grote problemen infra prorail

De Maatschappij Voor Beter OV zet zich in voor het (verder) verbeteren van het vervoer per trein, bus, tram, metro, veerboot en taxi in Nederland. De Maatschappij Voor Beter OV komt op voor de reiziger. Uitsluitend goed en betaalbaar openbaar vervoer helpt mobilisten de juiste keuze te maken. Dit in het belang van het milieu, de economie en het goed waarborgen van mobiliteit voor iedereen.3 maart 2015

OOK VANDAAG GROTE PROBLEMEN BIJ PRORAIL

Nadat gisteren het treinverkeer ronduit dramatisch was verlopen, laat ProRail ook vandaag de reizigers in de steek. Schiphol is door seinstoringen zeer slecht te bereiken, de uitstraling van deze storing raakt grote delen van de Randstad.

Bij een bezoek aan de Tweede Kamer, vandaag, zal Voor Beter OV de noodklok luiden over de zeer ernstige problemen op het Nederlandse spoor.


2 maart 2015

SPOORTUNNEL DELFT OPNIEUW GESTREMD WEGENS BRANDALARM

18:00 uur

Het is een illusie om te denken dat, nu de problemen in en om Utrecht zo’n beetje zijn opgelost, het treinverkeer verder goed verloopt.

De spoortunnel te Delft is gestremd en het station is onbereikbaar wegens een brandmelding. Net als gisteren is een van de belangrijkste spoorverbindingen wegens problemen met de fonkelnieuwe spoortunnel gestremd.

Voor Beter OV acht dit onaanvaardbaar.


SITUATIE UTRECHT ONAANVAARDBAAR

16:00 uur

Weer slecht nieuws. Ook de prognose “16 uur” wordt niet gehaald. Tot na de middagspits rijden de IC’s tussen Schiphol en Utrecht niet, en rijden er ook minder Sprinters tussen Utrecht en Woerden.

De NS laat ons weten dat “Pendelen bewust niet wordt gedaan. Met pendelen ontstaat onvoldoende capaciteit voor de hoeveelheid reizigers. Reisinformatie is bij een pendeldienst niet betrouwbaar.”

Deze redenering verbaast Voor Beter OV hooglijk. Immers, nu worden de reizigers op deze trajecten niet onvoldoende, maar helemaal niet vervoerd. De NS vindt dat (geen vervoer in plaats van weinig vervoer) blijkbaar een betere oplossing.


12:30 uur

Er is meer duidelijk over de gebeurtenissen van vanmorgen. Een defecte stroomafnemer op een trein van de NS vernielde de bovenleiding. Door het afschakelen van de spanning raakte ook een goederentrein defect: deze moest eerst worden weggesleept.

De schade aan de bovenleiding is inmiddels hersteld.

De logistieke puinhoop is ook aan de zijde van de NS weer compleet. Wegens de storing in Utrecht reed om 10.20 uur de IC van Sittard naar Heerlen niet. Ook om 12.49 rijdt deze IC niet, om dezelfde reden. Pas rond 16 uur is de treindienst rond Utrecht weer enigszins op orde. Vier uur na het herstel!


11:30 uur

ProRail meldde rond 11 uur dat de draadbreuk ook tot kortsluiting had geleid, en dat daardoor het herstel extra tijd in beslag zou nemen. Verder liet ProRail ons weten dat de prognose dat de storing om 12 uur zou zijn verholpen “behoorlijk hard” was. Dat blijkt niet te kloppen. De nieuwe prognose luidt 16 uur.

Lees hier een commentaar van onze voorzitter.


9:30 uur

Op een op internet gepubliceerde foto lijkt te zien, dat de bovenleiding is neergehaald bij de perronsporen voor treinen van en naar Woerden. Daarom zou Voor Beter OV (met forse tegenzin) begrip kunnen opbrengen voor het fors uitdunnen van de treindienst tussen Utrecht en Woerden. Het ook instorten van de treindienst tussen Utrecht en Amsterdam/Schiphol, Amersfoort/Hilversum, Driebergen en Houten acht Voor Beter OV onaanvaardbaar.

Voor Beter OV vraagt ProRail om een toelichting.


8:30 uur

De gebeurtenissen in en om Utrecht, waar nadat één bovenleiding beschadigd raakte de gehele treindienst nagenoeg is stilgevallen, is schandalig en onaanvaardbaar. Een station waar zoveel mogelijk wissels worden wegbezuinigd en lijnisolatoren (waardoor storingen elektrisch kunnen worden geïsoleerd)  in de bovenleiding ontbreken, leiden tot dit soort incidenten.

Reizigers wordt geadviseerd, Utrecht te mijden (hoe dan, het is het middelpunt van ons spoorwegnet) of later op reis te gaan (vinden de docenten op de universiteit, de chefs in de fabriek en de wachtende patiënten in het ziekenhuis dat ook). Onaanvaardbaar.

Tot zover onze eerste reactie. Later meer.


25 augustus 2014

PRORAIL VERKNALT OOK VANDAAG OCHTENDSPITS


11:30 uur:

Opnieuw dramatisch verlopen maandagochtend

PRORAIL MOET 100% INZETTEN OP OPLOSSEN STORINGENLAWINE


Na een wederom dramatisch verlopen ochtendspits zit er voor ProRail maar één ding op: ogenblikkelijk stoppen met het verwijderen van uitwijksporen en reservewissels, en de energie en menskracht voor de volle 100 % aanwenden om een eind te maken aan de lawine van wissel-, sein- en stroomstoringen die dagelijks over de treinreiziger wordt uitgestort. Dat zegt reizigersclub Maatschappij Voor Beter OV.

Vandaag moesten treinreizigers tussen Utrecht en Alphen a/d Rijn, Den Haag en Rotterdam het midden in de ochtendspits zo’n twee uur zonder treinen stellen wegens een wisselstoring bij Woerden. Later betekende een overwegstoring de uitdunning van de treindienst tussen Leiden en Alphen a/d Rijn. Stroomstoring leidde midden in de ochtendspits tot het geheel stilvallen van het treinverkeer tussen Leiden en Haarlem/Schiphol; het is onduidelijk wanneer deze treindiensten weer kunnen worden hervat. Kortom, het overgrote deel van de Randstedelijke treinreizigers kon vandaag niet tijdig naar zijn werk. De economische schade is moeilijk uit te rekenen, maar een schatting leert dat deze dagelijks in de miljoenen loopt.

Voor Beter OV vindt het onaanvaardbaar dat ProRail op deze manier blijft doormodderen. Veel energie wordt besteed aan het verwijderen van zogenaamd overbodige wissels, terwijl deze wissels essentieel zijn om uitwijkmogelijkheden bij storingen te creëren. Deze wisselkaalslag verdient heroverweging. Hoe dan ook, dient het aantal storingen aan de spoorweginfrastructuur eerst met spoed te worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Daarvoor is de volledige inzet van ProRail en zijn onderaannemers onmisbaar.

De door NS en ProRail opgestelde toekomstvisie op het spoor heeft als motto: “Eerst beter, dan meer”. Voor de door ProRail ingezette wisselkaalslag vindt Voor Beter OV een ander motto beter geschikt: “Eerst beter, dan minder”.

Voor Beter OV brengt dit standpunt vandaag onder de aandacht van de interim-directie van ProRail, de staatssecretaris van IenM en de Vaste-Kamercommissie van IenM.


6:30 7:00 8:00 en 9:30 uur:

Sinds vanmorgen rond 6 uur rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht en Gouda, Alphen a/d Rijn, Den Haag en Rotterdam en ook de rechtstreekse stoptrein Amsterdam - Woerden - Gouda - Rotterdam rijdt niet. De oorzaak is een wisselstoring bij Woerden.

