieme kaarten is weliswaar niet de tenaamstelling, maar wel een bankrekeningnummer (tenzij het gaat om die enkele reiziger die altijd contant betaalt) door Translink te achterhalen.

Voor Beter OV heeft zijn eis tot terugbetaling vandaag per brief aan Keolis laten weten.

Naschrift: de problemen met de chipkaartapparatuur zijn door Keolis inmiddels opgelost en aan terugbetaling wordt gewerkt.Column Rikus Spithorst 2 mei 2022

MET DE VUIST OP TAFEL

In zijn maandagochtendcolumn blikt onze voorzitter terug op het gedoe rond de samenreiskorting op Koningsdag, waarbij onze militante opstelling nogal wat stof deed opwaaien.


27 APRIL 2022

SAMENREISKORTING TOCH GELDIG

Onder zware druk van Voor Beter OV heeft de NS besloten, het intrekken van de samenreiskorting voor vandaag alsnog ongedaan te maken. De samenreiskorting is vandaag dus geldig.

Voor Beter OV heeft grof geschut moeten gebruiken om dit gedaan te krijgen. Zelfs een oproep aan reizigers om dan maar te gaan tailgaten of desnoods OV-chipkaartpoortjes open te duwen of trappen was hiervoor noodzakelijk. Ook moest de NS publiekelijk worden gewezen op de contractbreuk die de maatregel inhield alsmede het negeren van de wettelijke plicht om advies te vragen aan de consumentenorganisaties in het LOCOV.

Voor Beter OV betreurt het, dat zulk grof geschut noodzakelijk was om de NS de schandalige maatregel terug te laten draaien. Maar dat het zover moest komen, valt de NS te verwijten, en niet de Maatschappij Voor Beter OV, die door de zeer late aankondiging werd overvallen.

Voor Beter OV nodigt de NS uit, mee te denken over maatregelen die in de toekomst dit soort geharrewar kunnen voorkomen. Duidelijke en tijdige communicatie richting stakeholders moet daarbij voorop staan.

Blij met onze interventie? Word sympathisant . U bent meer dan welkom.GEEN SAMENREISKORTING? DUW OF TRAP POORTJE OPEN!

Ons bereiken geruchten dat op Koningsdag de samenreiskorting bij de NS niet geldig zou zijn, en dat dit besluit op zeer korte termijn en zonder het verplichte overleg in het LOCOV is genomen. Op zijn sociale media verkondigt de NS tegenstrijdige berichten hierover. Wij hebben bij NS om opheldering gevraagd, en het in stand houden van de samenreiskorting geëist.

Samenreiskorting is geldig tijdens daluren en op feestdagen. De website van de NS noemt Koningsdag in de lijst van feestdagen. De samenreiskorting is dus gewoon van toepassing, met name omdat abonnementhouders hun abonnement hebben gekocht op basis van aangekondigde geldigheidsdagen voor reisgenoten.

Mocht het op Koningsdag niet lukken om de samenreiskorting op de OV-chipkaart bij de automaat) of de app te laden, terwijl u wel recht hebt op deze korting omdat u meereist met iemand die een abonnement of propositie heeft die samenreiskorting voor reisgenoten toestaat, doe dan het volgende:
1.   Check niet in of uit met uw OV-chipkaart of app.
2.   Reis mee met degene via wiens propositie u hem/haar met korting mag vergezellen, en volg deze bij het passeren van chipkaartpoortjes. Trap desnoods zo’n poortje open om het station in of uit te gaan. *
Op deze manier voorkomt u dat u te veel betaalt voor uw reis. Gratis met de trein omdat u het juiste vervoerbewijs niet kon aanschaffen, valt in dit geval te rechtvaardigen. Niet u, niet de abonnementhouder, maar de NS is in dat geval te kwader trouw.

* Deze tip werd door een reiziger op Twitter op één hoop gegooid met “gewoon” zwartrijden. Hier gaat het echter om de mogelijkheid van de reiziger om zich te verweren tegen het onterecht door NS afschrijven van een te hoge ritprijs. Dat is iets wezenlijk anders. Voorts zijn de OV-chipkaartpoortjes zodanig geconstrueerd dat ze bij een flinke duw of trap wel open gaan, maar niet kapot gaan. Van de gesuggereerde “vernieling” is dus geen sprake. Dus: check eerst of het lukt om samenreiskorting te laden, zo niet: liefst tailgaten, maar in het uiterste geval poortje open duwen of trappen. En nee, de boel hoeft niet kapot, dus gebruik niet meer kracht dan nodig is.
31 maart 2022


GEZICHTSHERKENNING CHIPKAART SCHENDT PRIVACYReizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV beschouwt de proef met gezichtsherkenning bij de OV-chipkaart als een ernstige schending van de privacy van de reiziger.

Vanaf het tweede kwartaal van 2022, dat morgen begint, dienen bezitters van een persoonlijke OV-chipkaart bij de toegangspoortjes in- en uit te checken met hun pasfoto omlaag. Op die wijze kan door gezichtsherkenning worden vastgelegd, welke passagiers al dan niet van korting gebruikmaken. Dit is de volgende stap naar het zogeheten “Beter Betalen Voor Het OV”. Indien reizigers inchecken met hun pasfoto naar boven gericht, gaat het poortje wel open, maar lopen ze bij controle het risico te worden beboet.

Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst is woest: “Reizigers hebben gewoon voor hun kortingspropositie betaald, en bij het inchecken wordt in veel gevallen ook nog eens een borg afgeschreven, die bij het uitchecken wordt verrekend met de te betalen ritprijs. Het koppelen van biometrische informatie aan het reisgedrag is een flagrante schending van de privacy van passagiers. We zijn hier verdorie niet in China. Deze onzin hoort thuis in een proefopstelling, en is geen speeltje van des reizigers privacy.”

Om gedoe met boetes te voorkomen, adviseert Voor Beter OV met tegenzin, reizigers vanaf vrijdag toch op te letten dat ze inchecken met hun pasfoto omlaag, gericht op het oog van het incheckpoortje.

hier inchecken met pasfoto omlaag  (foto: richard de vries)

Naschrift:31 augustus 2021

OOK VERVOERBEDRIJVEN OVERVALLEN DOOR UITSCHAKELEN OV-CHIPKAART-APP

CHIPKAART-APP EN CHIPKAART-TWITTER PER DIRECT GESTOPT

19:00 uur

Een belrondje langs de vervoerders bracht aan het licht dat de vervoerders niet op de hoogte waren van het door Translink uitzetten van de App. Dat is opmerkelijk: de vervoerders zijn immer samen eigenaar, opdrachtgever en klant van Translink. De NS wilde geen inhoudelijk commentaar leveren, andere vervoerders gaven aan, not amused te zijn.

Reizigers die vandaag een nieuwe OV-chipkaart ontvingen, werd in de bijgaande brief gewezen op de App (die dus niet meer werkt). Dan sta je als OV-sector lelijk in je hemd.

We hebben ook met Translink gesproken. De App voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt relatief weinig gebruikt. Bovendien is de website zeer goed geschikt voor gebruik op mobiele telefoons. Het opknappen van de huidige App vindt Translink zonde van het geld. We hebben gesteld dat het uit de lucht halen van de (overigens beperkte) App terwijl de nieuwe App er nog niet is, imagotechnisch niet slim is.

Ook het Twitter-account is gestopt omdat het nauwelijks voor generieke communicatie werd benut. Wij hebben er bij Translink op aangedrongen, op Twitter en App te verwijzen naar de website.

11:00 uur

Tot onze verbijstering heeft Translink (het bedrijf achter de OV-chipkaart) zonder enige vorm van overleg met de reizigersorganisaties de app en het Twitter-account vandaag uitgezet. Het Twitter-account stopt “wegens privacy-issues” en de app is uit de lucht wegens de komst van een nieuwe. Helaas is die nieuwe app nog niet gereed. Beschamend.

Bijzonder is, dat ook de vervoerbedrijven, die samen eigenaar van Translink zijn, dit blijkbaar prima vinden.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Deze gebeurtenissen zijn tekenend voor de diepe, diepe minachting die de OV-sector heeft voor zijn klanten.”

29 april 2021

“ROYALE LOONSTIJGING PRORAIL NIET UIT PORTEMONNEE REIZIGER”

De kosten van een te royale ProRail-CAO dienen niet te worden afgewenteld op de reiziger. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV. Na een werkonderbreking van het personeel ging ProRail door de knieën. Het oorspronkelijke loonbod van ProRail was al hoger dan de verwachte inflatie, en na de staking heeft ProRail aan de bonden een nog rianter bod gedaan. De loonkosten van ProRail worden via de infraheffing (de vergoeding voor het gebruik van het spoor) voor relevante medewerkers doorberekend aan vervoerders, die deze kosten weer doorberekenen aan de reizigers. Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het gevaar ligt op de loer dat ProRail voor Sinterklaas speelt met de portemonnee van de treinpassagier.”

Zowel voor het jaar 2021 als voor het jaar 2022 heeft ProRail al een loonbod van twee maal 2% gedaan. Dat is meer dan de geraamde geharmoniseerde consumentenprijsindex (Bron: DNB tussenraming maart 2021 ). Deze bedraagt voor 2021 slechts 1,2% en voor 2022 slechts 1,6%.

De maximale tariefstijging die de NS via de beschermde tarieven aan reizigers in rekening mag brengen, is de eerder genoemde geraamde consumentenprijsindex (inflatie) plus de stijging van de eerdergenoemde infraheffing voorzover die de inflatie te boven gaat. Wanneer de lonen van het NS-personeel harder stijgen dan de inflatie, mag de NS dat meerdere niet aan de reiziger doorberekenen. Het is niet uit te leggen dat extra loonstijgingen bij ProRail via de infraheffing wél voor rekening van de treinpassagiers komen. Voorts gaat het bij de berekening van de loonkosten niet alleen om de inflatiegerelateerde loonstijging, maar ook om de kosteneffecten van bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting en vroegpensioen.

Voor Beter OV overlegt vandaag met ProRail over dit probleem. Uitgangspunt daarbij is voor de reizigersorganisatie dat de loonstijging die de inflatie overstijgt niet op de treinreiziger mag worden afgewenteld.
22 januari 2021

VERZORG EEN OPLOSSING VOOR WEEKENDABONNEMENTEN BIJ AVONDKLOK

De afgekondigde avondklok pakt nadelig uit voor houders van korting- of vrijreizenabonnementen die bij de NS specifiek in het weekend geldig zijn, zoals de propositie ‘weekend vrij’. De geldigheid van dit soort abonnementen gaat op vrijdagavond na de spits al in.

Vanwege de door de overheid afgekondigde avondklok zijn in veel gevallen deze abonnementen op vrijdagavond voor lange-afstandsreizigers niet meer bruikbaar. Aangezien deze abonnementen de mogelijkheid bieden tot twee overnachtingen elders, is het wenselijk om dit ook tijdens de avondklok mogelijk te laten zijn.

Dat kan op twee manieren:

Weekendabonnementen worden tijdelijk ook op vrijdagmiddag al geldig, of weekendabonnementen worden tijdelijk ook op maandagochtend geldig.

Voor Beter OV heeft de NS verzocht, een van deze opties toe te passen. Op die manier kan de NS laten zien dat de belangen van reizigers, ook in deze moeilijke Corona-tijden, van zwaarwegend belang zijn.

Over suggesties voor compensatie van houders van doordeweekse kortingsabonnementen, waarvan de geldigheid in de spituren is uitgesloten, wordt binnen Voor Beter OV nog nagedacht.

1 juli 2020

SAMENREISKORTING HERSTELD

Het OV is vanaf vandaag weer “normaal”, waarbij aan reizigers wordt gevraagd, de spits nog wel zoveel mogelijk te mijden.

Bij “normaal” OV hoort ook dat alle abonnementsvormen weer helemaal kunnen worden gebruikt.

De samenreiskorting was door de NS afgeschaft om tijdens de Corona-crisis “onnodige reizen” wat te “ontmoedigen”. Nu het OV weer op volle kracht beschikbaar is, dient de samenreiskorting ook weer van toepassing te zijn. Immers, houders van allerlei abonnementen betalen ook voor dat recht om iemand tegen korting mee te nemen. Bovendien helpt de samenreiskorting -die niet tijdens de spitsuren geldig is- reizigers te verleiden om buiten de spits te reizen.

Voor Beter OV heeft dit standpunt meermaals onder de aandacht van de NS gebracht. Mede op grond van deze argumenten is de samenreiskorting per heden weer verkrijgbaar. Dat is een goede zaak, die benadrukt dat ook samenreizigers weer welkom zijn in de trein.
4 mei 2020

UPDATE: ARRIVA BETAALT TEVEEL AFGESCHREVEN GELD TOCH TERUG

Arriva heeft laten weten dat het inderdaad mogelijk is om de reizigers die onterecht hebben betaald voor hun reis op Koningsdag, terug te betalen door het bedrag op hun bankrekeningen te storten. Het wachten is nu nog op een reactie van Keolis.

Voor Beter OV is tevreden met de reactie van Arriva. Arriva is de eerste vervoerder die bereid is, vergissingen op ordentelijke wijze recht te zetten.PRIVACYVERHAAL NA CHIPKAARTMISSERS DOORGEPRIKT

Medio vorige week publiceerden wij een schemaatje over hoe geld op betrekkelijk eenvoudige wijze kan worden teruggestort op bankrekeningen van reizigers die door een fout van de vervoerder te veel voor hun reis hebben betaald. Zowel Arriva als Keolis lieten ons weten (Arriva nam in ieder geval nog de zorgvuldigheid in acht zulks telefonisch te doen, Keolis beperkte zich tot een bericht via Twitter) dat terugstorten op bankrekeningen niet mogelijk was op grond van privacy-regels.

Volgens ons is dat argument uit de lucht gegrepen. Afgezien van de vraag of er überhaupt over deze zaak overleg is geweest tussen de vervoerders en privacy-instantie Autoriteit Persoonsgegevens, valt het terugbetalen prima te organiseren zonder de privacy van reizigers te schenden.

In het schema leggen wij cursief uit, waarom de privacy niet geschonden wordt.

Nogmaals het schema.

Allereerst: het is bekend, welke chipkaartnummers teveel te veel betaald hebben (want anders had je het ook niet kunnen klaarzetten).

1. Het zijn reizigers die hun vastrecht bij vervoerder XYZ hebben gekocht. Van die reizigers is bekend wie het zijn, en dus wat hun bankrekeningnummer is. Aan deze reizigers kan je het bedrag dus overmaken.
Er worden geen nieuwe gegevens geopenbaard. De vervoerder wist al voor het incident, om welke reizigers het hier gaat en welke hun bankrekeningnummers zijn. Ook is het terug te betalen bedrag al bekend (want dat zou anders zijn klaargezet ten behoeve van het desbetreffende chipkaartnummer). Het enige is dat er nu een lijst ontstaat met bedragen en chipkaartnummers, maar dat was dus toch al zo.

De resterende reizigers:
2. Die reizen op een studentenproduct. De chipkaartnummers en de bedragen worden gedeeld met DUO. DUO weet welke student bij welke kaart hoort en wat diens bankrekeningnummer is. DUO stort het teveel betaalde terug op de bankrekening van de gedupeerde student, en brengt de gemaakte administratieve kosten in rekening aan vervoerder XYZ.
Deze gegevens zijn bekend, hetzij bij de vervoerder, hetzij bij Translink: chipkaartnummer en soort reisrecht. Eventueel zou Translink even moeten helpen bij het aangeven, welke chipkaartnummers vallen in de groep “weekend-studenten”(al dan niet met behulp van de National Action List). Persoonsgegevens zijn voor vervoerder XYZ niet zichtbaar aan chipkaartnummers gekoppeld, dus is van privacyschending geen sprake. Ook bij DUO wordt de privacy niet geschaad. Uitsluitend is per chipkaart bekend dat er een bedrag van X euro teveel is afgeboekt en dat dat moet worden terugbetaald op de bankrekeningen van de houder. Onbekend bij DUO blijft dus, wanneer met de chipkaartnummers is gereisd, en van waar naar waar.

De resterende reizigers:

3. Deze hebben hun vastrecht hoogstwaarschijnlijk via de NS (weekend vrij, dal vrij etc) gekocht. De chipkaartnummers en de bedragen worden gedeeld met NS. NS weet welke abonnee bij welke kaart hoort en wat diens bankrekeningnummer is. NS stort het bedrag terug op de bankrekening van de gedupeerde reiziger, en brengt de gemaakte administratieve kosten in rekening aan vervoerder XYZ.
Deze gegevens zijn bekend, hetzij bij de vervoerder, hetzij bij Translink: chipkaartnummer en soort reisrecht. Eventueel zou Translink even moeten helpen bij het aangeven, welke chipkaartnummers vallen in de groep “producten aangeschaft via NS”( al dan niet met behulp van de National Action List). Persoonsgegevens zijn voor vervoerder XYZ niet zichtbaar aan chipkaartnummers gekoppeld, dus is van privacyschending geen sprake. Ook bij de NS wordt de privacy niet geschaad. Uitsluitend is per chipkaart bekend dat er een bedrag van X euro teveel is afgeboekt en dat dat moet worden terugbetaald op de bankrekeningen van de houder. Onbekend bij NS blijft dus, wanneer met de chipkaartnummers bij vervoerder XYZ is gereisd, en van waar naar waar.

Kortom: teveel betaalde bedragen kunnen prima op bankrekeningnummers worden teruggestort zonder dat de privacy van reizigers wordt geschaad. Wij vragen vandaag aan de vervoerders om commentaar en stellen Translink, de ACM en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte van de discussie hieromtrent.


28 april 2020

VOOR BETER OV EIST ORDENTELIJKE AFHANDELING CHIPKAARTBLUNDER ARRIVA EN KEOLIS

Voor Beter OV verlangt terugbetaling uit eigen beweging door Arriva en Keolis van onterecht afgeschreven bedragen van reizigers die op Koningsdag gratis hadden mogen reizen. Het zogeheten “klaarzetten” van dit geld kan niet langer aan de orde zijn, omdat veel reizigers dit niet opmerken en het geld alsnog in de zakken van de vervoerders verdwijnt.

Voor Beter OV stelt dat het niet op ordentelijke wijze terugbetalen van onterecht van het saldo afgeschreven geld een misdrijf oplevert, en zet daarmee druk achter een goede afhandeling van de zoveelste blunder.

Lees onderstaand het bericht dat aan de vervoerders werd gestuurd.

Beste *** (Keolis) en *** (Arriva),

Opnieuw is door grove onachtzaamheid geld onterecht van het saldo van reizigers afgeschreven. Van reizigers die op Koningsdag vrij hadden mogen reizen, is toch de ritprijs van het saldo op hun OV-chipkaart afgeboekt. Naar wij hebben begrepen, gaat het hier om het niet zetten van een vinkje in een systeem.

Telkens wanneer vervoerbedrijven blunderen met het OV-chipkaartsysteem is hun verhaal dat terugbetalen aan de gedupeerden erg lastig is. Dat kan zijn, maar dan hoort daar wel bij dat bij de hantering van het systeem door de vervoerders uiterste zorgvuldigheid wordt betracht. Met andere woorden: óf je zorgt dat teveel betaalde bedragen bij vergissingen op een goede manier kunnen worden terugbetaald, óf je bent uiterst zorgvuldig bij het afschrijven van saldi. Het kan niet zo zijn dat beide regels tegelijkertijd niet van toepassing zijn. Deze visie heb ik ook onder de aandacht gebracht van branche-organisatie OVNL. Gezien de opnieuw gebleken onzorgvuldigheid bij het afschrijven van saldi, geldt dus dat het argument “terugstorten is lastig” niet meer van toepassing kan zijn.

In dit verband wijs ik er ook op, dat het onterecht afpakken van geld van reizigers en het niet zorgen voor een ordentelijke terugbetaling een misdrijf oplevert. Het gaat hier om ontvreemding dan wel verduistering (van door reizigers vooruitbetaald saldo). Het “klaarzetten” is geen goede terugbetalingsmethode. Immers, reizigers gaan er in het algemeen vanuit dat ze het juiste bedrag betalen, en checken dat niet. En ze merken dat ook niet omdat ze veelal het door de OV-bedrijven gepropageerde “automatisch opladen” hebben toegestaan. Een op een website weggemoffeld berichtje of op een twitter-account met slechts een paar honderd volgers melden dat het bedrag klaar staat voldoet niet. De praktijk wijst ook uit dat van de in dit soort gevallen klaargezette bedragen het merendeel niet wordt opgehaald. De niet-opgehaalde bedragen verdwijnen vervolgens alsnog in de zakken van de vervoerders.

Onderstaand een eenvoudig schemaatje over hoe vervoerder XYZ teveel afgeschreven bedragen terug kan (laten) storten. Ik verlang namens de Maatschappij Voor Beter OV dat op zeer korte termijn wordt toegezegd dat deze methode wordt gevolgd, of dat op een andere wijze wordt zorg gedragen voor het uit eigen beweging door de vervoerder terugstorten op bankrekeningnummers van de teveel afgeschreven bedragen.

Ik hoop oprecht dat het niet tot een aangifte hoeft te komen. Daarvoor is jullie inspanning noodzakelijk. Ik reken er op dat jullie je invloed zullen doen gelden binnen Keolis en Arriva.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter

Eenvoudig schemaatje over hoe vervoerder XYZ teveel afgeschreven bedragen terug kan (laten) storten.
Allereerst: het is bekend, welke chipkaartnummers teveel teveel betaald hebben (want anders had je het ook niet kunnen klaarzetten).
1. Het zijn reizigers die hun vastrecht bij vervoerder XYZ hebben gekocht. Van die reizigers is bekend wie het zijn, en dus wat hun bankrekeningnummer is. Aan deze reizigers kan je het bedrag dus overmaken.
De resterende reizigers:
2. Die reizen op een studentenproduct. De chipkaartnummers en de bedragen worden gedeeld met DUO. DUO weet welke student bij welke kaart hoort en wat diens bankrekeningnummer is. DUO stort het teveel betaalde terug op de bankrekening van de gedupeerde student, en brengt de gemaakte administratieve kosten in rekening aan vervoerder XYZ.
De resterende reizigers:
3. Deze hebben hun vastrecht hoogstwaarschijnlijk via de NS (weekend vrij, dal vrij etc) gekocht. De chipkaartnummers en de bedragen worden gedeeld met NS. NS weet welke abonnee bij welke kaart hoort en wat diens bankrekeningnummer is. NS stort het bedrag terug op de bankrekening van de gedupeerde reiziger, en brengt de gemaakte administratieve kosten in rekening aan vervoerder XYZ.


27 april 2020

ARRVA EN KEOLIS BLUNDEREN MET CHIPKAART

Treinreizigers die recht hebben op gratis reizen in weekends en op aangewezen feestdagen hebben vandaag onterecht toch betaald bij treinreizen met Arriva en Keolis. Koningsdag is zo’n gratis dag voor deze reizigers, maar dat is dus misgegaan. Arriva heeft de fout via twitter inmiddels toegegeven.

Voor Beter OV verlangt dat deze blunder op de enig juiste manier wordt rechtgezet. Het teveel afgeschreven geld dient te worden teruggestort op de bankrekeningen van de gedupeerde reizigers. Van al deze reizigers is een bankrekeningnummer bekend. Immers, voor het gratis weekendreisrecht is per bank een vastrecht betaald, en ook van studenten met een weekendkaart zijn de bankrekeningnummers bekend. Het argument dat zulks ingewikkeld, bewerkelijk en kostbaar is, doet niet ter zake. Wanneer vervoerders onaanvaardbaar onzorgvuldig met het OV-chipkaartsysteem omgaan, geldt “eigen schuld, dikke bult”.

Het zogeheten klaarzetten van bedragen die dan bij automaten op de chipkaarten kunnen worden teruggezet, is gen aanvaardbare optie. Reizigers gaan uit van de goede trouw en nemen aan dat het systeem goed werkt en dus geen onjuiste bedragen worden afgeschreven. De praktijk wijst uit dat nog niet de helft van de klaargezette bedragen wordt opgehaald. Dat geld verdwijnt dan alsnog in de zakken van de vervoerders, in dit geval dus Arriva en Keolis.

Voor beter OV treedt morgen in overleg met de betrokken vervoerders.


6 april 2020

COMPENSEER NU EINDELIJK ABONNEES VOOR CORONA-MAATREGELEN


Het is onacceptabel dat de vervoerbedrijven nog steeds geen goede oplossing hebben voor abonnementhouders die nu niet met het OV kunnen of mogen reizen. Door overheidsmaatregelen maken veel minder mensen gebruik van het OV en maakt een deel van de overgebleven reizigers per persoon veel minder gebruik van het OV. Ter compensatie biedt de overheid bedrijven (dus ook de OV-bedrijven) een vergoeding aan om werknemers door te betalen, Die vergoeding loopt op tot 90% van de loonsom.

Het valt niet te verantwoorden dat vervoerbedrijven wel aanspraak kunnen maken op deze loonvergoeding, maar de daarbij behorende inkomstenderving beperken door fors te beknotten op teruggave van abonnementsgelden. Veelal wordt het stopzetten van abonnementen in het stads- en streekvervoer strikt formeel afgehandeld: pas aan het einde van de maand, los van de afgekondigde overheidsmaatregelen. Daarmee eten de vervoerders in deze crisistijd van twee walletjes. En dan heb ik het nog niet eens over de vergoeding aan de OV-bedrijven voor de OV-studentenkaart. Is die ook opgedroogd, of loopt die gewoon door?

Daar komt nog bij, dat nagenoeg alle vervoerbedrijven het kwaliteitsniveau (frequenties, aansluitingen) na afsluiting van de abonnementen fors heeft verslechterd. Dat zou in een normale situatie voor de klant de mogelijkheid moeten bieden om per direct een overeenkomst op te zeggen.

Het zou billijk zijn, wanneer de geldigheidsduur van abonnementen wordt verlengd voor de periode waarop de abonnementen feitelijk niet of slecht bruikbaar waren. Dat zou door alle vervoerders moeten worden toegepast. Het niet gebruiken van de abonnementen kan worden aangetoond door gebruik te maken van de massaal vergaarde reisgegevens via het OV-chipkaartsysteem. Voorts zouden houders van eersteklasabonnementen het extrabedrag dat zij betaalden ten opzichte van een vergelijkbaar tweedeklasabonnement vergoed dienen te krijgen.

Nu, vele weken na het ingaan van de door de overheid uitgevaardigde “mijd zoveel mogelijk het OV”-maatregel, schenken de vervoerders over die compensatie nog steeds geen klare wijn. Uitsluitend troebel slootwater. Dat moet echt beter.

Vandaag vergadert het Nationaal OV-beraad (NOVB) over de broodnodige steun voor de vervoerders die -dat moet ook gezegd- in financieel zwaar weer verkeren door het wegblijven van reizigers. Het kan niet anders, of daar moet ook worden gesproken over de compensatie van abonnementhouders.

5 november 2019

Einde middagspitskorting
UITPUILTREIN BLIJKT PRIMA VERDIENMODEL


Het aangekondigde afschaffen van middagspitskorting door de NS voor veel trouwe klanten is een schandalig staaltje machtsmisbruik. Onder meer 700.000 houders van de Voordeelurenkaart mogen, als het aan de NS ligt, vanaf 2021 niet meer met korting in de middagspits met de trein. Ter compensatie krijgen ze op jaarbasis 7 euro korting op hun Voordeelurenkaart, iets meer dan vijftig cent per maand.

Als verklaring geeft de NS, dat door deze maatregel de reizigers beter over de dag worden verspreid, en dat daardoor in de middagspits de zitplaatskans toeneemt. Wat de NS doodleuk verzwijgt, is dat buiten de spits, met name in de middaguren, de zitplaatskans fors zal afnemen.

In plaats van tariefnadelen op reizigers loslaten, had de NS al lang moeten zorgen voor meer treincapaciteit, met name in de spitsuren. Er is door de NS en zijn grootaandeelhouder (de minister van Financiën) onvoldoende gepleit voor infrastructuur die meer treinen dan nu faciliteert. Uitpuilende treinen zijn een uitstekend verdienmodel, en de reiziger wordt de dupe van de gecreëerde kunstmatige schaarste.

6 september 2019

OOK TERUGGAVE TEVEEL BETAALD REDUCTIETARIEF BUS 55 GVB

In tegenstelling tot wat de website van het GVB meldt, en is overgenomen door diverse andere media, hebben ook reizigers die tegen gereduceerd tarief reizen, recht op teruggave van de teveel betaalde reissom voor bus 55, die de metro in Amsterdam/Amstelveen vervangt.

Na lang aandringen van Voor Beter OV was besloten om het extra geld dat saldoreizigers betalen voor de vervangende buslijn 55, terug te betalen. Vandaag verscheen op de website van het GVB en in de media het bericht dat deze teruggaveregeling uitsluitend voor reizigers tegen vol tarief zou gelden. Reden voor Voor Beter OV om bij het GVB aan de bel te trekken, en ook teruggave voor reductiereizigers te verlangen.

Eerder vanmiddag liet het GVB ons weten dat de teruggave ook van toepassing is op reizen die tegen kortingtarief zijn gemaakt. De website van het GVB is echter (om 16:30 uur) nog niet aangepast, evenmin als berichten in andere media. Daardoor worden reizigers met een reductietarief op het verkeerde been gezet. Het is begrijpelijk dat media zich baseren op de informatie die zij van het GVB ontvangen.

Voor Beter OV vindt het verkeerd melden van de teruggaveregeling op de website van het GVB en het op basis van door het GVB verstrekte informatie ook verkeerd melden door andere media zeer onzorgvuldig, en spreekt van misleiding van de reizigers.


16 augustus 2019

STUDENTEN MET 'WEEK VRIJ' BETALEN ONTERECHT SALDO

16:00 uur

Onder druk van Voor Beter OV hebben de vervoerbedrijven en Translink alsnog besloten, de studenten het teveel betaalde automatisch terug te geven. Allemaal, en zonder gedoe met formulieren of websites. Wel dienen ze daartoe na eind volgende week langs een automaat te gaan om het bedrag weer op hun kaart te zetten.

11:00 uur

Door een technische blunder betalen studenten vandaag onterecht voor hun reis per OV. Studenten met 'week vrij' hadden vandaag gratis moeten kunnen reizen, maar ze blijken toch te hebben betaald. Vervoerders lieten weten dat studenten -als ze de fout al opmerkten- via formulieren of websites hun geld terug zouden kunnen vragen Wij sommeren hierbij alle vervoerders de studenten uit eigen beweging terug te betalen.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: "Het kan niet zo zijn dat incompetent geknoei leidt tot onterecht afschrijven van saldo, en dat de gedupeerden dan zelf achter hun geld aan moeten gaan. De minachting voor de reizigers, die binnen de OV-chipkaartwereld de norm is, is een grof schandaal."

1 mei 2019

PRIMERA DRAAIT KOPERS OV-CHIPKAART EEN POOT UIT

Er wordt geklaagd over de verkoop van anonieme OV-chipkaarten door Primera. Deze gemakswinkel laat klanten geen € 7,50 voor de aanschaf van een OV-chipkaart betalen, maar heft een soort van verkooptoeslag, waardoor de reiziger € 8,00 betaalt.

Voor Beter OV is het hier niet mee eens. De OV-chipkaart kost € 7,50, en dat is al duur genoeg. Wederverkopers krijgen een provisie voor de verkoop van OV-chipkaarten, dus het in rekening brengen van een soort verkooptoeslag is dubbelop.

Voor Beter OV heeft vanmorgen aan Translink gevraagd, tegen deze praktijken op te treden.

1 maart 2019

SPITSHEFFING VOOR TREINREIZIGERS IS ONAANVAARDBAAR

Nog maar zeer kort geleden verklaarde minister Van Nieuwenhuizen dat de komst van een spitsheffing voor automobilisten onbespreekbaar was “omdat veel hardwerkende mensen nu eenmaal tijdens de spits naar hun werk moeten rijden.” Dat geldt evenzeer voor treinreizigers, stelt de Maatschappij Voor Beter OV naar aanleiding van berichten over haalbaarheidsonderzoeken bij de NS om op sommige trajecten het reizen in de spits duurder te maken. Ook treinpassagiers reizen in veel gevallen noodgedwongen in de spits op weg naar hun werk.

Waar de minister van IenW een spitsheffing voor autorijdende werknemers onaanvaardbaar vindt, dient haar staatssecretaris Van Veldhoven het opleggen van een spitsheffing voor treinreizigers eveneens tot onaanvaardbaar te verklaren.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “De treinreiziger is geen minderwaardige mobilist die een slechtere prijsbescherming verdient. Bovendien is de spitsreiziger in de trein sowieso al in het nadeel doordat veel kortingsregelingen alleen buiten de spits geldig zijn. Voorts bestaat de kans dat bij duurdere treinkaartjes de reiziger uitwijkt naar de auto, waar in de spits geen extra kosten worden berekend. Het “groenste kabinet ooit” mag dit niet laten gebeuren, en dient middelen vrij te maken om de capaciteit op drukke spoortrajecten te vergroten.”

5 februari 2019

ROVER C.S. OMARMEN INSTANDHOUDEN ONNODIG ONDERWEG UIT- EN INCHECKEN

Consumentenorganisaties, onder aanvoering van ROVER , zijn akkoord met het niet-doorgaan van het zonder tussentijds uit- en inchecken een treinreis kunnen maken met verschillende vervoerders. Dat zogeheten “single check-in check out” was een keiharde belofte ten tijde van de invoering van de OV-chipkaart. In een geheim overleg zijn consumentenorganisaties 15 jaar na invoering van de chipkaart en gehannes over deze belofte akkoord gegaan met het intrekken van deze belofte “omdat het OV-chipkaartsysteem aan het einde van zijn levensduur is”.

Voor Beter OV is verbijsterd over de rol van consumentenorganisaties in het geheime NOVB-overleg. Het tussentijds uit- en weer in moeten checken heeft nogal wat vervelende consequenties. Van het gebruiksgemak, dat reizigersorganisaties en politici voorafgaand aan de invoering van de OV-chipkaart was voorgespiegeld, is niets terechtgekomen: het is gedoe en bij de chippaaltjes op stations staan vaak lange rijen reizigers, die door de wachttijden soms zelfs hun aansluitende trein missen.. Reizigers beseffen bovendien niet altijd dat ze van treinmaatschappij wisselen. Een ander gevolg is dat voor de heenreis een andere prijs wordt berekend dan voor de terugreis.

De vervoerders komt het allemaal wel prima uit. Er wordt geschermd met hoge kosten (alsof het nakomen van gedane toezeggingen geen geld mag kosten, en alsof het OV-chipkaartsysteem qua beheer- en administratiekosten niet sowieso een veelvoud duurder is dat de prima papieren systemen die wij vroeger kenden). Er wordt geschermd met nieuwe betaalsystemen (waarbij de totale mislukking van het enige grootschalige experiment -betalen met je smartphone- gemakshalve wordt genegeerd en waarvan de kosten als het aan de vervoerders ligt gewoon bij de reizigers worden neergelegd). Het feit dat sommige consumentenorganisaties zich in geheime overleggen zo gemakkelijk in het pak laten naaien, komt de vervoerders goed uit.

Overigens zijn vervoerbedrijven hoogst onbetrouwbaar. Connexxion werd betrapt op fraude bij het inchecken met de OV-chipkaart. Na tussenkomst van Voor Beter OV heeft de Vervoerregio Amsterdam ingegrepen, maar het ongedaan maken van die fraude is “om technische redenen voorlopig niet mogelijk”.

Kortom, vervoerbedrijven tonen zich onbetrouwbaar en consumentenorganisaties vergeten waar ze voor in het leven waren geroepen: opkomen voor de reizigers in plaats van collaboreren met leugenachtige vervoerders. Voor Beter OV kiest daarom niet voor allerlei zogenaamd belangrijke vergadercircussen. En D66-staatssecretaris Van Veldhoven vindt het allemaal prima.

17 december 2018

GEEN E-MAIL? DAN BENT U DUURDER UIT BIJ GVB

We werden benaderd door een ontevreden reiziger. Die kreeg een brief van het GVB: zonder e-mailadres vervalt de mogelijkheid een jaarabonnement in maandelijkse termijnen te betalen.

Voor Beter OV is verbaasd over deze aankondiging. Het GVB loopt immers amper risico qua wanbetalers. Bij mislukken of storneren van een automatische incasso kan de desbetreffende OV-chipkaart op de zogeheten blacklist worden geplaatst. Dan kan een niet-betalende abonnementhouder er niet langer mee inchecken.

Het niet meer in termijnen kunnen betalen van een jaarabonnement treft de minder draagkrachtige reizigers hard. Zij kunnen niet in een keer tien maal het maandbedrag ophoesten, en zitten dus vast aan het betalen van het volle pond: twaalf keer het maandbedrag. Het GVB troggelt op deze manier de reizigers onvrijwillig een mailadres af.

Voor Beter OV vindt deze dwangmaatregel onwenselijk. Het zogeheten “harvesten” van mailadressen mag dan in de wereld van de snelle marketeers bon ton zijn, Voor Beter OV is hier geen voorstander van. Zeker niet in een tijd waarin keer op keer de gegevensbestanden van grote bedrijven en overheidsdiensten wereldwijd worden gekraakt, waarbij allerlei persoonlijke informatie van klanten wordt buitgemaakt.

Aan het GVB is vandaag om opheldering gevraagd.


Column Rikus Spithorst 19 november 2018

VERDUISTERING

Als samenleving verwachten wij van het Openbaar Vervoer enkele zaken die eigenlijk niets bijzonders zijn. We willen dat de beloofde dienstregeling wordt uitgevoerd, we willen dat de capaciteit van het aanbod voldoende is om de klandizie te vervoeren en we willen dat dat veilig en comfortabel gebeurt. En we willen dat dat moois geschiedt tegen het juiste tarief. Ingewikkelder is het niet. Wat dat betreft verschilt het OV eigenlijk in niets van wat we verwachten van andere voorzieningen, diensten of producten.

Ik noemde zonet dus het afrekenen tegen het juiste tarief als basisvoorwaarde. Dat geldt des te meer als we het hebben over de saldoreizigers. Zij betalen geld vooruit. Die centjes geven ze in beheer bij de vervoerbedrijven, die vervolgens dat geld besteden aan OV-kilometers totdat het op is (bij de stads-en streekvervoerders) of tot het voorgeschoten bedrag onder een bepaald minimum is gezakt (bij de NS), en de reiziger voor zijn volgende reis opnieuw een bedrag moet voorschieten. De reiziger geeft dus zijn geld in bewaring bij de vervoerders. Dan mag worden verwacht dat de vervoerders de uiterste, maar dan ook echt uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het beheer van dat voorgeschoten geld en het van dat voorschot aftrekken van het geld dat is besteed aan verreden kilometers. Toch?

Ik moet u vandaag verschrikkelijk nieuws brengen. De Amsterdamse vervoerder GVB blijkt onzorgvuldig met dit principe om te gaan, en zo nu en dan de klanten ongemerkt (voor de klant) te veel te laten betalen. Ja, u leest het goed. Van het tegoed dat reizigers hebben ingelegd kunnen door het GVB te hoge bedragen worden afgetrokken voor reiskilometers die die klanten helemaal niet hebben gemaakt. En dat kán niet alleen, dat gebeurt ook. Strafjuristen noemen dat geloof ik verduistering.

Wat is het geval? Als tramlijnen worden ingekort, dan raakt het systeem dat de ritprijs bij het uitchecken van de chipkaart moet uitrekenen en van het saldo moet aftrekken, in sommige gevallen gruwelijk in de war. Simpel gezegd: volgens een eerste analyse van het GVB denkt de boordcomputer dan dat de reiziger niet meteen op de desbetreffende tijdelijke eindhalte is uitgestapt, maar is meegereden naar het (wegens inkorting dus vervallen) eindpunt, met diezelfde tram is teruggereden naar de uitstaphalte en dan is uitgecheckt. Nogal wat niet-bestaande en dus niet verreisde kilometers worden dus extra in rekening gebracht. Had het GVB dat in de gaten? Nee. Gebeurde dit? Ja. Kwam het GVB zelf achter deze fout? Nee.

De reden dat de bal aan het rollen kwam, was dat ik niet alleen maar comfortabel van achter mijn bureau met mijn getrouwen kritiek en verbeterpunten aandraag qua OV. Ik ben natuurlijk ook gewoon een reiziger. En afgelopen woensdag maakte ik een ritje met zo’n ingekorte tramlijn. Ik ben niet in overdreven mate op de penning, maar toen ik op het Amsterdamse Frederik Hendrikplantsoen uitstapte, viel mijn blik op de kaartlezer. Ik had € 2,05 betaald. Dat leek mij toch wat aan de hoge kant voor een relatief kort ritje, dus checkte ik later wat de juiste ritprijs zou zijn om te controleren of mijn vermoeden juist was. En dat was zo. Ik had een kleine vijftig cent teveel betaald. Ik mailde daar vervolgens het GVB over, en daar is men geschrokken aan het uitzoeken gegaan. Lees mijn e-mail:

Een ritje met tram 3 van de Van Woustraat naar het Frederik Hendrikplantsoen kost normaal € 1,59. Bij het uitchecken viel mijn oog op de kaartlezer. Er werd € 2,05 afgeschreven. Later heb ik dat gecheckt door een bonnetje van mijn laatste transacties te printen.
Dit vind ik volstrekt onacceptabel. De reiziger (en met mij die andere 800.000 dagelijkse instappers) moeten er blindelings op kunnen vertrouwen dat het juiste bedrag wordt afgeschreven. Altijd, en zonder enige uitzondering. Temeer daar veel reizigers e.e.a. niet checken en -mede omdat zij automatisch opladen op verzoek van de vervoerders hebben aanstaan- dit ook niet opmerken.
Ik zie graag donderdag voor het middaguur uitleg en oplossing (ook voor de vele duizenden andere passagiers die met lijn 3 hebben gereden, alsmede passagiers van andere lijnen indien die eveneens te veel hebben betaald) in mijn mail, zodat mijn club zich kan beraden op een verder standpunt en eventuele stappen.
Zoals jullie zullen begrijpen, neem ik dit in mijn rol van reizigersbelangenbehartiger zeer hoog op.


Tot zover mijn e-mail. Pas vrijdagmiddag kon het GVB een zeer voorlopige uitleg verstrekken, die in het weekend nog wat verder werd toegelicht door een GVB-functionaris die onvermoeibaar de verantwoordelijke collega’s achter de vodden heeft gezeten. Voorlopig is dus niet meer bekend dan dat het systeem bij inkortingen de niet gereden kilometers heen en weer tussen de tijdelijke eindhalte en de normale eindhalte in rekening kan brengen, dat onbekend is hoeveel en welke reizigers te veel hebben betaald, en dat het in veel gevallen lastig wordt om die reizigers te informeren over wat er is misgegaan en dat ze binnen enkele weken naar een chipkaartautomaat op een metrostation of in een winkel moeten gaan om het teveel betaalde weer op hun kaart teruggestort te krijgen.

Ik vind dit een regelrechte schande. Na tien jaar OV-chipkaart is men nog steeds niet in staat om een kloppend betaalsysteem te runnen. En het gaat om veel geld. Het GVB kan niet zeggen hoe vaak het mis is gegaan, maar het feit dat ik er per toeval achter moest komen is een indicatie dat het dus al geruime tijd speelt. Het GVB heeft zo’n 800.000 instappers er dag, en dus ook zo’n 800.000 uitstappers. Nu zijn dit niet ook 800.000 mensen, maar laten we aannemen dat het hier gaat om 800.000 fictieve reizigers, die allemaal door dit (of Joost mag weten welk ander) probleem weleens ongemerkt een keertje gemiddeld een halve euro te veel hebben afgerekend (want er is de afgelopen jaren wel meer fout gegaan, denk aan de grote problemen met de nieuwe poortjes op metrostation Centraal en missers met het correct in rekening brengen van reizen aan houders van studentenkaarten). Dan heeft het GVB de afgelopen jaren dus enkele tonnen onterecht afgeschreven. Of, strenger -maar niet onjuist- geformuleerd: het GVB heeft volgens mijn schatting dus voor enkele tonnen aan voorgeschoten reizigersgeld verduisterd. Dat het hier een onopgemerkt technisch probleem betreft, of een vergissing, doet er niets aan af. Euro’s of spullen die niet van jou zijn, maar waarvoor je de zorg hebt, onterecht tot de jouwe maken: dat noemen we verduistering. Dat het wellicht een beetje per ongeluk is gegaan, kan wellicht een verzachtende omstandigheid zijn, maar de wet is extra streng als het gaat om het verduisteren van iets dat uit noodzaak in bewaring is gegeven (en dat is bij het door de reiziger voorgeschoten bedrag het geval).

Ik kan dit, als boegbeeld van de Maatschappij Voor Beter OV niet over mijn kant laten gaan. Ik ben aan het nadenken, en met mijn club aan het overleggen, waar ik het beste kan aankloppen. Bij de Vervoerregio Amsterdam? Bij wethouder-annex-portefeuillehouder Sharon Dijksma? Bij onze OV-staatssecretaris Stientje van Veldhoven? Ik ben er nog niet uit. Misschien moet ik met mijn verhaal maar eens langs het politiebureau…25 september 2018

HTM HANDHAAFT CONTANTE BETALING IN DE TRAM

Vanaf 1 oktober kunnen reizigers bij de HTM geen contant geld meer kwijt bij de buschauffeurs en trambestuurders. Maar in tegenstelling tot de andere vervoerders in ons land, heeft de HTM zo goed mogelijk voor een alternatief in de voertuigen gezorgd. Voor Beter OV is daar zeer over te spreken.

Alle Haagse trams hebben nu betaalautomaten waar reizigers de vrije keuze hebben om met pinpas, creditcard of muntgeld een kaartje te kopen. De trambestuurder kan deze automaten niet openmaken, ook niet onder dwang.

Het gevolg hiervan is dat reizigers onderweg in de tram nog steeds tegen contante betaling een vervoerbewijs kunnen kopen. Voor Beter OV vindt dat belangrijk omdat er nog steeds veel reizigers zijn die om wat voor reden dan ook contant willen betalen. Door het betalen met muntgeld in alle trams mogelijk te maken komt HTM deze reizigers tegemoet.

HTM plaatste moderne betaalautomaten in de 69 oude rood-beige trams, die nog tot 2024 mee moeten. Deze automaten accepteren pinpas, creditcard of muntgeld. De 60 nieuwe grijs-rode Avenio trams waren al voorzien van deze betaalautomaten. In de 70 wit-blauwe RandstadRail-trams kon de reiziger al met muntgeld een kaartje kopen in de inmiddels verouderde automaten. De HTM vervangt deze in de komende maanden door de moderne betaalautomaten. Zo krijgen reizigers extra betaalmogelijkheden met pinpas en creditcard. Er is helaas geen ruimte in de bus voor de grote betaalautomaten die ook muntgeld accepteren.

11 september 2018

AFSCHAFFING CONTANTE BETALING TREINKAARTJES ONWENSELIJK

Voor Beter OV is tegen het afschaffen van de betaalmogelijkheid met contant geld op treinstations. Arriva heeft op stations de automaten die muntgeld accepteren vervangen door automaten die alleen betalingen met bankkaarten verwerken, en de NS houdt over het afschaffen van de contante betaalmogelijkheid een enquête onder de reizigers.

Waar de afschaffing van contant geld op bus en tram nog enigszins te verklaren viel doordat chauffeurs steeds vaker door overvallers van hun opbrengst werden beroofd, is dat bij kaartautomaten op stations niet aan de orde, temeer daar die automaten alleen muntgeld accepteren. Het aantal inbraken in kaartautomaten is verwaarloosbaar klein: weinig criminelen hebben interesse in grote hoeveelheden onhanteerbaar muntgeld. Overigens zijn op de NS-stations niet alle automaten geschikt voor muntgeld, maar wel is er per station minimaal eentje beschikbaar die wél contant geld accepteert.

Er zijn reizigers die om uiteenlopende redenen contant willen betalen: mensen die onder financieel beheer vallen, mensen die uit privacy-overwegingen niet willen dat hun anonieme OV-chipkaart aan hun bankrekening is gekoppeld. Door het afschaffen van de contantgeldbetalingen bij kaartautomaten raken deze reizigers dus in de problemen. Ook speelt een rol dat de NS voor (contante) lokethandelingen toeslagen vraagt.

