16 september 2021

VOOR BETER OV EIST COMPENSATIE GEDUPEERDEN LANDELIJKE STORING PRORAIL

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV eist dat ProRail de gedupeerden van de landelijke storing financieel compenseert. De treindienst heeft door een telecomstoring een uur stilgelegen, en de herstart is moeizaam verlopen. Daaruit valt af te leiden dat reizigers minstens een uur vertraging hebben opgelopen.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft becijferd dat een uur vertraging van een treinreiziger ruim € 11 waard is. (PDF ) Daarom wil Voor Beter OV dat ProRail, in samenwerking met chipkaartbeheerder Translink, € 11 aan saldotegoed klaarzet voor de houders van OV-chipkaarten die uiterlijk om half 7 waren ingecheckt op een treinstation.

De wet zegt dat vervoerders niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van vertragingen in het OV. ProRail echter, is geen vervoerder, maar een infrabeheerder. Daarom is het niet meer dan redelijk, dat ProRail de reizigers schadeloos stelt.

Voor Beter OV vraagt de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat toe te zien op een vlotte organisatie van de schadeloosstelling. Ook dient het Ministerie de oorzaak van de storing door een onafhankelijke instantie te laten onderzoeken, aldus de reizigersclub.


16 september 2021

TELECOM PRORAIL FAALT OPNIEUW

19:20 uur

De treindienst wordt zeer mondjesmaat opgestart. De NS roept reizigers op, hun reis uit te stellen.

18:50 uur

Het treinverkeer staat zeker tot 7 uur vanavond stil. De rest van de avond zal slechts zeer beperkt treinverkeer rijden.


18:30 uur

Volgens de nieuwste berichten kunnen treinen wel doorrijden tot het eerstvolgende station, en kunnen reizigers daar uitstappen. Vervangend busvervoer is er niet..

18:20 uur

Het treinverkeer in heel Nederland ligt sinds 6 uur plat doordat er opnieuw telecomstoring bij ProRail is. Naar wij zojuist van ProRail vernomen wordt mondjesmaat weer opgestart, maar tienduizenden reizigers zitten vast.

Wij vinden dit onaanvaardbaar. En we zijn benieuwd wat er van de na een eerdere soortgelijke storing aangekondigde maatregelen terecht is gekomen. Blijkbaar niet veel.


28 juli 2021

   PRORAIL VERKEERSLEIDING BLIJKT REUS OP LEMEN VOETEN

Voor de zoveelste keer werden vandaag op meerdere baanvakken treinseries geschrapt door een tekort aan treinverkeersleiders. Dit keer waren reizigers op de trajecten Amsterdam - Amersfoort, Utrecht - Almere en Utrecht - Baarn de klos.

Op korte termijn is er geen zicht op verbetering van deze situatie. Het opleiden van vervangers voor de verkeersleidingpensiondo’s duurt zeker twee jaar, terwijl de uitstroom onverminderd doorgaat. Daardoor blijft de situatie op de seinhuizen zeer kwetsbaar en zal het schrappen van treinseries, en zelfs het stilleggen van het gehele treinverkeer op baanvakken, keer op keer aan de orde zijn, zo voorspelt Voor Beter OV. De komende tijd wordt een groot beroep gedaan op de resterende verkeersleiders, die nu al alles op alles zetten om de treindienst zoveel mogelijk gaande te houden.

De reisinformatie was onvoldoende. Vaste klanten kennen hun te nemen treinen uit het hoofd, en raadplegen dus geen reisplanners. Op de stations waarvandaan treinen aansluiting hadden moeten geven op de vervallen treinen ontbrak alle informatie. Niets op lichtkranten, niets in de omroep. Dat valt de NS, die de eindverantwoordelijkheid voor de reisinformatie naar zich toe heeft getrokken, aan te rekenen.

Over ProRail stelt Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Voor de Brabantse goederentreinen heeft ProRail een Groene Golf georganiseerd. Voor wat betreft de Grijze Golf op de seinhuizen heeft ProRail de plank echter totaal misgeslagen, met alle gevolgen van dien. Hun verkeersleiding is daardoor verworden tot een reus op lemen voeten.”19 juli 2021

INSPECTIE DRAAIT PRORAIL TERECHT DE DUIMSCHROEVEN AAN

Niet alleen Voor Beter OV, maar ook de Inspectie Leefomgeving en Transport toont zich ontevreden over de (veiligheids)prestaties van ProRail. ILT draait ProRail de duimschroeven aan nadat een trein in Groningen was ontspoord op een veel te erg versleten wissel, waarbij de trein letterlijk tussen de rails zakte. ILT heeft ingegrepen in het onderzoek dat ProRail uitvoert naar dit zeer ernstige veiligheidsincident. Terecht, want een door ProRail te verrichten onderzoek naar het veiligheidsfalen van ProRail heeft een veel te hoog WC-eend-gehalte.

Het gaat hier niet om het eerste incident op een wissel. In Hilversum ontspoorde in 2014 een trein op een slecht onderhouden wissel. Daarbij kwam de ontspoorde trein deels terecht op het spoor voor treinen in tegengestelde richting. Puur door de gelukkige omstandigheid dat op dat drukbereden spoor geen trein naderde, vielen bij dit incident geen doden te betreuren.

Naar aanleiding van het incident in Groningen zijn steekproefsgewijze controles uitgevoerd in het gebied dat door de desbetreffende spooraannemer wordt onderhouden. Daarover wordt gemeld dat elders ook problemen met sporen zijn, maar over de ernst daarvan wordt geheimzinnig gedaan.

Vertrekkend staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft de Tweede Kamer vrijdag, op haar laatste werkdag, ingelicht over deze gebeurtenissen. Daarmee gooit ze een steen in de spoorwegvijver, en trekt ze daarna de deur achter zich dicht. Van Veldhoven heeft gefaald: in plaats van ordentelijk toezicht te houden op de prestaties van ProRail, heeft ze veel tijd van ambtenaren en ProRailers verspild met een structuurdiscussie die niemand wilde. Reizigers en verladers zitten nu met de gebakken peren doordat beschikbaarheid en veiligheid van onze spoorinfrastructuur onder druk staan.

6 juli 2021

HERHAALD VEILIGHEIDSFALEN PRORAIL BAART ZORGEN

De belangrijkste taak van ProRail is zorgen dat het treinverkeer veilig verloopt. Dat twee weken geleden in Groningen een trein is ontspoord doordat de spoorwijdte bij een wissel te ruim was, is uiterst zorgelijk. Na problemen met loszittende verbindingen tussen spoorrail en dwarsliggers en ernstige missers tijdens de strenge winterdagen in februari faalt ProRail dus opnieuw in het borgen van de veiligheid en de bedrijfszekerheid van het spoor. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV.

Nadat ProRail jarenlang een stijgende lijn in zijn prestaties liet zien, is hierin nu een kentering gekomen, vindt de reizigersorganisatie. Voorzitter Rikus Spithorst: “Misschien is het goed als ProRail eens wordt doorgelicht op procedures rond opdrachtgeverschap en kwaliteitscontrole. Maar ook de vraag of ProRail wel beschikt over voldoende financiële middelen is aan de orde. Wij gaan nu eerst de ProRail-top bevragen, alvorens wij stappen ondernemen naar de toezichthouders op de veiligheid, naar de staatssecretaris en naar de Tweede Kamer. ProRail heeft hoe dan ook veel uit te leggen, zeker ook aan de reizigersorganisaties zoals Voor Beter OV.”

31 mei 2021

LANDELIJKE TREINSTORING IS BREVET VAN ONVERMOGEN PRORAIL

Het enkele feit dat een telefoonstoring bij ProRail leidt tot het staken van het treinverkeer in het hele land, is volstrekt onaanvaardbaar. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV, die spreekt van een brevet van onvermogen. De spoorveiligheid wordt primair geregeld door seinen en systemen die ingrijpen wanneer een trein voorbij een rood sein rijdt of een te hoge snelheid heeft. Telefoonverkeer tussen seinhuis en machinist is weliswaar een extra voorziening, maar een storing daarvan rechtvaardigt geenszins het totaal lamleggen van het treinverkeer.

Sinds ongeveer 2 uur vanmiddag is het treinverkeer in het hele land stopgezet. Honderdduizenden reizigers zijn daardoor gedupeerd. Onduidelijk is, wanneer het verkeer weer mondjesmaat kan worden hervat. Heel veel reizigers staan nu in de brandende zon op perrons te wachten op de dingen die komen gaan. Onduidelijk is, hoe voor deze passagiers gaat worden gezorgd. Krijgen zij koele dranken? Worden zij op de hoogte gehouden van prognoses?

Over het stilvallen van het treinverkeer door een telefoonstoring merkt Voor Beter OV op: óf het systeem is niet vitaal (en dan kan je bij storing doorrijden), óf het systeem is wel vitaal (dan is er een back-up). Het feit dat het systeem geen back-up heeft terwijl het blijkbaar wel als vitaal wordt beschouwd, roept vraagtekens op.

Ook de oorzaak van de telefoonstoring is nog onduidelijk. ProRail en staatssecretaris Van Veldhoven dienen zich uitvoerig te verantwoorden. In de richting van de Kamer en de Inspectie Leefomgeving en Transport, en zeer zeker ook in de richting van reizigers en hun belangenorganisaties.20 mei 2021

OPNIEUW LOSSE SPOORRAILS BIJ PRORAIL

Opnieuw krijgen reizigers te maken met hinder wegens loszittende rails. Voor Beter OV is hier zeer slecht over te spreken.

Wederom zijn er dus problemen met de bevestigingen van spoorrails aan dwarsliggers. Dit keer in de omgeving van Amsterdam, op maar liefst drie trajecten. Het gaat hierbij om Amsterdam-Schiphol, Amsterdam-Haarlem en Leiden-Hoofddorp. Deze laatste heeft grote impact op dienstregeling. De reparatiewerkzaamheden aan het laatsgenoemde traject worden verspreid over vijf nachten van zaterdag tot en met de nacht van donderdag op vrijdag. Tot de werkzaamheden zijn afgerond mogen treinen op een gedeelte van dit traject vanwege de veiligheid niet harder rijden dan 40 km/u. Als gevolg hiervan worden twaalf treinen per uur in beide richtingen opgeheven; in beide richtingen blijven er vier rijden. Op de lijnen Amsterdam Centraal – Schiphol en Amsterdam Centraal – Haarlem repareert ProRail het spoor ook, eveneens in de nachten, maar dit zorgt niet voor overlast voor reizigers.

Voor Beter OV vindt het onaanvaardbaar dat reizigers keer op keer te maken krijgen met dit soort hinder. De NS wordt opgeroepen, de resterende treinen met maximale lengte te rijden, om te grote drukte in de treinen zoveel mogelijk tegen te gaan.


18 mei 2021

UITLEG PRORAIL OVER LOSSE RAILS

Vandaag was er overleg tussen Voor Beter OV en ProRail over het probleem van losrakende verbindingen tussen spoorrails en dwarsliggers.

ProRail heeft aangegeven dat, in tegenstelling tot de eerdere verwachting dat dit probleem zich uitsluitend tussen Gorinchem en Geldermalsen zou voordoen, dit probleem ook elders de kop kan opsteken. Intensieve controles gaven aanleiding tot spoedreparaties op trajecten tussen Utrecht en Hilversum en tussen Utrecht en Arnhem. Daarvoor moest het treinverkeer op beide trajecten een hele dag worden stilgelegd.

Voor Beter OV heeft aangegeven dat het niet alleen gaat om de veiligheid van het spoor, maar ook om de beschikbaarheid. Voor Beter OV had al eerder aangedrongen op betrokkenheid van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Inmiddels is de Inspectie aangehaakt bij deze problematiek.15 mei 2021

OPNIEUW SPOORVERKEER GESTREMD WEGENS LOSZITTENDE RAILS

15:30 uur

Inmiddels zijn er ook problemen op het spoor tussen Utrecht en Geldermalsen.

12:00 uur

Tussen Utrecht en Arnhem is het spoorverkeer vandaag de gehele dag stilgelegd wegens loszittende railklemmen, zo bevestigt ProRail. Dit is het zelfde probleem als wat een paar weken geleden tussen Gorinchem en Geldermalsen het treinverkeer meerdere dagen lamlegde.

Spoorbevestigingen van het verouderde type ‘duoblock’ worden nog op diverse plaatsen in ons land toegepast. Ze laten los, en vervangende onderdelen voor dit spoortype zijn niet beschikbaar. De gevolgen zijn buitengewoon vervelend en ook de veiligheid is in het geding.

ProRail stelt dat het treinverkeer wordt stilgelegd “voor de veiligheid”. Dat is op zich, gezien de loslatende railbevestigingen, verstandig. Maar ProRail is niet enkel verantwoordelijk voor de veiligheid, maar ook voor voldoende beschikbaarheid van het spoor. Die schiet nu ernstig tekort.

Gisteren was de spoorlijn tussen Utrecht en Hilversum de gehele dag buiten gebruik. Mogelijk betreft het hier ook losgeraakte railbevestigingen van het type ‘duoblock’.

Voor Beter OV heeft aan ProRail om nadere toelichting verzocht.


5 mei 2021

RECHTSZAAK NIEUWE ILLEGALE STAATSSTEUN NS IS TERECHT

Opnieuw krijgt de internationale afdeling van de NS illegale staatssteun. Dit keer in de vorm van een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de NS voor een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen. Een aantal vervoerbedrijven stapt naar de rechter, en Voor Beter OV is het daar zeer mee eens.

Vervoerbedrijven en hun organisaties, zoals Flixbus, FMN en Allrail, werden eerder door staatssecretaris Stientje van Veldhoven in het ongelijk gesteld nadat die een bezwaarschrift hadden ingediend tegen het besluit om de proef met de nachttrein mogelijk te maken. Daarom stappen ze nu naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

De staatssecretaris en de NS hebben exclusief met de NS onderhandeld en subsidie verstrekt voor een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen. Andere vervoerders zijn daarbij, in strijd met Europese regels, buiten de deur gehouden. Daardoor is er sprake van illegale staatssteun aan de NS.

Voor Beter OV steunt de gang naar de rechter omdat door de handelwijze van staatssecretaris Stientje van Veldhoven de reiziger de kans is ontnomen, beschikking te krijgen over een treindienst die hogere kwaliteit of lagere tarieven biedt dat hetgeen de NS te bieden heeft. De procedure dient op 19 mei.


29 april 2021

“ROYALE LOONSTIJGING PRORAIL NIET UIT PORTEMONNEE REIZIGER”

De kosten van een te royale ProRail-CAO dienen niet te worden afgewenteld op de reiziger. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV. Na een werkonderbreking van het personeel ging ProRail door de knieën. Het oorspronkelijke loonbod van ProRail was al hoger dan de verwachte inflatie, en na de staking heeft ProRail aan de bonden een nog rianter bod gedaan. De loonkosten van ProRail worden via de infraheffing (de vergoeding voor het gebruik van het spoor) voor relevante medewerkers doorberekend aan vervoerders, die deze kosten weer doorberekenen aan de reizigers. Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het gevaar ligt op de loer dat ProRail voor Sinterklaas speelt met de portemonnee van de treinpassagier.”

Zowel voor het jaar 2021 als voor het jaar 2022 heeft ProRail al een loonbod van twee maal 2% gedaan. Dat is meer dan de geraamde geharmoniseerde consumentenprijsindex (Bron: DNB tussenraming maart 2021). Deze bedraagt voor 2021 slechts 1,2% en voor 2022 slechts 1,6%.

De maximale tariefstijging die de NS via de beschermde tarieven aan reizigers in rekening mag brengen, is de eerder genoemde geraamde consumentenprijsindex (inflatie) plus de stijging van de eerdergenoemde infraheffing voorzover die de inflatie te boven gaat. Wanneer de lonen van het NS-personeel harder stijgen dan de inflatie, mag de NS dat meerdere niet aan de reiziger doorberekenen. Het is niet uit te leggen dat extra loonstijgingen bij ProRail via de infraheffing wél voor rekening van de treinpassagiers komen. Voorts gaat het bij de berekening van de loonkosten niet alleen om de inflatiegerelateerde loonstijging, maar ook om de kosteneffecten van bijvoorbeeld arbeidstijdverkorting en vroegpensioen.

Voor Beter OV overlegt vandaag met ProRail over dit probleem. Uitgangspunt daarbij is voor de reizigersorganisatie dat de loonstijging die de inflatie overstijgt niet op de treinreiziger mag worden afgewenteld.
28 april 2020

FNV-STAKING BIJ PRORAIL IS SCHANDE

De bij vakbond FNV aangesloten seinhuiswachters van ProRail houden vanaf vandaag als werkoverleg vermomde stakingsacties. Het treinverkeer zal ernstig ontregeld zijn, en de gevolgen zijn voor de treinreizigers. Voor Beter OV spreekt van een schande.

ProRail heeft een CAO-bod gedaan dat door de andere vakbonden is aanvaard. Alleen de rupsjes nooitgenoeg die zich laten hebben ophitsen door de FNV liggen dwars.

Voor Beter OV erkent dat de werkdruk op de verkeersleidingposten hoog is, en dat mensen heel vaak overwerken om gaten in het rooster op te vangen. Maar dat probleem los je niet op met een paar tientjes extra salaris. Er heerst ontevredenheid bij verkeersleiders over de aanpak van ProRail, dat volgens deze functionarissen “kiest voor een extra laag in de hiërarchie in plaats van nog harder inzetten op werving van nieuwe collega’s.” Maar deze onvrede rechtvaardigt naar het oordeel van Voor Beter OV nog geen werkonderbrekingen.

Voorts vindt Voor Beter OV dat ProRail slappe knieën heeft. Een door een vakbond georganiseerde staking is niets minder dan een oorlogsverklaring. Dat ProRail na de stakingsaanzegging op zijn website de FNV aan het woord laat, is onbestaanbaar.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het is diep treurig dat de FNV probeert zieltjes te winnen over de rug van de reiziger. Zeker in deze coronatijd. Veel treinen zullen morgen uitvallen, terwijl op deze werkdag de resterende treinen dan overvol zullen zijn met mensen op weg van en naar hun werk. In deze coronapandemie is dat hoogst onverantwoordelijk. Bovendien is de trein onmisbaar voor sommige mensen die op een centrale priklocatie hun coronavaccinatie moeten halen.”


22 april 2021

VRAGEN OVER SPOORROBLEMEN MERWEDE-LINGELIJN DEELS BEANTWOORD

Voor beter OV stelde vorige week vragen aan ProRail over de problemen op het spoor tussen Gorinchem en Geldermalsen (zie het bericht hieronder).

ProRail heeft onze vragen deels beantwoord, wij vatten die beantwoording als volgt samen:

Van ontsporingsgevaar is geen sprake geweest, aldus ProRail. Het treinverkeer op een deel van de Merwede-Lingelijn was juist gestaakt om te voorkomen dat er een gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan.

Het betrof een baanvak met tamelijk oud spoor, dat daarom door zowel ProRail als de spooraannemer al extra in de gaten werd gehouden. Mede doordat er niet voldoende “ouderwetse“ onderdelen beschikbaar waren om over een lengte van 1700 meter de loszittende bevestigingen te vervangen, is besloten tot algehele vernieuwing van dit traject. Er ligt nu dus nieuw, modern spoor.

ProRail kijkt nu wel scherper naar de mogelijk snellere degeneratie van andere baanvakken.

ProRail vraagt er begrip voor dat de beantwoording van onze vragen relatief lang op zich heeft laten wachten. Het herstellen van het spoor had de eerste prioriteit. Dat heeft begrijpelijkerwijs meer urgentie bij hen dan het terugblikken op de vraag waarom dit nu zo is opgekomen en hoe dat een volgende keer voorkomen kan worden, aldus ProRail.


Voor Beter OV kijkt uit naar de beantwoording van de nog openstaande vragen.16 april 2021

GROTE ZORGEN OVER LOSGERAAKTE SPOORRAILS

De problemen met het spoor rond Gorinchem en Leerdam hadden tot een ernstig ongeluk kunnen leiden. Dat is de voorlopige constatering van Voor Beter OV nadat gisteren bekend werd dat de spoorrails over een lengte van 1700 meter niet goed aan de bielzen vast bleek te zitten. Verbindingen tussen de bielzen en de spoorrails bleken los te zitten toen ProRail een inspectie uitvoerde.

Wanneer de rails van de bielzen losraken, ontspoort een trein. Op het desbetreffende traject wordt vrij snel gereden, dus de gevolgen bij een ontsporing zijn dan niet te overzien. Ook moeten persoonlijke ongevallen dan niet worden uitgesloten.

Voor Beter OV heeft aan ProRail de volgende vragen gesteld:

Hoe kon het gebeuren dat de bevestigingen tussen bielzen en rails niet goed vast zaten?

Wanneer is voor het laatst door een spooraannemer onderhoud/vernieuwing op dit traject gedaan?

Op welke wijze heeft ProRail toen toezicht gehouden op deze werkzaamheden?

Wanneer was het spoor, voorafgaande aan de constateringen van gisteren, voor het laatst door ProRail geschouwd?

Waren er meldingen van treinmachinisten binnengekomen over opvallend rijgedag op dit traject, zoals slingeren, trillen of geluidseffecten?

Heeft ProRail dit incident gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport?

Hoe groot is de kans dat het probleem van loslatende rails zich ook voordoet op andere trajecten, waar dezelfde spooraannemer heeft gewerkt en/of dezelfde materialen zijn gebruikt?


Wij zullen de reactie van ProRail op deze plaats publiceren.

Naschrift 19 april, 11 uur

ProRail heeft laten weten, dat onze vragen op directieniveau zullen worden beantwoord. De reactie van ProRail zal naar verwachting uiterlijk morgen aan ons worden verzonden.

Naschrift 20 april 21 uur

Het is ProRail, in tegenstelling tot hun verwachting, niet gelukt onze vragen te beantwoorden. Dat verbaast ons zeer. Immers, de vragen die we hebben gesteld zijn een zeer logisch uitvloeisel van de gebeurtenissen van afgelopen donderdag. Dat logische vragen vijf dagen later nog steeds niet beantwoord zijn, is op zijn zachtst gezegd zorgelijk.

8 april 2021

ZORGEN OVER SPOORONDERHOUD WEGENS TEVEEL KWARTSSTOF

14:00 uur

ProRail laat ons weten dat de werkzaamheden gewoon zullen doorgaan, en dat dit probleem daarop hoogstwaarschijnlijk geen effect heeft. De aannemers en ProRail gaan wel meer aandacht besteden aan het toepassen van de maatregelen om te beschermen tegen stof.

Meer hierover leest u op de website van ProRail.

11:30 uur

Voor Beter OV is verontrust over berichten, dat onderhoudswerkers aan het spoor worden blootgesteld aan te grote hoeveelheden kwartsstof die vrijkomen bij werk aan het spoor. Allereerst dient de gezondheid van spoorwerkers te zijn gewaarborgd, overigens ook door voldoende toezicht op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stofmaskers. Maar daarnaast is Voor Beter OV bezorgd over mogelijke gevolgen voor de reizigers.

Het zou in het uiterste geval kunnen dat de werkzaamheden die thans op de planning staan op last van de arbeidsinspectie worden getemporiseerd, of zelfs stopgezet. Uitgesteld onderhoud en uitgestelde verbeteringen zouden gevolgen kunnen hebben voor de treinenloop: sporen minder beschikbaar, dus nog minder capaciteit voor treinen op ons toch al zeer druk bereden spoorwegnet.

Vanmorgenvroeg heeft Voor Beter OV aan ProRail een eerste reactie gevraagd. Die is tot heden uitgebleven. Wanneer deze alsnog komt, laten wij u dit op deze plaats weten.

2 februari 2021

GEEN TREINEN ROND AMSTERDAM, ROTTERDAM EN SCHIPHOL

11:00 uur

Al sinds half 10 vanmorgen is van en naar Rotterdam en omstreken alle treinverkeer gestremd. ProRail meldt dat er een stroomstoring is.

Al sinds half 11 rijden er gene treinen van en naar Amsterdam en Schiphol en wijde omstreken. ProRail meldt een grote sein- en wisselstoring.

Voor Beter OV vindt het onaanvaardbaar dat dit soort incidenten op ons spoorwegnet nog steeds te vaak aan de orde is. Zeker in Coronatijd is dit soort storingen extra ernstig, aangezien aan de randen van de storingsregio’s mensen op stations op elkaar gepakt wachten op de dingen die komen gaan, en het in de treinen die nog/weer gaan rijden extra druk is. Dat levert gezondheidsrisico’s op, waarmee het spoor een brandhaard is van corona-besmettingen.

Aan ProRail is opheldering gevraagd, onder meer over het blijkbaar niet opstarten van de noodstroomvoorziening in Rotterdam en het niet werken van de computerbackups in Amsterdam.28 januari 2021

ZORGEN OVER NOODZAKELIJK SPOORWERK

Ondanks de Corona-pandemie gaan naar verwachting dit jaar grootschalige spoorwerkzaamheden gewoon door. De treindienst zal dagenlang gestremd zijn rond onder andere Zwolle, Geldermalsen, Arnhem/Nijmegen, Eindhoven en Rotterdam-Den Haag. Kijk hier voor een overzicht.

Voor Beter OV is van mening dat dit werk moet gebeuren en dat dat in veel gevallen nodig is om straks meer treinen te kunnen laten rijden. ProRail heeft steeds getracht, de reizigershinder te minimaliseren (vaak levert een lange buitendienststelling waardoor efficiënter kan worden gewerkt minder hinder op dan een aantal inefficiënte weekends), en dat is een goede zaak.

Wel vraagt Voor Beter OV aandacht voor het vervangende busvervoer. De NS is hierbij recentelijk meermalen ernstig tekort geschoten. Ook is de reizigersorganisatie bezorgd over het veelvuldig uitlopen van werkzaamheden aan het spoor, met alle reizigershinder van dien. Voor Beter OV heeft zijn zorgen bij NS en ProRail onder de aandacht gebracht.22 januari 2021

VERZORG EEN OPLOSSING VOOR WEEKENDABONNEMENTEN BIJ AVONDKLOK

De afgekondigde avondklok pakt nadelig uit voor houders van korting- of vrijreizenabonnementen die bij de NS specifiek in het weekend geldig zijn, zoals de propositie ‘weekend vrij’. De geldigheid van dit soort abonnementen gaat op vrijdagavond na de spits al in.

Vanwege de door de overheid afgekondigde avondklok zijn in veel gevallen deze abonnementen op vrijdagavond voor lange-afstandsreizigers niet meer bruikbaar. Aangezien deze abonnementen de mogelijkheid bieden tot twee overnachtingen elders, is het wenselijk om dit ook tijdens de avondklok mogelijk te laten zijn.

Dat kan op twee manieren:

Weekendabonnementen worden tijdelijk ook op vrijdagmiddag al geldig, of weekendabonnementen worden tijdelijk ook op maandagochtend geldig.

Voor Beter OV heeft de NS verzocht, een van deze opties toe te passen. Op die manier kan de NS laten zien dat de belangen van reizigers, ook in deze moeilijke Corona-tijden, van zwaarwegend belang zijn.

Over suggesties voor compensatie van houders van doordeweekse kortingsabonnementen, waarvan de geldigheid in de spituren is uitgesloten, wordt binnen Voor Beter OV nog nagedacht.

23 december 2020

PRORAIL EN NS BLUNDEREN MET STORING UTRECHT - AMSTERDAM

Voor Beter OV is slecht te spreken over een hinderlijke infrastoring die sinds gistermiddag voor problemen zorgt voor het treinverkeer tussen Utrecht en Amsterdam. Eén defect wissel maakte gistermiddag gedurende meer dan twee uur alle treinverkeer op dit traject onmogelijk, en nog steeds is station Holendrecht in de richting Utrecht - Amsterdam per trein onbereikbaar. Het is ProRail dus blijkbaar ook vannacht niet gelukt, het kapotte wissel te herstellen. Ook de reisinformatie blijkt niet te kloppen.


12:45 uur

Onder druk van Voor Beter OV heeft de NS de reisplanner enigszins aangepast. Jammer dat wij hier de hele ochtend over hebben moeten zeuren. Ook jammer voor bijvoorbeeld alle reizigers die vanmorgen op weg waren naar hun essentiële werk in en om het AMC-ziekenhuis.


12:30 uur

ProRail hult zich nog steeds in stilzwijgen, maar een klokkenluider berichtte ons dat deze storing in ieder geval vandaag nog de hele dag zal voortduren. De Amsterdamse metro is inmiddels tussen Bijlmer en Holendrecht opengesteld voor treinreizigers, maar dat wordt door de NS hardnekkig stilgehouden. Nog steeds wordt op de voorpagina vermeld dat er “geen storingen” zijn, maar tegelijkertijd worden in de reisplanner ronduit belachelijke reisadviezen gegeven.

10:00 uur

Het feit dat een defect aan slechts één wissel zulke grote gevolgen kan hebben, is zorgelijk. ProRail houdt erg van het weghalen van “overbodige” wissels, maar dat betekent dat de resterende wissels dan wel storingsvrij dienen te werken. En daar komt in de praktijk weinig van terecht. Wisselstoringen komen nog veel te vaak voor. Op de achtergronden hiervan komen wij binnenkort terug.

Afgezien van de technische ellende bij ProRail, blijkt ook de door de NS verstrekte reisinformatie een rommeltje te zijn. Op de website van de NS wordt gemeld “geen storingen”. Maar reizigers die van Utrecht naar Holendrecht willen reizen, krijgen het advies om te reizen via Hilversum en Duivendrecht. Het gevolg hiervan is een reistijd van 70 minuten, ongeveer het drievoudige van de normale reistijd. Reizigers vanuit Woerden krijgen het advies om te reizen via Leiden en Schiphol: anderhalf uur in plaats van twintig minuten! Mensen die het bij station Holendrecht gelegen ziekenhuis willen bezoeken, of daar werken, komen dus massaal te laat. Tevens is de Amsterdamse metro blijkbaar niet opengesteld voor treinreizigers. Ook het feit dat de Sprinters naar Amsterdam nu zeven minuten later rijden, wat ook ten koste gaat van allerlei aansluitingen, wordt niet duidelijk vermeld.

Gistermiddag heeft Voor Beter OV aan ProRail om een toelichting gevraagd om een genuanceerde reactie te kunnen publiceren, maar ProRail was daartoe niet in staat. Daarom rest nu niets anders, dan te reageren op basis van de nu bekende informatie. Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “We moeten concluderen dat ProRail (techniek) en NS (reisinformatie) hier een lelijk staaltje prutswerk hebben geleverd. De spoorsector kan bij monde van de nieuwe NS-baas Marjan Rintel in interviews dan wel zeggen dat het fijn zou zijn als de reizigers na de Corona-crisis weer terug zouden komen, maar op deze manier wordt het niets.”
11 december 2020

AANBEVELINGEN VOOR ALTERNATIEF VOOR SERVBICEBALIE

Voor Beter OV heeft begrip voor de plannen van de NS om op een aantal stations de tickets- en servicebalies te sluiten, maar vindt wel dat de voorzieningen voor de reizigers niet mogen verslechteren. Daarom doet de reizigersorganisatie een aantal aanbevelingen.

Er worden -mede ten gevolge van het door Voor Beter OV verfoeide ontmoedigingsbeleid, zoals het in rekening brengen van toeslagen voor lokethandelingen- steeds minder lokethandelingen verricht. Met name op de middelgrote stations zitten daarom baliemedewerkers grote delen van de dag duimen te draaien. Dat is zonde van de personeelsinzet. De door de NS voorgestane veranderingen dienen primair te gaan over doelmatiger inzetten van personeel, en niet over het realiseren van kostenbesparingen. Het op peil houden van service en veiligheid dient een absolute voorwaarde te zijn.

Daarom doet Voor Beter OV naar aanleiding van de voorgenomen baliesluitingen een aantal aanbevelingen:

In de stationshallen en/of tunnels dienen per station een of meer zeer goed herkenbare servicezuilen te komen. Via een druk op de knop krijgt minimaal een door het station rondwandelende servicemedewerker een signaal, waarna die zich naar de desbetreffende servicezuil begeeft om de passagier in kwestie te assisteren. In hoeverre deze servicezuil kan worden geïntegreerd met de bestaande alarmzuil is nog nader punt van onderzoek. De wachttijd voor passagiers bij deze servicezuil dient niet langer te zijn dan enkele minuten.

In of bij de servicezuil is alle benodigde apparatuur aanwezig om handelingen te verrichten, zoals het printen van overzichten, vervoerbewijzen en reisadviezen, het opladen van reisproducten en saldo op OV-chipkaarten en aanschaf of bestellen van vervoerbewijzen en anonieme en persoonlijke OV-chipkaarten.

Aangezien bij de servicebalie ook met bankbiljetten kan worden betaald, dient deze mogelijkheid bij opheffing van de servicebalie in een andere vorm terug te keren. Dat kan door verkoopautomaten geschikt te maken voor het betalen met bankbiljetten, maar ook door geldwisselautomaten te plaatsen, die bankbiljetten omruilen voor muntgeld.

Sociale veiligheid is van groot belang. De aanwezigheid van NS-medewerkers tot wie passagiers zich indien nodig kunnen wenden, is onontbeerlijk. Daarom dient de aanwezigheid van NS-personeel op stations in principe niet af te nemen.7 december 2020

VOOR BETER OV STEUNT NIEUWE OPERATIEDIRECTEUR NS

Voor Beter OV is het eens met het besluit van de Raad van Commissarissen om een nieuwe Directeur Operatie te benoemen. De functie was vacant sinds Marjan Rintel daarvandaan doorschoof naar de functie van CEO.

De FNV verzette zich op oneigenlijke gronden via de Ondernemingsraad van de NS tegen de benoeming.

De vakbond is van mening dat de NS-top moet inkrimpen omdat ook het aantal machinisten en conducteurs de komende jaren zal moeten krimpen. Daarmee gaat de bond voorbij aan het feit dat de hoofddirectie nog maar zeer onlangs is ingekrompen van acht naar vijf personen (inclusief de nu ingevulde functie). Dus het is niet zo dat de NS-top weigert te krimpen; het is juist zo dat de NS-top het afslanken reeds voortvarend ter hand heeft genomen. Daarnaast is een vijfkoppige hoofddirectie voor een zeer grote onderneming als de NS echt niet ruim.

Voorts is de FNV ongelukkig met de benoemde directeur omdat hij, aldus bondsbestuurder Henry Janssen, “geen vakbondsvriend” is. Zoals gewoonlijk speelt Janssen hierbij weer op de man, en niet op de bal. Voor Beter OV vindt het juist een goede zaak dat er een directielid aantreedt dat tegengas durft te geven aan de vakbonden, met name de FNV die zich doorgaans weinig coöperatief toont. Goudgerande arbeidsvoorwaarden zijn duur, waardoor financiële middelen onvoldoende kunnen worden aangewend ten voordele van de reizigers.

Voor Beter OV staat dus positief tegenover de benoeming van de van de KLM afkomstige Eelco van Asch in de functie van Operationeel Directeur. Liever een reizigersvriend dan een vakbondsvriend.


3 december 2020

NS NEEMT BIBBERTREINEN UIT DIENST

15:15 uur

De NS heeft nog geen antwoord kunnen geven op onze vragen over drukte in de treinen ten gevolge van het aan de kant zetten van de treinen type DDZ. Dat verbaast ons: immers, zulke onverwachte vragen zijn dat niet.

We wachten af.

10:45 uur

Voor Beter OV is bezorgd over drukte in treinen na het door de NS uit dienst nemen van oudere dubbeldekkers.

De NS heeft de treinen van het type DDZ vanmorgen met spoed uit dienst genomen. Deze treinen bleken bij hoge snelheden raadselachtige trillingen te vertonen. Of de veiligheid in het geding is geweest, is vooralsnog onbekend. De treinen van het type DDZ leven onder een ongunstig gesternte. Het betreft hier opgeknapte oudere dubbeldekkers. Na indienststelling bleken de verbindingen tussen de treinwagons tijdens het rijden af en toe spontaan los te schieten, en ook ontspoorde een trein in de omgeving van Den Haag wegens problemen met de wielen.

Hoewel het hier gaat om een relatief kleine serie treinen, zo’n 6% van het totale wagenpark van de NS, betekent het uit dienst nemen van deze treinen een groter beslag op het resterende materieel. Mogelijk worden ook treinen die nu rijden ingekort, hetgeen tot drukte in deze treinen kan leiden. Dat is in deze Corona-tijd een slechte zaak omdat bij drukte het afstand houden tot elkaar voor reizigers niet meer goed mogelijk is.

Voor Beter OV vraagt de NS om nadere uitleg.

30 november 2020

TREINUITVAL DOOR PERSONEELSGEBREK PRORAIL IS ONAANVAARDBAAR

Voor Beter OV heeft begrip voor de personeelsproblemen op de seinhuizen van ProRail. De Corona-pandemie leidt direct en indirect tot een hogere afwezigheid van personeel op de werkvloer. Dat neemt niet weg dat het stilvallen van treindiensten op hele spoortrajecten onaanvaardbaar is.

Wij stelden aan ProRail drie vragen:
1. Wat doet ProRail om herhaling van de wanprestatie van vandaag ten Oosten van Utrecht te voorkomen
2. Heeft ProRail in het (recente) verleden te weinig seinhuiswachters aangenomen
3. Welke maatregelen neemt ProRail om besmetting op de werkplekken tussen medewerkers onderling tegen te gaan?

Later meer.


27 november 2020

NS LIET NIEUWE BUSFRAUDE GEBEUREN

18:00 uur

Nadat Voor Beter OV eerder vandaag de NS had uitgenodigd om zijn visie op de zaak te geven, is er nu contact geweest.

De NS laat weten dat er zolang de zaak nog onder de rechter is er niet op de kwestie zal worden ingegaan. Wel gaf de NS aan, de toon van ons bericht erg stevig te vinden.

14:00 uur

Doordat de NS niet bijhield of bestelde treinvervangende bussen daadwerkelijk kwamen opdagen, was het mogelijk om bestelde bussen wel te factureren, maar ze niet te leveren. Daardoor kon een tussenpersoon bij het touringcarbedrijf dat hoofdaannemer is voor deze busdiensten voor meer dan 100.000 euro aan niet geleverde, maar wel betaalde busdiensten opstrijken.

Voor Beter OV heeft de afgelopen jaren meermaals bij de NS aan de bel getrokken over te lange wachttijden en een tekort aan bussen. Deze signalen zijn door de NS vaak weggewuifd. Nu blijkt dat de reizigers inderdaad behoorlijk vervangend vervoer is onthouden.

Voor beter OV spreekt van medeplichtigheid van de NS aan deze fraude. Voorzitter Rikus Spithorst: “In het zakelijk verkeer is het de norm dat als je een product of dienst koopt, je ook nagaat of dat product of die dienst daadwerkelijk is geleverd. De NS heeft dat niet gedaan, en dat is ernstig verwijtbaar. De verantwoordelijke functionarissen bij NS zijn dus medeplichtig aan de gepleegde fraude, waarvan de wachtende reiziger uiteindelijk de dupe was.”

Inmiddels heeft de NS het toezicht op de treinvervangende bussen verbeterd. Voor Beter OV verwijst naar de oude zegswijze “Als het kalf verdronken is, dempt men de put.”
6 november 2020

NS: MINDER TREINEN, DUS GEEN GELD TERUG BIJ VERTRAGING

Tot onze verbijstering heeft de NS aangekondigd, vanaf maandag verder te gaan snijden in de dienstregeling, terwijl tegelijkertijd de Geld Terug Bij Vertraging-regeling in de gevallen dat wegens de coronamaatregelen passagiers niet met te drukke treinen mee kunnen is afgeschaft.

Dus de NS zet nóg minder treinen in, en ontneemt de reizigers tegelijkertijd de vergoeding voor het geval ze in de resterende treinen niet mee kunnen.

Voor Beter OV vraagt staatssecretaris Stientje van Veldhoven om in te grijpen.

Lees hier meer.5 oktober 2020

ALLE HENS AAN DEK TEGEN PERSONEELSKRAPTE PRORAIL

Voor Beter OV waardeert de maatregelen die ProRail aankondigt om de krappe personeelsbezetting op de seinhuizen aan te pakken.

Op een aantal verkeersleidingsposten kampt ProRail met een tekort aan treinverkeersleiders. Dit komt door een krappe bezetting zaten in combinatie met dat op dit moment ook meer medewerkers niet kunnen werken in afwachting van een coronatest bij milde klachten. De situatie vraagt op dit moment veel van de treinverkeersleiders. Van hen wordt veel flexibiliteit gevraagd, om zoveel mogelijk hinder voor het treinverkeer te voorkomen in deze lastige tijd.

Naast structurele bezettingsproblematiek zorgt ook het coronavirus voor een extra uitdaging. Onlangs moest worde overgegaan tot het staken van de dienstregeling op de Merwede-Lingelijn.

Treinverkeersleiders zijn essentieel voor het laten rijden van treinen. Daarom hebben zij een vitaal beroep en werken ze met inachtneming van coronamaatregelen nog steeds met elkaar op de verkeersleidingsposten. Bij milde klachten zoals een verkoudheid moeten echter ook zij zich laten testen en thuis wachten op de uitslag. Daarmee komt er nog een extra druk te staan op de huidige bezetting en wordt het op een aantal verkeersleidingsposten steeds lastiger om reservepersoneel in te plannen die diensten kunnen overnemen wanneer iemand zich bijvoorbeeld ziekmeldt.

Nederland kent verkeersleidingsposten in Groningen, Zwolle, Utrecht, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Roosendaal, Rotterdam, Zwijndrecht, Den Haag, Alkmaar en Amsterdam van waaruit treinverkeersleiders er dag en nacht voor zorgen dat treinen veilig en zoveel mogelijk volgens ‘het spoorboekje’ kunnen rijden. De meeste van deze posten beschikken over voldoende personeel, zo meldt ProRail. Helaas is het o.a. in Utrecht al enkele jaren lastig om de uitstroom van medewerkers bij te houden met het werven en opleiden van nieuwe professionals.

Op de korte termijn bekijkt ProRail nu continu vanuit landelijk perspectief waar een mogelijk tekort aan personeel dreigt, zodat ze dit met personeel van verkeersleidingsposten waar de bezetting wel goed is zoveel mogelijk kunnen opvangen. Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat een treinverkeersleider specialistische kennis moet hebben van het spoortraject dat hij of zij ‘bedient’.

ProRail vraagt recent gepensioneerden en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken of ze tijdelijk weer in dienst kunnen komen op locaties waar ze hard nodig zijn. Op dit moment wordt onderzocht of er een flexpool met treinverkeersleiders kan worden ingericht waarmee kraptes zo snel mogelijk kunnen worden opvangen.

ProRail blijft flink investeren in wervingscampagnes om nieuwe treinverkeersleiders aan te trekken. Zo is het werving- en selectiebudget in 2021 ten opzichte van 2018 bijna acht keer zo hoog om zoveel mogelijk potentieel nieuw personeel te kunnen bereiken. Mede door de extra investeringen is sinds 2018 het aantal opgeleide treinverkeersleiders die instromen verdrievoudigd. ProRail laat weten, de opleiding voortdurend tegen het licht te houden om te zien of ze ervoor kunnen zorgen dat ze aankomende medewerkers nog beter kunnen opleiden, zodat de slagingskans wordt vergroot.

Voor Beter OV constateert dat ProRail dus alles op alles zet om dreigende personeelstekorten op de seinhuis het hoofd te bieden.


Column Rikus Spithorst 30 september 2020

SAMEN KALER

Vijf jaar geleden. In de hal van het immer door verbouwingen geteisterde Amsterdamse Centraal Station. Bij de piano, waarop een jongeman niet onverdienstelijk zat te spelen, stond een meneer met een woeste bos krullen, in het gezelschap van een dame in vol carrièretenue. Die dame was iemand van de PR-afdeling van de NS, die heer was, u raadt het al, Roger van Boxtel. Uiteraard kende ik hem wel van gezicht, mij kende hij niet. Maar die PR-mevrouw wist uiteraard wel wie ik was, dus stelde ze Roger en mij aan elkaar voor. Meteen was de sfeer luchtig en vriendelijk. Ik zal nooit vergeten, hoe Roger ietwat lacherig vroeg of hij in het echt niet al te erg tegenviel. Ik kon hem geruststellen.

De eerste klap is een daalder waard, en het zat dus meteen goed tussen Roger en mij. Generatiegenoten, zelfde soort van humor. Zelfde informele aanpak. Een combinatie van jovialiteit en onvoorwaardelijke eerlijkheid.

Roger trad bij de NS aan in een moeilijke tijd. Fyra-fiasco en aanbestedingsschandaal nog vers in het geheugen, en iedere Nederlander vond er wel wat van. De knappe manier waarop Roger de NS binnen de NS orde op zaken heeft gesteld en heeft gezorgd voor een teruggewonnen zelfvertrouwen, is dezer dagen al uitvoerig besproken. Dat hoef ik niet nog eens dunnetjes over te doen. Hoewel de kwaliteit van de door de NS geleverde dienst nog steeds verbetering behoeft, heeft Roger met zijn NS ontegenzeggelijk flinke stappen vooruit gezet. Uiteraard is het leven eenvoudiger, wanneer je politieke opdrachtgever buitengewoon zwak is, en zich door Jan en alleman van alles op de mouw laat spelden. Roger heeft meer talent en kunde in zijn pink, dan zijn staatssecretaris in haar hele hoofd.

Al eerder viel het woord “jovialiteit”. Zo nu en dan drink ik koffie bij het koffiebarretje op de begane grond van het NS-hoofdkwartier. Een handige plek om af te spreken voor een informele ontmoeting. Meermalen kwam het voor dat Roger dan voorbij kwam lopen, en nooit sloeg hij de gelegenheid over om ook even aan te schuiven. Typisch Roger. Of wanneer ik in mijn geliefde Amsterdam langs de Weesperzijde loop, en Roger komt langsfietsen -uiteraard op een geelblauw modelletje- hoor ik opeens mijn naam schallen, met de vraag of alles goed is. Ook typisch Roger. Of wanneer ik op Twitter weer eens een steen in de vijver gooi, reageert Roger droogjes met de mededeling dat ‘ie zich door mij heus niet op de kast laat jagen. Ook typisch Roger.

Kortom, een leuke, aardige, toegankelijke vent. Zo’n boegbeeld is van levensbelang voor een organisatie. Overigens is een leuke, aardige, toegankelijke vrouw net zo goed, dus ik heb alle vertrouwen in Roger zijn opvolgster.

Vandaag is echt zijn laatste dag als CEO bij de NS. Vijf jaar Roger van Boxtel aan het roer. Is er dan in die tijd niets veranderd? Ja, toch wel. Zijn bos wilde krullen is wel wat uitgedund. Maar goed, mijn inmiddels kale kop stelt qua begroeiing niets voor, daarmee vergeleken. Een bondige samenvatting van vijf jaar prettig contact: samen kaler…
27/28 september 2020

   PROBLEMEN DOOR FORSE UITLOOP SPOORWERK

28 september 09:30 uur

Naast het op papier al gebrekkige vervoer, mede veroorzaakt door het ontbreken van draaiboeken in geval van uitloop, blijkt de uitvoering in de praktijk nog extra tegen te allen. Meerdere stoptreinen naar Amersfoort Vathorst (waarvandaan vervangende bussen richting Zwolle rijden) zijn vanmorgen uitgevallen. Nóg meer vertraging en overlast voor reizigers.

27 september23:00 uur

Inmiddels is duidelijk geworden dat de werkzaamheden niet uitlopen tot omstreeks 14 uur, maar op zijn minst tot 17 uur. Daarnaast is het de NS niet gelukt om de reisplanner aan te passen. Passagiers die morgenochtend hun reis checken, lopen dus de kans dat ze wegens foutieve reisinformatie nog meer vertraging zullen oplopen.

27 september 20:00 uur

Door fors uitgelopen werkzaamheden zullen er morgen tot diep in de middag geen treinen van Amersfoort naar Zwolle v.v. rijden. Voor Beter OV is hier beslist niet over te spreken.

Allereerst dient ProRail uit te leggen, waarom de werkzaamheden zo uit de hand konden lopen. Voorts dienen NS en ProRail zich te verantwoorden voor het niet klaar hebben liggen van een draaiboek voor het uitlopen van deze werkzaamheden. In zo’n draaiboek zou het reserveren van eventueel benodigde bussen moeten zijn vastgelegd, evenals het hebben van zogeheten rangeerplannen en dienstaanpassingen om een gewijzigde treinenloop te kunnen bieden. Reizigers moeten nu extra overstappen en wachten op aansluitingen (en omreizen, in sommige gevallen zelfs door helemaal naar Schiphol terug te steken), terwijl het mogelijk was geweest om ook gedurende de uitloop een doorgaande treindienst via Deventer tussen Amersfoort en Zwolle te realiseren.

Ook is het zeer de vraag of er morgenochtend wel voldoende bussen zullen zijn om de reizigersstroom tussen Amersfoort Vathorst, Nijkerk en Putten aan te kunnen.

Al met al wijzen de voortekenen op een beroerde start van de werkweek voor veel forensen, scholieren en studenten. Als het spoor wérkelijk een groter aandeel in onze mobiliteit voor zijn rekening moet nemen, mag dit soort narigheid de reiziger niet worden aangedaan.24 september 2020

PRORAIL LEGT TREINVERKEER STIL WEGENS CORONA


17:00 uur

ProRail heeft gereageerd op onze vragen over het stilleggen van de treindienst:

Door een tekort aan treinverkeersleiders, kon er vanochtend tot 09.30 uur geen dienstregeling gereden worden op dit traject.

Dit komt door een combinatie van coronamaatregelen en een tekort aan personeel op onze verkeersleidingsposten. We zitten niet ruim in ons jasje qua treinverkeersleiders en daarom voeren we al geruime tijd campagne om nieuwe collega’s te werven. Het tekort is daarmee helaas nog niet opgelost en als treinverkeersleiders vanwege het coronavirus uit voorzorg niet werken bij lichte gezondheidsklachten, dan kunnen dit soort situaties ontstaan. Hoewel we hard werken aan de bezetting, kunnen we niet uitsluiten dat dit nogmaals kan gebeuren.


Voor Beter OV vindt dat er in geval van treindienstonderbrekingen adequaat vervangend busvervoer dient te worden voorzien. Dat kan momenteel geen probleem zijn, aangezien nagenoeg alle touringcars in ons land werkeloos aan de kant staan, en de chauffeurs thuis zitten in afwachting van werk.

Om dit te organiseren, is een goede afstemming tussen ProRail en de getroffen spoorvervoerders noodzakelijk.

12:00 uur

Voor Beter OV is zeer bezorgd over het door ProRail stilleggen van het treinverkeer op het traject Dordrecht - Geldermalsen. Het spoorwegnet (ook de nevenlijnen) is een vitale functie voor ons land. Het stilleggen van de treindienst is een zeer ernstige zaak.

ProRail heeft het baanvak gesloten voor treinverkeer omdat er geen verkeersleider (in gewoon Nederlands: seinhuiswachter) beschikbaar was. Verkeersleiders werken niet indien zij (lichte) gezondheidsklachten hebben die op het besmet zijn met het Corona-virus zouden kunnen wijzen.

Voor Beter OV begrijpt het belang van het voorkomen van Corona-uitbraken op ondermeer seinhuizen, maar maakt zich dus zorgen over het stilleggen van complete baanvakken. Daarom heeft Voor Beter OV bij ProRail navraag gedaan over wat kan worden gedaan om herhaling te voorkomen en wat de noodscenario’s zijn in geval van onderbezetting van bedienposten (in gewoon Nederlands: seinhuizen).

De reactie van ProRail zal op deze plek worden gedeeld.


4 september 2020

MOGELIJK AANGIFTE POGING DOODSLAG TEGEN CHAUFFEUR ROERMOND

De overwegbotsing in Roermond van gisteravond, doordat een vrachtwagenchauffeur zijn opleggercombinatie op een overweg stilzette, leidt tot zeer veel reizigershinder.

Door herstelwerkzaamheden na deze botsing rijden er bussen in plaats van treinen tussen Weert en Roermond. De herstelwerkzaamheden aan het spoor, een overweg en een deel van de bovenleiding duren in ieder geval tot 14.00 uur, zo melden NS en ProRail. Ook raakten twee passagiers gewond.

Voor Beter OV wil dat tot de bodem wordt uitgezocht, hoe het kon gebeuren dat de vrachtwagenchauffeur zijn combinatie op de overweg stilzette. Daarbij dienen onder meer de vragen te worden beantwoord: mocht de vrachtwagen daar wel komen? Was de oplegger te zwaar beladen? Raakte de combinatie door een stuurfout in het ongerede? Heeft de chauffeur de lichten en bellen genegeerd om nog even snel over te steken? Was de opleggercombinatie technisch in orde? De uitkomsten van het onderzoek zouden kunnen leidden tot een aangifte wegens poging tot doodslag. Voor Beter OV vindt dat reizigers en personeel veilig met de trein moeten kunnen.

Voor Beter OV heeft over dit incident, dat nog veel slechter had kunnen aflopen, contact met ProRail.1 september 2020

MET VERVALLEN HAAGSE BENELUXTREIN VALT TE LEVEN

Vandaag verscheen op de website van de NS de aankondiging dat er ook op ondermeer het traject Schiphol - Den Haag - Rotterdam vanaf eind 2021 iedere tien minuten een Intercity gaat rijden. Wat op de site van de NS niet te lezen viel, maar wat media wel meldden, is dat de rechtstreekse Beneluxtrein tussen Den Haag en België dan door capaciteitsgebrek op het spoor zal vervallen.

Voor Beter OV had vraagtekens bij die aanvulling. Immers, zo’n viermaal daagse rechtstreekse trein tussen Den Haag en Brussel maakte deel uit van de deal die de toenmalige staatsecretaris en de NS sloten over het behoud van de HSL-concessie. Aan de andere kant vindt Voor Beter OV dat leidend moet zijn, waar de meeste reizigers voordeel van hebben.

Alvorens met een publiek standpunt te komen heeft Voor Beter OV vandaag zoals gebruikelijk contact met de NS opgenomen.

De NS laat weten dat er in de desbetreffende rechtstreekse Beneluxtreinen (door de NS aangeduid met “IC_Brussel”) tussen Den Haag en Rotterdam nauwelijks reizigers zitten. Deze treinen worden straks vervangen door meer treinen tussen Amsterdam en België via de HSL, waardoor op die route geen gaten in het dienstpatroon meer vallen. Daarnaast is de Gemeente Den Haag akkoord met het vervangen van de rechtstreekse Beneluxtrein tussen De Haag en België door een snelle cross-platformaansluiting te Rotterdam, aldus de NS.

Voor Beter OV constateert op basis van de door NS verstrekte informatie dat het opheffen van de Haagse Beneluxtrein geen reizigersnadeel veroorzaakt. Hoe de precieze dienstregeling van de tienminutentrein er straks uit zal zien (inclusief gevolgen voor Sprinters en aansluitingen) is op dit moment nog niet duidelijk.
20 augustus 2020

SLUIT OVERWEGEN HOOGHALEN PER DIRECT

Gisteren vond opnieuw bijna een aanrijding plaats op een onbewaakte overweg in het Drentse Hooghalen. Voor Beter OV is de maat vol. De reizigersorganisatie verlangt onmiddellijke sluiting van twee overwegen.

AAN:
ProRail
t.a.v. John Voppen, CEO

Amsterdam, 20 augustus 2020

Geachte heer Voppen, beste John,

Opnieuw is het bijna misgegaan op een overweg in Hooghalen. Gisteravond kon een noodstop van een trein ternauwernood een botsing voorkomen met een landbouwvoertuig dat op het spoor stilstond. Ook al eerder dit jaar was er een bijna-botsing, en het trieste dieptepunt was het ongeval waarbij een machinist om het leven kwam. Ook melden machinisten herhaaldelijk dat de hekken bij een van de overwegen door de gebruikers na het oversteken niet worden gesloten.

Er is geen enkele twijfel aan, dat de incidenten op deze overwegen telkenmale worden veroorzaakt door wangedrag van weggebruikers zoals de agrariërs die daar in de buurt hun bedrijf uitoefenen.

De suggestie om treinen slechts met zeer lage snelheid te laten passeren is een omkering van zaken. De weggebruiker lapt de veiligheidsafspraken aan zijn laars, en de treinreizigers worden opgescheept met een langere reistijd en mogelijk zelfs het missen van aansluitingen. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Een snelheidsbeperking is dus een verkeerde maatregel. Maar het is ook zo, dat machinisten en reizigers recht hebben op voldoende veiligheid. Het gedrag van de overweggebruikers in Hooghalen staat die veiligheid in de weg.

Daarom verlangen wij van ProRail dat de twee niet actief beveiligde overwegen in Hooghalen met onmiddellijke ingang worden gesloten. Toenmalig ProRail CEO Pier Eringa heeft meermalen laten zien hoe eenvoudig zulks met een heftruck en wat betonblokken valt te realiseren, en van de huidige CEO hopen wij op dezelfde daadkracht. ProRail heeft de plicht, deze overwegen te sluiten, omdat ProRail verantwoordelijk is voor het waarborgen van veilig treinverkeer. Indien het op overwegen bij Hooghalen opnieuw misgaat, is ProRail hiervoor, naast de overtreders van de veiligheidsvoorschriften en verkeersregels, dus verantwoordelijk.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter
14 augustus 2020

TREINREIZIGERS TUSSEN DEN HAAG EN ROTTERDAM HET HAASJE

Tussen Den Haag/Delft en Schiedam/Rotterdam is al enkele dagen het treinverkeer bijna onafgebroken gestremd door een hardnekkige seinstoring die ProRail niet opgelost krijgt.

Dat is vreemd, temeer daar het spoor daar op grote delen van het traject vrij recent is vernieuwd.

Passagiers hebben recht op een betrouwbaar spoorsysteem. Dat er zo nu en dan iets kapot gaat, is onvermijdelijk, maar wat er nu tussen rond Delft en Schiedam aan de hand is, is een voorbeeld van een onaanvaardbaar slechte betrouwbaarheid van de Nederlandse spoorweginfrastructuur.

Voor Beter OV heeft aan ProRail om een toelichting gevraagd, waarbij van groot belang is, wat kan worden gedaan om herhaling van dergelijke raadselachtige, langdurige seinstoringen te voorkomen.

16 juli 2020

KEOLIS HAALT TREINTOILETTEN VAN HET SLOT

Mede onder druk van kritiek van Voor Beter OV heeft Keolis besloten, de toiletten in zijn treinen weer van het slot te halen. Eerder waren de toiletten afgesloten, en dienden reizigers bij servicepersoneel op de trein toegang tot het toilet te vragen.

Voor Beter OV uitte kritiek, met name omdat op het traject Zutphen - Oldenzaal niet op alle treinen servicepersoneel aanwezig is, en nam contact met de vervoerder op. Keolis heeft vanmorgen aan Voor Beter OV laten weten, dat de treintoiletten weer op de gebruikelijke wijze toegankelijk zullen zijn, zonder dat reizigers aan personeelsleden hoeven uit te leggen, hoe hoog de nood is.

Voor Beter OV is tevreden over de snelle wijze, waarop Keolis de klachten heeft opgepakt.


29 juni 2020

NS OVERWEEGT PERSONEELSKRIMP VAN 2300 FTE

Voor Beter OV heeft kennisgenomen van het voornemen van de NS-directie om het personeelsbestand van de NS met 2300 fte’s te laten afnemen. Die door de gevolgen van de Corona-crisis ingegeven krimp bedraagt meer dan 10% van het personeelsbestand.

