ontsporing hilversum

DIT IS DE WEBSITE VAN DE MAATSCHAPPIJ VOOR BETER OV

De Maatschappij Voor Beter OV zet zich in voor het (verder) verbeteren van het vervoer per trein, bus, tram, metro, veerboot en taxi in Nederland. De Maatschappij Voor Beter OV komt op voor de reiziger. Uitsluitend goed en betaalbaar openbaar vervoer helpt mobilisten de juiste keuze te maken. Dit in het belang van het milieu, de economie en het goed waarborgen van mobiliteit voor iedereen.


18 december 2014

CONCLUSIE NA ONTSPORING HILVERSUM
TOEZICHT PRORAIL OP SPOORAANNEMERS MOET BETER


Voor Beter OV is geschrokken van de uitkomsten van onderzoeken naar de ontsporing van een trein in Hilversum op een kapot wissel. Onder meer de communicatie tussen opeenvolgende onderhoudsaannemers was onvoldoende, evenals de toezichthoudende rol van ProRail daarop. Daardoor bleven onvolkomenheden aan wissels onopgemerkt.

Constructiefouten (foute geleidingen van wisseltongen en bramen op afbreekringen) bleven onopgemerkt, evenals de daaruit voortvloeiende metaalmoeheid, waardoor een onderdeel in het wisselmechanisme afbrak en in Hilversum in januari een trein ontspoorde, waarbij een potentieel zeer gevaarlijke situatie ontstond: door puur geluk en alert ingrijpen van een machinist werd de ontspoorde trein niet door een tegemoetkomende trein geramd.

De dagen na het incident was het treinverkeer in grote delen van het land ontwricht omdat heel veel soortgelijke wissels extra moesten worden nagekeken en in afwachting van die controle en levering van vervangende onderdelen niet goed bruikbaar waren.

Voor Beter OV benadrukt dat de wijze waarop ProRail toezicht houdt op de aannemers die in opdracht van ProRail het onderhoud aan het spoor uitvoeren, drastisch moet worden verbeterd. De stelling van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat ProRail te zeer stuurt op beschikbaarheid van het spoor, ten koste van de veiligheid, deelt Voor Beter OV echter niet. Het spoor in ons land is nog steeds zeer veilig, zeker vergeleken met de auto. Nog vaker het treinverkeer om veiligheidsredenen stilleggen doet afbreuk aan de aantrekkelijkheid van het spoor, en verjaagt nog meer treinreizigers naar de veel gevaarlijker auto.

Lees hier het onderzoeksrapport van ProRail.

Lees hier het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Camerabeelden plus animatie ontsporing ziet u hier.


23 januari 2014

WISSELPROBLEMEN NAGENOEG VOORBIJ

17:00 uur

Te vroeg gejuicht. Ook de spitstreinen tussen Rotterdam en Vlaardingen rijden wegens de wisselproblemen deze middagspits nog niet.
 
10:00 uur

Voor Beter OV is blij dat op het hoofdrailnet de beperkingen wegens de extra wisselcontroles, het tijdelijke in één stand vastleggen van wissels en het vervangen van onderdelen voorbij zijn. Alleen op de regionale Arriva-trajecten in Groningen is nog reizigershinder.

Door de mensen van ProRail en zijn onderaannemers is de afgelopen dagen met man en macht gewerkt om de problemen op te lossen. Voor Beter OV vindt een woord van waardering daarvoor wel op zijn plaats.


22 januari 2014

16:00 uur

OPENHARTIGE TOELICHTING PRORAIL OVER NASLEEP ONTSPORING HILVERSUM

In een wederzijds openhartig gesprek heeft ProRail een toelichting verschaft over de gebeurtenissen sinds de ontsporing bij Hilversum, inmiddels een week geleden.

Alhoewel er nog geen definitieve zekerheid over is, is het vermoeden groot dat in het wissel bij Hilversum waarop de trein is ontspoord, een onderdeel van het wissel is kapotgegaan dat niet eerder kapot was gegaan. Mogelijk is dit veroorzaakt door metaalmoeheid ten gevolge van optredende krachten in het systeem. Dit is van de buitenkant niet waarneembaar.
ProRail kon dus niet met 100% zekerheid uitsluiten dat dit probleem in soortgelijke wissels niet ook aan de hand was. Daarom heeft ProRail besloten, deze wissels met spoed te controleren. Om het zekere voor het onzekere te nemen, konden monteurs dit onderdeel preventief vervangen door een nieuw exemplaar, of het wissel ‘klemmen’ (in één stand vastleggen).
Dit betreft meer wissels dan waarvoor de vervangende onderdelen in de reservevoorraad beschikbaar zijn. Daarom zijn er nu op diverse plaatsen in ons land wissels ‘geklemd’, hetgeen helaas leidt tot reizigershinder.
ProRail heeft inmiddels in samenwerking met zijn Zweedse collega’s onderdelen naar Nederland laten komen om bij deze wissels het desbetreffende onderdeel te vervangen. ProRail zet deze schaarse middelen zodanig in, dat de reizigersoverlast zo snel mogelijk zoveel mogelijk wordt beperkt.


