herfstchaos ns en prorail 2013

DIT IS DE WEBSITE VAN DE MAATSCHAPPIJ VOOR BETER OV

De Maatschappij Voor Beter OV zet zich in voor het (verder) verbeteren van het vervoer per trein, bus, tram, metro, veerboot en taxi in Nederland. De Maatschappij Voor Beter OV komt op voor de reiziger. Uitsluitend goed en betaalbaar openbaar vervoer helpt mobilisten de juiste keuze te maken. Dit in het belang van het milieu, de economie en het goed waarborgen van mobiliteit voor iedereen.


29 oktober 2013

TREINDIENST GOED OPGESTART NA HERFSTSTORM

Voor Beter OV is blij, dat de treindienst vandaag goed is opgestart. Heel veel mensen binnen de spoorsector hebben het afgelopen etmaal bergen werk verzet, en niet bepaald onder eenvoudige omstandigheden.

Veel waardering voor de inzet van alle betrokkenen.


28 oktober 2013

UITGEDUNDE DIENSTREGELING BLIJKT MISLUKKING

De problemen op het spoor door de zware storm die ons land vandaag teisterde, laten zien dat het door NS en ProRail preventief uitdunnen van de dienstregeling geen enkel nut heeft gehad. Volstrekt onnodig moesten reizigers in de ochtendspits genoegen nemen met langere reistijden, vaker overstappen en uitpuilende treinen, terwijl de storm pas na de spits losbarstte en het treinverkeer in grote delen van het land daardoor geheel tot stilstand kwam.

Tijdens de ochtendspits was het spoor in Nederland prima berijdbaar. Slechts uitgelopen werkzaamheden bij Uitgeest en een bij Gouda in de bovenleiding gewaaid voorwerp leidden tot problemen. Maar toen de storm in volle hevigheid losbarstte, had de uitgedunde dienstregeling geen enkel nut meer: op de meeste trajecten konden niet minder treinen rijden, maar moest de dienst gehéél worden stilgelegd.

NS en ProRail dienen dit soort paniekmaatregelen niet opnieuw te nemen. In plaats van het rigoureus schrappen van treinen, zou eindelijk iets moeten worden gedaan aan de dienstroosters van het personeel, zodat machinisten en conducteurs op hun eigen traject bij hun eigen trein blijven, en verstoringen veel slagvaardiger kunnen worden aangepakt.

Voor Beter OV heeft overigens veel waardering voor rijdend personeel en technici, die vandaag onder barre omstandigheden alles op alles hebben moeten zetten om de treinreizigers veilig naar huis te krijgen.


NOODWEER TEISTERT SPOOR

14:00  uur

Ook in de Noordelijke provincies ligt het treinverkeer al geruime tijd stil, deels wegens stremmingen en deels ook -terecht- om veiligheidsredenen.

Voor Beter OV krijgt verontwaardigde reacties, voornamelijk afkomstig van rijdend personeel van de NS, over de kritische opstelling inzake het reeds vanmorgenvroeg op veel trajecten fors inkrimpen van de treindienst. Dat Voor Beter OV hierin van mening verschilt met de beleidsmakers van NS en ProRail doet niets af aan de grote waardering voor het rijdend en technisch personeel dat onder deze barre weersomstandigheden toch doet wat het kan om zo goed mogelijk voor de reizigers te zorgen. Voor Beter OV hecht er zeer aan, dit te benadrukken.


11:00 uur


In de gehele westelijke Randstad, in Amsterdam en omstreken, ten oosten van Utrecht en in delen van Kennemerland en West-Friesland is het treinverkeer stilgevallen wegens bomen en andere voorwerpen op het spoor. De preventieve halvering van de treindienst heeft dit niet kunnen voorkomen. Gevolg: tijdens de spits, toen er nog geen zware storm heerste en het spoor uitstekend berijdbaar was, golden voor heel veel treinreizigers onnodig langere reistijden, vaker overstappen en uitpuilende treinen, en na de spits vond alsnog een totale ineenstorting van de treindienst plaats.

Dit betekent voor de spoorsector een brevet van onvermogen, dat zijn weerga nauwelijks kent.


10:00 uur

In de regio Amsterdam blijven reizigers door plaatsgebrek helaas achter op de perrons. Dit wordt met name veroorzaakt door de grote drukte op het traject Sloterdijk - Haarlem, door passagiers die moeten omreizen omdat het traject Uitgeest - Beverwijk door uitgelopen werkzaamheden niet beschikbaar is. Dan ook nog minder treinen rijden tussen Amsterdam en Haarlem heeft dus desastreuze gevolgen.

Tussen Schiedam en Delft is een boom op het spoor gewaaid. Hier rijden nu geen treinen. Dat toont de zinloosheid van het halveren van treindiensten aan. Spoor is beschikbaar (dan kun je dus met alle treinen rijden) of spoor is niet beschikbaar (dan kun je dus met nul treinen rijden).


