brabantwerpen-expresse

De Maatschappij Voor Beter OV zet zich in voor het (verder) verbeteren van het vervoer per trein, bus, tram, metro, veerboot en taxi in Nederland. De Maatschappij Voor Beter OV komt op voor de reiziger. Uitsluitend goed en betaalbaar openbaar vervoer helpt mobilisten de juiste keuze te maken. Dit in het belang van het milieu, de economie en het goed waarborgen van mobiliteit voor iedereen.


11 oktober 2012

‘BRABANTWERPEN-EXPRESSE’
 
ALTERNATIEF VOOR OPGEHEVEN BENELUXTREIN EN UITGESTELDE VERBINDING BREDA-ANTWERPEN
 
Ook vanaf 9 december dient er een behoorlijke treinverbinding tussen Brabant en Antwerpen in stand te blijven. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV. De reizigersorganisatie heeft daarom een plan uitgewerkt om de Intercity tussen Zwolle, Nijmegen, Breda en Roosendaal een aantal malen per dag door te trekken naar Antwerpen: de Brabantwerpen-expresse.

Dat plan is een noodoplossing naar aanleiding van het per 9 december opheffen van de huidige Beneluxtrein en het niet tot stand komen van een hogesnelheidstrein tussen Breda en Antwerpen.
 
De door Beter OV ontworpen logistiek van de naar Antwerpen doorgetrokken treindienst maakt dat de kosten relatief gering zijn, terwijl een redelijke verbinding tussen Brabant en Antwerpen -die met name is gericht op recreatief vervoer en winkelend publiek- in stand blijft.
 
Het plan is voorgelegd aan de NS, ProRail, de Nederlandse minister van IenM, de NMBS en de Belgische minister van Overheidsbedrijven:

AAN:
 
De President-Directeur van de NS, Utrecht
De Directievoorzitter van ProRail, Utrecht
De Voorzitter van de RvB van de NMBS, Brussel
De Minister van IenM, Den Haag
De Minister van Overheidsbedrijven, Wetenschaps-
beleid en Ontwikkelingssamenwerking, Brussel
 
Betreft: Brabantwerpen-expresse als voorlopige vervanger Beneluxtrein
 
Amsterdam, 10 oktober 2012
 
Geachte dames Schultz van Haegen, Gout en Bovy,  geachte heren Meerstadt en Magnette,
 
De Maatschappij Voor Beter OV is zeer bezorgd over de aanhoudend slechte berichten over het naast de rechtstreekse Fyra- en Thalysverbindingen tussen de Nederlandse Randstad en Antwerpen, Brussel en Parijs, niet van de grond komen van een treinverbinding tussen Den Haag, Breda en België. Voor Beter OV heeft begrip voor de aarzelingen aan Belgische zijde, maar vindt tevens dat er een voor de reizigers aanvaardbare oplossing zou moeten komen. In dat kader richt ik mij tot u allen.
 
Er bestaan afspraken over het bieden van een rechtstreekse treinverbinding tussen Den Haag, Breda en België, die (deels) over de hogesnelheidslijnen zou gaan rijden. Deze treinverbinding zal medio december nog niet worden gerealiseerd. Zolang deze verbinding er nog niet is, dient een oplossing te worden gezocht.
 
Voor Beter OV stelt voor, de rechtstreekse Intercitytreindienst die nu wordt geboden op het traject Zwolle - Nijmegen - Den Bosch - Breda - Roosendaal zo’n vijf keer per dag (eens per drie uur) door te trekken als IC naar Antwerpen. Deze treinen zouden dan kunnen worden gereden door het getrokken materieel dat wij nu in de Beneluxtrein zien. Tussen Roosendaal en Antwerpen zou deze trein kunnen worden gesleept door een locomotief van de NMBS of door een meersysteemlocomotief zoals we die kennen in de huidige Beneluxdienst. In een bijlage gaan wij nader in op de logistieke aspecten van deze treinvoorziening. Wij noemen deze treindienst de “Brabantwerpen-expresse”.
 
Op deze wijze wordt voor treinreizigers van en naar Noord-Brabant en Gelderland een aanvaardbare treinverbinding met Antwerpen in stand gehouden. Dat is goed voor de Gelderse en Brabantse treinreiziger en de Antwerpse economie.
 
Reizigers van en naar Den Haag hebben met dit compromis geen rechtstreekse verbinding met Antwerpen en Brussel, maar afgezien van het ongemak van een overstap te Rotterdam en enige wachttijd op de aansluitende trein hebben zij geen nadeel van het ontbreken van een rechtstreekse trein naar Antwerpen. En voor reizigers van of naar de Randstad blijft ook de keuzevrijheid in stand tussen een goede “gewone” treinverbinding (met een overstap te Roosendaal) en de keuze voor de hogesnelheidstrein.
 