Voor Beter OV is het eens met het principe dat de veiligheid voorop moet staan. Dat neemt niet weg dat Voor Beter OV de ontstane reizigershinder erg vervelend vindt. Naast het harde werk dat monteurs op het spoor thans verrichten, waarvoor veel waardering is, dienen de komende tijd nog diverse vragen te worden beantwoord, met name over over het reguliere controleproces van de wissels en de algemene veiligheid op, en beschikbaarheid van het spoor.

10:00 uur

“NUL VERWIJTBARE STORINGEN” IN PRULLENBAK
MANSVELD MOET INGRIJPEN BIJ PRORAIL


Het streven van ProRail-directeur Marion Gout naar “nul verwijtbare storingen” is definitief mislukt, nu naast een lawine van sein- en overwegstoringen ook de wissels in groten getale niet veilig bruikbaar blijken te zijn. Voor Beter OV vindt dat de verantwoordelijke staatssecretaris, Wilma Mansveld, moet ingrijpen bij ProRail. Ook de Inspectie Leefbaarheid en Transport dient een scan uit te voeren naar het veiligheidsbeleid in de spoorsector, alsmede naar de beschikbaarheid van de infrastructuur.

De extra wisselinspecties van ProRail hebben ertoe geleid dat veel wissels kris-kras in het land buiten gebruik zijn gesteld. De reizigershinder is onaanvaardbaar groot.

ProRail dient niet alleen te zorgen voor een veilig spoor, maar ook voor een beschikbaar spoor. In beide missies heeft ProRail gefaald. Een trein is ontspoord en het reizigersverkeer ondervindt grote hinder door het onbereikbaar zijn van sporen, werkplaatsen en emplacementen.

Ter compensatie dient ProRail de gebruiksvergoeding die de vervoerders betalen, te verlagen. De vervoerders dienen deze korting vervolgens te verdisconteren in goedkopere treinkaartjes of vrachttarieven.


21 januari 2014

WISSELCONTROLES: MEER REIZIGERSHINDER DAN VERWACHT

Voor Beter OV betreurt het, dat vandaag toch in de middagspits wisselcontroles zijn uitgevoerd, met reizigershinder als resultaat. Vanaf Amsterdam Muiderpoort konden geen treinen richting Diemen, Weesp en verder gelegen stations vertrekken, en ook tussen Amsterdam en Utrecht reden minder stoptreinen.

Voor Beter OV rekent er op dat de controles morgenochtend voorbij zijn en de treinreizigers ongehinderd hun bestemming kunnen bereiken. Dan zijn de 48 uur die ProRail zichzelf had gegeven voor de extra inspecties verstreken.


20 januari 2014

WISSELCONTROLES GEVEN REIZIGERSHINDER

Op diverse belangrijke plaatsen in het spoorwegnet zijn vanavond korte buitendienststellingen van het spoor die leiden tot uitval van treinen. ProRail heeft aan Voor Beter OV vanavond het een en ander toegelicht.

Na de ontsporing bij Hilversum, heeft ProRail besloten dat alle soortgelijke wissels meteen een extra controle dienen te ondergaan. Die controles zijn vandaag begonnen. Een deel an de inspecties vindt plaats aan de hand van videobeelden, een deel gebeurt daadwerkelijk door monteurs bij de wissels. Een groot deel van de controles vindt ’s nachts plaats, maar het lukt niet om alle aan Hilversum gelijke wissels op korte termijn ’s nachts te controleren. Daarom heeft ProRail er noodgedwongen voor gekozen, een (zo klein mogelijk) deel van de wissels overdag te controleren. Waar dat zonder (of met zeer beperkte) reizigershinder kon, zijn al eerder vandaag controles uitgevoerd, voor plekken waar reizigershinder onontkoombaar is, is gewacht tot na de avondspits. ProRail voert alle inspecties binnen 48 uur uit.

Voor Beter OV heeft gemengde gevoelens bij deze zaak. Enerzijds is het verstandig om de wissels met spoed te controleren, anderzijds is de reizigershinder die ontstaat vervelend. Voor Beter OV had ProRail verzocht, de controles uitsluitend ’s nachts uit te voeren en betreurt het, dat niet alle controles ’s nachts kunnen worden verricht, en blijkbaar ook niet kunnen worden uitgesteld tot morgennacht of overmorgennacht.

