24 juli 2024

SPOORWERK ROTTERDAM – DEN HAAG LOOPT IN DE SOEP

De werkzaamheden van ProRail tussen Rotterdam en Den Haag lopen in de soep en gaan langer duren, en vervangend busvervoer is voor deze uitloop niet geregeld, zo melden bronnen in de spoorsector.

 

Door werk aan het spoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en den Haag. Aanstaande zaterdag zou de treindienst tussen deze steden weer grotendeels worden hervat, maar volgens de laatste berichten zal hervatting op zijn vroegst maandag in de loop van de dag pas aan de orde zijn. Vervangend vervoer schijnt niet te zijn geregeld, hoewel vervangend vervoer in de concessie wordt geëist.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Hoe men dit vervangend vervoer gaat realiseren, interesseert ons niets. Er hoort een scenario te zijn voor uitloop, dus de NS zorgt voor vervangend vervoer. Punt uit. Dit is ook de lakmoesproef voor staatssecretaris Chris Jansen: Hij dient smoezen van ProRail over de zoveelste uitloop van werkzaamheden en de kletspraat van de NS over het niet regelen van vervangend busvervoer niet voor zoete koek aan te nemen. Als systeemverantwoordelijke is hij aan zet om NS en ProRail orde op zaken te laten stellen.”

 

 

17 juli 2024

MEER METRO’S LIJN E DOOR SPOORWERK

Door werkzaamheden van ProRail rijden er twee weken lang geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam. Doordat de NS een ronduit beroerde vervangende busdienst heeft opgezet en daarnaast reizigers op de mouw speldt dat ze per trein moeten omreizen via Gouda, kiezen veel mensen voor RET-metrolijn E tussen Den Haag en Rotterdam. Dat is immers de snelste oplossing.

 

De RET heeft besloten, de hierdoor ontstane drukte te lijf te gaan. Met ingang van vanmorgen rijden er op lijn E vaker metro’s. Voor Beter OV heeft waardering voor de flexibiliteit van de RET, die hiermee bijdraagt aan een oplossing voor het falen van de NS.

 

 

11 juli 2024

SCHRAP HSL-TOESLAG EN BRENG VERLIES BIJ PRORAIL IN REKENING

ProRail bleek gisteren niet in staat om nadere toelichting te geven op de problemen op de HSL en de gevolgen daarvan. Nu dient te worden voorkomen dat de NS en de reizigers nog langer de dupe zijn van het grotelijks falen door bouwvallige viaducten.

 

Uiteindelijk is het de reiziger die nog steeds een toeslag moet betalen tussen Schiphol en Rotterdam. De reissnelheid op dit traject heeft niets met het begrip “hogesnelheid” te maken, nu op grote delen van het traject slechts 80 kilometer per uur mag worden gereden. Dat maakt het in rekening brengen van een toeslag onterecht. Deze toeslagplicht dient daarom met spoed te worden geschrapt.

 

Maar daarmee is de kous nog niet af. Het schrappen van de toeslag  leidt tot inkomstenderving bij de NS, terwijl de NS een hoge gebruiksvergoeding moet betalen voor de HSL, waarop (op papier althans) hard kan worden gereden. Wegens de bouwvallige viaducten en de daardoor tot 80 kilometer per uur gereduceerde rijsnelheid biedt ProRail/Infraspeed de NS een ondeugdelijk product. Daaruit volgt dat de door de NS te betalen gebruiksvergoeding dient te worden gematigd. Immers, de NS heeft geen schuld aan het bouwkundige fiasco op de HSL.

 

Daarom is het wenselijk dat de HSL-toeslag wordt geschrapt en dat de NS die hieruit voortvloeiende inkomstenderving mag verrekenen met de te betalen gebruiksvergoeding. Voor Beter OV verzoekt vandaag de Staatssecretaris van IenW dit door een aanwijzing te bewerkstelligen.

 

 

10 juli 2024

ELLENDE DOOR NOODWEER EN BOUWVALLIGE VIADUCTEN

Gisteren was weer een slechte dag voor het reizigersvervoer per spoor. Voordat wij publiekelijk stevige standpunten innemen, willen wij eerst overleggen met NS en ProRail. Maar wij doen wel alvast een paar observaties.

 

Sinds 2 uur gistermiddag tot ongeveer het einde van de dienstregeling was het treinverkeer rond Haarlem ernstig ontregeld door een seinstoring die niets te maken had met het onweer dat gisteren later op de dag over ons land trok. In de loop van de avond ontstonden op verschillende trajecten seinstoringen. Er waren zware onweersbuien, maar in hoeverre deze storingen het gevolg waren van blikseminslag, is nochtans onduidelijk.

 

Het treinverkeer op de HSL ten Zuiden van Rotterdam werd stilgelegd wegens zware windstoten. Het blijft vreemd dat de treinen dan niet over de nieuwe brug over het Hollands Diep kunnen rijden, terwijl de binnenlandse treinen wel gewoon van de oude spoorbrug gebruik kunnen blijven maken. Overigens vallen er vraagtekens te plaatsen bij het schrappen van Sprinters via de oude brug om ruimte te creëren voor omgeleide treinen die normaal gesproken over de nieuwe brug zouden rijden.

 

Het is verbazingwekkend dat ook op de HSL tussen Schiphol en Rotterdam de dienst werd onderbroken wegens de harde wind. Deze spoorlijn verschilt qua windgevoeligheid niet van andere trajecten.

 

Waar de HSL tussen Schiphol en Rotterdam zich wél door onderscheidt, is een groot aantal bouwvallige viaducten. Gisteren werd bekend dat de snelheid opnieuw moet worden gereduceerd tot 80 km/h. Naar ons oordeel dient de HSL-toeslag met onmiddellijke ingang te worden geschrapt.

 

 

17 juni 2024

PERVERSE PRIKKEL NEKT SPOORINFRA

Ook vandaag was het treinverkeer door diverse infrastoringen in de Randstad en Midden-Nederland lelijk ontregeld. Hiermee wordt aangetoond dat het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat op 13 juni verscheen, een te positief beeld geeft van de stand van zaken op het spoor.

 

Het rapport constateert dat het met de veiligheid goed gaat, terwijl naar het oordeel van Voor Beter OV het grote probleem niet de veiligheid is, maar dat juist de beschikbaarheid en betrouwbaarheid punten van zorg zijn.

 

Op de as Leiden – Schiphol – Amsterdam Zuid – Utrecht – Arnhem reden vandaag vanaf het begin van de middag veel minder treinen door infrastoringen tussen Leiden en Schiphol, tussen Utrecht en Arnhem en bij Holendrecht. Ook de middagspits was zwaar ontregeld en ook tot het einde van de dienstregeling blijft het treinverkeer ontwricht. Lichtpuntje is wel dat een decentrale verkeersleider van ProRail een pendeldienst tussen Arnhem en Utrecht heeft georganiseerd om de reizigershinder wat te beperken.

 

ILT constateert dat aannemers problemen op het spoor vaak niet hebben gemeld omdat een te hoog aantal meldingen tot boetes van ProRail aan die aannemers leidt. Maar het gevolg daarvan is een gebrekkig inzicht in hoe goed of slecht de spoorinfrastructuur er voor staat. Reizigers en verladers ondervinden dagelijks de gevolgen van deze perverse prikkel.

 

De oplossing hiervan wordt bemoeilijkt doordat ook politiek Den Haag de geldkraan onvoldoende open zet, en zelfs uitstel van onderhoud aan baan en bovenleiding alsmede het niet vervangen van wisselverwarmingen verlangt.

 

 

13 juni 2024

OPNIEUW GROTE IMPACT BOVENLEIDINGBREUK PRORAIL

17:00 uur

ProRail heeft ons in de loop van de middag gemeld dat de oorzaak van de kapotte bovenleiding in Leiden geenszins overeenkomsten heeft met de oorzaak van de kapotte bovenleiding tussen Apeldoorn en Amersfoort. In dit geval is er sprake van verlies van spanning bij meerdere groepen, aldus ProRail.

In de reisinformatie werd gesteld dat er sprake was van defecte bovenleiding. Dit is dus onjuist, het ging hier om problemen met de energievoorziening. De oorzaak van  deze problemen is nog niet bekend.

10:00 uur

Opnieuw hadden tienduizenden treinreizigers vanmorgen last van een bovenleidingbreuk bij ProRail. Vanmorgen raakte midden in de ochtendspits de bovenleiding te Leiden in het ongerede. Voor Beter OV heeft ProRail om opheldering gevraagd over de oorzaak van het zoveelste ernstige bovenleiding-incident in korte tijd.

 

Wegens de kapotte bovenleiding reden er tot 10 uur nauwelijks treinen  tussen Leiden Centraal en Alphen a/d Rijn, tussen Schiphol en Leiden Centraal en tussen Haarlem en Leiden Centraal. Ook doorgaande treinreizigers werden dus getroffen.

 

Onlangs was het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort meer dan een dag gestremd nadat de bovenleiding het begaf. Dat kwam doordat ProRail welbewust te ver doorgesleten zogeheten rijdraden niet had vervangen. Aan ProRail is nadrukkelijk gevraagd of ook bij het incident van vandaag het besluit om onderhoud dan wel vervangeng van versleten onderdelen uit te stellen een rol heeft gespeeld.

 

 

8 juni 2024

"PRORAIL NALATIG"

VERSLETEN BOVENLEIDINGEN NIET VERVANGEN

Dat ProRail nalaat versleten bovenleidingen tijdig te vervangen is onaanvaardbaar. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV naar aanleiding van een ernstig incident op het spoor tussen Apeldoorn en Amersfoort.

 

Door een bovenleidingbreuk konden daar van zondagavond 26 mei tot dinsdagochtend 28 mei geen treinen rijden. Naar nu bekend is geworden, had de bovenleidingbreuk te maken met ernstige slijtage. ProRail heeft erkend dat de bovenleiding te ver was afgesleten, maar dat deze nog niet was vervangen. Toen de bovenleiding knapte werd deze door de stroomafnemer van een passerende trein over een afstand van honderden meters neergehaald.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Versleten spullen dienen tijdig te worden vervangen. Dit nalaten is onaanvaardbaar, daar kan geen enkele twijfel over bestaan. We zien een toename van het aantal bovenleidingbreuken en sluiten niet uit dat het niet-tijdige vervangen van versleten draden daar een rol bij speelt. Vragen van ons daarover, mede naar aanleiding van grote bovenleidingschades in Brabant, blijven door ProRail onbeantwoord. Door de problemen is niet alleen de beschikbaarheid van het spoor onvoldoende; knappende bovenleidingen kunnen ook tot gevaarlijke situaties leiden. Draden kunnen door de ruiten heen naar binnen slaan en treinreizigers verwonden, maar ook mensen langs het spoor, zoals bij overwegen, lopen gevaar als een stroomdraad knapt. ProRail is ernstig nalatig.”

 

 

5 juni 2024

“RVC AAN ZET”

OPNIEUW MEGASTORING PRORAIL

 

17:15 uur

 

Inmiddels zijn zaken duidelijk geworden. De megastoring begon niet om half 2, maar al om kwart over 1. Ook blijken tientallen treinen te zijn gestrand; het is nog niet duidelijk hoe lang reizigers in deze treinen opgesloten hebben gezeten. Sinds 4 uur vanmiddag wordt in de getroffen gebieden het treinverkeer zeer mondjesmaat hervat.

 

Er zijn op dit moment ook vragen:

 

* Belangrijke computersystemen bij ProRail zijn redundant uitgevoerd, als het goed is. Hoe kan het dan, dat door een computerstoring het treinverkeer toch moest worden stilgelegd?

 

* In hoeverre is de zeer ingewikkelde indeling van personeelsdiensten debet aan het feit dat nog maar zeer mondjesmaat treinen rijden?

 

15:00 uur

 

Voor Beter OV is verbijsterd over de meltdown bij ProRail in Utrecht, waardoor in het gebied Amersfoort - Ede-Wageningen – Gouda - Amsterdam-Bijlmer- Hilversum sinds half 2 geen treinen rijden. Ook vanuit Amsterdam rijden in Zuidelijke richting geen treinen. Op de baanvakken tussen Leerdam en Geldermalsen en tussen Arnhem Centraal en Tiel rijden eveneens geen treinen. De verwachting is dat in al deze gebieden en trajecten ook  in de middagspits geen noemenswaardig treinverkeer zal zijn, mede door de  veel te ingewikkelde personeelsroosters bij de NS.

 

Voor Beter OV constateert dat treinreizigers sowieso al geruime tijd worden geconfronteerd met een hausse van sein-, wissel- en bovenleidingstoringen met grote impact, zowel qua omvang als qua tijdsduur. De computerstoring in Utrecht van vandaag is gewoon het zoveelste incident in een lange rij, stelt de reizigersorganisatie.

 

Voorzitter Rikus Spithorst: “De Raad van Commissarissen van ProRail is nu aan zet om de oorzaken van deze teloorgang boven water te krijgen en te zorgen dat de door deze Raad benoemde ProRail-directie aan de slag gaat om het aantal storingen terug te dringen tot een aanvaardbaar peil. Op deze manier doormodderen is onaanvaardbaar. Reizigers  laten de trein volkomen terecht links liggen en dat is slecht voor de duurzaamheid, de mobiliteit en de economie van ons land.”

 

 

4 juni 2024

PROBLEMEN HSL ONBEHEERSBAAR

De problemen op de HSL lopen steeds verder uit de hand. Dat constateert Voor Beter  OV aan de hand van grote aantallen langdurige seinstoringen en daarnaast ook massale uitval van treinen.

 

Klap op de vuurpijl is dat ProRail gisteren moest erkennen dat het niet lukt om de oorzaken van de seinstoringen te achterhalen: “Helaas hebben we de oorzaak nog niet gevonden. We blijven dus doorzoeken.” Voor Beter OV vraagt zich af, hoe het onbekend blijven van de oorzaak van een storing zich verhoudt tot de veiligheid van het treinverkeer op de HSL.

 

Opnieuw lukte het ProRail gisteren niet om uitleg te geven over de problemen op de HSL. Voor Beter OV stelt dat de problemen op de HSL onbeheersbaar zijn geworden en  blijft bij de spoorinfrabeheerder aan de bel trekken.

 

 

31 mei 2024

NS ROEPT CONDUCTEURS TOT DE ORDE

De NS heeft zijn conducteurs gewezen op de onwenselijkheid van het zich toe-eigenen van eersteklascoupés. De NS doet dit nadat Voor Beter OV bij de NS onvrede had geuit over  het feit dat eersteklasreizigers regelmatig de toegang tot eersteklascoupés werd geweigerd.

 

Conducteurs hadden er een handje van om eersteklascoupés te gebruiken als privéruimte, waar zij gesprekken kunnen voeren en hun spullen kunnen bewaren. De toegangsdeuren werden met name in IC-Direct-treinen dan op slot gedraaid en reizigers met een eersteklas vervoerbewijs dienden hun heil elders te zoeken in de toch al drukke treinen. Dat was voor Voor Beter OV reden om bij  de NS aan de bel te trekken.

 

De reizigersorganisatie constateert dat de NS de mening deelt dat zulk gedrag van conducteurs onwenselijk is, en is blij dat de NS actie heeft ondernomen.

 

Reizigers die desondanks constateren dat nog steeds eersteklascoupés door NS-personeel worden geconfisqueerd, wordt verzocht dit te melden. Dat kan via een e-mail naar info@voorbeterov.nl, onder vermelding van datum, tijdstip en vertrekstation.

 

 

30 mei 2024

ZORGEN OM TELOORGANG PRORAIL

Treinreizigers hebben veel last van ernstige storingen aan de door ProRail beheerde infrastructuur. Langdurige storingen aan rails, wissels, seinen en bovenleidingen met veel impact zijn momenteel aan de orde van de dag. Er worden zelfs reizigerstreinen opgeheven om het verkeer van goederentreinen nog enigszins op gang te houden.

 

Voor Beter OV is ongerust. Een bloemlezing. Lang niet alle storingen zijn hier vermeld:

 

Afgelopen donderdag was een hele dag nodig om kapotte bovenleidingen in Brabant te repareren. Zelfs rond Utrecht moesten reizigerstreinen de hele dag wijken om omgeleide goederentreinen wat ruimte te geven. Tot overmaat van ramp konden goederentreinen niet via Almere, Lelystad en Zwolle worden omgeleid doordat een perronoverkapping binnen het ruimteprofiel van goederentreinen bleek te vallen. ProRail heeft tot heden onze vraag over de oorzaak van de bovenleidingbreuk (defect aan een stroomafnemer of een defect aan de bovenleiding) niet beantwoord, maar informeel vernamen wij dat een defecte stroomafnemer de oorzaak was.

 

Zondagavond was het opnieuw raak. Door bovenleidingproblemen reden er geen treinen tussen Apeldoorn en Barneveld/Amersfoort. Reparatie duurde maar liefst tot dinsdagochtend! ProRail heeft ons nog niet uitgelegd wat de oorzaak was, en waarom herstel zoveel tijd vergde.

 

Dinsdag reden er de hele dag nauwelijks treinen tussen Amsterdam en Amersfoort. De oorzaak was een defect wissel. Veel treinseries werden tussen Amsterdam/Weesp en Amersfoort/Schothorst opgeheven. Pas laat in de avond werd het treinverkeer hervat. Onduidelijk is vooralsnog of het hier opnieuw een gescheurd puntstuk betrof. Gescheurde puntstukken zijn een vaak voorkomend probleem.

 

Gisteren reden er sinds halverwege de middag door een seinstoring nauwelijks Sprinters tussen Haarlem en Beverwijk/Alkmaar.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Een betrouwbaar spoorsysteem van is levensbelang voor het op verantwoorde wijze in beweging houden van de Nederlandse mobiliteit. De ogenschijnlijke teloorgang van ProRail geeft reden tot grote bezorgdheid.” Voor Beter OV vraagt ProRail om uitleg over de maatregelen die (moeten) worden genomen om de beschikbaarheid van onze spoorinfra weer op een aanvaardbaar peil te krijgen.

 

 

24 mei 2024

GROTE GEVOLGEN BOVENLEIDINGBREUK WEST-BRABANT

Door een defecte bovenleiding reden er gisteren nagenoeg de hele dag geen treinen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe/Roosendaal. Ook dit keer is nog niet duidelijk of de kapotte bovenleiding is veroorzaakt door een defect aan die bovenleiding, of dat dit het gevolg is van een defect aan de stroomafnemer van een trein.

 

Een onaanvaardbaar gevolg van het defect ten Zuiden van Dordrecht is dat er ver uit de buurt, namelijk tussen Utrecht en Eindhoven ook een complete Intercitytreinserie werd opgeheven om ruimte te maken voor omgeleide goederentreinen. Ook tussen Alphen a/d Rijn en Utrecht reden minder treinen.

 

We laten even ProRail zelf aan het woord: "We merken dat er verwarring is rond de bovenleidingsbreuk bij Lage Zwaluwe. Omdat daar tot zeker vanavond geen treinverkeer mogelijk is, leiden we een aantal goederentreinen die absoluut niet kunnen wachten om via onder meer Utrecht. Dit leidt op sommige trajecten tot uitval van reizigerstreinen. Dat is natuurlijk vervelend voor reizigers. Spoorgoederenvervoer is echter belangrijk. Er kunnen bijvoorbeeld ziekenhuizen van afhankelijk zijn, of andere vitale maatschappelijke belangen mee zijn gemoeid."

 

Deze opheffingen zijn een van de vele symptomen van het feit dat ons spoorwegnet chronisch overbelast is doordat de spoorwegnet niet is meegegroeid met de toename van het reizigers- en goederenverkeer.

 

Ook bijzonder is het, dat sommige goederentreinen richting Duitsland niet via de Hanzelijn konden worden omgeleid doordat een perronoverkapping in Almere binnen het profiel van goederenwagens valt. Een blunder als deze doet ernstig afbreuk aan de broodnodige beschikbaarheid van ons spoorsysteem.

 

Voor Beter OV vraagt aan ProRail om opheldering over de gebeurtenissen van gisteren.

 

 

16 mei 2024

AANBEVELING ONDERZOEKSRAAD LEIDT TOT MEER VERKEERSDODEN

Allereerst dit. Het is moeilijk om discussies over de veiligheid op het spoor te voeren over de rug van een verongelukte KROL-bestuurder, een NS-machinist die nooit meer een trein zal besturen en tientallen passagiers die -soms zeer zwaar- gewond raakten. Dat besef is altijd in ons achterhoofd aanwezig. Wij leven mee met slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen bij het treinongeluk van april vorig jaar bij Voorschoten.

 

Gisteren publiceerde de Onderzoeksraad Voor Veiligheid het onderzoeksrapport over het treinongeluk bij Voorschoten. Wij vinden dat op met name de beschouwing en de aanbevelingen wel wat af te dingen valt. In deze reactie beperken wij ons tot hetgeen staat geschreven in de samenvatting, de beschouwing en de aanbevelingen, dus wat de Onderzoeksraad schrijft t/m pagina 16. In een later stadium komen wij mogelijk nog met aanvullend commentaar naar aanleiding van de rest van het rapport, maar gezien de snelheid van het nieuws wilden wij niet later dan vandaag met een eerste reactie komen.

 

De Onderzoeksraad wijst naast de rol van ProRail, IenW  en spooraannemers ook op de rol van de vervoerders. Dat vinden wij niet geheel terecht. Immers, de vervoerders dienen er altijd op te kunnen vertrouwen dat de rijwegen die ProRail biedt te allen tijde veilig kunnen worden gebruikt, met  inachtneming van wat borden, lichtseinen en modernere elektronische beveiligingsapparatuur voorschrijven.  Het zorgen dat dit veilig kan gebeuren, is de taak en verantwoordelijkheid van ProRail.

 

De Onderzoeksraad constateert dat ProRail zijn verantwoordelijkheid voor veiligheid heeft overgedaan aan RailAlert, bijna zonder daar verder nog echt naar om te kijken. Met andere woorden: ProRail heeft de veiligheid bij anderen over de schutting gegooid. Wij vinden dat ProRail zo’n belangrijke rol zélf weer beter ter hand moet nemen. Waar het gaat om beleidskeuzes en waar het gaat om handhaving. In het algemeen vinden we sowieso dat de beschikbare kennis over het spoorsysteem weer terug moet van allerlei consultancybureaus naar ProRail zelf.

 

De Onderzoeksraad constateert dat de eilandwerkplek bij Voorschoten niet voldeed aan de afspraken die zijn vastgelegd in de zogeheten brancherichtlijn. Wij zijn van mening dat dit gegeven zowel ProRail (dat instemde met deze werkmethode ter plaatse) als de spooraannemer (die gebruik maakte van een werklocatie die niet aan de afspraken voldeed) ernstig te verwijten valt. Gemaakte afspraken zijn nooit vrijblijvend, en al helemaal niet waar het gaat om de veiligheid van baanwerkers, treinpersoneel, reizigers en omwonenden.

 

Wij merken op, dat veel incidenten bij het werken aan het spoor worden veroorzaakt doordat betrokkenen de hand lichten met veiligheidsregels. Zo verloor een baanwerker een voet toen hij illegaal meereed op de treeplank van een onderhoudsmachine, die bovendien tegen de regels in veel harder reed dan de toegestane 5 km/h. De baanwerker viel van het voertuig, zijn been werd overreden en een voet moest worden geamputeerd. Een ander triest verhaal is dat van een baanwerker die in een spoor dat niet buiten dienst was, met zijn telefoon een privégesprek voerde. Hij werd gegrepen door een trein die hem van achteren naderde, en kwam om het leven. Kortom, veel ongevallen worden niet veroorzaakt door het feit dat op naastgelegen sporen nog treinverkeer is toegestaan, maar zijn het gevolg van onachtzaamheid bij het toepassen van veiligheidsregels.

 

Om die reden zijn wij het dan ook volstrekt oneens met de suggestie, dat het nog verder beperken, of zelfs stilleggen, van het treinverkeer nabij werkzaamheden wenselijk zou zijn. Dat is de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem. Stap 1 om te komen tot meer veiligheid bij het werken aan het spoor is het consequent naleven van de veiligheidsvoorschriften.

 

Het verder verslechteren van het treinaanbod zal ook leiden tot een toename van het aantal mobiliteitsdoden in ons land. Immers, als het reizigersvervoer per spoor door nóg meer buitendienststellingen nóg onaantrekkelijker wordt, zullen nóg meer mensen kiezen voor de auto. Op de weg vallen vele honderden doden per jaar, dus de auto is veel onveiliger dan de trein. Het aantal mobiliteitsdoden in ons land zal dus toenemen wanneer treindiensten nog vaker worden onderbroken wegens werkzaamheden. En laten we wel wezen: we vinden het met ons allen blijkbaar heel normaal dat auto’s doorgaans niet zijn voorzien van automatische snelheidsmaximering, roodlichtbeveiliging en alcoholdetectie, maar het spoor wordt bijna onbruikbaar door een lawine van reizigershinder, want “veiligheid”. Wat de Onderzoeksraad precies bedoelt met “beperkte hinder” is ons overigens volstrekt onduidelijk.

 

Evenmin besteedt de Onderzoeksraad aan de extreme hinder die reizigers treft bij werkzaamheden doordat de NS telkens verzuimt, behoorlijk vervangend busvervoer en tariefbescherming (vaak worden reizigers doorverwezen naar reguliere bus- of metrolijnen, waarvoor zij dan ook nog eens extra moeten betalen) voor reizigers te organiseren.

 

Wij nemen kennis van de kritiek die de Onderzoeksraad uit op de politieke opdrachtgevers, die volgens de Onderzoeksraad te veel sturen op beschikbaarheid van het spoor, en te weinig op de veiligheid. Naar onze mening komt de overheid al sinds het begin van deze eeuw nauwelijks verder dan lippendienst over het belang van het spoor. Maar feitelijk hebben we te maken met een overheid die, als het over het spoor gaat, maar al te graag voor een dubbeltje op de eerste rang zit. Dat wordt nog verergerd door de omstandigheid dat Venw/IenM/IenW bij politici en ambtenaren een impopulair departement is. Dat heeft geleid tot het aantreden van een hele serie staatssecretarissen van het tweede garnituur. Arme spoorsector. Arme reiziger.  Uit het onderzoeksrapport maken wij trouwens op dat de Onderzoeksraad er mee kan leven als de overheid het spoor onbelangrijk vindt zolang die binnen dat onbelangrijke spoor maar maximaal op veiligheid stuurt. En ja, dan wordt het spoor vanzelf wel onbelangrijk (want onaantrekkelijk) wegens de reizigershinder die die veiligheid in de hand wordt gewerkt. En -wij stipten dat al aan- de reiziger wordt de veel gevaarlijker auto in gestuurd.

 

Bij de door de Onderzoeksraad gedane aanbevelingen missen wij een aantal quick wins:

 

Sta het oversteken van, of het werken aan, welk spoor dan ook alleen maar toe wanneer er een kortsluitlans in het zicht van  de oversteker is geplaatst.  Zo’n kortsluitlans heeft ook een blauwe lamp, zodat de werking voor betrokkenen ook duidelijk zichtbaar is. Met andere woorden, geen kortsluitlans, geen blauw licht: spoor niet betreden. Een spoor met zo’n kortsluitlans wordt door het beveiligingssysteem als bezet gezien, en treinen rijden daar dus niet, of maken een noodstop.

 

Geef werkplekbeveiligers een zendapparaat mee, waarmee ze een zogeheten alarmoproep kunnen doen, net zoals machinisten alarm kunnen slaan wanneer zij een gevaarlijke situatie opmerken.

 

Zorg bij viersporige baanvakken voor opzetplaatsen aan beide zijden, zodat er nooit een eilandwerkplek is, maar voertuigen altijd aan de “goede” kant kunnen worden opgezet of van het spoor verwijderd.

 

Tot slot: zoals al eerder is aangestipt, is dit slechts onze eerste reactie.

 

 

2 mei 2024

 

WEKENLANG PROBLEMEN OUDE LIJN

 

3 mei 2024

 

Volgens de meest recente informatie zal het spoorprobleem tussen Rotterdam en Den Haag nog tot op zijn minst 10 juni duren. Daardoor zullen tot die tijd nog steeds minder Sprinters tussen Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam en Rotterdam rijden.

 

Naar verluidt wordt dit alles veroorzaakt door een gescheurd puntstuk in een wissel. Puntstukscheuren die ProRail niet tijdig ziet aankomen, zijn al jarenlang een groot probleem. Voor Beter OV heeft daar al eerder bezorgdheid over uitgesproken.

 

Gisterochtend heeft Voor Beter OV aan ProRail om uitleg over deze recente storing gevraagd. Daar heeft ProRail nog niet op kunnen reageren. Naar verwachting zal dat vandaag wel gebeuren.

 

Aanvulling:

 

Inmiddels is het gelukt om de Sprinters wel te laten rijden tussen Hollands Spoor en Rotterdam. Dat maakt het ongemak voor veel reizigers minder erg, maar er zijn ook nogal wat reizigers die vanuit/naar een aansluitende trein aankomen/vertrekken op/van Den Haag Centraal. Deze reizigers blijven hinder ondervinden.

 

 

2 mei 2024

 

Al sinds gisterochtend rijden er minder Sprinters tussen Den Haag en Rotterdam wegens een defect aan het spoor. Voor Beter OV vindt dat onaanvaardbaar. Het is aan ProRail om te zorgen voor voldoende betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de Nederlandse spoorinfrastructuur. Op vorengenoemd traject schiet ProRail tekort.

 

Al eerder waren er problemen. Maandag ging de stroomafnemer van een trein kapot bij Delft. Zeven kilometer bovenleiding moest worden geïnspecteerd en gerepareerd. ProRail kon niet vertellen of dit primair werd veroorzaakt door een defect aan de bovenleiding of door een versleten stroomafnemer. Voor beter OV vind dat deze onduidelijkheid rond de oorzaak van vernielde bovenleidingen ern stroomafnemers voortaan moet worden weggenomen.

 

Voor Beter OV heeft ProRail ook over de problemen van gisteren en vandaag om uitleg gevraagd.

 

 

30 april 2024

OPNIEUW MASSALE TREINUITVAL OUDE LIJN

Reizigers hebben gisteren de hele dag last gehad van forse treinuitval tussen Den Haag en Rotterdam. Twee Intercityseries reden van half 10  tot ongeveer 4 uur niet tussen beide steden, en een Sprinterserie heeft vanaf half 10 tot het einde van de avond niet gereden. Als oorzaak werd in de reisinformatie een defecte trein gegeven.

 

Voor Beter OV heeft moeite met het feit dat één defecte trein zulke grote, langdurige gevolgen kan hebben. Het is niet de eerste keer; onlangs leidde een kapotte trein op dit traject ook al tot zeer langdurige uitval van veel treinen.

 

Nadat Voor Beter OV aan het begin van de avond ProRail om opheldering had gevraagd, kreeg Voor Beter OV van anderen alvast wat informatie. Een trein van het type VIRM had in Delft de bovenleiding kapotgetrokken met een defecte stroomafnemer. Dat leidde tot een aangepaste set vragen aan ProRail:

 

* Waarom verschoof de prognose voor hervatting van het treinverkeer telkens?

* Is bij Delft de bovenleiding beschadigd door een defecte stroomafnemer (wij zien veel treinen rijden met zeer ver doorgesleten koolstukken op stroomafnemers), of raakte de stroomafnemer beschadigd door een defecte bovenleiding?

* Waarom vielen er zo langdurig veel treinen uit, en reed een Sprinterserie de hele dag niet meer?

 

ProRail heeft toegezegd later vandaag met voorlopige antwoorden op de gestelde vragen te komen.

 

 

17 april 2024

DOOR KAPOTTE TREIN UREN LANG GEEN VERKEER OP HSL

Sinds 11 uur vanmorgen rijden er nauwelijks treinen op de HSL tussen Amsterdam/Schiphol en Rotterdam. Rond die tijd raakte er een trein op de HSL defect. Daardoor besloten NS en ProRail om het treinverkeer nagenoeg geheel stil te leggen.

 

Het is onbegrijpelijk dat er nu (16:45 uur) nog steeds weinig tot geen treinverkeer op de HSL is. Ook is er geen prognose te geven voor wanneer het treinverkeer weer op gang zal komen. Voor Beter OV vraagt NS en ProRail om opheldering:

 

* Hebben reizigers lang opgesloten gezeten in een gestrande trein?

* Waarom duurt de stremming zo lang?

 

De gang van zaken op de HSL tussen Schiphol en Rotterdam is een serieus te nemen spoorsector onwaardig, vindt Voor Beter OV.

 

 

16 april 2024

SPOOR FAALDE GISTEREN WEDEROM

Voor Beter OV is zeer ontevreden over de prestaties van gisteren op het spoor. Het gaat zo slecht, dat het aan reizigers niet uit te leggen valt.

 

Een spoorstaafbreuk leidde zo’n beetje tot halvering van het treinverkeer tussen Schiphol en Utrecht/Diemen-Zuid/Almere/Lelystad. Onze spoorinfra wordt blijkbaar zo slecht gemonitord dat men spoorstaafbreuken niet ziet aankomen, en ze dus ook niet door tijdige reparatie kunnen worden voorkomen. Bijzonder was het, dat juist in de middagspits nóg meer treinen werden geschrapt.

 

Omdat het "hard waaide", werd op de HSL tussen Rotterdam en Breda langzamer en minder vaak gereden. Maar er reden ook minder treinen op de HSL tussen Amsterdam en Rotterdam. Blijkbaar is er op het nog niet zo heel lang geleden opgeknapte spooremplacement in Rotterdam geen mogelijkheid om wat extra treinen te laten keren. Maar daarnaast kan ook het logistiek onvermogen van de NS een rol spelen.

 

De reiziger wordt ernstig tekort gedaan, vindt Voor Beter OV. De reizigersclub zal een aantal onderzoeksvragen en aanbevelingen indienen bij het op last van de Tweede Kamer naar de prestaties van NS en ProRail in te stellen onderzoek.

 

 

2 april 2024

NS EN PRORAIL MET MOND VOL TANDEN OVER MASSALE UITVAL

De NS en ProRail zijn nog steeds niet in staat om vragen van Voor Beter OV te beantwoorden over de excessieve treinuitval tussen Amsterdam en Eindhoven op 19 maart jongstleden.

 

Tussen Culemborg en Geldermalsen werd een scheur in een spoorstaaf ontdekt, maar daarna werd de treindienst niet alleen tussen Utrecht en Den Bosch, maar ook tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Den Bosch en Eindhoven uitgedund. Dus over 125 kilometer belangrijk spoor werden Intercitytreinen massaal geschrapt.  Zo’n grootscheepse uitsnijding bij een infrastoring, terwijl infrastoringen ook nog eens aan de orde van de dag zijn, vormt een ernstige bron van overlast voor reizigers.

 

Dat de NS en ProRail ook een kleine twee weken na het stellen van vragen niet in staat zijn om zelfs deze voor de hand liggende vragen te beantwoorden, is uiterst zorgelijk. Klaarblijkelijk hebben de NS en ProRail geen flauw idee hoe de boel telkens zo in het honderd kan lopen.

 

 

28 maart 2024

HANDJEKLAP ROND NS-BOETE

Nadat de NS een quasi-boete van anderhalf miljoen Euro opgelegd kreeg wegens te slechte prestaties over het jaar 2022 en Staatssecretaris Heijnen besliste dat de NS die boete niet hoefde te betalen, maar een vergelijkbaar bedrag moest besteden aan “iets leuks voor de reizigers”, werd gisteren bekend, tot welke sigaar uit eigen doos dit leidde. Een poging om te verbloemen dat de NS zélf bij de jurering van een prijsvraag was betrokken, werd door Voor Beter OV verijdeld.

 

De NS en Reizigersvereniging Rover organiseerden een prijsvraag om een doel te vinden voor de anderhalf miljoen Euro. Als winnaar werd de bedenker van een App gekozen, die zich richt op meer sociale contacten in en om de trein. Een App die niet wezenlijk verschilt van bijvoorbeeld Tinder of Lexa. Daarnaast is zo’n App onbruikbaar voor blinden en slechtzienden, zodat een deel van de NS-reizigers er niet eens wat aan heeft.

 

Over wie in de jury heeft meebeslist over de keuze van de winnaar (en dus de besteding van de boete van anderhalf miljoen) werd door NS noch Rover noch Staatssecretaris Vivianne Heijnen iets gepubliceerd. Pas nadat Voor Beter OV om opheldering had gevraagd, werd duidelijk, dat de NS zélf in de jury zat. Dit is een onaanvaardbare belangenverstrengeling. Overigens zijn de namen van de juryleden nog steeds niet bekend; serieus te nemen jury's zijn per definitie nooit anoniem.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “NS kreeg dus een soort van boete wegens wanprestatie, en mag vervolgens zelf de besteding daarvan verzinnen. Heel bijzonder. Mag een verkeersovertreder dan voortaan ook zeggen waaraan zijn boete wordt besteed? Daarnaast is het niet slim dat onze collega’s van Rover zich aan deze verwerpelijke gang van zaken medeplichtig lieten maken. Zij zijn door de NS voor hun karretje gespannen.”

 

 

20 maart 2024

SCHIPHOL ONBEREIKBAAR

Luchthaven Schiphol was vandaag vanaf de aanvang van de treindienst tot ver na de ochtendspits totaal onbereikbaar vanuit grote delen van Nederland. Uitsluitend vanaf leiden reden treinen, zij het mondjesmaat. Voor Beter OV spreekt van een onaanvaardbare gang van zaken.

 

Door een sein- en wisselstoring reden er in het geheel geen treinen tussen Amsterdam Zuid en Schiphol en tussen Amsterdam Centraal en Schiphol. Daardoor was Schiphol niet alleen vanuit Amsterdam onbereikbaar, maar ook vanuit het achterland, zoals Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Wat er nu aan de hand is, is niet uit te leggen. Er wordt  gewerkt aan de spoortunnels bij Schiphol, maar sindsdien regent het storingen. Schiphol is van groot belang voor ons land, en zo’n slechte bereikbaarheid per trein is zeer schadelijk. Als ProRail zelf niet is staat is om hier orde op zaken te stellen, wordt ingrijpen van buiten af onvermijdelijk. Hoe, en door wie, weet ik niet zo 1, 2, 3, maar op deze wijze blijven doormodderen is sowieso geen optie.”

 

ÉÉN RAILSCHEURTJE = 125 KM TREINUITVAL

De NS en ProRail zijn niet in staat geweest, vragen van Voor Beter OV te beantwoorden over de excessieve treinuitval tussen Amsterdam en Eindhoven, gisteren.

 

Tussen Culemborg en Geldermalsen werd een scheur in een spoorstaaf ontdekt, maar daarna werd de treindienst niet alleen tussen Utrecht en Den Bosch, maar ook tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Den Bosch en Eindhoven uitgedund. Dus over 125 kilometer belangrijk spoor werden Intercitytreinen massaal geschrapt.  Zo’n grootscheepse uitsnijding bij een infrastoring, terwijl infrastoringen ook nog eens aan de orde van de dag zijn, vormen en ernstige bron van overlast voor reizigers.

 

Dat de NS en ProRail niet in staat zijn om zelfs voor de hand liggende vragen vlot te beantwoorden, is uiterst zorgelijk, vindt Voor beter OV.

 

 

19 maart 2024

VRAGEN OVER RADICALE UITDUNNING BIJ STORING

Ook vandaag is er weer een stukje spoor de hele dag defect, dit keer tussen Geldermalsen en Culemborg. Er rijden minder treinen tussen Amsterdam en Eindhoven (en dus ook tussen  Amsterdam en Utrecht en tussen Den Bosch en Eindhoven, trajecten waar de storing niet aan de hand is).

 

Het aantal infrastoringen bij ProRail is onaanvaardbaar hoog. Maar evenzeer onaanvaardbaar is het, dat over enorme afstanden nodeloos wordt afgeschaald.

 

Voor Beter OV heeft aan NS en ProRail gevraagd, waarom dit zo is (zowel het hoge aantal storingen als het veel te ruim afschalen) en wat NS en ProRail daar nu aan gaan doen. Deze vragen kunnen onmogelijk onverwacht zijn, dus verwacht Voor Beter OV vandaag nog een inhoudelijke beantwoording.

 

 

12 maart 2024

SCHIPHOL TE SLECHT BEREIKBAAR

Vrijdag en gisteren was Schiphol per trein slecht bereikbaar en raakte het treinverkeer op meerdere trajecten verstoord. Vrijdag ging het mis doordat ProRail vergat het ontroesten van sporen goed te plannen, gisteren raakten seinen defect doordat een belangrijke kabel defect raakte.

 

Het gaat slecht met de treinbereikbaarheid van Schiphol. Door werkzaamheden en storingen is de reizigershinder al geruime tijd onaanvaardbaar groot. Er moet nog veel werk aan het spoor in en rond Schiphol gebeuren, en d ehuidige kwaliteitsborging is volstrekt onvoldoende, vindt Voor Beter OV. De reizigersorganisatie wil op korte termijn met ProRail in gesprek over oplossingen.

 

 

8 maart 2024

VEEL HINDER DOOR BLUNDER PRORAIL

In grote delen van de Randstad vallen tot ver in de middag massaal treinen uit door een blunder van ProRail. Er moet rond Schiphol roest worden verwijderd van sporen waarover twee weken geen treinen hebben gereden vanwege werkzaamheden.

 

Sporen moeten roestvrij zijn om de beveiliging goed te laten werken. Het daartoe benodigde zogeheten roestrijden was door ProRail niet ingepland. Daarom moet dat vandaag ongepland, en dus met veel reizigershinder, alsnog gebeuren.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Een blunder als deze is onvergeeflijk. We horen ProRail vaak zeggen dat de reizigers zware tijden tegemoet gaan omdat er veel onderhoud en vernieuwing moet gebeuren. Dat is als zodanig begrijpelijk en dus onder voorwaarden aanvaardbaar. Eén van die voorwaarden is dan wel dat reizigers niet ook nog worden geconfronteerd met hinder die volstrekt onnodig is. Dat is hier lelijk misgegaan.”

 

 

16 februari 2024

KORTE TREINEN ICNG DOOR SOFTWAREGEDOE

De ICNG-treinen, de nieuwe Intercity’s die op de HSL in dienst zijn gekomen, kunnen niet gekoppeld rijden. Dat heeft, zo melden klokkenluiders ons, te maken met software-aanpassingen. Treinen met de “oude” software kunnen volgens deze bronnen niet aan treinen met “bijgewerkte” software worden gekoppeld. Voor Beter OV spreekt van prutswerk, en bestempelt de ICNG-treinen nogmaals als dat andere succesnummer van de NS: Fyra 2.0.

 

In de dagelijkse praktijk rijden de DCNG-treinen, in tegenstelling tot de planning, niet gekoppeld. Reizigers worden telkens in veel te korte treinen gepropt. Dit wijst op het gelijk van de klokkenluiders die zich over deze kwestie tot de Maatschappij Voor Beter OV hebben gewend. Aan de NS gestelde vragen over deze zaak werden door de NS nog niet beantwoord, maar de uitnodiging aan de NS om het een en ander toe te lichten blijft bestaan.

 

Voor Beter OV vindt het opvallend dat het de NS blijkbaar zelfs niet lukt om stellen met oude, dan wel met nieuwe software paarsgewijze (dus met de gelijke software) aan elkaar te koppelen. Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het is prutswerk. Met viaducten die op instorten staan en treinen die zelfs niet tot de meest basale prestaties in staat zijn, is het voortsukkelende HSL-project de risee van Europa.”

 

 

27 januari 2023

ANALYSE NIEUWE PROBLEMEN HSL

Het fiasco van de HSL-Zuid tussen Schiphol en Rotterdam kan niet zonder financiële gevolgen blijven. Ook de communicatie door ProRail en NS behoeft verbetering.

 

FINANCIËN

 

De problemen met spoorviaducten die op instorten staan zijn het gevolg van door bezuinigingsdrift ingegeven aanlegfouten. In plaats van lange heipalen schuin te heien, is gekozen voor korte heipalen, die ook nog eens recht omlaag in de bodem zijn geheid. Daardoor zijn de viaducten niet bestand tegen de krachten die treinen op die viaducten uitoefenen wanneer zij die met hoge snelheid passeren.

 

De beroerd gebouwde HSL wordt nu onderhouden door Infraspeed omdat toenmalig ProRail-topman Bert Klerk destijds geen zin had om zich een bouwvallige spoorlijn in de maag te laten splitsen. Infraspeed is echter niet de beheerder van de HSL in de zin van de Spoorwegwet. Die taak, waaronder ook het toekennen van rijwegen en het incasseren van de gebruiksvergoeding en de verhoging voor het gebruik van de HSL, ligt bij ProRail.

 

Er is afgesproken dat de NS geen extra vergoeding verschuldigd is wanneer de HSL niet kan worden gebruikt volgens de specificaties, zoals het rijden met hoge snelheid. Doordat op grote delen nu snelheidsbeperkingen tot 120 en zelfs 80 km/h gelden, wordt aan deze eis niet voldaan en is de NS dus geen extra vergoeding verschuldigd. ProRail kan de inkomstenderving doorberekenen aan het Rijk, want de ellende is het gevolg van de gebrekkige bouw, die destijds door Rijkswaterstaat is verricht.

 

Ook de reiziger dient voor het debacle te worden gecompenseerd. Immers, de reiziger wordt nu vervoerd in treinen die nog langzamer rijden dan de treinen op de meeste andere trajecten in ons land, waar 130 of 140 km/h wordt gereden. Daarom dient de door de reiziger te betalen HSL-toeslag op losse ritten en abonnementen met terugwerkende kracht tot gisteren te vervallen.

 

De NS heeft geweigerd ons eergisteren ingediende verzoek daartoe gisteren te beantwoorden, maar heeft wel aan het NOS-journaal en 1-Vandaag laten weten, aan de toeslag vast te houden. Het blijven heffen van de HSL-toeslag is om drie redenen onaanvaardbaar.

1. De reiziger op de HSL is niet sneller dan op de meeste andere baanvakken in Nederland

2. Het argument “we moeten de reizigersstromen sturen, anders wordt het op de HSL te druk” gaat niet op; je kan reizigers ook op de Oude Lijn korting geven. Daarnaast is het tekort aan treinen om voldoende aanbod te bieden de schuld van de NS, en niet van de reiziger.

3. De NS maakt op grond van de eerste twee redenen misbruik van zijn monopoliepositie. Op het Hoofdrailnet inclusief de HSL heeft de NS de facto het alleenrecht.

 

Overigens betalen de reizigers op de HSL ook te veel kilometers. De NS berekent het aantal kilometers dat reizigers tarieftechnisch afleggen via de omweg Schiphol – Leiden – Den Haag – Rotterdam, terwijl de rechtstreekse route via de HSL aanmerkelijk korter is. De gebeurtenissen van heden zijn een goede reden om ook dit recht te zetten.

 

COMMUNICATIE

 

Zoals gezegd heeft de NS geweigerd ons verzoek om de HSL-toeslag op te schorten te beantwoorden, maar heeft de NS wel aan het NOS-journaal en 1-Vandaag laten weten, aan de toeslag vast te houden. De communicatie van de NS richting reizigersorganisaties zoals Voor Beter OV verdient op zijn zachtst gezegd geen schoonheidsprijs.

 

Ook is er blijkbaar geen afstemming geweest tussen de communicatie-afdelingen van ProRail en NS. ProRail meldde donderdagavond dat er op de HSL niet alleen langzamer zou worden gereden, maar dat ook het aantal treinen per uur zou worden verminderd. Vervolgens meldde  de NS vrijdagochtend dat het aantal treinen niet zal worden ingekrompen. Verwarrend voor reizigers en voor hun vertegenwoordigers.

 

Ook NS-topman sloeg de communicatieplank mis. “Onze machinisten mogen al geruime tijd op een gedeelte van de hogesnelheidslijn 80 km/h rijden, terwijl die aangelegd is voor treinen met een snelheid van 300 km/h.’’ Daarbij gaat Koolmees voorbij aan het feit dat zijn eigen NS nooit de afgesproken snelheid ook maar een béétje heeft gehaald. Van de #Fyra-treinen vielen de onderdelen af, waarna ze al na enkele dagen exploitatie aan de kant werden gezet. Sindsdien rijden er treinen die, getrokken door goederentreinlocomotieven, met een slakkengangetje van maximaal 160 km/h voortsukkelen en ook de, eveneens zeer gebrekkige nieuwe ICNG-treinen kunnen niet harder van 200. Dus een al te grote broek aantrekken past de NS niet in dit beschamende dossier.

 

Al met al is voor alle betrokkenen een opfriscursus “communicatie naar reizigers, stakeholders en media” dringend gewenst.

 

 

26 januari 2024

NOG GEEN UITSLUITSEL SCHRAPPEN TOESLAG OP FALENDE HSL

 

21:00 uur

 

De NS liet ons vanmiddag om 16:45 uur (na een rappel dat wij vanmorgen om half 11 stuurden over onze e-mail aan de NS-directie) weten dat vandaag niet zou worden gereageerd op ons verzoek, de HSL-toeslag te schrappen. Het NOS-journaal van 18 uur en 1-Vandaag meldden echter om 18 uur dat de NS de toeslag handhaaft.

 

Zelden werden wij zo geschoffeerd. Het behoorlijk omgaan met reizigersorganisaties als Voor Beter OV heeft bij de NS dus geen prioriteit. Om deze reden zullen wij onze wens op andere plaatsen kenbaar maken. Werk aan de winkel voor staatssecretaris Heijnen en haar ministerie en voor de Autoriteit Consument en Markt.

 

 

17:00 uur

 

De NS heeft ons zojuist laten weten dat er vandaag geen antwoord komt op onze gisteren ingediende wens dat de HSL-toeslag wordt geschrapt.

 

Weliswaar is het verminderen van het aantal treinen sinds vanmorgen weer van de baan, maar onze constatering dat de treinen op de HSL langzamer rijden dan op de meeste andere binnenlandse trajecten blijft de pijnlijke waarheid. Bovendien betalen reizigers ook zonder toeslag al extra doordat het tarief is gebaseerd op het aantal kilometers dat geldt als men tussen Schiphol en Rotterdam omrijdt via Leiden en Den haag.

 

Later vandaag komen wij nog met een update, waarin we ook op de achtergronden van dit debacle in zullen gaan.

 

 

25 januari 2024

“SCHRAP TOESLAG”

TREINEN OP HSL LANGZAMER DAN OP BINNENLANDS NET

De Maatschappij Voor Beter OV eist dat de HSL-toeslag met onmiddellijke ingang  wordt geschrapt. Door bouwtechnisch prutswerk kan op de HSL tussen Schiphol en Rotterdam vanaf vandaag slechts 120 worden gereden, terwijl deze spoorverbinding was gebouwd voor snelheden tot 300 kilometer per uur. Doordat viaducten nu op instorten staan moet de snelheid dus fors worden gematigd.

 

Naast het rijden met lagere snelheid, wordt er ook minder vaak gereden. De  treinen zijn immers langer onderweg, en daardoor kan met hetzelfde aantal treinen dus niet hetzelfde interval worden geboden. De NS beschikt over onvoldoende treinen om door meer inzet de frequentie op  peil te houden. Hierdoor mist het heffen  van een toeslag voor reizigers tussen Schiphol en Rotterdam iedere grondslag. Immers, de reizigers worden niet op hoge snelheid vervoerd en ze staan langer te wachten op hun trein.

 

De treinen op de HSL rijden nu zelfs nóg langzamer dan de treinen op het normale binnenlandse net, waar de baanvaksnelheden in het algemeen 130 of 140 kilometer per uur zijn.

 

Voor Beter OV heeft de eis tot schrappen van de HSL-toeslag vandaag aan de NS bekendgemaakt, en beveelt de NS aan, de inkomstenderving te declareren bij Infraspeed bv. Dat is  de  beheerder van het HSL-spoor en toebehoren.

 

 

23 januari 2024

PERSONEELSROOSTERS NS DEBET AAN TREINCHAOS

De uitval van alle treindiensten van en naar Utrecht, gisteren vanaf de middagspits, is met name veroorzaakt door de veel te ingewikkelde personeelsroosters van machinisten en conducteurs. Dat is de voorlopige conclusie van de Maatschappij Voor Beter OV. De reizigersorganisatie raadpleegde vandaag meerdere deskundigen en betrokkenen.

 

Uit eerdere berichten van ProRail en NS kon worden afgeleid dat er technische problemen waren op de bedienpost (in gewone-mensentaal: het seinhuis) te Utrecht. Dat bleek niet juist. De problemen begonnen rond 5 uur ’s middags door een stroomstoring nabij Abcoude. Maar de wissels en seinen in Abcoude worden bediend vanuit de post Amsterdam, en niet vanuit Utrecht.

 

Door de stroomstoring en de nasleep daarvan konden er geen treinen rijden tussen Amsterdam en Utrecht. Daardoor liep het station van Utrecht vol, mede doordat machinisten die treinen op andere routes dan Amsterdam – Utrecht – Arnhem/Den Bosch moesten rijden, in Amsterdam waren gestrand. Treinen in andere richtingen konden door gebrek aan personeel Utrecht niet verlaten, waardoor alle sporen uiteindelijk vol stonden met treinen. Daardoor liep ook het treinverkeer op andere trajecten naar Utrecht volkomen vast en moest de treindienst uiteindelijk geheel worden gestaakt.

 

Het is een publiek geheim dat te ingewikkelde personeelsroosters bij storing telkens een forse inktvlekvorming veroorzaken. Deze ingewikkelde roosters zijn het gevolg van het gebrek aan ruggengraat van de NS-top die zich telkens laat wijsmaken dat het per werkdag op één treinserie rijden een slechte zaak zou zijn. Dit wordt door de vakbonden geframed met het beruchte begrip “rondje om de kerk”.

 

Met andere woorden: de treindiensten zijn in overzichtelijke corridors georganiseerd om robuustheid te bevorderen, maar de veel te ingewikkelde personeelsroosters, door deskundigen bestempeld als “pretparkroosters” doen dit positieve effect teniet.

 

Dit alles doet overigens niets af aan het feit dat er bij ProRail veel te veel storingen zijn. Dat bij Abcoude een snelle oplossing van de stroomstoring niet mogelijk was doordat de reserve-voeding eveneens defect bleek te zijn, is onaanvaardbaar.

 

STORING UTRECHT

AFTAKELING SPOORSYSYEEM ONAANVAARDBAAR

Dat door de technische puinhoop bij ProRail en de logistieke puinhoop bij de NS het treinverkeer in Utrecht en wijde omstreken gisteren in de middagspits en avond voor de zoveelste keer geheel stilviel, is volkomen onaanvaardbaar. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV, die constateert dat vele tienduizenden reizigers urenlange vertragingen hebben opgelopen. De aftakeling van het spoor is onaanvaardbaar, aldus de reizigersorganisatie.

 

Een relatief kleine stroomstoring om 5 uur ’s middags bij Abcoude leidde tot storingen waardoor de gehele treindienst tussen Amsterdam en Utrecht moest worden stilgelegd. Vervolgens raakte de treinenloop op Utrecht Centraal in het ongerede door zowel aanhoudende storingen op baanvakken als het niet meer beschikbaar zijn van machinisten en conducteurs die door de ingewikkelde, zogeheten “pretparkroosters” zorgden voor een olievlekwerking. Daardoor liep het treinverkeer op alle trajecten van en naar Utrecht vast, waardoor het treinverkeer volledig werd gestaakt. Pas uren later kwam het treinverkeer weer zeer mondjesmaat op gang.