Arriva heeft niet met de regionale reizigersplatforms overlegd over de afschaffing van contantgeldacceptatie van de verkoopautomaten; het is ze slechts ter kennisname medegedeeld. De NS laat weten dat afschaffing van de contante betaalmogelijkheid op de automaten op de stations op zijn vroegst in 2024 aan de orde zal zijn. Dat komt vreemd over: nu een enquête houden over iets wat pas over minimaal zes jaar aan bod zal komen, is eigenaardig en in ieder geval voor de lange termijn weinig geruststellend. Bovendien worden reizigers die hechten aan hun privacy, en daarom met anonieme OV-chipkaarten reizen en contant betalen, met de enquête van de NS niet bereikt.

Voor Beter OV ziet afschaffing van de contante betaalmogelijkheid in automaten als de zoveelste ordinaire bezuinigingsmaatregel die over de reiziger wordt uitgestort. Slechts wanneer de toeslagen voor balieverkoop worden afgeschaft en veel stations opnieuw van een verkooppunt, met ruime openingstijden, worden voorzien (al dan niet gecombineerd met horeca, tijdschriftenverkoop enzovoort, zoals wij die vroeger kenden als Wizzl), valt het verwijderen van de contantgeldmechanieken uit automaten te rechtvaardigen.

3 september 2018

NS LAAT REIZIGERS EXTRA BETALEN VOOR FLEX-SYSTEEM

Reizigersorganisatie Voor Beter OV is in het geheel niet onder de indruk van de komst van het achteraf betalen bij de NS, en spreekt van een “sigaar uit eigen doos”. Dit NS Flex-systeem kost de reiziger meer geld dan het gewone reizen op saldo of abonnement.

Veel passagiers hebben bezwaar tegen het feit dat ze bij de traditionele betaalwijze 10 euro (abonnementhouders) of 20 euro (niet-abonnementhouders) saldo op hun OV-chipkaart moeten vooruitbetalen. Dat reizigers die gebruik gaan maken van het nieuwe Flex-systeem niet langer deze verplichte borg van tien of twintig euro op hun chipkaart hoeven te laden, is slechts de halve waarheid. Want passagiers die met NS Flex achteraf gaan afrekenen moeten daar wel twaalf euro extra per jaar (abonnementhouders) of eenmalig tien euro (niet-abonnementhouders) voor neertellen. Daarmee is het Flex-systeem voor de klant dus duurder dan het vooruitbetalen van een verplichte borg, die de reiziger immers na verloop van tijd weer kan terugvragen. Voorts blijft het zo dat incidentele klanten die gebruik willen maken van NS Flex wel eerst een OV-chipkaart van € 7,50 moeten aanschaffen.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het is een beschamende vertoning dat de NS via allerlei marketingtrucs de reiziger geld uit de zakken klopt. Immers, ten tijde van het papieren treinkaartje hoefde de passagier niets extra’s vooruit te betalen, laat staan dat hij meer hoefde te betalen om dat niet te hoeven. Opnieuw is duidelijk dat de kosten van het veel te dure en omslachtige OV-chipkaartsysteem worden afgewenteld op de reiziger.”

23 april 2018

MISLUKKEN CHIPMOBIEL IS AANFLUITING

De proef met betalen voor het OV per mobile telefoon is op een enorme mislukking uitgedraaid. Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV spreekt van een aanfluiting. Het is heel veel reizigers überhaupt niet gelukt om aan de proef mee te doen omdat ze maar liefst drie apps op hun telefoon moesten installeren, hetgeen vaker niet dan wel lukte door allerlei problemen: technische storingen, incompatibiliteit van telefoonsoftware met chipsoftware, problemen bij telecomproviders, meningsverschillen tussen Translink en de telecomproviders.

OV-chipkaartbedrijf Translink heeft aan Voor Beter OV bevestigd dat per 15 juni de stekker uit het totaal mislukte project wordt getrokken. De deelnemers krijgen € 7,50 van Translink uitbetaald om weer een gewone OV-chipkaart te kunnen kopen. Translink schermt met een hoge tevredenheid onder de deelnemers aan de proef, maar gaat daarbij voorbij aan het feit dat het het overgrote deel van de reizigers dus niet eens is gelukt om aan de proef mee te doen. Hun (on)tevredenheid is nergens geregistreerd.

Daarnaast is het project de kinderschoenen nooit ontstegen. Zo kon alleen maar op saldo worden gereisd zonder korting: aan het testen van persoonsgebonden reisrechten, zoals voordeelurenkorting of trajectabonnementen is men niet nog eens toegekomen.

Voor Beter OV zag al na enkele dagen dat het experiment gedoemd was, te mislukken. Daarom riep de reizigersclub al in mei 2017 op tot het niet verder werven van proefreizigers voor het systeem, een oproep die werd overgenomen.

De mislukking van de Chipmobiel is niet het enige probleem met de OV-chipkaart. Nog steeds worden regelmatig foute bedragen aan reizigers in rekening gebracht, is het beloofde gebruiksgemak niet van de grond gekomen en blijkt Translink ook frank en vrij reisgegevens te delen met ondermeer DUO en SVB. Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Wanneer een supermarkt zo’n beroerd betalingssysteem als de OV-chipkaart zou hanteren, waren de klanten al lang massaal overgestapt naar de concurrent. Puur het monopolie dat in de OV-sector aan de orde is, houdt dit derderangs betaalsysteem in de lucht. Het beste zou zijn, terug te keren naar het papieren kaartjessysteem. Ouderwets of niet, dat functioneerde tenminste naar behoren.”

23 februari 2018

BOYCOT TOESLAGZUIL NS BUITEN DE SPITS

Hoewel voor de IC-Direct tussen Schiphol en Rotterdam buiten de spitsuren geen toeslag behoeft te worden betaald, eist de NS toch dat reizigers de moeite nemen om op het perron naar de toeslagzuil te gaan om een toeslag op hun OV-chipkaart te laden. Deze “toeslag” kost dan nul euro. Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV vindt het volstrekt belachelijk dat de reiziger een totaal overbodige handeling moet verrichten en roept op tot een boycot.

Het op de OV-chipkaart laden van iets waarvoor de reiziger niet hoeft te betalen dient voor de reiziger geen enkel doel, behalve dat de reiziger klaarblijkelijk moeite moet doen zodat de NS weet, hoeveel passagiers meegaan. Maar daar is de OV-chipkaart niet voor: de OV-chipkaart is aan bewindspersonen, reizigersorganisaties en Tweede Kamer verkocht als een betaalmiddel, en mag reizigers dus niet dwingen tot het verrichten van extra handelingen die geen betaalfunctie hebben, maar uitsluitend bedoeld zijn om de gebrekkige administratie van de NS op te kalefateren.

Indien de NS met alle geweld wil weten hoeveel passagiers van de IC-Direct gebruikmaken, dan kan dat door de conducteur de reizigers te laten tellen, of anders kan de NS op grond van de “normale” in- en uitcheckgegevens achterhalen hoeveel mensen in Amsterdam/Schiphol zijn ingecheckt, en op basis van de reistijd per IC-Direct in Rotterdam/Breda zijn uitgecheckt (en andersom).

De IC-Direct tussen Schiphol en Rotterdam is buiten de spitsuren toeslagvrij als strafmaatregel nadat de NS chronisch onderpresteerde. Voor Beter OV vindt de volstrekt onnodige verplichting om een niet-bestaande toeslag (want de IC-Direct is dan toeslagvrij) toch op de OV-chipkaart te laden een bewijs van totale minachting van de reiziger, en roept daarom reizigers op om buiten de spitsuren deze fictieve toeslag niet op de OV-chipkaart te laden.

De plicht om een toeslag van nul euro te kopen mist overigens iedere rechtsgrond. Immers, op last van IenW is de non-spits-ICD niet beschikbaar voor het publiek "met een toeslag van nul euro", maar -ook blijkens een publicatie van de NS zelf- "toeslagvrij". En toeslagvrij betekent: geen toeslag, dus ook geen toeslag hoeven kopen, ook niet als die nul euro is.

toeslagzuil op Amsterdam Centraal

24 november 2017

ADDERTJES ONDER HET GRAS BIJ NIEUWE TARIEVEN REGIO AMSTERDAM

De Vervoerregio Amsterdam heeft de tarieven voor 2018 bekendgemaakt . Voor Beter OV heeft commentaar: er zitten wat addertjes onder het gematigde-tarievengras.

AMSTERDAM-STAD

De stijging van het instaptarief bedraagt ongeveer 1,1%. Het kilometertarief stijgt met ongeveer 0,65%. In Amsterdam-Stad ligt de gemiddelde ritprijs voor reizen op saldo op ongeveer 1,80, en bestaat grofweg voor de helft uit het instaptarief, en voor de helft uit de kilometerprijs. Dus beide (instaptarief en kilometertarief) wegen even zwaar. De prijsstijging komt dus neer op 1,75/2=0,8%. Dat is ruim onder de verwachte Consumenten Prijs Index van het Centraal Planbureau, zeg maar de inflatie. Deze gematigde tariefstijging is zeer juist, aangezien Amsterdamse reizigers een lastig jaar tegemoet zien, met de aanloopproblemen rond de start van de Noord/Zuid-metrolijn. Toeristen en andere reizigers zonder OV-chipkaart gaan wél meer dan de inflatie betalen. Het losse uurnetkaartje van het GVB gaat in 2018 € 3,00 kosten (€ 2,90 in 2017), een prijsstijging ruim boven de inflatie. Ronduit beschamend is het besluit om de prijs van een kinderdagkaartje te verhogen van 2,50 naar 3,75 euro. Dit is volgens de vervoerregio Amsterdam “ noodzakelijk omdat blijkt dat de goedkope kinderdagkaart vaak onrechtmatig wordt gebruikt door volwassenen.” Het niet of te weinig betalen voor het OV dient te worden bestreden door controle, en niet door het meteen prijsstijging treffen van onschuldigen. OV-reizigers in het GVB komen zelden tot nooit een kaartcontroleur tegen. Bovendien valt met dit besluit de bodem uit de bewering dat de OV-chipkaart met zijn toegangspoortjes en verplichte incheck een probaat middel tegen zwart- en grijsrijden is, hetgeen reizigers, politici en andere stakeholders sinds jaar en dag op de mouw wordt gespeld. Wij zijn verbaasd dat de Amsterdamse Reizigersadviesraad onder aanvoering van ROVER met deze belachelijke maatregel heeft ingestemd.

AMSTERDAM-REGIO

In Amsterdam-Regio ligt het qua tariefmatiging anders. In de concessie Amstelland-Meerlanden zien reizigers een forse prijsstijging tegemoet. Zo zal een ritje met een gemiddelde lengte, zoals Haarlem-Schiphol, straks 4,35 euro kosten. Dat is ten opzichte van de huidige prijs van 4,05 euro een prijsstijging van circa 7%. Deze prijsstijging is onterecht. Immers, de kwaliteitsverbetering door inzet van elektrische bussen is fors vertraagd doordat de aanleg van oplaadpunten ernstig is vertraagd. Connexxion had daar in zijn bieding onvoldoende rekening mee gehouden, maar wordt hiervoor dus blijkbaar niet bestraft.

Voor Beter OV waarschuwt reizigers om niet het ‘Vervoerregiokaartje’ te kopen, waarmee de reiziger voor 6 euro 1,5 uur bij Connexxion, EBS en GVB in de regio kan reizen. De Vervoerregio Amsterdam kondigt aan dat “tot nu toe reizigers die zonder OV-chipkaart reizen als zij overstappen op een andere vervoerder meerdere keren een kaartje moeten kopen.” Maar in veruit de meeste gevallen zijn zij goedkoper uit door een los kaartje bij het GVB (3 euro) en een los kaartje bij Connexxion of EBS (2,50 euro) te kopen. Dat komt op een totaal van 5,50 euro, dus minder dan de 6 euro die een Vervoerregiokaartje gaat kosten. Overigens loont al heel gauw de aanschaf van een OV-chipkaart.

Bent u het eens met onze standpunten? Word dan sympathisant . U bent van harte welkom.

Het GVB laat ons in reactie op ons bericht het volgende weten:
De prijsverhoging van de kinderdagkaart is procentueel gezien fors, dat realiseren wij ons. Maar de nieuwe prijs is vergelijkbaar met die in andere steden en de korting is voor deze dagkaart met 50% nog steeds lager dan de gebruikelijke leeftijdskorting van 34% voor saldoreizen en abonnementen. Het reizen met een persoonlijke OV-chipkaart is in de praktijk voor de meerderheid van de reizen in Amsterdam door deze doelgroep goedkoper dan een los kaartje. Het enige struikelblok kunnen de aanschafkosten van 7,50 euro zijn. Daarom kan deze groep vanaf het nieuwe jaar gebruik gaan maken van een aantrekkelijk alternatief: de persoonlijke OV-chipkaart. Met deze persoonlijke OV-chipkaart krijgen kinderen (4 t/m 11 jaar) 34% korting op reizen met openbaar vervoer. GVB gaat in 2018 reizen met de persoonlijke OV-chipkaart stimuleren door deze doelgroep in en rond Amsterdam een aantrekkelijk aanbod te doen voor deze kaart.18 oktober 2017

NS SCHRAPT RARE BEPALING NA ONZE KRITIEK


16:00 uur

De NS schrapt de belachelijke voorwaarde, dat reizigers die door vertraging in de middagspits terecht zouden komen, moeten uitstappen en óf wachten tot na de spits, óf een extra kaartje kopen.

De NS komt tot dit besluit na vernietigende kritiek van Voor Beter OV.

Vanmorgenvroeg mailden wij de NS:

N.a.v. deze aanbieding https://www.spoordeelwinkel.nl/product/dag-daluren?utm_source=spoordeelwinkel&utm_medium=email&utm_campaign=spoordeelwinkel-especial-17102017&utm_content=regioonbekend-dagkaart-dag-daluren-&utm_term=&TRNSC=18654839&TRNSP=&C_CODE=C00817&Type=com#713-01
het volgende.
Er staat: “Voordat de spits begint moet je de trein hebben verlaten met dit e-ticket, ook in geval van vertraging”.
Dus wanneer de NS te laat is met zijn trein, dient de reiziger een extra/nieuw kaartje te kopen? Dit kan niet waar zijn. Ik neem aan dat deze bepaling op een misverstand berust.
Met klem verzoek ik jullie om deze belachelijke bepaling in te trekken. En ik doe maar even streng: ik wil graag uiterlijk vrijdag uitsluitsel. Want in het weekend schrijf ik -je raadt het al- mijn maandagochtendcolumn.
Groeten,
Maatschappij Voor Beter OV,
Rikus Spithorst,
Voorzitter


De NS antwoordde ons zojuist:

Etickets waarmee je niet mag reizen in de ochtendspits verkoopt NS al langer in de Spoordeelwinkel; dit om te voorkomen dat reizigers al voor negen uur op pad gaan naar hun dagje uit. Nieuw bij dit ticket is dat er ook niet in de middagspits mag worden gereisd. En dit is voor het eerst dat we dit doen met een eticket.

In de voorwaarden was opgenomen dat er ook niet ’s middags tussen 16:00 en 18:30 uur gereisd mag worden … óók niet als de reiziger onderweg vertraging zou oplopen. Dat leek handig om te voorkomen dat reizigers alsnog in de drukke avondspits zouden belanden. Maar dat bleek anders te werken.
We dachten door de vertraging-regel te voorkomen dat reizigers in de avondspits gingen reizen met een eticket.
En nu? De regel “niet verder reizen bij vertraging” bestaat niet bij CT-tickets en gaan we daarom ook niet meer toepassen bij dit eticket. Een reiziger die onderweg vertraging oploopt mag zijn reis gewoon afmaken. Wel blijft de bedoeling dat de reiziger zijn trip gewoon plant buiten de spits. De regel verdwijnt nu uit de actievoorwaarden.


12:00 uur

Een oplettende reiziger attendeerde Voor Beter OV gistermiddag op het volgende.

De NS heeft op zijn website deze aanbieding .

Er staat bij de kleine lettertjes deze rare bepaling: “Voordat de spits begint moet je de trein hebben verlaten met dit e-ticket, ook in geval van vertraging”

Dus wanneer de NS te laat is met zijn trein, dient de reiziger een extra/nieuw kaartje te kopen? Dit kan niet waar zijn. Voor Beter OV neemt vooralsnog aan dat deze bepaling op een misverstand berust en heeft de NS vanmorgenvroeg om opheldering gevraagd.

9 oktober 2017

VRAAG RESTSALDO OV-CHIPKAART TERUG

Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, start vandaag de actie ‘Jouw geld telt’ om reizigers te bewegen geld dat op verlopen OV-chipkaarten staat alsnog terug te vragen, ook als die kaart meer dan een jaar verlopen is. Bij langer dan een jaar verlopen kaarten kan dat alleen door de kaart op te sturen en door Translink te laten uitlezen. Van kaarten die korter dan een jaar zijn verlopen kan nu het saldo ook online of telefonisch teruggevraagd worden. Beide routes heeft Translink flink vereenvoudigd zodat zoveel mogelijk reizigers weer over dit geld kunnen beschikken, of desgewenst aan een goed doel kunnen schenken.

Langer dan jaar verlopen
Op elke OV-chipkaart staat een verloopdatum, die is bepalend voor hoe het saldo is terug te vragen. Is de kaart langer dan een jaar verlopen, dan zijn de gegevens ervan niet meer online beschikbaar. Saldo terugvragen kan door naar www.ov-chipkaart.nl te gaan, het formulier met naam en bankrekeningnummer in te vullen en dat samen met de kaart gratis naar Translink op te sturen.

Korter dan jaar verlopen
Ook voor OV-chipkaarten die tot een jaar zijn verlopen heeft Translink het terugvragen van restsaldo eenvoudiger gemaakt. Omdat van deze kaarten de chipgegevens bewaard worden kunnen reizigers telefonisch of via www.ov-chipkaart.nl hun geld terugvragen. Op deze website kan elke reiziger met behulp van het kaartnummer het uitstaande saldo checken. En al voordat de verloopdatum verstreken is attendeert Translink reizigers met een persoonlijke OV-chipkaart op het binnenkort verlopen van hun kaart.

Goed doel
Tijdens de actie ‘Jouw geld telt’, die loopt tot het einde van dit jaar, kunnen kaarthouders er ook voor kiezen om hun saldo ten goede te laten komen aan beter toegankelijk OV voor mensen met een fysieke beperking. Het saldo wordt dan gedoneerd aan de Roos Prommenschenckel Foundation, die zich speciaal voor dit doel inzet. Tot slot biedt de Translink-actie ook de mogelijkheid aan bijvoorbeeld sportclubs en scholen om langer dan een jaar verlopen OV-chipkaarten te verzamelen en gebundeld naar Translink te sturen, waarbij de opbrengst voor de club of school is. Translink-directeur Arco Groothedde: “Er is dus altijd een reden om even goed in die keukenla te kijken.”

25 september 2017

DIJKSMA BEANTWOORDT KAMERVRAGEN PRIVACY OV-CHIPKAART

Nadat Voor Beter OV alarm sloeg over het delen van reisgegevens door Translink met derden (zie het bericht van 22 augustus hieronder) , stelde D66 Kamervragen aan staatssecretaris Dijksma. Vandaag heeft de staatssecretaris de vragen beantwoord. Haar beantwoording leest u hieronder.

In het antwoord op vraag 9 verwijst de staatssecretaris naar een handhavingsverzoek dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gedaan. Door de formulering van dat antwoord kan de indruk ontstaan dat zij zelf een handhavingsverzoek heeft ingediend. Het betreft hier echter het handhavingsverzoek dat is gedaan door de Maatschappij Voor Beter OV.

Datum 25 september 2017

Betreft Kamervragen D66 over leveren reisgegevens van studenten door Translink aan DUO
Geachte voorzitter,
Hierbij ontvangt u mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de antwoorden op de vragen van de leden Jetten en Verhoeven (beiden D66) over OV-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens van honderden studenten heeft doorgegeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (ingezonden 24 augustus 2017).

Vraag 1
Is er een wettelijke grondslag op grond waarvan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dan wel andere overheidsdiensten, reisgegevens rechtstreeks mogen opvragen en Translink verplicht is die gegevens af te staan1? Zo ja, wat is die wettelijke grondslag precies en aan welke regels en voorwaarden is ov-chipkaartbedrijf Translink, maar ook de overheidsdienst in kwestie in die gevallen gehouden?

Antwoord 1
DUO is op grond van artikel 9.1a van de Wet studiefinanciering 2000 aangewezen als toezichthouder voor de naleving van de uitwonendenregeling. Op basis van het toezichthouderschap in de zin van titel 5.2 van de Awb, mag een toezichthouder inlichtingen vorderen alsmede inzage van zakelijke gegevens en bescheiden (artikelen 5:16 en 5:17 van de Awb). Daarnaast mogen persoonsgegevens op basis van artikel 8 onder c dan wel e van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden verwerkt als dat noodzakelijk is voor het naleven van een wettelijke verplichting (de c-grond) of voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan (de e-grond). De voorgenoemde artikelen vormen de grondslag op basis waarvan DUO bij een ernstig vermoeden van misbruik met de uitwonendenbeurs reisgegevens opvroeg bij Translink. DUO en Translink hebben, met het oog op de toezichthoudende taak van DUO, op 28 augustus 2015 een overeenkomst gesloten in verband met de gegevensverstrekking ten behoeve van de controle en het toezicht door DUO. Translink heeft op basis van bovengenoemde grondslag en de overeenkomst gehandeld.
De rechtbank Den Haag heeft echter in haar uitspraak van 8 mei jl. geoordeeld dat de artikelen 5:16 en 5:17 van de Awb als zodanig geen voldoende specifieke wettelijke grondslag bieden voor de gegevensverwerking en dat het op deze wijze gebruiken van reisgegevens van een student in strijd is met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). DUO heeft tegen deze uitspraak van de rechtbank Den Haag hoger beroep aangetekend bij Centrale Raad van Beroep. Naar aanleiding van de uitspraak is het verstrekken van reisgegevens gestaakt en heeft Translink de overeenkomst met DUO beëindigd.
Ook loopt er nog hoger beroep in ten minste één zaak2 waarin de rechtbank het gebruik van de reisgegevens van Translink wel toelaatbaar achtte, waarna de betreffende student in hoger beroep is gegaan.
V

raag 2
Welke reisgegevens heeft Translink precies gedeeld met DUO?

Antwoord 2
Translink leverde gegevens aan DUO over identiteit en reisgedrag van een beperkte groep kaarthouders, namelijk over wie na onderzoek gerede twijfel bestond over de rechtmatigheid van de toegekende uitwonendenbeurs. Conform de hierboven genoemde overeenkomst tussen Translink en DUO leverde Translink ter afhandeling van het verzoek de onderstaande gegevens aan DUO:
• Identificerende gegevens van de kaarthouder (voornaam, achternaam, geboortedatum en kaartnummer).
• De in- en uitcheckgegevens van de studerende over de gevraagde periode, gespecificeerd naar datum, tijdstip en locatiecode.
De gevraagde periode is afhankelijk van de specifieke situatie, waarbij rekening wordt gehouden met de maximale bewaartermijn van 18 maanden van de reisgegevens door Translink.

Vraag 3
Heeft Translink de reisgegevens van alle studenten doorgegeven aan DUO of alleen van studenten waarbij al sprake was van een fraude-indicatie? Indien dat laatste het geval is, om hoeveel studenten gaat het?

Antwoord 3
Translink heeft alleen reisgegevens aan DUO geleverd in geval van een vermoeden bij DUO van misbruik met betrekking tot de toegekende uitwonendenbeurs. Dit was ook zo vastgelegd in de overeenkomst van 2015.
Als het misbruik met de uitwonendenbeurs door een ander, minder vergaand onderzoek, aangetoond kan worden, vraagt DUO in het kader van het vereiste van subsidiariteit geen reisgegevens op. Alleen indien na een algemeen onderzoek en een huisbezoek gerede twijfels bestaan over de woonsituatie van de studerende en er voldoende aanwijzingen zijn dat hij niet op het adres woont waar hij staat ingeschreven, wordt een specifiek, nader onderzoek ingesteld. Daartoe wordt uitsluitend besloten wanneer de andere onderzoeken onvoldoende bewijs opleveren.
DUO heeft vanaf 28 augustus 2015 in 377 gevallen informatie over het reisgedrag van een student opgevraagd. In 307 van die gevallen heeft DUO misbruik met de uitwonendenbeurs vastgesteld.

Vraag 4
Gebeurt het vaker dat Translink reisgegevens deelt met derden? Zo ja, met wie, in welke gevallen en hoe vaak komt het voor en worden reizigers daarvan op de hoogte gesteld?

Antwoord 4
Ja. Translink voldoet aan vorderingen op basis van een wettelijke grondslag. Naast DUO vorderden ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een aantal gemeenten reisgegevens. Sinds de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 8 mei jl. verstrekt Translink geen gegevens meer aan toezichthouders die enkel op basis van de toezichthoudende bevoegdheden in de zin van de artikelen 5:16 en 5:17 Awb gegevens vorderen. Wel voldoet Translink aan vorderingen van politie en justitie op grond van het Wetboek van Strafvordering en aan verzoeken van politie en justitie tot het verstrekken van informatie over vermiste personen (bijv. vermiste kinderen, dementerende ouderen en personen in geestelijk verwarde toestand). In het laatste geval is de rechtsgrondslag gelegen in artikel 8, onderdeel d, van de Wbp (vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene) in samenhang gelezen met artikel 43 onderdeel e van de Wbp (de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen).
Translink heeft aangegeven geen aantallen bij te houden van de vorderingen, en reizigers waarvan reisgegevens worden gevorderd worden hiervan niet door Translink op de hoogte gesteld.

Vraag 5
Welke afspraken zijn er gemaakt tussen Translink, vervoerders, concessieverleners en de overheid over toegang tot en het delen van reisgegevens?

Antwoord 5
Op het niveau van toegang tot de reisgegevens heeft Translink alleen afspraken met vervoerders, niet met concessie verlenende overheden. Elke vervoerder die deelneemt aan het OV-chipkaartsysteem van Translink dient de Raamovereenkomst Deelname OV-chipkaartsysteem te ondertekenen. Deze Raamovereenkomst regelt onderwerpen tussen de vervoerder en Translink waaronder de verwerking van persoonsgegevens, conform Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Het delen van persoonlijke reisgegevens voor service doeleinden kan alleen met expliciete instemming van de reiziger. Service doeleinden zijn bijvoorbeeld dat de reiziger de afgeschreven bedragen niet herkent, een gemiste check out heeft of bijvoorbeeld op saldo reist terwijl de klant denkt op een product te reizen. Zonder toestemming van de reiziger kan een vervoerder alleen de ritten zien die reizigers met hun voertuigen hebben gemaakt. Niet de overstappen naar andere vervoerders.
Op 7 september hebben de concessieverlenende overheden en concessiehoudende vervoerders uit het Nationaal OV Beraad (NOVB) een intentieverklaring getekend om tot een open informatiehuishouding te komen waarmee geanonimiseerd reisgegevens beschikbaar komen voor onder meer analyse doeleinden. Met deze informatiehuishouding wordt invulling gegeven aan de motie De Boer/Van Veldhoven (TK 23645, nr 630) die de regering opriep om informatie over reizigersaantallen en -stromen in een speciale databank openbaar beschikbaar te maken. Privacy is hierbij een belangrijk aandachtspunt omdat voorkomen moet worden dat bijvoorbeeld kleine vervoerstromen tot op persoonsniveau herleid kunnen worden. De afspraken over de informatiehuishouding tussen concessieverleners en concessiehouders staan overigens los van de uitwisseling van reisgegevens zoals dat heeft plaatsgevonden tussen DUO en Translink. Translink is geen partij bij de intentieverklaring.

Vraag 6
Welke rechten hebben reizigers als het gaat om bescherming van hun gepersonaliseerde reisgegevens?

Antwoord 6
Reizigers kunnen hun rechten uitoefenen op basis van de Wbp, met name de artikelen 35 en 36. Zo kunnen reizigers vragen of, en zo ja welke, persoonsgegevens van hen verwerkt worden en daarvan een overzicht ontvangen. Daarnaast mogen reizigers erop rekenen dat hun persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden, dat er niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor het te dienen doel en dat de persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor het doel dat de verwerking van de gegevens dient.
Op de websites van Translink en van de vervoerders is het privacybeleid van deze organisaties gepubliceerd. Daar is onder meer te lezen op welke wijze de privacy van reizigers is geborgd en welke rechten reizigers hebben zoals het inzien van transactie- en persoonsgegevens.

Vraag 7
Hoe verhoudt de opsporingswerkwijze van DUO (reisgegevens rechtstreeks opvragen bij Translink) zich tot de Wet bescherming persoonsgegevens?

Antwoord 7
Zie het antwoord op vraag 1. Aangezien DUO tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep heeft aangetekend bij Centrale Raad van Beroep, doen we hierover op dit moment geen nadere uitspraken.

Vraag 8
Bent u ook van mening dat reizigers met een gepersonaliseerde ov-chipkaart altijd een melding moeten krijgen wanneer hun reisgedrag door derden wordt opgevraagd bij Translink dan wel worden verschaft aan derden? Zo ja, op welke wijze wordt daar in voorzien? Zo nee, waarom niet en op welke andere wijze ziet u dan mogelijkheden voor reizigers om grip te houden op hun persoonlijke informatie die door Translink wordt verzameld en gedeeld?

Antwoord 8
Een uitgangspunt van de Wbp is dat personen moeten weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Daarom bepalen de artikelen 33 en 34 van de Wbp dat degene die persoonsgegevens verkrijgt aan de betrokkene onder meer laat weten wie hij is, en met welk doel hij de desbetreffende persoonsgegevens verwerkt. Dat geldt dus ook voor de verwerking van persoonsgegevens van reizigers. Op dit uitgangspunt bestaan in de Wbp verschillende uitzonderingen. Zo kan de verantwoordelijke de informatieverplichting buiten toepassing laten als dat noodzakelijk is in het belang van, bijvoorbeeld, de staatsveiligheid of de opsporing van strafbare feiten.

Vraag 9
Bent u voornemens de Autoriteit Persoonsgegevens om advies te vragen over de toegang tot en het delen van reisgegevens?

Antwoord 9
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hierover reeds een handhavingsverzoek ontvangen en heeft laten weten daar op te zullen reageren.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Sharon A.M. Dijksma


16 september 2017

INZIEN CHIPKAARTGEGEVENS NIET MOGELIJK

14:00 uur

Inmiddels meldt de website van translink het volgende:

Reishistorie niet actueel
Er is momenteel een vertraging in de verwerking van de gegevens. Hierdoor is je reishistorie over de periode van 1 t/m 12 september niet zichtbaar. Wij verwachten het probleem op 23 september opgelost te hebben. Excuses voor het ongemak.


Zoals wij al eerder stelden: Mensen behoren altijd hun financiële gegevens te kunnen checken, en het gaat hier om veel geld. Wanneer op een website van een bank een soortgelijke melding zou verschijnen, is de wereld te klein.

Het feit dat Translink doodleuk meldt dat de gegevens op 23 september weer beschikbaar zijn, is naar ons oordeel onaanvaardbaar.

13:00 uur

Het is al de hele dag voor reizigers niet mogelijk om hun saldo te checken of hun reishistorie te bekijken. Translink heeft te kampen met een storing. De website meldt het volgende:

Reishistorie en Saldochecker
Er is momenteel een vertraging in de verwerking van gegevens. Hierdoor zijn de gegevens in je reishistorie niet actueel. Ook het resultaat van de Saldochecker is niet actueel.
Wij doen er alles aan om deze vertraging zo snel mogelijk te verhelpen. Onze excuses voor het ongemak.


Voor Beter OV is niet te spreken over dit falen. Mensen behoren altijd hun financiële gegevens te kunnen checken, en het gaat hier om veel geld. Wanneer op een website van een bank een soortgelijke melding zou verschijnen, is de wereld te klein. In de wereld van de OV-chipkaart is dit soort missers heel gewoon.

28 augustus 2017

17:00 uur

SHARON DIJKSMA WEIGERT COMMENTAAR OP LEKKAGE REISGEGEVENS TRANSLINK

Staatssecretaris Sharon Dijksma weigert zich tegenover Voor Beter OV uit te spreken over het zonder juridische grondslag door Translink doorspelen van reisgegevens aan derden. Voor Beter OV ontving namens haar de volgende reactie:

Via [naam ambtenaar IenM] kreeg ik uw mail met het afschrift van de brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Privacy is een groot goed en het is belangrijk dat persoonlijke gegevens beschermd zijn tegen oneigenlijk gebruik. Toezicht en controle daarop is belegd bij de AP.
Wat betreft het verzoek om een reactie van de Staatssecretaris is uw mail niet de opportune weg. Zoals u ongetwijfeld weet, heeft D66 Kamervragen gesteld over de verstrekking van reisgegevens door Translink aan DUO. In de antwoorden op deze vragen zal de reactie van de Staatssecretaris staan.


Voor Beter OV is nog in afwachting van een nadere reactie van de zijde van Translink, en beraadt zich op vervolgstappen.

08:00 uur

Commentaar Rikus Spithorst

CHIPKAART: STOKHOLMSYNDROOM EN PRIVACY

"U gaat door de invoering van de OV-chipkaart eerlijker betalen." Deze flagrante schending van de waarheid werd vertegenwoordigers van reizigersorganisaties en politieke partijen aan het begin van deze eeuw op de mouw gespeld tijdens een als informatiebijeenkomst vermomde indoctrinatiesessie in Het Treftpunt, een vergaderlocatie op de begane grond van het hoofdkantoor der Nederlandse Spoorwegen. We zijn nu dik vijftien jaar verder, en van dat "eerlijker betalen" is echt nog geen ene moer terechtgekomen. De houders van abonnementen in het stads- en streekvervoer betalen nog steeds op basis van het "veel te grofmazige" (een uitspraak tijdens het eerdergenoemde verkooppraatje) zonesysteem, de koper van een enkele rit op tram, bus en metro betaalt zich blauw omdat datzelfde zonesysteem op die nieuwe weggooichipkaartjes niet geadministreerd kon worden en men dus maar voor de duurste afstand koos als tariefgrondslag, reizigers die een treinkaartje bij een NS-automaat kopen, betalen een euro extra en in tegenstelling tot vroeger betaal je bij de NS voor een retourtje van 2 x 50 kilometer een hoger bedrag dan voor een enkeltje van 100 kilometer.

En dan heb ik het nog niet eens over de enorme verslechtering qua gebruiksgemak ten opzichte van het papieren tijdperk of over het feit dat een incidentele treinreiziger bij de NS die er niets voor voelt om per treinrit een euro extra aan de automaat te betalen, maar liefst E 27,50 moet voorschieten wegens de aanschaf van een OV-chipkaart en een verplicht beginsaldo. Kortom, de OV-chipkaart is een totaal mislukt systeem, ten koste van vele honderden miljoenen die deels uit de zak van de reiziger zijn geklopt en deels uit andere potjes komen, die dan dus niet kunnen worden besteed aan de dringende verbetering van het Openbaar Vervoer in ons land.

Maar wat ik het ergste vind? Dat het overgrote deel van de bij het OV-chipkaartsysteem betrokkenen echt denkt dat ze de scepter zwaaien over een goed systeem. Ze geloven het écht. Een systeem dat rammelt aan alle kanten en de bij de discussie over de invoering gedane beloften vijftien jaar na dato nog steeds niet waar kan maken, en de betrokkenen verkeren in de veronderstelling dat ze te maken hebben met een zegen voor de reiziger? Dat is toch wel een uitermate treurig stemmend verlies van realiteitszin. Zulks doet mij erg denken aan het Stockholm-syndroom: men raakt totaal de kluts kwijt, want men is gegijzeld door een mislukt systeem dat van de blunders aan mekaar hangt.

En als klap op de vuurpijl blijken de gezamenlijke vervoerbedrijven nu ook nog gegevens te delen met Jan en alleman. Na aanvankelijke ontkenning door administratiekantoor Translink, moest worden toegegeven dat weldegelijk reisgegevens van studenten werden gedeeld met studiefinancierder DUO. Na stevig doorvragen kwam ook aan het licht dat reisgegevens worden gedeeld met onder meer de Sociale VerzekeringsBank, u weet wel, die semi-overheidsinstelling waar het zo mogelijk een nóg grotere puinhoop is dan bij de OV-chipkaart. Ik zeg PGB, en u weet genoeg. Maar Translink speelt de reisgegevens van u en mij als het tegenzit wel door aan dat zooitje ongeregeld.

Waar de andere reizigersorganisaties en studentenclubs zaten te slapen, sloeg Voor Beter OV alarm over het als confetti rondstrooien van privacygevoelige gegevens van OV-gebruikers. Want het is natuurlijk een grof schandaal, dat naast oneerlijker betalen en verslechterd gebruiksgemak nu dus ook de zeer persoonlijke reisgegevens van passagiers in tegenstelling tot in het papieren tijdperk met allerlei organisaties worden gedeeld. Dát was mij niet verteld, destijds op die bijeenkomst in de catacomben van het NS-hoofdkwartier. Dat alarm slaan deed ik namens onze club met uitvoerige gesprekken met de Volkskrant en een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens. En het voorlopige verweer van Translink was uiterst zwak. "We dachten dat het moest." De rechter oordeelde dus anders.

Intermezzo:
Een belangrijke vraag is: heeft DUO een titel of niet? Een titel wil zeggen dat je zonder tussenkomst van een Officier van Justitie of een Rechter-Commissaris bepaalde acties kan en mag ondernemen. Voorbeeld: bij een belastingschuld mag de Belastingdienst zonder tussenkomst beslag leggen en eventueel je spullen verkopen. Daar kan je trouwens wel tegen in beroep gaan. Een 'normale' schuldeiser dient die titel te halen bij een rechter en vervolgens naar een gerechtsdeurwaarder stappen.
Als DUO die bevoegdheid heeft, op grond van welke wet is dat dan? Maar vooral: is het niet vreemd dat een overheidsorgaan zowel de uitvoering als de opsporing van strafbare feiten in een hand heeft? Om een voorbeeld te noemen, de sociale recherche, zoals die in de volksmond genoemd wordt, is weggehaald bij de gemeenten en UWV.

Alleen maar roepen dat het een schande is, is natuurlijk niet voldoende. Daarom heb ik vorige week Translink het volgende verzocht:

*Translink en de vervoerbedrijven delen nooit meer reisgegevens zonder minimaal een bevel van een Officier van Justitie. En dat per individueel geval, en dus niet op basis van generieke opdrachten.

*Translink en de vervoerbedrijven melden aan reizigers wier gegevens worden opgevraagd, dat dat gebeurd is en door wie, tenzij de rechter bepaalt dat zulks wegens een zwaarwegend strafrechtelijk onderzoek geheim moet blijven. Ook gegevens die worden gedeeld door/met/tussen de vervoerbedrijven voor de normale clarification/opbrengstenverdeling zijn uiteraard van een meldplicht uitgezonderd.

*De website van Translink vermeldt deze afspraak.

Bij Translink heeft men het weekend gebruikt om over dit wensenlijstje na te denken. Ik hoop dat ik vandaag uitsluitsel te horen krijg. Ook heb ik dinsdag aan staatssecretaris Sharon Dijksma gevraagd, wat zij van deze zaak vond. Een antwoord heb ik nog niet. Ach ja, ambtelijke molens...

Inmiddels hebben de D66-Kamerleden Jetten en Verhoeven schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretarissen Dijksma en Dijkhoff:

1. Is er een wettelijke grondslag op grond waarvan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dan wel andere overheidsdiensten, reisgegevens rechtstreeks mogen opvragen en Translink verplicht is die gegevens af te staan?1 Zo ja, wat is die wettelijke grondslag precies en aan welke regels en voorwaarden is ov-chipkaartbedrijf Translink, maar ook de overheidsdienst in kwestie in die gevallen gehouden?
2. Welke reisgegevens heeft Translink precies gedeeld met DUO?
3. Heeft Translink de reisgegevens van alle studenten doorgegeven aan DUO of alleen van studenten waarbij al sprake was van een fraude-indicatie? Indien dat laatste het geval is, om hoeveel studenten gaat het?
4. Gebeurt het vaker dat Translink reisgegevens deelt met derden? Zo ja, met wie, in welke gevallen en hoe vaak komt het voor en worden reizigers daarvan op de hoogte gesteld?
5. Welke afspraken zijn er gemaakt tussen Translink, vervoerders, concessieverleners en de overheid over toegang tot en het delen van reisgegevens?
6. Welke rechten hebben reizigers als het gaat om bescherming van hun gepersonaliseerde reisgegevens?
7. Hoe verhoudt de opsporingswerkwijze van DUO (reisgegevens rechtstreeks opvragen bij Translink) zich tot de Wet bescherming persoonsgegevens?
8. Bent u ook van mening dat reizigers met een gepersonaliseerde ov-chipkaart altijd een melding moeten krijgen wanneer hun reisgedrag door derden wordt opgevraagd bij Translink dan wel worden verschaft aan derden? Zo ja, op welke wijze wordt daar in voorzien? Zo nee, waarom niet en op welke andere wijze ziet u dan mogelijkheden voor reizigers om grip te houden op hun persoonlijke informatie die door Translink wordt verzameld en gedeeld?
9. Bent u voornemens de Autoriteit Persoonsgegevens om advies te vragen over de toegang tot en het delen van reisgegevens?

Ik kijk, naast de reacties op onze vragen en wensen door Translink en de Staatssecretaris van IenM, ook uit naar de Kamerbrief naar aanleiding van de vragen van D66.

Hoe dan ook, het laatste woord is over deze kwestie gezegd noch geschreven. Ook ik kom zeker nog op dit geknoei terug.


22 augustus 2017

PRIVACY REIZIGERS TRANSLINK LIGT OP STRAAT

De jarenlang volgehouden bewering van OV-chipkaartbedrijf Translink, dat reisgegevens van passagiers uitsluitend aan derden worden afgegeven op last van ten minste een Officier van Justitie of een rechter, blijkt niet waar. Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV constateert dat de privacy van de OV-gebruiker bij Translink (en dus de vervoerbedrijven in Nederland) niet in goede handen is. Translink blijkt reisgegevens van studenten te delen met het Ministerie van Onderwijs, zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie.

Rikus Spithorst, voorzitter van Voor Beter OV: “De OV-gebruiker heeft niet alleen recht op vervoer volgens de dienstregeling en op veilige en comfortabele wijze, maar ook zaken zoals zijn privacy dienen gewaarborgd te zijn. Wij hebben de afgelopen jaren Translink meermalen bevraagd over het verstrekken van reisgegevens aan derden, zoals de Belastingdienst. Steeds luidde het antwoord van Translink dat uitsluitend op last van een Officier van Justitie of rechter de gegevens worden verstrekt. Daar kon onze club mee leven, want in een rechtsstaat beslist het bevoegd gezag. Onlangs kwam echter aan het licht dat Translink ook zonder tussenkomst van het OM reisgegevens aan derden verstrekt. Een student die bezwaar maakte omdat zijn reisgegevens door Translink op eigen gezag bleken te zijn gedeeld, kreeg bij de rechter gelijk. Translink heeft moeten erkennen dat de bewering dat gegevens ‘uitsluitend op last van een Officier van Justitie of een rechter worden verstrekt’ onwaar is. Dat Translink na de rechterlijke uitspraak is gestopt met het delen van reisgegevens van studenten met DUO doet daar niets aan af. Het argument ‘we dachten dat we die gegevens behoorden te verstrekken’ is zonder toetsing vooraf door de rechter van nul en generlei waarde.”

Het is niet bekend, van hoeveel reizigers de gegevens zonder bevel van een Officier van Justitie of een rechter de gegevens aan derden worden verstrekt. Dat kunnen er enkele tientallen zijn, maar het kan ook gaan om de gegevens van vele duizenden passagiers. Translink houdt gegevens hierover niet bij.

Voor Beter OV doet over deze kwestie zijn beklag bij staatssecretaris Sharon Dijksma, en verzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek in te stellen bij Translink en indien mogelijk handhavend op te treden.


Brief aan Autoriteit Persoonsgegevens:Autoriteit Persoonsgegevens,
Postbus 93374,
2509 AJ Den Haag

Amsterdam, 22 augustus 2017

Geachte dames, heren,

Ook bij de Maatschappij Voor Beter OV is de privacy van OV-gebruikers een punt van aandacht. De OV-gebruiker heeft niet alleen recht op vervoer volgens de dienstregeling en zulks ook op veilige en comfortabele wijze, maar ook zijn privacy dient gewaarborgd te zijn.

Met name de opslag en verwerking van reisgegevens van houders van de OV-chipkaart is in dit opzicht kwetsbaar. Tot recentelijk waren wij over de privacy niet ernstig bezorgd omdat wij ons steeds hebben laten geruststellen doordat Translink ons heeft verzekerd dat reisgegevens alleen aan derden worden verstrekt op last van een Officier van Justitie of een rechter. Naar nu blijkt, heeft Translink reisgegevens van studenten gedeeld met DUO, zonder tussenkomst van de rechter omdat Translink “in de overtuiging verkeerde dat dat verplicht was”. Blijkens een uitspraak van de rechter (zie https://www.ovpro.nl/ov-chipkaart-2/2017/06/13/ministerie-berispt-voor-onterecht-gebruik-reisgegevens-ov-studentenkaart/) is die verplichting er niet, en is DUO zelfs teruggefloten toen een student bezwaar maakte tegen het door DUO opvragen van zijn reisgegevens. De conclusie luidt dat Translink reisgegevens aan derden heeft verstrekt zonder deugdelijke grondslag, en daarmee onzorgvuldig heeft gehandeld.

Wij nemen dit zeer hoog op. Wij zijn er niet langer van overtuigd dat de privacy van reisgegevens van OV-chipkaarthouders goed is gewaarborgd. Op grond van bovenstaande gebeurtenissen verzoeken wij u, het omgaan met privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens en reisgegevens) van passagiers door de openbaar-vervoerbedrijven in Nederland en hun gezamenlijke gegevensverwerker Translink te onderzoeken, en waar nodig handhavend op te treden.

Graag worden wij op de hoogte gehouden van uw besluitvorming inzake het instellen van een onderzoek en, bij een positief besluit uwerzijds, van de voortgang van uw onderzoek. Uiteraard zijn wij van harte bereid tot een nadere toelichting op ons verzoek.

Hoogachtend,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
Voorzitter


31 mei 2017

STOP OP AANMELDPROCEDURE CHIPMOBIEL RIJKELIJK LAAT

Voor Beter OV is verbolgen over het feit dat de vervoer- en telecombedrijven achter de OV-chipmobiel lang hebben geaarzeld voordat grotendeels gehoor werd gegeven aan de oproep van Voor Beter OV om een klantenstop voor het systeem in te voeren.

Het aanmelden is uiterst omslachtig en gaat in veel gevallen mis. Vorige week had Voor Beter OV al op een klantenstop aangedrongen, maar pas pas gisteren werd deze daadwerkelijk ingevoerd voor de abonnees van KPN, Telfort, Simyo en Yes Telecom. Het is bijzonder vreemd dat telecombedrijven zoals KPN, die geacht worden veel ervaring te hebben met het faciliteren van apps, niet in staat bleken, het aanmeldproces voor Chipmobiel in goede banen te leiden.

Door te lang te wachten met het stopzetten van de aanmeldprocedure, waarvan vorige week al klip en klaar was dat het niet goed ging, is aan het toch al matige imago van de het OV-chipkaartsysteem -waarvan Chipmobiel een afgeleide is- onnodig schade toegebracht. Daarnaast is onduidelijk hoe het experiment wordt gefinancierd: de besteding van de 60 miljoen euro die de NS verdiende aan de toeslag voor verchipte losse treinkaartjes is nog steeds in nevelen gehuld.