Sinds ongeveer 7 uur rijden er geen treinen tussen Leiden en Haarlem en tussen Leiden en Schiphol wegens een stroomstoring, die eveneens aan ProRail moet worden toegeschreven. Er rijden ook fors minder treinen tussen Schiphol en Amsterdam Zuid/Lelylaan.

Door een overwegstoring rijden er sinds 8 uur nauwelijks treinen tussen Alphen a/d Rijn en Leiden.

Ook aan het begin van deze nieuwe week laat ProRail de treinforens weer lelijk in de steek. U kent ons dilemma van de grijsgedraaide grammofoonplaat, maar toch…
10 augustus 2014

SEINSTORING VERERGERT REIZIGERSOVERLAST UTRECHT

Vandaag werd het treinverkeer rond Utrecht, dat wegens de werkzaamheden in het kader van het fors uitdunnen van de wissels en flexibiliteit van het spoorwegnet toch al zeer magertjes was, nog verder verslechterd door een seinstoring. Dat is wrang, want juist wanneer de flexibiliteit van het spoorsysteem onder druk komt te staan, dient de resterende infrastructuur wél storingsvrij te functioneren. Dat maakt ProRail vandaag dus niet waar.

Voor Beter OV ontvangt klachten over de treinen die niet zijn opgeheven: ze zijn soms te kort of stoppen op andere sporen dan is aangegeven.

Voor Beter OV schreef eind vorige week over het vervangende vervoer en de betrouwbaarheid van de resterende raiklinfra aan ProRail een brief:

AAN:

ProRail,
de wnd Directeur Vervoer en Dienstregeling,
de heer Hugo Thomassen
Postbus 2038
3500 GA  Utrecht

Amsterdam, 7 augustus 2014

Geachte heer Thomassen,

Komend weekend gaat een nieuwe fase in de omvangrijke en langdurige werkzaamheden bij het station van Utrecht van start. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van het project DoorStroom Station Utrecht (DSSU). Veel spoortrajecten rond Utrecht zullen vanaf komend weekend door deze werkzaamheden buiten dienst zijn.

Het is ons bekend dat ProRail in overleg met de NS kiest voor werkzaamheden in de zomervakantie om op die manier zo weinig mogelijk reizigers te duperen, en dat juichen wij toe. Wel verzoeken wij u, samen met de NS te zorgen dat het vervangende busvervoer en het resterende treinvervoer optimaal zullen verlopen.

De aard van de werkzaamheden baart ons wel zorgen. Het is u bekend dat wij van mening zijn dat vermindering van het aantal wissels ook een vermindering betekent van de uitwijkmogelijkheden om “om een defect wissel of geblokkeerd spoor heen te rijden”. Dat betekent dat de resterende wissels, rails, bovenleidingen en seinen storingsvrij dienen te functioneren.  Deze visie hebben wij binnen ProRail meermalen onder de aandacht gebracht. Wij zien nu dat ProRail wel voortvarend te werk gaat met het schrappen van wissels (zoals in Den Bosch en Arnhem), maar dat de betrouwbaarheid van de resterende infrastructuur met name ook in Utrecht en omstreken ver achterblijft bij wat dan mag worden verwacht.

Na de werkzaamheden die komend weekend een aanvang nemen, zal het aantal mogelijkheden om “om defecte infrastructuur heer te rijden” fors zijn verminderd. Dat betekent dat wij van ProRail verlangen dat de resterende wissels, bovenleidingen, seinen enzovoort op het station van Utrecht, maar ook op de sporen van en naar Utrecht, storingsvrij zullen functioneren. Want anders zal het treinverkeer in Utrecht en wijde omstreken nog vaker vastlopen en stilvallen dan nu reeds het geval is, hetgeen wij voor de reizigers absoluut onaanvaardbaar vinden.

Graag worden wij op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden, van de wijze waarop het vervangend/resterend vervoer wordt uitgevoerd en van de maatregelen die ProRail neemt om een storingsvrije beschikbaarheid van de infrastructuur ook na de komende week te garanderen.

Een kopie van deze brief zonden wij aan de NS.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter20 juni 2014

SPOORPRESTATIES OOK VANDAAG DRAMATISCH

In grote delen van de Randstad de ochtendspits geen of amper treinen. Oorzaken: uitgelopen werkzaamheden, stroomstoring in een relaisstation, spoorbrug defect. De HSL al bijna de hele dag buiten dienst wegens storingen in de beveiligingscommunicatie (in de informatie spreekt men van een defecte trein, maar dat klopt dus niet helemaal) tussen baan en trein.

Voor Beter OV stelde vanmorgen lastige vragen aan NS en ProRail.

Vanochtend vroeg geen treinverkeer Breda - Tilburg door een wisselstoring (5:40 - 7:30), lang genoeg om mensen die bijvoorbeeld om 9:00 in Delft willen zijn een flink langere reis te bezorgen. Dit kort na een seinstoring op hetzelfde traject die gisteravond voor veel mensen de thuisreis verpestte.

Rond 8 uur het raadselachtige bericht dat wegens een verstoring elders geen treinen rijden tussen Leiden en Leiden-Lammenschans.

En rond 8:30 het bericht dat wegens een stroomstoring er geen treinen rond Leiden rijden (Oude Lijn en Leiden richting Utrecht). Ook de IC-Direct ligt stil wegens een kapotte trein. Omreizen via Utrecht betekent uitpuilende treinen, achterblijven op perrons en zeer ernstige vertragingen.

Vergeef ons de strenge woordkeuze, maar deze ochtendspits is een beschamende vertoning. En bepaald niet voor het eerst.

Tegelijkertijd lezen we Kamerstukken over ambitieuze plannen voor de LTSA & PHS, en horen we bewindspersonen en directeuren zeggen dat de reiziger op 1,2 en 3 staat.

Maar wat is het antwoord op onze vraag aan de spoorsector, wanneer nu eindelijk het treinverkeer eens wordt uitgevoerd op een fatsoenlijk niveau dat past bij een land dat het moet hebben van zijn dienstverlening en zijn logistieke vaardigheden?


10 juni 2014

PRORAIL: “GEEN TEKORT AAN ONDERDELEN”

Blikseminslag beschadigde vanmorgen in de vroege ochtend een hoogspanningsinstallatie bij Wolfheze, waardoor de spanning op de bovenleiding uitviel en het treinverkeer dus is stilgevallen. Ook allerlei kabels die van belang zijn voor de bediening van seinen en overwegen zijn door de blikseminslag beschadigd.

Van meerdere kanten kwamen bij Voor Beter OV bezorgde berichten binnen, dat bij het herstel van de schade bleek dat bepaalde onderdelen niet beschikbaar waren en deze uit installaties elders in het land moesten worden geschroefd om de apparatuur bij Wolfheze weer aan de praat te krijgen.

Voor Beter OV heeft over deze zaak vanmiddag om opheldering gevraagd, met name omdat nu op diverse plaatsen belangrijke technische installaties niet langer redundant zouden zijn uitgevoerd, hetgeen een risico inhoudt voor de beschikbaarheid van het spoor. ProRail laat in een reactie weten dat van gebrek aan onderdelen geen sprake is. Niettemin zal herstel van de schade en het doormeten van de stroomkabels naar verwachting nog tot de vroege ochtend duren, aldus ProRail.


6 juni 2014

CHRONISCHE INFRASTORINGEN GOUDA STEKEN OPNIEUW DE KOP OP

Rond Gouda (dus tussen Utrecht en Den Haag/Rotterdam) rijden door de zoveelste sein- en wisselstoring in die regio minder treinen. Dat betekent dat de thuisreis van veel forenzen  in het zicht van een zonnig pinksterweekend wordt verknald. Langer wachten en uitpuilende treinen.