 

Opvallend is dat bij een kapot bediensysteem het reservesysteem ook niet werkte. Van beide systemen bleken de voedingen defect. Hoe dat kan, moet zeker worden uitgezocht. Ook dient te worden gekeken naar de veel te ingewikkelde personeelsroosters, waarbij machinisten en conducteurs de hele dag kris-kras door het land rijden, in plaats van per dag op één vaste treinserie. Gisteravond ontstonden  in het verlengde van de problemen rond Utrecht zelfs problemen op de treindienst tussen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Vlissingen, een route die niet eens in de buurt van Utrecht komt.

 

Voor Beter OV vindt dat er een plan van aanpak moet komen om de ernstige problemen bij zowel ProRail als NS op te lossen. Daartoe zal een taskforce moeten worden ingesteld waarin ook de reizigersorganisaties zitting moeten hebben.

 

Voorzitter Rikus Spithorst: “De wijze van communiceren van ProRail is zeer zorgwekkend. Vorige week werd vol trots verkondigd dat het overgrote deel van de wisselverwarmingen prima had gewerkt, terwijl in grote delen van het land de treindienst in de soep liep doordat wisselverwarmingen niet bleken te functioneren. Gisteravond werd in eerste instantie verzwegen dat er een storing was, maar toonden de informatiesystemen het bericht dat er ‘een verstoring in de treindienst door noodzakelijke aanpassing in de dienstregeling’ was. Met zulke lariekoek wordt de reiziger een beschamend rad voor ogen gedraaid. De wijze van communiceren dient zeker deel te gaan uitmaken van gedachtewisselingen over het dringend noodzakelijk oplossen van de grote problemen waaronder uiteindelijk de treinreiziger gebukt gaat.”

 

 

16 januari 2024

FALENDE WISSELVERWARMINGEN OORZAAK TREINCHAOS

ProRail heeft tegenover Voor Beter OV desgevraagd bevestigd dat defecte wisselverwarmingen de oorzaak waren van de wisselstoringen in Amersfoort, Hilversum en Roosendaal die vanochtend het treinverkeer ernstig ontregelden. De reizigersorganisatie was over de falende wisselverwarmingen vanmorgen rond 9:30 uur getipt en had bij ProRail om opheldering gevraagd. 

 

Nadat ProRail gisteravond reizigers op de HSL urenlang in drie gestrande treinen liet wachten nadat in een technische ruimte de stoppen waren doorgeslagen, stonden vanmorgen veel reizigers in de kou doordat in grote delen van het land de treindienst ernstig was verstoord doordat veel wissels onbruikbaar waren. In Hilversum en Amersfoort werkten wisselverwarmingen niet doordat kleppen in de gastoevoer dicht stonden, in Roosendaal was er een gaslek en stonden de verwarmingen uit. Op al deze plaatsen raakten belangrijke wissels defect door het vastvriezen van sneeuw en ijzel.

 

Het is de afgelopen jaren al vaker voorgekomen dat wisselverwarmingen niet aansloegen bij temperaturen onder het vriespunt, of zelfs niet door infrabeheerder ProRail waren aangezet. Voor Beter OV heeft ProRail medegedeeld zeer ontevreden te zijn over de gang van zaken.

 

Hoe dan ook: er is vandaag geen sprake van extreem weer, dus de spoorinfrastructuur en de treinen moeten bij het weer van vandaag in principe gewoon functioneren. Er gaat heus wel eens iets kapot, maar de chaos van vandaag kan niet op het conto van de weersomstandigheden worden geschreven. ProRail verschuilt zich dus onterecht achter het winterse weer, vindt Voor Beter OV.

 

 

12 januari 2024

WEERSINVLOED OVERSCHAT

PRESTATIES PRORAIL VER ONDER DE MAAT

Voor Beter OV constateert dat het Nederlandse spoorwegnet door het hele land wordt geteisterd door storingen. Kapotte wissels, defecte seinen, gescheurde spoordijken en gebroken rails zijn aan de orde van de dag, en de hinder voor reizigers is fors. Verwijzingen naar het koude winterweer snijden geen hout, vindt de reizigersclub.

 

"Als het heel koud is, krimpen de spoorstaven een heel klein beetje", zegt een woordvoerder van ProRail over het defecte spoor bij Meppel, woensdag. "Dan kan er een soort breukje ontstaan. Dat is hier nu ook het geval."

“Het winterweer zorgt op diverse plekken in Nederland voor verstoringen”, aldus ProRail op Twitter (tegenwoordig X), eveneens woensdag.

Deze uitlatingen van de spoorbeheerder gaan aan één ding voorbij: heel koud of anderszins extreem winterweer is vooralsnog niet aan de orde. Het kwik daalt tot slechts enkele graden onder het vriespunt; van temperaturen in de orde van grootte van min 20 is in het geheel geen sprake. Evenmin zijn er grote hoeveelheden sneeuw gevallen of is er zware storm. Met andere woorden: het is doodnormaal winterweer waar de Nederlandse spoorweginfrastructuur gewoon tegen bestand dient te zijn.

 

Een voorbeeld van een storing die volgens Voor Beter OV echt niets met de vermeend lage temperatuur te maken heeft, is de dubbele spoorstaafbreuk bij een overweg in Vught. Door roestvorming en funderingsproblemen braken de spoorstaven af op het punt waar deze waren bevestigd aan het betonnen wegdek van de overweg.

 

Ook gaat het zeer intensieve gebruik van het spoor, met zeer korte opvolgtijden tussen de treinen, ten koste van de flexibiliteit. Daardoor hebben ook relatief kleine storingen een forse impact op de treindienst. Ook het verwijderen van wissels en inhaalsporen speelt daarbij een rol.

 

Voor Beter OV gaat graag met ProRail in gesprek, met name ook over de vraag of de nieuwe manier van aansturing van de spoorwegaannemers met zogeheten PGO-contracten bijdraagt tot de toename van het aantal ernstige storingen. Ook kan een korte-termijn actieplan wellicht helpen bij de hoognodige snelle verbetering van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het spoor.

 

 

11 januari 2024

ZOVEEL MOGELIJK VERVANGERS IC-BERLIJN

Na aandringen van De Maatschappij Voor Beter OV zet de NS tussen Amsterdam en Amersfoort zoveel mogelijk vervangende treinen in voor de vervallen IC-Berlijntreinen. De reizigersorganisatie is blij met de door de NS genomen maatregelen.

 

Door stakingen in Duitsland rijdt de IC-Berlijn tot en met morgen niet, ook niet op de binnenlandse route Amsterdam – Amersfoort – Twente. De NS laat aan Voor Beter OV weten dat het niet lukt om alle geschrapte ritten tussen Amsterdam en Amersfoort te vervangen, maar dat wordt gepoogd, zoveel mogelijk hiaten wel op te vullen. Wanneer het lukt om deze ritten te rijden, worden ze enkele uren van tevoren ook in de reisplanners vermeld. Tussen Amersfoort en Twente rijdt de IC-Berlijn als extra trein, dus niet in het pad van een dan geschrapte binnenlandse Intercity. Daarom rijden er tussen Amersfoort en Twente nog steeds twee Intercity’s per uur, zodat met het niet vervangen van de Berlijntrein op dat traject wel valt te leven.

 

Voor Beter OV heeft er begrip voor dat het moeilijk is om 100% van de vervallen internationale ritten te vervangen doordat de NS te kampen heeft met nijpend tekort aan personeel en materieel. Voorzitter Rikus Spithorst: “Het siert de NS dat ze in ieder geval hun uiterste best doen om de reizigershinder op het veelgebruikte traject tussen Amsterdam en Amersfoort zoveel mogelijk te beperken.”

 

 

10 januari 2024

GEEN VERVANGING GESCHRAPTE IC-BERLIJN

Door een staking in Duitsland heeft de NS de Intercity Berlijn tot en met vrijdag opgeheven, óók op het Nederlandse traject tussen Amsterdam en Twente. Daardoor moeten reizigers langer wachten en/of zijn ze langer onderweg door het gebruik van Sprinters in plaats van Intercity’s. Daarnaast zijn  de resterende treinen overvol.

 

Voor Beter OV vraagt de NS om alsnog vervangende treinen in te zetten: 

 

Wegens staking in Duitsland rijdt de IC-Berlijn vandaag, morgen en vrijdag niet. Uit binnengekomen klachten van reizigers en een check van de reisplanner moet worden opgemaakt dat er op het traject Amsterdam – Amersfoort – Apeldoorn – Twente v.v. geen vervangende binnenlandse treinen zijn ingezet.

 

De IC-Berlijn wordt ook als binnenlandse Intercity gebruikt, en rijdt ook in de paden van deze Intercitydienst. Door het vervallen van de IC-Berlijn vallen er nu gaten in de dienstregeling. Reizigers moeten langer wachten en/of zijn langer onderweg door het gebruik van Sprinters in plaats van Intercity’s en de resterende treinen zijn overvol.

 

Met klem verzoeken wij de NS om vanaf morgen op de lege paden alsnog een vervangende Intercitydienst in te zetten.

 

Wij rekenen op uw medewerking en groeten u vriendelijk.

 

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

voorzitter

 

 

4 januari 2024

WEGENS RIJLES VOOR MACHINISTEN

GEEN INTERCITY’S DEN HAAG CENTRAAL – ROTTERDAM

Voor Beter OV is matig te spreken over het vanaf 8 januari opheffen van de Intercity’s tussen Den Haag Centraal en Rotterdam. Het argument van de NS “we gaan machinisten opleiden voor de ICNG-treinen en dus hebben we er te weinig beschikbaar voor de reizigersdienst” is niet overtuigend.

 

Het niet beschikbaar hebben van treinen is geen natuurfenomeen waar de NS niets aan kan doen. Er zijn grote problemen met de levering van de nieuwe ICNG-treinen en de treinen die wél zijn afgeleverd vertonen telkens storingen. In plaats van de Intercitydienst tussen Den Haag Centraal en Rotterdam te schrappen, had de NS twee dingen kunnen doen.

1. Zorgen dat er voldoende rijtuigen en TRAXX-locomotieven beschikbaar zijn; deze kunnen ook op de HSL-verbinding Den haag Centraal - Rotterdam - Breda - Eindhoven rijden, of

2. De rijlessen voor de machinisten uitstellen totdat er (eindelijk) voldoende ICNG-treinen beschikbaar zijn om de rijlessen te kunnen verrichten zonder dat er in  de reizigersdienst hoeft te worden gesneden.

 

De NS voert als argument aan dat de tijdige aankondiging dat de Intercity’s tussen Den Haag Centraal en Rotterdam voorlopig vervallen leidt tot duidelijkheid en dus voorspelbaarheid voor reizigers. Voor Beter OV is het daar slechts ten dele mee eens. Dat je een slechte maatregel vooraf aankondigt betekent niet opeens dat de maatregel niet slecht is. Bovendien staat de beoogde duidelijkheid in schril contrast met het enorme aantal storingen dat de ICNG-treinen veroorzaken op de HSL. Van een betrouwbare, en dus voorspelbare treindienst is sowieso geen sprake.

 

 

27 december 2023

KERSTVAKANTIE

MINDER TREINEN, GEEN VAKANTIEKORTING

De NS rijdt deze en komende week een uitgedunde dienstregeling omdat de NS wegens de vakantieperiode minder reizigers verwacht dan normaal. Het is daarom wrang, dat de kortingsuren niet zijn verruimd, vindt Voor Beter OV. De reden dat diverse korting- en vrij reizenabonnementen niet geldig zijn tijdens de spitsuren, is dat de NS stelt reizigers te willen verleiden in de stille uren te reizen.

 

Maar in de vakantieperiodes is het aantal spitsreizigers lager. Daardoor speelt het probleem van capaciteitsgebrek (mits de treinen op de afgesproken lengte rijden en niet uitvallen) tijdens de vakantieperiodes niet. Dit komt tot uiting in het schrappen van reguliere treinen. Abonnementhouders (dalkorting, dalvrij) dienen te worden gecompenseerd voor dit verminderde aanbod, stelt Voor Beter OV.

 

Het valt immers niet te verantwoorden dat de treindienst wordt ingekrompen omdat er geen capaciteitsgebrek, maar juist een capaciteitsoverschot is, terwijl de desbetreffende reizigers, die met lagere frequenties genoegen moeten nemen, tijdens de rustige spitsuren toch de volle mep moeten blijven betalen. Of in het kort: minder treinen, maar niet minder dure uren. Voor Beter OV spreekt van graaigedrag dat voortkomt uit monopoloïde reizigersminachting.

 

 

5 december 2023

 

OP VERZOEK VOOR BETER OV
NOODDIENSTREGELING ZEELAND AANGEPAST 

Nadat Voor Beter OV vrijdag bij de NS aan de bel trok over de vaak gemiste overstappen in Roosendaal waardoor reizigers een uur moesten wachten op de volgende trein richting Zeeland, heeft de NS het verzoek dit op te lossen gehonoreerd.

 

Er rijden sinds maandagochtend weer twee treinen per uur van en naar Vlissingen. Ook is de aansluiting verbeterd. Daardoor is de kans op het halen van de aansluiting verbeterd, en als de aansluiting toch nog wordt gemist, is de wachttijd gehalveerd.

 

Voor Beter OV is verheugd dat de NS de kritiek goed heeft opgepakt en een oplossing heeft gerealiseerd. De reizigersclub spreekt dank uit aan de betrokkenen binnen de NS.
 

 

 

1 december 2023

WACHTREGELING GEVRAAGD VOOR OVERSTAPPERS ZEELAND

Noodgedwongen door ernstige spoorverzakkingen rijdt de komende weken op de Zeeuwse lijn tussen Roosendaal en Vlissingen slechts één trein per uur per richting. Naar nu blijkt wacht deze trein niet op de Intercity vanuit Brabant. Meermaals zien reizigers die afkomstig zijn van deze trein hun aansluitende trein richting Vlissingen letterlijk voor hun neus wegrijden. Die reizigers moeten dan een uur wachten op de eerstvolgende trein!  

 

Volgens de Twitter-afdeling van de NS  kan niet worden gewacht omdat dat zou leiden tot verdere vertraging op ons druk bereden spoorwegnet. Dit is natuurlijk onjuist: richting Vlissingen rijden nu dus nauwelijks treinen en dus is er van ‘opstroping’ geen sprake. Voor Beter OV neemt geen genoegen met de uitleg van de NS en heeft vanmiddag op directieniveau aan de NS gevraagd, een wachtregeling in te voeren, zodat in principe deze aansluiting is gegarandeerd.

 

De situatie op het spoor in Zeeland is sowieso dramatisch en onaanvaardbaar. Voor Beter OV verdiept zich in de achtergronden, maar is nu al van mening dat de “recentelijke zware regenval” die door ProRail wordt genoemd als oorzaak van de spoorverzakkingen niet de oorzaak is. Immers, de Zeeuwse spoorlijn, die onlangs zijn anderhalve-eeuwfeest vierde, ligt al die tijd al op dezelfde watervaste kleibodem. In een later stadium komen wij hier nog op terug.

 

 

27 november 2023

TREINEN ONBEREIKBAAR
NS BLUNDERT BIJ WERKZAAMHEDEN ROTTERDAM

De treindienst van en naar Rotterdam kon vanmorgen niet worden opgestart doordat de NS was vergeten om treinen weg te halen van sporen die door werkzaamheden stroomloos waren. Reizigersorganisatie Voor Beter OV is zeer ontstemd.

 

ProRail verricht werkzaamheden op en bij Rotterdam Centraal. Daarbij wordt boven diverse opstelsporen de spanning van de bovenleidingen gehaald. ProRail geeft dat ruim van tevoren door aan de NS. Maar helaas is de NS vergeten, de treinen die op die sporen stonden te verplaatsen naar opstelsporen in Rotterdam of elders, waar vanmorgen wél spanning op de bovenleiding stond. Deze treinen konden daardoor logischerwijze vanmorgen niet worden ingezet.

 

De treindienst kon door dit gebrek aan beschikbare treinen vanmorgen niet goed worden opgestart, met veel reizigershinder tot gevolg. De NS noemt dit “logistieke problemen”, maar Voor Beter OV spreekt van de zoveelste blunder. De NS houdt zich onbereikbaar voor een toelichting op de gebeurtenissen. Voor Beter OV vindt dat Wouter Koolmees, die vrijdag nog schitterde in het Sinterklaasjournaal, zijn tijd beter kan besteden aan het orde op zaken stellen binnen zijn bedrijf.
 

 

3 november 2023

STORM GOED DOORSTAAN

Het spoorverkeer heeft de zware storm die gisteren over  ons land trok goed doorstaan. Waar bomen op het spoor vielen, werd de schade telkens snel hersteld. Alleen in Limburg kwam een Intercity in botsing met een boom die op de bovenleiding was gevallen; daar ontstond zeer veel schade die niet snel kon worden gerepareerd. Voor Beter OV is alle betrokkenen zeer erkentelijk.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Zeer zware storm leidt helaas tot grote hinder, bijvoorbeeld door het omwaaien van bomen. Dat geldt voor de gehele samenleving en dus ook voor het spoor. Het is gisteren gelukt om desondanks het treinverkeer in grote lijnen aan de praat te houden. Dat komt door de tomeloze inzet van met name ProRail, spooraannemers en plaatselijke brandweer- en andere korpsen. Wij zijn alle betrokkenen zeer erkentelijk voor de geleverde prestatie.”
 

 

30 oktober 2030

OPNIEUW GROTE STORING ROTTERDAM

12:00 uur

 

Prorail laat ons weten dat de sein- en wisselstoring van vanmorgen niet te maken heeft met de werkzaamheden aan het spoor.

 

Nadat de storing rond 8 uur was opgelost, strandde rond 9 uur een Thalys bij Rotterdam Stadion door een kapotte bovenleiding. De schade aan de bovenleiding is  groot, daardoor rijden er ten zuiden van Rotterdam (richting Dordrecht en HSL) tot zeker vanavond 9 uur geen treinen.

 

Ook rijden er geen Intercity’s tussen Rotterdam en Den Haag/Leiden.

 

08:00 uur
 

Door een grote sein- en wisselstoring rijden er in de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Schiedam en op de Hogesnelheidslijn richting Schiphol. Tussen Rotterdam en Dordrecht rijden geen Intercity’s. 

 

Hoogstwaarschijnlijk houdt deze storing verband met werkzaamheden die in en om Rotterdam aan het spoor worden verricht. Voor Beter OV uitte al eerder bezorgdheid over problemen tijdens en na werkzaamheden en vroeg om uitstel, maar ProRail antwoordde toen dat werkzaamheden niet kunnen worden uitgesteld. Voor Beter OV constateert dat de reizen van passagiers blijkbaar wél kunnen worden uitgesteld, en heeft ProRail om opheldering gevraagd.
 

 

24 oktober 2023

NS VERGAT TREINVERVANGENDE BUS GOUDA – WOERDEN

Nadat Voor Beter OV op maandag 16 oktober aan de NS om opheldering vroeg over het ontbreken van treinvervangend busvervoer tussen Woerden en Gouda, werd gisteren duidelijk dat de NS eenvoudigweg was vergeten om dit vervoer te regelen. Voor Beter OV spreekt van een nieuw dieptepunt in de wijze waarop de NS zich bekommert om zijn reizigers.

 

Van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober reden er wegens werkzaamheden geen treinen tussen Woerden en Gouda. Nadat maandagochtend 16 oktober bleek dat er geen treinvervangende bussen tussen beide steden reden, vroeg Voor Beter OV bij de NS om uitleg. Door deze vraag zijn bij de NS geen alarmbellen afgegaan, en dus moesten reizigers de hele week tijdrovende omreisroutes blijven gebruiken. Na een rappel, donderdag, reageerde de NS pas gisteren inhoudelijk op de vragen over het ontbrekende busvervoer. Het regelen van de treinvervangende bussen was vergeten, aldus de NS. Voor Beter OV constateert dat niet alleen was vergeten het busvervoer te regelen; evenmin waren de treinen op de omreisroutes aangepast aan de extra toeloop van passagiers.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “In een telefoongesprek stelde de NS dat er waar mensen werken af en toe iets fout kan gaan. Ik vind het sympathiek dat mijn contactpersoon het voor collega’s opneemt, maar dit verweer raakt kant noch wal. De NS is van dit soort stremmingen al twee jaar van tevoren op de hoogte. Ergens in de procedure daarvoor zouden toch checks-and-balances moeten zijn opgenomen, waarin wordt nagagaan of de primaire taak van de NS, namelijk het op fatsoenlijke wijze vervoeren van reizigers, wel is geborgd. Hier is dus meer aan de hand dan een menselijke fout. De NS heeft zijn procedures dus niet op orde. De NS heeft een nieuw absoluut dieptepunt bereikt, dit is absoluut onaanvaardbaar.”

 

De NS voldoet niet aan zijn in de concessie en Europese wetgeving vastgelegde zorgplicht. Voor Beter OV brengt het falen van de NS vandaag onder de aandacht van staatssecretaris Heijnen en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

Naschrift:

 

De NS laat weten dat er wel degelijk alarmbellen zijn afgegaan. Al op maandag 16 oktober is het proces ter aanscherping van de procedures direct ingezet. Dat de bestaande procedures het gebeuren niet hebben kunnen voorkomen, onderstreept dat aanscherping nodig is, zo erkent de NS. Voor Beter OV is van mening, dat niet zozeer de procedures meteen onder de loep dienden te worden genomen, maar dat met spoed alsnog vervangend busvervoer had moeten worden geregeld.

 

 

17 oktober 2023

FYRA 2.0 UITGEVALLEN TUSSEN DEN HAAG EN ROTTERDAM

Voor Beter OV is slecht te spreken over de problemen met de nieuwe treinen van het type ICNG. Door de technische problemen met deze treinen rijden er nu geen Intercity’s tussen Den Haag Centraal en Rotterdam. Er staan te veel van deze treinen defect aan de kant, terwijl andere treinen slechts op halve lengte rijden.

 

Reizigers tussen Den Haag Centraal en Rotterdam wordt geadviseerd tussen Centraal en Hollands Spoor een Sprinter te nemen, en vanaf daar een Intercity. De NS waarschuwt schaamteloos dat deze resterende Intercity’s erg druk kunnen zijn doordat ook deze treinen soms korter zijn dan normaal.

 

Voor Beter OV vergelijkt de nieuwe brekebeentjes op het spoor met de mislukte Italiaanse Fyra-treinen. “ICNG staat voor Intercity Nieuwe Generatie, maar een betere omschrijving zou zijn Intercity Niet Geschikt”. 


 

VEEL KLACHTEN MAATREGELEN GOUDA - WOERDEN

Over de zorg voor reizigers rond de buitendienststelling tussen Gouda en Woerden wordt veel geklaagd. ProRail sloopt sinds gisteren op dit traject wissels en inhaalsporen. Op de eerste dag ging er bij de NS veel mis. Voor Beter OV heeft bij de NS om opheldering over de klachten gevraagd.

 

De informatie was ondermaats: 
Reizigers zijn verrast door de buitendienststelling doordat er in de aanloop naar de werkzaamheden op de stations geen posters zijn opgehangen. Ook zijn in de treinen geen omroepberichten te horen geweest en bleek de digitale reisinformatie, zoals in de App en de reisplanner, niet te kloppen. 

 

Ontbrekende bussen leiden tot extra vertraging:
Ook tonen reizigers zich ontevreden omdat er geen treinvervangende bussen tussen Gouda en Woerden rijden. Passagiers tussen Woerden en Gouda (en de verder gelegen Sprinterstations) moeten nu omreizen via Alphen a/d Rijn. 

 

Vervangende treinen te kort en te duur:
Doorgaande reizigers tussen Utrecht en Den Haag/Rotterdam wordt geadviseerd om te reizen via Schiphol. De treinen op de omreisroute blijken door de NS niet te zijn verlengd om de extra toestroom van reizigers behoorlijk te faciliteren. Er wordt geklaagd over grote drukte in deze treinen. Op de HSL tussen Schiphol en Rotterdam worden zelfs extra korte treinen gesignaleerd, doordat de nieuwe ICNG-treinen daar soms op halve lengte rijden. In de middagspits bleven reizigers wegens plaatsgebrek in de treinen zelfs achter op de perrons. Desondanks verlangt de NS wel dat passagiers in deze treinen de HSL-toeslag betalen. 

 

ProRail liet ons eerder weten dat werkzaamheden niet kunnen worden uitgesteld omdat vervoerders veel hebben voorbereid aan het blijven vervoeren van reizigers. De NS schiet schromelijk tekort, vindt Voor Beter OV. Een reactie op de gisterochtend gestelde vragen heeft de NS nog niet gegeven.
 

 

 

16 oktober 2023

PRORAIL: GEEN UITSTEL SANERING GOUDA – WOERDEN 

ProRail geeft geen gehoor aan onze oproep om het verwijderen van wissels en inhaalsporen tussen Gouda en Woerden uit te stellen. De achtergronden van ons verzoek leest u in de berichten hieronder. 

 

Onze mening  dat het geen uitzondering is dat na werkzaamheden grote storingen optreden, zegt ProRail niet te herkennen, en daarom zal Voor Beter OV dit nog nader onderzoeken.

 

Als redenen om de werkzaamheden tussen Gouda en Woerden niet uit te stellen noemt ProRail in een eerste reactie onder andere:
 
* Het proces van een treinvrije periode te organiseren (een tijdvak waarin op een traject geen treinen rijden, TVP) duurt lang. Een grote TVP wordt jaren van tevoren gepland. Het krijgen van die data is een complex proces waarbij niet alleen rekening moet worden gehouden met hinder voor reizigers en verladers, maar ook met een enorme evenementenkalender (van Championsleague-wedstrijden en Pinkpop tot het Dickens festival). Wanneer een TVP, in samenspraak met stakeholders, op een datum is vastgelegd, is er alles aan gelegen om dat moment met een zorgvuldige voorbereiding te halen, immers een uitstel ca. twee jaar is ook niet wenselijk voor de beschikbaarheid van de infrastructuur.

* Het stoppen van een project op een laat moment is complex en kostbaar. De vervoerders hebben materieel en personeel al gepland en het alsnog weer kunnen rijden van treinen is doorgaans niet meer realiseerbaar. Daarbij is alternatief (bus)vervoer gepland en ook de aannemer heeft een grote hoeveelheid aan materieel en personeel ingepland. 

 

Voor Beter OV blijft bezorgd over de grote kans dat ook dit project na voltooiing zal leiden tot napijn voor reizigers en verladers. Daarom zal Voor Beter OV de verrichtingen en resultaten kritisch blijven volgen. 

 

 

12 oktober 2023

"STEL SOORTGELIJK WERK UIT"

AANNEMER BLUNDERT BIJ WISSELSLOOP BRABANT

Fouten door aannemers die grote storingen en dus hinder voor reizigers en verladers veroorzaken zijn onaanvaardbaar. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV, nadat ProRail mede onder druk van de reizigersorganisatie openheid van zaken gaf. Voor Beter OV verlangt uitstel van soortgelijke werkzaamheden.

 

Door de fouten van de aannemer ligt het treinverkeer tussen Dordrecht en Roosendaal al dagen plat. Op dat traject verwijderde de aannemer in opdracht van ProRail maar liefst 47 wissels, alsmede een belangrijk inhaalspoor. Daarbij is bij de aansluiting van de bekabeling van de aangepaste beveiliging door treindetectie en seinen naar nu blijkt iets heel erg misgegaan. 

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het is wrang dat de wisselkaalslag niet alleen leidt tot minder flexibiliteit op het spoor, maar dat de concrete uitwerking zelfs leidt tot onaanvaardbare reizigershinder.”

 

Komende week staan soortgelijke werkzaamheden tussen Gouda en Woerden op de planning. Om verdere ellende voor reizigers te voorkomen, dringt Voor Beter OV aan op uitstel van deze werkzaamheden:

 

ProRail, Chief Operating Officer,
Mevrouw Marieke Schöningh 
ProRail, Chief Executive Officer,
De heer John Voppen

 

 

Amsterdam, 12 oktober 2023

 

Geachte heer Voppen en mevrouw Schöningh,

 

We zijn erg geschrokken van de gebeurtenissen rond de wisselsanering tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal. Fouten door aannemers die grote storingen en dus hinder voor reizigers en verladers veroorzaken zijn onaanvaardbaar. 

 

Door deze fouten van de aannemer ligt zoals bekend het treinverkeer tussen Dordrecht en Roosendaal meerdaags plat. Op dat traject verwijderde de aannemer in opdracht van ProRail maar liefst 47 wissels, alsmede een belangrijk inhaalspoor. Daarbij is, naar wij hebben begrepen, bij de aansluiting van de bekabeling van de aangepaste beveiliging door treindetectie en seinen iets heel erg misgegaan. 

 

Dit soort gebeurtenissen is naar onze mening volstrekt onaanvaardbaar. Helaas moeten wij constateren dat het bepaald geen uitzondering is dat na werkzaamheden ernstige storingen optreden. ProRail is verantwoordelijk voor het op een veilige manier beschikbaar houden van onze spoorweginfrastructuur.

 

Komende week staan werkzaamheden tussen Gouda en Woerden op de planning. Deze werkzaamheden zijn van de zelfde aard als die tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal: weghalen van wissels en inhaalsporen. Er is geen enkele garantie dat het daar wél goed zal gaan. Om verdere ellende voor reizigers te voorkomen, dringen wij aan op uitstel van deze werkzaamheden. Eerst is een grondige evaluatie van de gebeurtenissen tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal noodzakelijk, waarbij de nadruk moet liggen op de vraag, hoe dit soort rampzalige gebeurtenissen kan worden voorkomen. Vervolgens zullen de uitkomsten daarvan moeten worden geïmplementeerd in de afspraken met de spoorwegaannemers. Pas dan kan naar ons oordeel dit soort projecten weer ter hand worden genomen.

 

Graag ontvangen wij morgen, vrijdag 13 oktober, uw reactie op deze dringende noodkreet annex aanbeveling.

 

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


 

12 oktober 2023

OPNIEUW GROTE SPOORPROBLEMEN OCHTENDSPITS

22:30 uur

 

De storingen rond Almere en ten Zuiden van Rotterdam hebben de hele dag geduurd, dus niet alleen de ochtendspits (prognose voor Almere was 8:30 uur) is getroffen.

 

07:00 uur
 

Opnieuw verpesten grote sein- en wisselstoringen de ochtendspits voor tienduizenden forenzen. Voor Beter OV vraagt ook dit keer aan ProRail om uitleg.

 

Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Almere en Weesp/Amsterdam Centraal/Amsterdam Zuid en tussen Almere en Naarden-Bussum/Hilversum/Utrecht. Ook rijden er nauwelijks treinen ten Zuiden van Rotterdam.

 

Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst: “Opnieuw bewijst het Nederlandse spoor dat het geen serieuze vervanger van de auto is. Dat is jammer, want de trein zou een beter alternatief kunnen zijn qua milieu, duurzaamheid en ruimtegebruik. Maar dan moet reizigers wel een behoorlijk voorzieningenniveau en betrouwbaarheid worden geboden.”
 

 

5 oktober 2023

BRANDBRIEF AAN NS EN PRORAIL OVER PROBLEMEN 3 EN 4 OKTOBER

Afgelopen dinsdagavond was het treinverkeer in grote delen van de Randstad ontwricht en woensdag liet de NS aan ons weten dat gedupeerde reizigers die langdurig op een perron tevergeefs op een trein hebben staan wachten hun borg niet automatisch teruggestort krijgen. Woensdag reden er de hele dag minder Intercity’s tussen Utrecht en Amersfoort, en ook tussen Den Haag en Utrecht, dit wegens een defect wissel. Wij vinden deze incidenten onacceptabel. Waarom, dat behoeft geen betoog.

 

In een brandbrief stelt Voor Beter OV vragen aan NS en ProRail.


AAN:

NS, Directeur Operatie,
De heer Eelco van Asch

ProRail, Chief Operating Officer,
Mevrouw Marieke Schöningh 

 

BETREFT: 
CHAOS NOORDELIJKE RANDSTAD 3 OKTOBER 2023
UITVAL IC’S WEGENS WISSELSTORING 4 OKTOBER
GEEN AUTOMATISCHE TERUGGAVE BORG GEDUPEERDEN 3 OKTOBER 2023

 

Amsterdam, 5 oktober 2023

 

Geachte heer Van Asch, geachte mevrouw Schöningh,

 

Afgelopen dinsdagavond was het treinverkeer in grote delen van de Randstad ontwricht en woensdag liet de NS aan ons weten dat gedupeerde reizigers die langdurig op een perron tevergeefs op een trein hebben staan wachten hun borg niet automatisch teruggestort krijgen. Woensdag reden er de hele dag minder Intercity’s tussen Utrecht en Amersfoort, en ook tussen Den Haag en Utrecht, dit wegens een defect wissel. Wij vinden deze incidenten onacceptabel. Waarom, dat behoeft geen betoog.

 

CHAOS NOORDELIJKE RANDSTAD 3 OKTOBER 2023

 

Onderstaand een overzicht van de ellende in de regio Amsterdam – Haarlem – Den Haag - Schiphol – Utrecht – Hilversum. Dit is het beeld van omstreeks 8 uur vanavond (dinsdagavond dus).

 

Amsterdam Centraal 
logistieke beperkingen
Door logistieke beperkingen minder treinen rondom Amsterdam C. 

Schiphol Airport 
systeemstoring
Door een systeemstoring geen Intercity’s en nauwelijks Sprinters rondom Schiphol Airport. 

Utrecht-Hilversum-Weesp; Utrecht-Almere actief
logistieke beperkingen
Door logistieke beperkingen minder treinen tussen Utrecht C. en Overvecht. 

Schiphol-Amersfoort actief
logistieke beperkingen
Door logistieke beperkingen geen Intercity's tussen Schiphol Airport en Hilversum. 

Haarlem
logistieke beperkingen
Door logistieke beperkingen verstoring treindienst rondom Haarlem. 

Leiden-Den Haag actief
systeemstoring
Door een systeemstoring geen Intercity's tussen Leiden C. en Den Haag C. 

Eerder die avond ontstond ook chaos tussen Amsterdam en Utrecht wegens de ontruiming van een gestrande trein.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

 

Wat is een “systeemstoring” rond Schiphol? Betreft dat een storing van GSM-Rail? Maar de beveiliging wordt toch gedaan met seinen, ATB en dat soort zaken? Is het een idee om in alle cabines een sticker met een telefoonnummer te plakken, dat machinisten in geval van nood als backup bij gestoorde GSM-Rail met hun mobiele telefoon kunnen bellen? 

 

Welk soort “logistieke problemen” was aan de orde? Problemen met de omloop van materieel en/of personeel? Te ingewikkelde dienstroosters, waarbij ook nog de conducteursdiensten anders zijn dan de machinistendiensten? Problemen met de bemensing op de verkeersleidingposten? Problemen veroorzaakt door een tekort aan wissels om treinen op handige plaatsen te laten omkeren?

 

UITVAL IC’S WEGENS WISSELSTORING 4 OKTOBER

 

Door een wisselstoring tussen Utrecht en Amersfoort reden gisteren de hele dag op dat traject minder Intercity’s. 

Dat leidt tot de volgende vragen:

 

Er zijn de laatste jaren heel veel wissels verwijderd. Daar hoort tegenover te staan dat de resterende wissels goed worden onderhouden, zodat ze voldoende betrouwbaar, en dus beschikbaar zijn. Zeker ook omdat bij storingen uitwijk- en keermogelijkheden nu zeer beperkt zijn. Is ProRail het met ons eens dat de betrouwbaarheid en dus beschikbaarheid van de wissels tekortschiet? Wat gaat ProRail doen om de beschikbaarheid van wissels op het gewenste niveau te brengen?

 

GEEN AUTOMATISCHE TERUGGAVE BORG GEDUPEERDEN 3 OKTOBER 2023

 

Op 3 oktober hebben veel reizigers op een perron tevergeefs staan wachten op een trein. Reizigers hebben daarom afgezien van hun treinreis. Naar nu blijkt is bij een aantal van deze reizigers een borg van € 10 of € 20 afgeboekt. Dit is naar ons oordeel onterecht. Wij zijn van mening dat deze reizigers hun borg automatisch teruggestort behoren te krijgen. Immers, de NS is in gebreke door het niet (kunnen) bieden van een treindienst. Bovendien realiseren reizigers zich in het algemeen niet dat ze hun borg kwijtraken als ze langer dan een uur ingecheckt zijn en op hetzelfde station weer uitchecken. Daarnaast ontgaat het mensen die “automatisch opladen” hebben aanstaan dat hun borg is afgeschreven. Gisteren hebben wij via Public Affairs van NS gevraagd om automatische teruggave. Het antwoord luidde kort en bondig: “Zoals gebruikelijk bij elke storing kunnen reizigers contact opnemen met de klantenservice.” 

 

Deze klantvijandige houding vinden wij onacceptabel, en dat leidt tot de volgende vraag:

 

Is de NS bereid alsnog over te gaan tot uit eigen beweging terugstorten van de borg aan de gedupeerde reizigers? Ter info nog dit: zo’n drie jaar geleden kondigde de NS in het NS-forum aan dat er een procedure komt om terug te kunnen storten. Die procedure moet nu dan wel zijn geïmplementeerd, dunkt ons.

 

Wij kijken uit naar uw reactie, die wij spoedig verwachten te ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter
 

 

4 oktober 2023

NS WEIGERT VOORALSNOG TERUGBETALING

REIZIGERS NS BETAALDEN VOOR TEVERGEEFSE REISPOGING

 

13:30 uur

 

De NS weigert vooralsnog dit zelf te regelen. In reactie laat NS ons dit weten: “Zoals gebruikelijk bij elke storing kunnen reizigers contact opnemen met de klantenservice.”

 

Wij zijn het hier niet mee eens, en hebben dit geantwoord: “Nee. Wij willen dat dit door NS uit eigen beweging wordt teruggestort. Mensen met bijvoorbeeld "automatisch opladen" merken de afschrijving niet. Vandaar.”

 

Wordt vervolgd.

 

13:00 uur
 

De treinchaos in grote delen van de Randstad, gisteravond, leidde tot financieel nadeel voor passagiers die langdurig tevergeefs op het perron op een trein hadden gewacht. Voor Beter OV eist dat de gedupeerde reizigers schadeloos worden gesteld.

 

Passagiers die langdurig op het perron hadden afgewacht of er nog een trein zou komen, en daarna hebben afgezien van hun reis, bemerkten dat er toch 10 of 20 euro van hun chipkaart of bankrekening was afgeschreven. 

Voor Beter OV eist bij de NS teruggave van dit geld, en heeft deze eis inmiddels bij de NS neergelegd. 
 

 

3 oktober 2023

SCHIPHOL OPNIEUW ONBEREIKBAAR DOOR STORING


22:30 uur

 

Niet alleen reizigers van, naar en via Schiphol hebben te maken met grote storingen. In nagenoeg de gehele Randstad was er geen tot zeer beperkt treinverkeer.

 

Voor Beter OV beraadt zich in zijn denktank op de vragen die over deze zoveelste blamage aan NS en ProRail zullen worden gesteld. Deze vragen zullen morgenavond (woensdagavond dus) aan de directies worden gestuurd.

 

Onderstaand leest u de vragen die in ieder geval zullen worden gesteld. Daaronder ziet u een overzicht (niet limitatief) van de storingen waarmee reizigers sinds de middagspits in de Randstad zijn geconfronteerd.

 

Wat is een “systeemstoring” rond Schiphol? Betreft dat een storing van GSM-Rail? Maar de beveiliging wordt toch gedaan met seinen, ATB en dat soort zaken? Is het een idee om in alle cabines een sticker met een telefoonnummer te plakken, dat machinisten in geval van nood als backup bij gestoorde GSM-Rail met hun mobiele telefoon kunnen bellen? 

 

Welk soort “logistieke problemen” was aan de orde? Problemen met de omloop van materieel en/of personeel? Problemen met de bemensing op de verkeersleidingposten? Problemen veroorzaakt door een tekort aan wissels om treinen op handige plaatsen te laten omkeren?

 


Amsterdam Centraal 
logistieke beperkingen
Door logistieke beperkingen minder treinen rondom Amsterdam C. 

 

Schiphol Airport 
systeemstoring
Door een systeemstoring geen Intercity’s en nauwelijks Sprinters rondom Schiphol Airport. 

 

Utrecht-Hilversum-Weesp; Utrecht-Almere
logistieke beperkingen
Door logistieke beperkingen minder treinen tussen Utrecht C. en Overvecht. 

 

Schiphol-Amersfoort 
logistieke beperkingen
Door logistieke beperkingen geen Intercity's tussen Schiphol Airport en Hilversum. 

 

Haarlem
logistieke beperkingen
Door logistieke beperkingen verstoring treindienst rondom Haarlem. 

 

Leiden-Den Haag actief
systeemstoring
Door een systeemstoring geen Intercity's tussen Leiden C. en Den Haag C. 

 

Amsterdam – Utrecht
Logistieke beperkingen
Tussen Amsterdam en Utrecht geen treinverkeer wegens de ontruiming van een gestrande trein vlak voor Utrecht.


18:30 uur

 

Voor Beter OV is niet te spreken over de zoveelste infrastoring waardoor er geen treinen van en naar Schiphol rijden. Door dit soort storingen kan de trein nooit een betrouwbare vervanger zijn voor binnen-Europese vliegconnecties, vindt de reizigersorganisatie, die bovendien constateert dat ook binnenlandse treinreizigers, bijvoorbeeld van Amsterdam Zuid naar Leiden, Rotterdam of Den Haag, door stremmingen bij Schiphol ernstig worden gedupeerd.

 

Door een systeemstoring bij ProRail rijden er sinds het begin van de middagspits geen treinen van en naar Schiphol. Dit leidt tot treinuitval tot aan Hilversum en Den Haag aan toe. Ook de treinen via de Hogesnelheidslijn rijden niet. Dit alles zal tot ver in de avond het geval zijn. 

 

Desgevraagd liet ProRail aan Voor Beter OV weten, dat de systeemstoring los staat van de werkzaamheden die aan de sporen en de seinen in de Schipholtunnel worden uitgevoerd. 
 

 

 

14 september 2023

ONDANKS BELOFTES
NS ERKENT: TREINEN TE KORT

De NS erkent dat het niet is gelukt om na het einde van de vakantieperiode langere treinen in te zetten. Voor Beter OV trok bij de spoorvervoerder aan de bel nadat het vanaf begin september klachten regende over te korte treinen.

 

De NS had in de loop van augustus aangekondigd dat er vanaf begin september met langere treinen zou worden gereden om de toestroom van reizigers op te vangen. Maar uit een lawine van klachten bij Voor Beter OV bleek dat van die beloofde verlenging niets is terechtgekomen. 

 

De NS liet aan Voor Beter OV weten dat er vooral problemen zijn met het in de nachtelijke uren klaarzetten van de juiste treinen voor de start van de nieuwe dagdienst. De reizigersorganisatie vindt dat dit niet rechtvaardigt dat dan zelfs in de middagspits treinen nog steeds niet op lengte zijn gebracht. De NS heeft te kampen met logistiek onvermogen en een gebrek aan flexibiliteit, waardoor reizigers als haringen in een ton worden vervoerd of wegens plaatsgebrek zelfs achterblijven op de perrons, constateert de reizigersclub. “Het zorgen dat de logistiek op orde is, is een kernactiviteit van een zichzelf en de reizigers serieus nemende spoorwegmaatschappij. Werk aan de winkel voor NS-baas Wouter Koolmees, dus.”

 

 

14 september 2023

GEEN TREINEN TEN ZUIDEN VAN ROTTERDAM

Voor Beter OV vindt de aanhoudende problemen op het spoor rond Rotterdam onaanvaardbaar. Opnieuw laat ProRail treinreizigers in de omgeving van Rotterdam in de steek: ten Zuiden van Rotterdam rijden tot zeker 9:30 uur geen treinen: geen Sprinters, geen Intercity’s en geen Hogesnelheidstreinen. Ook tussen Rotterdam en Den Haag is het treinverkeer uitgedund.

 

Als reden voor de problemen spreekt ProRail van een “storing in een tunnel”. Hiermee wordt de Willemsspoortunnel bedoeld, tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid. Aan de sporen in deze tunnel is niet lang geleden groot onderhoud geweest. Mogelijk is dit niet goed gegaan, en Voor Beter OV vraagt ProRail om uitleg.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Opnieuw worden tienduizenden spitsreizigers getroffen door de gevolgen van een ProRail-storing. Op deze manier kan de trein onmogelijk als serieus alternatief voor de auto worden gezien. Dat moet ProRail zwaar worden aangerekend. Ik ben erg benieuwd hoe ProRail dit structurele probleem gaat aanpakken.”

 

 

4 september 2023

NS FAALT OP EERSTE DAG NA VAKANTIETIJD

NS-reizigers hebben op veel trajecten te maken met te korte treinen, waardoor reizigers zelfs achterblijven op de perrons.  De aankondiging van de NS dat er met langere treinen zou worden gereden, is allesbehalve waargemaakt. Dat constateert de Maatschappij Voor Beter OV op basis van een klachtenregen van boze passagiers.

 

Vandaag is de eerste werkdag na de zomervakantie. In het hele land zijn scholen en universiteiten weer open, en is werkend Nederland weer aan de slag. Onlangs kondigde de NS  met veel bravoure aan dat er weer meer en langere treinen zouden worden ingezet. Hiervan is niets terecht gekomen.

 

De beroerde prestaties van de NS moeten aanleiding zijn voor de Tweede Kamer om de kabinetsplannen om de NS zonder behoorlijke kwaliteitsborging en tariefbescherming een nieuwe concessie te verlenen controversieel te verklaren. Het voorgestelde eisenpakket biedt de NS een vrijbrief om ook in de toekomst volkomen maling aan de reizigers te hebben, zoals vandaag weer is aangetoond.
 

 

31 augustus 2023

HEIJNEN (CDA) LIEGT OVER EXTRA HINDER SPOORWERK

Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijne (CDA) liegt over de oorzaak van de toenemende reizigershinder door werkzaamheden aan de Nederlandse spoorinfrastructuur. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV. In haar uitlatingen over zure appels waar reizigers door moeten bijten en over veiligheid in het belang van reizigers verzwijgt Heijnen dat de noodzaak om vaker op werkdagen overdag aan het spoor te werken met name een bezuinigingsopgave is omdat haar ministerie heeft nagelaten de subsidie aan ProRail te indexeren en het een bewuste beleidskeuze van haar is om dat niet te repareren.

 

Reizigers krijgen de komende jaren te maken met veel meer buitendienststellingen op werkdagen. Daardoor wordt de trein nóg onaantrekkelijker als alternatief voor de auto.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het verzwijgen van iets belangrijks staat feitelijk gelijk aan liegen. Het is puur misleiding van Kamer en reizigers. En dit is niet het eerste staaltje van onfatsoen van deze staatssecretaris. Ook het tegen de Europese regels willen doordrukken van een nieuwe concessieverlening aan de NS is hier een voorbeeld van. CDA-politicus Heijnen heeft bestuurlijk onfatsoen tot haar handelsmerk verheven. ProRail heeft alles op alles gezet om de gevolgen van de blunder van het ministerie zoveel mogelijk te beperken. Binnen ProRail heb ik succesvol gepleit voor een kengetal: toename van de  hoeveelheid werk versus de toename van de reizigershinder. Voor Beter OV zal ProRail om dit kengetal voor de komende jaren vragen.”

 

Voor Beter OV zal met een aantal aanbevelingen komen, waaronder verbetering van het vervangende busvervoer door dit weer bij een door de NS zelf op te richten autobusafdeling onder te brengen, en bevriezing van de reizigerstarieven op zowel hoofdspoornet als regionale spoorlijnen en op ProRail verhalen van  de daaruit voortvloeiende inkomstenderving.
 

 

29 augustus 2023

COMPUTERPUINHOOP PRORAIL DOET REIZIGER DE DAS OM

Voor Beter OV vindt dat ProRail op zeer korte termijn een einde moet maken aan de massale computerproblemen die telkens het treinverkeer ernstig hinderen of zelfs geheel stilleggen. De ene na de andere computerfout of -storing doet telkens de treinreiziger de das om.

 

Reizigers hebben te maken met grote storingen, zoals een megastoring die het treinverkeer in de hele Noordelijke Randstad platlegde waardoor reizigers zelfs in noodopvangen en op stations moesten overnachten; meerdere grote storingen in Rotterdam en omstreken; door een computerfout na werkzaamheden vorige week maandag de gehele dag nagenoeg geen treinverkeer tussen Limburg en de rest van Nederland; gisteren een storing die halverwege de ochtendspits het treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol lamlegde. Deze opsomming beoogt niet compleet te zijn.

 

Tot overmaat van ramp kunnen er om veiligheidsredenen gedurende vijf weken geen treinen stoppen op de stations van Zevenbergen en Oudenbosch doordat ProRail wissels verwijdert terwijl deze wissels in de computersystemen voorlopig blijven bestaan, waardoor spoorwegovergangen naar het oordeel van ProRail te lang gesloten blijven als treinen op stations stoppen in plaats van vlot door te rijden. Een ingewikkeld verhaal dat wij niet verder kunnen en willen uitleggen, temeer daar ProRail een verzoek om aanvullende informatie sinds donderdag nog niet inhoudelijk heeft beantwoord. Maar onaanvaardbaar hinderlijk voor reizigers is het wel.

 

Voor Beter OV vindt dat ProRail op deze manier niet langer kan doormodderen, zeker omdat in de nabije toekomst het belang van goed werkende computersystemen nog groter wordt door de komst van het nieuwe beveiligings- en verkeersleidingsysteem ERTMS. Indien ProRail niet snel aannemelijk kan maken dat de computerproblemen nu heel snel tot het verleden behoren, dient de railinfrabeheerder onder auspiciën van de Inspectie Leefomgeving en Transport door externe deskundigen te worden doorgelicht. 
 

 

23 augustus 2023

OPNIEUW MEGASTORING PRORAIL

13:30 uur

 

ProRail meldt dat de storing nu echt is verholpen en dat het treinverkeer wordt herstart. Een voedingskabel was door een graafmachine kapotgetrokken. Voor Beter OV heeft aan ProRail gevraagd of dit incident ook hier het gevolg is van niet-kloppende tekeningen, waardoor niet bekend is waar ondergrondse stroom- en andere kabels liggen.

 

13:00 uur
 

Opnieuw zijn vele tienduizenden treinreizigers getroffen door een storing bij ProRail. Al sinds 11 uur vanmorgen rijden er geen treinen rond Rotterdam door deze storing. Ook dit keer dringen wij aan op uitwijk naar de noodpost in Utrecht. 

 

Om 9 uur trad de eerste storing op en viel het treinverkeer rond Rotterdam grotendeels stil. Drie kwartier later meldde ProRail dat de storing voorbij was, maar om kwart voor 11 was de storing weer terug. Voor Beter OV beschouwt de verkeersleidingspost in Rotterdam daarom als instabiel. Daarnaast werden vorige herstelprognoses, zoals op die beruchte zondagavond toen de verkeersleidingpost in Amsterdam eruit lag, telkens niet gehaald. 

 

Daarom is overstappen naar de Utrechtse reservepost beter. Deze overstap had toen de storing rond kwart voor 11 terugkeerde, moeten worden gestart.
 

 

21 augustus 2023

PRORAIL ZWIJGT OVER ZOVEELSTE MISLUKKING SPOORWERK

Voor de zoveelste keer  leiden uitgelopen werkzaamheden aan het spoor tot ernstige overlast voor treinreizigers. Tussen Roermond en Weert rijden de hele dag geen treinen.

 

Mislukte spoorwerkzaamheden leiden keer op keer tot grote hinder voor reizigers en verladers. Vandaag probeerde Voor Beter OV bij ProRail uitleg te krijgen over de achtergronden van het fiasco van vandaag in Noord-Limburg. Tevergeefs.

 

Wordt vervolgd.

 

 

18 augustus 2023

NS WEIGERT KLAARHEID STORINGSLAWINE NIEUWE INTERCITY

De door de NS aangekondigde forse opschaling van de treinverbindingen met België is een wassen neus. Dat concludeert de Maatschappij Voor Beter OV op grond van de weigering van de NS om openheid te geven over het aantal storingen waarmee treinreizigers door de nieuwe ICNG-treinen worden geconfronteerd.

 

Sinds een aantal weken rijden treinen van het type Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) op de Hogesnelheidslijn (HSL). Keer op keer gaat het met deze treinen door storingen mis. Ritten vervallen of treinen stranden halverwege. Reizigers klagen steen en been, wat voor reizigersorganisatie Voor Beter OV op 31 juli aanleiding was om bij de NS opheldering over de problemen met de ICNG-treinen te vragen.

 

Nadat de NS na langdurig treuzelen eerst met een algemeen verhaal over het belang van een proefbedrijf op de proppen kwam, heeft na enig doorvragen door Voor Beter OV de NS gisteren laten weten, geen informatie over het aantal uitgevallen of onderbroken ritten met de ICNG-treinen te willen delen.

 

Uit deze weigering leidt Voor Beter OV af, dat de uitval bijzonder hoog is, en dat de klagende reizigers dus gelijk hebben over de ernstige gevolgen van de technische problemen bij de ICNG-treinen.

 

Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst: “De NS heeft een ronduit beroerde staat van dienst als het om gedane beloften rond de HSL en de verbinding met België gaat. Hierdoor, maar ook door de problemen met ICNG en doordat er met ProRail noch de Belgische infrabeheerder concrete afspraken zijn gemaakt over toelating van het aantal treinritten, houdt de aankondiging van de NS dat vanaf eind 2024 veel meer treinen via de HSL naar België zullen rijden het midden tussen luchtfietserij en blufpoker. Het is zorgelijk dat de ambtenaren van het Ministerie van IenW en staatssecretaris Vivianne Heijnen hier met open ogen intrappen.”

 

 

10 augustus 2023

MILJOENENVERLIES NS DOOR WANBELEID

Het miljoenenverlies van de NS over het eerste halfjaar van 2023 wijst op slecht management. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV. De NS maakte bekend dat een verlies van 26 miljoen Euro is geleden, maar verzwijgt dat dat verlies mede komt door de exorbitante loonstijging waartoe de NS-directie zich heeft laten verleiden.

 

De reizigersaantallen bij  de NS zijn nog altijd lager dan voor corona. Op een gemiddelde werkdag nemen nu 1,1 miljoen reizigers de trein. Voor corona waren dat er nog 1,3 miljoen. Deze afname ligt in lijn met de inkrimping van de dienstregeling, dus de financiële schade door dat reizigersverlies valt erg mee. Daarnaast zijn de ingekrompen dienstregeling, de beroerde betrouwbaarheid en de veelal te korte treinen belangrijke redenen voor het wegblijven van reizigers. Het verliescijfer over het eerste halfjaar is geflatteerd doordat de openstaande vacatures uiteraard ook leiden tot minder loonkosten.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Naast het wegblijven van reizigers en het steeds verder toenemende percentage zwartrijders doordat er nauwelijks kaartcontrole door de conducteurs wordt gedaan, worden de financiële problemen van de NS met name ook veroorzaakt door de exorbitante salarisstijgingen waartoe de NS-top zich door chantage van de vakbonden gedwongen heeft gevoeld. Het is onbestaanbaar dat een noodlijdend bedrijf de lonen van het  personeel zo ruimhartig heeft verhoogd. De reizigers merken de gevolgen hiervan door de kaalslag in de dienstregeling, die de NS ook voor volgend jaar heeft aangekondigd. Puur wanbeleid dus.”
 

