7 februari 2017

KORTGEDINGRECHTER FLUIT TAXIRONSELAARS SCHIPHOL TERUG

Voor Beter OV is tevreden met de uitslag van het kort geding dat door taxironselaars was aangespannen. De rechter stelde de Gemeente Haarlemmermeer in het gelijk. Taxichauffeurs zonder vergunning mogen op Schiphol niet langer passagiers ronselen.

Mensen die op Schiphol aankomen worden geteisterd door clandestiene taxironselaars, en betalen als zij in hun praktijken trappen woekerprijzen voor een ritje naar Amsterdam. De Gemeente Haarlemmermeer paste de regels op Schiphol aan, waardoor de ronselaars konden worden aangepakt. Een groep ronselaars spande een kort geding aan omdat zij het onredelijk vonden dat de overheid optrad tegen hun illegale praktijken. Tevergeefs dus.

Voor Beter OV ziet de taxi als onderdeel van het Openbaar Vervoer, en is ongerust over het ronduit slechte imago dat aan de taxi in en om Amsterdam kleeft. Met de uitspraak in dit kort geding wordt ene stap gezet in de goede richting, maar de strijd is nog niet gestreden.

Commentaar Rikus Spithorst 30 juli 2014

UBERPOP IS MOOIE AANVULLING VOOR TAXIKLANT

Paniek in de Amsterdamse taxiwereld. Vernieuwer Uber heeft vandaag een nieuwe dienst gelanceerd. UberPOP. Geen beroepschauffeur en geen blinkende Mercedes. En geen hoog tarief. Kortom, een goedkopere taxi met een wat bescheiden kwaliteitsniveau. Te bestellen en te betalen via een app.

De erkende taxibedrijven (u weet wel, met die chauffeurs die toeristen de halve stad rondrijden om ze extra kilometers te laten betalen, die blindegeleidehonden weigeren, die het verdommen om korte ritten te maken en die vrouwelijke passagiers aan hun hoofd zeuren met seksueel getinte suggesties) spreken nu van marktbederf. UberPOP zou met snorders werken, zo luidt het verwijt.

Onzin.

De gemeente Amsterdam probeert al meer dan 10 jaar om de Amsterdamse taxiwereld in het gareel te krijgen. Met zeer matig succes. En de Amsterdamse taxiklant is het zat. Daarom maakt Uber een grote kans op een succesvolle entree. Er is de gewone Uber. Professionele taxichauffeurs met taxi’s van het niveau-Mercedes. En nu UberPOP. Mensen die wat bijverdienen als taxichauffeur, denk aan rij-instructeurs en studenten, die rijden in iets minder mooie auto’s. Wordt de klant dan vervoerd in het wrak van de maand? Nee. De auto’s mogen niet dateren van voor 2005 en het moeten goed onderhouden vierdeurs-wagens zijn. En die chauffeurs? Geen tuig van de richel: ze moeten allemaal een Verklaring Omtrent Gedrag inleveren.

Is het verstandig om om 2 uur ’s nachts in de Bijlmer bij een snorder in te stappen? Ik zou het niet doen. Maar zijn de UberPOP-chauffeurs snorders? Nee. Hun gegevens zijn bekend omdat aanmelding van de chauffeur en betaling van de ritprijs via een app gaat. Dus een chauffeur die zich misdraagt is, in tegenstelling tot de anonieme snorder, eenvoudig te achterhalen.

Ik ben zeer fel als het gaat om de keuzevrijheid van de Nederlandse consument. Het staat de thuiskok vrij om boodschappen te doen bij De Biologische Groentespecialist of bij de Aldi. Mindere kwaliteit, lagere prijs, maar nog steeds boven een vastgestelde kwalitatieve ondergrens. Je weet dat je iets minder mooie sperzieboontjes bij de Aldi krijgt, maar ziek word je er niet van. Of de treinreiziger. Die mag kiezen tussen de 1e en de 2e klasse. Vooraf is duidelijk, hoe het zit met het prijsniveau en de te verwachten kwaliteit.