Maar gelukkig tellen ook de treinen die door dit incident uitvallen niet  mee in de punctualiteitscijfers. Een hele troost voor de spoorsector, die vrolijk doorgaat, zichzelf serieus te nemen.30 mei 2014

VEEL MEER TREINUITVAL DAN WAS AFGESPROKEN

Veel te veel reizigers worden geconfronteerd met uitgevallen treinen. Dat concludeert reizigersclub Maatschappij Voor Beter OV. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn ruim 900 treinen meer uitgevallen dan met de overheid was afgesproken, oftewel 13% slechter dan in het met de overheid overeengekomen beheerplan als kwalitatieve ondergrens was gesteld. Dat blijkt uit cijfers die ProRail aan Voor Beter OV ter hand stelde.

Het uitvalpercentage voor het eerste kwartaal was 1,7. De afgesproken norm bedraagt 1,5%. Deze op zich al slechte prestatie is nog geflatteerd, aangezien deze winter werd gekenmerkt door buitengewoon gunstige weersomstandigheden, die dus weinig problemen op het spoor veroorzaakten. Daarnaast geeft dit cijfer nog een positief vertekend beeld omdat op diverse stations de vertraging of het uitvallen van treinen überhaupt niet wordt gemeten (zoals op de belangrijke forensenstations Amersfoort Schothorst en Hoorn Kersenboogerd).

Dit resultaat werpt een ander licht op de prestaties van het spoor dan eerdere berichten waarin de vlag werd uitgestoken omdat de punctualiteit van de treinen die wél reden, iets beter was dan de met de overheid afgesproken ondergrens. Dat zegt weinig: de uitgevallen treinen zitten niet in dit percentage, en een uitgevallen trein betekent voor de reiziger doorgaans een veel langere vertraging dan het geval is met bijvoorbeeld een vijf minuten vertraagde trein. Met andere woorden, door de reizigersbril bezien: liever een vertraagde trein, dan geen trein.

Voor Beter OV is van mening, dat ProRail in verslagen, op zijn website en in persberichten over de punctualiteit ook het uitvalpercentage dient te publiceren. Uitsluitende het percentage vertraagde treinen noemen, zonder de vervallen treinen daarbij te betrekken, is slechts de halve waarheid. Maar het belangrijkste: de prestaties van het treinverkeer in ons land dienen verbeterd te worden.

Ter verantwoording enig rekenwerk.

Die 900 meer treinen die uitgevallen zijn dan was toegestaan: NS rijdt per dag 5200 treinen. Dat was in het eerste kwartaal 90 dagen x 5200 treinen is 468.000 treinen. Er is 0,2% meer uitgevallen dan was toegestaan. Dus 0,002 x 468000 = 936 treinen, naar beneden afgerond 900 treinen meer uitgevallen dan was toegestaan.

Die 13% slechter dan was toegestaan: 0,2 gedeeld door 0,015 = 13,333 %, afgerond 13%.28 mei 2014

KOMENDE ZOMER HEEL VEEL REIZIGERSHINDER OP HET SPOOR

Onder auspiciën van ProRail zullen de komende maanden zo’n 50 buitendienststellingen op het Nederlandse spoorwegnet worden georganiseerd. De railinfrabeheerder zal dan een hoop werkzaamheden uitvoeren.

Voor Beter OV heeft begrip voor de noodzaak van onderhoudswerk aan het spoor, maar vindt dat er nu wel heel veel reizigershinder ontstaat. Voor Beter OV kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hier ook sprake is van het wegwerken van achterstallig onderhoud, en ziet zich in deze opvatting gesterkt door het grote aantal storingen waarmee de spoorweginfrastructuur thans te kampen heeft. Binnen Voor Beter OV wordt zelfs al gesproken van “de wisselscheurziekte”. Het heeft er alle schijn van, dat ProRail deze zomer hard aan de slag is om dit achterstallige onderhoud weg te werken, naast slechte maatregelen zoals het verwijderen van grote aantallen wissels, met als gevolg een minder flexibel spoorgebruik, met alle gevolgen van dien.

Voor Beter OV vindt dat de NS te gemakkelijk instemt met deze hausse aan buitendienststellingen. Houders van speciale korting- of gratisproposities die speciaal op het weekend zijn gericht, dienen door de NS te worden gecompenseerd. Immers, toen de reizigers dit soort abonnementen kochten, konden zij niet bevroeden dat de komende maanden het spoor met name in de weekends amper bruikbaar zou zijn.

Tot slot vindt Voor Beter OV dat de betrouwbaarheid van de spoorinfrastructuur na al deze werkzaamheden op een behoorlijk niveau moeten zijn gebracht. Staatssecretaris Mansveld dient daar streng op toe te zien.

Werklocaties en data

 29 mei tot 2 juni: Bilthoven
 29 mei tot 2 juni: Sauwerd – Roodeschool
 7 juni tot 9 juni: Gouda – Woerden
 7 juni tot 10 juni: Gouda – Moordrecht aansluiting
 8 juni tot 10 juni: Utrecht noordzijde
 21 juni tot 23 juni: Amsterdam zuidzijde (Schiphol)
 28 juni tot 30 juni: Abcoude – Breukelen
 28 juni tot 30 juni: Utrecht noordzijde
 28 juni tot 30 juni: Amsterdam zuidzijde (Schiphol)
 5 juli tot 14 juli: Zwolle – Marienberg
 10 juli tot 14 juli: Sauwerd – Roodeschool
 20 juli tot 28 juli: Leeuwarden – Harlingen
 28 juli tot 6 augustus: Nijmegen – Ravenstein
 4 augustus tot 11 augustus: Ommen – Marienberg
 7 augustus tot 18 augustus: Leeuwarden – Stavoren
 11 augustus tot 18 augustus: Utrecht noordzijde
 18 augustus tot 25 augustus: Maastricht – Sittard

Naast deze grote buitendienststellingen zijn er ook nog heel veel kortere buitendienststellingen.20 mei 2014

NIEUW STAALTJE VAN LOGISTIEK ONVERMOGEN

Al sinds het begin van de middagspits is de Intercitydienst tussen Amsterdam/Schiphol, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven gehalveerd. De NS meldt dat het hier gaat om een wisselstoring.

Dus één defect wissel kan de treindienst over een afstand van zo’n 150 kilometer blijkbaar ernstig verstoren. Of dat nu komt door een gebrek aan wissels onderweg, door de veel te ingewikkelde personeelsrooster of door pure gemakzucht, zal niet snel duidelijk worden. Maar is dat hele belangrijk?

Of er is iets aan de hand tussen Schiphol/Amsterdam en Utrecht, of iets tussen Utrecht en Den Bosch, of iets tussen Den Bosch en Eindhoven. Dat vervolgens over het hele parcours de reizigers twee keer zo lang moeten wachten en in uitpuilende treinen worden vervoerd, vindt Voor Beter OV een blamage van de eerste orde.


8 mei 2014

OOK VANDAAG ZWAKTEBOD PRORAIL

Ook vandaag heeft de treinreiziger het nakijken. Gisteren was het treinverkeer rond Den Haag ernstig verstoord, ook vandaag heeft de reiziger in die regio pech. Tussen Den Haag en Utrecht zijn zowel de IC-dienst als de Sprinter-dienst schaamteloos gehalveerd wegens een defect wissel. En dat de hele dag.

De storing ontstond aan het begin van de ochtendspits. Voor Beter OV vraagt zich af, in hoeverre ProRail zich realiseert dat heel veel treinforensen op weg zijn naar hun werkgever, die volkomen terecht verwacht dat de medewerker op de afgesproken tijd op zijn of haar werkplek aanwezig is. Voor mensen die hun baan serieus nemen, wordt de trein steeds minder geschikt.