Wat Voor Beter OV betreft gaat deze personeelskrimp niet ten koste van de kwaliteit die reizigers wordt geboden, en blijft handhaving van de kwaliteit voorwaarde voor de overheidssteun aan de OV-sector. Te denken valt hierbij aan het bieden van een behoorlijke zitplaatskans (dus minder conducteurs moet niet leiden tot kortere treinen), voldoende personeel op de stations om de sociale veiligheid te waarborgen, geen verslechtering van klantenservice en reisinformatie en het niet verslechteren van de openingstijden van de (resterende) loketten op stations.

Voor Beter OV volgt de ontwikkelingen op de voet, en heeft vertrouwen in de zakelijke aanpak van de binnenkort aantredende nieuwe CEO, Marjan Rintel, die reeds heeft aangegeven dat van het personeel in deze ingewikkelde tijd wel enige souplesse mag worden verwacht.

25 juni 2020

TREINVERKEER ZUIDOOST NEDERLAND PLAT DOOR MEGASTORING PRORAIL

17:30 uur

De herstelprognose staat nu op 19 uur; wij hebben deze in de loop van de dag steeds verder zien opschuiven. Terwijl de NS nalatig is door het niet inzetten van vervangende bussen, doet Arriva dit wel. Er rijdt een vervangende busdienst op het traject tussen Venlo, Tegelen, Reuver en Swalmen.


16:30 uur

De verwachting is, dat deze storing tot na de middagspits zal duren. Tot overmaat na ramp laat de NS weten dat er geen vervangende bussen worden ingezet. Voor Beter OV vindt het in deze Corona-tijd, zeer onwenselijk dat groeiende aantallen reizigers op stations opeengepakt moeten wachten op het vervangende vervoer dat dus niet komt. Voor veel passagiers is “stel uw reis uit” geen optie.

Inmiddels is er contact geweest met ProRail. Op de vraag waarom het opstarten van de bedienpost in Maastricht (de uitval daarvan is de oorzaak van deze megastoring) na vele uren nog steeds niet is gelukt, had ProRail geen antwoord.

14:30 uur

Delen van Brabant en nagenoeg geheel Limburg zijn omstreeks 2 uur vanmiddag getroffen door een grote seinstoring bij ProRail. Kort gezegd: ten Zuidoosten van Eindhoven rijden veel minder treinen, en voorbij Weert is het treinverkeer geheel uitgevallen. De verwachting is dat dit de rest van de middag zo zal blijven.

Voor Beter OV vindt dat zulke storingen, die zowel groot zijn in omvang als in tijdsduur, niet zouden mogen voorkomen. Aan ProRail is om opheldering over de oorzaken en oplossingen gevraagd.

9 mei 2020

NS OP DE GOEDE WEG MET CORONAREIZIGERS?


Voor het eerst heeft de NS de dringende oproep van Voor Beter OV gehonoreerd: niet in treinen, maar bij de toegang tot het perron werd (met enige assistentie van de politie) het aantal treinreizigers gedoseerd. Dit gebeurde te Amsterdam Centraal, waar reizigers richting Zandvoort slechts voorzover het treinaanbod dat toeliet tot het perron werden toegelaten.

Voor Beter OV is blij dat deze aanbeveling door de NS is overgenomen.

Met betrekking tot de door de NS geboden vervoercapaciteit heeft Voor Beter OV gemengde opvattingen. In tegenstelling tot andere dagen met zomers weer zijn de treinen naar Zandvoort niet verlengd. Voorzover wij konden nagaan, bestonden de treinen uit slechts zes korte wagens van het type SLT of SNG. Dat komt neer op vier rijtuigen van gewone lengte. Dat is erg weinig. Ook reden er geen strandextra’s. Dat is voor ons een medaille met twee kanten.

Enerzijds kan worden gesteld dat de NS voldoende treinen moet inzetten om aan de vraag te voldoen. Het is nog steeds niet aan de NS om te beslissen welke reis “noodzakelijk” is, en welke niet. En het is begrijpelijk dat mensen na vele weken thuiszitten eindelijk eens willen uitwaaien in de zon. Enige afleiding kan noodzakelijk zijn voor het tegengaan van al te grote mentale ongemakken. Het niet verlengen van treinen kan worden opgevat als star, om niet te zeggen gemakzuchtig.

Anderzijds kan worden gesteld dat het reizen naar drukke locaties niet moet worden aangemoedigd. Wanneer per trein heel veel mensen naar Zandvoort reizen, ontstaat daar wel een drukteprobleem. Dus door het vervoer naar Zandvoort beperkt te houden, wordt door de NS geholpen om lokale problemen in te dammen, indachtig de visie dat “we het met ons allen moeten doen” in deze coronacrisis.

Over de vraag, welke zijde van deze medaille nu de belangrijkste moet zijn, zijn we nog niet uit.

* We zijn er nu uit. Naar nu blijkt heeft de Gemeente Zandvoort de parkeerterreinen aan de boulevard vandaag weer opengesteld. Daarmee vervalt het argument dat het spoor zou moeten helpen om de reizigersstroom naar de kust in te dammen. Overigens hebben de reizigers zich prima beheerst: het aantal passagiers was veel minder dan wat op een normale zomerse zaterdag het geval zou zijn geweest. Dus de herhaaldelijke suggestie van de NS dat hordes reizigers zich te buiten zouden gaan aan onnodig OV-gebruik, snijdt geen hout.
De slotsom moet helaas zijn dat de NS opnieuw te lui/te nalatig/te incompetent was om de treinen op de bij een zomerdag behorende lengte te brengen.7 mei 2020

OPNIEUW TREIN ONTRUIMD
NS MOET IN SPITS TREINDIENST UITBREIDEN


De NS dient in de spitsen het aantal treinen te vergroten. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV naar aanleiding van het ontruimen van een te drukke forensentrein in Weesp, vanmorgen.

Reizigers uit Almere zijn vanmorgen in Weesp uit een te korte trein gezet. De NS bood midden in de spits de reizigers slechts een trein van 8 korte wagens van het type SNG. Dat was volstrekt onvoldoende om het reizigersaanbod met inachtneming van de Corona-regels aan te kunnen, temeer daar er hoogstwaarschijnlijk passagiers in zaten die met de vorige trein niet hadden meegekund omdat deze met een lengte van vier korte wagens nóg korter was.

Ten opzichte van de normale dienstregeling is het treinverkeer tussen Almere en Amsterdam (zowel richting Centraalstation als richting Zuid/Schiphol) nog steeds fors uitgedund. Ook de capaciteit per treinstel is wegens de anderhalvemetersamenleving fors minder.

Gezien het tijdstip (de vroege ochtendspits) van het incident moet worden geconstateerd dat het in de vanmorgen ontruimde trein uitsluitend reizigers betreft die op weg waren naar hun werk. Dit keer kan de NS zich niet verschuilen achter het mantra dat er “te veel onnodige reizen worden gemaakt”.

Voor Beter OV vindt het onderweg uit de trein zetten van passagiers niet in de haak. De NS heeft namelijk wel de reissom geïncasseerd, en heeft daardoor ook de plicht de reizigers tijdig op hun bestemming af te leveren. Daarnaast wordt het probleem alleen maar verschoven naar de volgende trein, die zeer zeker niet de gestrande reizigers kan vervoeren. Voor Beter OV zal aan de Inspectie Leefomgeving en Transport vragen, een onderzoek in te stellen naar het onderweg ontruimen van treinen.

Daarnaast roept de reizigersorganisatie NS en ProRail op, in de aanloop naar het aangekondigde volledige herstel van de dienstregeling op 1 juni, alvast in de spitsuren de treindienst uit te beiden. Het woon/werkverkeer zal de komende dagen nog verder toenemen: scholen gaan weer open, andere instellingen zoals kappers gaan weer open. Kortom, het weer op gang komen van de economie leidt tot een groei van het woon/werkverkeer, en het OV dient dat dus mogelijk te maken.


23 april 2020

NS PAKT EERSTEKLAS-EXODUS AAN

Gisteren sloeg Voor Beter OV op website, op sociale media en in e-mail aan de NS alarm over het uit de eerste klas wegsturen van reizigers. De NS werd daarbij uitgedaagd, het probleem snel aan te pakken.

De NS laat desgevraagd weten dat het weigeren van toegang tot de eerste klas aan reizigers met eersteklas vervoerbewijzen slechts bij hoge uitzondering voorkomt. Maar het mag niet. De norm is dat personeel zich onderweg bij plaatsgebrek dient op te houden in niet-bediende cabines. Ook dient waar nodig het “buitenom sleutelen” te worden toegepast (de conducteur fluit, checkt de veiligheid, sluit de deuren en loopt buitenom naar een niet-bediende cabine en stapt daar in, waarna de trein vertrekt). Bij reizigersklachten wordt de desbetreffende conducteur op diens gedrag aangesproken.

Voor Beter OV onderschrijft dat dit incident niet aan de lopende band voorkomt, maar vindt een frequentie van meerdere malen per dag te hoog. Reizigers die dit overkomt, wordt verzocht hun klacht te melden bij de NS, met een afschrift aan Voor Beter OV (info@voorbeterov.nl). Vermeld daarbij hoe laat u van welk station per trein in welke richting bent vertrokken toen het incident zich voordeed.

Voor Beter OV is blij dat de NS gevolg zal geven aan meldingen. Op die manier kan het dienstbetoon aan de reizigers worden verbeterd.


22 april 2020

VEEL WANGEDRAG NS-CONDUCTEURS BIJ CORONA-CRISIS

Er wordt veel geklaagd over wangedrag van NS-conducteurs tijdens de Corona-maatregelen.

Ondanks verzoeken van Voor Beter OV komt het nog steeds voor dat conducteurs ruim voor de vertrektijd fluiten en de deuren sluiten terwijl reizigers nog niet zijn ingestapt. De anderhalvemetersamenleving vereist dat mensen ook bij het uit- en instappen in het OV afstand houden. Het gevolg daarvan is dat dit meer tijd in beslag neemt. Blijkbaar wordt het punctualiteitscijfer belangrijker geacht dan de gezondheid van reizigers.

Helemaal een schoffering van reizigers is dat conducteurs -note bene met steun van FNV-bondsbestuurder Janssen- in meerdere treinen een hele eersteklasafdeling voor zichzelf opeisten. Er worden zelfs affiches opgehangen met de mededeling dat de afdeling verboden voor reizigers is. Vandaag gebeurde het zelfs in diverse treinen dat reizigers die in bezit waren van een eersteklas vervoerbewijs de eersteklasafdeling door een conducteur of conductrice werden uitgebonjourd.

Dat de NS telkens hamert op de noodzaak om niet-strikt noodzakelijke reizen te vermijden -en zelfs suggereert dat daar een overheidsverbod aan ten grondslag ligt- terwijl door te korte treinen een capaciteitstekort aan de hand is, valt niet te verenigen met het door de NS toegestane wangedrag van het personeel. Bij ruimtegebrek in de passagiersafdelingen dienen conducteurs zich te begeven naar een niet-bediende cabine, maar daar wordt door de NS dus niet op gehandhaafd.

Voor Beter OV zal zijn zorg hierover onder de aandacht brengen van staatssecretaris Van Veldhoven en OVNL-voorzitter Peters.

11 april 2020

WANGEDRAG NS LOOPT VERDER UIT DE HAND


Opnieuw werd pijnlijk duidelijk dat de NS de gevolgen van het niet willen voorbereiden op de pandemie waarvan de NS wist dat die zou komen, op de reizigers afwentelt.

Vandaag heeft een conducteur zijn trein halverwege de rit tussen Rotterdam en Amsterdam opgeheven omdat er een teveel aan reizigers in zat. De reizigers weigerden uit te stappen, waarop de trein doodleuk werd opgeheven. Daarbij werd niet nagegaan of -en welke- inzittenden wel of niet met een noodzakelijke reis bezig waren.

Hoewel wij de noodzaak onderschrijven van het wegens de Corona-crisis zoveel mogelijk beperken van reizen, vinden wij deze handelwijze onaanvaardbaar.

Ten eerste: óf je neemt reizigers wel mee (maar dan ook tot en met hun eindbestemming), óf   je neemt reizigers niet mee (dus vanaf het beginpunt van hun geplande reis). Je zet reizigers niet halverwege uit de trein, waardoor zij noch terug kunnen reizen naar hun vertrekpunt, noch doorreizen naar hun bestemming. Immers, naar verwachting zal ook een volgende of een tegemoetkomende trein geen capaciteit bieden om de inzittenden van de opgeheven trein te vervoeren. *

Ten tweede: op de vraag of de opgeheven trein wel van voldoende lengte was, kwam geen antwoord. Om reizigers optimaal te spreiden is het een eerste vereiste dat de treinen van voldoende lengte zijn. **

Ten derde: crowd management dient op de stations/perrons te geschieden, en niet in reeds rijdende treinen. Een waterdicht systeem is erg lastig, maar met beheerste toelating tot stations/perrons kan de drukte in de trein wel vrij behoorlijk worden gereguleerd. Het kan uit kostenoverwegingen blijkbaar worden overwogen om geen personeel de toegangsregulering op de stations uit te laten voeren, maar dan mogen de gevolgen hiervan niet op reizigers worden afgewenteld.

Ten vierde: abonnementhouders worden nog steeds onvoldoende gecompenseerd. Inmiddels bereiken ons signalen dat de NS een incassobureau afstuurt op reizigers die hun abonnementsgeld hebben gestorneerd. Wanneer een reiziger heeft betaald voor zijn reis (hetzij via een abonnement, hetzij door met voldoende borg in te checken op een station) ontstaat voor de NS vervoerplicht. Ook nu.

Voor Beter OV beraadt zich op te nemen stappen tegen de NS. Meer Corona-nieuws leest u hier.

* Kort na het publiceren van dit bericht bleek dat de volgende trein richting Amsterdam eveneens was opgeheven. Dat betekent dus een wachttijd van een uur, en een kans van 0 dat de reizigers met de daaropvolgende trein zouden meekunnen. Het betrof hier de treinen 4036 en 4038 te Gouda.

** Kort na het publiceren van dit bericht bleek dat beide opgeheven treinen korter waren dan normaal. In beide gevallen slechts zes bakken SLT. Dat is voor een zaterdag uitzonderlijk kort, zeker bij een sterk verlaagde frequentie.


18 maart 2020

VERVROEGEN NOODDIENSTREGELING EEN OPTIE?

Door het hele land vallen treindiensten nu uit, bij alle vervoerders. Dat is zorgelijk. Wellicht zouden de per aanstaande zaterdag aangekondigde beperkingen nu met onmiddellijke ingang moeten worden ingevoerd. Liever een uitgedunde dienst waar reizigers op kunnen vertrouwen, dan een treindienst die ondanks het opheffen van spitstreinen (een maatregel die een betrouwbare standaarddienst beoogde te faciliteren) niet langer betrouwbaar kan zijn.

Bij het uitvoeren van de nooddienstregeling is het van belang, dat personeel binnen de eigen treinserie wordt ingezet, en niet uitwaaiert over het gehele land. Zulks komt de robuustheid ten goede.

17 maart 2020

MASSALE KAALSLAG TREINDIENST OP KOMST

20:00 uur

De NS heeft bekendgemaakt dat de meeste Intercity’s worden opgeheven, en dat frequenties van de Sprinters op veel baanvakken zullen worden verlaagd.

Voor Beter OV houdt zich niet doof voor de problemen door de hoge ziektecijfers bij de NS, ProRail en andere organisaties en heeft veel waardering voor de mensen die alles op alles zetten om het treinverkeer gaande te houden. Maar dat neemt niet weg, dat het spoorvervoer wel zo aantrekkelijk (als in de gegeven omstandigheden kan) mogelijk moet blijven. Vooralsnog is onduidelijk, of de resterende treinen op knooppuntstations goed op elkaar aansluiten. Ook is nog niet duidelijk, of de treinen wel lang genoeg zullen zijn, zodat reizigers ver bij elkaar vandaan een zitplaats kunnen vinden, om zo onderlinge besmettingen met het Corona-virus tegen te gaan.

17:00 uur


Keer op keer hebben wij aan NS verzocht, ons te betrekken bij de aanpak van de Corona-crisis. Telkens weer tevergeefs.

Thans lekt uit dat de NS van plan is, het overgrote deel van de treinen te gaan schrappen. Uitsluitend wat stoptreinen zouden dan blijven rijden. Daardoor zou het aantal op te heffen treinen een veelvoud zijn van hetgeen het ziekteverzuim rechtvaardigt. Met andere woorden: hier speelt personeelstekort slechts een secundaire rol, primair gaat het gewoo0n om een besparing die wordt ingegeven door financiële overwegingen.

Op de belangrijke verbindingen dient minimaal eens per uur ook een Intercity te rijden, omdat op lange afstanden stopdiensten echt te tijdrovend zijn.

Wij hebben de NS opnieuw om opheldering gevraagd. Het gaat hier om meer dan om ons gisteren gedane aanbod om niet op alle slakken zout te leggen.

12 maart 2020

NS COMMUNICEERT SLECHT OVER CORONA

Waar niet is, verliest de Keizer zijn recht. Sommige zegswijzen slaan de spijker op de kop. Dat geldt dus ook voor de NS. Vanaf morgen rijden de normaal in te zetten extra spitstreinen niet. Dat komt doordat de NS met een hoog ziekteverzuim te kampen heeft, vooral veroorzaakt door het Corona-virus. Geen reiziger is nu gebaat bij een snotterende conducteur die hoestend en niezend door de trein komt. De NS heeft er nu voor gekozen, het personeel zodanig in te zetten, dat de standaarddienstregeling kan worden uitgevoerd.

Voor Beter OV vindt de wijze van communicatie door de NS rond de Corona-crisis bedroevend. Eerdere vragen bleven onbeantwoord, en ook nu bleef de communicatie in eerste instantie beperkt tot slechts de mededeling dat er in de spits minder treinen zullen rijden. Juist in tijden van crisis dienen communicatie met stakeholders en voorlichting aan reizigers piekfijn in orde te zijn.

Voor Beter OV vindt het van belang, dat treinen uit zoveel mogelijk rijtuigen bestaan, om te voorkomen dat reizigers als haringen in een ton worden vervoerd, en elkaar daardoor besmetten. Dat er nu sprake is van een aanzienlijke reizigerskrimp, doet daar niets aan af.

Verder vindt Voor Beter OV dat op de stations tappunten dienen te worden geplaatst, waar passagiers hun handen extra kunnen wassen, en desgewenst desinfecterende handgels kunnen gebruiken. De NS en ProRail worden hierbij nogmaals opgeroepen, dit met spoed te organiseren.11 maart 2020

STORINGEN PRORAIL LEIDEN TOT JANBOEL OP HET SPOOR

16:30 uur

De bovenleidingproblemen tussen Leiden en Schiphol zijn opgelost. Maar dat betekent nog niet dat Leiden goed bereikbaar is. Inmiddels is er een nieuw probleem ontstaan:

Tussen Haarlem en Zandvoort aan Zee is er vertraging en rijden er minder treinen door een wisselstoring.
Tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden Centraal is er vertraging en rijden er minder treinen door een wisselstoring.
Deze storingen duren tot minimaal na de avondspits.


Ook de problemen ten Zuiden van Rotterdam houden aan, zie het bericht van 15:30 uur hieronder.


15:30 uur

De oorzaak van de uitdunning van het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht (gewoon spoor) en tussen Rotterdam en Breda (HSL) is een nieuw probleem met sporen in de Willemstunnel, de spoortunnel bij Rotterdam.

Inspecteurs van ProRail voerden een inspectie uit, en waren van mening dat er eerst reparaties moeten worden uitgevoerd voordat de treindienst weer volledig kan worden hervat. Vooralsnog geldt voro een tweetal sporen een snelheidsbeperking, waardoor de capaciteit fors is afgenomen, zo heeft ProRail aan Voor Beter OV laten weten. De beperking in de treindienst zal nog van zeer lange duur zijn, eerder een kwestie van weken dan van dagen.

Voor Beter OV merkt op dat het enerzijds een goede zaak is, dat ProRail zélf voor veiligheid kiest, in plaats van dat de Inspectie Leefomgeving en Transport buitengebruikstelling gelast, maar dat het anderzijds natuurlijk een slechte zaak is dat onderhoudsproblemen niet tijdig zijn opgemerkt, waardoor dit soort noodgrepen noodzakelijk zijn. Ook is het de vraag, in hoeverre nauwkeurige controles en uit de hand gelopen veiligheidsmaatregelen hun doel al dan niet voorbij schieten.

11:00 uur

Storingen ProRail leiden vandaag tot een janboel op het spoor. Het treinverkeer in de omgeving van Leiden (nou ja, omgeving… Tot Almere en Amsterdam aan toe…) is ernstig verstoord en deels gestremd wegens een kapotte bovenleiding. Ten Zuiden van Rotterdam gooit een defect spoor roet in het eten. Deze storingen duren allemaal naar verwachting de rest van de dag. Ook werd het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht/Gouda vanmorgen lamgelegd door een seinstoring.

Een overzicht:

Veel minder Intercitys tussen Leiden en Den Haag Centraal wegens een defecte bovenleiding.
Tussen Hoofddorp en Leiden Centraal rijden er geen treinen door een defecte bovenleiding. Intercitys rijden zelfs niet tussen Leiden en Almere (!!!) Ook de Sprinter vanaf Hoorn rijdt niet tussen Sloterdijk en Leiden. De Sprinter Vanuit Amsterdam Centraal via Sloterdijk rijdt wel, zij het slechts tot Hoofddorp.
Tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal (HSL) zijn er uitpuilende treinen en mogelijk een langere reistijd door deze verstoringen.
Tussen Haarlem en Leiden Centraal rijden er veel minder treinen door een defecte bovenleiding.

Tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht rijden er minder Sprinters door een defect spoor. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden er op de hogesnelheidslijn minder treinen door een defect spoor.

Tussen Amsterdam Centraal en Breukelen reden er tussen 10 en 11 uur geen treinen door een seinstoring.


Voor het serieus bijdragen aan een duurzamere mobiliteit, het bereikbaar houden van ons land en het draaiende houden van onze economie, dient dit soort ellende de reizigers bespaard te blijven. Temeer daar vorige week de Westelijke Randstad werd geteisterd door een opeenstapeling van verzakte en versleten sporen en kapotte wissels.

Voor Beter OV heeft aan ProRail om opheldering gevraagd, en heeft daarbij ook aangegeven dat de staat van de spoorweginfrastructuur zorgen baart.

26 februari 2020

NS LAAT REIZIGERS BARSTEN BIJ ONBEREIKBAAR EINDHOVEN

Door een storing bij ProRail was treinverkeer van, naar en via Eindhoven gisteren vanaf 3 uur ‘s middags gedurende ruim zes uur geheel gestremd.

Tot verbijstering van Voor Beter OV liet de NS in zijn berichtgeving weten dat er geen vervangend busvervoer zou zijn en dat reizigers geen recht hebben op vergoeding van de meerkosten van vervangend vervoer.

Deze gang van zaken is volstrekt onaanvaardbaar.

ProRail dient zulke grote storingen te allen tijde te voorkomen. Er dient in dit soort gevallen op zijn minst een gereduceerde treindienst over minder sporen en vastgezette wissels ter worden georganiseerd.

De NS dient een redelijk vervangend busvervoer te bieden. Lange wachttijden voor reizigers zijn daarbij onvermijdelijk (al zullen veel reizigers hun reis ook uitstellen of afgelasten), maar doodleuk geen vervangend busvervoer organiseren bij een stremming van ruim zes uur op een zeer belangrijk bestemmings- en knooppunt is absoluut onaanvaardbaar en in grove mate nalatig. Daarnaast is de bewering dat reizigers hun extra kosten niet kunnen declareren strijdig met Europese regelgeving met betrekking tot het uitvallen van treindiensten.


9 februari 2020

VERVANGENDE NS-BUS LAAT HET AFWETEN

De NS-busdienst in de regio Leiden die was ingezet omdat er wegens geplande werkzaamheden geen treinen rijden, is vanavond gestaakt.

Waar ProRail alles op alles zet om het spoor in ons land ondanks de zeer zware storm berijdbaar te houden en de stads- en streekbusdienste in en om Leiden wel rijden (met vertragingen, maar toch), gooit de NS er het bijltje bij neer.

Voor Beter OV is hier zeer slecht over te spreken. Bij een vorige grote buitendienststelling te Leiden wist de NS van de resterende treindiensten al een puinhoop te maken, en nu heeft de NS-klant dus opnieuw het nakijken.

De NS zal goed moeten uitleggen, waarom de reguliere stads- en streekbussen wel kunnen rijden, en de NS-bussen niet.

PRORAIL WERKT HARD AAN HERSTEL STORMSCHADE


Spoorbeheerder ProRail -of beter gezegd: de medewerkers van ProRail en de spooraannemers- zijn hard aan het werk om de ontstane stormschade zoveel mogelijk te herstellen om de treindienst in de komende maandagochtendspits zo goed mogelijk te laten verlopen.

De hele nacht zal worden doorgewerkt. Voor Beter OV is onder de indruk van de tomeloze energie waarmee alles op alles wordt gezet in het belang van de reiziger.

5 januari 2020

17:00 uur

KAPOTTE WIELEN ONTSPOORTREIN WAREN AL BEKEND

OOK ANDERE TREINEN TYPE DDZ HEBBEN KAPOTTE WIELEN


Opnieuw is Voor Beter OV benaderd door klokkenluiders. Machinisten van de NS zijn not amused over het feit dat de NS wel op zijn website reizigers informeert over de mogelijke oorzaak van de ontsporing bij Voorburg, maar dat het personeel op het moment waarop door de klokkenluiders contact met ons is opgenomen nog niets heeft gehoord.

Een klokkenluider stelt dat van de ontspoorde trein bekend was dat een wiel ernstig was beschadigd, en dat desondanks herstel op de lange baan is geschoven. Ook bij andere treinen van het type DDZ speelde dit; controle bracht aan het licht dat bij meerdere treinen de remblokken de wielflenzen hebben beschadigd. In tegenstelling tot de ontspoorde trein, worden deze treinen wel uit de dienst gehouden tot reparatie. Ter ondersteuning van die stelling stuurde de klokkenluider ons bijgaande afbeeldingen.

We zeggen het nog maar een keer: de gevolgen van het rondrijden met ernstig versleten wielen werden bij de ontsporing te Voorburg pijnlijk duidelijk.

ook van deze ddz-treinen waren wielen kapot


ook van de ontspoorde trein was bekend

dat wielen niet deugden


01:00 uur

NS MARCHANDEERT MET VEILIGHEID REIZIGERS


Onder druk van de Maatschappij Voor Beter OV heeft de NS publiekelijk erkend dat defecten aan de wielen van een trein de oorzaak zijn van de ontsporing bij Voorburg van afgelopen donderdag.

Reeds donderdagmiddag en vrijdag berichtte Voor Beter OV over meldingen die NS-medewerkers deden over problemen met de wielen van de desbetreffende trein. De NS gaf vrijdag al aan, ongelukkig te zijn met de publicatie op de website van Voor Beter OV. Dat heeft echter niet geleid tot verwijdering van de berichtgeving op deze website.

Zaterdag erkende de NS op zijn eigen website dat problemen met de wielen hebben geleid tot de ontsporing. Dat is in lijn met de informatie die bij Voor Beter OV bekend was. Ernstige slijtage aan de wielen, die echter niet heeft geleid tot ogenblikkelijke reparatie.

In plaats van de trein na constatering van de overmatige slijtage aan de wielen buiten dienst te nemen, is besloten de trein gewoon in dienst te houden, en de problemen pas later op te lossen. Daarmee heeft de NS gemarchandeerd met de veiligheid van reizigers en personeel. De trein is uit de rails gelopen, en het is pure mazzel dat daarbij geen reizigers gewond zijn geraakt. De trein had ook met hogere snelheid kunnen ontsporen, en ook had de ontspoorde trein op ons drukbereden spoorwegnet in het rijpad (omgrenzingsprofiel) van een tegemoetkomende trein terecht kunnen komen, met alle fatale gevolgen van dien.

Het besluit om een gevaarlijk kapotte trein niet uit dienst te nemen, is onvergeeflijk. Het in gevaar brengen van het treinverkeer is een strafbaar feit, waarvan Voor Beter OV mogelijk aangifte zal doen. De positie van hiervoor verantwoordelijke managers en directieleden is onhoudbaar geworden, zo oordeelt Voor Beter OV.

Diverse NS-machinisten hebben Voor Beter OV beschuldigd van voorbarige publicatie, waarbij zelfs de voorzitter van de reizigersorganisatie is beledigd. De erkenning van de NS bewijst het gelijk van de reizigersorganisatie en het ongelijk van deze NS-machinisten.

2 en 3 januari 2020

"VERSLETEN WIELSTELLEN MOGELIJK OORZAAK ONTSPORING VOORBURG"

3 januari 11:30 uur


Door de ontsporing bij Voorburg is veel schade aan de infrastructuur ontstaan. De ontspoorde trein heeft maar liefst drie wissels vernield. Daarom kan het treinverkeer pas op zijn vroegst maandagochtend worden hervat.

Inmiddels wordt door een monteur gemeld dat het versleten treinwiel waarover wij gisteren al berichtten niet alleen zogeheten vlakke kanten had, maar ook een ver afgesleten wielflens. (Een wielflens is het uitstekende randje aan een wiel dat de trein op de rails houdt en ontsporingen zou moeten voorkomen.)

Voor Beter OV vindt dat de uitkomsten van het ILT-onderzoek dienen te worden afgewacht, maar kan anderzijds de nu naar buiten druppelende technische informatie niet negeren. Wel is voor Beter OV van mening dat het een slechte zaak is, dat de ontsporing van gisteren niet alleen gevaar heeft opgeleverd, maar ook leidt tot dagenlange forse hinder voor de reizigers.

2 januari 17:00 uur


Van diverse zijden wordt ons gemeld dat de trein die vandaag bij Voorburg ontspoorde, wegens slijtage aan de wielstelen op de nominatie stond om naar de werkplaats te gaan. Het mag, aldus ingewijden, zeer zeker niet worden uitgesloten dat slijtage aan de loopvlakken en flenzen van de wielstellen het op een wissel uit de rails lopen van de trein heeft veroorzaakt.

Voor Beter OV heeft hier opheldering over aan NS en ProRail gevraagd, maar kreeg tot heden geen inhoudelijk antwoord. Uiteraard blijft het voor het trekken van definitieve conclusies afwachten op de bevindingen van ILT.VRAGEN OVER ONTSPORING VOORBURG

2 januari 15:00 uur

Vanmiddag ontspoorde een reizigerstrein tussen Ypenburg en Voorburg. Een ontspoorde reizigerstrein is een ernstige zaak. Wij stelden daarom aan NS en ProRail de volgende vragen:

ILT doet onderzoek, dat juichen wij toe. Is er voorlopig al iets te zeggen over de oorzaak van de ontsporing? Gebeurde het op een wissel?

Hoe snel zijn de reizigers geëvacueerd? Hebben reizigers zich bezeerd? Hoe is nazorg voor geschrokken reizigers geregeld?

Welke maatregelen zijn genomen om het treinverkeer buiten het getroffen trajectgedeelte op peil te houden?

Reizigers wordt ook geadviseerd om de HTM-sneltram te nemen. Worden de meerkosten aan de reizigers vergoed?


28 november 2019

OPEHELDERING GEVRAAGD NA ZOVEELSTE EVACUATIE-FIASCO

Gisteren strandden twee treinen tussen Alphen a/d Rijn en Bodegraven. In een van de treinen zaten de passagiers meer dan drie uur opgesloten. Voor Beter OV neemt deze zoveelste evacuatie-mislukking zeer hoog op. In afwachting van een beslissing, hoe daar verder mee om te gaan, stelde Voor Beter OV aan NS en ProRail een aantal vragen:

Er is gisteren opnieuw heel veel verkeerd gegaan bij de ontruiming van een gestrande trein. Reizigers hebben tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven meer dan drie uur in een gestrande trein opgesloten gezeten. Wij nemen dit zeer hoog op.

Voordat wij beslissen, op welke wijze wij zullen reageren op dit ernstige incident, nodig ik namens Voor Beter OV de NS en ProRail uit om de voorlopige bevindingen vandaag nog met ons te delen.

Belangrijke vragen daarbij: Klopt het, dat het niet mogelijk was lopend te evacueren wegens de toestand van de bovenleiding te halen? Zo ja, wat was er dan aan de hand en hoe kwam dat dan? Wat waren de belangrijke oorzaken van het zo mislukken van een vlotte evacuatie? Op welke wijze is voor de reizigers gezorgd (klimaatbeheersing, eten en drinken, sanitaire voorzieningen)? Hoe zijn de reizigers na afloop opgevangen/begeleid? Is er verder nog nazorg?

Uiteraard zullen nog niet alle vragen tot de spreekwoordelijke tien cijfers achter de komma kunnen worden beantwoord. Maar op hoofdlijnen zou -gezien de ernst van de situatie- deze informatie al wel bekend moeten zijn.

Vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,
Rikus Spithorst,
voorzitter

4 november 2019

   WISSELSANERING EN SPOORDEFECT HINDEREN TREINENLOOP OP GROTE AFSTANDEN

Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden tot aan de avondspits veel minder treinen wegens het zoveelste defect aan het spoor. ProRail en NS melden dat er daarom ook voor de zoveelste keer minder treinen rijden tussen Amsterdam en Utrecht.

Voor Beter OV vermoedt dat deze zeer vreemde uitdunning een uitvloeisel is van de wisselkaalslag te Utrecht. Onder het motto DoorStroomStation Utrecht (DSSU) zijn daar heel veel wissels verwijderd. De gevolgen van deze aanpak worden keer op keer pijnlijk duidelijk.

Voor Beter OV heeft aan NS en ProRail opheldering gevraagd. Maar door zijn onbetrouwbaarheid is dat “iedere tien minuten een trein” tussen Amsterdam en Eindhoven een lachertje, zo constateert Voor Beter OV alvast.


12 en 13 oktober 2019

TOTALE CHAOS VERVANGEND VERVOER BIJ STORINGEN EN WERKZAAMHEDEN

update 13 oktober 11:00 uur

Tot overmaat van ramp is de noodreparatie ten Zuiden van den Bosch gisteravond mislukt. De gehele ochtend rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg, en amper treinen tussen Den Bosch en Eindhoven. Vervangend busvervoer is er niet. Ook hebben NS noch ProRail de door ons gevraagde opheldering gegeven.

12 oktober, 11:00 uur

Qua spoorinfrastructuur en vervangend busvervoer is het dit weekend ronduit beroerd geregeld.

Het begon gisteren -vrijdag 11 oktober- al met een groot infraprobleem bij Schiphol. Een schouwtrein ontdekte een ernstig veiligheidsprobleem, waardoor twee sporen in de Schipholtunnel per direct buiten dienst genomen moesten worden. Er resteerde de rest van de dag rond Schiphol amper treinverkeer.

Het vervangende busvervoer wegens werkzaamheden in de regio Arnhem - Nijmegen - Tiel is dit weekend eveneens een drama. Passagiers van/naar de Betuwe moeten onderweg overstappen van de een bus op de andere, met alle ongemak en tijdverlies van dien. Een slechte samenwerking tussen NS en Arriva is zo te zien de oorzaak.

Als klap op de vuurpijl is aangekondigd dat vanaf vanavond er geen treinen rijden vanaf Den Bosch in Zuidelijke richting. Ook hieraan ligt een spoedreparatie ten grondslag. Doodleuk meldt de NS dat er nauwelijks vervangende bussen beschikbaar zullen zijn. Dit is in strijd met de Vervoerconcessie, en bovendien onbegrijpelijk omdat de hele dag kan worden gewerkt aan het opzetten van een vervangende busdienst.

Wij hebben de volgende vragen gesteld.

Aan ProRail:
Hoe kan het, dat gebreken aan de sporen in de Schipholtunnel niet eerder zijn geconstateerd en tijdig verholpen?
Hoe kan het, dat gebreken aan de sporen ten Zuiden van Den Bosch niet eerder zijn geconstateerd en tijdig verholpen?

Aan de NS:
Hoe kan het, dat er ondanks urenlange voorbereidingstijd niet voldoende bussen beschikbaar zullen zijn om een serieus te nemen vervangende busdienst ten Zuiden van Den Bosch te organiseren?
Is e.e.a. chipkaart-technisch goed geregeld, zodat reizigers niet extra betalen?

Aan de NS en Arriva:
Waarom dienen reizigers van treinvervangende bussen van en naar de Betuwe onderweg extra over te stappen?

Aan de Inspectie Leefomgeving en Transport:
Bent u bereid om een onderzoek in te stellen naar het naleven van de Vervoerconcessie met betrekking tot het bieden van vervangend (bus)vervoer bij storingen en werkzaamheden. In dit bericht hebben wij het over enkele incidenten, maar er zijn structurele tekortkomingen. Onvoldoende busvervoer en reizigers die onaangekondigd teveel betalen voor hun vervangende bus.

Aan de Staatssecetaris van IenW:
Gaat u de Vervoerconcessie nu handhaven waar het gaat om de verplichting van de NS om bij storingen en werkzaamheden adequaat vervangend vervoer te leveren?

Alle ontvangen antwoorden zullen wij integraal op onze website publiceren.1 augustus 2019

OVERZICHT VERVANGEND VERVOER ’T GOOI

Van zaterdag 3 augustus tot en met zondag 25 augustus vernieuwt en wijzigt ProRail het spoor rond Naarden-Bussum en van woensdag 14 tot en met vrijdag 22 augustus wordt er ook gewerkt bij Weesp. ProRail en NS hebben informatie over het vervangende vervoer rond de spoorwerkzaamheden in ’t Gooi desgevraagd gedeeld met Voor Beter OV.

De NS past de dienstregeling aan om reizigers zoveel mogelijk comfortabel te vervoeren. Tussen Amersfoort en Utrecht Centraal rijden extra Intercity's, zodat er extra capaciteit wordt geboden op de omreisroute. Er is dan ook minder reistijdverlies: de Intercity's uit de richting Enschede en Deventer rijden allemaal door naar Utrecht Centraal, zodat er een overstap bespaard blijft. Verder rijdt er tussen Utrecht en Hilversum vier keer per uur een trein, zodanig dat de treinen goed aansluiten op de bussen. Als het spoor bij Weesp ook buiten gebruik is rijden er ook snelbussen over het traject heen, zoals Almere - Amsterdam Bijlmer Arena.

Door de vele werkzaamheden op diverse momenten, kan het reisadvies van dag tot dag verschillen. Er vinden in deze periode verschillende evenementen plaats zoals de Canal Pride, Dance Valley en Lowlands. ProRail en NS adviseren de reiziger de reisplanner nogmaals te checken op de dag van vertrek.

Voor Beter OV toonde zich ook bezorgd over de benodigde en te bieden vervoerscapaciteit op de omreisroutes. Er is bij het plannen van de trein- en buscapaciteit rekening gehouden met de werkzaamheden, aldus NS en ProRail, en ook zijn er voor evenementen (bijvoorbeeld Lowlands in die periode) extra maatregelen genomen om voorbereid te zijn op de stroom reizigers.

Naar aanleiding van de problemen bij Leiden van enige tijd geleden, uitte Voor Beter Ov ook zorgen over de gevolgen van storingen elders. De NS en ProRail hebben voor de komende werkzaamheden al wel een scan gedaan naar optimalisatie van de maatregelen. Naar aanleiding van die scan is, vooruitlopend op meer structurele aanpassingen bij grote werkzaamheden, al wel een standaard versperringsmaatregel aangepast voor de komende drie weken.

31 juli 2019

VRAGEN OVER VERVANGEND VERVOER SPOORWERK ’T GOOI

Vanaf 3 augustus zijn er werkzaamheden in ‘t Gooi, met grote gevolgen voor het reizigersvervoer op de trajecten Schiphol/Amsterdam Centraal-Amersfoort/Lelystad Centrum.

Voor Beter OV vreest een herhaling van de puinhoop die ontstond bij de werkzaamheden op station Leiden. Daarom zijn aan NS en ProRail de volgende vragen gesteld:

* Hoe zien de uitsnijdingen er precies uit?
* Welke maatregelen zijn er genomen qua vervangend vervoer? Zowel inzet van voldoende bussen en garanties daarvoor, als verlengen van treinen, met name op de route Amersfoort - Utrecht - Amsterdam/Schiphol?
* Welke maatregelen zijn genomen om de gevolgen van storingen elders in te perken? Denk aan werkzaamheden Leiden toen een draadbreuk bij Weesp uitliep op een drama tot aan Leiden aan toe.
AFSCHAFFEN ROOKGELEGENHEID STATIONS SLECHT PLAN

Voor Beter OV is overvallen door het aangekondigde streven van ProRail om over twee jaar alle spoorwegstations geheel rookvrij te maken.

Hoewel roken zeer ongezond is, en dus valt af te raden, zijn er veel reizigers die toch niet buiten een sigaretje (menen te) kunnen. Daartoe zijn op stations nu nog speciale rookplekken aangewezen. Dat is een goede zaak.

De VVMC liet weten dat het voor personeelsleden nodig kan zijn om tussendoor even een sigaretje te roken om de stress van het werk kwijt te raken. Maar dat geldt evenzeer voor sommige reizigers, voor wie het halen (of missen) van een overstap of het reizen in een overvolle trein eveneens een stressvolle aangelegenheid is.

Al geruime tijd geleden heeft Voor Beter OV aan ProRail vragen gesteld over de gezondheidsrisico’s van de dampen die vrijkomen bij de zogeheten rookzuilen. Die vragen zijn door ProRail nooit beantwoord. Daarom heeft Voor Beter OV zelf contact gezocht met een milieu-arts. Die verklaarde dat de gezondheidsrisico’s van dergelijke voorzieningen verwaarloosbaar zijn omdat reizigers slechts korte tijd in de buurt van zo’n rookzuil of -tegel verblijven.

Al met al ziet Voor Beter OV geen aanleiding tot een 100% rookverbod op stations. Daar komt nog bij dat de vervoerders dezer dagen hebben aangegeven, wettelijke voorschriften die gelden voor het OV niet te kunnen/willen handhaven. Dat niet-handhaven geldt dan ook voor een rookverbod.

26 juli 2019

OVERVERHITTE MATERIEELPROBLEMEN: VEEL MINDER INTERCITY’S

Met name de NS en Arriva zijn onvoldoende voorbereid op dagen met bijzonder warm weer. De afgelopen dagen vielen veel Intercity-diensten van de NS uit, en ook bij Arriva in Limburg werd in de dienstregeling gesneden. Dit alles wegens tekort aan rijvaardige treinen. Voor vandaag kondigt de NS uitdunning van de Intercity’s in grote delen van het land aan.

De volgende Intercity-verbindingen rijden minder vaak:
Amsterdam-Haarlem-Den Haag
Amsterdam-Alkmaar
Duivendrecht-Lelystad
Amsterdam-Eindhoven-Sittard
Schiphol-Utrecht-Nijmegen
Ook Intercity-Direct rijdt minder vaak tussen Amsterdam en Rotterdam.

Voor Beter OV heeft veel waardering voor personeelsleden van vervoerders en ProRail. Die zetten alles op alles om zoveel mogelijk treinen aan de praat te houden, en infrastructuur beschikbaar te houden. Naar verluidt is er deze nacht zelfs door ploegen extra gewerkt.

Maar dat neemt niet weg dat met name de treinen onvoldoende bestand zijn tegen de huidige klimatologische omstandigheden. Dit geldt evenzeer voor stads- en streekvervoerders: veel van hun voertuigen beschikken niet over airconditioning, en dat is niet in orde, temeer daar bijvoorbeeld de Amsterdamse Combino nauwelijks ramen heeft die open kunnen.

Voor Beter OV roept alle verantwoordelijken in de OV-sector op, met spoed maatregelen te nemen om infra en voertuigen aan te passen aan de klimatologische ontwikkelingen, waarvan het bestaan nu echt niet langer valt te negeren of ontkennen.

25 juli 2019

VOORAL MATERIEELSTORINGEN EN PERSONEELSROOSTERS LEGGEN TREINDIENSTEN PLAT

Gisteren was in de middagspits een op de drie treinen vertraagd of uitgevallen en zowel gisteren als vandaag is op diverse trajecten de treindienst fors uitgedund wegens materieelgebrek.

Gistermiddag leidden logistieke problemen tot grote uitval van treinen na een ongeval bij Utrecht Zuilen, en zowel gisteren als vandaag stond veel materieel defect aan de kant. Dat, zo concludeert Voor Beter OV, zijn de voornaamste redenen van de tamelijk hoge treinuitval.

De reizigersclub heeft er begrip voor dat het niet meevalt om infra en treinen aan de praat te houden bij uitzonderlijk hoge buitentemperaturen, maar roept alle betrokkenen op om te komen tot maatregelen om beterbestand te zijn tegen hoge temperaturen. Immers, de hitte van deze dagen is volgens deskundigen een voorteken van hoge temperaturen die ons de komende jaren te wachten staan.

Over genomen maatregelen leest u hier meer.

25 juni 2019

DOORSTROOMSTATION UTRECHT DOOR HET IJS GEZAKT


Het instorten van de treindienst in grote delen van het land na een persoonsaanrijding op het station van Utrecht is onacceptabel. Voor Beter OV heeft altijd bezwaar gemaakt tegen het grootschalig wegsnijden van wissels uit ons spoorwegnet. De ongeëvenaarde wisselkaalslag op het station van Utrecht is in die zin een regelrechte schoffering van de reiziger.

Gistermiddag kwam een reiziger op het station van Utrecht onder een trein. Twee sporen raakten daarbij gestremd, en enkele andere sporen werden op last van de politie eveneens buiten gebruik gesteld. Het merendeel van de sporen bleef gewoon in dienst, maar door het ontbreken van wissels waren deze sporen van en naar meerdere richtingen onbereikbaar. Het gevolg was dat er tussen Utrecht en Arnhem, tussen Utrecht en Den Bosch en tussen Utrecht en Amsterdam urenlang nauwelijks tot geen treinverkeer mogelijk was.

Qua reizigershulp kwamen NS en ProRail niet verder dan de volstrekt zinloze oproep om station Utrecht te mijden. Alsof dat voor het overgrote deel van de reizigers een optie was. Alsof de veel te korte treinen op ellenlange omwegen die extra reizigers dan zouden kunnen vervoeren. Al met al zijn vele tienduizenden reizigers de dupe geworden van dit fiasco.

Deze narigheid kwam bovenop de lawine van gestrande treinen en infrastoringen die gisteren over de reizigers werd uitgestort.

Voor Beter OV vraagt ProRail en NS om opheldering over de wanvertoning van gisteren, en verwacht meer dat wat algemeenheden in de beantwoording. .

18 juni 2019

EERSTE REACTIE OP TRANSFER PIER ERINGA

Voor Beter OV beschouwt het aangekondigde vertrek van Pier Eringa bij ProRail als een groot verlies voor de spoorinfrabeheerder. Eringa heeft bij ProRaIl de boel flink opgeschud en forse verbeteringen bewerkstelligd.

Eringa wordt per 1 september de nieuwe baas van Transdev Nederland, het moederbedrijf van onder meer Connexxion.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Eringa was van alle CEO’s in de OV-sector de meest toegankelijke. Dat betekende plezierig en snel van gedachten wisselen over belangrijke zaken die de reiziger betroffen. Transdev krijgt met Pier als CEO een bijzonder toffe peer. Eh, Pier.”

5 juni 2019

NUTTELOOSHEID PREVENTIEF SCHRAPPEN TREINEN AANGETOOND


De gebeurtenissen tijdens het noodweer van gisteravond hebben aangetoond dat het preventief schrappen van treinseries geen enkel nut heeft.

Op diverse baanvakken moest het treinverkeer geheel worden gestaakt. Soms wegens blikseminslag, soms doordat omgewaaide bomen de bovenleiding beschadigden. Ook reed op een niet-geëlektrificeerd baanvak een dieseltrein tegen een omgewaaide boom aan. Het vooraf opheffen van treindiensten droeg op geen enkele wijze bij aan het voorkomen van deze incidenten. Wij hebben geen enkele boswachter te spreken gekregen die ons kon vertellen dat bomen niet zijn omgewaaid als gevolg van een vermindering van de treindienst.

Wij hebben er alle begrip voor dat het niet altijd lukt om de treindienst in de benen te houden wanneer noodweer de infrastructuur beschadigt. Maar het voortijdig alvast uitdunnen van de treindienst op sommige trajecten is naar ons oordeel een zinloze exercitie.4 juni 2019

TREINEN PREVENTIEF GERUIMD WEGENS ONWEER

ProRail en NS hebben laten weten dat er vanmiddag en vanavond op trajecten in het Oosten en Zuidoosten van ons land fors minder treinen zullen rijden wegens het naderende onweer. De dienst wordt op sommige trajecten zelfs teruggebracht tot een uurdienst.

Gemakshalve zal een vermindering van de treindienst in Limburg ook leiden tot een forse uitdunning van de treindienst tot aan Amsterdam aan toe!

Voor Beter OV is fel gekant tegen dit soort maatregelen . Immers, wanneer ergens de bliksem inslaat of een boom op het spoor valt, kunnen daar in het geheel geen treinen meer rijden. Het is niet zo dat bij een stremming de helft of een kwart van de treinen gewoon dwars door de omgevallen boom in kwestie kan rijden, dus is het preventief uitdunnen van de treindienst een zinloze operatie. Bovendien bieden de resterende treinen mensen onvoldoende capaciteit om na een werkdag op een behoorlijke manier huiswaarts te reizen.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst vat de maatregel van ProRail en NS kort en bondig samen: “Een kruisbesmetting van paniekvoetbal en symboolpolitiek, dus.”

Morgenochtend zal Voor Beter OV een evaluatie houden -en publiceren- van de gang van zaken. Mailt u vooral uw bevindingen naar info@voorbeterov.nl .

26 april 2019

HART ONDER DE RIEM VOOR NS EN PRORAIL

De NS en ProRail staan, evenals de andere vervoerders, weer voor een titanenklus. Koninginnedag is de spannendste dag van het jaar.

Een aanmoediging van onze kant: zet ‘m op!


17 april 2019

TREINVERKEER SCHIPHOL EN WIJDE OMSTREKEN AL DE HELE DAG FORS UITGEDUND

11:30 uur

Eerst heette het “Uitgelopen werkzaamheden”. Later heette het “Seinstoring”. Hoe dan ook. Ten Oosten van Schiphol is de treindienst fors uitgedund, al sinds het begin van de dienstregeling, dus ook tijdens de drukke woensdagochtendspits.

Voor reizigers is het extra vervelend dat de prognose van de hervatting van de complete treindienst steeds veranderd. Reizigers kunnen op die manier hun reisplannen (om de verstoring te ontwijken en overvolle treinen te vermijden) niet afstemmen op de werkelijkheid.
Voor Beter OV heeft aan ProRail gevraagd, wat er aan de hand is, en wat nu de echt juiste herstelprognose is.NS BLUNDERT MET REISINFORMATIE

Al sinds gistermiddag heeft de NS te kampen meteen landelijke storing van de informatieborden op de perrons. De aanduidingen op deze informatieschermen hebben niets te maken met de werkelijke bestemmingen van de treinen langs de perrons.

Sinds de NS met alle geweld de eindverantwoordelijkheid voor de het beheer van de reisinformatie naar zich toe heeft getrokken, is de kwaliteit daarvan fors verslechterd, zo oordeelt Voor Beter OV op basis van waarnemingen op stations en van digitale informatievoorziening.

Dat de NS enerzijds de digitale/elektronische reisinformatie niet op orde heeft, en anderzijds een kaalslag heeft gehouden onder de gele informatieborden in de stations, is een beschamend staaltje wanbeheer, waarvan de reiziger uiteindelijk de dupe is.

8, 9 en 11 april 2019

EIS: ONMIDDELLIJK NOODMAATREGELEN ROND LEIDEN

11 april 12:30 uur

Ook vandaag is de treindienst rond Leiden ontaard in een totale chaos. Vanmorgen reden er eerst amper treinen tussen Leiden en Den Haag wegens een gestrande trein, sinds 11 uur rijden er geen treinen tussen Hoofddorp en Leiden wegens een seinstoring. Er rijden ook geen Intercity’s of Sprinters tussen Amsterdam Centraal/Amsterdam Zuid en Schiphol/Leiden/Den Haag. Adequaat vervangend busvervoer is er niet en reizigers blijven wegens capaciteitsgebrek achter op perrons.

De door NS en ProRail aangeboden excuses voor de prestaties rond Leiden zijn op deze manier slechts een lege huls. Excuses hebben pas zin en zijn pas geloofwaardig, wanneer tekortkomingen adequaat en snel worden opgelost. Dat is hier geenszins het geval.

9 april 23:30 uur:

ProRail en NS hebben vanavond excuses aan de reizigers aangeboden voor de gebeurtenissen van de afgelopen weken in Leiden en wijde omstreken. Het moge duidelijk zijn dat Voor Beter OV hun prestaties ver onder de maat vindt.

Excuses zijn lovenswaardig, maar dat is niet genoeg. Reizigers dienen gecompenseerd te worden voor de overlast. Korting voor abonnementhouders en een ruimhartige toepassing van de Geld Terug Bij Vertragingregeling.

De afgelopen weken hebben wij op Twitter en onze website danig van ons doen horen. Maar dat was niet het enige. Achter de schermen is steeds vertrouwelijk overleg met ProRail geweest over de gang van zaken. Vanmiddag hebben wij met ProRail afgesproken dat een grondige evaluatie met ons zal worden doorgenomen, waarbij ook de NS zal aanschuiven. Wij zullen daarbij ook de door ons gevraagde maatregelen aan de orde stellen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

9 april 15 uur:


Het treinverkeer van en naar Leiden zal tot ver in de avond verstoord blijven. Het lukt niet, de gebroken bovenleiding tussen Weesp en Amsterdam tijdig te repareren.

Voor Beter OV is overigens ook bezorgd over de inzet van vervangende bussen. Bij de geplande buitendienststelling tussen Hoofddorp en Leiden, gisteravond, kwamen er geen vervangende bussen opdagen, zo meldden reizigers. Van de NS hebben wij nog geen opheldering gekregen.

9 april 10 uur:

Inmiddels is duidelijk dat het fors verminderen van het treinverkeer tussen Leiden en De Haag inderdaad een logistiek gevolg is van de bovenleidingproblemen rond Amsterdam. Het is onaanvaardbaar dat de Intercitytreinen die vanuit Zwolle naar Den Haag rijden, tussen Lelystad en Den Haag zijn opgeheven. Dat is een veel te grootschalige uitsnijding.

Enerzijds mist de NS naar ons oordeel voldoende logistieke flexibiliteit om treinen eerder te laten pendelen op niet-beschadigde trajecten, anderzijds schiet de infrastructuur door het stelselmatig weghalen van wissels en extra sporen ook tekort voor het zo goed mogelijk gaande houden van het treinverkeer bij storingen.


9 april 9 uur:

Tussen Leiden en Den Haag rijden al sinds het begin van de ochtendspits veel minder Intercity’s. De capaciteit van de resterende treinen is onvoldoende om de reizigers op een goede manier te vervoeren. Het gaat hier om een defecte bovenleiding, die naar verwachting pas rond 5 uur vanmiddag hersteld zal zijn.

Het is niet duidelijk, of deze uitdunning van de treindienst wordt veroorzaakt door een bovenleidingprobleem tussen Leiden en Den Haag, of dat deze uitdunning een logistiek gevolg is van een bovenleidingbreuk bij Amsterdam.


8 april 23:59 uur

Naast de ellende wegens de wisselstoring, is het vanavond nog erger geworden. De vervangende bussen voor de geplande buitendienststelling tussen Hoofddorp en Leiden zijn niet komen opdagen. Reizigers staan zeer langdurig te wachten op vervoer.


8 april 19:00 uur

Vandaag werden treinreizigers in het gebied Leiden -Den Haag - Schiphol - Haarlem midden in de middagspits getroffen door de zoveelste storing. Dit keer ging het om smeulende bedrading bij een wissel. De storing duurde van kwart over vijf tot kwart over zes, maar pas rond half acht zal het treinverkeer weer volgens de dienstregeling verlopen.

Storingen zijn sowieso erg vervelend. Maar in dit geval is het nog erger. Wegens werkzaamheden is de treindienst rond Leiden toch al uitgedund, en dit is de zoveelste (extra) storing tijdens deze werkzaamheden. Een storing die er in hakt omdat wegens het toch al uitgedund zijn van de dienstregeling veel te weinig capaciteit is om de reizigers te vervoeren. Passagiers blijven massaal achter op perrons en vervangende bussen komen niet opdagen.

Om die reden houdt Voor Beter OV voet bij stuk. Reeds morgenochtend dienen door NS en ProRail maatregelen te zijn genomen: zowel waar het gaat om het voorkomen van storingen, het oplossen van storingen die onverhoopt toch optreden en het achter de hand houden van een ruime hoeveelheid bussen.

Omdat overvolle perrons en uitpuilende treinen ook een veiligheidsrisico kunnen inhouden, overweegt Voor Beter OV bij het uitblijven van de verlangde maatregelen de Inspectie Leefomgeving en Transport te verzoeken, handhavend op te treden.

8 april 17:30 uur

Ook deze middagspits is het ProRail gelukt om het treinverkeer in de regio Leiden - Schiphol - Haarlem door een wisselstoring totaal te verwoesten. Sinds de start van de werkzaamheden te Leiden is dit de zoveelste keer dat dit gebeurt.

Voor Beter OV vindt dit onaanvaardbaar, en eist noodmaatregelen met ingang van morgenochtend. Overleg hierover met ProRail is zojuist opgestart.


27 maart 2019

PUINHOOP ROND LEIDEN STEEDS ERGER

Reeds afgelopen maandag stelde Voor Beter OV vragen aan NS en ProRail over onder meer de chaos in het reizigersvervoer door spoorwerkzaamheden in en om Leiden.

Deze vragen hebben niet geleid tot verbetering. Inmiddels zijn er zelfs berichten over reizigers die in uitpuilende treinen zijn flauwgevallen.

ProRail en NS hebben aangegeven dat ze “deze week met de antwoorden op onze vragen komen”. Het is frappant, dat vragen van journalisten over deze blamage wél snel worden beantwoord.

ProRail kwam gisteren met zeer ambitieuze plannen naar buiten. Veel meer treinen, hogere kwaliteit. Maar zolang ProRail en NS volstrekt niet in staat zijn om de dagelijkse gang van zaken in goede banen te leiden, doet Voor Beter OV deze ambities af als luchtfietserij.

25 maart 2019

VRAGEN OVER SLECHTE PRESTATIES SPOOR GISTEREN EN VANDAAG

De prestaties van het spoor van gisteren en vandaag stemmen tot grote ontevredenheid. Daarom heeft Voor Beter OV een aantal kritische vragen aan NS en ProRail geformuleerd.

Zondag:
Rond het middaguur ontstond een stroomstoring tussen Eindhoven en Den Bosch, die het treinverkeer op dat traject geheel stil legde. Pas na acht uur werd de storing opgelost. Het vervangende busvervoer was volstrekt onvoldoende.
Wegens een tekort aan perrons, wissels en sporen reden op allerlei trajecten in het verlengde van Eindhoven - Den Bosch veel minder treinen. Tot aan Amsterdam aan toe! Zelfs de IC tussen Utrecht en Rotterdam (serie 2800) reed niet, terwijl die helemaal niets met de stremming tussen Eindhoven en Den Bosch te maken heeft. De treinen die wél reden, waren logischerwijze overvol. Bij een van die uitpuilende treinen bleek een gedeelte voor reizigers afgesloten te zijn wegens filmopnamen!
Hoe kon het, dat het oplossen van de storing zo lang moest duren? Waarom was het zo moeilijk om het probleem te vinden? Dat moet met goede detectiepunten in het stroomnet vandaag de dag toch veel sneller kunnen? Waarom was ook het treinverkeer op heel andere trajecten zo ingekrompen? Waarom waren er veel te weinig vervangende bussen? Hoezo wordt de capaciteit in een resterende trein beperkt omdat filmopnamen belangrijker zijn dan reizigersvervoer?