 

9 augustus 2023

MAATREGELEN GEVRAAGD ROND SLECHTE PLANNING PRORAIL

16:00 uur

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de NS op de Veluwelijn toch vier Intercity’s per uur zal gaan rijden. Deze treinen zijn inmiddels ook zichtbaar in de reisplanner.

 

Onze vraag aan ProRail over de voorwaarde dat de werkzaamheden op de Veluwelijn wel tijdig moeten zijn afgerond, is nog niet beantwoord. 

 

8:00 uur
 

Voor Beter OV is slecht te spreken over de ongelukkige werkplanning van ProRail. ProRail werkt tegelijkertijd aan beide spoortrajecten tussen (het achterland van) Zwolle en de Randstad. Zaterdag 12 augustus rijden zowel op de route door Flevoland als op de route over de Veluwe nauwelijks treinen. Intercitytreinen rijden uitsluitend eens per half uur via de Veluwe.

 

Voor Beter OV verlangt van ProRail dat wanneer het spoorwerk op de Veluwelijn niet tijdig gereed is om een Intercitydienst te faciliteren, de werkzaamheden op de route via Flevoland worden uitgesteld. Aan de NS vraagt Voor Beter OV om de weinige treinen die zaterdag nog rijden te verlengen, zodat reizigers op behoorlijke wijze kunnen worden vervoerd. In de treinen wordt grote drukte verwacht omdat in plaats van vier keer per uur tussen Zwolle en de Randstad dan slechts twee Intercity’s rijden.
 

 

3 augustus 2023

NIET GEMELD BIJ INSPECTIE
PRORAIL EN NS NALATIG ROND ONGEVAL ONTRUIMING

De NS en ProRail zijn nalatig door het niet bij de Inspectie melden van een evacuatie-incident bij een Sprintertrein op 2 mei 2022 bij Sassenheim. Dat concludeert Voor Beter OV nadat opheldering is gevraagd bij beide organisaties.

 

De zaak kwam aan het rollen door onderzoeksjournalistiek van NRC. Een gestrande Sprinter moest met spoed worden ontruimd nadat door ProRail-medewerkers een gevaarlijk hoog gehalte CO2 in de trein werd gemeten. Doordat uitschuiftreden van de trein niet werkten, konden speciale ladders van ProRail er niet goed aan worden bevestigd. Ook ladders die in de trein aanwezig waren, waren geen optie doordat die niet snel konden worden aangebracht.

 

Bij de evacuatie via een machinistencabine kwam een reizigster ernstig ten val, waarbij ze even bewusteloos was doordat ze met haar hoofd op de grond was gevallen. Bij de spoed-evacuatie dienden reizigers gebruik te maken van in de zijwand van de trein aangebrachte uitsparingen en een grote afstand tot de begane grond te overbruggen. Zelfs door machinisten worden deze onveilige klimhulpen zelden gebruikt: op opstelterreinen zijn veelal uit metalen roosters opgebouwde perrons aangebracht zodat machinisten dit moeilijke klimwerk bespaard blijft. Op een naburig station waar de gestrande reizigers naartoe werden gebracht, meldde ze zich bij NS-personeel met de mededeling dat ze zich niet goed voelde. De reizigster bleek een zware hersenschudding te hebben opgelopen en is al een jaar arbeidsongeschikt. 

 

Zowel ProRail als NS hadden het incident bij de Inspectie Leefomgeving en Transport dienen te melden. Beide hadden kennis van omstandigheden die een melding verplicht maakten. ProRail omdat (waarschijnlijk door gebrekkige ventilatie) in de trein een gevaarlijk hoog CO2-gehalte ontstond en dat een spoedontruiming nodig was. NS omdat een reizigster bij NS-personeel heeft aangegeven dat ze ernstig onwel was geworden na haar val bij die ontruiming. ProRail had het incident niet gemeld omdat het tijdens de evacuatie niet duidelijk was dat de gevallen reizigster er later slecht aan toe bleek te zijn. De NS liet weten dat niet bekend was, waarom het incident niet door de NS bij de Inspectie Leefomgeving en Transport was gemeld.

 

Voor Beter OV wendt zich tot de Inspectie met een handhavingsverzoek. De toelating van het treintype staat ter discussie doordat er bij stroomuitval snel een hoog CO2-gehalte kan ontstaan en doordat bij stroomuitval het niet kunnen uitschuiven van de treden een snelle en veilige evacuatie bemoeilijkt. Ook dient te worden onderzocht of NS en ProRail door hun nalatigheid de spoorwegwetgeving hebben overtreden.
 

 

 

14 juli 2023

BRUSSEL ACCEPTEERT ONTDUIKING AANBESTEDINGSRECHT NIET

Reizigersorganisatie Voor Beter OV is verheugd over het besluit van de Europese Commissie om een procedure te beginnen tegen Nederland vanwege het onderhands gunnen van de hoofdrailnetconcessie aan de NS. De Europese Commissie kwam mede naar aanleiding van een klacht die Voor Beter OV in oktober bij de Europese mededingingsautoriteit indiende tot dat besluit.

 

Brussel roept de regering op zich te houden aan de EU-mededingingsregels voor de gunning van contracten voor openbaar vervoer per spoor. De zogeheten inbreukprocedure kan uiteindelijk leiden tot een rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie, als Den Haag niet de door Brussel vereiste stappen zet.

 

Het kabinet heeft twee maanden om te reageren op de brief van de Commissie. 

 

Verantwoordelijk demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen wijst er op dat de Europese Commissie jaarlijks veelvuldig bezwaar maakt tegen besluiten van nationale overheden. "90 procent van die bezwaren wordt opgelost zonder tussenkomst van een rechter". Maar daarbij laat de bewindsvrouwe in het  midden, in hoeveel gevallen de betrokken partij zich heeft gevoegd naar de visie van Brussel om een bij voorbaat kansloze rechtszaak te voorkomen.

 

Voor Beter OV is van  mening dat de gunning van de Hoofdrailconcessie aan de NS nu door de Tweede Kamer controversieel behoort te worden verklaard. Voorzitter Rikus Spithorst: "Aan dat standpunt ligt niet alleen de procedure van de Europese Commissie ten grondslag, maar ook de zeer slechte prestaties van de NS, die een toe te kennen fluwelen concessie geenszins rechtvaardigen.”

 

De brief aan de Europese Commissie van vorig jaar leest u onderstaand. 

 

European Commission
Directorate-General for Competition
Antitrust Registry
c/o mrs. Adina-Ioana Vălean
Eurocommissaris voor Transport

 


Amsterdam, 31 oktober 2022

 

Geachte mevrouw Vălean, dames, heren,

 

In het kader van de inbreukprocedure tegen de Nederlandse Staat die u overweegt inzake het voornemen om de NS nog even snel onderhands een nieuwe Hoofdrailnetconcessie te gunnen, berichten wij u het volgende.

 

Wij doen bij u ons beklag over het voornemen, aan de NS onderhands een concessie voor het reizigersvervoer op het Hoofdrailnet te vergunnen. Belangrijke pijlers onder het Europese recht zijn het waarborgen van de belangen van de consument en het beschermen van de consument tegen misbruik van monopolies en het maken van gemene zaak door overheden en leveranciers van diensten. Het door de Nederlandse Staat voorgenomen achterwege laten van de in de Europese regelgeving verplicht gestelde marktconsultatie en het voorgenomen onderhands gunnen van een exclusieve concessie aan de NS doen afbreuk aan die bescherming. Dat lichten wij onderstaand toe.

 

De NS voldoet reeds nu niet aan de eisen in de huidige concessie, met name waar het gaat om de zogenaamde hogesnelheidsverbinding met België, maar niet alleen daar. Ook wordt bijvoorbeeld niet altijd voldaan aan de bedieningseisen van stations. Recentelijk nog onderbrak de NS de bediening van station Bijlmer ArenA omdat men liever alle beschikbare treinen naar een autorace-evenement in Zandvoort inzette.

 

Voorts is in het thans voorliggende concept-Programma van Eisen een bedieningsnorm voor stations die worden bediend door stoptreinen (bij de NS “Sprinters” geheten) opgenomen die veel lager is dan de bedieningsnorm voor vergelijkbare treindiensten die de overheid heeft aanbesteed en nu worden uitgevoerd door andere vervoerders dan de NS. Door van de NS in dit PvE, dat deel uitmaakt van de te verlenen concessie, minder hoge frequenties te verlangen dan die in aanbestede concessies wél zijn opgelegd en uitgevoerd, is het Rijk dus voornemens, de NS een niet-marktconforme concessie te verlenen. Dit voordeel is op geld waardeerbaar en dient naar onze mening dus in geval van een onderhandse gunning te worden gezien als illegale staatssteun.

 

Ook is het bijzonder dat de tariefvrijheid grotendeels bij de NS ligt, terwijl deze bij aanbestede concessies bij de opdrachtgever is belegd. Ook deze tariefvrijheid voor de NS is een op geld waardeerbaar voordeel en dient naar onze mening dus in geval van een onderhandse gunning eveneens te worden gezien als illegale staatssteun.

 

De teneur van antwoorden van de Nederlandse staatssecretaris Viviane Heijnen op vragen over de lage prestatie-eisen die in het concept-PvE aan de NS worden gesteld, is “de NS doet het vast beter dan deze ondergrens”. Die houding is niet realistisch. Ooit sprak een NS-directeur in een zogeheten LOCOV-overleg (het in de Nederlandse Wet Personenvervoer 2000 geregelde overleg tussen vervoerder, infrabeheerder, ministerie en reizigersorganisaties) naar aanleiding van een unaniem negatief advies van de reizigersorganisaties de onvergetelijke woorden “De concessie verbiedt het niet, dus we doen het toch.” Dit is een teken aan de wand. Een marktconforme concessie dient gedetailleerde, duidelijke eisen te bevatten, en geen veel te lage ondergrens die een kwalitatief goede invulling aan de monopoloïde vervoerder overlaat.

 

Ook bijzonder is het, dat het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onder welk de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ressorteren, deze zomer op ons verzoek om over het concept-PvE te mogen adviseren negatief heeft beslist. Dat betekent dat de grootste onafhankelijke OV-reizigersorganisatie van Nederland is uitgesloten van een adviesmogelijkheid, terwijl organisaties die door de overheid worden gesubsidieerd wél mogen adviseren. Een Nederlandse zegswijze luidt “wiens brood men eet, diens woord men spreekt”. Door het buitensluiten van de Maatschappij Voor Beter OV door het ministerie heeft het er alle schijn van, dat er handjeklap tussen het ministerie en de NS is gedaan. Zeer recentelijk Twitterde een ambtenaar dat wij alsnog mogen adviseren, maar nu komt zo’n advies als mosterd na de maaltijd. We hebben enige tijd nodig om een goed advies op te stellen, terwijl het concept-PvE morgen al met de Kamer wordt besproken. Het moge duidelijk zijn dat het niet de gang van zaken is dat een belangrijk document door de Kamer wordt behandeld en daarna nog wordt gewijzigd op grond van inbreng van een externe organisatie. Door middel van een procedure op basis van de Nederlandse Wet Open Overheid proberen wij meer te weten te komen over de gang van zaken rond het weigeren van de adviesmogelijkheid aan de Maatschappij Voor Beter OV, maar het zal nog enige tijd duren voordat die procedure is afgerond.

 

Het is belangrijk om op te merken dat alle treinverbindingen die zijn aanbesteed, na die aanbesteding meer en tevredener reizigers laten zien. Tegenstanders van aanbestedingen verwijzen telkens naar de Maaslijn (Den Bosch – Venlo – Roermond), waar de resultaten inderdaad tegenvallen. Maar voor die lijn geldt dat de benodigde elektrificatie en spoorverdubbeling om verschillende redenen telkens uitstel hebben opgelopen en de vooruitzichten zo onzeker zijn dat van de zittende vervoerder niet kan worden verlangd dat die voor een onbekende periode nog extra dieselmaterieel aanschaft om de vervoergroei (ook daar veel meer reizigers dan in de NS-tijd, dus feitelijk gaat de Maaslijn aan zijn eigen succes ten onder) goed aan te kunnen. Het gevold is dat de treinen daar inderdaad erg druk zijn.

 

Het is dus hoe dan ook een goede zaak om te onderzoeken of andere vervoerbedrijven dan de NS een kwalitatief en economisch beter aanbod kunnen leveren. Nu is, door het achterwege laten van een marktconsultatie, er -tenzij u ingrijpt- geen mogelijkheid om te komen tot een betere kwaliteit dan nu door de NS wordt aangeboden. Dat betekent dat de treinreiziger uiteindelijk de dupe zou worden van de door de Nederlandse Staat voorgenomen ontduiking van de Europese aanbestedingsregels.

 

In dit licht bezien dringen wij er bij u op aan, dat u de voorgenomen inbreukprocedure doorzet en dat u onze argumenten hierbij ook betrekt.

 

Met de meeste hoogachting,

 

Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,
voorzitter

 

 

14 juli 2023

GOUDA: GEEN WERK, GEEN TREIN 

Afgelopen maandag meldden wij al dat er komende week er in Gouda door ProRail zou worden gewerkt, maar dat dat is afgelast. Ondanks het niet doorgaan van dit werk, rijdt de NS daar op de oorspronkelijk geplande werkdagen geen treinen. Die maandagochtend al hebben wij bij de NS gevraagd naar de achtergronden van het besluit om de treinen ondanks het afgelasten van het spoorwerk toch af te schaffen en er bij NS op aangedrongen dat de treinen naar, via en van Gouda gewoon zullen rijden. 

 

Een week is zat voorbereidingstijd. De NS beschikt over computerprogramma’s die de roosters bijna in een handomdraai opnieuw kunnen maken. ProRail heeft onze vraag, wanneer de NS is ingelicht over het vervallen van de werkzaamheden nog niet beantwoord. Dat is spijtig omdat dit van belang is om te bezien hoeveel voorbereidingstijd de NS had om alsnog treinen van, via en naar Gouda in te leggen.

 

Nu, vrijdagochtend, heeft de NS onze vragen nog steeds niet beantwoord, en ons verzoek ook niet ingewilligd. Het is ons goede gebruik om vervoerders of infrabeheerders eerst in de gelegenheid te stellen om iets toe te lichten voordat wij een mening openbaren. In dit geval staat de NS dus met de mond vol tanden, en voelen wij ons vrij om een aantal stellingen in te nemen:

 

* De NS mist flexibiliteit en de wil om voor reizigers een optimale treindienst te regelen;
* De NS verdoezelt gebrek aan personeel door geschrapte treinen niet alsnog te kunnen inzetten. Als het ProRail-werk was doorgegaan, had er geen haan naar gekraaid;
* NS beschikt stelselmatig over te weinig vervangende bussen. Dat zal rond Gouda niet anders zijn en de reiziger is dus weer de klos.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Met deze gang van zaken bereikt de NS een nieuw dieptepunt. Dat de NS dit ongestraft kan doen, is een weeffout in de concessie en wordt mogelijk gemaakt door een staatssecretaris die dit soort narigheid doodleuk accepteert. Een extra klap in het gezicht van de reizigers is dat ze geen vertragingsvergoeding mogen declareren. Het gaat hier immers om “geplande werkzaamheden”. Dat dit een regelrechte blamage is, behoeft verder geen betoog.”
 

 

 

10 juli 2023

TREINEN MOETEN RIJDEN NAAR GOUDA DOOR AFGELAST WERK

De NS meldt aan reizigers dat ProRail geplande werkzaamheden voor volgende week te Gouda heeft afgelast en dat de NS desondanks toch geen of veel minder treinen van, naar en via Gouda zal laten rijden.

 

 Voor Beter OV vindt dat volgende week de normale dienst van, naar en via Gouda moet worden gereden. Er is immers voldoende tijd om dit te realiseren door de uitsnijdingen in de treindienst terug te draaien. Bij de NS is vanmorgen rond 11 uur de wens neergelegd, gehoor te geven aan deze oproep.

 

Aan het einde van de dag toonde de NS zich niet in staat  om op deze zeer logische, en daardoor niet onverwachte, eis te reageren. Vooralsnog hopen wij dat de NS druk doende is, de uitsnijdingen terug te draaien. Wij wachten op uitsluitsel. 

 

 

5 juli 2023

ZEER ZWARE STORM LEGT TREINVERKEER STIL

22:00 uur

 

ProRail meldt dat op nagenoeg alle lijnen het treinverkeer wordt hervat. Morgenochtend zal naar verwachting overal de treindienst weer rijden.

 

Voor Beter OV heeft veel waardering voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Bij de vervoerders, bij ProRail, bij de spooraannemers.

 

Het is ook afwachten of het treinverkeer morgen inderdaad goed van start zal gaan. Voor Beter OV hoopt dat de door de NS beloofde vergoeding voor taxi- en andere kosten aan gedupeerde reizigers ook vlot zal worden toegekend.
 

 

19:00 uur

 

De NS gaat de dienstregeling de komende uren stapsgewijs opstarten op onder meer de trajecten Amsterdam – Schiphol, Amsterdam – Rotterdam via HSL, Amsterdam – Utrecht, Amsterdam – Hilversum, Utrecht – Amersfoort en Den Helder - Alkmaar. Hier gaan mondjesmaat weer treinen rijden. Dit zijn zogenaamde “thuisbreng-treinen” die vooral bedoeld zijn om reizigers die gestrand waren weer op bestemming of thuis te krijgen. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner te raadplegen.

 

De regionale vervoerders hebben de treindienst inmiddels hervat op de trajecten Zwolle – Kampen, de Valleilijn, Emmen en Zwolle en Zwolle-Enschede. Qua stads- en streekvervoer (tram, metro, bus) is het beeld divers. De trams van het GVB rijden in ieder geval vandaag niet meer, en mogelijk morgenochtend evenmin.

 

Op trajecten waar geen treinen rijden, wordt reizigers geadviseerd om op zoek te gaan naar alternatieve reismogelijkheden. NS-reizigers die vanochtend op pad gingen en vervolgens vanwege de storm kosten moesten maken om thuis te komen, kunnen op aandringen van Voor Beter OV aanspraak maken op compensatie. Zij kunnen hiervoor vanaf morgen terecht op de website van de NS.

 

 

16:00 uur

 

Veel treinreizigers zijn vanmorgen, op weg naar werk, dokter, mantelzorg, gestrand. Er is nog geen enkel zich op hervatting van het treinverkeer boven de lijn Zandvoort - Utrecht  - Enschede.

 

Voor Beter OV heeft nogmaals aan de NS gevraagd, wat er wordt ondernomen om deze gestrande reizigers weer thuis te krijgen. Ook is gevraagd of mensen die zelf vervangend vervoer regelen de kosten daarvan mogen declareren.

 

NS geeft eind van de middag uitsluitsel.

 

 

10:15 uur

 

De storm van vandaag is extreem krachtig. Daarom heeft Voor Beter OV alle begrip voor het stilleggen van het trein-, tram- en busverkeer in de getroffen regio’s. Punt van zorg blijft de opvang van reizigers en de zorg dat ze later vandaag weer naar huis kunnen reizen. De schade aan de spoortrajecten door rondwaaiende spullen en omgevallen bomen moet nog worden geïnventariseerd. 

 

Niet alleen de veiligheid van reizigers, maar ook de veiligheid van de mensen die de rommel moeten opruimen en het spoor moeten herstellen is van belang.
 

 

9:30 uur

 

ProRail verwacht de rest van de dag boven de lijn Zandvoort – Utrecht – Enschede geen tot nauwelijks treinverkeer. Het is voorlopig te gevaarlijk voor aannemers om te gaan schouwen, wel is nu al bekend dat er veel schade is. 

 

In en om Amsterdam heeft het GVB het tram- en busverkeer ook stilgelegd. Ook EBS en Connexxion hebben het busverkeer in Noord-Holland gestaakt. 
 

 

9:15 uur

 

Ook het treinverkeer ten Noorden van Amersfoort ligt stil, dat geldt ook voor de treindiensten van Arriva in Groningen en Friesland en Syntus rond Zwolle. 

 

Op onze vraag hoe reizigers van gevaarlijke perrons worden geëvacueerd, antwoordt de NS dat medewerkers van Veiligheid en Service op de stations aanwezig zijn en dat gratis koffie en thee worden verstrekt.

 

Het treinverkeer zal zeker tot 4 uur vanmiddag stilliggen, verwacht NS-reisinformatie.
 

 

8:30 uur


NS en ProRail hebben met onmiddellijke ingang het treinverkeer in Noord-Holland en Flevoland gestaakt. Voor Beter OV heeft aan NS en ProRail gevraagd, op welke wijze gestrande reizigers in veiligheid worden gebracht. De zeer zware storm maakt ook het verblijf op perrons gevaarlijk.
 

 

VERHALEN PRORAIL EN NS HOORZITTING NIET JUIST

De antwoorden die ProRail en NS gisteren tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de problemen bij de grote storing van 4 juni gaven op de vragen van Kamerleden, zijn onbevredigend. 

 

Kort samengevat was het betoog van ProRail-topman John Voppen over de vraag waarom het advies van Voor Beter OV om in de avond van 4 juni al over te schakelen naar de reservepost in Utrecht niet is opgevolgd: Tijdens de overstap kunnen vier uur geen treinen rijden en treinen moesten nog naar de  stations worden geleid en we dachten om 8 uur dat de treinen weer zouden gaan rijden. Daarom werd op 4 juni niet overgestapt, maar pas in de loop van de nacht.

 

Dit is onjuist. De storing ontstond om 5 uur, en om 7 uur waren alle gestrande treinen naar een station gereden. Vanaf dat moment werd overschakelen van de onbruikbare verkeersleidingpost in Amsterdam naar de noodpost in Utrecht een optie. Wanneer het overschakelen om 7 uur was begonnen, dan was dat om 11 uur voltooid geweest, had de treindienst (in uitgedunde vorm) hervat kunnen worden en waren geen mensen ’s nachts nog steeds gestrand. Zelfs toen om 8 uur bleek dat een poging om de treindienst vanuit de post Amsterdam op te starten zou mislukken, was opstart een goede optie geweest. Ook dan waren reizigers vanaf ongeveer middernacht naar hun bestemming vervoerd. Dat is weliswaar laat, maar alles is beter dan een overnachting op een koud perron. Doordat pas laat in de nacht werd overgeschakeld naar de Utrechtse noodpost, kon ook maandagochtend 5 juni de treindienst niet starten.

 

NS-baas Wouter Koolmees verzweeg in zijn antwoorden op vragen over vergoeding van door reizigers gemaakte hotel- en taxikosten dat door een communicatiefout binnen de NS de eerste twee dagen na de storing reizigers te horen kregen dat ze geen recht hadden op vergoeding. Pas woensdag 7 juni werden klantenservice en communicatie-afdelingen ingelicht dat de reizigers wél recht op vergoedingen hebben. De reizigers die de eerste dagen onterecht een “nee” te horen hadden gekregen, zijn niet geregistreerd en konden dus niet bereikt worden met een bericht dat ze alsnog hun kosten konden declareren. Onduidelijk is, hoeveel mensen het er vervolgens bij hebben laten zitten. 

 

Voor Beter OV zal deze aspecten onder de aandacht brengen van de onderzoekers die de gebeurtenissen rond 4 juni gaan onderzoeken. 

 

 

30 juni 2023

STUUR CRIMINELE ORGANISATIE STRUKTON VAN HET SPOOR

Bouwbedrijf Strukton moet, zolang er geen orde op zaken is gesteld, worden buitengesloten van inschrijvingen voor werkzaamheden aan de Nederlandse spoor-, metro- en traminfrastructuur. Dat vindt Voor Beter OV. Strukton werd door de rechter veroordeeld wegens vuilspuiterij jegens de ex-partner van eigenaar Gerard Sanderink. 

 

Bij het versturen van allerlei leugenachtige e-mails was toenmalig bestuurslid Aike Schoots betrokken. Schoots wist dat lasterlijke mails werden verstuurd vanaf het Strukton-mailaccount van Sanderink. Hij schreef zelfs mee aan die mails, en werkte mee aan dubieuze ‘onderzoeksrapporten’ over Sanderinks ex-partner. Ook liet hij beschuldigende berichten over haar plaatsen op de website en de intranetsite van het bouwbedrijf.

 

De rechter heeft Strukton veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op zijn website en het betalen van een nog vast te stellen schadevdergoeding. Aike Schoots, nog altijd commissaris bij Sanderinks bouwbedrijf Strukton, heeft volgens het vonnis onrechtmatig gehandeld. 

 

Eerder al was Strukton schuldig aan het op kantoor wegmaken van belastende informatie van de telefoon van Sanderink. Nu heeft Strukton nagelaten onmiddellijk het enig juiste te doen: Aike Schoots ontslaan uit zijn huidige lidmaatschap van de Raad van Commissarissen. Ook heeft Strukton nog geen gehoor gegeven aan de opgelegde rectificatieplicht.

 

Naar het oordeel van Voor Beter OV is Strukton al met al een criminele organisatie. Criminele organisaties behoren niet werkzaam te zijn op en aan de Nederlandse spoorweginfrastructuur. Om te beginnen heeft de reizigersorganisatie ProRail-topman John Voppen opgeroepen, alle banden met Strukton waar mogelijk te verbreken. 
 

 

28 juni 2023

AANNEMER EN PRORAIL BLUNDEREN OP SPOORBRUG NIJMEGEN

21:00 uur

 

ProRail laat weten dat er morgenochtend vanaf 7 uur weer treinen over de Waalspoorbrug bij Nijmegen zullen rijden. Vooralsnog zullen treinen daar stapvoets passeren.

 

Eerder noemden wij de aannemer die op de spoorbrug had gewerkt. Op verzoek hebben wij deze naam verwijderd, omdat wordt gesteld dat het werk niet door deze onderhoudsaannemer, maar door een projectaannemer is verricht. Wij zoeken uit, hoe dit precies zit. 
 

 

19:45 uur

 

Zoals gebruikelijk is de reisinformatie ook dit keer weer een puinhoop. De informatie op ns.nl toont dat morgenochtend vanaf ongeveer 7 uur het treinverkeer weer wordt hervat. De website van ProRail meldt echter dat het treinverkeer pas vrijdag wordt hervat.


Zelfs tot een beetje behoorlijke reisinformatie is de spoorsector dus niet in staat. 
 

 

16:00 uur

 

Technisch deskundigen hebben contact opgenomen met Voor Beter OV. Uit beschikbaar fotomateriaal leiden zij af dat herstel nog meerdere dagen zal duren. Voor Beter OV heeft hierover om 3 uur bij ProRail navraag gedaan. ProRail heeft nog niet geantwoord; dat is doorgaans bepaald geen goed teken.

 

 

12:00 uur
 

De projectaannemer enerzijds en spoorbeheerder ProRail anderzijds hebben geblunderd bij spoorvernieuwing op de Waalbrug bij Nijmegen. Stukken spoor zijn vernieuwd, waarbij de bevestigingen met de oude spoorstaven die niet werden vervangen niet goed zijn uitgevoerd. Die oude spoorstaven moesten worden opgetild om met de -iets afgesleten- bovenkant gelijk te komen met  de bovenkant van de nieuwe stukken spoor. Daarna moest de vrijgekomen ruimte tussen de onderkant van de niet-vervangen spoorstaven en de brug worden opgevuld, en dat is niet goed gebeurd. Daardoor zijn de oude spoorstaven losgeraakt.

 

Maandag werd al een snelheidsbeperking tot 40 km/h opgelegd, en gisteren werd het treinverkeer gestaakt. Sindsdien rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Lent, en nauwelijks treinen tussen Lent ne Arnhem.

 

Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst: “Het vervangen van stukken spoorstaaf is, ook op een spoorbrug, een routineklus. Hier is op onaanvaardbare wijze geblunderd, met alle gevolgen van dien. Er is veel reizigershinder doordat de brug nu langdurig buiten gebruik is, maar mogelijk hebben reizigers de afgelopen dagen ook gevaar gelopen. ProRail zal zich in zijn rol van opdrachtgever en toezichthouder moeten verantwoorden over de vragen, hoe ProRail tijdens het werk toezicht houdt en waarom na oplevering van het werk niet is gezien dat de spoorstaven niet goed vast zaten.”
 

 

27 juni 2023

TOEZICHT PRORAIL OP SPOORWERK SCHIET TEKORT

24:00 uur

 

ProRail laat weten dat de problemen op de spoorbrug beide sporen betreffen. Daardoor is de suggestie van Voor Beter OV om over te gaan tot een enkelsporige nooddienst helaas niet mogelijk.
 

 

21:30 uur

 

Ook morgen (woensdag dus) is er geen treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen. Het wil met de reparatie niet vlotten omdat het -kort samengevat- lastig werken is op een spoorbrug, laat ProRail weten. Opnieuw heeft Voor Beter OV gelijk met het voorgevoel over de langdurigheid van problemen op het spoor, net zoals bij de beruchte ICT-storing in Amsterdam, begin deze maand.

 

ProRail laat verder weten dat na de werkzaamheden van dit weekend het spoor wel is geïnspecteerd. Onduidelijk is vooralsnog, hoe het kan dat de fout van de aannemer niet tijdig werd opgemerkt.

 

Reizigers klagen over gebrek aan vervangende bussen. Omreizen via Utrecht kost meer dan twee uur vertraging. 

 

 

20:00 uur

 

Inmiddels is duidelijk dat er de rest van de dag  geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen zullen rijden. Reisinformatie en Teletekst suggereren dat de “veel minder” treinen rijden, maar dat klopt niet. Er rijden in het geheel geen treinen over de Waalbrug in Nijmegen. 

Voor Beter OV heeft aan ProRail gevraagd naar de kans dat ook morgenochtend geen treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen mogelijk zal zijn.

 

 

17:30 uur
 

Voor Beter OV is bezorgd over het gebrekkige toezicht van ProRail op werkzaamheden die door aannemers aan het spoor worden uitgevoerd. Nadat de reizigersorganisatie eerder vandaag opheldering had gevraagd over het stilleggen van het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen, heeft ProRail erkend dat dit noodzakelijk is wegens een spoedreparatie nadat een aannemer dit weekend werkzaamheden aan de rails op de spoorbrug in Nijmegen foutief heeft uitgevoerd. Onduidelijk is, of ProRail het spoor voorafgaand aan het weer in dienst nemen heeft geschouwd. 

 

Het spoor op de brug over de Waal bij Nijmegen bleek niet veilig te berijden. Het treinverkeer is voor onbepaalde duur stilgelegd, totdat het spoor weer is gerepareerd en treinen veilig kunnen passeren. De reizigershinder is enorm, ook doordat de NS niet in staat is voor vervangend busvervoer te zorgen.  ProRail heeft een onderzoek naar de gang van zaken aangekondigd. Voor Beter OV vindt dat daarbij ook de toezichthoudende rol van ProRail aan bod moet komen, en is van mening dat de Inspectie Leefomgeving en Transport aan het onderzoek moet meedoen.
 

 

 

16 juni 2023

ONTEVREDENHEID OVER BLUFBRIEF GROTE TREINSTORING

Voor Beter OV is zeer slecht te spreken over de brief die de NS en ProRail op 6 juni 2023 over de megastoring van 4 en 5 juni aan staatssecretaris Heijnen stuurde. Belangrijke feiten blijven onvermeld en zaken worden minder slecht voorgedaan als in werkelijkheid het geval was. Zonder even door te vragen, stuurde de staatssecretaris deze brief door naar de Tweede Kamer.

 

In de brief wordt de indruk gewekt dat na het opnieuw stil moeten zetten van het treinverkeer rond 8 uur ’s avonds al was begonnen met het overzetten van de bediening van seinen en wissels naar de noodpost in Utrecht (“Daarna zijn tegelijkertijd de voorbereidingen getroffen voor een uitwijk naar de uitwijklocatie OCCR in Utrecht en is doorgezocht naar de oorzaak van de storing”), terwijl met die uitwijk in werkelijkheid pas rond 3 uur ’s nachts werd begonnen. Wat de brief verzwijgt, is dat Voor Beter OV de bewuste zondagavond al had gesuggereerd om deze overstapprocedure meteen in gang te zetten. Het treinverkeer viel rond 5 uur voor het eerst stil, rond 7 uur waren alle reizigers uit de treinen geëvacueerd en had het overzetten van de bediening naar Utrecht kunnen beginnen, vier uur later hadden treinen weer kunnen rijden en had niemand op stations of op veldbedjes hoeven overnachten. Het klaarblijkelijk gehanteerde adagium van ProRail, ‘We weten niet wat er aan de hand is en dus zal het treinverkeer vanavond waarschijnlijk nog kunnen herstarten’ is natuurlijk onaanvaardbaar.

 

Ook wekt de brief de indruk dat de NS zondagavond en -nacht een serieus aantal treinvervangende bussen had ingezet. De brief schrijft “Vanwege de omvang van het gebied en de reizigersaantallen heeft NS in beperkte mate vervangende bussen in kunnen zetten.” Dat “in beperkte mate” is een eufemisme. Navraag door Voor Beter OV bracht aan het licht dat het hier om zegge en schrijve drie bussen ging. Termen als “amper”, “nauwelijks” of “nagenoeg geen” waren beter op hun plaats geweest.


 

13 juni 2023

KLANTENSERVICE NS LAAT REIZIGERS TEVEEL BETALEN

Opnieuw zet de NS-klantenservice reizigers op het verkeerde been, met financiële schade tot gevolg. Wegens spoorwerkzaamheden rijden er geen treinen tussen Assen en Meppel. Reizigers uit Groningen richting Meppel en verder wordt geadviseerd, om te reizen via Leeuwarden. Het officiële beleid is dat die reizigers niet bij de regionale spoorvervoerder Arriva moeten in- en uitchecken, maar gewoon inchecken bij de NS. Passagiers krijgen van NS-klantenservice echter te horen dat ze wél bij Arriva moeten in- en uitchecken. Daardoor betalen ze ruim € 10 teveel.

 

Een rekenvoorbeeld: een enkele reis, tweede klasse zonder korting, van Groningen naar Amsterdam kost € 29,16; wanneer die reiziger aangeeft via Leeuwarden te reizen (door bij Arriva in- en uit te checken), dan is hij € 40,96 kwijt. Een verschil van € 11,80. Het moge duidelijk zijn dat als reizigers ten gevolge van spoorwerkzaamheden moeten omreizen, dat nooit ook nog eens extra duur mag zijn.

 

De slechte communicatie tussen de beleidsmakers op het NS-hoofdkantoor en de medewerkers van NS-klantenservice is bedroevend, stelt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV. Deze misser is de zoveelste in een lange rij. Recentelijk nog werd aan passagiers die door problemen in een spoortunnel in Barendrecht waren gestrand en het zonder vervangende NS-bussen moesten zien te stellen verteld dat ze eigen vervoer moesten regelen. Passagiers die vervolgens hun taxikosten bij de NS wilden declareren, kregen nul op het rekest omdat was nagelaten de klantenservice te instrueren. Pas drie dagen na de stremming werd de klantenservice ingelicht dat de taxikosten wél worden vergoed. De reizigers die echter onterecht een nee te horen hadden gekregen, waren voor de NS niet meer traceerbaar. Hierdoor kon de fout voor deze reizigers niet worden rechtgezet, tenzij de gedupeerden uit eigener beweging nogmaals met NS contact op zouden nemen.

 

Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst: “Dit doorlopende geknoei bespaart de NS kosten en levert onterecht zelfs meer geld op, maar is natuurlijk onaanvaardbaar. Bonafide passagiers wordt gewoon een poot uitgedraaid. Directiebaas Koolmees en zijn communicatiedirecteur krijgen vandaag nog boos getoonzette post, die in afschrift ook zal worden verzonden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Autoriteit Consument en Markt. Wij verlangen van NS dat reizigers voortaan via de communicatiekanalen van de NS uitsluitend de juiste informatie krijgen en dat iedereen die tussen Groningen en Leeuwarden bij Arriva is ingecheckt maar een reis maakte van of naar Meppel en verder, het teveel betaalde terug krijgt.”
 

 

4 en 5 juni 2023

GEEN TREINEN RANDSTAD NOORD DOOR STORING PRORAIL

5 juni 9:30 uur

 

ProRail en NS zijn begonnen met een poging om het treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol op te starten. Dat is rijkelijk laat. Gisteravond had Voor Beter OV er bij ProRail al op aangedrongen, de bediening van de Post Amsterdam over te hevelen naar de noodpost in Utrecht. Aan dat verzoek werd door ProRail geen gehoor gegeven. Pas in de loop van de nacht is ProRail tot het besef gekomen, dat overheveling naar de noodpost in Utrecht de juiste keuze was, en is alsnog daartoe overgegaan. Dit uitstel door het in eerste instantie niet overnemen van de suggestie van Voor Beter OV is er de hoofdoorzaak van, dat vanmorgen de treindienst niet tijdig kon worden opgestart en er in de ochtendspits geen treinen in de Noordelijke Randstad reden. De door ProRail veroorzaakte sociale en economische schade is enorm.
 

 

5 juni 8:00  uur 

 

Het is absoluut onaanvaardbaar dat er in de Noordelijke Randstad nog steeds geen treinen rijden. Opnieuw benadrukt Voor Beter OV dat de Amsterdamse post (in gewonemensentaal: het seinhuis) van ProRail naar de reservepost in het OCCR-gebouw had moeten uitwijken. Het is onaanvaardbaar dat vele duizenden mensen op stations hebben moeten overnachten en dat ongeveer honderdduizend mensen vandaag niet naar hun werk, school of universiteit kunnen. Of bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of voor mantelzorg naar dierbaren. 

 

Hoewel er waardering voor is dat men bij ProRail de hele nacht hard heeft gewerkt in een poging om de problemen op te lossen, vindt Voor Beter OV dat de gebeurtenissen van gisteren en vandaag niet zonder gevolgen mogen blijven. Niet voor de organisatie, niet voor de ProRail-top, niet voor staatssecretaris Vivianne Heijnen die politiek verantwoordelijk is.

 

Ook het falen van de NS dient te worden geëvalueerd. De NS schrijft weliswaar op zijn website “Onze focus ligt op het zorgen dat gestrande reizigers goed thuiskomen”, maar heeft nagelaten om vervangende bussen in te zetten. Voor Beter OV heeft NS om opheldering gevraagd over wat er gisteren en vanmorgen wel en niet is gedaan om reizigers thuis te brengen. 
 

 

4 juni 24:00 uur

 

Het is vanavond niet meer gelukt om het treinverkeer nog op te starten. Duizenden reizigers zijn gestrand of moeten ander vervoer regelen. Morgenochtend (maandagochtend dus) zal in het meest gunstige geval een heel gebrekkige treindienst worden geboden.
 

4 juni 20:45 uur

 

Rond 20 uur is de treindienst van/naar/via Amsterdam weer deels opgestart. Maar de problemen zijn terug en om 20:30 uur viel het treinverkeer weer geheel stil. De verwachting van Voor Beter OV, dat er van treinverkeer vanavond weinig tot niets terecht zou komen, wordt waarschijnlijk bewaarheid. Voor de goede orde: het feit dat we gelijk lijken te krijgen stemt ons overigens niet vrolijk. 

 

4 juni 19:00 uur

 

In eerste instantie had ProRail de verwachting dat de storing rond 19 uur opgelost zou kunnen zijn. Inmiddels is die prognose bijgesteld naar 20:30 uur. Voor Beter OV verwacht, door ervaring wijs geworden, dat de rest van de avond van serieus treinverkeer in de Noordelijke Randstad geen sprake meer zal zijn. Een belangrijke vraag is, waarom de bediening van wissels en seinen niet is overgezet naar de noodverkeersleiding in het OCCR-gebouw te Utrecht. Dat overzetten neemt enkele uren in beslag, maar had inmiddels wel voltooid kunnen zijn. 

 

4 juni 18:30 uur
 

Voor Beter OV is ontevreden over de problemen op het spoor die vanmiddag en vanavond vele duizenden reizigers duperen. Al sinds 5 uur vanmiddag rijden er in het geheel geen treinen in en om Amsterdam. Ook Schiphol is per trein onbereikbaar. Er rijden geen treinen in grofweg het gebied Uitgeest – Haarlem – Leiden – Breukelen – Hilversum – Dronten – Zaandam – Uitgeest. Dit gaat naar verwachting tot ver in de avond duren. 

 

ProRail laat ons in een eerste reactie weten dat er problemen zijn op de verkeersleidingpost bij Amsterdam Centraal. Wat er precies aan de hand is, en hoe en wanneer het wordt opgelost is vooralsnog onduidelijk.

 

Wel wordt reeds aangegeven dat de storing ook zal doorwerken in de maandagochtendspits doordat nu allerlei treinen “op de verkeerde plekken staan”. Uit Amsterdam komen berichten dat taxi’s en Ubers ritten naar Schiphol aanbieden tegen woekerprijzen van meer dan € 200. 

 

 

1 juni 2023

PRORAIL BLUNDERT MET BOUWTEKENINGEN BARENDRECHTTUNNEL

Voor Beter OV is verbijsterd over de blamage van ProRail in de Barendrecht-spoortunnel. Werkzaamheden zijn daar het afgelopen weekend totaal uit de hand gelopen (zie de berichten hieronder) doordat op bouwtekeningen niet correct was aangegeven, waar precies kabels van de energievoorziening en de beveiliging lagen.

 

Het gevolg van deze mislukte operatie is dat reizigers heel veel hinder hebben ondervonden, en er zelfs honderden reizigers zondagavond zijn gestrand en uiteindelijk midden in de nacht zelf vervangend vervoer zoals taxi’s hebben moeten regelen. Ook op het  traject Amsterdam – Utrecht – Eindhoven is veel hinder doordat reizigerstreinen daar plaats moeten maken voor omgeleide goederentreinen die nog steeds niet door de Barendrecht-spoortunnel kunnen rijden.

 

Voor Beter OV heeft er begrip voor dat niet bekend is, waar kabels precies liggen langs oude spoortrajecten, toen na de oorlog de Nederlandse spoorinfrastructuur met grote haast moest worden opgelapt. Maar de Barendrecht-spoortunnel is van recente datum, dus hadden de tekeningen moeten kloppen. Voor Beter OV vraagt aan ProRail hoe het kan dat de tekeningen niet adequaat waren, in hoeverre de tekeningen van andere belangrijke spoorinfrastructuur wél kloppen, en wat ProRail gaat doen om dit probleem op te lossen.
 

 

31 mei 2023

ULTIMATUM AAN NS OVER TAXIVERGOEDING GESTRANDE REIZIGERS

Reizigers die zondagavond strandden doordat de NS geen treinvervangende bussen inzette terwijl spoorwerk was uitgelopen, kregen te horen dat ze zelf maar een taxi moesten regelen en dan de kosten konden declareren. Vandaag bleek, dat de NS weigert om de gemaakte kosten te vergoeden.

 

Voor Beter OV stelde vanmiddag een ultimatum:

 

Nadat op diverse stations reizigers zondagavond strandden omdat er geen vervangende NS-bussen beschikbaar waren terwijl werkzaamheden aan het spoor tussen Rotterdam en Dordrecht waren uitgelopen, werd deze reizigers diep in de nacht uiteindelijk medegedeeld dat ze zelf maar een taxi moesten regelen en de kosten dan bij de NS declareren.

 

Vandaag wordt er geklaagd dat de NS kosten niet wenst te vergoeden omdat de NS ook zelf taxi’s beschikbaar zou hebben gesteld. Dit is volstrekt onaanvaardbaar. 

 

Wij verlangen dat alle reizigers die wegens de uitgelopen werkzaamheden taxikosten hebben gedeclareerd, hun declaratie voor morgen rond het middaguur gehonoreerd zien. Dit geldt evenzeer voor mensen die zich door vrienden of familieleden per auto hebben laten ophalen; hiervoor is een bedrag  van 21 cent per gereden kilometer redelijk; dit bedrag wordt door de belastingdienst gehanteerd als standaardvergoeding voor autokosten en is dus alleszins redelijk.  

 

Met vriendelijke groet,

 

Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,


voorzitter

 

 

31 mei 2023

GEEN BEVREDIGENDE ANTWOORDEN OP VRAGEN OVER FIASCO SPOORWERK ZUID-HOLLAND

De NS en ProRail hebben geen bevredigende antwoorden op vragen over de mislukte spoorwerkzaamheden tussen Rotterdam en Dordrecht.

 

De werkzaamheden hadden zondagmiddag moeten zijn afgerond, maar dat is niet gelukt. Het werk is nog steeds niet af. Zondagavond strandden passagiers doordat het geen vervangende bussen meer beschikbaar waren. Pas diep in de nacht werd reizigers medegedeeld dat ze zelf een taxi moesten regelen. Dat is NS-taal voor “U zoekt het zelf maar uit”.  Ook tijdens de gehele maandagochtendspits was er geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Dordrecht.

 

De NS liet desgevraagd weten dat er bussen waren besteld voor de geplande duur van de werkzaamheden. Toen bleek dat de werkzaamheden fors zouden uitlopen, bleek de NS met zijn busbestelling daarmee geen rekening te hebben gehouden. Daardoor waren er geen bussen meer beschikbaar. Voor Beter OV vindt het onaanvaardbaar dat de NS bij het organiseren van vervangend busvervoer geen rekening houdt met het uitlopen van werkzaamheden, terwijl dit vaak voorkomt.

 

Evenzeer vindt Voor Beter OV het vreemd dat ProRail maandag aan het einde van de  middag nog steeds niet kon vertellen, wat er bij de werkzaamheden was misgegaan. Natuurlijk hoeft zoiets niet tot de laatste schroef en de laatste moer meteen bekend te zijn, maar in grote lijnen zou wel al duidelijk moeten zijn waarom de werkzaamheden zo verkeerd konden gaan.

 

 

24 mei 2023

NS FAALT DUBBEL MET BRABANTTREIN

Voor Beter OV is geschokt door de manier waarop de NS reizigers van Den Haag naar Brabant dubbel in de steek heeft gelaten.

 

Een Intercity van Den Haag via Rotterdam naar Brabant viel gisteren in de middagspits uit omdat de NS voor deze trein geen personeel had. De gedupeerde reizigers kregen te horen dat ze de volgende Intercity moesten nemen, een reisadvies waaraan massaal gehoor werd gegeven. Een half uur later reden deze reizigers dus vanuit Den Haag naar Rotterdam en Brabant. Maar hun vervangende (beter: volgende) trein werd in Rotterdam opgeheven. Het personeel van deze trein vond dat er te veel passagiers in die trein zaten en stonden en wilde vanaf Rotterdam niet verder rijden.

 

Voor Beter OV is verbijsterd over deze gang van zaken. Allereerst: de NS heeft een kaalslag op de dienstregeling losgelaten wegens personeelstekort, maar dan mogen de reizigers wél verwachten dat de overgebleven treinen inderdaad rijden. Daarnaast kan je op je vingers natellen dat, wanneer je een trein opheft, het in de volgende trein pakweg twee keer zo druk wordt.

 

De NS heeft de reizigers van Den Haag naar Brabant dus dubbel in  de steek gelaten. Allereerst door wegens ontbrekend personeel een trein op te heffen, en vervolgens door de reizigers in de volgende trein halverwege te dwingen uit te stappen omdat deze te druk was. Voor Beter OV vraagt de NS-topman Wouter Koolmees om opheldering over deze gebeurtenis, verlangt excuses aan de getroffen reizigers en is benieuwd naar de reactie van staatssecretaris Heijnen en de OV-woordvoerders van de Tweede Kamerfracties.

 

 

23 mei 2023

PRORAIL VERSCHAFT NOG GEEN DUIDELIJKHEID OVER KAPOTTE BOVENLEIDING

ProRail heeft nog geen duidelijkheid verschaft over de bovenleidingproblemen in Rotterdam van afgelopen zondag. ProRail bracht naar buiten dat een trein de bovenleiding had kapotgetrokken, maar klokkenluiders meldden ons, dat een montagefout de werkelijke oorzaak was. Dat was reden om bij ProRail om opheldering te vragen, maar die is er dus nog niet.

 

 

21 mei 2023

“OORZAAK BOVENLEIDINGPROBLEMEN ROTTERDAM MONTAGEFOUT”

Vandaag was de Intercitydienst op de route Den Haag – Rotterdam – Breda/Dordrecht ernstig gehinderd door bovenleidingproblemen op het station van Rotterdam. ProRail verklaarde tegenover diverse media dat “een trein de bovenleiding heeft kapotgetrokken”, maar dat is mogelijk niet de hele waarheid. Klokkenluiders melden ons dat tijdens werkzaamheden een montagefout is gemaakt waardoor de bovenleiding op spoor 9 defect is geraakt.

Wij hebben ProRail om opheldering gevraagd, en verwachten deze maandag te krijgen.
 

 

24 april 2023

TARIEVEN SPITS EXTRA HOOG
“ROL NS BIJ OPLOSSEN MOBILITEITSPROBLEMEN VOORBIJ”

Als het aan spoorwegstaatssecretaris Viviane Heijnen ligt, is de rol van de NS bij het oplossen van onze mobiliteitsproblemen binnenkort definitief voorbij. Ze stelt aan de Tweede Kamer voor, de NS in de nieuwe concessie toe te staan de tarieven in de spitsuren en op drukke trajecten extra te verhogen. Automobilisten betalen dan geen spitsheffing, en treinreizigers wel. Daarbij eist ze in het slot van haar brief dat de concessie uiterlijk op eerste kerstdag 2023 aan de NS moet worden gegund.  Andere vervoerders lijken hiermee per definitie te worden uitgesloten van het HRN.

 

Voor Beter OV vindt het opvallend dat dit voorstel staat verstopt in een Kamerbrief die als titel "proces nieuwe HRN-concessie" draagt. Maar die brief gaat dus niet zozeer over het proces, maar veel meer over het extra duur maken van de trein in de spitsuren.

 

Het plan zal nog meer  mensen de trein uit jagen, verwacht de reizigersclub. Daarmee blijkt het CDA de ernstige problemen die we hebben met onze natuur en onze duurzaamheid te negeren, net als in het stikstofdossier.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het feit dat het tariefplan staat weggemoffeld in een brief waarvan de titel suggereert dat het puur om een procedure gaat, is typerend voor het CDA, de partij namens welke Vivianne Heijnen staatssecretaris van IenW is. Het CDA is een autopartij, en dat blijkt uit het feit dat automobilisten geen spitstoeslag wordt opgelegd, maar treinreizigers wel. En die hebben vaak beroepen waarbij flexibele werktijden of thuiswerken niet aan de orde zijn. En de zinsnede ‘Daarbij richt ik me op een kwalitatief hoogwaardig vervoerproduct’ is ronduit hilarisch. Heijnen is een gewetenloze bewindspersoon, die alle moraliteit en fatsoen ontbeert.”

 

 

20 april 2023

WAARDERING VOOR HARDE WERKERS
BLIJ MET HERSTART TREINDIENST LANGS VOORSCHOTEN

Voor Beter OV is blij met de herstart, vanmorgen, van het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag. Betrokkenen bij onder andere ProRail en BAM hebben keihard gewerkt om de herstart vandaag mogelijk te maken, en daar is veel waardering voor.

 

Ruim twee weken heeft het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag stilgelegen nadat een tragisch ongeval plaatsvond bij Voorschoten. Naast een dodelijk slachtoffer en een aantal ernstig gewonden was ook de materiele schade groot. Het weghalen van de treinen en het herstel van sporen, bovenleiding en bekabeling waren enorme klussen. Nadat de prognose eerst op afgelopen dinsdag was gesteld, werd deze verschoven naar morgen. Het is fijn dat de treindienst toch weer een dag eerder kan worden hervat.

 

Voor Beter OV dringt bij NS en ProRail aan op een evaluatie, vergelijkbaar met zoals die werd gedaan naar aanleiding van grote werkzaamheden in Leiden. Niet alleen van het ongeval zelf, maar ook van het vervangende vervoer, de reisinformatie en de vraag of er gekozen is voor de juiste aanpak van het afvoeren van de ongevalstrein en de reparatie van spoor, bovenleiding en toebehoren.

 

 

19 april 2023

ICNG-TREIN OP EERSTE DAG AL KAPOT

Met aanzienlijke vertraging werd vandaag de eerste ICNG-trein voor reizigers opengesteld, op de HSL tussen Amsterdam en Rotterdam. Dat was helaas geen succes: in de loop van de middag raakte de trein defect.

 

Met veel bombarie en media-aandacht werd de eerste Intercity Nieuwe Generatie, ICNG, vandaag ingedeeld in een “proefbedrijf”. De trein reed echter ritten in de gewone dienstregeling, dus wat er precies “proef” aan deze ritten was, is onduidelijk. Voor Beter OV vindt dat een proefbedrijf bestaat uit extra ritten, bovenop de normale dienstregeling dus. Doordat de ICNG-trein in de loop van de middag niet meer met passagiers kon rijden wegens een defect, vielen dus dienstkilometers in de normale dienstregeling uit, waardoor reizigers op de toch al drukke verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam werden gedupeerd.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Bij een proefbedrijf hoort dat er dingen mis kunnen gaan. daarom dient zo’n testfase bovenop de normale dienstregeling te geschieden. En dat de enige voor passagiers opengestelde ICNG al op de eerste de beste dag de geest geeft, is een veeg teken: de reizigers staat mogelijk een vervelende tijd met een nóg onbetrouwbaardere dienstuitvoering op de HSL te wachten.”

 

ICNG DE NIEUWE FYRA?

De instroom van de nieuwe, snelle intercitytreinen van het type ICNG (Intercity Nieuwe Generatie)  bij de NS loopt opnieuw vertraging op. Dat schrijft Staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer, nadat een onderzoeksbureau in opdracht van het Ministerie van IenW zich over de zaak had gebogen. Gelaste verbindingen in de treinen deugen niet, en het kost veel tijd om de treinen opnieuw, en dan beter, in elkaar te lassen.

 

De NS gaat niet akkoord met de door fabrikant Alstom geleverde kwaliteit. Pas achteraf werd het de NS duidelijk dat lasverbindingen bij een aantal treinen niet aan de eisen voldeden. In hoeverre het toezicht door NS tijdens de bouw van de treinen voldoende was, zal nog moeten worden uitgezocht.

 

De NS beweert dat ondanks de maandenlange vertraging de instroom van de nieuwe treinen nu tegen het einde van dit jaar op de route Amsterdam - Breda zal zijn afgerond. Voor Beter OV gelooft hier weinig van, aangezien de NS een ronduit beroerde track record heeft waar het gaat om instroom van treinen op de HSL. Bovendien zullen de treinen zeker tot eind 2024 tussen Rotterdam en Breda met de lage snelheid van slechts 160 kilometer per uur rijden, omdat tot die tijd op de gelijklopende route Den Haag - Eindhoven deels nog met de tot de draad versleten oude rijtuigen en goederentreinlocomotieven zal worden gereden.

 

De indienststelling van de ICNG-treinen in het Intercitydiensten naar Enschede, Groningen en Leeuwarden loopt mogelijk flinke vertraging op.