Tot vervelens toe heb ik bepleit dat er diverse herkenbare kwaliteitsniveaus en tarieven in de taxibranche zouden moeten komen. 1, 2 of 3 sterren. Hetkenbaar aan de kleur van de taxi en aan de lichtbak op het dak.  Daar voelt de taxibranche in Amsterdam niets voor. Jammer. Uber en UberPOP laten deze wens nu uitkomen. Net als in de trein. Eerste of tweede klas. Het staat de consument vrij om te kiezen voor een bepaald prijs- en kwaliteitsniveau in plaats van de eenheidsworst die hem als taxiklant wordt voorgeschoteld. Daarom juich ik de komst van UberPop van harte toe.

Er zijn nog wel wat vragen. Hoe zit het verzekeringstechnisch? Hoe werkt de klachtenprocedure? Ik heb Uber uitgenodigd om daar met mij over van gedachten te wisselen. Ik kijk uit naar dat gesprek.


Commentaar Rikus Spithorst 2 april 2014

UBER IS BETER

Met name in Amsterdam is in de taxiwereld nog steeds een hoop mis. Oké, de goeden niet te na gesproken, maar nogal wat klanten die een taxicentrale bellen, zien na verloop van tijd een haveloze taxi verschijnen, met een groezelige chauffeur achter het stuur, die als hij de kans krijgt je ook nog belazert door met de meter te knoeien of om te rijden. Of je wordt als klant geweigerd omdat je bij een standplaats in wil stappen voor een kort ritje. En als je als vrouw pech hebt, wordt u door een hitsige chauffeur nog lastiggevallen met ranzige praatjes of intimidatie.

Dat kan dus beter.

Uber is een mooie vinding. Een app waarmee je een taxi kan bestellen en waarmee je ook kan afrekenen. Het systeem regelt dat de dichtstbijzijnde taxi naar je toe komt, dus lang wachten is er niet bij. En er zit nóg een voordeel aan. Na je rit is het mogelijk om via die zelfde app punten te geven voor de kwaliteit van het gebodene.

Eindelijk gebeurt er iets dat écht het af van het koren kan scheiden. Onbeschofte taxichauffeurs komen er niet langer mee weg: ze krijgen een lage score in het Uber-systeem en worden minder of zelfs helemaal niet meer gevraagd voor een ritje.

Het Ministerie van Ien M ziet nog wel een probleem. Houdt Uber zich wel aan de regels? Maar dat is natuurlijk eenvoudig op te lossen. Maak van Uber een zogeheten Toegelaten Taxi Organisatie (TTO), net als de andere centrales. Ingewikkelder is het niet.

En natuurlijk zag ik op de televisie weer zo’n klagende taxichauffeur. Zo’n Amsterdamse. Inderdaad: griezelig uiterlijk en een hoodie in plaats van een jasje of net overhemd. En maar klagen .

Echt, de Amsterdamse taxibranche verdomt het om serieus orde op zaken te stellen. Uitsluitend de harde hand van de overheid stelt nog een béétje paal en perk aan de uitwassen.  Dat de klant nu kan beschikken over een eigentijds systeem en behoorlijke kwaliteitsbescherming is een flinke stap vooruit. En de bonafide chauffeur heeft daarvan niets te vrezen.


Commentaar Luc van Lier 22 februari 2014

GROTE SCHOONMAAK AMSTERDAMSE TAXIBRANCHE BEGONNEN?

De Amsterdamse taxibranche heeft al enkele decennia een beroerde reputatie. Passagiers worden afgezet: er wordt onnodig omgereden en er wordt geknoeid met taximeters. Ongewassen chauffeurs rijden rond met smerige taxi’s. Chauffeurs vallen vrouwelijke passagiers lastig met groezelige voorstellen. Blindegeleidehonden worden geweigerd.

De gemeente heeft allerlei maatregelen genomen, zoals uitsluitend bonafide chauffeurs toelaten op de standplaatsen. Tevergeefs. Niet te handhaven. De directeur van de grootste taxicentrale TCA, Dick Grijpink,  bleek tot over zijn oren in de drugshandel te zitten. En een taxiklant werd bij een discussie over de ritprijs op het Leidseplein door een chauffeur doodgeslagen.