25 mei 2017

“ZET CHIPMOBIEL OP PAUZE”

23:50 uur:

Na overleg met de betrokkenen stelt Voor Beter OV het dringende advies aan de mensen achter Chipmobiel als volgt bij: doe even een klantenstop, dus geen nieuwe aanmeldingen, ga nu testen met de ruim 2.000 deelnemers die zich inmiddels hebben aangemeld, en zet de deur weer open als het systeem stabiel is en een forse toestroom van nieuwe deelnemers ook aan kan. Want nu stel je de nieuwe gebruikers teleur met een haperend systeem. Dat is voor niemand goed, en ook niet voor het imago van de OV-chipkaart.

12:00 uur:

Het gaat met de Chipmobiel echt helemaal mis. Het regent ernstige en terechte klachten, zoals over de beschamende opzet: (drie apps moeten downloaden), een klantenservice die geld kost, maar feitelijk niet kan helpen en de onmogelijkheid om met korting te reizen.

Daarom heeft Voor Beter OV aan de betrokkenen vanmorgen dit dringende advies gegeven: trek voorlopig de stekker eruit. zend alle gebruikers een informatie- en excuusbericht en geef ze hun 20 euro terug. Vandaag!

Naar aanleiding hiervan is er nu intensief overleg tussen Voor Beter OV en de OV-chipkaartcoöperatie. Later vandaag meer informatie op deze site.

5 april 2017

ERNSTIGE STORING DOOR NIEUWE POORTJES METRO GVB

Er is iets technisch misgegaan met de nieuwe poortjes op metrostation Centraal van het GVB. Ze zijn weer uitgezet, maar meerdere reizigers ondervinden nu problemen met het reisrecht/reistegoed op hun OV-chipkaart.

Voor Beter OV heeft vanmorgen bij het GVB aangedrongen op een zo klantvriendelijk mogelijke aanpak van de ontstane problemen. Het GVB en Voor Beter OV zijn al de gehele dag in nauw overleg over de problemen en mogelijke klantvriendelijke oplossingen. Voor Beter OV ziet de bereidwilligheid van het GVB om e.e.a. ondanks de gevolgen van de technische problemen met de chippoortjes zo goed mogelijk op te lossen.

Reizigers die de nieuwe GVB-poortjes hebben gebruikt en sindsdien problemen hebben met hun OV-chipkaart en/of hun saldo, kunnen telefonisch contact opnemen met de klantenservice van het GVB, op nummer 0900-8011 (20 ct per gesprek plus normale telefoonkosten).

20 maart 2017

REIZIGERS BETAALDEN 60 MILJOEN EXTRA VOOR LOSSE TREINKAARTJES

Zestig miljoen euro. Dat is het bedrag dat treinreizigers tot nu toe hebben betaald aan toeslag voor ‘papieren’ kaartjes uit de automaat. Die toeslag is ingevoerd omdat de NS meer geld kwijt is aan het nieuwe type treinkaartje, dat geschikt moet zijn om de poortjes op het station mee te openen. De NS koos daarbij voor een wegwerpchip in de kaart, in plaats van een barcode af te drukken die net zo goed een poortje kan openen. Voor dit speeltje betaalden de Nederlandse treinreizigers sinds juli 2014 dus 60 miljoen. Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV is verbijsterd.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het is niet te geloven dat de reizigers tientallen miljoenen euro’s uit de zak wordt geklopt voor een peperduur betaalsysteem waar de reiziger niets mee opschiet. Immers, de kwaliteitsbeloftes van de OV-chipkaart zijn niet waargemaakt: het gebruiksgemak is slecht en van het beloofde eerlijker betalen is al helemaal niets terechtgekomen. Zelfs zoiets basaals als het zelfde bedrag voor een enkeltje van 100 kilometer als voor een retourtje van 2x50 kilometer kan het chipkaartsysteem niet realiseren, in tegenstelling tot de papieren treinkaartjes die dat wél konden. Ook worden de gegevens over de klanttevredenheid met de OV-chipkaart door de NS te rooskleurig weergegeven. Immers, bij de prijsstelling van de OV-chipkaarttarieven is verdisconteerd dat ontevreden klanten het OV wegens de OV-chipkaart de rug zouden toekeren. Vervolgens de tevredenheid onder de overgebleven reizigers meten, is dus slechts een opgepoetste halve waarheid. Al met al krijgt de reiziger dus onvoldoende waar voor zijn (extra) geld.”

De reizigersorganisatie had op 20 februari aan de NS gevraagd, hoeveel losse kaartjes inclusief een euro toeslag per jaar worden verkocht. De NS had toegezegd om dat afgelopen vrijdag aan de organisatie te laten weten, in ruil voor radiostilte tot die tijd. Voor Beter OV heeft zich aan die afspraak gehouden, de NS niet. Het is “niet in het belang van de NS” om deze gegevens in de media te zien verschijnen. Het argument dat het hier bedrijfsvertrouwelijke informatie betreft, gaat niet op: immers, wanneer aan reizigers een extra bijdrage wordt gevraagd, is het niet meer dan logisch dat daarvoor dan ook verantwoording wordt afgelegd.

Via een klokkenluider wist Voor Beter OV de hand te leggen op cijfers waaruit blijkt dat per half jaar 12 miljoen losse treinkaartjes worden verkocht. Sinds de invoering van de toeslag op 1 juli 2014 gaat het hier dus om 60 miljoen euro .

Voor Beter OV zal aan staatssecretaris Dijksma vragen om vanuit haar rol van opdrachtgever aan de NS te verzoeken, de toeslag te schrappen. Reizigers worden ook zonder die toeslag al genoeg uitgeknepen: zij betalen immers al heel veel voor hun treinkaartje. Sinds 2008 bedraagt de tariefstijging bij de NS zo’n 30 procent, het dubbele van de inflatie.


15 maart 2017

FISCUS VERZWIJGT INBREUK PRIVACY OV-CHIPKAART

De Belastingdienst gluurt in de OV-chipkaartgegevens van belastingplichtigen, maar houdt niet bij hoe vaak dat gebeurt. Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV eist dat de fiscus deze gegevens uit de dossiers verwijdert.

“Kan ik niet, weet ik niet, zeg ik niet.” Dat is zo’n beetje de reactie van de Belastingdienst op het WOB-verzoek van Voor Beter OV inzake het gebruik van OV-chipkaartgegevens bij het opleggen van belastingaanslagen. De reizigersorganisatie noemt het onvoorstelbaar dat in de managementinformatie van de Belastingdienst zelfs niet wordt bijgehouden, hoe vaak en op grond van welke criteria reisgegevens van OV-passagiers worden opgevraagd.

“Het is het zoveelste bewijs dat het een puinhoop is bij de fiscus,” aldus voorzitter Rikus Spithorst. “Computer-avonturiers graaien links en rechts in gegevens van burgers, zonder dat daar behoorlijk toezicht op is. Dat bleek al eerder. Ook de privacy van OV-gebruikers is dus in het geding. Zelfs meta-managementinformatie over hoe vaak de privacy van reizigers wordt geschonden door het opvragen van gegevens, zegt de Belastingdienst niet te hebben. Ook inzake de criteria voor het doen van zo’n privacy-aantastende maatregel als het opvragen van reisgegevens (vanaf welk bedrag wordt fraude vermoed, dus is het wel of niet proportioneel) blijft de Belastingdienst steken in algemeenheden.”

Onlangs oordeelde de Hoge Raad dat de Belastingdienst gegevens van flitscamera’s niet mag gebruiken voor het opleggen van aanslagen of navorderingen aan automobilisten omdat zo’n schending van de privacy een te zwaar middel is. Hetzelfde geldt naar het oordeel van Voor Beter OV voor het gebruik van OV-chipkaartgegevens. Daarom eist Voor Beter OV van staatssecretaris Eric Wiebes dat hij opdracht geeft om alle OV-chipkaartgegevens uit de dossiers van belastingplichtigen te verwijderen.

Onderstaand leest u het WOB-verzoek van Voor Beter OV, het antwoord van de Belastingdienst en de brief aan staatssecretaris Wiebes waarin verwijdering van de reisgegevens wordt verlangd.

AAN:
De Staatssecretaris van Financiën
De heer E.D. Wiebes
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

BETREFT WOB-VERZOEK OPVRAGEN REISGEGEVENS OV-CHIPKAARTEN DOOR DE BELASTINGDIENST

Amsterdam, 1 februari 2017

Geachte heer Wiebes,

De Maatschappij Voor Beter OV is van mening dat OV-gebruikers niet slechts recht hebben op betrouwbaar, comfortabel, veilig en betaalbaar vervoer, maar ook op respectering van hun privacy. Daarom vraag ik, mede namens de Maatschappij Voor Beter OV en gelet op de Wet openbaarheid van bestuur, uw aandacht voor het volgende.

Wij maken uit de uitzending van het televisieprogramma Zembla op, dat er ernstige misstanden bij de Belastingdienst aan de hand zijn, met name ook over het omgaan met privacygevoelige gegevens van belastingplichtigen.

Om mij een oordeel te kunnen vormen, verzoek ik u, mij kopieën te verstrekken van alle documenten (brieven, e-mails, gespreksnotities, elektronische bestanden en andere informatiedragers) die betrekking hebben op de volgende vragen:

Hoe vaak heeft de Belastingdienst, uitgesplitst over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016, bij Translink, vervoerbedrijven of andere organisaties chipkaartgegevens opgevraagd, ook uitgesplitst naar bevraagde instantie of vervoerder?
Om hoeveel reizigers gaat het, eveneens uitgesplitst over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 daarbij?
In hoeveel gevallen, eveneens uitgesplitst over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016, hebben Translink en/of vervoerders geweigerd, gegevens te vertrekken?
In hoeveel gevallen, eveneens uitgesplitst over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016, bleek mede op basis van de door de Belastingdienst opgevraagde reisgegevens als bedoeld in vraag I dat er inderdaad fiscale fraude was gepleegd?
Wat was per jaar het gemiddelde fraudebedrag per belastingplichtige, zoals bedoeld in vraag IV?
Welke zijn de criteria voor het door de Belastingdienst opvragen van reisgegevens van OV-gebruikers?

Indien dat handig is, treed ik graag met u in overleg over de wijze van informatieverstrekking.

Ter informatie zond ik een afschrift van deze brief aan Translink.

Met de meeste hoogachting,
mede namens de Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst
AAN:
De Staatssecretaris van Financiën
De heer E.D. Wiebes
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

BETREFT: VERWIJDEREN REISGEGEVENS OV-CHIPKAART UIT DOSSIERS BELASTINGPLICHTIGEN

Amsterdam, 13 maart 2017

Geachte heer Wiebes,

De Maatschappij Voor Beter OV is van mening dat OV-gebruikers niet slechts recht hebben op betrouwbaar, comfortabel, veilig en betaalbaar vervoer, maar ook op respectering van hun privacy. Daarom vraag ik naar aanleiding van uw antwoord d.d. 7 februari 2017 op ons WOB-verzoek d.d. 1 februari 2017, mede namens de Maatschappij Voor Beter OV, uw aandacht voor het volgende.

Uw antwoord maakt duidelijk dat de Belastingdienst lukraak OV-chipkaartgegevens van reizigers opvraagt, terwijl gegevens als aantallen, vermoede fraudebedragen en opbrengsten niet generiek worden bijgehouden. Ook het antwoord op onze vraag over welke criteria gelden voor het opvragen van reisgegevens bij vervoerders blijft steken in algemeenheden, waardoor de proportionaliteit van dit zware middel niet valt te toetsen.

Gelukkig is er inzake die proportionaliteit inmiddels via een andere route wél duidelijkheid gekomen. Zeer recentelijk bepaalde de Hoge Raad dat (kenteken)gegevens van verkeerscamera’s door de Belastingdienst niet mogen worden gebruikt omdat dit een onevenredige aantasting van de privacy van de burger inhoudt. Dit uitgangspunt geldt naar ons oordeel evenzeer voor reisgegevens die niet op basis van verkeerscamera’s, maar op basis van het OV-chipkaartsysteem worden vergaard.

Op grond van het vorenstaande verlang ik van u, dat u de Belastingdienst opdraagt alle OV-reisgegevens uit de dossiers van belastingplichtigen te verwijderen. Daarnaast neem ik de vrijheid u aan te bevelen dat u nu eindelijk eens orde op zaken stelt bij de Belastingdienst, aangezien het zonder enige toetsing en monitoring opvragen van privégegevens een schoffering van de burger door een ongeremd nieuwsgierige overheid inhoudt.

Een afschrift van deze brief zond ik aan de Autoriteit Persoonsgegevens, aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën en aan staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM

Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

met vriendelijke groet,

mede namens de Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst

4 maart 2017

VERVANGEN AANKOOPPRIJS CHIPKAART DOOR HOGER KILOMETERTARIEF IS NIET AAN DE ORDE

Het bericht in de Volkskrant, dat de Nederlandse OV-bedrijven overwegen om de aanschafprijs van de OV-chipkaart in te ruilen voor een hogere kilometerprijs in het OV, is onjuist. Dat laat de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven (het samenwerkingsverband dat de OV-chipkaart beheert) vandaag desgevraagd weten aan Voor Beter OV.

Voor Beter OV had bij de coöperatie aan de bel getrokken omdat de reizigersorganisatie van mening is dat de meerkosten van het OV-chipkaartsysteem ten opzichte van het papieren tijdperk (strippenkaart, abonnementen en treinkaartjes) sowieso niet door de reiziger zouden moeten worden opgehoest. Daarnaast zou de in het artikel genoemde tariefstijging van 1 of 2 cent per kilometer de reiziger ene veelvoud kosten van wat hij nu kwijt is aan de aanschafprijs van een OV-chipkaart.

Vertegenwoordigers van de coöperatie stellen tegen Voor Beter OV dat ze tegen journalisten die de mogelijkheid aan ze voorlegden weliswaar hebben bevestigd dat het verdisconteren van de aanschafprijs van de OV-chipkaart in een hogere kilometerprijs op zich wel mogelijk is, maar dat deze door de aangesloten vervoerbedrijven onwenselijk word geacht.

2 maart 2017

BLUNDEREND GVB BENADEELT STUDENTEN MET WEEK-VRIJ-CHIPKAART

14:30 uur

Op aandringen van Voor Beter OV heeft het GVB vanmiddag besloten, het 'onhandige' claimformulier te laten voor wat het is. “Reizigers die gedupeerd zijn krijgen hun geld automatisch terug op hun kaart. We bereiden nu de teksten voor op de website en zetten de acties in gang zodat het geld naar verwachting volgende week donderdag weer op de kaarten staat,” aldus het GVB..

Het Amsterdamse vervoerbedrijf geeft verder aan, het te betreuren dat er erg veel studenten bleken te zijn gedupeerd, en biedt aan deze studenten welgemeende excuses aan.

Tevreden met het door ons bereikte resultaat? Word Sympathisant Voor Beter OV.

10:00 uur

Door een blunder bij het GVB hebben studenten met een reisproduct ‘Week Vrij’ gisteren niet gratis met de metro gereisd, maar is de ritprijs van hun OV-chipkaart afgeschreven. Het GVB betaalt de gedupeerde studenten niet vanzelf terug. Dit gedrag van het GVB is volstrekt onacceptabel. Immers, van de beheerders van een betaalsysteem mag worden verwacht dat zij uiterste zorgvuldigheid betrachten (bij het voorkomen van fouten en bij het schadeloos stellen van gedupeerden), en dat is hier overduidelijk niet het geval geweest. Bovendien zijn er waarschijnlijk erg veel studenten gedupeerd omdat belangrijke vestigingen van universiteiten en hogescholen juist in de nabijheid van metrostations zijn gelegen.

Zeker net zo erg is het, dat de gedupeerde studenten het teveel betaalde niet automatisch op hun OV-chipkaart terug gestort krijgen. De gedupeerde studenten worden zelfs niet persoonlijk ingelicht over de gemaakte fout. Er wordt slechts een melding op de website van het GVB gedaan, een website die studenten normaalgesproken niet zullen bezoeken.

Tot overmaat van ramp worden de studenten die wél op de website van het GVB kijken, opgezadeld met een belachelijk ingewikkelde procedure om hun geld terug te krijgen. Leest u even mee:

Compensatie studenten
Doordat je studentenreisproduct niet herkend werd, heb je mogelijk extra reiskosten gemaakt. Je kunt de extra gemaakte reiskosten gemakkelijk en snel terugvragen door ons klachtformulier in te vullen. Om de afhandeling zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij je om het formulier op volgende manier in te vullen:
Betreft > Apparatuur
Met betrekking tot > in-/uitcheckapparatuur
Vervoer soort > Metro
OV-chipaartnummer > vul je OV-chipkaartnummer in
Wel/geen reactie > Wel
Omschrijvingsveld:
We vragen je hier de volgende gegevens in te vullen 1.Start je omschrijving met ‘Compensatie Studentenreisproduct’.
2.De reis die je gemaakt hebt waarvoor je compensatie aanvraagt. Bijv “Van Bijlmer Arena naar Amsterdam Centraal Station met NS”.
3.Het saldobedrag dat ten onrechte is afgeschreven en waarvoor je compensatie vraagt.
4.Het IBAN nummer waarop wij het restitutie bedrag kunnen storten.
Persoonlijke gegevens > Vul hier in ieder geval de verplichte gegevens voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres in.
Wij gebruiken de door jou ingevulde gegevens enkel om je aanvraag snel te kunnen afhandelen.


Tot zover de ronduit beschamende invuloefening. Beschamend des te meer omdat in het voorbeeld een reis wordt genoemd, waarvoor juist niet bij de GVB-metro is ingecheckt. En dat studenten zélf het bedrag moeten opduikelen is evenmin “gemakkelijk en snel”…

Het enige dat de studenten die gedupeerd zijn, zouden moeten opgeven, is hun OV-chipkaartnummer en hun IBAN-nummer. Het GVB kan zélf de rest van de noodzakelijke gegevens uit het systeem halen.

En als het GVB écht op een fatsoenlijke wijze de gedupeerde studenten zou willen compenseren, zou het GVB bij TLS een lijst moeten opvragen van alle OV-chipkaartnummers waarvoor Week Vrij geldt, die lijst naast de in- en uitchecktransacties van de metropoortjes leggen, en op die manier alle gedupeerde kaarten plus de bedragen opsporen. Het teveel betaalde kan dan worden klaargezet op die OV-chipkaarten. De privacy van de studenten is hiermee op geen enkele wijze in het geding, aangezien het hier uitsluitend om de OV-chipkaartnummers gaat; de persoonsgegevens van de studenten blijven hierbij buiten beeld.

Voor Beter OV eist van het GVB dat de hierbovenstaande handelwijze wordt uitgevoerd, en heeft dat de vervoerder in stevige bewoordingen laten weten.


24 februari 2017

HOE ZIT HET MET DIE EXTRA DURE TREINKAARTJES?

Vorige week ontstond tumult over de 55 miljoen die Translink zou hebben verdiend aan de verkoop van OV-chipkaarten. Dat behoeft nuancering: feitelijk blijkt de verkoop van chipkaarten slechts een klein deel van de omzet (en dus de winst) te betreffen. De grootste omzet van Translink zit hem in de vergoedingen die de vervoerders betalen voor geleverde diensten, zoals het verwerken van in- en uitchecks en het verdelen van de opbrengsten.

Niettemin leidde de ophef over de “winst” die Translink maakt wel tot de vraag, hoeveel geld OV-reizigers eigenlijk extra (dus bovenop de ritprijs) betalen voor een systeem dat amber waarmaakt wat het ooit had beloofd. Daar hoort niet alleen de aanschaf- en vervangingsprijs van de OV-chipkaart bij, maar ook onder meer de opslag van € 1,- bij de koop van treinkaartjes aan de NS-automaat.

Om die reden vroeg Voor Beter OV jongstleden vrijdag aan de NS om informatie over de opbrengst van die extra euro, een vraag die maandag per brief nog werd bevestigd.

Nu, een week na het stellen van de vraag, is de NS nog niet verder dan “wij kijken naar hoe wij de vraag kunnen beantwoorden”. Terwijl het voor de NS onmogelijk een ingewikkelde vraag kan zijn. Het aantal verkochte losse kaartjes moet bekend zijn, en daarmee dus ook de meeropbrengst van de extra euro’s. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Nederlandse Spoorwegen,
de President-Directeur,
de heer Roger van Boxtel

Amsterdam, 20 februari 2017

Geachte heer Van Boxtel,

De “55 miljoen van Translink” heeft heel wat stof doen opwaaien. Om ons een beter beeld te kunnen vormen van hoeveel de OV-reizigers nu met zijn allen extra hebben betaald aan het OV-chipkaartsysteem (dat gaat verder dan de aanschafprijs van de OV-chipkaart, die bovenop de gewone tarieven komt) is ook de vraag van belang, hoe vaak reizigers bij NS-kaartautomaten een euro extra voor hun losse treinkaartje hebben betaald. Ook dat zijn extra kosten die de reiziger betaalt ten bate van het OV-chipkaartsysteem.

Daarom verzoek ik u, mij mede te delen, hoeveel de NS in het jaar 2016 heeft ontvangen aan deze extra euro’s. Dit verzoek heb ik jongstleden vrijdag reeds gedaan bij de heer Xxx xxx Xxx van uw communicatie-afdeling.

Ik hoop spoedig van u te vernemen.

Hoogachtend,

Maatschappij Voor Beter OV


Rikus Spithorst,
voorzitter14 februari 2017

TRANSLINK GELDFABRIEK?


Voor Beter OV is geschrokken van berichten, dat TLS de afgelopen vijf jaar 55 miljoen euro winst heeft gemaakt. Dit bedrag zou als dividend zijn uitgekeerd.

Voor Beter OV heeft steeds gesteld dat aanschaf en vervanging van de door TLS geleverde OV-chipkaarten veel te duur zijn. De kostprijs van een OV-chipkaart is veel minder dan 1 euro, terwijl veel reizigers € 7,50 moeten betalen voor de kaart, die iedere vijf jaar ook nog moet worden vernieuwd. Overigens blijkt in de praktijk de levensduur van de kaart die vijf jaar niet eens te halen, maar zelfs dan moet de reiziger de vernieuwing gewoon zelf betalen.

Meermalen, zoals in januari 2015, maakte Voor Beter OV nog bezwaar tegen door TLS in rekening gebrachte dubbele administratiekosten, die nog bovenop de aanschafprijs van de OV-chipkaart kwamen.

Voor Beter OV heeft Translink om opheldering gevraagd.

2 februari 2017

MOGELIJK MISBRUIK OV-CHIPKAART DOOR BELASTINGDIENST

Televisieprogramma Zembla laat zien dat er ernstige misstanden bij de Belastingdienst zijn. De wijze van omgaan met persoonlijke gegevens van Nederlandse burgers voldoet niet aan de eisen die in de wetgeving zijn opgenomen. Er is geen zicht op wie aan welke gegevens kan komen, en ook de kans op datalekken is aanzienlijk. De Belastingdienst houdt ook “reisgegevens” van burgers bij. Voor Beter OV wil weten of daarvoor ook OV-chipkaartgegevens worden misbruikt, en wendde zich met de WOB in de hand tot de staatssecretaris van Financiën.


AAN:

De Staatssecretaris van Financiën
De heer E. Wiebes
Postbus 20201
2500 EE Den Haag


BETREFT WOB-VERZOEK OPVRAGEN REISGEGEVENS OV-CHIPKAARTEN DOOR DE BELASTINGDIENST

Amsterdam, 1 februari 2017

Geachte heer Wiebes,

De Maatschappij Voor Beter OV is van mening dat OV-gebruikers niet slechts recht hebben op betrouwbaar, comfortabel, veilig en betaalbaar vervoer, maar ook op respectering van hun privacy. Daarom vraag ik, mede namens de Maatschappij Voor Beter OV en gelet op de Wet openbaarheid van bestuur, uw aandacht voor het volgende.

Wij maken uit de uitzending van het televisieprogramma Zembla op, dat er ernstige misstanden bij de Belastingdienst aan de hand zijn, met name ook over het omgaan met privacygevoelige gegevens van belastingplichtigen.

Om mij een oordeel te kunnen vormen, verzoek ik u, mij kopieën te verstrekken van alle documenten (brieven, e-mails, gespreksnotities, elektronische bestanden en andere informatiedragers) die betrekking hebben op de volgende vragen:

I.   Hoe vaak heeft de Belastingdienst, uitgesplitst over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016, bij Translink, vervoerbedrijven of andere organisaties chipkaartgegevens opgevraagd, ook uitgesplitst naar bevraagde instantie of vervoerder?
II.   Om hoeveel reizigers gaat het, eveneens uitgesplitst over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 daarbij?
III.   In hoeveel gevallen, eveneens uitgesplitst over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016, hebben Translink en/of vervoerders geweigerd, gegevens te vertrekken?
IV.   In hoeveel gevallen, eveneens uitgesplitst over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016, bleek mede op basis van de door de Belastingdienst opgevraagde reisgegevens als bedoeld in vraag I dat er inderdaad fiscale fraude was gepleegd?
V.   Wat was per jaar het gemiddelde fraudebedrag per belastingplichtige, zoals bedoeld in vraag IV?
VI.   Welke zijn de criteria voor het door de Belastingdienst opvragen van reisgegevens van OV-gebruikers?

Indien dat handig is, treed ik graag met u in overleg over de wijze van informatieverstrekking.

Ter informatie zond ik een afschrift van deze brief aan Translink.

Met de meeste hoogachting,
mede namens de Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst


14 september 2016

FORMULIEREN OP? PECH GEHAD!

15:00 uur


Enige publicitaire opdruk en enig overleg hebben tot een goed resultaat geleid. Voor Beter OV en de NS hebben contact gehad over deze kwestie, waarbij de NS onomwonden heeft erkend, dat deze wijze van klantenbejegening niet okee is. Reizigers kunnen weer gewoon hun naam en adres achterlaten, en zodra de formulieren door de drukker zijn afgeleverd, krijgen de desbetreffende reizigers deze toegestuurd.

Voor Beter OV is hiermee tevreden, in zoverre, dat goede klantenservice meer bij de NS ingebakken moet zijn. Dit soort interventies van onze kant is leuk voor op de bühne, maar zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.

10:00 uur


Treinreizigers die vertraging oplopen, en niet in de buurt van een station met een servicebalie wonen om daar een Geld-Terug-Bij-Vertragingsformulier op te halen, en die ook geen “Mijn NS-account” (willen) hebben, kunnen via de website van de NS ook zo’n formulier per post laten toesturen. Nou ja, in theorie.

Helaas krijgen reizigers die naar de website van de NS gaan om zo’n formulier te bestellen, dit bericht te lezen:
De voorraad papieren Geld terug bij vertraging-formulieren bij Klantenservice is momenteel op. Vanaf medio september kunt u weer nieuwe formulieren bestellen. In de tussentijd kunt u een formulier halen bij een NS Servicebalie op het station. Onze excuses voor het ongemak.

Een schoolvoorbeeld van beroerde service. Immers, het gaat hier in veel gevallen om reizigers die wonen in een plaats waar op het station de lokettist door Schraalhans Keukenmeester is wegbezuinigd. Die reizigers komen in veel gevallen ook niet langs een van de zeldzame stations waar nog wél een loket (in newspeak “servicebalie”) is. Dus het “haal maar zo’n formulier op het station” is een zeer gemakzuchtige stelling van de NS. Reizigers die hun gegevens niet met de NS willen delen, hoeven dat ook niet, dus de aansporing om een “Mijn NS-account” aan te maken is ook niet in orde.

Dat er nou bij de hele NS niemand op het idee is gekomen, om óf te zorgen dat er wél voldoende formulieren beschikbaar zijn (ook op stations zijn ze regelmatig op), óf op de website in dit geval even een invuldingetje te plaatsen -waarop de reiziger zijn adresgegevens kan achterlaten- met de mededeling dat zo spoedig mogelijk alsnog een formulier wordt toegestuurd… Dat totaal niet nadenken over de klant is een schoolvoorbeeld van de ingebakken opvatting van een monopolist die er heel vaak niet bij stilstaat dat de reizigers uiteindelijk degenen zijn die de boterham van het bedrijf betalen.

Maar goed, wij sturen maar weer eens een mailtje naar het Hoofdkantoor Der Spoorwegen te Utrecht. Wordt vervolgd.

Commentaar Rikus Spithorst 12 september 2016

VERPLICHT OVERCHECKEN

De NS heeft besloten, het leven van treinreizigers die zo efficiënt mogelijk gebruik willen maken van hun kortingkaart fors ingewikkelder te maken. En dat de zogeheten reizigersorganisaties in het consumentenoverleg LOCOV daar nog positief over hebben geadviseerd ook, vind ik werkelijk onbegrijpelijk.

In de tijd van het papieren treinkaartje konden kortingkaarthouders die voor 9 uur ’s morgens (dus in de dure periode) op pad gingen, twee kaartjes kopen. Eentje tot het eerste station waar de trein na 9 uur stopte, en eentje met korting voor de rest van de reis. Dat pakte doorgaans voordelig uit. Sinds de invoering van de OV-chipkaart moeten reizigers die korting willen, maar voor 9 uur ’s morgens aan hun treinreis waren begonnen, op het eerste na-negen-uur-station uitstappen, uitchecken, weer inchecken en met de volgende trein verder. Wie zei er ook alweer dat de OV-chipkaart garant stond voor veel reizigersgemak? Volgens het besluit van de NS waar ik het vandaag met u over wil hebben werkt deze methode niet meer. Als je tegen duur tarief was ingecheckt, en het uit-en-inchek-kunstje na 9 uur doet, check je volgens het NS-besluit ook weer in tegen duur tarief, tenzij je minimaal 35 minuten wacht.

Maar het wordt nog erger. Een paar jaar geleden voerde de NS het Dalvoordeel-tarief in. Die propositie is goedkoper dan de ouderwetse voordeelurenkaart (die overigens niet meer verkrijgbaar is, alleen de oude klanten kunnen hem nog verlengen), maar deze is naast de ochtendspits ook niet meer geldig als je in de middagspits incheckt. Behalve als je je reis voor 4 uur begint, dan mag je hem met korting ook voltooien. Helaas is het door allerlei ontwerpblunders op een aantal stations ook bij gewoon overstappen nodig om uit- en in te checken doordat de poortjes op de verkeerde plek zijn neergezet, of, zoals bijvoorbeeld bij het Amsterdamse Muiderpoortstation, de rechtstreekse verbindingstunnel tussen twee perrons is dichtgemetseld, zodat overstappers nu verplicht buitenom moeten. Doordat de NS voor gebrekkige OV-chipkaartspulletjes heeft gekozen, betalen degenen die met hun Dalvoordeelkaart voor 4 uur waren ingecheckt, maar door dit soort missers verplicht onderweg moeten uit- en inchecken, voor de rest van hun reis het hoge tarief. Die reizigers konden via de klantenservice het teveel betaalde terugvragen, maar daar houdt de NS dus mee op. In plaats daarvan zijn de Dalkortingreizigers die niet vóór, maar ín de middagspits van start gaan de klos. Zij betalen als ze met dezelfde chipkaart na 18:30 ergens uit- en inchecken nog steeds het hoge tarief. Dat werkt dus straks niet meer, en in plaats daarvan moet de reiziger óf meer dan 35 minuten wachten, óf zich behelpen met een van de hilarische “oplossingen” waar ik zo nog op kom.

En ook de reizigers die voor 9 uur begonnen, en na 9 uur met korting willen reizen, kunnen dat dus niet meer bewerkstelligen door binnen 35 minuten uit- en in te checken. Stuitende incompetentie van de NS -ik weiger het zachter te formuleren- wordt dus afgewenteld op de reiziger.

Gelukkig bezorgt de NS de lezer dezes wat vrolijke momenten. Ik maak u nu deelgenoot van de hilarische oplossingen die de NS voorstelt voor de ontstane problemen. Pure slapstick. Je kan het probleem in de ochtenduren en de middagspits oplossen door in de dure tijd met een tweede OV-chipkaart in te checken, op het eerste na-negen-uur-station of na-half-zeven-station met die kaart uit te checken, en daarna met je persoonlijke OV-chipkaart waar je kortingsrecht op staat, weer in te checken. Ik stel me zo voor, dat de mensen op de marketing-afdeling van de NS bulderend van het lachen over de grond hebben liggen rollen over deze hilarische grap die ze hebben uitgehaald. En het principe van “één kaart voor het hele OV” is door deze grapjassen wel definitief ten grave gedragen. Overigens is de reiziger voor de aanschaf van die tweede OV-chipkaart dan wel € 7,50 kwijt. Als andere oplossing heeft de NS bedacht dat de passagiers natuurlijk ook gewoon thuis een e-ticket kunnen printen. En ik maar denken dat met de OV-chipkaart het papieren tijdperk tot het verleden behoorde.

En wat is nu precies de reden dat de NS de reiziger die terecht niet teveel wil betalen, opzadelt me dit gehannes? Het gaat om een bewuste keuze van de NS. In een brief over dit onderwerp schrijft de NS aan de reizigersclubs in het LOCOV: De aanpassing van het productportfolio is er op gericht om door middel van abonnementen de dal te vullen. De huidige problematiek als gevolg van de economische groei en het tekort aan treinen maakt dit uitgangspunt nog urgenter. Daarom wil de NS de prijsgerichte reiziger niet ontmoedigen, maar wil de NS deze reiziger ook niet ondersteunen. Het prijsgericht reizen blijft dus ook in de toekomst mogelijk. Tot zover de NS aan het woord. Prijsgericht reizen blijft mogelijk? Ja, in ruil voor een heleboel onnodig gehannes. Dat de reizigersorganisaties in het LOCOV, zoals de Consumentenbond, ROVER en de ANWB, over deze onzin ook nog positief hebben geadviseerd, eh, nou ja, een oordeel daarover laat ik graag over aan de lezer van deze column.

Maar namens Voor Beter OV alleen maar roepen dat iets een schande is, dat is mijn eer te na. Zijn er betere oplossingen te bedenken dan de hierboven geschetste flauwekul? Ja. Ik daag de NS uit, deze oplossingen in te voeren. Mijn voorstel:

Van 9 uur ’s morgens tot 4 uur ’s middags en vanaf half 7 ’s avonds rekent het systeem bij incheck aan iedere kortingkaarthouder het lage tarief. Altijd. En voor de zekerheid: tussen 16 en 18:30 uur rekent het systeem op de twaalf stations waar reizigers door ontwerpfouten onvrijwillig bij hun overstap moeten uit- en inchecken, bij Dalvoordeelkaarten (en indien nodig trouwens ook bij Dalvrijkaarten en uiteraard bij kortingkaarten die in de middagspits sowieso geldig zijn) die al waren ingecheckt bij een overstap binnen 35 minuten ook gewoon altijd het kortingtarief. Ingewikkelder is het niet.

En ja, er bestaat een kleine kans dat iemand die zijn reis na 16 uur is begonnen, bij een van die twaalf stations uit- en incheckt, en dus alsnog die korting onterecht in de wacht sleept. Maar ik denk dat dat hooguit een klein aantal reizigers betreft. Voor deze passagiers kan de NS zijn verlies nemen, of desnoods via slimme algoritmen deze gevallen volautomatisch traceren en ze alsnog het juiste bedrag in rekening brengen. Want je bent als ’s lands grootste spoorvervoerder een krentenweger of je bent het niet.


17 augustus 2016

OPHEF CHIPKAARTSTORING DOOR BLUNDER NS

Een blunder van de NS, waardoor een fout bericht op de website verscheen over een storing in het chipkaartsysteem (zie het bericht hieronder), heeft tot ophef over het omgaan met storingen geleid. De NS laat in een reactie het volgende weten:
Dank voor uw mail en melding. We zijn er even ingedoken en het blijkt te gaan om een foutje van onze kant. Er is een standaardtekst over een landelijke verstoring online gekomen terwijl dit helemaal niet het geval was. Vandaar zag je bij voorbeeld ook niets op de voorpagina. De tekst is inmiddels verwijderd. Dank voor de oplettendheid.

Voor Beter OV is hier niet over te spreken. Voorzitter Rikus Spithorst: “Zowel binnen onze organisatie, als bij vervoerbedrijven zijn mensen aan de slag gegaan met betrekking tot dit onderwerp. Hiermee is kostbare tijd verknoeid van mijzelf, van andere betrokkenen bij de Maatschappij Voor Beter OV en van onze gesprekspartners naast de NS, namelijk de andere vervoerbedrijven in Nederland, die part noch deel hebben aan de door NS begane fout. Ook zijn reizigers op het verkeerde been gezet.”

Het is niet voor het eerst, dat per ongeluk een foutief bericht op de NS-website verschijnt. Voor Beter OV adviseert daarom, voor testdoeleinden uitsluitend de tekst” TEST TEST TEST” te gebruiken.


MAAK REIZIGER NIET DE DUPE VAN LANDELIJKE CHIPKAARTSTORING

Voor Beter OV stuurde de NS het volgende bericht:

Op ns.nl lezen we dat er problemen zijn met het OV-chipkaartsysteem. Dat betekent dat bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld een trajectabonnement of een kortingpropositie hebben besteld, en deze nu niet op hun kaart kunnen laden (het zogeheten “ophalen”), in theorie nu op (duurder) saldo zouden moeten gaan reizen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Daarom verlangen wij dat NS alle poortjes op stations open zet, en dat de conducteurs in de trein nu geen controlerondes doen, maar zich beperken tot serviceronden. Op de website, op elektronische schermen en in omroepberichten dient te worden vermeld dat het reizen voor passagiers die door de storing dreigen te worden gedupeerd, gratis is, zolang de storing voortduurt.

Voor Beter OV stuurde aan de overige vervoerders dit bericht:

Op ns.nl lezen we dat er problemen zijn met het OV-chipkaartsysteem. Dat betekent dat bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld een zone-abonnement of een kortingpropositie hebben besteld, en deze nu niet op hun kaart kunnen laden (het zogeheten “ophalen”), in theorie nu op (duurder) saldo zouden moeten gaan reizen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Daarom verlangen wij dat waar van toepassing poortjes op metro- en treinstations worden opengezet en dat chauffeurs passagiers die aangeven dat ze hun bestelling niet konden ophalen, gratis meenemen. Op de website, op elektronische schermen en in omroepberichten dient te worden vermeld dat het reizen voor passagiers die door de storing dreigen te worden gedupeerd, gratis is, zolang de storing voortduurt.


Aan de NS is inmiddels ook gevraagd, waarom dit belangrijke bericht staat weggemoffeld op een achterafhoekje van de website. Op de voorpagina of de storingenpagina is het bericht niet te vinden. Slechts in de nagenoeg onvindbare rubriek “uitgelicht” wordt iets vermeld.

De NS meldt op zijn website het volgende:

Landelijke storing op het OV-chipkaart netwerk

Helaas hebben wij momenteel last van een landelijke storing. Hierdoor functioneren op dit moment meerdere diensten en processen niet.

Gevolgen

automatisch saldo laden activeren niet mogelijk bij de kaartautomaat, de ophaalpunten en de servicebalie van andere vervoerders

bestellingen ophalen

Keuzedagen laden

bestellen abonnement

aanvragen Tijdelijk Reisrecht

aanvragen Geld terug bij Vertraging via Mijn NS

inzien reistransacties door NS Klantenservice

Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.


6 augustus 2016

AANTAL CHIPKAARTMISSERS NEEMT HAND OVER HAND TOE

Het aantal blunders met het OV-chipkaartsysteem neemt eerder toe, dan dat het afneemt. Nadat zeer recentelijk het GVB nog de mist in ging, blijkt nu Arriva in de fout te zijn gegaan. Overstappende treinreizigers hebben massaal te veel betaald.

Arriva stelt dat de passagiers zelf moeten controleren of ze te veel hebben betaald en hoeveel het verschil is. Dat moeten ze dan met een internetformulier terugvragen.

Voor Beter OV vindt dit onaanvaardbaar. Er zijn slechts twee mogelijkheden: de vervoerder stort zelf (desnoods in samenwerking met TLS) automatisch het teveel betaalde op de chipkaart terug, of de vervoerder zal zich bij de rechter moeten verantwoorden wegens fraude of diefstal.

Voor Beter OV zal bij staatssecretaris Dijksma aandacht voor deze aangelegenheid vragen.

6 juli 2016

STEUN VOOR TREINREIZIGER DIE NAAR RECHTER STAPT OM PRIVACY REISGEGEVENS

Treinreizigers die hun privacy niet willen opgeven, en dus hun reisgegevens niet aan hun persoon gekoppeld willen zien, mogen door de NS niet onnodig financieel worden benadeeld. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV. Het met korting inchecken met een anonieme kaart naast het bij zich hebben van een persoonlijke chipkaart met het kortingproduct daarop wordt door de NS niet geaccepteerd. Daarom steunt Voor Beter OV, samen met Stichting Privacy First en een in privacy gespecialiseerde advocaat, een reiziger die het er niet bij laat zitten.

Donderdag 7 juli zal een meervoudige kamer van de Rechtbank Gelderland zich buigen over de vraag of de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) mag weigeren om te handhaven wanneer treinreizigers met een voordeelurenabonnement door NS worden gedwongen om extra te betalen als zij hun privacy willen behouden.

Twee jaar geleden schafte NS de papieren treinkaartjes af en verplichtte alle reizigers voortaan een OV-chipkaart te gebruiken. Het bleek dat reizigers die omwille van hun privacy voor een anonieme OV-chipkaart kozen, van NS geen voordeelurenkorting krijgen – ook niet als zij al vele jaren in het bezit zijn van een voordeelurenabonnement. Arnhemmer Michiel Jonker maakte hiertegen bezwaar. Na een procedure bij de Geschillencommissie-OV deed hij in april 2015 een handhavingsverzoek bij het CBP (thans: AP). Het CBP weigerde in te grijpen.

Met ingang van 9 juli 2014 heeft de NS het voor abonnementhouders onmogelijk gemaakt om een papieren kaartje te kopen dat in de trein samen met hun abonnementskaart wordt gecontroleerd. Wie in de voordeeluren met korting wil reizen, mag dat van NS alleen als hij in- en uitcheckt met een persoonsgebonden OV-chipkaart waarop ook zijn identiteit staat vermeld. Het gevolg hiervan is dat reizigers alleen nog voordeelurenkorting krijgen als zij al hun reisbewegingen via de persoonsgebonden OV-chipkaart door NS laten registreren. Als zij hun privacy wensen te behouden, verliezen zij hun voordeelurenkorting. Ook het met korting inchecken met een anonieme kaart naast het bij zich hebben van een persoonlijke chipkaart met het kortingproduct daarop wordt door de NS niet geaccepteerd.

Jonker ervaart het feit dat een reiziger met privacy in de voordeeluren meer moet betalen dan een reiziger zonder privacy, als een vorm van discriminatie. “Ik wil net als vroeger het openbaar vervoer kunnen gebruiken zonder dat een bedrijf of de overheid precies kan bijhouden waar ik op welk moment geweest ben. Daarvoor is de anonieme OV-chipkaart ook bedoeld. Maar die wordt op deze manier ontmoedigd. Er wordt een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen mensen met privacy en mensen zonder privacy. Mensen die hun privacy willen houden, moeten meer betalen. Dat is discriminatie.”

Volgens Jonker is discriminatie extra kwalijk wanneer die wordt ingezet als drukmiddel. “NS probeert me ertoe te dwingen mijn privé-reisgegevens voor commerciële doelen ter beschikking te stellen.” Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens verbiedt alle discriminatie, maar de Neder-landse wet verbiedt alleen discriminatie op twaalf specifieke punten. Eén daarvan is iemands levensovertuiging. Jonker: “Ik heb het College voor de Rechten van de Mens uitgelegd dat respect voor ieders privé-sfeer bij mijn levensovertuiging hoort. Maar volgens hen is verlicht humanisme geen levensovertuiging. Dat vind ik absurd.”

Ook heeft Jonker bezwaar tegen de wijze waarop NS zijn persoonsgegevens heeft overgedragen aan Trans Link Systems (TLS). “NS zegt dat ik een contract met TLS heb, maar dat is onzin. Ik heb nooit zo’n contract afgesloten, en dat heeft geen enkele treinreiziger. NS heeft zijn algemene voorwaarden veranderd. Maar NS kan niet rechtmatig in zijn algemene voorwaarden opnemen dat ik opeens een contract over mijn persoonsgegevens afgesloten zou hebben met een derde. Je ziet hier hoe de zogenaamde privatisering van een publieke voorziening, het OV, leidt tot onrechtmatige praktijken.”

Jonker wordt in deze rechtszaak ondersteund door Stichting Privacy First, de Maatschappij voor Beter OV en door een in privacy gespecialiseerde advocaat die zich bereid heeft verklaard hem pro deo te adviseren. De rechtszaak dient op 7 juli om 10:40 uur in Arnhem.

13 april 2016

GEEN COMPENSATIE ABONNEMENTHOUDERS ROND MOERDIJKBRUG

De NS geeft geen gehoor aan de oproep van Voor Beter OV om houders van NS-trajectabonnementen via de Moerdijkbrug te compenseren. Het voorstel hield in dat abonnementhouders die tijdens de stremming van de Moerdijkbrug zouden afzien van hun reis, worden gecompenseerd door langere geldigheidsduur van hun abonnement.

De NS is van mening dat Geld Terug Bij Vertraging en uitgedeelde koffie en koek een voldoende genoegdoening zijn. Maar reizigers die gehoor geven aan de oproep om de drukte te mijden door thuis te werken of een snipperdag te nemen, schieten daar niets mee op.

Reizigers klagen over overvolle treinen op de omreisroutes tussen de Randstad en Brabant. Deze drukte had kunnen worden beperkt door de abonnementhouders met een goede compensatieregeling te verleiden om af te zien van hun reis. Voor Beter OV noemt de opstelling van de NS “uit monopolistengedrag voortkomende gemakzucht en nalatigheid”.

12 april 2016

NS MOET GEDUPEERDEN MOERDIJKBRUG COMPENSEREN


Voor Beter OV vindt dat het door de NS uitgevaardigde negatieve reisadvies ook moet inhouden dat abonnementhouders die aan dat advies gehoor geven, worden gecompenseerd voor de ongebruikte dagen van hun abonnement.

Daarom stuurde Voor Beter OV onderstaand bericht aan de NS-directie:

Geachte heer Van Boxtel, geachte mevrouw Rintel,

Zoals bekend, vindt Voor Beter OV een hechte samenhang tussen de kwaliteit van de dienst en de portemonnee van de reiziger erg belangrijk. Dat punt is nu weer actueel: er geldt een negatief reisadvies voor passagiers die normaliter de komende dagen gebruikmaken van de Moerdijkbrug, en de reizigers die wél reizen tussen Dordrecht en de zuidzijde van de Moerdijkbrug, dienen zich de komende dagen te behelpen met omreisroutes, een uitpuilende IC-Direct of vervangende busdiensten.

Wij nemen aan dat voor de reizigers die wél reizen aardige attenties worden verzorgd en dat GTBV op basis van de normale dienstregeling van toepassing zal zijn. Maar voor de reizigers die het negatieve reisadvies ter harte nemen, dient ook wat te worden geregeld.

Wij zijn van mening dat de vaste klanten van de NS die regelmatig over de Moerdijkbrug reizen, en dus in het bezit zijn van een trajectabonnement, voor de dagen dat ze niet reizen dienen te worden gecompenseerd. Dat kan door de geldigheidsduur van hun trajectabonnement te verlengen met het aantal dagen dat ze in de periode 13-15 april niet hebben gereisd (dus iemand die een dag niet reisde krijgt verlenging van een dag, iemand die twee dagen niet heeft gereisd krijgt twee dagen, en iemand die drie dagen afzag van zijn reis krijgt een verlenging van drie dagen). De gegevens van het OV-chipkaartsysteem kunnen laten zien, wie van de trajectkaarthouders op welke dagen niet heeft gereisd, en de verlenging kan voor deze reizigers worden klaargezet.

Deze maatregel combineert twee voordelen. Ten eerste is er sprake van een redelijke genoegdoening voor een groep trouwe klanten, ten tweede kan het tijdig aankondigen van deze maatregel mensen verleiden, gehoor te geven aan het negatieve reisadvies. Daarom dringen wij er met klem op aan dat u onze suggestie overneemt en publiceert.