Voor Beter OV vindt het OV met name van belang voor het in beweging houden van de mobiliteit en het daardoor draaiende houden van onze economie. Op deze manier komt van die belangrijke maatschappelijke functie van het OV niets terecht.7 mei 2014

STORINGEN PRORAIL MAKEN TREINVERKEER OPNIEUW TOT EEN FARCE

11:00 uur

De website ns.nl meldt nu dat er sprake is van een storing in de communicatie-apparatuur en dat daarom een zeer beperkte treindienst wordt gereden. De reisplanner kan helaas niet worden bijgewerkt, dus reizigers moeten maar op de gok naar het perron, en afwachten wat er gebeurt.

10:20 uur

Inmiddels is de treinenloop te Leiden geheel stilgelegd. Daardoor zijn er in het geheel geen treinen tussen den Haag en Haarlem/Schiphol en tussen Leiden en Gouda/Woerden.

10:00 uur

Na de blamage van gisteren (waarbij door een telefoonstoring het treinverkeer tijdens de middagspits onnodig in  grote delen van Noord-Holland werd stilgelegd, met  gevolgen tot in Utrecht aan toe) heeft ProRail door een aantal sein- en wisselstoringen inmiddels de treindienst in de gehele Randstad gehalveerd. Op alle stations staan reizigers lang te wachten op hun trein, die vervolgens uitpuilt. Den Haag Centraal is geheel onbereikbaar.

Op de website ns.nl wordt gemeld dat rond Den Haag Centraal geen treinen rijden. De landkaart toont daar een klein rood stipje. Daarmee wordt verzwegen dat de treindienst is gehalveerd tussen Rotterdam - Den Haag HS - Leiden - Amsterdam.

Het feit dat staatssecretaris Wilma Mansveld en de Raad van Commissarissen weigeren om nu eens serieus orde op zaken te stellen binnen ProRail, is het overtuigende bewijs dat allerlei geneuzel over de reiziger die op 1, 2 en 3 zou staan niet meer is dan een publicitaire losse flodder.

U vindt dat u als reiziger door de lawine van ProRail-storingen in de kou staat, in plaats van op 1, 2 en 3? Geef uw mening op ons meldpunt 1, 2 en 3.


6 mei 2014

FLAUWEKULSTORING VERPEST THUISREIS TIENDUIZENDEN

23:00 uur

Eerder werd aan Voor Beter OV medegedeeld, dat de wet het verbiedt, met treinen te rijden als het speciale treintelefoonsysteem (GSM-R) niet werkt. Dit blijkt niet te kloppen. Verplicht functionerende GSM-R wordt in de wet niet genoemd.

21:00 uur

De verwachting van Voor Beter OV, dat het treinverkeer vanavond niet meer volgens het (spoor)boekje zal verlopen, wordt bewaarheid. Logistiek onvermogen, te ingewikkelde personeelsroosters, gebrek aan uitwijksporen en wissels: we hebben het allemaal al vaker gezegd. Tot vervelens toe. De reiziger is de dupe van de in de spoorsector wijd verbreide Oost-Indische doofheid.

18:00 uur

Voor Beter OV is verbijsterd door het bericht dat wegens een storing aan het telefoonnetwerk van NS en ProRail in een groot gebied het treinverkeer middenin de avondspits is stilgelegd. Dit betreft de lijnen Leiden-Haarlem-Alkmaar-Den Helder, Zandvoort-Amsterdam Sloterdijk, Zaandam-Enkhuizen en Zaandam-Alkmaar.

De chaos is zo enorm, dat er niet eens meer de moeite wordt genomen, de reizigers een reisadvies te geven. Het nieuwe credo luidt dus “U zoekt het maar uit”. Overigens zal na het opheffen van de telefoonstoring het logistieke onvermogen van de spoorsector er zonder twijfel voor zorgen dat het nog heel lang duurt voordat het treinverkeer weer enigszins in goede banen kan worden geleid. Reeds nu leiden logistieke problemen tot treinuitval tot aan Eindhoven aan toe.

Wat de enorme reizigershinder extra schrijnend maakt, is dat het hier niet gaat om de zoveelste sein-, wissel-  of computerstoring, maar om problemen met het interne telefoonnetwerk van de spoorsector.

Dit telefoonwerk heet van belang te zijn voor de spoorwegveiligheid, maar is dat niet. De veiligheid op het spoor wordt in ons land geregeld door borden en seinen langs de baan, meestal aangevuld met het ATB-systeem. En in noodgevallen kan een machinist ook nog het treinverkeer stilleggen door het aanbrengen van zogeheten ‘kortsluitlansen’, die in iedere treincabine aanwezig zijn. Door gebruik van die lansen springen de seinen op rood en kunnen gevaarlijke situaties worden vermeden.

Het interne GSM-R-telefoonnetwerk is dus geen primair veiligheidsmiddel, en was ook nooit met die doelstelling geïnstalleerd. Het door een storing aan dit systeem integraal staken van de treindienst is een -door de spoorwegwetgeving voorgeschreven- gemakzuchtige minachting van de reiziger. Het resultaat hiervan is, dat steeds meer mensen kiezen voor de auto. Het is niet voor niets dat het aandeel van de trein in onze mobiliteit steeds verder afkalft, aldus Voor Beter OV.24 april 2014

OOK VANDAAG MIDDAGSPITS VOOR DUIZENDEN REIZIGERS VERKNALD

Het treinverkeer op de Zuidtak, tussen Amsterdam-Zuid en Diemen is gestremd wegens een seinstoring. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de middag- en middagspitsreizigers omdat door capaciteitsgebrek op de route via Amsterdam Centraal de passagiers niet behoorlijk kunnen worden vervoerd tussen Schiphol en Almere/Hilversum en verder.

Ook het treinverkeer tussen Utrecht en - Ede/Veenendaal is gestremd, dit wegens blikseminslag. Voor Beter OV herhaalt maar weer eens, dat de spoorweginfrastructuur anno 2014 bestand behoort de zijn tegen normale weersinvloeden, zoals onweer.

De staat van onderhoud van de railinfrastructuur (inclusief stroomvoorzienig en beveiliging) en de hersteltijd bij storingen zijn niet van het niveau dat redelijkerwijze mag worden verwacht.

Het blijft voor ons een dilemma. Moeten wij bij iedere onverwachte buitendienststelling en storing de trom roeren? Worden wij als we dat blijven doen de spreekwoordelijke grijsgedraaide grammofoonplaat? Of zou het zwijgen hierover betekenen dat ProRail met dit soort prestaties makkelijk wegkomt en dat we dit met z’n allen normaal gaan vinden?

Geef hier uw mening.


23 april 2014

INFRAPROBLEMEN VERSTOREN NOG STEEDS TREINDIENST

Ook vandaag werd het treinverkeer in de middagspits door storingen aan de infrastructuur ernstig gehinderd. Reizigers tussen Utrecht en Leiden moesten het tussen Woerden en Alphen aan de Rijn zonder treinen stellen wegens een seinstoring, en omreizen via Gouda. Passagiers konden evenmin per trein reizen tussen Zwolle en Dronten/Lelystad, dit wegens blikseminslag.

Met name dat laatste stoort ons zeer. Al lange tijd is bekend dat de spoorbeveiliging slecht bestand is tegen normaal Nederlands weer, waar een onweersbui op zijn tijd deel van uitmaakt. Juist van nieuw aangelegde baanvakken mag worden verwacht dat zij hier goed tegen bestand zijn. Het feit dat het baanvak Zwolle - Dronten al sinds 3 uur vanmiddag wegens blikseminslag buiten gebruik is, duidt er op dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt bij de aanlag van de Hanzelijn.15 april 2014

OOK VANDAAG OCHTENDSPITS TREINREIZIGERS SLECHT VAN START

Treinreizigers werden ook vanmorgen geconfronteerd met ernstige hinder door problemen met de railinfra. Tussen Rotterdam en Utrecht reden geen treinen als gevolg van uitgelopen werkzaamheden, tussen Rotterdam en Den Haag rijden ook vandaag minder treinen wegens een seinstoring en in de economisch belangrijke Kennisregio Brabant was het treinverkeer tussen Tilburg en Eindhoven gestremd, eveneens door een seinstoring.