Nieuwe wetgeving. Chauffeurs moeten aangesloten zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie, een TTO. Een van die organisaties is TCM. Na een onderzoek volgens de wet BIBOB is nu de vergunning ingetrokken. De TCM-top misbruikte het bedrijf voor criminele activiteiten, zoals belastingfraude.

Heel mooi om te zien dat de gemeente Amsterdam nu eindelijk eens optreedt tegen misstanden in de taxibranche. De 160 bij TCM aangesloten chauffeurs moeten nu zien dat ze onder dak komen bij een van de andere centrales. Ik hoop dat die centrales hoge toelatingseisen aan hun chauffeurs stellen. Om te beginnen een verklaring omtrent het gedrag, een goede toets van de stratenkennis en kennis van de Nederlandse en Engelse taal, en een strenge keuring van de auto op uitstraling, type en reinheid.

Want er is maar één mogelijkheid om de Amsterdamse taxiwereld, die over de hele wereld bij toeristen inmiddels berucht is, tot de orde te roepen. De zweep erover!


16 juni 2013

RUIM 6% AMSTERDAMSE TAXI’S NOG STEEDS NIET IN ORDE

Voor Beter OV vindt de uitkomst van een taxicontrole door de Gemeente Amsterdam, zaterdagavond, uiterst teleurstellend. Ondanks het door de gemeente aangescherpte taxibeleid was er een heleboel niet in orde. Van de 420 gecontroleerde chauffeurs kregen er 13 een waarschuwing en 14 een boete. Dat betekende dus dat er in 27/4,2=6,4% van de gevallen iets niet deugde.

Voor Beter OV vindt dat de gemeente Amsterdam nog een lange weg te gaan heeft bij het op een behoorlijk niveau brengen van het door beunhazen en criminelen langdurig verziekte taxiwezen in de hoofdstad. Van de 27 gewaarschuwde of beboete taxichauffeurs waren er 25 aangesloten bij een zogeheten Toegestane Taxi Organisatie. Lidmaatschap van zo’n TTO is recentelijk door de gemeente Amsterdam voor taxichauffeurs verplicht gesteld om beunhazerij uit te bannen. De afgelopen zaterdag verrichte controle brengt aan het licht, dat ook binnen deze TTO’s nog nader orde op zaken dient te worden gebracht.

Voor Beter OV dringt in een brief aan de Amsterdamse verkeerswethouder Wiebes aan op het volhouden van de controles en indien TTO’s hun zaakjes niet snel op orde hebben, het schrappen van de TTO-status voor de desbetreffende bedrijven. Voor Beter OV beschouwt de taxi als een belangrijk onderdeel in het OV, en vindt dat de taxireiziger net zomin door beunhazen moet worden vervoerd als de trein-, tram-, metro- of buspassagier.


12 juni 2012

CABSTER TAXI GOED INITIATIEF

Voor Beter OV staat welwillend tegenover het nieuwe intiatief Cabster Taxi. Via een app of via internet kunnen klanten een taxirit bestellen. Vooraf weten ze exact wat de ritprijs zal zijn; deze dient vooraf via Ideal of eenmalige machtiging te worden voldaan. Dat schept duidelijkheid en voorkomt tegenvallers qua kosten aan het einde van de rit. Het initiatief van Connexxion zorgt voor een herkenbaar product in het hele land. De kwaliteit van “gewone” taxi’s verschilt zeer per regio. Zeker in gebieden waar de kwaliteit van veel taxi’s ondermaats is, biedt Cabster Taxi de reiziger een goed alternatief.

De komende tijd zal Cabster Taxi zich nog wel moeten bewijzen. Komt de taxi op de afgesproken tijd? Is er een goede klachtenservice? Krijgt de klant zijn vooruitbetaalde geld terug wanneer de dienst niet naar behoren is geleverd?