Al met al biedt de door Voor Beter OV voorgestelde Brabantwerpen-expresse een mooie tussenoplossing voor de periode tot een rechtstreekse hogesnelheidsdienst tussen Den Haag, Breda en Antwerpen is gerealiseerd.
 
Voor Beter OV realiseert zich terdege, dat betrokkenen alles op alles zullen moeten zetten om deze oplossing al medio december gerealiseerd te krijgen. Daarom een dringend beroep op u allen, zich ten volle in te zetten om deze treindienst per medio december 2012 gerealiseerd te krijgen.
 
Graag verneem ik spoedig u aller reacties.
 
Met verschuldigde hoogachting,
 
Maatschappij Voor Beter OV,
 
 
Rikus Spithorst,
voorzitter

 
Bijlage: logistieke opmerkingen
 
De Brabantwerpen-Expresse kan worden gereden met de rijtuigen die nu in de Beneluxtrein rijden. Deze rijtuigen zijn zowel in Nederland als in België toegelaten.
 
De rit Roosendaal - Zwolle v.v. duurt een kleine drie uur per richting. In Zwolle is sprake van een korte kering. Om dit logistiek efficiënt te organiseren, zou de Brabantwerpen-Expresse trek-trek moeten rijden met NS-locomotieven van het type 1700 of 1800. Te Roosendaal zouden beide Nederlandse locomotieven moeten worden afgekoppeld, en een Belgische of meersysteemlocomotief aangekoppeld. In Antwerpen zou, nadat op het ondergrondse station de reizigers zijn uitgestapt, de trein kunnen doorrijden naar een rangeerterrein waar de locomotief kan omlopen en waar rustig op de vertrektijd kan worden gewacht.
 
Een omloop ziet er dus als volgt uit.
 
Stam 1:
 
Vertrekt omstreeks 0:15 uur uit Antwerpen. Arriveert om 0:40 uur in Roosendaal. Belgische loc eraf, Nederlandse locs ervoor en erachter. Vertrekt als trek-trek om 0:51 naar Zwolle. Arriveert om 3:43 in Zwolle. Vertrekt om 3:48 weer uit Zwolle en arriveert om 6:41 in Roosendaal. Nederlandse locomotieven eraf, de zojuist Antwerpen gearriveerde Belgische locomotief ervoor. Omstreeks 6:50 vertrek naar Antwerpen, na aankomst in Antwerpen reizigers laten uitstappen, doorrijden naar opstelterrein en tijd afwachten voor terugrit, die om 9:15 uit Antwerpen zal vertrekken. Enzovoort.
 
(0 uur is niet letterlijk 0 uur, maar het eerste uur dat de dienst rijdt. Hierbij is even uitgegaan van de patroontijden van de dienstregeling 2012; indien deze in 2013 verschuiven, schuiven deze treinen dus mee. Er dient in korte tijd te Roosendaal veel rangeerwerk te geschieden. Ruimte op de sporen komt daar wel vrij doordat de Beneluxtrein dan niet meer rijdt. Wellicht is het raadzaam, iets eerder uit Antwerpen te vertrekken, en zo wat meer tijd te krijgen. Ook dient de aansluiting op de Intercity Amsterdam - Roosendaal - Vlissingen zo goed mogelijk te zijn.)
 
Stam 2:
 
Alles 3 uur later.
 
Stam 3:
 
Alles 6 uur later.
 
Op Roosendaal zou het wenselijk zijn, twee Nederlandse locomotieven extra paraat te hebben, om te zorgen dat een vertraging van de trein uit Zwolle niet betekent dat door het tijdrovende rangeren of het überhaupt ontbreken van locomotieven de tegentrein te laat of niet kan vertrekken.
 
Dus benodigd (exclusief de normale technische reserve):
 
3 stammen Benelux-rijtuigen
4 of 6 locomotieven 1700/1800 (bij NS ruimschoots voorhanden)
1 locomotief NMBS of huur
 
Besparing
 
2 stammen binnenlands materieel NS plus eventuele locomotieven.
 
Al het materieel is per half december beschikbaar.
 
Te Roosendaal wordt wel nogal wat van de logistiek en sporencapaciteit gevergd. Het liefst zouden wij de Nederlandse locomotieven op het Belgische gedeelte aan de treinstammen vast laten zitten, maar wij hebben begrepen dat voor deze locomotieven in België geen toelating is, ook niet met gestreken stroomafnemers en gesleept.