hanzelijn niet sneller

De Maatschappij Voor Beter OV zet zich in voor het (verder) verbeteren van het vervoer per trein, bus, tram, metro, veerboot en taxi in Nederland. De Maatschappij Voor Beter OV komt op voor de reiziger. Uitsluitend goed en betaalbaar openbaar vervoer helpt mobilisten de juiste keuze te maken. Dit in het belang van het milieu, de economie en het goed waarborgen van mobiliteit voor iedereen.29 oktober 2012
 
HANZELIJN BIEDT WEINIG TOT GEEN REISTIJDWINST
 
Voor Beter OV vindt de berichten dat de kosten van de aanleg van de Hanzelijn 90 miljoen euro onder de begroting zijn gebleven nietszeggend. Immers, de kosten van de verbouwing van het station van Zwolle, die noodzakelijk was wegens de aanleg van de Hanzelijn, zullen naar verwachting de begroting fors overschrijden. Daarnaast is de Hanzelijn zelf (dus exclusief de noodzakelijke aanpassingen aan het station van Zwolle) weliswaar binnen de begroting gebleven, maar zijn ook noodzakelijke aanpassingen niet gebeurd. Er wordt op de lijn niet bijzonder hard gereden, en ook de noodzakelijke seinverdichting of aanleg van het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS in de buurt van de nieuwe spoorbrug over de IJssel is niet gerealiseerd.
 
Maar belangrijker dan de vraag of er nog geld over is, is de vraag, wat de reiziger er eigenlijk mee opschiet. En als je het woord ‘opschiet’ gebruikt, dan denk je aan kortere reistijden. Die vallen lelijk tegen, zo bleek uit een inventarisatie door Voor Beter OV.
 
Net als op de hogesnelheidslijn, waar de Fyra ook na 9 december met een sukkelgangetje van 160 km/h rijdt in plaats van de aan politiek en reiziger steeds voorgespiegelde 250, is ook de gesuggereerde reistijdwinst voor reizigers van de Randstad naar Zwolle en de noordelijke provincies een wassen neus.
 
Reistijdvergelijking dienstregeling na 9 december
 
Amsterdam Centraal - Zwolle:
 
Voor 9 december:
 
Uitsluitend via Amersfoort 1:18 wegens lang wachten bij Amersfoort. Dezelfde route kan je zonder dit wachten zo’n 10 minuten sneller rijden.
 
Na 9 december:
 
Oude route via Amersfoort: 1:10
Hanzelijn: 1:08 Slechts twee minuten sneller dan via de oude route over de Veluwe
 
Den Haag Centraal - Zwolle:
 
Voor 9 december:
 
Uitsluitend via Utrecht 1:36
 
Na 9 december:
 
Via Utrecht 1:33
Hanzelijn: 1:41 (is dus langzamer dan via Utrecht en Amersfoort, dus zinloze optie)
 
Den Haag Centraal - Meppel en
Den Haag Centraal - Groningen:
 
In het spoorboekje van na 9 december valt in het gunstigste geval een reistijdwinst van 1 minuut te halen ten opzichte van de huidige situatie. Meer niet.