Voor Beter OV kan nog enig begrip opbrengen voor het feit dat de asbestproblematiek op het Delftse spoorviaduct herstelwerkzaamheden aldaar bemoeilijkt. Maar het wederom uitlopen van werkzaamheden en het wederom optreden van seinstoringen, is onaanvaardbaar in de mate waarin dit thans gebeurt.


14 april 2014

TREINVERKEER RANDSTAD OPNIEUW IN HET HONDERD DOOR PRORAIL-STORING

14:00 uur

ProRail verwacht dat de storing morgenochtend zal zijn verholpen. Tot die tijd rijden er tussen Den Haag en Rotterdam minder Intercity's.

13:00 uur

ProRail laat Voor Beter OV weten dat het gaat om een seinstoring op het spoorviaduct in Delft. Daar zit asbest, dus dat vergt vergunningen en aanpak door een gecertificeerd bedrijf. Dat bemoeilijkt een snel vinden van de oorzaak van de storing en een snelle reparatie. ProRail hoopt nu snel een prognose te kunnen geven van de hersteltijd.

12:00 uur

Al sinds het begin van de ochtendspits is het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam ernstig verstoord.  Per uur rijden er per richting slechts vier treinen, in plaats van de tien die er volgens de dienstregeling zouden moeten rijden.

De oorzaak van dit alles is de zoveelste seinstoring op dit baanvak. ProRail heeft nog geen idee, wanneer de storing zal zijn opgelost. Voor Beter OV heeft ProRail om een toelichting gevraagd.


10 april 2014

OOK VANDAAG SPITS ONTREGELD DOOR STORING PRORAIL

Ook vandaag zijn treinreizigers in de middagspits gedupeerd door storingen bij ProRail. Door sein- en overwegstoringen rijden er geen treinen tussen Assen en Groningen.

ProRail verstuurde vorige week een persbericht met de mededeling dat het aantal storingen is afgenomen. De treinpassagier merkt daar niets van.


7 april 2014

PRORAIL BEGINT NIEUWE WEEK SLECHT

Het blijft voor ons een dilemma. Moeten wij bij iedere onverwachte buitendienststelling en storing de trom roeren? Worden wij als we dat blijven doen de spreekwoordelijke grijsgedraaide grammofoonplaat? Of zou het zwijgen hierover betekenen dat ProRail met dit soort prestaties makkelijk wegkomt en dat we dit met z’n allen normaal gaan vinden?

Geef hier uw mening.

20:00 uur

De herstelprognose van de wisselstoring tussen Winterswijk en Zutphen is gewijzigd. Was "20 uur". is "Onbekend".

17:30 uur

Vanmorgen werden treinreizigers in de Randstad gedupeerd door een ProRail-storing, in de middagspits zijn de passagiers tussen Zutphen en Winterswijk de klos. Door een wisselstoring is daar midden in de avondspits het treinverkeer geheel stilgevallen. Er rijden op dat traject tot omstreeks 8 uur vanavond geen treinen.

11:30 uur

ProRail heeft tegenover Voor Beter OV bevestigd dat er inderdaad een puntstuk van een wissel bij Diemen is kapotgereden door een werktrein van een spoorwegaannemer. Het wissel wordt nu geklemd. Later wordt het wissel gerepareerd. Of tot die tijd de treindienst ingekrompen blijft, was de vraag. Voor Beter OV heeft deze vraag dus aan ProRail gesteld. ProRail heeft daarop geantwoord dat de treindienst ook in afwachting van de reparatie hoogstwaarschijnlijk in zijn geheel kan worden hervat.

10:00 uur

Door een wisselstoring is er vandaag sinds de start van de treindienst slechts zeer beperkt treinverkeer tussen Amsterdam en Almere/Lelystad en tussen Amsterdam en Hilversum/Amersfoort. Een erg slecht begin van de week, met heel veel gedupeerde spitsreizigers.

Volgens onbevestigde berichten wordt deze ernstige reizigershinder veroorzaakt doordat een aannemer vannacht met een werkvoertuig een zogeheten ‘hogesnelheidswissel’ heeft kapotgereden nabij de spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Voor Beter OV heeft ProRail om opheldering gevraagd.1 april 2014

PRORAIL MAAKT OPNIEUW MIDDAGSPITS TOT DRAMA

Opnieuw is het treinverkeer in Nederland ernstig ontwricht. Door wisselstoringen in het gebied Schiphol - Amsterdam - Almere - Amersfoort - Utrecht - Schiphol rijden de treinen sinds 4 uur niet of met grote vertraging. Oorspronkelijk was aangekondigd dat de storingen omstreeks 7 uur zouden verholpen. Inmiddels is deze prognose bijgesteld tot “onbekend”.

Er wordt door reizigers geklaagd over de treinen die wél rijden. Deze zijn te kort, en het materieel van geschrapte treinen wordt niet aan de resterende treinen gekoppeld, maar naar het rangeerterrein gereden.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Mooie praatjes in de Lange Termijn Spooragenda, maar zoals ik vanmorgen al schreef: als de spoorsector de basics niet eens op orde heeft, is dat hele verhaal niets anders dan lulkoek. Wilma Mansveld schrijft mooie beleidsstukken, maar orde op zaken stellen doet ze niet.”

Het blijft voor ons een dilemma. Moeten wij bij iedere onverwachte buitendienststelling de trom roeren? Worden wij als we dat blijven doen de spreekwoordelijke grijsgedraaide grammofoonplaat? Of zou het zwijgen hierover betekenen dat ProRail met dit soort prestaties makkelijk wegkomt en dat we dit met z’n allen normaal gaan vinden?

 Geef hier uw mening.24 maart 2014

OOK VANDAAG PROBLEMEN BEREIKBAARHEID NOORD-HOLLAND

Vandaag reden er, naast de stremming op het baanvak Haarlem - Uitgeest, van 13 tot 15 uur geen treinen tussen Zaandam en Uitgeest wegens eens sein- en wisselstoring.

ProRail heeft als taak, te zorgen dat onze landsdelen bereikbaar zijn per spoor. Voor wat betreft de noordelijke helft van Noord-Holland is dat gisteren en vanmiddag niet goed gelukt.


23 maart 2014

OPNIEUW ERG VEEL REIZIGERSHINDER DOOR LANGDURIGE STORING

23:00 uur

Inmiddels is duidelijk geworden dat de reparatiewerkzaamheden tussen Haarlem en Uitgeest tot zaterdag zullen duren.

22:30 uur

Door een wisselstoring is tot morgenochtend ook het treinverkeer tussen Utrecht en Rotterdam/Den Haag gestremd.

Het reizigersvervoer per spoor is nu aanbeland op een niveau dat een serieuze samenleving onwaardig is, vindt Voor Beter OV.

20:00 uur

Naar verluidt moet een relaiskast worden vervangen, en gaat herstel zeker t/m woensdag duren. Al die tijd stilleggen van het treinverkeer is onaanvaardbaar, vindt Voor Beter OV.

Men kan ook in het gebied van de relaiskast de komende dagen een rijweg per richting vastleggen en de autorisatie ervan o.b.v. aanwijzing verlenen. Dan kan er gewoon treinverkeer plaatsvinden, met lichte vertraging, maar toch minstens een halfuursdienst.

Voor Beter OV heeft deze oplossing aan ProRail voorgelegd.

