PROBLEMEN DELFT

DIT IS DE WEBSITE VAN DE MAATSCHAPPIJ VOOR BETER OV

De Maatschappij Voor Beter OV zet zich in voor het (verder) verbeteren van het vervoer per trein, bus, tram, metro, veerboot en taxi in Nederland. De Maatschappij Voor Beter OV komt op voor de reiziger. Uitsluitend goed en betaalbaar openbaar vervoer helpt mobilisten de juiste keuze te maken. Dit in het belang van het milieu, de economie en het goed waarborgen van mobiliteit voor iedereen.Op deze pagina vindt u een overzicht van de problemen met het nieuwe station en de nieuwe spoortunnel te Delft.

5 maart 2015

OPNIEUW INFRASTORING DEN HAAG - ROTTERDAM

16:00 uur

ProRail en NS hebben de herstelprognose van de tot een halfuurdienst gehalveerde Sprinterdienst bijgesteld. Eerst zou de hersteltijd vannacht om 2 uur zijn, nu wordt een hersteltijdstip gemeld van 21 uur:  “De verstoring is naar verwachting rond 21:00 uur verholpen.” Goed nieuws. Nou ja, dat dachten wij.

Een blik in de dienstregeling, echter, leerde ons dat deze hersteltijd een wassen neus is. Immers, volgens de dienstregeling wordt de Sprinterdienst in de tweede helft van de avond sowieso al teruggebracht van een kwartierdienst tot een halfuurdienst. Het is dus niet zo dat vanaf 21 uur de spoorcapaciteit door reparatie van de kapotte beveiliging weer op niveau is. Nee, de treindienst staat vanaf dat tijdstip op een laag pitje.

Kortom, de bewering dat de storing rond 21 uur is verholpen, is een wassen neus. De reiziger wordt een rad voor ogen gedraaid.


14:30 uur

ProRail laat weten dat de seinstoring waardoor de treindienst tussen Den Haag en Rotterdam is uitgedund, niet wordt veroorzaakt door de infrastructuur rond Delft.

Wel blijkt de oorspronkelijke prognose (herstel gereed om 14 uur) wederom niet hard. Nu rijden de rest van de dag minder Sprinters tussen Den Haag en Rotterdam.


13:00 uur

Opnieuw ondervinden treinreizigers tussen Den Haag en Rotterdam hinder van technische problemen bij ProRail. Door een seinstoring rijden er al sinds vanmorgen minder Sprinters op dit traject. Dat betekent voor de passagiers vertraging en te volle treinen.

Sinds de ingebruikname van de spoortunnel in Delft geldt het baanvak Den Haag - Rotterdam als het nieuwe brekebeentje in de Nederlandse spoorweginfrastructuur. In hoeverre de problemen van vandaag samenhangen met de nieuwe spoortunnel is nog niet bekend, Voor Beter OV wacht op ene toelichting van ProRail. Maar het is niet voor niets dat Voor Beter OV de nieuwe infrastuctuur in Delft van een naam heeft voorzien: De Fyratunnel. Kost een hoop geld en werkt niet. De vergelijking is frappant. Er zijn ontwerpfouten (luchtdrukgolven) en wordt beknibbeld op de snelheid (80 in plaats van 140 km/h) en er is gepruts bij montage (verkeerde snelheidsborden opgehangen).


4 maart 2015

BLUNDER MET PLAATSEN SNELHEIDSBORDEN IN DELFTSE SPOORTUNNEL

Voor Beter OV is verbijsterd over de blunder rond het aanbrengen van snelheidsborden in de Delftse spoortunnel. De spooraannemer die in opdracht van ProRail werkt, had de verkeerde snelheidsborden in de tunnel opgehangen. Deze dienden weer te worden weggehaald om plaats te maken voor de juiste borden.

Net als bij het wegverkeer, wordt ook de snelheid van treinen (naast lichtseinen met snelheidsaanduidingen) geregeld met een soort verkeersborden. Deze zijn geel, wit of groen en geven de machinist opdracht over de te rijden snelheid.