 

 

14 april 2023

TREINEN OVERDAG TUSSEN LEIDEN EN DEN HAAG HELAAS NIET MOGELIJK

Voor Beter OV vindt het jammer dat ProRail heeft moeten aankondigen dat er meer tijd nodig is om de sporen tussen Voorschoten en Den Haag te repareren na het treinongeval van vorige week dinsdagochtend. Voor Beter OV heeft ProRail in overweging gegeven, op de twee onbeschadigde sporen overdag treinen te laten rijden, en de reparatiewerkzaamheden aan de andere sporen in de avonduren en ’s nachts te verrichten.

 

Het doel van  dit voorstel was om de generieke reizigershinder zoveel mogelijk te beperken. Er komen veel klachten binnen over de vervangende bussen, en vooral over te korte NS-treinen op de omleidingsroutes, waar de NS de Intercitytreindienst wegens de personeelsproblemen al had gehalveerd.

 

Voor Beter OV heeft er niet voor gekozen om te suggereren te gaan werken aan twee sporen terwijl op de andere twee sporen van het viersporige baanvak treinen rijden. Dit uit piëteit met het dodelijke slachtoffer en de zwaargewonden. Het ongeval gebeurde immers toen op twee sporen werd gewerkt, terwijl dan andere twee sporen in gebruik waren.

 

ProRail heeft het voorstel voor overdagse treindienst en op de overige tijden reparatiewerk onderzocht en medegedeeld dat het helaas niet uitvoerbaar is. Ook de kabels van het beveiligingssysteem van de twee in theorie nog beschikbare sporen zijn beschadigd, en het repareren en doormeten daarvan gaat nog meerdere dagen duren. Bovendien geeft ProRail aan dat reparatiewerkzaamheden aan de bovenleiding van de betreffende twee sporen ook gevolgen hebben voor de bovenleidingen boven de andere twee sporen. Verder zijn er tijdelijke toegangen tot de beschadigde sporen gemaakt, en die moeten als er op de andere sporen wordt gereden, telkens weggehaald worden, wat voor extra handelingen zorgt, hetgeen de veiligheid, uitvoerbaarheid en de effectiviteit van de werkzaamheden niet ten goede komt, aldus ProRail.

 

Voor Beter OV kijkt uit naar een evaluatie. Niet alleen van het ongeval zelf, maar ook van het vervangend vervoer en de vraag of er gekozen is voor de juiste aanpak van het afvoeren van de ongevalstrein en de reparatie van spoor, bovenleiding en toebehoren. Daarbij is ook van belang of het door Voor Beter OV voorgestelde ter plaatse slopen van delen van de ongelukstrein zou hebben geleid tot sneller weer beschikbaar komen van de sporen tussen Voorschoten en Den Haag. Immers, ook bij incidenten dient de reizigershinder zoveel mogelijk beperkt te worden, aldus de reizigersorganisatie.

 

 

11 april 2023

HARDE WIND BELEMMERT BERGING ONGELUKSTREIN VOORSCHOTEN

Voor beter OV vraagt zich af of de keuze voor weghijsen in plaats van slopen van de dinsdag bij Voorschoten verongelukte dubbeldekstrein leidt tot vertraging bij de reparatie van de beschadigde sporen. De berging heeft te kampen met tegenslag. De harde wind belemmert het ophijsen van de treindelen.

 

In eerste instantie kwam er goed nieuws. Doordat medewerkers van onder meer ProRail, BAM en Mammoet hun vrije paasweekend opofferden, kon gistermiddag rond 3 uur begonnen met de hijswerkzaamheden. Maar later op de dag moesten die worden gestaakt wegens het opsteken van een stevige wind. Naar verwachting kan het hijswerk pas vanavond worden hervat.

 

Eerder deed Voor Beter OV de aanbeveling, de ontspoorde treindelen ter plaatse te slopen door de in stukken te snijden/branden/knippen en zo de restanten af te voeren, waardoor de herstelwerkzaamheden aan spoor en toebehoren snel zouden kunnen starten. Die suggestie is door ProRail niet overgenomen. Uitgezocht dient te worden of de door ProRail gekozen aanpak leidt tot latere heringebruikname van de sporen bij Voorschoten, vindt Voor Beter OV.

 

 

9 april 2023

BIJNA-BOTSING ARRIVA-TREINEN HEERLEN

12:00 uur

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de evacuatie van de reizigers inde treinen slecht is verlopen, en dat vervangend busvervoer er niet is geweest. Deze zaken dienen beslist in het onderzoek ter worden meegenomen, vindt Voor Beter OV.

 

09:00 uur

 

Naar aanleiding van de bijna-botsing tussen twee Arriva-treinen in Heerlen hebben wij om opheldering gevraagd. Hoewel er geen sprake is van gewonden, nemen wij de zaak hoog op.

Net als bij het zeer ernstige treinongeluk in Voorschoten, wachten wij de eerste onderzoeksresultaten af, en willen wij niet speculeren over de toedracht. Maar dat de situatie ter plaatse urenlang is ‘bevroren’ voor onderzoek, geeft wel aan dat er iets ernstig is misgegaan.

 

 

7 april 2023

EERSTE FEITENRELAAS TREINONGELUK VOORSCHOTEN

Uit het door ProRail gedeelde eerste feitenrelaas van de dubbele botsing van treinen op een mobiele hijskraan bij Voorschoten maakt Voor Beter OV een aantal zaken op:


* Geheel conform de geldende veiligheidsprocedure heeft de werkplekbeveiliger telefonisch aan ProRail-verkeersleiding gevraagd om buitendienststelling van de sporen die door de mobiele hijskraan moesten worden overgestoken om de werkplek te verlaten.


* Geheel conform de geldende veiligheidsprocedure heeft ProRail geantwoord wanneer de sporen buiten dienst zouden zijn, en  kon worden overgestoken: “Over tien minuten”.


* Mogelijk zullen wij nooit weten, waarom de bestuurder van de mobiele hijskraan toch ruim binnen die tien minuten, zonder bevestiging van ProRail dat de sporen buiten dienst waren genomen, vroegtijdig is gaan oversteken.


* Gezien de richting waarin de mobiele kraan nadat die was aangereden door de goederentrein werd gelanceerd (richting het andere in gebruik zijnde spoor, en niet terug richting de buiten dienst gestelde sporen waar werd gewerkt) stond die niet per ongeluk iets binnen profiel, maar was die echt aan het oversteken gegaan.


Voor Beter benadrukt nogmaals dat de veiligheid van reizigers (en anderen) ernstig in gevaar is gebracht, en ziet uit naar het uitgebreide onderzoek dat moet voortvloeien uit het eerste feitenrelaas. In het belang van de veiligheid moet de onderste steen boven.

 

 

5 april 2023

REPARATIE SPOOR TOPPRIOTITEIT
SLOOP ONGELUKSTREIN VOORSCHOTEN TER PLAATSE

Nu het onderzoek ter plaatse bijna is afgerond, dient het zo spoedig mogelijk repareren van het ongeluksbaanvak in Voorschoten absolute prioriteit te hebben. Zolang dit baanvak onbruikbaar is, is de reizigershinder zeer groot. De snelste manier om het herstel ter hand te kunnen nemen, is de verongelukte reizigerstrein ter plaatse te slopen. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV.

 

Het met behulp van grote hijskranen -waarvoor ook een tijdelijke weg en een brug moeten worden aangelegd- bergen van de bij de treinbotsing van gisterochtend verongelukte trein kost veel meer tijd dan het ter plaatse met snijbranders of metaalscharen in hapklare brokken slopen van drie van de vier verongelukte rijtuigen, namelijk:
* de kopbak die op een naast het spoor gelegen weiland is terechtgekomen
* de tussenbak die deels op de spoordijk rust en deels op het weiland
* de tussenbak die gekanteld in het spoor ligt.

 

Foto’s laten zien dat die bakken sowieso total-loss zijn. Voorzover de tussenbakkern nu door hun ligging het spoorherstel verhinderen, dienen die letterlijk van de spoordijk te worden af gekieperd, zodat het slopen van de rijtuigbakken en het herstel van spoor, bovenleiding, stroomvoorzienig en bekabeling gelijktijdig naast elkaar kunnen geschieden.

 

De achterste kopbak staat nog op de rails, dus die kan relatief eenvoudig worden weggesleept.

 

De schade die de NS heeft geleden, alsmede de extra schade door het ter plaatse slopen van drie rijtuigbakken, dient te worden vergoed door de veroorzaker van het ongeval. Welke dat is, zal het onderzoek naar de toedracht van het ongeval moeten uitwijzen. Voor Beter OV benadrukt nogmaals dat zo snel mogelijk herstel van spoor en toebehoren van het grootste belang is.

 

 

4 april 2023

VOORSCHOTEN: "ONDERSTE STEEN MOET BOVEN”

De onderste steen moet boven komen bij de onderzoeken naar het treinongeval van  vanmorgen vroeg bij Voorschoten. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV. Bij het ongeval raakten dertig treinreizigers gewond, van wie twintig ernstig, en ook de machinist van de reizigerstrein liep botbreuken op en de bestuurder van een spoorweghijskraan verloor het leven.

 

De treinreizigers en andere betrokkenen zijn blootgesteld aan een levensgevaarlijk incident en daarom neemt Voor Beter OV de zaak hoog op. De reizigersclub vindt het een goede zaak dat zowel ProRail zelf als de NS, de DB, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie SZW en de Politie onderzoek doen naar de toedracht.

 

Op sociale media, discussiegroepen en in nieuwsberichten circuleren voorlopige reconstructies van de gebeurtenissen. Voor Beter OV is hier terughoudend in. Niet zozeer wát er is gebeurd is van belang, de belangrijkste vraag is, hóe het zo mis kon gaan (in procedureel en technisch opzicht) en wat kan worden gedaan om herhaling te voorkomen.

 

Ook dienen de maatregelen rond de treinenloop te worden geëvalueerd. Onduidelijk is bijvoorbeeld, waarom Intercity’s vanuit Lelystad vanmorgen waren ingekort tot Almere in plaats van dat die op zijn minst reden tot Amsterdam-Zuid of Schiphol.

 

Hoewel het vandaag een ongelukkig tijdstip is om dit zo te stellen, benadrukt Voor Beter OV dat de trein in vergelijking met de auto of de fiets een zeer veilig vervoermiddel is.

 

DODELIJK TREINONGELUK VOORSCHOTEN

 

11:30 uur

 

Het dodelijke slachtoffer van het ongeval is geen reiziger. Aannemer BAM bevestigt dat het de bestuurder van de spoorhijskraan (in vaktermen een Krol) betreft.

 

10:30 uur

 

ProRail-directeur John Voppen verwacht dat er dagenlang geen treinverkeer rond Voorschoten kan zijn. Station Leiden is ontruimd wegens grote drukte.

 

08:00 uur

 

Wij zijn geschrokken van het dodelijke treinongeluk waarbij twee treinen op een bouwkraan botsten, veel reizigers gewond raakten en iemand om het leven kwam.

 

Voordat wij verder commentaar leveren, wachten wij nadere informatie af. We wensen alle betrokkenen veel sterkte.

 

 

23 maart 2023

HEIJNEN TREKT ROOKGORDIJN OP OVER DASSENPROBLEEM

Voor Beter OV is bezorgd over het bericht dat het probleem van dassen die spoorbanen ondergraven op veel meer locaties speelt dan bij Vught en Molkwerum. Het zou om zo’n veertig locaties gaan. Zolang er geen generieke toestemming is om dassenburchten en bijvoorbeeld ook tunnels die zijn gegraven door bevers op te ruimen, loopt de continuïteit van het treinverkeer ernstig gevaar.

 

Staatssecretaris Heijnen schreef gisteren in een Kamerbrief  “ProRail heeft inmiddels, zoals voorgeschreven in de Wet natuurbescherming, ontheffingen aangevraagd voor het treffen van maatregelen bij zowel Molkwerum als Esch.” Daarmee suggereert de bewindsvrouwe dat ProRail het dassenprobleem pas in een zeer laat stadium heeft geadresseerd. Uit andere bronnen vernemen wij dat ProRail al sinds afgelopen zomer met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in gesprek is om te proberen een generieke toestemming te verkrijgen om dassenburchten te ruimen. Dit verzwijgt de staatssecretaris in haar brief.

 

Ook de mededeling “De NS laat als gevolg van het besluit van ProRail Intercity’s omrijden via Tilburg” in de Kamerbrief is feitelijk onjuist. Er worden geen Intercity’s omgeleid, slechts in de spitsuren rijdt een pendeltrein op de route Den Bosch - Tilburg - Eindhoven. Doorgaande reizigers moet dus meermaals overstappen, hetgeen gepaard gaat met ongemak en vertraging. Daarnaast is nota bene de Intercitydienst tussen Amsterdam en Den Bosch uitgedund!

 

Al met al is Voor Beter OV  van mening dat de reizigershinder zeer ernstig is en dat staatssecretaris Heijnen met haar Kamerbrief een rookgordijn optrekt.

 

 

 

22 maart 2023

“TOETS ROL VERANTWOORDELIJKEN DASSENBURCHTFIASCO”

Het is onaanvaardbaar dat over dassenburchten onder het spoor bij Vught al een jaar wordt overlegd zonder dat die burchten werden opgeruimd. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV. Het heeft er alle schijn van dat de betrokkenen de zaak van achter de vergadertafel te lang op zijn beloop hebben gelaten, met als gevolg dat het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel nu is stilgelegd omdat door verzakkingen de treinen niet meer veilig kunnen passeren. De rol van alle betrokkenen dient te worden geëvalueerd, aldus de reizigersclub.

 

Voor het verwijderen van een dassenburcht is toestemming nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De Waterschappen hebben daarvoor een generieke vergunning door het grote belang van veilige dijken en waterkeringen. Ook de veilige voortgang van het reizigers- en goederenvervoer per spoor is van groot nationaal belang. Daarom valt niet uit te leggen dat ProRail niet zo’n generieke vergunning heeft om dassenburchten te mogen weghalen.

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dient nu met spoed aan ProRail toestemming te verlenen om dassenburchten op te ruimen, vindt Voor Beter OV. Daarnaast dient tot de bodem te worden uitgezocht waarom een jaar na de ontdekking van de dassenburchten onder het spoor bij Vught deze nog steeds niet zijn opgeruimd, met als resultaat de ontwrichting van het spoorverkeer tussen Noord- en Zuid-Nederland. Daarbij dienen de rollen van ProRail, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de bewindspersonen van IenW, EZ en LNV te worden onderzocht en geëvalueerd.

 

As noodmaatregel heeft Voor Beter OV gisteren aan NS en ProRail verzocht, Intercitydiensten tussen de Randstad en Zuid-Nederland om te leiden via Den Bosch - Tilburg (daar van rijrichting veranderen) - Eindhoven. Van NS noch van ProRail ontving Voor Beter OV een reactie op deze aanbeveling.

 

 

21 maart 2023

 

DASSEN LEGGEN TREINVERKEER BIJ VUGHT STIL

 

Nadat onlangs nog een spoorlijn in Friesland door dassen werd ondergraven, is dat nu ook bij Vught aan de hand. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel is rond 1 uur vanmiddag tot in ieder geval morgenochtend 7 uur stilgelegd.

 

Voor Beter OV is voorstander van verstandig natuurbeheer en goede zorg voor beschermde diersoorten. Maar daar zit wel een grens aan, en het stilleggen van het treinverkeer doordat dassen de fundering van het spoor hebben vernield, gaat te ver. De dassen in de burcht bij Vught dienen te worden gevangen en elders te worden ondergebracht, zodat het treinverkeer na herstel van de ondergrond zo spoedig mogelijk kan worden hervat.

 

Voor Beter OV bepleit een omleiding van een IC-serie via Den Bosch - Tilburg kopmaken - Eindhoven.  Het gaat hier om zo’n dikke reizigersstroom dat die met de normale treinen niet kan worden weggewerkt. Daarnaast dringt de reizigersorganisatie aan op de plaatsing van zogeheten wapeningsnetten op of in het baanlichaam, zodat dassen onder het spoor geen burchten meer kunnen graven.

 

 

14 maart 2023

PRORAIL EN NS NEMEN MAATREGELEN NA EVACUATIEFIASCO

Naar aanleiding van de mislukte evacuatie van passagiers uit een gestrande trein, op 12 januari bij Moordrecht hebben de NS en ProRail een aantal maatregelen afgekondigd. Dat hebben de vervoerder en de infrabeheerder aan Voor Beter OV laten weten.

 

* Bij strandingen op lastige locaties wordt meteen een locomotief gevorderd om een gestrande trein weg te slepen zodat de passagiers op een station of andere geschikte locatie kunnen uitstappen.

 

* Voor de stappen bij evacuaties worden normtijden vastgesteld. Voor Beter OV doet nog navraag over het tijdsbestek daarvan.

 

* Er komen betere procesafspraken over de informatie aan gestrande reizigers (ook bij stroomuitval) en het verzorgen van de reizigers.

Voor Beter OV doet nog navraag over de details, waarbij ook de beschikbaarheid van de toiletten van belang is.

 

* Naast mensen van ProRail Incidentenbestrijding zullen ook vaker medewerkers van NS Veiligheid en Service ter plaatse worden ingezet.

 

 

ZOVEELSTE COMPUTERSTORING PRORAIL DUPEERT TIENDUIZENDEN

Voor Beter OV is ontevreden over de prestaties van ProRail-verkeersleiding nadat vandaag voor de zoveelste keer vele tienduizenden treinreizigers de dupe zijn geworden van een computerstoring bij ProRail.

 

Vanaf 9 uur vanmorgen lag het treinverkeer van en naar Zwolle, Deventer en Hengelo stil, met uitlopers tot aan Groningen en Leeuwarden. Pas om 1 uur ’s middags kwam het treinverkeer mondjesmaat weer op gang.

 

Voor Beter OV vindt dat dit soort computerstoringen niet mag gebeuren. Robuustere computerspullen en -programma’s zijn van wezenlijk belang, aldus de reizigersclub. Het treinverkeer wordt overigens niet alleen gehinderd door computerproblemen: ook defecten aan wissels, met name scheuren in de zogeheten puntstukken, zorgen voor veel reizigershinder.

 

 

10 maart 2023

“SNEEUW BELEMMERT ZICHT OP SEINEN”

Voor Beter OV is verbijsterd over het besluit van ProRail om het treinverkeer tussen Gouda en Alphen a/d Rijn stil te leggen wegens de sneeuwval. Aan het begin van de avond meldde ProRail: “Vanwege de sneeuw zijn de seinen niet meer goed zichtbaar vandaar dat deze maatregel is genomen.”

 

Er is geen sprake van extreem weer, ook niet in Zuid-Holland.  Daarom dient ProRail uit te leggen, waarop de stelling dat de seinen niet goed zichtbaar zijn is gebaseerd. Rare sneeuw? Een andere constructie van de seinen? Het feit dat gloeilampen zijn vervangen door LED’s? Daarnaast is het ook nog zo dat de moderne treinbeveiliging de machinist ook in zijn cabine laat zen hoe hard mag worden gereden en of er bij het volgende sein mogelijk moet worden gestopt.

 

Hoe dan ook, zolang er geen sprake is van werkelijk bijzondere weersomstandigheden, dienen treinreizigers gewoon op de dienstregeling te kunnen vertrouwen. Voor Beter OV zal maandag opheldering aan ProRail vragen.

 

 

2 maart 2023

ROBLEMEN KWARTSBALLAST PRORAIL

De minister van SZW heeft laten weten dat werken met het kwartshoudende ballast niet langer is toegestaan. Op veel trajecten ligt nu dit kwartshoudende ballast. Dat heeft veel gevolgen voor ProRail en leidde tot de volgende vragen van Voor Beter OV:

“Moet het bestaande ballast worden vervangen? Hoe wordt dat betaald (ten koste van wat)? Wat betekent dit voor de reizigershinder? Hoe gaat ProRail die hinder zoveel mogelijk beperken?

 

Een kleine 20 jaar geleden speelde iets soortgelijks. ‘Nefit-spoor’. De bevestigingen van de rails aan de dwarsliggers lieten toen los. Honderden kilometers moesten worden vervangen. Zijn er lessen te trekken uit hoe dat destijds is aangepakt?”

Voor Beter OV wacht de reactie van ProRail af.

 

16 februari 2023

RAPPORT AANPAK CONDUCTEURSTEKORT TWEE MAANDEN ONDER DE PET

Een onderzoeksrapport van Boston Consultancy Group over de aanpak van het conducteurstekort door de NS is pas ruim twee maanden na de aanbieding aan de NS door staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor Beter OV is niet alleen geschokt door deze vertraging, maar ook over de inhoud van het rapport: nog steeds wordt het voorstel om de ‘bakkennorm’ wat te versoepelen niet serieus opgepakt.

Boston Consultancy Group voltooide het rapport op 9 december 2022. De NS deelde het rapport op 27 december 2022 met de staatssecretaris, die het rapport pas op 13 februari 2023 aan de Kamer stuurde.

Uit het rapport blijkt dat de NS nog steeds geen serieuze invulling heeft gegeven aan het dringende advies dat onder meer Voor Beter OV al meermaals heeft gedaan om de ‘bakkennorm’ (het aantal rijtuigen dat een conducteur in zijn eentje mag begeleiden) wat te verruimen. Het gevolg daarvan is nog steeds dat treinen in de uitgedunde dienstregeling te kort zijn om de toeloop van reizigers goed te kunnen verwerken.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het voorstel loopt ernstige vertraging op door de heersende vergadercultuur binnen de NS, en de reiziger heeft het nakijken.”
 

9 februari 2023

NS SPEELT STOMMETJE OVER ONTRUIMINGSFIASCO MOORDRECHT

Nog steeds heeft Voor Beter OV geen antwoord van de NS gekregen op vragen over de beschamende gang van zaken rond de ontruiming van een gestrande trein bij Moordrecht op 12 januari. ProRail heeft de gestelde vragen wel beantwoord, maar verwijst voor een aantal antwoorden naar de NS.

Reizigers zaten op 12 januari 5 uur vast in een trein, zonder verwarming, zonder verlichting, zonder bruikbare toiletten en zonder drinkwater.

De NS houdt de antwoorden onder de pet op vragen over het ontbreken van noodvoorzieningen, gestuntel met een sleeptrein die urenlang op zich liet wachten en gebrekkige zorg voor de reizigers in de trein. Telkens opnieuw moeten een evaluatierapport en de daarin opgenomen aanbevelingen worden herzien of uitgebreid, alvorens tot het delen van de informatie kan worden overgegaan, zo laat de NS weten.

Het geduld bij Voor Beter OV is nu op. Immers, zolang er geen verbetervoorstellen komen, en deze dus ook niet worden toegepast, is de kans aanwezig dat een stranding van een trein opnieuw niet adequaat wordt aangepakt. Reden waarom nu aan de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt gevraagd, zich met de gang van zaken te gaan bemoeien.
 

1 februari 2023

“NS MOET VERBOD ICE VOOR INTERRAIL TERUGDRAAIEN”

Voor Beter OV eist dat de door de NS aangekondigde uitsluiting van veel ICE-treinen voor houders van Interrail- en Eurailkaarten wordt teruggedraaid. Nadat reizigers deze kaarten hadden aangeschaft, bleek de gebruiksmogelijkheid door de NS te zijn ingeperkt. De gedupeerde klanten mogen deze zomer niet reizen met ICE-treinen die tussen 6 en 16 uur uit Amsterdam vertrekken, aldus de NS in een mededeling die niet te zien is wanneer reizigers meteen een Interrail- of Eurailkaart boekten en pas werd gepubliceerd nadat klanten een Eurail- of Interrailkaart hadden boekten.

Op het moment dat reizigers een Eurail- of Interrailkaart aanschaften, konden zij niet goed zien dat de toegang tot ICE-treinen met een vertrektijd tussen 6 en 16 uur opeens zou zijn uitgesloten. Dit stond en staat slecht vermeld en ontbreekt op overzichten. Sterker nog, de ICE-treinen worden zelfs als beschikbaar in een overzicht opgenomen.

Voor Beter OV spreekt van misleiding .

 

16 januari 2023

NOG VEEL VRAGEN NA ONTRUIMINGSFIASCO

Nadat afgelopen donderdag zo’n duizend reizigers vast kwamen te zitten in een gestrande trein op de fly-over te Moordrecht, stelden wij vragen aan NS en ProRail. Pas in de loop van vrijdagmiddag kwamen NS en ProRail met een zeer summiere beantwoording. Daarbij werd de indruk gewekt dat de stranding het gevolg was van problemen met de luchtdruk in het pneumatische remsysteem van de gestrande trein.

Niet ProRail of NS, maar de treinenwebsite SOMDA lukte het, de gang van zaken te reconstrueren. De oorzaak van de stranding zat niet in de pneumatiek, maar in de elektrische installatie. SOMDA staat bekend om de betrouwbaarheid van de berichten. Wij vatten, met excuses voor het gebruikte jargon, de gereconstrueerde feiten even samen.

1. Trein 1767, bestaande uit de ICM-stellen 4019, 4096 en de 4233, gaat defect, snelschakelaars komen niet meer in. Al vanaf Ypenburg lukt het de trein niet meer om snelheid te maken en rolt hij uit om zo’n 18 minuten later te stranden op de Fly-over bij Moordrecht.
2. Vanaf Utrecht komt een VIRM om de 1767 naar Gd te slepen. Gezien weersomstandigheden en de locatie lijkt dit de beste optie. Maar deze VIRM is om wat voor reden dan ook helaas wel pas om 20u ter plaatse, bijna twee uur na de stranding. Deze hulptrein had al veel eerder moeten vertrekken uit Ut.
3. VIRM wordt gekoppeld, daarna duurt het heel lang om lucht te pompen. Diverse acties, zoals het afsluiten van de toiletten, baten uiteindelijk niet en de compressor van de VIRM begeeft het. Het is dan inmiddels al na 21 uur. De reizigers zitten nog steeds in de gestrande trein. Ventilatie, verwarming, verlichting en toiletten zijn inmiddels uitgevallen.
4. Een diesellocomotief van de goederendienst naar Alphen is dan inmiddels terug van zijn gebruikelijke werkzaamheden en wordt dan gevorderd. Deze gaat naar de voorkant van de trein. Aan de achterkant komt inmiddels ook evacuatiematerieel uit Den Haag. Reizigers uit de achterste twee stellen gaan daarmee terug naar Den Haag. Deze is rond 22:45 uur vertrokken.
5. De reizigers uit het voorste stel stappen over op de defecte VIRM, die vervolgens door de diesellocomotief weggesleept wordt naar Gouda. Dit duurt helaas ook wat langer dan gedacht: pas om 23:45 uur zet deze combinatie zich in beweging, 5,5 uur nadat de trein is gestrand.

Al die tijd werden er geen water en broodjes verstrekt en op de stations van Den Haag en Gouda werden de gestrande reizigers -aldus ooggetuigen, niet opgevangen door NS-personeel.

Deze, zeer teleurstellende vertoning leidt tot een serie vragen aan NS en ProRail. De belangrijkste leest u hier:

Waarom is tegen beter weten besloten de trein uit te laten rollen, terwijl het overduidelijk was dat het nooit zou lukken om de fly-over, en later de brug over de Gouwe, te beklimmen? Waarom is de trein niet stilgezet op een plek waar evacuatie eenvoudiger was geweest?

Waarom is de gestrande combinatie niet gesplitst in een poging om de treinstellen die nog wél konden rijden met de overgestapte reizigers uit het defecte treinstel naar Den Haag of Gouda te laten rijden? Of waren alle drie de treinstellen tegelijk defect geraakt?

Reizigers verklaren ook dat het niet lukte om de deuren van de gestrande trein te openen. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Stel dat de elektrische apparatuur in brand was gevlogen? Hoe zat dat met die deuren?

Waarom is er niet gezorgd voor water en broodjes?

Hoe was de onderhoudstoestand van de treinstellen?

Hoe verhoudt de gang van zaken zich tot de meerdere vermaningen die de NS van ILT heeft gekregen over de gebrekkige gang van zaken bij evacuaties? Dit is ook niet bepaald de eerste totaal mislukte evacuatie in de recente spoorgeschiedenis.
 

13 januari 2023

REIZIGERS VIJF UUR VAST IN TREIN NS

13:00 uur

Nog steeds kunnen (of willen) NS en ProRail ons geen eerste toelichting geven op de mislukte evacuatie van gisteravond. Voor Beter OV ziet dit als onwil: blijkbaar moet er iets geheim worden gehouden, blijkbaar is er erg slecht gehandeld.

Het kan immers niet waar zijn dat er geen eerste feitenrelaas is. Immers, dit feitenrelaas staat gewoon in het dagrapport, waarin dagelijks de gang van zaken en incidenten op het Hoofdrailnet worden bijgehouden, en dat altijd de volgende ochtend al beschikbaar is.

9:30 uur

De NS heeft nog niet willen reageren op onze eerste vragen. ProRail heeft gevraagd om iets meer tijd om met een eerste toelichting te komen. Dat verzoek hebben wij gehonoreerd.

0:00 uur

Reizigers zaten gisteravond meer dan vijf uur vast in een gestrande trein nabij Gouda. Vijf uur. Zonder verwarming, zonder ventilatie, zonder werkende toiletten, zonder drinkwater en zonder licht. Voor Beter OV is woest en eist opheldering. De ingezette evacuatietrein bleek evenmin te kunnen rijden.

Voor Beter OV heeft NS en ProRail gesommeerd om voor vanmorgen 9 uur tekst en uitleg te geven. Hoe kon het gebeuren dat evacuatie niet is gelukt? NS en ProRail zullen wel met een heel goed verhaal moeten komen, maar de verwachting is dat zulks weer niet zal lukken. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in het verleden de NS vaker gewezen op gebrekkige ontruimingsprocedures.

Voordat Voor Beter OV verdere stappen onderneemt, krijgen NS en ProRail de gelegenheid om de gang van zaken toe te lichten.STAKING REGIONAAL SPOOR

Voor Beter OV vindt dat de spoorwegvakbonden een cao-conflict onterecht met de werkgevers uitvechten over de rug van de reizigers. Vandaag wordt gestaakt door het personeel van een aantal regionale spoorlijnen.

Verzachtende omstandigheid is wel, dat de staking tijdig is aangekondigd en zich zal beperken tot de aangegeven spoortrajecten. Daardoor kunnen treinreizigers op andere trajecten gewoon op reis.
 

6 januari 2023

“NAAR VERWACHTING MAANDAG WEER TREINEN HEERLEN - AKEN”

Arriva streeft er naar aanstaande maandag de treindienst tussen Heerlen en Aken weer deels op te starten. Dat laat de vervoerder weten, nadat Voor Beter OV vragen had gesteld over het stilvallen van deze verbinding.

Arriva is als eerste reizigersvervoerder in Nederland gestart met het in de praktijk brengen van het Europese beveiligingssysteem ERTMS en de inbouw van het bijbehorende systeem in de treinen, het ETCS. De Flirt 3C-treinen die naar Aken rijden, zijn inmiddels goedgekeurd volgens de Europese normen. Er is echter sprake van kinderziektes aan de infrastructuur van station Aken.

Er wordt hard gewerkt aan een analyse van het technische probleem en de oplossing. Arriva doet dit samen met de leverancier van de treinen en de Duitse infrabeheerder. Er wordt naar gestreefd om maandag een uurdienst per trein te starten tussen Heerlen en Herzogenrath, aangevuld met een busverbinding tussen Heerlen en Herzogenrath op de andere halve uren. Tussen Herzogenrath en ken kunnen passagiers gebruikmaken van de DB-treinen.
 

24 november 2022

PRORAIL FAALT OPNIEUW MET KAPOTTE RAILINFRA

Nadat dinsdag de hele dag het treinverkeer tussen Nijmegen en Den Bosch heeft stilgelegen wegens een defect aan het spoor bij een overweg, is vandaag de hele dag het treinverkeer tussen Amsterdam, Utrecht en Den Bosch ernstig gehinderd door een spoordefect.

Volgens de eerste berichten is tussen Maarssen en Utrecht een puntstuk van een wissel gescheurd. Daardoor moeten de Intercity’s gebruik maken van het spoor waar ook de Sprinters rijden. Doordat ProRail in en om Utrecht de afgelopen jaren veel te veel wissels heeft verwijderd, is nu vanuit Amsterdam een aantal perronsporen onbereikbaar. Het hieruit voortvloeiende capaciteitstekort op Utrecht Centraal leidt tot het schrappen van Intercity’s tussen Amsterdam en Den Bosch en van Sprinters tussen Amsterdam en Utrecht.

Voor Beter OV merkt op dat ProRail blijkbaar wissels heeft aangeschaft van zeer ondermaatse kwaliteit: gescheurde puntstukken zijn al jarenlang eerder regel dan uitzondering. Ook wordt nu opnieuw pijnlijk duidelijk dat het weghalen van te veel wissels een verwoestende uitwerking heeft op de treindienst.
 

22 november 2022

OPNIEUW SPOORSTAAFBREUK OVERWEG

Voor Beter OV vindt dat het overwegsysteem met ingegoten spoorstaven zo spoedig mogelijk moet worden vervangen door een bedrijfszekere variant. Dit naar aanleiding van de stremming tussen Nijmegen en Oss, die vandaag de hele dag gaat duren en ook morgen op zijn vroegst na de ochtendspits ten einde zal zijn.

Voor Beter OV vroeg aan ProRail om opheldering over de stremming, en ProRail liet het volgende weten. “Tussen Oss en Den Bosch is een spoorstaafbreuk in een gegoten spoorstaaf in en overweg geconstateerd. Het betreft een schuine breuk waar niet meer overheen gereden mag worden. Deze is niet eerder opgemerkt. Voor dit type overweg/spoorconstructie hebben we een specifieke aannemer nodig, die komt op basis van beschikbaarheid.

Voor Beter OV heeft bij ProRail er nu op aangedrongen dat ProRail op dit soort overwegen technische controles intensiveert. Ook dient dit soort constructies te worden vervangen door een betere variant. Daarnaast heeft Voor Beter OV geïnformeerd, waarom de dreigende breuk niet tijdig is geconstateerd, waarom in afwachting van de reparatie niet een treindienst over enkelspoor is georganiseerd en hoeveel overwegen er van dit type zijn.
 

10 november 2022

OPNIEUW CHAOS DOOR BOVENLEIDINGBREUK SCHIPHOL

11:00 uur

De oorspronkelijke herstelprognose voor deze storing luidde kwart over 12. Inmiddels is duidelijk dat de bovenleiding vandaag niet meer wordt hersteld en de reizigers het de hele dag dus moeten stellen met een beroerde dienstregeling: zowel ter plaatse als op trajecten die zeer ver van het defect zijn verwijderd.

9:30 uur

Het treinverkeer op de corridor Almere - Amsterdam Zuid - Schiphol - Leiden - Den Haag is al sinds het begin van de ochtendspits opnieuw ernstig verstoord door een bovenleidingbreuk en slechte sturing van het treinverkeer. Voor Beter OV eist opheldering van ProRail.

Rond Schiphol zijn bovenleidingbreuken strijk en zet, en dat heeft grote gevolgen voor de reiziger. Er moeten vraagtekens geplaatst worden bij de staat van onderhoud van het bovenleidingssysteem. Daarnaast valt niet uit te leggen dat bij een lokale storing, zoals een bovenleidingbreuk de treindienst op baanvakken die daar zeer ver vandaan liggen, ook de treindienst wordt gedecimeerd. Bij een bovenleidingbreuk rond Schiphol zou het treinverkeer tussen Almere en Amsterdam Zuid en tussen Leiden en Den Haag op volle sterkte moeten doorgaan, zeker nu passagiers zich toch al moeten behelpen met een door de NS fors ingekrompen rompdienstregeling, vindt Voor Beter OV.
 

3 november 2022

VOOR BETER OV LUIDT NOODKLOK OVER VERTRAGINGSVERGOEDING NS

De Maatschappij Voor Beter OV constateert dat de NS geen oplossing biedt voor de grote problemen bij de behandeling en uitbetaling van geld-terug-bij-vertraging-claims. Daarom vraagt de reizigersclub aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om in te grijpen.

Reizigers moeten maandenlang wachten op afhandeling van hun vertragingsclaims door de NS. Voor Beter OV vindt dat dat veel te lang duurt en heeft meermaals bij NS aangedrongen op een oplossing. Uiteindelijk stelde de reizigersorganisatie een ultimatum, waaraan de NS niet heeft voldaan. Daarom wordt nu aan ACM en ILT gevraagd handhavend op te treden.

De ACM houdt zich in algemene zin bezig met de bescherming van consumenten. De ILT ziet toe op de correcte toepassing van de Europese spoorwegwetgeving, waarin is opgenomen dat terechte reizigersclaims binnen vier weken moeten zijn uitbetaald. Zowel ACM als ILT hebben het handhavingsverzoek in behandeling genomen.

Onderstaand leest u het handhavingsverzoek, waarin meer wordt uitgelegd.

AAN:
Autoriteit Consument en Markt
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Tevens via meldpunt op website

Amsterdam, 31 oktober 2022

BETREFT: HANDHAVINGSVERZOEK AFHANDELING GTBV DOOR NS

Geachte dames, heren,

Bij onze organisatie komen klachten binnen over de manier waarop de NS Geld Terug Bij Vertraging- en andere reizigersclaims afhandelt.

Deze klachten laten zich op hoofdlijnen als volgt rubriceren:
•   Er is door de NS over GTBV-claims, geclaimde kosten voor vervangend vervoer en geclaimde verblijfskosten meer dan zes weken na indiening nog steeds niet beslist en reizigers verkeren dus onbehoorlijk lang in onzekerheid over hun claim
•   Met name de behandeling van claims (GTBV en kosten vervangend vervoer) naar aanleiding van de treinstakingen van begin oktober duurt langer dan zes weken
•   Nadat de NS indieners laat weten dat hun claim terecht is, is de uitbetaling door een technische storing weken later nog steeds niet ontvangen
•   Wanneer treinen door de uitgedunde dienstregeling en hun geringe lengte te druk zijn en reizigers noodgedwongen de trein voorbij moeten laten gaan en een half uur later de volgende nemen, stelt de NS dat die reizigers geen beroep mogen doen op de GTBV-regeling, hetgeen onredelijk en onbillijk is.

Wanneer reizigers vragen stellen aan de NS-klantenservice omtrent de beslissing over hun claim of over de uitbetaling van toegekende claims, dan blijven die vragen inhoudelijk vaak onbeantwoord. De klachten worden in het kader van personeelstekort op de lange baan geschoven met de vraag of de reiziger nog maar wat meer geduld wil hebben.

Wij zijn geschokt over de manier waarop NS-directielid Tjalling Smit -notabene Directeur Commercie & Ontwikkeling bij NS, en dus rechtstreeks verantwoordelijk voor de klantenservice en daarmee voor de afwikkeling van reizigersclaims- op 19 oktober tijdens een hoorzitting in de Kamer over de problemen bij de NS beweerde dat problemen bij de afhandeling van GTBV-claims hem niet bekend waren. Gezien de ernst en langdurigheid van bovengenoemde problemen kán dat eenvoudigweg niet waar zijn.

In brieven van 18 en 18 oktober hebben wij van de NS verlangd dat de reizigers die GTBV-claims hadden ingediend en wier claims nog niet waren behandeld of uitbetaald, hun geld nu meteen krijgen indien een termijn van zes weken is/wordt overschreden. We hebben van NS verlangd dat zulks uiterlijk 21 oktober aan ons bevestigd zou worden. In overleg met de NS is dit ultimatum een week verschoven, maar ook op 28 oktober had de NS onze eisen nog steeds niet ingewilligd.

Uit het gedrag van de NS (ontkennen van de problemen in een hoorzitting in de Kamer en geen gehoor geven aan de eis dat nu vlot wordt uitbetaald) leiden wij af dat er bij de NS geen gevoel van urgentie in deze kwestie is. Om die reden verzoeken wij u, handhavend op te treden.

Naar goed handelsgebruik tussen leveranciers en consumenten is een maximale afhandelingstermijn van zes weken in ons land niet ongebruikelijk. Dat geldt in twee richtingen: zowel de consument als de leverancier kan na overschrijding in gebreke zijn. Maar dat is niet het enige. Wij hebben de NS gewezen op de bepalingen in de Europese verordening betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (Nr. 1371/2007). Deze stelt dat terugbetaling binnen een maand na indienen van een verzoek daartoe dient plaats te vinden (artikel 17). Dus de door ons in eerste instantie verlangde afhandelingstermijn van zes weken is in dat opzicht soepel. Maar nu de NS daaraan geen gevolg heeft gegeven, zijn wij voorstander van toepassing van de Europese norm van vier weken.

Wij hopen snel uw reactie op dit handhavingsverzoek te mogen vernemen. Een brief van gelijke strekking zonden wij aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. Bijgaand vindt u onze brieven/mails aan de NS van 18 en 19 oktober.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,
voorzitter


AAN:
Nederlandse Spoorwegen
CEO, de heer Bert Groenewegen
Postbus 2025
3500 AH Utrecht
Tevens per e-mail

Amsterdam, 18 oktober 2022

Geachte heer Groenewegen,

Bij onze organisatie komen klachten binnen over de manier waarop de NS GTBV- en andere reizigersclaims afhandelt.

Deze klachten laten zich op hoofdlijnen als volgt rubriceren:
•   Er is door de NS over GTBV-claims, geclaimde kosten voor vervangend vervoer en geclaimde verblijfskosten meer dan zes weken na indiening nog steeds niet beslist en reizigers verkeren dus onbehoorlijk lang in onzekerheid over hun claim
•   Met name de behandeling van claims (GTBV en kosten vervangend vervoer) naar aanleiding van de treinstakingen van begin oktober duurt langer dan zes weken
•   Nadat de NS indieners laat weten dat hun claim terecht is, is de uitbetaling weken later nog steeds niet ontvangen

Wanneer reizigers vragen stellen aan de klantenservice omtrent de beslissing over hun claim of over de uitbetaling van toegekende claims, dan blijven die vragen inhoudelijk vaak onbeantwoord. De klachten worden in het kader van personeelstekort op de lange baan geschoven met de vraag of de reiziger nog maar wat meer geduld wil hebben.

Naar goed handelsgebruik tussen leveranciers en consumenten is een maximale afhandelingstermijn van zes weken niet ongebruikelijk. Dat geldt in twee richtingen: zowel de consument als de leverancier kan na overschrijding in gebreke zijn. En dit geldt ook voor bijvoorbeeld overheidsbeslissingen, waarbij na verstrijken van de vastgestelde termijn bijvoorbeeld een aangevraagde bouwvergunning van rechtswege wordt verleend.

Het kan niet zo zijn dat administratieve problemen die zich binnen de NS voordoen, worden afgewenteld op de reizigers, die onaanvaardbaar lang in onwetendheid verkeren over de afhandeling en uitbetaling van hun claims.

Naar aanleiding van het bovenstaande verlangt Voor Beter OV dat met terugwerkende kracht tot de claims die vanaf 1 augustus zijn ingediend, reizigers binnen een behoorlijke termijn uitsluitsel over hun hebben, en dat wanneer zes weken na indiening nog niet is beslist of uitbetaald, de reizigers per direct het volledige geclaimde bedrag uitbetaald krijgen.

Nog deze week wens ik uw beslissing te vernemen. Dat is weliswaar op korte termijn, maar de problemen zijn meermaals en ook al geruime tijd geleden door reizigers bij de NS aangekaart, dus onverwacht komt deze oproep niet. Bij weigering of het uitblijven van een reactie uwerzijds, zien wij ons genoodzaakt, de Autoriteit Consument en Markt om een oordeel te vragen.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,
voorzitter


AAN:
Nederlandse Spoorwegen
CEO, de heer Bert Groenewegen
Postbus 2025
3500 AH Utrecht
Tevens per e-mail

Amsterdam, 19 oktober 2022

Geachte heer Groenewegen,

In aanvulling op onze brief en mail van 18 oktober bericht ik u het volgende.

I

Wij zijn geschokt over de manier waarop uw directie-collega Tjalling Smit -notabene Directeur Commercie & Ontwikkeling bij NS, en dus rechtstreeks verantwoordelijk voor de klantenservice en daarmee voor de afwikkeling van reizigersclaims- tijdens de hoorzitting in de Kamer vandaag met droge ogen durfde te beweren dat problemen bij de afhandeling van GTBV-claims hem niet bekend waren.

•   Het is bij de NS al enige tijd bekend dat er grote bezwaren zijn tegen het feit dat passagiers die wegens grote drukte in treinen hun trein voorbij moeten laten gaan en een half uur moeten wachten op de volgende trein, geen aanspraak zouden hebben op GTBV.
•   Duizenden reizigers die GTBV-claims indienden naar aanleiding van de spoorwegstakingen van omstreeks begin september, hebben een bericht van de NS gekregen met de mededeling dat hun claim waarschijnlijk op zijn vroegst eind november zal zijn behandeld.
•   Er is via de door NS beheerde sociale-mediakanalen geklaagd over de lange wachttijden bij de afhandeling van GTBV-claims.
•   Daags voor de hoorzitting mailden wij de bovengenoemde brief waarin wij afhandeling van claims binnen zes weken verlangden. Deze informatie behoorde de heer Smit op de hoorzitting bekend te zijn. Dat onze e-mail pas op dinsdagavond werd verstuurd, doet daar niets aan af.

Kortom: het kan niet waar zijn dat uw mede-directielid Tjalling Smit niet op de hoogte was van de problemen bij de afhandeling van de door reizigers ingediende claims. Het feit dat de heer Smit ten overstaan van Kamerleden in de hoorzitting bewust onwaarheid heeft gesproken, nemen wij hoog op. Aan het einde van deze brief kom ik daar nog op terug.

II

Hoewel ons standpunt bij de NS bekend is, bevestig ik hierbij dat Voor Beter OV het wenselijk vindt dat ook reizigers die wegens drukte een trein moeten laten passeren, recht hebben op de Geld Terug Bij Vertraging-vergoedingen. Zulks met terugwerkende kracht tot medio dit jaar, en ruim bekendgemaakt door de NS.

III

Inmiddels zijn wij attent gemaakt op de bepalingen in de Europese verordening betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (Nr. 1371/2007). Deze stelt dat terugbetaling binnen een maand na indienen van een verzoek daartoe dient plaats te vinden (artikel 17). Dus de door ons verlangde afhandelingstermijn van zes weken is in dat opzicht soepel. Deze Europese bepaling is bij u bekend, ook al omdat een reiziger hier via de NS-internetcommunity op heeft gewezen. U hebt deze bepaling dus willens en wetens genegeerd. Ook op grond hiervan is het terecht dat wij op korte termijn, namelijk uiterlijk aanstaande vrijdag, inwilliging van onze eis verlangen.

IV

Dat de NS in een hoorzitting in de Kamer onwaarheid heeft gesproken en dat de NS willens en wetens de Europese regels met betrekking tot GTBV heeft geschonden, zijn zaken die wij dus hoog opnemen. Daarom:

•   Zenden wij afschriften van onze brief van 18 oktober en van deze brief aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.
•   Stellen wij indien u aan ons ultimatum geen gehoor geeft, bij de ACM ook uw overtreding van de Europese regelgeving aan de orde, als eerste stap voor een in Brussel in te dienen klacht.
•   Daarnaast dienen wij dan ook bij de Inspectie Leefomgeving en Transport een handhavingsverzoek in.

V

Tot slot hoor ik graag van u of -en zo ja: hoe- u bereid bent om stappen te ondernemen om de samenwerking die door de jaren heen tussen NS en Voor Beter OV in het algemeen goed is verlopen, voort te zetten. Want de in deze brief geschreven stevige toon en inhoud zijn naar ons oordeel in dit geval weliswaar noodzakelijk, maar dit is niet de manier waarom wij bij voorkeur met de NS discussiëren en samenwerken.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,
voorzitter 

27 oktober 2022

NS FAALT WEER MET VERVANGBUS, REIZIGER DUURDER UIT

Door werkzaamheden aan het spoor is er geen treinverkeer mogelijk tussen Leiden en Den Haag. Het is de NS niet gelukt om de beloofde stopbussen in te zetten. De NS verwijst reizigers nu naar de veel duurdere reguliere bussen en trams in de regio.

Het is, zoals bekend, de zoveelste keer dat de NS faalt bij de businzet doordat er geen goede afspraken met de desbetreffende busonderneming zijn gemaakt. Er komen klachten binnen over grote drukte in het regionale OV. Maar daarnaast heeft de NS geen afspraken met het regionale OV gemaakt. Hierdoor betalen treinreizigers extra. Het tarief voor gebruik met he regionale OV voor de rit Leiden - Den Haag bedraagt € 5,86, terwijl de prijs per NS maximaal € 4,90 bedraagt, terwijl de gemiddelde reiziger door zijn dalkorting of afstandskorting doordat het traject deel uitmaakt van een langere reis rond € 2 ligt. Het prijsnadeel voor reizigers bedraagt dus vele euro’s per dag, zeker voor reizigers die ook nog de retourrit moeten maken.

Voor Beter OV dringt bij de NS aan op oplossing van deze problemen en op schadeloosstelling voor de gedupeerde reizigers.


21 oktober 2022

VEILIGHEID: NS STREEFT EN STUDEERT

Uit documentatie die is vrijgekomen nadat Voor Beter OV een WOO-procedure was begonnen, blijkt dat de NS noodzakelijke veiligheidsverbeteringen bestudeert en nastreeft. Dat is mooi, maar de hamvraag lijft: wanneer zijn die verbeteringen geïmplementeerd?

Op 17 oktober diende Voor Beter OV een WOO-verzoek in bij ILT over documenten met betrekking tot een klokkenluidersmelding aangaande de technische veiligheid van treinen, die de NS niet wilde vrijgeven. Daags na dat verzoek werd het belangrijkste document dat de NS niet met Voor Beter OV wilde delen, alsnog vrijgegeven. Jammer dat de vuist op tafel nodig was.

In het document memoreert de NS dat ILT in algemene zin aangeeft, kwetsbaarheden te zien in het Veiligheidsbeheerssysteem m.b.t. afhandelingen van veiligheidsmeldingen en management van wijzigingen op veiligheidsonderdelen. De NS laat weten dat wordt gestreefd naar meer uniformiteit in de wijze van afhandeling van meldingen over veiligheidsaspecten.

Als reactie op de bevinding van ILT dat hardnekkig vasthouden aan persoonlijke opvattingen de overhand kan krijgen, antwoordt de NS dat de mogelijkheid tot tracking en tracing van onderdelen voor alle materieelseries wordt bestudeerd. Voor Beter OV ziet geen verband tussen de constatering van ILT en de reactie van de NS.

Voor Beter OV ziet in de reactie van de NS dat naar verbeteringen wordt gestreefd en dat ze worden bestudeerd. Een duidelijk tijdpad valt in de brief van de NS echter niet te lezen.20 oktober 2022

NS LIEGT IN KAMER OVER GTBV

De onwaarheid over de problemen bij het afhandelen van reizigersclaims die de NS gisteren heeft gesproken in de hoorzitting van de Tweede Kamer van vandaag is een ernstige zaak. Dat vindt Voor Beter OV.

De hoorzitting werd gehouden naar aanleiding van de slechte prestaties en de gerezen twijfels over de veiligheidscultuur binnen de NS. Naar aanleiding van een vraag van Kamerlid Fahid Minhas beweerde het afgevaardigde NS-directielid Tjalling Smit -notabene directeur Commercie & Ontwikkeling bij NS, die dus als lid van de hoofddirectie rechtstreeks verantwoordelijk is voor de klantenservice en dus ook voor de afwikkeling van reizigersclaims- dat hem geen problemen rond GTBV bekend waren. Dat kan niet waar zijn. Begin september kregen vele duizenden reizigers onderstaand bericht van de NS, nadat ze een claim hadden ingediend wegens de stakingen rond begin september, dus dan met droge ogen in de hoorzitting beweren dat problemen niet bekend waren is onaanvaardbaar.

Dinsdag stelden wij de NS een ultimatum, dus die informatie had in de briefing moeten zitten. En de ontevredenheid over het uitsluiten van claims van passagiers die wegens te grote drukte een trein aan zich voorbij moesten laten gaan, is zelfs al enkele weken bij NS bekend.

Door de Tweede Kamer worden uitgenodigd voor een hoorzitting is iets bijzonders. Zowel van de zijde van de Kamer als door de gasten dient zorgvuldigheid te worden betracht. De NS heeft dit nagelaten, en schoffeert daarmee de Kamer en beschaamt het -toch al zeer geringe- vertrouwen in de NS.

De brief die wij dinsdag aan de NS stuurde, leest u onderstaand.

AAN:
Nederlandse Spoorwegen
CEO, de heer Bert Groenewegen
Postbus 2025
3500 AH Utrecht
Tevens per e-mail

Amsterdam, 18 oktober 2022

Geachte heer Groenewegen,

Bij onze organisatie komen klachten binnen over de manier waarop de NS GTBV- en andere reizigersclaims afhandelt.

Deze klachten laten zich op hoofdlijnen als volgt rubriceren:
•   Er is door de NS over GTBV-claims, geclaimde kosten voor vervangend vervoer en geclaimde verblijfskosten meer dan zes weken na indiening nog steeds niet beslist en reizigers verkeren dus onbehoorlijk lang in onzekerheid over hun claim
•   Met name de behandeling van claims (GTBV en kosten vervangend vervoer) naar aanleiding van de treinstakingen van begin oktober duurt langer dan zes weken
•   Nadat de NS indieners laat weten dat hun claim terecht is, is de uitbetaling weken later nog steeds niet ontvangen

Wanneer reizigers vragen stellen aan de klantenservice omtrent de beslissing over hun claim of over de uitbetaling van toegekende claims, dan blijven die vragen inhoudelijk vaak onbeantwoord. De klachten worden in het kader van personeelstekort op de lange baan geschoven met de vraag of de reiziger nog maar wat meer geduld wil hebben.

Naar goed handelsgebruik tussen leveranciers en consumenten is een maximale afhandelingstermijn van zes weken niet ongebruikelijk. Dat geldt in twee richtingen: zowel de consument als de leverancier kan na overschrijding in gebreke zijn. En dit geldt ook voor bijvoorbeeld overheidsbeslissingen, waarbij na verstrijken van de vastgestelde termijn bijvoorbeeld een aangevraagde bouwvergunning van rechtswege wordt verleend.

Het kan niet zo zijn dat administratieve problemen die zich binnen de NS voordoen, worden afgewenteld op de reizigers, die onaanvaardbaar lang in onwetendheid verkeren over de afhandeling en uitbetaling van hun claims.

Naar aanleiding van het bovenstaande verlangt Voor Beter OV dat met terugwerkende kracht tot de claims die vanaf 1 augustus zijn ingediend, reizigers binnen een behoorlijke termijn uitsluitsel over hun hebben, en dat wanneer zes weken na indiening nog niet is beslist of uitbetaald, de reizigers per direct het volledige geclaimde bedrag uitbetaald krijgen.

Nog deze week wens ik uw beslissing te vernemen. Dat is weliswaar op korte termijn, maar de problemen zijn meermaals en ook al geruime tijd geleden door reizigers bij de NS aangekaart, dus onverwacht komt deze oproep niet. Bij weigering of het uitblijven van een reactie uwerzijds, zien wij ons genoodzaakt, de Autoriteit Consument en Markt om een oordeel te vragen.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,
voorzitter19 oktober 2022

“ADMINISTRATIEVE PUINHOOP”
KLACHTENREGEN VERTRAGINGSVERGOEDING NS


Het regent klachten over de administratieve puinhoop bij de NS-afdeling die de Geld Terug Bij Vertraging-claims (GTBV-claims) behandelt. Voor Beter OV eist uitbetaling van de volledige claims als de NS ze niet binnen zes weken beoordeelt en afhandelt.