18:00 uur

Inmiddels wordt gemeld dat tussen Haarlem en Santpoort het treinverkeer wegens reparatiewerkzaamheden tot 4 uur vannacht gestremd zal blijven. Reizigers wordt nog steeds geadviseerd om om te rijden via Hoorn!

Voor Beter OV heeft ProRail om opheldering gevraagd. Het spoorwegsysteem in ons land heeft een onaanvaardbaar slecht niveau van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid bereikt.

15:00 uur

 ProRail heeft het weer voor mekaar. Wegens werkzaamheden vandaag geen treinen tussen Zaandam en Uitgeest. En door een storing vandaag ook geen treinen tussen Haarlem en Uitgeest. Gevolg: reizigers wordt geadviseerd om om te reizen via Hoorn. U leest het goed: via Hoorn!

Dit betekent voor reizigers dat ze vaak moeten overstappen, dat ze worden vervoerd in uitpuilende treinen of propvolle vervangende bussen en dat hun vertraging kan oplopen tot ongeveer een uur.
12 maart 2014

OOK VANAVOND STREMMING WEGENS SPOEDREPARATIE SPOOR

23:30 uur

Alsof de prestaties van het spoor vanavond al niet betreurenswaardig genoeg waren: er blijken nu ook allerlei laatste verbindingen te zijn gesneuveld. De treinen van 0:22 en 0:52 van Rotterdam naar Schiphol zijn vervallen. In plaats daarvan kan men wachten op een minibusje, dat vertrekt om 1:18 en, met een overstap op weer een andere bus, de reiziger pas tegen 3 uur vannacht op Schiphol aflevert. Naar Amsterdam wordt vanaf even na middernacht volgens de reisplanner helemáál geen verbinding meer geboden. Ook vanaf Amsterdam naar Rotterdam zijn de nachttreinen blijkens de reisplanner geschrapt.

19:00 uur

Helaas. De storingenpagina op ns.nl is onbereikbaar: "Er is iets mis gegaan tijdens het ophalen van de storingen en/of werkzaamheden. Probeer het later nog eens."

18:00 uur:

In tegenstelling tot eerdere berichten, meldt de NS nu dat de IC-Direct vanavond niet toeslagvrij is. Voor Beter OV stuurde per e-mail een brandbrief aan NS-topman Huges.

Geachte heer Huges, beste Timo,

Ook vanavond zijn er grote problemen met de spoorinfrastructuur. Rond Schiedam rijden nauwelijks tot geen treinen (en ns.nl meldt dat de exacte treinenloop zelfs nog niet bekend is). Reizigers van Rotterdam naar Schiphol werden eerder vandaag in de reisplanner doorverwezen naar de Sprinter Rotterdam - Gouda - Amsterdam Bijlmer ArenA, om op laatstgenoemd station over te stappen op een trein naar Schiphol.

We beseffen dat infrastoringen onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van ProRail vallen. Maar dat neemt niet weg dat wij van mening zijn dat de NS zo goed mogelijk voor zijn klanten moet zorgen. In dat licht bezien, zijn wij dan ook verbaasd te moeten vernemen dat de IC-Direct vanavond niet toeslagvrij is. Terwijl deze trein vanavond het enige serieuze alternatief is voor reizigers tussen Rotterdam en Schiphol (en verder).

Wij dringen er met grote klem bij u op aan dat u de IC-Direct vanavond toeslagvrij laat verklaren. Voor wat betreft de hieruit voortvloeiende inkomstenderving geven wij u in overweging, een claim bij ProRail neer te leggen.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter14:00 uur

Inmiddels meldt ns.nl dat het nog onduidelijk is, welke treinen vanavond wel, en welke niet zullen rijden. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat nu duidelijk is geworden dat ook in Gouda een wissel moet worden gerepareerd wegens een gescheurd puntstuk. De wegens de reparatie te Schiedam omgeleide nachttreinen worden verbust.

12:00 uur

Op ons verzoek is de laatste IC-Direct door de NS toeslagvrij verklaard.

10:00 uur

Ook vanavond worden treinpassagiers getroffen door het nagenoeg stilleggen van het treinverkeer wegens een spoedreparatie. Dit keer rijden er vanaf 22 uur nauwelijks nog treinen tussen Rotterdam en Schiedam. Reizigers tussen Rotterdam en Schiphol wordt zelfs geadviseerd de Sprinter naar Amsterdam Bijlmer ArenA te nemen en daarvandaan dan door te reizen naar Schiphol. Een belachelijke omweg! De Intercity tussen Den Haag en Venlo rijdt slechts tussen Rotterdam en Venlo.

Voor Beter OV heeft aan de NS gevraagd, de IC-Direct toeslagvrij te maken en eventueel wat vaker te laten rijden, zodat doorgaande reizigers tussen Amsterdam/Schiphol en Rotterdam zo min mogelijk worden gedupeerd.


10 maart 2014

LAWINE VAN PLOTSELINGE STORINGEN PRORAIL HOUDT NIET OP

De stremmingen van het spoor wegens “onverwachte werkzaamheden” (lees: noodreparaties) blijven aan de orde van de dag.

Gisteravond (een heel vervelend tijdstip omdat dan veel studenten op weg zijn naar de stad waar zij studeren) werd in een deel van Brabant het treinverkeer stilgelegd. Een onderdeel van een eerder die dag kapot gegane -en gerepareerde- overweginstallatie werd alsnog vervangen, om toekomstige storingen te voorkomen. Zo’n reparatie is niet extreem dringend. Op de vraag, waarom deze niet-spoedeisende vervanging niet in de nacht, maar gedurende de bedrijfstijden van het reizigersvervoer werd verricht, inclusief stremming van het treinverkeer dus, kreeg Voor Beter OV vandaag van ProRail geen reactie.

Vandaag raakte het treinverkeer bij Houten Castellum en Houten in het ongerede. Door een wisselstoring konden de Sprinters vanuit Brabant niet naar het perron worden geleid, en dienden de passagiers mee te reizen tot Utrecht Lunetten om vervolgens daarvandaan terug te reizen. Voor Beter OV vindt dit gehannes onaanvaardbaar.

En ook vannacht is het weer bal. De komende nacht is een nacht, waar normaal gesproken de treinen tussen Amsterdam, Schiphol en Leiden normaal zouden rijden. Maar helaas: geen treinen tussen Schiphol en Leiden. Wegens, u raadt het al, “onverwachte werkzaamheden”…

Morgen zal Voor Beter OV de zaak opnieuw bij ProRail aan de orde stellen.

Het blijft voor ons een dilemma. Moeten wij bij iedere onverwachte buitendienststelling de trom roeren? Worden wij als we dat blijven doen de spreekwoordelijke grijsgedraaide grammofoonplaat? Of zou het zwijgen hierover betekenen dat ProRail met dit soort prestaties makkelijk wegkomt en dat we dit met z’n allen normaal gaan vinden?

Geef hier uw mening.

 


7 maart 2014

TREINVERKEER WEER STILGELEGD WEGENS SPOEDREPARATIE

16:30

Het treinverkeer werd stilgelegd wegens een reparatie aan een overweg. Deze was door een technisch defect (en dus niet door een aanrijding door het wegverkeer) in het ongerede geraakt: een der slagbomen ging niet meer omlaag.

Voor Beter OV schaart deze overwegstoring onder de gebruikelijke reeks technische defecten, waardoor uiteindelijk de treinpassagier wordt getroffen. Verder blijft Voor Beter OV zich afvragen, of voor zo’n reparatie de buitendienststelling van alle sporen wel werkelijk noodzakelijk is.


15:30 uur

Sinds 15 uur ligt het treinverkeer tussen Utrecht en Driebergen-Zeist volledig stil wegens “onverwachte werkzaamheden”, dat is ProRail-speak voor “spoedreparatie”.