Later deze week zal Voor Beter OV terugkijken op de gebeurtenissen sinds de ontsporing van afgelopen woensdag. Daarin zal Voor Beter OV zowel de aanpak van ProRail en NS, als van zichzelf tegen het licht houden.PRORAIL CHECKT WISSELS NA ONTSPORING HILVERSUM

ProRail laat ons het volgende weten:

Naar aanleiding van het incident in Hilversum van afgelopen week, waarbij een trein op een wissel uit het spoor is gelopen, heeft ProRail besloten om uit voorzorg alle 500 soortgelijke type wissels aan een extra inspectie te onderwerpen. Uit de eerste analyse is naar voren gekomen dat de trein mogelijk uit de rails is gelopen als gevolg van een defect aan het wissel. Een dergelijk defect heeft zich nog nooit  eerder voorgedaan. Om het zekere voor het onzekere te nemen worden daarom nu uit voorzorg alle 500 wissels van hetzelfde type extra gecontroleerd.
Kans op vergelijkbaar defect klein

ProRail wil benadrukken dat de kans zeer klein is dat een vergelijkbaar defect zal worden aangetroffen. Specialisten wijzen erop dat hier waarschijnlijk sprake is van een zeer bijzondere samenloop van omstandigheden. Om risico’s uit te sluiten voorziet ons veiligheidsbeleid er in dat na elk incident altijd op basis van feiten bepaald wordt of er direct extra maatregelen nodig zijn. In het geval van Hilversum is besloten om alle soortgelijke type wissels extra te inspecteren. Het kan zijn dat een inspectie aan het spoor korte tijd invloed heeft op het treinverkeer.
Veiligheid voorop

Veiligheid staat bij ProRail en NS altijd voorop. Daarom willen we samen weten hoe dit incident heeft kunnen gebeuren, hoe dit defect aan het wissel is ontstaan en wat de relatie is tot het uit de rails lopen van de trein. Op deze vragen richt het vervolgonderzoek zich, waarbij zowel mogelijke oorzaken op het spoor (sporen/wissel) als aan de trein (draaistel/wiel) onderzocht worden. Zodra het volledige onderzoek afgerond is kunnen definitieve conclusies getrokken worden. Naast ProRail en NS onderzoekt ook de Inspectie voor Leefbaarheid en Transport de oorzaak van dit incident.16 januari 2014

NASLEEP ONTSPORING HILVERSUM

17:00 uur

Reizigers tussen Utrecht (en verder) en Almere (en verder) zijn zwaar gedupeerd door de stremming bij Hilversum. Zij moeten nu omreizen via Amsterdam Zuid. Dat is een onnodig lange omweg. Voor Beter OV heeft verzocht, de Intercity’s tussen Utrecht en Amsterdam extra te laten stoppen te Duivendrecht. Dat bespaart de reizigers al gauw een kwartier tijdverlies.


AAN:
NS
ProRail

Reizigers tussen Utrecht (en verder, zoals Amersfoort en omstreken) en Almere en Lelystad moeten nu omreizen via Amsterdam Zuid. Hierbij het verzoek om de Intercity’s tussen Utrecht en Amsterdam extra te laten stoppen op Duivendrecht. Dat scheelt de betrokken reizigers reistijd.

De dienstregeling tussen Utrecht en Amsterdam is ruim genoeg om die stops te kunnen doen: ook bij geplande werkzaamheden gebeurt dat.


08:00 uur

Voor Beter OV wenst de reizigers die gedupeerd zijn door de gevolgen van de ontsporing in Hilversum, veel sterkte. Grote aantallen passagiers moeten voorlopig omreizen via Utrecht.

Voor Beter OV hoopt dat de NS tussen Amsterdam/Schiphol en Utrecht en tussen Utrecht en Amersfoort langere treinen inzet, zodat de extra passagiers op behoorlijke wijze kunnen worden vervoerd. De NS heeft onlangs toegezegd, dit soort zaken beter te gaan regelen. Thans is het uur van de waarheid.

Dat het herstel van de railinfrastructuur bij Hilversum nog tot maandag zal duren, is een slechte zaak. ProRail heeft hierover aan de reiziger wat uit te leggen.


15 januari 2014

ZORGEN NA ONTSPORING HILVERSUM

De spoorsector dient onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en transport te worden geplaatst. Dat vindt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV, die zich zorgen maakt over de onderhoudstoestand van spoorinfrastructuur en treinen. De ontsporing van een reizigerstrein bij Hilversum is de druppel die de emmer doet overlopen.

Nadat in december al een groot deel van de Intercity Direct-vloot uit dienst moest worden genomen wegens niet-verricht onderhoud, een oude stoptrein tussen Den Bosch en Nijmegen strandde met een vastgelopen wielstel en het spoor keer op keer buiten dienst moet worden gesteld wegens noodreparaties, kwam het vandaag te Hilversum tot een ontsporing.

De Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoekt de ontsporing, waarbij gelukkig geen reizigers gewond raakten. Inzittenden verklaren overigens dat het treinpersoneel de situatie goed onder controle had en dat de evacuatie vlot en ordelijk is verlopen.

Voor Beter OV zal zijn bezorgdheid over de onderhoudstoestand van treinen en sporen aan de inspectie kenbaar maken, en vragen om verscherpt toezicht.