Maandag:
Tussen Arnhem en Zevenaar reden tot half negen geen treinen wegens uitgelopen werkzaamheden.
Waarom liepen deze werkzaamheden uit? Het uitlopen van werkzaamheden is geen zeldzaamheid; wat doet ProRail om uitloop van werkzaamheden in de nabije toekomst te voorkomen?

Pal na de herstart van de treinen (hierboven), bleek er een seinstoring te zijn tussen Zevenaar en Wehl. Deze duurde anderhalf uur.
Hield deze seinstoring verband met de (uitgelopen) werkzaamheden?

Vanaf aanvang dienst tot 9:30 uur reden er wegens een seinstoring geen Sprinters tussen Utrecht en Maarn.
Hield deze storing verband met werkzaamheden?

Rond Leiden (waar aan het spoor wordt gewerkt) ontstond rond het middaguur een seinstoring. Deze storing is de hele dag niet opgelost. Gevolg: geen Intercity’s tussen Leiden en Haarlem, en veel minder Intercity’s tussen Leiden en Den Haag. Er reden tussen Leiden en Haarlem alleen Sprinters, die de reizigerstoestroom natuurlijk niet konden verwerken.
Is er een samenhang tussen de werkzaamheden en de ontstane seinstoring? Waarom is deze storing niet in de loop van de dag opgelost? Waarom is gekozen voor het laten rijden van Sprinters tussen Leiden en Haarlem en het opheffen van de Intercity’s, in plaats van het handhaven van de Intercity’s tussen Den Haag - Leiden - Haarlem - Amsterdam en inzet van stopbussen tussen Leiden en Haarlem, waardoor per saldo veel meer reizigers goed konden worden bediend?

Aan het begin van de avond raakte het spoor onklaar tussen Eindhoven en Tilburg. Daardoor reden er op dat traject de rest van de dag geen treinen.
Is er voor gekozen om niet meteen het spoor te repareren, maar te wachten tot de nacht? Was het andere spoor (het gaat hier om een dubbelsporig baanvak) ook onbruikbaar? Zo niet: waarom is dan geen uitgedunde reizigersdienst gereden over plaatselijk enkelspoor? Of is de reizigersdienst gestaakt om ruimte te maken voor het goederenvervoer?

Er bestond capaciteitsgebrek tussen Almere en Amsterdam Zuid. De Intercity op dat traject reed niet wegens de werkzaamheden in Leiden (vele tientallen kilometers en diverse knooppuntstations verderop). Alle getroffen reizigers dienden gebruik te maken van de Sprinters, die op normale dagen al erg druk zijn, en niet waren verlengd.
Op grond waarvan is besloten, wegens werkzaamheden rond Leiden de treindienst tussen Almere en Amsterdam Zuid fors in te krimpen en de resterende treinen niet te verlengen?

Al deze bevindingen (waarbij de overige storingen buiten beschouwing zijn gelaten) en vragen zijn aan NS en ProRail voorgelegd. Het is onmogelijk dat betrokkenen zich deze zaken niet ook al hebben afgevraagd. Daarom rekent Voor Beter OV op een vlotte en volledige beantwoording.


Veel reizigers, maar geen Intercity in Haarlem

18 maart 2019

TERRORISTISCHE AANSLAG OP TRAM IN UTRECHT

Wij zijn geschokt over de schietpartij, aan het eind van de ochtend in een tram in Utrecht. Naar het zich laat aanzien, gaat het hier om een terroristische aanslag.

Vandaag stond onze website in het teken van de hervatting van het OV na de stakingsactie van vanmorgen. Wij staken ons liveblog over dit onderwerp. De trein te laat, de tram te vol, dat is allemaal erg vervelend, maar dat valt in het niet bij de verschrikkelijke gebeurtenissen van vanmorgen in Utrecht.

Onze gedachten gaan uit naar slachtoffers, vrienden en familie van de slachtoffers en naar de hulpverleners.

18 maart 2019

LIVEBLOG STAKING 18 MAART

9:00 uur

Om onduidelijke redenen zijn sommige treinen vandaag veel korter dan normaal. Op veel stations blijven reizigers wegens plaatsgebrek achter op de perrons. Ook zijn in te drukke treinen de eerste onwelwordingen aan de hand.

Op veel trajecten was om 9 uur de treindienst nog niet goed opgestart. Diverse treinen rijden niet.


8:30 uur


Nog steeds wordt geklaagd over te drukke treinen bij de NS. In Amsterdam wordt de dienst op de tramlijnen 3, 4, 12 en 14 nu ook opgestart.


foto: Jordy van Eijndhoven

7:45 uur

Er is dus ook bij het OV in de grote steden gestaakt. Bij de RET en de HTM komt de dienst naar omstandigheden goed op gang. In Amsterdam is de ellende voor de reizigers compleet. De tramlijnen 3, 4, 12 en 14 zijn door een “technisch defect” niet uitgereden. Veel reizigers staan dus tevergeefs op de haltes.

7:30 uur

De treinen die nu (mondjesmaat) rijden, blijken qua lengte niet te zijn aangepast. Door drukte kunnen veel reizigers niet mee. Ook de treinen die de komende tijd starten, zijn niet verlengd. Dus zelfs waar treinen inmiddels (gaan) rijden, zijn de problemen voor de reizigers niet voorbij.


6:30 uur

Ook bij Arriva in Limburg staakt het personeel.

Dat de treindienst bij de NS vanaf 7:06 uur wordt opgestart, klopt niet. Veel treinen die na 7:06 uur zouden moeten vertrekken vanaf knooppuntstations, rijden toch niet. Wij hebben wat eerste reismogelijkheden op een rijtje gezet.

Almere naar Amsterdam: 7:59, via Schiphol!

Utrecht naar Amsterdam 8:08

Utrecht naar Schiphol 8:11

Utrecht naar Rotterdam 7:33

Alkmaar naar Amsterdam 7:44

Rotterdam naar Schiphol/Amsterdam 7:25 (Sprinter), de eerste IC-Direct vertrekt as om 7:58 vanuit Rotterdam


0:00 uur:

In het OV wordt vandaag, net als in diverse andere sectoren, in de grote steden en bij de NS gestaakt als protest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. De politie rijdt met 66 km/h op de snelweg, en personeel van GVB, HTM en RET staakt van 6 uur tot 7:06 uur, inderdaad 66 minuten. Dat getal 66 verwijst naar de grens die de FNV aan de verhoging van de pensioenleeftijd wil leggen.

Ook bij de NS wordt gestaakt. We zijn onze sympathie voor deze symbolische actie (zoals gezegd dus 66 minuten voor bevriezing pensioenleeftijd op 66 jaar) nu kwijt. Zoals gebruikelijk is het stakende NS-personeel er gewoon weer op uit om zoveel mogelijk reizigers te raken met hun acties. Ook voorafgaand aan die 66 minuten staken ze doordat ze weigeren om vannacht de treinen op de goede plek klaar te zetten, zo liet NS-baas Roger van Boxtel weten. Het gevolg is dat ook voor 6 uur geen treinen rijden (zodat vroege vogels in sommige gevallen voor de staking uit naar hun werk kunnen) en dat een vlotte start van de dienstregeling na 7:06 uur zeer ongewis is. De NS-reisplanner zegt nu al dat de eerst trein van Rotterdam naar Den Haag pas na 8 uur zal vertrekken. Kortom: de binnen FNV diepgewortelde reizigershaat verpest de steun in de samenleving voor de doelstelling van deze actie.

Oorspronkelijk wilde de NS vandaag de Geld Terug Bij Vertragingregeling vandaag niet toepassen. Na kritiek van onze kant is de NS overstag gegaan. GTBV is dus gewoon van toepassing.

20 februari 2019

REIZIGER DUPE VAN PROBLEMEN NIEUWE SPRINTER

De nieuwe Sprinters van de NS (type SNG) vertonen te veel storingen. Ze stranden te vaak en soms moeten reizigers zelfs uit de treinen worden geëvacueerd. De passagiers op de trajecten waar deze treinen rijden (Haarlem - Den Haag en Leiden - Hoorn Kersenboogerd) hebben daardoor veel last van uitval en vertraging.

Hoewel Voor Beter OV er begrip voor heeft dat nieuw materieel met wat kinderziektes te maken heeft, wordt het aantal incidenten te groot gevonden. En het probleem ligt bij de NS. Door de angst voor het rondje om de kerk mogen veel te veel machinisten op de treinen dienstdoen. Per persoon rijden ze dan te weinig met de SLT, waardoor ze geen handigheid in de bediening ontwikkelen. En daardoor gaat het fout. De stelling over de bedieningsfouten wordt onderschreven door techniekdirecteur Roel Okhuijsen van de NS: "Soms hebben we vier spanningsloze bruggen waar de trein even zonder stroom gaat. Dan moet je speciale handelingen uitvoeren waar de machinist aan moet wennen en dat kan een keer misgaan. Het is eigenlijk net als met een nieuwe auto: waar zitten precies alle knopjes."

De NS stelt dat de problemen op korte termijn zullen zijn opgelost. Voor Beter OV heeft daar, gezien ervaringen uit het verleden, niet veel vertrouwen in. Ook bij de instroom van andere treinen verliep het oplossen van de kinderziekten niet goed, met als tragisch dieptepunt de Fyra, waarbij de treinen zelfs aan de fabriek werden teruggegeven. Ook lukt het de NS maar niet, de technische ellende met de opvolger van de Fyra, de TRAXX, op te lossen.

Voor Beter OV doet de aanbeveling om bedieningsfouten te verminderen door een selecte groep machinisten (liefst op vrijwillige basis) vast in te zetten op de SNG, en daarna het aantal machinisten dat op die treinen rijdt beheerst te laten groeien.


31 januari 2019

NOODDIENSTREGELING IS SLECHTS WINDOW DRESSING

De nooddienstregeling die door NS en ProRail te pas en te onpas uit de kast wordt getrokken is niets meer en niets minder dan pure window dressing. Dat concludeert Voor Beter OV na een terugblik op de tweede dag dit jaar waarin deze nooddienstregeling werd toegepast.

De twee belangrijke doelen van deze nooddienst werden niet waargemaakt.

“Bij storingen kan het uitgedunde treinverkeer doorgaan.” Dit was niet het geval. Ondanks de uitgedunde dienstregeling leidde een kapot wissel tot verdere uitval van treinen, in dit geval op de drukke verbinding Utrecht - Amersfoort.

“De reiziger kan rekenen op een duidelijk en betrouwbaar product.” Door logistiek gedoe vielen bovenop de treinen die geschrapt waren om uitval te voorkomen (!) nog meer treinen uit. Daarnaast waren veel treinen die wél reden niet verlengd om de extra reizigers (uit de vervallen treinen) te vervoeren.

Kortom: er wordt een nooddienstregeling gereden, maar de doelen worden niet waargemaakt. Dit is des te schrijnender, daar Voor Beter OV zo’n twee jaar geleden bij NS en ProRail reeds aanbevelingen heeft gedaan om in ieder geval op enkele momenten van de dag te kunnen switchen tussen nooddienst en normale dienst. Deze aanbevelingen zijn toen in dank aanvaard, maar er is nooit op teruggekomen.


In treinen die wel reden, was het vaak onaanvaardbaar druk.

30 januari 2019

REIZIGERS OPNIEUW OPGESCHEEPT MET UITGEDUNDE ONZINDIENSTREGELING


16:30 uur

Op de HSL tussen Amsterdam en Schiphol werd de dienst vandaag tot nu toe maar liefst drie keer onderbroken door een defecte trein. Dat betekent dus dat het op de HSL een vrij normale dag was.

Verder waren er veel klachten over te volle (vaak ook niet verlengde) treinen, waardoor reizigers onder onprettige omstandigheden werden vervoerd, of wegens plaatsgebrek zelfs op de perrons moesten achterblijven. Daarnaast reden allerlei treinen die wél in de uitgedunde dienstregeling stonden in werkelijkheid toch niet, eveneens met grote reizigersvertraging tot gevolg. Bijzonder was een wisselstoring tussen Amersfoort en Utrecht. Die leidde aan het begin van de dag tot vermindering van het aantal Intercity’s. Zeer bijzonder, want juist de nooddienstregeling is er op gericht dat bij een storing de treindienst volgens die nooddienstregeling kan blijven rijden. Dat blijkt dus al het erop aankomt niet het geval te zijn.

Van wezenlijke sneeuwval is tot heden geen sprake. Voor zover het überhaupt al ergens sneeuwt of sneeuwde, is er sprake van hoogstens enkele centimeters sneeuw. De spoorsector sloeg zich vorige week op de borst omdat er op de snelwegen ruim 2000 kilometer zou staan, dit bleek later een canard: het ging slechts om ongeveer 500 kilometer file op de snelwegen, dat is stevig, maar niet extreem. Maar als de vergelijking dan echt met alle geweld moet worden gemaakt: in tegenstelling tot op het spoor, verliep de ochtendspits op de weg probleemloos. Ook nu, aan het begin van de middagspits staan er op de snelwegen geen files van betekenis.


Ook tussen Utrecht en Nijmegen was de treindienst uitgedund. Ook de trein was korter dan normaal.

8:30 uur

Opnieuw laten NS en ProRail de reiziger volstrekt nodeloos in de steek. Een onzinnige halvering van de treindienst op belangrijke trajecten, terwijl er nog nauwelijks sneeuw is gevallen en de verwachting is, dat ook de rest van de dag hooguit enkele centimeters sneeuw zullen vallen. (Zie ook onze evaluatie van 23 januari hieronder.) Uitsluitend in het Zuidoosten van ons land wordt iets meer sneeuw verwacht, maar ook daar hebben we het over een schamele vijf centimeter. Opvallend is, dat vervoerder Arriva niet kiest voor het uitdunnen van de dienstregeling. Ook in Limburg wordt de normale dienstregeling gehandhaafd.

Extra treurig is de omstandigheid, dat tussen Breda en Eindhoven naast de in de nooddienstregeling geschrapte treinen, er ook nog uitval van de resterende treindienst was. Uitval waarvan de NS liet weten dat die niet door de sneeuw werd veroorzaakt. Wanneer een dienstregeling wordt kaalgeslagen, dienen NS en ProRail alles op alles te zetten om te zorgen dat de resterende treinen wél rijden. Daarin is men dus niet geslaagd. Ook in de Randstad (waar het dus niet sneeuwt) blijven reizigers wegens het door halvering van de treindienst ontstane plaatsgebrek achter op de perrons.

Niettemin heeft de NS wel de lachers op zijn hand. Een als ‘servicebericht’ verpakte mededeling werd door ons neergezet als een ‘geenservicebericht’.28 januari 2019

EVACUATIE GESTRANDE TREIN OPNIEUW TE LAAT

Vanavond strandde een Intercitytrein nabij Woerden. De oorzaak was een gebroken bovenleiding. Reizigers zaten ruim twee-en-een-half uur vast in de gestrande trein, zonder verlichting en zonder verwarming. Er werd geen drinken aan de reizigers verstrekt. Uiteindelijk werd de trein naar het dichtstbijzijnde station gesleept. Ter compensatie kregen de reizigers een tegoedbon van de KIOSK, ter waarde van maar liefst € 2,50.

De norm is dat reizigers binnen twee uur dienen te worden geëvacueerd. Die norm is niet gehaald, en dat is bepaald niet voor het eerst. Voor Beter OV vraagt om opheldering bij ProRail, en zal daarna beslissen of er een handhavingsverzoek zal worden ingediend bij toezichthouder ILT.23 januari 2019

EVALUATIE OPSTELLING TEGENOVER NOODDIENSTREGELING

Inleiding:

Voor Beter OV heeft ferm afstand genomen van het besluit van NS en ProRail om op22 januari wegens verwachte sneeuwval een beperkte treindienst te gaan rijden. Het publiek, en ook mensen die binnen de spoorsector werkzaam zijn, hebben daar zeer uiteenlopend op gereageerd. De reacties liepen uiteen van volledige instemming met ons standpunt, tot het volledig afwijzen daarvan. Verder werd er nogal een aantal beschuldigingen en beledigingen aan ons adres gericht. Zo werden wij op Twitter weggezet als anonieme toetsenbordhelden met een dubieus verdienmodel en als azijnzeikers, en door een vaste medewerker van een radioprogramma als zuurpruimen. Een redacteur van de NOS stuurde ons een zeer neerbuigende e-mail, die wij met de hoofdredactie zullen bespreken.

Maar al met al vonden wij het verstandig om vandaag een interne evaluatie van onze opstelling te houden. Zijn we te streng geweest, of niet.

De aanloop:

Voor Beter OV heeft zich als enige consumentenorganisatie geschaard achter een proef in 2010, waarbij op een zondag een uitgedunde dienstregeling werd gereden, die bij extreem weer zou kunnen worden toegepast. Bij onze steun plaatsten we wel een kanttekening: zo’n uitgedunde treindienst zou alleen bij extreme weerssituaties moeten worden toegepast.

Met het criterium dat er sprake moet zijn van extreem weer, hebben NS en ProRail in de loop der jaren steeds verder de hand gelicht. Het besluit om op 22 januari de nooddienst te gaan rijden, werd genomen op grond van het criterium dat een kans van 50% op 3 cm sneeuw al doorslaggevend zou zijn. Laten we wel wezen: 1 tot 3 cm sneeuw kan met de beste wil van de wereld geen extreme weersituatie worden genoemd. In vroeger jaren was zo’n geringe hoeveelheid sneeuw voor de spoorsector geen enkel probleem.

Als er bijvoorbeeld een halve meter sneeuw valt, of windkracht 10 raast over ons land, ja, dan is er sprake van noodweer. Op 22 januari werd dit geenszins verwacht. Om die reden heeft Voor Beter OV het besluit om de treindienst fors in te perken, met klem afgewezen. Bovendien is het OV in Nederland het duurste van Europa; daar mag je als reiziger dan wel wat voor terug verwachten, niet alleen qua comfort, snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid, maar ook qua beschikbaarheid.

We laten aan het eind van deze paragraaf even het KNMI aan het woord.
Morgen, 22 januari, overdag is het bewolkt, alhoewel de dag in het oosten nog met wat zon begint. Rond 8 uur in de ochtend bereikt een gebied met sneeuwval het uiterste westen. Dit gebied breidt zich tot halverwege de middag oostwaarts over het hele land uit. Er vormt zich in totaal een sneeuwdek van 1-3 cm, mogelijk lokaal iets meer. In de loop van de namiddag en avond wordt het van het westen uit weer overwegend droog en kan er in de loop van de avond nevel en lokaal mist ontstaan. De maximumtemperatuur ligt op veel plaatsen net iets boven het vriespunt, alleen langs de westkust loopt de temperatuur iets verder op. De wind is zuid en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer (vrij) krachtig. In de middag draait de wind in het westen naar zuidwestelijke richtingen en neemt daarbij af.

De dag zelf:

Zoals voorspeld, zijn er nergens in Nederland grote hoeveelheden sneeuw gevallen. Daarnaast trad de sneeuwval pas op na afloop van de ochtendspits. Er was dus niet alleen qua voorspelling, maar ook qua werkelijke weersomstandigheden geen enkele reden om de treindienst zo uit te dunnen. Om die reden is Voor Beter OV ook op de dag zelf blijven vasthouden aan zijn afwijzing van de nooddienstregeling.

Rond 10:20 uur kregen wij bericht dat de NS rond 7:30 uur was gestopt met het leveren van de datastroom voor web- en apptoepassingen. Eerder had de ACM verordonneerd dat de NS andere partijen qua informatievoorziening niet mocht achterstellen. Dit was, gezien het feit dat de NS-apps en dergelijke wél bleven functioneren, nu blijkbaar het geval. Bovendien kon daardoor door externe partijen de punctualiteit van het resterende treinverkeer niet worden bekeken. Door een NS-medewerker werd ontkend dat de onderbreking van de informatiestroom met opzet was gebeurd, en dat deze maar kort had geduurd. Dit is voor ons een punt van nader onderzoek, waar wij nog op zullen terugkomen. Onze indruk blijft vooralsnog dat de eigen informatievoorzieningen van de NS het wel deden, maar de informatielevering aan derden dus blijkbaar op het tweede plan kwam.

Op Twitter sprak Voor Beter OV zijn waardering uit voor de mensen die buiten in de kou aan het werk waren om het systeem draaiende te houden. Minder waardering was er voor staatssecretaris Van Veldhoven, die onze herhaalde vragen over wat zij vond van het getoonde ambitieniveau stelselmatig negeerde, terwijl ze wel op Twitter figureerde en haar media-momentjes pakte op en bij de verkeersleidingpost in Amsterdam. Ook liet zij in het ontbijtprogramma van omroep WNL weten dat ze vaak liever het vliegtuig pakt, dan de trein.

Aan het begin van de avond werd onze voorzitter in een radio-uitzending geconfronteerd met de mededeling dat er in ons land ruim 2000 kilometer file stond, en dat het filerecord dus was gesneuveld. Bij eerdere uithollingen van de dienstregeling, werden reizigers als haringen in een ton vervoerd, of bleven ze wegens plaatsgebrek zelfs achter op het perron. Dat is voor reizigers reden geweest om te kiezen voor de auto. Drukte op de wegen wordt dus mede veroorzaakt doordat NS en ProRail bij slecht weer in de ogen van velen geen alternatief bieden voor de auto. Meer auto’s op de weg betekent dus ook meer filedruk. NS en ProRail zijn dus medeverantwoordelijk voor de files. Overigens bleek het bericht over die ruim 2000 kilometer file niet te kloppen. Files (en dus ook filerecords) worden altijd gemeten op uitsluitend de snelwegen. Er werd gemeld dat er een nieuw record was, van 2300 kilometer, maar naar nu blijkt, zijn daarbij voor het eerst ook de files op de overige wegen meegeteld. Er zijn dus appels met peren vergeleken. Het filerecord (dat dus gaat over de snelwegen) is niet gesneuveld. Bij lange na niet. Maar los daarvan: als het op de autowegen niet goed gaat, betekent dat nog niet dat de spoorsector gevrijwaard moet zijn van kritiek.

Achteraf:

Het is voor ons niet acceptabel dat het spoor bij 3 cm sneeuw naar noodmaatregelen moet grijpen om de dienst nog enigszins overeind te houden.. Het spoor moet alles op alles zetten om zich op dit punt te verbeteren. Dat betekent: robuustere infrastructuur, meer mensen-aan-het-spoor als het sneeuwt, bij voorkeur mensen die als het niet sneeuwt gewoon onderhoud aan het spoor doen en dus weten hoe ze veilig "in het spoor" moeten werken en ze met een wissel moeten omgaan. Verder dient er pragmatisch te worden omgegaan met veiligheid, want als een wissel in het ongerede raakt moet er echt even iemand het spoor in om dat te repareren.

En last but not least dienen er robuustere materieel- en personeelsomlopen te zijn. Dat kunnen ook speciale sneeuw-omlopen zijn, zodat de zo ongeveer heilig verklaarde personeelsaanspraken aangaande vrijstelling van "rondjes rond de kerk" zo veel mogelijk gewaarborgd blijven, in afwachting van de dag dat hiermee ook onder normale omstandigheden op een realistische wijze zal worden omgegaan. We begrijpen dat dat -gegeven de huidige status van het Nederlandse spoor en de al decennialang verziekte verhoudingen met de sociale partners- niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar verwachten wel dat er nu eindelijk eens werk van gemaakt wordt.

Zolang dat nog niet gelukt is zullen we tandenknarsend akkoord moeten gaan met de noodoplossing "aangepaste dienstregeling". Maar we verwachten dat die alleen wordt ingezet als het écht nodig is, dus niet bij een paar centimetertjes sneeuwval, windkracht 7 of een paar graadjes vorst. En ook niet in de ochtendspits als het pas om half elf gaat sneeuwen.

We verwachten dan ook, dat het werkt. Dus: geen chaos, en dat de treinen die wel rijden op maximale lengte rijden. Wat betreft dat laatste: we hebben vernomen dat er op veel plekken daadwerkelijk langere treinen zijn ingezet, maar lang niet altijd en lang niet in voldoende mate. Maar op dit punt bemerken we dus al met al wel vooruitgang.

Dat we, in de persoon van onze voorzitter in een radio-uitzending, “zuur” genoemd worden omdat we niet onder de indruk zijn van "kijk ons eens stevig ingrijpen"-acties voor de bühne, maar verlangen dat de werkelijke problemen (onbetrouwbare infra, logistieke warboel bij NS) worden opgelost... Tsja, noem ons dan maar zuur. Nee, we schieten niet in de verdediging. We zijn belangenbehartigers van de betalende klanten in het OV, niet voor eigen stoepjes schoonvegende managers, ambtenaren, staatssecretarissen en ministers en alleen aan hun vrijwaring van “rondjes om de kerk” gehecht rijdend personeel. We zijn geen rupsje Nooitgenoeg, maar vinden dat het OV aan redelijke eisen dient te voldoen.

Het uitdunnen van de treindienst wegens 1 tot 3 cm sneeuw vonden we disproportioneel, en daarom slecht. En dat vinden we met de wijsheid achteraf nog steeds.

21/22 januari 2019

WEER ANGSTHAZENDIENSTREGELING

22 januari 12:00 uur

Hoe zat het ook alweer? Voor Beter OV is niet tegen het instellen van ene beperkte dienst, maar vindt dat dat alleen moet gebeuren bij werkelijk extreem weer. Onder die voorwaarde schaarde Voor Beter OV zich achter het eerste experiment hiermee. Dat NS en ProRail nu voor ieder klimatologisch wissewasje de nooddienst uit de kast trekt, is afkeurenswaardig.
Twee winters geleden heeft Voor Beter OV aan NS en ProRail gevraagd, de diensten zo te organiseren dat op een paar geschikte momenten per dag kan worden overgeschakeld tussen landelijke nooddienst, regionale nooddienst en volledige dienst. Ook was de verbinding met Brabant een zaak die beter moest. Deze suggesties zijn afgelopen zomer door de consumentenorganisaties in adviesorgaan LOCOV overgenomen.

22 januari 11:00 uur


De NS heeft vanmorgenvroeg de datastroom voor web- en apptoepassingen afgesloten. Eerder had de ACM verordonneerd dat de NS andere partijen qua informatievoorziening niet mocht benadelen. Dat is nu wel het geval. Bovendien kan nu door externe partijen de punctualiteit van het resterende treinverkeer niet worden bekeken.

22 januari 09:30 uur

In Zeeuws-Vlaanderen wordt de eerste sneeuw gemeld. Maar daar rijden geen reizigerstreinen. Verder in ons land is er nog geen sneeuw te bekennen. Dus de reizigers zijn in deze ochtendspits met langere wachttijden en als haringen in een ton vervoerd.

Er wordt geklaagd dat treinen niet op aansluitingen wachten, waardoor de reizigers nóg langer onderweg zijn. Opnieuw verliest de NS het onderscheid tussen “met treinen rijden” en “reizigers vervoeren” uit het oog.

Ook media besteden aandacht aan de afgekondigde nooddienstregeling van NS en ProRail. Hart van Nederland meldt dat onze collega’s van ROVER begrip hebben voor het uitdunnen van de dienstregeling en dat Voor Beter OV die uitdunning juist een slechte zaak vindt. Staatssecretaris Van Veldhoven Twitterde gisteren een succeswens aan NS en ProRail, maar op onze vraag, wat zij vindt van het ambitieniveau van NS en ProRail bleef het oorverdovend stil. Wel was de staatssecretaris vanmorgen te zien in Goedemorgen Nederland. Een echt betrokken bewindspersoon had niet in een televisieprogramma moeten zitten, maar vanaf het ministerie e gang van zaken moeten monitoren.


21 januari 21:00 uur

Wij laten u nog even meegenieten van de weersverwachting van het KNMI, die ons door een medestander onder de aandacht werd gebracht:
Morgen overdag is het bewolkt, alhoewel de dag in het oosten nog met wat zon begint. Rond 8 uur in de ochtend bereikt een gebied met sneeuwval het uiterste westen. Dit gebied breidt zich tot halverwege de middag oostwaarts over het hele land uit. Er vormt zich in totaal een sneeuwdek van 1-3 cm, mogelijk lokaal iets meer. In de loop van de namiddag en avond wordt het van het westen uit weer overwegend droog en kan er in de loop van de avond nevel en lokaal mist ontstaan. De maximumtemperatuur ligt op veel plaatsen net iets boven het vriespunt, alleen langs de westkust loopt de temperatuur iets verder op. De wind is zuid en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer (vrij) krachtig. In de middag draait de wind in het westen naar zuidwestelijke richtingen en neemt daarbij af.
Er wordt dus werkelijk 1 tot 3 cm sneeuw verwacht.

Een reiziger merkte op dat bij ene storing ook de monteur op de gladde wegen in de file zou komen te staan, waardoor reparatie op zich zou laten wachten. Wij merken op, dat de spoorinfra en treinen niet alleen tegen het Nederlandse klimaat moeten zijn opgewassen qua techniek, maar ook qua organisatie. Blijkbaar is de regionale beschikbaarheid van storingsploegen door zowel NS als ProRail kapotbezuinigd.

De NS stelt dat 80% van de treinen morgen gewoon blijft rijden. Daar valt veel op af te dingen. Wanneer de treinen tussen het pittoreske Anna Pawlowna en Den Helder Zuid (waar toch al slechts een halfuurdienst rijdt) even zwaar wegen als de drukke treinen tussen Amsterdam en Utrecht (tienminutendienst) Tsja…

21 januari 16:00 uur

Morgen rijdt de NS in samenwerking met ProRail een uitgedunde dienstregeling. Er wordt een sneeuwval verwacht van maar liefst 2 tot 3 centimeter. Voor Beter OV is woest over dit ontstellende gebrek aan ambitie.

Vanmiddag documenteerde het landelijk verkeersleidingscentrum OCCR de beslissing als volgt:
“Het geschetste weerbeeld overschrijdt de alertingscriteria op sneeuw. Het criterium luidt: een weersverwachting waarbij er ergens in de brede Randstad een kans van 10% of meer is op 3 cm sneeuw komt de volgende dag in aanmerking voor een aangepaste dienstregeling.
Weerbeeld sneeuw:
Kans op 1,5 cm / 6 uur: 90%
Kans op 3 cm / 6 uur: 50%
Dit brengt de volgende risico’s met zich mee: verhoogd storingsniveau in infra en materieel.”

U leest het goed. Er is een kans van 50% op 3 cm sneeuw, dus wordt de treindienst in grote delen van het land gehalveerd. Waar kwartierdiensten reden, wordt dit preventief alvast teruggebracht tot een halfuurdienst. Voor een kans van 50% op 3 centimeter sneeuw dus. Bovenstaande informatie werd ons door een klokkenluider toegespeeld.

Een ambitiegebrek van deze omvang is zo verbijsterend, dat wij heel goed begrijpen waarom de NS stomverbaasd was over de gestegen klanttevredenheid. Wellicht speelt bij die stijging een rol dat veel mensen de NS de rug hebben toegekeerd, en zijn overgestapt. Op de auto.

“Het getoonde ambitiegebrek weerhoudt mensen ervan, de auto weg te doen en te kiezen voor de trein. Dat staat haaks op de milieudoelstellingen waar ons kabinet zo’n grote broek van aan heeft”, aldus Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst.

21 januari 2019

KAPOTTE TREINEN ONTWRICHTEN TREINVERKEER IN RANDSTAD EN ZUIDEN

Treinen van NS en NS-dochter Abellio gaven deze maandagochtendspits massaal de geest. Op onderstaande waslijst van trajecten raakte het treinverkeer gestremd of ernstig ontregeld wegens onderweg defect geraakte treinen. Voor veel reizigers maakt dat van deze beruchte dag inderdaad een 'Blue Monday'.

Voor Beter OV heeft de NS gevraagd om uitleg over wat er mis is met de betrokken treinen en wat wordt gedaan om herhaling van deze massale uitval te voorkomen.

Getroffen trajecten:
Alphen a/d Rijn - Gouda
Haarlem - Leiden
Roermond - Sittard
Eindhoven - Venlo
Haarlem - Uitgeest
Nijmegen - Wijchen
Leiden - Den Haag Centraal
Amsterdam Sloterdijk - Haarlem
Dordrecht - Breda
Den Haag - Rotterdam
Rotterdam - Breda (HSL)


16 januari 2019

REIZIGER BETAALT TEVEEL VOOR TREINVERVANGENDE BUS

Opnieuw is er gedoe rond het vervangende busvervoer bij werkzaamheden aan het spoor. Reizigers naar Schiphol wordt een poot uitgedraaid: ze betalen extra en worden over de prijs vals voorgelicht.
Gisterochtend stuurde Voor Beter OV dit bericht aan de NS:

We hebben het al eerder gehad over prijsnadeel voor passagiers die wegens werkzaamheden per bus ipv trein tussen Bijlmer ArenA en Schiphol moeten reizen. Dit speelt dit weekend opnieuw.
We hebben in de planner op ns.nl gekeken naar de reis Utrecht -Schiphol voor zaterdag. De enige route die wordt gegeven, is vanaf Bijlmer-ArenA per sternetbus naar Schiphol. Als prijs wordt vermeld € 9,20. Ook wordt vermeld dat men moet uitchecken bij NS en inchecken bij de bus. (Zie onderstaand).
Deze informatie is misleidend. De reis kost zonder korting Ut-Asb € 6,20 plus bus Asb - Shl € 3,95 maakt totaal € 10,15. Dat reizigers wegens werkzaamheden niet alleen tijd verliezen, maar ook nog extra moeten betalen, is niet in de haak.
Wij worden door reizigers aangespoord om actie te ondernemen, en terecht. Ook al omdat het prijsverschil voor kortingkaarthouders of vrij-reizen (zoals weekend vrij) nog veel groter is. Ook zijn er problemen met Geld Terug Bij Vertraging.
Er zijn twee mogelijkheden: óf de NS zet mobiele chippalen neer bij de bushaltes op Bijlmer-ArenA en Schiphol, óf NS regelt dat NS-reizigers gratis met de Sternetbus 300 mogen reizen, en dat de communicatie goed geregeld wordt.

09:41   10:33
Vertrek spoor
7
Reisduur0:52
1× overstappen
09:41
Utrecht Centraal
Spoor 7
trein
NS Intercity
richting Lelystad Centrum
Bekijk de details van dit reisdeel
09:56
10:06
Amsterdam Bijlmer ArenA Planopties van deze locatie
Rechterzijde uitstappen
Check-uit NS en check-in R-net
10 minuten overstaptijd
Spoor 1
Werkzaamheden van/naar/via Schiphol Airport
Stopbus i.p.v. trein
richting Schiphol Airport
Bekijk de details van dit reisdeel
10:33
Schiphol Airport
Uitstapzijde onbekend
€ 9,20 enkele reis, 2e klas


De NS stuurde gistermiddag onderstaand antwoord:

De buitendienstelling rond Schiphol is een grote logistieke uitdaging, waarbij wij voor het vervangende vervoer inzetten op de zowel treinvervangende NS-bussen als gebruik van het reguliere busnetwerk, dat vaak een hoge frequentie heeft en snelle rijtijden kent.
Uitgangspunt is dat het sowieso mogelijk is om met een treinvervangende NS-bus op de bestemming te brengen. Zo is er tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol een busdienst opgezet. Hetzelfde geldt voor de busdienst tussen Leiden Centraal en Schiphol.
Reizigers van Schiphol en Utrecht Centraal hebben twee alternatieven:
(1) Gebruik maken van de busdienst tussen Schiphol en Amsterdam Sloterdijk (reistijd: 1:02 uur), om daar de Intercity naar Utrecht te pakken. Deze reizigers betalen het normale NS-tarief.
(2) De R-Net bussen gebruiken tussen Schiphol en Amsterdam Bijlmer Arena, om vervolgens daar de Intercity naar Utrecht te pakken. Deze reizigers zijn ongeveer 6 tot 8 minuten sneller, maar zij betalen tussen Schiphol en Amsterdam Bijlmer Arena het R-net-tarief. Dit communiceren wij in de reisplanner door "Check-uit R-Net en check-in NS", zodat reizigers weten dat zij op een deeltraject niet het reguliere NS-tarief betalen maar het afwijkende R-Net-tarief. De reisplanner toont inderdaad het reguliere NS-tarief. Door de communicatie wijzen wij de reizigers erop dat zij via R-net een ander tarief in rekening gebracht krijgen. Omdat onze reisplanner altijd een multimodale reisplanner is (dus naast trein ook bussen, trams en metro's) is het logisch dat bij werkzaamheden trajecten met alternatieve vervoerders sneller boven kunnen drijven.
Op basis van de voorgaande buitendienststelling hebben wij onze communicatie aangescherpt, zowel naar onze medewerkers (ter plaatse) als in de middelen naar de reiziger toe.
In de andere richting (namelijk van Utrecht Centraal naar Schiphol) wordt alleen het alternatief met R-net getoond, omdat de dienstregeling (aansluiting trein-bus) zo uitpakt dat de reisplanner alleen dit reisadvies geeft. Wij gaan na hoe dit kan en hoe wij dit voor een volgende keer kunnen voorkomen.
Goed om te weten dat reizigers die met R-net hebben gereisd als treinvervangende vervoer, zich kunnen wenden bij de NS-klantenservice om het verschil tussen het NS-tarief en de combinatie NS/R-net terug te krijgen. Wij gaan hier coulant mee om.
Zoals eerder aangestipt, gaat NS deze buitendienststelling goed evalueren. Wij zullen bekijken hoe de extra maatregelen m.b.t. communicatie en inzet van NS-bussen op de corridor Sloterdijk - Schiphol n.a.v. de vorige buitendienststelling zijn uitgepakt. Bij de evaluatie gaan wij ook bezien hoe wij in het vervolg omgaan met alternatieven van andere vervoerders, inclusief de communicatie daarover in de reisplanner. Hierbij nemen wij uw signaal nadrukkelijk mee.


Voor Beter OV is buitengewoon slecht te spreken over de reactie van de NS. Allereerst is een vervangende bus die vanaf Sloterdijk nog ruim een uur onderweg is naar Schiphol geen serieus alternatief. Daarnaast duurt deze omweg veel langer dan de route vanaf Bijlmer-ArenA. Verder is het gewoon niet waar wat NS beweert over duidelijke communicatie over de prijs. Er wordt in de planner gezegd dat je moet uitchecken bij NS en inchecken bij Connexxion en dat de ritprijs dan € 9,20 is. Dat is dus gewoon een regelrechte leugen.

De Vervoerconcessie schrijft voor dat de NS bij werkzaamheden vervangend vervoer moet aanbieden tegen dezelfde tarieven. De planner noemt vanaf Utrecht naar Schiphol uitsluitend de route via Bijlmer-Arena en buslijn 300, en liegt over de tariefeffecten. Vervolgens weigerde de NS een van de twee door Voor Beter OV aangedragen oplossingen toe te passen, hetgeen nog erger wordt doordat Voor Beter OV al eerder bij buitendienststelling van Schiphol om deze oplossingen had verzocht.

Voor Beter OV ziet in de gebeurtenissen aanleiding, een klacht annex handhavingsverzoek in te dienen bij de Staatssecretaris van IenW, bij de ACM en bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

19 december 2018

   NIET ALLE WISSELVERWARMINGEN WERKTEN AFGELOPEN ZONDAG

Afgelopen zondag raakte het treinverkeer in met name de driehoek Utrecht-Lelystad-Amsterdam ontregeld door een aantal wisselstoringen. ProRail laat aan Voor Beter OV desgevraagd weten, dat een aantal wisselverwarmingen niet is aangesprongen:

In de voorbereiding op de winter heeft ProRail een groot aantal maatregelen ingevoerd om het spoor beschikbaar te houden onder winterse omstandigheden, waaronder het controleren van verwarming op 5500 wissels. Tot afgelopen zondagmorgen waren hier geen signalen van significante problemen. Het onderhoud gaf een regulier beeld.
Afgelopen zondag bleek bij een klein deel van de wissels in de driehoek Utrecht-Lelystad-Amsterdam toch de verwarming niet of niet tijdig te zijn aangeslagen. De oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk in de afwijkende combinatie van zacht weer en winterse neerslag. Met name in de genoemde driehoek viel de meeste neerslag en ontstond ook ijzel. Er moet nader uitgezocht worden hoe systemen hier beter op in te regelen zijn.
Om sneller en beter in beeld te krijgen of wissels gestoord zijn, plaatst ProRail sensoren. Voor een deel zijn wissels daar al mee uitgerust, maar dat gaat ProRail nu uitbreiden en versneld invoeren. Ook willen ProRail storingsploegen hiermee beter aansturen.


Voor Beter OV is niet te spreken over het feit dat de aansturing van de wisselverwarmingen blijkbaar niet helemaal goed is ingesteld, en dringt bij ProRail aan op een snelle en goede oplossing van dit probleem. Voor Beter OV waardeert de openheid van ProRail, en blijft de zaak op de voet volgen.

26 november 2018

WELKE MAATREGELEN OP KORTE TERMIJN?
WEIDSE VERGEZICHTEN OVER VEEL MEER TREINEN NIET REALISTISCH


De realisatie van grote plannen voor heel veel meer treinen, zit er op de korte/middellange termijn niet in. Procedures duren lang en politiek Den Haag heeft er het benodigde geld niet voor over. Er zal echter toch iets moeten gebeuren om de verwachte reizigersgroei op redelijk korte termijn te kunnen opvangen. Wat zouden NS en ProRail moeten doen om op de korte/middellange termijn die reizigersgroei aan te kunnen?

1. De NS moet zoveel mogelijk treinen bedrijfsklaar houden. Dus niet de blunder van een paar jaar geleden herhalen, toen prima treinen (MAT 64) uit kostenoverwegingen naar de sloop werden verkocht in plaats van dat ze een levensduurverlenging kregen. Met andere woorden: de oude getrokken dubbeldekstreinen moeten tot minimaal 2025 in dienst blijven, om als spitstreinen zoveel mogelijk reizigers te kunnen vervoeren.

2. Meer treinen passen voorlopig niet of nauwelijks op ons uitpuilende spoorwegnet. Dus moet worden ingezet op langere treinen. Nu is de smoes vaak dat perrons daarvoor te kort zijn. ProRail moet als de gesmeerde bliksem perrons verlengen, dat kan binnen enkele jaren wel gefikst zijn. ProRail moet dat per traject aanpakken, dus niet hap snap door het land, maar per traject de zwakste schakels (qua perronlengte dus) aanpakken. De NS moet op de drukste stukken langere treinen inzetten, ook als in de periferie dan treinstellen moeten worden afgekoppeld. De NS moet zijn rammelende logistiek dus eindelijk op orde brengen.

3. Een groot knelpunt is het gebrek aan perronsporen op stations. ProRail moet ogenblikkelijk stoppen met het verminderen van de perron- en spoorcapaciteit op stations. Te denken valt aan blunders als straks een perron minder op Amsterdam Centraal en de kaalslag te Naarden-Bussum. Ook het weghalen van wissels moet stoppen, deze zijn onmisbaar om bij calamiteiten zoveel mogelijk treinen toch te kunnen laten rijden (en dus zoveel mogelijk mensen te vervoeren).


12 november 2018

“STAATSSECRETARIS MOET ORDE OP ZAKEN STELLEN BIJ CHAOTISCH BUSVERVOER NS”

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van IenW dient orde op zaken te stellen bij het chaotische busvervoer dat de NS inzet bij werkzaamheden aan het spoor. Dat schrijft de Maatschappij Voor Beter OV aan de bewindsvrouwe. Ook dit weekend moesten reizigers zeer lang wachten, in Zwijndrecht zelfs twee uur, totdat ze eindelijk met een vervangende bus mee konden. Daarom verzoekt de reizigersclub de staatssecretaris in te grijpen.

Al meer dan een jaar dringt Voor Beter OV bij de NS aan op verbetering van het vervangende busvervoer. Tevergeefs. Dit weekend ontstond opnieuw chaos wegens gebrek aan bussen ten gevolge van een inschattingsfout, dit keer te Schiedam, Den Bosch en Zwijndrecht. Het herhaald aandringen op verbetering van de logistiek rond het vervangende busvervoer heeft er dus niet toe geleid dat de NS orde op zaken stelt bij het falende busvervoer.

Ook tijdens de weekends dient het OV een aanvaardbaar capaciteits- en kwaliteitsniveau te bieden, vindt Voor Beter OV. Zo niet, dan kiezen mensen voor de aanschaf van een auto, die zij volkomen terecht dan ook doordeweeks zullen gebruiken. Voorts zijn er ook mensen die om wat voor reden dan ook op het OV zijn aangewezen; deze sociale functie mag niet worden veronachtzaamd. Om deze redenen richt de reizigersclub zich tot staatssecretaris Van Veldhoven met het verzoek aan haar om als concessieverlener orde op zaken te (doen) stellen bij het vervangende busvervoer van de NS, al dan niet in samenspraak met de Minister van Financiën, die grootaandeelhouder van de NS is en via de Raad van Commissarissen zijn invloed kan aanwenden.

AAN: De Staatssecretaris van IenW
Mevrouw S. van Veldhoven - van der Meer
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Tevens per e-mail

BETREFT: VERZOEK ORDE OP ZAKEN TE STELLEN BIJ BUSVERVOER NS

Amsterdam, 12 november 2018

Geachte mevrouw Van Veldhoven - van der Meer,

Hoewel wij er -zonder dat dat een vrijbrief mag zijn om deze maatregel te hooi en te gras toe te passen- begrip voor hebben dat wegens werkzaamheden aan het spoor de treinen niet kunnen rijden en vervangende bussen noodzakelijk zijn, constateren wij dat de kwaliteit van het vervangende busvervoer keer op keer ondermaats is. Telkens blijkt dat de NS een verkeerde inschatting heeft gemaakt van het aantal reizigers die van de vervangende bussen gebruik moeten maken, met als gevolg dat door een tekort aan vervoercapaciteit onaanvaardbaar lange wachttijden en chaotische toestanden ontstaan. Het verkeerd -beter gezegd: te laag- inschatten van de benodigde buscapaciteit vinden wij stuitend, temeer daar de treinreiziger daarvoor zijn privacy heeft moeten prijsgeven: OV-chipkaartdata wordt gebruikt om “het vervoerproduct beter op de reizigersvraag te kunnen afstemmen”, zo heette het voorafgaand aan de introductie van de OV-chipkaart.

Al meer dan een jaar dringen wij herhaaldelijk bij de NS aan op verbetering van het vervangende busvervoer. Tevergeefs. Dit weekend ontstond opnieuw chaos wegens gebrek aan bussen ten gevolge van een inschattingsfout, dit keer te Schiedam, Den Bosch en Zwijndrecht. In Zwijndrecht liepen zaterdag de wachttijden op tot maar liefst twee uur. Ons herhaald aandringen op verbetering van de logistiek rond het vervangende busvervoer heeft klaarblijkelijk geen zoden aan de dijk gezet.

Ook tijdens de weekends dient het OV een aanvaardbaar capaciteits- en kwaliteitsniveau te bieden. Zo niet, dan kiezen mensen voor de aanschaf van een auto, die zij volkomen terecht dan ook doordeweeks zullen gebruiken. Voorts zijn er ook mensen die om wat voor reden dan ook op het OV zijn aangewezen; deze sociale functie mag niet worden veronachtzaamd. Om deze redenen richten wij ons nu tot u in uw hoedanigheid van hoeder van duurzame mobiliteit. Wij verzoeken u als concessieverlener orde op zaken te (doen) stellen bij het vervangende busvervoer van de NS, al dan niet in samenspraak met de Minister van Financiën, die grootaandeelhouder van de NS is en via de Raad van Commissarissen zijn invloed kan aanwenden.

Graag vernemen wij van u, welke stappen u zet om het vervangende busvervoer bij werkzaamheden beter te doen verlopen. Afschriften van deze brief zonden wij aan de Vaste Kamercommissie IenW, de directie van de NS en de Raad van Commissarissen van de NS.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV

Rikus Spithorst,
voorzitter


26 oktober 2018

ONTRUIMING PECHTREIN FAALT VOOR DE ZOVEELSTE KEER

18:00 uur

De NS en ProRail laten desgevraagd het volgende weten:

Allereerst vinden wij het heel vervelend dat reizigers gisteren vast hebben gezeten in een gestrande trein. Met een uitgevallen verlichting en airco is dat zeker geen pretje. Omdat het incident gisteravond heeft plaatsgevonden, is de evaluatie nog niet afgerond. Daarom hierbij een eerste beeld van de situatie.

Gisteravond rond 18.30 uur is de Intercity vanuit Schiphol – een trein van 10 bakken DDZ lang - naar Zwolle op de IJsselbrug defect geraakt. De machinist heeft geprobeerd om de trein te herstarten om de trein zo van die plek af te krijgen. Dat is niet gelukt. In het algemeen worden bij een defecte trein onder andere bussen besteld. Dit was in dit geval niet mogelijk, omdat de trein midden op de IJsselbrug stond waar geen bussen kunnen komen.

Daarom is besloten om een evacuatietrein naar de plek te brengen, om een “trein op trein evacuatie” uit te voeren waarbij reizigers van de defecte trein over een loopbrug naar de trein op het andere spoor kunnen komen. Ongeveer een uur na de stranding (rond 19.45) was de evacuatietrein ter plaatse om de evacuatie uit te voeren. Helaas konden niet alle reizigers mee met de evacuatietrein. Daarom is besloten om eerst de reizigers af te voeren die in het treindeel zaten waar het licht niet werkte. Het resterend deel van de reizigers heeft moeten wachten totdat zij op een volgende evacuatietrein konden overstappen. Deze was rond 20.30 ter plekke en toen is de evacuatie van het resterende deel gestart.

Dit maakte dat sommige reizigers meer dan 2 uur hebben moeten wachten op evacuatie, en dat vinden wij ook te lang.

Vorig jaar was 84% van de reizigers in gestrande treinen binnen een uur geëvacueerd en daarboven was 15% binnen twee uur op weg geholpen. De resterende gevallen hebben vaak zeer specifieke redenen waardoor evacuatie langer duurt. Bij deze was dat de ongelukkige plek waardoor de trein moeilijk bereikbaar was voor evacuatie.

Het treinpersoneel heeft zijn uiterste best gedaan om de reizigers in de trein zo goed mogelijk te informeren. Dat was ingewikkeld in een trein waar alle stroom was uitgevallen.

Zoals gezegd, vinden wij het heel vervelend voor de betroffen reizigers. Daarom evalueren wij deze stranding goed om te bezien wat er de volgende keer beter kan.

16:00 uur

Opnieuw hebben reizigers vele uren lang opgesloten gezeten in een gestrande trein. Het betreft zo’n duizend inzittenden van een trein die gisteravond nabij Zwolle strandde. De evacuatie van de passagiers liet urenlang op zich wachten. Al die tijd zaten de passagiers in het donker en in de kou.

Voor Beter OV is zeer verbolgen over het zoveelste fiasco rond de ontruiming van een gestrande trein. Temeer omdat dit de zoveelste keer is, dat reizigers urenlang vastzaten.

Vanmorgen heeft Voor Beter OV aan NS en ProRail verzocht om voor 2 uur vanmiddag een verslag van de gebeurtenissen te verstrekken, zodat Voor Beter OV zich gefundeerd kan beraden op vervolgstappen. Op verzoek van ProRail is deze informatietermijn verlengd tot het einde van de middag.


13 oktober 2018

EXTRA BUSSEN NAAR ZANDVOORT ACHTER DE HAND


Zandvoort is vandaag per trein niet bereikbaar wegens werkzaamheden. Niemand had kunnen voorzien dat het vandaag, 13 oktober, zulk prachtig strandweer zou worden. Voor Beter OV heeft gisteren bij de NS bezorgdheid geuit over de vraag of het vervangende busvervoer wel voldoende capaciteit heeft om grote aantallen strandgangers te kunnen vervoeren. De NS heeft laten weten dat er extra bussen zijn besteld, die achter de hand worden gehouden om eventuele drukte te kunnen opvangen.

De reactie van de NS: “Er is bij het plannen van het alternatief vervoer rekening gehouden met het mooie weer, want ook wij zagen dit (op tijd) aankomen. We hebben ook gezorgd dat het alternatieve busvervoer morgen gemonitord wordt en dat er extra bussen achter de hand worden gehouden. Mochten wij zien dat er meer bussen nodig zijn, dan kunnen we die gedurende de dag ook nog inzetten.”

Voor Beter OV is zeer te spreken over deze pro-actieve aanpak van de NS. Er is waardering voor alle betrokkenen bij dit logistieke proces.

8 oktober 2018

KLEINE OORZAKEN, GROTE GEVOLGEN

Voor Beter OV plaatst vraagtekens bij de afhandeling van twee relatief kleine incidenten door ProRail. Deze kleine incidenten leidden tot verhoudingsgewijs veel reizigershinder.

Afgelopen vrijdag hield de politie op het station van Breukelen een voortvluchtige misdadiger aan, waarbij door de politie werd geschoten. Dat het station van Breukelen tijdelijk werd gesloten voor nader onderzoek, valt te billijken. Maar de urenlange uitval van treinen, ook op trajecten die niet eens bij Breukelen in de buurt kwamen, vindt Voor Beter OV zeer kwalijk.

Vanmorgen vroeg ontstond een seinstoring, waardoor de gehele dag geen stoptreinen in de richting van Den Haag Centraal op Hollands Spoor stopten. Dat betekende een hoop gedoe voor treinreizigers.

Beide incidenten leiden tot vragen in hoeverre de Nederlandse spoorweginfrastructuur bestand is tegen verstoringen, zelfs wanneer het om relatief kleine zaken gaat. Het weghalen van wissels en een bij de groei van het verkeer achterblijvend aantal sporen leiden tot steeds minder mogelijkheden om ter plaatse om een incident (zoals een defect aan een sein, een bovenleiding of het spoor) heen te rijden, of met treinen “kop te maken” op een station.

Aan ProRail heeft Voor Beter OV om opheldering gevraagd over deze kwesties.
5 september 2018

AMSTERDAM CENTRAAL VRIJDAG WEL DEGELIJK OM 14:23 VRIJGEGEVEN

Naar aanleiding van het commentaar van onze voorzitter, waarin hij kritiek uitte op de trage herstart van de treindienst na het steekincident op Amsterdam Centraal, werd door een NS-machinist via Twitter gesteld dat het station niet rond half 3, maar pas ’s avonds door de politie werd vrijgegeven.

Wij willen graag dat onze kritiek wel op feitelijkheid rust. Daarom hebben wij bij de politie navraag gedaan over het tijdstip, waarop het station werd vrijgegeven. De politie heeft ons bevestigd dat het station, dus ook de sporen 4 en 5, inderdaad door de politie om 14:23 uur is vrijgegeven.

Lees hier meer.

31 augustus 2018

TREINENLOOP NA STEEKPARTIJ AMSTERDAM GEMILLIMETERD

Voor Beter OV vindt het heel naar dat er vandaag rond het middaguur een steekpartij is geweest in een van de passagierstunnels op het Centraal Station van Amsterdam, en hoopt dat de slachtoffers spoedig en volledig zullen genezen. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is dus logisch dat een deel van het Centraal Station werd afgesloten voor sporenonderzoek.

Wat echter niet logisch is, is dat de NS de treindienst buitensporig heeft ingekrompen. Buitensporig qua omvang (zoals de Intercity die maar liefst tussen Sittard en Hoorn over het gehele traject werd opgedoekt) en buitensporig qua tijd (tot rond 21 uur, terwijl de politie het station al voor 14:30 had vrijgegeven).

Op Amsterdam Centraal ontstond een chaos, en veel reizigers liepen forse vertraging op. Reizigersorganisatie Voor Beter OV is ontstemd en zal NS-directeur Roger van Boxtel en staatssecretaris Stientje van Veldhoven op deze wanprestatie aanspreken.

23 augustus 2018

ONDERZOEKSVRAGEN NA GROTE TREINSTORING AMSTERDAM

ProRail heeft weliswaar een eerste onderzoeksresultaat naarbuiten gebracht, maar dat is onvoldoende. ProRail, NS en IenW dienen gezamenlijk een vervolgonderzoek op te zetten.

Er zijn belangrijke vragen die in een diepgravender onderzoek beantwoord moeten worden.

* Hoe kon een op zich niet zo bijzondere omstandigheid (een trein staat stil in de Schipholtunnel en er wordt een andere rijweg ingesteld terwijl ook de automatische perronkeuze wordt gemaakt) de software van een verkeersleidingspost platleggen terwijl het hier dus gaat om een zaak waar het systeem gewoon tegen bestand zou moeten zijn?

* Was dit softwareprobleem al eerder bij ProRail bekend? En zo ja, waarom is de software dan niet eerder aangepast?

* Waarom was de reisinformatie zo slecht? Waarom waren op sommige stations de toiletten gratis, en op andere niet? Waarom werden er geen vervangende bussen ingezet? Zijn er reizigers die niet hebben kunnen thuiskomen? Hoe wordt gevolgschade vergoed? Wordt GTBV automatisch toegekend?

* Hebben de ingewikkeldde personeelsroosters van de NS het inleggen van treinen belemmerd? Hadden er met meer treingebonden personeelsinzet dinsdagavond meer treinen kunnen rijden? Waarom waren er veel treinen de volgend eochtend te kort? Had dat beter gekund?

* Waarom stelt ProRail dat de grote storing van dinsdagavond werd veroorzaakt door een winkeldief en een softwarefout? Heeft de winkeldief dan kabels losgetrokken of kortsluiting veroorzaakt? Spoorlopers zijn aan de orde van de dag, evenals het stilzetten van treinen. Waarom was het systeem hier in dit normale geval niet tegen bestand? Is het dan niet zo dat de softwarefout eigenlijk de enige oorzaak was van de ontstane problemen? (Als het dak lekt, is dat niet de schuld van de regen, maar van gebrekkig onderhoud, verstopte hemelwaterafvoer etc.)

22 augustus 2018

GROTE STORING AMSTERDAM EN WIJDE OMSTREKEN (2)

17:30 uur

ProRail heeft de oorzaak van de grote storing op de verkeersleidingpost (het seinhuis) van Amsterdam gevonden. Onderstaand de verklaring van ProRail:

ProRail heeft de oorzaak gevonden van de computerstoring die op dinsdagavond 21 augustus zorgde voor uitval van veel treinen rond Amsterdam. Door een unieke samenloop van omstandigheden is er een fout in de software ontstaan die ervoor zorgde dat het systeem van de treinverkeersleiding nog maar gedeeltelijk kon worden gebruikt.


Het begon gisteravond toen rond half zeven een dief die op de vlucht was voor de politie de spoortunnel van Schiphol in liep. Daardoor kon een trein zijn in het systeem geplande rit niet afmaken.