Voor Beter OV kan niet anders dan constateren dat de beschikbaarheid van het Nederlandse spoor nog steeds bergafwaarts gaat. Treinreizigers moeten er gewoon op kunnen rekenen dat hun trein rijdt, en dat werk aan het spoor ’s nachts gebeurt of op zijn minst tijdig (dus minimaal 24 uur van tevoren) wordt aangekondigd.

Ook over dezer noodreparatie en bijbehorende reizigershinder heeft Voor Beter OV bij  ProRail om opheldering gevraagd.

Overigens: het is een dilemma. Moeten wij bij iedere onverwachte buitendienststelling de trom roeren? Worden wij als we dat blijven doen de spreekwoordelijke grijsgedraaide grammofoonplaat? Of zou het zwijgen hierover betekenen dat ProRail met dit soort prestaties makkelijk wegkomt en dat we dit met z’n allen normaal gaan vinden?

Geef hier uw mening.3 maart 2014

WEDEROM REIZIGERSHINDER DOOR WISSELSTORINGEN

Opnieuw worden tienduizenden treinreizigers getroffen doordat ProRail niet in staat is, te zorgen voor goed werkende en voor de dienst beschikbare wissels.

Vandaag is het station van Dordrecht getroffen door problemen met de wissels. Voor het uitvoeren van een noodreparatie moest het treinverkeer een half uur geheel worden stilgelegd en de rest van de dag is de Intercity Den Haag - Venlo vanaf Den Haag tot Dordrecht opgeheven.

Dit valt zo langzamerhand aan de treinreiziger (na alle narigheid die hem zo ongeveer sinds Hilversum is overkomen aan geklemde en kapotte wissels met alle dienstregelingsnarigheid en stremmingen van dien)  niet meer te verkopen. Voor Beter OV heeft deze opvatting aan ProRail overgebracht, en bovendien gevraagd, waarom de opgeheven IC ook niet tussen Den Haag C en Rotterdam rijdt. Daar vervult deze trein ook een belangrijke functie.25 februari 2014

NS HEEFT LOGISTIEK BIJ "WERKZAAMHEDEN" NOG NIET OP ORDE

Voor Beter OV deed zijn beklag over veel te korte treinen bij werkzaamheden en kreeg in het najaar van 2013 een mooie antwoordbrief van de NS. Treinen zouden beter op de vervoersvraag worden afgestemd.

Er zijn nu werkzaamheden (nou ja, er is gedoe met een kapot wissel) op station Den Haag Centraal. Daardoor kunnen er minder Sprinters rijden naar Gouda Goverwelle, en minder Intercity’s naar Utrecht.

Nadat maandagochtend klachten over uitpuilende treinen binnenkwamen, trok Voor Beter OV bij de NS aan de bel. Dat leidde helaas niet tot een reactie van de zijde van de NS. Overigens had Voor Beter OV aan ProRail gevraagd, waarom de opgeheven Intercity’s ook waren opgeheven tussen Utrecht en Gouda. ProRail had geantwoord dat die treinen niet aan een behoefte zouden voorzien omdat ze vlak voor of na de Intercity’s naar Rotterdam reden.

Nu zijn er vragen aan de orde.

Waarom zijn de resterende Sprinters tussen Den Haag en Gouda Goverwelle niet verlengd? Worden zij alsnog verlengd?

Waarom zijn de Intercity’s tussen Utrecht en Gouda niet alsnog ingelegd? Worden zij alsnog ingelegd, of staat de railinfrastructuur te Gouda dit niet toe? Zijn er plannen voor wisselsanering te Gouda? Zo ja, staat de infrastructuur daarna het keren te Gouda toe?

Waarom zijn de resterende Intercity’s tussen Den Haag  en Utrecht niet verlengd, eventueel door het bijplaatsen van stellen op uitsluitend dat traject? Gebeurt dat alsnog, of staat de railinfrastructuur het bijplaatsen van treinstellen in Utrecht niet toe? Zou na de wisselsanering in het kader van Doorstroomstation Utrecht dit bijplaatsen wel of niet mogelijk zijn?


Voor Beter OV heeft deze vragen heden aan de NS en ProRail gesteld.23 februari 2014

PRORAIL LEGT UIT: NOG HELE WEEK MINDER TREINEN DEN HAAG - UTRECHT

Tussen Den Haag Centraal en Utrecht rijden nog tot en met 2 maart minder treinen. Er rijden minder Intercity’s tussen Den Haag en Utrecht en minder Sprinters tussen Den Haag en Gouda Goverwelle.

Voor Beter OV heeft aan ProRail om opheldering gevraagd, en deze ook gekregen.

Op Den Haag Centraal moet een Engels wissel (ook wel kruiswissel genoemd) geheel worden vervangen. Dat kost meer dan 24 uur, omdat daarbij ook met hijskranen moet worden gewerkt. De keuze was tussen een van de komende dagen vervangen, of volgend weekend. Uiteindelijk bleek de keuze om het werk volgend weekend te doen, de minste reizigers te duperen, aldus ProRail. De reden dat de opgeheven Intercity’s ook niet rijden tussen Utrecht en Gouda, is dat deze vlak achter de Intercity’s van en naar Rotterdam rijden, en voor de reizigers dus geen toegevoegde waarde hebben, eveneens aldus ProRail.

Hoewel Voor Beter OV het principe omarmt dat zo weinig mogelijk reizigers moeten worden gedupeerd, doet dat niets af aan de felle kritiek op de gebeurtenissen. Zo’n onverwacht probleem had nooit mogen gebeuren: immers, de naderende onbruikbaarheid van het Engelse wissel had tijdig moeten worden gesignaleerd. Indien er grote drukte door capaciteitsgebrek in de Intercity’s tussen Utrecht en Gouda ontstaat, zal Voor Beter OV van ProRail vragen, de voorlopig geschrapte Intercity’s alsnog tussen Utrecht en Gouda te laten rijden.


21 februari 2014

ILT -RAPPORT OVER ONDERHOUD PRORAIL

ILT heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het spooronderhoud dat namens ProRail wordt verricht. 1500 punten zijn onderzocht en geen enkele werd als gevaarlijk gekwalificeerd.

Wel stelde ILT twee overtredingen vast.

Voor Beter OV bestudeert de bevindingen en komt later vandaag met een reactie. (Deze staat inmiddels hieronder.)

Lees hier meer.

NIET ALLEEN MAAR VEILIGHEID
OOK VERBAND TUSSEN ONDERHOUD EN BESCHIKBAARHEID SPOOR


Waar het ILT-onderzoek zich vooral richt op de veiligheidsborging bij het door spooraannemers in opdracht van ProRail verrichten van onderhoud, legt staatssecretaris Mansveld terecht ook een verband tussen onderhoud en beschikbaarheid. Immers, goede inspecties en ordentelijk onderhoud zouden plotselinge buitendienststellingen wegens noodzakelijke spoedreparaties moeten voorkomen.

ILT constateert twee overtredingen op de beheerconcessie van ProRail. De afkeurnormen zijn onvoldoende concreet en het afwijken van die normen is onvoldoende verankerd in het veiligheidsmanagementsysteem. Dit heeft overigens bij de door ILT ter plaatse verrichte 1500 inspecties geen enkele keer tot een onveilige situatie geleid, maar is desondanks wel reden tot bezorgdheid.

De onduidelijkheid omtrent de normen op grond waarvan tot daadwerkelijke afkeuring van rails, wissels en bovenleidingen wordt overgegaan, is immers een kwalijke zaak. Hoe erg mag een wissel zijn versleten? Hoe dun mag een bovenleidingkabel zijn afgeschraapt? Deze normen raken niet alleen de beschikbaarheid van het spoor, maar ook de veiligheid.