Een samenvatting van het soort klachten:

Er is door de NS over GTBV- en andere claims meer dan zes weken na indiening nog steeds niet beslist en reizigers verkeren dus onbehoorlijk lang in onzekerheid over hun claim

Met name de behandeling van claims naar aanleiding van de treinstakingen duurt langer dan zes weken

Nadat de NS indieners laat weten dat hun claim terecht is, is de uitbetaling weken later nog steeds niet ontvangen

Maar wanneer een reiziger achterloopt met betalen voor een abonnement, dan wordt dat abonnement al na twee weken geblokkeerd, zo wordt gemeld.

Wanneer reizigers vragen stellen aan de klantenservice over de beslissing over hun claim of over de uitbetaling van toegekende claims, dan blijven die vragen onbeantwoord. De klachten worden in het kader van personeelstekort op de lange baan geschoven met de vraag of de reiziger nog maar wat meer geduld wil hebben.

Voor Beter OV vindt dat reizigers binnen een behoorlijke termijn uitsluitsel over hun claim moeten hebben, en dat wanneer zes weken na indiening nog niet is beslist of uitbetaald, de reizigers per direct het volledige geclaimde bedrag uitbetaald dienen te krijgen. Dat standpunt heeft Voor Beter OV gisteren aan de NS medegedeeld.


14 oktober 2022

NS HOUDT DOCUMENTEN OVER ONVEILIGE TREINEN ONDER DE PET

Voor Beter OV start een WOO-procedure (voorheen WOB-procedure) over documenten met betrekking tot onveilige treinen, die de NS onder de pet wil houden. Afgelopen woensdag werd duidelijk dat door gebrekkige technische administratie treinen met veiligheids-issues rondreden, waarna Voor Beter OV aan de NS inzage vroeg in de correspondentie daarover met de Inspectie Leefomgeving en Transport. De NS weigert aan dat verzoek gehoor te geven.

De NRC meldt dat, nadat de inspectie een onderzoek had ingesteld, de NS tegenover de Inspectie had erkend dat er zaken aan de technische administratie schortten en dat de NS een verbetervoorstel had ingediend. Dat was voor Voor Beter OV aanleiding, bij de NS dat verbetervoorstel op te vragen.

De NS heeft aan Voor Beter OV laten weten dat er van een verbetervoorstel geen sprake is, maar dat er wel over de gebrekkige administratie met de Inspectie is gecorrespondeerd. De NS wil deze correspondentie echter niet ter beschikking stellen.

Voor Beter OV neemt de zaak hoog op, aangezien de veiligheid van reizigers -en ook van personeel- van levensbelang is. De gebrekkige administratie leidde tot een ontsporing bij Voorburg en tot een levensgevaarlijk incident met een treinreiziger die beklemd raakte tussen deuren waarvan de inklembeveiliging niet werkte, waardoor deze van Amsterdam tot Sloterdijk op de treeplank van een trein werd meegesleurd.

Het is niet voor het eerst dat de NS weigert openheid te betrachten over dit belangrijke onderwerp. In het voorjaar van 2020 werden berichten over het gebrekkig onderhoud door de NS weggewuifd. Om alsnog aan de correspondentie te komen, dient Voor Beter OV nu een WOO-verzoek in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

12 oktober 2022

ILT CONCLUDEERT:

KLOKKENLUIDER HAD GELIJK OVER CHAOS BIJ TREINONDERHOUD NS

Naar aanleiding van een ontsporing bij Voorburg op 2 januari 2020 liet Voor Beter OV destijds een klokkenluider aan het woord over problemen met het onderhoud van treinen. De NS was “ongelukkig” met deze publicatie, en meerdere NS-machinisten maakten op Twitter Voor Beter OV uit voor leugenaar en beledigden onze voorzitter.

Mede op aandringen van Voor Beter OV is de Inspectie Leefomgeving en Transport wel een onderzoek gestart. De bevindingen zijn vernietigend: de NS heeft zijn technische administratie, en daarmee zijn onderhoud, niet op orde en dat heeft bijgedragen aan onder meer de ontsporing bij Voorburg. Ook heeft een reiziger tussen Amsterdam en Sloterdijk een levensgevaarlijke reis afgelegd op een treeplank nadat die passagier met zijn arm klem was komen te zitten tussen de deuren van een trein nadat een onoplettende conducteur het vertreksein had gegeven en de inklembeveiliging niet bleek te werken.

Voor Beter OV is benieuwd naar wat de NS gaat doen om de administratieve chaos bij zijn technische afdelingen aan te pakken en naar wat de NS gaat doen om stakeholders niet langer onterecht te beschuldigen van het spreken van onwaarheden.


10 oktober 2022

KOOLMEES WACHT ZWARE TAAK ALS PUINRUIMER

Voor Beter OV wenst Wouter Koolmees veel sterkte bij de zware taak die hem wacht als nieuwe CEO van de NS. Koolmees moet vanaf 1 november trachten de ravage op te ruimen die is aangericht door Marjan Rintel en door interim CEO Bert Groenewegen. Koolmees wordt vanaf 1 november de nieuwe president-directeur van NS. Hij wordt op voordracht van de Raad van Commissarissen aangesteld door de aandeelhouder, de minister van Financiën.

Koolmees wacht een welhaast onmogelijke opgave. Nadar Roger van Boxtel de NS in goede staat had achtergelaten, richtte Marjan Rintel een puinhoop in een kapotbezuinigde spoorvervoerder aan. Toen haar falen zo langzamerhand aan het licht kwam, vertrok zij naar de KLM. Tussenpaus Bert Groenewegen lukte het niet om de NS de juiste koers te laten inslaan.

Voor Beter OV is verheugd dat de nieuwe CEO in ieder geval een politieke en intellectuele zwaargewicht is, en ziet in zijn benoeming een hoopvol resultaat van een lange zoektocht naar een nieuwe NS-baas..

7 oktober 2022

GEEN GTBV BIJ UITPUILTREINEN “SCHAAMTELOOS”

Voor Beter OV noemt het weigeren van de vertragingsvergoeding aan passagiers die niet meer in te korte treinen passen “schaamteloos”. Al voor de zomer suggereerde de reizigersorganisatie aan de NS om het aantal rijtuigen dat door een conducteur begeleid mag worden iets te verhogen. Daardoor kunnen de treinen die ondanks het schrappen van veel andere treinen blijven rijden, lang genoeg zijn om alle reizigers mee te nemen. Die suggestie is nog steeds niet door de NS uitgewerkt, maar tegelijkertijd ontzegt de NS aan gedupeerden een behoorlijke compensatie.

Nadat NS-baas Groenewegen gisteravond in een paniekvideoboodschap aan het personeel het pad alvast effende voor verdere inkrimping van de dienstregeling, vroeg Voor Beter OV om opheldering. Vanmorgen nam Voor Beter OV opnieuw contact op met de NS over de Geld Terug Bij Vertraging-regeling (GTBV).

De vragen bleven de hele dag onbeantwoord, reden voor Voor Beter OV-bestuurslid Nielsen om de proef op de som te nemen. Onderstaand het resultaat:


Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Dat de NS komt aankakken met veel te korte treinen, terwijl andere treinen ook nog zijn uitgevallen, is pure knoeierij. Maar dat gedupeerde reizigers dan ook nog niet eens een behoorlijke compensatie krijgen, is een grof schandaal. Pure minachting van de reizigers. Daarnaast regent het klachten van reizigers die soms maanden op uitsluitsel over hun claim moeten wachten, terwijl maximaal zes weken hiervoor een redelijke termijn is. Dat is pure klantminachting, die kenmerkend is voor monopolisten in onvolkomen markten. Wij zullen ons beklag doen bij de Autoriteit Consument en Markt.”

7 oktober 2022

VERDERE KAALSLAG NS-DIENSTREGELING NABIJ


Voor Beter OV is verbolgen omdat niet rechtstreeks aan de reizigersorganisaties, maar door een uitgelekte videoboodschap die in het bezit is van de NOS naar buiten kwam dat verdere kaalslag van de NS-dienstregeling nabij is.

NS-directeur Groenewegen heeft gisteren het NS-personeel in de uitgelekte interne videoboodschap gewaarschuwd dat de dienstregeling mogelijk verder ingeperkt moet worden. Daarmee kiest Groenewegen dus primair voor communicatie met zijn medewerkers, en niet met zijn reizigers(vertegenwoordigers).

"De rek is eruit. Het werk drukt steeds zwaarder op een steeds kleinere groep. Met alle gevolgen van dien: instabiele roosters, onvoldoende ruimte om vrij te kunnen nemen en uitval", aldus Groenewegen. "Als we zo doorgaan moeten we misschien besluiten om onze dienstregeling nog verder af te schalen."

De NS-topman doelt hiermee op nog verdere inkrimping, bovenop de inkrimping die sowieso al voor het dienstregelingsjaar 2023 is aangekondigd.

Reeds nu is van de dienstregeling weinig meer over. Bovenop de geschrapte treinen “dan weten reizigers tenminste wanneer er wél een trein rijdt” is de uitval enorm. In plaats van kwartierdiensten rijdt op drukke trajecten nu slechts eens per half uur een Intercity, die doorgaans ook nog te kort is om alle reizigers te vervoeren. Volgens de door NS streng toegepaste Geld Terug Bij Vertraging--regeling hebben achtergebleven reizigers geen recht op hun vertragingsvergoeding. “De trein heeft immers wel gereden”.

Voor Beter OV beraadt zich op te nemen stappen.6 oktober 2022

TREINDIENST UTRECHT - DEN HAAG/ROTTERDAM GEHALVEERD

Ook vandaag is de uitval van NS-treinen alarmerend hoog. De hele dag, dus ook in de spitsuren, rijden de Intercity’s tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag slechts een keer per half uur. Reizigers klagen massaal over veel te grote drukte in deze resterende treinen.

Voor Beter OV vindt deze gang van zaken onverteerbaar. De dienstregeling is enige tijd geleden door de NS fors uitgedund “zodat reizigers er op kunnen rekenen dat de overgebleven treinen wel rijden. Duidelijkheid, voorspelbaarheid.” In de praktijk blijkt hier dus niets van terecht te komen. De reiziger draait op voor de nalatigheid van de NS: er is verzuimd tijdig voldoende personeel te werven om de vergrijzing (en dus pensionering) van het rijdend personeel op te vangen.
5 oktober 2022

CONDUCTEURS NIET OP DE TREIN, MAAR VOOR DE KLAS WEGENS KINDERBOEKENWEEK

9:00 uur

In plaats van dat #NS alles op alles zet om zoveel mogelijk personeel op de trein in te zetten om de ellende voor reizigers te beperken, gaan conducteurs en machinisten nu kinderboeken voorlezen op school. Dat meldt de NS.


Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “De NS-directie is gek geworden. Geschift. In het hele land vallen, naast de structureel wegens personeelstekort geschrapte diensten, treinen uit wegens gebrek aan conducteurs en machinisten. Voorts worden passagiers vervoerd in veel te korte treinen (want voor langere treinen meent de NS extra conducteurs in te moeten zetten) en blijven passagiers achter op het perron. In plaats van alles op alles te zetten om zoveel mogelijk treinen van personeel te voorzien, laat de NS machinisten en conducteurs op scholen nu kinderboeken voorlezen. In de ongeveer 25 jaar dat ik mij met het OV bemoei, heb ik binnen de NS-directie nog nooit zo’n incompetent zooitje meegemaakt als deze directie. Het is verbijsterend dat de Raad van Commissarissen geen orde op zaken stelt.”

13:00 uur

De NS heeft aan ons bevestigd dat de betrokken machinisten en conducteurs de uren die ze aan het voorlezen besteden, in verloftegoed terugkrijgen. Daarnaast voert de NS aan dat de afspraken met de onderwijssector al van voor de zomer dateren, en dus niet konden worden teruggedraaid.

Wij constateren dat de inzet van treinpersoneel als kinderboekenvoorlezer, hoe sympathiek ook, uiteindelijk zal leiden tot verminderde beschikbaarheid op de trein. Ze zullen op enig moment hun verlof willen opnemen, terwijl de treinuitval wegens personeelstekort tot zeker eind 2023 zal voortduren.

Het argument dat al voor de zomer afspraken werden gemaakt over de voorleesconducteurs praat de inzet van deze voorleesconducteurs niet goed. Ook voor de zomer was al bekend dat de personeelssituatie bij de NS penibel was en blijft. Ook had ruim op tijd de onderwijssector kunnen worden medegedeeld dat het plan helaas niet door zou kunnen gaan, zodat scholen andere leuke voorlezers hadden kunnen vinden.28 september 2022

PRIJSEXPLOSIE TREINKAARTJE DREIGT

Voor Beter OV is zeer bezorgd over de uitgelekte berichten over de tariefplannen voor 2023 van de NS. Gezien de kaalslag in de dienstregeling vindt de reizigersclub dat de tarieven niet verhoogd, maar juist verlaagd zouden moeten worden. De reiziger krijgt immers minder waar voor zijn geld. Een aantal consumentenorganisaties heeft zich laten verleiden tot achterkamertjesoverleg over de tariefplannen van de NS, maar Voor Beter OV doet daar niet aan mee.

De kosten van ProRail stijgen fors, en worden via de NS door de zogeheten gebruiksvergoeding aan de treinpassagier doorberekend voorzover deze kostenstijging de inflatie (consumenten prijsindex CPI) te boven gaat. De NS laat weten dat de tariefstructuur van de gebruikersvergoeding wijzigt. Wat dit precies inhoudt, is nog ongewis. Recentelijk vroeg Voor Beter OV aan ProRail hoe het met de tariefdoorberekening zit, en ProRail liet toen weten dat de doorberekening van de infrakosten niet afhing van het verminderde aantal treinen.

Voor Beter OV vermoedt dat de NS de te betalen infraheffing nu wil omslaan over het in de dienstregeling 2023 verminderde aantal treinen. Het gevolg daarvan zou dan zijn dat de tarieven per passagier extra stijgen. Een maand geleden heeft Voor Beter OV bij de NS, de staatssecretaris van IenW en de minister van Financiën al een tariefmatiging voorgesteld. Immers, reizigers moeten ook in 2023 veel langer wachten op hun trein en worden vervoerd met een veel te lage zitplaatskans in uitpuilende treinen.


26 september 2022

WEER NIET BEDIENEN ARENA STRIJDIG MET SPOORCONCESSIE NS


De NS verzaakt de in de spoorconcessie opgenomen bedienplicht van stations met de beslissing om op zaterdag 1 oktober vanaf 16 uur niet meer te stoppen op Amsterdam Bijlmer ArenA. Er is ondanks de werkzaamheden, waardoor er slechts één spoor beschikbaar is, met enige creativiteit best nog wel een treindienst voor de bezoekers van voetbalwedstrijd en concert te bieden, vindt Voor Beter OV.

De Maatschappij Voor Beter OV merkt overigens op dat het lang niet ieder weekend zo druk is rond Amsterdam Bijlmer ArenA: de helft van de weekends speelt Ajax een uitwedstrijd. Dat scheelt wel 55.000 stadionbezoekers. De vraag is, in hoeverre ProRail en KNVB de werkzaamheden en het speelschema beter kunnen afstemmen, aldus reizigersorganisatie.

Voorzitter Rikus Spithorst: “Maar dat is nog geen vrijbrief voor de NS om achteloos het probleem bij de Amsterdamse vervoerder GVB over de schutting te flikkeren. De NS heeft immers in de concessie verankerde bedienplicht voor alle stations, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Die plicht wordt nu opnieuw niet nagekomen. En het ook sluiten van de stations Zuid en Duivendrecht voor reizigers naar Utrecht (en verder) gaat veel te ver omdat daardoor alle reizigers worden gedupeerd, en niet alleen bezoekers van het Arena-gebied. Maar zulke problemen doen er voor een monopolist als de NS niet toe.”

22 september 2022

BINNENKORT MEER CAPACITEIT VELUWELIJN

Na herhaaldelijk stevig aandringen van Voor Beter OV en collega-consumentenorganisaties, heeft de NS eindelijk toegestemd in capaciteitsuitbreiding op de Veluwelijn, die als omreisroute dient voor de langdurig gestremde Hanzelijn.

De NS heeft aangekondigd, vanaf begin oktober langere treinen tussen Amersfoort en Zwolle in te zetten, en de frequentie te verhogen van twee naar vier Intercity’s per uur. Tot die tijd zal NS ook al trachten, enkele treinen te verlengen.

Voor Beter OV vindt de capaciteitsuitbreiding rijkelijk laat: maar liefst een maand nadat een hoogspanningskabel van TenneT op de bovenleiding terechtkwam, en over een afstand van zeven kilometer alle apparatuur verwoestte. Ook het feit dat er veel ophef nodig was om de NS te bewegen tot capaciteitsuitbreiding is zorgelijk. Voor Beter OV hoopt ook dat de capaciteitsgroei op de Veluwelijn niet gaat ten koste van nog verdere inkrimpingen elders in het land.

16 september 2022

NS LOST CHAOS RANDSTAD-ZWOLLE NIET OP

De NS gaat niet in op ons verzoek om het capaciteitstekort in treinen op de Veluweroute aan te pakken, ondanks dat het treinverkeer tussen de Randstad en de Noordelijke landsdelen via Lelystad en Dronten nog tot medio december gestremd is. Ook over de vervangende bussen tussen Lelystad en Dronten regent het klachten.

Keer op keer komen tussen Lelystad en Dronten de treinvervangende bussen niet opdagen. Verder wordt gemeld dat sommige chauffeurs de weg niet weten, dat mensen niet mee konden omdat er te weinig bussen waren dat er een gebrek aan communicatie is.

Donderdagavond hebben reizigers meer dan 2 uur op een bus staan te wachten, en nu blijkt vandaag dat NS op het laatste moment heeft gemeld dat er nauwelijks tot geen bussen zijn. Feitelijk betekent dit dat de reiziger het maar uit moet zoeken.

Ook met het treinverkeer op de andere route tussen de Randstad en de Noordelijke landsdelen, over de Veluwe via Amersfoort, is het grondig mis. Het aantal reizigers is daar wegens het uitvallen van de verbinding via Lelystad ongeveer verdubbeld. Maar de NS zet geen extra of langere treinen in. Op herhaalde verzoeken van Voor Beter OV heeft de NS tot heden niet positief gereageerd, terwijl de storing inmiddels twee weken duurt en er dus voldoende tijd is geweest om het probleem aan te pakken.


15 september 2022

TOT ZEKER HALF DECEMBER GEEN TREIN LELYSTAD - ZWOLLE

ProRail heeft ons vanmorgen het slechte nieuws laten weten dat herstel van de schade aan het spoor bij Dronten, waar op 2 september een hoogspanningskabel van TenneT op de infrastructuur terechtkwam, nog minimaal tot half december zal duren. Wij vinden dat de hersteltijd erg lang is.

De schade is enorm. Over een afstand van 7 kilometer is alle elektrische apparatuur totaal verwoest. Energievoorziening, kabels, beveiliging, schakelstations, alles.

Mede door de oorlog in Oekraïne is er een wereldwijd tekort aan materialen en onderdelen. Ook hebben de spoorwegaannemers te kampen met personeelstekorten. Deze omstandigheden dragen bij aan de lange hersteltijd. Niettemin plaatst Voor Beter OV vraagtekens bij een hersteltijd van maar liefst drie-en-een-halve maand. Voor Beter OV heeft ProRail gevraagd om een nadere onderbouwing.

Aan de NS heeft Voor Beter OV gevraagd, de treinen in ieder geval tussen Utrecht, Amersfoort en Zwolle te verlengen omdat er nu veel klachten zijn over treinen die veel te kort zijn om plaats te bieden aan de extra reizigers die nu niet via Lelystad kunnen reizen. De NS heeft laten weten dat capaciteitsuitbreiding er niet in zit omdat er sowieso tekort aan personeel en treinen is. Voor Beter OV is van dat antwoord niet onder de indruk, er wordt immers materieel bespaard doordat er nu geen rechtstreekse Intercity’s rijden tussen Almere en Zwolle. Voorts vindt Voor Beter OV dat TenneT reizigers die door het langdurig onbruikbaar zijn van het spoortraject Lelystad - Zwolle langer onderweg zijn financieel moet compenseren. Ook voor de treinreiziger geldt: tijd is geld.


14 september 2022

VRAGEN OVER BRAND AUTOTREIN ETTEN-LEUR

Het is erg vervelend voor reizigers dat de spoorlijn bij Etten-Leur ook morgen naar verwachting de hele dag gestremd zal zijn na de grote brand in en op een autotransporttrein, vanmiddag.

Voor Beter OV heeft een aantal vragen over dit incident.

1. Hoe kon de brand op deze trein ontstaan? Is er een bovenleiding op de trein gevallen, of is de brand spontaan in een van de elektrische auto’s op die trein ontstaan en is daardoor de bovenleiding gesmolten en gebroken?

2. Indien de bovenleiding voor het ontstaan op de trein is gevallen, kwam dat dan door een defect aan de bovenleiding of door een defect aan de stroomafnemer van de goederentreinlocomotief?

3. Elektrische auto’s vliegen soms spontaan in brand. Daarom worden ze in sommige parkeergarages, met name onder wooncomplexen, geweigerd. Bij brand zijn elektrische auto’s ook moeilijk te lussen. Is het zinvol om elektrische auto’s niet langer toe te lane in/op open goederenwagons? Is het wellicht een beter idee om ze hoogstens te vervoeren in afgesloten wagons, zodat bij brand een zuurstoftekort ontstaan de het vuur (sneller) dooft?

Voor Beter OV heeft deze vragen schriftelijk aan ProRail gesteld. ProRail was vandaag niet beschikbaar voor commentaar.


9 september 2022

COMMISSARISSEN MOETEN INGRIJPEN IN NS-TOP

Vandaag is in heel Nederland de treinreiziger het slachtoffer van de schandalige stakingsactie van inhaling NS-personeel en van een NS-directie die geen knip voor de neus waard is. Dat constateert Voor Beter OV.

Vandaag ligt het NS-treinverkeer in heel Nederland stil, afgezien van de lijn Utrecht - Amsterdam Zuid - Schiphol. Door de wijze van staken door het NS-personeel en de sabotage van het treinverkeer buiten de stakingsregio’s ziet de NS geen kans meer om een betrouwbare treindienst te organiseren. Maar de keuze om het treinverkeer dan maar helemaal stil te leggen, is discutabel.

Voor Beter OV aarzelt om zich inhoudelijk met het arbeidsconflict binnen de NS te bemoeien. Maar de bewering van NS-personeelsleden in sociale media dat ze zo slecht worden betaald, is een leugen, zo blijkt uit onderzoek van de NOS . Een conducteur verdient gemiddeld € 48.000 (inclusief € 10.000 onregelmatigheidstoeslag), een machinist verdient gemiddeld € 54.000 (eveneens inclusief € 10.000 onregelmatigheidstoeslag). Deze bedragen zijn bevestigd door spoorwegvakbond VVMC. Gezien het opleidings- en werkniveau is dat, zeker voor de conducteurs, een royaal salaris. Het is in ieder geval niet zo, dat NS-personeel zwaar wordt onderbetaald en dat de bedelstaf op de loer ligt.

De NS-top geeft blijk van een totaal gebrek aan strategisch inzicht en laat tevens zien, volkomen maling aan de reiziger te hebben. Immers, de NS heeft een royaal loonbod gedaan en zit met de bonden om tafel. Dat gaat niet samen met door de bonden georganiseerde stakingsacties. Kort samengevat: óf je praat, óf je staakt. Ook het feit dat de NS-top niet eens de moeite neemt om de stakingen voor een rechtmatigheidsbeoordeling aan de rechter voor te leggen, getuigt van een beschamende lamlendigheid.

Dat aandelenbeheerder Sigrid Kaag en de Raad van Commissarissen niet ingrijpen, is onbestaanbaar.


7 september 2022

STAKING ALS SCHAAMLAP VOOR JAMMERLIJK FALEN NS-TOP

18:30 uur

Na publicatie van dit bericht heeft de NS alsnog contact met Voor Beter OV opgenomen en bevestigd dat er inderdaad een nieuw CAO-bod met een flinke loonsverhoging is gedaan en dat de NS inderdaad niet naar de rechter stapt om de staking te voorkomen.

15:00 uur

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV is verbijsterd over de slappe knieën van de NS-directie. De NS-top stapt niet naar de rechter om nieuwe spoorwegstakingen te laten verbieden terwijl er een nieuw CAO-bod ligt en de vakbonden zijn ingegaan op een uitnodiging tot gesprek. Het behoort simpel te zijn: óf er wordt gestaakt, óf er wordt gepraat. Wanneer de bonden het personeel blijven oproepen tot staking, kan er van gesprekken dus geen sprake zijn. Tot overmaat van ramp ziet de NS in de vanaf vrijdag aangekondigde regionale stakingen aanleiding om dan ook maar het treinverkeer in de rest van het land stil te leggen, in plaats van het treinverkeer redelijk op gang te houden met personeel van standplaatsen in regio’s waar niet wordt gestaakt.

De NS weigert al sinds maandagochtend antwoord te geven op vragen die door Voor Beter OV zijn gesteld. Dit onderstreept dat de NS zelf ook wel weet dat het spoorbedrijf jammerlijk faalt. Voorzitter Rikus Spithorst: “De NS-top verschuilt zich lafjes achter de stakingsacties in een poging zijn eigen incompetentie te verbloemen. De combinatie van enerzijds sidderen van angst voor de spoorwegvakbonden en anderzijds maling aan de reizigers is dodelijk voor de belangrijke rol die het spoor in de mobiliteit van Nederland zou moeten innemen. Onbegrijpelijk dat concessieverlener Heijnen, grootaandeelhouder Kaag, de Tweede Kamer en de Raad van Commissarissen dit nog langer accepteren.”5 september 2022

NS-TOP MOET NAAR RECHTER OM STAKINGEN

Als de NS-top ook maar een greintje ruggengraat heeft, gaat ze naar de rechter om de door de spoorwegvakbonden nieuw aangekondigde stakingen te verbieden. Want in tegenstelling tot wat de bonden beweren, bestaan regionale estafettestakingen feitelijk niet. Dat vindt Voor Beter OV.

De bonden hebben, nadat de NS-top ook na de stakingen van de afgelopen weken terecht niet op hun eisen was ingegaan, aangekondigd dat ze opnieuw gaan staken:
Vrijdag 9 september in de regio's Noordwest en West,
Dinsdag 13 september in de regio's Oost, Zuid en Noord,
Donderdag 15 september de regio Midden.

Er wordt steeds gesproken van regionale estafettestakingen. Dat begrip “regionaal” kan men op twee manieren opvatten.

1. Geografisch regionaal: in een bepaalde regio rijden geen treinen. Geen treinen die zouden worden gereden door personeel van standplaatsen die in die regio liggen, en geen treinen die zouden zijn gereden door personeel van standplaatsen die buiten die regio liggen. Buiten die regio zouden de treinen dan rijden, ook met personeel van de getroffen standplaatsen.
2. Standplaatstechnisch regionaal: Alle diensten die vanuit een bepaalde standplaats zouden worden gereden, vervallen. Maar de diensten die door personeel van andere standplaatsen zouden worden gereden, rijden gewoon, ook in de regio waarbinnen de standplaatsen wegens de estafette-actie geen personeel leveren. Er wordt wel bijgestuurd, maarde totale hoeveelheid treindiensturen groeit niet door extra inzet van personeel van andere standplaatsen.

Bij de stakingsacties van de afgelopen weken kwam aan het licht dat de bonden beide soorten staking tegelijk doen. Daardoor was er niet langer sprake van regionale estafettestakingen, maar van welbewuste ontwrichting van het treinverkeer in het hele land gedurende langere periodes.
ONDERZOEK COMPUTERFIASCO NS APRIL: VERNIETIGEND

De uitkomst van de onderzoeken naar het falen van de NS bij een ICT-storing in april is vernietigend, concludeert de Maatschappij Voor Beter OV. De NS was die dag de controle totaal kwijt, met name doordat ondanks eerdere grote computerstoringen de NS nog steeds geen plan gereed had om een nooddienstregeling te gaan rijden.

Voorzitter Rikus Spithorst: “De NS heeft complete noodplannen klaarliggen om de dienstregeling uit te kleden zodra er maar een halve centimeter sneeuw dreigt te vallen. Maar in geval van een computerstoring? Niets. Nada. Noppes. Het moet afgelopen zijn met de sorry-cultuur en binnen de NS moet op verantwoordelijke posten schoon schip worden gemaakt.”

Voor Beter OV wacht nog steeds op antwoord van de Raad van Commissarissen van de NS op vragen over het aprilfiasco.3 september 2022

HERSTEL DRONTEN DUURT LANG EN ONDERZOEK IS GEWENST

Reizigers gaan langdurig hinder ondervinden van de nasleep van het ongeval in Dronten met hoogspanningskabels van TenneT, waarbij ook de bovenleiding en randapparatuur van ProRail over vele kilometers zijn doorgebrand. Herstel van de schade zal nog zeker tot halverwege deze maand vergen.

Voor Beter OV vindt dat de gang van zaken voor, tijdens en na het ongeval dient te worden onderzocht door de Inspectie Leefomgeving en Transport en/of de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarbij dient ook te worden bezien of er sprake is van fouten of nalatigheid bij Tennet: immers, het elektriciteitstransport is dubbel beveiligd en beide beveiligingssystemen hebben niet gefunctioneerd, waardoor minutenlang stroom met een spanning van 150.000 Volt door de systemen van ProRail is gejaagd. Ook een reizigerstrein is, met inzittenden, via de bovenleiding aan honderd maal de gebruikelijke bovenleidingspanning blootgesteld. Ook de vraag in hoeverre de inzittenden van deze trein voor en tijdens hun evacuatie in gevaar zijn geweest, dient te worden beantwoord.

Naast Inspectie en Onderzoeksraad, dient ok de politie zich over de gebeurtenissen te buigen om te bezien of er strafbare feiten, zoals grove nalatigheid of brand door schuld, zijn gepleegd.


2 september 2022

MOGELIJK AANGIFTE TEGEN TENNET NA ONGEVAL STROOMNETWERK

Voor Beter OV is geschokt door de enorme schade die stroomnetbeheerder TenneT heeft aangericht op het spoor tussen Lelystad en Zwolle en overweegt aangifte te doen. Door technische fouten bij TenneT zijn hoogspanningskabels onder veel te hoge spanning komen te staan, waardoor deze zijn gaan smeulen. Een van deze kabels is op de bovenleiding bij Dronten terechtgekomen, waarbij een spanning van 150.000 Volt door de systemen van ProRail is gejaagd.

De schade aan de spoorwegapparatuur is enorm. Relaiskasten, schakelaars, bovenleidingen en ondergronds stroomkabels zijn over een afstand van vele kilometers totaal vernield.

Het gaat geruime tijd duren voordat ProRail en een spooraannemer de schade zullen hebben kunnen herstellen. Tot die tijd zal het getroffen spoortraject onbruikbaar zijn.

Voor Beter OV durft zich niet te wagen aan een herstelprognose, maar is bezorgd over beschikbaarheid van monteurs en onderdelen.

Het veroorzaken van gevaar en/of het hinderen van het spoorverkeer is krachtens de Spoorwegwet een misdrijf. Voor Beter OV overweegt hiervan aangifte te doen.2 september 2022

OPEN BRIEF AAN BEWINDSPERSONEN EN NS-TOP

Voor Beter OV legt in een open brief aan de Staatssecretaris van IenW, de minister van Financiën, de directievoorzitter van de NS en de Raad van Commissarissen van de NS de vinger op een aantal zere plekken.

Aanleiding is de ellende die over treinreizigers wordt uitgestort.

In de brief vraagt de reizigersorganisatie onder meer aandacht voor een gewenst onderzoek naar de gang van zaken rond de stakingsacties, een voorstel tot bevriezing van het salaris van conducteurs, een tariefmatiging voor reizigers en ondertoezichtstelling van de NS-top.


Open brief aan:
De Staatssecretaris van IenW,
mevrouw Vivianne Heijnen
De Minister van Financiën,
mevrouw Sigrid Kaag
De interim-directievoorzitter van de NS,
de heer Bert Groenewegen
De voorzitter van de RvC van de NS,
de heer Gerard van de Aast

Amsterdam, 2 september 2022

Geachte mevrouw Heijnen, mevrouw Kaag, heer Groenewegen, en heer Van de Aast ,

I Inleiding

Namens de Maatschappij Voor Beter OV schrijf ik u deze open brief. Ik richt mij tot u in uw hoedanigheid van politiek opdrachtgever van de NS, beheerder namens de Staat van de aandelen van de NS, directievoorzitter van de NS en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NS.

Waarom schrijf ik u deze open brief? Het zijn barre tijden voor de NS-klant. Gisteren. Vandaag. Morgen. Het ongemak dat over de treinreizigers wordt uitgestort, is u allen goed bekend.

In deze brief ga ik met name in op de volgende onderwerpen:

Onderzoek stakingsacties
Voorstel bevriezing salaris conducteurs
Voorstel tariefmatiging
Ondertoezichtstelling NS-top
Bevoordeling Grand-Prix-vervoer

II Onderzoek stakingsacties

Er zijn recentelijk gedurende vier dagen zogenaamde “estafettestakingen” geweest, nadat de vakbonden en de NS-directie het niet eens konden worden over een nieuwe CAO. Hoewel deze acties door de bonden werden bestempeld als regionale estafette-acties, betrof het op alle dagen acties met landelijke uitstraling en forse reizigershinder door het hele land. Het waren dus landelijke acties.

Het begrip “regionaal” kan men op twee manieren opvatten:
1. Geografisch regionaal: in een bepaalde regio rijden geen treinen. Geen treinen die zouden worden gereden door personeel van standplaatsen die in die regio liggen, en geen treinen die zouden zijn gereden door personeel van standplaatsen die buiten die regio liggen. Buiten die regio zouden de treinen dan rijden, ook met personeel van de getroffen standplaatsen.
2. Standplaatstechnisch regionaal: Alle diensten die vanuit een bepaalde standplaats zouden worden gereden, vervallen. Maar de diensten die door personeel van andere standplaatsen zouden worden gereden, rijden gewoon, ook in de regio waarbinnen de standplaatsen wegens de estafette-actie geen personeel leveren. Er wordt wel bijgestuurd, maar de totale hoeveelheid treindiensturen groeit niet door extra inzet van personeel van andere standplaatsen.

De bonden blijken tegelijkertijd beide actievormen te hebben gehanteerd. Dat was niet nodig geweest, wanneer partijen een ‘gentlemen’s agreement’ hadden gesloten, namelijk dat vrijgekomen ritten buiten de stakingsregio's niet als ‘besmet’ zouden worden beschouwd, in ruil voor dat personeel uit andere regio's niet in de stakingsregio zou rijden. Een soort uitruil dus. Personeel en NS-top wijzen naar elkaar over de vraag, hoe het kon gebeuren dat zo’n akkoord niet is gesloten. Ook zijn er vraagtekens te plaatsen bij het besluit van de NS om afgelopen dinsdag het binnenlandse treinverkeer in het gehele land stil te leggen.
Onduidelijk is, wat de bonden nu precies in de stakingsaanzegging hadden aangekondigd. Ook is onduidelijk in hoeverre centralisatie van de bijsturing op het OCCR een rol speelde.

Aan de staatssecretaris van IenM en de Minister van Financiën verzoeken wij een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de gang van zaken met betrekking tot de stakingen. Aan de NS-top verzoeken wij eventueel verder door de bonden aangekondigde stakingen wegens disproportionaliteit aan de rechter voor te leggen met het verzoek, deze te verbieden.

III Voorstel bevriezing salaris conducteurs

De afgelopen dagen hebben meerdere NS-medewerkers en vakbondsvertegenwoordigers aan ons laten weten dat de loonsverhogingen bij de NS de afgelopen jaren zijn achtergebleven bij de inflatie. We hebben de NS-directie om opheldering gevraagd. De NS heeft ons telefonisch laten weten dat de loonstijgingen wél gelijke tred hebben gehouden met de inflatie. Ons is nog niet duidelijk wie nu gelijk heeft: de NS of de vakbeweging. Voor Beter OV vindt dat sommige groepen NS-personeel wegens wanprestatie voorlopig dienen te worden uitgesloten van loonsverhogingen. Dit licht ik onderstaand toe.

Het is op zich logisch dat het NS-personeel in de beloning wordt gecompenseerd voor de inflatie. Immers, die inflatie is tot heden telkens ook voor 100% doorberekend in de jaarlijkse tariefstijging. Het is dus alleszins redelijk dat die inflatiecorrectie ook aan het personeel wordt uitbetaald. Maar een randvoorwaarde is wel dat de reiziger waar voor zijn geld krijgt.

Qua personeel bestaat de NS in grote lijnen uit 3 pijlers.
1. Monteurs, onderhoudsmensen, informanten en lokettisten op stations, administratie en staf
2. Machinisten
3. Conducteurs

De eerste twee groepen doen in het algemeen hun werk prima naar behoren. Ze zetten alles op alles om zo veel mogelijk treinen rijvaardig en netjes te houden, en geven goede informatie op stations. Machinisten besturen de treinen nog steeds op een comfortabele manier en het voorbijrijden van een rood sein is een relatieve zeldzaamheid.

Voor de conducteurs geldt dit helaas niet. Een veel te groot deel van de conducteurs loopt de kantjes ervan af. Metingen, zowel door sympathiserende reizigers als door onszelf, wijzen uit dat de trefkans zo’n 4% is. Die is dus veel te laag. Conducteurs houden zich doorgaans op in een niet-bediende cabine of een eersteklasafdeling en zijn voor reizigers onvindbaar. Heel veel conducteurs, die toch ‘het gezicht van de NS’ zijn, gooien de reputatie van het hele bedrijf -en dus ook van hun collega’s- te grabbel.

Voor de eerste twee groepen geldt dat ze gewoon een fatsoenlijke loonstijging behoren te krijgen. Voor de derde groep geldt dit niet.
Voor Beter OV stelt voor, om de huidige conducteurs geen loonstijging toe te kennen zolang de trefkans conducteur niet tot een goed niveau is gestegen. En duidelijk meetbaar. Voor nieuw aan te trekken conducteurs zou moeten gelden dat zij wel een op het prijspeil van heden toegespitst startsalaris krijgen, maar dat in hun arbeidsvoorwaarden wordt opgenomen dat hun mate van door de trein gaan (en dus zichtbaarheid voor reizigers) wordt gemeten en dat bij onderprestatie een loonkorting of ontslag volgt.

Voor Beter OV dringt er bij de NS-directie op aan deze waterscheiding toe te passen. Immers, reizigers betalen hoge tarieven en mogen dus -ook waar het om de sociale veiligheid gaat- waar voor hun geld verwachten.

Intermezzo: Is het de rol van een reizigersorganisatie om zich te bemoeien met de salarisperikelen van een vervoerbedrijf? Ja. Consumenten hebben in een vrije markt meningen over, en invloed op, het beloningsbeleid. Een beroemd voorbeeld is de kopersstaking die uitbrak toen Albert Heijn na een enorm boekhoudschandaal een nieuwe directeur aanstelde: de heer Anders Moberg die tegen een enorm hoog salaris aan de slag ging. Klanten organiseerden een kopersstaking die Albert Heijn tot de orde riep. Bij een monopolist als de NS kunnen klanten niet stemmen met de voeten; vandaar dat hun belangenvertegenwoordigers weldegelijk hun invloed mogen aanwenden wanneer er iets mis is met de salarissen, die immers door de betalende klanten worden opgebracht.

IV Tariefmatiging

De door de NS aangekondigde verdere kaalslag van de dienstregeling kan niet zonder gevolgen blijven en reizigers dienen te worden gecompenseerd.

In de NS-plannen worden treinreizigers geconfronteerd met ronduit beroerde treindiensten. De met veel publiciteit gestarte tienminutentreinen rijden dan nog maar eens per kwartier; sommige halfuurdiensten worden zelfs uurdiensten. Ook moeten reizigers vaker gaan overstappen, terwijl het nog onduidelijk is of de NS een goede wachtregeling (op aansluitingen) zal organiseren, waarvoor ruimte vrijkomt op het spoorwegnet nu dat minder druk wordt bereden. Evenmin is duidelijk of de NS in staat zal zijn de resterende treinen voldoende lang te maken zodat iedereen behoorlijk kan worden vervoerd.

Al met al krijgen reizigers niet de kwaliteit die ze redelijkerwijze mogen verwachten. Daarom bepleit Voor Beter OV een prijsverlaging van tien procent voor alle tarieven. Dus voor losse reizen met of zonder korting, en ook voor alle abonnementen. De tariefmatiging zou per 1 oktober moeten ingaan en duren totdat het treinaanbod weer gelijk is aan dat van 2019, het laatste jaar voor Corona. Ook dienen de tarieven voor het jaar 2023 vooralsnog te worden bevroren op het huidige niveau min tien procent.

Los van de aangekondigde dienstregelingsverslechteringen is er nog een reden voor tariefmatiging: benzineprijzen voor automobilisten zijn door overheidsmaatregelen gematigd, terwijl de treintarieven nog niet naar beneden zijn bijgesteld.

V Ondertoezichtstelling NS-top

In haar Kamerbrief van 23 augustus jongstleden schrijft de Staatssecretaris dat ze door de NS frequent schriftelijk en mondeling op de hoogte zal worden gehouden van de voortgang van hun aanpak. Dat is naar ons oordeel onvoldoende: dat is toch slechts een soort verantwoording achteraf. Daarom bepleiten wij dat de NS-top onder toezicht zal komen van een aantal door de Tweede Kamer te benoemen wijze mannen en vrouwen, die ingrijpen wanneer de NS onverstandige besluiten dreigt te nemen.

VI Bevoordeling Grand-Prix-vervoer

Op 2, 3 en 4 september rijdt de NS met een topfrequentie naar Zandvoort. Net als vorig jaar 12 treinen per uur. Personeelstekort staat dit niet in de weg, terwijl elders in ons land de treindienst wegens ditzelfde personeelstekort is afgeschaald. En op andere spoorlijnen heeft de NS van 2 tot en met 4 september extra grote aantallen treinen opgeheven om dit mogelijk te maken. Naast zeer slechte frequenties zijn ook de aansluitingen dan vaak heel slecht, soms met wachttijden van ruim een half uur. Reizigers die niets met autosport te maken hebben, draaien dus op voor de bevoordeling van het vervoer naar een raceauto-evenement.

Maar het wordt nog erger. Bezoekers van een voetbalwedstrijd in de Amsterdam-ArenA en van popconcerten in twee naburige poptempels is te verstaan gegeven dat er op 3 september voor en na die wedstrijd en concerten geen treinen zullen stoppen op de naburige stations omdat in de weinige resterende treinen (zie boven) de drukte anders te groot wordt.

Dus de NS zet alles op alles om de organisator van een autosportevenement volledig te faciliteren, maar laat de organisatoren van een voetbalwedstrijd en een popconcert totaal in de kou staan. En hun bezoekers dus ook.

Graag verneem ik u aller mening over deze gang van zaken.

VII Tot besluit

Door de aangekondigde maatregelen voldoet de NS opnieuw niet aan de concessie-eisen voor de HSL. De gevleugelde uitspraak van de NS-directie: “U kunt op ons rekenen”, wordt opnieuw niet waargemaakt. Dit kan naar ons oordeel niet zonder gevolgen blijven.

Ook verzoeken wij u het plan om de NS opnieuw een onderhandse concessie te verlenen, te heroverwegen. Immers, niet alleen de in deze open brief aangehaalde zaken zijn van belang, eerder dit jaar faalde de NS ook al meermaals op grove wijze.

De huidige slechte gang van zaken is mede mogelijk door de veel te soepele thans geldende concessie-eisen. Het Ministerie van IenW is een adviesronde gestart over het Programma van Eisen voor de nieuw te verlenen NS-concessie. Ambtenaren van het ministerie van IenW hebben Voor Beter OV namens de Staatssecretaris van IenW uitgesloten van deze adviesronde. Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat Voor Beter OV alsnog over dit voor reizigers doorslaggevende eisenpakket zal mogen adviseren.

In deze open brief worden vingers op veel zere plekken gelegd. Wij hopen dat u allen zult reageren op wat wij hier schrijven. Wij zijn voornemens uw reacties te publiceren op onze website voorbeterov.nl.

Namens Voor Beter OV kijk ik uit naar uw reacties en groet ik u vriendelijk met de meeste hoogachting.

Rikus Spithorst,
Voorzitter Maatschappij Voor beter OV


31 augustus 2022

LANDELIJKE GEVOLGEN “ESTAFETTESTAKING” DISPROPORTIONEEL

De inktvlekwerking van wat de spoorwegvakbonden verkopen als regionale estafettestakingen, is volstrekt onaanvaardbaar. In feite wordt het treinverkeer in het hele land door de vakbonden gesaboteerd, zegt Maatschappij Voor Beter OV.

Er wordt steeds gesproken van regionale estafettestakingen. Dat begrip “regionaal” kan men op twee manieren opvatten.

1. Geografisch regionaal: in een bepaalde regio rijden geen treinen. Geen treinen die zouden worden gereden door personeel van standplaatsen die in die regio liggen, en geen treinen die zouden zijn gereden door personeel van standplaatsen die buiten die regio liggen. Buiten die regio zouden de treinen dan rijden, ook met personeel van de getroffen standplaatsen.
2. Standplaatstechnisch regionaal: Alle diensten die vanuit een bepaalde standplaats zouden worden gereden, vervallen. Maar de diensten die door personeel van andere standplaatsen zouden worden gereden, rijden gewoon, ook in de regio waarbinnen de standplaatsen wegens de estafette-actie geen personeel leveren. Er wordt wel bijgestuurd, maarde totale hoeveelheid treindiensturen groeit niet door extra inzet van personeel van andere standplaatsen.

Ook vandaag blijkt weer dat de bonden beide soorten staking tegelijk doen. Daardoor is er niet langer sprake van regionale estafettestakingen, maar van welbewuste ontwrichting van het treinverkeer in het hele land gedurende langere periodes.

Vrijdag werd bij een regionale staking in Zuid-Holland daardoor bijvoorbeeld de treindienst tussen Amsterdam en Alkmaar fors uitgedund. En zulke overlast is vandaag ook aan de orde. Tussen Amsterdam en Alkmaar rijdt opnieuw slechts een handjevol Intercity’s. Ook tussen Rotterdam en Amsterdam (zowel via de Oude Lijn als via de HSL) en tussen Den Haag, Utrecht en Amersfoort rijden veel minder treinen dan normaal. Zelfs van en naar Zwolle, toch verwijderd van de regio’s Zuid en Oost waar vandaag wordt gestaakt, rijden minder treinen. En op veel trajecten in de Noordelijke Randstad is van een serieus te nemen Sprinterdienst geen sprake. Ook Schiphol is slecht bereikbaar.

Voor Beter OV roept de NS-top op, door reizigers betaald geld niet te verkwisten aan onredelijke vakbondseisen en hoopt dat de rechter volgende stakingen zal verbieden wegens disproportionaliteit. De estafettestakingen waardoor ons land nu een week wordt geteisterd, hebben laten zien dat door inktvlekwerking de gevolgen daarvan veel te ver gaan.


29 augustus 2022

ALS ESTAFETTE-ACTIE VERMOMDE STAKING BLIJKT LANDELIJK

De inktvlekwerking van wat de spoorwegvakbonden verkopen als regionale estafettestakingen, is volstrekt onaanvaardbaar. In feite wordt het treinverkeer in het hele land door de vakbonden gesaboteerd, zegt Maatschappij Voor Beter OV.

Er wordt steeds gesproken van regionale estafettestakingen. Dat begrip “regionaal” kan men op twee manieren opvatten.

1. Geografisch regionaal: in een bepaalde regio rijden geen treinen. Geen treinen die zouden worden gereden door personeel van standplaatsen die in die regio liggen, en geen treinen die zouden zijn gereden door personeel van standplaatsen die buiten die regio liggen. Buiten die regio zouden de treinen dan rijden, ook met personeel van de getroffen standplaatsen.
2. Standplaatstechnisch regionaal: Alle diensten die vanuit een bepaalde standplaats zouden worden gereden, vervallen. Maar de diensten die door personeel van andere standplaatsen zouden worden gereden, rijden gewoon, ook in de regio waarbinnen de standplaatsen wegens de estafette-actie geen personeel leveren. Er wordt wel bijgestuurd, maarde totale hoeveelheid treindiensturen groeit niet door extra inzet van personeel van andere standplaatsen.

Wat nu blijkt, is dat de bonden beide soorten staking tegelijk doen. Daardoor is er niet langer sprake van regionale estafettestakingen, maar van welbewuste ontwrichting van het treinverkeer in het hele land gedurende langere periodes. Vrijdag werd bij een regionale staking in Zuid-Holland daardoor bijvoorbeeld de treindienst tussen Amsterdam en Alkmaar fors uitgedund.

Dinsdag staakt het personeel van de regio “Midden”. Dat zou betekenen dat er bijvoorbeeld wel treinen zouden kunnen rijden van Zwolle naar Lelystad, Leeuwarden, Groningen, Enschede en Arnhem. Maar ook op de routes Amsterdam - Den Helder en Amsterdam - Leiden - Rotterdam - Zuid Nederland zou het treinverkeer doorgang moeten kunnen vinden.

Helaas heeft de NS gemeend te moeten besluiten om, doordat het personeel de twee typen regiostakingen allebei tegelijk hanteert, het treinverkeer in het hele land stil te leggen, terwijl in samenwerking met ProRail bijsturing ook decentraal had kunnen worden georganiseerd. Een betreurenswaardig besluit.

Voor Beter OV vindt de gang van zaken onaanvaardbaar en vraagt de NS-top waarom niet in kort geding de stakingsacties in deze vorm aan de orde zijn gesteld. Voorts roept Voor Beter OV de NS op, zolang er wordt gestaakt niet met de bonden in onderhandeling te gaan, en ook -mede namens de reizigers- te trachten verdere stakingen door de rechter te laten verbieden.

26 augustus 2022

IEMAND LIEGT OVER INFLATIEBESTENDIGE LOONSTIJGING NS

Eerder deze week hebben wij bij NS navraag gedaan om uit te vinden of de loonstijgingen van het NS-personeel gelijke tred hebben gehouden met de inflatie. Dit deden wij mede om de proportionaliteit van de estafettestakingen (en dus vooral de reizigershinder) te kunnen beoordelen. De NS heeft ons toen telefonisch medegedeeld dat de loonontwikkeling de inflatie heeft bijgehouden.

Vanmorgen kregen wij van de zijde van de FNV een grafiek toegestuurd, waaruit blijkt dat de loonstijging de inflatie niet heeft bijgehouden.

Dus één van de twee liegt. Of de NS, of de FNV. Wij hebben de NS nogmaals om opheldering gevraagd.


bron: fnv spoor

25 augustus 2022

NAAR AUTORACES: 12 TREINEN PER UUR
NAAR VOETBAL EN CONCERT: 0 TREINEN PER UUR


Op zaterdag 3 september rijdt de NS met een topfrequentie naar Zandvoort. Net als vorig jaar 12 treinen per uur. Personeelstekort staat dit niet in de weg. Althans, op andere spoorlijnen heeft de NS grote aantallen treinen opgeheven om dit mogelijk te maken. Reizigers die niets met autosport te maken hebben, draaien dus op voor de racebaanhobby van een vastgoedprins en zijn zakenvriendjes.

Maar het wordt nog erger. Bezoekers van een voetbalwedstrijd in de Amsterdam ArenA en van popconcerten in de nabije poptempel, is te verstaan gegeven dat er geen treinen zullen stoppen op de naburige stations, omdat in de weinige resterende treinen (zie boven) de drukte anders te groot wordt.

Dus de NS zet alles op alles om de organisator van een autosportevenement volledig te faciliteren, maar laat de organisatoren van een voetbalwedstrijd en een popconcert totaal in de kou staan. En hun bezoekers dus ook.

Voor Beter OV heeft de NS om opheldering gevraagd over deze schandalige gang van zaken.24 augustus 2022

NIET ALLE NS’ERS VERDIENEN LOONSVERHOGING

De afgelopen dagen hebben meerdere NS-medewerkers in de aanloop naar de vandaag gestarte estafettestaking aan ons laten weten dat de loonsverhogingen de afgelopen jaren zijn achtergebleven bij de inflatie. We hebben de NS-directie om opheldering gevraagd. De NS heeft ons telefonisch laten weten dat de loonstijgingen wél gelijke tred hebben gehouden met de inflatie. Voor Beter OV vindt dat sommige groepen NS-personeel wegens wanprestatie voorlopig dienen te worden uitgesloten van loonsverhogingen.

Het is op zich logisch dat het NS-personeel in de beloning wordt gecompenseerd voor de inflatie Immers, die inflatie wordt ook voor 100% doorberekend in de jaarlijkse tariefstijging. Het is dus alleszins redelijk dat die inflatiecorrectie ook aan het personeel wordt uitbetaald. Maar een randvoorwaarde is wel, dat de reiziger waar voor zijn geld krijgt.

Qua personeel bestaat de NS in grote lijnen uit 3 pijlers.
1. Monteurs in werkplaatsen, onderhoudsmensen, informanten en lokettisten op stations, administratie en staf
2. Machinisten
3. Conducteurs

De eerste twee groepen doen in het algemeen prima naar behoren hun werk. Ze zetten alles op alles om zoveel mogelijk treinen rijvaardig en netjes te houden, en geven goede informatie op stations. En machinisten besturen de treinen nog steeds op een comfortabele manier, en het voorbijrijden van een rood sein is een relatieve zeldzaamheid.

Voor de conducteurs geldt dit helaas niet. Een echt veel te groot deel van de conducteurs loopt schandalig de kantjes er van af. En of de trefkans nu 4, 5 of 6% is, deze is hoe dan ook veel te laag. Conducteurs houden zich doorgaans op in een niet-bediende cabine of een eersteklasafdeling en zijn voor reizigers onvindbaar. Onze voorzitter heeft de afgelopen maanden met eigen ogen gezien dat het gedrag en de cijfers die een aantal geselecteerde sympathisanten ons doorgeven, op waarheid berusten. Heel veel conducteurs, die toch “het gezicht van de NS” zijn, gooien de reputatie van het hele bedrijf, en dus ook van hun collega’s, te grabbel.

Voor de eerste twee groepen geldt dat ze gewoon een fatsoenlijke inflatiecorrectie behoren te krijgen. Voor de derde groep geldt dit niet.
Voor Beter OV stelt voor, voor de huidige conducteurs de inflatiecorrectie niet toe te kennen zolang de trefkans conducteurs niet tot een goed niveau is gestegen. En duidelijk meetbaar. Voor nieuw aan te trekken conducteurs zou moeten gelden dat zij wel een op inflatie aangepast startsalaris krijgen, maar dat in hun arbeidsvoorwaarden wordt opgenomen dat hun mate van door de trein gaan wordt gemeten en dat bij onderprestatie een loonkorting of ontslag volgt.

Voor Beter OV dringt er bij de NS-directie op aan, deze waterscheiding toe te passen. Immers, reizigers betalen hoge tarieven en mogen dus, ook waar het om de sociale veiligheid gaat, waar voor hun geld verwachten.