Voor Beter OV ziet de taxi als verlengstuk van het reguliere OV. Reizigers met veel bagage of bezoekers van congressen zijn vaak gebaat bij het gebruik van een taxi. Gezien de samenhang roept Voor Beter OV initiatiefnemer Connexxion op, het op korte termijn mogelijk te maken dat de ritprijs ook via de OV-chipkaart kan worden voldaan.


23 maart 2012

Commentaar Rikus Spithorst

TAXIREGELS AMSTERDAM MOETEN STRENGER

Donderdag waren Amsterdam en Schiphol getroffen door een urenlange, totale treinstoring. Dus was het voor veel mensen die een vlucht moesten halen noodzakelijk een taxi te nemen. De dames en heren taxichauffeurs sloegen hun slag. De meesten waren slechts tegen woekerprijzen bereid, de wanhopige klanten naar Schiphol te vervoeren. Een duidelijker bewijs van het feit dat de gemiddelde Amsterdamse taxi wordt bestuurd door een stuk schorem is niet voorhanden.

Al sinds jaar en dag lukt het de gemeentelijke dienst IVV (waarin het voormalige bureau Taxizaken van het stadhuis is opgegaan) niet, een halt toe te roepen aan allerlei misstanden. Taxiklanten worden geweigerd als ze geen lange rit willen boeken, er worden onnodige omwegen gevolgd, er wordt gerotzooid met taximeters, vrouwelijke passagiers worden aan hun hoofd gezeurd met oneerbare voorstellen.

Dat is een ernstige zaak. De taxi maakt deel uit van de vervoersketen, en is wat ons betreft gewoon een openbaar vervoermiddel. De kwaliteit moet dus worden gewaarborgd. De gemeente doet zijn uiterste best om de allerergste beunhazen van de taxistandplaatsen te weren. Met slechts matig succes. Dus worden de nieuwe taxiregels nóg strenger.

Taxi’s moeten voortaan een GPS-systeem aan boord hebben, dat registreert, waar de taxi zich bevindt. Daarmee wordt een einde gemaakt aan ritjes met nietsvermoedende toeristen van het Leidseplein naar het Concertgebouw via Osdorp. Ook is bij een klacht van een passagier beter te achterhalen, om welke taxi het ging.

Bas Vos van de belangenvereniging Amsterdams Platform Kwaliteitstaxi’s is des duivels. Hij vindt dat de bonafide taxichauffeur onnodig op kosten wordt gejaagd en dat die maatregel “onacceptabel” is omdat “slechts twee procent van de taxichauffeurs psychopaten zijn die de boel voor der rest verzieken.” Daar gaat Vos al de mist in. Ik durf de stelling aan, dat meer dan de helft van de taxichauffeurs zo nu en dan een klant besodemietert. Dus, in de terminologie van Vos, is meer dan de helft van de taxichauffeurs een psychopaat die enzovoort. De enige manier om hierin de hoognodige verandering te brengen, is inderdaad het aanscherpen van de voorschriften. Zoals een GPS-dingetje dat de locatie van de taxi opslaat en strenge regels aan de chauffeurs en de bedrijven.

Bas Vos vindt het te ver gaan, dat een chauffeur die door rood licht heeft gereden op grond van de nieuwe verordening twee maanden niet meer op een taxi mag rijden. Want “iedereen rijdt wel eens door rood”. Opnieuw slaat Vos de plank mis. Ik verwacht achter het stuur van de taxi een vakman of vakvrouw, en geen mentaal ongeschikte weggebruiker met een concentratiestoornis. Een treinmachinist die door rood rijdt moet vrezen voor zijn baan. En terecht. Waarom zou dat niet mogen gelden voor een taxichauffeur met maling aan de verkeersregels? Een conducteur die een reiziger besteelt, kan inpakken en wegwezen. Waarom zou dat niet mogen gelden voor een taxichauffeur die stiekem omrijdt of knoeit met de taximeter?