9:00 uur

Er komen wisselende berichten binnen over treinlengtes. Sommige treinen zijn inderdaad verlengd, andere treinen echter niet. Deze puilen dus uit. Er wordt nu ook geklaagd over overvolle treinen in de westelijke Randstad.

Het is ProRail gelukt om bij Gouda een in de bovenleiding gewaaid voorwerp snel te verwijderen. De inzet van extra personeelsleden van ProRail en spooraannemers is wat dat betreft een goede zaak.


8:00 uur

Door het niet tijdig gereed zijn van werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid van ProRail worden uitgevoerd, is er gene treinverkeer mogelijk tussen Uitgeest en Beverwijk. Hierdoor lopen vele duizenden reizigers een vertraging van minimaal een half uur op.

Het stormt amper. Toch worden in deze ochtendspits in grote delen van het land de treinreizigers geconfronteerd met uitgedunde dienstregelingen: langer wachten, vaker overstappen. Gezien het weer van dit moment is dat totaal onnodig.

In de omgeving van Utrecht zijn treinen overvol. De toegezegde lange treinen blijken dus niet te zijn gerealiseerd.


27 september 2013

NS EN PRORAIL VERHEFFEN TOTALE WANPRESTATIE TOT NORM

Op deze pagina leest u, aan de hand van voorbeelden, op welke ontluisterende wijze de NS het leveren van een totale wanprestatie tot norm heeft verheven. Op de totale chaos die de afgelopen week aan de orde was in het gebied Utrecht - Hilversum - Amersfoort en omstreken, komen we apart nog terug.


21:00 uur


Het bij voorbaat al op vele trajecten halveren van de treindienst, zoals morgen wegens de verwachte storm, is niet meer dan een schijnoplossing. Immers, als er een boom op het spoor waait, kunnen daar in het geheel geen treinen meer langs. Dus ook niet de helft van het normale aantal. Nee, nul. Het halveren van de dienstregeling is om die reden volstrekt zinloos.

Het zou beter zijn om gedurende de gehele dag materieel, treinserie en personeel te koppelen. Dan raken medewerkers niet zoek en blijven storingen beperkt tot het desbetreffende baanvak c.q. de desbetreffende treinserie. Bovendien wordt de impact van storingen fors verminderd: door materieel en personeel in treinseries voor de hele dag aan elkaar te binden kun je gemakkelijk keren en hoef je ook niet op voorhand treinseries te knippen.

Al eerder vroeg Voor Beter OV om een ruimhartige schadeloosstelling van de reizigers. De NS weigert dat. Opnieuw zal het verzoek worden ingediend om voor de dagen dat de treindienst is gehalveerd, de geldigheidsduur van abonnementen en kortingkaarten met een dag te verlengen.


18:00 uur

Morgen (maandag 28 oktober) rijdt de NS een speciale dienstregeling in verband met de verwachte zware storm. De Fyra is toeslagvrij. De NS heeft aangekondigd, treinen “waar mogelijk” te verlengen om zovele mogelijk passagiers te kunnen vervoeren. Gezien eerdere ervaringen, is Voor Beter OV kritisch met betrekking tot deze belofte. Ook valt nog te bezien of ene omgevallen boom bij Hoofddorp inderdaad niet zal leiden tot minder treinen tussen Schiphol, Zwolle en Groningen, om maar eens wat te noemen.

Ook is het vreemd dat de dient in zo’n beetje het hele land wordt uitgedund, terwijl de storm naar verwachting slechts de noordelijke helft van ons land zal treffen. Arriva, Veolia, Breng en Connexxion hebben niet geschrapt in de treindienst voor morgen.

Zie hier het totaaloverzicht van de aanpassingen in de dienstregeling.


17:00 uur

Eerst maar eens een blik op de totale puinhoop die de NS vandaag van de verbinding Amsterdam - Rotterdam wist te maken.

IC via Haarlem: opgeheven ivm werkzaamheden.

IC via Schiphol: te korte treinen laten al op Asd reizigers achter op het perron.

Sprinter via Woerden: niet verder dan Woerden ivm sein- en wisselstoring. In de trein die om pakweg15:45 uit Asd vertrok worden overigens gewoon alle stations t/m Rtd getoond en omgeroepen. Op de treinaanwijzers op Asd werd de storing/inkorting evenmin vermeld.
Pas vlak voor Woerden kwam de conducteur door de trein met de boodschap dat te Woerden iedereen de trein moest verlaten om daar te wachten op een trein die wél zou rijden. Maar zelfs op dat moment riep de automatische omroep alle stations tot en met Rotterdam braaf om.

Fyra naar Rotterdam: uiteraard was deze NIET toeslagvrij.

Eerlijk gezegd, weten wij niet meer zo goed, wat we nog kunnen ondernemen tegen dit soort wanprestaties die, zoals reeds gezegd, blijkbaar tot norm zijn verheven.

Suggesties inzake door ons te ondernemen acties zijn zeer welkom. Mail uw ideeën gerust naar info@voorbeterov.nl , waarvoor vriendelijk dank.