Wij geven u in overweging, de hieruit voortvloeiende inkomstenderving bij ProRail te claimen.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


29 maart 2016

WOEDEND OVER DREIGEND EINDE CONTANTE BETAALMOGELIJKHEID OP DE ARRIVA-BUS

Voor Beter OV is woedend over de door de vakbonden verspreide berichten dat vervoerbedrijf Arriva met de bonden zou hebben afgesproken, de mogelijkheid om op de bus tegen contante betaling een vervoerbewijs te kopen geheel af te schaffen. Uiteraard is de veiligheid van de chauffeurs van groot belang, maar contant geld is in ons land een wettig betaalmiddel; zeker voor nutsvoorzieningen als het OV dient dat zo te blijven.

Onlangs had Arriva de reizigersorganisatie nog verzekerd dat werd gestreefd naar het zoveel mogelijk beperken van contant geldverkeer op de bus, maar complete afschaffing van een contante betaalmogelijkheid was twee weken geleden nog niet aan de orde. Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Wij worden nu voor het blok gezet door een deal die de vakbonden bij Arriva blijkbaar hebben afgedwongen. Maar uiteindelijk is het niet Arriva, doch zijn het zijn opdrachtgevers (de provincies die de OV-concessies beheren) die beslissingsbevoegd zijn over het al dan niet afschaffen van de contante betaalmogelijkheid.”

Voor Beter OV steunt wel het realiseren van alternatieven voor contante betaling, zoals het kunnen pinnen op de bus, en het meer betrekken van voorverkoopadressen bij de kaartverkoop. Ook een gratis OV-chipkaart voor minima kan tot verbetering leiden omdat het bedrag van € 7,50 voor aanschaf soms een probleem blijkt te zijn. Ook zijn veiligheidsmaatregelen mogelijk, zoals een afgeschermde chauffeurscabine, betere camera’s en de mogelijkheid voor chauffeurs om op knooppunten contant geld af te storten.


17 maart 2016

NS VOERT GÉÉN GEMATIGD TARIEFBELEID

In tegenstelling tot wat de NS telkens beweert, voert het spoorbedrijf géén gematigd tariefbeleid. Dat schrijft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Maatschappij Voor Beter OV. “Voor 2016 heeft de NS er voor gekozen om de maximaal toegestane tariefstijging door te berekenen in de kaartjes”, laat het ministerie weten.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu reageert hiermee op het verzoek van Voor Beter OV aan minister Dijsselbloem van Financiën als aandeelhouder om de NS-tarieven te matigen ter compensatie voor de overvolle treinen en de daaruit voortvloeiende reizigershinder.

Minister Dijsselbloem wilde het verzoek niet zelf beantwoorden, en vroeg in plaats daarvan aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om uitleg te geven. Deze uitleg en de impliciete weigering van minister Dijsselbloem om zich uit te spreken over de wenselijkheid van het hanteren van de maximaal toegestane tariefstijging zijn reden voor de reizigersorganisatie om nogmaals op een tariefmatiging aan te dringen.

Hieronder leest u onze brief van december, het antwoord van februari en onze vervolgbrief van 15 maart. Maar eerst een foto die meer zegt dan heel veel woorden.AAN:
De Minister van Financiën,
de heer J.R.V.A. Dijsselbloem
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Amsterdam, 16 december 2015,

BETREFT: VERZOEK TOT TARIEFBEVRIEZING NS VOOR HET JAAR 2016

Zeer geachte heer Dijsselbloem,

Wij richten ons met deze brief tot u in uw hoedanigheid van aandeelhouder van de NS. Wij zijn ons er terdege van bewust, dat aandeelhouders (al dan niet via hun commissarissen) niet moeten worden lastig gevallen met allerlei wissewasjes. Evenmin dienen aandeelhouders door klanten van een onderneming te worden lastig gevallen met de uitkomst van overleg dat voor de klant tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Wij richten ons tot u inzake een kwestie die geen wissewasje mag worden genoemd, en die niet tot een voor de klant bevredigend resultaat bij gedachtewisseling met de NS heeft geleid. Het betreft hier het verzoek, de tarieven voor de reiziger te bevriezen wegens de gebrekkige prestaties die worden veroorzaakt door het nijpende gebrek aan rijvaardig treinmaterieel bij de NS.

Het zal u bekend zijn, dat reizigers grote hinder ondervinden van het tekort aan treinen. Zij worden veelvuldig als haringen in een ton vervoerd, en blijven meermalen zelfs wegens capaciteitsgebrek achter op het perron. De reiziger krijgt dus niet de kwaliteit die hij redelijkerwijze mag verwachten. Het ernstige tekort aan rijvaardig materieel is veroorzaakt door een opeenstapeling van foutieve beleidsbeslissingen van de NS.

Enkele hiervan zijn
•   Het onttrekken van zo’n 100 rijtuigen aan de ‘normale’ dienst ter vervanging van de V250-treinen van het mislukte Fyra-project: de NS heeft deze concessie niet aan een andere onderneming willen kwijtraken, maar heeft daarvoor wel roofbouw gepleegd op het ‘normale’ binnenlandse treinverkeer.
•   Van de stoptreinen type MAT64 zijn er tientallen naar de sloper gebracht in plaats van dat deze treinen een opknapbeurt hebben gekregen.
•   De resterende 31 treinen van het type MAT64 staan grotendeels werkloos aan de kant; de NS wil ons niet mededelen in hoeverre deze treinen nog beschikbaar (zullen) zijn voor de treindienst.
•   De NS heeft verzuimd om tijdig nieuwe treinen te bestellen. Het feit dat de NS een aanbesteding heeft omzeild door bij de Zwitserse treinenbouwer Stadler een aantal treinstellen als spoedbestelling aan te schaffen, doet daar niets aan af. Ook deze treinen worden te laat geleverd om het materieeltekort tijdig aan te vullen.

De vervoersovereenkomst tussen de NS en de reiziger behelst weliswaar geen zitplaatsgarantie, maar kent wel een inspanningsverplichting. Wij zijn van mening dat de NS zich onvoldoende heeft ingespannen om in een behoorlijke vervoerskwaliteit te voorzien. De Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet kent weliswaar een boetebepaling, maar de hoogste boete die aan de NS kan worden opgelegd bedraagt slechts zo’n 6 miljoen euro. Dit bedrag staat in geen verhouding tot de hinder die de betalende klanten door de gevolgen van het materieeltekort ondervinden. Daarnaast kent het ‘gewone’ consumentenrecht bepalingen over tegemoetkoming van klanten die met een onvoldoende kwaliteit van een product of dienst worden geconfronteerd.

Wij hebben de NS daarom verzocht, de reiziger tegemoet te komen door de tarieven voor volgend jaar niet te verhogen. De NS heeft dat verzoek afgewezen, mede op basis van de stelling dat de NS “een gematigd tariefbeleid voert”. Deze bewering is echter onjuist. De NS is voornemens om in 2016 voor de zogeheten beschermde kaartsoorten (enkele reizen en abonnementen 2e klasse) de in de concessie maximaal toegestane tariefsverhoging te incasseren. De NS verwart dus ‘het onderste uit de kan’ met ‘gematigd tarievenbeleid’.

Wij verzoeken u met klem, om vanuit uw rol van aandeelhouder te bewerkstelligen dat de NS de tarieven voor 2016 alsnog bevriest, in ieder geval tot het materieeltekort is opgelost. Wanneer de overheid van mening is -en u namens de overheid als aandeelhouder- dat het OV een belangrijke rol moet spelen bij het in beweging houden van de mobiliteit van ons land, dan dient u ook te zorgen voor een behoorlijke prijs/kwaliteitverhouding voor de reiziger, zodat deze de juiste keuze maakt.

Wij dringen er met klem op aan dat u uw verantwoordelijkheid neemt voor de maatschappelijke rol van de NS, en dat u ons verzoek tot tariefbevriezing zult willen honoreren. Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie.

Wij voegen onze correspondentie met de NS over een tariefbevriezing voor 2016 bij deze brief. Afschriften van deze brief zenden wij aan de NS en aan de staatssecretaris van IenM.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter

AAN:
De Minister van Financiën,
de heer J.R.V.A. Dijsselbloem
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

BETREFT: VERZOEK TOT TARIEFBEVRIEZING NS VOOR HET JAAR 2016

Amsterdam, 15 maart 2016,

Zeer geachte heer Dijsselbloem,

Met grote teleurstelling namen wij kennis van de brief van de Directeur Openbaar Vervoer en Spoor van het ministerie van I en M d.d. 24 februari 2016, waarin zij namens u reageert op onze brief van 16 december 2015.

Wij richtten onze brief van 16 december niet voor niets tot u in plaats van tot de Staatssecretaris van I en M. Zoals uit de brief en de daarbij gevoegde bijlagen duidelijk naar voren komt, schreven wij u in uw hoedanigheid van aandeelhouder van de NS.

In onze brief deden wij verslag van de weigering van de NS om de tarieven voor het jaar 2016 te matigen als genoegdoening voor de grote hinder die reizigers ondervinden van te volle treinen. Heel nadrukkelijk meldden wij in onze brief dat wij u aanspraken in uw rol van aandeelhouder en dat wij u verzoeken om vanuit die rol uw invloed te doen gelden om alsnog een tariefmatiging te bewerkstelligen. Dat u uw verantwoordelijkheid niet hebt willen nemen, maar in plaats daarvan aan I en M hebt verzocht om ons de bepalingen in de vervoerconcessie nog eens uit te leggen terwijl dat overduidelijk niet onze vraag was, vinden wij zeer kwalijk. Ook bevreemdt het ons dat wij twee maanden op een antwoord hebben moeten wachten. Wij voelen ons nu met een kluitje in het riet gestuurd.

U neemt uw rol van aandeelhouder actief op. Zo bent u, blijkens uitspraken van NS-CEO Roger van Boxtel, door een intensieve dialoog betrokken bij de totstandkoming van de bedrijfsstrategie. Dat betekent naar ons oordeel dat u zich niet afzijdig kunt en moet houden wanneer er een belangrijk strategisch verzoek (namelijk het bewerkstelligen van een tariefmatiging) aan u wordt gedaan.

In de zinsnede “Voor 2016 heeft de NS er voor gekozen om de maximaal toegestane tariefstijging door te berekenen in de kaartjes” in de brief van I en M zien wij de bevestiging dat de NS geen gematigd tariefbeleid voert, maar het onderste uit de tarieftechnische kan haalt.

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u nogmaals om bij de NS een tariefmatiging te bewerkstelligen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016. Voorts nodigen wij u uit, ons uit te leggen waarom wij de manier waarop u onze brief van december 2015 hebt afgedaan, niet als obstructie zouden moeten beschouwen.

Afschriften van deze brief zonden wij aan de NS, aan de Staatssecretaris van I en M en de Vaste Kamercommissies voor Financiën en voor I en M.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


21 februari 2016

VOOR BETER OV BEWERKSTELLIGT TARIEFVERLAGING TREINBUS


Voor Beter OV heeft vandaag een stevige discussie met de NS gevoerd over de vervangende bus tussen Castricum en Amsterdam-Sloterdijk, die drie keer zo lang onderweg zal zijn als de trein, en de reiziger slechts genoegdoening zou bieden in de vorm van een kopje koffie. Het resultaat is, dat Voor Beter OV gedaan heeft gekregen dat de ritprijs van deze bus nog slechts het symbolische bedrag van € 1,- zal bedragen.

Voor Beter OV had al eerder aangedrongen op een tariefmatiging voor bussen die worden ingezet wegens een gebrek aan treinen. Tot vanavond wilde de NS deze wens niet honoreren, hetgeen rond half tien nog in een e-mail aan Voor Beter OV werd bevestigd. Voor Beter OV vond dat een busdienst die in plaats van 20 minuten maar liefst 70 minuten onderweg zou zijn, beter gecompenseerd zou moeten worden dan met slechts een kopje koffie of thee.

Die opvatting heeft Voor Beter OV vanavond in niet mis te verstane bewoordingen nogmaals gedeeld met de NS-directie. Tegen 10 uur vanavond kwam het verlossende woord: de busrit Castricum - Amsterdam (of terug) kost vanaf morgenochtend slechts één euro. En de gratis koffie of thee blijven.

Voor Beter OV is blij met het behaalde resultaat, maar benadrukt wel, dat een vervangende/aanvullende busdienst slechts een tijdelijke oplossing mag zijn. De klanten van de NS behoren uiteindelijk per trein te worden vervoerd.

3 februari 2016

NS WEIGERT SCHADEVERGOEDING OPGESLOTEN REIZIGERS

Reizigersorganisatie Voor Beter OV is kwaad omdat de NS weigert over te gaan tot schadevergoeding voor passagiers die donderdag jongstleden 3½ uur opgesloten zaten in een gestrande IC-Direct. De NS heeft een herhaalde oproep van Voor Beter OV om ruimhartig over te gaan tot schadevergoeding naast zich neergelegd op grond van een artikel in het Burgerlijk Wetboek. Voor Beter OV is van oordeel dat de NS -naast het feit dat in dit geval een behoorlijke schadevergoeding sowieso niet meer dan fatsoenlijk zou zijn- het artikel 8:108 uit het Burgerlijk Wetboek misbruikt.

Artikel 8:108 stelt dat reizigers geen recht hebben op vergoeding van schade die is ontstaan door vertraging. Maar in dit geval gaat het niet om vertraging, maar om het feit dat reizigers urenlang opgesloten hebben gezeten in een defecte trein, en daardoor niet in de gelegenheid waren om tijdig een alternatief vervoer te regelen. Het gaat dus niet om “vertraging”, maar eerder om “vrijheidsbeneming”. Al met al hebben passagiers een voetbalwedstrijd niet kunnen bijwonen, een vlucht vanaf Schiphol gemist of een popconcert niet kunnen meemaken.

Het is opvallend dat de NS en ProRail vandaag, bijna een week na het incident, nog steeds geen uitsluitsel kunnen geven over de oorzaak en achtergronden van het feit dat het 3½ uur duurde voordat de passagiers konden worden bevrijd uit een IC-Direct, die donderdagmiddag kort na vertrek uit Breda strandde. Dat van zo’n ernstig incident een kleine week later de gegevens nog niet boven tafel zijn gekomen, vindt Voor Beter OV schokkend. Daarom verzoekt de reizigersclub aan de Inspectie Leefomgeving en Transport om de zaak uit te zoeken en waar nodig tot handhavend optreden over te gaan. Aan zowel de Inspectie als aan concessieverlener staatssecretaris Dijksma zal een oordeel worden gevraagd over het misbruik van artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek.


28 januari 2016

NS WEIGERT INPERKING SAMENREISKORTING TERUG TE DRAAIEN

De NS heeft ons dringende verzoek (zie onze brief van 28 december hieronder) om voor houders van de Voordeelurenkaart de samenreiskorting niet te beperken afgewezen. De NS schrijft ons onder meer:

Samenreiskorting is geen onderdeel van de (product)voorwaarden van het abonnement. Het is een extra voordeel dat verbonden is aan het abonnement en wordt ook verder niet genoemd in de productvoorwaarden (zie artikel 12.1 van zowel de productvoorwaarden van de nieuwe abonnementen en als van het voordeelurenabonnement). De voorwaarden of gebruiksmogelijkheden van het abonnement zelf worden dus niet gewijzigd. Nu het geen wijziging van het abonnement zelf betreft betekent dit dat klanten niet het recht hebben hun abonnement onmiddellijk op te zeggen.
NS is gerechtigd de Samenreiskorting te wijzigen zoals ook genoemd staat in artikel 12.1 van de productvoorwaarden. Extra voordelen verbonden aan een abonnement die niet genoemd staan in de productvoorwaarden mag NS op elk moment aanpassen of intrekken.


Voor Beter OV vindt dat reizigers nu worden verstrikt in een woud van regeltjes die op de meest uiteenlopende plekken in verschillende pakketten voorwaarden worden vermeld. Deskundigen van de Autoriteit Consument en Markt zullen zich nu op ons verzoek over deze kwestie moeten uitspreken.

7 januari 2016

ARRIVA LOST VERGISSING WEEKEND VRIJ OP

Door een misverstand hebben de houders van het Weekend Vrij-abonnement op Nieuwjaarsdag niet gratis gereisd met de treinen van Arriva. Gedupeerde reizigers wendden zich hierover tot Voor Beter OV.

Op verzoek van, en na overleg met Voor Beter OV zorgt Arriva nu dat voor de desbetreffende reizigers het teveel betaalde wordt ‘klaargezet’. De reizigers worden ingelicht als het zover is, en kunnen het bedrag dan bij een oplaadpunt weer aan hun saldo toevoegen.

Voor Beter OV is blij, dat ook Arriva, in navolging van Connexxion en NS, reizigers bij het herstellen van fouten in het systeem actief terugbetaalt, in plaats van dat reizigers zelf achter hun geld aan moeten zoals bij Veolia nog gebeurde tijdens de Vierdaagse van Nijmegen.


29 december 2015

NS PLEEGT CONTRACTBREUK MET SAMENREISKORTING

De NS pleegt contractbreuk met de houders van voordeelurenkaarten. Zij kregen gisteren een e-mail met de mededeling dat zij vanaf 1 januari in de middagspits niet langer anderen met korting mee mogen nemen. Omdat deze reizigers hun voordeelurenkaart hadden verlengd in de wetenschap dat in de middagspits medepassagiers wél met korting mochten reizen, net als zijzelf, en de NS de bijbehorende betaling heeft geaccepteerd, komt inkrimping van de samenreiskorting neer op contractbreuk.

Voor Beter OV verlangt van de NS dat de inkrimping van het recht om medepassagiers met korting te mogen meenemen, wordt teruggedraaid.

De brief aan de NS leest u hieronder.

AAN:

Nederlandse Spoorwegen
president-directeur
de heer Roger van Boxtel

Amsterdam, 29 november 2015

Geachte heer Van Boxtel,

Reizigers die in het bezit zijn van voordeelurenkaarten doen hun beklag bij ons over een e-mailbericht dat zij van u hebben ontvangen. In dat bericht wordt medegedeeld dat met zij ingang van 1 januari in de middagspits niet langer meer medereizigers met korting kunnen meenemen (verder in deze brief aangeduid als meeneemrecht). De reizigers zijn verbolgen over uw wijze van communicatie en vragen zich af of deze wijziging wel rechtmatig is.

Met betrekking tot de wijze van communicatie houden wij het kort: Het geeft naar ons oordeel geen pas om klanten zeer kort voor de ingang van een beperking van hun recht, daar even een mailtje over te sturen. Van een fatsoenlijke ingangstermijn is geen sprake.

Over de rechtmatigheid van uw e-mail valt meer op te merken. Reizigers hebben hun voordeelurenkaart voor de duur van een jaar verlengd op basis van de voorwaarden die de reiziger bekend zijn: buiten de ochtendspits mogen zij met korting reizen en medereizigers buiten de ochtendspits met korting meenemen (meeneemrecht). De NS heeft het abonnementsgeld ontvangen. Daarmee is een overeenkomst gesloten voor de duur van een jaar. Het tussentijds wijzigen van de voorwaarden (in de middagspits vervalt het meeneemrecht) zien wij als contractbreuk.

De voordeelurenkaart is onder druk van reizigersorganisaties zoals de Maatschappij Voor Beter OV en Tweede Kamer in stand gebleven. Het kan niet zo zijn, dat door het onaantrekkelijk maken van dit product reizigers worden ontmoedigd om de kaart nog te blijven gebruiken.

Wij begrijpen dat u ernstige capaciteitsproblemen hebt wegens het door uw beleid veroorzaakte materieeltekort. Wij zien het wegjagen van reizigers door hun rechten te versoberen echter niet als een aanvaardbare oplossing van dit probleem. Voorts is het capaciteitsgebrek vooral in de ochtendspits aan de orde: de middagspits verloopt wat meer gespreid. Daarom dringen wij er met klem bij u op aan, dat u het inperken van het meeneemrecht voor de voordeelurenkaarthouders op zijn minst een jaar uitstelt. Daardoor kunnen de reizigers bij het al dan niet verlengen van hun kaart het verslechteren van het meeneemrecht in hun overweging betrekken. Maar liever zien wij, dat u geheel afziet van het beknibbelen op het meeneemrecht: het is immers zeer onlogisch dat de geldigheidstijden van de op last van de Tweede Kamer gehandhaafde voordeleurenkaart anders zijn dan de geldigheidstijden van het bijbehorende meereisrecht.

Wij hopen ten spoedigste van u te vernemen. Afschriften van deze brief zonden wij aan de staatssecretaris van IenM, de Autoriteit Consument en Markt en enkele Kamerleden.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter18 december 2015

“AANDEELHOUDER DIJSSELBLOEM MOET NS-TARIEVEN MATIGEN”

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dient in zijn rol van aandeelhouder in te grijpen in het tariefbeleid van de NS. Dat schrijft de Maatschappij Voor Beter OV in een brief aan de bewindsman na de weigering van de NS-directie om af te zien van een tariefstijging in 2016. Een opeenstapeling van foutief beleid heeft geleid tot een steeds ernstiger wordend materieelgebrek. Reizigers ondervinden hiervan grote hinder. Zij worden veelvuldig als haringen in een ton vervoerd, en blijven meermalen zelfs wegens capaciteitsgebrek achter op het perron. De reiziger krijgt dus niet de kwaliteit die hij redelijkerwijze mag verwachten. Ook het op last van staatssecretaris Dijksma leggen van wat noodverbanden zal niet voldoende bijdragen aan een oplossing. Daarom is een tariefstijging niet aanvaardbaar, vindt de reizigersorganisatie.

Enkele foutieve beleidsbeslissingen van de NS die tot het materieeltekort leidden zijn:

•   Het onttrekken van zo’n 100 rijtuigen aan de ‘normale’ dienst ter vervanging van de V250-treinen van het mislukte Fyra-project: de NS heeft deze concessie niet aan een andere onderneming willen kwijtraken, maar heeft daarvoor wel roofbouw gepleegd op het ‘normale’ binnenlandse treinverkeer.

•   Van de stoptreinen type MAT64 zijn er tientallen naar de sloper gebracht in plaats van dat deze treinen een opknapbeurt hebben gekregen.

•   De resterende 31 treinen van het type MAT64 staan grotendeels werkloos aan de kant; de NS wil ons niet mededelen in hoeverre deze treinen nog beschikbaar (zullen) zijn voor de treindienst.

•   De NS heeft verzuimd om tijdig nieuwe treinen te bestellen. Het feit dat de NS een aanbesteding heeft omzeild door bij de Zwitserse treinenbouwer Stadler een aantal treinstellen als spoedbestelling aan te schaffen, doet daar niets aan af. Ook deze treinen worden te laat geleverd om het materieeltekort tijdig aan te vullen.

De vervoersovereenkomst tussen de NS en de reiziger behelst weliswaar geen zitplaatsgarantie, maar kent wel een inspanningsverplichting. Voor Beter OV is van mening dat de NS zich onvoldoende heeft ingespannen om in een behoorlijke vervoerskwaliteit te voorzien. De Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet kent weliswaar een boetebepaling, maar de hoogste boete die aan de NS kan worden opgelegd bedraagt slechts zo’n 6 miljoen euro. Dit bedrag staat in geen verhouding tot de hinder die de betalende klanten door de gevolgen van het materieeltekort ondervinden. Een boete van slechts 6 miljoen euro is voor de NS ook zeer aantrekkelijk omdat het nemen van maatregelen om voldoende treinen beschikbaar te hebben veel duurder is. De NS mag daar niet mee wegkomen, vindt Voor Beter OV. Daarnaast kent het ‘gewone’ consumentenrecht bepalingen over tegemoetkoming van klanten die met een onvoldoende kwaliteit van een product of dienst worden geconfronteerd.

Voor Beter OV had de NS daarom verzocht, de reiziger tegemoet te komen door de tarieven voor volgend jaar niet te verhogen. De NS heeft dat verzoek afgewezen, mede op basis van de stelling dat de NS “een gematigd tariefbeleid voert”. Deze bewering is echter onjuist. De NS is voornemens om in 2016 voor de zogeheten beschermde kaartsoorten (enkele reizen en abonnementen 2e klasse) de in de concessie maximaal toegestane tariefsverhoging te incasseren. Ook de tarieven in de 1e klasse stijgen als het aan de NS ligt aanzienlijk. De NS verwart dus ‘gematigd tarievenbeleid’ met ‘het onderste uit de kan’.

“Wanneer de overheid werkelijk van mening is dat het OV een belangrijke rol moet spelen bij het in beweging houden van de mobiliteit van ons land, dan dient de overheid ook te zorgen voor een behoorlijke prijs/kwaliteitverhouding voor de reiziger, zodat deze de juiste keuze maakt”, zegt Voorzitter Rikus Spithorst van de reizigersorganisatie. “Daarom dient de overheid via zijn staatsdeelneming in de NS in te grijpen, zodat de NS alsnog afziet van de onaanvaardbare tariefstijging in 2016.”

Onderstaand leest u onze brief aan minister Dijsselbloem.

AAN:

De Minister van Financiën,

de heer J.R.V.A. Dijsselbloem

Amsterdam, 16 december 2015,

BETREFT: VERZOEK TOT TARIEFBEVRIEZING NS VOOR HET JAAR 2016

Zeer geachte heer Dijsselbloem,

Wij richten ons met deze brief tot u in uw hoedanigheid van aandeelhouder van de NS. Wij zijn ons er terdege van bewust, dat aandeelhouders (al dan niet via hun commissarissen) niet moeten worden lastig gevallen met allerlei wissewasjes. Evenmin dienen aandeelhouders door klanten van een onderneming te worden lastig gevallen met de uitkomst van overleg dat voor de klant tot een bevredigend resultaat heeft geleid. Wij richten ons tot u inzake een kwestie die geen wissewasje mag worden genoemd, en die niet tot een voor de klant bevredigend resultaat bij gedachtewisseling met de NS heeft geleid. Het betreft hier het verzoek, de tarieven voor de reiziger te bevriezen wegens de gebrekkige prestaties die worden veroorzaakt door het nijpende gebrek aan rijvaardig treinmaterieel bij de NS.

Het zal u bekend zijn, dat reizigers grote hinder ondervinden van het tekort aan treinen. Zij worden veelvuldig als haringen in een ton vervoerd, en blijven meermalen zelfs wegens capaciteitsgebrek achter op het perron. De reiziger krijgt dus niet de kwaliteit die hij redelijkerwijze mag verwachten. Het ernstige tekort aan rijvaardig materieel is veroorzaakt door een opeenstapeling van foutieve beleidsbeslissingen van de NS.

Enkele hiervan zijn

•   Het onttrekken van zo’n 100 rijtuigen aan de ‘normale’ dienst ter vervanging van de V250-treinen van het mislukte Fyra-project: de NS heeft deze concessie niet aan een andere onderneming willen kwijtraken, maar heeft daarvoor wel roofbouw gepleegd op het ‘normale’ binnenlandse treinverkeer.

•   Van de stoptreinen type MAT64 zijn er tientallen naar de sloper gebracht in plaats van dat deze treinen een opknapbeurt hebben gekregen.

•   De resterende 31 treinen van het type MAT64 staan grotendeels werkloos aan de kant; de NS wil ons niet mededelen in hoeverre deze treinen nog beschikbaar (zullen) zijn voor de treindienst.

•   De NS heeft verzuimd om tijdig nieuwe treinen te bestellen. Het feit dat de NS een aanbesteding heeft omzeild door bij de Zwitserse treinenbouwer Stadler een aantal treinstellen als spoedbestelling aan te schaffen, doet daar niets aan af. Ook deze treinen worden te laat geleverd om het materieeltekort tijdig aan te vullen.

De vervoersovereenkomst tussen de NS en de reiziger behelst weliswaar geen zitplaatsgarantie, maar kent wel een inspanningsverplichting. Wij zijn van mening dat de NS zich onvoldoende heeft ingespannen om in een behoorlijke vervoerskwaliteit te voorzien. De Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet kent weliswaar een boetebepaling, maar de hoogste boete die aan de NS kan worden opgelegd bedraagt slechts zo’n 6 miljoen euro. Dit bedrag staat in geen verhouding tot de hinder die de betalende klanten door de gevolgen van het materieeltekort ondervinden. Daarnaast kent het ‘gewone’ consumentenrecht bepalingen over tegemoetkoming van klanten die met een onvoldoende kwaliteit van een product of dienst worden geconfronteerd.

Wij hebben de NS daarom verzocht, de reiziger tegemoet te komen door de tarieven voor volgend jaar niet te verhogen. De NS heeft dat verzoek afgewezen, mede op basis van de stelling dat de NS “een gematigd tariefbeleid voert”. Deze bewering is echter onjuist. De NS is voornemens om in 2016 voor de zogeheten beschermde kaartsoorten (enkele reizen en abonnementen 2e klasse) de in de concessie maximaal toegestane tariefsverhoging te incasseren. De NS verwart dus ‘het onderste uit de kan’ met ‘gematigd tarievenbeleid’.

Wij verzoeken u met klem, om vanuit uw rol van aandeelhouder te bewerkstelligen dat de NS de tarieven voor 2016 alsnog bevriest, in ieder geval tot het materieeltekort is opgelost. Wanneer de overheid van mening is -en u namens de overheid als aandeelhouder- dat het OV een belangrijke rol moet spelen bij het in beweging houden van de mobiliteit van ons land, dan dient u ook te zorgen voor een behoorlijke prijs/kwaliteitverhouding voor de reiziger, zodat deze de juiste keuze maakt.

Wij dringen er met klem op aan dat u uw verantwoordelijkheid neemt voor de maatschappelijke rol van de NS, en dat u ons verzoek tot tariefbevriezing zult willen honoreren. Wij kijken met belangstelling uit naar uw reactie.

Wij voegen onze correspondentie met de NS over een tariefbevriezing voor 2016 bij deze brief. Afschriften van deze brief zenden wij aan de NS en aan de staatssecretaris van IenM.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

voorzitter


30 november 2015

SMARTOV TERECHTE WINNAAR BLIJE REIZIGERSPRIJS

SmartOV is de terechte winnaar van de Blije Reizigersprijs 2015. Dat zegt Rikus Spithorst van Voor Beter OV. De meeste reizigers stemden voor dit initiatief. Overigens waren ook de andere genomineerden voor de prijs zeer de moeite waard.

SmartOV behelst een de landelijke proef die vandaag van start is gegaan bij alle vervoerbedrijven in Nederland. Tweehonderd reizigers die hun saldo automatisch opladen krijgen een NFC-simkaart (near field communication) met een OV-chip erop in hun Android smartphone. Zo kunnen ze in- en uitchecken met hun smartphone. De proefpersonen moeten wel een abonnement hebben bij de telecombedrijven KPN of Vodafone.


Rikus Spithorst beschouwt deze ontwikkeling als een stap in de goede richting. Het streven van de OV-chipkaart was onder meer het terugdringen van het aantal verschillende pasjes in de portemonnee of jaszak. Dat nu zelfs het laatste OV-pasje kan worden opgedoekt (en vervangen door een dingetje in je smartphone) is een mooie symboliek. Daarnaast biedt de smartphone mooie handigheidjes, zoals onderweg kunnen zien of je bent ingecheckt.


Maar het gaat hier slechts om een eerste stap. Er moet nog veel gebeuren, voordat betalen met je mobiel een volwaardig alternatief voor de OV-chipkaart is. Zo dient ook het gebruik van persoonsgebonden abonnementen en kortingen mogelijk te zijn. En in een later stadium moeten reizigers desgewenst ook kunnen betalen via hun telecomprovider (dus op hun nota een bedrag voor bellen, voor mobiel internet en voor reizen).


3 november 2015

CHIPKAARTVERGISSINGEN DOOR REIZIGER MOETEN BETER GETOETST

Voor Beter OV vindt dat goedwillende reizigers die een fout hebben gemaakt bij het inchecken met hun OV-chipkaart of een wegwerpkaartje coulant dienen te worden behandeld. Maar de stelling "De reiziger is per definitie onschuldig" gaat te ver. Immers, er zijn helaas ook reizigers die trachten niet of te weinig te betalen voor hun reis. Bovendien zijn de vervoersopbrengsten onmisbaar voor het realiseren van gerechtvaardigde kwaliteitseisen.

Het gebeurt meermalen dat reizigers verzuimen om in te checken. Om te toetsen of het om een eenmalige zaak gaat, of dat de reiziger meermalen niet incheckt, is het backoffice nodig. Conducteurs kunnen dan wel een boete uitschrijven, die door een backoffice kan worden herzien. Een voorbeeld van misbruik is met een uurnetkaartje: niet inchecken, waarbij het uurkaartje daardoor plotseling een onbeperkte geldigheidsduur heeft gekregen. Overigens zien trambestuurders, -conducteurs en buschauffeurs er goed op toe dat ook wordt ingecheckt.

Voor Beter OV vindt wel dat mensen die per ongeluk bij de verkeerde vervoerder hebben ingecheckt daar niet voor beboet moeten worden. Een reiziger die bij de verkeerde paal was ingecheckt was overduidelijk niet uit op eigen voordeel.

9 oktober 2015

NS WEIGERT TARIEFMATIGING ONDANKS SLECHTE KWALITEIT

Voor Beter OV is teleurgesteld over de weigering van de NS om af te zien van een tariefstijging voor het jaar 2016. Voor Beter OV had daar toe opgeroepen wegens het gebrek aan treinen en de zeer vervelende gevolgen daarvan voor reizigers. Voor Beter OV constateert dat het primaire doel van de NS is, zoveel mogelijk te verdienen aan het reizigersvervoer. De stelling dat de reiziger op 1, 2 en 3 zou staan, is definitief ontkracht. De passagier wordt leeggeschud in plaats van verwend.

Bij een behoorlijk bedrijf is er een evenwicht tussen de kwaliteit en de door de klant te betalen prijs. Dat evenwicht is bij de NS zoek. Dat wordt nog verergerd door de weigering van de NS om in 2016 af te zien van een tariefstijging, ondanks dat er een ernstig tekort aan treinen zal zijn, waardoor reizigers als haringen in een ton zullen worden vervoerd, of wegens plaatsgebrek zelfs zullen achterblijven op het perron.

De NS stelt in zijn afwijzende reactie op het verzoek tot tariefmatiging dat “er al geruime tijd aandacht is voor ontwikkelingen in het materieelpark”. Die “aandacht” heeft ertoe geleid dat de treinen MAT64 onnodig vroeg aan de kant worden gezet, en de vervangende op te lappen oude dubbeldekkers alsmede nieuwe Sprintertreinen pas tegen het najaar van 2016 kunnen gaan rijden.

De NS stelt “te streven naar een gematigd tariefbeleid”. Die bewering staat haaks op het feit dat de NS ieder jaar de in de concessie maximaal toegestane tariefstijging voor de ‘beschermde kaartsoorten (enkeltjes, retourtjes en abonnementen tweede klas voor forenzen)’ hanteert. Dus “gematigd tariefbeleid” is voor de NS hetzelfde als “onderste uit de kan.” Uitsluitend voordeelaanbiedingen die dienen om in de stille uren nog wat reizigers te lokken, blijven in prijs ongewijzigd.

De NS deed het in eerdere communicatie voorkomen alsof het toch handhaven van de OV-studentenkaart voor een onverwachte toename van het aantal in 2016 te vervoeren reizigers zou zorgen. Voor Beter OV, echter, constateert dat het leeuwendeel van de studenten per trein zal en blijft reizen tussen woonadres en onderwijslocatie. Of die studenten nu van het ministerie van Onderwijs een kaart krijgen, of hun reis zelf betalen, maakt voor het gebruik van de trein, zeker in de drukke uren, weinig tot geen verschil.

De NS verwijst naar een aan het Landelijk Consumentenoverleg (LOCOV) gevraagd advies. Die adviesvraag dateert echter van voor de tijd dat duidelijk werd, hoe nijpend het materieelgebrek zou worden.

Kortom: Voor Beter OV is niet van mening dat er goede argumenten waren om het verzoek tot tariefbevriezing niet over te nemen.

Onderstaand leest u onze brief aan de NS en het antwoord daarop van de NS.

AAN:
Nederlandse Spoorwegen,
de president-directeur,
de heer Roger van Boxtel,
Utrecht

Amsterdam, 5 oktober 2015

Geachte heer Van Boxtel,

De NS-reiziger gaat een zwaar jaar tegemoet. Het binnenkort nog ernstiger wordende gebrek aan treinen betekent straks met name in de spitsuren veel narigheid. Passagiers zullen moeten dringen om mee te kunnen, zullen opeengepakt in de treinen worden vervoerd en kunnen wegens capaciteitsgebrek zelfs moeten achterblijven op het perron. De materieelnood is inmiddels al zo hoog, dat reizigers die een Eerste Klas-vervoerbewijs hebben, deels in opgelapte dubbeldekstreinen worden vervoerd, waarin het zeer ongerieflijke meubilair in een tweedeklasafdeling (de bij reizigers beruchte ‘groene bankjes’) slechts is voorzien van een andere kleur bekleding, en de klasse-aanduiding daarbij van een 2 is veranderd in een 1. Een als Eerste Klasse vermomde tweedeklascoupé! Bovendien zal het naar verwachting door de grote drukte die het gevolg is van het ernstige materieeltekort niet eens mogelijk zijn, zelfs Eerste Klas-reizigers een zitplaats te bieden. Kortom: het gebrek aan treinen zal desastreus uitpakken voor alle reizigers, zelfs voor reizigers die de portemonnee trekken om de door de NS veroorzaakte drukte in de Tweede Klas te ontlopen. Kortom: het materieeltekort pakt desastreus uit voor alle reizigers.

De beleidskeuzes die uitmondden in een gebrek aan treinen zijn niet het onderwerp van deze brief. Wellicht komen wij daar op een ander moment nog op terug. In deze brief willen wij het hebben over de noodzaak, reizigers enigszins te compenseren voor de slechte kwaliteit die in 2016 wordt geboden.

Wij zijn ven mening, dat de NS fatsoenshalve niet kan overgaan tot een tariefstijging voor het jaar 2016. Daarom doen wij een dringend beroep op u, voor alle reizigers de tarieven voor het jaar 2016 te bevriezen. Beperkende prijsmaatregelen zijn uiteindelijk de enig juiste compensatie van de te verwachten slechte prestaties van de NS voor de reizigers. Bovendien zal de reputatieschade van de NS enorm zijn, indien u de tarieven voor 2016 wél verhoogt; dit past niet in uw doelstelling, het politieke en maatschappelijke vertrouwen in de NS te herstellen.

De vervoerconcessie voor het hoofdrailnet kent weliswaar een boetebepaling, maar deze is volstrekt onvoldoende, mede omdat de maximaal op te leggen boete ten opzichte van de jaaromzet slechts een symbolisch bedrag is. Indien u mocht besluiten tot het bevriezen van de tarieven, dan zijn wij bereid ons sterk te maken voor het kwijtschelden van deze boete. Immers, de reiziger ís dan al min of meer gecompenseerd.

Wij zijn van mening, dat het streven moet zijn dat de kwaliteit op orde komt en dat  compensatie van reizigers niet mag worden opgevat als een vrijbrief voor een slechte dienstverlening. Maar áls het werkelijk niet lukt om de dienstverlening op orde te krijgen -en dat zal, mede gezien uw oproep aan onderwijsinstellingen om hun lestijden te wijzigen omdat u de reizigers anders niet vervoerd krijgt, in 2016 zeer zeker niet gaan lukken- dan is compensatie van de reizigers naar ons oordeel onontkoombaar.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter

27 juli 2015

€ 7,50 TE DUUR VOOR NIEUWE OV-CHIPKAART


Reizigers vinden het onterecht dat ze na 5 jaar in veel gevallen € 7,50 moeten betalen voor een nieuwe OV-chipkaart. Een kaart die prima functioneert, willen ze gewoon blijven gebruiken. Het is al erg genoeg dat veel kaarten ook bij normaal gebruik voortijdig kapot gaan. In dat geval dienen reizigers zelfs € 11,50 voor een nieuwe kaart te betalen.

Voor Beter OV vindt dat het OV al duur genoeg is; het op deze manier bij de reiziger geld uit de zak kloppen is niet in orde.

22 juli 2015

DEELNEMERS VIERDAAGSE BETAALDEN VEEL TE VEEL VOOR TREINREIS

Vanmorgen verstuurde Voor Beter OV onderstaand persbericht:

Wandelaars die deelnemen aan de Vierdaagse van Nijmegen hebben veel te veel betaald voor hun treinreis met Veolia. Dat constateert Voor Beter OV na binnengekomen klachten. Veolia heeft door een vergissing in de eerste nacht en ochtend van de Vierdaagse voor zijn treindienst tussen Limburg en Nijmegen veel te hoge bedragen van de OV-chipkaarten afgeschreven. Ook andere reizigers op het traject Nijmegen - Roermond hebben veel te veel betaald.

Zo werd bij reizigers voor het treinritje Mook - Nijmegen €16,85 afgeschreven in plaats van het correcte bedrag van € 2,66. Op aandringen van Voor Beter OV heeft Veolia geregeld dat de gedupeerde reizigers vanaf vanmiddag op het station van Nijmegen de gegevens van hun OV-chipkaart kunnen laten noteren, zodat Veolia het teveel betaalde op de kaart kan terugstorten. (In vaktermen: ‘klaarzetten’, zodat de reiziger het bedrag weer kan laten bijschrijven bij een zogeheten afhaalautomaat.)

Maar hiermee zijn nog niet alle reizigers bereikt. Reizigers met andere bestemmingen dan Nijmegen zullen zelf contact met Veolia moeten opnemen. Dit wordt in de treinen op informatieschermen aangegeven, maar door een misverstand heeft Veolia dit nog steeds niet op zijn website gepubliceerd.

Voor Beter OV noemt de gebeurtenissen “knullig”. Een fout kan altijd worden gemaakt, maar de afhandeling van het probleem is magertjes. De vervoerder zou alles in het werk moeten stellen om de reizigers zo goed mogelijk te informeren over, en helpen bij het terugkrijgen van het teveel betaalde. Zaken als door een misverstand niet op de website van Veolia melden wat er speelt, maken geen slagvaardige indruk.

Voor Beter OV vindt dat in dit soort gevallen de reiziger vanzelf het teveel betaalde op zijn OV-chipkaart terug moet krijgen. Daarvoor dienen procedures en afspraken rond de OV-chipkaart te worden aangepast. Voor Beter OV zal zich daar in overleg met vervoerders en autoriteiten sterk voor maken.NOG GEEN INFORMATIE TERUGGAVE NA CHIPKAARTFOUT OP WEBSITE VEOLIA

15:30 uur

Na een misverstand en een defect aan het bediensysteem van de website heeft Veolia vanmiddag om 14:30 uur eindelijk een bericht op zijn website kunnen plaatsen.

00:00 uur

Voor Beter OV is zeer teleurgesteld na de constatering dat er op de website van Veolia niets te vinden is over de fout waardoor treinpassagiers op de Maaslijn de afgelopen nacht en ochtend ongeveer het tienvoudige van de juiste ritprijs hebben betaald. Veolia had laten weten, alle middelen in te zetten om de reizigers over de teruggavemogelijkheid van het teveel betaalde te informeren, maar dat is wat de website betreft dus nog niet gebeurd. Dat is een uiterst slechte zaak.


21 juli 2015

OPLOSSING BEREIKT VOOR GEDUPEERDEN CHIPKAARTFOUT VEOLIA

Voor Beter OV en Veolia zijn het eens geworden over een oplossing voor de problemen die ontstonden nadat vanmorgen reizigers die van de Maaslijn gebruikmaakten, door een vergissing bij Veolia te veel hadden betaald (zie het bericht hieronder).

Op aandringen van Voor Beter OV zijn vanaf de komende nacht op het station van Nijmegen servicemedewerkers beschikbaar bij wie de reizigers die vanmorgen mogelijk te veel voor hun reis hadden betaald, het nummer van hun chipkaart kunnen laten vastleggen. Veolia zal zorgen dat voor deze reizigers het teveel betaalde wordt ‘klaargezet’, zodat zij dit binnen afzienbare tijd via een ophaalautomaat weer op hun kaart bijgeschreven krijgen. Daardoor hoeven deze reizigers niet veel moeite te doen om hun geld terug te krijgen. Door te wijzen op de mogelijkheid om langs te gaan bij de servicemedewerkers worden zoveel mogelijk reizigers bereikt, met name Vierdaagse-deelnemers die niet in het reguliere vervoergebied van Veolia wonen.

Veolia maakt via alle ten dienste staande communicatiemiddelen bekend wat er aan de hand is. Reizigers die niet bij de servicemedewerkers op het station van Nijmegen zijn langs geweest, kunnen via de gebruikelijke kanalen hun geld terugvragen.

Voor Beter OV is er tevreden mee dat op deze manier het administratieve gedoe voor zoveel mogelijk reizigers binnen de perken blijft.VIERDAAGSEWANDELAARS BETALEN TEVEEL VOOR TREINREIS

16:30 uur

Veolia heeft aangegeven dat een programmeerfout de reden is, dat er vannacht verkeerde bedragen zijn afgerekend voor reizigers op de Maaslijn. De fout werd vanmorgen rond 10:30 hersteld. Er zijn dus veel meer reizigers gedupeerd, dan alleen de vierdaagselopers. Ook forenzen en mogelijk ook scholieren zijn (tenzij ze met een vastrechtabonnement reizen) de dupe.

Het verzoek van Voor Beter OV om de teveel betaalde bedragen automatisch klaar te zetten voor de desbetreffende chipkaarten/reizigers, ligt ingewikkeld. Veolia heeft een ander OV-chipkaartsysteem dan Connexxion, waar het automatisch klaarzetten vorig jaar na problemen in Almere wél mogelijk was.

Voor Beter OV heeft nu aan Veolia verzocht, op de stations de OV-chipkaartnummers van de gedupeerde reizigers te noteren (wegens de vierdaagse staan op de stations extra informatiemedewerkers) en voor deze kaarten uit te zoeken, hoeveel er te veel is afgerekend en deze bedragen dan klaar te zetten op de afhaalautomaten. Hiermee zou de overgrote meerderheid van de gedupeerde reizigers kunnen worden afgevangen. In een later stadium kan dan worden nagegaan of er nog chipkaarten zijn, waarvoor de fout niet is gecorrigeerd. Uitsluitend een mededeling “er is iets fout gegaan en u wordt verzocht zelf contact op te nemen met Veolia” vindt Voor Beter OV onvoldoende klantvriendelijk.

14:00 uur

Veolia heeft aan Voor Beter OV laten weten, dat er inderdaad een storing in het OV-chipkaartsysteem is geweest. De omvang van de storing (Alleen de Maaslijn? Al dan  niet alle stations langs de Maaslijn?) is nog niet bekend, en daarmee is ook het aantal gedupeerde reizigers nog niet duidelijk. Veolia zal de reizigers zo goed mogelijk gaan informeren. Op het verzoek van Voor Beter OV om uit te zoeken om welke OV-chipkaarten het gaat, en het teveel betaalde voor deze kaarten klaar te zetten op de afhaalautomaten, kon Veolia nog niet reageren: het punt is, dat dit niet binnen enkele dagen kan worden gerealiseerd.

10:00 uur

Een aantal deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft te veel betaald voor een treinrit van Molenhoek naar Nijmegen. Een reiziger benaderde ons: hij kreeg, samen met veel andere vierdaagselopers, €16,85 verrekend voor een ritje. Die reis kost normaal €2,66. Veoliapersoneel op station bevestigde dat dit vreemd is, maar gaf aan, niks te kunnen doen.

Reizigers die niet plaatselijk bekend zijn, kan het zijn ontgaan dat zij te veel hebben betaald. Voor Beter OV heeft het probleem bij Veolia aan de orde gesteld. Voor Beter OV heeft Veolia verzocht, de kaartnummers van de gedupeerde reizigers in het systeem op te zoeken, het teveel betaalde bedrag voor deze kaarten klaar te zetten zodat de reizigers het bedrag weer terug kunnen krijgen bij een oplaadautomaat, en de desbetreffende reizigers hier goed over te informeren.

20 juli 2015

RET LOST CHIPKAARTSTORING REIZIGERSVRIENDELIJK OP

Door een storing in het OV-chipkaartsysteem konden passagiers bij de tram en bus van de RET tot 14:30 uur niet in- en uitchecken. De RET heeft dit voor de reizigers op de juiste manier opgepakt: zolang de storing niet was opgelost, mochten zij gratis mee. Dat is een betere oplossing dan de reizigers verplichten, duurdere losse kaartjes te kopen.