Is het de taak van een reizigersorganisatie om zich te bemoeien met de salarisperikelen van een vervoerbedrijf? Ja. Consumenten hebben in een vrije markt meningen over, en invloed op het beloningsbeleid. Een beroemd voorbeeld is de kopersstaking die uitbrak toen Albert Heijn na een enorm boekhoudschandaal een nieuwe directeur aanstelde, de heer Anders Moberg, die tegen een enorm hoog salaris aan de slag ging. Klanten organiseerden een kopersstaking, die Albert Heijn tot de orde riep. Bij een monopolist als de NS kunnen klanten niet stemmen met de voeten, vandaar dat hun belangenvertegenwoordigers weldegelijk hun invloed mogen aanwenden wanneer er iets mis is met de salarissen, die immers door de betalende klanten worden opgebracht.


24 augustus 2022

VOOR BETER OV EIST TARIEFDALING NS VAN 10%

De door de NS aangekondigde verdere kaalslag van de dienstregeling kan niet zonder gevolgen blijven en reizigers dienen te worden gecompenseerd. Dat vindt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV.

Vanaf begin september worden treinreizigers geconfronteerd met ronduit beroerde treindiensten. De met veel poeha gestarte tienminutentreinen rijden dan nog maar eens per kwartier, halfuurdiensten worden uurdiensten. Ook moeten reizigers vaker gaan overstappen, terwijl het nog onduidelijk is of de NS in staat zal zijn, de resterende treinen voldoende lang te maken zodat iedereen behoorlijk kan worden vervoerd.

Al met al krijgen reizigers niet de kwaliteit die ze redelijkerwijze mogen verwachten. Daarom verlangt Voor Beter OV een prijsverlaging van tien procent voor alle tarieven. Dus voor losse reizen met of zonder korting, maar ook voor alle abonnementen. De tariefmatiging zou per 1 september moeten ingaan, en duren totdat het treinaanbod weer gelijk is aan dat van 2019, het laatste jaar voor Corona. Ook dienen de tarieven voor het jaar 2023 vooralsnog te worden bevroren op het huidige niveau min tien procent.

Los van de beroerde dienstregelingswijziging is er nog een reden voor tariefmatiging. Benzineprijzen voor automobilisten zijn door overheidsmaatregelen gematigd, terwijl de treintarieven nog niet naar beneden zijn bijgesteld.

Naast de tariefmatiging bepleit Voor Beter OV nog twee maatregelen. Ten eerste dient de NS-directie onder toezicht te worden gesteld van een club van wijze mannen/vrouwen, aan te wijzen door de Tweede Kamer. Ten tweede dient te worden afgezien van een exclusieve onderhandse gunning van de nieuwe vervoerconcessie aan de NS.


23 augustus 2022

VOOR BETER OV EIST BAGAGEDRAGERS AMSTERDAM ZUID

op Amsterdam Zuid zijn enige tijd geleden de roltrappen op verzoek van de NS door ProRail weg gesloopt en vervangen door vaste trappen. Daarbij zijn felle protesten van onze kant weggewuifd. “De capaciteit van de liften was voldoende voor reizigers met zware bagage, rollators, kinderwagens enzovoorts” was het verweer. Ook de door ons te berde gebrachte hoge defectenstand mocht NS en ProRail niet vermurwen.

Je kon er op wachten: nu zijn alle liften op Amsterdam Zuid kapot. Daar sta je dan met je zware bagage, kinderwagen enzovoort...

Voor Beter OV verlangt dat zolang liften op Amsterdam Zuid defect zijn, sterke mannen en vrouwen namens NS en ProRail de zware bagage van reizigers die dat fysiek moeilijk zelf kunnen op Amsterdam Zuid de trappen op of af dragen. Deze eis is vanmiddag bij NS en ProRail neergelegd.

17 augustus 2022

KAALSLAG VOOR GRAND-PRIX-VERVOER ONAANVAARDBAAR

In het lange weekend van 2, 3 en 4 september is er in Zandvoort een groot autorace-evenement. De NS zet tussen Amsterdam en Zandvoort dan extra treinen in. Om dit mogelijk te maken, worden elders in het land treinen opgeheven. Vooralsnog is Voor Beter OV tegen het schrappen van treinen elders.

Om ons een oordeel te vormen van de proportionaliteit van de afschaling elders in Nederland ten opzichte van het extra aanbod van treinen naar Zandvoort, hebben wij maandag aan de NS gevraagd, ons een overzicht van de inkrimpingen in de treindienst in het raceautoweekend te verstrekken. De NS heeft toegezegd, zulks te verstrekken, maar wij hebben het gevraagde overzicht nog niet ontvangen.

Voorlopig is ons standpunt dat de primaire taak van de NS het bieden van goede mobiliteit per spoor is, en niet het laten prevaleren van evenementenvervoer. Ook zijn wij het niet eens met het voornemen van de NS om station Overveen niet te bedienen, terwijl NS-vervoerbewijzen niet geldig zijn op de bussen van en naar dat station.


16 augustus 2022

COMMUNICATIE ONBEREIKBAAR AMERSFOORT CHAOTISCH

De communicatie rond de beslissing om vanavond vanaf 9 uur het treinverkeer van, via en naar Amersfoort te staken zonder vervangend busvervoer, is in alle opzichten chaotisch verlopen. Zowel tussen ProRail en NS als tussen NS en reizigers.

Voor Beter OV heeft gisteren zowel ProRail als de NS uitgenodigd, de gang van zaken toe te lichten. ProRail heeft daarvan gebruikgemaakt, de NS niet. Op grond van de verkregen informatie trekt Voor Beter OV de volgende conclusies.

Het was bij ProRail niet meteen bekend dat de NS niet in staat zou zijn, vervangend busvervoer te organiseren. Daardoor was deze informatie -over het ontbreken van busvervoer dus- niet op de website van ProRail te lezen. Dit is wel een beetje een kip-of-ei-discussie. De NS kan worden verweten dat niet meteen bij ProRail is gemeld dat er geen bussen konden worden georganiseerd, anderzijds kon ProRail zelf ook wel bedenken dat zulks in deze tijden van chauffeursschaarste op zo’n korte termijn een lastige opgave zou zijn. Voor Beter OV vindt dat ook beschikbaarheid van vervangende bussen een criterium moet zijn bij het door ProRail binnen zijn rolvastheid beslissen over het uitvoeren van ongeplande werkzaamheden.

Maar ook de informatie die de NS aan reizigers presenteerde, was beneden alle peil. Tot omstreeks het einde van gistermiddag was het aanpassen van de reisinformatie door problemen bij de NS niet mogelijk:

Vervolgens blunderde de NS op zijn website, door reizigers die nu moeten omreizen via Amsterdam Zuid te adviseren, gebruik te maken van de roltrappen op dit station, ter voorkoming van extra reiskosten. Maar de reizigers kunnen op Amsterdam Zuid lang zoeken naar roltrappen. Deze zijn anderhalve maand geleden in samenspraak met de NS verwijderd, en vervangen door vaste trappen…

Los van al dit knoeiwerk is Voor Beter OV ongerust over de vraag of woensdagochtend de bediening van wissels en seinen in en om Amersfoort weer naar behoren zal functioneren, of dat reizigers ook dan een hoop narigheid wacht met een onbereikbaar Amersfoort zonder vervangende bussen.

14 augustus 2022

SPOORWERK ZONDER VERVANGENDE BUS IS ONAANVAARDBAAR

Niet direct spoedeisend ongepland werk aan het spoor waardoor treinen niet kunnen rijden is onaanvaardbaar wanneer er geen behoorlijk vervangend busvervoer is geregeld. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV naar aanleiding van het bericht van ProRail dat er komende dinsdagavond geen treinverkeer van, via en naar Amersfoort en omstreken mogelijk is omdat een bepaald systeem wordt vervangen omdat het te vaak storing geeft, waarna de NS meldde dat er geen vervangend busvervoer zal zijn. Dit is onaanvaardbaar.

Op dit moment is nog onduidelijk hoe het treinverkeer tussen delen van de Randstad en alle gebieden Noordelijk en Oostelijk van Amersfoort zal worden vormgegeven. Ook is onduidelijk of en hoe reizigers worden gecompenseerd voor het opgelopen tijdverlies.

Voor Beter OV heeft er begrip voor dat spoorwerk dat lang van tevoren is ingepland en deel uitmaakt van een meerjarenplanning van monteurs en machines, niet kan worden uitgesteld. Maar bij ad-hoc-klussen dient ProRail meer terughoudendheid te betrachten dan nu het geval is, aangezien een gebrek aan buschauffeurs bij onverwachte aanvragen een goed argument is, in tegenstelling tot een vermeend bussentekort bij spoorprojecten waarvan de NS al meer dan een jaar van tevoren op de hoogte is.

8 augustus 2022

PUNTSTUKCRISIS PRORAIL LOOPT UIT DE HAND

Spoorbeheerder ProRail is nalatig bij het beheren van wissels. Dreigende defecten worden onvoldoende vaak tijdig onderkend, terwijl wissels die nodig zijn om kapotte wissels te omzeilen stelselmatig worden verwijderd.

Veel te vaak valt in omvangrijke gebieden het treinverkeer stil door scheuren in puntstukken van wissels. ProRail is niet in staat, dreigende scheuren tijdig op te sporen zodat het puntstuk tijdig kan worden opgeknapt of vervangen. Omdat ProRail veel wissels heeft verwijderd, en heeft nagelaten op belangrijke plaatsen wissels aan te leggen, is het vaak niet mogelijk om “om een kapot wissel heen te rijden”.

Vandaag waren reizigers opnieuw de dupe van een gescheurd puntstuk. Door die scheur rijden er sinds 11 uur vanmorgen geen treinen tussen Schiphol/Hoofddorp en Leiden. De Intercity rijdt niet, en de Sprinter evenmin. Dat blijft de rest van de dag zo.

De reizigers die van of naar de tussengelegen stations willen reizen, zijn aangewezen op een vervangende busdienst, die wegens het alom bekende chauffeurstekort zeer beperkt is. Veel andere reizigers moeten omrijden via Haarlem en Amsterdam Centraal, en hebben dan te maken met overvolle treinen.

Voor Beter OV stelt aan ProRail drie vragen.

1: Wat gaat ProRail doen om dreigende defecten aan wissels nu eindelijk eens tijdig op te merken en gepaste maatregelen te nemen?
2: Waarom zijn er over de volle lengte van het traject Hoofddorp – Leiden nergens overloopwissels aangelegd? (Dit ondanks herhaald aandringen van Voor Beter OV; bij discussies over het saneren van het wisselbestand heette het uitgangspunt van ProRail “weghalen waar het kan, toevoegen waar nodig” te zijn.)
3: Waarom is tussen Leiden en Hoofddorp geen enkelsporige pendeldienst gereden, die reizigers had kunnen helpen bij de bereikbaarheid van Sassenheim en Nieuw Vennep en ook Schiphol beter bereikbaar had kunnen houden?


26 juli 2022

NS LIEGT OVER “GEEN BUSSEN IN SPITS”

De NS heeft via de reisplanner en sociale media reizigers op de mouw gespeld dat er gedurende de middagspits geen vervangend busvervoer rijdt tussen Utrecht en Geldermalsen. In werkelijkheid reden de bussen wel, maar de reizigers werden gemanipuleerd om deze bussen, met beperkte capaciteit, niet te gebruiken. Wij citeren ter illustratie de Twitter-afdeling van de NS die reageerde op de vraag van een reiziger die deze bussen gedurende de middagspits niet in de reisplanner vond:

“Vooralsnog rijden er geen bussen meer na 15:55 vanuit Utrecht. In de spits is het reisadvies om met de trein om te reizen aangezien er te weinig plek is in een bus. Helaas, Minke! ☹️ Wel worden de busritten hervat na 19:05! Houdt vooral de reisplanner goed in de gaten! ^CL”

De NS heeft ons desgevraagd laten weten dat deze busdienst inderdaad tijdens de spitsuren, dus ook de ochtendspits, uit de reisplanner is gehaald omdat de vraag het aanbod zou overstijgen. Reizigers meldden ons dat de bussen ook in de spits hebben gereden.

Voor Beter OV is zeer slecht over deze gang van zaken te spreken. Er is niets op tegen, de reisinformatie te gebruiken voor een zekere mate van crowd control, zoals de drukte-indicator in de reisplanner. Maar de reisinformatie dient te allen tijde volledig en juist te zijn. Het liegen over de dienstregeling, zoals hier is gebeurd, is onaanvaardbaar. Het zou wel in orde zijn geweest, wanneer bij sommige busritten een waarschuwing had gestaan over verwachte grote drukte en mogelijk langere wachttijden (op een volgende bus), maar liegen alsof het gedrukt staat over zogenaamd niet rijdende bussen, is buiten de orde.

De reisinformatie is een aantal jaren geleden overgeheveld van ProRail naar de NS. Voor Beter OV is daar altijd tegen geweest, omdat die reisinformatie niet ten nadele van de reiziger mag worden misbruikt voor bedrijfsmatige doeleinden. In de hierboven beschreven gebeurtenissen ziet Voor Beter OV zijn gelijk bevestigd. Daarom zal de reizigersorganisatie zich wenden tot de Autoriteit Consument en Markt, met het verzoek om handhavend op te treden.


14 juli 2022

ZWARE WEKEN VOOR TREINREIZIGERS
UITSTEL SPOORWERK GELDERMALSEN – UTRECHT GEEN OPTIE


Veer Beter OV is hoogst ongelukkig met de grote hinder die treinreizigers op de A2-corridor te wachten staat. Tussen Geldermalsen en Utrecht beginnen vandaag spoorwerken die weken gaan duren, terwijl er onvoldoende vervangende NS-bussen zijn. Voor Beter OV heeft op directieniveau met ProRail van gedachten gewisseld over de vraag of uitstel van deze werkzaamheden tot de mogelijkheden behoort. De slotsom is, dat het laten doorgaan van het werk al met al toch de minst slechte optie is.

De klus tussen Geldermalsen en Utrecht is een grote doordat de onderbouw van de baan verbeterd moet worden (afgraven, nieuwe verstevigingslagen erop) waardoor het een langdurig karwei is dat niet stukje bij beetje in weekends kan worden gedaan. Daarnaast is dit zo’n drukke route dat het werk alleen in de vakantieperiode kan worden uitgevoerd omdat er dan minder reizigers zijn.

Grote klussen in de zomer worden daarom lang van te voren gepland omdat de aannemers nu eenmaal een beperkte capaciteit hebben. Elke beschikbare monteur is aan het werk. Het verschuiven van een klus van de omvang Culemborg zal dan ook een domino-effect veroorzaken voor de komende jaren. Daarnaast is deze klus van groot belang om te zorgen dat de treinen op dit traject kunnen blijven rijden. Dit baanvak heeft op dit moment een tijdelijke snelheidsbeperking omdat de ondergrond niet stevig genoeg is. Uitstellen van het vervangen van de ondergrond kan voor de reizigers veel meer hinder veroorzaken dan de huidige werkzaamheden.

Het klopt dat deze werkzaamheden reed lang bekend waren. Werkzaamheden aan het spoor worden lang van te voren gepland. Meer dan een jaar van te voren worden de “trein vrije periodes” ingepland. Altijd weer een ingewikkelde puzzel omdat je reizigers niet meerdere keren op één traject wil raken en omdat rekening moet worden gehouden met evenementen, omleidingsroutes, werkzaamheden in het buitenland, werkzaamheden op de weg, enzovoort.

Tot zover een samenvatting van de toelichting die ProRail bij de gedachtewisseling gaf, die Voor Beter OV heeft doen besluiten, niet langer om opschorting van de werkzaamheden tussen Geldermalsen en Utrecht te vragen.

Inmiddels is bevestigd, dat de door de NS ingehuurde touringcarbedrijven ondanks het beweerde gebrek aan chauffeurs wel volop inzetten op dagtochten, vakantiereizen en meer van dat soort lucratieve zaken. De OV-reiziger heeft het nakijken door het feit dat de NS dit wangedrag van busbedrijven accepteert. De NS heeft blijkbaar onvoldoende garanties afgedwongen om een behoorlijk vervangend busvervoer te waarborgen . Ook is nog niet duidelijk of de NS de HSL, die van belang is als omreisroute, toeslagvrij heeft verklaard. Reeds een week geleden heeft Voor Beter OV daarom verzocht.

Voor Beter OV wenst de gedupeerde reizigers de komende weken veel sterkte en zal de gang van zaken voor zover die het belang van de reiziger raakt nauwlettend monitoren.7 juli 2022

BUSPUINHOOP NS IS VERWIJTBAAR


De problemen bij het vervangende busvervoer tijdens werkzaamheden aan het spoor zijn niet het gevolg van een tekort aan chauffeurs bij touringcarbedrijven, maar van nalatigheid van de NS. Dat stelt Voor Beter OV naar aanleiding van het fiasco rond het busvervoer tijdens spoorwerk tussen Meppel en Groningen en het negatieve reisadvies rond de aanstaande werkzaamheden tussen Geldermalsen en Utrecht. De werkzaamheden dienen nu te worden uitgesteld, vindt de reizigersorganisatie.

Voor al deze werkzaamheden geldt dat ze zeer lang van tevoren al bekend waren. Dat betekent dat de NS in de gelegenheid is geweest om tijdig bussen te bestellen, en dus vooraan in de rij te staan bij de levering van bussen en chauffeurs. Wie het eerst komt, het eerst maalt, dus. Met andere woorden: bij tijdige bestelling en goede afspraken met touringcarbedrijven speelt een vermeende schaarste van chauffeurs geen rol.

Al te gemakkelijk wordt door de NS tegen reizigers gezegd dat ze maar buiten de spits moeten reizen. Voor veel mensen is zulks wegens uiteenlopende redenen geen optie. Het OV dient zich te richten naar de maatschappelijke behoefte, en niet andersom. Daar komt nog bij dat ook op omleidingstrajecten de NS de dienstregeling heeft uitgedund, waardoor de reizigers op deze trajecten eigenlijk niet in de resterende treinen zullen passen.

Maar ook op de rol van ProRail valt wel wat aan te merken. Zo wil Voor Beter OV antwoord op de vraag waarom de aanstaande werkzaamheden tussen Geldermalsen en Utrecht niet zijn gecombineerd met het werk dat vorig jaar is gedaan toen het baanvak toch al twee keer negen dagen op slot zat wegens werkzaamheden. Daarnaast is de verschuiving van weekendwerk naar werk op doordeweekse dagen, met meer reizigershinder, een punt van zorg.

Gezien de te verwachten puinhoop door het ontbreken van behoorlijk vervangend busvervoer dienen de geplande werkzaamheden te worden uitgesteld en opnieuw te worden ingepland op een tijdstip dat er wél behoorlijk busvervoer zal zijn. Overigens heeft Voor Beter OV van de NS verlangd dat de IC-Direct (die een alternatief is voor reizigers tussen Limburg/Eindhoven en Schiphol/Amsterdam) gedurende de werkzaamheden, indien deze onverhoopt toch doorgang vinden, toeslagvrij zal zijn.

28 juni 2022

PRORAIL WIL ROLTRAPPEN AMSTERDAM ZUID SCHRAPPEN

Update 1 juli 10:00 uur

Nadat wij op 28 juni de in dit artikel opgenomen vragen aan ProRail stelden, kregen wij diezelfde dag nog antwoorden. Deze antwoorden waren echter zeer onduidelijk, of onbevredigend.

ProRail liet weten dat het om een tijdelijke maatregel gaat, in afwachting van de komst van een nieuw station. Die komst laat echter nog minimaal 3½ jaar op zich wachten, en zelfs dat is zeker niet gegarandeerd wegens de grote financiële en bouwkundige problemen rond het Zuidasdok, waarvan een nieuw station deel uitmaakt. En 3½ jaar is natuurlijk niet wat een weldenkend mens onder “tijdelijk” verstaat.

ProRail heeft niet onderzocht, hoeveel mensen in de tijdelijke situatie niet voor een vaste trap kiezen, maar voor de lift. Het is dus gewoon een slag in de lucht, en dat is weinig hoopgevend. Evenmin is berekend of de liften op het station voldoende capaciteit bieden.

Over de vraag of vaste trappen een grotere capaciteit hebben dan roltrappen van dezelfde breedte lopen de meningen uiteen. ProRail stelt dat de capaciteit van vaste trappen hoger is, wetenschappers zijn daarover verdeeld. Maar los daarvan, onze kritiek gaat over toegankelijkheid, niet over capaciteitsproblemen, die overigens hadden moeten worden opgelost door extra opgangen naar de perrons, eventueel uitkomend op een extra reizigerstunnel. De aanstaande reizigersgroei komt niet onverwacht.

ProRail is het niet eens met onze schatting dat 20% van de door ProRail beheerde liften in ons land defect is. Nu moeten wij toegeven dat deze schatting wellicht wat aan de hoge kant is, maar hoewel ProRail dus ontkent dat het percentage 20 bedraagt, kan ProRail niet aangeven, hoeveel liften dan wél door allerlei technische problemen buiten gebruik zijn. Op Twitter worden door reizigers gegevens over kapotte liften verzameld. Daar komt men al moeiteloos uit op zo’n 10%, en ook dat is natuurlijk een beschamend percentage. En het probleem wordt bij de reiziger neergelegd, die vooraf bij de klantenservice moet uitzoeken of een lift werkt (wat sowieso belachelijk is, en op de App wordt deze informatie niet getoond), en vervolgens maar moet hopen dat de NS inderdaad de benodigde assistentie verleent.

ProRail ontkent dat het om een bezuinigingsmaatregel gaat, maar veroorzaakte niet lang geleden nog opschudding door hardop na te denken over de mogelijkheid om roltrappen uit te zetten om energie te besparen. Slopen is inderdaad een (radicale) vorm van uitzetten…

Tot slot: voor zover wij hebben kunnen nagaan, heeft ProRail over het slopen van de roltrappen op station Amsterdam Zuid op geen enkele wijze overlegd met reizigers- of gehandicaptenorganisaties.

Reeds dinsdag 28 juni hebben wij ProRail nadere vragen gesteld. De strekking van die vragen is in grote lijnen gelijk aan wat wij hierboven schreven. ProRail heeft die tot heden nog niet beantwoord.


28 juni

ProRail wil op korte termijn de roltrappen op station Amsterdam Zuid vervangen door vaste trappen. Voor Beter OV vindt dat een zeer slechte zaak. Het gaat hier om een groot hoogteverschil dat reizigers op het op één na drukste station van Amsterdam dan op eigen kracht moeten overbruggen. De enkele liften op het station bieden onvoldoende capaciteit om de reizigers die matig ter been zijn, en nu de roltrap gebruiken, te kunnen faciliteren. Bovendien is ProRail berucht wegens de hoge defectenstand van zijn liften.

Voor Beter OV heeft ProRail om opheldering gevraagd:

Is bekend dat roltrappen een grotere capaciteit hebben dan vaste trappen?

Is onderzocht, hoeveel roltrapgebruikers straks niet voor een vaste trap kiezen, maar voor de lift? Denk aan mensen met hart-, long- of gewrichtsklachten. Denk aan senioren. Denk aan bezoekers van het nabijgelegen ziekenhuis. Denk aan mensen met omvangrijke bagage (richting Schiphol).

Is berekend of de liften (een per perron) dan wel genoeg capaciteit bieden om de extra toeloop van voormalige roltrapgebruikers te kunnen verwerken? Hoe wordt het tijdverlies van mensen die voor de lift in de rij staan gecompenseerd?

Is het ProRail wellicht ontgaan dat in ons land pakweg 20% van zijn liften wegens defecten buiten gebruik is? Heeft ProRail nagedacht over de vraag, wat te doen als op een station een lift het begeeft?

Is ProRail bekend met de toegankelijkheidseisen die gelden voor het OV en met zijn eigen rol daarin?

Heeft ProRail begrip voor de stelling dat het vervangen van roltrappen door vaste trappen slechts een bezuinigingsmaatregel is?


8 juni 2022

VEILIGHEID PRORAIL FAALT

Voor Beter OV is geschrokken van de uitkomst van het ProRail-onderzoek naar een ontsporing in Groningen, vorig jaar. Daaruit blijkt dat er langdurig geen behoorlijk onderhoud aan sporen en wissels is geweest, en dat ook inspecties met een meettrein sinds 2008 achterwege zijn gebleven.

Daardoor ontspoorde in Groningen een Arriva-trein op een wissel. De rails bleken zodanig te zijn versleten dat de spoorwijdte (de afstand tussen de binnenkanten van de rails) te groot was, waardoor de trein als het ware tussen de rails zakte.

Voor Beter OV constateert dat ProRail lessen uit het verleden niet ter harte neemt. Een aantal jaren geleden ontspoorde in Hilversum ook een trein op een wissel, met grote schade tot gevolg. Het was toen een kwestie van geluk dat de ontspoorde rein niet door een tegemoetkomede trein werd gegrepen. Ook toen was gebrekkig onderhoud de oorzaak. Dit incident heeft dus niet geleid tot structureel voldoende verbetering van onderhoud en controle van het spoor.

Voor Beter OV wil van ProRail weten, wat de spoorbeheerder nu gaat doen om te zorgen dat controle en onderhoud aan het spoor wél gewaarborgd worden. ProRail heeft inmiddels een ‘Verbeterprogramma Aantoonbaar Veilige Berijdbaarheid’ opgezet, maar wat dit programma precies inhoudt, is vooralsnog onduidelijk. Een programma met een stoere naam alleen is niet voldoende. Het gaat om de inhoud, om de maatregelen en zeer zeker ook om de continuïteit. Maatregelen mogen niet na verloop van tijd verwateren. In dit kader ziet Voor Beter OV ook een rol voor de Inspectie Leefomgeving en Transport.

3 juni 2022

VEEL TREINUITVAL DOOR PERSONEELSTEKORT

Zaterdag 4 juni moeten treinreizigers rekening houden met massale treinuitval.

NS-Intercity’s in de veelhoek Alkmaar - Haarlem - Den Haag - Maastricht - Utrecht - Amsterdam - Alkmaar vallen massaal uit, alsmede Sprinters op het traject Amsterdam - Uitgeest.

Bij Arriva rijden er rond Groningen fors minder treinen.

Voor Beter OV neemt vooral de NS de uitval ernstig kwalijk. Daar reden vorig weekend ook al minder treinen wegens personeelstekort. Naast deze uitval heeft de NS de dienstregeling structureel al verminderd, bijvoorbeeld tussen de Randstad en Arnhem/Nijmegen. In ruil voor deze vermindering zouden passagiers mogen verwachten, dat de resterende treinen dan wél rijden.


25 mei 2022

DELFT VANNACHT TOCH BEREIKBAAR PER TREIN

Mede onder druk van Voor Beter OV heeft de NS een oplossing gecreëerd voor de bereikbaarheid van Delft, vannacht.

Normaal gesproken is er in de nachten van woensdag op donderdag onderhoud van ProRail op het traject tussen Rotterdam en Den Haag, waardoor de nachttrein omrijdt en Delft inderdaad niet aandoet. Er rijden dan bussen van en naar Delft. De huidige krapte heeft er toe geleid dat er onvoldoende bussen, buschauffeurs en beveiliging beschikbaar zijn om capaciteit te bieden die past bij een evenement als vanavond, aldus de NS. De NS heeft met ProRail overlegd wat er mogelijk is om het onderhoud uit te stellen of geheel te laten vervallen. Uitkomst is dat het onderhoudsrooster voor een deel uitgesteld kon worden. Hierdoor heeft de NS een extra * trein naar Delft ingelegd met vertrek om 00:56 uur uit Rotterdam, die ook alle tussengelegen stations zal aandoen.

De NS doet er alles aan om de drukte na afloop van de wedstrijd (Feyenoord speelt een kampioenswedstrijd in Europees verband, die door duizenden fans in De Kuip wordt gevolgd) goed op te vangen. Naast de standaarddienstregeling worden waar mogelijk ook aanvullend stadiontreinen ingezet. Ook zullen diverse treinen rijden in langere composities en extra stops maken. Daarnaast heeft de NS ook een aantal extra zogenaamde ‘veegtreinen’ achter de hand om die indien nodig in te zetten. In nauwe samenwerking met security NS en de politie is er inzet van crowd control op en rond stations. Via schermen in de stad en in het stadion, en ook via Twitter van NS, wordt reizigers geadviseerd hun terugreis goed te plannen en tijdig op pad te gaan.

Voor Beter OV is blij dat er een oplossing is gevonden voor de bereikbaarheid van Delft. Een dergelijke creatieve aanpak zien wij graag.

* Een oplettende reiziger wees ons op het volgende: over die door de NS gebruikte term “extra” valt te twisten. Deze trein rijdt iedere woensdagnacht, dus dit is geen extra trein. Deze had sowieso gereden en valt dus niet onder de verbindingen die komende nacht niet konden worden verbust. Hij rijdt gewoon net als iedere woensdagnacht.

treinposities laat zien: de trein van rotterdam 0:56 rijdt gewoon iedere woensdag


22 mei 2022

EXCUSES NS BUSPUINHOOP VAN NUL EN GENERLEI WAARDE

De gebeurtenissen van zaterdagavond rond de treinvervangende bussen vanaf Meppel zijn ronduit schandalig en zijn voor 100% aan de NS toe te rekenen.

Reizigers die met een late trein in Meppel arriveerden, en met de treinvervangende bus moesten doorreizen naar Hoogeveen, Meppel en Groningen, constateerden dat de laatste bussen, die dus aansluiting hadden moeten geven op deze trein, waren afgelast.

Het NS-personeel ter plaatse, echter, was reeds vertrokken. Zonder zich om deze reizigers te bekommeren. Lekker naar huis. Dit meldt de Groningse omroep OOG-TV .

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “De NS heeft recentelijk excuses aangeboden voor de puinhoop die onder verantwoordelijkheid van de NS is ontstaan. Maar dat de NS daarna de reizigers zo in de steek heeft gelaten, onder het motto “zoek het maar uit”, maakt dat deze excuses van nul en generlei waarde zijn. Bij excuses, immers, hoort ook de inspanning, de begane omissie niet nogmaals te laten gebeuren.”

18 mei 2022

GEVAARLIJKE CHAUFFEUR NS-BUS DOOR POLITIE AAN DE KANT GEZET

Na een reeks door hem gepleegde verkeersovertredingen werd de chauffeur van een NS-bus met zijn bus door de politie bij Hoogeveen van de weg gehaald. Bij nadere controle bleek de chauffeur ook de rijtijdenwet te hebben overtreden. Dit meldt de website Sikkom . Reizigersclub Voor Beter OV is geschokt door het gemarchandeer met de veiligheid van reizigers.

Dat NS-reizigers worden vervoerd door een onderaannemer die onbekwaam personeel achter het stuur zet, gaat alle perken te buiten. Voor Beter OV is blij dat ook de Inspectie Leefomgeving en Transport ter plaatse is. De NS is uitgenodigd om te reageren op het incident, maar heeft daarvan geen gebruik gemaakt.

Al sinds de start van de werkzaamheden aan het spoor tussen Meppel en Assen een puinhoop. Veel te weinig bussen, wachttijden die kunnen oplopen tot 3 uur en reizigers die zelf achter hun geld aan moeten gaan als ze extra hebben betaald voor een door NS geadviseerde omreis.

Voor Beter OV treedt met NS en ProRail in overleg over het in uiterste instantie opschorten van grote spoorwerkzaamheden zolang een behoorlijk vervangend busvervoer niet kan worden gegarandeerd.


TERUGGAVEFORMULIER TEVEEL BETAALDE REISKOSTEN ONVINDBAAR

Via Twitter werden wij getipt: er is een teruggaveformulier voor reizigers die tussen Meppel en Zwolle wegens het ontbreken van treinvervangende bussen noodgedwongen op advies van de NS via Leeuwarden zijn omgereisd.

Allereerst hebben we gekeken naar het prijsverschil tussen “rechtstreeks” en “via Leeuwarden”. Als voorbeeld kozen we de reis van ons hoofdkwartier in Amsterdam naar Assen, vol tarief.

Amsterdam - Assen € 27
Amsterdam - Leeuwarden - Assen € 44
Prijsverschil € 17
Maar dat ze teveel betalen zien reizigers dus pas wanneer ze de moeite nemen om beide reizen in de planner in te voeren om de getoonde prijzen te vergelijken. Veel passagiers checken te goeder trouw in, uit (NS), in, uit (Arriva), in, uit (NS). Dat doen ze in de veronderstelling dat ze het juiste tarief wel zullen betalen.

Reizigers moeten dus actief achter hun eigen teveel betaalde geld aan. Of er op de desbetreffende stations verwijzingen naar het restitutieformulier op ns.nl staan (lichtkranten, posters etc), is niet bij ons bekend. Maar op ns.nl wordt niet naar dat formulier verwezen. Niet in de planner, zelfs niet bij het omreisadvies via Leeuwarden.Wij vinden dat echt heel slecht, en zullen morgen van de NS verlangen dat al het teveel betaalde geld, ook van de dagen voordat het teruggaveformulier op ns.nl verscheen, door de NS actief wordt terugbetaald. Dus niet volgens het -in uiterst lelijk Nederlands zo genoemde- “piepsysteem”, maar uit eigener beweging door de NS zelf..

18 mei 2022

BEROERDE TREINBUSDIENST BLIJFT ONBESTRAFT

Ook vandaag faalt het door de NS ingehuurde vervangende busvervoer tussen Meppel, Assen en Groningen. Opnieuw verkondigt de NS op zijn website dat de oorzaak “grote drukte” is, terwijl de werkelijkheid is, dat er veel te weinig bussen rijden.

Zelfs reizigers die vanuit bijvoorbeeld de Randstad, Zwolle of Meppel naar Assen willen, wordt nu geadviseerd om via Leeuwarden en Groningen om te reizen, in plaats van de treinvervangende bus van Meppel naar Assen te nemen.Voor Beter OV merkt op:

1. De treinen tussen Zwolle, Meppel en Leeuwarden zijn structureel te kort om de extra reizigers behoorlijk te kunnen vervoeren.
2. Omreizen via Leeuwarden en Groningen naar bijvoorbeeld Haren of Assen is duurder: passagiers moeten omchecken voor hun reisgedeelte per Arriva-trein en er worden meer kilometers afgelegd. Reizigers betalen dus teveel. Onduidelijk is, hoe de NS het teveel betaalde terug gaat betalen.
3. De punctualiteit van treinen (vertraagd, uitgevallen) is in de concessie gebonden aan een minimaal te leveren kwaliteit. Over de uitval en vertraging van treinvervangend busvervoer zijn geen kwaliteitscritera opgenomen. De NS komt met het schandalig slechte busvervoer nu ongestraft weg.17 mei 2022

VERVANGBUSVERVOER OOK VANDAAG PUINHOOP

Ook vandaag is het door de NS bestelde busvervoer ter vervanging van de treindienst Meppel - Assen - Groningen een beschamende puinhoop. Overdag rijden er zeer weinig bussen, en vanaf vanavond 8 uur zal het busvervoer nagenoeg stilvallen.

Terwijl eerder het omreizen via Leeuwarden werd afgeraden, wordt dit nu juist wél geadviseerd. De NS heeft eindelijk afspraken met Arriva gemaakt over inzet van langere treinen tussen Leeuwarden en Groningen waar nodig. Onduidelijk is nog, of eventuele meerkosten (uitchecken bij NS en inchecken bij Arriva v.v.) door de NS aan reizigers worden vergoed.Op Teletekst spreekt de NS van grote drukte, waarmee wordt gesuggereerd dat er sprake is van een onverwachte toeloop van reizigers. Maar de waarheid is natuurlijk dat de NS geen goede afspraken heeft gemaakt met de touringcaronderneming die het busvervoer heeft aangenomen.Er wordt gesuggereerd dat de touringcaronderneming last heeft van een tekort aan chauffeurs. Dit is hoogstens de halve waarheid. Naar het zich laat aanzien, heeft de busonderneming chauffeurs onttrokken aan de treinvervangende ritten, om ze in te zetten op meer lucratieve klussen. De NS en de reiziger hebben het nakijken.16 mei 2022

PRIJSSTIJGING PRORAIL NIET ONVERWACHT

De door ProRail aangekondigde stijging van de gebruiksvergoeding voor het jaar 2023 komt niet onverwacht. De aangekondigde stijging van 12% is nauwelijks hoger dan de stijging van de Consumenten Prijs Index (CPI).

De kosten die ProRail maakt, stijgen met name door de sterk toegenomen prijzen van staal (met name voor spoorrails en bovenleidingmasten) en energie. Schaarste van veel producten is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, en heeft een prijsopdrijvend effect. Ter vergelijking: ook de prijzen van benzine en dieselolie voor personenauto’s zijn zeer fors gestegen.

Ook is er een op instigatie van de ACM nieuwe rekenmethode voor de gebruiksvergoeding door ProRail vastgesteld. ProRail heeft de kostenstijging die daaruit voortvloeit weten te matigen.

Voor Beter OV heeft begrip voor de prijsstijging en hoopt dat de vervoerders op het spoor alles op alles zullen zetten om de tariefstijging voor reizigers binnen de perken te houden.13 mei 2022

OOK VANDAAG GEEN BUSDIENST MEPPEL - ASSEN - GRONINGEN

Ook vandaag rijden er nagenoeg geen treinvervangende bussen tussen Meppel, Hoogeveen, Assen en Groningen. Zie verder de berichtgeving hieronder. Kijk ook eens op onze OV-imagometer .

12 mei 2022

BUSUITVAL MEPPEL - GRONINGEN ECONOMISCH DELICT

Het uitvallen vanavond van de treinvervangende busdiensten tussen Meppel en Groningen en tussen Meppel, Hoogeveen en Assen is een economisch delict. Dat constateert reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV.

Wegens spoorwerkzaamheden rijden er geen treinen tussen Meppel en Groningen. Daarvoor in de plaats heeft de NS vervangende bussen gehuurd, maar vanavond rijden er nauwelijks bussen op dit traject. De ingehuurde touringcaronderneming heeft dus niet de capaciteit geleverd die hij wel aan de NS verkocht had.

Onduidelijk is op dit moment, op welke wijze de NS dit busvervoer heeft geregeld, maar in alle gevallen is het niet rijden van de beloofde bussen een economisch delict. Of de bussen nu hadden moeten rijden op grond van een aanbesteding, een onderhandse opdrachtverlening of een beschikbaarheidscontract, in alle gevallen heeft de busonderneming wel een betaalde opdracht aanvaard en daarmee andere ondernemingen deze opdracht voor de neus weggekaapt, terwijl de beloofde capaciteit niet kon worden geleverd. Hierdoor is de markt verstoord, niet alleen ten koste van andere busondernemingen, maar vooral met de reiziger als gedupeerde.

Voor Beter OV onderzoekt de mogelijkheden, een strafklacht in te dienen en in samenwerking met de NS een behoorlijke schadeloosstelling voor gedupeerde reizigers te verkrijgen.


ZORGEN OM PERSONEELSTEKORT NS

Voor Beter OV is bezorgd over de gevolgen van het tekort aan rijdend personeel en onderhoudsmensen bij de NS. Reeds geruime tijd wordt door reizigers geklaagd over te grote drukte in treinen die korter zijn dan gebruikelijk, en nu heeft de NS het inkorten en opheffen van treinen tot beleid verheven.

Op korte termijn wordt het veel bejubelde “elke tien minuten een trein” op de route Nijmegen - Rotterdam teruggedraaid. Daarnaast waarschuwt de NS dat ook op andere trajecten in de dienstregeling zal moeten worden gesneden en dat het inkorten van treinen vaker voor zal gaan komen.

Reizigers dienen te worden gecompenseerd voor deze verslechteringen, vindt Voor Beter OV. Zo dient Geld Terug Bij Vertraging te worden toegekend op basis van de volledige dienstregeling, en niet op basis van de beperkte dienstregeling. Ook wanneer mensen een te drukke trein aan zich voorbij laten gaan om de volgende, minder drukke trein te nemen, dienen zij daarvoor te worden gecompenseerd. Ook dient de door de Rijksoverheid toegekende vergoeding voor het wegens de nasleep van de Corona-pandemie afgenomen aantal reizigers te geschieden op basis van de volledige dienstregeling. Indien de NS die volledige dienstregeling niet biedt, dient een evenredig deel van deze beschikbaarheidsvergoeding te worden overgeheveld naar het stads- en streekvervoer, voorzover daar wél de volledige dienstregeling wordt geboden.

Naast het door de NS reeds uitnodigen van gepensioneerde medewerkers om in deeltijd terug te komen, doet Voor Beter OV nog een tweetal aanbevelingen.
* Ga tijdelijk soepel om met het aantal rijtuigen dat een conducteur maximaal mag begeleiden, zodat treinen niet wegens conducteurstekort hoeven te worden ingekort;
* Zet het renoveren van treinstellen (zoals de verbouwing van dubbeldekstreinen in de Haarlemse werkplaats) op een lager pitje en leg de nadruk op regulier onderhoud en reparaties (en desnoods tussenrevisies in afwachting van de geplande grondige renovatie) , zodat het aantal beschikbare treinen zo goed mogelijk op peil blijft.

Voor Beter OV en NS hebben afgesproken, contact te blijven onderhouden over de personeelsproblemen en de gevolgen voor de reizigers.
14 april 2022

INSPECTIE ONDERZOEKT MISLUKTE EVACUATIE 29 MAART

Op verzoek van Voor Beter OV onderzoekt de Inspectie Leefomgeving en Transport de mislukte evacuatie van de inzittenden van een gestrande trein. Passagiers zaten op 29 maart 5½ uur opgesloten in een gestrande trein op de HSL tussen Rotterdam en Breda.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op straffe van handhavend optreden al eerder de NS en ProRail opgedragen de gang van zaken rond evacuaties te verbeteren om langdurige opsluiting van reizigers te voorkomen. Aan deze opdracht van de Inspectie hebben NS en ProRail bij het incident op 29 maart geen gehoor gegeven.

Voor Beter OV is blij dat de Insectie het verzoek om een onderzoek in te stellen heeft gehonoreerd. In de loop van de volgende week worden de eerste uitkomsten verwacht.11 april 2022

BRIEVEN AAN NS EN IenW OVER FAALZONDAG

Voor beter OV is nog steeds zeer ontevreden over de blamage van de NS op zondag 3 april. Reizigers en hun belangenbehartigers worden voor “beste stuurlui aan wal” uitgemaakt, en de onderzoeksvragen zijn mogelijk onvolledig. Daarom schreef Voor Beter OV brieven aan de NS en aan de staatssecretaris.

De brieven leest u onderstaand.

Aan de raad van bestuur van de NS
t.a.v. mevrouw Marjan Rintel
en de heer Tjalling Smit
Postbus 2025
3500 HA Utrecht
Tevens per e-mail

Amsterdam, 8 april 2022

BETREFT: ONDERZOEKSVRAGEN GROTE TREINSTORING ZONDAG 3 APRIL 2022

Geachte mevrouw Rintel, geachte heer Smit,

Ook de Maatschappij Voor Beter OV vindt de prestaties van de NS van zondag 3 april ver onder de maat. Door uw bedrijf zijn mensen die commentaar op de gebeurtenissen hebben geleverd, in sociale media uitgemaakt voor “beste stuurlui aan wal”. Waar hier reizigers en hun belangenbehartigers worden aangesproken, vinden wij dat een belediging. Deze is ongepast, zeker gezien de verrichtingen van de NS.

Intermezzo: wij raadpleegden de website van Onze Taal:
Waar komt het spreekwoord 'De beste stuurlui staan aan wal' vandaan?
Dit spreekwoord wil zeggen dat iemand die een karwei niet hoeft te doen en alleen maar toekijkt, vaak wel beter dan de uitvoerder(s) denkt te weten hoe het moet worden aangepakt.
Daarbij is het nog maar de vraag of hij het écht beter zou kunnen. Zolang je dat niet hoeft te bewijzen, kun je jezelf makkelijk voordoen als 'expert'. Of zoals het Woordenboek der Nederlandsche Taal het verwoordt: "het is gemakkelijk om te zeggen hoe iem. zou moeten handelen of om kritiek uit te oefenen, wanneer men zelf niet voor de moeilijkheid staat". Het spreekwoord is een sneer aan het adres van de betweters: de beste stuurlui is spottend bedoeld.


Ook Voor Beter OV heeft op en na 3 april standpunten naar voren gebracht. Ook wij zijn dus volgens de NS “betweters”.

Maar goed, betweters of geen betweters, toch nemen wij de vrijheid om “ te weten hoe het moet worden aangepak t”. Welke “ het ”? Het onderzoek dat u laat uitvoeren naar aanleiding van uw falen op zondag 3 april.

Als het goed is, hebt u alle onderstaande onderzoeksvragen ook meegenomen in uw opdracht aan de onderzoekers van de gang van zaken op 3 april. Maar mocht u door een kleine vergissing zijn vergeten een of meerdere van deze vragen te stellen, dan dringen wij er met klem op aan dat u deze vragen alsnog in het onderzoek laat meenemen.

1.   Is bij het opladen in het computersysteem van de dienstregeling met de personeelsdiensten en materieelposities iets mis is gegaan zonder dat het is opgemerkt of is ingegrepen?
2.   Wat is de rol geweest van het OCCR, hoe is daar samengewerkt, waarom heeft het OCCR geen pendeldiensten georganiseerd? In hoeverre kon ProRail nog steeds een veilig treinverkeer (al dan niet in de vorm van pendeldiensten) faciliteren?
3.   In hoeverre speelde kwetsbaarheid voor externe factoren (hacks, DDOS-aanvallen) van de getroffen NS-systemen een rol? Welke rol? Was er een aanval of een hack?
4.   Waarom heeft de NS de OV-chipkaartlezers bij de toegangspoortjes op stations niet aangepast, zodat houders van korting- en vastrechtproposities die alleen in het weekend geldig zijn, op maandag alsnog van hun korting- of gratis reisrecht gebruik konden maken?
5.   Op welke wijze is op centraal niveau kennis genomen van de bereidwilligheid van NS-conducteurs en -machinisten om nog treindiensten te gaan rijden, zodat gestrande reizigers zondagavond alsnog hun (thuis)bestemming konden bereiken? Waarom is dit aanbod niet gehonoreerd, ondanks dat er wel lege reizigerstreinen hebben gereden?
6.   Een robuustere dienstregeling kan worden gereden door het “rondje rond de kerk”. Had deze werkwijze als standaardmethode de gebeurtenissen van zondag kunnen voorkomen of minder ernstig kunnen laten zijn?

Afschriften van deze brief zonden wij o.a. aan de Raad van Commissarissen van de NS, de Staatssecretaris van IenW, ProRail, de regionale spoorvervoerders en OV-NL.

Hartelijke groeten vanaf de wal,

Maatschappij Voor Beter OV,
Rikus Spithorst,
voorzitter


AAN: De Staatssecretaris van IenW
Mevrouw V. Heijnen
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Tevens per e-mail

Amsterdam, 8 april 2022

BETREFT: ONDERZOEKSVRAGEN GROTE TREINSTORING ZONDAG 3 APRIL 2022

Geachte mevrouw Heijnen,

Bijgevoegd treft u de brief aan die wij heden zonden aan de Raad van Bestuur van de NS.

Wij richten ons ook tot u. Het heeft ons goed gedaan dat u in de media en tijdens het Vragenuurtje in de Kamer onomwonden uw ontevredenheid over de gang van zaken op het spoor van zondag 3 april hebt uitgesproken. Door uw woorden voelen reizigers en hun belangenbehartigers (zoals wij) zich gesteund. Ook wij zijn zeer ontevreden over de gebeurtenissen van 3 april.

In bijgevoegde brief uiten wij ons ongenoegen over het afschilderen van reizigers en hun belangenbehartigers als “beste stuurlui aan wal”. Voorts dienen wij een aantal onderzoeksvragen in. Wij hopen dat u de beantwoording door de NS van de door ons gestelde vragen zult willen bevorderen, en gaarne nemen wij kennis van uw mening over onze brief aan de NS.

Openhartig delen wij ook onze mening omtrent uw ambtsvoorgangers met u. Wij vinden dat deze de NS te zeer de hand boven het hoofd hebben gehouden. Veel reizigersonvriendelijk gedrag is toch geaccepteerd en de door uw ambtsvoorganger opgestelde concept-vervoerconcessie waarborgt reizigersbelangen onvoldoende. Wij betreuren ook het nagenoeg volledig buitenspel zetten van andere spoorwegondernemingen die hebben laten zien dat ze zeer goed voor de reizigers kunnen zorgen en op de aan hen overgedragen spoortrajecten door de jaren heen een forse reizigersgroei en fors gegroeide reizigerstevredenheid hebben weten te realiseren. Wij hopen dat u de gelegenheid te baat wilt nemen, in de spoorordening en de vervoerconcessie de belangen van reizigers beter te borgen.

Een nadere kennismaking met u zouden wij zeer op prijs stellen. Dat onze organisatie niet vooraan op de wachtlijst daarvoor staat, begrijpen we.

Een afschrift van deze brief zonden wij o.a. aan de Raad van Bestuur van de NS.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,
Rikus Spithorst,
voorzitter3 april 2022

DRAMATISCHE ZONDAG VOOR NS-REIZGERS

23:00 uur

Er is nog geen duidelijkheid over de geldigheid voor morgen (maandag) van Weekendvrij, Weekenddal, Weekendstudent enzovoort. Het kan toch niet zo zijn dat houders van dit soort kortingproposities ook nog worden bestolen doordat ze op weg naar huis gisteren noodgedwongen van hun reis moesten afzien. Wij hebben de eis dat weekendproposities ook morgen geldig zijn, bij de NS neergelegd. We wachten ongerust op antwoord.

21:00 uur

Ons bereiken berichten van ontevreden NS-personeelsleden, die vanavond graag nog wat treinen hadden willen rijden om de gestrande passagiers zo goed en zo kwaad als het gaat naar hun bestemming te brengen. Dat de NS dit aanbod niet honoreert, is grove nalatigheid. Dat de NS zich in allerlei bochten wringt om de gang van zaken uit te leggen, doet daar niets aan af. Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “In gelul kan je niet reizen, zeg ik, om mijn helaas veel te jong overleden stadgenoot Jan Schaeffer te parafraseren.”

De NS dient reizigers onverkort schadeloos te stellen voor kosten die zij hebben moeten maken. Te denken valt aan kosten voor vervangend vervoer, maar ook aan verblijfskosten zoals hotelovernachtingen, een broodje en warme drank.


20:00 uur

Zoals wij de hele dag op ons Twitter-kanaal hebben voorspeld, rijden er de rest van de dag geen #NS-treinen. Een ronduit beschamende vertoning. Reizigers op stations, vaak ver weg van hun woonplaats, worden door de NS totaal aan hun lot overgelaten. De uitspraak van directielid Tjalling Smit, “We bieden de reizigers onze excuses aan. We realiseren ons heel goed dat we nu een enorm beroep doen op het begrip en zelfredzaamheid van de reiziger. Dat is niet wat onze reizigers van ons mogen verwachten en van ons gewend zijn” is weliswaar schuldbewust, maar met deze woorden komen reizigers niet thuis of op een veilige overnachtingsplek.

Ronduit verbazingwekkend is, dat de NS de hele middag al weigerde om in te gaan op onze vraag over hackersactiviteiten, terwijl de NS sinds ons bericht over de hack wél richting nieuwsmedia opeens aan het ontkennen is geslagen dat hun systemen gehackt zijn. Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Onze vraag pas nadat wij hebben gepubliceerd beantwoorden, maar na publicatie wel richting media gaan ontkennen, is een wonderbaarlijke wijze van communiceren. Dat klopt niet.”

18:00 uur

De NS kan of wil niet reageren op onze vragen over de grote computerstoring waardoor alle NS-treinen zijn stilgevallen. Ons bereiken van verschillende kanten berichten dat de computerproblemen hoogstwaarschijnlijk het gevolg zijn van activiteiten van hackers. Dit hebben wij om 3 uur vanmiddag expliciet aan de NS voorgelegd. Sindsdien hebben wij meermaals aangedrongen op een reactie. Tevergeefs.

Uit het feit dat de NS het gehackt zijn van hun computersysteem niet kan of wil ontkennen, leiden wij af dat hackersactviteiten inderdaad ten grondslag liggen aan de computerproblemen bij de NS, waardoor het NS-treinverkeer al sinds 11 uur vanmorgen stil ligt. Uitgezocht moet nu worden, in hoeverre de vitale systemen binnen de OV-sector voldoende beschermd zijn tegen aanvallen van buitenaf.

16:00 uur

Inmiddels is duidelijk dat rond 9 uur vanmorgen de reisinformatie van de NS de geest gaf. Rond 11 uur viel het treinverkeer bij de gehele NS stil. Inmiddels wordt door NS verwacht dat hun treinverkeer op zijn vroegst om 8 uur vanavond mondjesmaat kan worden opgestart.

Van diverse zijden komen berichten tot ons over de oorzaak van de landelijke NS-storing. Wij hebben een uur geleden de NS om opheldering gevraagd. Blijft deze opheldering uit, dan publiceren wij de bij ons bekende, en door NS niet ontkende, achtergronden.

14: 00 uur

Voor Beter OV is woest over de totale uitval van de NS-treinen. De regionale vervoerders rijden, maar tot minstens 17 uur staan alle NS-treinen stil. Voorman Rikus Spithorst: “Normaal zouden we na deze zoveelste blamage het vertrek van de CEO eisen. Maar ja, die verlaat het zinkende schip toch al. Hoe worden gestrande reizigers nu opgevangen?”

Bij de NOS vertelt de NS een raar verhaal over de storing. Kort samengevat: “ het planningssysteem stuk en dus kan niet veilig gereden worden”. Voor Beter OV is hiervan niet onder de indruk. Immers, de veiligheid wordt primair verzorgd door ProRail met o.a. seinen langs de baan.

De streekvervoerders melden inmiddels dat de maximale capaciteit van hun bussen is bereikt. Die bieden dus niet langer een alternatief voor de (niet rijdende) NS-trein. Regionale treinen van de onafhankelijke vervoerders (behalve van NS-dochters) rijden wel.

Voor Beter OV heeft aan de NS om een nadere toelichting gevraagd. Daar heeft de NS nog niet op geantwoord.treinverkeer NS in het hele land plat (foto @daniel5140)


30 maart 2022

“NA UITGELEKTE SOLLICITATIE GEEN BOEGBEELDROL MEER VOOR RINTEL”

Voor Beter OV is verbaasd over het bericht dat NS-president-directeur Marjan Rintel heeft gesolliciteerd als CEO van de KLM. De reizigersorganisatie kent Rintel als energiek en zeer betrokken bij de NS. Dat ze de NS de rug wil toekeren, komt onverwacht.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Iedereen heeft het recht om te solliciteren. Reden kan zijn dat elders meer geld te verdienen valt, dat de nieuwe werkgever aantrekkelijker wordt gevonden, maar ook onvrede met de huidige functie of werkgever kan een rol spelen. Die sollicitatievrijheid geldt dus ook voor Marjan Rintel. Het is pijnlijk, dat haar sollicitatie bij de KLM is uitgelekt. Dat is niet haar schuld, maar nu haar externe sollicitatie op straat ligt, is Marjan Rintel naar onze mening helaas niet meer te handhaven als boegbeeld van de NS.”