Unieke samenloop van omstandigheden
Door een unieke samenloop van omstandigheden ontstond een fout in de software. Het dynamisch verkeersmanagementsysteem (DVM) dat het treinverkeer op Schiphol regelt, was bezig om een perron toe te wijzen aan deze trein, terwijl er tegelijkertijd een handmatige mutatie voor deze trein werd doorgevoerd. Daardoor ontstond een softwarefout en kon het automatische verkeersleidingsysteem niet meer worden gebruikt. Er moest worden overgeschakeld op deelsystemen, waardoor de drukke en ingewikkelde treindienst rond Amsterdam en Schiphol alleen nog met de hand kon worden geregeld. Dat zorgde vervolgens voor uitval van treinen en vertragingen. Het systeem is nu zo aangepast dat deze fout niet meer kan voorkomen.

Continu verbeteren
ProRail regelt het treinverkeer met zeer geavanceerde ICT-systemen. Maar een kleine fout kan grote impact hebben, zoals in Amsterdam en daarom werkt ProRail continu aan verbeteringen en daalt het aantal storingen de laatste jaren.11:00 uur

ProRail heeft aangekondigd dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht: “vannacht direct een onderzoek opgestart met als doel tot de bodem uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.” Een van onze bestuursleden verzuchtte daarop: “No shit, Sherlock.” Het zou wel heel bijzonder zijn geweest als ProRail de zaak níet tot de bodem zou uitzoeken. Voor Beter OV dringt er bij ProRail en NS op aan, dat ook wordt bezien in hoeverre de veel te ingewikkelde dienstroosters van het rijdend personeel hebben bemoeilijkt dat er meer treinen konden rijden en dat er meer treinen vanmorgen op de goede startpositie zouden hebben gestaan.

Verder laat ProRail weten dat “waar mogelijk” tijdens de stremming op stations de toiletten gratis waren. Dat “waar mogelijk” bevreemdt ons: bij calamiteiten als deze dienen op álle station de toiletten gratis te zijn: dat is van belang voor mensen met blaasproblemen, maar gaat mogelijk ook wildplassen tegen.

07:00 uur

Voor Beter OV vindt de gevolgen van de grote computerstoring bij ProRail erg vervelend. Amsterdam en wijde omstreken waren gisteren door een computerstoring bij ProRail sinds het einde van de middagspits de hele avond onbereikbaar per trein, en ook mensen in Amsterdam konden niet of nauwelijks naar huis. Ook in de ochtendspits van vandaag is er nog een hoop overlast. Veel treinen zijn korter dan normaal omdat treinstellen gisteren niet naar het juiste opstelterrein konden rijden. Door technische problemen die ProRail heeft in de Velsertunnel, is deze nu gestremd. Daardoor moeten reizigers tussen Haarlem en Beverwijk (en verder) omreizen via Amsterdam, hetgeen leidt tot nóg meer drukte in de te korte treinen.

De oorzaak van de rampzalige treinuitval van gisteren ligt in computerproblemen in het Amsterdamse seinhuis van ProRail. Computersystemen dienen dubbel te zijn uitgevoerd. Dat is op deze verkeersleidingpost in Amsterdam blijkbaar niet het geval. Maar bij grote storingen kan het treinverkeer ook vanuit een reservepost in Utrecht in het OCCR-gebouw worden bestuurd, zo is ons meermalen verteld. Het opstarten van deze reservepost bleek helaas zo’n vier uur in beslag te nemen. Dat is dus veel te lang.

Voor nu wachten wij de door ons gevraagde informatie van ProRail af. Maar dat een storing als vanavond onaanvaardbaar is, staat buiten kijf. De ellende de de treinreizigers is overkomen zal velen de trein de rug doen toekeren. Ook staan de gebeurtenissen haaks op de verhalen die ProRail gisteren de wereld in stuurde over nieuwe technieken en een nóg nauwkeuriger dienstregeling. In plaats van de gisteren genoemde nauwkeurigheid van zes seconden, vertoonde de treindienst gisteren een nauwkeurigheid van vijf uur! Niet voor niets noemde onze voorzitter het spoorsysteem gisteren een reus op lemen voeten.


21 augustus 2018

GROTE STORING AMSTERDAM EN WIJDE OMSTREKEN


Voor Beter OV is van mening dat storingen zoals vanavond gewoon niet mogen gebeuren. Amsterdam en wijde omstreken is door een computerstoring bij ProRail al de hele avond onbereikbaar per trein, en ook mensen in Amsterdam kunnen niet of nauwelijks naar huis. De storing heeft het treinverkeer in de Noordelijke Randstad stilgelegd, met totale uitval tot voorbij Utrecht.

Computersystemen dienen dubbel te zijn uitgevoerd. Dat is op de verkeersleidingpost in Amsterdam blijkbaar niet het geval. Maar bij grote storingen kan het treinverkeer ook vanuit een reservepost in Utrecht in het OCCR-gebouw worden bestuurd, zo is ons meermalen verteld. Het is onduidelijk, waarom dit blijkbaar niet is gebeurd.

Voordat wij ons een nadere mening vormen over de gang van zaken, wachten wij door ons gevraagde informatie van ProRail af. Maar dat een storing als vanavond onaanvaardbaar is, staat buiten kijf.

15 augustus 2018

VEILIGHEID SPOOR BLIJFT PUNT VAN ZORG
PRORAIL GAAT NIET IN OP VRAGEN SPOORVEILIGHEID REIZIGERSVERVOER


Het is ProRail niet gelukt, Voor Beter OV gerust te stellen met betrekking tot onveilige situaties bij werkzaamheden aan het spoor. Voor Beter OV trok aan de bel, nadat ILT tot vernietigende bevindingen was gekomen na ernstige veiligheidsincidenten op rangeerterrein Kijfhoek, waar goederentreinen worden samengesteld (zie het bericht hieronder). De reizigersclub vreest dat er ook problemen zijn op trajecten waar reizigerstreinen rijden.

Op 7 augustus stelde Voor Beter OV de volgende vragen aan de ProRail-top:
Bij Voor Beter OV is grote bezorgdheid over de constateringen van ILT over de onveiligheid rond de werkzaamheden op Kijfhoek. ILT heeft zelfs de hervatting van de eerder stilgelegde werkzaamheden vooralsnog verboden, en dat is een behoorlijk strenge maatregel, die ILT niet lichtvaardig zal hebben genomen.
Wat ons vooral zorgen baart, is dat het bij ProRail-verkeersleiders bekend was dat de veiligheidsregels niet werden nageleefd, maar dat de verkeersleiders hierop geen actie hebben ondernomen. Het gaat hier dus niet zozeer om een aparte werkwijze of een afwijkende beveiliging omdat het hier een rangeerterrein betreft, maar om het feit dat verkeersleiders niet ingrijpen terwijl zij weten dat er afspraken over veiligheid niet worden nageleefd.
Dit leidt er bij ons toe, dat wij er niet vanuit durven te gaan dat andere verkeersleiders op andere locaties wél zullen ingrijpen bij eventueel in afwijking van de veiligheidsvoorschriften uitvoeren van werk aan het spoor. Naar onze mening dient veiligheidsbesef van voor naar achter van links naar rechts in een organisatie te zijn ingebakken. Wanneer zulks op een plek niet het geval is, dan is dat bijzonder slecht nieuws.
Graag verneem ik spoedig uw reactie hierop.
Hartelijke groet,
namens Voor Beter OV,
Rikus Spithorst


Het antwoord dat Voor Beter OV op 13 augustus ontving, negeerde de ongerustheid over de spoorwegveiligheid op de rest van het spoorwegnet. ProRail liet, kort samengevat, het volgende weten:
De incidenten op Kijfhoek en de blootgelegde onderliggende oorzaken zijn bij ProRail hard aangekomen. Veiligheid staat bij ProRail op nummer 1 en daarom willen wij pas weer groot onderhoud plegen op Kijfhoek als we een veilige (werk)omgeving kunnen garanderen voor medewerkers en omwonenden. Om die reden heeft ProRail op 19 juli zélf de onderhoudswerkzaamheden op Kijfhoek tot nader order stilgelegd. Dit is een zware maatregel die ProRail niet lichtvaardig neemt.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft aangegeven dat ProRail eerst een grondige analyse van de veiligheidsrisico’s moet maken en maatregelen moet nemen om de veiligheid te garanderen tijdens werkzaamheden op Kijfhoek. Daar zijn wij nu volop mee bezig en vooruitlopend daar op nemen wij al een aantal korte termijn maatregelen.
Net als aannemer Strukton vinden wij het onacceptabel als mensen zich niet houden aan veiligheidsinstructies of afgesproken werkprocessen. In lijn met de conclusies van de ILT zal onze eerste aandacht daarom gericht zijn op toezicht en sturing en het elkaar aanspreken op het werken volgens procedures.
Op de Verkeersleidingspost voeren we een dagelijkse veiligheidsdagstart in, waarbij we de werkzaamheden van die dag vooraf toetsen aan de veiligheidsprocedures. Een tweede maatregel is dat we onverwachtse veiligheidsinspecties uitvoeren. Ook stellen wij een integraal manager Kijfhoek aan, die eindverantwoordelijk is voor de veilige bedrijfsvoering van het goederenemplacement. De verantwoordelijkheid van de manager Kijfhoek bestaat daarnaast o.a. uit het uitvoeren van de korte termijn maatregelen, het opstellen en uitvoeren van een structureel verbeterplan en het herstellen van een goede vertrouwensrelatie met de partners in de omgeving.
ProRail laat bovendien een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de veiligheidscultuur op Kijfhoek. Over dit onderzoek en alle andere (toekomstige) maatregelen hebben we intensieve afstemming met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de gemeente Zwijndrecht, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de ILT, aannemer Strukton en de vervoerders.
Wellicht geeft het interview dat directielid John Voppen heeft gegeven aan het AD ook nog de nodige
extra informatie.
Tot zover de reactie van ProRail.

Voor Beter OV vindt deze reactie onbevredigend. De reactie gaat namelijk niet in op deze belangrijke opmerking van onze kant: "Dit leidt er bij ons toe, dat wij er niet vanuit durven te gaan dat andere verkeersleiders op andere locaties wél zullen ingrijpen bij eventueel in afwijking van de veiligheidsvoorschriften uitvoeren van werk aan het spoor." En het verhaal in het AD maakt dat nog erger omdat ProRail daar zegt: "ProRail gaat onder meer een manager aanstellen, die verantwoordelijk zal zijn voor de veiligheid op Kijfhoek. Nu ligt die taak nog bij een team, dat meer dan alleen Kijfhoek onder zijn hoede heeft." Dus een team faalt bij het toezicht op de veiligheid, ook buiten Kijfhoek, maar er worden maatregelen genomen binnen Kijfhoek. Dat laat de rest dus blijkbaar ongemoeid.

Voor Beter OV heeft zijn ongerustheid nogmaals onder de aandacht van ProRail gebracht.

6 augustus 2018

“SPOORWEGWET OVERTREDEN”
VEILIGHEID BIJ PRORAIL NIET OP ORDE


Voor Beter OV is ongerust over de veiligheid van de gebruikers (personeel van vervoerders en spooraannemers alsmede reizigers) en omwonenden van het Nederlandse spoorwegnet. Aanleiding tot deze ongerustheid is het optreden van de Inspectie Leefomgeving en Transport tegen infrabeheerder ProRail.

ProRail en Strukton Rail mogen voorlopig het groot-onderhoud aan de sporen op het rangeerterrein voor treinen bij Kijfhoek niet hervatten. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport ILT. ProRailmoet eerst een grondige analyse van de veiligheidsrisico’s maken en maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen. Het groot-onderhoud ligt op last van ILT al sinds 19 juli stil, na aanrijdingen in juni en juli. Het stilleggen van werkzaamheden is een zware maatregel, die ILT beslist niet lichtvaardig toepast. Het werk dat nog wél aan het spoor wordt gedaan (controles, herstel van storingen) staat onder verscherpt toezicht van ILT.

De ILT constateert dat ProRail en Strukton Rail zich niet hielden aan hun eigen veiligheidsinstructies. Treindienstleiders zagen en wisten dat, maar spraken daar de verantwoordelijken niet op aan. De ILT noemt het probleem structureel: afwijkingen van de veiligheidsprocedures kwamen vaker voor. Er waren onvoldoende garanties (toezicht, sturing, evaluaties) om ervoor te zorgen dat mensen veilig konden werken en het spoor veilig bleef. Daarmee is de Spoorwegwet overtreden.

De inspectie heeft verscherpt toezicht ingesteld op al het werk aan de infrastructuur op Kijfhoek. De ILT voert ter plekke toezicht uit op al het werk dat nu nog wel gedaan wordt en controleert risico-analyses en werkinstructies. Ook beoordeelt de ILT de structurele verbeteringen die ProRail en Strukton Rail doorvoeren, voordat zij het groot-onderhoud aan de sporen op Kijkhoek weer veilig kunnen starten.

Voor Beter OV vindt dat ILT alle werkzaamheden aan het spoor nauwkeurig onder de loep moet nemen. Er is geen enkele garantie dat de fouten die rond het werk op Kijfhoek zijn gemaakt, niet ook elders bij werk aan het spoor aan de orde zijn. Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het spoor is nog steeds veel veiliger dan de weg. Maar dat betekent nog niet dat die veiligheid mag worden veronachtzaamd, zoals op Kijkfhoek overduidelijk is gebeurd. De President-Directeur en de verantwoordelijke Directeuren Projecten en Onderhoud moeten hard aan de bak om te zorgen dat het spoor ook in de toekomst veilig blijft.” Voor Beter OV heeft zijn bezorgdheid gedeeld met ILT en ProRail.

19 juli 2018

NS-INFORMATIE OVER REISINFORMATIE KLOPT NIET

De toelichting van de NS naar aanleiding van onze vragen over de reisinformatie met betrekking tot de problemen bij Hilversum blijkt niet te kloppen. De verklaring van de NS was -kort samengevat- dat alleen standaardformuleringen konden worden gebruikt omdat handmatig aangepaste teksten de actuele reisinformatie in de war sturen. Dat blijkt niet juist: ook zonder handmatige aanpassing klopt de reisinformatie niet.

Een oplettende reiziger stuurde ons het volgende bericht:
In het aanvullende bericht op de stortingspagina wordt de overstap op Naarden-Bussum nog steeds niet vermeld. Ook wordt de overstapmogelijkheid niet weergegeven in de planner voor de reis vanaf Amsterdam Centraal naar Hilversum (17:03). Tot slot, wordt de overstapmogelijkheid ook niet omgeroepen op de stations van Hilversum en Amsterdam Centraal.
Daarnaast vermeldt ook de storingenplattegrond op de website van de NS door middel van een rode lijn dat het treinverkeer tussen Naarden-Bussum en Baarn geheel gestremd is.

Voor Beter OV heeft een ontevreden signaal afgegeven aan de NS. Juist bij verstoringen dient de reisinformatie absoluut te kloppen. Want dán hebben passagiers behoefte aan deze informatie. Op een ‘normale’ dag weten veel reizigers toch wel uit het hoofd hoe ze moeten reizen en hoe laat ze moeten vertrekken.


18 juli 2018

BLUNDER LIANDER LEIDT TOT LEVENSGEVAAR EN EXTRA REIZIGERSHINDER

Voor Beter OV vindt het een schande dat energienetwerkbeheerder Liander afgelopen zaterdag brandweerlieden bijna de dood in heeft gejaagd. Nadat in een transformatorhuis in Hilversum brand was ontstaan, meldde Liander aan de Brandweer ten onrechte dat de stroom van het gebouw was afgehaald. Dit bleek niet juist, en toen de Brandweer de brandende installatie ging blussen, ontstond daardoor een explosie. Gelukkig wisten de brandweerlieden ongedeerd het gebouw te verlaten. Het gevolg van deze misser was veel schade plus de hele week nog reizigershinder. Voor Beter OV dringt er bij ProRail op aan, dat de railinfrabeheerder ook aanstuurt op strafrechtelijke aanpak van Liander: de spoorwegwetgeving verbiedt het in gevaar brengen en hinderen van het treinverkeer en toebehoren.

Voor Beter OV is niet tevreden over de reisinformatie over deze zaak. De NS meldt via diverse kanalen, waaronder NOS-teletekst, dit:
"Van en naar Hilversum rijden er geen Intercity's door een defecte bovenleiding. Tenminste tot vr 20 juli 05:00 uur. "
Hierdoor wordt de indruk gewekt dat Intercity's niet rijden tussen Amsterdam Centraal/Amsterdam Zuid en Amersfoort, en dat reizigers tussen Amersfoort en Amsterdam moeten omreizien via Utrecht. Die begrijpelijke interpretatie is echter niet juist. Wat wél het geval is, is dat deze treinen stoppen te Naarden-Bussum in plaats van te Hilversum.

Voor Beter OV heeft de NS gisteren verzocht, de reisinformatie aan te passen door bijvoorbeeld te melden "Wegens problemen met de stroomvoorziening stoppen Intercity's niet te Hilversum. In plaats daarvan stoppen deze Intercity's te Naarden-Bussum." De NS laat weten dat dit bericht over de extra stop in een aparte toelichting op de verstoringenpagina staat, maar dat het technisch niet wenselijk is om het hoofdbericht aan te passen, omdat slechts een aantal standaardformuleringen kan worden gebruikt, en bij andere handmatig aangepaste formuleringen het reisinformatiesysteem deze aanpassingen niet meer goed kan verwerken, en de reizigers dan niet goed geïnformeerd kunnen worden. De reisplanner geeft de informatie nu wel correct weer en op de website van de NS staat dus ook een extra toelichting. Wel wordt mede naar aanleiding van het verzoek van Voor Beter OV het reisinformatiesysteem aangepast, zodat in de toekomst flexibeler teksten kunnen worden gebruikt.


30 juni 2018

15:00 uur

VERVANGENDE BUSDIENST TUSSEN AMSTERDAM, HAARLEM EN ZANDVOORT ZEER SCHRAAL

Zoal al werd gevreesd, was er ernstige reizigershinder voor mensen die vandaag met het OV naar Zandvoort wilden. Tussen onder meer Amsterdam, Haarlem en Zandvoort reden wegens werkzaamheden geen treinen en mede doordat er ook veel bussen nodig waren voor het vervangende vervoer rond Zwolle en wijde omstreken, waren er onvoldoende bussen beschikbaar.

Onderstaand een impressie.

De busdienst van Haarlem naar Zandvoort: De rijen passagiers waren niet heel erg lang, maar de frequentie van de busdienst viel tegen. Daarom stonden mensen toch ruim een half uur te wachten voordat ze in een bus pasten. Dat wachten was niet comfortabel: in de brandende zon, zonder dat er water werd uitgedeeld.De busdienst van Haarlem naar Amsterdam: De wachttijd vanuit Haarlem bedroeg ongeveer een kwartier, dus dat was wel in orde. Wat niet in orde was, was dat de bus niet stopte bij de stations Spaarnwoude en Halfweg. Passagiers daarvandaan hadden dus pech.De situatie op Amsterdam Sloterdijk was voor passagiers richting Haarlem slecht. Er stonden tussen de 120 en 150 passagiers te wachten. De wachttijden ook daar beliepen een half uur.Er reden overigens ook fors minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Sloterdijk. Dit kwam mede door werkzaamheden tussen Amsterdam en Alkmaar.Al met al bedroeg de vertraging voor strandgangers vanuit Amsterdam ruim een uur. Voor Beter OV vind dat een te slecht resultaat en, zal bij ProRail aandringen op een betere spreiding van werkzaamheden en bij NS op bestelling van meer bussen.

10:00 uur

STRANDGANGERS ZANDVOORT DUPE VAN ONGELUKKIGE PLANNING PRORAIL

Zonaanbidders die vandaag naar Zandvoort willen, kunnen niet met de trein. Dit komt door werkzaamheden aan het spoor. Dit is hoogst ongelukkig.

Voor Beter OV vindt het -ondanks het begrip voor de gecompliceerdheid en samenhang van werkzaamheden aan het Nederlandse spoorwegnet- geen goed idee om in het zomerseizoen het treinverkeer naar Zandvoort wegens werkzaamheden stil te leggen.

De NS kan vandaag hoogstwaarschijnlijk niet over voldoende bussen beschikken om goed vervangend vervoer te bieden. Wegens werkzaamheden te Zwolle rijden daar ook geen treinen, waardoor heel veel bussen daar nodig zijn, ook om bezoekers van de TT in Assen te kunnen vervoeren. De NS laat Voor Beter OV desgevraagd weten, de zomerdrukte wel in de zogeheten Evenementenagenda met ProRail te hebben gedeeld.

Voor Beter OV raadt dagjesmensen af om vandaag naar Zandvoort te gaan. Dat geldt zeker voor Amsterdammers. Ook tussen Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen en het streekvervoer is door stakingen van FNV-leden nog steeds ontregeld.

Commentaar Rikus Spithorst 19 juni 2018

SCHOKKENDE KAALSLAG AMSTERDAMSE STATIONS

Voor Beter OV is geschokt over de kaalslag die is aangekondigd voor de capaciteit van de Amsterdamse treinstations. Het aantal sporen op het Centraal Station wordt verminderd van 15 naar 9. Op station Zuid komen er zegge en schrijve twee sporen bij.

Voor de verbouwingen van de stations wordt door de staatssecretaris van IenW een schamele 350 miljoen euro uitgetrokken. 200 miljoen daarvan is bestemd voor het uitbreiden van station Zuid, dat echter ook na die verbouwing de uitstraling van een opgeleukte tramhalte zal behouden. Armoedige perrons, voorzien van tochtige overkappingen, bedekt met wat gras en wat zonnepanelen: de nachtmerrie van iedere architect. Een schandalige ontvangst van de internationale bezoeker aan de hoofdstad. Daarnaast is de uitbreiding van vier naar zes sporen geen investering in de toekomst, maar slechts een inhaaloperatie: het station is nu al te klein om een goed spoorverkeer ter waarborgen, evenals de flessenhals van het te kleine station Duivendrecht, die nu al een behoorlijke treinenloop frustreert, zodat het voor sommige Intercitytreinen niet eens mogelijk is om daar te halteren.

De inkrimping van het aantal sporen op Amsterdam Centraal is een schandaal. Niet alleen de perroncapaciteit neemt af, maar ook de verkeerscapaciteit: nu liggen er ook aparte sporen ten behoeve van het drukke goederenverkeer, maar in de toekomst verdwijnen deze dus, en moeten goederentreinen via de perronsporen worden geleid, hetgeen een verdere afname van de (reizigers)capaciteit van het station betekent.

Treinreizigers wacht straks via het deels ontmantelde Amsterdam hetzelfde lot als reizigers via Utrecht en Rotterdam. Deze opgeknapte stations bieden te weinig capaciteit om bij de dagelijks voorkomende technische storingen het treinverkeer op een behoorlijk niveau te continueren. Nog steeds komt het keer op keer voor dat bijvoorbeeld minder treinen ten Noorden van Utrecht rijden indien ten Oosten een probleem met de infrastructuur is. Aangezien het ProRail naar verwachting ook in de toekomst niet zal lukken om een behoorlijke technische betrouwbaarheid te realiseren, zal Amsterdam door deze plannen regelmatig zeer slecht bereikbaar zijn.

Al met al vindt Voor Beter OV het bedroevend dat men blijkbaar vergat om aan staatssecretaris Van Veldhoven en ProRail-baas Pier Eringa uit te leggen dat je voor de het afhandelen van veel meer reizigers méér perrons nodig hebt, en niet mínder. En waarom de Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma zegt dat ze vertrouwen in de plannen heeft en ontzettend blij met de uitkomst is, is ons een raadsel.

6 juni 2018

GEEN VERVANGENDE BUS
PRORAIL EN NS BLUNDEREN BIJ MISLUKTE WERKZAAMHEDEN


Gistermiddag (5 juni) ging het bij werkzaamheden aan het spoor tussen Roermond en Sittard lelijk mis. Er werden kabels kapot getrokken, waardoor het baanvak gestremd raakte. Er werden gisteren vervangende bussen ingezet. Vanmorgen, echter, bleken er geen vervangende bussen te zijn geregeld, en werden de reizigers dus aan hun lot overgelaten.

Gisteren ging het dus mis. De storing werd netjes op de daartoe geëigende kanalen vermeld en vervangende bussen werden geregeld. Om 1 uur ’s nachts verscheen het bericht dat het treinverkeer “volledig is hervat”. Dat klinkt mooi, maar vanaf die tijd rijden daar geen reizigerstreinen, dus hoezo "hervat"? Vervolgens kwam om half vijf vanmorgen de pijnlijke waarheid aan het licht. In tegenstelling tot wat om 1 uur was gesuggereerd, bleek de zaak helemaal niet hersteld, en verscheen de melding dat er tussen Roermond en Sittard géén treinen rijden.

Maar wat nog erger was: vanmorgen bleken er geen vervangende bussen te rijden. Tot 11 uur was het reizen tussen Roermond en Sittard onmogelijk. Geen treinen én geen vervangende bussen.

Shit happens. Bij werkzaamheden gaat weleens wat mis, en een wereld waarin nooit iets kapot gaat, die bestaat niet. Maar dat er de volgende ochtend als een storing er nog steeds is, geen vervangende bussen zijn, dat vinden wij onaanvaardbaar.

Naar aanleiding hiervan stelde Voor Beter OV aan NS en ProRail de onderstaande vragen. NS en ProRail houden zich stil. Reden voor ons om nu onze onvrede over dit gepruts kenbaar te maken.

Vragen:

Waarom wordt tussendoor om 01:01 uur gemeld dat het treinverkeer “volledig is hervat”. Dat is een mooi reclamepraatje, maar vanaf die tijd rijden daar geen reizigerstreinen, dus hoezo "hervat"? Vervolgens moest men om 4:36 uur weer met de billen bloot met de melding dat er geen treinen rijden.

Waarom waren er vanmorgen geen bussen? Had NS-vervangend-busvervoerlogistiek aangenomen dat de storing inderdaad was hersteld?


27 april 2018

NS BLUNDERT MET PERSONEELSINZET KONINGSDAG

Voor Beter OV is onthutst over de structurele uitval van treinen naar Amsterdam op deze Koningsdag. Juist op een dag waarop heel veel reizigers moeten worden vervoerd en de dienstregeling daar zelfs voor is aangepast, dient de treindienst naar behoren te verlopen.

Vanmorgen om 06:30 uur meldde de NS dat er tot minimaal 15 uur tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal minder Intercity-Direct-treinen rijden door problemen met de personeelsinzet. Dit betekent dat de resterende treinen nóg drukker zullen zijn. Voor veel bezoekers aan Amsterdam is dat dus geen goede start van de feestelijkheden.

Voor Beter OV heeft de NS om opheldering gevraagd.

10 april 2018

WEER HALVERING TREINDIENST DOOR WISSELSTORING

Door een wisselstoring is de Sprinterdienst tussen Den Haag en Rotterdam sinds vanmorgen vroeg teruggebracht tot een schamele halfuurdienst. Dit duurt vandaag de hele dag. Voor Beter OV vindt dit soort halveringen van de treindienst een slechte zaak.

Aan ProRail is gevraagd, waarom deze wisselstoring de hele dag moet duren. Deze storing is het zoveelste bewijs dat ProRail met zijn wisselverwijderingsstrategie “Japanse stijl” de plank mis slaat. Het Japanse “weinig wissels” hanteert ProRail wel, maar de Japanse “hoge betrouwbaarheid van de infrastructuur” weet ProRail niet waar te maken. Gevolg: wisselstoringen strijk en zet, maar mogelijkheden om om een storing heen te rijden afwezig.

5 april 2018

NS WEIGERT VERVANGING OPGEHEVEN INTERCITY’S

De NS heeft geen gehoor gegeven aan de wens van Voor Beter OV om geschrapte Intercity’s tussen Amsterdam, Amersfoort en Hengelo alsnog te laten rijden.

Een deel van de Intercity’s tussen Amsterdam en Twente wordt niet door NS-binnenland gereden, maar door de Berlijntrein (Duitse rijtuigen en in ons land Nederlandse locomotieven), die voor rekening en risico van de NS ook binnenlandse reizigers vervoert. Door werkzaamheden in Duitsland rijdt deze trein niet tussen Bentheim en Amsterdam, maar de NS heeft nagelaten om een vervangend treinstel in te zetten. Daarom heeft Voor Beter OV eerder deze week aan de NS gevraagd om dit alsnog te doen. De NS heeft dat geweigerd. De NS stuurde gisteren de volgende verklaring:

Er zijn deze week werkzaamheden tussen Bad Bentheim, Rheine en Osnabrück. Hierdoor kan de Intercity Berlijn niet op zijn volledige route rijden.
Er was hiervoor een alternatief plan ontwikkeld, waarbij de Intercity Berlijn tussen Amsterdam Centraal en Bad Bentheim zou blijven rijden met het reguliere materieel van Deutsche Bahn. Echter, onverwachts en op een laat moment liet Deutsche Bahn aan NS weten dat dit plan geen doorgang kon vinden. De reden was dat Deutsche Bahn alsnog geen rijtuigen tussentijds kon wisselen in Bad Bentheim bij deze alternatieve dienstregeling, terwijl dit wel noodzakelijk is vanwege beperkingen aan inzetduur (tijd en aantal kilometers) van de rijtuigen.
Hierdoor kon er opeens deze hele week geen Intercity rijden tussen Amsterdam Centraal en Bad Bentheim. NS heeft vervolgens een tweetal opties bestudeerd, namelijk:
-In het reguliere pad van de Intercity Berlijn rijden tussen Amsterdam Centraal en Bad Bentheim met ICM-materieel met NS-personeel.
-In het reguliere pad van de Intercity Berlijn rijden tussen Amsterdam Centraal en Hengelo met NS-materieel en –personeel.
Echter, dit was helaas niet meer te regelen vanwege onvoldoende materieelbeschikbaarheid om een betrouwbaar en te communiceren alternatief te verzorgen.
Internationale reizigers zijn eerder benaderd per mail over deze werkzaamheden. Voor hen heeft dit geen impact, omdat zij sowieso al een ander reisadvies hadden. Het feit dat de Intercity Berlijn deze week niet rijdt in Nederland, is te lezen op de werkzaamhedenpagina van NS.nl.
Uiteraard vinden wij dit een vervelende situatie. Door het op een laat moment wijzigen van het plan hebben de werkzaamheden in Duitsland helaas een negatief effect op het binnenlandse treinverkeer. Wij zullen daarom deze situatie bespreken met Deutsche Bahn om te voorkomen dat zoiets weer gebeurt.


Voor Beter OV vindt deze verklaring regelrechte nonsens. Hoewel het duidelijk is dat de DB in gebreke is, mag van de NS worden verwacht dat er een vervangende trein tussen Amsterdam en Hengelo rijdt op de momenten dat normaalgesproken de Berlijntrein rijdt. Het argument dat er geen treinen beschikbaar zijn, is ongeloofwaardig: het kan niet zo zijn dat de NS nul komma nul reservematerieel heeft staan. Ook het argument over de lastige communiceerbaarheid snijdt gene hout. Immers, als je gewoon de trein op het binnenlandse traject laat rijden, is de communicatie heel eenvoudig: “Reizigers van en naar Duitsland nemen in Hengelo een vervangende bus”. Dat is een eenvoudiger boodschap dan “eens per twee uur rijdt uw trein opeens niet.” Overigens is de informatie nu ook slecht. “2 april: IC Berlijn 140, 142 en 144 rijden niet in Nederland; tussen Osnabrück Hbf en Hengelo rijden bussen 3 t/m 8 april: IC Berlijn rijdt niet in Nederland; tussen Hengelo en Osnabrück Hbf rijden bussen 9 april: IC Berlijn 245, 141, 143, 145 en 244 rijden niet in Nederland; tussen Hengelo en Osnabrück Hbf rijden bussen” Alsof reizigers die niet behoren tot het legertje treinhobbyisten enig idee hebben, wat dat inhoudt. Bovendien reizen veel passagiers zonder dat ze allerlei info checken: ze kennen de dienstregeling en weten wanneer hun trein normaliter gaat.

Al met al vindt Voor Beter OV het niet vervangen van de geschrapte Berlijntreinen op het Nederlandse traject door NS getuigen van een gemakzuchtig gebrek aan ambitie. Het laatste woord is hier zeer zeker nog niet over gezegd.

28 maart 2018

KRITIEK OP HSL GEEN VRIJBRIEF LAGERE EISEN REIZIGERSVERVOER

“Doordat er steeds meer treinen over het spoor van de hogesnelheidslijn gaan rijden zal de HSL ook in de toekomst last houden van vertragingen en uitval.” Dat meldt de NS. Vanaf 9 april rijden er op de HSL per dag per richting 123 treinen. Uitgaande van 18 uren reizigersverkeer per dag, komt dat neer op gemiddeld een kleine zeven treinen per uur. Dat is zeer beslist niet uitzonderlijk veel. Er zijn in ons land heel wat spoortrajecten waar vaker treinen rijden.

Aanpassingen aan de HSL zijn bepaald niet goedkoop. Er wordt gesproken van honderden miljoenen.

Voor Beter OV vindt dat het altijd verstandig is om te kijken naar verbetermogelijkheden, maar vindt vooralsnog dat de hamvraag is, of de railinfra op de HSL wel of niet voldoet aan de kwaliteit en capaciteit die waren afgesproken ten tijde van het HSA-bod in eerste instantie en het herstelplan van NS na het mislukken van Fyra in tweede instantie. Want het herstelplan is ingediend op basis van de toen bekende infrakwaliteit; indien die kwaliteit nu niet slechter is dan toen mocht worden verwacht, kan er geen aanleiding zijn om de kwaliteitseisen voor de NS te versoepelen.

Voor Beter OV heeft de NS en ProRail om commentaar gevraagd.

16 maart 2018

STAATSSECRETARIS EN PRORAIL NEMEN BRANDBRIEF AMSTERDAM CENTRAAL TER HARTE

Mede onder druk van Voor Beter OV behoudt Amsterdam Centraal mogelijk zijn tiende perronspoor.

Dat openhouden van de mogelijkheid van behoud van een tiende perronspoor zou zijn afgesproken in een overleg tussen het ministerie van IenM en de Metropoolregio Amsterdam. Voor Beter OV treedt vandaag in overleg met ProRail over deze zaak. De reizigersclub had in een brief (zie hieronder) aan staatssecretaris Van Veldhoven, ProRail-baas Eringa en de Amsterdamse OV-portefeuillenhouder Litjens uitgelegd waarom afname van het aantal sporen onwenselijk is, en had aangedrongen op een meer toekomstvaste aanpak.

13 maart 2018

UITSTEL VERBOUWING AMSTERDAM CENTRAAL BEPLEIT


Er ontstond onrust over de verbouwingsplannen voor het Centraal Station van Amsterdam. Ook Voor Beter OV maakt zich zorgen.

Thans functioneert Amsterdam Centraal redelijk goed. Het is er weliswaar druk, maar het station biedt flexibiliteit voor de treinenloop en kan in voldoende mate worden gebruikt als keerpunt voor treinen. Er is dus geen enorme haast bij een verbouwing. Het is daarom onverstandig om werkzaamheden in en om Amsterdam Centraal te starten zolang er geen behoorlijke indexen voor reizigershinder ten opzichte van hoeveelheid te verrichten werk zijn, en de werkzaamheden niet langs deze maatlat zijn gelegd en eventueel bijgesteld, de aanpak qua capaciteit en uitstraling van Station Zuid, de stedelijke aantakking op het OV daarvan en de aanleg van spoorwegbogen Lelylaan - Zuid v.v. niet zijn uitgewerkt en afgerond en er geen plan ligt dat voor Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid gezamenlijk een toekomstvaste kwaliteit en capaciteit, toegespitst op de wensen van de reizigers, garandeert.

Lees onderstaand de brief die Voor Beter OV stuurde aan de staatssecretaris Van Veldhoven van IenW, ProRail-baas Eringa en Amsterdams verkeerswethouder Litjens.


AAN:

De staatssecretaris van IenW,
mevrouw S. van Veldhoven - van der Meer

De president-directeur van ProRail,
de heer P. Eringa

De wethouder van verkeer van de gemeente Amsterdam,
De portefeuillehouder OV van de Vervoerregio Amsterdam,
de heer P. Litjens


Amsterdam, 13 maart 2018

Geachte mevrouw Van Veldhoven - van der Meer,
geachte heer Eringa,
geachte heer Litjens,

Naar wij hebben begrepen, overlegt u op 15 maart opnieuw over de toekomst van station Amsterdam Centraal, in samenhang met de bereikbaarheid per OV van en binnen onze hoofdstad. Samen met onder meer de NS maken wij ons zorgen over de plannen hieromtrent.

Om onze bezorgdheid goed uit te leggen, maken we eerst een uitstapje naar het station van Schiphol, een enorm knelpunt in ons spoorwegnet. Er zijn daar te weinig perrons. Er zijn vier doorgaande sporen, die uitwaaieren over slechts zes perronsporen. De vuistregel moet zijn: het aantal perronsporen dient het dubbele te zijn van het aantal aan- en afvoerende sporen. Anders gezegd: per spoor per richting twee perrons. Dan geldt dat op een doorgaande route via een station een trein stopt op perron 1, de volgende trein stopt op perron 2, terwijl de trein op perron 1 weer vertrekt. Vervolgens stopt de derde trein weer op perron 1, terwijl de tweede trein vertrekt van perron 2, enzovoort. De plannen voor Amsterdam Centraal komen daar niet eens bij in de buurt. Immers, het aantal sporen tussen Sloterdijk en Amsterdam bedraagt zes, en het aantal sporen tussen Muiderpoort en Amsterdam bedraagt eveneens zes. Dat betekent dat voor een goede doorstroming er 12 perronsporen nodig zijn. Het achter elkaar laten halteren van treinen langs hetzelfde perron brengt als aanvulling op deze vuistregel onvoldoende soelaas; het is ook niet voor niets dat dit op Schiphol niet wordt toegepast. Al met al vinden wij de voorgestane vermindering van het aantal perronsporen in Amsterdam tot negen zeer onverstandig.

De eerste bevindingen van de vernieuwde stations van Rotterdam en Utrecht zijn onthutsend. Telkens wanneer er een probleem met de infrastructuur is, wordt ook de treindienst aan de “andere kant” van de stations beperkt omdat er onvoldoende perroncapaciteit is om de treinen te kunnen laten keren. Sterker nog: treinseries waarvoor de infra gewoon beschikbaar is, worden opgeheven om keercapaciteit vrij te maken die wél bereikbaar is met de overgebleven wissels. Wij zijn nog er steeds niet overtuigd dat de forse afname van het aantal wissels in en om Utrecht niet ook bijdraagt aan de onvoldoende keercapaciteit van dat station. Voor zover er al een capaciteitstoename in en om Utrecht zou zijn, dan wordt deze tijdens de storingsvrije perioden niet gerealiseerd door de vermindering van het aantal wissels, maar door de aanleg van vrije kruisingen ten Oosten van Utrecht. De “snellere” wissels die er nu zijn gelegd, leveren ook wat tijdwinst op, maar die is zeer gering vergeleken met het effect van de vrije kruisingen. Maar nogmaals: er zijn in Utrecht en Rotterdam te weinig perronsporen om infraproblemen goed op te vangen. In Amsterdam dreigt nu dezelfde fout te worden gemaakt. En de prestaties van ProRail tonen glashelder aan, dat het echt onterecht is om te beweren dat het spoorwegnet nagenoeg storingsvrij kan zijn. Dat is aantoonbaar niet waar (we doen even de vaak gemaakte vergelijking met Japan: wél veel minder wissels, maar niet het Japans-lage aantal storingen), dus kan een theoretisch storingsvrije dienstregeling niet ten grondslag liggen aan de plannen voor Amsterdam.

Het station van Amsterdam dient toekomstvast te zijn. Er behoort mogelijkheid te zijn om een forse groei van het treinverkeer te faciliteren, zoals de komst van een echt hoogfrequente treindienst van en naar Schiphol. Dat bereik je niet met een vermindering van het aantal perronsporen. Daarnaast zal het beschikbaar houden van een zwaar beveiligd instapspoor voor de treinen naar Londen nog ten koste gaan van de flexibiliteit, en dus van de capaciteit van Amsterdam Centraal. Toekomstvastheid is óók dat de vervoerders in de toekomst andere (of meer) rechtstreekse verbindingen moeten kunnen aanbieden indien zij dat in het belang van hun reizigers achten (dat is de rol van de vervoerders in het model van de spoorwegwet, niet die van ProRail).

Er wordt beweerd dat de perronbreedte op Amsterdam Centraal een probleem is. Dat is onterecht. Het probleem bij een aantal perrons is de zeer excentrische ligging van de roltrappen ten opzichte van de stopplaats van de treinen, met name geldt dit voor de huidige sporen 13a, 14a en 15a: nagenoeg alle uitgestapte reizigers maken gebruik van een en dezelfde roltrap. Verbreding van de perrons is niet nodig; het probleem van drukte zou beter kunnen worden opgevangen door het maken van nieuwe, aanvullende roltrappen ten Westen van de huidige, die dan uitkomen op de voetgangers/fietserstunnel tussen het IJ en de westkant van het Stationsplein (vergelijkbaar met wat je ziet op Den Haag Hollands Spoor).

Tijdens de werkzaamheden aan Amsterdam Centraal wordt, naar wij hebben begrepen, langdurig ernstige reizigershinder verwacht. Station Amsterdam Zuid is nu geen serieus alternatief. Het heeft te weinig capaciteit, zeker om nog veel extra reizigersaanbod te kunnen verwerken, en heeft daarnaast een zo armoedige uitstraling en gebrek aan voorzieningen dat van Amsterdam niet serieus kan worden verlangd dat dat station als een (met name voor toeristen en congresgangers) representatieve toegangspoort voor de stad wordt beschouwd. Voordat wordt begonnen aan verbouwingen in en om Amsterdam Centraal, dient eerst het Zuidstation grondig te worden aangepakt. Een grotere capaciteit, voldoende voorzieningen en een behoorlijke uitstraling, dus. Ook dient de ontbrekende boog tussen Lelylaan en Zuid te worden aangelegd, zodat ook reizigers van/naar Haarlem en het noorden van Noord-Holland dit station kunnen bereiken. Overigens is die boog sowieso van belang indien het Zuidstation meer een speerpunt wordt, dus is de aanleg van deze boog niet alleen maar wegens de werkzaamheden van belang.

Ook het lokale OV dient te worden aangepast aan een reizigersgroei op Amsterdam Zuid indien dit station voor veel reizigers als alternatief voor Centraal wordt aangewezen. Door diverse problemen bij de Noord/Zuidlijn kan deze niet vaker dan tien keer per uur rijden, hetgeen betekent dat veel extra reizigers er niet bij zullen passen. Ook het Amsterdamse tram- en busnet is nog onvoldoende op het Zuidstation gericht.

Ondanks herhaald aandringen van Voor Beter OV, ook in overleggen met ProRail en Ministerie over (kostenbeheersing van ) beheer, onderhoud en vervanging van het spoor, is er nog steeds geen behoorlijke index ontwikkeld voor de verhouding tussen reizigershinder en te verrichten spoorwerk. Documenten waarin ons verzoek staat opgetekend zijn in het bezit van het Ministerie en ProRail. Zonder deze indicator kunnen de plannen niet worden beoordeeld op de vraag in hoeverre de reizigershinder aanvaardbaar is (zowel qua hinder tijdens de werkzaamheden, als qua hinder ten opzichte van een toekomstig slechtere capaciteit en dus kwaliteit).

Thans functioneert Amsterdam Centraal redelijk goed. Het is er weliswaar druk, maar het station biedt flexibiliteit voor de treinenloop en kan in voldoende mate worden gebruikt als keerpunt voor treinen (taferelen zoals in bijvoorbeeld Utrecht of Rotterdam bij elders niet-beschikbare infra door werkzaamheden of storingen aan infra en/of treinen zien wij niet). Er is dus geen enorme haast bij. Het is daarom onverstandig om werkzaamheden in en om Amsterdam Centraal te starten zolang
•   Er geen behoorlijke indexen voor reizigershinder ten opzichte van hoeveelheid te verrichten werk zijn, en de werkzaamheden niet langs deze maatlat zijn gelegd en eventueel bijgesteld;
•   De aanpak qua capaciteit en uitstraling van Station Zuid, de stedelijke aantakking op het OV daarvan en de aanleg van spoorwegbogen Lelylaan - Zuid v.v. niet zijn uitgewerkt en afgerond;
•   Er geen plan ligt dat voor Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid gezamenlijk een toekomstvaste kwaliteit en capaciteit, toegespitst op de wensen van de reizigers, garandeert.
Wij verzoeken u, op 15 maart geen onomkeerbare besluiten te nemen, aangezien deze nu, zoals hierboven toegelicht, voorbarig zouden zijn.

Naast dit verzoek merken wij op, dat voordat de werkzaamheden daadwerkelijk beginnen, er goede waarborgen dienen te zijn dat de werkzaamheden goed en binnen de afgesproken tijd gebeuren. Dat gaat nu nog te vaak mis. Door verkeerde planning en later ingelaste projecten (Zwolle voetgangerstunnel en Herfte Aansluiting) en door problemen met ruimtelijke planprocedures (Vaartse Rijn) liepen projecten vertraging of extra reizigershinder op. Daarnaast blijken door slechte voorbereiding en/of uitvoering projecten soms niet te leiden tot het beloofde voorzieningenniveau (Zwolle - Kampen) of zijn er langdurige problemen na ingebruikname (Schinkelspoorbrug). Ook dit is voor ons een punt van zorg.

Graag vernemen wij spoedig u aller reactie op onze visie.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,
voorzitter22 februari 2018

KEOLIS MOET PROBLEMEN KAMPERLIJNTJE OPLOSSEN


Voor Beter OV heeft aan vervoerder Keolis opheldering gevraagd over de matige prestaties op het “Kamperlijntje”. Reizigers klagen dat hun trein vaak te laat uit Kampen vertrekt, en dat ze daardoor in Zwolle hun aansluiting missen.

Keolis heeft eerder laten weten dat het afgesproken punctualiteitspercentage wordt gehaald, maar dat zegt volgens Voor Beter OV niet alles. Immers, de vertraging zou vooral aan de orde van de dag zijn bij de spitstreinen. Omdat deze langer zijn, kost het de machinist op het kopstation in Kampen meer tijd om naar de andere kant van de trein te lopen, alvorens de terugreis kan beginnen. Dus juist de drukste treinen zijn het vaakst te laat, zodat steeds opnieuw dezelfde grote groep reizigers gedupeerd is.

Daarom dient Keolis dit probleem goed op te lossen, vindt Voor Beter OV.

16 februari 2018

NS ZAL NA HUISHOUDBEURS DUIVENDRECHT NIET MEER VOORBIJRIJDEN

Na de Huishoudbeurs zal de NS de rest van dit jaar niet opnieuw met Intercity’s op station RAI stoppen en station Duivendrecht voorbijrijden. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven vandaag aan Voor Beter OV laten weten.

De staatssecretaris kwam met deze reactie naar aanleiding van vernietigend commentaar van reizigersclub Maatschappij Voor Beter OV op het voorbijrijden van Duivendrecht door Intercitytreinen die daar volgens de dienstregeling wel behoren te stoppen, waardoor veel forenzen ernstig zijn gedupeerd.

Voor Beter OV heeft als voorlopig standpunt op de beslissing om na de Huishoudbeurs station Duivendrecht niet meer over te slaan “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”. De reizigersclub wil nog wel met het ministerie om tafel omdat er in de concessie van de NS onduidelijkheid bestaat over de grens tussen een niet-adviesvraagplichtige incidentele aanpassing en een wél adviesvraagplichtige structurele dienstregelingswijziging.

15 februari 2018

"STAATSSECRETARIS MOET SCHRAPPEN INTERCITY DUIVENDRECHT VERBIEDEN"


Voor Beter OV is het volstrekt oneens met het schrappen van de Intercitystops te Duivendrecht tijdens grote evenementen in de RAI in Amsterdam. Vaste klanten staan dan in de kou, terwijl de NS een paar grijpstuivers extra verdient aan incidentele reizigers. De dienstregelingswijziging is illegaal, want strijdig met de concessie en WP2000 en BP2000, betoogt Voor Beter OV.
Voor Beter OV heeft de afgelopen tijd alles op alles gezet om de NS op andere gedachten te brengen. Tevergeefs. Daarom heeft de reizigersorganisatie vanmorgenvroeg de staatssecretaris van IenW verzocht om in te grijpen.

Aan de staatssecretaris van IenW
Mevrouw S. van Veldhoven - van der Meer
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Tevens per e-mail

BETREF HANDHAVINGSVERZOEK DIENSTREGELINGSWIJZIGING NS EN PRORAIL

Amsterdam, 15 februari 2018

Geachte mevrouw Van Veldhoven,

Wij zijn hoogst ongelukkig met de dienstregelingswijziging die de NS en ProRail op initiatief van de NS hebben doorgevoerd naar aanleiding van de Huishoudbeurs in de RAI in Amsterdam, waardoor Intercitytreinen stoppen op station RAI, maar station Duivendrecht tijdens de Huishoudbeurs -in tegenstelling tot de vastgestelde en gepubliceerde jaardienstregeling- voorbijrijden. De reguliere klanten van de NS die gebruikmaken van station Duivendrecht, worden door deze dienstregelingswijziging ernstig gedupeerd. Zij zijn telkens aanmerkelijk langer onderweg omdat zij zijn aangewezen op een Sprinter en in veel gevallen elders ook nog moeten overstappen, met alle tijdverlies dat daardoor wordt veroorzaakt. Wij hebben de NS en ProRail meermalen tevergeefs verzocht, deze maatregel, die eveneens werd toegepast tijdens de Horecava, terug te draaien. De weigering van de NS om van deze verslechtering af te zien, noopt ons om ons nu tot u te wenden, met het verzoek de NS en ProRail op te dragen om alsnog station Duivendrecht conform de vastgestelde jaardienstregeling te bedienen. Onderstaand lichten wij het een en ander nader toe.

Wij hebben in de door de NS ingediende adviesaanvraag aan het LOCOV over de jaardienstregeling 2018 (
http://www.locov.nl/Images/Locov%202017-30578.01%20Bijlage%201%20Adviesaanvraag%20dienstregeling%202018_tcm311-381390.pdf
) niets gelezen over het structureel aanpassen van de dienstregeling bij belangrijke evenementen in de RAI. Het meermalen gedurende meerdere dagen aanpassen van de dienstregeling (door extra stops op RAI en niet stoppen op Duivendrecht) is dus niet om advies aan de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties en van het ministerie van IenW (toen nog IenM) voorgelegd. Wij beschouwen het structureel met Intercitytreinen voorbijrijden van Duivendrecht daarmee als een illegale dienstregelingswijziging. Dit standpunt is in ons overleg met de NS en ProRail ook onweersproken gebleven. De treindienstregeling is adviesplichting in het kader van de WP2000 en het BP2000, en dit geldt evenzeer voor aanpassingen van de dienstregeling. Het gedurende meerdere weken, gedurende diverse evenementen in de RAI niet stoppen met Intercitytreinen op station Duivendrecht is een substantiële aanpassing van de dienstregeling, die dus valt onder de in de wet en de AMVB opgenomen adviesplicht. Het gaat hier immers niet om een dienstregelingswijziging door overmacht zoals extreem weer of een defect aan het spoor, maar om een door de NS geïnitieerde meermalen terugkerende dienstregelingsaanpassing. De enige dag waarop door een soort gewoonterecht de dienstregeling wordt omgegooid, is Koningsdag.
Dit gewoonterecht voor dienstregelingswijzigingen is dus niet van toepassing op evenementen in de RAI, die bovendien al jarenlang niet leidden tot het voorbijrijden van een naburig station. Voorts wijzen wij er op dat Koningsdag een feestdag is, waarop de getroffen doelgroep, forensen, sowieso minder reist. En het langer onderweg zijn op huishoud-en ander beursdagen is voor forensen extra vervelend: 25 minuten te laat op school of werk is vervelender dan 25 minuten te laat op de Vrijmarkt. Bovendien leidt de maatregel vaak tot vertragingen van 20 a 25 minuten, nét te kort om een beroep te doen op GTBV, maar voor een fulltime-forens wel zo’n 10x20=200 minuten tijdverlies per week.

Behalve illegaal, en dat weegt voor ons nóg zwaarder, is deze dienstregelingswijziging dus ook nadelig voor vaste klanten van de NS. Zij kopen abonnementsvormen op basis van de gepubliceerde dienstregeling, en nemen in het verlengde daarvan ook besluiten zoals het niet aanschaffen of juist het verkopen van een auto. De vaste NS-klanten mogen nooit de dupe worden van maatregelen die de NS treft om incidentele klanten te plezieren. Extra vervoer van en naar RAI dient, indien door het extra stoppen te RAI niet meer kan worden gestopt te Duivendrecht, te geschieden door de inzet van Sprinters met grotere capaciteit of extra treinen, en dus niet door het schrappen van Intercitystops te Duivendrecht. De primaire taak van de NS moet zijn het goed vervoeren van zijn klanten, en niet het binnen harken van wat extra reizigersopbrengsten van incidentele passagiers.

Wij hebben (nog) niet persoonlijk met u kennis gemaakt in uw nog jonge rol van staatssecretaris, maar kennen en waardeerden uw kritische rol ten opzichte van de NS in uw tijd als Kamerlid. Wij hopen dat u deze rol ook als staatssecretaris vasthoudt, en dat u samen met ons en verwante organisaties pal staat voor de reiziger. Vandaar ons verzoek om de concessie te handhaven en de NS en ProRail op te dragen de dienstregeling uit te voeren zoals we hierboven hebben beschreven. Wij beseffen terdege dat het kort dag is, want de Huishoudbeurs start zeer binnenkort, maar wij hopen dat u al voor dat moment handelend zult optreden.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV
Rikus Spithorst


Na het verzenden van dit verzoek ontving Voor Beter OV nog een bericht van de NS:

"Het wijzigen van de dienstregeling bij werkzaamheden aan het spoor en evenementen is gebruikelijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij evenement als Koningsdag, bij de Nijmeegse Vierdaagse en bij grote andere evenementen. NS past dan zowel lijnvoering als vertrektijden aan. Dit is NS ook toegestaan op grond van artikel 42, lid 9 van de Hoofdrailnetconcessie. Dit artikel staat NS toe om de dienstregeling te wijzigen. Bij werkzaamheden en evenementen is er geen sprake van een structurele wijziging: de wijziging is beperkt in tijd en dus is een adviesaanvraag over de wijziging van de dienstregeling niet verplicht."

Voor Beter OV is het met deze argumenten niet eens:

1. WP2000 en BP2000 zeggen dat dat wel moet, tenzij het om echt kleine wijzigingen gaat. De wet en de AMVB zijn hoger in rang dan een artikel in een concessie. (Vergelijk maar met de schaterlachende rechter die ooit een huurcontract onder ogen kreeg dat de huurder verbood om bij een geschil over de huurprijs naar de Huurcommissie te stappen.)
2. Het gaat hier niet om grote evenementen, zoals de Vierdaagse en Koningsdag. Het gaat hier om relatief kleine, commerciële activiteiten (Horecava, Huishoudbeurs), dat is wat anders dan evenementen met een landelijke uitstraling en honderdduizenden bezoekers per dag, zoals Vierdaagse of Koningsdag.
3. Het gaat hier ook niet om een niet-structurele wijziging die beperkt is in tijd. Een week in januari (Horecava), een week in februari (Huishoudbeurs), dat is structureel.


14 februari 2018

VIJF UUR VAST IN TREIN IS ONAANVAARDBAAR

Passagiers hebben vandaag vijf uur vastgezeten in een trein die was gestrand naar aanleiding van een kapotte bovenleiding bij Woerden. Voor Beter OV vindt het volstrekt onaanvaardbaar dat evacuatie zo lang heeft moeten duren en legt de zaak voor aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Navraag bij ProRail bracht aan het licht dat evacuatie op zich liet wachten omdat het gevaarlijk was om de trein te verlaten omdat er nog stroom op de geknapte bovenleiding stond en omdat evacuatie logistiek ingewikkeld was doordat het een trein betrof met heel veel passagiers. Voor Beter OV heeft weliswaar begrip voor deze omstandigheden, maar dat neemt niet weg dat vijf uur veel te lang is voor het evacueren van treinreizigers.

Ook dient te worden bekeken, hoe is gezorgd voor het welzijn van de passagiers, zoals voorziening van water, voedsel en medische zorg. Daarnaast wil Voor Beter OV weten, wat de oorzaak is van de draadbreuk (bovenleiding defect of stroomafnemer van een trein defect) en wat gedaan kan worden om herhaling van zowel het kapotgaan van de bovenleiding als de onaanvaardbare nasleep zoveel mogelijk tegen te gaan.19 januari 2018

EERSTE DAG NA SUPERSTORM TREINDIENST GOED OP GANG


Veel mensen hebben de hele nacht doorgewerkt om voor vandaag een zo goed mogelijke treindienst te kunnen realiseren. Het resultaat is, dat de treinenloop vandaag redelijk normaal verloopt. Natuurlijk zijn er nog wel logistieke problemen, bijvoorbeeld doordat treinen vandaag de dienstregeling niet op de normale plek zijn begonnen, maar al met al verloopt de treindienst vrij goed.

Nogmaals spreekt Voor Beter OV zijn waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen. Er zal de komende tijd zeker worden nagepraat over hoe het nóg beter kan, maar dat kan -gezien de geboekte successen- in een plezierige sfeer.


18 januari 2018

BEGRIP VOOR STILZETTEN TREINDIENST DOOR NS EN PRORAIL

19:00 uur

Het is de NS toch gelukt om op de door ProRail vrijgegeven trajecten een redelijke treindienst te improviseren. Om dat mogelijk te maken zijn bergen werk verzet. Door de mensen van ProRail en zijn aannemers, door planners en rijdend personeel bij de NS. Voor Beter OV spreekt nogmaals waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen.

17:15 uur


Een klokkenluider die werkzaam is bij de NS meldt ons dat de NS het overzicht kwijt is van waar personeelsleden zich bevinden die nog treinen kunnen rijden. Dit zal een eventuele opstart van de treindienst zeer ernstig belemmeren. De NS heeft naar ons toe nog niet gereageerd op onze vragen, maar meldt wel richting media dat “slechts enkele treinen zullen rijden” en adviseert reizigers om alternatief vervoer te regelen.

16:30 uur

In grote delen van Duitsland wordt het treinverkeer vandaag niet meer opgestart. In Nederland is de schade zeer aanzienlijk, blijkt uit het schouwen van de spoorbanen. Voor Beter OV informeert bij de NS hoe groot de kans is dat vanavond nog treinen gaan rijden en zo niet, hoe de opvang van gestrande reizigers wordt georganiseerd.

Via de hashtag #StormPoolen helpen reizigers op Twitter elkaar aan een lift naar huis. Mooi om te zien hoe mensen elkaar onder moeilijke omstandigheden te hulp schieten!

14:30 uur

De storm is in het gehele land afgezwakt tot windkracht 4. ProRail is nu de schade door beschadigde bovenleidingen, omgevallen bomen, op het spoor gewaaide brokstukken enzovoort aan het opnemen. Voor Beter OV is het dus eens met het staken van de treindienst sinds 11 uur vanmorgen, maar hoopt dat provisorische treindiensten vandaag nog in gang kunnen worden gezet.

De uitspraak van de directeur-reizigersvervoer van de NS, dat de kans klein is dat er nog in de avondspits treinen kunnen gaan rijden, is realistisch. Het is beter om bij reizigers geen onterechte verwachtingen te wekken.In Haarlem viel een boom op een trein. Reizigers zaten urenlang opgesloten.

12:00 uur

Gezien de levensgevaarlijke weersomstandigheden en de grote schade door omgewaaide bomen en rondvliegende van alles en nog wat heeft Voor Beter OV alle begrip voor het besluit van NS en ProRail, de treindienst te staken.