 Door de snelheidsbeperking in de spoortunnel (wegens door de rijwind van treinen op hol slaande draaideuren bij de stationshal) moesten in de tunnel deze snelheidsborden worden opgehangen. Door de fout van de spooraannemer die borden voor 100 km/h in plaats van voor 80 had opgehangen liep dit klusje (waar de afgelopen nacht dus al aan was begonnen) dus fors uit. Tot rond het middaguur. Gelukkig is de beschuldiging aan het adres van ProRail, dat pas in de ochtendspits met het ophangen van de borden was begonnen, dus onjuist: dat zou ook wel een echt onvoorstelbare schoffering van de reizigers zijn geweest.

Alle machinisten die de tunnel passeerden, moesten telefonisch op de hoogte worden gebracht van de juiste maximumsnelheid. Het lukt te niet om voldoende machinisten op te bellen, waardoor een aantal treinen werd opgeheven. Voor Beter OV ziet zich gesterkt in zijn opvatting, dat bij verkeersleiding en bijsturing onvoldoende personeel aanwezig is om calamiteiten van enige omvang het hoofd te bieden.

Voor Beter OV kan, zal en wil niet begrijpen, waarom zelfs zoiets eenvoudigs als het ophangen van een paar verkeersborden door een spoorwegaannemer kan worden verprutst.SPOORINFRA DELFT HEEFT NAAM: FYRATUNNEL

Door problemen in de fonkelnieuwe spoortunnel bij Delft rijden er daar ter plaatse veel minder treinen.

Dat leidt tot twee opmerkingen.

Ten eerste: Het is volstrekt onaanvaardbaar dat een nieuw stuk railinfrastructuur zo slecht blijkt te functioneren. Afgezien van hilariteit over door de luchtverplaatsing van passerende treinen op hol geslagen draaideuren, moet worden gesteld dat van de eerste vijf dagen de tunnel op drie dagen gestremd of grotendeels gestremd was. Vandaag duren de problemen zelfs van aanvang dienst tot einde dienst. Dat is onaanvaardbaar, temeer daar het hier gaat om relatief eenvoudige techniek. Immers, een spoortunnel is niets bijzonders.

Ten tweede: Door een lokale storing (want Delft is slechts één plekje op de spoorlijn tussen Den Haag en Rotterdam) rijden er veel minder Intercity's tussen Den Haag en Dordrecht. Dat is onvoorstelbaar. Op zijn minst zouden de treinen tussen Schiedam en Dordrecht volgens het spoorboekje moeten kunnen rijden. Of desnoods tussen Rotterdam en Dordrecht. Voor reizigers betekent deze uitsnijding in de treindienst vertraging en vervoer in extra drukke, uitpuilende resterende treinen. Hierdoor worden niet alleen de reizigers tussen Den Haag en Dordrecht, maar ook tussen de regio Rotterdam en het zuiden van het land ernstig gedupeerd. ProRail en NS wordt opheldering gevraagd over deze maatregel.

Voor Beter OV noemt de tunnel bij Delft inmiddels de Fyratunnel: hij kost een hoop geld en hij doet het niet.


2 maart 2015

SPOORTUNNEL DELFT OPNIEUW GESTREMD WEGENS BRANDALARM


De spoortunnel te Delft is gestremd en het station is onbereikbaar wegens een brandmelding. Net als gisteren is een van de belangrijkste spoorverbindingen wegens problemen met de fonkelnieuwe spoortunnel gestremd.

Voor Beter OV acht dit onaanvaardbaar.


1 maart 2015

PROBLEMEN MET STATION EN TUNNEL DELFT

Het weekend van ingebruikname van het nieuwe station van Delft is qua treinverkeer niet vlekkeloos verlopen. Allereerst diende de snelheid van de doorgaande treinen te worden verlaagd. Bij de snelheid die de tunnel aan zou moeten kunnen, gaat het door de luchtverplaatsing mis met de draaideuren op het station. Daarom is de snelheid teruggebracht van 140 naar 80 km/h.

Vandaag moest het treinverkeer worden stilgelegd wegens een brandmelding. Die melding bleek onterecht te zijn: de apparatuur had het dus mis. Voor Beter OV hoopt dat de spoortunnel door Delft qua storingsgevoeligheid niet Schipholtunnel nummer 2 zal worden.

Aan ProRail is om opheldering gevraagd.