Voor Beter OV heeft waardering voor het juiste besluit van de RET. Overigens hoopt Voor Beter OV dat de storing niet opnieuw zal optreden. Immers, voor het realiseren van een goede kwaliteit zijn de reizigersopbrengsten onmisbaar.


29 juni 2015

VERHOGING ZWARTRIJBOETES MOET SLECHTS EERSTE STAP ZIJN

Voor Beter OV juicht het verhogen van de boetes voor zwartrijden toe. Het nu nog geldende boetebedrag van € 35 is belachelijk laag. Maar er dienen ook andere stappen te worden gezet.

In de eerste plaats dienen vervoerders coulant om te gaan met first-offenders.  Ook dienen storingen aan OV-chipkaart apparatuur niet het probleem van de reiziger te zijn.

Reizigers die worden beboet, dienen te worden geregistreerd in een landelijk systeem. Tegen hardnekkige zwartrijders dienen steviger maatregelen te worden genomen dan uitsluitend het opleggen van een boete.

Ook dient de pakkans voor zwartrijders flink omhoog te gaan. Volgens Voor Beter OV zijn er weinig landen, waar de conducteur in de trein zich zo weinig laat zien. Ook in stads- en streekvervoer wordt onvoldoende gecontroleerd. Vele reizigers checken braaf in bij de chauffeur of conducteur, checken vervolgens bij de uitstapdeur van het voertuig weer uit, en reizen vervolgens naar hun bestemming. In treinen dient ook meer te worden opgetreden tegen het ongevraagd met een tweedeklaskaartje in de eerste klas reizen.

Ook dient de keten betrouwbaar te zijn. Een conducteur of controleur dient bij problemen zeker te zijn van politie-ondersteuning.

Voor Beter OV is fel tegen zwartrijden. Immers, zwartrijdende passagiers teren op de zak van reizigers die wél betalen, en daarmee het rijden van tram, bus, trein en metro mogelijk maken.

26 mei 2015

TREINREIZIGER LANCEERT PRIJSVERGELIJKER

Voor Beter OV is enthousiast over de prijsvergelijker voor treinkaartjes, die de collega’s van treinreiziger.nl introduceren. Door de vergelijker wordt het voor de prijsbewuste reiziger eenvoudig om goedkope treinkaartjes te vinden. De website houdt niet alleen rekening met de gebruikelijke NS tarieven, maar ook met dagkaarten die bijvoorbeeld via Hema, Kruidvat, Blokker of AH worden verkocht.

Ook het NS Groepsretour wordt meegenomen, evenals aanbiedingen van de Spoordeelwinkel. Via de vergelijker wordt eenvoudig duidelijk wat het goedkoopste treinkaartje is voor welke reis.

In tal van sectoren bestaan er al prijsvergelijkingen, maar omtrent treinkaartjes bestond zoiets nog niet. Hildebrand van Kuyeren van treinreiziger.nl denkt dat de nieuwe tool in een grote behoefte gaat voorzien. "We zien heel veel bezoekers die op zoek zijn naar goedkope treinkaartjes. Nu moeten reizigers zelf nog uitrekenen welk kaartje het meest aantrekkelijk is. Met deze tool zie je direct alle beschikbare tarieven met de verschillende prijzen."


12 mei 2015

OPROEP BOYCOT REIZIGERSONDERZOEK NS

Voor Beter OV roept treinpassagiers op om het reizigersonderzoek in de trein voortaan te boycotten. De NS zegt onderzoeksgegevens over reisgedrag te gebruiken om treinlengtes beter af te stemmen op de vraag, maar daarvoor heeft de NS al de beschikking over de gegevens bij het verplichte in- en uitchecken met de OV-chipkaart. Bovendien blijkt in de praktijk dat uitpuilende treinen niet worden verlengd. Daarnaast is dit overbodige reizigersonderzoek zonde van het geld, dat beter kan worden besteed aan goede service. Daarom dienen treinreizigers niet  langer te accepteren dat ze door onderzoeksteams in de trein worden lastiggevallen.

Lees hieronder de brief aan NS-Reizigersdirecteur Marjan Rintel:

AAN:
NS Reizigers
Mevrouw Marjan Rintel

Amsterdam 11 mei 2015

Geachte mevrouw Rintel,

Naar aanleiding van de door de NS ingefluisterde beantwoording door staatssecretaris Mansveld van Kamervragen van de leden De Boer en Hoogland over het inchecken met de OV-chipkaart (IenM/BSK 2015/80061), bericht ik u het volgende.

Als belangrijke argumentatie voor het verplicht in- en uitchecken, ook voor abonnementhouders die reizen binnen het traject/tijdvak waarop hun abonnement geldig is, wordt genoemd dat de NS deze reisgegevens nodig heeft om treinen op de juiste lengte te brengen. Deze stelling is, als je naar de dagelijkse praktijk kijkt, niet hard te maken. Door logistiek onvermogen, te korte perrons en vooral een nijpend tekort aan rijvaardig materieel (zeker wanneer aan de einde van het jaar de treinen MAT64 wegens het door nalatigheid van de NS ontbreken van baanschuivers aan de kant moeten), is van het verlengen van uitpuilende treinen veelal geen sprake. Kortom: er wordt wel informatie geoogst, tot onvrede van passagiers die zich zorgen maken over hun privacy, maar de tegenprestatie (voldoende capaciteit in de trein) komt volstrekt onvoldoende uit de verf.

Bizar vinden wij het feit, dat ondanks het oogsten van reisinformatie via de door NS streng gehanteerde in- en uitcheckplicht, passagiers onderweg nog steeds worden lastiggevallen door onderzoeksteams, die onderweg de chipkaart van de reiziger verlangen. Dit onderzoek dient naar onze mening onmiddellijk te worden gestaakt, om de volgende redenen.

Het is dubbel werk, want u oogst de informatie over het reisgedrag reeds door het verplichte in- en uitchecken. Een overgangsperiode waarin u beide onderzoeksmethodes (in- en uitcheckgegevens en onderzoek op de trein) naast elkaar toepast heeft nu wel lang genoeg geduurd. Wij zien liever dat u het geld dat u aan dit onderzoek besteedt ten goede laat komen aan verbetering van de service aan de reiziger.

Het extra tonen van de OV-chipkaart door de passagier betekent extra ongemak (en staat dus haaks op een van de belangrijkste doelen van de OV-chipkaart, namelijk méér gebruiksgemak). Waar een conducteur langskomt, kan deze ook nog reis- en andere informatie verstrekken; daarvoor kan men bij de onderzoeksteams niet terecht. We zien vaak dat de conducteur niet door de trein komt omdat het onderzoeksteam dat al doet.

Er bereiken ons chronisch klachten over het optreden van de onderzoekers, met name komt het regelmatig voor dat zij geen genoegen nemen met een weigering van een reiziger om het vervoerbewijs te tonen. Het vrijwillige karakter van meewerken aan het onderzoek wordt dus vaak miskend.

Op grond van het bovenstaande roepen wij per heden passagiers op, geen medewerking meer te verlenen aan uw onderzoek in de trein. Nogmaals, de reiziger heeft de reisgegevens reeds afgestaan door te hebben ingecheckt en aan het einde van zijn reis weer uit te checken. In dat licht bezien, is ook uw Druktemeter-APP overbodig. U bent bekend met het aantal reizigers per traject en per tijdstip, en u zou ook bekend moeten zijn met het treinaanbod (uitgedrukt in aantal rijtuigen/zitplaatsen) per traject en per tijdstip.

In aanvulling hierop deel ik graag nog even het volgende met u. In de brief wordt ook gesteld dat in- en uitchecken aantrekkelijk is voor de abonnementhouder omdat dan gebruik kan worden gemaakt van de GTBV-regeling. Daarmee wordt een verbetering voor de klant gesuggereerd. Echter, vóór de invoering van het verplichte in- en uitchecken konden abonnementhouders sowieso GTBV toepassen. Dus het is niet zo, dat in- en uitchecken de klant een voordeel oplevert, integendeel: niet in- en uitchecken betekent een nadeel ten opzichte van het papieren tijdperk.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


8 april 2015

NS CORRIGEERT OP ONS VERZOEK PAASVERGISSING

De NS heeft op Tweede Paasdag een aantal reizigers onterecht het volle pond laten betalen in plaats van het kortingtarief waarop zij recht hadden. Voor Beter OV vond de oplossing van NS (reizigers dienden dit zelf te constateren en zelf achter hun geld aan te gaan) onaanvaardbaar. Op verzoek van Voor Beter OV gaat de NS de gedupeerde reizigers nu actief benaderen en krijgen zij het teveel betaalde klaargezet zodat zij dat op hun OV-chipkaart kunnen laden.

Naar aanleiding van de brief die Voor Beter OV stuurde (zie hieronder), antwoordde de NS het volgende.

“Nav de technische storing afgelopen maandag waarover wij contact hadden het volgende: wij vinden dit ook erg vervelend voor de betreffende reizigers. Dus zetten we dit recht. En wel zo klantvriendelijk mogelijk.
Wij gaan klanten proactief teruggeven wat teveel betaald is. Het wordt als saldo klaargezet bij de kaartautomaat. Dat is nog niet eerder zo gedaan maar NS en TLS gaan dit toch regelen. Privacywise mag het, op basis van ' uitvoeren overeenkomst'. De reizigers worden persoonlijk geïnformeerd.
Hier wordt sinds gisteren aan gewerkt. De exacte datum laten wij nog weten, vanmiddag zetten we deze informatie ook online.”


Voor Beter OV is tevreden. Na herhaaldelijk aandringen, ook in vergelijkbare gevallen, zet de NS een stap in de goede richting, in navolging van Connexxion, dat eerder een soortgelijk verzoek van Voor Beter OV op dezelfde wijze honoreerde.


6 april 2015

Foutje met chipkaartsysteem

NS BLUNDERT MET KORTING OP TWEEDE PAASDAG

Veel reizigers hebben vandaag door een fout van de NS teveel betaald voor hun treinreis. De gedupeerden worden door de NS niet vanzelf schadeloos gesteld, maar moeten zelf achter hun geld aan. Voor Beter OV vindt dit onaanvaardbaar. De NS blundert met het chipkaartsysteem en de reiziger zoekt het maar uit.

Tweede Paasdag geldt tarieftechnisch als een zondag. Dat betekent dat voordeelurenkorting, dalurenkorting en weekendkorting vandaag de hele dag van kracht zijn. Door een vergissing bij de NS hebben gebruikers van deze kaarten in sommige gevallen het volle tarief betaald in plaats van het kortingtarief. Via een verstopt bericht op de website erkent de NS deze fout. De NS meldt daarbij, dat de gedupeerden zelf achter hun teveel betaalde geld aan moeten gaan.

Voor Beter OV is van mening dat de gedupeerden het teveel betaalde automatisch op hun bankrekening behoren teruggestort te krijgen, en schreef daarover vandaag een brief aan de NS en de staatssecretaris van I en M:


AAN:

NS
De heer Timo Huges
Utrecht

Amsterdam, 6 april 2015

Geachte heer Huges,

Door een fout bij uw bedrijf, hebben veel houders van kortingproposities, zoals dalkorting en weekendkorting,  vandaag vol tarief betaald in plaats van het gereduceerde tarief. Op het moment dat wij dit schrijven, is niet duidelijk of houders van de weekendvrij-kaart vandaag al dan niet onterecht voor hun reis hebben betaald.

De voorlopige hypothese luidt, dat men is vergeten dat het vandaag weliswaar maandag is, maar dat deze tweede paasdag tarieftechnisch als een zondag geldt. Als deze hypothese juist is, spreken wij van een ernstige blunder.

Zo mogelijk nóg ernstiger is het, dat u via uw website de reizigers mededeelt dat gedupeerde reizigers zelf het teveel betaalde moeten terugvragen. Uw website meldt het volgende:
“Wegens een systeemfout kan er vandaag, op 2e Paasdag, geen korting worden verrekend bij het in- en uitchecken met uw OV-chipkaart. Indien u vandaag gaat reizen en recht heeft op korting met uw abonnement, dan kunt u na 24 uur een verzoek tot restitutie indienen bij NS Klantenservice. Onze medewerkers weten ervan. We verwachten dat het probleem voor de middagspits is opgelost.  Onze excuses voor het ongemak.”
Veel reizigers zullen deze mededeling missen, omdat zij in goed vertrouwen in- en uitchecken en er gewoon op rekenen dat het juiste bedrag van hun OV-chipkaart wordt afgeschreven. Bovendien staat deze mededeling niet op de voorpagina van uw website, maar hier weggestopt: http://www.ns.nl/reizigers/blind/korting-vandaag-niet-verrekend.html. De achteloosheid waarop u jegens uw reizigers omgaat met fouten in uw chipkaartsysteem vinden wij onaanvaardbaar.

Wij stellen u voor, dat u in uw systeem laat nagaan, welke kaartnummers met daarop kortingproposities vandaag zijn in- en uitgecheckt. Daarna kunt u bepalen, hoeveel er teveel is betaald. Het teveel betaalde bedrag zou u op de bankrekening van de desbetreffende reizigers dienen terug te storten. Van deze reizigers is immers het bankrekeningnummer bekend, aangezien dat ook is gebruikt voor het aanschaffen van de kortingpropositie en het opladen van saldo. Het gaat hier immers om Persoonlijke OV-chipkaarten.

De enigen die dan nog zelf achter het teveel betaalde aan moeten gaan, zijn degenen die hun betalingen steeds contant hebben verricht aan het loket of bij de automaat, en reizigers die met een Anonieme OV-chipkaart hebben meegereisd met samenreiskorting.

U zult begrijpen dat wij over deze gebeurtenissen zeer verbolgen zijn en dat wij hopen op een snelle reactie van uw kant. Afschrift van deze brief zonden wij aan de staatssecretaris van I en M en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Hoogachtend,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


27 maart 2015

OOK VANDAAG GELD TERUG BIJ VERTRAGING

Voor Beter OV heeft de NS verzocht, ondanks dat een massale stroomstoring bij TenneT feitelijk als overmacht geldt, als gebaar van goede wil de Geld Terug Bij Vertraging Regeling vandaag onverkort toe te passen.

Tot onze vreugde heeft de NS dit verzoek gehonoreerd.

Tarieven, OV-chipkaart

Commentaar Rikus Spithorst 30 januari 2015

NS ZET ZICHZELF MET JAARTRAJECTKAART VOOR AAP

Is het niet de treindienst die in de soep loopt, is het niet de uit de kast getrokken nooddienstregeling terwijl het strenge winterweer achterwege blijft, is het wel de OV-chipkaart waarmee de NS zichzelf voor aap zet.

Door een fout in het systeem kunnen houders van jaartrajectkaarten sinds 1 juli jongstleden gratis reizen buiten het traject waar hun abonnement geldig is. Gewoon door in- en uit te checken met voldoende saldo. En laten we wel wezen, zo was de OV-chipkaart bedoeld: inchecken waar je vertrekt en uitchecken op je eindbestemming. Dus die abonnementhouders doen niets fout, terwijl de broodnodige inkomsten voor de NS weglekken.

De NS spreekt van een “gecalculeerd risico”. Fraaie manier om een blunder te verbloemen. Net zoals bij het als e-ticket geprinte toeslagkaartje voor de IC-Direct. Doordat het traject (de richting) er niet op staat, is dit enkeltje ook als retourtje te gebruiken. Bravo. Reizigers die op andere manieren te goeder trouw iets doen wat de NS tarieftechnisch niet had bedoeld, echter, worden genadeloos op de bon geslingerd.

Op diverse communicatie-opleidingen en universiteiten zal met grote belangstelling worden aanschouwd, hoe de NS zijn eigen imago op werkelijk bewonderenswaardige wijze om zeep helpt. Beter lesmateriaal kan een communicatiestudent zich niet wensen.6 jan 2015

SP STELT SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN MANSVELD OVER DUBBELE ADMINISTRATIEKOSTEN OV-CHIPKAART


Het door Beter OV aan de orde stellen van de dubbel berekende administratiekosten voor de aanschaf van een OV-chipkaart (zie daarvoor het bericht van 3 januari) heeft geleid tot schriftelijke Kamervragen aan staatssecretaris Mansveld.

De SP vraagt aan de bewindsvrouwe:

Vraag 1
Klopt het dat Trans Link Systems (TLS) de prijs van een nieuwe persoonlijke OV-chipkaart die aangevraagd of vernieuwd wordt stiekem verhoogd heeft met € 3,00 onder het mom van verwerkingskosten?
Vraag 2
Als de € 3,00 een bijdrage is voor de verwerkingskosten, waar is de € 7,50 die in rekening wordt gebracht dan voor bestemd?
Vraag 3
Heeft u toestemming gegeven voor deze prijsverhoging van bijna 50%? Zo ja, waarom? Zo nee, wie heeft hier dan toestemming voor gegeven?
Vraag 4
Kunt u uitgebreid onderbouwen waarom deze gigantische prijsverhoging volgens TLS gerechtvaardigd is?
Vraag 5
Vindt u dat op deze manier het gebruik van Openbaar Vervoer aantrekkelijker wordt? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, bent u bereid om in te grijpen en deze prijsverhoging terug te draaien?


Voor Beter OV is blij dat de kwestie ook door de politiek is opgepakt, maar zal zich ook zelf nog nader tot de verantwoordelijken richten.


3 januari 2015

TLS REKENT TWEE KEER ADMINISTRATIEKOSTEN

De aanschaf van een OV-chipkaart (geen vervangende kaart wegens zoek of defect zijn van de vorige) kost in veel gevallen geen € 7,50, maar € 10,50. Die prijsverhoging staat te lezen in de kleine lettertjes op de achterzijde van het aanvraagformulier.

Voor Beter OV vindt dat hiermee de reiziger een poot wordt uitgedraaid. Immers, in de prijs van € 7,50 zit reeds de bijdrage voor administratieve kosten verdisconteerd. Door daar vervolgens nog eens drie euro bovenop te doen (en nogmaals, dit betreft dus niet het extra overzetten van tegoeden van een zoekgeraakte kaart), schrijft Translink Systems (de uitgever van de chipkaart) met een vork, aldus Voor Beter OV.


25 november 2014

TLS PAST ADMINISTRATIEF PROCES AAN

Bij het telefonisch aan de Klantenservice OV-chipkaart doorgeven van adreswijzigingen kon het incidenteel gebeuren dat een adreswijziging niet goed verwerkt werd door een foutieve handeling van een medewerker. Hierdoor is het voorgekomen dat een brief naar een verkeerd adres is gestuurd. Nadat de Maatschappij Voor Beter OV TLS daarop attent had gemaakt, is de procedure bij Klantenservice OV-chipkaart aangescherpt. Er  wordt voortaan een dubbel-check uitgevoerd bij het verwerken van telefonische adreswijzigingen. Voor Beter OV verwacht dat deze administratieve onvolkomenheid daarmee tot het verleden behoort.

20 november 2014

NOODOPLOSSING CHIPKAARTSTORING CONNEXXION NIET LANGER AANVAARDBAAR

Op 10 oktober voerde Connexxion op verzoek van Voor Beter OV een noodmaatregel in, als tijdelijke oplossing voor het onterecht afschrijven van geld bij incheckende abonnementhouders. De gedupeerde reizigers kunnen bij de afhaalautomaten in de bus en in winkels het teveel betaalde weer automatisch op hun kaart laten terugstorten.

Voor Beter OV vindt dit een goede tijdelijke oplossing, maar we zijn nu anderhalve maand verder, dus echt ‘tijdelijk’ valt deze oplossing niet te noemen. Connexxion heeft de systeemfout nog steeds niet weten  op te lossen. Voor Beter OV treedt opnieuw met Connexxion in overleg over deze kwestie, en zal ook de opdrachtgevers van de busmaatschappij hierbij betrekken.


10 oktober 2014

NOODOPLOSSING CHIPKAARTPROBLEMEN ALMERE

16:20 uur


Zojuist kreeg Voor Beter OV bericht van Connexxion. Onze suggestie om de teveel betaalde bedragen klaar te zetten, is overgenomen:

Vooruitlopend op het vinden van de oorzaak en de daarmee samenhangende oplossing, gaat Connexxion in de loop van de komende week gedupeerde maand- en jaarabonnementhouders schadeloos stellen voor de ten onrechte afgeschreven bedragen van € 0,87. Connexxion gaat op basis van de OV-chipkaartgegevens een bedrag laten klaarzetten voor alle abonnementhouders waarvan ten onrechte één of meerdere keren het opstaptarief van € 0,87 is afgeschreven. Het geld kan dan weer op de OV-chipkaart worden gezet via één van de oplaadpunten van Connexxion of -nog gemakkelijker- via de PUDs in de bussen. Dit betreft een voorlopige oplossing om reizigers niet zelf de moeite te laten doen om het afgeboekte bedrag terug te vragen, zoals jij namens Voor Beter OV al suggereerde. Alle gedupeerden ontvangen derhalve met terugwerkende kracht vanaf 1 okt 2014 het bedrag terug waarop men recht heeft. We zoeken ondertussen naar een definitieve oplossing van het probleem.
We maken dit momenteel bekend via onze website, Twitter en morgen via de TFT schermen in de bussen. We zullen ook de pers op de hoogte stellen.

Voor Beter OV is blij dat Connexxion de suggestie heeft overgenomen, al blijft dit natuurlijk slechts een noodoplossing. De oorzaak van de hinder, het technische probleem aan het OV-chipkaartsysteem moet uiteraard zo spoedig mogelijk worden opgelost.

15: 30 uur

Al meer dan een week worden bij de Connexxion-bussen in Almere onterecht bedragen afgeschreven van abonnementhouders, wanneer deze inchecken. Woensdag vroeg Voor Beter OV aan Connexxion om abonnementhouders in Almere vrij te stellen van de incheckplicht, in afwachting van een oplossing voor de technische problemen met het chipkaartsysteem. Een andere mogelijkheid waar wij bij Connexxion op wezen, is het klaarzetten van de teveel betaalde bedragen, zodat reizigers deze bij de automaten in winkels of op de bus moeiteloos weer op hun chipkaart kunnen bijschrijven.

Deze verzoeken zijn tot heden door Connexxion niet ingewilligd. Vanmorgen heeft Voor Beter OV bij Connexxion per e-mail geïnformeerd naar de stand van zaken qua oplossing van de technische problemen en goede zorg voor de reizigers. Deze e-mail bleef tot nu onbeantwoord.

Voor Beter OV heeft begrip voor het feit dat zo nu en dan een technisch probleem de kop kan opsteken. Maar de wijze waarop hier in Almere mee wordt omgegaan, beoordeelt Voor Beter OV als schandelijk en een serieus vervoerbedrijf onwaardig.


9 oktober 2014

SCHANDALIG VERWEER NS OP KLACHTEN CHIPKAART

Voor Beter OV is geschrokken van de reactie van de NS op de klachten die reizigers hebben over de OV-chipkaart. De Consumentenbond bundelde 2400 klachten en bood deze aan aan de NS.

De NS vindt de kritiek dat het bedrijf te laat aan de slag is gegaan om zaken goed te regelen niet terecht omdat het overgaan naar de ov-kaart een kwestie is van meer partijen, ook van provincies en gemeenten. ''Die partijen zijn allemaal op hun eigen schema overgegaan. Wij als NS konden pas kijken wat de knelpunten waren vanaf het moment dat alle reizigers, in juli, over waren op de ov-chip," aldus NS-woordvoerdeer Eric Trinthamer.

Voor Beter OV vindt dit verweer van de zijde van de NS uiterst zwak. De regio Rotterdam fungeert al jaren als proeftuin, en ook de problemen bij het overstappen tussen de NS-trein en de trein van een regionale vervoerder zijn al jarenlang bekend. Daarnaast hebben reizigersclubs zoals Voor Beter OV de NS in de afgelopen jaren keer op keer gewaarschuwd voor de problemen rond de OV-chipkaart.

Een serieuze onderneming luistert naar zijn klanten en andere betrokkenen. De NS hield zich Oost-Indisch doof, en schuift de gevolgen daarvan nu in de schoenen van anderen die “op hun eigen schema zijn overgegaan”. Voor Beter OV vindt dat een schandalige voorstelling van zaken.

Voor Beter OV roept de NS op om nu eindelijk eens met grote spoed de problemen waar reizigers volkomen terecht over klagen op te lossen.

Bent u het eens met deze stellingname? Word sympathisant of doneer een bijdrage. Uw steun is meer dan welkom.

8 oktober 2014

CHIPKAARTPROBLEMEN ALMERE HARDNEKKIG

Bij de Connexxion-bussen in Almere gebeurt het regelmatig dat bij abonnementhouders toch het instaptarief van 87 cent wordt afgeschreven. Dit komt door een -ook voor Connexxion- raadselachtige storing in het OV-chipkaartsysteem. Reizigers kunnen het te veel betaalde geld terugvragen via een formulier op de Connexxion-website.

Voor Beter OV vindt dit de omgekeerde wereld. De busmaatschappij heeft een technisch probleem, en de reiziger moet zelf achter zijn geld aan. Daarom heeft Voor Beter OV bij de vervoerder een andere oplossing voor het probleem voorgesteld.

Geachte heer Schmeink, beste Bart,

In Almere wordt al een aantal dagen nu en dan toch het instaptarief afgeschreven bij abonnementhouders en je technici zitten met de handen in het haar. Omroep Flevoland zegt dat wanneer de storing is verholpen, gedupeerden via een dingetje op de website hun geld kunnen terugvragen.

Een betere oplossing is natuurlijk dat abonnementhouders gewoon even niet inchecken. Controleteams op de bus kunnen de producten op de kaarten uitlezen, en dus bij niet-ingecheckte reizigers nagaan of ze wel een abonnement hebben.

Het is immers vreemd dat reizigers bij een chipkaartstoring zelf achter hun geld aan moeten gaan.

Ik hoop dat u dit snel laat organiseren, in afwachting van een oplossing voor het technische chipkaartprobleem.

Hartelijke groet,

Rikus Spithorst


29 september 20124

UITSPRAAK ZAAK-MOBACH GROOT PROBLEEM VOOR NS

De NS voldoet nog niet aan de Europese verplichtingen over het recht van reizigers om zelf de geldigheid van hun vervoerbewijs te kunnen checken. Om dat op te lossen, dienen reizigers bij de conducteur te kunnen controleren of hun chipkaart wel geldig is ingecheckt. Dat heeft het College van Beroep bepaald in een zaak die was aangespannen door reiziger Mendel Mobach.

Voor Beter OV constateert dat deze uitspraak veel voor conducteurs betekent. Allereerst zullen zij opnieuw geïnstrueerd moeten worden. Maar er speelt nog een ander probleem: reizigers die hun check-in willen laten checken, dienen niet op zoek te gaan naar de immers veelal onvindbare conducteur.  Pas wanneer een conducteur langskomt voor een controle heeft de reiziger de mogelijkheid om te controleren of het inchecken is gelukt. Blijkt die check-in niet te zijn gelukt, dan is het beboeten van de reiziger niet acceptabel. Feitelijk is de controlerende taak van de conducteur hierdoor onmogelijk geworden, daar het niet langer lukt om kwaadwillende en goedwillende reizigers te onderscheiden.

De zaak kwam aan het rollen toen Mendel Mobach aan de Inspectie Leefomgeving en Transport vroeg, zich over de zaak te buigen. De toezichthouder zag geen reden om de zaak op te pakken. Met de uitspraak van het College van Beroep is de Inspectie daarin in het ongelijk gesteld.


22 september 2013

TERUGGAVEREGELING VASTE KLANTEN NS WEGGEMOFFELD

De vaste regeling waarbij treinreizigers met trajectkaarten en andere abonnementen door de NS schadeloos werden gesteld als ze een enkele keer hun abonnement of kortingkaart vergaten en dus alsnog een gewoon kaartje moesten kopen, is door de NS afgeschaft. Passagiers die een beroep op deze regeling wilden doen, kregen van de telefonische NS-klantenservice, op de website en via twitter van de NS te horen/lezen dat ze geen recht meer hebben op een tegemoetkoming.  Onder druk van Voor Beter OV verwijst de NS nu naar een coulanceregeling.

De zeer logische regeling (want iedereen heeft weleens een bewijsje in de ‘andere’ jas of tas zitten) blijkt -nu dit soort kortingkaarten tegenwoordig in de vorm van een OV-chipkaart wordt gebruikt- door de NS te zijn geschrapt. Reizigers die hun abonnement, trajectkaart of zelfs hun Altijd Vrij vergaten en daarom een vervangend vervoerbewijs kochten (voor zelfs een euro extra een kaartje uit de automaat of nog duurder bij de conducteur), kregen dit niet langer vergoed.

Slechts door het gedurende meer dan een week plegen van een aantal alarmerende telefoontjes naar het NS-hoofdkantoor, lukte het Voor Beter OV van de NS gedaan te krijgen, dat reizigers voortaan in ieder geval als troost nog worden gewezen op de algemene coulance-regeling van de NS. Maar alle reizigers die de laatste tijd te horen hebben gekregen dat ze geen recht op teruggave meer hebben, worden daar niet meer mee bereikt.

De NS ontkende eerder dat de regeling was afgeschaft. Dat bleek dus onjuist, want meer dan een week nadat Voor Beter OV over deze zaak aan de bel trok, stond op het NS-klantenforum namens de NS nog steeds te lezen dat de kosten niet worden vergoed. Naar het oordeel van Voor Beter OV telt in deze zaak hetgeen naar de reizigers wordt gecommuniceerd, en niet wat door een staffunctionaris aan een belangenbehartiger wordt medegedeeld.

Het vervangen van de bestaande teruggaveregeling bij vergeten abonnementen door een verwijzing naar een coulanceregeling is onaanvaardbaar. Allereerst werpt dit een drempel op voor reizigers, die in plaats van het invullen van een formuliertje op de NS-website nu zelf een brief moeten schrijven, waardoor veel mensen denken: “laat maar zitten, ik neem de extra kosten voor mijn rekening want ik heb geen zin in allemaal gedoe.” Maar daarnaast is een coulanceregeling voor dit soort zaken niet bedoeld. Immers, coulance gaat niet over zaken die regelmatig voorkomen, maar over aangelegenheden die een normaal mens niet had kunnen voorzien en waarvoor normaal gesproken dus ook geen standaardoplossing bestaat. Sterker nog: wanneer in een coulanceregeling blijkt dat een bepaalde gebeurtenis regelmatig aan de orde is, dan vervang je die coulance door een handige procedure. Daarnaast wordt het oude ‘recht’ op teruggave nu gereduceerd tot een ‘gunst’: een ernstige achteruitgang voor de reiziger. Wat dat betreft doen onze zuiderburen het beter. Daar kunnen reizigers gewoon naar het loket met hun abonnement en hun extra gekochte kaartjes. Ze krijgen dan hun geld terug.

Het is voor de NS erg lastig om alle verzoeken om restitutie vanwege een vergeten abonnement individueel te toetsen en te beoordelen (dat doe je namelijk als je overweegt om coulance te verlenen). Dat is een enorme administratie. Het is veel handiger om zoiets automatisch te regelen. Je drukt op een knop op de computer en dat ding zoekt vanzelf uit hoe vaak de klant het abonnement al eerder is vergeten en keert automatisch de restitutie uit op het immers al bekende rekeningnummer van de klant. Dat bespaart de NS een enorme hoeveelheid werk.

Al met al blijkt dat aanhoudende druk op de NS door Voor Beter OV in ieder geval heeft geleid tot duidelijker communicatie over een coulanceregeling. Maar dat is niet voldoende. Voor Beter OV verlangt dat de oude teruggaveregeling weer in ere wordt hersteld.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “NS-chef Timo Huges uitte dit weekend zijn ontevredenheid over de OV-chipkaart. Dat is mooi, maar daarnaast dient hij zelf ook actie te ondernemen. Het herstellen van deze regeling zou een van de eerste stappen moeten zijn. Dat zou ook de steeds terugkerende stelling van de zijde van de NS, dat de reiziger op 1, 2 en 3 staat, wat geloofwaardiger maken. Tot nu toe is dit mantra slechts een holle frase.”


Commentaar Rikus Spithorst 20 september 2014

KROKODILLENTRANEN HUGES OVER CHIPKAART ZIJN GOTSPE

Met verbijstering neemt Voor Beter OV kennis van de uitspraken van NS-topman Timo Huges, die de OV-chipkaart achterhaald, reizigersonvriendelijk en omslachtig vindt. Met name voor gezinnen is het reizen met de chipkaart een dure aangelegenheid, zegt Huges. Voor Beter OV zegt dat, samen met de andere reizigersorganisaties, al sinds jaar en dag.

De opmerkingen van Huges over de chipkaartnarigheid zijn niet serieus te nemen. Het is immers Timo Huges die er zélf voor heeft gekozen, de papieren treinkaartjes met ingang van jongstleden juli af te schaffen. De reiziger die nu een wegwerpkaartje koopt, wordt een poot uitgedraaid door een prijsstijging. Eveneens op gezag van Timo Huges.

Dan nu mekkeren over de gebruiksonvriendelijkheid van het chipkaartsysteem is een hypocriete klap in het gezicht van de reiziger. Wanneer de heer Huges zijn geloofwaardigheid niet wil verspelen, neemt hij met spoed enkele maatregelen die chipkaartgerelateerd reizigersleed wegnemen, zoals het schrappen van de woekertoeslag van € 1 en nog enkele onredelijkheden, waar wij de komende dagen nader op zullen ingaan.

30 augustus 2014

BRIEVEN AAN ACM EN ILT OVER ONTERECHTE TOESLAG WEGWERPKAARTJE

Voor Beter OV schreef twee brieven. Deze leest u hieronder.


Autoriteit Consument & Markt
Postbus 16326
2500 BH Den HaagAmsterdam, 30 augustus 2014

Geachte dames, heren,

Wij zijn buitengewoon ontstemd over het besluit van de gezamenlijke spoorvervoerders, waardoor met ingang van 9 juli jongstleden de papieren vervoerbewijzen voor de trein zoals wij die kennen, zijn afgeschaft en deels zijn vervangen door eenmalige OV-chipkaarten, waarvoor reizigers een toeslag van € 1 dienen te betalen.

Wij hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport gevraagd, handhavend op te treden tegen deze aantasting van de in de Hoofdrailnetconcessie vastgelegde tariefbescherming. Daarnaast vragen wij u om een oordeel over het volgende.

De productie en uitgifte van vervoerbewijzen voor het spoor zijn monopolistisch van aard. De tariefstelling voor een toeslag wegens zogenaamde meerkosten is eenzijdig door de vervoerders vastgesteld. Het belang van de reiziger komt daarmee in het gedrang.

Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Toeslag valt niet te rechtvaardigen

Allereerst zijn wij van mening dat het überhaupt niet gerechtvaardigd kan worden, dat voor eenmalige chipkaarten een toeslag wordt geheven.
Het feit dat de NS in plaats van het goedkope systeem van papieren treinkaartjes en abonnementen voor een veel duurder chipkaartsysteem heeft gekozen, is een bedrijfseconomische keuze van de NS. Het verkopen van vervoerbewijzen is een resultante van de kernactiviteit van de NS, namelijk het verkopen van reisrechten aan klanten. Daarnaast is in de concessie het kostentechnische beleid van de NS losgekoppeld van de beschermde tarieven: de beschermde tarieven mogen slechts stijgen met de inflatie en de extra kosten die ProRail berekent voor zover die de inflatie te boven gaan.
Het op stations beschikbaar hebben van balies en verkoopautomaten is een voortvloeisel uit de eerder al genoemde kernactiviteit. Een station zonder automaat of balie is als een supermarkt zonder kassa. De kosten die hiermee samenhangen maken dus deel uit van het primaire bedrijfsproces van de NS. Het is klinkklare onzin om de klant extra geld in rekening te brengen (door een kaarttoeslag of door een aanschafprijs van een chipkaart waar de klant helemaal niet om heeft gevraagd) voor het mogen betalen van de vervoersdienst.
Kortom: er is geen enkele rechtvaardiging voor het heffen van een toeslag op de kernactiviteit van de NS, namelijk het verkopen van vervoerbewijzen.

Berekening hoogte toeslag is ondoorzichtig

Los van het feit dat het heffen van een toeslag dus niet valt te rechtvaardigen, is ook de berekening van de hoogte van de toeslag volstrekt onduidelijk. Wel merken wij op, dat het naar ons oordeel té toevallig is, dat deze toeslag exact € 1,00 bedraagt, oftewel: het lijkt ons buitengewoon sterk dat de geraamde totale extra kosten voor het wegwerpkaartjessysteem gedeeld door het geschatte aantal te verkopen eenmalige chipkaarten precies op een euro uitkomt. Het heeft er alle schijn van dat het hier niet gaat om doorberekening van kosten minus baten, maar om een volstrekt arbitrair bedrag dat slechts als doel heeft, het kopen van wegwerpchipkaarten te ontmoedigen. Daarmee wordt naar onze mening een monopolie misbruikt.
Allereerst wordt aan de verkoop van de eenmalige chipkaartjes veel verdiend. Het zijn reizen zonder korting, dus de klant levert de NS een forse winst op, temeer daar veruit de meeste incidentele klanten buiten de spits reizen, aangezien voor het woon-werkverkeer vooral abonnementen worden gekocht in plaats van losse enkeltjes zonder korting. Het is onduidelijk, hoe dit alles in de berekeningen is verdisconteerd.
De staatssecretaris van IenM erkent dat door de invoering van een toeslag voor eenmalige kaartjes klanten de NS de rug zullen toekeren. Onduidelijk is, in hoeverre dit reizigers- en dus inkomstenverlies wordt doorberekend in de toeslag voor de eenmalige chipkaarten of  zal worden gecompenseerd door een extra tariefstijging van de niet-beschermde kaartsoorten of verslechtering van de dienstverlening.
We zijn eerlijk gezegd stomverbaasd over het argument dat de eenmalige chipkaart een specifiek fraude-management vereist. Dit is naar onze mening werkelijk klinkklare onzin. Net als bij andere chipkaarten geldt dat toegangs- en uitgangspoortjes op de stations alleen open gaan als dat in overeenstemming is met het op het eenmalige kaartje geplaatste reisrecht. Het eenmalige chipkaartje verschilt dus niet van de OV-chipkaart. Dat geldt evenzeer bij de kaartcontroles die de conducteur of de controleploeg tijdens de reis of op het perron verrichten. Wij kunnen ons dus niet voorstellen dat er kosten wegens dit speciale fraudemanagement zijn verdisconteerd in de bepaling van de hoogte van de toeslag voor de eenmalige chipkaart. Of en in hoeverre deze kosten worden verdisconteerd is onduidelijk.
Ook de extra productiekosten van een eenmalige chipkaart versus die van een papieren kaartje zijn volstrekt onbekend.

Verzoek

Wij verzoeken u een onderzoek in te stellen naar de in deze brief beschreven materie, en zo mogelijk handhavend op te treden.

Afschriften van onze brieven aan ILT en aan de vervoerders en de staatssecretaris over deze zaak voegen wij hierbij.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,
voorzitter

Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 1511
3500 BM Utrecht


Amsterdam, 30 augustus 2014

Geachte dames, heren,

Uw inspectie staat voor zover het gaat om het toezicht op de spoorsector vooral bekend als bewaker van de veiligheid op en om het spoor. Naar wij hebben begrepen, is uw inspectie daarnaast ook belast met het bewaken van de in de HRN-concessie en andere documenten vastgelegde bescherming van de reizigersrechten, met name ook als het gaat over vervoerbewijzen en tarieven. Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Wij zijn van mening dat de NS met het heffen van een extra bedrag op de eenmalige OV-chipkaarten de in de HRN-concessie verankerde tariefbescherming voor de ‘enkele reizen tweede klas vol tarief’ schendt.

In de adviesaanvraag van het NOVB aan de reizigersorganisaties d.d. 14 februari 2014 over de invoering van een prijsverhoging voor eenmalige OV-chipkaarten wordt verwezen naar een concessiewijziging, die het reizen op saldo aanwijst als de beschermde tariefsoort voor enkele reizen tweede klas zonder korting. Dat aanwijzen is één ding, maar treedt feitelijk pas in werking wanneer in de praktijk dan ook door dat reizen op saldo aan die tariefbescherming wordt voldaan. Die tariefbescherming is er nu nog niet. Bovenop de ritprijs moet de reiziger voor dat reizen op saldo een chipkaart aanschaffen, in voorkomende gevallen een vervangende chipkaart voor extra veel geld aanschaffen en opdraaien voor allerlei tariefnadelen, zoals bij het onderbreken van de treinreis. Ook dient de reiziger een hoog beginsaldo op zijn kaart te laden, waardoor in veel gevallen na de treinreis een restbedrag op de kaart blijft staan. Geld dat van de reiziger is, maar waarover hij verder niet kan beschikken. Kortom: het reizen op saldo is weliswaar tot het beschermde tarief gebombardeerd, maar is dit feitelijk niet. Dat was ook niet erg omdat het papieren treinkaartje de facto bleef voorzien in het bieden van de tariefbescherming zoals deze in de concessie is opgenomen. Zolang het tot drager van het beschermde tarief gebombardeerde reizen op saldo niet werkelijk die tariefbescherming biedt, kan voor de eenmalige chipkaart (die dus de vervanger is van het papieren treinkaartje, dat de facto de laatste drager was van het beschermde tarief ‘enkele reis tweede klas vol tarief’) naar ons oordeel geen extra bedrag worden gevraagd. Immers, daardoor zou feitelijk geen beschermde kaartsoort ‘enkele reis tweede klas vol tarief’ meer beschikbaar zijn (niet met, en niet zonder OV-chipkaart).

Wij verzoeken u, tegen deze overtreding van de in de concessie vastgelegde tariefbescherming voor de ‘enkele reis zonder korting’ handhavend op te treden.

Afschriften van onze brieven aan de ACM en aan de vervoerders en de staatssecretaris over deze zaak voegen wij hierbij.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter
19 juni 2014

23 MILJOEN AAN DE STRIJKSTOK BIJ VERVOERDERS

TE HOGE INSTAPBORG OV-CHIPKAART MOET OMLAAG


Voor Beter OV vindt dat de instapborg voor OV-chipkaartgebruikers op tram en bus onmiddellijk omlaag moet. Veruit de meeste passagiers betalen een te hoge borg in verhouding tot de maximale ritprijs van de bus of tram waar zij in zitten. Aan het einde van de rit gaat het uitchecken vaak mis (door vergeten of door technische problemen) en is de passagier zijn borg kwijt. Het innen van een veel te hoge borg door vervoerbedrijven is onaanvaardbaar, temeer daar uit een onderzoek (dat de vervoerbedrijven hebben getracht uit de openbaarheid te houden) blijkt, dat de vervoerbedrijven aan borgbedragen tientallen miljoenen in eigen zak steken.


In het verleden heeft Voor Beter OV verzocht, de borg in bussen en trams niet hoger te laten zijn dan de maximale ritprijs van de lijn waarop het voertuig rijdt (vaak zo’n 2 euro). Immers, een borg behoort niet hoger te zijn dan de mogelijk door de ontvanger van die borg te lijden schade/inkomstenderving. Dat verzoek is toen niet ingewilligd omdat de gezamenlijke vervoerbedrijven dat technisch te ingewikkeld vonden en omdat die 4 euro een mooi gemiddelde heette te zijn tussen de maximale ritprijs op korte en die op lange buslijnen.


Het belangrijkste argument (“iets anders dan een standaard borg op basis van de gemiddelde lengte van een buslijn is te ingewikkeld”) is door Veolia nu ten grave gedragen: de borg voor buslijn 19 van Breda via Antwerpen naar Hulst is verhoogd van 4 naar 10 euro. Maar wanneer het wijzigen van de borg niet langer “te ingewikkeld” is als het standaardbedrag van 4 euro nadelig kan uitpakken voor de vervoerder, kan het ook niet langer “te ingewikkeld” zijn wanneer niet de vervoerder, maar de reiziger potentieel nadeel ondervindt. Dat is des temeer onredelijk omdat het overgrote deel van de bus- en tramritten door reizigers wordt afgelegd op lijnen die minder dan 4 euro lang zijn.


Eerder deze week eiste Voor Beter OV al opnieuw dat de borg bij bus en tram alsnog wordt afgestemd op de maximale ritprijs van de lijn waarop het voertuig rijdt. Voor Beter OV schreef hierover een brief aan de staatssecretaris van IenM en het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad.


17 juni 2014

INSTAPBORG OV-CHIPKAART MEESTAL TE HOOG

Voor Beter OV vindt het verhogen van de instapborg voor OV-chipkaartgebruikers op bussen van Veolia een eenzijdige maatregel die haaks staat op de landelijk afgesproken 4 euro voor alle bussen. Veolia heeft de instapborg voor de lange buslijn 19 verhoogd naar 10 euro, maar komt omgekeerd niet tot een verlaging van de instapborg voor buslijnen die veel korter zijn dan de afstand die men voor 4 euro kan afleggen. Juist die kortere lijnen worden door veruit de meeste reizigers gebruikt. De meeste reizigers betalen dus een te hoge borg.

Nog steeds gaat het uitchecken in trams en bussen vaak mis. Soms doordat reizigers dat vergeten, soms ook door een storing in de bus. Passagiers raken dan hun borg van (standaard) 4 euro kwijt (en vragen deze vaak niet terug, met name als zij door automatisch opladen niet in de gaten hebben dat een transactie is mislukt omdat ze nooit onverwachts met een negatief saldo zitten, waardoor ze dus niet worden gealarmeerd). Daarnaast kunnen overstappende of terugkerende reizigers door onterecht saldotekort problemen ondervinden met hun reis.

In het verleden heeft Voor Beter OV verzocht, de borg in bussen en trams niet hoger te laten zijn dan de maximale ritprijs van de lijn waarop het voertuig rijdt (vaak zo’n 2 euro). Immers, een borg behoort niet hoger te zijn dan de mogelijk door de ontvanger van die borg te lijden schade/inkomstenderving. Dat verzoek is toen niet ingewilligd omdat de gezamenlijke vervoerbedrijven dat technisch te ingewikkeld vonden en omdat die 4 euro een mooi gemiddelde heette te zijn tussen de maximale ritprijs op korte en die op lange buslijnen.

Het belangrijkste argument (“iets anders dan een standaard borg op basis van de gemiddelde lengte van een buslijn is te ingewikkeld”) is door Veolia nu ten grave gedragen: de borg voor buslijn 19 van Breda via Antwerpen naar Hulst is dus verhoogd van 4 naar 10 euro. Maar wanneer het wijzigen van de borg niet langer “te ingewikkeld” is als het standaardbedrag van 4 euro nadelig kan uitpakken voor de vervoerder, kan het ook niet langer “te ingewikkeld” zijn wanneer niet de vervoerder, maar de reiziger potentieel nadeel ondervindt. Dat is des temeer onredelijk omdat het overgrote deel van de bus- en tramritten door reizigers wordt afgelegd op lijnen die minder dan 4 euro lang zijn.

Daarom eist Voor Beter OV dat de borg bij bus en tram alsnog wordt afgestemd op de maximale ritprijs van de lijn waarop het voertuig rijdt. Voor Beter OV schrijft hierover een brief aan de staatssecretaris van IenM en het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad:AAN: De Staatssecretaris van IenM

Mevrouw W. MansveldAmsterdam, 16 juni 2014


Zeer geachte mevrouw Mansveld,Bus- en trampassagiers betalen bij het inchecken in veruit de meeste gevallen een te hoge borg. Deze bedraagt 4 euro, terwijl veruit de meeste reizigers in ons land gebruikmaken van lijnen, die van begin- tot eindhalte veel minder dan 4 euro lang/duur zijn. Met het met de Tweede Kamer afgesproken onderzoek naar het aantal mislukte/vergeten uitchecks wil het overigens niet vlotten.


Nog steeds gaat het uitchecken in trams en bussen vaak mis. Soms doordat reizigers dat vergeten, soms ook door een storing in de tram of bus. Passagiers raken dan hun borg van (standaard) 4 euro kwijt (en vragen deze vaak niet terug, met name als zij door automatisch opladen niet in de gaten hebben dat een transactie is mislukt omdat ze nooit onverwachts met een negatief saldo zitten, waardoor ze dus niet worden gealarmeerd). Daarnaast kunnen overstappende of terugkerende reizigers door onterecht saldotekort problemen ondervinden met hun reis.