Voor Beter OV benadrukt het belang van goede opvang van gestrande reizigers op en bij stations en hoopt dat het zal lukken om de treindienst later vanmiddag weer enigszins op te starten.

Ook trams, metro’s en bussen zijn op veel plaatsen stilgezet, hetgeen Voor Beter OV eveneens onvermijdelijk acht. De reizigersclub spreekt zijn waardering uit voor alle mensen die onder zeer moeilijke omstandigheden vandaag al het mogelijke doen om reizigers thuis te brengen.


17 januari 2018

UITSLUITEND NS RUIMT PREVENTIEF TREINEN

Opnieuw dunt de NS de treindienst uit (preventief en gedurende de hele dag), terwijl de andere vervoerders op 18 januari gewoon de normale dienstregeling blijven rijden. Er wordt gedurende enkele uren zware storm verwacht, dus wordt de treindienst gedurende de gehele dag door de NS uitgedund. De aanbeveling van Voor Beter OV om het uitdunnen van de treindienst zodanig te organiseren dat op enkele tijdstippen kan worden gewisseld tussen een uitgedunde en de normale treindienst is door de NS en ProRail hangende onderzoek naar de logistieke (on)mogelijkheden nog niet overgenomen.

Voor Beter OV plaatst sowieso nog steeds vraagtekens bij het preventief ruimen van treinen. Kort samengevat: wanneer er ergens een boom op het spoor valt, kun je er niet rijden. Dan kun je er niet voor de helft rijden. Dus wel vooraf alvast de treindienst halveren, dat is onzin. Daar komt nog bij, dat de resterende treinen vaak onvoldoende lang zijn om de reizigers uit de opgeheven treinen plus de reizigers die normaal al in de desbetreffende trein zitten behoorlijk te vervoeren. Het risico van “out of control” raken van de treindienst wordt in hoge mate veroorzaakt door de veel te ingewikkelde dienstroosters van het rijdend personeel. Binnen een werkdag meer lijngebonden inzet van personeel zou het spoorsysteem beter bestand maken tegen ongunstige weersomstandigheden, zodat een preventief uitdunnen van de treindienst onnodig zou zijn.

Vervoerders Arriva en Keolis hebben Voor Beter OV laten weten dat zij niet tot preventieve inkrimping van de treindienst zullen overgaan. Voor Beter OV stelt dat de NS aan de instelling van deze twee kleinere ondernemingen een voorbeeld zou moeten nemen.

16 januari 2018

RECONSTRUCTIE WISSELVERWARMINGFIASCO

Voor Beter OV is slecht te spreken over het geblunder bij ProRail met niet-werkende wisselverwarmingen aan het begin van de winterperiode 2017-2018. Ruim 50 wisselverwarmingen bleken niet te functioneren. Het gaat hier met name om nieuw aangelegde elektrische wisselverwarmingen die dienen ter vervanging van hun gasgestookte voorgangers.

Door klokkenluiders aan voor Beter OV verstrekte informatie leidt tot de volgende reconstructie. Spoorvervoerders waren in november al op de hoogte van de problemen, en moesten hemel en aarde bewegen om ProRail zover te krijgen dat de problemen alsnog werden opgepakt. Het gevolg van dit gedoe was, dat het alsnog aan de praat krijgen van wisselverwaringen niet op tijd was voltooid. Daardoor raakten begin december de stations van Amersfoort en Zaandam geheel onbruikbaar, met verwoestende gevolgen voor de treindienst en enorme reizigershinder. Een gevoelige bijkomstigheid is, dat de jaarlijks aan de Kamer gestuurde winterbrief de problemen met de wisselverwarmingen niet vermeldt. Hierdoor heeft de staatssecretaris de Kamer onvolledig geïnformeerd.

ProRail hult zich in een waas van geheimzinnigheid over dit dossier. Al in december zou informatie over deze zaak aan het ministerie van IenW zijn gestuurd. In afwachting van de komst van een Kamerbrief wil ProRail geen nadere informatie naar buiten brengen. Dit bevreemdt Voor Beter OV. Juist dreigende teloorgang van directe openheid was voor ProRail een balngrijk argument om herstructurering tot een bestuursorgaan af te raden. De herstructurering is nog niet daadwerkelijk in gang gezet, maar ProRail gedraagt zich qua informatievoorziening naar stakeholders in ieder geval in dit dossier wel al als ministeriële afdeling in plaats van als een zelfstandige organisatie.

Voor Beter OV is bepaald niet gecharmeerd van het verweer van ProRail. Tegenover het AD verklaarde de spoorbeheerder: "Op de snelwegen stond ook 1000 kilometer file. We zijn niet altijd opgewassen tegen zoveel sneeuw." Het past een falende organisatie niet, te verwijzen naar problemen elders, vindt de reizigersclub. Wat Voor Beter OV betreft is het laatste woord over het geblunder met wisselverwarmingen nog niet gezegd.


12 januari 2018

CAPACITEIT VERNIEUWD STATION UTRECHT ONVOLDOENDE?

17:30 uur:

Inmiddels hebben wij contact gehad met ProRail. ProRail heeft ons laten weten dat er sprake was van een melding door een machinist die meende een onvolkomenheid te hebben bemerkt aan een spoor tussen Utrecht en Geldermalsen. Grondige inspectie van het spoor bracht echter geen onvolkomenheid aan het licht, waarna het spoor weer werd vrijgegeven en de treindienst omstreeks 11:30 uur weer kon worden genormaliseerd.

Op verzoek van Voor Beter OV gaat ProRail aan de hand van deze verstoring uitzoeken hoe het kon dat de treindienst niet alleen tussen Utrecht en Geldermalsen/Den Bosch werd geraakt, maar er ook minder treinen reden tussen Amsterdam en Utrecht.

12:00 uur:


Vandaag wordt opnieuw aangetoond dat het weghalen van veel wissels een slechte zaak is. Door een defect aan het spoor reden vanaf het begin van de treindienst tot tegen de middag zowel minder treinen tussen Amsterdam en Utrecht als tussen Utrecht en Geldermalsen/Eindhoven. Er is dus onvoldoende capaciteit om met treinen in Utrecht te keren.

Voor Beter OV vraagt aan ProRail om opheldering.

28 december 2017

“90,5 PROCENT TREINEN OP TIJD” BLIJKT LEUGEN

De mededeling “In 2017 reed 90,5 procent van de treinen op tijd” blijkt onjuist te zijn. Dit cijfer is ruim 2% te gunstig. De werkelijke punctualiteit over 2017 is geen 90,5, maar slechts 88,3%. Dat constateert Voor Beter OV na bestudering van de door ProRail gepubliceerde cijfers.

Het door ProRail genoemde percentage van 90,5 gaat voorbij aan het percentage uitgevallen treinen, en beperkt zich tot de treinen die wél hebben gereden. De 2,2% uitgevallen treinen zijn dus buiten dit kengetal gehouden. De werkelijke punctualiteit op het hoofdrailnet is dus 90,5 (treinen te laat) minus 2,2 (treinen niet gereden) is 88,3 procent.

Voor Beter OV is slecht te spreken over het opkloppen van prestatiecijfers. Recentelijk beweerde men al onterecht dat ook in Zwitserland bij winterse omstandigheden treinen stelselmatig worden opgeheven: Zwitserland kent geen structureel uitgedunde treindienst bij winterweer; er werden slechts enkele treindiensten uitgedund wegens lawinegevaar, een omstandigheid die zich op de Utrechtse Heuvelrug nog niet heeft voorgedaan. Verder werd onlangs een internationale vergelijking gepresenteerd, waarin voorbij werd gegaan aan het feit dat treinkaartjes in Nederland fors duurder zijn dan de tickets in bijvoorbeeld België.

De punctualiteitscijfers van de treindienst zijn overigens slechts een indicatie van verbetering of verslechtering van het reizigersvervoer. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met te grote drukte in te korte treinen, onnodige hinder door falende wisselverwarmingen, de problemen met de OV-chipkaart, het ruim voor vertrektijd reeds sluiten van de treindeuren en zelfs te vroeg gaan rijden, waardoor de beschikbare tijd om op het volgende station aan te komen wordt verlengd, de sociale (on)veiligheid en de neiging om een vertraagde trein enkele stations voor het eindpunt te laten omkeren, zodat de terugreis administratief op tijd kan beginnen, maar de reizigers dus zonder trein op het perron staan.

Voor Beter OV dringt er bij NS en ProRail op aan, dat de infrabeheerder en de spoorvervoerder ermee ophouden de reiziger, de politiek en de media zand in de ogen te strooien.

21 december 2017

VAN VELDHOVEN WIL KWALITEITSEISEN NS LOSLATEN

Voor Beter OV is verbijsterd over het bericht dat staatssecretaris Van Veldhoven overweegt om de punctualiteitsnormen van de NS los te laten indien de tienminutendienst van de Intercity tussen Amsterdam en Eindhoven tot problemen leidt.

De huidige eisen over punctualiteit van treinen en reizigers, alsmede alle andere kwaliteitseisen, zijn bij de totstandkoming van de vervoerconcessie vastgesteld op basis van de komst van tienminutendiensten op belangrijke trajecten. Er is dus geen enkele aanleiding om deze eisen nu opeens ter versoepelen, temeer daar andere treindiensten zijn verslechterd om de bluftrein tussen Amsterdam en Eindhoven mogelijk te maken. Versoepeling van de eisen zou passagiers dubbel raken: op veel verbindingen zijn ze juist langer onderweg, en daarbovenop zou een slechtere punctualiteit opeens goed genoeg zijn.20 december 2017

VANAF 8 JANUARI GEEN BENELUXTREIN MEER TUSSEN AMSTERDAM EN BRUSSEL

De IC Brussel-Amsterdam rijdt vanaf 8 januari 2017 slechts tussen Brussel en Den Haag. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS spreekt op zijn website van “technische redenen”.

Reizigers vanuit België naar Schiphol en Amsterdam moeten overstappen in Rotterdam Centraal, waar ze (zonder toeslag) de IC Direct kunnen nemen met bestemming Amsterdam. Reizigers in de andere richting dienen met de IC Direct naar Rotterdam Centraal te reizen (zonder toeslag) en kunnen daar overstappen op de Intercity trein naar Brussel.

De aangepaste reisschema's zullen pas later in de internationale reisplanners opgenomen worden, meldt de NMBS.

Voor Beter OV vindt het bijzonder vreemd dat deze reisbeperking nergens op de websites van NS en NS-International is te zien, en heeft gisteren bij de NS om opheldering gevraagd over het beperken van de Beneluxtrein tot het traject Den Haag - Brussel. De NS heeft de vragen hierover nog niet beantwoord.

19 december 2017

NIET ONDER DE INDRUK VAN WC-EEND-RAPPORT

Voor Beter OV is in het geheel niet onder de indruk van het bericht van de Rijksoverheid dat NS en ProRail beter presteren dan het Europees gemiddelde. De beweringen zijn niet op hun waarde te schatten omdat het rapport waarnaar wordt verwezen “later vandaag naar de Kamer wordt gestuurd”.

Wel valt nu alvast een aantal kanttekeningen te maken. Het onderzoek is uitgevoerd namens NS en ProRail, en heeft daarmee een hoog WC-eend-gehalte. Verder wordt vol trots gemeld da ons spoorwegnet het drukst bereden is. Wij herhalen het nog maar eens: dat de groei van de infrastructuur ver is achteropgeraakt bij het gebruik daarvan, is bedroevend. De opeenvolgende regeringen hebben zo’n capaciteitsachterstand de automobilist nooit willen en durven aandoen.

Dan even uit de losse pols wat opmerkingen van onze kant over de prestaties van het spoor. De NS blijkt zelfs niet aan heel redelijke normen te kunnen voldoen op de HSL en blunderde in het verleden zelfs met vergissingen met betrekking tot het aantal zitplaatsen in treinen, zodat verkeerde kengetallen werden gedeeld. ProRail blijkt niet eens in staan een relatief eenvoudige renovatie van een enkelsporig baanvak in de regio tot een goed einde te brengen.

Al met al is er weinig om trots op te zijn. Als het rapport is verschenen, dan zal Voor Beter OV de uitkomsten nader bestuderen.

13 december 2017

PRORAIL: TÓCH SERIEUS PROBLEEM WISSELVERWARMING

In tegenstelling tot eerdere mededelingen van ProRail, heeft de infrabeheerder tegenover Voor Beter OV erkend dat er tijdens de recente winterse dagen wél een ernstig probleem met wisselverwarmingen aan de orde was. ProRail heeft wisselverwarmingen vernieuwd, maar deze vervanging bleek niet overal goed te zijn verlopen en een -mede op verzoek van de vervoerders met spoed ingezet- herstelprogramma was niet voor afgelopen zondag voltooid. Mede daardoor raakten tijdens en na de sneeuwval van zondag en maandag meer dan honderd wissels onbruikbaar, met alle gevolgen van dien.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Van verschillende zijden werden wij de afgelopen dagen getipt dat er iets structureel mis was met de vernieuwde wisselverwarmingen: de energievoorziening zou onvoldoende zijn geweest en wisselverwarmingen zouden niet goed op het stroomnet zijn aangesloten, aldus de tipgevers. Reeds zondag vroegen wij opheldering aan ProRail, en maandag liet ProRail het volgende weten: ‘ProRail herkent zich niet in het beeld dat op veel plaatsen de verwarmingen niet zouden werken en stelt dat er ook geen structurele oorzaak is. Er waren verschillende oorzaken voor de wisselstoringen, waaronder ook een aantal niet werkende wisselverwarmingen.’ De stelling dat er ‘geen structurele oorzaak’ is, wordt door ProRail nu bijgesteld met de erkenning dat er veel vraagtekens leven rond het al dan niet gelukt zijn van de vervanging van de wisselverwarmingen bij hoeveel wissels. Het noemen van ‘een aantal niet werkende wisselverwarmingen’ als antwoord op de vraag of het om een groot probleem gaat, vinden wij een te lichtvaardige woordkeuze. Door de term ‘een aantal’ is de indruk ontstaan dat het niet om buitensporig veel kapotte wisselverwarmingen gaat.”

ProRail onderzoekt nog in hoeverre de wisselverwarming ook de oorzaak was van de wisselstoringen. De voorlopige conclusie moet volgens Voor Beter OV zijn dat de enorme reizigershinder tijdens de eerste winterse dagen voor een belangrijk deel is veroorzaakt door problemen met de wisselverwarmingen, waardoor wissels onbruikbaar raakten door in het mechaniek vastgekoekte sneeuw. Voor Beter OV stelt dat het spoor veel beter had kunnen en moeten functioneren.

Spithorst: “Shit happens. Waar gehakt wordt, vallen spaanders, en niemand verwacht bij stevig winterweer een vlekkeloze, op en top punctuele treinenloop. Wij zien ook dat heel veel mensen bij infrabeheerders, aannemers en vervoerders alles op alles hebben gezet om de reizigers toch nog zo goed mogelijk te vervoeren. Maar dat ProRail niet meteen zeer helder heeft gecommuniceerd over wat er aan de hand was (desgevraagd wel verklaren ‘dat er geen structurele oorzaak is’, maar niet laten weten dat er nog veel moet worden uitgezocht over de problemen met de vernieuwde wisselverwarmingen), en dat wij de ernst van de zaak boven tafel moesten krijgen door flink aan de boom te blijven schudden, ligt mij als een steen op de maag. ProRail zal hard aan de bak moeten om dit -niet alleen naar mij, maar ook naar andere stakeholders- te herstellen.”

12 december 2017

TREINDIENST MATIG VAN START

14:30 uur

De treindienst is grotendeels op gang gekomen. Er zijn nog wel enkele hardnekkige verstoringen:

Tussen Raalte en Enschede rijden er al de hele dag minder Intercity's door beperkingen in de materieelinzet bij Keolis..
Tussen Amsterdam en Uitgeest rijden al de hele dag minder Sprinters door beperkingen in de materieelinzet bij de NS.
Tussen Woerden en Gouda rijden sinds vanmorgen geen treinen door een wisselstoring bij ProRail. Dus ook de treinverbindingen Utrecht-Rotterdam en Utrecht-Den Haag zijn geheel gestremd.

Voor Beter OV heeft ProRail om opheldering gevraagd over de zeer hardnekkige tsunami van wisselstoringen rond Gouda.
  

11:30 uur

De treindienst is vandaag slecht op gang gekomen. Ondanks het harde werk van veel betrokkenen, konden reizigers op een flink aantal trajecten niet volgens de dienstregeling reizen.

Materieelproblemen speelden de NS parten op de trajecten Amsterdam - Uitgeest, Amsterdam - Hoorn, Zaandam - Schiphol - Leiden en Utrecht - Eindhoven. Keolis heeft te kampen met materieelproblemen op het traject Raalte - Enschede. Op al deze trajecten reden veel minder treinen, op een deel van de trajecten is dat ook nu nog het geval.

Naast de materieelproblemen bij de vervoerders, waren en zijn er ernstige problemen met de door ProRail beheerde wissels. Op de trajecten Leiden - Alphen a/d Rijn, Den Bosch - Eindhoven, Rotterdam - Gouda en Den Haag - Gouda reden hierdoor urenlang veel minder treinen. Op dit moment hebben treinreizigers te maken met de dagelijkse problemen rond Gouda. Tussen Gouda en Woerden is het treinverkeer volledig gestremd, waardoor ook de Intercity’s tussen Utrecht en Den Haag/Rotterdam niet kunnen rijden.

Arriva en Connexxion rijden wel de normale treindienst, net als de afgelopen dagen toen zoveel mogelijk treinen (voorzover de infrastructuur dat toeliet) hebben gereden, in plaats van dat tot een vroegtijdige inkrimping is besloten.

Voor Beter OV is teleurgesteld in het GVB. De Amsterdamse vervoerder besloot om wegens gladheid de nachtbussen niet te laten uitrijden. Het tramverkeer deed het vrij goed, en dat was voor Voor Beter OV aanleiding om de Amsterdamse vervoerder te vragen, in plaats van de geschrapte nachtbussen de trams wat langer te laten dorrijden. Op die manier zouden met forse vertraging n Amsterdam aangekomen treinreizigers toch nog naar huis kunnen komen. Het GVB heeft dat verzoek helaas genegeerd. Voor Beter OV vindt overigens dat dat verzoek sowieso niet nodig had moeten zijn omdat een vervoerder zich altijd behoort af te vragen op welke manier passagiers zo goed mogelijk kunnen worden geholpen. Nachtbussen schrappen zonder het voor de hand liggende alternatief te benutten, getuigt niet van de juiste mentaliteit.

11 december 2017

FALENDE INFRA PRORAIL EN FALENDE LOGISTIEK NS
GROTE ZORGEN OVER TREINDIENST MAANDAG

23:00 uur

De nachtbussen van het GVB rijden niet, en dat is ook een begrijpelijke keuze, gezien het falen van de wegbeheerder bij het zorgen voor veilig berijdbare busroutes. Maar heel veel treinpassagiers zullen door de wisselstoringen bij ProRail met forse vertraging op Amsterdam Centraal aankomen. Zij kunnen dan dus niet met de nachtbus naar huis. De tram kan wel redelijk rijden, zo laat het GVB zien. Daarom verzoekt Voor Beter OV het GVB om de trams vanavond laat wat langer te laten doorrijden totdat de vertraagde treinreizigers ook huiswaarts zijn vervoerd.

22:15 uur

Ter afsluiting van onze blik op de stand van het spoor vandaag, nog een laatste overzicht van de storingen die nu nog actueel zijn. We kijken terug op een ronduit teleurstellende dag.

Tussen Utrecht Centraal en Bodegraven rijden er geen treinen door een wisselstoring.
De extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten.
Het is nog niet bekend hoe lang dit zal duren.
sinds 18:02

Tussen Utrecht Centraal en Amersfoort rijden er geen Sprinters door een wisselstoring.
De extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten.
Het is nog niet bekend hoe lang dit zal duren.
sinds 19:12

Van en naar Haarlem rijden er veel minder treinen door een wisselstoring.
Dit duurt tot ongeveer 21:30 uur.
sinds 19:49

Tussen Dronten en Kampen Zuid rijden er geen Intercity's door een defecte trein.
De extra reistijd ligt tussen 30 en 60 minuten.
Dit duurt tot ongeveer 23:00 uur.
Sinds 9:30

Van en naar Amsterdam Centraal rijden er veel minder treinen door de weersomstandigheden.
Dit duurt tot ongeveer 00:30 uur op dinsdag 12 december 2017.
Sinds 18:35

Tussen Utrecht Centraal en Hilversum rijden er geen treinen door de weersomstandigheden.
De extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten.
Het is nog niet bekend hoe lang dit zal duren.
Sinds 17:27

Tussen Vorden en Winterswijk rijden er geen treinen door een wisselstoring.
Het is nog niet bekend hoe lang dit zal duren.
sinds 21:07

Van en naar Schiphol Airport rijden er veel minder treinen door een wisselstoring.
Het is nog niet bekend hoe lang dit zal duren.
Sinds 17:01

Tussen Utrecht Centraal en Woerden rijden er veel minder treinen door een wisselstoring.
Het is nog niet bekend hoe lang dit zal duren.
sinds 21:44

Van en naar Zaandam rijden er geen treinen door een wisselstoring.
De extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten.
Dit duurt tenminste tot 21:30 uur.
Sinds 8:29

Tussen Zwolle en Deventer rijden er geen treinen door meerdere verstoringen.
De treinen rijden weer normaal rond 22:30 uur.
sinds 17:46

19:15 uur

De treindienst is in grote delen van het land geheel ingestort door problemen met de infrastructuur. Wisselstoringen zijn strijk en zet. Het treinverkeer is nagenoeg geheel tot stilstand gekomen rond Amsterdam, Utrecht, Schiphol, Deventer , Haarlem. Deze storingen komen bovenop de storingen die wij al eerder meldden, en waarvan de meeste nog steeds actueel zijn.

Voor Beter OV benadrukt dat geruchten over problemen met de falende wisselverwarmingen van ProRail aanhouden (nog steeds komen berichten hierover bij ons binnen) en dat er geen sprake is van extreem winterweer. Er vallen inderdaad flinke sneeuwbuien, maar er viel vandaag zelden meer dan 15 centimeter sneeuw. Normaal winterweer, dus.

18:45 uur

NS en ProRail laten het volgende weten:

Dinsdag 12 december 2017 start NS volgens de normale dienstregeling op. Na de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen, halen NS en ProRail alles uit de kast om het treinverkeer normaal te laten rijden. De verwachting is dat de huidige sneeuwval vanavond aanhoudt, waarbij lokaal tot 15 cm sneeuw kan vallen. Dit kan nog wel gevolgen hebben voor de situatie op het spoor, ook morgenochtend. Vannacht wordt daarom extra personeel ingezet. NS raadt reizigers aan om morgenochtend voor vertrek de reisplanner te raadplegen, vanwege mogelijke nasleep van het winterweer.


17:45 uur

Door wisselstoringen is het treinverkeer van en naar Utrecht en het treinverkeer van en naar Amsterdam voor een groot deel stilgevallen, zo melden ooggetuigen ons.

Door het hele land zijn busdiensten gestaakt. Het lukt de wegbeheerders niet om een veilige berijdbaarheid van de busroutes te bewerkstelligen. Daarom hebben onder meer Connexxion, GVB, HTM en Arriva besloten, in desbetreffend edelen van het land het busverkeer stil te leggen. Ook de metro van Amsterdam en de trams in Den Haag ondervinden problemen.

17:00 uur

De treindienst verloopt nog steeds allesbehalve voorspoedig. Al sinds haf negen dag rijden er geen treinen van, via en naar Zaandam. Veel forensen die voor deze stremming vanuit het Noorden van Noord-Holland naar hun werk in en om Amsterdam zijn gereisd, ondervinden grote problemen bij het weer thuiskomen. Ook rijden de Intercity’s tussen Lelystad en Zwolle, waar rond half negen een trein strandde, nog steeds niet.

Verder is er tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal een verstoring in de treindienst door een wisselstoring, en rijden er sinds 3 uur vanmiddag tussen Vorden en Winterswijk geen treinen door een wisselstoring.

Al een groot deel van de dag is de treindienst tussen Amersfoort en Barneveld Zuid gehalveerd. De reisinformatie geeft net als gisteren “de weersomstandigheden” als oorzaak, maar het betreft hier de problemen met de wisselverwarming die gisteren eveneens de kop opstaken, en toen ook onder het mom van “de weersomstandigheden” het treinverkeer van, via en naar Amersfoort in zijn totaliteit lam legden. Voor Beter OV ergert zich aan dit verbloemende taalgebruik.

12:00 uur

Tussen Lelystad en Zwolle rijden al sinds half negen vanochtend geen Intercity’s wegens een defect geraakte trein. Waarom het weghalen van een kapotte trein nu al meer dan drie uur duurt, is onduidelijk. Door een defecte bovenleiding rijden er ook minder treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Noordelijke provincies zijn vanuit de Randstad per trein dus amper bereikbaar v.v.

Voor Beter OV heeft aan ProRail opheldering gevraagd over het grote aantal wisselstoringen door niet-werkende wisselverwarmingen, en over berichten die Voor Beter OV gisteren kreeg over het niet aangesloten zijn van wisselverwarmingen op de elektriciteitsvoorziening. ProRail herkent zich niet in het beeld dat op veel plaatsen de verwarmingen niet zouden werken en stelt dat er ook geen structurele oorzaak is. Er waren verschillende oorzaken voor de wisselstoringen, waaronder ook een aantal niet werkende wisselverwarmingen, aldus ProRail.

8:00 uur

Hoewel het in Nederland op dit moment nog niet sneeuwt, treden de eerste ernstige storingen in het treinverkeer al op.

Tussen Amsterdam Centraal en Zaandam rijden geen treinen door een wisselstoring. Tussen Zaandam en Uitgeest rijden nauwelijks treinen. Veel forenzen zijn gestrand. Ook tussen Amsterdam Zuid en Duivendrecht is er een verstoring in de treindienst door een wisselstoring. Gisteren werd ons al gemeld dat op station Amsterdam Zuid wisselverwarmingen niet werken. Ook rijden er door een wisselstoring de hele dag geen Intercity's tussen Utrecht en Den Haag.

06:00 uur

Voor Beter OV is zeer bezorgd over de treindienst van vandaag. Met name de door ProRail beheerde infrastructuur is onvoldoende opgewassen tegen het normale winterweer waar ons land mee te maken heeft. Het feit dat niet-functionerende wisselverwarmingen leiden tot onbruikbare wissels betekent dat de treindienst opnieuw ernstig in gevaar is. Dat deze technische misser, waardoor het station gisteren grote delen van de dag totaal gestremd was, werd in de communicatie aangeduid als “winterse omstandigheden”, terwijl het hier gewoon gaat om technisch falen.

De situatie wordt vandaag nog verergerd doordat, hoewel NS en ProRail gisteren besloten om de treindienst preventief fors uit te dunnen, geplande werkzaamheden aan het spoor niet af te blazen. Winterweer dat “extreem” wordt genoemd als het aankomt op het schrappen van treindiensten, is blijkbaar opeens niet “extreem” wanneer het gaat om het schrappen van werk aan het spoor. Het gevolg daarvan is dat op de belangrijke trajecten tussen Utrecht Centraal en Hilversum (traject Utrecht - Almere) en tussen Dieren en Zutphen (traject Arnhem - Zutphen) geen treinen kunnen rijden.

Voor Beter OV kreeg gisteren klachten over te korte treinen, terwijl volgens machinisten rangeerterreinen vol stonden met ongebruikt materieel. Dat schept weinig vertrouwen in de capaciteit van de treinen die vandaag rijden. In het weekend kunnen veel reizigers afzien van hun reis. Op een werkdag als vandaag is dat veel minder het geval.

10 december 2017

UITDUNNEN TREINDIENST BIJ NORMAAL WINTERWEER IS PANIEKVOETBAL

18:30 uur

De storingenpagina op ns.nl verzwijgt het, Teletekst 751 verzwijgt het eveneens. Maar de IC-Direct tussen Rotterdam en Breda rijdt al de hele middag niet. Dit geldt zowel voor de IC-Direct Amsterdam - Breda als voor de IC Den Haag - Rotterdam - Breda - Eindhoven. Reizigers tussen Rotterdam en Breda moeten het stellen met een Sprinter, of een latere of eerdere trein nemen en in Dordrecht alsnog overstappen op een Sprinter. Op de resterende, eveneens gehalveerde IC-Direct, tussen Amsterdam, Schiphol en Rotterdam, is al de hele dag sprake van chaotische toestanden. Honderden passagiers blijven wegens plaatsgebrek in de veel te korte treinen achter op de perrons. Voor Beter OV noemt het aanwijzen van een gehalveerde IC-Direct als alternatief voor de wegens werkzaamheden (!!!) tussen Leiden, Den Haag en Rotterdam opgeheven Intercity, waardoor de Intercity Amsterdam - Schiphol - Leiden - Den Haag - Rotterdam dus geen optie meer is, een regelrechte blunder.

Bij Voor Beter OV komen berichten binnen dat nieuw aangelegde elektrische wisselverwarmingen op onder meer het station van Amersfoort (sinds half vier vanmiddag geen treinverkeer wegens “weersomstandigheden”) niet aan staan omdat de energievoorziening voor deze wisselverwarmingen onvoldoende blijkt te zijn. Desgevraagd kon ProRail dit vandaag bevestigen noch ontkennen.

Voor Beter OV is verbaasd over het besluit van ProRail om wegens het slechte weer treindiensten te schrappen, maar werkzaamheden wel gewoon door te laten gaan. Uitloop van deze werkzaamheden brengt het treinverkeer voor morgenochtend in gevaar.


16:20 uur

Ondanks de voorbarige inkrimping van de treindienst, is het de NS en ProRail niet gelukt om de treindienst op een behoorlijke manier gaande te houden.

De actuele verstoringen op dit moment:

Veel minder treinen rond:
Almere
Amsterdam - Breukelen - Woerden - Gouda
Utrecht - Den Bosch - Eindhoven

Geen treinen rond:
Amersfoort
Nijmegen - Den Bosch
Gouda

Eerder vandaag reden er al urenlang veel minder treinen rond Roosendaal, en waren er meerdere storingen van een uur of minder, onder meer tussen Amsterdam en Haarlem.

Daarnaast blijken bij ProRail veel wisselverwarmingen niet te functioneren, waardoor het soms niet mogelijk is om om een ander defect heen te rijden of om te keren op een station.

Voor Beter OV is slecht te spreken over de prestaties op het spoor. Reizigers hebben te maken met een onnodige inkrimping van de treindienst, die enerzijds leidt tot minder treinen op trajecten waar helemaal geen storing is, en anderzijds totale stremming op belangrijke knooppuntstations niet voorkomt. Voor Beter OV benadrukt nogmaals, dat van extreem winterweer geen sprake is.

0:00 uur

Het is de NS en ProRail gelukt om de nieuwe dienstregeling vanaf dag 1 tot een schertsvertoning te maken. Dat stelt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV. Er wordt vandaag sneeuwval verwacht. Het gaat om 3 tot 8cm, in het Noorden om 7 tot 15cm. Voor Beter OV vindt dat een allesbehalve extreme hoeveelheid, en kwalificeert de preventieve inkrimping van de treindienst als disproportioneel, gemakzuchtig en laf.

ProRail toont zich niet in staat, te zorgen dat de spoorinfrastructuur vandaag naar verwachting betrouwbaar zal blijven functioneren. De NS toont zich niet in staat, te zorgen dat de treinen vandaag naar verwachting niet wegens storingen aan de treinen zullen stilvallen. Dat is dus de diep trieste stand van het spoor anno 2017, aldus de reizigersclub.

De ongunstigste sneeuwprognose is dus in het Noorden. Daar valt naar verwachting tussen de 8 en de 15 centimeter sneeuw. Een spoorstaaf is in ons land minimaal 16 centimeter hoog, dus nergens zal volgens de verwachting het spoor ondergesneeuwd raken. Arriva heeft dus besloten, de gewone treindienst te handhaven en niet preventief een beperkte dienst te gaan rijden, ook niet in het Noorden. De NS kiest echter, in nauw overleg met ProRail voor een fors uitgedunde treindienst op belangrijke routes.

Er rijden fors minder treinen op de trajecten Den Haag - Utrecht, Dordrecht - Breda, Schiphol - Utrecht - Nijmegen, Utrecht - Almere, Lelystad - Schiphol - Leiden en Amsterdam - Hoofddorp. Maar zelfs de paradepaardjes worden niet gespaard. Op de HSL wordt de treindienst tussen Amsterdam, Schiphol en Rotterdam gehalveerd tot een beschamende halfuursdienst (waarbij wegens plaatsgebrek in de resterende treinen reizigers op de perrons zullen achterblijven, des te meer omdat de IC-Direct nu is aangewezen als vervanging voor de Intercity tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, die tussen Den Haag en Rotterdam niet rijdt wegens werkzaamheden die wél doorgaan) en zelfs het paradepaardje van de NS, de door Voor Beter OV met “Bluftrein” aangeduide treindienst tussen Amsterdam en Eindhoven is danig ingekrompen. Dat “elke tien minuten een trein” is dus vanaf dag 1 niet waar gemaakt.

Indien er vele tientallen centimeters sneeuw worden verwacht, waarvan de gevolgen nog worden verergerd door ongunstige windomstandigheden, dan is Voor Beter OV nog wel bereid om te erkennen dat er van bijzondere weersomstandigheden sprake is. Het weer dat voor vandaag wordt verwacht, echter, is doorgewoon winterweer. Een klimatologische omstandigheid waar het spoor gewoon goed tegen moet kunnen, zonder dat meteen een angsthazendienstregeling uit de kast wordt getrokken.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Als ik Van Boxtel of Eringa zou heten, zou ik er beslist van wakker liggen, wanneer het door mij gespeelde dienstregelingstechnische paniekvoetbal sectorbreed meesmuilend met de term ‘angsthazendienstregeling’ wordt aangeduid. Hoe dan ook, de reiziger staat extra lang te blauwbekken op het perron.”


7 december 2017

PRORAIL MOET FLATERS ZWOLLE - KAMPEN CREATIEF OPLOSSEN


Nadat gisteren het falen van ProRail aan het licht kwam, waardoor station Zwolle Stadshagen vooralsnog niet kan worden bediend (zie het bericht hieronder), stelde Voor Beter OV de inzet van een pendeltrein tussen Zwolle “Centraal Station” en Zwolle Stadshagen voor.

Spoorbeveiligingsspecialisten berichtten ons dat het veranderen van de rijrichting van een trein beveiligingstechnisch niet zomaar gaat. Sommigen nemen zelfs het woord “onmogelijk” in de mond.

We moeten, kunnen en zullen ons er niet bij neerleggen dat je anno 2017 bij een totaal vernieuwd baanvak niet op een tussengelegen station kan keren als dat nodig is. ProRail kan niet zomaar "veiligheid, dus gaat niet" roepen, want dat zal terecht worden opgevat als een weigering om aan een tijdelijke oplossing mee te werken. Die positie kan ProRail zich, als eerstverantwoordelijke voor het fiasco, niet veroorloven. ProRail gaat wat ons betreft dus vandaag nog een regiment sein- en veiligheidsspecialisten optrommelen die de taak hebben ook out-of-the-box te denken, niet bij voorbaat nee te zeggen en een pragmatische en voldoende veilige tussenoplossing te vinden.

Daarnaast dient ProRail-baas Pier Eringa natuurlijk de onderste steen boven te krijgen met betrekking tot dit schandalige fiasco. Daarbij dient zeer beslist ook te worden uitgezocht of het hier gaat om een rommelende aannemer of om falend opdrachtgeverschap van ProRail.

6 december 2017

NIET OPMERKEN BODEMPROBLEMEN KAMPERLIJN VERBIJSTEREND

Voor Beter OV is verbijsterd door het bericht dat de bodemgesteldheid onder (de fundering van) de Kamperlijn -dat is de oude spoorlijn tussen Zwolle en IJsselmuiden- niet in beeld is gebracht. Het nieuwe station Zwolle Stadshagen kan niet worden bediend doordat langzamer moet worden gereden, en er volgens ProRail dus geen tijd is om op dit station te stoppen.

De vernieuwing van de Kamperlijn is sowieso een brevet van onvermogen voor ProRail. Bij de totale vernieuwing van dit spoortraject heeft ProRail nagelaten de bekabeling te vernieuwen. De mededeling van ProRail “De spoorbaan is afgelopen zomer door ProRail compleet vernieuwd“ is dus niet juist. Sinds de heropening van de spoorlijn wordt deze geteisterd door storingen en buitendienststellingen voor noodreparaties. Daar komt nu dus bij, dat er geen behoorlijk onderzoek naar de bodemgesteldheid is verricht.

Voor Beter OV vraagt ProRail om maatregelen om een soortgelijk fiasco in de toekomst te voorkomen. Ook dient het station Zwolle Stadshagen zo spoedig mogelijk in gebruik te worden genomen, desnoods tijdelijk door middel van de inzet van een door ProRail te betalen extra pendeltrein tussen Stadshagen en Zwolle “Centraal Station”.

(Pendeltrein? Hoe dan? De "gewone trein" rijdt tussen Zwolle en Kampen, de pendel rijdt na vertrek uit Zwolle van de "gewone trein" naar Stadshagen, keert daar, en is voor aankomst van de "gewone" trein weer terug in Zwolle. Dan heeft Stadshagen in ieder geval aansluiting op knoop Zwolle.)


VERZWIJGEN TOESLAGVRIJSTELLING IC-DIRECT IS BEWUSTE KEUZE NS

In reactie op ons bericht van 4 december (zie hieronder) laat de NS het volgende weten:

De toeslagperiode gaat aanstaande zondag in. De wijzigingen op NS.nl en de kaartautomaten staan gepland om deze week doorgevoerd te worden. Dat willen we niet te vroeg doen, omdat dit ook verwarring kan scheppen voor reizigers.
Mocht een reiziger nu al toevallig een toeslagkaartje hebben gekocht via de website voor de toeslagvrije periode, dan kunnen die reizigers hun geld terug krijgen. In de praktijk kopen reizigers via NS.nl niet zo vroeg een kaartje.


Voor Beter OV is niet onder de indruk van het verweer van de NS. Wanneer een passagier reisinformatie opvraagt voor een reis op uiterlijk 9 december, dient de toeslag voor de IC-Direct tussen Schiphol en Rotterdam te worden getoond; wanneer een passagier reisinformatie opvraagt voor een reis op 10 december of later, dient voor de treinen die toeslagvrij zijn, de toeslag dus niet te worden getoond. Evenzeer geldt dit voor de boekingsmodule op de site van de NS, desnoods door een duidelijke mededeling dat treinen buiten de spits (met duidelijk vermelding van de tijdvakken) toeslagvrij zijn. Ingewikkelder is dat niet.

De stelling “In de praktijk kopen reizigers via NS.nl niet zo vroeg een kaartje” is voor Voor Beter OV niet te checken. Maar die boekingsmodue zit op de site, en dient dus gewoon te kloppen. Van een vervoerder mag worden verwacht dat de reis- en tariefinformatie up-to-date is. Dat is in het geheel geen buitensporige wens. Dat de NS daar anders over denkt, is bedroevend en een serieuze vervoermaatschappij onwaardig.


4 december 2017

NS LIEGT OVER TARIEVEN IC-DIRECT

De NS liegt op zijn website over de prijs van een ritje met de IC-direct tussen Schiphol en Rotterdam. Volgens de website dient ook na 10 december de hele dag een toeslag te worden betaald. Maar naar aanleiding van een opgelegde sanctie wegens wanprestatie, is afgesproken dat de IC-Direct buiten de spitsen toeslagvrij is.

Maar niet volgens de website van de NS, dus. En zelfs niet volgens de verkoopmodule op die ste.

Zelfs nadat de NS met veel bravoure qua treindiensten via de HSL een stijgende lijn aankondigde, blijft het bedrijf gewoon doormodderen. Dat het je als spoorbedrijf niet eens lukt om je reizigers correct te informeren over de tarieven, dat vindt Voor Beter OV een regelrechte aanfluiting.KAPOT PUNTSTUK IS OORZAAK TREINVERMINDERING ROND SCHIPHOL

Al de hele dag rijden er minder treinen tussen Sloterdijk, Schiphol en Leiden. De website van de NS meldt dat de vermindering rond 10 uur vanavond voorbij is, maar dat is een vertekening van de werkelijkheid. Het defect is dan niet hersteld, maar vanaf 10 uur rijden er sowieso minder treinen tussen Sloterdijk, Schiphol en Leiden.

ProRail heeft ons inmiddels laten weten dat het hier gaat om een defect aan het spoor. Een gescheurd puntstuk (een belangrijk onderdeel aan een wissel) is de boosdoener. Vandaag wordt daar langzaam overheen gereden, waardoor het aantal treinen dat kan worden verwerkt dus afneemt. Vannacht wordt het puntstuk vervangen, dus morgen is de treindienst naar verwachting weer normaal, aldus ProRail.

27 november 2017

PRORAIL STELT "ZEER GRONDIG ONDERZOEK" IN NAAR INFRAPROBLEMEN ROND GOUDA

Heel veel treinpassagiers zijn vandaag gedupeerd door grote problemen aan het spoor rond Gouda. Onder auspiciën van ProRail uitgevoerde werkzaamheden aldaar zijn dit weekend totaal mislukt. Ook het provisorisch beschikbaar maken van twee van de vijf beschikbare sporen is niet gelukt.

Daardoor reden tot en met de middagspits geen treinen tussen Woerden en Gouda (en dus geen Intercity’s tussen Utrecht en Den Haag/Rotterdam), en ook tussen Gouda en Den Haag/Rotterdam reden nauwelijks Sprinters. Hoewel dit weekend al duidelijk werd dat de werkzaamheden qua tijdig gereedkomen in groot gevaar verkeerden, bleken vanmorgen amper vervangende bussen beschikbaar te zijn. Omroepberichten op de stations waren evenmin in orde, en zaaiden verwarring onder reizigers.

Voor Beter OV heeft ProRail om opheldering gevraagd over de achtergronden. Topman Pier Eringa heeft een zeer grondig onderzoek naar de gebeurtenissen aangekondigd, en verwacht over enkele dagen meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de aanleiding, de afhandeling en de geleerde lessen.

25 oktober 2017

NS BIEDT EXCUSES AAN NA ONTERECHT DE TREIN UITZETTEN JONGETJE

Naar aanleiding van de maandagochtendcolumn van 23 oktober bericht de NS ons het volgende.

Het is inderdaad allesbehalve goed verlopen rond de reis van Tigo. Hij had gewoon een geldig reisrecht op zijn OV-chipkaart staan. Het is in ieder geval duidelijk dat Tigo terwijl hij over een reisrecht beschikte dus onterecht de trein is uitgezet. Tigo en zijn moeder hebben allebei excuses aangeboden gekregen, en ze hebben allebei ook een Dagkaart Eerste Klas toegestuurd gekregen.

De NS zoekt uit, waarom de afhandeling van de klacht van Tigo’s moeder veel te lang heeft geduurd en niet is opgeschaald, en waarom de zaak pas in een stroomversnelling raakt nadat Voor Beter OV hier aandacht voor vroeg. Daarnaast zal de NS conducteurs opnieuw wijzen op het feit dat naast een Kids Vrij, ook andere reisrechten op een OV-chipkaart kunnen staan.

De NS neemt de suggestie van Voor Beter OV om te onderzoeken of leeftijdsgebonden reisrechten en de op de OV-chipkaart bekende geboortedatum met elkaar kunnen worden verbonden, zodat leeftijdsgebonden reisrechten van de kaart af gaan wanneer de kaarthouder qua geboortedatum geen recht (meer) heeft op dat (korting)product.

Tigo’s moeder laat in een reactie het volgende weten:

De NS heeft na alle media-aandacht inderdaad met spoed contact met mij opgenomen. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik graag een publiek excuus voor de situatie wil, dus niet voor ons persoonlijk, maar aan de reiziger in het algemeen. Het gaat mij niet alleen om Tigo, het gaat mij er om dat kinderen veilig met de trein kunnen reizen en dat ouders daar dus op kunnen vertrouwen. Veiligheid voor kinderen is van groot belang.

De NS suggereert vandaag nog steeds dat er een Kids Vrij-abonnement op Tigo’s kaart stond, maar dat is niet het geval. Daarnaast reageren ze in geen geval op mijn punt dat je kinderen onder geen beding de trein uit kunt zetten. Ik ben daarom nog steeds erg boos over de manier waarop de NS met de zaak om is gegaan, en de dagkaarten heb ik geweigerd. Die voelen als een beledigende manier van afkoping voor mij.


Voor Beter OV vindt het jammer dat het allemaal zo lelijk uit de hand is gelopen, maar is blij dat de NS de kwestie nu wél goed heeft opgepakt in die zin dat rijdend personeel wordt geherinstueerd en dat wordt gekeken naar koppeling van geboortedatum en reisrecht op de OV-chipkaart, en dat de NS ook naar Tigo en zijn moeder ruiterlijk heeft erkend dat e.e.a. niet goed is gegaan. Wij verlangen nog wel uitsluitsel over de vraag of een technische oorzaak (melding van een verkeerd reisproduct op de kaart) dan wel een fout van de conductrice de reden was dat verondersteld werd dat Tigo geen geldig vervoersrecht op zijn OV-chipkaart had. Daarnaast dringen wij er op aan dat Translink zich over het verbinden van leeftijd en leeftijdsgebonden reisrecht op de OV-chipkaart buigt, aangezien dit soort reisrechten ook bij andere vervoerders (trein, maar ook stads- en streekvervoer) aan de orde kunnen zijn.

19 oktober 2017

KWALITEIT SPOOR ZWOLLE-KAMPEN BELABBERD NA RENOVATIE PRORAIL

Het gaat sinds ProRail het traject geheel vernieuwde niet goed met de spoorlijn Zwolle - Kampen. Reizigers op dit traject moesten zich gedurende de zomer behelpen met een vervangende busdienst en worden nu geteisterd door stremmingen ten gevolge van allerlei storingen. Dat zou bij een totaal vernieuwd baanvak niet zo mogen zijn, vindt Voor Beter OV.

Een overzicht van storingen (waarbij het treinverkeer op het gehele traject stil viel, wat ook logisch is, gezien het feit dat deze lijn slechts twee stations kent, en waarbij zaken die buiten de schuld van ProRail vallen uiteraard zijn weggelaten):

6 sep sein- en wisselstoring ochtendspits
9 sep seinstoring na middagspits
12 sep wisselstoring ochtendspits
24 sep seinstoring na middagspits
26 sep seinstoring ochtendspits
26 sep opnieuw seinstoring ochtend
30 sep seinstoring middag
19 okt overwegstoring gehele dag


Kortom, sinds de heringebruikname geen fraai beeld. Temeer daar de reizigers het deze zomer maandenlang zonder treindienst moesten stellen wegens de algehele vernieuwing. Dan mag je als beloning voor de hinder verwachten dat de infra het daarna vlekkeloos doet!

Voor Beter OV heeft aan ProRail gevraagd naar de achtergronden van deze slechte kwaliteit en naar mogelijkheden om na een volgende spoorvernieuwing in den lande de beschikbaarheid beter te waarborgen.

4 oktober 2017

NS DIENT RESERVETREIN IN DEN HELDER KLAAR TE ZETTEN,
ZEKER BIJ STORMDIENSTREGELING


Vandaag, donderdag 5 oktober, wordt er storm verwacht met het zwaartepunt in het noordwesten van het land. Daarom heeft de NS ons laten weten dat er tot 2 uur ’s middags minder Intercity’s zullen rijden tussen Den Helder en Zaandam. “Op het traject Den Helder – Zaandam rijden twee in plaats van vier Intercity’s per uur van aanvang dienst tot 14 uur ’s middags,” aldus de NS. Dat doet de NS “om zo betrouwbaar mogelijk te kunnen rijden: er ontstaat meer ruimte om eventuele problemen op het spoor snel op te lossen. Sprinters rijden hier volgens de dienstregeling.”

ProRail laat ons weten dat er storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand worden gehouden.

Voor Beter OV heeft er bij de NS op aangedrongen dat er de hele dag een reservetrein te Den Helder klaarstaat om vertragingen op te vangen, zodat de reservetrein volgens dienstregeling vanaf Den Helder kan vertrekken, en de trein naar Den Helder bij vertraging niet voortijdig hoeft om te keren om tijdig de terugreis te aanvaarden, bij voorbeeld te Schagen of Anna Pauwlona, en de reizigers in de kou te laten staan.

3 oktober 2017

WIJ DAGEN NS UIT OVER SUCCES NIEUWE INTERCITY ICNG

De NS presenteerde vandaag een mock-up van de nieuwe Intercitytrein, de Intercity Nieuwe Generatie, afgekort tot ICNG. Voor Beter OV plaatste kanttekeningen bij dit feestelijke moment.

Allereerst zijn deze treinen veel te laat besteld. Heden ten dage passen passagiers amper in de veel te korte treinen, terwijl de NS meer dan honderd rijtuigen aan de binnenlandse dienst heeft onttrokken ten behoeve van het Fyra-avontuur, nadat de Italiaanse V250-treinen werden afgekeurd.

Daarnaast is het de bedoeling van de ICNG zowel op gewone trajecten als op de HSL kan rijden, om een integratie tussen beide systemen te bewerkstelligen. Met de eveneens fabrieksnieuwe TRAXX-locomotieven is dit in technische zin een fiasco geworden. Zowel de IC-Direct als de treindienst Den Haag - Rotterdam - HSL - Breda - Eindhoven wordt geplaagd door een schandalig hoog aantal storingen, uitval en vertragingen. Er is vooralsnog geen enkele reden om aan te nemen dat de NS dit probleem met de ICNG wél zal weten op te lossen. De NS stelt dat dit beslist gaat lukken, maar gezien het track record dat de NS heeft in het wegwuiven van de technische problemen met de V250 (zelfs toen de onderdelen letterlijk van de treinen vielen werd ontkend dat het mis dreigde te gaan) en de TRAXX (“U kunt op ons rekenen”, schreef de NS tegen beter weten aan de toenmalige bewindspersonen) is er weinig aanleiding om de NS dit keer wél te geloven.

Het is nu aan de NS om de uitdaging aan te gaan en ons ongelijk te bewijzen. Dat kan slechts op één manier: door een tijdige en vlekkeloze instroom van de ICNG. We zullen zien.


KRITISCHE VRAGEN OVER CHAOS TREINDIENST ROND UTRECHT

Voor Beter OV is niet tevreden over de urenlange ontregeling van het treinverkeer van en naar Utrecht na een korte stroomstoring. Een deel van Utrecht zat korte tijd zonder stroom, waardoor ook de verbinding Utrecht richting Vleuten en Utrecht richting Maarssen even zonder stroom voor de bovenleiding zaten.

Twee zaken zijn verbazingwekkend.

Ten eerste: hoe kon het gebeuren dat ook de treindiensten in de richtingen Hilversum, Amersfoort, Ede en Den Bosch stil vielen, en het station van Utrecht “verstopt raakte”? Voor en na de grootschalige wisselverwijdering is door ProRail steeds gesteld dat Utrecht niet alleen een “doorstroomstation” zou worden, maar dat bij calamiteiten treinen ook op het station zouden kunnen omkeren. De gevreesde inktvlekwerking zou door het invoeren van corridors bij calamiteiten niet meer optreden, heette het.

Ten tweede: hoe kon het, dat na een korte stroomstoring van minder dan een half uur, de treindienst urenlang in het ongerede raakte? Anno 2017 moet het mogelijk zijn, treindiensten en personeelsdiensten snel te herplannen om de treindienst weer vlot op gang te krijgen.

Voor Beter OV heeft over deze zaken kritische vragen gesteld aan ProRail aan NS.

2 oktober 2017

NASLEEP STROOMSTORING UTRECHT


Utrecht is vanmorgen getroffen door een kortdurende stroomstoring, die ook de gevolgen had voor ProRail en NS. Na deze korte stroomstoring, van zo’n tien minuten, was het treinverkeer urenlang in het ongerede. Te lang dus. Voor Beter OV heeft bij ProRail om opheldering gevraagd.

5 augustus 2017

MELDPUNT PUINHOOP VERVANGEND BUSVERVOER NS

Voor Beter OV heeft een meldpunt geopend, waar reizigers hun ontevredenheid over de vervangende busdienst tussen Eindhoven en Boxtel kunnen doorgeven. De NS heeft blijkbaar veel te weinig bussen besteld, waardoor de wachttijd al de gehele dag meer dan een uur bedraagt en de bussen uitpuilen.

Geef uw melding aan ons door: stuur een mail naar info@voorbeterov.nl. Voor Beter OV zal de klachten bundelen en doorzenden aan NS-directeur Van Boxtel en staatssecretaris Dijksma.

25 juli 2017

VERBAZING OVER OPHEFFEN INTERCITY ROTTERDAM - DORDRECHT

Voor Beter OV heeft begrip voor de keuze om de sporen op de Moerdijkbrug gedurende één lange buitendienststelling te vervangen, en heeft in overleg hierover deze optie ook omarmd. Daarbij is uitgegaan van een zo goed mogelijke dienstverlening tijdens de stremming.

Nu blijkt dat de Intercity die tussen Dordrecht en Roosendaal dus niet kan rijden, ook is opgeheven tussen Rotterdam en Dordrecht. Met deze maatregel is Voor Beter OV het oneens.


5 juli 2017

NASLEEP STORING DEN HAAG

Heel veel treinreizigers, in een gebied dat zich uitstrekte van Lelystad tot Dordrecht, ondervonden ernstige hinder van (de nasleep van) een storing bij ProRail in de regio Den Haag.

Voor Beter OV vroeg ProRail-topman Eringa en NS-topman Van Boxtel om een toelichting op een aantal gesignaleerde tekortkomingen.

Geachte heren Eringa en Van Boxtel,

Het was gisteren een slechte dag voor treinreizigers in grote delen van de Randstad. Aanleiding was een stroomstoring, 's morgens bij ProRail op Den Haag Centraal; de nasleep was grootschalig en langdurig.

Er leven bij ons vragen aan ProRail en NS. Zoals:
* Tot in de wijde omgeving werden treinserie geschrapt, zelfs voorbij aangrenzende knooppuntstations zoals Schiphol/Hoofddorp en Rotterdam. Waarom werd bijvoorbeeld de IC Lelystad - Dordrecht geheel (!!!) opgeheven?
* Waarom verliep de opstart zo slecht dat zelfs 's avonds tegen 8 uur nog steeds werd omgeroepen dat er fors minder treinen rond Den Haag reden?
* Er werd bij ons geklaagd over onvoldoende vervangende bussen en slechte reisinformatie. Zo werden reizigers op bijvoorbeeld de stations van Leiden en Nieuw Vennep door de omroep verwezen naar de tram.
* Er was onduidelijkheid of de IC-Direct toeslagvrij was: stationsomroep meldde dat de dienst toeslagvrij was, de treinaanwijzers op de perrons meldden dat toeslag verplicht was. Wij verzoeken hierbij de NS, de toch betaalde toeslagen aan de reizigers terug te betalen.
* De reisinfo op ns.nl en Teletekst vermeldde "geen treinen van en naar Den Haag Centraal", terwijl ook de treindienst op de oude lijn (dus Laan van NOI-HS) gestremd was door de storing.

Graag zien wij u beider reactie op deze vragen en opmerkingen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter29 juni 2017

BOETE VAN KARTELPOLTIE ACM VOOR NS WEGENS LIMBURG

De ACM heeft de NS een boete opgelegd van 41 miljoen euro wegens wangedrag rond de beruchte aanbesteding in Limburg. Naast de fraude rond het vergaren van informatie van concurrent Veolia, heeft de NS ook zijn economische machtspositie misbruikt, aldus de ACM.

Voor Beter OV vindt het ingrijpen van de ACM terecht. Ook is Voor Beter OV het eens met het reeds genomen besluit van de aandeelhouder van de NS, minister Dijsselbloem, om de NS in de toekomst niet meer te laten meebieden op regionale spoorconcessies.

Dat de NS heeft aangekondigd de ACM te verzoeken de boete in te trekken of te matigen, ziet Voor Beter OV als een wanhoopsdaad. De boete is weliswaar aan de hoge kant, maar voldoet aan de wettelijke normen.

Met het optreden van de ACM wordt paal en perk gesteld aan oneigenlijke machtsspelletjes, en dat is goed voor het tegengaan hiervan door zowel NS als andere vervoerders die eigendom zijn van kapitaalkrachtige moederbedrijven. Een goed gereguleerde markt is uiteindelijk in het belang van de reiziger.

21 juni 2017

REIZIGERS GAAN EROP ACHTERUIT BIJ TIENMINUTENPROEF NS EN PRORAIL


Voor Beter OV springt nog geen gat in de lucht over de door NS en ProRail aangekondigde woensdagse proef met een tienminutendienst voor Intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven.

Wanneer je zes in plaats van vier treinen per uur rijdt, zou de capaciteit (bij gelijke treinlengte) met 50% moeten toenemen. Er wordt gesproken van 15 % (overigens niet tijdens de proef, maar vanaf de nieuwe dienstregeling). De treinen rijden dus wel vaker, maar zijn ook korter dan thans.

Die 15% meer capaciteit die ons vanaf december wordt beloofd, komt dus door een toename van beschikbare treinen, maar staat los van de hogere frequentie. De vraag is, waar die extra treinen vanaf december dan opeens vandaan komen. Nog verdere kaalslag op andere trajecten waar treinen nu ook al uitpuilen?

De dienstregeling op het spoor is gebaseerd op hele uren, halve uren en kwartieren. Door daar tussendoor te gaan rijden met een tienminutendienst, krijg je problemen met aansluitingen. Sterker nog: alle Intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven beginnen/eindigen in Den Helder of Alkmaar. Tussen Alkmaar en Amsterdam rijden deze (ook tijdens de proef) een kwartierdienst. Die kan dus niet naadloos op de tienminutendienst tussen Amsterdam en Eindhoven passen. Dat betekent dat treinen regelmatig in Amsterdam vijf minuten stil moeten staan, wat reizigers dus meer tijd kost. Ook de aansluiting van de tienminutentrein te Utrecht op de kwartierdienst richting Arnhem gaat niet meer naadloos lukken.

Dat hele tienminutengedoe is ingegeven door politieke eisen en beloften. Met deze proef maakt de NS goede sier in de richting van zijn Haags-politieke opdrachtgever. Maar de reiziger schiet er uiteindelijk niets mee op. In tegendeel: veel passagiers zullen aanmerkelijk langer onderweg zijn of vanaf december elders in het land worden vervoerd in treinen die nóg drukker zijn..

Een eerdere tienminutenproef met Sprinters en Intercity’s tussen Utrecht en Den Bosch mislukte een aantal jaren geleden jammerlijk. Het regende klachten van reizigers, maar de NS heeft steeds geweigerd, de uitkomsten van die proef te openbaren.

16 juni 2017

OPROEP: WEES AARDIG TEGEN NS-MEDEWERKERS DIE MAANDAG WÉL AAN HET WERK GAAN

Voor Beter OV is zeer ongelukkig met de staking die een deel van het NS-personeel maandagochtend wil houden. De staking richt zich tegen de treinpassagiers die aan het meningsverschil tussen FNV en NS part noch deel hebben.