De plotselinge buitendienststelling van wissels op de stations van Gouda, Den Haag Centraal, Den Haag Hollands Spoor en Rotterdam Centraal, alsmede noodreparaties tussen Zwolle en Meppel, die alle gepaard gingen met ernstige reizigershinder, spreken boekdelen over de problemen die er blijkbaar zijn met het tijdig onderkennen van naderende noodzaak tot vervanging van versleten onderdelen. Hoewel Voor Beter OV nog steeds van mening is dat de trein een veilig vervoermiddel is, kleeft er toch een veiligheidsrisico aan onzorgvuldig uitgevoerde inspecties. Een scheur of slijtageplek die nu nog op het laatste nippertje werd ontdekt en om veiligheidsredenen leidde tot onmiddellijke buitengebruikstelling van het wissel in kwestie, had ook tot een ontsporing kunnen leiden, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Daarom dienen besluiten om de controlefrequentie te halveren, niet langer door de aannemer en ProRail te worden genomen, maar door een certificerende instantie.

Voor Beter OV vindt al met al dat ProRail veel meer de regie moet nemen bij het inspecteren van de railinfrastructuur, en de inspecties desnoods zelf moet uitvoeren, waarbij een meer gerichte aansturing van de spooraannemer een volgende stap kan zijn. Het voorkomen van reizigershinder dient bij de werkzaamheden, al dan niet als uitvloeisel van geconstateerde tekortkomingen, prioriteit nummer 1 te zijn.20 februari 2014

OOK VANDAAG CHAOS DOOR STORINGEN PRORAIL


Ook vandaag gaat het heel slecht met de spoorinfra. Naast de bekende wisselproblemen was er in de ochtendspits door uitgelopen herstelwerkzaamheden (nadat gisteren het grootste deel van de dag daar ook minder treinen konden rijden) veel treinuitval tussen Zwolle en Meppel, was er een langdurige storing tussen Apeldoorn en Deventer, rijden er al bijna de hele dag nauwelijks treinen tussen Utrecht en Den Bosch/Tiel en rijden er sinds vanmiddag geen treinen tussen Arnhem en Zutphen.

Voor Beter OV acht dit onaanvaardbaar. Deze prestaties onderstrepen nog eens de dringende noodzaak dat staatssecretaris Mansveld orde op zaken stelt.19/20 februari 2014

GEEN TREINEN ZUIDELIJKE RANDSTAD WEGENS SPOEDREPARATIES SPOOR


07:00 uur

Voor Beter OV vindt dat Wilma Mansveld moet ingrijpen en ProRail stelt onderzoek in. Beluister hier de interviews op BNR-Nieuwsradio.

23:30 uur

Aan de NS deed Voor Beter OV het volgende verzoek:

Wegens het gehannes met de ProRail-wissels in de Zuidelijke Randstad  (door ons inmiddels voorzien van het predicaat "Wisselfiasco"), moeten sommige mensen de komende ochtenden eerder op reis om tijdig op hun afspraak te zijn. Zij moeten noodgedwongen voor 09 uur vertrekken en lopen dan hun voordeelurenkorting mis. Hierbij het verzoek om de komende dagen de Voordeeluren- en andere dalproposities ipv vanaf 9 uur, reeds vanaf 8:30 uur geldig te verklaren.

23:00 uur

ProRail meldt dat de reparaties van de kapotte wissels uiterlijk vrijdagavond pas zijn voltooid. Voor Beter OV is verbijsterd over deze ongehoorde wanprestatie.

22:00 uur

In een telefoongesprek met onze voorzitter heeft ProRail-directeur Marion Gout verklaard dat er geen staking is geweest. Daarmee is voor wat betreft het gerucht over een staking de kous af.

21:00 uur

Diverse deskundigen ontkennen dat ProRail-verkeersleiding de handdoek in de ring heeft geworpen.  Op de eerder genoemde trajecten rijdt vanavond geen noemenswaardig treinverkeer meer. De storing heeft zich ook uitgebreid tot het traject Den Haag - Amsterdam Zuid.  Ook rijden al een groot deel van de dag veel minder treinen tussen Zwolle en Meppel, eveneens wegens problemen met het spoor.

Op zijn vroegst morgenochtend zullen de problemen zijn opgelost.


19:15 uur

Volgens nog onbevestigde berichten was de grote drukte op de verkeersleiding wegens het spoedherstel van de wissels reden voor de verkeersleiders om in staking te gaan. Voor Beter OV probeert duidelijkheid te verkrijgen omtrent deze geruchten.

19:00 uur

MANSVELD MOET INGRIJPEN BIJ PRORAIL

Staatssecretaris Wilma Mansveld dient onverwijld orde op zaken te stellen bij ProRail. Dat schrijft reizigersorganisatie Voor Beter OV in een brandbrief aan de bewindsvrouwe. Door spoedreparaties aan wissels is het treinverkeer in de Zuidelijke Randstad nagenoeg geheel gestremd.

Dit is de zoveelste grote storing in korte tijd die tienduizenden reizigers treft. Voor Beter OV schrijft aan de staatssecretaris: “ProRail zet weliswaar terecht in op veiligheid, maar dat doet niets af aan wat er werkelijk aan de hand is. Want aan die veiligheidsmaatregelen gaat iets vooraf: blijkbaar kunnen technische gebreken aan rails en wissels onopgemerkt blijven totdat ze plotseling van dien aard zijn dat het treinverkeer onmiddellijk moet worden stilgelegd.

U bent als staatssecretaris de hoeder van de treinreiziger. Maar u bent ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de prestaties van ProRail. Op grond van deze beide overwegingen verzoeken wij u, onverwijld in te grijpen en orde op zaken te stellen bij ProRail.”

De brief aan de staatssecretaris vindt u onderstaand.

AAN:
De Staatssecretaris van Ien M.
Mevrouw Wilma Mansveld

Amsterdam, 19 februari 2014


Geachte mevrouw Mansveld,

Opnieuw levert ProRail een volstrekt onaanvaardbare prestatie. Door spoedreparaties aan diverse wissels is er vandaag sinds het einde van de middag nauwelijks tot geen treinverkeer tussen Rotterdam en Leiden en tussen Den Haag en Gouda. Ook is er amper treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam. Kortom: het treinverkeer in de Zuidelijke Randstad ligt nagenoeg plat en vele, vele tienduizenden reizigers zijn gestrand.

ProRail zet weliswaar terecht in op veiligheid, maar dat doet niets af aan wat er werkelijk aan de hand is. Want aan die veiligheidsmaatregelen gaat iets vooraf: blijkbaar kunnen technische gebreken aan rails en wissels onopgemerkt blijven totdat ze plotseling van dien aard zijn dat het treinverkeer onmiddellijk moet worden stilgelegd.

U bent als staatssecretaris de hoeder van de treinreiziger. Maar u bent ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de prestaties van ProRail. Op grond van deze beide overwegingen verzoeken wij u, onverwijld in te grijpen en orde op zaken te stellen bij ProRail.

Afschriften van deze brief zond ik aan ProRail, NS en de Vaste Kamercommissie IenM.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter18:30 uur

Inmiddels bereiken ons ook berichten van reizigers die vastzitten in gestrande treinen. ProRail heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om informatie.

18:00 uur

In de driehoek Rotterdam - Den Haag - Gouda rijden nauwelijks tot geen treinen i.vm. spoedreparaties aan het spoor.

Voor Beter OV acht deze zoveelste storing met zeer grote reizigershinder hoe dan ook volstrekt onaanvaardbaar. Voordat Voor Beter OV een precies geformuleerd standpunt inneemt, informeert Voor Beter OV bij ProRail naar de achtergronden.

Later meer.