Voor Beter OV vindt dat de borg in ieder geval nooit hoger mag zijn dan de tarieflengte plus starttarief van een bus- of tramlijn. Immers, dat is het principe van een borg: een bedrag dat dient om eventuele schade of derving te dekken, maar dus niet hoger behoort te zijn dan de maximaal te lijden schade of derving. In het verleden hebben wij meermalen gevraagd om een betere afstemming tussen de borg en de maximale ritprijs. Steeds luidde het antwoord van diverse zijden, dat het te ingewikkeld is om de hoogte van de borg te relateren aan de lijn waarop de bus of de tram dienst doet. Wij vinden dat een zwaktebod, maar hebben ons daar tot heden bij neergelegd.


Groot was onze verbazing, toen wij bemerkten dat Veolia op zijn lange buslijn 19 de borg heeft verhoogd van 4 naar 10 euro. Wij moeten helaas concluderen dat het wijzigen van het instaptarief “te ingewikkeld” is wanneer de reiziger eigenlijk een te hoge borg voorschiet (met alle hierboven beschreven nadelen), maar dat het wijzigen opeens niet “te ingewikkeld” is, wanneer eventuele risico’s rond mislukte of vergeten check-outs een nadeel voor de vervoerder inhouden.


Het spijt ons, dit zo hard te moeten opschrijven, maar dit meten met twee maten is naar onze mening niets minder dan het schofferen van de reiziger. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u, als hoeder van het OV en politiek beschermvrouwe van de reiziger, akkoord kunt gaan met deze wijze van optreden van de vervoerders en hun opdrachtgevers. Daarom vragen wij u met klem, alle u ten dienste staande middelen aan te wenden om te zorgen dat de borg op zeer korte termijn wordt afgetopt tot de maximale ritprijs van begin- tot eindhalte die van toepassing kan zijn op de lijn waarop het desbetreffende voertuig dienst doet.


Een brief van gelijke strekking zonden wij aan het NOVB en afschriften zonden wij aan de  ACM.


Wij vertrouwen erop, spoedig van u te mogen vernemen.


Met de meeste hoogachting,


Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,
voorzitterAAN: Het Nationaal OV-beraad NOVB


Amsterdam, 16 juni 2014


Bus- en trampassagiers betalen bij het inchecken in veruit de meeste gevallen een te hoge borg. Deze bedraagt 4 euro, terwijl veruit de meeste reizigers in ons land gebruikmaken van lijnen, die van begin- tot eindhalte veel minder dan 4 euro lang/duur zijn. Met het met de Tweede Kamer afgesproken onderzoek naar het aantal mislukte/vergeten uitchecks wil het overigens niet vlotten.


Nog steeds gaat het uitchecken in trams en bussen vaak mis. Soms doordat reizigers dat vergeten, soms ook door een storing in de tram of bus. Passagiers raken dan hun borg van (standaard) 4 euro kwijt (en vragen deze vaak niet terug, met name als zij door automatisch opladen niet in de gaten hebben dat een transactie is mislukt omdat ze nooit onverwachts met een negatief saldo zitten, waardoor ze dus niet worden gealarmeerd). Daarnaast kunnen overstappende of terugkerende reizigers door onterecht saldotekort problemen ondervinden met hun reis.


Voor Beter OV vindt dat de borg in ieder geval nooit hoger mag zijn dan de tarieflengte plus starttarief van een bus- of tramlijn. Immers, dat is het principe van een borg: een bedrag dat dient om eventuele schade of derving te dekken, maar dus niet hoger behoort te zijn dan de maximaal te lijden schade of derving. In het verleden hebben wij meermalen gevraagd om een betere afstemming tussen de borg en de maximale ritprijs. Steeds luidde het antwoord van diverse zijden, dat het te ingewikkeld is om de hoogte van de borg te relateren aan de lijn waarop de bus of de tram dienst doet. Wij vinden dat een zwaktebod, maar hebben ons daar tot heden bij neergelegd.


Groot was onze verbazing, toen wij bemerkten dat Veolia op zijn lange buslijn 19 de borg heeft verhoogd van 4 naar 10 euro. Wij moeten helaas concluderen dat het wijzigen van het instaptarief “te ingewikkeld” is wanneer de reiziger eigenlijk een te hoge borg voorschiet (met alle hierboven beschreven nadelen), maar dat het wijzigen opeens niet “te ingewikkeld” is, wanneer eventuele risico’s rond mislukte of vergeten check-outs een nadeel voor de vervoerder inhouden.


Het spijt ons, dit zo hard te moeten opschrijven, maar dit meten met twee maten is naar onze mening niets minder dan het schofferen van de reiziger. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u deze gang van zaken aanvaardbaar vindt. Daarom vragen wij u met klem, een einde te maken aan dit meten met twee maten door te zorgen dat de borg bij het inchecken op tram of bus op zeer korte termijn wordt afgetopt tot de maximale ritprijs van begin- tot eindhalte die van toepassing kan zijn op de lijn waarop het desbetreffende voertuig dienst doet.


Een brief van gelijke strekking zonden wij aan de staatssecretaris van IenM en afschriften zonden wij aan de  ACM.


Wij vertrouwen erop, spoedig van u te mogen vernemen.


Hoogachtend,


Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,
voorzitter

20 mei 2014

TOESLAG WEGWERPKAARTJE NS ONAANVAARDBAAR

De reizigersorganisaties in het NOVB “betreuren” dat de papieren chipkaartjes (enkele reis zonder korting) voor de trein een euro duurder worden. Voor Beter OV vindt dit standpunt veel te zwak. De toeslag op deze kaartjes is niet betreurenswaardig, maar absoluut onaanvaardbaar omdat de in de NS-concessie vastgelegde tariefbescherming hiermee wordt geschonden.

Vandaag werd bekend dat de NS een euro extra in rekening gaat brengen voor de papieren chipkaartjes. Voor Beter OV zal de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Autoriteit Consument en Markt verzoeken, op te treden tegen de schending van de tariefbescherming. Aan staatssecretaris Mansveld van IenM wordt gevraagd, de NS te verbieden, de toeslag in rekening te gaan brengen.


EXTRA DUUR PAPIEREN TREINKAARTJE MOET VAN TAFEL

Voor Beter OV vraagt het Nationaal OV-beraad om af te zien van de door de NS voorgestelde extra toeslag voor papieren treinkaartjes. Deze toeslag is strijdig met de door de overheid met de NS afgesproken tariefbescherming voor de passagiers, en daarnaast krijgt de treinreiziger niets extra’s voor dit kaartje, dat uitsluitend dient als technisch foefje voor een OV-chipkaartsysteem waar de reiziger nooit om heeft gevraagd.

Vandaag praat het Nationaal OV-beraad over de hoogte van de toeslag die reizigers, als het aan de NS ligt, moeten gaan betalen voor dit ‘papieren’ treinkaartje (een papieren kaartje met een eenvoudige chip erin, verkrijgbaar bij de automaat). Die discussie kan naar het oordeel van Voor Beter OV slechts één uitkomst hebben: van een toeslag kan in het geheel geen sprake zijn.

Voor Beter OV onderbouwt dit standpunt in een brief aan het Nationaal OV-beraad. Deze brief kunt u hieronder lezen, evenals een brief die aan de Autoriteit Consument & Markt werd gezonden.

AAN:

De voorzitter en de secretaris van het NOVB
De Consumentenorganisaties in het NOVB
De NS
Het Ministerie van IenM

Amsterdam, 20 mei 2014

Geachte dames en heren,

U praat in het Nationaal OV-beraad (NOVB) over de hoogte van de toeslag die reizigers bij de NS gaan moeten betalen voor een ‘papieren’ treinkaartje (een papieren kaartje met een eenvoudige chip erin, verkrijgbaar bij de automaat). Die discussie kan slechts één uitkomst hebben: van een toeslag kan in het geheel geen sprake zijn.

Ten eerste: zoals wij reeds eerder aan de ACM schreven: het papieren treinkaartje is de laatste drager van de beschermde kaartsoort ‘enkele reis zonder korting’. Op een andere wijze is het niet mogelijk om deze kaartsoort voor de beschermde prijs aan te schaffen: immers, reizen op saldo voor dit tarief kan uitsluitend op een chipkaart die € 7,50 kost. De brief aan de ACM vindt u bijgaand. Een brief van gelijke strekking zullen wij aan ILT sturen.

Ten tweede: de reiziger heeft helemaal niet om het OV-chipkaart-systeem gevraagd. Van het overgrote deel van de ruim tien jaar geleden gedane beloften is niets terecht gekomen: kijken wij naar het treurige resultaat, dat zien wij geen gebruiksgemak, maar wel prijsnadeel voor de reiziger. Dus om de reiziger nu extra te laten betalen voor een papieren chipkaartje dat hem totaal niets extra’s biedt, is onbehoorlijk. De NS schoffeert met dit voorstel de reiziger, en degradeert de stelling dat de reiziger op 1, 2 en 3 zou staan tot een holle frase.

Ten derde: de NS verdient veel aan de enkele reizen zonder korting. Het gaat hier veelal niet om forenzen (die meestal een abonnement hebben) dus het zijn extra klanten die in de stillere uren veel geld per kilometer in het laatje brengen.

Ten vierde: ook papieren kaartjes met korting zijn onmisbaar. Immers, het OV-chipkaartsysteem heeft het probleem van de voordeelurenreiziger die een deel van zijn reis buiten, en een deel van zijn reis binnen de kortingsperiode aflegt, nog steeds niet opgelost.

Kortom, het voornemen om een toeslag te gaan heffen voor een doodgewoon treinkaartje, dat slechts ten behoeve van de NS en andere vervoerders wordt uitgedost met een vanuit reizigersoogpunt bezien geheel overbodig technisch dingetje, raakt kant noch wal.

Daarom doen wij:

Een beroep op de NS om het voorstel om een toeslag te heffen, in te trekken en de consumentenorganisaties daar dus niet meer mee lastig te vallen, laat staan met een uitvraag over een aanvaardbare hoogte van deze toeslag.

Een beroep op de consumentenorganisaties in (en buiten) het NOVB om niet akkoord te gaan met een toeslag voor de papieren chipkaartjes.

Een beroep op IenM om indien nodig de NS op grond van de in de concessie opgenomen tariefbescherming alsmede op grond van het behoorlijk behandelen van reizigers te verbieden om een toeslag te gaan heffen op de papieren chipkaartjes en de NS op te dragen om, op grond van de afgesproken instandhouding van de voordeelurenkaart en dus ook van de tariefvoorwaarden/-mogelijkheden van die kaart, ook voor de gebruikers van de voordeelurenkaart papieren kortingkaartjes te handhaven, eveneens zonder toeslag.

Wij vertrouwen erop, onze visie voldoende duidelijk te hebben gemaakt. Uiteraard zijn wij van harte bereid tot een nadere toelichting. Ook vandaag zijn wij daarvoor telefonisch bereikbaar: 06 26 23 00 77

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter

2 mei 2014

WOEKERPRIJS LOS TREINKAARTJE DREIGT

De NS wil niet ontkennen dat de met de Tweede Kamer afgesproken wegwerptreinkaartjes € 1 extra gaan kosten. De NS voert op dit moment geheim overleg met enkele consumentenorganisaties. Voor Beter OV vindt een extra heffing op treinkaartjes een onacceptabel voornemen, aangezien de tarieven in ons land op grond van de spoorconcessie slechts mogen stijgen met de inflatie en extra kosten die ProRail aan de NS in rekening brengt.

Loslippige medewerkers van de NS zeggen dat de heffing een euro gaat bedragen, en dit bericht circuleert ook op Twitter. De NS wilde dit desgevraagd tegenover Voor Beter OV niet ontkennen.

Voor Beter OV spreekt bij monde van voorzitter Rikus Spithorst van een woekerprijs, aangezien een gemiddelde enkele reis voor de gebruiker van een los kaartje zonder korting grof geschat ongeveer een tientje kost. “Een prijsstijging van 10% is onaanvaardbaar. De NS bruuskeert onder het motto 'Voor 1 Euro mág u een kaartje bij ons kopen' de in zijn concessie verankerde tariefbescherming voor de klant en maakt de trein voor de incidentele reiziger erg onaantrekkelijk.”

Voor Beter OV heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) al vorig najaar gevraagd, op te treden tegen de voorgenomen schending van de tariefbescherming van de reiziger. Dit verzoek wordt nu actueel.

Autoriteit Consument & Markt
Postbus 16326
2500 BH  Den Haag

Amsterdam, 25 september 2013

Geachte dames, heren,

Blijkens de 8e Kamerbrief over het Aanvalsplan OV-Chipkaart (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/09/23/8e-voortgangsbrief-aanvalsplan-ov-chipkaart.html) heeft de NS het besluit genomen, de tarieven voor losse enkeltjes en retourtjes medio 2014 extra te verhogen bovenop de reeds aangekondigde generieke tariefstijging van zo’n 3,4%.

Het plan om reizigers zonder chipkaart bij de automaten extra dure kaartjes te verkopen is strijdig met de concessie van de NS, die immers mede gebaseerd is op prijsbescherming van onder meer enkeltjes en retourtjes tweede klasse zonder korting. De concessie van de NS regelt voor enkele reizen, retourtjes en abonnementen zonder korting dat deze jaarlijks slechts mogen worden verhoogd met de inflatie en de stijging -voor zover die boven de inflatie uitkomt- van de kosten die de NS aan ProRail voor het spoorgebruik moet betalen. Het papieren kaartje uit de automaat is de enige drager van dit beschermde tarief, immers, het reizen op saldo met de chipkaart valt buiten deze bescherming aangezien daarbij de aanschaf van de chipkaart bovenop de prijs komt.

Het plan van de NS om de kaartjes in de automaat duurder te maken is dus een schending van de tariefbescherming van enkeltjes en retourtjes, omdat daarmee voor de reiziger de laatst overgebleven methode om aan een kaartje zonder meerkosten te komen, dreigt te verdwijnen.

Het verstrekken van papieren tickets of een chipversie daarvan is overigens normale bedrijfskosten. Voorts maken incidentele reizigers die niet over een OV-Chipkaart beschikken, geen gebruik van kortingen en leveren deze reizigers alleen daarom al -ook in de daluren- extra opbrengsten. Bovendien vergelijkt de Kamerbrief appels met peren, door de stelling dat ook stads- en streekvervoerders duurdere losse kaartjes kennen. Bij andere bedrijven dan de NS is vooral de kaartverkoop op de bus en de tram duurder. Dat is gedaan om oponthoud tijdens de rit tegen te gaan. Dat speelt bij kaartautomaten op de NS-stations natuurlijk niet! Overigens hanteert de NS voor de wagenverkoop reeds nu een hogere prijs, namelijk het treintarief dat bestaat uit extra kosten die de conducteur voor het op de trein uitschrijven van een vervoerbewijs namens de NS in rekening brengt.

Namens de Maatschappij Voor Beter OV verzoek ik u, de middelen die binnen uw mogelijkheden liggen, aan te wenden om het door de NS schenden van de concessie door het extra verhogen van de tarieven voor losse enkeltjes en retourtjes (dus bovenop de in de concessie wél toegestane prijsstijging voor inflatie en stijging van de gebruiksheffing van ProRail voor zover die de inflatie te boven gaat) te verhinderen.

Uiteraard zijn wij bereid, ons verzoek aan u nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter

2 januari 2014

MANSVELD NEGEERT BEZWAREN
EXTRA PRIJSSTIJGING NS IS ILLEGAAL


De extra tariefstijging van de NS per 1 januari is illegaal. Dat stelt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV. De voor de extra prijsstijging benodigde wijziging door de staatssecretaris van IenM  van de concessie van de NS had per 1 januari nog niet van kracht mogen zijn omdat de reizigersclub formeel bezwaar heeft aangetekend en de staatssecretaris daarop nog niet heeft beslist. De staatssecretaris verschuilt zich achter de mededeling dat aan de consumentenorganisaties “advies is gevraagd”, maar verzwijgt daarbij dat deze organisaties onomwonden negatief hebben geadviseerd.

De extra tariefstijging per 1 januari 2014 loopt vooruit op een verhoging van de gebruikskosten van de spoorweginfrastructuur, die echter pas op 1 januari 2015 ingaat. Reizigers die in de loop van 2014 het spoor (bijvoorbeeld wegens de zeer gebrekkige kwaliteit van het reizigersvervoer) de rug toekeren, hebben dan wel meebetaald aan extra kosten die niet voor hen zijn gemaakt. Ook loopt de concessie van de NS op 31 december 2014 af, en is het om die reden ook niet juist om de houder van de huidige concessie geld voor te schieten voor kosten die pas in de volgende concessie zullen worden gemaakt. Voorts heeft de staatssecretaris in haar besluit tot concessiewijziging nagelaten, de kostenstijging financieel behoorlijk te onderbouwen.

Onderstaand vindt u het bezwaar dat Voor Beter OV eind december bij de Staatssecretaris aantekende. In dat bezwaarschrift wordt ook om opschorting van de extra tariefstijging gevraagd. Ook dat verzoek is door de staatssecretaris genegeerd.

De Staatssecretaris van I en M
Hoofddirectie Juridische Zaken
Sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken
Postbus 20906
2500 EX Den Haag


BETREFT: BEZWAARSCHRIFT TEGEN UW BESLUIT
KENMERK IENM/BSK-2013/179760
D.D. 18 NOVEMBER 2013

Amsterdam, 24 december 2013

Geachte mevrouw Mansveld,

Hierbij maak ik, mede namens de Maatschappij Voor Beter OV en daartoe gemachtigd, bezwaar tegen uw in de aanhef genoemde besluit inzake een aanpassing van de HRN-concessie van de NS en verzoek ik u om opschorting van dit besluit, hangende een beslissing op ons bezwaar.

Uw besluit komt er, kort samengevat, op neer dat u door een concessiewijziging de NS in de gelegenheid stelt, vooruitlopend op de extra stijging van de aan ProRail per 2015 verschuldigde gebruiksvergoeding, deze stijging voor de beschermde kaartsoorten per 1 januari 2014 alvast gedeeltelijk door te berekenen. Wij zijn het met uw besluit niet eens om de volgende redenen.

Het besluit is onbehoorlijk. Immers, het grootste deel van de tariefstijging komt voort uit een besluit van het eerste Kabinet-Rutte om vanaf 2015 jaarlijks 50 miljoen te bezuinigen op de rijksbijdrage aan ProRail, en dit bedrag door ProRail te laten compenseren in de vorm van een hogere gebruiksvergoeding. U maakt deel uit van het tweede Kabinet-Rutte, en stelt dat u afspraken uit het verleden wilt doorvoeren: “Ik hecht eraan me te houden aan reeds gemaakte afspraken.” Maar na nieuwe verkiezingen en de vorming van een nieuwe coalitie is het natuurlijk geen vanzelfsprekendheid dat al het voorgenomen beleid van het vorige kabinet klakkeloos wordt uitgevoerd. Maar áls u al stelt, het besluit van uw voorganger getrouw te willen uitvoeren, dient u dat ook getrouw te doen. Het besluit van het eerste Kabinet-Rutte gaat in per 2015, en dus niet per 2014, en vermeldt géén ingroeiregeling om de reiziger zachtjes aan de duurdere kaartjes te laten wennen. Indien dat besluit destijds die wens wel had bevat, had de bezuiniging op de rijksbijdrage aan ProRail immers stapsgewijze kunnen worden ingevoerd. Door nu een soort noodoplossing te bedenken, waarbij de reiziger in drie achtereenvolgende jaren wordt geconfronteerd met een extra tariefstijging, wordt de reiziger feitelijk om de tuin geleid. Het was behoorlijk geweest, om per 1 januari 2015 de tarieven in één keer aan te passen aan de nieuwe gebruiksvergoeding: daarmee zou de reiziger op een duidelijke manier ervaren, dat u het beleid van het eerste Kabinet-Rutte omarmt en instemt met een aanzienlijke tariefstijging. Uw besluit is voorts onbehoorlijk omdat reizigers die in de loop van 2014 voor het laatst gebruikmaken van de diensten van de NS, wel meebetalen aan de verdiscontering van hogere infratarieven die pas ingaan op het moment dat zij geen klant meer van de NS zijn.

Het besluit is onvoldoende onderbouwd. Er wordt gesproken van een totale extra prijsstijging voor de reiziger van 4%. Op geen enkele wijze blijkt waar dat percentage op is gebaseerd. Welk deel van de te compenseren 50 miljoen euro komt ten laste van het Hoofdrailnet? Wat is het bedrag dat ProRail jaarlijks aan NS voor de infraheffing factureert? Wat is het extra bedrag dat ProRail naar aanleiding van de opmerkingen van de ACM door de nieuwe rekenregels aan de NS in rekening gaat brengen? Voor welk percentage bestaat het door de NS aan de reiziger op het Hoofdrailnet in rekening te brengen tarief uit de infraheffing? Dit alles is in uw besluit noch in uw toelichting te lezen.

Het besluit gaat over verschillende concessies. De huidige concessie van de NS loopt eind 2014 af. Vanaf 2015 is sprake van een nieuwe concessie. Het is niet juist dat op basis van een lopende concessie reizigers extra gaan betalen voor kosten die pas in een volgende concessie zullen worden gemaakt. Bovendien zijn er nog geen afspraken aan de reizigersorganisaties en de Tweede Kamer voorgelegd over hoe het in de volgende concessie zit met de beschermde tarieven. Er is dus ook nog geen kabinetsbesluit hierover.

Het besluit geeft  onvoldoende invulling aan het in WP2000 en BP2000 verankerde gekwalificeerd adviesrecht van reizigersorganisaties. U stelt in de toelichting op uw besluit dat u advies hebt ingewonnen bij de consumentenorganisaties, maar u verzwijgt daarbij dat zij negatief hebben geadviseerd. Juist de vraag of een ten gevolge van uw beleid blijkbaar noodzakelijke tariefstijging al dan niet in stapjes dient te worden doorgevoerd, dient bij uitstek door de consumentenorganisaties te worden beantwoord. Bovendien is het antwoord op die vraag (stapsgewijze of in één keer) voor zowel de NS als uw ministerie kostenneutraal. U hebt dus geen enkel belang bij het negeren van de wens van de consumentenorganisaties. Uw onderbouwing van uw weigering om het advies hierover van de consumentenorganisaties over te nemen (in uw brief d.d. 18 november 2013 aan de voorzitter van het LOCOV), is volstrekt onvoldoende en doet geen recht aan uw verplichting, zorgvuldig om te gaan met de adviezen die op basis van WP2000 en BP2000 aan u worden uitgebracht.

Op grond van het bovenstaande maak ik, mede namens de Maatschappij Voor Beter OV, dus bezwaar tegen uw in de aanhef genoemde besluit. Tevens verzoek ik u, mede namens de Maatschappij Voor Beter OV, om opschorting van dit besluit (in afwachting van intrekking of onherroepelijk worden) en verzoek ik u, mede namens de Maatschappij Voor Beter OV, de NS ervan te weerhouden, vanaf 1 januari aanstaande de per 2015 verschuldigde extra infraheffing alvast deels in de beschermde tarieven te verdisconteren. Immers, wanneer dit besluit definitief zou worden ingetrokken, is het voor de NS niet meer mogelijk de reizigers die wel al extra hadden betaald te compenseren, aangezien ook contante betalingen en reizen met anonieme chipkaarten mogelijk zijn en reizigers dus niet meer voor terugbetaling traceerbaar zijn.

Belang: De Maatschappij Voor Beter OV komt op voor het openbaar vervoer en zijn gebruikers. Uw voornemen benadeelt reizigers, waardoor Voor Beter OV in zijn doelstelling wordt geschaad. Mijn persoonlijk belang is dat ikzelf en/of mijn naasten nadeel ondervinden van het vooruitbetalen van een deel van de compensatie voor de extra verhoging van de infraheffing die pas in 2015 aan de NS zal worden berekend. Indien ikzelf of mijn naasten de NS in de loop van 2014 de rug toekeren, is er door mij en mijn naasten betaald voor compensatie van een kostenstijging die pas per 2015 effectief wordt.

Afschriften van dit bezwaarschrift zonden wij aan de NS, aan de ACM en aan het LOCOV-secretariaat.

Hoogachtend,

Mede namens de Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst


18 december 2013

OOK KLACHT BIJ ACM OVER DURE PAPIEREN KAARTJES VERHINDERT AFSCHAFFING PAPIEREN TREINKAARTJE

Voor Beter OV is blij met het voorlopig gehandhaafd blijven van papieren treinkaartjes. Het lukt de NS nog steeds niet om de lange-afstandskorting via de OV-Chipkaart ordentelijk te organiseren.

Daarnaast ligt er nog een klacht bij de Autoriteit Consument en Markt, die Voor Beter OV indiende tegen het voornemen van de NS, de resterende papieren kaartjes voor enkele reizen en retours zonder korting extra duur te maken door het heffen van een toeslag. Deze prijsstijging is strijdig met de door de overheid met de NS afgesproken tariefbescherming voor de reiziger.


13 december 2013

CENTRAAL CHIPKAARTLOKET LOST PROBLEMEN NIET OP

De komst van één loket voor de OV-chipkaart is niets meer dan een cosmetische wassen neus. De werkelijke problemen met de betaalsysteem worden er niet door opgelost. Dat zegt reizigersclub Maatschappij Voor Beter OV.

Er zijn nog veel grote problemen die moeten worden aangepakt. Onderstaand stippen wij er enkele aan.

Zolang de NS bij storingen aan het systeem de reizigers (die niet konden uitchecken en dus hun borg kwijt zijn) zelf met het probleem opzadelt in plaats van ze te attenderen op, en helpen bij het terugkrijgen van het teveel betaalde;

Zolang nog steeds door gebrekkige apparatuur in bussen bij het in- of uitchecken verkeerde haltes worden geregistreerd, waardoor reizigers teveel betalen;

Zolang de bussen van vervoerder X ook op gemeenschappelijke trajecten of bij nieuwe concessies de chipkaarten van vervoerder Y niet kunnen lezen, waardoor reizigers onterecht moeten bijbetalen;

Zolang de regressie (lange-afstandskorting) bij doorgaande reizigers die met verschillende treinmaatschappijen reizen niet functioneert

is er iets fundamenteel mis met het OV-chipkaartsysteem. Deze problemen dienen voortvarend te worden aangepakt. Een in te richten centraal OV-Chipkaartloket is niets meer dan een doekje voor het bloeden. In plaats van de problemen op te lossen, dreigt de OV-sector zich nu te verschuilen achter een nieuw loket voor benadeelde reizigers. Voor Beter OV noemt dat een flauwekul-loket, dat eigenlijk overbodig zou moeten zijn omdat de problemen eindelijk, na jaren van voortmodderen, al lang hadden moeten zijn opgelost.

De reiziger zou trouwens bij ieder loket, op ieder kantoortje van welke vervoersmaatschappij dan ook, geholpen moeten worden bij het oplossen van problemen en het rechtzetten van fouten.


31 oktober 2013

PROBLEMEN CHIPKAART TUSSEN VERSCHILLENDE VERVOERDERS NU AANPAKKEN MET WOB

Steeds opnieuw gaat het mis met de OV-chipkaart van vervoerder X die niet wordt begrepen door vervoerder Y, terwijl de reiziger wel gewoon recht heeft op vervoer. Dit probleem speelt of speelde bij voorbeeld in de Stadsregio’s Rotterdam en Arnhem/Nijmegen en de provincie Zuid Holland. Nu is er ook in Twente gedoe met de bussen van de nieuwe vervoerder die straks de chipkaarten van de vorige vervoerder niet kunnen lezen. Dat is de druppel die de emmer doet overlopen.

Voor Beter OV is het zat en wil de onderste steen boven hebben. Stap 1 hierbij is de Wet openbaarheid van bestuur. Diverse betrokken OV-autoriteiten kregen vandaag onderstaande brief.

AAN:

Betreft: WOB-verzoek geldigheid en bruikbaarheid abonnementen OV-chipkaart bij diverse vervoerders

Amsterdam, 31 oktober 2013

Geachte dames, heren,

Herhaaldelijk krijgt Voor Beter OV klachten over het niet geldig zijn van verchipte abonnementen of kortingproposities op voertuigen van andere vervoerders dan de vervoerder bij welke de OV-chipkaart is aangeschaft of de vervoerder bij welke het abonnement op de OV-chipkaart is geladen.

Dat verschillende vervoerders elkaars verchipte sterabonnementen en andere kortingsproposities niet willen of kunnen accepteren, is niet alleen hinderlijk voor reizigers, maar brengt voor de reizigers vaak ook extra kosten met zich mee. Dit alles is Voor Beter OV een doorn in het oog. Deze problemen dienen te worden opgelost. Om te bevorderen dat er een oplossing komt, heeft Voor Beter OV informatie over deze problematiek nodig.

Wij verzoeken u, ons alle documenten (brieven, e-mails, vergaderverslagen, SMS-verkeer, bepalingen in of bij vervoerconcessies, bestekken of Programma’s van Eisen, gespreksnotities, ingediende klachten door reizigers of hun organisaties etc.) te openbaren met betrekking tot het niet geldig zijn van verchipte of andere proposities tussen:

-    Verschillende vervoerders die rijden op door u uitgegeven concessies;
-    Verschillende vervoerders die rijden op verschillende concessies en qua lijnvoering elkaars grondgebied overlappen;
-    Huidige, toekomstige en vorige vervoerders die rijden, gaan rijden of hebben gereden op door u uitgegeven concessies;
-    Vervoerders die op een door u uitgegeven concessie rijden op het grondgebied van een aangrenzende concessieverlener en vervoerders die rijden op een door deze aangrenzende concessieverlener uitgegeven concessie.

Wij verzoeken u, ons alle documenten (brieven, e-mails, vergaderverslagen, SMS-verkeer, bepalingen in of bij vervoerconcessies, bestekken of Programma’s van Eisen, gespreksnotities etc.) te openbaren met betrekking tot de pogingen die door u, de vervoerder(s) of derden zijn ondernomen om de bovengenoemde problemen op te lossen.

Wij verzoeken u, ons alle documenten (brieven, e-mails, vergaderverslagen, SMS-verkeer, bepalingen in of bij vervoerconcessies, bestekken of Programma’s van Eisen, gespreksnotities etc.) te openbaren met betrekking tot het (voornemen om over te gaan tot) schadeloosstellen van gedupeerde reizigers.

Zo nodig brengen wij u hierbij de Wet openbaarheid van bestuur onder uw aandacht.

Afschriften van deze brief zonden wij aan de aanliggende concessieverleners en de betrokken vervoerders.

Met vriendelijke groet,


10 oktober 2013

HOOG TIJD VOOR CHIPKAART 2.0

De OV-Chipkaart is in de huidige vorm een mislukking:


Bij storingen is het de reiziger die achter zijn eigen geld aan moet. Meer malen komt het voor dat door technische problemen grote aantallen NS-reizigers op stations niet kunnen uitchecken. Die klanten moeten dan zelf achter hun niet verrekende borgsom (van 10 of 20 euro) aan. Dat zou bij geen enkel ander betaalsysteem worden geaccepteerd. Ook het uitchecken op tram en bus gaat nogal eens mis wegens storing. Het zou beter zijn, dat op zijn minst reizigers van wie de persoonsgegevens bekend zijn, geen borg meer hoeven te betalen. Het gevolg daarvan is, dat bij storingen het niet de reiziger is die achter zijn geld aan moet, maar de vervoerder die alsnog de ritprijs moet incasseren.

Het feit dat de NS de losse automaatkaartjes extra in prijs wil verhogen, is niet aanvaardbaar. Minister Karla Peijs had het destijds nog zo beloofd: de chipkaart wordt niet duurder voor de reiziger. De NS weet dat ook, maar negeert dus de toezegging van de toenmalige spoorwegbewindspersoon.

Ook gaat het nu niet goed met het toepassen van de degressie van het treintarief. Een enkeltje van 40 kilometer kost nu wat anders dan een retourtje van 2x20. Ook wanneer een deel van de reis met een andere vervoerder dan NS wordt gereden, gaat het bij de NS mis met die degressie.

Diverse vervoerders willen het belangrijkste reizigersvoordeel van de OV-Chipkaart loslaten: eerlijk afrekenen, dus in principe per kilometer. Er zijn vervoerders die terug willen naar het veel te grofmazige zonesysteem. Juist die grofmazigheid van het zonesysteem was destijds een belangrijk argument van de vervoerders om politici en reizigersvertegenwoordigers over te halen, ja te zeggen tegen de komst van de chipkaart.

Willen wij ons beperken tot een klaagzang? Nee:

Wij bepleiten verbeteringen, en een belangrijke rol voor de Kamer daarin. Het wordt hoog tijd voor een OV-chipkaart 2.0. Een slimmer systeem,

dat bij bekende reizigers (voorzover die geen betalingsproblemen hebben) geen borg meer hanteert;
dat op een eerlijke manier de afstanden berekent;
dat eventuele degressie op de juiste manier toepast;
dat de reiziger het voordeligste tarief kan bieden (bij voorbeeld door price-capping);
dat ook geschikt is voor gebruik van apps op mobiele telefoons;
dat niet alleen voor individuele reizigers, maar ook voor zakelijke klanten en gezinnen aantrekkelijk kan zijn.

De OV-Chipkaart biedt nog steeds de mogelijkheid, uit te groeien tot een volwassen, eigentijds en klantvriendelijk betaalsysteem. Maar dat kan, zo is de afgelopen 10 jaar gebleken, niet aan de vervoerders worden overgelaten. De Kamer dient daarin de staatssecretaris stevig aan te sturen.
sturen.


25 september 2013

WOEKERTICKETS NS ILLEGAAL

Het plan om reizigers zonder chipkaart bij de automaten extra dure kaartjes te verkopen is strijdig met de concessie van de NS, die immers gebaseerd is op prijsbescherming van onder meer enkeltjes en retourtjes zonder korting. Dat stelt reizigersclub Maatschappij Voor Beter OV. De NS wil voor deze wegwerpkaartjes een extra toeslag rekenen, maar weigert hardnekkig te vertellen, wat voor bedrag die verhoging zal inhouden. Dat is natuurlijk een slecht voorteken.

De concessie van de NS regelt voor enkele reizen, retourtjes en abonnementen zonder korting dat deze jaarlijks slechts mogen worden verhoogd met de inflatie en een deel van de stijging van de kosten die de NS aan ProRail voor het spoorgebruik moet betalen. Het papieren kaartje uit de automaat is de enige drager van dit beschermde tarief, immers, het reizen op saldo met de chipkaart valt buiten deze bescherming omdat daar de aanschaf van de chipkaart bovenop de prijs komt.

Het plan van de NS om de kaartjes in de automaat duurder te maken is dus een schending van de tariefbescherming omdat daarmee voor de reiziger de laatste methode om aan een kaartje zonder meerkosten te komen dreigt te verdwijnen.

Voor Beter OV vraagt in een brief aan de Autoriteit Consument & Markt (waarin de NMa is opgegaan), dit plan van de NS te verbieden.

Het voornemen om de automatenkaartjes extra in prijs te verhogen staat te lezen in de 8e voortgangsbrief “Aanvalsplan OV-chipkaart”, die staatssecretaris Mansveld aan de Kamer stuurde. Volgens Voor Beter OV is de titel van dit document overigens onjuist, aangezien het hier gaat om een aanvalsplan op de reiziger. Bovendien vergelijkt die Kamerbrief appels en peren: bij andere bedrijven dan de NS is vooral de kaartverkoop op de bus en de tram duurder. Dat is gedaan om oponthoud tijdens de rit tegen te gaan. Dat speelt bij kaartautomaten op de NS-stations natuurlijk niet!

Onderstaand de brief aan de ACM:

AAN:

Autoriteit Consument & Markt

Amsterdam, 25 september 2013

Geachte dames, heren,

Blijkens de 8e Kamerbrief over het Aanvalsplan OV-Chipkaart (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/09/23/8e-voortgangsbrief-aanvalsplan-ov-chipkaart.html) heeft de NS het besluit genomen, de tarieven voor losse enkeltjes en retourtjes medio 2014 extra te verhogen bovenop de reeds aangekondigde generieke tariefstijging van zo’n 3,4%.

Het plan om reizigers zonder chipkaart bij de automaten extra dure kaartjes te verkopen is strijdig met de concessie van de NS, die immers mede gebaseerd is op prijsbescherming van onder meer enkeltjes en retourtjes tweede klasse zonder korting. De concessie van de NS regelt voor enkele reizen, retourtjes en abonnementen zonder korting dat deze jaarlijks slechts mogen worden verhoogd met de inflatie en de stijging -voor zover die boven de inflatie uitkomt- van de kosten die de NS aan ProRail voor het spoorgebruik moet betalen. Het papieren kaartje uit de automaat is de enige drager van dit beschermde tarief, immers, het reizen op saldo met de chipkaart valt buiten deze bescherming aangezien daarbij de aanschaf van de chipkaart bovenop de prijs komt.

Het plan van de NS om de kaartjes in de automaat duurder te maken is dus een schending van de tariefbescherming van enkeltjes en retourtjes, omdat daarmee voor de reiziger de laatst overgebleven methode om aan een kaartje zonder meerkosten te komen, dreigt te verdwijnen.

Het verstrekken van papieren tickets of een chipversie daarvan is overigens normale bedrijfskosten. Voorts maken incidentele reizigers die niet over een OV-Chipkaart beschikken, geen gebruik van kortingen en leveren deze reizigers alleen daarom al -ook in de daluren- extra opbrengsten. Bovendien vergelijkt de Kamerbrief appels met peren, door de stelling dat ook stads- en streekvervoerders duurdere losse kaartjes kennen. Bij andere bedrijven dan de NS is vooral de kaartverkoop op de bus en de tram duurder. Dat is gedaan om oponthoud tijdens de rit tegen te gaan. Dat speelt bij kaartautomaten op de NS-stations natuurlijk niet! Overigens hanteert de NS voor de wagenverkoop reeds nu een hogere prijs, namelijk het treintarief dat bestaat uit extra kosten die de conducteur voor het op de trein uitschrijven van een vervoerbewijs namens de NS in rekening brengt.

Namens de Maatschappij Voor Beter OV verzoek ik u, de middelen die binnen uw mogelijkheden liggen, aan te wenden om het door de NS schenden van de concessie door het extra verhogen van de tarieven voor losse enkeltjes en retourtjes (dus bovenop de in de concessie wél toegestane prijsstijging voor inflatie en stijging van de gebruiksheffing van ProRail voor zover die de inflatie te boven gaat) te verhinderen.

Uiteraard zijn wij bereid, ons verzoek aan u nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


6 september 2013

TREINKAARTJE VOLGEND JAAR FORS DUURDER

Als het aan de NS ligt, staat de treinreiziger volgend jaar een lelijke tariefstijging te wachten. De geschatte inflatie voor 2014 bedraagt 2%, maar de NS wil de tarieven voor enkele reizen en dagretours met 3,38% laten stijgen. Ook trajectabonnementen stijgen in prijs met een vergelijkbaar bedrag. De NS voert daarvoor een aantal reizigersonvriendelijke maatregelen in. Dat concludeert Voor Beter OV.

Het kabinet-Rutte I had besloten, dat ProRail de in rekening te brengen vergoeding voor het gebruik van de infrastructuur per 2015 mag verhogen, maar de NS brengt deze stijging in 2014 alvast voor het overgrote deel aan de reiziger in rekening. De NS loopt daarmee voor de muziek uit, en doet alvast een greep in de portemonnee van de reiziger.

Ook draait de NS-klant op voor het feit dat decentrale spoorwegmaatschappijen en provincies zich rijk hebben gerekend door het dubbele instaptarief onterecht in de opbrengstbegrotingen te verdisconteren. Verder moeten treinreizigers vanaf volgend jaar, als het aan de NS ligt, in sommige gevallen kiezen voor een langzamere treinverbinding of extra betalen. Dat alles staat te lezen in een brief die de NS aan de reizigersorganisaties stuurde.

Tarieven stijgen in veel gevallen ook doordat de NS de kosten van treinkaartjes nog steeds afrondt op dubbeltjes, ook wanneer de reiziger met pin betaalt. Voor Beter OV vindt dat niet meer van deze tijd, nog afgezien van het feit dat contante betalingen in winkels worden afgerond op 5 cent, in het merendeel van de kaartautomaten niet eens contant kan worden betaald en bij reizen op saldo bij tram, bus en metro ook gewoon het te betalen bedrag tot op de cent nauwkeurig wordt afgerekend.

De reisdagen voor senioren stijgen voor het eerst sinds 2006 in prijs. Maar dan wel met 75% in plaats van de inflatie over de periode 2006 - 2013, die 16% bedraagt.

Voor Beter OV is geschokt door de exorbitante prijsstijgingen die de NS wil doorvoeren. Blijkbaar moet het treinreizen verder worden ontmoedigd.

Lees onderstaand onze brief aan de NS:

NS Reizigers
mevrouw Ingrid Thijssen
directievoorzitter


Amsterdam, 4 september 2013

Geachte mevrouw Thijssen,

Op de website van het LOCOV lazen wij uw adviesaanvraag over de tarieven van 2014. Hoewel Voor Beter OV geen deel uitmaakt van het LOCOV, brengen wij graag onze opvattingen onder uw aandacht.

Wij nemen kennis van uw mededeling dat de NS werk maakt van het scherp letten op kosten en efficiency. Dat neemt niet weg dat de NS altijd ten volle gebruikmaakt van het in de concessie opgenomen recht, de beschermde tarieven te doen stijgen met de inflatie plus de toegenomen gebruiksheffing van ProRail voorzover die de inflatie overstijgt. Efficiencymaatregelen worden voor de reiziger pas écht interessant wanneer deze leiden tot een meer gematigde tariefstijging of een extra goed productaanbod. Het enige wat de reiziger thans van de efficiencymaatregelen merkt, is dat hij vaak wordt vervoerd in korte, en daarmee oncomfortabel drukke, treinen die bovendien naar onze smaak nog steeds te vaak uitvallen of vertraagd zijn.

In uw voorstel voor een tariefstijging wegens toegenomen infrahaffing per 2015 missen wij de onderbouwing. U stelt voor om de stijging stapsgewijze, verdeeld over drie jaar, door te berekenen, en daarmee in 2014 alvast te beginnen. Daarmee loopt u voor de muziek uit. Bovendien blijft onduidelijk, met welk percentage u de tarieven hierdoor uiteindelijk in totaal wilt laten stijgen. Het kabinet-Rutte I besloot tot een stijging van de infraheffing van 50 miljoen per 2015. Volgens uw jaarverslag 2012 ontving u in 2012  € 3877 miljoen reizigersopbrengst. € 50 miljoen is daarvan 1,28%. Dat percentage gelijkelijk verdeeld over drie jaar brengt ons op een stijging voor 2014 van iets meer dan 0,4 procent per jaar in plaats van de door u voorgestelde 1,0 procent. Verder wijzen u erop, dat die € 50 miljoen slechts mag worden doorberekend voorzover ze bovenop de inflatie komt, en dat die € 50 miljoen gaat over de gestegen heffing voor álle vervoerders; het bedrag dat de NS moet betalen zal dus lager liggen.

Uw voorstellen inzake het dubbel opstaptarief en de kortste (dus eventueel ook langzaamste) route per vervoerder achten wij onaanvaardbaar. Wij houden er aan vast dat het Nederlandse spoorwegnet voor de reiziger als één geheel moet worden gezien. De reiziger mag er niet mee worden lastiggevallen dat overheden besluiten om verschillende vervoerders in te huren voor het vervoer per trein in hun regio. Dat betekent: er moet één doorgaand spoortarief zijn en blijven, inclusief de doorgaande degressie. De reiziger moet niet worden lastiggevallen met tussentijds uit- en inchecken (bij reizen op de OV-chipkaart) of met het vooraf vastleggen van zijn routekeuze (zoals door NS wordt voorgesteld voor de papieren kaartjes).
De NS-reiziger mag er ook niet voor opdraaien (en dus ook niet tijdelijk) dat de decentrale spoorvervoerders zich bij inschrijvingen hebben rijk gerekend door het dubbele instaptarief te verdisconteren in hun biedingen aan decentrale overheden.
De algemene tariefverlaging bij de "kortste route per vervoerder" klinkt misschien sympathiek, maar daarbij mag niet vergeten worden dat deze wordt opgehoest door de reizigers die nu door de nieuwe routeafhankelijke tarifering voor beduidend hogere kosten komen te staan. Ze is dus een sigaar uit de doos van de medereiziger, niet uit de doos van NS.
Daarnaast schermt u in uw adviesaanvraag met afspraken tussen de NS en de organisatie van regionale vervoerders VRS. Over deze afspraken is niet gesproken in het LCO (dat immers is opgeheven) en voorzover wij weten, evenmin in ROCOVs. Zolang er geen nieuwe landelijke overlegstructuur voor dit soort zaken is, en de zaak ook niet in de desbetreffende ROCOVs aan de orde is geweest, kunnen afspraken tussen NS en VRS niet ten grondslag liggen aan tariefvoorstellen aan het LOCOV, en dus ook niet aan uw voorstel “kortste route per vervoerder”.

In uw brief noemt u het “reizen op saldo tarief tweede klas vol tarief” een beschermde kaartsoort. Dat is een misvatting. Immers, aangezien de reiziger voor het reizen op saldo een OV-chipkaart moet kopen, is het beschermde karakter voor losse reizen zonder korting verankerd in het papieren kaartje, dat de reiziger zonder bijkomende kosten kan kopen en gebruiken.

De uitbreiding van de geldigheid van de keuzedagen voor senioren (ook maandag en vrijdag) juichen wij toe. De maandag- en vrijdagbeperkingen dateren nog uit een tijd dat er op die dagen veel verkeer was (o.a. dienstplichtigen) en zijn dus achterhaald. Zij zorgen bovendien voor een betere spreiding van de keuzedagen over de week en daarmee voor een lagere belasting van de treinen. Een prijsverhoging van 75% vinden wij echter niet juist. De inflatie in de periode 2006-2013 is bij lange na geen 75% geweest. Het CBS wijst voor juli 2013 een CPI van 115.51 uit (index 2006=100), wat wijst op een inflatie tussen 2006 en 2013 van ongeveer 16%.

Wij hopen dat u ook onze opvattingen bij  uw overwegingen wilt betrekken.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter
6 augustus 2013

STADS- EN STREEKVERVOER FORS DUURDER NA RIJKSBEZUINIGINGEN

Onze collega’s van treinreiziger.nl deden onderzoek naar de prijsstijgingen in het OV. De conclusie: de tarieven stegen de afgelopen jaren fors, soms zelfs zeer fors. Voor Beter OV vindt at die tariefstijging niet per se de decentrale overheden en de vervoerders moet worden verweten. Politiek Den Haag heeft enorme bezuinigingen opgelegd. Daardoor moest decentraal gekozen worden tussen twee kwaden: aanbod omlaag of prijzen omhoog. De Haagse politici hebben dan wel makkelijk praten over de reiziger die op de eerste plaats zou komen.

Bekijk hier het onderzoek van treinreiziger.nl.

24 juli 2013

EUROPESE REGELGEVING BETALINGSVERKEER MAG NIET NADELIG VOOR REIZIGER UITPAKKEN

Ook Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV is bezorgd over de discussie die op dit moment in Europa wordt gevoerd over de organisatie en de kosten van het betalingsverkeer in de lidstaten. De huidige organisatie en het huidige kostenniveau in Nederland zijn meer dan prima. Invoering van Europese regelgeving kan  leiden tot nadelige effecten voor de reiziger omdat de kosten voor het gebruik van elektronisch betalen voor de Nederlandse consument kunnen toenemen.

Veel reizigers gebruiken tegenwoordig de OV-chipkaart om te betalen voor hun reis. Deze kaart kan worden opgeladen doormiddel van 'gewone' betaalkaarten (pinpas, Ideal), zowel online als op de stations. Door de invoering van de OV-chipkaart zou het reizen met het openbaar vervoer gemakkelijker moeten worden, en niet duurder. Ook zijn de kaartautomaten op de treinstations vooral ingericht om betalingen met de pinpas goed te verwerken. Bankbiljetten accepteren deze automaten om veiligheidsredenen niet. Ook het contant betalen aan loketten (voorzover nog aanwezig) wordt ontmoedigd. De NS rekent voor een lokethandeling 50 cent extra.