De FNV loopt te hoop tegen een aantal strategische keuzes die de NS in opdracht van grootaandeelhouder Dijsselbloem heeft moeten maken. Niet de vakbonden gaan over deze keuzes, maar de Ondernemingsraad van de NS. Daarnaast is de werkgelegenheid van het personeel niet in het geding: de NS is een van de weinige werkgevers in ons land die het voltallige personeel een langjarige werkgarantie biedt.

De door de FNV aangekondigde werkonderbreking in de regio’s Den Haag en Zwolle wordt door de andere spoorwegvakbonden niet gesteund, en dat is niet zomaar.

Voor Beter OV roept passagiers die terecht kwaad zijn over de hinder die ze overkomt op om hun onvrede maandag niet te botvieren op machinisten en conducteurs die wél aan het werk zijn. NS-personeel dat de reiziger op 1, 2 en 3 zet, moet niet worden afgerekend op het gedrag van stakende collega’s die zichzelf op 1, 2 en 3 zetten.

4 juni 2017

NS BLUNDERT OPNIEUW MET REISINFORMATIE BIJ WERKZAAMHEDEN


Voor de zoveelste keer is het de NS gelukt, te vergeten de gevolgen van spoorwerkzaamheden op de treindienst tussen Amersfoort Schothorst en Amersfoort te vermelden. De website van de NS en pagina 751 van Teletekst melden dat er vandaag geen treinen tussen Hilversum en Amersfoort rijden. Dat is onjuist.

De mededeling zou moeten luiden dat er gene treinen tussen Hilversum en Amersfoort rijden, en minder treinen tussen Amersfoort en Amersfoort-Schothorst. Passagiers die zich nu omstreeks het hele uur op Schothorst vervoegen om een Intercity richting Amersfoort (en overstappen in de richting Utrecht) te nemen, komen van ene joude kermis thuis. Hun trein rijdt niet, en het wachten op de eerstvolgende Sprinter betekent ongeplande vertraging door het missen van aansluitingen.

Voor Beter OV heeft meermalen bij de NS aan de bel getrokken over het vergeten van de gevolgen van spoorwerk voor de treindienst van en naar Intercitystation Amersfoort Schothorst. Tevergeefs, blijkbaar. Treinreizigers van en naar Schothorst zijn voor de NS blijkbaan van geen enkel belang; in communicatief opzicht is Schothorst in ieder geval het Jutland van ons spoorwegnet.

30 mei 2017

OVERWEGBOTSING IS POGING TOT DOODSLAG

Vandaag zorgde opnieuw een vrachtwagen met motorpech voor een ernstig ongeval op een spoorwegovergang, en opnieuw ontstond een levensgevaarlijke situatie. Door de schade is het treinverkeer tussen Deurne en Venlo minimaal vandaag de hele dag gestremd. De Maatschappij Voor Beter OV is zeer bezorgd over het hand over hand toenemende aantal incidenten met vrachtauto’s, diepladers, hoogwerkers, graafmachines enzovoort op overwegen.

In alle gevallen gaat het om voertuigen die wegens gebrekkig onderhoud op overwegen stilvallen, om voertuigen die niet eens zelfstandig op de openbare weg mochten rijden of om levensgevaarlijke gedragingen van chauffeurs. Dit volkomen maling hebben aan de veiligheid van anderen (de chauffeurs maken zich telkens uit de voeten, zodat hun leven niet in gevaar is, maar dat voor spoorwegpersoneel en reizigers wel) is onaanvaardbaar, vindt de reizigersclub.

Chauffeurs die zich met ondeugdelijke voertuigen op overwegen begeven of anderszins gevaarlijke capriolen uithalen, dienen standaard te worden vervolgd wegens poging tot doodslag (of een nauwkeuriger juridisch ingevuld strafbaar feit, iets met voorwaardelijke opzet) en overtreding van de spoorwegwetgeving wegens het hinderen van het treinverkeer. Voor Beter OV zal deze week nog aangifte doen tegen een aantal bestuurders van voertuigen die betrokken waren bij ongevallen op overwegen.

1 mei 2017

VERBIED GEVAARLIJKE VOERTUIGEN OP SPOORWEGOVERGANGEN

De Maatschappij Voor Beter OV wil een verbod voor bijzondere, zware voertuigen zoals hoogwerkers, hijskranen, diepladers en bulldozers op overwegen. De reizigersorganisatie schrijft dit in een brief aan verkeersminister Schultz van Haegen naar aanleiding van ernstige incidenten op overwegen waarbij grote schade werd aangericht, een dodelijk slachtoffer viel te betreuren en de veiligheid van treinpassagiers ernstig in gevaar kwam.

Voor Beter OV schrijft onder meer aan de minister: “Waar het gaat over de risico’s van bijzondere voertuigen op spoorwegovergangen, werden wij de afgelopen week met de neus op de feiten gedrukt. Twee ernstige incidenten, en bepaald niet voor het eerst. Nog vers in ons geheugen, immers, ligt een incident van februari 2016, waarbij een treinmachinist om het leven kwam toen een hoogwerker (die niet eens op de openbare weg had mogen rijden en ook niet beschikte over een ontheffing) op een overweg in Dalfsen de weg versperde voor een naderende reizigerstrein. Het is meer geluk dan wijsheid dat er bij de twee incidenten van de afgelopen week geen ernstige persoonlijke ongevallen zijn gebeurd.

De ongevallen van de afgelopen week:

In Deurne versperde een graafmachine die door motorpech wegens gebrekkig onderhoud was stilgevallen een overweg, waardoor een botsing met een naderende goederentrein onvermijdelijk was. De schade was zeer groot, en puur door het gelukkige feit dat er op het spoor in de andere richting geen trein naderde die op de ravage inreed, waren er geen gewonde of overleden reizigers of spoorwegpersoneel.

In Wouw voerde een dieplader -volgens ooggetuigen- een illegale handeling uit, door tegen de plaatselijk geldende afspraken op de overweg te ‘steken’, waarna bij nadering van een reizigerstrein de chauffeur van de dieplader zichzelf in veiligheid bracht, en de inzittenden van de reizigerstrein aan levensgevaar blootstelde. Bij de ontsporing die op de botsing volgde, kwam de reizigerstrein tot stilstand binnen het zogeheten Profiel van Vrije Ruimte (PVR) van het andere spoor. Ook hier was het puur geluk dat vanuit de andere richting geen trein naderde, anders waren er bij dit incident zeer waarschijnlijk zwaargewonden en mogelijk zelfs doden gevallen.”

De vakbekwaamheid en het veiligheidsinzicht van bestuurders van bijzondere voertuigen voldoen lang niet altijd aan de verwachtingen, de schade en het gevaar bij ongevallen met dit soort voertuigen zijn zeer groot en deze voertuigen zijn in verhouding veel vaker bij ongevallen op overwegen betrokken dan “gewone” auto’s en vrachtwagens, aldus de reizigersorganisatie. Daarom is het onverantwoord om bijzondere voertuigen nog langer toe te laten op gelijkvloerse spoorwegovergangen, en wordt aan minister Schultz van Haegen gevraagd, hier een einde aan te maken. Doordat er de afgelopen decennia veel gelijkvloerse spoorwegovergangen zijn vervangen door tunnels of viaducten, valt de hinder door het moeten omrijden met gevaarlijke voertuigen erg mee.


De brief aan de minister leest u onderstaand:

Aan de minister van IenM
Mevrouw Melanie Schultz van Haegen

BETREFT VERZOEK RIJVERBOD BIJZONDERE VOERTUIGEN OP SPOORWEGOVERGANGEN

Amsterdam, 1 mei 2017

Zeer geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Waar het gaat over de risico’s van bijzondere voertuigen op spoorwegovergangen, werden wij de afgelopen week met de neus op de feiten gedrukt. Twee ernstige incidenten, en bepaald niet voor het eerst. Nog vers in ons geheugen, immers, ligt een incident van februari 2016, waarbij een treinmachinist om het leven kwam toen een hoogwerker (die niet eens op de openbare weg had mogen rijden en ook niet beschikte over een ontheffing) op een overweg in Dalfsen de weg versperde voor een naderende reizigerstrein. Het is meer geluk dan wijsheid dat er bij de twee incidenten van de afgelopen week geen ernstige persoonlijke ongevallen zijn gebeurd.

De ongevallen van de afgelopen week:
In Deurne versperde een graafmachine die door motorpech wegens gebrekkig onderhoud was stilgevallen een overweg, waardoor een botsing met een naderende goederentrein onvermijdelijk was. De schade was zeer groot, en puur door het gelukkige feit dat er op het spoor in de andere richting geen trein naderde die op de ravage inreed, waren er geen gewonde of overleden reizigers of spoorwegpersoneel.
In Wouw voerde een dieplader -volgens ooggetuigen- een illegale handeling uit, door tegen de plaatselijk geldende afspraken op de overweg te ‘steken’, waarna bij nadering van een reizigerstrein de chauffeur van de dieplader zichzelf in veiligheid bracht, en de inzittenden van de reizigerstrein aan levensgevaar blootstelde. Bij de ontsporing die op de botsing volgde, kwam de reizigerstrein tot stilstand binnen het zogeheten Profiel van Vrije Ruimte (PVR) van het andere spoor. Ook hier was het puur geluk dat vanuit de andere richting geen trein naderde, anders waren er bij dit incident zeer waarschijnlijk zwaargewonden en mogelijk zelfs doden gevallen.

Ons valt een aantal zaken op.
I    De veronderstelling dat de bestuurders van bijzondere voertuigen, zoals hoogwerkers, graafmachines en diepladers door de grote verantwoordelijkheid die zij hebben extra vakbekwaam en veiligheidsbewust zouden zijn, rust dus op drijfzand.
II    De veiligheidsrisico’s en schade die ontstaan door een overwegbotsing met een zeer groot of zwaar voertuig zijn veel groter dan doorgaans bij een incident met een personenauto het geval is.
III    Er rijden vele miljoenen personenauto’s in ons land. Daarmee vergeleken is het aantal diepladers, hoogwerkers, hijskranen, graafmachines, opleggercombinaties enzovoort in ons land zeer gering. Niettemin veroorzaakt deze kleine groep voertuigen relatief veel ongevallen op spoorwegovergangen.
Samengevat: de vakbekwaamheid en het veiligheidsinzicht van bestuurders van bijzondere voertuigen voldoen niet aan de verwachtingen, de schade en het gevaar bij ongevallen met dit soort voertuigen zijn zeer groot en deze voertuigen zijn in verhouding veel vaker bij ongevallen op overwegen betrokken dan “gewone” auto’s en vrachtwagens.

De “bijzondere voertuigen” vormen dus een ernstig gevaar voor de spoorwegveiligheid. Dit valt niet goed uit te leggen. Het spoorwegsysteem in ons land moet intern voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen (zoals het verbod op “voorlangs kruisen”, om het theoretische risico dat twee treinen elkaar op hetzelfde wissel kunnen tegenkomen uit te sluiten), maar anderzijds vindt men het doodnormaal dat op overwegen feitelijk hetzelfde aan de orde van de dag is. Grote, zware en langzame voertuigen kruisen keer op keer “voorlangs” naderende treinen. Het spoorsysteem dient dus zijn interne veiligheid te maximaliseren, maar wordt wel blootgesteld aan ernstige externe risico’s.

Er is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in het vervangen van spoorwegovergangen door tunnels of viaducten. Dat betekent, dat -behoudens enkele lokale uitzonderingen- in alle redelijkheid van bestuurders van gemotoriseerde “bijzondere” voertuigen mag worden verwacht dat zij geen gebruik meer maken van gelijkvloerse spoor-wegkruisingen, maar het spoor passeren via de door gemeenschapsgeld betaalde ongelijkvloerse alternatieven.

Op grond van het bovenstaande verzoeken wij u, een rijverbod af te kondigen en vast te leggen in de verkeerswetgeving voor “bijzondere” voertuigen op gelijkvloerse spoor-wegkruisingen voor alle spoortrajecten waar harder dan 40 km/h mag worden gereden (dus niet voor raccordementen, losplaatsen, containerterminals en rangeerterreinen). In hoeverre de huidige verkeerswetgeving definities kent voor wat wij bedoelen met “bijzondere voertuigen” (gewicht, constructie, afmetingen, snelheid en bestuurbaarheid) ligt buiten het terrein van onze deskundigheid, maar wij vertrouwen op deskundigheid aan uw zijde.

Wij hopen spoedig van u te vernemen, en zijn uiteraard van harte bereid tot nader overleg. Wij benadrukken dat wij ons -hoewel het treinverkeer per spoor op zich veilig is- zorgen maken over het ernstige veiligheidsrisico dat wij in deze brief aan de orde stellen.

Afschrijft van deze brief zonden wij aan uw Inspectie Leefomgeving en Transport, de staatssecretaris ven IenM, ProRail en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


18 april 2017

NS EN PRORAIL OPNIEUW DE MIST IN NA VERSTORING

Op maandag 10 april raakte het treinverkeer rond het middaguur even gestremd omdat een verwarde vrouw op het station van Utrecht Vaartsche Rijn uit een bovenleidingmast moest worden gehaald. Daartoe diende de elektrische spanning van de bovenleiding te worden uitgeschakeld. Tot zover hebben wij begrip voor de onderbreking van de treindienst.

Waar wij minder begrip voor hebben, is dat tot ver na de avondspits in de treindienst tussen Breukelen en Veenendaal slechts de helft van de Sprinters reden, en tussen Schiphol en Nijmegen tot dik na 8 uur ’s avonds eveneens slechts de helft van de Intercity’s. In beide gevallen reden de geschrapte treinen dus ook niet op trajecten die niet getroffen waren door de oorspronkelijke stremming. De resterende treinen hadden onvoldoende capaciteit om de reizigers behoorlijk te vervoeren.

Voordat wij onze ongezouten meningen publiceerden, hebben wij eerst NS en ProRail uitgenodigd om een toelichting te geven. Pas afgelopen vrijdagmiddag kregen wij die toelichting. Die toelichting bleek slechts ongelooflijk summier. De bijsturingsorganisaties had te kampen met computerproblemen en ook waren personele oorzaken debet aan het niet meer opstarten van diverse treinseries. Ook de aanpassing van de materieelinzet (het verlengen van treinen die wél reden) liep hierdoor in het honderd. Meer konden of wilden NS en ProRail ons niet melden. Dit sterkt Voor Beter OV in zijn overtuiging dat de ingewikkelde personeelsdiensten bij handhaving van de treindienst tijdens, en opstart van de treindienst na verstoringen roet in het eten gooien. Enerzijds waaieren de gevolgen van een lokaal incident uit over heel andere trajecten dan alleen het getroffen baanvak, anderzijds wordt het voor de medewerkers van de afdeling Bijsturing haast ondoenlijk om al die zoekgeraakte machinisten en conducteurs opnieuw in te plannen op hun gewijzigde treindiensten. Voor Beter OV gunt het spoorwegpersoneel zijn afwisseling, maar dan wel tussen de verschillende werkdagen, en niet binnen werkdagen.

NS en ProRail laten weten dat de NS met ons eens is dat de afwikkeling van incidenten beter moet en beter kan. Het zou ook zeer verbazingwekkend zijn geweest als de NS een andere mening zou zijn toegedaan.

Voor Beter OV wil graag nauw betrokken worden bij de dringend noodzakelijke verbeteraanpak van de treindienst tijdens en na verstoringen. Daarbij dient wat Voor Beter OV betreft nadrukkelijk ook te worden gekeken naar de effecten van de ingewikkelde personeelsroosters. Dit aspect dient eveneens aan de orde te komen bij de nadere evaluatie van de mislukte opstart van de treindienst na een stroomstoring op de Amsterdamse verkeersleidingpost, eerder dit jaar.


13 april 2017

SCHRAP TOESLAG IC-DIRECT IN PLAATS VAN BEBOETEN

Voor Beter OV heeft bedenkingen bij de boetes die demissionair staatssecretaris Dijksma aan NS en ProRail heeft opgelegd wegens de beschamende prestaties op de HSL-Zuid. De boetes komen niet ten goede aan de reiziger, In plaats van het opleggen/betalen van een boete, zou de door reizigers te betalen toeslag voor het hogesnelheidstraject Schiphol-Rotterdam moeten worden afgeschaft, zo vindt de reizigersorganisatie.

Gezien de schandalige kwaliteit van de IC-Direct dienen de reizigers van deze treinen rechtstreeks te worden gecompenseerd. Immers,. IC-Direct-reizigers dienen wanneer zij een belangrijke afspraak hebben extra reistijd in te calculeren, waardoor een vermeende snelheidswinst (en dus tijdwinst) feitelijk teniet wordt gedaan, ook wanneer de trein niet uitvalt of onderweg stil komt te staan. Bovendien rijden de treinen slechts met de in ons land normale snelheid, zodat van een hogesnelheidsdienst sowieso geen sprake is.

Het verweer van NS-topman Roger van Boxtel snijdt geen hout. “We hebben zelf erkend dat het niet goed gaat, en werken aan een oplossing” kan natuurlijk nooit een argument zijn om onder een boete uit te komen. Er zijn kwaliteitsafspraken overeengekomen en die worden al jarenlang door de NS niet waargemaakt; dan komen de eveneens afgesproken boetemogelijkheden gewoon in beeld. Ook de bewering dat “een andere vervoerder dan de NS dezelfde problemen op de HSL zou hebben” is feitelijk onjuist: de Frans/Belgische Thalys trekt op de HSL feilloos zijn baantjes. Het ligt écht aan de treinen van de NS.

Opnieuw blijkt, hoe nadelig de illegale staatssteun aan de NS (door de NS toe te staan, de eisen in de oorspronkelijke Fyra-concessie naast zich neer te leggen) uitpakt voor de reiziger en de belastingbetaler. In plaats van de treindienst op de HSL te laten uitvoeren door een spoorwegmaatschappij die dat wél kan, zadelen de achtereenvolgende bewindspersonen de reiziger op met een waardeloze treindienst, waarvoor door middel van een toeslag tussen Schiphol en Rotterdam zelfs extra moet worden betaald. Die toeslag moet, wat Voor Beter OV betreft, dus van tafel.12 april 2017

ILT JAAGT ONVEILIGE GOEDERENVERVOERDER VAN HET SPOOR

Voor Beter OV juicht het rijverbod dat door ILT aan goederenvervoerder HSL Logistik is opgelegd, van harte toe. HSL Logistik nam een loopje met de veiligheid, waardoor ook de veiligheid van treinreizigers in het geding is geweest.

De goederenvervoerder was meermalen door ILT gewaarschuwd dat het omgaan met veiligheidsissues moest worden verbeterd, maar dat bleek tegen dovemansoren gezegd. De treinen van HSL Logistik reden meermalen voorbij een rood sein. Wanneer treinen door rood rijden, bestaat de kans op botsingen met andere (reizigers)treinen. Een maal gebeurde het zelfs dat de machinist de voorgeschreven controle van het remsysteem achterwege liet, waardoor de trein later die dag niet tijdig tot stilstand kon worden gebracht. Ook werden onregelmatigheden geconstateerd rond het ervoer van gevaarlijke (giftige, brandbare, explosieve) stoffen.

Voor Beter OV benadrukt dat het spoorverkeer in Nederland nog altijd vele malen veiliger is dan het wegverkeer, maar dat die veiligheid onder druk kan staan door het wangedrag van beunhazen zoals HSL Logistik.


11 april 2017

GROTE LOGISTIEKE PROBLEMEN BIJ NS

17:30 uur

ProRail en NS zijn nog bezig met onderzoek naar de gebeurtenmissen van gisteren. De NS laat aan Voor Beter OV met betrekking tot de te volle weekendtreinen het volgende weten:

Algemeen

·         Goed om te benadrukken dat het geen beleid van NS is om reizigers in het weekend te laten staan. Wij willen die reizigers een zitplaats geven en de te plannen capaciteit wordt daarop afgestemd.

·         In de planning van de treincapaciteit wordt rekening gehouden met evenementen. Zo hebben wij afgelopen zondag extra treinen gereden tussen Zandvoort aan Zee en Haarlem in verband met het zomerse weer. Ook rond Rotterdam hebben wij in verband met de marathon treinen versterkt.


Wij herkennen de klachten

·         Toch is er iets niet goed gegaan. Wij herkennen de klachten van de afgelopen weekenden. Dit speelde met name op de trajecten tussen de Randstad en Groningen/Enschede.

·         Uit analyse blijkt dat het daadwerkelijk aantal reizigers hoger lag dan het verwachte aantal reizigers. Hierdoor is er te weinig materieel ingezet.

·         Dit kan en moet beter.


Maatregelen op korte termijn

·         NS gaat de materieelplanning van de komende weekenden tegen het licht houden en met spoed de drukste treinen versterken in de komende weekenden. Naar verwachting zullen de eerste treinen al dit weekend verlengd worden, al zal het vanwege de vele werkzaamheden en dagjesmensen in het paasweekeinde druk in de treinen worden.

·         In de weekenden daarna gaan we stapsgewijs meer treinen verlengen. Concreet zullen met name de drukste treinen tussen de Randstad en Groningen/Enschede met minimaal twee stellen rijden.

·         Vanaf de zomer worden de omreisroutes bij werkzaamheden extra versterkt om onverwachte reizigerspieken beter op te vangen.

·         Er zijn acties in gang gezet om reizigers te verleiden met de eerste klasse te reizen.


Maatregelen op lange termijn

·         Vanaf september worden de treinen in het weekend standaard ruimer gepland, zodat onverwachte reizigerspieken beter kunnen worden opgevangen.

·         Vanaf september worden de verwachte reizigersaantallen extra zorgvuldig getoetst.

·         In het weekend zitten relatief minder reizigers in de eerste klasse. NS kijkt daarom naar extra mogelijkheden om de eerste klasse te promoten.


15:30 uur

Voor Beter OV heeft eerder deze week bij de NS aan de bel getrokken over grote logistieke problemen waardoor reizigers ernstig werden gedupeerd.

Zo viel door een planningsfout (op last van de vakbonden, die binnen de NS blijkbaar de dienst uitmaken, is een aantal personeelsdiensten van NS-International naar NS-Reizigers overgeheveld, waardoor International die diensten niet meer stelde, maar Reizigers was vergeten dat zij die voortaan dus moesten stellen) op een zondag de helft van de treindiensten tussen Amsterdam en Rotterdam uit, waren de afgelopen weekends veel treinen veel te kort om de reizigers mee te kunnen nemen ondanks het als vervoerbewijs geldige boekenweekgeschenk en de Marathon van Rotterdam, en leidde een stremming rond het middaguur ten Oosten van Utrecht Centraal tot diep in de avond voor een fors verminderde treindienst.

De NS heeft aan Voor Beter OV toegezegd, vanmiddag met een gedegen uitleg te komen, en daarbij ook de door Voor Beter OV gedane aanbevelingen te betrekken..


vreemde aankondiging in de trein


drukte op het perron


reisinformatie in de hal van Utrecht Centraal mist gegevens

7 april 2017

EVEN DOORBIJTEN OP DE MAASLIJN


Voor Beter OV heeft Arriva om opheldering gevraagd over de problemen op de Maaslijn. Treinen zijn daar vaak overvol en een aantal oudere treinen valt te vaak uit wegens technische problemen.

Arriva geeft allereerst aan, het zeer vervelend te vinden voor de reizigers op de Maaslijn dat ze nog niet de kwaliteit krijgen die Arriva en de provincies Limburg en Gelderland ze graag zouden willen bieden. De belangrijkste oorzaak van de problemen is het feit dat de oudere tweedehands treinen van het type LINT die zijn ingeschakeld om de reizigersgroei in afwachting van de elektrificatie van de lijn in 2020 op te vangen langdurig hebben stilgestaan. Ook kunnen er als gevolg van deze storingen andere (kortere) treinstellen rijden, dan oorspronkelijk gepland, ook op de drukke ritten. De LINT-treinen waren de enige reële en haalbare optie, gezien de strenge eisen die specifiek voor Nederland van toepassing zijn binnen het beschikbare bestaande dieselmaterieel. Omdat er hoogfrequent gereden wordt op de Maaslijn en het grotendeels enkelsporige baanvakken betreft ontstaat er al snel een domino-effect.

Arriva en de provincies Limburg en Gelderland zitten met het probleem dat er voor de korte periode tot de elektrificatie van de Maaslijn in 2020 geen economisch haalbare aanschaf van nieuwe dieseltreinen haalbaar is. Arriva heeft laten weten dat in het buitenland wel wordt gekeken naar de mogelijkheid om dieseltreinen te huren die op korte termijn geschikt zouden kunnen worden gemaakt voor de Nederlandse omstandigheden en eisen. Maar de kans dat dat lukt is helaas niet groot. Arriva heeft Voor Beter OV verzekerd at zodra de elektrificatie geree dis, de benodigde elektrische treinen aanwezig zullen zijn en dat de problemen dan dus tot het verleden zullen behoren.

Voor Beter OV vindt de stand van zaken vervelend, maar erkent ook de problemen qua beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van extra dieselmaterieel. Zolang de problemen niet zijn opgelost, bepleit Voor Beter OV de inzet van busverbindingen naast de treindienst en het matigen van de tarieven ter compensatie van de onvoldoende geleverde kwaliteit..

30 maart 2017

ONVREDE OVER NIEUW UNIFORM NS-CONDUCTEUR

Ook Voor Beter OV heeft bedenkingen bij de nieuwe uniformen van de NS-conducteurs. De nieuwe huisstijl van de NS wordt oranje. Aandeelhouder Jeroen Dijsselbloem verordonneerde de nieuwe kleur omdat hij van mening is dat de Nederlandse identiteit van de NS daarmee “nadrukkelijker wordt onderstreept”.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Dit is het zoveelste voorbeeld van geldingsdrang van een PvdA-bewindspersoon. Nu hij in Europa uit de gratie is geraakt en zijn partij slecht heeft gepresteerd bij de laatste Kamerverkiezingen, is dit een laatste poging van de bewindsman om nog even zijn demissionaire stempel op de NS te drukken. Te sneu voor woorden. Daarnaast maakt Dijsselbloem het met dit oranjegedoe voor de NS extra lastig om deelnemingen in buitenlandse spoorconcessies in de wacht te slepen, iets waar Dijsselbloem ook al geen voorstander van is.”

Ook de KNVB uitte zich negatief over de nieuwe uniformen van het NS-personeel. De bond liet bij monde van vice-voorzitter Eringa weten dat het onaanvaardbaar is, dat in het oranje gestoken conducteurs straks nog populairder zullen zijn dan de eveneens in oranje gestoken spelers van ons nationale voetbalteam.

Namens de ProRail-directie liet de heer Van Gils weten dat oranje kledij voor conducteur sowieso strijdig is met de veiligheidsvoorschriften. Volgens de veiligheidsregels zijn oranje kledingstukken voorbehouden voor de veiligheidsfunctionarissen die aanwezig zijn bij onderhoudswerkzaamheden aan sporen, bovenleidingen en seininstallaties.

Voor Beter OV deelt de onvrede over de nieuwe uniformen en zal daarom bij de officiële presentatie van deze nieuwe outfits, aanstaande zaterdagmiddag op het vernieuwde station van Utrecht, verstek laten gaan.


Naschrift 1 april 2017

Hoewel Voor Beter OV uit onvrede niemand naar de presentatie had afgevaardigd, vindt u
hiereen impressie van de modeshow op Utrecht Centraal. “Best een mooie man”, sprak een van onze bestuursleden.


6 maart 2017

EVALUATIE UITDUNNING TREINDIENST 23 FEBRUARI

Voor Beter OV evalueerde het uitdunnen van de treindienst op 23 februari. Voornaamste conclusie: reizigershinder onevenredig groot. Voor Beter OV doet aanbevelingen aan staatssecretaris Dijksma, NS-directeur Van Boxtel en ProRail-directeur Eringa.

AAN:
De staatssecretaris van IenM,
mevrouw Sharon Dijksma
De president-directeur van de NS,
de heer Roger van Boxtel
De president-directeur van ProRail,
de heer Pier Eringa

BETREFT: EVALUATIE UITGEDUNDE TREINDIENST 23 FEBRUARI 2017

Amsterdam, 6 maart 2017

Geachte mevrouw Dijksma, geachte heren Van Boxtel en Eringa,

Hierbij bieden wij u de door ons opgestelde evaluatie van de ingekrompen treindienst van 23 februari jongstleden aan. Wij komen tot de slotsom dat de reizigershinder bij een gedurende de gehele dag uitgedunde treindienst onevenredig zwaar is ten opzichte van een storm die conform verwachting pas tegen het einde van de middag opsteekt. Daarnaast constateren wij dat ook tijdens de storm het uitdunnen van de treindienst geen bijdrage heeft geleverd aan het in stand houden van de treindienst op gestremde trajecten. Kort samengevat: treinen kunnen wel of niet rijden, maar niet voor de helft.

Voorts doen wij in onze evaluatie enkele aanbevelingen.

Graag vernemen wij uw visie op het bovenstaande, op onze evaluatie en op de door ons gedane aanbevelingen.

Een afschrift van deze brief zonden wij aan de vaste Kamercommissie IenM.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitterMET EEN SCHOT HAGEL OP EEN MUG

Een evaluatie door de Maatschappij Voor Beter OV van de door NS en
ProRail genomen maatregelen wegens een aangekondigde storm op
donderdag 23 februari 2017
I. AANLEIDING
Op woensdagmiddag 22 februari verstuurde het gemeenschappelijke spoorcrisiscentrum OCCR (waarin onder meer NS en ProRail samenwerken) het bericht dat
het weercriterium ‘windkracht en windstoten’ op donderdag 23 februari, zowel binnen als buiten de brede Randstad, wordt overschreden omdat in de middag en avond zeer onstuimig weer wordt verwacht. De wind komt uit richting west-zuidwest, later draaiend naar west tot west-noordwest. In de kustprovincies waait het hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. Langs de noordwestkust, de kop van Noord-Holland, in het westen en noorden van Friesland en in het uiterste noorden van Groningen is enige tijd sprake van storm. Er is kans dat er in het noordwesten enige tijd zware storm staat, met een kans van 40% op windkracht 10. Daarnaast is er daar een kans van 80% op windstoten van 100 km/uur of meer. Meer landinwaarts is de kans 50 tot 70%, verder afnemend naar het zuidoosten.
waardoor de Landelijk Uitgedunde Dienstregeling op donderdag 23 februari de gehele dag zal worden uitgevoerd.
Voor Beter OV nam meteen als standpunt in, dat bij een gedurende de hele dag uitgedunde dienstregeling ook een negatief reisadvies hoort. Het verzoek om een negatief reisadvies uit te brengen voor donderdag 23 februari 2017 legde de NS naast zich neer.
Voorts luidde het in de middag van 22 februari 2017 gepubliceerde standpunt van Voor Beter OV:
De door de NS en ProRail voor morgen aangekondigde landelijke uitdunning van de dienstregeling is een bespottelijke maatregel. Dat zegt Voor Beter OV. Langs de Noordzee- en Waddenkust wordt storm voorspeld, en daarom dunt de NS in het hele land de treindienst uit. Op veel trajecten komt dat neer op halvering van de capaciteit.
Het preventief inkrimpen van de treindienst is regelrechte flauwekul. Immers, wanneer er écht een omgewaaide boom op het spoor valt, kunnen daar nul treinen passeren, en niet de helft. En indien er géén boom op het spoor valt, kunnen alle treinen rijden.
Het halveren van de treindienst heeft niets te maken met het risico op stormschade, maar vloeit voort uit de veel te ingewikkelde personeelsroosters, waardoor het bijsturen van de treinen wegens zoekgeraakt personeel telkens weer in het honderd loopt. Op die manier kan het gebeuren dat wegens ontbrekend personeel een trein tussen Zwolle en Meppel uitvalt omdat de machinist die trein niet kon bereiken omdat bij Alkmaar een boom op het spoor was gevallen. Dan de helft van de treinen schrappen (zodat je lekker ruim in je personeel zit) is een schoffering van de reizigers, die is ingegeven door de angst die de NS-top heeft voor de vakbonden, voor wie de zogeheten pretparkroosters van levensbelang zijn om hun leden tevreden te houden.

Op dat moment was het bij Voor Beter OV nog niet bekend dat de storm pas in de loop van de middag zou opsteken. Zodra dit gegeven op maandag 23 februari 2017 tegen het eind van de middag bekend werd bij Voor Beter OV, heeft Voor Beter OV in een interview met de NOS zijn onvrede geuit over het feit dat de hele dag de uitgedunde dienstregeling zou worden gereden. Naar NS en ProRail werd op de ochtend van 23 februari het volgende bericht gestuurd:

Rond 5 uur vanmiddag gaat het hard waaien. Dat daarom reeds nu aan het begin van de dienst de treinenloop fors is ingekrompen, vinden wij volstrekt onaanvaardbaar. De ochtendspits is immers het drukste deel van de dag.
Er is naar ons oordeel geen enkel argument dat het besluit kan rechtvaardigen om de dienst de hele dag in te krimpen terwijl het pas aan het eind van de middag gaat stormen. Geen enkel argument!
Wij stellen ons vanuit onze rol van reizigersbelangenbehartiger vandaag krachtig te weer tegen de gang van zaken.


Op donderdag 23 februari was er overdag nauwelijks sprake van stormschade. Reizigers, echter, werden geconfronteerd met langere reistijden, vaker overstappen en uitpuilende treinen. Dat is reden voor Voor Beter OV om ter toetsing van de zinnigheid van de inkrimping van de treindienst de gebeurtenissen van donderdag 23 februari wat uitvoeriger onder de loep te nemen.
De reiziger werd door de maatregelen overigens extra gedupeerd doordat de NS via het NOS-journaal meldde dat de extra reistijd ten gevolge van het uitdunnen van de treindienst buiten de Geld Terug Bij Vertraging Regeling is gehouden omdat “de dienstregelingswijziging tijdig was bekendgemaakt”…

II. DE GEBEURTENISSEN

De hele dag klaagden reizigers over langere reistijden, overvolle treinen en gemiste aansluitingen. Ook werd soms vergeten om de aangekondigde extra stops bij station RAI (Huishoudbeurs) uit te voeren.
Door het rijverbod op de HSL in combinatie met de Landelijk Uitgedunde Dienstregeling ontstond een ernstig gebrek aan treinen tussen Rotterdam en Breda: twee per uur met overstap (en dan nog op een Sprinter ook) in plaats van de normale zeven per uur.
In bijlage 1 leest u een omschrijving van de incidenten op het Hoofdrailnet. Daarbij laten we de alledaagse problemen aan treinen die defect raken (zoals de nieuwe Sprinters die last hebben van problemen met de uitschuifbare treeplanken) en infraproblemen zoals uitgelopen werkzaamheden buiten beschouwing. In de ochtenduren waren er (dus afgezien van kleine, dagelijkse storingen) geen problemen, de eerste direct stormgerelateerde stremmingen waren er pas in de loop van de avond.

III. CONCLUSIES

UITDUNNING DE GEHELE DAG, GEVOLGEN STORM PAS ’S AVONDS
Als wij naar het door ons samengestelde incidentenoverzicht kijken, dan zien wij dat het eerste stormgerelateerde incident rond half acht ’s avonds plaatsvond (vals alarm over plafond Sloterdijk en stremming Roosendaal - Bergen op Zoom). Daarnaast vonden nog enkele (deels) stormgerelateerde incidenten plaats na 10 uur ’s avonds (Tilburg - Den Bosch, Maassluis - Hoek van Holland, Gouda - Alphen a/d Rijn). De sluiting voor het treinverkeer van de HSL wijten wij aan het foute ontwerp; bovendien ligt deze lijn geïsoleerd van de rest van het spoorwegnet; alleen het uitvallen van treinen tussen Den Haag en Rotterdam (die normaal gesproken via de HSL verder naar Breda rijden) houdt hier enig verband mee, waarbij wel moet worden opgemerkt dat dit verband wordt veroorzaakt door gebrekkige keermogelijkheden op Rotterdam Centraal. Voorts waren er incidenten die niet stormgerelateerd waren (Maassluis - Hoek van Holland, Eindhoven - Tilburg).

UITGEDUNDE DIENSTREGELING MAAKTE PROBLEMEN NIET KLEINER
In de loop van de avond raakten enkele trajecten gestremd. Daardoor kon op die trajecten niet met minder treinen worden gereden, maar in het geheel niet. Een dienstregeling maken met de helft van de treinen heeft dus op geen enkele wijze bijgedragen aan een oplossing van de reizigershinder op de getroffen trajecten.

REIZIGERSHINDER
Aansluitingen, die veel belangrijker worden bij halfuursdiensten en die men daarom echt moet gaan overnemen, werden meermalen toch niet overgenomen. Het is onaanvaardbaar om mensen met vertragingen van 45 minuten en meer op te schepen door een gemiste overstap waarbij die reizigers sowieso dus al een kwartier langer onderweg waren door de frequentieverlaging.

PERSONEELDIENSTEN
Personeelsleden van de NS lieten via sociale media weten dat in de kantines grote aantallen collega’s aan de koffie zaten.

IV. AANBEVELINGEN

HEROVERWEEG UITDUNNING TREINDIENST
Zoals eerder in deze analyse al werd aangestipt, heeft de uitdunning geen positieve gevolgen gehad voor het wel kunnen rijden van treinen die dat anders niet hadden kunnen doen. Per saldo was het vervoersaanbod minder dan op een dag waarbij ondanks de weersomstandigheden in de avonduren de dienstregeling niet zou zijn uitgedund. Daarom dient het toepassen van de uitgedunde dienstregeling te worden heroverwogen.

UITDUNNING NIET DE HELE DAG
Nog even los van het feit dat Voor Beter OV dus weinig tot niets ziet in het preventief uitdunnen van de treindienst, zou het mogelijk moeten zijn om in de loop van de dag te schakelen tussen de Landelijk Uitgedunde Dienstregeling, de Regionale Uitgedunde Dienstregeling en de Normale Dienstregeling. Dat de NS er om logistieke redenen (“De treinen worden ’s nachts op de juiste plaats neergezet) niet voor kiest om flexibel met de verschillende dienstregelingsvarianten m te gaan, is zeer betreurenswaardig, zeker in tijden dat de NS beschikt over allerlei speciaal ontwikkelde computerprogramma’s om personeelsroosters snel aan gewijzigde omstandigheden aan te passen, terwijl ProRail beschikt over standaardprocedures met betrekking tot gestremde baanvakken. Voor Beter OV doet daarom de aanbeveling, ook procedures (voor personeelsindeling, inzet materieel, het verlengen of juist inkorten van treinen, rangeerplannen, reisinformatie) te ontwikkelen voor het tussentijds schakelen tussen de verschillende scenario’s.

ROTTERDAM - BREDA
Indien de dienst wegens sneeuw of vorst wordt ingekrompen, rijden er nog wel treinen via de HSL-Zuid. Bij storm, echter, wordt de treindienst op de HSL ook stilgelegd en resteert onvoldoende vervoerscapaciteit tussen de Zuidelijke Randstad en Westelijk Brabant. De uitgedunde dienstregeling dient om dit probleem op te lossen te worden aangepast.

GELD TERUG BIJ VERTRAGING OP BASIS VAN GEWONE DIENSTREGELING
De NS dient er goed voor te zorgen dat passagiers door foutieve berichtgeving net op het verkeerde been worden gezet.

Bronnen: E-mailberichten aan Voor Beter OV van reizigers, berichten op sociale media van reizigers en spoorwegmedewerkers, gegevens van ns.nl en rijdendetreinen.nl, diverse aan Voor Beter OV ter hand gestelde documenten.

Bijlagen:
Overzicht storingen Hoofdrailnet 23 februari 2017
Twee persberichten van Voor Beter OV


BIJLAGE 1 Incidenten op het Hoofdrailnet 23 februari 2017

13:21 Een persoonsaanrijding tussen Roosendaal en Bergen op Zoom: erg triest, maar helaas niet uitzonderlijk.
Vanaf 12:00 uur Geen treinen op de HSL Schiphol - Rotterdam - Breda: dit komt niet door de storm, maar door ontwerpfouten aan dit traject, waardoor bij harde wind de treindienst wordt gestaakt.
12:00 Minder Intercity’s tussen Rotterdam en Den Haag “wegens weersomstandigheden”: dat “wegens weersomstandigheden” is een onjuiste voorstelling van zaken. De ware reden is dat het station van Rotterdam onvoldoende keermogelijkheden biedt, waardoor de Intercity die ten zuiden van Rotterdam via de HSL rijdt, ook tussen Den Haag en Rotterdam moet worden opgeheven.
15:00 Geen IC-Direct tussen Amsterdam, Schiphol en Rotterdam: dit komt niet door de storm, maar door ontwerpfouten aan dit traject, waardoor bij harde wind de treindienst wordt gestaakt.
19:37 Op het geïsoleerde traject Amsterdam - Hoorn vielen enkele treinen uit door “weersomstandigheden”. Deze “weersomstandigheden” bleken te gaan over een alarm over mogelijk loshangende plafondplaten op een perron van Amsterdam Sloterdijk. Dit bleek overigens vals alarm, waarna het spoor weer voor gebruik werd vrijgegeven. Tegelijkertijd raakte een trein defect, die echter vlot werd weggesleept.
20:01 Stremming Roosendaal - Bergen op Zoom door een boom op het spoor. De boom is in stukken gezaagd en verwijderd, waarna het treinverkeer om 21:23 kon worden hervat.
22:30 Geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch “door weersomstandigheden”. Bleek te gaan om een boom op het spoor.
22:22 Door een defecte bovenleiding geen treinen op het geïsoleerde traject tussen Maassluis en Hoek van Holland. Later blijkt dat dit defect niet is ontstaan door de storm, maar door kortsluiting in een trein en problemen met een snelschakelaar van die trein.
23:00 Op het geïsoleerde traject Gouda - Alphen a/d Rijn raakte het treinverkeer gestremd door een defecte bovenleiding. Mogelijk is dit defect ontstaan door de storm, maar dat is nog niet zeker.
23:10 Op het traject Putten - Nijkerk valt een boom op het spoor en moet het treinverkeer worden gestaakt.
23:21 Op het traject Eindhoven - Tilburg rijdt een trein voorbij een rood sein, waarbij een wissel ‘open werd gereden’, waardoor dit wissel ernstig beschadigd raakte en door monteurs moest worden ‘geklemd’ De rest van de dag bleef het treinverkeer gestremd. 


BIJLAGE 2 persbericht 22 februari 2017

NS WEIGERT NEGATIEF REISADVIES
PREVENTIEVE STORMDIENSTREGELING OP HET SPOOR IS ZWAKTEBOD

De door de NS en ProRail voor morgen aangekondigde landelijke uitdunning van de dienstregeling is een bespottelijke maatregel. Dat zegt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV. Langs de Noordzee- en Waddenkust wordt storm voorspeld, en daarom dunt de NS morgen in het hele land de treindienst uit. Op veel trajecten komt dat neer op halvering van de capaciteit.

De NS heeft geen gehoor gegeven aan de oproep van Voor Beter OV om, gezien de beperkte capaciteit van de treinen, een negatief reisadvies af te geven. De kans is nu groot, dat veel mensen nu toch ’s morgens op reis gaan, maar ’s middags niet meer terug naar huis kunnen. De reizigersclub raadt treinpassagiers aan om morgen wél af te zien van hun reis, en thuis te blijven.

Het preventief inkrimpen van de treindienst is regelrechte flauwekul, aldus de reizigersclub. Immers, wanneer er écht een omgewaaide boom op het spoor valt, kunnen daar nul treinen passeren, en niet de helft. En indien er géén boom op het spoor valt, kunnen alle treinen rijden.

Het halveren van de treindienst heeft niets te maken met het risico op stormschade, maar vloeit voort uit de veel te ingewikkelde personeelsroosters, waardoor het bijsturen van de treinen wegens zoekgeraakt personeel telkens weer in het honderd loopt. Op die manier kan het gebeuren dat door ontbrekend personeel een trein tussen Zwolle en Groningen uitvalt omdat de machinist die trein niet kon bereiken doordat bij Alkmaar een boom op het spoor was gevallen. Dan een groot deel van de treinen schrappen (zodat je lekker ruim in je personeel zit) is een schoffering van de reizigers, die is ingegeven door de angst die de NS-top heeft voor de vakbonden, voor welke de zogeheten pretparkroosters van levensbelang zijn om hun leden tevreden te houden, stelt Voor Beter OV.


BIJLAGE 3 Persbericht 23 februari 2017, 17 uur

NS EN PRORAIL BLUNDEREN MET NOODDIENSTREGELING

De sinds vanmorgenvroeg door NS en ProRail ingestelde nooddienstregeling blijkt volstrekt overbodig: nergens in ons land is tot heden een boom op het spoor gewaaid. Hoewel pas tegen het eind van de middag storm werd verwacht, hebben NS en ProRail in hun wijsheid besloten, al sinds 5 uur vanmorgen een fors ingekrompen dienstregeling te gaan rijden: het nut van deze maatregel wordt nu gelogenstraft door de feitelijke situatie op het spoor. Dat stelt reizigersclub Maatschappij Voor Beter OV.

Aan het besluit om de hele dag de treindienst uit te dunnen, ligt een logistieke reden ten grondslag. “De treinen worden ’s nachts op de goede plek klaargezet, en het gaat mis als je in de loop van de dag de dienstregeling aanpast”, aldus de NS. Voor Beter OV vindt dit een bespottelijke redenatie: immers, het in de loop van de dag verminderen van het aantal treinritten is veel eenvoudiger dan het juist opvoeren daarvan. Daarnaast staan -in theorie althans-allerlei computersystemen ten dienste van de materieel- en personeelsplanning.

De enige problemen op het spoor tot nu toe zijn:
Een persoonsaanrijding tussen Roosendaal en Bergen op Zoom: erg triest, maar niet uitzonderlijk.
Geen treinen op de HSL Schiphol - Rotterdam - Breda: dit komt niet door de storm, maar door ontwerpfouten aan dit traject, waardoor bij harde wind de treindienst wordt gestaakt.
Minder Intercity’s tussen Rotterdam en Den Haag “wegens weersomstandigheden”: dat “wegens weersomstandigheden” is een onjuiste voorstelling van zaken. De ware reden is dat het station van Rotterdam onvoldoende keermogelijkheden biedt, waardoor de Intercity die ten zuiden van Rotterdam via de HSL rijdt, ook tussen Den Haag en Rotterdam moet worden opgeheven.

Al met al laten NS en ProRail vandaag een staaltje paniekvoetbal zien. De reiziger heeft het nakijken, des te meer omdat de extra reistijd ten gevolge van het uitdunnen van de treindienst vandaag buiten de Geld Terug Bij Vertraging Regeling is gehouden omdat “de dienstregelingwijziging tijdig was bekendgemaakt”…

Voor Beter OV zal bij staatssecretaris Dijksma aan de bel trekken over de voorbarige en te rigoureuze maatregelen die NS en ProRail vandaag hebben genomen.23 februari 2017

PAAR UUR STORM, HELE DAG FORS MINDER TREINEN

23:00 uur

Enkele problemen op het spoor:

Tussen Tilburg en Den Bosch reden geen treinen wegens een seinstoring. Later, om 22:30 werd deze melding gewijzigd in “door weersomstandigheden” geen treinen. Welke deze omstandigheden dan precies waren, en waardoor daar treinverkeer onmogelijk was, is onbekend. Al eerder vandaag werd een gebrek aan infracapaciteit vermomd als “weersomstandigheden”.

Op het geïsoleerde traject Gouda - Alphen a/d Rijn raakte om 23 uur het treinverkeer gestremd door een defecte bovenleiding. Mogelijk is dit defect ontstaan door de storm, maar dat is nog niet zeker.

Aan het begin van de avond vielen op het geïsoleerde traject Amsterdam - Hoorn enkele treinen uit door “weersomstandigheden”. Welke deze omstandigheden dan precies waren, en waardoor daar treinverkeer onmogelijk was, is onbekend. Al eerder vandaag werd een gebrek aan infracapaciteit vermomd als “weersomstandigheden”.

Al met al is duidelijk, dat het gedurende de gehele dag rijden van een fors uitgedunde dienstregeling zeer ernstig buitenproportioneel is geweest. En de reiziger heeft het nakijken gehad: langer onderweg, vaker overstappen, overvolle treinen, geen GTBV.

Er waren overigens ook beleidsbeslissingen die vandaag wél in orde waren. ProRail had extra storingsploegen paraat, en op twee locaties stonden afsleeplocs gereed om gestrande treinen naar een goede plek te kunnen brengen. De andere vervoerders dan NS reden vandaag geen uitgeklede dienstregeling, en deden dit met succes.

Voor Beter OV komt op korte termijn met een evaluatie van de gebeurtenissen op het spoor van vandaag.

18:00 uur

Nog nergens in Nederland is een omgewaaide boom op de rails gevallen. Desondanks hebben NS en ProRail in hun wijsheid besloten, al sinds 5 uur vanmorgen een fors ingekrompen dienstregeling te gaan rijden: het nut van deze maatregel wordt nu gelogenstraft door de feitelijke situatie op het spoor.

Aan het besluit om de hele dag de treindienst uit te dunnen, ligt een logistieke reden ten grondslag. “De treinen worden ’s nachts op de goede plek klaargezet, en het gaat mis als je in de loop van de dag de dienstregeling aanpast”, aldus de NS. Voor Beter OV vindt dit een bespottelijke redenatie: immers, het in de loop van de dag verminderen van het aantal treinritten is veel eenvoudiger dan het juist opvoeren daarvan. Daarnaast staan -in theorie althans- allerlei computersystemen ten dienste van de materieel- en personeelsplanning.

De enige problemen op het spoor zijn:
Een persoonsaanrijding tussen Roosendaal en Bergen op Zoom: erg triest, maar niet uitzonderlijk.
Geen treinen op de HSL Schiphol - Rotterdam - Breda: dit komt niet door de storm, maar door ontwerpfouten aan dit traject, waardoor bij harde wind de treindienst wordt gestaakt.
Minder Intercity’s tussen Rotterdam en Den Haag “wegens weersomstandigheden”: dat “wegens weersomstandigheden” is een aperte leugen. De ware reden is dat het station van Rotterdam onvoldoende keermogelijkheden biedt, waardoor de Intercity die ten zuiden van Rotterdam via de HSL rijdt, ook tussen Den Haag en Rotterdam moet worden opgeheven.

Al met al laten NS en ProRail vandaag een staaltje paniekvoetbal zien. De reiziger heeft het nakijken, des te meer omdat de extra reistijd ten gevolge van het uitdunnen van de treindienst vandaag buiten de Geld Terug Bij Vertraging Regeling is gehouden omdat “de dienstregelingwijziging tijdig was bekendgemaakt”…

14:00 uur

De hele ochtend heeft het klachten geregend over te drukke treinen. De NS had volkomen onnodig aan het begin van de dienst de treindienst fors ingekrompen omdat het in e loop van de middag zou gaan stormen. Halverwege de dag overschakelen van de normale dienstregeling naar de uitgedunde dienstregeling was volgens de NS niet mogelijk omdat “in de nacht de treinen worden klaargezet”. Inmiddels is de treinverbinding tussen Rotterdam en Brabant een drama. Intercity's rijden niet, en men dient zich in twee Sprintertjes per uur te wurmen.

Voor Beter OV spreekt, net als heel veel gedupeerde reizigers- van een beschamendste vertoning en vraagt aan staatssecretaris Dijksma wat zij vindt van het gedurende een hele dag uitdunnen van de treindienst, terwijl het maar een gedeelte van de dag stormt.

00:00 uur

De door de NS en ProRail voor vandaag aangekondigde landelijke uitdunning van de dienstregeling is een bespottelijke maatregel. Langs de Noordzee- en Waddenkust wordt tegen het eind van de middag storm voorspeld, en daarom dunt de NS morgen in het hele land al vanaf het begin van de ochtend voor de hele dag de treindienst uit. Op veel trajecten komt dat neer op halvering van de capaciteit. De logistieke puinhoop bij de NS is zo erg, dat het niet mogelijk is om de treindienst pas uit te dunnen als het gaat waaien. Een paar uur storm, en de hele dag fors minder treinen: dat is een beschamende vertoning, vindt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV

De NS heeft geen gehoor gegeven aan de oproep van Voor Beter OV om, gezien de beperkte capaciteit van de treinen, een negatief reisadvies af te geven. De kans is nu groot, dat veel mensen nu toch ’s morgens op reis gaan, maar ’s middags niet meer terug naar huis kunnen. De reizigersclub raadt treinpassagiers aan om morgen wél af te zien van hun reis, en thuis te blijven.

Het preventief inkrimpen van de treindienst is sowieso regelrechte flauwekul. Immers, wanneer er écht een omgewaaide boom op het spoor valt, kunnen daar nul treinen passeren, en niet de helft. En indien er géén boom op het spoor valt, kunnen alle treinen rijden.

Het halveren van de treindienst heeft niets te maken met het risico op stormschade, maar vloeit voort uit de veel te ingewikkelde personeelsroosters, waardoor het bijsturen van de treinen wegens zoekgeraakt personeel telkens weer in het honderd loopt. Op die manier kan het gebeuren dat door ontbrekend personeel een trein tussen Zwolle en Groningen uitvalt omdat de machinist die trein niet kon bereiken doordat bij Alkmaar een boom op het spoor was gevallen. Dan een groot deel van de treinen schrappen (zodat je lekker ruim in je personeel zit) is een schoffering van de reizigers, die is ingegeven door de angst die de NS-top heeft voor de vakbonden, voor welke de zogeheten pretparkroosters van levensbelang zijn om hun leden tevreden te houden, stelt Voor Beter OV.

22 februari 2017

PREVENTIEVE STORMDIENSTREGELING NS IS SCHANDE

De door de NS en ProRail voor morgen aangekondigde landelijke uitdunning van de dienstregeling is een bespottelijke maatregel. Dat zegt Voor Beter OV. Langs de Noordzee- en Waddenkust wordt storm voorspeld, en daarom dunt de NS in het hele land de treindienst uit. Op veel trajecten komt dat neer op halvering van de capaciteit.

Het preventief inkrimpen van de treindienst is regelrechte flauwekul. Immers, wanneer er écht een omgewaaide boom op het spoor valt, kunnen daar nul treinen passeren, en niet de helft. En indien er géén boom op het spoor valt, kunnen alle treinen rijden.

Het halveren van de treindienst heeft niets te maken met het risico op stormschade, maar vloeit voort uit de veel te ingewikkelde personeelsroosters, waardoor het bijsturen van de treinen wegens zoekgeraakt personeel telkens weer in het honderd loopt. Op die manier kan het gebeuren dat wegens ontbrekend personeel een trein tussen Zwolle en Meppel uitvalt omdat de machinist die trein niet kon bereiken omdat bij Alkmaar een boom op het spoor was gevallen. Dan de helft van de treinen schrappen (zodat je lekker ruim in je personeel zit) is een schoffering van de reizigers, die is ingegeven door de angst die de NS-top heeft voor de vakbonden, voor wie de zogeheten pretparkroosters van levensbelang zijn om hun leden tevreden te houden.

21 februari 2017

BEWERINGEN NS OVER SLOOP TREINEN KLOPPEN NIET

De NS spreekt onwaarheid over de voortijdige sloop van treinen van het type MAT64. Deze treinen werden ruim een jaar geleden -ondanks een groot materieeltekort en lange levertijd van vervangende treinen- aan de kant gezet om te worden gesloopt. De NS beweert dat “alle treinen die we langer konden laten rijden, hebben we ook laten rijden”, maar dat is niet conform, de waarheid. De NS heeft nagelaten, de treinen een onderhoudsbeurt te geven en onderdelen te bestellen ter vervanging van de verouderde apparatuur in de treinen. Zulks is weliswaar niet goedkoop, maar behoort tot de bedrijfsvoering van iedere onderneming, dus ook van de NS.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Voortijdige sloop van de treinen van het type MAT64 is onaanvaardbaar. Geen enkel serieus te nemen bedrijf gooit zijn productiemiddelen weg, terwijl de nieuwe productiemodellen pas over geruime tijd kunnen worden geleverd. En vervolgens roepen dat de klant en zijn belangenbehartigers ongelijk hebben “Want we hebben nieuwe treinen besteld en de levering duurt nu eenmaal even”, dat is onterecht. Zulk gedrag gaat voorbij aan de zorgplicht van de NS om weliswaar niet iedereen altijd een zitplaats te bieden, maar om er wel voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in de trein kunnen zitten.”

18 februari 2017

PRORAIL-TOPMAN REAGEERT OP COMMOTIE SPELLETJESVERBOD

VoorBbeter OV vroeg vandaag aan ProRail-directeur Pier Eringa om opheldering over berichten in de media, dat de verkeersleiders (in gewoon Nederlands: seinhuiswachters) een brief hadden gekregen, waarin het spelen van spelletjes tijdens diensttijd op smartphones, tablets et cetera werd verboden.

Eringa reageerde hierop met de volgende mededeling:

Wat we hebben gedaan is het bevestigen van reeds bestaande regels.
Het ongeval in Duitsland leerde dat het goed was dit nogmaals te benadrukken bij ons personeel.
Niets meer en niets minder.


Voor Beter OV is tevreden met dit antwoord en onderschrijft het belang, de betrokkenen nog eens op de regels te wijzen.AMSTERDAM OPNIEUW SLECHT BEREIKBAAR DOOR STORING

Amsterdam is per trein slecht bereikbaar wegens de zoveelste wisselstoring bij ProRail. Er rijden al urenlang geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Almere (en Lelystad en de noordelijke provincies) en tussen Amsterdam Centraal en Naarden-Bussum (en Hilversum, Amersfoort, de Veluwe en het Oosten van het land).

Voor Beter OV constateert dat de kwaliteit van de spoorinfrastructuur en het beheer en onderhoud daarvan, gezien het grote aantal storingen met ernstige reizigershinder) ernstig tekort schiet. Wij benoemen op deze website niet alle storingen omdat we geen grijsgedraaide grammofoonplaat willen zijn, maar het storingenoverzicht van rijdendetreinen.nl geeft welhaast iedere dag opnieuw een ontluisterend beeld. Verder is Voor Beter OV van mening dat de spoorinfra veel te krap is bemeten. Bij relatief geringe storingen zijn er te weinig sporen en wissels om “om de storing heen te rijden”. In politiek Den Haag heeft men de mond vol van wat er allemaal beter moet op het spoor, maar het bij die terechte wensen behorende kostenplaatje wordt genegeerd. In plaats daarvan moet ProRail zich in allerlei bochten wringen om alweer een bezuinigingsronde te faciliteren.

17 februari 2017

AANPAK INFRAPROBLEEM DOOR ARRIVA MOET BETER

Vannacht wilde ProRail tussen Groningen Noord en Sauwerd een faunapassage aanleggen door een buis onder het spoor door te drukken. Dit ging niet helemaal goed, omdat het spoor op die plek omhoog kwam. Erg vervelend, vooral voor de reizigers.

Het lukte Arriva niet om tussen Roodeschool en Groningen en tussen Delfzijl en Groningen een betrouwbare dienstregeling, inclusief het gebruik van vervangende bussen tussen Groningen en Sauwerd, te maken. Ook de reisinformatie was onder de maat. Voor Beter OV vroeg aan Arriva om uitleg.

Over de dienstregeling liet Arriva weten dat wegens strikte toepassing van de rij- en rusttijden van de chauffeurs van de vervangende bussen er af en toe ritten uitvielen, waardoor het streven om een halfuursdienst aan te bieden op een aantal momenten niet lukte. Rond 15 uur kon het treinverkeer weer worden opgestart. Voor wat betreft de reisinformatie liet Arriva weten, dat er nog gewerkt wordt aan betere actuele informatievoorziening in de reisplanner op de website en app. Arriva maakt gebruik van de diensten van 9292, en die voorzien hier voor andere treinvervoerders dan NS nog niet in. Wel wordt er door de partijen aan invoering gewerkt. Reizigers werden wel via Twitter, de website en de omroepberichten op de stations op de hoogte gebracht.