Voor Beter OV ziet voormalig NS-topman Roger van Boxtel graag terugkeren als interim-CEO. Spithorst: “Van Boxtel is ingewerkt en beschikbaar, ligt goed bij personeel en reizigers en heeft goede Haagse contacten. Ook voor reizigersvertegenwoordigers is Van Boxtel zeer toegankelijk.”

30 maart 2022

NS EN PRORAIL OVERTREDEN SPOORWEGWET MET MISLUKTE EVACUATIE

De NS en ProRail overtreden de Spoorwegwet en de ARBO-wet door reizigers niet tijdig uit een gestrande trein te evacueren. Gisteren zaten passagiers 5½ uur opgesloten in een gestrande trein op de HSL tussen Rotterdam en Breda. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op straffe van handhavend optreden al eerder de NS en ProRail opgedragen de gang van zaken rond evacuaties te verbeteren om langdurige opsluiting van reizigers te voorkomen.

Aan deze opdracht van de Inspectie hebben NS en ProRail bij het incident van gisteren geen gehoor gegeven. De trein was gisterochtend stil komen te staan in een zogeheten spanningssluis. Deze spanningssluizen zijn berucht door het herhaaldelijk stilvallen van treinen. Dat deze spanningssluis niet voor evacuatiebussen bereikbaar bleek te zijn, is een ernstige tekortkoming, die sinds de opdracht van de Inspectie dus niet is opgelost, terwijl er sinds het uitvaardigen van die opdracht jaren zijn verstreken. Ook was er blijkbaar geen diesellocomotief beschikbaar om de gestrande trein op redelijke termijn weg te slepen naar een nabijgelegen station.

Veel vragen zijn nog niet beantwoord. Hoe waren de klimaatbeheersing en luchtverversing in de gestrande trein? Zijn de reizigers voorzien van water en iets te eten? Bleven de toiletten in de trein werkzaam? Daarnaast zijn er natuurlijk vragen over hoe het kon dat de evacuatie als zodanig 5½ uur op zich heeft laten wachten.

Voor Beter OV is van mening dat de Inspectie Leefomgeving en Transport nu jegens NS en ProRail handhavend zal moeten optreden. Daarnaast leveren overtredingen van de Spoorwegwet een strafbaar feit op, dus zal ook het OM zich over de kwestie moeten buigen, zo vindt de reizigersorganisatie.

29 maart 2022

OORLOG OEKRAÏNE LEIDT TOT TEKORT AAN SPOORSTAVEN


Voor Beter OV is bezorgd over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de railsector in ons land. Doordat veel staal in Oekraïne wordt geproduceerd, en de levering daarvan is stilgevallen, stokt de fabricage van railstaven voor trein, tram en metro. Ook de fors gestegen gasprijzen leiden tot stillegging van de fabricage van spoorrails, waartoe staal moet worden omgesmolten en in de vorm van rail gegoten. Ook is niet te voorspellen hoe de prijsontwikkeling ten gevolge van deze schaarste zal zijn.

Dat betekent dat spoorvervangingswerkzaamheden spaak kunnen lopen doordat nieuwe spoorrails in onvoldoende mate beschikbaar zijn. Ook is het door de onvoorspelbare prijsontwikkeling van -in het bijzonder, maar niet uitsluitend- spoorrails voor aannemers erg lastig om offertes uit te brengen.

Er is nu overleg gestart tussen ProRail, andere spoorinfrabeheerders, aannemers en het ministerie van IenW om te komen tot een oplossing voor deze problematiek.

Naar de mening van Voor Beter OV dient dit overleg gericht te zijn op waarborging van het vervoer van reizigers en goederen. Continuïteit is van belang, maar ook een eerlijke verdeling van financiële risico’s. De kosten mogen niet uitsluitend worden afgewenteld op de reiziger, die een hogere gebruiksvergoeding ziet doorberekend in de treintarieven. Het OV is nu extra belangrijk omdat, eveneens door de oorlog in Oekraïne, ook voor particulieren de benzine- en dieselprijzen de pan uit rijzen, waardoor vervoer per personenauto voor velen welhaast onbetaalbaar is geworden.


6 maart 2022

DEN HELDER SLECHT BEREIKBAAR PER TREIN


Den Helder is de laatste tijd slecht per trein bereikbaar. De NS heeft een oude gewoonte in ere hersteld: korte keringen.

Wat zijn dat, korte keringen? De trein uit de richting Nijmegen, Amsterdam en Alkmaar arriveert in Den Helder, en moet slechts enkele minuten later weer vertrekken richting Nijmegen. Wanneer de trein richting Den Helder onderweg enige vertraging oploopt, kan die niet meer op tijd vanuit Den Helder de terugreis aanvaarden. Om dat op te lossen, keert zo’n trein volgens dit systeem dan eerder om, bijvoorbeeld in Schagen of Anna Pawlona. Dat is fijn voor de tijdige terugreis van de trein, maar passagiers naar en van Den Helder zijn van die aanpak dan de dupe. Zij moeten dan een half uur wachten op de volgende trein.

Op aandringen van Voor Beter OV en de Helderse reizigersactivist Edwin de Hond heeft de NS zo’n twee jaar geleden deze beruchte korte keringen vervangen voor lange keringen. De trein staat dan niet slechts enkele minuten stil in Den Helder, maar ruim een half uur. Zijn voorganger vertrekt dan in plaats van deze trein, enzovoorts. Daardoor hoeft er bij vertraging dus in principe niet meer te worden ingekort. Dit leidt tot een betrouwbare treindienst naar en van Den Helder.

Sinds enige tijd is deze verbetering door de NS teruggedraaid, en wordt weer kort gekeerd. Meerdere keren per dag valt de trein naar en van Den Helder nu uit.

Voor Beter OV betreurt dit ten zeerste, en heeft in de loop van vorige week de NS om opheldering gevraagd. Gezien het door Corona veroorzaakte personeelstekort valt voor de korte kering als tijdelijke maatregel wel wat te zeggen, omdat je dan een machinist en een conducteur uitspaart, maar dit moet dan wel zo kort mogelijk duren. De NS kon de vragen van Voor Beter OV nog niet beantwoorden.

Voor Beter OV hoopt op korte termijn alsnog een reactie van de NS te krijgen en komt dan op deze website op de kwestie terug.


19 februari 2022

VANDAAG TOCH GEEN NS-TREINEN

14:45 uur

In tegenstelling tot de regionale vervoerders, zal de NS vandaag de treindienst de facto niet meer hervatten. Uitsluitend in Limburg rijdt de NS op een enkel traject zeer mondjesmaat een treindienst. Ons bereikt zelfs het bericht dat de NS het rijdend personeel voor vandaag naar huis heeft gestuurd. Regionale vervoerders zetten waar mogelijk dus wel treinen in.


13:15 uur

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen rijden er nog geen treinen, in ieder geval niet op het Hoofdrailnet. De NS-reisplanner, die eerder plat lag, werkt weer, maar laat nergens beschikbare treinen zien, zo wees een steekproef uit.

Op Amsterdam Amstel wordt aangekondigd dat er de hele dag geen treinen zullen rijden

bron: Twitter11:30 uur

Voor Beter OV heeft veel waardering voor de mensen van ProRail en zijn (onder)aannemers die alles op alles zetten om de ravage die de storm gisteren heeft aangericht op te ruimen en de schade te repareren. Vooral bovenleidingen en draagconstructies zijn door omgewaaide bomen in het hele land ernstig beschadigd.

Vanaf het middaguur wordt de treindienst hier en daar mondjesmaat opgestart. De capaciteit zal echter gering zijn. Daarom raadt Voor Beter OV mensen af per trein op reis te gaan als dat niet dringend noodzakelijk is.


18 februari 2022

REISADVIES ZATERDAG: ZIE AF VAN TREINREIS


22:30 uur

De storm heeft op meer dan vijftig plaatsen grote schade aan het spoor aangericht. Veel bomen, maar ook bijvoorbeeld containers en delen van daken op het spoor en in de bovenleiding. Wij raden reizigers af, morgen per trein op reis te gaan. Onze inschatting, op grond van de informatie die wij nu hebben, is dat de kans op een behoorlijk bruikbaar spoorsysteem morgen nagenoeg nul is. Zoals gezegd is er overal forse schade, en reparatie kan veelal nog niet beginnen zolang het stormt.

Vervoerders hebben vandaag getracht hun reizigers zo goed mogelijk te informeren over het wel of niet rijden of varen van hun diensten. Een slechte uitzondering is GreenCityTrip. Hun nachttrein naar Praag kan voorlopig niet rijden. Maar deze trein wordt “niet opgeheven”, hij gaat op enig moment wel rijden, dus reizigers hebben (volgens GreenCityTrip) geen recht op teruggave van hun ticket. Maar reizigers wordt niet medegedeeld, wanneer hun trein wel gaat rijden. Zij dienen dus op een station zonder voorzieningen op een perron te gaan zitten wachten op hun trein, terwijl ze in het ongewisse verkeren over het wat en hoe. De vertraging kan wel oplopen tot een hele dag. Maar zelfs het telefoonnummer van GreenCityTrip kan niet worden gebeld om informatie. Deze schandalige gang van zaken dient zeker te worden meegenomen in de door ons verlangde evaluatie.

17:00 uur

Wij hebben contact gehad met ProRail over de vraag in hoeverre de spoorinfrastructuur morgen weer berijdbaar zal zijn. Er is veel schade en ProRail kan nog niet voorspellen hoe het morgen met de beschikbaarheid van het spoor gesteld zal zijn. Vannacht worden er inspecties uitgevoerd.

15:00 uur

In Groningen staken Qbuzz en Arriva de busdiensten om respectievelijk 15 en 16 uur. Dat is niet onlogisch omdat de storm pas wat later in de middag het Oostelijk deel van ons land bereikt. Om die reden is het vreemd dat ProRail wel vanaf 14 uur de treindienst in het hele land heeft gestaakt, ook voor regionale vervoerders in het Oostelijke deel van ons land.

Uit Amsterdam komen klachten dat het GVB veel eerder dan het aangekondigde tijdstip van 14 uur de dienst op metro- en tramlijnen al heeft gestaakt, waardoor reizigers zijn gestrand.

14:00 uur

Het OV is de facto in het hele land stilgelegd. Alles dat op rails rijdt, dus trein, tram, metro, is gestaakt. Slechts hier en daar rijdt nog een enkele bus.

De actuele reisinformatie laat hier en daar te wensen over. Dat is storend, maar het is natuurlijk ook zo dat reizigers zelf ook wel kunnen begrijpen dat bij zeer extreem weer het OV uit kan vallen. De NS, ProRail en RET informeerden de reizigers het tijdigst: gisteravond al. Dat andere vervoerders later pas informatie verstrekten, kwam doordat deze pas vanmorgen besluiten over het staken van de diensten hebben genomen.

We begrijpen de overwegingen, maar er dient wel een grondige evaluatie van de genomen maatregelen te komen. Die kan dan dienen als basis voor te nemen toekomstmaatregelen zoals het kappen van bomen nabij spoor-, tram- en metrobanen.

0:00 uur

De RET laat weten dat wegens de verwachte zeer zware storm trams, bussen en metro’s de dienst om 10 uur zullen beëindigen. GVB en HTM hebben een soortgelijke maatregel (nog) niet aangekondigd, maar waarschuwen, net als de streekvervoerders, voor vertragingen. De RET heeft zijn reisinformatie op internet niet aangepast, dat is natuurlijk slecht.

Er rijden vanaf 14 uur geen treinen meer in Nederland. Door de zeer zware storm die over ons land zal trekken, en ook lang zal duren, wordt veel schade verwacht en men vreest dat het spoor zal worden geraakt door omgewaaide bomen en rondvliegende voorwerpen.

Gezien het verwachte noodweer heeft Voor Beter OV begrip voor de maatregelen. Veiligheid van passagiers is in het geding. Het is ook goed dat reizigers reeds nu op de hoogte worden gesteld, zodat zij voor vandaag maatregelen konden nemen of thuis blijven. Na vandaag zal moeten worden beoordeeld of het landelijk stilleggen van het treinverkeer en het voortijdig inrukken van trams, bussen en metro’s wel of niet proportioneel was. Daarbij zal ook moeten worden beoordeeld, in hoeverre het een juiste keuze is om het treinverkeer in het hele land stil te leggen, en niet te kiezen voor regionale beslissingen. Ook zal een vergelijking moeten worden gemaakt met het beleid tijdens vergelijkbare stormen in het verleden.

Qbuzz en Keolis hebben aangegeven dat er wordt bekeken of de treindienst nadat de storm is uitgeraasd op de Merwede-Lingelijn en in het Oosten van het land nog kan worden opgestart. Daarmee laten Qbuzz en Keolis zien, het vitale belang van het reizigersvervoer per spoor te onderschrijven.

17 februari 2022

MORGEN VANAF 14 UUR GEEN TREINVERKEER

Morgen rijden er vanaf 14 uur geen treinen meer in Nederland, zo heeft ProRail aan ons bevestigd. De reden is de zeer zware storm die over ons land zal trekken, en ook lang zal duren. Het gaat niet alleen om de kracht van de wind, maar ook om de verwachte lange duur van de storm, waardoor veel schade wordt verwacht en het spoor zal worden geraakt door omgewaaide bomen en rondvliegende voorwerpen.

Gezien het verwachte noodweer heeft Voor Beter OV begrip voor de maatregel. Veiligheid van passagiers is in het geding. Het is ook goed dat reizigers reeds nu op de hoogte worden gesteld, zodat zij voor morgen maatregelen kunnen nemen of thuis blijven. Na morgen zal moeten worden beoordeeld of het landelijk stilleggen van het treinverkeer wel of niet proportioneel was. Daarbij zal ook moeten worden beoordeeld, in hoeverre het een juiste keuze is om het treinverkeer in het hele land stil te leggen, en niet te kiezen voor regionale beslissingen. Ook zal een vergelijking moeten worden gemaakt met het beleid tijdens vergelijkbare stormen in het verleden.

Qbuzz en Keolis hebben aangegeven dat er wordt bekeken of de treindienst morgen nadat de storm is uitgeraasd op de Merwede-Lingelijn en in het Oosten van het land nog kan worden opgestart. Daarmee laten Qbuzz en Keolis zien, het vitale belang van het reizigersvervoer per spoor te onderschrijven.BELACHELIJKE FIETSRESERVEERPLICHT VAN TAFEL

Vorige zomer maakte Voor Beter OV, net als de consumentenorganisaties in het LOCOV, gehakt van de reserveerplicht voor fietsen in NS-treinen. (Even terugscrollen naar 14 juni 2021). Onder druk hiervan, maar ook door de klachtenregen die de maatregel tot gevolg had, heeft de NS laten weten dat van deze reserveerplicht deze zomer geen sprake zal zijn. Dat is goed nieuws.

2 februari 2022

COMMENTAAR OP UITGEDUNDE DIENSTREGELINGEN

Veel vervoerders hebben aangekondigd dat ze wegens hoog personeelsverzuim wegens Corona (ziekte en quarantaine) hebben gesneden in de dienstregeling. Een veelgehoord argument daarvoor is dat de overige diensten dan met grote zekerheid wél kunnen worden gereden. Een deel van de inkrimpingen is al ingegaan, de komende weken wordt nog verder in de dienstregeling gesneden. Het gaat hier overigens niet uitsluitend om rijdend personeel, maar bijvoorbeeld ook om onderhoudsmonteurs.

Het afgelopen weekend was er met name bij de NS veel ongeplande uitval. Maandag laten we buiten beschouwing wegens de storm die over ons land trok, waardoor veel bovenleidingen door rondwaaiende takken en andere rommel beschadigd raakten. De afgelopen dagen werd de resterende dienst vrij goed gereden.

Voor Beter OV heeft wel een aantal opmerkingen en aanbevelingen.

Hoeveel uitval bij de NS?

De NS stelt dat 85% van de treinen blijft rijden. Dit betreft 10% op korte termijn op te heffen treinen plus de 5% die in december al waren geschrapt. Overigens is dit getal niet echt maatgevend. Het moet gaan om het aangeboden aantal zitplaatskilometers: een Sprinter met 200 stoelen die wél rijdt kan je rekentechnisch niet op één hoop gooien met een Intercity met 1.000 stoelen die niet rijdt.

Voor alle vervoerders moet gelden dat het percentage opgeheven aanbod niet hoger is dan het percentage ziekte- en quarantaineverzuim ten gevolge van Corona (dus totale verzuim minus het normale verzuim in deze tijd van het jaar). De uitsnijdingen mogen niet worden misbruikt als een verkapte bezuinigingsmaatregel.

Capaciteit:

Vervoerders dienen te zorgen, zeker nu ten tijde van de Corona-pandemie, voor een veilige situatie waarbij reizigers voldoende afstand kunnen houden en niet als haringen in een ton worden vervoerd. De treinen en metro’s die blijven rijden dienen behoudens op de stilste uren van de dag op maximale lengte te zijn. Bussen die blijven rijden dienen van het grootst beschikbare (en waar mogelijk gelede) model te zijn. Het doel hiervan is dus het vermijden van te grote drukte in voertuigen. Frequenties mogen nergens slechter zijn dan de minimumeisen in de geldende eisenprogramma’s en concessies.

Aansluitingen, eerste en laatste ritten:

Bij het uitdunnen van dienstregelingen dienen aansluitingen in stand te blijven. Dus het moet (ook tussen verschillende vervoerders) niet zo zijn dat aansluitingen verloren gaan doordat op trajecten niet het ene half uur vervoerder X zijn dienst opheft, en op het aansluitende traject vervoerder IJ dat juist op het andere halfuur doet, waardoor telkens lange wachttijden voor reizigers ontstaan. Reeds nu gaat dit bijvoorbeeld rond Zoetermeer al mis tussen streekbussen en treinen. Voorts dienen de eerste en laatste ritten/verbindingen te allen tijde te blijven rijden.

Reisinformatie:

Alle reisinformatiekanalen dienen ruim van tevoren de juiste dienstregelingen en reisadviezen te presenteren. Digitale vertrekborden op stations en haltes dienen goed te functioneren, omdat deze de juiste informatie geven, in tegenstelling tot papieren vertrekstaten op stations en haltes.

Toeslag en GTBV:

Ook op de HSL rijden minder treinen. Dat houdt in dat reizigers langer moeten wachten. Daardoor valt het heffen van een toeslag op dit traject -tussen Schiphol en Rotterdam- niet te rechtvaardigen.

De Geld-terug-bij-vertraging-regeling dient, behoudens gevallen van overduidelijke misbruik, te worden gehanteerd op basis van de normale dienstregeling, dus niet op basis van de ingekrompen dienstregeling.

ProRail:

Waar wij begrip hebben voor de personeelsproblemen bij de vervoerders, hebben wij dat minder voor de tekorten bij ProRail. Daar was de personeelssituatie op verkeersleidingposten sowieso al precair, los van de gevolgen van de coronapandemie.


3 november 2021

MARCHANDEER NIET MET EISEN VERKEERSLEIDERS

Voor Beter OV was, is en blijft bezorgd over de onderbezetting op de seinhuizen. Ook deze week is het voorgekomen dat door personeelsgebrek op spoortrajecten het treinverkeer geheel werd stilgelegd. Desondanks is Voor Beter OV tegen het verlagen van de eisen die bij sollicitaties aan kandidaat-treinverkeersleiders worden gesteld.

Op sociale media wordt door afgewezen kandidaten gesteld dat ProRail ze alsnog zou moeten aannemen. Daarmee gaan de afgewezen kandidaten voorbij aan het feit dat ze gewoon niet aan de selectiecriteria voldoen, en vooral dat die criteria er niet voor niets zijn.

De treinverkeersleider heeft een zeer belangrijke functie waar het gaat om de veiligheid van het treinverkeer. Om die reden worden hoge eisen gesteld aan sollicitanten. Voor Beter OV is tegen het verlagen van deze eisen omdat dat een veilige treindienst in gevaar kan brengen.

Wel vindt voor Beter OV dat moet worden bezien of salariëringen andere arbeidsvoorwaarden voor deze functie wel marktconform zijn.

Los hiervan dient de NS nog opheldering te verstrekken over het schandalige besluit om tijdens het stilleggen van het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem/Rhenen geen vervangende bussen in te zetten. Meerdere stations waren daardoor in het geheel van (vervangend) openbaar vervoer verstoken.


16 september 2021

VOOR BETER OV EIST COMPENSATIE GEDUPEERDEN LANDELIJKE STORING PRORAIL

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV eist dat ProRail de gedupeerden van de landelijke storing financieel compenseert. De treindienst heeft door een telecomstoring een uur stilgelegen, en de herstart is moeizaam verlopen. Daaruit valt af te leiden dat reizigers minstens een uur vertraging hebben opgelopen.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft becijferd dat een uur vertraging van een treinreiziger ruim € 11 waard is. ( PDF ) Daarom wil Voor Beter OV dat ProRail, in samenwerking met chipkaartbeheerder Translink, € 11 aan saldotegoed klaarzet voor de houders van OV-chipkaarten die uiterlijk om half 7 waren ingecheckt op een treinstation.

De wet zegt dat vervoerders niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van vertragingen in het OV. ProRail echter, is geen vervoerder, maar een infrabeheerder. Daarom is het niet meer dan redelijk, dat ProRail de reizigers schadeloos stelt.

Voor Beter OV vraagt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat toe te zien op een vlotte organisatie van de schadeloosstelling. Ook dient het Ministerie de oorzaak van de storing door een onafhankelijke instantie te laten onderzoeken, aldus de reizigersclub.


16 september 2021

TELECOM PRORAIL FAALT OPNIEUW

19:20 uur

De treindienst wordt zeer mondjesmaat opgestart. De NS roept reizigers op, hun reis uit te stellen.

18:50 uur

Het treinverkeer staat zeker tot 7 uur vanavond stil. De rest van de avond zal slechts zeer beperkt treinverkeer rijden.


18:30 uur

Volgens de nieuwste berichten kunnen treinen wel doorrijden tot het eerstvolgende station, en kunnen reizigers daar uitstappen. Vervangend busvervoer is er niet..

18:20 uur

Het treinverkeer in heel Nederland ligt sinds 6 uur plat doordat er opnieuw telecomstoring bij ProRail is. Naar wij zojuist van ProRail vernomen wordt mondjesmaat weer opgestart, maar tienduizenden reizigers zitten vast.

Wij vinden dit onaanvaardbaar. En we zijn benieuwd wat er van de na een eerdere soortgelijke storing aangekondigde maatregelen terecht is gekomen. Blijkbaar niet veel.


28 juli 2021

PRORAIL VERKEERSLEIDING BLIJKT REUS OP LEMEN VOETEN

Voor de zoveelste keer werden vandaag op meerdere baanvakken treinseries geschrapt door een tekort aan treinverkeersleiders. Dit keer waren reizigers op de trajecten Amsterdam - Amersfoort, Utrecht - Almere en Utrecht - Baarn de klos.

Op korte termijn is er geen zicht op verbetering van deze situatie. Het opleiden van vervangers voor de verkeersleidingpensiondo’s duurt zeker twee jaar, terwijl de uitstroom onverminderd doorgaat. Daardoor blijft de situatie op de seinhuizen zeer kwetsbaar en zal het schrappen van treinseries, en zelfs het stilleggen van het gehele treinverkeer op baanvakken, keer op keer aan de orde zijn, zo voorspelt Voor Beter OV. De komende tijd wordt een groot beroep gedaan op de resterende verkeersleiders, die nu al alles op alles zetten om de treindienst zoveel mogelijk gaande te houden.

De reisinformatie was onvoldoende. Vaste klanten kennen hun te nemen treinen uit het hoofd, en raadplegen dus geen reisplanners. Op de stations waarvandaan treinen aansluiting hadden moeten geven op de vervallen treinen ontbrak alle informatie. Niets op lichtkranten, niets in de omroep. Dat valt de NS, die de eindverantwoordelijkheid voor de reisinformatie naar zich toe heeft getrokken, aan te rekenen.

Over ProRail stelt Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Voor de Brabantse goederentreinen heeft ProRail een Groene Golf georganiseerd. Voor wat betreft de Grijze Golf op de seinhuizen heeft ProRail de plank echter totaal misgeslagen, met alle gevolgen van dien. Hun verkeersleiding is daardoor verworden tot een reus op lemen voeten.”19 juli 2021

INSPECTIE DRAAIT PRORAIL TERECHT DE DUIMSCHROEVEN AAN

Niet alleen Voor Beter OV, maar ook de Inspectie Leefomgeving en Transport toont zich ontevreden over de (veiligheids)prestaties van ProRail. ILT draait ProRail de duimschroeven aan nadat een trein in Groningen was ontspoord op een veel te erg versleten wissel, waarbij de trein letterlijk tussen de rails zakte. ILT heeft ingegrepen in het onderzoek dat ProRail uitvoert naar dit zeer ernstige veiligheidsincident. Terecht, want een door ProRail te verrichten onderzoek naar het veiligheidsfalen van ProRail heeft een veel te hoog WC-eend-gehalte.

Het gaat hier niet om het eerste incident op een wissel. In Hilversum ontspoorde in 2014 een trein op een slecht onderhouden wissel. Daarbij kwam de ontspoorde trein deels terecht op het spoor voor treinen in tegengestelde richting. Puur door de gelukkige omstandigheid dat op dat drukbereden spoor geen trein naderde, vielen bij dit incident geen doden te betreuren.

Naar aanleiding van het incident in Groningen zijn steekproefsgewijze controles uitgevoerd in het gebied dat door de desbetreffende spooraannemer wordt onderhouden. Daarover wordt gemeld dat elders ook problemen met sporen zijn, maar over de ernst daarvan wordt geheimzinnig gedaan.

Vertrekkend staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft de Tweede Kamer vrijdag, op haar laatste werkdag, ingelicht over deze gebeurtenissen. Daarmee gooit ze een steen in de spoorwegvijver, en trekt ze daarna de deur achter zich dicht. Van Veldhoven heeft gefaald: in plaats van ordentelijk toezicht te houden op de prestaties van ProRail, heeft ze veel tijd van ambtenaren en ProRailers verspild met een structuurdiscussie die niemand wilde. Reizigers en verladers zitten nu met de gebakken peren doordat beschikbaarheid en veiligheid van onze spoorinfrastructuur onder druk staan.

6 juli 2021

HERHAALD VEILIGHEIDSFALEN PRORAIL BAART ZORGEN

De belangrijkste taak van ProRail is zorgen dat het treinverkeer veilig verloopt. Dat twee weken geleden in Groningen een trein is ontspoord doordat de spoorwijdte bij een wissel te ruim was, is uiterst zorgelijk. Na problemen met loszittende verbindingen tussen spoorrail en dwarsliggers en ernstige missers tijdens de strenge winterdagen in februari faalt ProRail dus opnieuw in het borgen van de veiligheid en de bedrijfszekerheid van het spoor. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV.

Nadat ProRail jarenlang een stijgende lijn in zijn prestaties liet zien, is hierin nu een kentering gekomen, vindt de reizigersorganisatie. Voorzitter Rikus Spithorst: “Misschien is het goed als ProRail eens wordt doorgelicht op procedures rond opdrachtgeverschap en kwaliteitscontrole. Maar ook de vraag of ProRail wel beschikt over voldoende financiële middelen is aan de orde. Wij gaan nu eerst de ProRail-top bevragen, alvorens wij stappen ondernemen naar de toezichthouders op de veiligheid, naar de staatssecretaris en naar de Tweede Kamer. ProRail heeft hoe dan ook veel uit te leggen, zeker ook aan de reizigersorganisaties zoals Voor Beter OV.”

31 mei 2021

LANDELIJKE TREINSTORING IS BREVET VAN ONVERMOGEN PRORAIL

Het enkele feit dat een telefoonstoring bij ProRail leidt tot het staken van het treinverkeer in het hele land, is volstrekt onaanvaardbaar. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV, die spreekt van een brevet van onvermogen. De spoorveiligheid wordt primair geregeld door seinen en systemen die ingrijpen wanneer een trein voorbij een rood sein rijdt of een te hoge snelheid heeft. Telefoonverkeer tussen seinhuis en machinist is weliswaar een extra voorziening, maar een storing daarvan rechtvaardigt geenszins het totaal lamleggen van het treinverkeer.

Sinds ongeveer 2 uur vanmiddag is het treinverkeer in het hele land stopgezet. Honderdduizenden reizigers zijn daardoor gedupeerd. Onduidelijk is, wanneer het verkeer weer mondjesmaat kan worden hervat. Heel veel reizigers staan nu in de brandende zon op perrons te wachten op de dingen die komen gaan. Onduidelijk is, hoe voor deze passagiers gaat worden gezorgd. Krijgen zij koele dranken? Worden zij op de hoogte gehouden van prognoses?

Over het stilvallen van het treinverkeer door een telefoonstoring merkt Voor Beter OV op: óf het systeem is niet vitaal (en dan kan je bij storing doorrijden), óf het systeem is wel vitaal (dan is er een back-up). Het feit dat het systeem geen back-up heeft terwijl het blijkbaar wel als vitaal wordt beschouwd, roept vraagtekens op.

Ook de oorzaak van de telefoonstoring is nog onduidelijk. ProRail en staatssecretaris Van Veldhoven dienen zich uitvoerig te verantwoorden. In de richting van de Kamer en de Inspectie Leefomgeving en Transport, en zeer zeker ook in de richting van reizigers en hun belangenorganisaties.


20 mei 2021

OPNIEUW LOSSE SPOORRAILS BIJ PRORAIL

Opnieuw krijgen reizigers te maken met hinder wegens loszittende rails. Voor Beter OV is hier zeer slecht over te spreken.

Wederom zijn er dus problemen met de bevestigingen van spoorrails aan dwarsliggers. Dit keer in de omgeving van Amsterdam, op maar liefst drie trajecten. Het gaat hierbij om Amsterdam-Schiphol, Amsterdam-Haarlem en Leiden-Hoofddorp. Deze laatste heeft grote impact op dienstregeling. De reparatiewerkzaamheden aan het laatsgenoemde traject worden verspreid over vijf nachten van zaterdag tot en met de nacht van donderdag op vrijdag. Tot de werkzaamheden zijn afgerond mogen treinen op een gedeelte van dit traject vanwege de veiligheid niet harder rijden dan 40 km/u. Als gevolg hiervan worden twaalf treinen per uur in beide richtingen opgeheven; in beide richtingen blijven er vier rijden. Op de lijnen Amsterdam Centraal – Schiphol en Amsterdam Centraal – Haarlem repareert ProRail het spoor ook, eveneens in de nachten, maar dit zorgt niet voor overlast voor reizigers.

Voor Beter OV vindt het onaanvaardbaar dat reizigers keer op keer te maken krijgen met dit soort hinder. De NS wordt opgeroepen, de resterende treinen met maximale lengte te rijden, om te grote drukte in de treinen zoveel mogelijk tegen te gaan.


18 mei 2021

UITLEG PRORAIL OVER LOSSE RAILS

Vandaag was er overleg tussen Voor Beter OV en ProRail over het probleem van losrakende verbindingen tussen spoorrails en dwarsliggers.

ProRail heeft aangegeven dat, in tegenstelling tot de eerdere verwachting dat dit probleem zich uitsluitend tussen Gorinchem en Geldermalsen zou voordoen, dit probleem ook elders de kop kan opsteken. Intensieve controles gaven aanleiding tot spoedreparaties op trajecten tussen Utrecht en Hilversum en tussen Utrecht en Arnhem. Daarvoor moest het treinverkeer op beide trajecten een hele dag worden stilgelegd.

Voor Beter OV heeft aangegeven dat het niet alleen gaat om de veiligheid van het spoor, maar ook om de beschikbaarheid. Voor Beter OV had al eerder aangedrongen op betrokkenheid van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Inmiddels is de Inspectie aangehaakt bij deze problematiek.15 mei 2021

OPNIEUW SPOORVERKEER GESTREMD WEGENS LOSZITTENDE RAILS

15:30 uur

Inmiddels zijn er ook problemen op het spoor tussen Utrecht en Geldermalsen.

12:00 uur

Tussen Utrecht en Arnhem is het spoorverkeer vandaag de gehele dag stilgelegd wegens loszittende railklemmen, zo bevestigt ProRail. Dit is het zelfde probleem als wat een paar weken geleden tussen Gorinchem en Geldermalsen het treinverkeer meerdere dagen lamlegde.

Spoorbevestigingen van het verouderde type ‘duoblock’ worden nog op diverse plaatsen in ons land toegepast. Ze laten los, en vervangende onderdelen voor dit spoortype zijn niet beschikbaar. De gevolgen zijn buitengewoon vervelend en ook de veiligheid is in het geding.

ProRail stelt dat het treinverkeer wordt stilgelegd “voor de veiligheid”. Dat is op zich, gezien de loslatende railbevestigingen, verstandig. Maar ProRail is niet enkel verantwoordelijk voor de veiligheid, maar ook voor voldoende beschikbaarheid van het spoor. Die schiet nu ernstig tekort.

Gisteren was de spoorlijn tussen Utrecht en Hilversum de gehele dag buiten gebruik. Mogelijk betreft het hier ook losgeraakte railbevestigingen van het type ‘duoblock’.

Voor Beter OV heeft aan ProRail om nadere toelichting verzocht.


5 mei 2021

RECHTSZAAK NIEUWE ILLEGALE STAATSSTEUN NS IS TERECHT

Opnieuw krijgt de internationale afdeling van de NS illegale staatssteun. Dit keer in de vorm van een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de NS voor een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen. Een aantal vervoerbedrijven stapt naar de rechter, en Voor Beter OV is het daar zeer mee eens.

Vervoerbedrijven en hun organisaties, zoals Flixbus, FMN en Allrail, werden eerder door staatssecretaris Stientje van Veldhoven in het ongelijk gesteld nadat die een bezwaarschrift hadden ingediend tegen het besluit om de proef met de nachttrein mogelijk te maken. Daarom stappen ze nu naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

De staatssecretaris en de NS hebben exclusief met de NS onderhandeld en subsidie verstrekt voor een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen. Andere vervoerders zijn daarbij, in strijd met Europese regels, buiten de deur gehouden. Daardoor is er sprake van illegale staatssteun aan de NS.

Voor Beter OV steunt de gang naar de rechter omdat door de handelwijze van staatssecretaris Stientje van Veldhoven de reiziger de kans is ontnomen, beschikking te krijgen over een treindienst die hogere kwaliteit of lagere tarieven biedt dat hetgeen de NS te bieden heeft. De procedure dient op 19 mei.


29 april 2021

“ROYALE LOONSTIJGING PRORAIL NIET UIT PORTEMONNEE REIZIGER”

De kosten van een te royale ProRail-CAO dienen niet te worden afgewenteld op de reiziger. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV. Na een werkonderbreking van het personeel ging ProRail door de knieën. Het oorspronkelijke loonbod van ProRail was al hoger dan de verwachte inflatie, en na de staking heeft ProRail aan de bonden een nog rianter bod gedaan. De loonkosten van ProRail worden via de infraheffing (de vergoeding voor het gebruik van het spoor) voor relevante medewerkers doorberekend aan vervoerders, die deze kosten weer doorberekenen aan de reizigers. Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het gevaar ligt op de loer dat ProRail voor Sinterklaas speelt met de portemonnee van de treinpassagier.”

Zowel voor het jaar 2021 als voor het jaar 2022 heeft ProRail al een loonbod van twee maal 2% gedaan. Dat is meer dan de geraamde geharmoniseerde consumentenprijsindex (Bron: DNB tussenraming maart 2021 ). Deze bedraagt voor 2021 slechts 1,2% en voor 2022 slechts 1,6%.

De maximale tariefstijging die de NS via de beschermde tarieven aan reizigers in rekening mag brengen, is de eerder genoemde geraamde consumentenprijsindex (inflatie) plus de stijging van de eerdergenoemde infraheffing voorzover die de inflatie te boven gaat. Wanneer de lonen van het NS-personeel harder stijgen dan de inflatie, mag de NS dat meerdere niet aan de reiziger doorberekenen. Het is niet uit te leggen dat extra loonstijgingen bij ProRail via de infraheffing wél voor rekening van de treinpassagiers komen. Voorts gaat het bij de berekening van de loonkosten niet alleen om de inflatiegerelateerde loonstijging, maar ook om de kosteneffecten van bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting en vroegpensioen.

Voor Beter OV overlegt vandaag met ProRail over dit probleem. Uitgangspunt daarbij is voor de reizigersorganisatie dat de loonstijging die de inflatie overstijgt niet op de treinreiziger mag worden afgewenteld.
28 april 2020

FNV-STAKING BIJ PRORAIL IS SCHANDE

De bij vakbond FNV aangesloten seinhuiswachters van ProRail houden vanaf vandaag als werkoverleg vermomde stakingsacties. Het treinverkeer zal ernstig ontregeld zijn, en de gevolgen zijn voor de treinreizigers. Voor Beter OV spreekt van een schande.

ProRail heeft een CAO-bod gedaan dat door de andere vakbonden is aanvaard. Alleen de rupsjes nooitgenoeg die zich laten hebben ophitsen door de FNV liggen dwars.

Voor Beter OV erkent dat de werkdruk op de verkeersleidingposten hoog is, en dat mensen heel vaak overwerken om gaten in het rooster op te vangen. Maar dat probleem los je niet op met een paar tientjes extra salaris. Er heerst ontevredenheid bij verkeersleiders over de aanpak van ProRail, dat volgens deze functionarissen “kiest voor een extra laag in de hiërarchie in plaats van nog harder inzetten op werving van nieuwe collega’s.” Maar deze onvrede rechtvaardigt naar het oordeel van Voor Beter OV nog geen werkonderbrekingen.

Voorts vindt Voor Beter OV dat ProRail slappe knieën heeft. Een door een vakbond georganiseerde staking is niets minder dan een oorlogsverklaring. Dat ProRail na de stakingsaanzegging op zijn website de FNV aan het woord laat, is onbestaanbaar.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het is diep treurig dat de FNV probeert zieltjes te winnen over de rug van de reiziger. Zeker in deze coronatijd. Veel treinen zullen morgen uitvallen, terwijl op deze werkdag de resterende treinen dan overvol zullen zijn met mensen op weg van en naar hun werk. In deze coronapandemie is dat hoogst onverantwoordelijk. Bovendien is de trein onmisbaar voor sommige mensen die op een centrale priklocatie hun coronavaccinatie moeten halen.”


22 april 2021

VRAGEN OVER SPOORROBLEMEN MERWEDE-LINGELIJN DEELS BEANTWOORD

Voor beter OV stelde vorige week vragen aan ProRail over de problemen op het spoor tussen Gorinchem en Geldermalsen (zie het bericht hieronder).

ProRail heeft onze vragen deels beantwoord, wij vatten die beantwoording als volgt samen:

Van ontsporingsgevaar is geen sprake geweest, aldus ProRail. Het treinverkeer op een deel van de Merwede-Lingelijn was juist gestaakt om te voorkomen dat er een gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan.

Het betrof een baanvak met tamelijk oud spoor, dat daarom door zowel ProRail als de spooraannemer al extra in de gaten werd gehouden. Mede doordat er niet voldoende “ouderwetse“ onderdelen beschikbaar waren om over een lengte van 1700 meter de loszittende bevestigingen te vervangen, is besloten tot algehele vernieuwing van dit traject. Er ligt nu dus nieuw, modern spoor.

ProRail kijkt nu wel scherper naar de mogelijk snellere degeneratie van andere baanvakken.

ProRail vraagt er begrip voor dat de beantwoording van onze vragen relatief lang op zich heeft laten wachten. Het herstellen van het spoor had de eerste prioriteit. Dat heeft begrijpelijkerwijs meer urgentie bij hen dan het terugblikken op de vraag waarom dit nu zo is opgekomen en hoe dat een volgende keer voorkomen kan worden, aldus ProRail.


Voor Beter OV kijkt uit naar de beantwoording van de nog openstaande vragen.16 april 2021

GROTE ZORGEN OVER LOSGERAAKTE SPOORRAILS

De problemen met het spoor rond Gorinchem en Leerdam hadden tot een ernstig ongeluk kunnen leiden. Dat is de voorlopige constatering van Voor Beter OV nadat gisteren bekend werd dat de spoorrails over een lengte van 1700 meter niet goed aan de bielzen vast bleek te zitten. Verbindingen tussen de bielzen en de spoorrails bleken los te zitten toen ProRail een inspectie uitvoerde.

Wanneer de rails van de bielzen losraken, ontspoort een trein. Op het desbetreffende traject wordt vrij snel gereden, dus de gevolgen bij een ontsporing zijn dan niet te overzien. Ook moeten persoonlijke ongevallen dan niet worden uitgesloten.

Voor Beter OV heeft aan ProRail de volgende vragen gesteld:

Hoe kon het gebeuren dat de bevestigingen tussen bielzen en rails niet goed vast zaten?

Wanneer is voor het laatst door een spooraannemer onderhoud/vernieuwing op dit traject gedaan?

Op welke wijze heeft ProRail toen toezicht gehouden op deze werkzaamheden?

Wanneer was het spoor, voorafgaande aan de constateringen van gisteren, voor het laatst door ProRail geschouwd?

Waren er meldingen van treinmachinisten binnengekomen over opvallend rijgedag op dit traject, zoals slingeren, trillen of geluidseffecten?

Heeft ProRail dit incident gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport?

Hoe groot is de kans dat het probleem van loslatende rails zich ook voordoet op andere trajecten, waar dezelfde spooraannemer heeft gewerkt en/of dezelfde materialen zijn gebruikt?


Wij zullen de reactie van ProRail op deze plaats publiceren.

Naschrift 19 april, 11 uur

ProRail heeft laten weten, dat onze vragen op directieniveau zullen worden beantwoord. De reactie van ProRail zal naar verwachting uiterlijk morgen aan ons worden verzonden.

Naschrift 20 april 21 uur

Het is ProRail, in tegenstelling tot hun verwachting, niet gelukt onze vragen te beantwoorden. Dat verbaast ons zeer. Immers, de vragen die we hebben gesteld zijn een zeer logisch uitvloeisel van de gebeurtenissen van afgelopen donderdag. Dat logische vragen vijf dagen later nog steeds niet beantwoord zijn, is op zijn zachtst gezegd zorgelijk.

8 april 2021

ZORGEN OVER SPOORONDERHOUD WEGENS TEVEEL KWARTSSTOF

14:00 uur

ProRail laat ons weten dat de werkzaamheden gewoon zullen doorgaan, en dat dit probleem daarop hoogstwaarschijnlijk geen effect heeft. De aannemers en ProRail gaan wel meer aandacht besteden aan het toepassen van de maatregelen om te beschermen tegen stof.

Meer hierover leest u op de website van ProRail.

11:30 uur

Voor Beter OV is verontrust over berichten, dat onderhoudswerkers aan het spoor worden blootgesteld aan te grote hoeveelheden kwartsstof die vrijkomen bij werk aan het spoor. Allereerst dient de gezondheid van spoorwerkers te zijn gewaarborgd, overigens ook door voldoende toezicht op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers. Maar daarnaast is Voor Beter OV bezorgd over mogelijke gevolgen voor de reizigers.

Het zou in het uiterste geval kunnen dat de werkzaamheden die thans op de planning staan op last van de arbeidsinspectie worden getemporiseerd, of zelfs stopgezet. Uitgesteld onderhoud en uitgestelde verbeteringen zouden gevolgen kunnen hebben voor de treinenloop: sporen minder beschikbaar, dus nog minder capaciteit voor treinen op ons toch al zeer druk bereden spoorwegnet.

Vanmorgenvroeg heeft Voor Beter OV aan ProRail een eerste reactie gevraagd. Die is tot heden uitgebleven. Wanneer deze alsnog komt, laten wij u dit op deze plaats weten.

2 februari 2021

GEEN TREINEN ROND AMSTERDAM, ROTTERDAM EN SCHIPHOL

11:00 uur

Al sinds half 10 vanmorgen is van en naar Rotterdam en omstreken alle treinverkeer gestremd. ProRail meldt dat er een stroomstoring is.

Al sinds half 11 rijden er gene treinen van en naar Amsterdam en Schiphol en wijde omstreken. ProRail meldt een grote sein- en wisselstoring.

Voor Beter OV vindt het onaanvaardbaar dat dit soort incidenten op ons spoorwegnet nog steeds te vaak aan de orde is. Zeker in Coronatijd is dit soort storingen extra ernstig, aangezien aan de randen van de storingsregio’s mensen op stations op elkaar gepakt wachten op de dingen die komen gaan, en het in de treinen die nog/weer gaan rijden extra druk is. Dat levert gezondheidsrisico’s op, waarmee het spoor een brandhaard is van corona-besmettingen.

Aan ProRail is opheldering gevraagd, onder meer over het blijkbaar niet opstarten van de noodstroomvoorziening in Rotterdam en het niet werken van de computerbackups in Amsterdam.28 januari 2021

ZORGEN OVER NOODZAKELIJK SPOORWERK

Ondanks de Corona-pandemie gaan naar verwachting dit jaar grootschalige spoorwerkzaamheden gewoon door. De treindienst zal dagenlang gestremd zijn rond onder andere Zwolle, Geldermalsen, Arnhem/Nijmegen, Eindhoven en Rotterdam-Den Haag. Kijk hier voor een overzicht.

Voor Beter OV is van mening dat dit werk moet gebeuren en dat dat in veel gevallen nodig is om straks meer treinen te kunnen laten rijden. ProRail heeft steeds getracht, de reizigershinder te minimaliseren (vaak levert een lange buitendienststelling waardoor efficiënter kan worden gewerkt minder hinder op dan een aantal inefficiënte weekends), en dat is een goede zaak.

Wel vraagt Voor Beter OV aandacht voor het vervangende busvervoer. De NS is hierbij recentelijk meermalen ernstig tekort geschoten. Ook is de reizigersorganisatie bezorgd over het veelvuldig uitlopen van werkzaamheden aan het spoor, met alle reizigershinder van dien. Voor Beter OV heeft zijn zorgen bij NS en ProRail onder de aandacht gebracht.22 januari 2021

VERZORG EEN OPLOSSING VOOR WEEKENDABONNEMENTEN BIJ AVONDKLOK

De afgekondigde avondklok pakt nadelig uit voor houders van korting- of vrijreizenabonnementen die bij de NS specifiek in het weekend geldig zijn, zoals de propositie ‘weekend vrij’. De geldigheid van dit soort abonnementen gaat op vrijdagavond na de spits al in.

Vanwege de door de overheid afgekondigde avondklok zijn in veel gevallen deze abonnementen op vrijdagavond voor lange-afstandsreizigers niet meer bruikbaar. Aangezien deze abonnementen de mogelijkheid bieden tot twee overnachtingen elders, is het wenselijk om dit ook tijdens de avondklok mogelijk te laten zijn.

Dat kan op twee manieren:

Weekendabonnementen worden tijdelijk ook op vrijdagmiddag al geldig, of weekendabonnementen worden tijdelijk ook op maandagochtend geldig.

Voor Beter OV heeft de NS verzocht, een van deze opties toe te passen. Op die manier kan de NS laten zien dat de belangen van reizigers, ook in deze moeilijke Corona-tijden, van zwaarwegend belang zijn.

Over suggesties voor compensatie van houders van doordeweekse kortingsabonnementen, waarvan de geldigheid in de spituren is uitgesloten, wordt binnen Voor Beter OV nog nagedacht.

23 december 2020

PRORAIL EN NS BLUNDEREN MET STORING UTRECHT - AMSTERDAM

Voor Beter OV is slecht te spreken over een hinderlijke infrastoring die sinds gistermiddag voor problemen zorgt voor het treinverkeer tussen Utrecht en Amsterdam. Eén defect wissel maakte gistermiddag gedurende meer dan twee uur alle treinverkeer op dit traject onmogelijk, en nog steeds is station Holendrecht in de richting Utrecht - Amsterdam per trein onbereikbaar. Het is ProRail dus blijkbaar ook vannacht niet gelukt, het kapotte wissel te herstellen. Ook de reisinformatie blijkt niet te kloppen.


12:45 uur

Onder druk van Voor Beter OV heeft de NS de reisplanner enigszins aangepast. Jammer dat wij hier de hele ochtend over hebben moeten zeuren. Ook jammer voor bijvoorbeeld alle reizigers die vanmorgen op weg waren naar hun essentiële werk in en om het AMC-ziekenhuis.


12:30 uur

ProRail hult zich nog steeds in stilzwijgen, maar een klokkenluider berichtte ons dat deze storing in ieder geval vandaag nog de hele dag zal voortduren. De Amsterdamse metro is inmiddels tussen Bijlmer en Holendrecht opengesteld voor treinreizigers, maar dat wordt door de NS hardnekkig stilgehouden. Nog steeds wordt op de voorpagina vermeld dat er “geen storingen” zijn, maar tegelijkertijd worden in de reisplanner ronduit belachelijke reisadviezen gegeven.

10:00 uur

Het feit dat een defect aan slechts één wissel zulke grote gevolgen kan hebben, is zorgelijk. ProRail houdt erg van het weghalen van “overbodige” wissels, maar dat betekent dat de resterende wissels dan wel storingsvrij dienen te werken. En daar komt in de praktijk weinig van terecht. Wisselstoringen komen nog veel te vaak voor. Op de achtergronden hiervan komen wij binnenkort terug.

Afgezien van de technische ellende bij ProRail, blijkt ook de door de NS verstrekte reisinformatie een rommeltje te zijn. Op de website van de NS wordt gemeld “geen storingen”. Maar reizigers die van Utrecht naar Holendrecht willen reizen, krijgen het advies om te reizen via Hilversum en Duivendrecht. Het gevolg hiervan is een reistijd van 70 minuten, ongeveer het drievoudige van de normale reistijd. Reizigers vanuit Woerden krijgen het advies om te reizen via Leiden en Schiphol: anderhalf uur in plaats van twintig minuten! Mensen die het bij station Holendrecht gelegen ziekenhuis willen bezoeken, of daar werken, komen dus massaal te laat. Tevens is de Amsterdamse metro blijkbaar niet opengesteld voor treinreizigers. Ook het feit dat de Sprinters naar Amsterdam nu zeven minuten later rijden, wat ook ten koste gaat van allerlei aansluitingen, wordt niet duidelijk vermeld.

Gistermiddag heeft Voor Beter OV aan ProRail om een toelichting gevraagd om een genuanceerde reactie te kunnen publiceren, maar ProRail was daartoe niet in staat. Daarom rest nu niets anders, dan te reageren op basis van de nu bekende informatie. Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “We moeten concluderen dat ProRail (techniek) en NS (reisinformatie) hier een lelijk staaltje prutswerk hebben geleverd. De spoorsector kan bij monde van de nieuwe NS-baas Marjan Rintel in interviews dan wel zeggen dat het fijn zou zijn als de reizigers na de Corona-crisis weer terug zouden komen, maar op deze manier wordt het niets.”
11 december 2020

AANBEVELINGEN VOOR ALTERNATIEF VOOR SERVBICEBALIE

Voor Beter OV heeft begrip voor de plannen van de NS om op een aantal stations de tickets- en servicebalies te sluiten, maar vindt wel dat de voorzieningen voor de reizigers niet mogen verslechteren. Daarom doet de reizigersorganisatie een aantal aanbevelingen.

Er worden -mede ten gevolge van het door Voor Beter OV verfoeide ontmoedigingsbeleid, zoals het in rekening brengen van toeslagen voor lokethandelingen- steeds minder lokethandelingen verricht. Met name op de middelgrote stations zitten daarom baliemedewerkers grote delen van de dag duimen te draaien. Dat is zonde van de personeelsinzet. De door de NS voorgestane veranderingen dienen primair te gaan over doelmatiger inzetten van personeel, en niet over het realiseren van kostenbesparingen. Het op peil houden van service en veiligheid dient een absolute voorwaarde te zijn.

Daarom doet Voor Beter OV naar aanleiding van de voorgenomen baliesluitingen een aantal aanbevelingen:

In de stationshallen en/of tunnels dienen per station een of meer zeer goed herkenbare servicezuilen te komen. Via een druk op de knop krijgt minimaal een door het station rondwandelende servicemedewerker een signaal, waarna die zich naar de desbetreffende servicezuil begeeft om de passagier in kwestie te assisteren. In hoeverre deze servicezuil kan worden geïntegreerd met de bestaande alarmzuil is nog nader punt van onderzoek. De wachttijd voor passagiers bij deze servicezuil dient niet langer te zijn dan enkele minuten.

In of bij de servicezuil is alle benodigde apparatuur aanwezig om handelingen te verrichten, zoals het printen van overzichten, vervoerbewijzen en reisadviezen, het opladen van reisproducten en saldo op OV-chipkaarten en aanschaf of bestellen van vervoerbewijzen en anonieme en persoonlijke OV-chipkaarten.

Aangezien bij de servicebalie ook met bankbiljetten kan worden betaald, dient deze mogelijkheid bij opheffing van de servicebalie in een andere vorm terug te keren. Dat kan door verkoopautomaten geschikt te maken voor het betalen met bankbiljetten, maar ook door geldwisselautomaten te plaatsen, die bankbiljetten omruilen voor muntgeld.

Sociale veiligheid is van groot belang. De aanwezigheid van NS-medewerkers tot wie passagiers zich indien nodig kunnen wenden, is onontbeerlijk. Daarom dient de aanwezigheid van NS-personeel op stations in principe niet af te nemen.7 december 2020

VOOR BETER OV STEUNT NIEUWE OPERATIEDIRECTEUR NS

Voor Beter OV is het eens met het besluit van de Raad van Commissarissen om een nieuwe Directeur Operatie te benoemen. De functie was vacant sinds Marjan Rintel daarvandaan doorschoof naar de functie van CEO.

De FNV verzette zich op oneigenlijke gronden via de Ondernemingsraad van de NS tegen de benoeming.

De vakbond is van mening dat de NS-top moet inkrimpen omdat ook het aantal machinisten en conducteurs de komende jaren zal moeten krimpen. Daarmee gaat de bond voorbij aan het feit dat de hoofddirectie nog maar zeer onlangs is ingekrompen van acht naar vijf personen (inclusief de nu ingevulde functie). Dus het is niet zo dat de NS-top weigert te krimpen; het is juist zo dat de NS-top het afslanken reeds voortvarend ter hand heeft genomen. Daarnaast is een vijfkoppige hoofddirectie voor een zeer grote onderneming als de NS echt niet ruim.

Voorts is de FNV ongelukkig met de benoemde directeur omdat hij, aldus bondsbestuurder Henry Janssen, “geen vakbondsvriend” is. Zoals gewoonlijk speelt Janssen hierbij weer op de man, en niet op de bal. Voor Beter OV vindt het juist een goede zaak dat er een directielid aantreedt dat tegengas durft te geven aan de vakbonden, met name de FNV die zich doorgaans weinig coöperatief toont. Goudgerande arbeidsvoorwaarden zijn duur, waardoor financiële middelen onvoldoende kunnen worden aangewend ten voordele van de reizigers.

Voor Beter OV staat dus positief tegenover de benoeming van de van de KLM afkomstige Eelco van Asch in de functie van Operationeel Directeur. Liever een reizigersvriend dan een vakbondsvriend.


3 december 2020

NS NEEMT BIBBERTREINEN UIT DIENST

15:15 uur

De NS heeft nog geen antwoord kunnen geven op onze vragen over drukte in de treinen ten gevolge van het aan de kant zetten van de treinen type DDZ. Dat verbaast ons: immers, zulke onverwachte vragen zijn dat niet.

We wachten af.