Nu de Europese Commissie van plan is om de interbancaire vergoeding, ook wel interchange genoemd, centraal te reguleren bestaat het risico dat de kosten voor kaartbetalingen eenzijdig bij de consument komen te liggen met alle nadelige gevolgen  van dien.

Het betalingsverkeer in Nederland is één van de meest efficiënte in Europa. De vraag is daarom of Europees ingrijpen de balans op de Nederlandse markt niet verstoort. De Nederlandse overheid heeft al in een eerder stadium aangegeven dat het er de voorkeur aan geeft om dit proces op natuurlijke wijze door de betrokken partijen op nationaal niveau te laten plaatsvinden. De Europese Commissie lijkt daar geen boodschap aan te hebben. De Maatschappij voor Beter OV deelt de bezorgdheid van onder andere Detailhandel Nederland, dat Nederland (en dus ook de OV-gebruiker) de dupe wordt van een slechter ontwikkelde betaalmarkt in andere Europese landen.

21 februari 2013

NS-REIZIGER DREIGT OP TE DRAAIEN VOOR OPLOSSING DUBBEL OPSTAPTARIEF

De NS-reiziger dreigt de rekening te moeten betalen voor het oplossen van het dubbele opstaptarief dat passagiers nu nog moeten betalen als ze onderweg noodgedwongen met twee verschillende vervoerders moeten reizen. Het overgrote deel van de NS-klanten heeft aan dit dubbele tarief thans part noch deel, maar moet dus wel de oplossing betalen. Voor Beter OV legt in een brief aan de staatssecretaris uit waarom dat onwenselijk is en doet een beroep om af te zien van deze blunder.

AAN:

De Staatssecretaris van

Infrastructuur en Milieu

Mevrouw W. Mansveld

Amsterdam, 20 februari 2013

Zeer geachte mevrouw Mansveld,

De door u aangedragen oplossing voor het dubbele opstaptarief voor reizigers die zowel met de NS als met een regionale treinmaatschappij reizen, leidt ertoe dat uiteindelijk treinreizigers die part noch deel aan het probleem hebben, de rekening hiervoor gepresenteerd krijgen.

Een aantal regionale spoorvervoerders en opdrachtgevers hebben bij de vaststelling van regionale tarieven en subsidies steeds aangenomen dat doorgaande treinreizigers twee keer het opstaptarief zouden betalen. Nu blijkt dat dat dubbele opstaptarief terecht tot het verleden zal gaan behoren, wordt duidelijk dat de vervoerders deze ontvangsten in een aantal concessies dus wel hebben meegerekend in hun tariefvoorstellen aan de decentrale overheden. Zo konden ze schermen met een iets lager kilometertarief dan eigenlijk correct was. Of met meer exploitatie-opbrengsten. Deze methode is extra onrechtvaardig omdat de kilometerprijs voor passagiers die uitsluitend in een regio reizen iets wordt gedrukt door reizigers die onderweg van vervoerder moeten wisselen extra te laten betalen.

Er is dus geen enkele rechtvaardiging te vinden voor uw plannen om die zogenaamde inkomstenderving met gemeenschapsgeld bij te passen. En er is al helemaal geen rechtvaardiging voor een verhoging van de tarieven die de NS aan zijn reizigers in rekening zou moeten brengen om daarmee dit financiële gat in de toekomst te dichten. Het door een wijziging in de vervoerconcessie van de NS aan de wilgen hangen van de tariefbescherming voor reizigers die in de huidige NS-concessie ligt verankerd (enkeltjes, retourtjes en trajectabonnementen 2e klas mogen in prijs niet harder stijgen dan de inflatie plus de vergoeding die aan ProRail wordt betaald voor het gebruik van het spoor) kan naar onze mening niet aan de orde zijn. Het overgrote deel van de NS-reizigers stapt niet over op/van een decentrale spoorvervoerder en heeft aan het probleem dus part noch deel, en dient daar dus ook niet voor op te draaien door het betalen van een extra duur treinkaartje. Sterker nog: de tarieven zijn op regionale spoorlijnen per kilometer mogelijk iets te laag, terwijl de NS nooit heeft afgezien van het maximaal benutten van de in de concessie toegestane tariefstijging.

De provincies en de regionale spoorvervoerders zullen dit financiële probleem zélf moeten oplossen. Dat kan door de regionale tarieven te verhogen, de subsidie aan de vervoerder te verhogen of door ervan uit te gaan dat de reizigersgroei die regionale vervoerders vaak weten te realiseren, voldoende oplevert om een financiële tegenvaller te compenseren. Nogmaals: zij zijn degenen die het slechte uitgangspunt hebben gehanteerd dat reizigers twee keer het opstaptarief zouden moeten betalen en er is geen enkele reden, waarom de belastingbetaler of de NS-klant daarvoor uiteindelijk zou moeten opdraaien. Ook vinden wij niet, dat de NS behoort te worden gebruikt als kassa c.q. doorgeefluik voor de oplossing van een decentraal tariefprobleem.

Daarom doen wij een dringend beroep op u, af te zien van een extra tariefstijging voor NS-klanten en van een aanpassing van de vervoerconcessie van de NS.

Het gedoe met het dubbele opstaptarief is overigens slechts een van de vele problemen rond de OV-chipkaart en de gevolgen van de marktordening voor de doorgaande treinreiziger. Ook deze andere problemen behoeven oplossingen. Die zaken, echter, vallen buiten het bestek van deze brief.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

voorzitter

20 februari 2013

TEVREDEN MET OPSCHORTING EINDE PAPIEREN KORTINGKAARTJE

Voor Beter OV is zeer tevreden met het besluit van de NS, de papieren treinkaartjes voor houders van kortingproposities vooralsnog niet af te schaffen.

Voor Beter OV had diverse malen gevraagd, de papieren kaartjes nog niet af te schaffen, zolang onvolkomenheden aan het chipkaartsysteem en de prijsstelling nog niet waren opgelost, en ook de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland vroeg daar vandaag om.

Het is mooi dat de NS aan deze oproepen gehoor heeft gegeven. De komende tijd zullen NS, de andere spoorwegmaatschappijen, het ministerie, de provincies en de reizigersorganisaties hard aan de slag moeten om te komen tot een behoorlijk tariefsysteem dat reizigers vrijwaart van onredelijke effecten ten opzichte van de papieren kaartjes.

SCHAF PAPIEREN KAARTJE NOG NIET AF

Voor Beter OV ondersteunt de oproep van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland aan de NS om de papieren kortingkaartjes nog niet af te schaffen. Er is voor reizigers nog veel onduidelijkheid en er kleven onredelijke nadelen aan het afschaffen van het papieren kaartje, zoals het punt van verdwenen degressie bij reizen op regionale spoorlijnen en prijsnadeel voor houders van Voordeelurenkaarten die deels voor en deels na 9 uur ’s morgens reizen.

Ook bestaat er een probleem voor de mensen die gebruik willen maken van het met korting meereizen van passagiers die zelf geen Voordeelurenkaart hebben. Die mogen, op grond van het handhaven van de huidige regeling, met een OV-chipkaart met korting meereizen, maar dienen die korting dan voor het instappen bij een NS-automaat te activeren. Echter, op een aantal regionale treinstations bevindt zich geen NS-automaat. Voor Beter OV wees de NS afgelopen najaar al op het probleem van de hier en daar ontbrekende NS-automaten, maar de NS heeft zich niet willen inspannen om op deze stations alsnog een NS-automaat te plaatsen. Daarmee voldoet de NS dus niet aan de voorwaarde dat de OV-chipkaart de reisvoorwaarden van kortingkaarthouders niet zou verslechteren.

Er is voor de NS ook geen enkele reden om het papieren kortingkaartje al af te schaffen. In de automaten blijven printers zitten, die de kaartjes zónder korting blijven afdrukken. Het afdrukken van kortingkaartjes is dus geen enkel probleem.


19 februari 2013

LAAT NS-KLANT NIET OPDRAAIEN VOOR TARIEFPROBLEEM IN DE REGIO

Regionale spoorvervoerders en hun opdrachtgevers hebben zich rijk gerekend op basis van een verkeerd uitgangspunt en de belastingbetaler en de NS-reiziger dreigen daar nu voor op te draaien. Dat is de slotsom van de oeverloze discussies die in OV-land zijn gevoerd over het dubbele opstaptarief en de financiële tegenvaller waarvan wordt beweerd dat die het gevolg zal zijn van het beëindigen daarvan.

Het gedoe met het dubbele opstaptarief is slechts een van de vele problemen rond de OV-chipkaart en de gevolgen van de marktordening voor de doorgaande treinreiziger. Ook deze andere problemen behoeven oplossingen.

De staatssecretaris wil de regionale treinvervoerders schadeloos stellen voor de inkomstenderving die het gevolg zou zijn van het afschaffen van het dubbele opstaptarief. Maar er ís helemaal geen inkomstenderving. Althans, niet in de zin van dat er onterecht inkomsten van de regionale spoorwegondernemingen worden afgepakt. Nee, er is wat anders aan de hand. Er komt slechts een einde aan een onterechte bevoordeling van die vervoerders.

De regionale spoorvervoerders en hun opdrachtgevers hebben bij de vaststelling van tarieven en subsidies steeds aangenomen dat doorgaande treinreizigers twee keer het opstaptarief zouden betalen. Nu blijkt dat dat dubbele opstaptarief tot het verleden zal gaan behoren, hebben vervoerders deze ontvangsten dus wel meegerekend in hun tariefvoorstellen aan de decentrale overheden. Zo konden ze schermen met een iets lager kilometertarief dan eigenlijk correct was. Of met meer exploitatie-opbrengsten. Altijd handig, met name bij een bieding als er weer een decentrale spoorlijn door de provincie werd aanbesteed. En de opdrachtgevende provinciale overheden stonden erbij en keken ernaar.

Er is geen enkele rechtvaardiging te vinden voor de beslissing van de staatssecretaris om die zogenaamde inkomstenderving met gemeenschapsgeld bij te passen. En er is al helemaal geen rechtvaardiging voor een verhoging van de tarieven die de NS aan zijn reizigers in rekening kan brengen om daarmee dit financiële gat in de toekomst te vullen. Ook het daarmee aan de wilgen hangen van de tariefbescherming voor reizigers die in de NS-concessie ligt verankerd (enkeltjes, retourtjes en trajectabonnementen 2e klas mogen in prijs niet harder stijgen dan de inflatie plus de vergoeding die aan ProRail wordt betaald voor het gebruik van het spoor) kan dus niet aan de orde zijn. De provincies en de regionale spoorvervoerders zullen dit financiële probleem zélf moeten oplossen. Zij zijn degenen die het slechte uitgangspunt hebben gehanteerd dat reizigers twee keer het opstaptarief zouden moeten betalen en er is geen enkele reden, waarom de belastingbetaler of de NS-klant daarvoor zou moeten opdraaien. Nogmaals: het is een decentraal probleem.


16 februari 2013

NS NIET IN POSITIE OM UITSPRAKEN OVER LANDELIJK TREINTARIEF TE DOEN

De NS is niet de aangewezen vervoerder om iets te zeggen over de wenselijkheid en invulling van één treintarief dat ook geldig is bij de andere spoorvervoerders. De tarieven op de decentrale lijnen worden vastgesteld in overleg tussen de decentrale vervoerders en de desbetreffende provincies. Het is niet aan de NS om te tornen aan die regionale tariefbevoegdheid. De provincies en de kleinere spoorvervoerders zijn er in geslaagd, de uiterst magere kwaliteit die de NS daar eerst bood, fors te verbeteren. Zij dienen dus ook veel zeggenschap te houden over de tarieven.

Een belangrijk argument waarom de NS niet in de positie is om zijn wil aan anderen op te leggen, is de buitengewoon slechte wijze waarop de NS zelf het OV-chipkaartsysteem heeft geïmplementeerd. Door technische onvolkomenheden kost een enkeltje van 100 kilometer een ander bedrag dan een retourtje van twee keer 50. Ook is het OV-chipkaartsysteem niet in staat om een reis die voor een deel in de spits en voor een deel buiten de spits valt, op een eerlijke wijze aan de reiziger in rekening te brengen.

Uiteraard dient het gebruiksgemak voor reizigers die met verschillende vervoerders reizen, te worden verbeterd. Ook dienen tariefnadelen voor de reizigers te worden weggewerkt. Daartoe dient het Nationaal OV-beraad knopen door te hakken, waarbij de stem van de reizigersorganisaties zwaar moet wegen en waarna de staatssecretaris in de nieuwe vervoerconcessie voor het hoofdrailnet de juiste bepalingen moet opnemen, die aan het benadelen van reizigers van en naar decentrale spoorlijnen een einde maken.


7 februari 2013

BRENG COMPENSEERT REIZIGERS BIJ CHIPKAARTPROBLEEM

Vanavond ontving de Maatschappij Voor Beter OV het goede bericht van vervoerder BRENG dat het reizigers gaat compenseren die extra kosten kwijt zijn voor een ritje met een Duitse bus op lijn 58. Onlangs bleek dat reizigers geweigerd werden door chauffeurs van de NIAG terwijl ze in het bezit waren van een geldige OV-Chipkaart voor lijn 58 van Nijmegen naar Emmerich. De reizigers kregen de keuze om uit te stappen of een duur Duits kaartje te kopen.

Voor Beter OV had onlangs opheldering gevraagd bij de Duitse vervoerder NIAG en opdrachtgever Stadsregio Arnhem Nijmegen. Helaas heeft de NIAG tot op heden niet gereageerd. BRENG neemt nu het initiatief. In de bus en bij het loket in Nijmegen kunnen reizigers van lijn 58 een formulier krijgen voor compensatie.

Ondanks dit initiatief, waar Voor Beter OV heel positief over is, benadrukt Voor Beter OV dat er een permanente oplossing moet komen voor deze reizigers. Of het nu acceptatie is van de OV-Chipkaart of desnoods gratis vervoeren. Formulieren ophalen en insturen voor de dagelijkse reis is immers verre van ideaal. Daarom roept Voor Beter OV de Stadsregio, BRENG en bovenal NIAG nogmaals op hier een goede en permanente oplossing voor te vinden.


29 januari 2013

STADSREGIO REAGEERT OP OV-CHIPKAARTMISSER

Voor Beter OV vroeg om compensatie voor de reizigers die in de kou staan door de heisa met de NIAG-OV-Chipkaart. De Stadsregio heeft een reactie:

“Lijn 58 is een Duitse lijn van vervoerder NIAG. Het is dus niet aan de stadsregio om van de vervoerder te eisen reizigers te compenseren. Wel spelen we hier een bemiddelende rol in, want zoals eerder gezegd willen we dat het snel wordt opgelost voor de reizigers. Reizigers hebben overigens nog een alternatief; ze kunnen gebruik maken van lijn 57 waar de stadsregionale OV-chipkaartproducten wel geldig zijn. Op 14 februari hebben we een afspraak bij de Euregio Rijn-Waal om te praten over Breng Vrij abonnementen op lijn 58 en het vastleggen van afspraken tussen Breng en NIAG in een overeenkomst.”


28 januari 2013

CHIPKAARTSTORING? REIZIGERS MOGEN NIET MEE…

17:00 uur

Breng heeft inmiddels gereageerd:

De problemen zijn technisch van aard. Het probleem in de handhelds is ontstaan door nieuwe productdefinities van NS (betreft aanpassingen door dubbel instaptarief). Er is een nieuwe productfamilie toegevoegd aan het systeem, deze wordt niet herkend door de mobiele apparatuur. Daardoor wordt onterecht saldo afgeschreven.

Dit is nogal haastig doorgevoerd door NS en de gevolgen waren niet direct bekend. De gevolgen zijn inmiddels in kaart gebracht.

Wij verwachten op zeer korte termijn een akkoord van TLS, dan kunnen wij direct daarna de nieuwe software uitrollen.

Er is ook een reactie van Kees Luesink, portefeuillehouder Stadsregio Arnhem - Nijmegen:

"Wij vinden dit een onacceptabele situatie voor de reizigers en hebben onze vervoerder direct om uitleg én een oplossing gevraagd. Het probleem zit in de apparatuur (zie reactie van de vervoerder). Deze week verwachten wij een oplossing. Wij blijven hier op toezien."

De Maatschappij Voor Beter OV wijst er nogmaals op dat het onacceptabel is dat reizigers gedupeerd worden als er weer technische problemen zijn met de apparatuur voor de OV-Chipkaart. Ook in andere regio's is dit voorgekomen. Ons standpunt is dat reizigers desnoods gratis mee mogen rijden als de OV-Chipkaart systemen het niet doen, om welke reden dan ook.


16:00 uur

De Maatschappij Voor Beter OV is geschokt over het nieuws dat reizigers op de grenslijn van Emmerich naar Nijmegen door chauffeurs geweigerd worden omdat de OV-chipkaartapparatuur niet naar behoren werkt. Voor Beter OV vindt dat technische problemen met de OV-Chipkaart nooit de reiziger mogen duperen.

Het nieuws dat de Duitse vervoerder NIAG de apparatuur uitgeschakeld heeft komt bovenop de tariefverhoging sinds begin dit jaar door het opheffen van de Sterabonnementen die tot dan toe ook geldig waren op de bus van Arnhem naar Emmerich als onderdeel van wederzijdse erkenning van vervoersbewijzen in de grensregio. De nieuwe BRENG-abonnementen zijn ondanks aandringen nog altijd niet geldig op de Duitse bus.

Nederlandse reizigers moeten nu contant betalen want de OV-chipkaart wordt nu niet meer door chauffeurs geaccepteerd. En alternatieven zijn er niet meer.

De Maatschappij Voor Beter OV doet een zeer dringend beroep op de Stadsregio Arnhem/Nijmegen en de vervoerders Hermes (BRENG) en NIAG om hier direct een oplossing voor te vinden waarvan de reizigers geen last hebben. De keuze voor de OV-chipkaart mag zoals gezegd nooit als excuus worden gebruikt om reizigers achter te laten of meer te laten betalen.


4 januari 2012

CHIPKAARTBLUNDER LEIDT TOT EXTRA KOSTEN REIZIGER

Opnieuw wordt een blunder duidelijk in het OV-chipkaart-systeem. Houders van kortingkaarten of andere abonnementen betalen in sommige gevallen te veel voor hun treinreis. Aan reizigers wordt medegedeeld dat de fout voorlopig niet zal worden rechtgezet.

Voor Beter OV stuurde een boze brief aan Arriva, Veolia, NS en TLS en eist dat de gedupeerde reizigers desnoods gratis worden vervoerd:

Geachte mevrouw Thijssen, geachte heren Hettinga en Nelemans,

In de FAQ over de NS-abonnementen lezen wij deze uiterst verontrustende mededeling:

Als u binnen 35 minuten uitcheckt bij de bus en weer incheckt bij een trein van Arriva, Syntus of Veolia, dan kunt u helaas niet inchecken met uw NS-abonnement. Het gevolg is dat u niet de korting ontvangt die bij uw abonnement hoort. In plaats daarvan reist u op saldo. Dit is een tijdelijke situatie voor de komende maanden. Voor nadere informatie kunt contact opnemen met de betreffende regionale vervoerder. Ondertussen werken wij aan een oplossing.

Wij zijn oprecht verbaasd dat er zo’n ernstige fout in het OV-chipkaartsysteem zit. Sterker nog, wij zijn uiterst ongerust dat zo’n fout überhaupt kán bestaan. Het gevolg van deze fout is dus dat aan reizigers die per bus naar een station reizen, voor hun aanvullende treinreis een te hoog bedrag in rekening wordt gebracht.

Overigens is bovengenoemde tekst erg onhandig geformuleerd. De tekst zou de indruk kunnen wekken dat passagiers die een busreis van langer dan 35 minuten hebben gemaakt, geen nadeel van dit probleem ondervinden. Er wordt verwarring geschapen tussen de 35 minuten overstaptijd waarbinnen niet opnieuw een opstaptarief wordt berekend en de verblijfsduur in een bus van Arriva, Syntus en Veolia. Wij adviseren de tekst te veranderen in:

Als u nadat u bij de bus bent uitgecheckt binnen 35 minuten weer incheckt bij een trein van Arriva, Syntus of Veolia, dan kunt u… enzovoort

Het probleem dat de reiziger te veel betaalt wordt door deze tekstwijziging uiteraard niet opgelost.

Ongeveer een jaar geleden hoorden wij NS-directeur Bert Meerstadt en Arriva-directeur Anne Hettinga tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer stellig beloven dat allerlei overstap- en tariefproblemen bij het gebruik van NS-treinen en FMN-treinen spoedig tot het verleden zouden behoren. Hoe het ook zij: het feit dat er “enkele maanden” voor worden uitgetrokken om dit probleem eens een keertje op te lossen, vinden wij volstrekt onacceptabel. Wij dringen er daarom met klem op aan, dat de fout in het OV-chipkaartsysteem onmiddellijk wordt rechtgezet. Zolang dat niet is gebeurd, verzoeken wij Arriva, Syntus en Veolia de houders van NS-abonnementen die met de bus naar het station zijn gereisd, per trein gratis mee te nemen. De reiziger dient niet extra te moeten betalen voor een systeemfout, die die reiziger niet kan worden verweten. Het risico van deze fout dient bij de vervoerders te liggen. Een eventueel aanwezige conducteur kan dan bijhouden, hoeveel reizigers dit betreft. In de discussie of Arriva, Veolia en Syntus een eventuele opbrengstderving in rekening willen brengen bij de NS of bij TLS willen wij ons vooralsnog niet mengen.

Ter kennisname zonden wij een afschrift van deze brief naar de staatssecretaris van IenM, het IPO, de SKVV en de commissie-Meijdam.


16 november 2012

STOPZETTEN AUTOMATISCHE INCASSO OV-CHIPKAART BLIJKT KNAP LASTIG

0:00 UUR

Het afgeven van een machtiging voor het automatisch afschrijven van geld van uw bankrekening om het saldo op uw OV-Chipkaart aan te vullen is een fluitje van een cent. Het intrekken van deze machtiging blijkt echter heel wat meer voeten in de aarde te hebben: het is niet mogelijk om dat met onmiddellijke ingang te doen en u moet ervoor naar een loket, ook als het station in uw woonplaats niet eens een loket heeft!

Voor Beter OV eist een snelle oplossing.

In afwachting daarvan, valt het toestaan van "Automatisch Opladen" af te raden. U zit er zo aan vast, u komt er niet zomaar vanaf.

Onderstaand de brief aan TLS, de vervoerders en hun opdrachtgevers.

AAN:

TLS

NS

FMN

De vervoerbedrijven in de drie grote steden

IPO

SKVV

Amsterdam, 12 november 2012

Geachte dames en heren,

Ons bereikte een klacht van een reiziger die het ‘automatisch opladen’ wil stopzetten. Overigens gaat het hier niet zozeer om ‘automatisch opladen’, maar om ‘automatisch afschrijven’ van de bankrekening van de reiziger. De reiziger die zich tot ons wendde kreeg via internet het volgende te lezen:

Stopzetten automatisch opladen

U ontvangt thuis een bevestigingsbrief voor het stopzetten van automatisch opladen. Met deze brief, uw legitimatiebewijs en uw OV-chipkaart gaat u naar een balie van een OV-bedrijf. Daar wordt het automatisch opladen van uw OV-chipkaart gehaald.

Wij vinden dit volstrekt onaanvaardbaar. Het stopzetten van een automatische incassomachtiging dient net zo eenvoudig te zijn als het verlenen van deze machtiging. Voor het verlenen van deze machtiging hoeft de reiziger niet naar een balie, dus dan dient deze hindernis bij het stopzetten ook niet te worden opgeworpen. Daarnaast dient een consument zijn automatische incassomachtiging per direct te kunnen stopzetten, en niet pas minimaal een dag later omdat er blijkbaar eerst bij TLS een formulier dient te worden geprint, en dit vervolgens per post naar de reiziger moet worden opgestuurd.

Wij hebben er begrip voor, dat reizigers die het saldo van hun OV-chipkaart willen halen en contant willen laten uitbetalen, zich met een legitimatie bij een loket dienen te melden. Dit dient de bescherming van de reiziger tegen fraude en diefstal. Maar bij het stopzetten van een automatische incasso loopt de reiziger geen financiële averij op, dus het moeten verschijnen met een legitimatie dient geen enkel doel.

Overigens is naar onze mening bij het ‘automatisch opladen’ sprake van eenmalige machtigingen die daar eigenlijk niet voor zijn bedoeld. Die zijn eigenlijk bedoeld voor loterijen en prepaidkaarten zodat klanten ze niet kunnen terugboeken. Bij loterijen kon men zich ook heel makkelijk aanmelden en ging afmelden moeilijk; tegenwoordig moeten exploitanten van loterijen afmelden via internet ook toestaan.

Wij verzoeken u met klem:

Om uiterlijk op 1 december te realiseren dat reizigers via internet, bij een verkoopautomaat of afhaalautomaat of aan het loket met onmiddellijke ingang hun ‘automatisch opladen’ kunnen uitzetten en daarmee de bijbehorende machtiging kunnen intrekken.

Om bij wijze van overgangsmaatregel met ingang van heden alvast te realiseren dat reizigers aan het loket met onmiddellijke ingang hun ‘automatisch opladen’ kunnen uitzetten en daarmee de bijbehorende machtiging kunnen intrekken.

Hoogachtend,

Maatschappij Voor Beter OV,


12:00 UUR

Translink Systems mailde de volgende reactie naar Voor Beter OV: “Meer dan 1,1 miljoen mensen maken gebruik van automatisch opladen. Uit recent onderzoek blijkt dat automatisch opladen als één van de grootste voordelen van de OV-chipkaart wordt gezien. De groep mensen die automatisch opladen wil beëindigen is zeer klein. Als de kaart wordt beëindigd of defect is, wordt automatisch opladen vanzelf beëindigd. Daar hoeft de kaarthouder niets voor te doen. Trans Link Systems bekijkt op dit moment hoe het stopzetten van automatisch opladen kan worden vereenvoudigd.”

Voor Beter OV stelt dat in het verleden wel het aanzetten van het automatisch opladen is vereenvoudigd (daarvoor kan de functie op de chipkaart bij een automaat worden geactiveerd in plaats van verplicht bij een loket), maar dat toen is nagelaten, het stopzetten eveneens te vereenvoudigen (dan dient de functie op de chipkaart weer te worden gedeactiveerd, maar de -aan activeren verwante- mogelijkheid om ook dat bij een automaat te doen in plaats van aan ene loket is toen niet meteen ook gerealiseerd). Dat slechts weinig mensen het automatisch activeren -de machtiging tot automatisch incasso dus- zouden willen stopzetten, wordt mogelijk ook verklaard door de ingewikkeldheid van de procedure. Daar is overigens al meer dan een jaar geleden over geklaagd bij TLS.

15 oktober 2012

OV-CHIPKAART VOOR BLINDEN WEDEROM HALF WERK

De nieuwe chipkaart voor blinden en slechtzienden, die de NS heeft aangekondigd, is voor visueel gehandicapte treinpassagiers een stap vooruit. Zij kunnen hun reis van tevoren bestellen en hoeven op de stations niet meer in- en uit te checken. Maar dat neemt niet weg dat deze nieuwe chipkaart slordig is uitgewerkt. Bij metro’s en andere OV-middelen moeten blinden ook met de nieuwe kaart gewoon blijven in- en uitchecken.

Ook de reis van vertrekadres naar station of van het station naar bestemmingsadres wordt door slechtzienden met het OV gemaakt. Dus ook deze reizen dienen goed toegankelijk te zijn. Het feit dat de blindenkaart wel wordt aangepast voor het treinvervoer, maar niet voor metro, tram en bus, laat voor de zoveelste keer zien dat het OV-chipkaartsysteem als los zand aan mekaar hangt. Slogans als één kaart voor het gehele OV blijken opnieuw een lege huls.


4 oktober 2012

DE BRIEF OVER DE TARIEFSTIJGING IS UIT

AAN

TLS

De Stads- en streekvervoerders in Nederland

De concessieverleners van de stads- en streekvervoerders: IPO en SKVV

De NS

De concessieverlener van de NS: De minister van IenM

Betreft: terugdraaien tariefstijging vervangende OV-chipkaarten

Amsterdam, 4 oktober 2012

Dames, heren,

Sinds 1 oktober kost een vervangende OV-chipkaart wanneer de originele chipkaart beschadigd is geraakt € 11,- in plaats van € 7,50. Dat is een stijging van maar liefst bijna 50%.

Voor Beter OV vindt zo’n stijging onaanvaardbaar hoog, zeker ook in verhouding tot de werkelijke kosten van een plastic kaart met een chip erin.

Wij hebben begrepen, dat het bedrag van € 11 is ingevoerd op verzoek van de vervoerbedrijven en dat hierover niet ordentelijk (dus tijdig) is overlegd met de consumentenorganisaties.

Wij verzoeken u om deze prijsverhoging terug te draaien, in ieder geval in afwachting van een advies van het LCO, het LOCOV en de ROCOVs. Voorts verzoeken wij u aan passagiers die reeds € 11 voor een vervangende OV-chipkaart hebben betaald, € 3,50 terug te geven.

Graag ontvangen wij met grote spoed uw reactie.


2 oktober 2012

VOOR BETER OV EIST OPSCHORTING TARIEFSTIJGING VERVANGENDE CHIPKAART

Voor Beter OV heeft vandaag van TLS verlangd, dat de stijging van de vervangingsprijs voor beschadigde OV-chipkaarten (waar wij op 1oktober over berichtten) wordt opgeschort. Uit de nieuwste informatie maakt Voor Beter OV op dat aan de consumentenorganisaties niet tijdig om advies is gevraagd. Zodra een reactie van TLS is ontvangen, leest u deze hier.1 oktober 2012

VERVANGENDE OV-CHIPKAART DUURDER

Voor Beter OV werd gewezen op een prijsstijging. Een vervangende OV-chipkaart kost voortaan € 11,- in plaats van € 7,50. TLS zegt weliswaar dat dit bedrag niet hoeft te worden betaald bij een verborgen gebrek aan de kaart, maar ook bij normaal gebruik kan een chipkaart een keer beschadigd raken.

Voor Beter OV heeft bij TLS om opheldering gevraagd. Wordt dus vervolgd.


20 augustus 2012

NIET OP ALLE STATIONS KAARTJESAUTOMATEN

Op sommige decentrale stations zijn of komen geen kaartverkoopautomaten van de NS. Voor Beter OV vindt dat onaanvaardbaar. Daarom een brief aan ProRail en NS:

AAN:

ProRail, mevrouw Marion Gout

NS, mevrouw Ingrid Thijssen

Amsterdam, 20 augustus 2012,

Geachte mevrouw Gout en mevrouw Thijssen,

In de nieuwsbrief over station Hengelo Gezondheidspark, dat in december zal worden geopend staat: “Let op: In de toekomst kunt u niet meer met treinkaartjes reizen. Hier wordt op het station Hengelo Gezondheidspark al rekening mee gehouden. U kunt op dit station geen kaartjes kopen, maar alleen via OV-chip inchecken.”

Het station Hengelo Gezondheidspark ligt aan de spoorlijn Hengelo - Zutphen en zal door een decentrale spoorwegonderneming worden bediend. Maar dat neemt niet weg dat ook reizigers die eveneens een deel van hun reis met de NS maken van het station gebruik zullen maken. Net als op de andere stations die uitsluitend door de decentrale vervoerders worden bediend, behoort dus ook op dit station een kaartautomaat te zijn waar reizigers ook de doorgaande papieren vervoerbewijzen kunnen kopen die de NS nog in zijn assortiment voert.

Wij verzoeken u, te inventariseren op welke decentrale stations (nu in gebruik en in de toekomst te openen) een NS-kaartverkoopautomaat ontbreekt;

Wij verzoeken u, te bewerkstelligen dat op de stations die nu in gebruik zijn en waar een NS-kaartverkoopautomaat ontbreekt onmiddellijk alsnog een NS-kaartverkoopautomaat wordt geplaatst en dat op de nog te openen stations op de dag van opening een NS-kaartautomaat zal zijn geplaatst.

Het kan naar ons oordeel niet zo zijn, dat de NS nog papieren plaatsbewijzen hanteert die vervolgens niet op alle stations worden verkocht. Temeer daar juist op treinreizen die deels via de NS en deels via een decentrale vervoerder worden gemaakt, de OV-chipkaart nog niet naar behoren functioneert.


Een afschrift van deze brief zonden wij aan:

Gemeente Hengelo
De Minister IenM

De Commissie-Meijdam

De Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

partner


9 april 2012

GEDUPEERDE REIZIGERS VODAFONE-STORING DIENEN TE WORDEN GECOMPENSEERD

Door de aanhoudende problemen bij Vodafone kunnen reizigers niet altijd saldo opladen of een reisproduct op hun chipkaart zetten. Voor Beter OV verlangt dat de schade aan de desbetreffende reizigers wordt vergoed. Daarom een brief:

AAN:

De directeur van de RET

De portefeuillehouder OV van de Stadsregio Rotterdam

De directeur van de HTM

De portefeuillehouder OV van het Stadsgewest Haaglanden

Amsterdam, 9 april 2012

Geachte dame en heren,

Door een storing bij Vodafone is het, blijkens de websites van RET en HTM, soms niet goed mogelijk om saldo of andere reisproducten op chipkaarten te laden. De reiziger kan hier niets aan doen. Het is een keuze van de vervoerbedrijven en hun opdrachtgevers, de communicatie tussen centrale computers en afhaal- en/of oplaadautomaten niet in eigen beheer te verzorgen, maar uit te besteden aan Vodafone. Desondanks wordt het probleem bij de reiziger neergelegd. Deze dient, blijkens mededelingen die aan reizigers zijn gedaan, ondanks het soms niet goed kunnen opladen van reisproducten en/of saldo toch in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs. In de praktijk betekent dat, dat reizigers in sommige gevallen zijn aangewezen op de buitengewoon dure wagenverkoopkaartjes.

Het kan naar onze mening niet zo zijn, dat reizigers door technische problemen in de datacommunicatie van het OV-chipkaartsysteem in hun portemonnee worden getroffen. Immers, de verantwoordelijkheid voor een goed werkend betaalsysteem en de risico’s met betrekking tot het falen daarvan liggen bij de vervoerder en diens opdrachtgever en uiteraard niet bij de reiziger. Goedwillende reizigers die financieel zijn benadeeld door de storing, dienen het teveel betaalde dus vergoed te krijgen.

Daarom vragen wij u, op welke wijze reizigers die financiële nadeel hebben geleden door de storingen in het dataverkeer dat onder uw verantwoordelijkheid wordt verzorgd, hiervoor worden gecompenseerd. Verder vernemen wij graag van u, op welke wijze de reizigers hierover worden ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

G.J. Nielsen

partner


2 april 2012

MINISTER MOET ONWETTELIJKE PRIJSSTIJGING STADS/SREEKSUPPLEMENTEN TERUGDRAAIEN

Voor Beter OV wil dat minister Schultz de illegale prijsstijging van de supplementen voor stads- en streekvervoer die bij NS-trajectkaarten worden geleverd, terugdraait. Deze supplementen zijn fors in prijs gestegen, terwijl Voor Beter OV in het najaar van 2011 al alarm had geslagen over de gang van zaken. Op 27 maart schreef de minister aan de Tweede Kamer dat ze de illegale prijsstijging wenst te gedogen. Deze prijsstijging is echter in strijd met de Wet Personenvervoer 2000, die tijdige advisering door consumentenorganisaties voorschrijft. Daarnaast was toegezegd dat er het eerste jaar na afschaffing van de strippenkaart “tariefrust” voor abonnementen zou zijn. De minister schendt met het gedogen ook deze afspraak met de Tweede Kamer.

Voor Beter OV schreef onderstaande brief aan de minister:


AAN:

De minister van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Betreft: ongeoorloofde prijsstijging stads/streeksupplementen

Amsterdam, 1 april 2012

Zeer geachte mevrouw Schultz,

Voor Beter OV is geschrokken van de inhoud van uw 6e Voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart. In die brief staat te lezen, dat u gedoogt dat de in de WP2000 en het BP2000 verankerde consumenteninspraak met voeten wordt getreden en dat u accepteert dat -in tegenstelling tot de wet en het besluit- én in tegenspraak tot wat u met de Tweede Kamer hebt afgesproken, reizigers met een stads- streeksupplement bij hun NS-trajectkaart opeens veel te veel moeten betalen.

Zonder ordentelijk overleg met de consumentenorganisaties zijn de prijzen voor de stads/streeksupplementen met ingang van 1 januari 2012 fors verhoogd. In uw brief schrijft u dat u “ervan uitgaat dat partijen deze situatie in de toekomst zullen voorkomen.” Zo’n stellingname is -als u ons de vrijheid toe wilt staan, dat zo te formuleren- een minister die telkens zegt dat de reiziger met een hoofdletter R moet worden geschreven, onwaardig. U dient naar onze mening dit soort schendingen niet te gedogen, maar de betrokkenen een aanwijzing te geven, deze tariefstijging met terugwerkende kracht ongedaan te maken. Voorts roepen wij u op, te verordonneren dat het teveel betaalde aan de desbetreffende reizigers wordt terugbetaald.

Een ander argument om tot deze aanwijzing over te gaan, is het volgende. Bij het uitzetten van het NVB is voor abonnementen “tariefrust” gedurende een jaar afgesproken. Deze tariefrust maakt dus ook deel uit van de instemming die een Kamermeerderheid heeft geuit

met het definitief uitschakelen van het NVB. U schrijft in uw brief weliswaar dat van de opbrengsten van de stad/streeksupplementen 40% terechtkomt bij stadsregio’s waar dat jaar tariefrust al is verstreken, maar dat is geen argument om het er dan maar bij te laten zitten. 60%, immers, komt -indien u niet alsnog ingrijpt- terecht bij OV-autoriteiten waar de afgesproken tariefrust nog wél van toepassing is.

Wij verzoeken u dus, de onrechtmatige prijsstijging van de stads/streeksupplementen terug te draaien. Op die wijze zult u gevolg geven aan uw terechte uitspraken, dat de reiziger met een hoofdletter R moet worden geschreven. Daar hoort ook tariefbescherming bij.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

partner


29 maart 2012

WOEDE OVER TUSSENTIJDSE PRIJSSTIJGING TREINKAARTJE

Voor Beter OV is woedend over de onverwachte extra tariefstijging, die vanaf zondag aan treinreizigers zonder chipkaart in rekening wordt gebracht. Na de lokettoeslag komt de NS nu ook met een inkttoeslag, van 20 cent per papieren treinkaartje. Hiermee probeert de NS de resterende passagiers met de botte bijl te dwingen om de OV-Chipkaart te gaan gebruiken, stelt de reizigersorganisatie.

Voor Beter OV is van mening dat het gebruik van de OV-Chipkaart op een reizigersvriendelijke manier zou moeten worden bevorderd, bijvoorbeeld door een korting te verlenen. Voor Beter OV is niet onder de indruk van de mededeling van de NS, dat het papier van de treinkaartjes weliswaar volgens milieuvriendelijke normen wordt geproduceerd, maar dat de inkt die de conducteur gebruikt om de kaartjes te stempelen een slecht effect op het milieu heeft, en stelt dat de reiziger gewoon in de maling wordt genomen.

Voor Beter OV snapt dat het handig is om een weekend uit te kiezen om de kaartjesautomaten aan te passen, aangezien de treinen op zondagochtend wat later beginnen te rijden dan op andere dagen en er dus wat meer tijd beschikbaar is voor het aanbrengen van de benodigde computerprogramma’s, maar is kwaad omdat de consumentenorganisaties niet over de inkttoeslag hebben kunnen adviseren. Rikus Spithorst van de belangenorganisatie: “Ik heb het voorstel van de NS niet eens zwart op wit. Het is een overhaast besluit. Zondag is het een inktzwarte dag voor de reiziger.”

De stelling dat uitgerekend dit weekend werd uitgekozen omdat wegens administratieve redenen de nieuwe prijs op de eerste dag van een kwartaal diende in te gaan, is volgens Voor Beter OV geen steekhoudend argument. “De NS had moeten kiezen voor het weekend van 30 juni en 1 juli. Dan was er tijd geweest voor ordentelijk overleg met de consumentenorganisatie. Bovendien was de overgang dan mooi halverwege het jaar geweest.”

In een telefonische reactie aan de NS heeft Voor Beter OV laten weten, de voor zondag aangekondigde tariefstijging niet serieus te nemen, maar deze slechts te willen zien als een grap.Lees hier meer.25 februari 2012

GROTE PROBLEMEN BIJ TLS

Uit een uitgelekte interne notitie van OV-chipkaartorganisatie TLS komt naar voren, dat er bij TLS zeer ernstige computerproblemen aan de hand zijn, en dat die problemen voorlopig nog niet zijn opgelost. Het gevolg is, dat reizigers worden geplaagd door een slecht product en te maken hebben met storingen.

Eind vorige week stuurde Voor Beter OV reeds een brandbrief aan minister Schultz (zie hieronder). Vandaag heeft Voor Beter OV ook opheldering gevraagd aan TLS-directeur Gerben Nelemans.


23 februari 2012

REIZIGERS DESNOODS GRATIS MEE BIJ CHIPKAARTSTORING

Vandaag opnieuw panne bij TLS, waardoor reizigers die wel hadden betaald, hun reisproduct niet konden opladen. Voor Beter OV schreef een brandbrief aan de minister:

AAN:

De minister van IenM

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Betreft: reizigers vervoeren bij storing TLS

Amsterdam, 23 februari 2012

Zeer geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Vandaag zijn reizigers wederom getroffen door een ernstige storing bij TLS. Dit keer waren er, zo hebben wij begrepen, problemen bij de netwerkleverancier die namens TLS voor de verbindingen zorgt. Reizigers die via internet (zoals de vervoerders en TLS graag willen) een reisproduct hebben gekocht en betaald, konden dat product door deze storing niet bij een oplaadautomaat op hun kaart zetten. Gevolg: de reizigers hebben wel betaald, maar kunnen het product niet gebruiken.

Bent u met ons van mening, dat bij storingen buiten de schuld van de reiziger, de reiziger gewoon dient te kunnen reizen, zonder dat hij nog een ander vervoerbewijs moet aanschaffen? Hij heeft, immers, inmiddels al betaald.

Bent u bereid, de decentrale overheden met betrekking tot deze kwestie een aanwijzing te geven?

Bent u met ons van mening, dat eventuele kosten of inkomstendervingen die vervoerders moeten maken om reizigers ongecontroleerd mee te nemen, door de vervoerders bij TLS in rekening zouden mogen worden gebracht en door TLS dienen te worden vergoed?

Gezien het grote aantal storingen bij TLS en vervoerders, verzoeken wij u snel uw visie aan ons mede te delen.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

partner


19 januari 2012

DE ZOVEELSTE CHIPKAARTMISSER?

Voor Beter OV ontving een alarmerende mail:

Beste Maatschappij voor Beter OV,

Bij deze wilde ik graag het volgende kwijt:

Ik wilde een nieuw ster-jaarabonnement aanschaffen, zoals ik al jaren doe bij de RET.

Gezien ik ook reis in de bussen van Arriva naar Oud-Beijerland en het feit dat Arriva NOG STEEDS NIET ster-abonnementen op OV-chipkaarten accepteerd (of technisch herkend, gezien het andere apparatuur is dan in RET/Connexxion/Qbuzz voertuigen) heb ik een zichtcoupon nodig, anders schrijft dat Arriva-apparaat gewoon tegoed af terwijl ik binnen het geldigheidsgebied reis.

Echter blijkt dat per 2012 dat er door de RET geen zichtcoupons worden uitgegeven en verwijzen ze mij door naar Arriva om daar een abonnement aan te schaffen.

Bij Arriva kan ik alleen geen abonnement aanschaffen met een centrumzone welk ik zelf wil, alleen zones waar Arriva zelf rijdt, wat betekend dat ik dan een 4-ster in plaatst van 3-ster nodig zou hebben.

Ik gebruik nu een 3-ster jaarabonnement met centrumzone 5316 (Rhoon) en zou door Arriva dan "verplicht" 5314 (Rotterdam Zuid) moeten nemen, gezien ik in Spijkenisse woon en vanaf daar naar Rotterdam centrum wil kunnen (5300).

Na verder wat gezoek bij overige vervoerders, kwam ik terecht bij Connexxion en Qbuzz en deze leveren volgens hun website bij ster-jaarbonnementen (dus niet week of maand!) wel zichtcoupons en bij elke centrumzone.

Zie: http://www.connexxion.nl/abonnementen/33 en http://www.qbuzz.nl/regio+groningen+drenthe/vervoerbewijzen/abonnement/cDU130_Abonnement.aspx

Kortom: het feit om mee te beginnen dat vervoerders de verchipte abonnementen niet accepteren en/of herkennen is sowieso al klantonvriendelijk, maar ook dat de hoofdvervoerder in de regio (in mijn geval de RET) weigert zichtcoupons uit te geven hiervoor natuurlijk ook.

Ik hoop dat U er misschien in overleg met de vervoerders / overheden nog wat mee kunt betreft dit punt. Feitelijk worden vaste klanten van het OV door dit soort toestanden erg benadeeld door allerlei bureaucratische onzin.

Het verhaal spreekt voor zich. Voor Beter OV heeft aan de Stadsregio Rotterdam, de RET en Arriva om opheldering gevraagd. De reacties van deze opdrachtgever en vervoerders kunt u te zijner tijd integraal op deze website lezen.

Lees hier meer.


17 januari 2012

LOS MET AMSTERDAMSE MEEVALLER TE DURE KAARTJES OP

Nu dankzij een eerlijkere verdeling van de reizigersopbrengsten het GVB in Amsterdam zo’n 15 miljoen euro per jaar meer krijgt, zijn inkrimpingen van het lijnennet de komende jaren niet nodig. Voor Beter OV vindt het goed nieuws, dat het GVB nu eindelijk krijgt waar het recht op heeft, in plaats van dat de opbrengsten van de oude strippenkaart met de natte vinger over de vervoerbedrijven werden verdeeld. Voor de onredelijk dure losse kaartjes dient nu een betaalbaar alternatief te komen.

Nu het GVB zo’n meevaller heeft gekregen, roept Voor Beter OV diens opdrachtgever, de Stadsregio Amsterdam, op, deze meevaller ook aan de reiziger terug te geven. Deels door het niet inkrimpen van het lijnennet, deels door iets te doen aan de veel te dure losse kaartjes, die sinds de komst van de OV-chipkaart worden verkocht. Die kosten € 2,70 en zijn een uur geldig. De meeste ritten met deze kaartjes zijn echter vrij kort. Vooral toeristen gebruiken ze voor een reis van het centrum naar Artis, een museum of een andere bezienswaardigheid.

Er zou een korte-afstandkaartje moeten komen. Voor een bedrag rond € 1,60 zouden passagiers een kaartje moeten kunnen kopen, waarmee ze vanuit het centrum de zogeheten buitenring (grofweg Frederik Hendrikstraat - Bilderdijkstraat - Van Baerlestraat - Ceintuurbaan - Oosterpark - Insulindeweg) niet mogen overschrijden. Nagenoeg alle musea en andere bezienswaardigheden liggen binnen die grens. Ook reizigers vanuit de buitenwijken zouden met zo’n kaartje die buitenring niet mogen passeren, en uitsluitend gebruik mogen maken van tram-, bus- en metrolijnen van en naar het centrum van de stad. Zij kunnen dan wel voor € 1,60 naar bij voorbeeld de Ten Katemarkt of De Pijp reizen. Op die manier zou zo’n korte-afstandkaartje een redelijke aanvulling zijn op het losse kaartje van € 2,70 dat in gebruik kan blijven voor langere afstanden.

Voor Beter OV vindt, dat ondanks de meevaller voor het GVB toch de komende tijd kritisch moet worden gekeken naar de inrichting van het tram-, bus- en metronet in Amsterdam. Een gematigde tariefstijging, gecombineerd met een kritische blik naar mogelijke optimalisaties van het lijnennet van het GVB zal leiden tot een toekomstvast en doelmatig openbaar vervoer in onze hoofdstad. Want het blijft helaas een gegeven, dat Amsterdam door bezuinigingen vanuit Den Haag in de verdere toekomst hard getroffen wordt.