Voor Beter OV merkt op, dat het inplannen van extra chauffeurs om voor iedereen de rusttijden te garanderen geen probleem zou moeten zijn. De decentrale vervoerders en 9292 dienen snel te zorgen dat de reisinformatie bij verstoringen wordt verbeterd.8 februari 2017

SCHOON GENOEG VAN LUKRAAK SCHRAPPEN TREINDIENSTEN

Voor Beter OV vindt dat het afgelopen moet zijn met het lukraak opheffen van treindiensten bij infraproblemen. Het gehannes rond een hardnekkige overwegstoring in Diemen is de druppel die de emmer doet overlopen.

Op het spoortraject Amsterdam Centraal - Almere Centrum ligt zegge en schrijve één overweg. In Diemen. De overwegapparatuur van deze overweg raakte zondag defect, en een onderdeel dat benodigd was om de overweg te repareren, bleek niet voorradig. Vanaf het begin van de treindienst op maandagochtend werden alle Intercity’s tussen Amsterdam Centraal en Almere Centrum in beide richtingen opgeheven. Voor Beter OV trok hierover bij ProRail aan de bel. In de loop van de ochtend gingen de Intercity’s alsnog rijden.

Het verhaal van ProRail, kort samengevat: De overweg bij Diemen is van een bijzonder type, en daardoor was het reserve-onderdeel niet voorradig: een vervelende samenloop van omstandigheden die leidde tot een bijzondere situatie. De Intercity was opgeheven om meer lucht in de dienstregeling te krijgen omdat de overweg met beperkte snelheid moest worden gepasseerd. In de nacht van dinsdag op woensdag was reparatie van de overweg voorzien met onderdelen die dan wél beschikbaar zouden zijn.

Vandaag is de desbetreffende overweg opnieuw in het ongerede geraakt. Of er de afgelopen nacht een poging tot definitieve reparatie is gedaan, is vooralsnog niet duidelijk. Maar opnieuw werd de Intercitydienst tussen Amsterdam en Almere opgeheven, dit keer op een incidentele uitzondering na.

Naar de mening van Voor Beter OV betreft het hier in het geheel geen unieke situatie. Onderdelen gaan nu eenmaal zo nu en dan kapot. Voor spoorweginfra behoort voldoende voorraad aan reserve-onderdelen voorradig te zijn. Dat het bij deze overweg om een afwijkend type gaat, doet daar niets aan af. Voorts vindt Voor Beter OV het opheffen van treinen, zeker in dit geval, volstrekt onacceptabel. Het opheffen van deze treinen betekende een verlies van een flink aantal rijtuigen per uur per richting. De resterende treinen, de Sprinters, werden niet verlengd. Dat leidt tot chaotische toestanden met uitpuilende treinen, waarin reizigers tot overmaat van ramp ook nog langer moeten staan dan het geval zou zijn als ze met de snellere Intercity zouden kunnen reizen. In plaats van zich bezig te houden met een papieren (punctualiteits-)werkelijkheid, zou de NS zich moeten focussen op waar ze voor besteld zijn: het ordentelijk vervoeren van de reizigers. Het opheffen van de Intercity’s is sowieso onaanvaardbaar omdat een aantal jaren geleden in het gehele land de treindienst onder het mom van “verbeterde robuustheid” is verlangzaamd. Het scheppen van een ruimere dienstregeling en het dan toch opheffen van treinen kán niet samengaan.

Al met al spreekt Voor Beter OV van schandelijk gepruts. De onvrede hierover wordt onder de aandacht van NS-topman Van Boxtel en ProRail-topman Eringa gebracht.

1 februari 2017

URENLANG OPSLUITEN VAN TREINREIZIGERS IS ONAANVAARDBAAR

Gisteren is aan het begin van de avond (nog afgezien van twee andere ongeveer gelijktijdige strandingen van IC-Direct-treinen) een IC-direct kort na vertrek uit Rotterdam richting Schiphol door een defect stil komen te staan. Het heeft meer dan twee uur geduurd voordat de passagiers uit de trein zijn geëvacueerd. Voor Beter OV vindt dit volstrekt onaanvaardbaar.

Een groot gedeelte van de tijd dat de reizigers in de trein zaten opgesloten, zaten ze tot overmaat van ramp ook nog in het stikdonker. Onduidelijk is, of ook de verwarming in de trein was uitgevallen, en of de reizigers zijn voorzien van iets te drinken en iets te eten.

ProRail en NS verrichten een diepgaand onderzoek naar de gang van zaken, zo melden zij desgevraagd aan Voor Beter OV. Mede op aandringen van Voor Beter OV is ook de Inspectie Leefomgeving en Transport ingelicht.

Voor Beter OV wacht de onderzoeksresultaten af, en zal die met name kritisch bezien waar het gaat om de inhoud en invoering van eventueel voorgestelde maatregelen die een einde moeten maken aan het keer op keer urenlang opsluiten van reizigers in gestrande treinen.


WEGENS DRUKTE OPHEFEN TREINEN BEHOEFT ANDERE AANPAK

Voor Beter OV is ontevreden over de gang van zaken van maandagochtend, toen de NS reizigers weigerde mee te nemen met een Sprinter in de richting van Leiden en verder. Er blijkt meer aan de hand te zijn. Voor Beter OV vraagt aan de NS om verbetermaatregelen.

Een Intercity van Den Haag Centraal naar Amsterdam werd opgeheven “wegens te grote opgelopen vertraging”. De reizigers wilden dus met de eerstkomende trein mee, een Sprinter richting Leiden. De machinist en de conducteur van deze Sprinter vonden de trein vervolgens te vol, en weigerden de reizigers mee te nemen. Alle reizigers moesten uitstappen, en de Sprinter vertrok zonder passagiers.

Voor Beter OV merkt een aantal zaken op.

Wanneer een trein niet tijdig op zijn eindbestemming arriveert om op tijd de retourreis te aanvaarden, dient een reservetrein in te vallen. Daarom behoort op belangrijke stations reservematerieel en -personeel aanwezig te zijn.

Wanneer een trein uitvalt, dient de vervangende trein verlengd te worden, zodat de extra reizigers met die trein meekunnen. Ook daarom behoort op belangrijke stations reservematerieel en -personeel aanwezig te zijn.

De ellende van maandagochtend wordt deels veroorzaakt door het door de NS zelf veroorzaakte materieeltekort, waardoor een behoorlijke bedrijfsreserve ontbreekt. Anderzijds worden ook veel vertragingen veroorzaakt door het gebrek aan voldoende spoorinfrastructuurcapaciteit, zodat vertragingen nu niet kunnen worden beperkt of zelfs ingehaald. Voorts is het zo dat treinen vaak te kort zijn, en dus vertraging oplopen door het gedrang bij het uit- en instappen. Ook worden vertragingen problematisch door zogeheten “korte keringen” (de geringe tijd tussen aankomst en vertrek voor de retourrit); ook die korte keringen hebben te maken met een gebrek aan beschikbare sporen en materieel. Korte keringen zijn economisch doelmatig qua gebruik van treinen en sporen, maar zijn ook erg kwetsbaar voor een goede punctualiteit van treinen en dus van reizigers. Tot slot ontstaan er door het uitwaaieren van personeel tussen verschillende treinseries ook problemen qua bijsturing doordat personeelsleden niet op het juiste moment op de juiste plaats zijn.

Besluiten van rijdend personeel om wegens te grote drukte te weigeren om met passagiers te vertrekken, geschieden nu op basis van willekeur. Daarom dient dit te worden ingekaderd door duidelijke criteria, zoals het maximale aantal staande reizigers per vierkante meter vloeroppervlak. Indien personeel weigert met reizigers te vertrekken, dan dient dat altijd achteraf getoetst te worden. Dat kan aan de hand van chipkaartgegevens en camerabeelden. Heldere criteria zijn voor het personeel dat de beslissing moet nemen ook een steun in de rug.

Voorts zou de NS een experiment moeten uitvoeren met het bij te grote drukte aan reizigers vragen om vrijwillig uit te stappen (dan hoef je niet de hele trein te ontruimen om discussies te voorkomen over wie wel en wie niet”) in ruil voor een wezenlijke financiële compensatie, door een medewerker op het perron direct op de OV-chipkaart te laden.

20 januari 2017

AL DE HELE DAG GEEN TREIN GOUDA - ALPHEN


17:00 uur

Voor Beter OV en de NS hebben vanmiddag openhartig van gedachten gewisseld over het falen van de treinverbinding Gouda - Alphen, die vandaag, en niet voor het eerst, is stilgevallen.

Alle zes de treinen waren niet beschikbaar. Twee stuks wegens groot onderhoud, twee wegens lege accu’s en twee wegens diverse storingen. daardoor was dus geen treindienst mogelijk op deze lijn, althans niet met de speciale treinen, die voldoen aan provinciale eisen, zoals toilet aan boord en USB-aansluitingen. NS en Stadler zijn druk bezig, te achterhalen wat de reden is van de defecten. Voor Beter OV stelt dat het vreemd is dat treinen met “bewezen techniek” toch zoveel problemen geven, terwijl de soortgelijke nieuwe treinen die onder meer voor Arriva en NS-Brabant rijden, dat tamelijk probleemloos doen.

Op de vraag van Voor Beter OV, waarom de NS geen treinen uit de “gewone dienst” als vervanger in heeft gezet, antwoordde de NS dat dat enerzijds niet mag indien de treinen niet voldoen aan de eisen die door de provincie zijn opgelegd, terwijl anderzijds de Autoriteit Consument en Markt bezwaar zou maken omdat de NS dan misbruik zou maken van zijn grootte, ten opzichte van andere inschrijvers. Voor Beter OV zal dit laatste bij de ACM toetsen.

Het gevolg van dit alles is en blijft dat reizigers nu worden vervoerd in bussen, die er uiteindelijk bijna een half uur langer over doen dan de reguliere treindienst, en bovendien geen toilet hebben, en evenmin USB-aansluitingen. Het laatste woord is hier wat Voor Beter OV betreft nog niet over gesproken.

12:00 uur

Al de gehele dag rijden er geen treinen tussen Gouda en Alphen a/d Rijn. De website van de NS meldt dat dit komt door “beperkingen in de materieelinzet”, maar onbevestigde berichten spreken van personele problemen. Als geprognotiseerd tijdstip voor hervatting van de treindienst noemt de NS 15:30 uur.

De provincie Zuid-Holland, die de exploitatie van de spoorverbinding na een aanbesteding aan de NS gunde, heeft zich inmiddels zeer ontevreden getoond over de gang van zaken. Er zijn al sinds de start van de concessie, jongstleden december, ernstige problemen. Het is vandaag zeker niet de eerste keer dat de treinverbinding totaal is uitgevallen.

Voor Beter OV heeft de NS vanmorgen om half 10 om opheldering gevraagd, en wacht nog op antwoord.

17 januari 2017

GROTE STROOMSTORING LIANDER FATAAL VOOR OV


16:30 uur

Het treinverkeer in Nederland verloopt nog steeds chaotisch. Nog steeds zijn treindiensten op trajecten als Eindhoven - Utrecht - Amsterdam - Alkmaar, Arnhem - Utrecht, Den Haag - Schiphol - Amsterdam gehalveerd. Ook het aantreden van de middag- en avondploegen van het rijdend personeel van de NS heeft aan de chaos geen einde weten te maken.

Sinds het tijdstip dat de stroomvoorziening door Liander werd hersteld (8 uur vanmorgen) zijn er meer dan 8 uren verstreken, en nóg is het treinverkeer zeer ernstig in het ongerede. De feiten dat een stroomstoring een groot probleem oplevert en dat een bommelding op het station van Utrecht de zaak vanmorgen ook geen goed deed, doen niets af aan het feit dat de spoorsector vandaag een brevet van onvermogen heeft afgegeven.

Voor Beter OV zal zich over de gang van zaken verstaan met de top van ProRail en NS, maar ook met de staatssecretaris Dijksma van IenM, die als concessieverlener beslist verantwoordelijkheid draagt voor (het toezicht op) de gang van zaken op het spoor.


13:00 uur

Met name de veel te ingewikkelde personeelsdiensten verhinderen een goede start van de treindiensten nadat de NS en ProRail getroffen werden door een grote storing bij elektriciteitsnet Liander in Amsterdam en omstreken. Dat is de voorlopige conclusie van Voor Beter OV. Om 8 uur vanmorgen was er weer stroom in de getroffen regio en ging ook in het seinhuis van de regio Amsterdam het licht weer aan, maar de treindienst verloopt -ondanks dat veel betrokkenen met man en macht aan het werk zijn om de zaak op orde te krijgen- nog steeds chaotisch.

Diverse computersystemen bleken echter ernstig ontregeld te zijn, melden NS en ProRail. Dat leidt tot de vraag, in hoeverre systemen echt redundant zijn uitgevoerd en de systemen hun data kunnen onthouden, ook bij stroomuitval.

Een van de systemen die niet goed kon worden opgestart, is het systeem dat personeel indeelt. Het gevolg was, dat veel rijdend personeel niet aan de juiste treinen kon worden gekoppeld. De veel te ingewikkelde dienstroosters leidden tot twee dingen: ten eerste waaierden de problemen ook uit tot trajecten die geografisch niets met Amsterdam te maken hebben, zoals Amersfoort - Utrecht - Den Haag/Rotterdam, ten tweede is het niet mogelijk om treindiensten in de benen te houden, wat wel zou kunnen als het personeel binnen een werkdag uitsluitend op die treinserie zou rijden, waardoor personeel niet zo snel “onvindbaar” zou zijn, en op lokaal niveau kan worden bijgestuurd.

We zijn nu vijf uur verder, sinds het terugkeren van de stroomvoorziening in Amsterdam. Dat het treinverkeer in grote delen van het land nog steeds een chaos is, vindt Voor Beter OV -ondanks het besef dat op korte termijn tegen zo’n grote stroomstoring geen kruid is gewassen, en dat een bommelding in Utrecht de zaak nog verergerde- niet aanvaardbaar. Daarom verlangt Voor Beter OV een diepgravende evaluatie van de gebeurtenissen van vandaag.


11:00 uur

Voor Beter OV inventariseerde de treinenloop in Nederland van vanmorgen. Het is opvallend (en onaanvaardbaar) dat ook treindiensten die niet eens in de buurt van de getroffen regio Amsterdam kwamen, werden getroffen. Te denken valt aan uitval van treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Amersfoort.

Eerste inventarisatie:

- Lelystad valt onder de post Amsterdam, dus daar heeft niets gereden. In Zwolle zijn de IC's vanuit het noorden die die richting op zouden rijden op- en omgekeerd.
- Vanuit Zwolle is Dronten nog wel bediend
- Amersfoort - Zwolle was niet getroffen en heeft gewoon gereden, behalve natuurlijk de IC Amersfoort - Schothorst
- IC's vanuit Enschede richting Schiphol zijn voornamelijk op Amersfoort omgekeerd, een enkele is doorgegaan naar Hilversum
- In Naarden-Bussum zijn diverse sprinters uit Amersfoort en Utrecht gekeerd. Naar Almere en Weesp rijden was niet mogelijk.
- Utrecht Centraal: veel uitval richting Arnhem/Den Bosch, maar ook (al voordat het station moest worden ontruimd wegens melding van achtergebleven baggage) veel IC's richting Den Haag Centraal, Amersfoort en Leiden, net als de sprinter van/naar Tiel die diverse malen uitgevallen is.
- Leiden: uiteraard reed er niets richting Schiphol en slechts een deel van de IC's reed door naar Haarlem waar gekeerd werd. Veel uitval
- Den Haag Centraal: uitval van de IC's richting Schiphol en diverse treinen richting Gouda/Utrecht gesneuveld
- Den Haag Hollands Spoor: weinig uitval, behalve de IC van/naar Vlissingen die diverse malen gesneuveld is.
- Rotterdam Centraal: opgeheven IC-direct, opgeheven spitssprinter naar Vlaardingen, enkele stoppers richting Gouda gesneuveld, evenals een enkele IC richting Utrecht, naast de hierboven al genoemde Vlissingen IC.
- Driebergen-Zeist: daar reed op een gegeven moment een enkel sprintertje naar Rhenen en een sprinter is doorgereden naar Utrecht. Heeft bijna twee uur nauwelijks iets naar Utrecht Centraal gereden.
- Ede-Wageningen: IC's richting Utrecht werden hier allemaal gekeerd. Reed niets verder richting Driebergen-Zeist en Utrecht.

10:30 uur

Voor Beter OV heeft er begrip voor dat het zeer ingewikkeld is om de treindienst op te starten wanneer een van de allerbelangrijkste regio’s plat ligt. Treinen zijn niet beschikbaar, personeel staat op de verkeerde plek.

Dat neemt niet weg, dat het naar het oordeel van Voor Beter OV mogelijk zou moeten zijn om de treindienst in de loop van de dag naar behoren te gaan uitvoeren. De stroomstoring in Amsterdam was immers rond 8 uur vanmorgen al voorbij.

09:00 uur

Amsterdam en omstreken zijn vannacht en vanmorgen getroffen door een grote stroomstoring. Door het onmogelijk kunnen bedienen van seinen en wissels rijden er nog steeds geen treinen van/naar Amsterdam. Bijzonder is, dat luxe-treinen als Thalys en ICE wél vanuit de hoofdstad vertrekken.

In Amsterdam reden in de ochtendspits ook metro’s en trams niet. Bij de tram werd dat verergerd, doordat op het moment dat het tramverkeer kon worden hervat, voor de uitgang van tramremise Lekstraat een tram ontspoorde, zodat trams daar niet konden uitrijden.

Ook vindt Voor Beter OV het bijzonder, dat eveneens op trajecten als Arnhem - Utrecht en Den Bosch - Utrecht nauwelijks treinverkeer was. Dit staat haaks op de bewering van ProRail dat Utrecht Centraal ondanks het verwijderen van veel wissels gewoon kan functioneren als omkeerstation. Ook de stelling van de NS dat de afwisselingsrijke personeelsroosters geen negatief effect hebben op de flexibiliteit van de dienstverlening bij problemen, lijkt te worden gelogenstraft.

Voor Beter OV vindt enerzijds dat de gebeurtenissen van vanmorgen exceptioneel zijn, en dat de oorzaak buiten de OV-sector ligt, maar heeft anderzijds vragen bij de landelijke uitstraling van een toch min of meer regionaal probleem. Voor Beter OV en NS en ProRail zullen vandaag contact hebben over een eerste evaluatie van de gebeurtenissen van vandaag.


16 januari 2017

STILVALLEN TREINDIENST DOOR GLAD SPOOR NIEUW DIEPTEPUNT

Wegens gladde sporen rijden er tussen Alphen a/d Rijn en Leiden Lammenschans deze ochtendspits geen treinen. Voor Beter OV vindt dit een nieuw dieptepunt in de gladdesporenproblematiek.

Dat gladde sporen tot vertraging, capaciteitsvermindering en uitval kunnen leiden, nou vooruit. Raar, anno 2017, maar vooruit. Maar dat gladde sporen op een traject tot geheel stilleggen van het treinverkeer leiden, behoeft uitleg. Die uitleg is aan NS en ProRail gevraagd.

Het spoorverkeer in ons land dient tegen normale weersomstandigheden ebstand te zijn. In de omgeving van Leiden is thans, net als in de rest van ons land, geen sprake van abnormale weersomstandigheden. Het heeft er eerder alle schijn van, dat moderne treintypen niet bestand zijn tegen zaken als rijp aan de bovenleiding en dat ze door hun geringe gewicht de rails niet schoonrijden en daarnaast ook gevoeliger zijn voor slippen en glijden.

Wanneer NS en ProRail meer informatie geven over de achtergronden, melden wij dat op deze plaats.

7 januari 2017

PRESTATIES SPOORSYSTEEM VALLEN VANDAAG TEGEN

19:00 uur

Met het verdwijnen van de vorst is het treinverkeer weer goed op gang gekomen voorzover stremmingen aan het winterse weer door ProRail en vervoerders werden toegeschreven aan de gevolgen van de lage temperaturen. Alleen op de route Dordrecht - Gorinchem is de treindienst nog aangepast wegens ijzel op de bovenleiding. Ook de hardnekkige wisselstoring tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch levert nog steeds veel hinder voor het treinverkeer -en dus voor de reizigers- op. De Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle was tot ver in de middag onbruikbaar door ijsafzetting aan de bovenleiding.

Bij een evaluatie van de aanpak van de gevolgen van lichte tot matige vorst en geringe sneeuwval dienen twee zaken speciaal aan bod te komen.

In hoeverre heeft ProRail gebruikgemaakt van het aanbod van organisaties die met historisch materieel de bovenleiding doeltreffend kunnen schoonschrapen;

In hoeverre is er sprake van ontwerpfouten bij modern spoorwegmaterieel waarvan de elektronica van slag raakt indien het contact tussen stroomafnemer en rijdraad niet optimaal is, waardoor dit materieel veel storingsgevoeliger is bij winterse omstandigheden dan oudere treinen.


11:30 uur

Inmiddels vallen er ook treinen uit door defecten aan het rollend materieel. De Internationale trein vanuit Berlijn is gestrand in Amersfoort wegens technische problemen aan de trein, en ook in onder meer Brabant raakte het verkeer ontregeld door een kapotte trein.

Voorts komen er berichten binnen dat treinen niet kunnen rijden wegens ontbrekend personeel (omdat door de veel te ingewikkelde roosters per trein tot wel drie keer het personeel gezocht moet worden). Machinisten en conducteurs konden hun trein niet bereiken doordat zij elders waren gestrand door stremmingen van het spoorwegnet. Daarmee wordt opnieuw de onwenselijkheid van de veel te ingewikkelde “pretparkroosters” aangetoond.

Het is Voor Beter OV niet geheel duidelijk, in hoeverre uitdunningen van treindiensten vandaag onvermijdelijk waren door beperkingen aan de infrastructuur, of dat het hier toch gaat om een preventieve uitdunning van de treindienst, vergelijkbaar met de "nooddienstregeling" die wel vaker als schijnoplossing uit de kast wordt getrokken. Het moet primair gaan om het werkend houden van de railinfra en de treinen, niet om het uitdunnen van treindiensten om “het spoorsysteem” in een papieren werkelijkheid draaiende te houden.

Bovendien dient de vraag te worden beantwoord of er is overwogen, bepaalde geplande werkzaamheden (per project te bezien) voor dit weekend af te gelasten, zodat er meer capaciteit op het spoor beschikbaar blijft, monteurs beschikbaar komen voor storingsherstel en het risico dat werkzaamheden door het slechte weer uitlopen wordt vermeden.

Voor Beter OV spreekt nogmaals waardering uit voor al die spoormensen die hard aan de slag zijn om de treindiensten zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook houdt Voor Beter OV zich niet blind voor het gegeven dat ook het autoverkeer veel last heeft van gladheid door sneeuw en ijzelvorming.

10:00 uur

Om het treinverkeer vandaag zo goed mogelijk te laten doorgaan, hebben ProRail en de NS gistermiddag tot een aantal maatregelen besloten:

Er geldt een code rood bij NSR en de Verkeersleiding
Er is sprake van een hoog alerteringsniveau bij ProRail Assetmanagement.
Er staan 2 locomotieven standby als wegsleepdienst.
Vannacht is doorgereden om de ijzelaanzet aan de bovenleiding te minimaliseren.

Voor Beter OV moet helaas constateren dat het in de benen houden van het spoorsysteem (ondanks de inspanningen, waarvoor absoluut veel waardering bestaat) slechts zeer ten dele is gelukt. Naast werkzaamheden zijn er veel stremmingen of uitval wegens rijp op de bovenleidingen, plus ook wisselstoringen die mogelijk sneeuwgerelateerd zijn.

Met name die rijpvorming ziet voor Beter OV als een groeiend probleem: sinds het einde van stroomvreters (en dus warmteleveranciers) als nagenoeg alle locomotieven type 1600 en 1700, en alle treinen van het type MAT64 lijkt dit probleem ieder jaar ernstiger te worden..

Voor Beter OV beraadt zich, naast deze constateringen, op meningsvorming over de prestaties van het spoor, waarbij het feit dat het vandaag zeer beslist geen extreem winterweer is, zeker een rol zal spelen.

27 december 2016

NS MOET REIZIGERS COMPENSEREN VOOR TE HOGE INFRAHEFFING

De NS dient de tarieven naar beneden bij te stellen na een uitspraak van de ACM over de te hoge infraheffing. Dat zegt Voor Beter OV.

De ACM heeft ProRail opgedragen, de aan de vervoerders in rekening gebrachte infraheffing naar beneden bij te stellen. Bij de NS gaat het om een bedrag van bijna 2x4 miljoen euro over de jaren 2015 en 2016. Arriva, Connexion, Syntus en Veolia hadden bij de ACM bezwaar gemaakt tegen de door ProRail berekende tarieven, en zijn door de ACM dus in het gelijk gesteld.

Opvallend is, dat de NS als enige reizigersvervoerder geen bewaar had gemaakt bij de ACM. Hiermee wordt duidelijk dat de vervoerconcessie van de NS niet deugt: de NS kan alle door ProRail in rekening gebrachte infraheffingen plompverloren in de tarieven doorberekenen, en zal daarom –zo blijkt nu- geen vinger uitsteken om die kosten op een fatsoenlijk niveau te houden.

Voor Beter OV heeft de NS verzocht, de tarieven aan te passen aan de gedaalde infraheffing, inclusief de daling over de afgelopen jaren.


22 december 2016

GANG NAAR DE RECHTER VOOR STAKINGSVERBOD SUCCESVOL

Voor Beter OV juicht het toe dat de rechter de VVMC vanmiddag tot de orde heeft geroepen door de voor morgen aangekondigde staking te verbieden. De NS had de zaak vandaag aan de rechter voorgelegd, met dit verheugende resultaat tot gevolg.

Ons bereikten vragen over waarom Voor Beter OV zich niet eveneens tot de rechter had gewend. Wij beschikken als bewust subsidievrije en daarom onafhankelijke belangenorganisatie niet over de middelen hiertoe. Bovendien is in dit geval de NS de eerst aangewezene om zich tot de rechter te wenden. De NS laat hiermee dus zien, meer ruggengraat te hebben dan andere vervoerders die de afgelopen tijd ten koste van de reizigers door soortgelijke stakingsacties werden getroffen.

21 december 2016

STAKINGSDREIGING NS BETREURENSWAARDIG

18:00 uur

Voor Beter OV heeft waardering voor de door de NS aangekondigde gang naar de rechter om de staking van vrijdag te laten verbieden. In tegenstelling tot andere vervoerders, die disproportionele stakingen gewoon accepteerden, heeft de NS voldoende ruggengraat om zich wél tegen een staking te verzetten. “De hinder die deze staking veroorzaakt staat niet in verhouding met het feit dat we nog volop aan het werk zijn om verbeteringen in de dienstroosters aan te brengen”, aldus de NS. Morgenmiddag dient de zaak voor de rechtbank in Breda.

Voor Beter OV vindt de eisen van het personeel buitenproportioneel. In dat kader is het belangrijk om op te merken dat het misbruik van de beladen term “rondje om de kerk” voorbij gaat aan het feit dat verschillende dagen verschillende routes in het dienstrooster kennen. De suggestie dat machinisten en conducteurs dag in, dag uit hetzelfde saaie lijntje van A naar B rijden, is niet juist. En ook de reiziger heeft last van de door het personeel voorgestane “pretparkroosters” doordat deze de treindienst extra gevoelig maken voor storingen.

12:00 uur

Voor Beter OV betreurt de door de VVMC voor vrijdagochtend aangekondigde staking bij de NS. Juist op de dag voor het kerstweekend gooit een verstoorde treindienst roet in het eten van mensen die voor een lang weekend op familiebezoek willen en part noch deel hebben aan het arbeidsconflict tussen VVMC en NS.

Als de staking doorgaat en er een substantieel aantal medewerkers aan deelneemt, zal de treindienst gedurende een groot deel van de dag (dus ook na 11 uur) ontwricht zijn.

Voor Beter OV wil terughoudend zijn bij inhoudelijke bemoeienissen met arbeidsgeschillen. Niettemin is Voor Beter OV van mening dat de staking voorbarig is omdat er tussen vakbonden en NS nog wordt onderhandeld over plezierigere dienstroosters. Het dilemma: enerzijds willen de machinisten zoveel mogelijk afwisseling op een werkdag, anderzijds is door afstoting van de concessie Limburg het werkpakket logischerwijze wat minder afwisselend.

Daarnaast hebben al te uitbundig gevarieerde dienstroosters bij storingen een ontwrichtende inktvlekwerking op de treindienst. Juist wanneer een beperkte en regionale staking (in de Randstad) de treindienst in het hele land in de soep laat lopen (zoals de NS verwacht), wordt het bewijs geleverd dat de dienstroosters niet nog ingewikkelder moeten worden, maar juist dienen te worden vereenvoudigd.


16 december 2016

ONZE BRANDBRIEF OVER DEN HELDER LEIDT TOT OPLOSSING

Mede naar aanleiding van de brandbrief die Voor Beter OV aan NS-topman Roger van Boxtel stuurde, heeft de NS besloten, in Den Helder een extra trein neer te zetten, zodat bij vertragingen de trein vanuit Nijmegen niet in Anna Pauwlona rechtsomkeert hoeft te maken. De trein kan zijn reis naar Den Helder nu gewoon voltooien, terwijl dan de reservetrein op tijd vanuit Den Helder richting Nijmegen kan vetrekken. Dat heeft de NS ons vanmorgen laten weten.

Hiermee komt een eind aan de reizigershinder die Voor Beter OV in zijn brandbrief (zie het bericht hieronder) signaleerde.

Voor Beter OV is tevreden met de reactie van de NS. “Dat wij een gewillig oor vinden voor de door ons aangedragen bevindingen en problemen, stemt ons positief. Het siert de NS en zijn topman, dat het probleem vlot is opgepakt.”

14 december 2016

NS SCHOFFEERT REIZIGERS VAN/NAAR DEN HELDER


De NS negeerde waarschuwingen over “korte keringen” in Den Helder. Vertraagde treinen worden daarom sinds de start van de nieuwe dienstregeling doodleuk ingekort tot Anna Pauwlona, waarna de reizigers de trein worden uitgebonjourd en de trein de terugtocht aanvaardt. Voor Beter OV eist maatregelen in een brief aan NS-baas Van Boxtel

Geachte heer Van Boxtel,

Door het veranderen van een lange kering in een korte kering van de Intercity Nijmegen - Den Helder in Den Helder, ontstaat een gebrek aan speling in de materieelomloop. Vertragingen kunnen door die korte kering in Den Helder niet meer worden rechtgezet. Deze korte kering bespaart weliswaar een treincompositie (doordat een trein nu slechts enkele minuten keertijd te Den Helder heeft in plaats van een ruim half uur), maar de treinreiziger van/naar Den Helder en Den Helder Zuid staat letterlijk in de kou.

Jullie hebben besloten, vertraagde treinen in de richting Den Helder nu in te korten tot Anna Pauwlona. De treinreizigers worden daar eenvoudigweg de trein uitgebonjourd en achtergelaten op een station zonder voorzieningen en zelfs zonder behoorlijke wachtruimte. De trein keert dan om om zijn reis richting Nijmegen te aanvaarden. Op papier geeft dat een mooie punctualiteit, maar dit is natuurlijk een schoffering van de reizigers. En niet alleen van de reizigers in de richting van Den Helder Zuid en Den Helder, maar ook de reizigers die op laatstgenoemde stations hun vertrekpunt hebben: hun trein komt eenvoudigweg niet opdagen.

Deze zaak is des te schrijnender omdat jullie de waarschuwingen van de Helderse spoorwegdeskundige Edwin de Hond over de te geringe speling door de korte kering te Den Helder volkomen hebben genegeerd. Ook niet in de haak is, dat de regionale woordvoerder tegenover de media heeft ontkend dat het inkorten van treinen tot Anna Pauwlona nieuw is sinds de invoering van de dienstregeling 2017. Tot afgelopen zondag kwam het inkorten tot Anna Pauwlona slechts bij hoge uitzondering voor, sinds 11 december is dit strijk en zet. De suggestie dat er “niets nieuws aan de hand is”, is dus een verdraaiing van de werkelijkheid. Regelmatig inkorten is ten opzichte van zelden inkorten beslist iets nieuws. Persoonlijk ben ik niet zo dol op persvoorlichters die onwaarheid spreken.

De dienstverlening aan reizigers van/naar Den Helder kan je met goed fatsoen niet laten zoals die nu is. Daarom verzoek ik je met klem om vanaf aanstaande maandag de korte kering in den Helder in te ruilen voor de lange kering zoals wij die tot afgelopen zondag kenden. Daarmee maakt u een einde aan de beschamende vertoning, voor welke u als CEO bij de NS eindverantwoordelijk bent.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


12 december 2016

OOK OCHTENDSPITS LIMBURG NIET VLEKKELOOS

Voor Beter OV heeft Arriva om uitleg gevraagd omdat ook in Limburg de start van de nieuwe dienstregeling niet vlekkeloos is verlopen. Dat kwam met name doordat de treinaanwijzers op de perrons van het station van Maastricht niet de juiste informatie toonden, waardoor grote reizigersstromen moesten overstappen van de ene in de andere trein.

Ook het keren op station Randwyck geeft problemen. Om van richting te veranderen moeten de treinen helemaal worden uitgezet. Het weer opstarten van de elektrische installaties en besturingssystemen kost wat meer tijd. Aan een oplossing wordt gewerkt. Vandaag is de treindienst tussen Maastricht en Randwyck noodgedwongen uitgedund. De overstapmogelijkheden op de knoop Maastricht blijven wel in tact.EERSTE OCHTENDSPITS ONTAARDT IN CHAOS
VAN BOXTEL MOET HARD INGRIJPEN IN LOGISTIEKE PUINHOOP NS


NS-topman Roger van Boxtel dient onmiddellijk orde op zaken te stellen, zodat op korte termijn een einde kan worden gemaakt aan de logistieke incompetentie van de NS. Dat zegt de onafhankelijke reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV.

12:30 uur

De NS laat in reactie op onze kritiek weten dat een aantal dubbeldekstreinen staat “opgesloten” in Nijmegen ten gevolge van de uitgelopen werkzaamheden bij Elst op het baanvak Nijmegen - Arnhem. Daardoor rijden de treinen tussen Arnhem en Den Helder in te kleine samenstelling, aldus de NS. Voor Beter OV vindt dat de treinen die in Nijmegen stonden, vannacht via Oss, Den Bosch en Utrecht hadden kunnen/ moeten worden overgebracht naar de route Arnhem - Den Helder. Voorts zijn door de stremming tussen Arnhem en Nijmegen voor de gehele treinserie minder composities benodigd. Daarnaast komen de klachten over te volle treinen binnen vanuit het hele land, en niet alleen vanaf de route Arnhem - Utrecht - Den Helder. Voor Beter OV hoopt dat de middagspits beter zal verlopen omdat de stremming tussen Arnhem en Nijmegen dan voorbij zal zijn, al heeft ProRail de herstelprognose van de uitgelopen werkzaamheden verzet van 13:00 uur naar 14:00 uur.

10:00 uur

De eerste ochtendspits volgens de nieuwe dienstregeling van de NS is uitgedraaid op een chaos van vertragingen en te korte treinen. Het regent klachten. Heel veel reizigers zijn gedupeerd door de logistieke puinhopen van de NS. Veel treinen blijken qua lengte te zijn ingekort, met als gevolg dat reizigers als haringen in een ton worden vervoerd.

Gezien de huidige, ronduit beschamende kwaliteit van de treindienst, zal de NS zijn rol in het verbeteren en verduurzamen van de mobiliteit in ons land bij lange na niet kunnen waarmaken doordat reizigers geen Gekke Henkie heten, en de terechte keuze maken de NS de rug toe te keren en noodgedwongen toch maar aansluiten in de file.9 december 2016

VAN BOXTEL VAN TUSSENPAUS TOT EINDBAAS

Roger van Boxtel blijft voorlopig aan als president-directeur van de NS. Dat laat de NS zojuist aan ons weten.

Voor Beter OV juicht de verlenging van het directeurschap van Van Boxtel (tot medio 2019) toe. Wel zal de heer Van Boxtel een tandje bij moeten zetten bij het op orde brengen van de kwaliteit die de NS de treinreiziger biedt.

Voor Beter OV ziet liever de heer Van Boxtel aan de top van de NS, dan dat zijn functie cadeau wordt gedaan aan een afzwaaiend Kamerlid of een gesneuvelde bewindspersoon.NATIONALISATIE PRORAIL KLAP IN GEZICHT REIZIGER

Het Kabinetsbesluit om van ProRail op korte termijn een Zelfstandig Bestuursorgaan te maken, is een klap in het gezicht van reizigers, transporteurs, spoorwegmaatschappijen, ondernemers, belastingbetalers en niet in de laatste plaats ProRail zelf. Het Kabinet heeft op instigatie van staatssecretaris Sharon Dijksma volkomen lak aan de unanieme mening van alle betrokken organisaties, die steeds duidelijk hebben aangegeven dat zij het Kabinetsbesluit voorbarig vinden. Met name de fiscale effecten zijn nog volstrekt onduidelijk omdat er met het Ministerie van Financiën nog geen overeenstemming is bereikt, maar het is vrijwel zeker dat het besluit zal leiden tot duurdere treinkaartjes. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV in reactie op het Kabinetsbesluit van vandaag.

Lees hier verder.

7 december 2016

SEINSTORING SMET OP OPENINGSDAG UTRECHT CENTRAAL


Het vanmiddag feestelijk geopende nieuwe station Utrecht Centraal is nog op de openingsdag getroffen door zijn eerste sein- en overwegstoring. Er rijden minder treinen tussen Utrecht en Amersfoort en tussen Utrecht en Ede/Veenendaal.

Voor Beter OV beschouwt dit als een slechte start voor het nieuwe station. Je kan wel een prachtig gebouw neerzetten, met fijne winkels, horeca en een futuristische stationshal, maar als de treindienst in duigen valt, schiet de reiziger met zo’n fraai station weinig op. Die wil naar zijn werk, zijn sociale verplichting, of gewoon naar naar huis.

Het is overigens wel sympathiek, dat tijdens de opening ook aandacht werd besteed aan de vaklieden, die het eigenlijke werk hebben gedaan. Zonder lassers, betonvlechters, elektriciens enzovoort, was het station nooit tot stand gekomen.


Niet alleen maar aandacht voor BoBo's (foto met dank aan Rikus Alarm)

1 december 2016

TREINVERKEER STIL DOOR RAADSELACHTIGE AANRIJDING

12:00 uur

Conform de opvattingen van Voor Beter OV is de treindienst in de loop van de ochtend op de meest veraf gelegen sporen deels hervat. Het opruimen van het autowrak en het herstellen van de schade zal nog enige tijd in beslag nemen, zo liet ProRail ons weten.


09:30 uur

Inmiddels is het een en ander duidelijk geworden. De bestuurder van een personenauto is op een naast het spoorgelegen parkeerplaats de macht over het stuur verloren en is dwars door een geluidsscherm de spoorbaan opgereden. Daar werd zijn voertuig aangereden door een naderende trein die niet meer tijdig kon stoppen.

Voor Beter OV heeft aan ProRail gevraagd, waarom er niet op een paar sporen alsnog een treindienst wordt gereden. Tussen Leiden en Den Haag liggen maar liefst vier sporen. De twee sporen die het verste van de plaats des onheils liggen, zouden in gebruik moeten kunnen blijven, vindt Voor Beter OV.


09:00 uur


Voor Beter OV vraagt om opheldering over een geheimzinnige aanrijding op het spoor. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Laan v NOI rijden er geen treinen door een aanrijding met een voertuig. Maar op dat traject zijn geen overwegen, dus het is zeer raadselachtig, op welke wijze een particulier voertuig daar in de nabijheid van het spoor kan zijn gekomen.

23 november 2016

UITGEDUNDE TREINDIENST ONTAARDT IN CHAOS

De uitgedunde treindienst op de trajecten Den Haag - Utrecht en Schiphol - Nijmegen (zie ook het bericht hieronder) is ontaard in een totale chaos. De resterende treinen die de reizigers moesten vervoeren, bleken niet te zijn verlengd. Sterker nog, ze waren zelfs korter dan gebruikelijk. Zo reden de treinen in de treinserie 3500 vandaag met composities van 8 a 9 rijtuigen in plaats van de gebruikelijke 12. Het gevolg was, dat reizigers op de perrons achterbleven. Deze passagiers werden dus extra gedupeerd: ze misten niet alleen hun trein, maar moesten door de gehalveerde frequentie ook nog eens extra lang wachten op de volgende. Daarnaast liepen de treinen die wel reden ernstige vertraging op wegens de tijd die het reizigers kostte om zich in en uit de uitpuilende treinen te wurmen.

Dat ook morgen de treindienst op bovengenoemde trajecten fors zal worden ingekrompen, acht Voor Beter OV onaanvaardbaar. De brief aan de staatssecretaris zal in die zin nog aangepast worden.

Het is niet onze gewoonte om te reageren op berichten in internetfora van treintjesfans, maar vandaag maken we een uitzondering. Er werd negatief gereageerd op onze stelling dat de treinen van het type Materieel-64 nog prima waren en dat we de voortijdige afvoer van deze treinen betreuren. Want Voor Beter OV vond het immers geen goede treinen, en nu plotseling wel, was de suggestie. In het verleden hebben wij, naar aanleiding van een overwegbotsing die wegens ‘opklimmen’ door het ontbreken van een baanschuiver op dit type trein tot grote schade aan de infrastructuur had geleid, gepleit voor het alsnog aanbrengen van baanschuivers op dit type trein, nadat de NS een kleine 15 jaar aan ILT keer op keer had verteld dat die investering onverstandig zou zijn omdat deze treinen “binnenkort” aan de kant zouden gaan. Later heeft Voor Beter OV, gezien het nijpende materieelgebrek en de ontbrekende bereidheid van de NS om baanschuivers aan ter brengen, voorgesteld om deze treinen n te zetten op baanvakken met geen of weinig overwegen, zoals de treindienst Amsterdam - Almere - Lelystad - Zwolle. Dus in die zin kan onze opmerking over het voortijdig terzijde stellen van de trienen van het type Materieel-64 voor verstandige mensen die onze verrichtingen en standpunten goed volgen niet als een verrassing komen.“DIJKSMA MOET INGRIJPEN”
NS ZELF SCHULDIG AAN MASSALE HERFSTUITVAL TREINDIENST


15:00 uur

Zojuist is bekend geworden, dat ook morgen de treindienst op de trajecten Den Haag - Utrecht en Schiphol - Nijmegen door het herfstfalen van de NS uitgedund zal zijn.

08:00 uur


De aanzienlijke treinuitval deze week is niet primair het gevolg van de gladde sporen wegens de herfstblaadjes. De werkelijke oorzaak is een gebrek aan treinstellen, door de NS bewust in de hand gewerkt door foutief materieelbeleid. Daardoor zijn er geen reservetreinen beschikbaar, terwijl de NS weet dat deze in de herfstperiode onmisbaar zijn. Reizigersorganisatie Voor Beter OV vindt daarom dat staatssecretaris Sharon Dijksma bij de NS orde op zaken moet stellen.

Eerder deze week vielen er al treindiensten uit, en vandaag rijden er wegens materieeltekort veel minder treinen tussen Den Haag en Utrecht en tussen Schiphol en Nijmegen. Belangrijke trajecten, die sowieso al worden gekenmerkt door uitpuilende treinen. Verslechtering van de frequenties op deze trajecten betekent dat reizigers niet alleen langer onderweg zijn, maar dat ze in de resterende treinen ook nog eens als haringen in een ton worden vervoerd. Problemen met gladde sporen tijdens de herfstperiode zijn een normale zaak, waar een serieus te nemen spoorbedrijf dus tegen opgewassen moet zijn.

In het verleden ontstonden materieeltekorten doordat er onvoldoende slijpmachines beschikbaar waren om de wegens herfstgladheid ontstane vierkante wielen weer rond te slijpen. Inmiddels zijn er meer van deze machines door de NS geïnstalleerd. Nu komt de aap uit de mouw: de NS beschikt over onvoldoende treinstellen. Dit is een rechtstreeks gevolg van het overhevelen van meer dan honderd rijtuigen naar de treindienst op de HSL ter vervanging van het mislukte Fyra-project, van de voortijdige afvoer van prima treinen van het type Materieel-64 en van de te late bestelling van nieuwe treinen. Allemaal beleidskeuzes van de NS, gedaan nadat het bedrijf ten tijde van het Fyra-fiasco beterschap had beloofd.

Voor Beter OV vraagt aan staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM om bij de NS orde op zaken te gaan stellen. Waar zij meent ProRail met harde hand te moeten aanpakken, kan ze de NS onmogelijk toestaan de reiziger zo in de kou te laten staan.

Brief aan de Staatssecretaris:

De Staatssecretaris van IenM,
mevrouw Sharon Dijksma
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

BETREFT: VERZOEK ORDE OP ZAKEN TE STELLEN BINNEN NS

Amsterdam, 23 november 2016

Geachte mevrouw Dijksma,

De aanzienlijke treinuitval deze week, die bij u bekend moet zijn, is niet primair het gevolg van de gladde sporen wegens de herfstblaadjes. De werkelijke oorzaak is een gebrek aan treinstellen, door de NS bewust in de hand gewerkt door foutief materieelbeleid. Daardoor zijn er geen reservetreinen beschikbaar, terwijl de NS weet dat deze in de herfstperiode onmisbaar zijn.

Eerder deze week vielen er al treindiensten uit, en vandaag rijden er wegens materieeltekort veel minder treinen tussen Den Haag en Utrecht en tussen Schiphol en Nijmegen. Belangrijke trajecten, die sowieso al worden gekenmerkt door uitpuilende treinen. Verslechtering van de frequenties op deze trajecten betekent dat reizigers niet alleen langer onderweg zijn, maar dat ze in de resterende treinen ook nog eens als haringen in een ton worden vervoerd. Problemen met gladde sporen tijdens de herfstperiode zijn een normale zaak, waar een serieus te nemen spoorbedrijf naar onze mening dus tegen opgewassen moet zijn.

In het verleden ontstonden materieeltekorten doordat er onvoldoende slijpmachines beschikbaar waren om de wegens herfstgladheid ontstane vierkante wielen weer rond te slijpen. Inmiddels zijn er meer van deze machines door de NS geïnstalleerd. Nu komt de aap uit de mouw: de NS beschikt over onvoldoende treinstellen om de herfstproblematiek , een jaarlijks terugkerend fenomeen waarmee de NS dus goed bekend zou moeten zijn, het hoofd te bieden. Dit is een rechtstreeks gevolg van het overhevelen van meer dan honderd rijtuigen naar de treindienst op de HSL ter vervanging van het mislukte Fyra-project, van de voortijdige afvoer van prima treinen van het type Materieel-64 en van de te late bestelling van nieuwe treinen. Allemaal beleidskeuzes van de NS, gedaan nadat het bedrijf ten tijde van het Fyra-fiasco bij monde van de toenmalige directieleden beterschap had beloofd.

Wij verzoeken u met klem om bij de NS orde op zaken te doen stellen. Waar u meent ProRail met harde hand te moeten aanpakken door ProRail onder de vleugels van uw ministerie te brengen, kunt u naar onze mening de NS onmogelijk toestaan de reiziger zo in de kou te laten staan.

Wij hopen spoedig van u te vernemen.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


18 november 2016

AANRIJDING WINSUM

Op een onbewaakte overweg in Winsum heeft een vrachtwagen rond het middaguur een Arriva-trein in de flank geramd. De trein is daardoor ontspoord en achttien treinpassagiers raakten gewond, van wie drie ernstig.

Het is nog onduidelijk, hoe de vrachtauto de overweg heeft kunnen oprijden. De trein was goed zichtbaar. Exacte oorzaak en schuldvraag zijn nog niet helder, maar het is veelzeggend dat de chauffeur van de vrachtauto in de loop van de middag door de politie is gearresteerd.

Door de berging van de trein en herstel van de grote schade aan het spoor, rijden er dit weekend geen treinen langs Winsum. Voor Beter OV leeft mee met de passagiers en Arriva-personeelsleden in de getroffen trein, en wenst de gewonden een spoedig en volledig herstel toe.KOMST CENTRAAL STORINGENBUREAU PRORAIL SLECHTS DOEKJE VOOR HET BLOEDEN

De instelling van een nieuwe afdeling bij ProRail om de treindienst sneller te kunnen wijzigen in geval van grote storingen kan wellicht de reizigershinder wat beperken, maar gaat voorbij aan het échte probleem, namelijk dat er nog steeds veelvuldig allerlei sein-, wissel en andere storingen aan de infrastructuur optreden.

Het nieuw opgerichte Centraal Monitoring en Beslisorgaan CMBO kan zelf de treindienstregeling van de NS aanpassen bij storingen. In plaats van uitvoerig overleg hakt ProRail dan als eindverantwoordelijke sneller de knoop door, waardoor het aantal vertragingen mogelijk zal verminderen.

Maar de beste manier om de hinder voor treinreizigers een halt toe te roepen, is natuurlijk het zorgen voor minder storingen. Door beter ontwerp van spoorinfrastructuur en toebehoren, en door beter toezicht op de door aannemers uitgevoerde werk. Want de dagelijks terugkerende waslijst van sein-, wissel- en bovenleidingstoringen leidt tot veel hinder voor de treinreiziger, die daardoor vaak geneigd is, het spoor de rug toe te keren en te kiezen voor bijvoorbeeld de milieuvervuilendere en gevaarlijkere auto.

Een schoolvoorbeeld van de storingsellende die treinpassagiers wordt aangedaan is nu het traject Hengelo - Enschede. Daar is al meer dan een etmaal het treinverkeer feitelijk gestremd wegens sein- en wisselstoringen. Een handig dienstregelingsopheffingsbureau lost dit niet op.


26 oktober 2016

ONDERZOEK ILT NAAR OPLEIDINGSKWALITEIT MOET LANDELIJK

Het aangekondigde onderzoek naar de opleidingskwaliteit van machinisten moet zich niet alleen beperken tot Arriva-machinisten. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV naar aanleiding van het besluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om het opleidingsniveau van machinisten bij Arriva te gaan onderzoeken. Vakbond VVMC stelt dat door Arriva ingehuurde machinisten “te weinig tijd krijgen om het vak goed te leren”.

Het aantal keren dat een Arriva-trein een rood sein passeert in (gemeten in aantal incidenten per treinkilometer) is niet hoger dan bij de NS. Maar dit beeld wordt wel vertekend doordat op veel spoorlijnen waar Arriva rijdt modernere beveiligingssystemen aanwezig zijn, die beter kunnen ingrijpen om roodlichtpassage te voorkomen dan het ouderwetse ATB-systeem op de meeste baanvakken waar de NS rijdt.

Voor Beter OV vindt het een goede zaak dat ILT het opleidingsniveau van de Arriva-machinisten onderzoekt. Daardoor kunnen de aantijgingen die door de VVMC zijn gedaan worden ontkracht of bevestigd. Dat schept duidelijkheid. Maar ILT zou om tot een eerlijke vergelijking te komen, ook het opleidingsniveau van machinisten bij andere reizigers- en goederenvervoerders moeten toetsen.

Arriva heeft (nog) geen gebruik gemaakt van ons aanbod om zijn kant van het verhaal te vertellen.

24 oktober 2016

UITLOOPWERK EN SEINSTORING PRORAIL VERPESTEN OCHTEND- EN MIDDAGSPITS

Zoals gebruikelijk, werd ook vandaag de maandagochtendspits geteisterd door uitgelopen werkzaamheden aan het spoor. Tussen Amsterdam en Haarlem en tussen Amsterdam en de Zaanstreek reden fors minder treinen.

Voor Beter OV moet helaas constateren dat het ProRail nog steeds onvoldoende lukt om te waarborgen dat zijn onderaannemers de werkzaamheden aan het spoor tijdig en naar behoren voltooien.

Ook in de middagspits was het raak. Door een seinstoring viel in een groot gedeelte van het land (het gebied dat werd omgeven door de hoekpunten Amersfoort - Almelo - Groningen - Leeuwarden - Zwolle - Amersfoort) rond 4 uur het treinverkeer nagenoeg geheel stil. Tot na de spits moeten reizigers rekening houden met vertragingen die al gauw oplopen tot een uur.

ProRail zal naar aanleiding van onze vragen nadere informatie verstrekken. Wanneer deze door ons is ontvangen, zullen wij u nader berichten.

18 oktober 2016

MOERDIJKBRUG WEKENLANG BUITEN DIENST


Het is buitengewoon vervelend dat volgens de laatste berichten de Moerdijkbrug volgend voorjaar gedurende drie weken buiten dienst zal zijn voor een grote vervanging van de nu telkens bezwijkende spoorrails. Abonnementhouders dienen voor het ongemak te worden gecompenseerd, vindt Voor Beter OV.

Diverse organisaties zijn met ProRail in gesprek over de problemen met de brug en de mogelijke oplossingen. Ook de doelstelling om reizigershinder zoveel mogelijk te beperken, zijn daarbij een punt van aandacht. Nu media (gesteund door een bericht op de ProRail-website) plompverloren melden dat het werk drie weken in beslag zal nemen, zet dat grote druk op de gesprekken over het werk aan de brug en over de reizigershinder.

Voor Beter OV blijft van mening, dat de reizigershinder zoveel mogelijk beperkt moet blijven. Ook dienen abonnementhouders op trajecten via de Moerdijkbrug door de NS en voor rekening van ProRail te worden gecompenseerd.


14 oktober 2016

KANTTEKENINGEN BIJ NIEUWE DIENSTREGELING NS

De dienstregelingplannen van de NS voor het seizoen 2016-2017 zijn nu openbaar. Voor Beter OV merkt het volgende op.

Sommige treinen (zoals tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Schiphol en Almere) worden sneller door stations over te slaan. Die tijdwinst voor treinen kan tijdverlies voor passagiers betekenen. Voorbeeld: Op Duivendrecht stoppen IC’s tussen Schiphol en Zwolle (en verder) niet meer wegens capaciteitsgebrek, terwijl Duivendrecht voor veel Amsterdammers een logisch vertrekstation richting het Noorden is. Amsterdam Centraalstation is zijn rechtstreekse verbinding met het Noorden ook al jaren geleden verloren. Amsterdam Zuid/WTC wordt voor de NS belangrijker, maar de NoordZuidlijn (metro) die reizigers van/naar dat station moet vervoerden gaat op zijn vroegst medio 2018 pas open.

Verder zijn veel wijzigingen redelijk marginaal: minuutje erbij, minuutje eraf. Dus dat er nu zo enorm veel verandert, vindt Voor Beter OV niet.

Over hoe het nu zit met de IC Den Haag - Venlo en de Beneluxtrein Amsterdam - Brussel is nog niet veel duidelijk. Wanneer gaat de routewijziging via de HSL tussen Rotterdam en Breda in? Moet er extra worden overgestapt?

Extra punt: die TV-schermen in de stationshallen tonen vaak onjuiste info of zijn vastgelopen en laten de treinen van twee uur geleden zien. Of ze staan uit. De vertrouwde gele borden zien je ook steeds minder, terwijl die onmisbaar zijn als de TV-schermen het niet doen. Juist wanneer er wijzigingen in de dienstregeling worden doorgevoerd, is adequate reisinformatie van wezenlijk belang. Dr NS heeft dus nog twee maanden de tijd om wat dat betreft orde op zaken te stellen.;

Een ander probleem is niet de aanpassing van de dienstregeling, maar het treinengebrek waar de NS nog steeds aan lijdt. Reizigers staan niet te juichen in een uitpuilende trein, ook niet als de feestvreugde een minuutje korter duurt.


29 september 2016

VVMC EN ARRIVA LATEN REIZIGER VECHTDAL IN DE STEEK

Voor Beter OV is slecht te spreken over de vakbondsacties op de Vechtdallijnen. VVMC en Arriva laten de treinreizigers in de steek. Morgenochtend rijden door werkonderbrekingen minder treinen tussen Zwolle en Emmen.

De VVMC kiest, in tegenstelling tot de FNV maandagochtend, voor acties die het publiek treffen, terwijl de reizigers part noch deel aan het conflict hebben. Daarnaast zijn de acties buitensporig omdat het gaat om onvrede van de VVMC met de afgesloten cao, waar FNV en CNV wél mee akkoord zijn.

Ook op de houding van vervoerder Arriva valt wel wat af te dingen. Op de website vechtdallijnen.nl zegt de vervoerder: “Het besluit van de VVMC om nu wederom acties te organiseren vinden wij volstrekt onacceptabel en onrechtmatig.” Mooi gezegd, maar Arriva voegt vervolgens niet de daad bij het woord. De actie wel onrechtmatig noemen, maar nalaten om de rechter te verzoeken de akties te verbieden, dat getuigt van slappe knieën.

28 september 2016

OPNIEUW PROBLEMEN MOERDIJKBRUG


18:30 uur

Volgens de nieuwste prognoses zal het probleem op de Moerdijkbrug ook donderdag de hele dag voortduren. Geen Sprinters. Voor Beter OV vernam wel dat de Intercity’s extra te Lage Zwaluwe stoppen om de reizigershinder zoveel mogelijk te beperken.

17:00 uur

Door technische problemen kunnen treinen nu nog slechts zeer langzaam over de Moerdijkbrug rijden. Was de snelheid daar al verlaagd tot 80, is deze nu slechts 40 kilometer per uur. Daardoor kunnen de Sprinters over de Moerdijkbrug niet rijden.

Voor Beter OV is op de hoogte van de verwoede pogingen die ProRail doet om de problemen met de gebroken rails op de brug onder controle te krijgen. Zo worden spoorlassen preventief vervangen en is de controle op de toestand van het spoor geïntensiveerd. Dat neemt echter niet weg, dat de gang van zaken qua reizigershinder een serieuze spoorinfrabeheerder onwaardig s.

26 september 2016

NOODKLOK OVER CHAOS ROND SPOORWERKZAAMHEDEN PRORAIL

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV luidt in een brief aan ProRail-baas Pier Eringa de noodklok over onzorgvuldig uitgevoerde spoorwerkzaamheden. Keer op keer blijkt het werk niet goed te zijn gedaan. Het gevolg is, dat spoortrajecten na de geplande werkzaamheden niet op de afgesproken tijd weer beschikbaar zijn, waardoor vele tienduizenden reizigers in de ochtendspits hun werk of afspraak niet kunnen bereiken.

De afgelopen week ging het op drie belangrijke spoortrajecten (rond Den Haag, rond Almere en rond Utrecht) mis, en vanmorgen was er in de ochtendspits slechts beperkt treinverkeer in Arnhem en omstreken mogelijk.

In de brief aan ProRail-baas Eringa vraagt Voor Beter OV om exacte cijfers over het mislukken of uitlopen van werkzaamheden en om oplossingen voor de problemen. Ook wordt in overweging gegeven, werkzaamheden uit te stellen totdat de problemen zijn opgelost.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: Werk aan het spoor is onvermijdelijk. Als dat tijdig is aangekondigd, valt er nog mee te leven. Maar dat reizigers door allerlei prutswerk voor verrassingen komen te staan, is onaanvaardbaar. Sommige aannemers hoeven maar met een schroevendraaier ergens naar te wijzen, en het gaat stuk, zo lijkt het. En wij houden ProRail verantwoordelijk: de spoorbeheerder heeft blijkbaar onvoldoende controle op de aannemers die het feitelijke geknutsel uitvoeren. Dat moet dus anders.