Overigens wil ik niet alleen maar klagen. Ik wil ook een positieve bijdrage aan het debat leveren. Goedgekeurde taxi’s mogen in Amsterdam op de vrije tram- en busbanen rijden. Dat leidt tot een probleem. Trams en bussen hebben een radiografisch apparaat aan boord dat wissels omlegt en verkeerslichten op groen (of negenogen op wit) laat springen. Dat werkt nu vaak niet omdat er vooraan in de rij een taxi op de vrije baan staat. Omdat taxi’s die apparatuur niet aan boord hebben, gaat het verkeerslicht of het negenoog niet of veel later op groen of wit. Stel de aanwezigheid van die apparatuur verplicht voor taxi’s die op de vrije baan mogen. Dat kost de ondernemer wel geld, maar het heeft ook voordelen. Zijn taxi schiet vlugger op, en door de investeringskosten wordt ook het kaf van het koren gescheiden. De apparatuur dient overigens wel te zijn voorzien van een autorisatie die op afstand kan worden uitgeschakeld. Dat is helaas nodig om de handel in zogenaamd gestolen apparatuur tegen te gaan.

De Amsterdamse taxiwereld wordt verziekt door een enorm overschot aan taxi’s en chauffeurs. Het gevolg daarvan is, dat er voor niemand nog een behoorlijke boterham te verdienen valt. Het fors opschroeven van de eisen (financieel en qua opleiding en gedrag) aan de taxibedrijven en hun chauffeurs zal leiden tot een shake-out. De rotzooiende avonturiers met hun ongewassen uitstraling en hun groezelige taxi’s zullen dan het veld moeten ruimen. Niets mis mee. Wat dan eindelijk overblijft, is een taxiwereld die op een goede manier voor zijn klanten zorgt en onze hoofdstad niet langer internationaal te schande maakt. Daar kan niemand tegen zijn.

11 augustus 2011

SCHULTZ LAAT OOK TAXIKLANT VALLEN

De taxi hoort naar onze mening ook bij het Openbaar Vervoer. Immers, zonder reservering vooraf kun je je tegen een vastgesteld tarief van de ene naar de andere plek laten vervoeren. Helaas is de taxi met vlag en wimpel het slechtste onderdeel van het OV.  Per reizigerskilometer is het aantal misdragingen van chauffeurs veruit het hoogste. Klanten worden afgezet door geknoei met taximeters, chauffeurs rijden stiekem hele einden om, spreken vaak amper Nederlands en weigeren klanten die om een kort ritje vragen, zoals van het station naar het een paar kilometer verderop gelegen hotel.

Te vergeefs (met name in Amsterdam) tracht de overheid aan dit soort wantoestanden paal en perk te stellen. En ook meerdere verkeersministers hebben getracht, met wisselend succes, verbeteringen in de taxibranche aan te brengen. Tot de komst van minister Schultz. De kwaliteit van de taxibranche zal haar volstrekt een zorg zijn. Nu wordt nog enigszins het kaf van het koren gescheiden, doordat chauffeurs nog een vakbekwaamheidsdiploma moeten halen. Die eis wordt nu afgeschaft. Uitsluitend een bij de vergunningaanvraag in te leveren Verklaring Omtrent het Gedrag volstaat voortaan. En, zo heet het, een chauffeur die zich misdraagt moet zijn vergunning weer inleveren. En dat is natuurlijk flauwekul. Allereerst vervalt het laatste stukje selectie aan de poort zo’n beetje, en ten tweede is het intrekken van een taxivergunning bepaald niet zo eenvoudig als de minister suggereert. Dus een frauderende, seksistische onverzorgde chauffeur kan nog heel lang zijn gang gaan, totdat het de overheid is gelukt, zijn vergunning daadwerkelijk in te trekken.

Overigens is een enorme toestroom van chauffeurs ook niet in het belang van de taxibranche zelf. Reeds nu is er in veel regio’s een overvloed aan taxi’s zodat er per chauffeur geen droog brood te verdienen valt.

Minister Schultz heeft het telkens over de Reiziger met de hoofdletter R, maar de facto handelt ze niet in die geest. Na de treinreiziger en de passagier in de grote stad, laat Melanie Schultz nu ook de taxipassagier vallen.