EERHERSTEL RIKUS SPITHORST NA KWESTIE-HALSEMA

Rikus Spithorst (1959) werd na een loopbaan in de publieke dienst en bij de omroep in 2001 woordvoerder en bestuurslid bij Reizigersvereniging ROVER. Na tumult over een column die hij op persoonlijke titel en onder pseudoniem schreef, gingen de wegen van ROVER en Spithorst in augustus 2008 uit elkaar. Nadat Justitie oordeelde dat beschuldigingen als zou de desbetreffende column bedreiging of opruiing inhouden, niet terecht waren en dat de column op ordentelijke wijze het functioneren van een Kamerlid aan de kaak stelde, achtte Spithorst zich van alle blaam gezuiverd, en voelde hij zich weer in staat, in de openbaarheid op te komen voor de reiziger. Reden voor hem, om samen met Bernard de Vries en Trudy Nielsen de Maatschappij Voor Beter OV op te richten. Wanneer in het OV de basics niet op orde zijn, hebben toeters en bellen weinig zin, vindt hij.