10:45 uur

Voor Beter OV is bezorgd over drukte in treinen na het door de NS uit dienst nemen van oudere dubbeldekkers.

De NS heeft de treinen van het type DDZ vanmorgen met spoed uit dienst genomen. Deze treinen bleken bij hoge snelheden raadselachtige trillingen te vertonen. Of de veiligheid in het geding is geweest, is vooralsnog onbekend. De treinen van het type DDZ leven onder een ongunstig gesternte. Het betreft hier opgeknapte oudere dubbeldekkers. Na indienststelling bleken de verbindingen tussen de treinwagons tijdens het rijden af en toe spontaan los te schieten, en ook ontspoorde een trein in de omgeving van Den Haag wegens problemen met de wielen.

Hoewel het hier gaat om een relatief kleine serie treinen, zo’n 6% van het totale wagenpark van de NS, betekent het uit dienst nemen van deze treinen een groter beslag op het resterende materieel. Mogelijk worden ook treinen die nu rijden ingekort, hetgeen tot drukte in deze treinen kan leiden. Dat is in deze Corona-tijd een slechte zaak omdat bij drukte het afstand houden tot elkaar voor reizigers niet meer goed mogelijk is.

Voor Beter OV vraagt de NS om nadere uitleg.

30 november 2020

TREINUITVAL DOOR PERSONEELSGEBREK PRORAIL IS ONAANVAARDBAAR

Voor Beter OV heeft begrip voor de personeelsproblemen op de seinhuizen van ProRail. De Corona-pandemie leidt direct en indirect tot een hogere afwezigheid van personeel op de werkvloer. Dat neemt niet weg dat het stilvallen van treindiensten op hele spoortrajecten onaanvaardbaar is.

Wij stelden aan ProRail drie vragen:
1. Wat doet ProRail om herhaling van de wanprestatie van vandaag ten Oosten van Utrecht te voorkomen
2. Heeft ProRail in het (recente) verleden te weinig seinhuiswachters aangenomen
3. Welke maatregelen neemt ProRail om besmetting op de werkplekken tussen medewerkers onderling tegen te gaan?

Later meer.


27 november 2020

NS LIET NIEUWE BUSFRAUDE GEBEUREN

18:00 uur

Nadat Voor Beter OV eerder vandaag de NS had uitgenodigd om zijn visie op de zaak te geven, is er nu contact geweest.

De NS laat weten dat er zolang de zaak nog onder de rechter is er niet op de kwestie zal worden ingegaan. Wel gaf de NS aan, de toon van ons bericht erg stevig te vinden.

14:00 uur

Doordat de NS niet bijhield of bestelde treinvervangende bussen daadwerkelijk kwamen opdagen, was het mogelijk om bestelde bussen wel te factureren, maar ze niet te leveren. Daardoor kon een tussenpersoon bij het touringcarbedrijf dat hoofdaannemer is voor deze busdiensten voor meer dan 100.000 euro aan niet geleverde, maar wel betaalde busdiensten opstrijken.

Voor Beter OV heeft de afgelopen jaren meermaals bij de NS aan de bel getrokken over te lange wachttijden en een tekort aan bussen. Deze signalen zijn door de NS vaak weggewuifd. Nu blijkt dat de reizigers inderdaad behoorlijk vervangend vervoer is onthouden.

Voor beter OV spreekt van medeplichtigheid van de NS aan deze fraude. Voorzitter Rikus Spithorst: “In het zakelijk verkeer is het de norm dat als je een product of dienst koopt, je ook nagaat of dat product of die dienst daadwerkelijk is geleverd. De NS heeft dat niet gedaan, en dat is ernstig verwijtbaar. De verantwoordelijke functionarissen bij NS zijn dus medeplichtig aan de gepleegde fraude, waarvan de wachtende reiziger uiteindelijk de dupe was.”

Inmiddels heeft de NS het toezicht op de treinvervangende bussen verbeterd. Voor Beter OV verwijst naar de oude zegswijze “Als het kalf verdronken is, dempt men de put.”6 november 2020

NS: MINDER TREINEN, DUS GEEN GELD TERUG BIJ VERTRAGING

Tot onze verbijstering heeft de NS aangekondigd, vanaf maandag verder te gaan snijden in de dienstregeling, terwijl tegelijkertijd de Geld Terug Bij Vertraging-regeling in de gevallen dat wegens de coronamaatregelen passagiers niet met te drukke treinen mee kunnen is afgeschaft.

Dus de NS zet nóg minder treinen in, en ontneemt de reizigers tegelijkertijd de vergoeding voor het geval ze in de resterende treinen niet mee kunnen.

Voor Beter OV vraagt staatssecretaris Stientje van Veldhoven om in te grijpen.

Lees hier meer.


5 oktober 2020

ALLE HENS AAN DEK TEGEN PERSONEELSKRAPTE PRORAIL

Voor Beter OV waardeert de maatregelen die ProRail aankondigt om de krappe personeelsbezetting op de seinhuizen aan te pakken.

Op een aantal verkeersleidingsposten kampt ProRail met een tekort aan treinverkeersleiders. Dit komt door een krappe bezetting zaten in combinatie met dat op dit moment ook meer medewerkers niet kunnen werken in afwachting van een coronatest bij milde klachten. De situatie vraagt op dit moment veel van de treinverkeersleiders. Van hen wordt veel flexibiliteit gevraagd, om zoveel mogelijk hinder voor het treinverkeer te voorkomen in deze lastige tijd.

Naast structurele bezettingsproblematiek zorgt ook het coronavirus voor een extra uitdaging. Onlangs moest worde overgegaan tot het staken van de dienstregeling op de Merwede-Lingelijn.

Treinverkeersleiders zijn essentieel voor het laten rijden van treinen. Daarom hebben zij een vitaal beroep en werken ze met inachtneming van coronamaatregelen nog steeds met elkaar op de verkeersleidingsposten. Bij milde klachten zoals een verkoudheid moeten echter ook zij zich laten testen en thuis wachten op de uitslag. Daarmee komt er nog een extra druk te staan op de huidige bezetting en wordt het op een aantal verkeersleidingsposten steeds lastiger om reservepersoneel in te plannen die diensten kunnen overnemen wanneer iemand zich bijvoorbeeld ziekmeldt.

Nederland kent verkeersleidingsposten in Groningen, Zwolle, Utrecht, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Roosendaal, Rotterdam, Zwijndrecht, Den Haag, Alkmaar en Amsterdam van waaruit treinverkeersleiders er dag en nacht voor zorgen dat treinen veilig en zoveel mogelijk volgens ‘het spoorboekje’ kunnen rijden. De meeste van deze posten beschikken over voldoende personeel, zo meldt ProRail. Helaas is het o.a. in Utrecht al enkele jaren lastig om de uitstroom van medewerkers bij te houden met het werven en opleiden van nieuwe professionals.

Op de korte termijn bekijkt ProRail nu continu vanuit landelijk perspectief waar een mogelijk tekort aan personeel dreigt, zodat ze dit met personeel van verkeersleidingsposten waar de bezetting wel goed is zoveel mogelijk kunnen opvangen. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat een treinverkeersleider specialistische kennis moet hebben van het spoortraject dat hij of zij ‘bedient’.

ProRail vraagt recent gepensioneerden en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken of ze tijdelijk weer in dienst kunnen komen op locaties waar ze hard nodig zijn. Op dit moment wordt onderzocht of er een flexpool met treinverkeersleiders kan worden ingericht waarmee kraptes zo snel mogelijk kunnen worden opvangen.

ProRail blijft flink investeren in wervingscampagnes om nieuwe treinverkeersleiders aan te trekken. Zo is het werving- en selectiebudget in 2021 ten opzichte van 2018 bijna acht keer zo hoog om zoveel mogelijk potentieel nieuw personeel te kunnen bereiken. Mede door de extra investeringen is sinds 2018 het aantal opgeleide treinverkeersleiders die instromen verdrievoudigd. ProRail laat weten, de opleiding voortdurend tegen het licht te houden om te zien of ze ervoor kunnen zorgen dat ze aankomende medewerkers nog beter kunnen opleiden, zodat de slagingskans wordt vergroot.

Voor Beter OV constateert dat ProRail dus alles op alles zet om dreigende personeelstekorten op de seinhuis het hoofd te bieden.


Column Rikus Spithorst 30 september 2020

SAMEN KALER

Vijf jaar geleden. In de hal van het immer door verbouwingen geteisterde Amsterdamse Centraal Station. Bij de piano, waarop een jongeman niet onverdienstelijk zat te spelen, stond een meneer met een woeste bos krullen, in het gezelschap van een dame in vol carrièretenue. Die dame was iemand van de PR-afdeling van de NS, die heer was, u raadt het al, Roger van Boxtel. Uiteraard kende ik hem wel van gezicht, mij kende hij niet. Maar die PR-mevrouw wist uiteraard wel wie ik was, dus stelde ze Roger en mij aan elkaar voor. Meteen was de sfeer luchtig en vriendelijk. Ik zal nooit vergeten, hoe Roger ietwat lacherig vroeg of hij in het echt niet al te erg tegenviel. Ik kon hem geruststellen.

De eerste klap is een daalder waard, en het zat dus meteen goed tussen Roger en mij. Generatiegenoten, zelfde soort van humor. Zelfde informele aanpak. Een combinatie van jovialiteit en onvoorwaardelijke eerlijkheid.

Roger trad bij de NS aan in een moeilijke tijd. Fyra-fiasco en aanbestedingsschandaal nog vers in het geheugen, en iedere Nederlander vond er wel wat van. De knappe manier waarop Roger de NS binnen de NS orde op zaken heeft gesteld en heeft gezorgd voor een teruggewonnen zelfvertrouwen, is dezer dagen al uitvoerig besproken. Dat hoef ik niet nog eens dunnetjes over te doen. Hoewel de kwaliteit van de door de NS geleverde dienst nog steeds verbetering behoeft, heeft Roger met zijn NS ontegenzeggelijk flinke stappen vooruit gezet. Uiteraard is het leven eenvoudiger, wanneer je politieke opdrachtgever buitengewoon zwak is, en zich door Jan en alleman van alles op de mouw laat spelden. Roger heeft meer talent en kunde in zijn pink, dan zijn staatssecretaris in haar hele hoofd.

Al eerder viel het woord “jovialiteit”. Zo nu en dan drink ik koffie bij het koffiebarretje op de begane grond van het NS-hoofdkwartier. Een handige plek om af te spreken voor een informele ontmoeting. Meermalen kwam het voor dat Roger dan voorbij kwam lopen, en nooit sloeg hij de gelegenheid over om ook even aan te schuiven. Typisch Roger. Of wanneer ik in mijn geliefde Amsterdam langs de Weesperzijde loop, en Roger komt langsfietsen -uiteraard op een geelblauw modelletje- hoor ik opeens mijn naam schallen, met de vraag of alles goed is. Ook typisch Roger. Of wanneer ik op Twitter weer eens een steen in de vijver gooi, reageert Roger droogjes met de mededeling dat ‘ie zich door mij heus niet op de kast laat jagen. Ook typisch Roger.

Kortom, een leuke, aardige, toegankelijke vent. Zo’n boegbeeld is van levensbelang voor een organisatie. Overigens is een leuke, aardige, toegankelijke vrouw net zo goed, dus ik heb alle vertrouwen in Roger zijn opvolgster.

Vandaag is echt zijn laatste dag als CEO bij de NS. Vijf jaar Roger van Boxtel aan het roer. Is er dan in die tijd niets veranderd? Ja, toch wel. Zijn bos wilde krullen is wel wat uitgedund. Maar goed, mijn inmiddels kale kop stelt qua begroeiing niets voor, daarmee vergeleken. Een bondige samenvatting van vijf jaar prettig contact: samen kaler…
27/28 september 2020

PROBLEMEN DOOR FORSE UITLOOP SPOORWERK

28 september 09:30 uur

Naast het op papier al gebrekkige vervoer, mede veroorzaakt door het ontbreken van draaiboeken in geval van uitloop, blijkt de uitvoering in de praktijk nog extra tegen te allen. Meerdere stoptreinen naar Amersfoort Vathorst (waarvandaan vervangende bussen richting Zwolle rijden) zijn vanmorgen uitgevallen. Nóg meer vertraging en overlast voor reizigers.

27 september 23:00 uur

Inmiddels is duidelijk geworden dat de werkzaamheden niet uitlopen tot omstreeks 14 uur, maar op zijn minst tot 17 uur. Daarnaast is het de NS niet gelukt om de reisplanner aan te passen. Passagiers die morgenochtend hun reis checken, lopen dus de kans dat ze wegens foutieve reisinformatie nog meer vertraging zullen oplopen.

27 september 20:00 uur

Door fors uitgelopen werkzaamheden zullen er morgen tot diep in de middag geen treinen van Amersfoort naar Zwolle v.v. rijden. Voor Beter OV is hier beslist niet over te spreken.

Allereerst dient ProRail uit te leggen, waarom de werkzaamheden zo uit de hand konden lopen. Voorts dienen NS en ProRail zich te verantwoorden voor het niet klaar hebben liggen van een draaiboek voor het uitlopen van deze werkzaamheden. In zo’n draaiboek zou het reserveren van eventueel benodigde bussen moeten zijn vastgelegd, evenals het hebben van zogeheten rangeerplannen en dienstaanpassingen om een gewijzigde treinenloop te kunnen bieden. Reizigers moeten nu extra overstappen en wachten op aansluitingen (en omreizen, in sommige gevallen zelfs door helemaal naar Schiphol terug te steken), terwijl het mogelijk was geweest om ook gedurende de uitloop een doorgaande treindienst via Deventer tussen Amersfoort en Zwolle te realiseren.

Ook is het zeer de vraag of er morgenochtend wel voldoende bussen zullen zijn om de reizigersstroom tussen Amersfoort Vathorst, Nijkerk en Putten aan te kunnen.

Al met al wijzen de voortekenen op een beroerde start van de werkweek voor veel forensen, scholieren en studenten. Als het spoor wérkelijk een groter aandeel in onze mobiliteit voor zijn rekening moet nemen, mag dit soort narigheid de reiziger niet worden aangedaan.24 september 2020

PRORAIL LEGT TREINVERKEER STIL WEGENS CORONA


17:00 uur

ProRail heeft gereageerd op onze vragen over het stilleggen van de treindienst:

Door een tekort aan treinverkeersleiders, kon er vanochtend tot 09.30 uur geen dienstregeling gereden worden op dit traject.

Dit komt door een combinatie van coronamaatregelen en een tekort aan personeel op onze verkeersleidingsposten. We zitten niet ruim in ons jasje qua treinverkeersleiders en daarom voeren we al geruime tijd campagne om nieuwe collega’s te werven. Het tekort is daarmee helaas nog niet opgelost en als treinverkeersleiders vanwege het coronavirus uit voorzorg niet werken bij lichte gezondheidsklachten, dan kunnen dit soort situaties ontstaan. Hoewel we hard werken aan de bezetting, kunnen we niet uitsluiten dat dit nogmaals kan gebeuren.


Voor Beter OV vindt dat er in geval van treindienstonderbrekingen adequaat vervangend busvervoer dient te worden voorzien. Dat kan momenteel geen probleem zijn, aangezien nagenoeg alle touringcars in ons land werkeloos aan de kant staan, en de chauffeurs thuis zitten in afwachting van werk.

Om dit te organiseren, is een goede afstemming tussen ProRail en de getroffen spoorvervoerders noodzakelijk.

12:00 uur

Voor Beter OV is zeer bezorgd over het door ProRail stilleggen van het treinverkeer op het traject Dordrecht - Geldermalsen. Het spoorwegnet (ook de nevenlijnen) is een vitale functie voor ons land. Het stilleggen van de treindienst is een zeer ernstige zaak.

ProRail heeft het baanvak gesloten voor treinverkeer omdat er geen verkeersleider (in gewoon Nederlands: seinhuiswachter) beschikbaar was. Verkeersleiders werken niet indien zij (lichte) gezondheidsklachten hebben die op het besmet zijn met het Corona-virus zouden kunnen wijzen.

Voor Beter OV begrijpt het belang van het voorkomen van Corona-uitbraken op ondermeer seinhuizen, maar maakt zich dus zorgen over het stilleggen van complete baanvakken. Daarom heeft Voor Beter OV bij ProRail navraag gedaan over wat kan worden gedaan om herhaling te voorkomen en wat de noodscenario’s zijn in geval van onderbezetting van bedienposten (in gewoon Nederlands: seinhuizen).

De reactie van ProRail zal op deze plek worden gedeeld.


4 september 2020

MOGELIJK AANGIFTE POGING DOODSLAG TEGEN CHAUFFEUR ROERMOND

De overwegbotsing in Roermond van gisteravond, doordat een vrachtwagenchauffeur zijn opleggercombinatie op een overweg stilzette, leidt tot zeer veel reizigershinder.

Door herstelwerkzaamheden na deze botsing rijden er bussen in plaats van treinen tussen Weert en Roermond. De herstelwerkzaamheden aan het spoor, een overweg en een deel van de bovenleiding duren in ieder geval tot 14.00 uur, zo melden NS en ProRail. Ook raakten twee passagiers gewond.

Voor Beter OV wil dat tot de bodem wordt uitgezocht, hoe het kon gebeuren dat de vrachtwagenchauffeur zijn combinatie op de overweg stilzette. Daarbij dienen onder meer de vragen te worden beantwoord: mocht de vrachtwagen daar wel komen? Was de oplegger te zwaar beladen? Raakte de combinatie door een stuurfout in het ongerede? Heeft de chauffeur de lichten en bellen genegeerd om nog even snel over te steken? Was de opleggercombinatie technisch in orde? De uitkomsten van het onderzoek zouden kunnen leidden tot een aangifte wegens poging tot doodslag. Voor Beter OV vindt dat reizigers en personeel veilig met de trein moeten kunnen.

Voor Beter OV heeft over dit incident, dat nog veel slechter had kunnen aflopen, contact met ProRail.1 september 2020

MET VERVALLEN HAAGSE BENELUXTREIN VALT TE LEVEN

Vandaag verscheen op de website van de NS de aankondiging dat er ook op ondermeer het traject Schiphol - Den Haag - Rotterdam vanaf eind 2021 iedere tien minuten een Intercity gaat rijden. Wat op de site van de NS niet te lezen viel, maar wat media wel meldden, is dat de rechtstreekse Beneluxtrein tussen Den Haag en België dan door capaciteitsgebrek op het spoor zal vervallen.

Voor Beter OV had vraagtekens bij die aanvulling. Immers, zo’n viermaal daagse rechtstreekse trein tussen Den Haag en Brussel maakte deel uit van de deal die de toenmalige staatsecretaris en de NS sloten over het behoud van de HSL-concessie. Aan de andere kant vindt Voor Beter OV dat leidend moet zijn, waar de meeste reizigers voordeel van hebben.

Alvorens met een publiek standpunt te komen heeft Voor Beter OV vandaag zoals gebruikelijk contact met de NS opgenomen.

De NS laat weten dat er in de desbetreffende rechtstreekse Beneluxtreinen (door de NS aangeduid met “IC_Brussel”) tussen Den Haag en Rotterdam nauwelijks reizigers zitten. Deze treinen worden straks vervangen door meer treinen tussen Amsterdam en België via de HSL, waardoor op die route geen gaten in het dienstpatroon meer vallen. Daarnaast is de Gemeente Den Haag akkoord met het vervangen van de rechtstreekse Beneluxtrein tussen De Haag en België door een snelle cross-platformaansluiting te Rotterdam, aldus de NS.

Voor Beter OV constateert op basis van de door NS verstrekte informatie dat het opheffen van de Haagse Beneluxtrein geen reizigersnadeel veroorzaakt. Hoe de precieze dienstregeling van de tienminutentrein er straks uit zal zien (inclusief gevolgen voor Sprinters en aansluitingen) is op dit moment nog niet duidelijk.
20 augustus 2020

SLUIT OVERWEGEN HOOGHALEN PER DIRECT

Gisteren vond opnieuw bijna een aanrijding plaats op een onbewaakte overweg in het Drentse Hooghalen. Voor Beter OV is de maat vol. De reizigersorganisatie verlangt onmiddellijke sluiting van twee overwegen.

AAN:
ProRail
t.a.v. John Voppen, CEO

Amsterdam, 20 augustus 2020

Geachte heer Voppen, beste John,

Opnieuw is het bijna misgegaan op een overweg in Hooghalen. Gisteravond kon een noodstop van een trein ternauwernood een botsing voorkomen met een landbouwvoertuig dat op het spoor stilstond. Ook al eerder dit jaar was er een bijna-botsing, en het trieste dieptepunt was het ongeval waarbij een machinist om het leven kwam. Ook melden machinisten herhaaldelijk dat de hekken bij een van de overwegen door de gebruikers na het oversteken niet worden gesloten.

Er is geen enkele twijfel aan, dat de incidenten op deze overwegen telkenmale worden veroorzaakt door wangedrag van weggebruikers zoals de agrariërs die daar in de buurt hun bedrijf uitoefenen.

De suggestie om treinen slechts met zeer lage snelheid te laten passeren is een omkering van zaken. De weggebruiker lapt de veiligheidsafspraken aan zijn laars, en de treinreizigers worden opgescheept met een langere reistijd en mogelijk zelfs het missen van aansluitingen. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Een snelheidsbeperking is dus een verkeerde maatregel. Maar het is ook zo, dat machinisten en reizigers recht hebben op voldoende veiligheid. Het gedrag van de overweggebruikers in Hooghalen staat die veiligheid in de weg.

Daarom verlangen wij van ProRail dat de twee niet actief beveiligde overwegen in Hooghalen met onmiddellijke ingang worden gesloten. Toenmalig ProRail CEO Pier Eringa heeft meermalen laten zien hoe eenvoudig zulks met een heftruck en wat betonblokken valt te realiseren, en van de huidige CEO hopen wij op dezelfde daadkracht. ProRail heeft de plicht, deze overwegen te sluiten, omdat ProRail verantwoordelijk is voor het waarborgen van veilig treinverkeer. Indien het op overwegen bij Hooghalen opnieuw misgaat, is ProRail hiervoor, naast de overtreders van de veiligheidsvoorschriften en verkeersregels, dus verantwoordelijk.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter
14 augustus 2020

TREINREIZIGERS TUSSEN DEN HAAG EN ROTTERDAM HET HAASJE

Tussen Den Haag/Delft en Schiedam/Rotterdam is al enkele dagen het treinverkeer bijna onafgebroken gestremd door een hardnekkige seinstoring die ProRail niet opgelost krijgt.

Dat is vreemd, temeer daar het spoor daar op grote delen van het traject vrij recent is vernieuwd.

Passagiers hebben recht op een betrouwbaar spoorsysteem. Dat er zo nu en dan iets kapot gaat, is onvermijdelijk, maar wat er nu tussen rond Delft en Schiedam aan de hand is, is een voorbeeld van een onaanvaardbaar slechte betrouwbaarheid van de Nederlandse spoorweginfrastructuur.

Voor Beter OV heeft aan ProRail om een toelichting gevraagd, waarbij van groot belang is, wat kan worden gedaan om herhaling van dergelijke raadselachtige, langdurige seinstoringen te voorkomen.

16 juli 2020

KEOLIS HAALT TREINTOILETTEN VAN HET SLOT

Mede onder druk van kritiek van Voor Beter OV heeft Keolis besloten, de toiletten in zijn treinen weer van het slot te halen. Eerder waren de toiletten afgesloten, en dienden reizigers bij servicepersoneel op de trein toegang tot het toilet te vragen.

Voor Beter OV uitte kritiek, met name omdat op het traject Zutphen - Oldenzaal niet op alle treinen servicepersoneel aanwezig is, en nam contact met de vervoerder op. Keolis heeft vanmorgen aan Voor Beter OV laten weten, dat de treintoiletten weer op de gebruikelijke wijze toegankelijk zullen zijn, zonder dat reizigers aan personeelsleden hoeven uit te leggen, hoe hoog de nood is.

Voor Beter OV is tevreden over de snelle wijze, waarop Keolis de klachten heeft opgepakt.


29 juni 2020

NS OVERWEEGT PERSONEELSKRIMP VAN 2300 FTE

Voor Beter OV heeft kennisgenomen van het voornemen van de NS-directie om het personeelsbestand van de NS met 2300 fte’s te laten afnemen. Die door de gevolgen van de Corona-crisis ingegeven krimp bedraagt meer dan 10% van het personeelsbestand.

Wat Voor Beter OV betreft gaat deze personeelskrimp niet ten koste van de kwaliteit die reizigers wordt geboden, en blijft handhaving van de kwaliteit voorwaarde voor de overheidssteun aan de OV-sector. Te denken valt hierbij aan het bieden van een behoorlijke zitplaatskans (dus minder conducteurs moet niet leiden tot kortere treinen), voldoende personeel op de stations om de sociale veiligheid te waarborgen, geen verslechtering van klantenservice en reisinformatie en het niet verslechteren van de openingstijden van de (resterende) loketten op stations.

Voor Beter OV volgt de ontwikkelingen op de voet, en heeft vertrouwen in de zakelijke aanpak van de binnenkort aantredende nieuwe CEO, Marjan Rintel, die reeds heeft aangegeven dat van het personeel in deze ingewikkelde tijd wel enige souplesse mag worden verwacht.

25 juni 2020

TREINVERKEER ZUIDOOST NEDERLAND PLAT DOOR MEGASTORING PRORAIL

17:30 uur

De herstelprognose staat nu op 19 uur; wij hebben deze in de loop van de dag steeds verder zien opschuiven. Terwijl de NS nalatig is door het niet inzetten van vervangende bussen, doet Arriva dit wel. Er rijdt een vervangende busdienst op het traject tussen Venlo, Tegelen, Reuver en Swalmen.


16:30 uur

De verwachting is, dat deze storing tot na de middagspits zal duren. Tot overmaat na ramp laat de NS weten dat er geen vervangende bussen worden ingezet. Voor Beter OV vindt het in deze Corona-tijd, zeer onwenselijk dat groeiende aantallen reizigers op stations opeengepakt moeten wachten op het vervangende vervoer dat dus niet komt. Voor veel passagiers is “stel uw reis uit” geen optie.

Inmiddels is er contact geweest met ProRail. Op de vraag waarom het opstarten van de bedienpost in Maastricht (de uitval daarvan is de oorzaak van deze megastoring) na vele uren nog steeds niet is gelukt, had ProRail geen antwoord.

14:30 uur

Delen van Brabant en nagenoeg geheel Limburg zijn omstreeks 2 uur vanmiddag getroffen door een grote seinstoring bij ProRail. Kort gezegd: ten Zuidoosten van Eindhoven rijden veel minder treinen, en voorbij Weert is het treinverkeer geheel uitgevallen. De verwachting is dat dit de rest van de middag zo zal blijven.

Voor Beter OV vindt dat zulke storingen, die zowel groot zijn in omvang als in tijdsduur, niet zouden mogen voorkomen. Aan ProRail is om opheldering over de oorzaken en oplossingen gevraagd.

9 mei 2020

NS OP DE GOEDE WEG MET CORONAREIZIGERS?


Voor het eerst heeft de NS de dringende oproep van Voor Beter OV gehonoreerd: niet in treinen, maar bij de toegang tot het perron werd (met enige assistentie van de politie) het aantal treinreizigers gedoseerd. Dit gebeurde te Amsterdam Centraal, waar reizigers richting Zandvoort slechts voorzover het treinaanbod dat toeliet tot het perron werden toegelaten.

Voor Beter OV is blij dat deze aanbeveling door de NS is overgenomen.

Met betrekking tot de door de NS geboden vervoercapaciteit heeft Voor Beter OV gemengde opvattingen. In tegenstelling tot andere dagen met zomers weer zijn de treinen naar Zandvoort niet verlengd. Voorzover wij konden nagaan, bestonden de treinen uit slechts zes korte wagens van het type SLT of SNG. Dat komt neer op vier rijtuigen van gewone lengte. Dat is erg weinig. Ook reden er geen strandextra’s. Dat is voor ons een medaille met twee kanten.

Enerzijds kan worden gesteld dat de NS voldoende treinen moet inzetten om aan de vraag te voldoen. Het is nog steeds niet aan de NS om te beslissen welke reis “noodzakelijk” is, en welke niet. En het is begrijpelijk dat mensen na vele weken thuiszitten eindelijk eens willen uitwaaien in de zon. Enige afleiding kan noodzakelijk zijn voor het tegengaan van al te grote mentale ongemakken. Het niet verlengen van treinen kan worden opgevat als star, om niet te zeggen gemakzuchtig.

Anderzijds kan worden gesteld dat het reizen naar drukke locaties niet moet worden aangemoedigd. Wanneer per trein heel veel mensen naar Zandvoort reizen, ontstaat daar wel een drukteprobleem. Dus door het vervoer naar Zandvoort beperkt te houden, wordt door de NS geholpen om lokale problemen in te dammen, indachtig de visie dat “we het met ons allen moeten doen” in deze coronacrisis.

Over de vraag, welke zijde van deze medaille nu de belangrijkste moet zijn, zijn we nog niet uit.

* We zijn er nu uit. Naar nu blijkt heeft de Gemeente Zandvoort de parkeerterreinen aan de boulevard vandaag weer opengesteld. Daarmee vervalt het argument dat het spoor zou moeten helpen om de reizigersstroom naar de kust in te dammen. Overigens hebben de reizigers zich prima beheerst: het aantal passagiers was veel minder dan wat op een normale zomerse zaterdag het geval zou zijn geweest. Dus de herhaaldelijke suggestie van de NS dat hordes reizigers zich te buiten zouden gaan aan onnodig OV-gebruik, snijdt geen hout.
De slotsom moet helaas zijn dat de NS opnieuw te lui/te nalatig/te incompetent was om de treinen op de bij een zomerdag behorende lengte te brengen.7 mei 2020

OPNIEUW TREIN ONTRUIMD
NS MOET IN SPITS TREINDIENST UITBREIDEN


De NS dient in de spitsen het aantal treinen te vergroten. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV naar aanleiding van het ontruimen van een te drukke forensentrein in Weesp, vanmorgen.

Reizigers uit Almere zijn vanmorgen in Weesp uit een te korte trein gezet. De NS bood midden in de spits de reizigers slechts een trein van 8 korte wagens van het type SNG. Dat was volstrekt onvoldoende om het reizigersaanbod met inachtneming van de Corona-regels aan te kunnen, temeer daar er hoogstwaarschijnlijk passagiers in zaten die met de vorige trein niet hadden meegekund omdat deze met een lengte van vier korte wagens nóg korter was.

Ten opzichte van de normale dienstregeling is het treinverkeer tussen Almere en Amsterdam (zowel richting Centraalstation als richting Zuid/Schiphol) nog steeds fors uitgedund. Ook de capaciteit per treinstel is wegens de anderhalvemetersamenleving fors minder.

Gezien het tijdstip (de vroege ochtendspits) van het incident moet worden geconstateerd dat het in de vanmorgen ontruimde trein uitsluitend reizigers betreft die op weg waren naar hun werk. Dit keer kan de NS zich niet verschuilen achter het mantra dat er “te veel onnodige reizen worden gemaakt”.

Voor Beter OV vindt het onderweg uit de trein zetten van passagiers niet in de haak. De NS heeft namelijk wel de reissom geïncasseerd, en heeft daardoor ook de plicht de reizigers tijdig op hun bestemming af te leveren. Daarnaast wordt het probleem alleen maar verschoven naar de volgende trein, die zeer zeker niet de gestrande reizigers kan vervoeren. Voor Beter OV zal aan de Inspectie Leefomgeving en Transport vragen, een onderzoek in te stellen naar het onderweg ontruimen van treinen.

Daarnaast roept de reizigersorganisatie NS en ProRail op, in de aanloop naar het aangekondigde volledige herstel van de dienstregeling op 1 juni, alvast in de spitsuren de treindienst uit te beiden. Het woon/werkverkeer zal de komende dagen nog verder toenemen: scholen gaan weer open, andere instellingen zoals kappers gaan weer open. Kortom, het weer op gang komen van de economie leidt tot een groei van het woon/werkverkeer, en het OV dient dat dus mogelijk te maken.


23 april 2020

NS PAKT EERSTEKLAS-EXODUS AAN

Gisteren sloeg Voor Beter OV op website, op sociale media en in e-mail aan de NS alarm over het uit de eerste klas wegsturen van reizigers. De NS werd daarbij uitgedaagd, het probleem snel aan te pakken.

De NS laat desgevraagd weten dat het weigeren van toegang tot de eerste klas aan reizigers met eersteklas vervoerbewijzen slechts bij hoge uitzondering voorkomt. Maar het mag niet. De norm is dat personeel zich onderweg bij plaatsgebrek dient op te houden in niet-bediende cabines. Ook dient waar nodig het “buitenom sleutelen” te worden toegepast (de conducteur fluit, checkt de veiligheid, sluit de deuren en loopt buitenom naar een niet-bediende cabine en stapt daar in, waarna de trein vertrekt). Bij reizigersklachten wordt de desbetreffende conducteur op diens gedrag aangesproken.

Voor Beter OV onderschrijft dat dit incident niet aan de lopende band voorkomt, maar vindt een frequentie van meerdere malen per dag te hoog. Reizigers die dit overkomt, wordt verzocht hun klacht te melden bij de NS, met een afschrift aan Voor Beter OV (info@voorbeterov.nl). Vermeld daarbij hoe laat u van welk station per trein in welke richting bent vertrokken toen het incident zich voordeed.

Voor Beter OV is blij dat de NS gevolg zal geven aan meldingen. Op die manier kan het dienstbetoon aan de reizigers worden verbeterd.


22 april 2020

VEEL WANGEDRAG NS-CONDUCTEURS BIJ CORONA-CRISIS

Er wordt veel geklaagd over wangedrag van NS-conducteurs tijdens de Corona-maatregelen.

Ondanks verzoeken van Voor Beter OV komt het nog steeds voor dat conducteurs ruim voor de vertrektijd fluiten en de deuren sluiten terwijl reizigers nog niet zijn ingestapt. De anderhalvemetersamenleving vereist dat mensen ook bij het uit- en instappen in het OV afstand houden. Het gevolg daarvan is dat dit meer tijd in beslag neemt. Blijkbaar wordt het punctualiteitscijfer belangrijker geacht dan de gezondheid van reizigers.

Helemaal een schoffering van reizigers is dat conducteurs -note bene met steun van FNV-bondsbestuurder Janssen- in meerdere treinen een hele eersteklasafdeling voor zichzelf opeisten. Er worden zelfs affiches opgehangen met de mededeling dat de afdeling verboden voor reizigers is. Vandaag gebeurde het zelfs in diverse treinen dat reizigers die in bezit waren van een eersteklas vervoerbewijs de eersteklasafdeling door een conducteur of conductrice werden uitgebonjourd.

Dat de NS telkens hamert op de noodzaak om niet-strikt noodzakelijke reizen te vermijden -en zelfs suggereert dat daar een overheidsverbod aan ten grondslag ligt- terwijl door te korte treinen een capaciteitstekort aan de hand is, valt niet te verenigen met het door de NS toegestane wangedrag van het personeel. Bij ruimtegebrek in de passagiersafdelingen dienen conducteurs zich te begeven naar een niet-bediende cabine, maar daar wordt door de NS dus niet op gehandhaafd.

Voor Beter OV zal zijn zorg hierover onder de aandacht brengen van staatssecretaris Van Veldhoven en OVNL-voorzitter Peters.

11 april 2020

WANGEDRAG NS LOOPT VERDER UIT DE HAND


Opnieuw werd pijnlijk duidelijk dat de NS de gevolgen van het niet willen voorbereiden op de pandemie waarvan de NS wist dat die zou komen, op de reizigers afwentelt.

Vandaag heeft een conducteur zijn trein halverwege de rit tussen Rotterdam en Amsterdam opgeheven omdat er een teveel aan reizigers in zat. De reizigers weigerden uit te stappen, waarop de trein doodleuk werd opgeheven. Daarbij werd niet nagegaan of -en welke- inzittenden wel of niet met een noodzakelijke reis bezig waren.

Hoewel wij de noodzaak onderschrijven van het wegens de Corona-crisis zoveel mogelijk beperken van reizen, vinden wij deze handelwijze onaanvaardbaar.

Ten eerste: óf je neemt reizigers wel mee (maar dan ook tot en met hun eindbestemming), óf   je neemt reizigers niet mee (dus vanaf het beginpunt van hun geplande reis). Je zet reizigers niet halverwege uit de trein, waardoor zij noch terug kunnen reizen naar hun vertrekpunt, noch doorreizen naar hun bestemming. Immers, naar verwachting zal ook een volgende of een tegemoetkomende trein geen capaciteit bieden om de inzittenden van de opgeheven trein te vervoeren. *

Ten tweede: op de vraag of de opgeheven trein wel van voldoende lengte was, kwam geen antwoord. Om reizigers optimaal te spreiden is het een eerste vereiste dat de treinen van voldoende lengte zijn. **

Ten derde: crowd management dient op de stations/perrons te geschieden, en niet in reeds rijdende treinen. Een waterdicht systeem is erg lastig, maar met beheerste toelating tot stations/perrons kan de drukte in de trein wel vrij behoorlijk worden gereguleerd. Het kan uit kostenoverwegingen blijkbaar worden overwogen om geen personeel de toegangsregulering op de stations uit te laten voeren, maar dan mogen de gevolgen hiervan niet op reizigers worden afgewenteld.

Ten vierde: abonnementhouders worden nog steeds onvoldoende gecompenseerd. Inmiddels bereiken ons signalen dat de NS een incassobureau afstuurt op reizigers die hun abonnementsgeld hebben gestorneerd. Wanneer een reiziger heeft betaald voor zijn reis (hetzij via een abonnement, hetzij door met voldoende borg in te checken op een station) ontstaat voor de NS vervoerplicht. Ook nu.

Voor Beter OV beraadt zich op te nemen stappen tegen de NS. Meer Corona-nieuws leest u hier .

* Kort na het publiceren van dit bericht bleek dat de volgende trein richting Amsterdam eveneens was opgeheven. Dat betekent dus een wachttijd van een uur, en een kans van 0 dat de reizigers met de daaropvolgende trein zouden meekunnen. Het betrof hier de treinen 4036 en 4038 te Gouda.

** Kort na het publiceren van dit bericht bleek dat beide opgeheven treinen korter waren dan normaal. In beide gevallen slechts zes bakken SLT. Dat is voor een zaterdag uitzonderlijk kort, zeker bij een sterk verlaagde frequentie.


18 maart 2020

VERVROEGEN NOODDIENSTREGELING EEN OPTIE?

Door het hele land vallen treindiensten nu uit, bij alle vervoerders. Dat is zorgelijk. Wellicht zouden de per aanstaande zaterdag aangekondigde beperkingen nu met onmiddellijke ingang moeten worden ingevoerd. Liever een uitgedunde dienst waar reizigers op kunnen vertrouwen, dan een treindienst die ondanks het opheffen van spitstreinen (een maatregel die een betrouwbare standaarddienst beoogde te faciliteren) niet langer betrouwbaar kan zijn.

Bij het uitvoeren van de nooddienstregeling is het van belang, dat personeel binnen de eigen treinserie wordt ingezet, en niet uitwaaiert over het gehele land. Zulks komt de robuustheid ten goede.

17 maart 2020

MASSALE KAALSLAG TREINDIENST OP KOMST

20:00 uur

De NS heeft bekendgemaakt dat de meeste Intercity’s worden opgeheven, en dat frequenties van de Sprinters op veel baanvakken zullen worden verlaagd.

Voor Beter OV houdt zich niet doof voor de problemen door de hoge ziektecijfers bij de NS, ProRail en andere organisaties en heeft veel waardering voor de mensen die alles op alles zetten om het treinverkeer gaande te houden. Maar dat neemt niet weg, dat het spoorvervoer wel zo aantrekkelijk (als in de gegeven omstandigheden kan) mogelijk moet blijven. Vooralsnog is onduidelijk, of de resterende treinen op knooppuntstations goed op elkaar aansluiten. Ook is nog niet duidelijk, of de treinen wel lang genoeg zullen zijn, zodat reizigers ver bij elkaar vandaan een zitplaats kunnen vinden, om zo onderlinge besmettingen met het Corona-virus tegen te gaan.

17:00 uur


Keer op keer hebben wij aan NS verzocht, ons te betrekken bij de aanpak van de Corona-crisis. Telkens weer tevergeefs.

Thans lekt uit dat de NS van plan is, het overgrote deel van de treinen te gaan schrappen. Uitsluitend wat stoptreinen zouden dan blijven rijden. Daardoor zou het aantal op te heffen treinen een veelvoud zijn van hetgeen het ziekteverzuim rechtvaardigt. Met andere woorden: hier speelt personeelstekort slechts een secundaire rol, primair gaat het gewoo0n om een besparing die wordt ingegeven door financiële overwegingen.

Op de belangrijke verbindingen dient minimaal eens per uur ook een Intercity te rijden, omdat op lange afstanden stopdiensten echt te tijdrovend zijn.

Wij hebben de NS opnieuw om opheldering gevraagd. Het gaat hier om meer dan om ons gisteren gedane aanbod om niet op alle slakken zout te leggen.

12 maart 2020

NS COMMUNICEERT SLECHT OVER CORONA

Waar niet is, verliest de Keizer zijn recht. Sommige zegswijzen slaan de spijker op de kop. Dat geldt dus ook voor de NS. Vanaf morgen rijden de normaal in te zetten extra spitstreinen niet. Dat komt doordat de NS met een hoog ziekteverzuim te kampen heeft, vooral veroorzaakt door het Corona-virus. Geen reiziger is nu gebaat bij een snotterende conducteur die hoestend en niezend door de trein komt. De NS heeft er nu voor gekozen, het personeel zodanig in te zetten, dat de standaarddienstregeling kan worden uitgevoerd.

Voor Beter OV vindt de wijze van communicatie door de NS rond de Corona-crisis bedroevend. Eerdere vragen bleven onbeantwoord, en ook nu bleef de communicatie in eerste instantie beperkt tot slechts de mededeling dat er in de spits minder treinen zullen rijden. Juist in tijden van crisis dienen communicatie met stakeholders en voorlichting aan reizigers piekfijn in orde te zijn.

Voor Beter OV vindt het van belang, dat treinen uit zoveel mogelijk rijtuigen bestaan, om te voorkomen dat reizigers als haringen in een ton worden vervoerd, en elkaar daardoor besmetten. Dat er nu sprake is van een aanzienlijke reizigerskrimp, doet daar niets aan af.

Verder vindt Voor Beter OV dat op de stations tappunten dienen te worden geplaatst, waar passagiers hun handen extra kunnen wassen, en desgewenst desinfecterende handgels kunnen gebruiken. De NS en ProRail worden hierbij nogmaals opgeroepen, dit met spoed te organiseren.11 maart 2020

STORINGEN PRORAIL LEIDEN TOT JANBOEL OP HET SPOOR

16:30 uur

De bovenleidingproblemen tussen Leiden en Schiphol zijn opgelost. Maar dat betekent nog niet dat Leiden goed bereikbaar is. Inmiddels is er een nieuw probleem ontstaan:

Tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee is er vertraging en rijden er minder treinen door een wisselstoring.
Tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden Centraal is er vertraging en rijden er minder treinen door een wisselstoring.
Deze storingen duren tot minimaal na de avondspits.


Ook de problemen ten Zuiden van Rotterdam houden aan, zie het bericht van 15:30 uur hieronder.


15:30 uur

De oorzaak van de uitdunning van het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht (gewoon spoor) en tussen Rotterdam en Breda (HSL) is een nieuw probleem met sporen in de Willemstunnel, de spoortunnel bij Rotterdam.

Inspecteurs van ProRail voerden een inspectie uit, en waren van mening dat er eerst reparaties moeten worden uitgevoerd voordat de treindienst weer volledig kan worden hervat. Vooralsnog geldt voro een tweetal sporen een snelheidsbeperking, waardoor de capaciteit fors is afgenomen, zo heeft ProRail aan Voor Beter OV laten weten. De beperking in de treindienst zal nog van zeer lange duur zijn, eerder een kwestie van weken dan van dagen.

Voor Beter OV merkt op dat het enerzijds een goede zaak is, dat ProRail zélf voor veiligheid kiest, in plaats van dat de Inspectie Leefomgeving en Transport buitengebruikstelling gelast, maar dat het anderzijds natuurlijk een slechte zaak is dat onderhoudsproblemen niet tijdig zijn opgemerkt, waardoor dit soort noodgrepen noodzakelijk zijn. Ook is het de vraag, in hoeverre nauwkeurige controles en uit de hand gelopen veiligheidsmaatregelen hun doel al dan niet voorbij schieten.

11:00 uur

Storingen ProRail leiden vandaag tot een janboel op het spoor. Het treinverkeer in de omgeving van Leiden (nou ja, omgeving… Tot Almere en Amsterdam aan toe…) is ernstig verstoord en deels gestremd wegens een kapotte bovenleiding. Ten Zuiden van Rotterdam gooit een defect spoor roet in het eten. Deze storingen duren allemaal naar verwachting de rest van de dag. Ook werd het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht/Gouda vanmorgen lamgelegd door een seinstoring.

Een overzicht:

Veel minder Intercitys tussen Leiden en Den Haag Centraal wegens een defecte bovenleiding.
Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden er geen treinen door een defecte bovenleiding. Intercitys rijden zelfs niet tussen Leiden en Almere (!!!) Ook de Sprinter vanaf Hoorn rijdt niet tussen Sloterdijk en Leiden. De Sprinter Vanuit Amsterdam Centraal via Sloterdijk rijdt wel, zij het slechts tot Hoofddorp.
Tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal (HSL) zijn er uitpuilende treinen en mogelijk een langere reistijd door deze verstoringen.
Tussen Haarlem en Leiden Centraal rijden er veel minder treinen door een defecte bovenleiding.

Tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht rijden er minder Sprinters door een defect spoor. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden er op de hogesnelheidslijn minder treinen door een defect spoor.

Tussen Amsterdam Centraal en Breukelen reden er tussen 10 en 11 uur geen treinen door een seinstoring.


Voor het serieus bijdragen aan een duurzamere mobiliteit, het bereikbaar houden van ons land en het draaiende houden van onze economie, dient dit soort ellende de reizigers bespaard te blijven. Temeer daar vorige week de Westelijke Randstad werd geteisterd door een opeenstapeling van verzakte en versleten sporen en kapotte wissels.

Voor Beter OV heeft aan ProRail om opheldering gevraagd, en heeft daarbij ook aangegeven dat de staat van de spoorweginfrastructuur zorgen baart.

26 februari 2020

NS LAAT REIZIGERS BARSTEN BIJ ONBEREIKBAAR EINDHOVEN

Door een storing bij ProRail was treinverkeer van, naar en via Eindhoven gisteren vanaf 3 uur ‘s middags gedurende ruim zes uur geheel gestremd.

Tot verbijstering van Voor Beter OV liet de NS in zijn berichtgeving weten dat er geen vervangend busvervoer zou zijn en dat reizigers geen recht hebben op vergoeding van de meerkosten van vervangend vervoer.

Deze gang van zaken is volstrekt onaanvaardbaar.

ProRail dient zulke grote storingen te allen tijde te voorkomen. Er dient in dit soort gevallen op zijn minst een gereduceerde treindienst over minder sporen en vastgezette wissels ter worden georganiseerd.

De NS dient een redelijk vervangend busvervoer te bieden. Lange wachttijden voor reizigers zijn daarbij onvermijdelijk (al zullen veel reizigers hun reis ook uitstellen of afgelasten), maar doodleuk geen vervangend busvervoer organiseren bij een stremming van ruim zes uur op een zeer belangrijk bestemmings- en knooppunt is absoluut onaanvaardbaar en in grove mate nalatig. Daarnaast is de bewering dat reizigers hun extra kosten niet kunnen declareren strijdig met Europese regelgeving met betrekking tot het uitvallen van treindiensten.


9 februari 2020

VERVANGENDE NS-BUS LAAT HET AFWETEN

De NS-busdienst in de regio Leiden die was ingezet omdat er wegens geplande werkzaamheden geen treinen rijden, is vanavond gestaakt.

Waar ProRail alles op alles zet om het spoor in ons land ondanks de zeer zware storm berijdbaar te houden en de stads- en streekbusdienste in en om Leiden wel rijden (met vertragingen, maar toch), gooit de NS er het bijltje bij neer.

Voor Beter OV is hier zeer slecht over te spreken. Bij een vorige grote buitendienststelling te Leiden wist de NS van de resterende treindiensten al een puinhoop te maken, en nu heeft de NS-klant dus opnieuw het nakijken.

De NS zal goed moeten uitleggen, waarom de reguliere stads- en streekbussen wel kunnen rijden, en de NS-bussen niet.

PRORAIL WERKT HARD AAN HERSTEL STORMSCHADE


Spoorbeheerder ProRail -of beter gezegd: de medewerkers van ProRail en de spooraannemers- zijn hard aan het werk om de ontstane stormschade zoveel mogelijk te herstellen om de treindienst in de komende maandagochtendspits zo goed mogelijk te laten verlopen.

De hele nacht zal worden doorgewerkt. Voor Beter OV is onder de indruk van de tomeloze energie waarmee alles op alles wordt gezet in het belang van de reiziger.

5 januari 2020

17:00 uur

KAPOTTE WIELEN ONTSPOORTREIN WAREN AL BEKEND

OOK ANDERE TREINEN TYPE DDZ HEBBEN KAPOTTE WIELEN


Opnieuw is Voor Beter OV benaderd door klokkenluiders. Machinisten van de NS zijn not amused over het feit dat de NS wel op zijn website reizigers informeert over de mogelijke oorzaak van de ontsporing bij Voorburg, maar dat het personeel op het moment waarop door de klokkenluiders contact met ons is opgenomen nog niets heeft gehoord.

Een klokkenluider stelt dat van de ontspoorde trein bekend was dat een wiel ernstig was beschadigd, en dat desondanks herstel op de lange baan is geschoven. Ook bij andere treinen van het type DDZ speelde dit; controle bracht aan het licht dat bij meerdere treinen de remblokken de wielflenzen hebben beschadigd. In tegenstelling tot de ontspoorde trein, worden deze treinen wel uit de dienst gehouden tot reparatie. Ter ondersteuning van die stelling stuurde de klokkenluider ons bijgaande afbeeldingen.

We zeggen het nog maar een keer: de gevolgen van het rondrijden met ernstig versleten wielen werden bij de ontsporing te Voorburg pijnlijk duidelijk.ook van deze ddz-treinen waren wielen kapot

ook van de ontspoorde trein was bekend

dat wielen niet deugden


01:00 uur

NS MARCHANDEERT MET VEILIGHEID REIZIGERS


Onder druk van de Maatschappij Voor Beter OV heeft de NS publiekelijk erkend dat defecten aan de wielen van een trein de oorzaak zijn van de ontsporing bij Voorburg van afgelopen donderdag.

Reeds donderdagmiddag en vrijdag berichtte Voor Beter OV over meldingen die NS-medewerkers deden over problemen met de wielen van de desbetreffende trein. De NS gaf vrijdag al aan, ongelukkig te zijn met de publicatie op de website van Voor Beter OV. Dat heeft echter niet geleid tot verwijdering van de berichtgeving op deze website.

Zaterdag erkende de NS op zijn eigen website dat problemen met de wielen hebben geleid tot de ontsporing. Dat is in lijn met de informatie die bij Voor Beter OV bekend was. Ernstige slijtage aan de wielen, die echter niet heeft geleid tot ogenblikkelijke reparatie.

In plaats van de trein na constatering van de overmatige slijtage aan de wielen buiten dienst te nemen, is besloten de trein gewoon in dienst te houden, en de problemen pas later op te lossen. Daarmee heeft de NS gemarchandeerd met de veiligheid van reizigers en personeel. De trein is uit de rails gelopen, en het is pure mazzel dat daarbij geen reizigers gewond zijn geraakt. De trein had ook met hogere snelheid kunnen ontsporen, en ook had de ontspoorde trein op ons drukbereden spoorwegnet in het rijpad (omgrenzingsprofiel) van een tegemoetkomende trein terecht kunnen komen, met alle fatale gevolgen van dien.

Het besluit om een gevaarlijk kapotte trein niet uit dienst te nemen, is onvergeeflijk. Het in gevaar brengen van het treinverkeer is een strafbaar feit, waarvan Voor Beter OV mogelijk aangifte zal doen. De positie van hiervoor verantwoordelijke managers en directieleden is onhoudbaar geworden, zo oordeelt Voor Beter OV.

Diverse NS-machinisten hebben Voor Beter OV beschuldigd van voorbarige publicatie, waarbij zelfs de voorzitter van de reizigersorganisatie is beledigd. De erkenning van de NS bewijst het gelijk van de reizigersorganisatie en het ongelijk van deze NS-machinisten.

2 en 3 januari 2020

"VERSLETEN WIELSTELLEN MOGELIJK OORZAAK ONTSPORING VOORBURG"

3 januari 11:30 uur


Door de ontsporing bij Voorburg is veel schade aan de infrastructuur ontstaan. De ontspoorde trein heeft maar liefst drie wissels vernield. Daarom kan het treinverkeer pas op zijn vroegst maandagochtend worden hervat.

Inmiddels wordt door een monteur gemeld dat het versleten treinwiel waarover wij gisteren al berichtten niet alleen zogeheten vlakke kanten had, maar ook een ver afgesleten wielflens. (Een wielflens is het uitstekende randje aan een wiel dat de trein op de rails houdt en ontsporingen zou moeten voorkomen.)

Voor Beter OV vindt dat de uitkomsten van het ILT-onderzoek dienen te worden afgewacht, maar kan anderzijds de nu naar buiten druppelende technische informatie niet negeren. Wel is voor Beter OV van mening dat het een slechte zaak is, dat de ontsporing van gisteren niet alleen gevaar heeft opgeleverd, maar ook leidt tot dagenlange forse hinder voor de reizigers.

2 januari 17:00 uur


Van diverse zijden wordt ons gemeld dat de trein die vandaag bij Voorburg ontspoorde, wegens slijtage aan de wielstelen op de nominatie stond om naar de werkplaats te gaan. Het mag, aldus ingewijden, zeer zeker niet worden uitgesloten dat slijtage aan de loopvlakken en flenzen van de wielstellen het op een wissel uit de rails lopen van de trein heeft veroorzaakt.

Voor Beter OV heeft hier opheldering over aan NS en ProRail gevraagd, maar kreeg tot heden geen inhoudelijk antwoord. Uiteraard blijft het voor het trekken van definitieve conclusies afwachten op de bevindingen van ILT.VRAGEN OVER ONTSPORING VOORBURG

2 januari 15:00 uur

Vanmiddag ontspoorde een reizigerstrein tussen Ypenburg en Voorburg. Een ontspoorde reizigerstrein is een ernstige zaak. Wij stelden daarom aan NS en ProRail de volgende vragen:

ILT doet onderzoek, dat juichen wij toe. Is er voorlopig al iets te zeggen over de oorzaak van de ontsporing? Gebeurde het op een wissel?

Hoe snel zijn de reizigers geëvacueerd? Hebben reizigers zich bezeerd? Hoe is nazorg voor geschrokken reizigers geregeld?

Welke maatregelen zijn genomen om het treinverkeer buiten het getroffen trajectgedeelte op peil te houden?

Reizigers wordt ook geadviseerd om de HTM-sneltram te nemen. Worden de meerkosten aan de reizigers vergoed?