Het feit dat Amsterdam door de nauwkeurigere verdeling van de reizigersopbrengsten een meevaller heeft, houdt ook in dat in andere gebieden in ons land het OV het met minder reizigersgeld moeten doen. Zo is inmiddels bekend geworden dat in de provincies Groningen en Drenthe financiële problemen zijn ontstaan. Maar dat neemt niet weg, dat een eerlijke verdeling van de reizigersopbrengsten op zijn plaats is.11 januari 2012

OPHEFFEN TLS SLECHTS SCHIJNOPLOSSING


Het opheffen van Translink Systems, zoals door veel partijen in de Tweede Kamer wordt gepropageerd, is niet de gedroomde oplossing voor de problemen met de OV-chipkaart. Het échte probleem zit hem in een gebrek aan aandacht voor het belang van de reiziger. Dat besef is vaak afwezig bij TLS, de vervoerders en de overheid. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV.


Het valt natuurlijk niet te ontkennen, dat Translink Systems (TLS) maandag een slechte beurt heeft gemaakt doordat per internet gedane en betaalde bestellingen door reizigers niet op de chipkaarten konden worden gezet. Maar ook vervoerbedrijven laten steken vallen. Zo werd nabij het grote studenten-wooncomplex Uilenstede door het Amsterdamse GVB bij studenten onterecht saldo van de kaart afgeboekt. TLS opheffen, zonder een aantal zaken goed te regelen, is dus geen oplossing. Het is bovendien niet onlogisch, dat de dataverwerking van de reisgegevens van een landelijk systeem op een centrale plek dient te geschieden.


Een stevige reorganisatie bij TLS zou wel op zijn plaats zijn. Om te beginnen vindt Voor Beter OV dat TLS dient te worden omgevormd tot een coöperatie, die wordt bestuurd door alle in ons land opererende vervoerbedrijven in plaats van door slechts enkele aandeelhouders. Op die manier wordt een einde gemaakt aan de situatie dat sommige vervoersmaatschappijen amper invloed hebben op wat bij TLS gebeurt, en mede daardoor wel erg makkelijk erg harde kritiek uiten. Er komt dan ook een einde aan het gebruik dat vervoerders bij reizigersonvriendelijke maatregelen zich verschuilen achter vermeende beperkingen bij TLS. Het toezicht op die coöperatie zou moeten worden gehouden door een OV-autoriteit, waarin naast de overheid ook reizigers zitting hebben.


TLS, de vervoerders en de overheid dienen nu gewoon keihard aan de slag te gaan om het gehele systeem zodanig in te richten dat het voor de gebruikers, de reizigers dus, makkelijk in gebruik is. Dus geen aparte paaltjes of deurtjes per vervoerder, bij overstappen geen verplichte uit-en-weer-incheck, transparante ritprijzen die eerlijk berekend worden in plaats van op basis van de door de bus gereden afstand inclusief omwegen en geen rare tekortkomingen in de tarieven die de NS nu hanteert. Het systeem dient uiteraard storingsvrij te functioneren.


Overigens werd ook gesuggereerd, dat er een protocol zou moeten komen, hoe te handelen bij storingen. “Protocol” is een overdreven term: wat Voor Beter OV betreft, past dat protocol in zes woorden: Bij Storing De Reizigers Gewoon Meenemen.


6 januari 2012


GVB BLUNDERT MET STUDENTENCHIPKAART UILENSTEDE

Het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB laat het volgende weten:

Bij studenten die tussen maandag 2 januari en vrijdagmiddag 6 januari met een OV-chipkaart met daarop het studentenreisproduct ‘weekabonnement’ hebben ingecheckt op station Uilenstede, is mogelijk onterecht saldo van de OV-chipkaart afgeschreven. Door een storing herkenden de kaartlezers op station Uilenstede alléén bij inchecken het studentenreisproduct ‘weekabonnement’ niet. Het is mogelijk dat daarom reizen op saldo is aangesproken.

GVB betreurt dat dit is gebeurd. Het probleem is inmiddels opgelost.

Uiteraard zorgen het GVB ervoor dat studenten bij wie het bedrag onterecht is afgeschreven, dit terugkrijgen. Normaliter moet je hiervoor een claimformulier invullen, nu doen we het automatisch.

We doen dit als volgt:

- voor iedere student die gedupeerd is, staat het onterecht afgeschreven bedrag vanaf eind week 2 klaar bij een ophaalautomaat.

- kies bij de ophaalautomaat voor de optie ‘Ophalen bestelling’

- het saldo staat klaar en kan op de OV-chipkaart worden geladen

- gedurende drie maanden is dit bedrag beschikbaar

Voor Beter OV vindt de opmerking “nu doen we het automatisch” onterecht. Het gaat namelijk niet automatisch: de gedupeerde student moet om de zaak te corrigeren zelf naar een oplaadpunt. Ook met het feit dat het tegoed na een kwartaal vervalt indien het niet wordt opgehaald, maakt het GVB een slechte beurt.


30 december 2011

NOGMAALS EEN BRIEF AAN DE MINISTER OVER ILLEGALE PRIJSSTIJGING SUPPLEMENTEN

AAN:

De Minister van I en M

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Uw kenmerk: IenM/BSK-2011/161083

Amsterdam, 30 december 2011

Zeer geachte mevrouw Schultz Van Haegen,

Bij brief van 14 november 2011 sloegen wij alarm over de gang van zaken rond de stads/streeksuppleties die bij de NS-trajectabonnementen worden verkocht. Op 28 november hebt u daarop gereageerd. U stelt terecht dat de tariefstelling van het stedelijke en regionale OV is gedecentraliseerd, en dat dat ook geldt voor de verplichte adviesprocedure zoals die is vastgelegd in de Wet personenvervoer 2000 en het Besluit personenvervoer 2000. U bent daarom van mening, dat deze zaak niet aan orde kan zijn in het LCO, een overleg op landelijk niveau tussen vervoerders, uw ministerie en consumentenorganisaties.

Inmiddels constateren wij, dat de prijs voor de stads/streeksuppleties met zo’n 20% is gestegen, terwijl de adviesprocedures niet zijn gevolgd. Dat is dus in strijd met de bepalingen in de eerder genoemde Wet personenvervoer 2000 en het Besluit personenvervoer 2000.

Als verkeersminister bent u ook de hoedster van het OV. In dat kader verzoeken wij u, inzake de uitvoering van de Wet personenvervoer 2000 en het Besluit personenvervoer 2000 handhavend op te treden, en de vervoerbedrijven en hun opdrachtgevende decentrale overheden op te leggen, in afwachting van de uitkomst van de adviesprocedures de prijzen van de supplementen -eventueel met terugwerkende kracht- met ten hoogste de inflatie te laten stijgen.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

G.J. Nielsen,

partner21 december 2011

GROTE FOUT IN CHIPKAARTSYSTEEM CONNEXXION-BUS 51

Voor Beter OV las een alarmerend bericht in De Gelderlander. Reizigers zouden op sommige ritten 10 euro te veel betalen. Een brief daarover werd aan Connexxion verstuurd:

AAN: Connexxion

Betreft: chipkaartprobleem bus 51 Renkum

Amsterdam, 21 december 2011

Geachte dames, heren,

Onze organisatie werd geattendeerd op een verontrustend bericht in De Gelderlander. Door een softwarefout gaat het mis met de prijs van de bus in Renkum. Bij ritten in de richting Wageningen wordt voor het gedeelte tussen de Telefoonweg en de Europalaan -nog geen 2 kilometer- € 11,07 euro afgeschreven. Dat is ruim € 10 meer dan voor de rit in omgekeerde richting.

Naar wij hebben begrepen, gaat het om een softwarefout. U gaat deze pas op 8 januari verhelpen, zo begrepen wij uit het bericht in De Gelderlander.

Dat kan toch niet waar zijn? U laat een fout in het OV-chipkaartsysteem gewoon nog bijna drie weken voortduren? Of berust de berichtgeving in De Gelderlander hierover op een misverstand?

Wij dringen er met klem op aan, dat u, tot de fout is hersteld, in Renkum met bus 51 in de richting Wageningen de reizigers gratis vervoert, in afwachting van het herstel van de softwarefout. Een herstel dat -indien het bericht in De Gelderlander juist is- blijkbaar geen prioriteit bij uw bedrijf heeft. Verder verzoeken wij u, in het chipkaartsysteem na te gaan, van welke chipkaarten te veel is afgeboekt, en het teveel betaalde terug te storten op de kaarten.

Een afschrift van deze brief zonden wij aan uw opdrachtgever, de Provincie Gelderland.


9 december 2002

REGIO AMSTERDAM MATIGT TARIEFSTIJGING

De tarieven in het streekvervoer van de stadsregio Amsterdam gaan minder omhoog dan verwacht. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft het kilometertarief voor 2012 in de concessies Waterland, Zaanstreek en Amstelland-Meerlanden vastgesteld op 12,6 cent.

In Amsterdam gaat de reiziger wel 14,2 cent per kilometer betalen. Omdat reizigers in de streek meer kilometers maken is besloten de tarieven daar minder te verhogen dan in de stad. Zo worden zij niet onevenredig hard getroffen. De vaste voet voor 2012 is landelijk bepaald op 83 cent (nu 79 cent). Abonnementhouders betalen vooralsnog zowel in de stad als de streek alleen de landelijke verhoging van 4,9% bovenop de huidige prijs.

De extra tariefverhoging is nodig om de grote bezuinigingen vanuit Den Haag op het openbaar vervoer op te vangen, aldus de Stadsregio Amsterdam. Half oktober ging de Regioraad akkoord met tariefverhoging tot maximaal 13,5 cent, wat zou betekenen dat na de landelijke stijging 14,2 cent per kilometer betaald zou gaan worden. Inmiddels is in overleg met de vervoerders de definitieve kilometerprijs lager vastgesteld voor de streekconcessies.

Vanaf 11 december 2011 neemt EBS het vervoer in de concessie Waterland voor haar rekening. Reizigers in deze concessie kunnen op voorstel van EBS van 1 januari tot en met 31 maart profiteren van een introductietarief. Dit houdt in dat zij in deze periode alleen de landelijke stijging extra hoeven te betalen (4 cent op de vaste voet en 0,4 cent per kilometer), waardoor het kilometertarief in de eerste drie maanden van 2012 in Waterland 11 cent zal bedragen.

Voor Beter OV is matig tevreden. Het is weliswaar fijn dat de saldoreizigers op de langere afstanden gespaard blijven, maar binnen Amsterdam worden de saldoreizigers nog steeds onevenredig hard getroffen. De tarieven voor de verchipte sterabonnementen staan ter discussie. Wanneer deze tarieven inderdaad zullen stijgen, zou de kilometerprijs voor saldoreizigers weer wat verlaagd moeten worden, zodat de pijn eerlijker wordt verdeeld, vindt de reizigersorganisatie.EINDE LANDELIJKE STERABONNEMENTEN?

Uit de website van Arriva maakt Voor Beter OV op, dat sterabonnementen die op de OV-chipkaart zijn geladen, niet langer door Arriva worden geaccepteerd, en dat is besloten, de verchipte vorm van het sterabonnement per medio 2012 af te schaffen.

Voor Beter OV verkeerde in de naïeve veronderstelling, dat de OV-chipkaart een gebruiksvriendelijke kaart voor het gehele OV zou zijn.

Voor Beter OV heeft bij Arriva om opheldering gevraagd.

Lees hier meer.


7 december 2012

NS GAAT ONDUIDELIJKHEID TWEESTERRENSUPPLETIE WEGNEMEN

Reeds eerder sloeg Voor Beter OV alarm wegens het niet meer verkrijgbaar zijn van de tweesterrensuppletie bij de NS-trajectkaarten. In reactie daarop, heeft de NS in overleg met de stads- en streekvervoerders besloten, deze suppletie vooralsnog te blijven leveren. Wel liet NS weten, dat de tariefstelling van deze suppletie (die namens de stads- en streekvervoerders door de NS wordt toegevoegd aan trajectkaarten) nog onduidelijk was.

Er is inmiddels opschudding over de forse prijsstijging van deze suppletie. Ook Voor Beter OV vindt de prijsstijging onaanvaardbaar hoog, en het laatste woord is daar nog niet over gezegd. Maar het is niet de NS die daar over gaat; de stads- en streekvervoerders en hun opdrachtgevers bepalen dit tarief.

Jongstleden maandag kwam bij Voor Beter OV een klacht van een reiziger binnen: de tweesterrensuppletie is volgens de website van de NS nog steeds niet leverbaar. Reden om opnieuw contact met de NS op te nemen.

De NS heeft vandaag in reactie daarop laten weten, dat de desbetreffende reizigers morgen allemaal een e-mail krijgen, waarin de zaak wordt opgehelderd en waarin ook staat, hoe ze een een-, twee- of driesterrensuppletie kunnen bestellen.

Voor Beter OV hoopt dat de NS er nu alsnog in zal slagen, de reiziger een goed product, alsmede een handig verkoopkanaal te blijven aanbieden.


28 november 2011

OV-ABONNEE WORDT POOT UITGEDRAAID

Door een plotseling aangekondigde prijsstijging van 20 procent voor de aanvullende tram-, metro- en busabonnementen bij de NS trajectkaart wordt de reiziger een poot uitgedraaid. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV, die verlangt dat deze maatregel wordt teruggedraaid.

Eerder maakte Voor Beter OV zich sterk voor de handhaving van de 1, 2 en 3-sterrensuppletie bij de NS-trajectkaarten. De 2-sterrensuppletie dreigde te worden afgeschaft. Voor Beter OV kreeg in reactie op een brief op poten bericht, dat de suppleties allemaal zouden blijven bestaan, maar dat er nog wel werd gepraat over de tariefstelling voor volgend jaar.

Nu blijkt, dat deze suppleties maar liefst 20% duurder worden. Dat is veel meer dan de inflatie, en ook veel meer dan de index voor brandstof- en loonkosten die voor de stads- en streektarieven wordt gehanteerd.

Voor Beter OV vindt dat de reiziger met de aangekondigde tariefstijging op een schandelijke manier een poot wordt uitgedraaid, en verlangt dat de tariefstijging op de suppleties wordt teruggebracht tot de gewone inflatiepercentage. Ook de NS dient zich tegen deze tariefstijging te verzetten: immers, de bus, tram en metro zijn heel belangrijk in het voor- en natransport van de trein. De aangekondigde prijsstijging zal -indien deze werkelijk doorgang vindt- zeker mensen het OV (en dus ook de trein) uit jagen.
15 november 2011

TWEESTERRENSUPPLETIE NS-TRAJECTKAART BLIJFT

Nadat Voor Beter OV alarm sloeg over de dreigende verdwijning van de tweesterrensuppletie op de NS-trajectkaart, is door de stads- en streekvervoerders in overleg met de OV-autoriteiten besloten, dat deze suppletie toch gehandhaafd blijft. Dit is hedenmiddag door woordvoerders van de NS en het GVB bevestigd.

Voor Beter OV is blij met dit bericht. Er zal nog wel een discussie over de prijsstelling van deze suppletie moeten worden gevoerd. De vervoerders en de decentrale overheden moeten hierover in overleg treden. Overigens was bij de afschaffing van de strippenkaart gedurende een jaar “tariefrust” voor de sterabonnementen afgesproken. Een grote prijsstijging zou daar haaks op staan.14 november 2011

TWEESTERRENSUPPLETIE NS-JAARKAART DREIGT TE VERDWIJNEN

Voor Beter OV is bezorgd over de dreigende verdwijning van de tweesterrensuppletie van de NS-trajectkaart. Het verdwijnen van deze suppletie kan voor veel reizigers nadelig uitpakken. Voor Beter OV vraagt in een brief aan de vervoerbedrijven en hun opdrachtgevers, de suppletie te handhaven.AAN:

De streekvervoermaatschappijen, p/a Arriva, de heer O. Hettinga

De stadsvervoerbedrijven, p/a GVB, de heer A. Bolier

Het Interprovinciaal Overleg

De SKVV

Betreft: het dreigende verdwijnen tweesterrensuppletie NS-trajectkaart


Amsterdam, 14 november 2011


Geachte dames, heren,


Ons bereiken klachten van reizigers, die via hun werkgever van de NS te horen hebben gekregen, dat er een einde komt aan de tweesterrensuppletie, die zakelijke trajectkaarthouders kunnen toevoegen aan hun NS-trajectkaart om het voor- en natransport per tram, bus of metro te regelen. Veel reizigers reizen twee zones. Eén zone is voor deze reizigers onvoldoende, een suppletie voor drie zones is onnodig duur. Maar als de afschaffing van de tweesterrensuppletie daadwerkelijk doorgang vindt, zijn deze reizigers dus aanzienlijk duurder uit.


Voor Beter OV is hoogst verbaasd over de dreigende afschaffing van de tweesterrensuppletie. Juist het gemak van één kaart en één loket is immers steeds als unique selling point voor de OV-chipkaart genoemd.


Aan de vervoerbedrijven hierbij het verzoek, de tweesterrensuppletie gewoon te handhaven. Aan de provincies, stadsregio’s en de minister van IenM hierbij het verzoek, om op een door de vervoerbedrijven in te dienen adviesaanvraag in een ROCOV of het LCO over het afschaffen van de tweesterrensuppletie negatief te beschikken.


Wij hopen spoedig nader van u te vernemen.


Ter kennisname zonden wij deze brief ook aan de Nederlandse Spoorwegen.


Hoogachtend,


Maatschappij Voor Beter OV,


G.J. Nielsen,

partner26 oktober 2011


RENTE VAN REIZIGER VERDWIJNT IN CHIPKAARTORGANISATIE

Nederlandse vervoerbedrijven verdienen jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro rente aan de tegoeden die reizigers op hun ov-chipkaart hebben staan. "Het geld gaat onder andere naar de winkels waar klanten hun kaart opladen", erkent een TLS-woordvoerder. Ondanks dat het geld eigenlijk van de klant is, vindt TLS het een normale gang van zaken dat de verdiende rente niet direct toekomt aan de klant. "Vroeger kregen de winkels ook geld voor het verkopen van strippenkaarten, en nu dus voor het opladen van de ov-chipkaart."

Voor Beter OV is niet onder de indruk van het verweer van TLS dat de klant die de optie ‘automatisch opladen’ heeft gekozen, soms ook op de pof reist: “Op het moment dat de ov-chipkaart automatisch wordt bijgevuld, dan is dat geld nog niet van de rekening van de klant afgeschreven. Hij reist dan dus op het geld van de vervoerders," aldus TLS. TLS gaat daarbij voorbij aan het feit, dat de klant veel meer dagen met een positief saldo op zijn chipkaart rondloopt dan de luttele uren dat zijn saldo is verhoogd, maar het bedrag nog niet van zijn bankrekening is afgeschreven.

Het feit dat er erg veel geld van de reiziger nodig is om het OV-chipkaartsysteem draaiende te houden, toont maar weer eens aan, dat de chipkaart veel duurder is dan het papieren trein-, metro-, tram-  of buskaartje. Voor Beter OV had liever gezien, dat dat geld was gestoken in kwaliteitsverbetering van het Openbaar Vervoer.21 oktober 2011

NIEUW LEK OV-CHIPKAART

Er is een beveiligingslek ontdekt in de website van de OV-Chipkaart. Het is mogelijk om door een hack de instellingen van andere reizigers te wijzigen. Dat meldt De Stentor. Voor Beter OV vraagt TLS om een reactie.

Lees hier meer.


11 oktober 2011

TARIEFSVERHOGING AMSTERDAM ONEERLIJK VERDEELD

Voor Beter OV schreef een adres aan de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam.

AAN: De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam

Amsterdam, 11 oktober 2011

ADRES AAN DE REGIORAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM

Geachte raad,

De Maatschappij Voor Beter OV is slecht te spreken over de tariefplannen die vanavond aan uw Raad worden voorgelegd. De meest frequente OV-reizigers (abonnementhouders) worden ongemoeid gelaten, terwijl een andere groep reizigers in hoge mate voor de financiële problemen bij het OV in de Amsterdamse regio dreigt te moeten opdraaien.

Het is onredelijk dat wél de klanten die reizen op saldo (op verzoek van de Stadsregio en het GVB meestal ook nog met automatisch opladen) in de voorstellen per kilometer aanzienlijk (zo’n 20 procent) meer gaan betalen, terwijl de abonnementhouders worden gespaard. Dat is niet redelijk, en strijdig met het adagium "eerlijk afrekenen" waarmee de OV-chipkaart aan de reiziger is opgedrongen. De Stadsregio schermt met een “afspraak” met de Rijksoverheid, dat de tarieven van de abonnementen nog een jaar ongemoeid worden gelaten. Maar die afspraak is niet langer van toepassing, nu diezelfde Rijksoverheid een onevenredige bezuinigingsdoelstelling aan het OV in de drie grote steden heeft opgelegd. Verder vindt Voor Beter OV dat de bejaardenkorting (deels) moet worden afgebouwd: senioren zijn gemiddeld welstandiger dan 65-minners! De bejaardenkorting stamt nog uit de tijd dat senioren het over het algemeen moesten stellen met een karig AOW’tje, en is inmiddels dus achterhaald.

Voorts vallen er vraagtekens te zetten bij het idee, extra te bezuinigen op het streekvervoer om het vervoer binnen de gemeente Amsterdam op peil te houden. Hoe onredelijk ook, de minister heeft gekort op de niet-aanbestede concessies. Feitelijk worden de regio’s waar wel is aanbesteed, onterecht getroffen.

Voor de goede orde deel ik u mede, dat dit adres uitsluitend betrekking heeft op de plannen voor het eerstkomende jaar.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

partner


2 augustus 2011

VOOR BETER OV VRAAGT COMPENSATIE GEDUPEERDEN FALENDE LOKETVERKOOP KORTING-ABONNEMENTEN

Voor Beter OV stuurde heden onderstaande brief aan de NS:

AAN : NS-Reizigers

t.a.v. Ingrid Thijssen, directievoorzitter

Amsterdam, 2 augustus 2011

Geachte mevrouw Thijssen,

Reizigers die zich tevergeefs aan een NS-loket hebben gemeld om zich een nieuw korting-abonnement aan te schaffen, dienen schadeloos te worden gesteld. De nieuwe korting-abonnementen blijken (nog) niet aan het loket verkrijgbaar te zijn, en dat is een schending van uw eerder gedane toezegging dat deze kortingkaarten aan de loketten verkrijgbaar zullen zijn. Reizigers dienen naar ons oordeel met terugwerkende kracht alsnog hun korting terug te krijgen, en eventueel zou een papieren “tijdelijk korting-abonnement” aan de loketten kunnen worden verkocht..

Gisteren toonden wij ons nog opgetogen over het bericht, dat de nieuwe NS-kortingkaarten ook bij andere vervoerders geldig zullen zijn. Over het feit, dat dat pas per 1 januari aanstaande het geval zal zijn, werd heengestapt omdat wij de bereikte integratie van de kortingkaarten zwaarder vonden wegen dan de vertraging die bij het toekennen van korting bij de andere vervoerders was ontstaan.

Vandaag is de stemming omgeslagen. De nieuwe kortingkaart blijkt aan lang niet alle loketten verkrijgbaar te zijn, en lang niet iedere reiziger beschikt over een computer om de kortingkaart via internet te bestellen en/of over de vaardigheden, zelf de voor een OV-chipkaart benodigde pasfoto te uploaden.

Wij vinden dat nu helaas moet worden geconstateerd dat de invoering van de nieuwe kortingkaarten blijkbaar overhaast is geschied. Nogmaals, de NS heeft enige tijd geleden desgevraagd verzekerd dat de kaarten aan het loket kunnen worden gekocht, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn.

Daarom dienen de reizigers naar ons oordeel dus te worden gecompenseerd. Om reizigers tegemoet te komen, vinden wij het wenselijk, dat de NS niet alleen zorgt dat de korting-abonnementen spoedig ook aan het loket kunnen worden gekocht, maar dat de ingangsdatum daarvan desgewenst met terugwerkende kracht op 1 augustus kan worden vastgesteld en dat reizigers de wegens slechte verkrijgbaarheid niet genoten korting alsnog vergoed krijgen. De  reisgegevens op de OV-chipkaart kunnen dan de basis zijn voor de berekening van de restitutie. Een andere oplossing zou zijn, dat aan loketten een papieren “tijdelijk korting-abonnement” wordt verstrekt, en dat de reizigers uit de automaten papieren kaartjes met korting kunnen halen.

In deze brief vragen wij u, een van deze maatregelen met spoed te realiseren.


Wij vernemen graag van u.


Met vriendelijke groet,


Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

partner/woordvoerder


6 juli 2011


SP NIET VERBAASD OVER MASSALE HANDEL GEKRAAKTE CHIPKAARTEN


SP-Kamerlid Farshad Bashir is niet verrast over de berichten dat er massaal gehandeld wordt in gekraakte OV-chipkaarten. ‘Al jarenlang is hiervoor gewaarschuwd. Zowel mijn voorganger Emile Roemer als ik hebben talloze voorstellen ingediend om tot een veiligere kaart te komen. Maar CDA, VVD, PvdA, PVV en D’66 hielden dit in wisselende samenstellingen telkens tegen. Hopelijk zijn het kabinet en deze partijen nu eindelijk overtuigd dat deze kaart zo lek is als een mandje. De OV-chipkaart zal veilig zijn of zal niet zijn.’

Bashir is wel geïrriteerd door de houding van Verkeersminister Schultz (VVD). Zij was het onlangs met Bashir eens en stelde dat de kaart zo lek was als een mandje. ‘Maar nu doet ze alsof haar neus bloedt. Het enige wat ze gedaan heeft is de bedrijven zelf naar de veiligheid laten kijken. Geen wonder dat men dan tot de conclusie komt dat de OV-Chipkaart veilig is.’

Bashir: ‘Hoe lang blijft deze minister nog geloven in de verhalen van de falende bestuurders van TLS, het bedrijf achter de OV-Chipkaart? Uiteindelijk is de eerlijke reiziger de dupe van deze fraude. De miljoenenkostende fraude wordt gewoon doorberekend in hogere prijzen voor de eerlijke reiziger. Dit falen van de top van TLS kost de reiziger klauwen met geld. De klok staat inmiddels niet meer op vijf voor twaalf. Het is twaalf uur. Er moet zo snel mogelijk op een veiligere OV-chipkaart worden overgestapt.’


24 juni 2011

HOUDT DE SOAP ROND VERVOLGING BRENNO DE WINTER NU EENS OP?

Voor Beter OV neemt met verbazing kennis van de ontwikkelingen rond de mogelijke vervolging van journalist Brenno de Winter. De Winter heeft aangetoond dat op de OV-chipkaart beveiligingtechnisch wel wat valt aan te merken. Dat past in zijn rol van journalist. Daarnaast dienen de acties van De Winter een maatschappelijk belang: ondanks herhaaldelijke waarschuwingen heeft TLS onvoldoende maatregelen genomen om de OV-chipkaart voldoende fraudegevoelig te maken. Bovendien heeft de Winter de chipkaart niet gekraakt voor eigen financieel gewin.

De aangifte van TLS tegen De Winter is niet fair. Beter had TLS de problemen rond de OV-chipkaart aangepakt. Het OM beslist op korte termijn, of Brenno de Winter daadwerkelijk zal worden vervolgd. Voor Beter OV hoopt dat het OM zich niet voor het karretje van TLS laat spannen, en het enig juiste zal doen: constateren dat De Winter zijn taak als journalist heeft uitgeoefend, en dat de aangifte van TLS onterecht is.1 juni 2011


"Media voorbarig over Serviceplein"

Onrustige krantenkoppen woensdagochtend, over het verdwijnen van de treinkaartjes eind 2012. Hiermee vervalt ook het bestaansrecht van de lokettisten, concluderen de media. Onterecht, zegt NSR-directeur Service & Operations Rine van de Wiel.

In de media staat ook dat de pilot Serviceplein in Amersfoort breed doorgevoerd gaat worden. Klopt dit?

"Onzin! Wij zijn pas vijf dagen bezig. De eerste reacties zijn positief, maar het is voorbarig om het nu al over doorvoering te hebben. NS wil met de pilot in Amersfoort inspelen op de veranderende behoeften van onze klanten. Tijdens de pilot gaan wij vooral ervaren wat werkt voor klanten en medewerkers. Je moet de pilot als een proeftuin zien. Wij blijven flexibel en gaan onderzoekend aan het werk totdat het Serviceplein als basis klaar is voor verdere pilots op andere stations. Met het Serviceplein concept willen wij service altijd en overal mogelijk maken. En dit kan niet zonder mensen."

Wat betekent dit concreet voor het werk van de servicemedewerkers?

"De rol van onze servicemedewerkers verandert. Je ziet een duidelijke verschuiving van verkoop naar service. Waarom? Omdat de wereld om ons heen is continu in verandering en daarmee veranderen ook de behoeften van onze klanten. Wij willen daar zijn waar de klant ons nodig heeft. Dat is onze visie. Service is ons vak en vormt de basis van ons werk. De klant is koning en bepaalt het tempo."

Wat verandert nu precies als de NS volledig overgaat op de OV-Chipkaart?

"Het is bekend dat de OV-Chipkaart op termijn het papieren treinkaartje vervangt. Hierdoor zal in de toekomst de kaartverkoop aan de balies dusdanig afnemen dat er uiteindelijk bijna geen balieverkoop meer nodig is. Dit weten wij met z'n allen. Maar wij gaan niet over één nacht ijs."


5 mei 2011

“Verscheur  boetes  studenten”

Voor Beter OV vindt het jammer dat er vandaag onder studenten zoveel onduidelijkheid was over de geldigheid van hun OV-studentenkaart. Sommige studenten die met een niet-geldige doordeweekse studentenkaart in de trein zaten, kregen een boete. Omdat de informatie aan de studenten onvoldoende was, vindt Voor Beter OV dat deze bekeuringen verscheurd moeten worden.

Op internet stond de afgelopen dagen te lezen dat de doordeweekse kaart vandaag gewoon geldig was. Ook bezien door de bril van de student, die vandaag gewoon stage of collega had, was het vandaag een gewone doordeweekse dag. Bovendien is Bevrijdingsdag slechts eens in de vijf jaar officieel een feestdag. Dit jaar formeel dus niet. Studenten met een doordeweekse kaart zaten dus in het algemeen te goeder trouw in de trein. Veel conducteurs zijn vandaag soepel met de situatie omgegaan, en hebben studenten in de gelegenheid gesteld, op het eerstvolgende station alsnog een kaartje te kopen, in plaats van een boete uit te delen. Voor Beter OV vindt dat de sympathieke manier van optreden.

Studenten reizen met een OV-chipkaart. Daar staat niet leesbaar op, op welke data deze geldig is. Omdat studenten nog niet hoeven in te checken bij de NS, worden zij ook niet op de ongeldigheid van hun kaart geattendeerd.

Voor Beter OV roept de vervoerbedrijven en de verstrekker van de OV-studentenkaart DUO op, uit de gebeurtenissen van vandaag een les te trekken, en de informatie aan de studenten te verbeteren. En op dagen waarop studenten gewoon lessen volgen en stage lopen, zou logischerwijze de doordeweekse kaart geldig moeten zijn.

Hoewel Voor Beter OV wij daar geen partij in is, vindt de belangenclub wel, dat de NS en DUO in overleg moeten treden over vergoeding van eventueel door de NS gemaakte extra kosten voor het vervoeren van de “doordeweekse” studenten.


21 april 2011

OOK STUDENTEN WORDEN DOOR DE OVERHEID BESTOLEN

Net als "gewone" passagiers, moeten ook studenten voortaan zelf een OV-chipkaart aanschaffen. Deze kost € 7,50 en daar kun je dan nog geen kilometer voor reizen. Tot nu toe werd de OV-studentenkaart gratis verstrekt. Voor Beter OV is tegen het in rekening brengen van een aanschafprijs van de OV-chipkaart.

Lees hier meer.


16 februari 2011


IDEE VOOR ROZE OV-CHIPKAART IS SLECHT PLAN

GroenLinks gaat vandaag in de Kamercommisie voor Infrastructuur en Milieu voorstellen, voor ouderen een roze OV-chipkaart in te voeren. Nu kunnen mensen die bejaardenkorting willen, deze uitsluitend krijgen met een persoonlijke OV-chipkaart, met pasfoto. Wat GroenLinks betreft, kunnen ze dat straks dus ook met een anonieme kaart.

Voor Beter OV vindt dat met dit voorstel de plank lelijk wordt misgeslagen. Om te beginnen is de bejaardenkorting niet meer van deze tijd. Oorspronkelijk ingevoerd, toen oude mensen nog “arm” waren, is dit voordeeltje nu ingehaald door de werkelijkheid: vijfenzestigplussers zijn gemiddeld rijker dan vijfenzestigminners! Daarnaast wordt voorgesteld, de bezuinigingen op het OV deels te compenseren door tariefstijgingen. Er is geen enkele reden om dan niet kritisch naar de korting voor bejaarden te kijken.

De belangrijkste reden van GroenLinks om een roze OV-chipkaart te willen, is dat senioren dan anoniem met korting kunnen reizen. Maar waarom zou je je niet bekend moeten maken als je een voordeel wilt, dat aan je leeftijd is verbonden? En als dit soort voordelen op een anonieme kaart kan, waarom zouden andere kortingproposities niet eveneens op een anonieme kaart kunnen? En waarom zouden studenten geen anonieme kaart mogen? Hun privacy is toch ook in het geding? Of leidt dat tot gaten in het controlesysteem en tot misbruik? Maar dat geldt toch net zo goed voor de roze anonieme OV-chipkaart? Trouwens, niet zozeer de Kamer, maar de decentrale overheden en de NS gaan over de OV-chipkaart.

Het voorstel van GroenLinks is onverstandig. Bovendien leidt het de aandacht af van de ernstige problemen waarmee de OV-Chipkaart te kampen heeft. Het systeem is fraudegevoelig, heeft onredelijke prijseffecten, leidt tot gedoen bij overstappen tussen verschillende ondernemingen en op de streekbus kloppen de in- en uitgecheckte haltes nog veel te vaak niet. Dát zijn de problemen waar de Kamer zich over moet buigen!

Geef hier uw mening.


11 februari 2011

OV-CHIPKAART BOEIT DE MINISTER BLIJKBAAR NIET

Voor Beter OV stuurde meerdere brieven aan de minister. Antwoord bleef uit. Terwijl het afrekensysteem blijkens een reportage van Omroep Flevoland nog steeds rammelt aan alle kanten. Voor Beter OV vroeg de bewindsvrouwe om opheldering.

Onderstaand onze brief.

Bekijk
hier het verslag van Omroep Flevoland over de fouten bij het in- en uitchecken.

AAN

De Minister van I en M

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Betreft: uitblijven reactie op eerdere brieven rond OV-chipkaart

Amsterdam, 11 februari 2011

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Aan uw ambtsvoorganger zonden wij op 13 september 2010 een brief aangaande de onnauwkeurigheid van de locatiebepaling bij het in- en uitchecken met de OV-chipkaart op bussen en trams. De locatiebepaling is van wezenlijk belang bij het bepalen van de juiste ritprijs, maar blijkt buiten de certificering van het systeem te zijn gehouden.

Aan uzelf zonden wij op1 december 2010 een brief naar aanleiding van de zoveelste blunder rond de OV-chipkaart. Van studenten werd onterecht geld van hun kaart afgeschreven door een programmeerfout op alle bussen van Connexxion.

Wij betreuren het ten zeerste, dat u ons op beide brieven niet hebt willen antwoorden.

Het probleem van de onnauwkeurige plaatsbepaling van trams en bussen is nog steeds niet opgelost. Dat komt naar voren uit een onderzoekje dat -blijkens een bericht op Omroep Flevoland- een Almeerse buspassagier heeft uitgevoerd.

Het feit dat wordt getolereerd dat in Nederland een betaalsysteem wordt toegestaan dat zulke ernstige fouten maakt, baart ons grote zorgen. Het feit dat desondanks steeds wordt aangedrongen op verdere uitrol van dat betaalsysteem, achten wij onbegrijpelijk.

Graag ontvangen wij alsnog een reactie van uw zijde. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in de vraag, wat u vindt van de ernstige onnauwkeurigheid in het betaalsysteem en van onze visie, dat het gebruik van de OV-chipkaart dient te worden opgeschort, in afwachting van een goede en toekomstvaste oplossing van de problemen en tekortkomingen van het OV-chipkaartsysteem.

Bijgaand sturen wij u afschriften van bovengenoemde brieven en een samenvatting plus link van het bericht op Omroep Flevoland.

Hoogachtend,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

partner


9 februari 2011

KLANTENSERVICE OV-CHIPKAART NU ECHT VOORBIJ?

Voor Beter OV trof aan het loket onderstaand drukwerk aan. Geen met viltstuift op een blaadje gekrabbelde mededeling, maar een officieel NS-pamflet. Reizigers met problemen moeten wat de NS betreft dus niet bij de lokettiste zijn.


3 november 2010

Nieuwe voorzitter chipkaartcommissie

Henry Meijdam wordt de nieuwe voorzitter van de commissie die de zeer zorgelijke problemen bij de OV-chipkaart moet gaan oplossen. Dat heeft minister Schultz aan de Tweede Kamer medegedeeld. De heer Meijdam was eerder burgemeester van Huizen en van Zaanstad. Voor Beter OV is blij, dat er zo snel een opvolger voor Gerd Leers-die in eerste instantie de commissie zou gaan vorozitten- is gevonden.

Op korte termijn zal de Maatschappij Voor Beter OV een aantal ernstige problemen aan de commissie melden.

Lees hier de mededeling aan de Tweede kamer

Lees hier meer over Henry Meijdam

28 oktober 2010

Doe iets aan slechte (klanten)service!

De Maatschappij Voor Beter OV steunt de actie van Youp van ’t Hek tegen de beroerde klantenservices. Van ’t Hek begon die actie nadat zijn zoon keer op keer schandalig slecht werd behandeld door telecomaanbieder T-Mobile. Waar de Consumentenautoriteit nog zegt dat klanten van telefoonprovider kunnen wisselen, zijn OV-reizigers fors in het nadeel. Die kunnen nu eenmaal niet van OV-leverancier wisselen, dus staan ze vaak machteloos. Dat geldt ook voor de mensen die de OV-chipkaart tegen wil en dank opgedrongen krijgen.

Voor Beter OV roept iedereen die ellende ondervindt van de OV-chipkaart en beroerde service op, klachten te mailen naar youp@nrc.nl .


20 oktober 2010

Voor Beter OV blij met verlaging borgtarief chipkaart Amsterdam

Het eerste grote succes voor de Maatschappij Voor Beter OV is binnen! De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op initiatief van GroenLinks de door de Maatschappij Voor Beter OV bepleite verlaging van het borgtarief van de OV-chipkaart overgenomen. Het te betalen borgtarief wordt nu afhankelijk gemaakt van de prijs die een ritje met de desbetreffende tram of bus maximaal kan kosten.

Nu nog betalen instappers standaard 4 euro borg. Dat is een bedrag dat goed is voor een rit tot ongeveer Utrecht. Geen enkele tram of stadsbus legt zo’n afstand af, dus is die borg veel te hoog. Reizigers die vergeten uit te checken of bij wie het uitchecken om technische redenen is mislukt, moeten maar weer zien hoe ze die borg terugkrijgen.

Voor Beter OV roept ook de andere OV-autoriteiten op, op korte termijn de onredelijk hoge borgtarieven te verlagen. Het berekenen van een veel te hoog borgtarief valt immers in redelijkheid niet uit te leggen aan reizigers die de OV-chipkaart krijgen opgedrongen.

24 september 2010

GroenLinks omarmt voorstel Maatschappij Voor Beter OV over lagere borg OV-chipkaart

Voor Beter OV heeft enkele weken geleden voorgesteld, de borg voor de chipkaart op tram en stadsbus te verlagen naar 2 euro. GroenLinks in Rotterdam stelt nu eveneens voor, de borg op tram en bus te verlagen tot dit bedrag. Raadslid Arno Bonte stelt ook voor, in- en uitcheckpalen op haltes te plaatsen. Voor Beter OV vraagt zich af, of dat een reële optie is. Op tramhaltes in Amstelveen, waar die palen al staan, worden regelmatig palen beschadigd door vandalisme.

Amsterdam, 13 september 2010

IJKWEZEN KAN OV-CHIPKAART NIET TESTEN

Het IJkwezen heeft geen wettelijke basis om de nauwkeurigheid van het in- en uitchecken met de OV-chipkaart te testen. Dat laat het IJkwezen aan de Maatschappij Voor Beter OV weten. Van het belangrijkste verkoopargument voor de OV-chipkaart, “eerlijker afrekenen”, komt op deze manier weinig terecht. Voor Beter OV is zeer teleurgesteld, en zal de zaak bij verkeersminister Eurlings aan de orde stellen.

Voor Beter OV had het IJkwezen gevraagd, de OV-chipkaart te testen, aangezien er -terwijl het systeem al geruime tijd operationeel is- door reizigers nog steeds wordt geklaagd dat het systeem zo nu en dan op basis van verkeerde haltes afrekent.

Het IJkwezen (Verispect) heeft verder laten weten dat de certificering van de apparatuur geschiedt door Trans Link Systems. Voor Beter OV wil zich er niet bij neerleggen, dat apparatuur die zo onnauwkeurig is, blijkbaar door de keuring van TLS kan komen, hetgeen Voor Beter OV sterkt in zijn opvatting dat de keuringen moeten worden gedaan door een écht onafhankelijke instantie, en niet door een dochteronderneming van de vervoerbedrijven zelf.

“Er zijn twee mogelijkheden: het systeem dient alsnog aan de voorwaarden te voldoen om een vergunning van De Nederlandse Bank te krijgen, óf de apparatuur dient te worden geijkt door een écht onafhankelijke instantie, zoals het IJkwezen. De Minister van Verkeer en Waterstaat dient zich daarover uit te spreken,” aldus woordvoerder Rikus Spithorst, “want het kan toch niet zo zijn dat het betaalsysteem voor de miljoenen gebruikers van het OV feitelijk in aanmerking zou moeten komen voor het heffen van kansspelbelasting. Een vergelijkbaar onnauwkeurig betaalsysteem zou in de bankwereld in de detailhandel volstrekt onaanvaardbaar zijn.”Onderstaand de brief van het IJkwezen aan de Maatschappij Voor Beter OV en de brief van de Maatschappij Voor Beter OV aan verkeersminister Eurlings


AAN:

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

Betreft: onnauwkeurigheid in- en uitchecken OV-chipkaart op tram en bus

Amsterdam, 13 september 2010

Geachte heer Eurlings,

Sinds de invoering van de OV-chipkaart zijn er aanhoudende klachten van tram- en busreizigers over onnauwkeurigheid bij het in- en uitchecken. Het systeem hanteert dan onjuiste haltes als in- en uitstappunt. Ook jaren na het operationeel worden van het OV-chipkaartsysteem is dit probleem nog steeds aan de orde.

Het is onaanvaardbaar dat reizigers verkeerde bedragen moeten betalen voor het reizen per OV. Een soortgelijk slecht betalingssysteem zou in het bankwezen of de detailhandel onaanvaardbaar zijn. Het is sowieso onbegrijpelijk, dat een betaalsysteem met zo’n enorme miljoenenomzet is vrijgesteld van de EGI-status.

De Maatschappij Voor Beter OV heeft het IJkwezen gevraagd, zich over de zaak te buigen. Het IJkwezen (Verispect) heeft laten weten, dit op formele gronden niet te kunnen doen. Blijkens de bijgaande brief van het IJkwezen wordt de OV-chipkaartapparatuur gecertificeerd door TLS, een dochterbedrijf van een aantal Nederlandse vervoerbedrijven. Dus de apparatuur die al jarenlang fout afrekent draagt het TLS-keurmerk!

De Maatschappij Voor Beter OV is van mening, dat het toezicht op de nauwkeurigheid van het systeem en het aan de reiziger in rekening brengen van de juiste bedragen bij een onafhankelijke instantie zou moeten liggen. Daartoe zijn twee mogelijkheden: u vraagt uw collega-minister van Financiën te zorgen dat de Nederlandse Bank alsnog de EGI-status verlangt voor het OV-chipkaartsysteem, óf u verzoekt het IJkwezen zich alsnog over de nauwkeurigheid van de apparatuur te buigen, een opdracht waaraan blijkens de brief van het IJkwezen een wettelijke basis ten grondslag zou moeten liggen.

Ik neem aan, dat u het met de Maatschappij Voor Beter OV eens bent, dat het onaanvaardbaar is dat na jaren het in- en uitchecken nog steeds niet nauwkeurig geschiedt. Daarom verneem ik graag van u, op welke manier u een onafhankelijke certificering en een onafhankelijk toezicht op de nauwkeurigheid van het OV-chipkaartsysteem nader wilt invullen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst

Partner


Amsterdam, 31 augustus 2010

Voor Beter OV: ingrijpen bij TLS

De Maatschappij Voor Beter OV noemt de productiefout bij Translink Systems, waardoor zo’n 17.000 eerstejaarsstudenten een deels onbruikbare OV-chipkaart hebben gekregen, een regelrechte blamage. De desbetreffende studenten kunnen niet overal met hun chipkaart reizen, krijgen een brief die als vervangend vervoerbewijs kan dienen en moeten hun extra uitgaven maar zien terug te krijgen via een website. Niet alleen het toch al zeer zwakke imago van de chipkaart loopt wederom een deuk op, ook de uitstraling van het gehele openbaar vervoer loopt schade op. De vervoerbedrijven moeten daarom orde op zaken stellen.

Immers, aldus woordvoerder Rikus Spithorst, een dienst die telkens weer genoegen neemt met zo’n gebrekkig betaalsysteem als de OV-chipkaart, neemt zijn klanten niet serieus. “Bij een supermarkt of een bankinstelling waar het betaalsysteem zo gebrekkig zou functioneren en misser op misser zou stapelen als de OV-chipkaart, waren de klanten allang vertrokken.”

Het is extra erg, dat uitgerekend studenten worden getroffen door een lawine van foute OV-chipkaarten. Juist zij zijn de OV-klant van de toekomst, en op deze manier worden zij nooit grote fans van het openbaar vervoer, vreest Voor Beter OV.

Voor Beter OV vindt dat het hoog tijd wordt dat de vervoerbedrijven in Nederland, die samen eigenaar zijn van Translink Systems, hun verantwoordelijkheid nemen en bij deze onderneming orde op zaken gaan stellen.Ministerie van Economische Zaken
Agentschap Nederlands Meetinstituut/IJkwezen
Postbus 654
2600 AR  DELFT

Betreft: onnauwkeurigheid OV-chipkaart

Amsterdam, 20 augustus 2010

Geachte dames, heren,

Ook nu de OV-chipkaart in het openbaar vervoer op veel plaatsen in ons land al geruime tijd in gebruik is, zijn er nog steeds klachten van reizigers die constateren dat bij tram en bus de verkeerde halte wordt geregistreerd bij in- of uitchecken. Die onnauwkeurigheid heeft tot gevolg, dat passagiers te veel betalen voor hun reis.

Uw instituut verricht de nuttige taak, zich -kort gesteld- bezig te houden met het vaststellen van, en toezien op, nauwkeurigheidsnormen voor apparaten die worden gebruikt om consumenten bedragen in rekening te brengen, zoals elektriciteitsmeters en winkelweegschalen. Ook de apparatuur waarmee de OV-chipkaart in- en uitcheckt moet worden beschouwd als zo’n apparaat.

Namens de Maatschappij Voor Beter OV verzoek ik u, zich te buigen over de problematiek van het registreren van onjuiste haltes wanneer passagiers in- of uitchecken. Want net zo min als het aanvaardbaar is dat energiebedrijven consumenten te veel energie in rekening brengen of winkeliers te weinig etenswaar leveren aan hun klanten, is het niet aanvaardbaar dat reizigers in het openbaar vervoer worden aangeslagen voor verkeerde afstanden.

Graag verneem ik van u, of en hoe u dit probleem gaat benaderen.

Een afschrift van deze brief zond ik aan het Directoraat-Generaal Personenvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en aan TransLink Systems.

Met vriendelijke groet,

Namens de Maatschappij Voor Beter OV,

H. Spithorst,
Partner