De brief aan ProRail leest u hieronder.


ProRail
De president-directeur,
De heer Pier Eringa
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

BETREFT STORINGEN NA WERKZAAMHEDEN EN UITGELOPEN WERKZAAMHEDEN

Amsterdam, 26 september 2016

Geachte heer Eringa,

Graag vraag ik namens de Maatschappij Voor Beter OV uw aandacht voor het volgende.

De hand over hand toenemende niet-beschikbaarheid van spoortrajecten in Nederland is erg vervelend voor treinreizigers. Indien het gaat om geplande buitendienststellingen, valt er voor de reizigers nog wel enigszins mee te leven, al zijn die buitendienststellingen wel erg vervelend. Voorwaarde is dan wel dat deze adequaat zijn aangekondigd, inclusief de informatie over opgeheven treinen op aan het spoorwerk grenzende trajecten; wij zijn over de gebrekkige kwaliteit van deze informatie met de NS in gesprek. Nog veel vervelender voor treinreizigers is het, wanneer zij onderweg te maken krijgen met onverwachte, en dus niet-aangekondigde stremmingen van het spoor. Deze reizigershinder is feitelijk onaanvaardbaar.

Naast alle andere problemen met negatieve gevolgen voor de beschikbaarheid van het spoor, zien wij herhaaldelijk dat het misgaat bij geplande werkzaamheden. Ze lopen uit, of zaken als achtergebleven ladders en hekwerken of zich voordoende seinstoringen na werkzaamheden gooien voor de reiziger roet in het eten. Zo zagen wij maandag jongstleden dat op twee belangrijke trajecten in aansluiting op onder auspiciën van ProRail tijdens buitendienststellingen uitgevoerde werkzaamheden de treindienst wegens seinstoringen fors moest worden ingeperkt. Het gaat hier om de trajecten: Leiden - Den Haag en Weesp - Almere. Vrijdagmorgen was het treinverkeer tussen Utrecht, Ede-Wageningen, Rhenen en Driebergen-Zeist tot omstreeks 11 uur totaal gestremd, eveneens in aansluiting op ’s nachts verrichte werkzaamheden.

Voor Beter OV voert geen administratie van uitgelopen werkzaamheden en van met klaarblijkelijk niet goed uitgevoerde werkzaamheden samenhangende storingen.

Wij worden graag door u geïnformeerd over hoe vaak er werkzaamheden uitlopen en hoe vaak er na de werkzaamheden storingen optreden, wat daarvan de oorzaken zijn en welke oplossingen voor deze problemen kunnen worden gevonden.

Voorts geven wij u in overweging, nachtelijke werkzaamheden op te schorten totdat er adequate maatregelen zijn genomen om herhaling van gebeurtenissen zoals hierboven zijn beschreven te voorkomen.

Wij hopen spoedig van u te mogen vernemen.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst,
voorzitter

19 september 2016

SEINSTORINGEN NA WERKZAAMHEDEN PRORAIL

11:30 uur


De storing tussen Leiden en Den Haag was, qua reizigershinder, rond 11 uur voorbij. De problemen tussen Weesp en Almere houden nog aan. Er rijden minder Sprinters tussen Almere en Weesp, er zijn vertragingen tussen Almere en Utrecht en er rijden geen Intercity’s tussen Almere en Duivendrecht.


ProRail heeft laten weten, onderzoek te doen naar de oorzaken van deze storingen.


09:00 uur


Voor Beter OV ergert zich aan de hinder die treinreizigers niet alleen tijdens, maar vaak ook na afloop van werkzaamheden aan sporen, wissels en seinen ondervinden. Spitsreizigers hebben het vanmorgen op de trajecten Weesp-Almere en Leiden - Den Haag zwaar: wegens seinstoringen rijden op die trajecten minder treinen, en vertragingen kunnen oplopen tot 60 minuten.

Beide trajecten waren dit weekend onder auspiciën van ProRail buiten dienst wegens werkzaamheden. Naar het zich laat aanzien, zijn deze werkzaamheden dus niet naar behoren uitgevoerd.

Voor Beter OV heeft aan ProRail om opheldering gevraagd.13 september 2016

SPANNENDE DAG MOERDIJKBRUG

Voor Beter OV is blij dat de NS gisteravond het verzoek om de reisinformatie te corrigeren, heeft ingewilligd. Oorspronkelijk werd niet vermeld dat er ook voor 9 uur vanmorgen zeer weinig treinen zouden rijden, dat feit is dus toegevoegd:

Dordrecht - Lage Zwaluwe 13 september
Door onverwachte spoedwerkzaamheden  
vandaag na 09.00 tot 17.00 uur geen  
treinen maar bussen. Tot 09.00 uur en
na 17.00 uur tot tenminste 21.00 uur
minder treinen.    
                  

Veel reizigers ondervinden ernstige hinder. ProRail laat aan Voor Beter OV weten, dat hard wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor de spoorproblemen op de Moerdijkbrug.

Vreemd is het, dat er door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug minder treinen rijden tussen Rotterdam en Utrecht. Navraag bij ProRail leerde, dat dit komt doordat er wat capaciteit is vrijgemaakt voor het rijden van goederentreinen, die evenmin over de Moerdijkbrug kunnen.


12 september 2016

OPNIEUW SPOORBREUK MOERDIJKBRUG

17:00 uur

Inmiddels is bekend geworden dat de reparatie van de kapotte spoorstaaf pas morgen overdag zal gebeuren. Voor Beter OV had gehoopt op een nachtelijke reparatie zodat de forensen morgenochtend weer gewoon naar hun bestemming kunnen reizen. Het nu bekend geworden uitstel is een slechte zaak. Uiteraard spelen ook de belangen van de goederenvervoerders een rol, maar de goederentreinen van/naar Duitsland kunnen ook via Dordrecht, Geldermalsen en Eindhoven rijden.

Tot 9 uur morgenochtend rijden er slechts twee treinen per uur ten zuiden van Dordrecht in plaats van de gebruikelijke negen. Vanaf 9 uur rijden er helemaal geen treinen, en als het mee zit rijdt er vanaf 5 uur weer enig treinverkeer. Nou ja, die schamele twee per uur, dan. Voor Beter OV zal bij de directie van ProRail zijn onvrede uitspreken.

15:00 uur


Het gaat lang duren tot de spoorstaafbreuk op de Moerdijkbrug is hersteld. Er moeten deskundige monteurs worden vrijgemaakt en beide sporen op de brug moeten buiten dienst worden gesteld. De herstelprognose is nu gesteld op morgenochtend 11 uur.

Op aandringen van Voor Beter OV is de communicatie over de oorzaak van het probleem aangepast. Teletekst en de website van de NS vermelden nu de ware oorzaak, zij het wat omfloerst: “wegens een defect aan het spoor”. Concreter is natuurlijk de expliciete erkenning dat het opnieuw om een kapot spoor op de Moerdijkbrug gaat.

13:00 uur


NOS-Teletekst en ns.nl melden dat er wegens een seinstoring minder treinen rijden tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe/Breda/Roosendaal. Als prognose werd eerst 13 uur gemeld, later 16 uur, en inmiddels 18 uur.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het hier niet zozeer om een seinstoring gaat, maar voor de zoveelste keer om een gebroken spoorstaaf op de Moerdijkbrug. Een breuk die wederom plotseling optrad, of in ieder geval niet eerder werd opgemerkt.

ProRail werkt weliswaar aan een oplossing voor dit ernstige probleem, maar dat neemt niet weg, dat het keer op keer optreden van zeer ernstige reizigershinder onaanvaardbaar is.

11:00 uur

Het treinverkeer wordt op dit moment zeer ernstig gehinderd door hernieuwde problemen op de Moerdijkbrug. Later meer.

9 september 2016

ONTRUIMING TE KORTE TREIN MAG NIET WORDEN VERGOELIJKT

De ontruiming van een trein, vanmorgen om kwart voor negen op het station van Utrecht, is een regelrecht schandaal. De trein in de richting van Schiphol, bestond uit slechts een derde van het normale aantal rijtuigen. Nadat eerdere treinen door een seinstoring waren uitgevallen, wilden er extra veel reizigers met de trein mee. Dat de NS dan aan komt zetten met een veel te korte trein, is een belediging aan het adres van de reiziger.

Voor Beter OV is het volstrekt oneens met twee uitspraken die Reizigersorganisatie ROVER op de website van de Volkskrant over het incident deed.
“Als je slechts een deel van de mensen uit de trein haalt, sta je na een half uur nog te ruziën wie dat dan precies moeten zijn.” Dat is onzin. Het is heel eenvoudig om te besluiten dat iedere reiziger die zich nog op het balkon bevindt, de trein moet verlaten. Zo ontstaat voldoende ‘lucht’ om de trein veilig te laten rijden. Dat er wellicht een enkele voordringer dan geluk heeft, is helaas onvermijdelijk, maar het is nog altijd beter om zo’n 100 reizigers met een vertraging op te zadelen, dan een groot veelvoud daarvan. Bovendien passen vele, vele honderden reizigers ook niet als extra passagiers bovenop het normale aantal in de volgende trein.
“De enige echte oplossing is meer treinen. En die heeft de NS niet op de plank liggen." Deze opmerking over treinen die niet op de plank liggen, suggereert dat er sprake is van overmacht. Van een natuurverschijnsel of iets in die geest. In deze vergoelijkende stellingname ontbreekt iets over het falende materieelbeleid van de NS, over dik 100 rijtuigen die naar de IC-Direct zijn overgeheveld om het Fyra-avontuur door te zetten ten koste van de "normale" binnenlandse reiziger, over de onterecht voortijdige afvoer van de oude stoptreinen type MAT64 terwijl een aantal stellen na een knalbeurt en een stevig gesprek met ILT heus nog wel even had meegekund.

Het begrip tonen voor de problemen van de NS toont “deskundigheid”. Enigszins van de hoed en de rand weten is beslist nuttig omdat dat het stellen van onhaalbare eisen helpt voorkomen, maar uit de uitlatingen van ROVER blijkt, dat bij ROVER door al die deskundigheid het reizigersbelang uit het oog is verloren. Met het vergoelijken van door falend materieelbeleid en een slechte logistiek massaal reizigers de trein uit jagen, verkwanselt ROVER zijn taak: het opkomen voor het belang van de reiziger.

Bent u het eens met dit betoog? Wordsympathisant. Gratis, het is ons te doen om uw morele steun in de rug.OOK VANDAAG SCHIPHOL NAUWELIJKS BEREIKBAAR

Het treinverkeer in grote delen van de Randstad is ontregeld door een ernstige seinstoring op Schiphol. Het is een geluk bij een ongeluk dat de vrijdagochtendspits de minst drukke ochtendspits van de week is, maar desondanks zijn heel vedel reizigers geconfronteerd met vertragingen die konden oplopen tot een uur.

ProRail zal moeten uitleggen, hoe het kan dat seinstoringen zich niet zozeer voordoen in tot op de draad versleten apparatuur, maar juist ik de relatief nieuwe spulletjes in de omgeving van Schiphol, waar spoorwerken en -uitbreiding hebben geleid tot een grootschalige vernieuwing van rails, seinen en wissels.


2 september 2016

PRORAIL BLUNDERT MET AFGELASTE WERKZAAMHEDEN

Voor Beter OV is zeer slecht te spreken over de gang van zaken rond de afgelaste spoorwerkzaamheden in Zeeland. Voor dit weekend was een grote buitendienststelling afgesproken met de NS, maar toen duidelijk werd dat de geplande werkzaamheden geen doorgang zouden vinden, heeft ProRail verzuimd de NS hiervan op de hoogte te stellen. UIteindelijk werd de NS pas afgelopen maandag ingeseind.

Anderzijds is het onbegrijpelijk, dat de NS niet in staat is, desnoods een pendeldienst met treinen tussen Goes en Vlissingen te organiseren.

Voor Beter OV wil dat uitgezocht wordt, hoe het kon gebeuren dat ProRail communicatief zo enorm blunderde, en wat nodig is om herhaling te voorkomen. Al met al heeft de reiziger het nakijken. Die moet zich, ten koste van ongemak en tijdverlies, maar weer zien te behelpen met vervangende bussen.30 augustus 2016

VAKBONDSACTIES VVMC BIJ ARRIVA ROND GRONINGEN


De vakbond VVMC heeft aangekondigd actie te gaan voeren op dinsdagochtend 30 augustus in de regio Groningen. Er rijden vanmorgen tot omstreeks 9 uur minder Arriva-treinen van en naar Groningen. Reizigers dienen rekening te houden met mogelijk een langere reistijd. Voor Beter OV betreurt de stakingsacties.

De VVMC voert actie uit onvrede over een cao-akkoord met Arriva en Syntus, dat na lange onderhandelingen wel is ondertekend door FNV en CNV. Omdat niet bekend is, welke machinisten lid van de VVMC zijn en meedoen aan de staking, valt niet te voorspellen, welke treinen wel, en welke niet zullen rijden. Stakende machinisten worden niet vervangen door werkwilligen wegens “besmet werk”.

Voor Beter OV wil zich niet inhoudelijk mengen in het cao-conflict, maar vindt het wel opmerkelijk dat twee van de drie vakbonden akkoord zijn, en de derde het stakingsmiddel toepast. De reiziger draait uiteindelijk op voor de gevolgen van de staking.

27 augustus 2016

METROPLAN ERINGA IS LUCHTFIETSERIJ

De suggestie van ProRail-directeur Pier Eringa om de Amsterdamse Noord-Zuidlijn via ProRail-sporen door te trekken naar Schiphol, wordt niet gesteund door Voor Beter OV. Het is niet waar, dat er op het spoortraject ruimte is voor twaalf metro’s per uur per richting bovenop het normale treinverkeer.

Voor Beter OV blijft bij het voorstel, Amsterdam per metro met Schiphol te verbinden, gewoon met eigen metrosporen. Dat plan is destijds gemaakt in samenwerking met stedenbouwkundige Ronnie Zijp. Een metro is fijnmaziger, en biedt bovendien een alternatief bij storingen aan de ProRail-infrastructuur.

Er zijn nog veel problemen op te lossen bij het spoor. Zo verliest station Duivendrecht wegens capaciteitsgebrek deels zijn Intercitystatus, waardoor het overgrote deel van de hoofdstad, ondanks de komst van de peperdure Hanzelijn, tegenwoordig een overstapvrije treindienst met Zwolle en de Noordelijke landsdelen ontberen.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Ik zou liever zien dat ProRail nu eindelijk eens wat doet aan de lawine van sein-, wissel- en stroomstoringen. Schiphol is daardoor beroerd bereikbaar. Zolang de betrouwbaarheid niet op orde is, zijn fantasietjes over door te trekken metro’s slechts luchtfietserij.”

22 augustus 2016

HINDER DOOR TE LAGE PERRONKAP

Een van de argumenten om de door Voor Beter OV zo verfoeide grootscheepse wisselsaneringskaalslag op belangrijke stations goed te praten, is dat er tijdwinst behaald kan worden doordat er sneller kan worden gereden. Zo’n 30 seconden. Dat is ook fijn voor de Intercity van Schiphol naar Utrecht.

Wel jammer dat de bevestiging van de bovenleiding aan de nieuwe perronoverkapping van station RAI te laag blijkt te zijn. Daardoor hangen ook de bovenleidingen niet hoog genoeg. Dat betekent dat de treinen daar langzamer moeten rijden. Tijdverlies voor een passerende Intercity: 30 seconden.

Enig optellen en aftrekken leert dat er miljoenen zijn uitgegeven, de flexibiliteit van het spoorwegnet door de Utrechtse wisselsanering verder is verslechterd en de tijdwinst vooralsnog uitkomt op nul seconden. Niet echt iets om trots op te zijn.

ProRail heeft desgevraagd aan Voor Beter OV laten weten dat de huidige dienstregeling door deze tegenvaller nog steeds gereden kan worden. Voor de ingangsdatum van de nieuwe dienstregeling zal het probleem zijn verholpen.

21 augustus 2016

PROBLEMEN BIJ VERNIEUWING SPOOR-WEGKRUISING MUIDERBERG

De werkzaamheden aan de spoorbrug over de snelweg A1 bij Muiderberg duren langer dan verwacht. De tegenvaller komt door het sloopwerk bij de oude spoorbrug. De tijd die nodig is voor het slopen van de landhoofden van de oude spoorbrug blijkt totaal verkeerd te zijn berekend.

Reeds nu is het wegverkeer de dupe van deze blunder. In de maandagochtendspits is de snelweg A1 slechts beperkt bruikbaar. Maar het is ook nog maar de vraag, of de treindienst op het afgesproken tijdstip (aanstaande vrijdagavond) kan worden hervat.

Dit is niet de eerste blunder rond de werkzaamheden bij Muiderberg. Al eerder werden treinreizigers massaal gedupeerd door ten gevolge van knoeiwerk uitgelopen werkzaamheden: toen bleken de afstand tussen landhoofden en de lengte van een tijdelijke spoorbrug niet met elkaar in overeenstemming te zijn.

Voor Beter OV heeft aan ProRail-baas Pier Eringa gevraagd hoe de verantwoordleijkheid is verdeeld tussen Rijkswaterstaat en ProRail, en in hoeverre zijn belofte dat het spoorwerk voor de reiziger tijdig zal zijn voltooid in gevaar komt.

12 augustus 2016

“INZET HULPDIENSTEN” BLIJKT LEKKENDE TANKWAGON


Tussen Rotterdam en Dordrecht reden vanmiddag gedurende drie uur geen treinen. De NS meldde dat de oorzaak “inzet hulpdiensten” was. Dit blijkt echter niet de juiste omschrijving te zijn. De werkelijke reden van het stilleggen van de treindienst, was dat op het rangeerterrein Kijfhoek uit een tankwagon waterstofperoxide lekte. Dat hulpdiensten betrokken waren bij het dichten van het lek, betekent nog niet dat “inzet hulpdiensten” de oorzaak is. Vergelijk het met het afzetten van een straat wegens “inzet brandweer”: iedereen zal gewoon zeggen dat de straat is afgezet omdat er brand is, wanneer de vlammen uit het dak slaan.

Voor Beter OV is van mening dat de werkelijke oorzaak dient te worden vermeld bij de storingsinformatie die door de NS wordt verspreid. De term “inzet hulpdiensten” dient uitsluitend te worden gebezigd wanneer het gaat om niet-spoorse problemen, zoals een verward persoon op een dak van een gebouw of een brand in een bij het spoor gelegen gebouw dat geen deel uitmaakt van het spoorsysteem. Overigens voor de duidelijkheid: de lekkende tankwagon was geen eigendom van de NS en werd vervoerd door een andere spoorvervoerder.

Voor Beter OV heeft aan spoorbeheerder ProRail de volgende vragen gesteld:

Waren reizigers in gevaar?
Was het geheel stilleggen treindienst (en dus veel reizigershinder) noodzakelijk?
Stellen ProRail en ILT een onderzoek in?

Naast de kritiek op de onjuiste informatie, vindt Voor Beter OV het vervelend dat goederenvervoerders vrij vaak het reizigersverkeer verstoren.


4 augustus 2016

NS SPREEKT ONWAARHEID OVER REISINFORMATIE

Naar nu blijkt, heeft de NS onwaarheid gesproken over de reisinformatie rond opgeheven treinen tussen Amersfoort en Amersfoort Schothorst. In een bericht op 1 augustus uitte Voor Beter OV op zijn website onvrede over het achterwege blijven de reisinformatie over de opgeheven Intercity’s op dit traject, waardoor tientallen reizigers tevergeefs op hun trein stonden te wachten en te laat op hun werk kwamen. De NS liet toen weten, dat deze reisinformatie weldegelijk op de site van NS stond vermeld. Dat was voor Voor Beter OV reden om als de wiedeweerga de kritiek op het ontbreken van reisinformatie van de site te verwijderen. ’s Avonds kwam aan het licht dat de reisinformatie hierover op Teletekst ontbrak.

Inmiddels heeft Voor Beter OV door eigen onderzoek ontdekt, dat ook op de site van de NS deze reisinformatie ontbrak. Pas om 3 uur maandagmiddag blijkt de website van de NS voor het eerst melding te maken van de uitdunning tussen Amersfoort en Amersfoort Schothorst. Dat is voor een forensenstation als Schothorst natuurlijk mosterd na de maaltijd.,

Dit betekent dat Voor Beter OV zijn kritiek op de slechte reisinformatie onterecht heeft ingeslikt, aangezien door de NS aan Voor Beter OV onjuiste informatie is verstrekt. Dat is een buitengewoon ernstige zaak. Dit komt bovenop de kwestie rond het verzonnen advies over het afschaffen van reisinformatie op Teletekst, waarover Voor Beter OV zich tot de fraude-officer van de NS wendde.

Inmiddels is duidelijk geworden dat ook andere uitdunningen van de treindienst zijn verzwegen. Er rijden in het verlengde van de werkzaamheden op Schiphol in de spitsuren minder treinen tussen Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen, en tussen Breukelen en Amsterdam. Juist in de spitsuren worden veel reizigers gedupeerd door onaangekondigd opgeheven treinen. Uitsluitend over de inkrimping tussen Amsterdam en Enkhuizen staat sinds vanmiddag iets te lezen op Teletekst; deze informatie is op het moment dat wij dit publiceren op de website van de NS niet aanwezig.

2 augustus 2016

NOG STEEDS GEEN VERMELDING TELETEKST OPGEHEVEN TREINEN

Hoewel Voor Beter OV gisteren aan het begin van de middag al bij de NS aan de bel trok over het ontbreken van reisinformatie over het wegens spoorwerk rond Schiphol opheffen van treinen tussen Amersfoort en Amersfoort Schothorst, worden reizigers over deze opheffing via Teletekst nog steeds niet geïnformeerd.

Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst: “Het heeft er alle schijn van, dat de NS mentaal al afscheid heeft genomen van Teletekst. Als Teletekst onbetrouwbaar wordt, en reizigers dat medium daardoor de rug toe keren, wordt het argument dat er door reizigers nog maar weinig gebruik van Teletekst wordt gemaakt wel erg flauw.”

Ook de vraag, hoe het zit met het tijdstip waarop de opheffing voor het eerst op de site van de NS werd gemeld, kan de NS vooralsnog niet beantwoorden.

1 augustus 2016

RAADSELACHTINGE INKRIMPING TREINDIENST VER WEG VAN SPOORWERK SCHIPHOL

De NS heeft wederom tot een onbegrijpelijke inkrimping van de treindienst besloten. Wegens werkzaamheden tussen Schiphol en Duivendrecht rijden er nu minder Intercity’s tussen Amersfoort Schothorst en Amersfoort. Tientallen reizigers wachtten vanmorgenvroeg op Schothorst tevergeefs op hun Intercity richting Utrecht, Gouda en Westelijke Randstad.

Naar het zich laat aanzien, heeft de NS besloten, sommige Intercity’s vanuit de Zuidelijke Randstad in Amersfoort af te buigen in de richting Apeldoorn en verder, ter vervanging van de Intercity die normaal de route Schiphol - Amersfoort - Apeldoorn en verder rijdt.

Tot overmaat van ramp blijkt de NS deze inkrimping niet op Teletekst te vermelden, waardoor dus heel wat reizigers tevergeefs op hun trein stonden te wachten.

Op zich is het gedurende de werkzaamheden rond Schiphol koppelen van de IC vanuit Gouda en Utrecht aan de Intercity richting Apeldoorn wel verdedigbaar. Maar dat de NS gemakshalve heeft verzuimd om een vervangende pendeldienst in te zetten op het traject Schothorst - Amersfoort, is zeer kwalijk.

In reactie op vragen van Voor Beter OV heeft de NS laten weten, uit te zoeken wat er is misgegaan rond het uitdunnen van de treindienst tussen Amersfoort en Amersfoort Schothorst. Op de vraag in hoeverre de resterende treinen zijn verlengd om de extra reizigers te kunnen vervoeren ontving Voor Beter OV nog geen antwoord.

31 juli 2016

BEHOORLIJK ONDERNEMINGSBESTUUR NS NOG STEEDS NIET OP ORDE

De komst van een extra directielid dat fraude en ander wangedrag van de NS moet verhinderen, is tot heden geen succes. Dat blijkt uit recente gedragingen van het spoorbedrijf. Recentelijk werd een reiziger door de NS voor de rechtbank onterecht van fraude beschuldigd, en de afgelopen week draaide de NS een illegaal besluit over het verminderen van de reisinformatie pas terug nadat Voor Beter OV de noodklok had geluid bij de dit voorjaar aangestelde Fraude-Officer Susi Zijderveld.

Op eerdere verzoeken van Voor Beter OV om de fraudebeschuldiging aan een reiziger in te trekken (terwijl de NS zich notabene zélf wegens de Limburgse aanbestedingsfraude voor de strafrechter moet verantwoorden) en af te zien van het afschaffen van de reisinformatie via NOS-Teletekst (waarbij de NS zich verschool achter een verzonnen “positief advies van de reizigersorganisaties”) gaf de NS geen gehoor. Pas nadat Voor Beter OV zich wendde tot het nieuwe directielid dat met het waarborgen van behoorlijk ondernemingsbestuur is belast, schortte de NS het afschaffen van de reisinformatie via Teletekst op.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: "Mooi dat de NS afziet van het illegaal opdoeken van de reisinfo via Teletekst. Maar het is natuurlijk diep treurig dat wij eerst hun eigen fraude-officer op de NS-top moeten afsturen om ze te bewegen, zich een beetje normaal te gedragen jegens reizigers en hun vertegenwoordigers. Van behoorlijke corporate governance is binnen de NS nog steeds volstrekt onvoldoende sprake."


Nederlandse Spoorwegen
directeur Risicobeheersing
mevrouw Susi Zijderveld
Postbus 2025
3500 HA Utrecht


Amsterdam, 27 juli 2016

Geachte mevrouw Zijderveld,

Wij richten ons tot u in uw hoedanigheid van directeur Risicobeheersing binnen de Raad van Bestuur van de NS. De Corporate Governance van de NS valt onder uw portefeuille. Om te toetsen of wij bij u aan het juiste adres zijn, hebben wij op Wikipedia de omschrijving van het begrip Corporate Governance opgezocht:
Corporate governance (behoorlijk ondernemingsbestuur) is de Engelse term voor bestuur (governance) van een onderneming. Binnen de bedrijfskunde gebruikt men de term voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden waaronder de eigenaren (aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel.
Onze kernactiviteit, zijnde het opkomen voor beter openbaar vervoer en daaruit voortvloeiende het dienen van de belangen van huidige en toekomstige reizigers, houdt in dat wij als representant van “de samenleving als geheel” bij u aan het juiste adres zijn om de volgende twee zaken bij u aan de orde te stellen.

1. Namens de NS spreekt advocaat onjuiste argumenten en reiziger wordt voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Arnhem uitgemaakt voor fraudeur.

In bijlage 1 leggen wij uit, wat hier aan de hand is.

Wij berichtten op de avond van 10 juli de heer Van Boxtel het volgende:
Omdat ik liever heb dat jullie het van mij horen dan via een andere route, stuur ik deze mail. Ik ben heel erg teleurgesteld in het gedrag van/namens de NS op een zitting voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Arnhem, afgelopen donderdag. Daar was echt sprake van misleiding, zelfs onwaarheid en het schofferen van de reiziger die een zaak had aangespannen tegen de Autoriteit Persoonsgegevens, en waarin de NS en TLS zich hebben gevoegd. De reiziger werd zelfs beticht van fraude, iets wat de NS, gezien zijn recente geschiedenis, niet past.
Ik moet jullie zeggen dat de gebeurtenissen ter zitting mij als een steen op de maag liggen. Zij gaan veel verder dan wat een advocaat normaal gesproken doet, namelijk de waarheid een beetje in het voordeel van zijn cliënt vertalen/oprekken.
In overleg met de mensen binnen onze denktank is besloten dat we hier echt stevig in gaan. Morgenochtend bijgaand stuk op onze site.
Ik ga er niet over, maar wellicht is het een goed idee, niet alleen qua woordvoering en stakeholdermanagement beter te sturen op het vertellen van het eerlijke verhaal, maar ook daarbuiten, zoals bij de aansturing van jullie vertegenwoordigers bij onder meer geschillencommissie en rechtbank.
Het spijt me dat ik geen vrolijker bericht kan sturen.

Van de heer Van Boxtel, noch van zijn medewerkers, ontvingen wij een reactie op dit bericht.

2. De NS beweert dat er sprake is van “instemming” van “de reizigersorganisaties” voor het besluit om vanaf 1 augustus niet langer reisinformatie te presenteren via pagina 751 van NOS-Teletekst. Van deze instemming, echter, is in het geheel geen sprake.

De NS meldde op Teletekstpagina 751 vanaf 21 juli tot de middag van 24 juli het volgendeOp de website van de NOS (http://nos.nl/artikel/2119055-ns-stopt-met-reisinformatie-op-teletekst.html) wordt nog steeds gemeld:

Vanaf 1 augustus stopt de NS met het geven van actuele reisinformatie via Teletekstpagina 751. Dat heeft het spoorbedrijf vandaag bekendgemaakt.
Het besluit is genomen omdat er nog maar zeer weinig gebruik wordt gemaakt van het opvragen van reisinformatie via Teletekst, zegt de NS. De beslissing is met instemming van de reizigersorganisaties genomen. Wie geen internet heeft, kan voor reisinfo bellen met 9292 of de klantenservice van de NS.
Met pagina 751 stopt de NS definitief met het verstrekken van reisinfo op Teletekst. Het vervoerbedrijf beheerde zijn eigen pagina's.

Wij berichtten op de avond van 22 juli de heer Van Boxtel het volgende:
Al sinds gisteravond is er gedoe over de bewering op NOS-teletekst van de NS over het opheffen van pagina 751 dat hierover “instemming” is van “de reizigersorganisaties”.
Dit bericht straalt ook op ons af. Voor Beter OV is weliswaar geen deelnemer aan het LOCOV, maar we zijn wel een reizigersorganisatie. Wij zijn over het voornemen niet geconsulteerd, laat staan dat er sprake is van “instemming” van onze kant.
Maar inmiddels heeft ook ROVER in een interview verklaard, niet te hebben ingestemd met de opheffing van Teletekst 751.
De wijze van aanbieden van reisinformatie is een van de onderwerpen, waarover in Besluit Personenvervoer 2000 duidelijk is vastgelegd dat dat adviesplichtig is. Voor wat betreft de vervoerconcessie op het Hoofdrailnet geschiedt de advisering via het LOCOV. Op de website van het LOCOV is geen adviesaanvraag over het opheffen van Teletekstpagina 751 te vinden, laat staan een door de reizigersorganisaties uitgebracht advies.
Graag verneem ik van u, hoe en wanneer over deze zaak advies is gevraagd en hoe en wanneer over deze zaak door de reizigersorganisaties advies is uitgebracht, en wat de inhoud was van dat advies.
Mocht het zo zijn dat er géén advies is uitgebracht, dan verneem ik graag van u, hoe het kan gebeuren dat de NS (in dat geval) onwaarheid spreekt over de instemming, en waarom de NS vindt, de adviesregels in BP2000 meent te mogen overtreden.
Wij zijn er altijd van uitgegaan dat de NS in zijn communicatie de waarheid spreekt. Ook in dit geval. Indien nu alsnog blijkt dat de NS van de andere reizigersorganisaties geen advies heeft ontvangen, hebben wij de collega-reizigersorganisaties op grond van het vertrouwen dat wij stelden in uw communicatie, onterecht beschuldigd van zakendoen in achterkamertjes. Dat is zeer ernstig.
Een kopie van dit bericht zond ik aan ROVER en de overige reizigersorganisaties in het LOCOV.
Ik verneem graag per ommegaande van u.

Van de heer Van Boxtel, noch van zijn medewerkers, ontvingen wij een reactie op dit bericht. Wel begrepen wij van Reizigersvereniging ROVER dat de NS spreekt van “een misverstand”. Maar “een misverstand” is onvoldoende verantwoording voor iets dat in het kader van de Nederlandse wet- en regelgeving zorgvuldig dient te worden uitgevoerd, namelijk het adviesplichtig zijn van wijzigingen in de methode van reisinformatie.

Op grond van het bovenstaande en op basis van het feit dat u verantwoordelijk bent voor de Corporate Governance van de NS (en dus voor het betamelijk handelen van de NS) verzoeken wij u het volgende:

Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat de NS niet langer reizigers en hun vertegenwoordigers schoffeert, zoals het uiten van onjuiste of overdreven beschuldigingen, het spreken van onwaarheid over uitgebrachte adviezen en dergelijke.
Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat de NS duidelijk communiceert richting de rechtbank van Arnhem over de inhoudelijke onjuistheid van hetgeen door de NS-advocaat naar voren is gebracht, en dat aan de betreffende reiziger namens de NS excuses worden aangeboden.

Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat de NS in een persbericht en op zijn website klip en klaar vermeldt dat inzake het stoppen met reisinformatie op Teletekst geen advies is ontvangen van de reizigersorganisaties, en voorts dat het besluit om te stoppen met deze reisinformatie hangende de adviesprocedure wordt opgeschort en dat de NS excuses aanbiedt aan de reizigersorganisaties.

Wij verzoeken u te bewerkstelligen dat berichten van ons voortaan wel, en ook tijdig, worden beantwoord.

Wij verzoeken u, ons op de hoogte te brengen, op welke wijze u aan onze verzoeken binnen de Raad van Bestuur invulling hebt gegeven.

Graag ontvangen wij nog deze week een (eerste) inhoudelijke reactie van uw zijde. Immers, ook tijdige communicatie maakt deel uit van Corporate Governance.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


Bijlage 1

Op 11 juli 2016 publiceerde Voor Beter OV onderstaand commentaar op zijn website. Hiernaar wordt ook verwezen in het bericht aan Roger van Boxtel, d.d. 10 juli 2016.

Treinreiziger Michiel Jonker is bezorgd over zijn privacy. Hij wil daarom niet dat zijn persoonlijke reisgegevens in het bezit komen van de NS. Maar hij heeft wel een Voordeelurenkaart. Deze geeft recht op korting na 9 uur, en korting de hele dag op zaterdagen, zondagen en feestdagen en in de maanden juli en augustus.

Ten tijde van het papieren treinkaartje kon de heer Jonker met korting reizen, zonder dat zijn reisgegevens werden opgeslagen. Sinds de afschaffing van de papieren kaartjes, is dat wat ingewikkelder. Maar de heer Jonker verzon een list, en met hem trouwens ook een aantal andere reizigers. De NS heeft, ook voor anonieme OV-chipkaarten, de samenreiskorting geïntroduceerd. Immers, in het “papieren” tijdperk konden anderen met de kortingkaarthouder meereizen, eveneens met korting. Dat kan tegenwoordig door een “product” op je anonieme kaart te zetten. Dus dacht de heer Jonker: oké, dan reis ik met mijzelf mee. De heer Jonker laadde de meereiskorting op een anonieme kaart en checkte daar vervolgens mee in op zijn beginstation, en uit op zijn station van bestemming. Bij controle door de conducteur ging dat goed: met zijn persoonlijke kaart kon hij zijn recht op korting laten checken, en met zijn anonieme kaart zijn reis. Slim plan. Totdat hij, na dit maanden zo te hebben gedaan, door een conducteur op de bon werd geslingerd.

Uiteindelijk leidde dit tot een zitting bij de meervoudige kamer van de rechtbank in Arnhem, nadat de Autoriteit Persoonsgegevens had geweigerd, een handhavingsverzoek van de heer Jonker tegen de NS te honoreren. Ik was als belangstellende bij die zitting, afgelopen donderdag, aanwezig. En wat ik zag en hoorde, was van de zijde van de NS-advocaat een beschamende en schandalige vertoning.

De advocaat wist heel goed dat de heer Jonker behoorlijk verstand heeft van privacy-aspecten, maar dat hij wat minder weet van de bedrijfsprocessen en -belangen van de NS. Dus ging het verhaal namens de NS juist dáárover. Een makkelijke truc, om zonder dat je tegenstander daar uit het hoofd en in een kort tijdsbestek inhoudelijk veel over kan zeggen, te trachten de rechters wat op de mouw te spelden. Met welk belang? Kort gezegd in gewone-mensentaal: de Wet zegt dat je privacyverbeteringen moet doorvoeren als dat mogelijk is zonder dat de betrokkene disproportioneel veel moeite moet doen of kosten moet maken om zulks te realiseren. De NS tracht de rechters op de mouw te spelden dat het tegemoetkomen aan de wensen van de heer Jonker disproportioneel is. Overigens moest de NS trachten, dit varkentje in zijn eentje te wassen, daar de rechtbank na een korte schorsing besliste dat TLS geen partij kon zijn, en de TLS-advocaat ter plekke haar stukken moest inleveren, haar toga afdoen en verhuizen van de advocatentafel naar de publiekstribune.

Ik ga wat argumenten van de zijde van de NS langs, en zal aantonen, waarom die argumenten van de NS verder gaan dan het begrijpelijkerwijze door een advocaat de waarheid een beetje oprekken in het voordeel van zijn cliënt, maar dat het hier gewoon gaat om pure misleiding.

“De methode-Jonker ondermijnt de doelstelling van het efficiënt benutten van de trein buiten de spits.” Onzin. Ook de Voordeelurenkaart van de heer Jonker is op werkdagen pas na 9 uur geldig, dus net als alle andere Voordeelurenkaarthouders is de heer Jonker niet gerechtigd om -behoudens in de vakantiemaanden juli en augustus, net als alle andere voordeelurenkaarthouders- op werkdagen voor 9 uur met korting te reizen. Sterker nog, de samenreiskorting is evenmin van toepassing tijdens de middagspits! De verwijzing naar een onderzoek van de Vrije Universiteit, in een klaarblijkelijke poging om namens de NS aan dit argument meer gewicht of gezag toe te kennen, faalt.

“De methode-Jonker ondermijnt ons streven om verschillende doelgroepen -zoals recreanten, forenzen, ouderen- op verschillende manieren te bedienen. Feitelijk is er trouwens sprake van fraude.” Onzin. Immers, de heer Jonker beschikt als niet-bejaarde niet-forens over een Voordeelurenkaart. Dat hij een anonieme chipkaart wil gebruiken om zijn reisgegevens te beschermen, leidt er niet toe, dat hij opeens gebruikmaakt van een product dat voor een andere doelgroep, zoals de forens of oudere, is bestemd. Het gebruik van de term ‘fraude’ komt voor rekening van de NS, die inderdaad alles weet van fraude, getuige zijn glansrol bij de frauduleus verlopen aanbesteding van het Limburgse OV. Maar volgens mij is iets ‘fraude’ als het doel daarvan is, jezelf of een mededader op onterechte wijze te bevoordelen. Dat is bij de methode-Jonker geenszins het geval: rijker wordt de heer Jonker er niet van.

“De conducteur moet in het geval van de methode-Jonker niet één, maar twee kaarten uitlezen”, in één adem genoemd met “De NS vervoert dagelijks een miljoen reizigers.” Onzin. Lang niet die miljoen reizigers zullen de methode-Jonker gaan toepassen, bovendien heeft slechts een deel van de reizigers een voordeeluren- of vergelijkbare kaart. Dus de suggestie dat conducteurs worden overladen met extra werk (“een miljoen reizigers per dag”) is niet juist. Daarnaast zijn de voordeeluren- en vergelijkbare kortingkaarten uitsluitend geldig in de minder drukke uren, en dat geldt ook voor de samenreiskorting waarvan de geldigheid in bepaalde gevallen zelfs beperkter is, dus dat zijn de tijdstippen waarop de conducteur het minder druk heeft. Dan is het zo nu en dan uitlezen van een extra chipkaart geen probleem.

“Er ontstaat gedoe in de trein wanneer de conducteur constateert dat iemand via de methode-Jonker toepast met korting op zijn anonieme kaart reist, terwijl de korting op de Voordeelurenkaart is verlopen.” En “Als de korting op de persoonlijke Voordeelurenkaart is verlopen, wordt deze geblokkeerd zodat er niet onterecht met korting kan worden gereisd.” Onzin. Het risico dat iemand met korting op een anonieme kaart meereist is altijd aanwezig. In die zin verschilt de methode-Jonker dus niet van de kans dat een meereizende tweede persoon gebruik probeert te maken van de korting van zijn metgezel die met een kaart reist waarvan de kortingpropositie is verlopen. Het is ook niet zo dat een persoonlijke kaart waarop de kortingpropositie is verlopen (en niet verlengd) wordt geblokkeerd. Men kan daar gewoon mee blijven reizen, alleen wordt er door het systeem geen korting meer gegeven. Het risico dat een medereiziger de zogeheten meereiskorting gebruikt terwijl de kortingpropositie van de eerste reiziger niet (meer) geldig is, is een gevolg van de keuze, meereiskorting toe te staan als oplossing voor het verdwijnen van de papieren kaartjes waarmee dat eveneens kon. De methode-Jonker vergroot het onterechte-kortingrisico in ieder geval niet.

“Wij streven naar volume. Reizigers die een jaarlijks bedrag neertellen om met korting te mogen reizen, worden zo verleid om ook vaak (genoeg) met de trein te gaan om hun investering terug te verdienen. De methode-Jonker past daar niet in.” Onzin. Want óók de heer Jonker betaalt jaarlijks ruim 60 euro voor zijn Voordeelurenkaart, en óók de heer Jonker zal, óók als hij zijn truc toepast, een bepaald aantal reizen (of beter: kilometers) moeten maken om zijn jaarlijkse investering terug te verdienen/rendabel te maken. De methode-Jonker verschilt in niets van hoe een reiziger die de truc niet toepast, in economisch opzicht met zijn kortingkaart omgaat als hij geen medereizigers meeneemt.

“De methode-Jonker houdt in dat we iedere reiziger buiten de spits korting moeten gaan geven.” Alweer onzin, en dit keer echt van een beschamend niveau. De methode-Jonker werkt alleen in combinatie met een, door de reiziger aangeschaft en dus betaald, kortingproduct dat is geladen op een persoonlijke OV-chipkaart. Deze stelling van/namens de NS raakt dus echt kant noch wal.

“We moeten geen heel dure wijzigingen willen doorvoeren voor een enkele reiziger.” De heer Jonker heeft reeds aangetoond dat er helemaal niets “duurs” hoeft te worden gewijzigd. De OV-chipkaartsystemen kunnen de methode-Jonker reeds nu al prima aan, omdat met jezelf meereizen in dezen feitelijk niet verschilt van met een ander meereizen. Bovendien gaat het niet om “een enkele reiziger”, maar om de door de heer Jonker bevochten, en door Voor Beter OV onderschreven, wenselijkheid om de reiziger de mogelijkheid te bieden om te reizen zonder dat zijn reishistorie waar dan ook wordt geregistreerd.

Kortom, met verbijstering heb ik de beweringen van de zijde van de NS aangehoord. Daarnaast heb ik mij erg gestoord aan het gedrag van de NS-advocaat en de naar de publieke tribune verwezen TLS-advocaat. Gniffelen, grinniken en nee schudden als de heer Jonker het woord voert, dat vind ik niet oké. Een mengeling van kinderachtig en intimiderend gedrag. Maar erger vind ik dit: nogal aan het begin van mijn betoog sprak ik van misleiding. Maar om heel eerlijk te zijn, vind ik misleiding te zwak uitgedrukt. Ik heb, zoals ik hierboven uitleg, glasharde leugens gehoord. En een valse beschuldiging van fraude aan het adres van iemand die alleen maar zijn privacy-zaak bepleit. Misleiding, onwaarheid en valse beschuldiging door de NS. In de rechtbank. Namens de NS. Het betoog namens de NS is een schoffering. Een schoffering van de reiziger. Een schoffering van degenen die opkomen voor de reiziger. Een schoffering van de rechtbank. En zeker ook een schoffering van de rechters die op de zitting van donderdag de leugens namens de NS moesten aanhoren. De reiziger op 1, 2 en 3? In ieder geval niet als het er op aankomt, zoals voor de meervoudige kamer van de rechtbank van Arnhem.


20 juli 2016

INSPECTIE HOUDT TOEZICHT MOERDIJKBRUG

Tijdens de buitendienststelling gedurende meerdere werkdagen in april zijn reparaties aan het spoor op de Moerdijkbrug niet correct uitgevoerd, en deze fouten zijn tot en met afgelopen maandag onopgemerkt gebleken. Maandagavond gaf Voor Beter OV bij de Inspectie Leefomgeving en Transport aan, de veilige berijdbaarheid van de Moerdijkbrug niet langer te vertrouwen.

Zogeheten thermietlassen bleken niet goed te zijn gemaakt. Zo bleek de reden dat er afgelopen maandag eentje brak, dat de bovenzijde van de las niet was vlakgeslepen. De klappen die passerende treinwielen daardoor op de las maakten, waren de reden dat de las afbrak. Het scheuren of breken van thermietlassen op de Moerdijkbrug is de afgelopen weken meermaals voorgekomen.

De Inspectie schreef gisteren aan het eind van de middag aan Voor Beter OV: “Het blijkt dat gisteren (maandag) een breuk is ontstaan op een enkele weken geleden, op de Moerdijkbrug aangebrachte las (een zogeheten thermietlas). Het hoort vanzelfsprekend niet dat een breuk ontstaat in een recent aangebrachte las. (…) Onafhankelijk van dit incident loopt overigens een programma van ProRail om de eerder door middel van ultrasoonmeting ontdekte gebreken aan het spoor op de Moerdijkbrug te verhelpen. Wij zien toe op de uitvoering van dit plan. We houden dus toezicht op de problematiek. Alles overziend is er voor ons geen reden om het treinverkeer over de Moerdijkbrug te verbieden.”

Voor Beter OV vindt het zeer ernstig dat slecht uitgevoerde reparaties door ProRail maandenlang onopgemerkt bleven, ondanks dagelijkse controles van het spoor. Daarom juicht Voor Beter OV het toezicht van de Inspectie op de gang van zaken op de Moerdijkbrug zeer toe.18 juli 2016

RIJVERBOD GEVRAAGD VOOR MOERDIJKBRUG

De Maatschappij Voor Beter OV heeft aan de Inspectie Leefomgeving en Transport verzocht, voor treinen een rijverbod af te kondigen over de Moerdijkbrug. De reizigersorganisatie maakt de inschatting dat de brug na het zoveelste technische gebrek niet langer als veilig kan worden beschouwd. Voor Beter OV-bestuurslid Trudy Nielsen: “Liever vertraging dan verongelukte reizigers.”

Voor de zoveelste keer zijn er problemen op de “oude” Moerdijkbrug. Vanmiddag (maandag) werd duidelijk dat er wederom een spoorstaaf is gebroken. Daardoor ligt het treinverkeer nagenoeg stil: slechts enkele Intercity’s bedienen de reizigers nog. De Sprinters, een aantal andere Intercity’s en de Beneluxtrein zijn opgeheven. Vanaf 11 uur vanavond zal het treinverkeer over de Moerdijkbrug helemáál worden geschrapt om de gebroken spoorstaaf te repareren. Als het meezit kunnen er morgen in de ochtendspits weer treinen rijden, maar dat is nog in het geheel niet zeker.

Voor Beter OV gelooft niet langer dat de Moerdijkbrug nog veilig kan worden bereden. Dat al maandenlang de toegestane snelheid op de brug beperkt is, doet daar niets aan af. Spoorstaven die de hele tijd breken, dat moet een keer verkeerd aflopen.

Daarom heeft Voor Beter OV aan de Inspectie Leefomgeving en Transport gevraagd, om veiligheidsredenen het treinverkeer op de Moerdijkbrug geheel te verbieden, in afwachting van onderzoek naar de oorzaken van de problemen en het vinden en toepassen van een goede oplossing. Dat heeft verregaande consequenties voor de reiziger, maar een ontsporing op een spoorbrug is een risico dat Voor Beter OV -met de wetenschap dat het mis dreigt te gaan, dus impliciet medeverantwoordelijk als wordt gezwegen- niet voor zijn rekening wil nemen. Voor Beter OV-bestuurslid Trudy Nielsen: “Liever vertraging dan verongelukte reizigers.” Daarom wil Voor Beter OV niet langer lijdzaam toezien en is de Inspectie verzocht om in te grijpen.OCHTENDSPITS SPOOR WEDEROM SLECHT VERLOPEN

12:00 uur

Naar nu bekend is geworden, is de treinstoring tussen Zwolle en Assen en tussen Zwolle en Leeuwarden ontstaan door een defect aan een spoorbrug over de Vecht bij Meppel. Deze brug was wegens schilderwerkzaamheden deels buiten dienst. Bij het weer opnieuw in gebruik nemen van beide sporen trad een storing op.

Voor Beter OV vindt het feit dat zelfs als een spoorbrug in een nieuw verfje wordt gezet dit al leidt tot storing aan het spoor en ontwrichting van de treindienst een nieuw dieptepunt in het beheer van ons spoorsysteem. Dit standpunt heeft Voor Beter OV met ProRail gedeeld.

09:00 uur

NS en ProRail zijn er ook vanmorgen in geslaagd om de ochtendspits voor veel reizigers te verknallen.

Tussen Utrecht en Naarden-Bussum rijden minder Sprinters. Dit wordt veroorzaakt door het heersende materieeltekort.

Tussen Zwolle en Assen en tussen Zwolle en Leeuwarden rijden er veel minder treinen door uitgelopen werkzaamheden. Een ooggetuigeverslag vanuit Zwolle: “Uitval bijna alle treinen. Inzet trein die rijdt: een enkele kleine trein. Aantal mensen die mee willen: ~ 3 treinen. Samengevat. Als sardientjes ingepakt en (waarschijnlijk) 40 min te laat als het niet meer wordt.”

Ook vandaag laat de spoorsector zien, geen serieuze bijdrage te kunnen leveren aan het waarborgen van een goed alternatief voor de auto. Weidse vergezichten als iedere tien minuten een trein of binnen een uur in de Randstad van deur tot deur zijn, zolang de spoorsector niet écht orde op zaken stelt, niets meer en niets minder dan kletspraat.


9 juli 2016

CAMERABEELDEN ZWOLLE: POORTJES GEWOON IN FUNCTIE

Voor Beter OV heeft de NS gevraagd, de camerabeelden van de reizigerstunnel in Zwolle veilig te stellen. De NS liet weten dat deze beelden sowieso gedurende enige tijd bewaard blijven. In overleg en op ons verzoek heeft een bevoegd persoon van de NS de camerabeelden bekeken. Daarop is te zien dat de poortjes gewoon functioneerde3n. Er waren NS-medewerkers aanwezig om de reizigersstromen te sturen.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Ik ken de NS’er die de beelden heeft bekeken persoonlijk, en hij heeft mijn volledige vertrouwen. Er is geen reden om aan zijn woorden te twijfelen.” Hiermee is de zaak, behoudens nieuwe informatie, voor wat betreft Voor Beter OV afgedaan.


8 juli 2016


ONDERZOEK GEBEURTENISSEN ZWOLLE


Er zijn tegenstrijdige verklaringen over de gebeurtenissen rond reizigers die al dan niet waren opgesloten achter al dan niet afgesloten OVchipkaartpoortjes in de reizigerstunnel van het station van Zwolle, donderdagavond.


De NS liet donderdagavond via Twitter (@horstman1984 De drukte werd gevaarlijk, waardoor uit veiligheidsoverwegingen de poortjes gesloten bleven. Ben je al onderweg? ^TK)   en tegenover media weten, dat de poortjes na een bovenleidingbreuk ten noorden van Zwolle inderdaad waren afgesloten. Voor Beter OV vroeg de NS om opheldering, en kreeg vandaag te horen dat de poortjes niet -of niet allemaal- waren afgesloten en dat de communicatie-uitingen van de zijde van de NS op een misverstand berustten. Reizigers, echter, houden vol dat de poortjes wél waren afgesloten.


Op verzoek van, en in overleg met, Voor Beter OV heeft de NS nu relevante gegevens veilig gesteld. Deze zullen worden bestudeerd om te zien of, en welke, poortjes waren afgesloten.


7 juli 2016

PASSAGIERS OPGESLOTEN IN TUNNEL STATION ZWOLLE

Donderdagavond aan het eind van de middagspits zijn grote aantallen treinreizigers door de NS opgesloten in de reizigerstunnel van het station van Zwolle. De NS deed dat door de OV-chipkaartpoortjes in de tunnel af te sluiten, zodat de reizigers de tunnel niet aan de achterzijde (vertrekplaats pendelbussen, fietsenstalling, woonwijk) konden verlaten.

Een bovenleiding was bij het station van Zwolle kapot gegaan, waardoor er in noordelijke en oostelijke richting geen treinen konden rijden. Bij wijze van crowd control zijn de poortjes aan de achterzijde van de stationstunnel afgesloten geweest om de toeloop naar de (ontbrekende) vervangende bussen te stoppen.

Voor Beter OV stelt dat de OV-chipkaartpoortjes uitsluitend dienen voor ordentelijke betaling door de treinreiziger door het tegenhouden van zwartrijders. OV-chipkaartpoortjes mogen nooit en te nimmer worden misbruikt voor crowd control door mensen wederrechtelijk hun bewegingsvrijheid te ontnemen. Door het afsluiten van de poortjes ontstaat juist in de tunnel een grote en onplezierige opeenhoping van reizigers. Het betreft niet alleen reizigers die naar de vertrekplaats van de vervangende bus willen, maar ook mensen die hun fiets uit de fietsenrekken willen halen, of te voet naar hun woning in de grote woonwijk achter het station willen gaan.

Voor Beter OV beraadt zich op verdere stappen, waarbij ook meldingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport en de politie niet op voorhand worden uitgesloten. Aan NS is opheldering gevraagd, maar de NS heeft verzuimd, daarop te reageren.

4 juli 2016

OPNIEUW PROBLEMEN MOERDIJKBRUG

De problemen met de sporen op de “oude’ Moerdijkbrug zijn tijdens een langdurige buitendienststelling in april niet opgelost. Dat concludeert Voor Beter OV.

De Moerdijkbrug werd in april gedurende een week buiten gebruik gesteld voor spoedreparaties aan de rails. Dat betekende voor de treinreizigers veel hinder: omreizen of per bus. Dat is nog enigszins aanvaardbaar wanneer de technische problemen daarna tot het verleden behoren, maar dat is dus niet het geval. Sindsdien mag de spoorbrug slechts met beperkte snelheid worden bereden, en vandaag heeft een van de sporen het zo'n beetje helemaal begeven. Er mag nog slechts zeer langzaam over de brug worden gereden en veel treinseries zijn daardoor de hele dag opgeheven. Vannacht wordt een poging ondernomen om de spoorstaaf in kwestie te repareren.

Voor Beter OV verlangt een betrouwbaar spoorsysteem en een goede rol van ProRail daarbij. ProRail krijgt immers veel geld van de belastingbetaler (via rijksbijdrage) en van de passagier (via de in het treinkaartje doorberekende gebruiksvergoeding). Daar dient een goede kwaliteit tegenover te staan. De Moerdijkbrug laat zien dat er nog veel te verbeteren valt. Of beter gezegd: dat er nog veel verbeterd moet!

29 juni 2016

“TECHNISCHE STORING” BLIJKT MACHINIST ONDER INVLOED

Voor Beter OV is zeer slecht te spreken over de wijze waarop de NS heeft gecommuniceerd over een incident met een  machinist die onder invloed van alcohol of drugs verkeerde. De NS had verklaard dat het stilvallen van de trein die door de machinist werd bestuurd een “technische storing betrof”, en heeft verzuimd te openbaren dat was gebleken dat de machinist onder invloed was.

De zaak kwam aan het licht toen collega’s van de inmiddels ontslagen machinist naar de media stapten omdat ze vonden dat de zaak niet onder het vloerkleed geveegd mocht worden/blijven. Volgens deze collega’s ging het hier om cocaïnegebruik door de machinist in kwestie.

Voor Beter OV prijst de NS’ers die door de media te benaderen hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Reizigers, belangenorganisaties en anderen hebben te allen tijde het recht op openheid en eerlijkheid over incidenten op en om het spoor. Door niet zelf op eigen initiatief kenbaar te maken hoe e.e.a. in mekaar steekt, beschaamt de NS het vertrouwen dat over en weer noodzakelijk is.

Het feit dat de informatiesystemen het tot stilstand komen van de trein in de spoortunnel bij Nijverdal automatisch als een “technische storing” classificeert, ook wanneer de treinbestuurder onwel is geworden, doet daar niets aan af. Ook het feit dat openbaring van het ontslag van de machinist voor hem persoonlijk een vervelende zaak is doet daar evenmin iets aan af. De NS behoort op eigen initiatief volledig en juist te communiceren.

De zaak wordt nog verergerd doordat de NS, toen openheid van zaken onvermijdelijk was geworden, beweerde dat de veiligheid van de passagiers niet in het geding was geweest. Deze uitlating acht Voor Beter OV ronduit onaanvaardbaar. Een machinist die dronken of stoned een trein bestuurt, is uiteraard wél een gevaar voor de reizigers. Gebruik van alcohol en drugs is niet voor niets verboden.

Voor Beter OV heeft de NS het voordeel van de twijfel gegeven, toen medewerkers berichtten dat een Inspecteur van ILT een rijverbod heeft aangekondigd voor gehuurde Belgische rijtuigen. De NS heeft toen gepubliceerd dat “in overleg” de NS zelf heeft besloten, deze rijtuigen aan de kant te zetten. Het bericht van vandaag, eveneens aan het rollen gebracht door NS’ers die de waarheid van groot belang vinden, werpt mogelijk een ander licht op de zaak.


28 juni 2016

OCHTEND- EN MIDDAGSPITS SCHIPHOL EN WIJDE OMSTREKEN ONTAARDEN IN PUINHOOP

Voor Beter OV vindt de massale uitval van treinen ten gevolge van een zeer lokaal defect aan het spoor onaanvaardbaar. Een door een trein beschadigde bovenleiding bij een spoorbrug in Nieuw Vennep leidde niet alleen tot stremming van de treindienst tussen Schiphol en Leiden, maar ook tot massale uitval van intercity’s tussen Schiphol en Amsterdam-C/-Zuid/Hilversum en zelfs tot Eindhoven aan toe.

Ook de reparatie van de bovenleiding bij deze brug leidde vanmiddag tot massale treinuitval tussen Schiphol en Amsterdam-C/-Zuid/Hilversum. Ook de treindienst in de middagspits is door deze massale treinuitval getroffen.

Het kan niet zo zijn dat een lokaal infradefect ten Westen van Schiphol leidt tot zo’n massale kaalslag van de treindienst ten Oosten/Noorden/Zuiden van de luchthaven, vindt Voor Beter OV. Aan NS en ProRail is opheldering gevraagd.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Terwijl ook vandaag de treindienst voor de zoveelste keer als een kaartenhuis in mekaar zakt, houdt NS-topman Roger van Boxtel op de Unife General Assembly 2016 in Amsterdam (een conferentie met 180 Europese leiders in de railsector) een kletsverhaal over betere spreiding van de reizigers en verhoging van het serviceniveau van de NS. In een land waar de spoorsector zijn zaakjes zo slecht op orde heeft, pas een spoorwegtopman slechts een beschaamd stilzwijgen.”EERSTE VERKLARING PRORAIL EN NS OVER CHAOS GRENSVERKEER MET BELGIË

Voor Beter OV ontving onderstaande eerste uitleg over de rampzalig verlopen reis van veel passagiers tussen Nederland en België, waarbij honderden reizigers strandden in Antwerpen. Er komt vandaag nog een spoedberaad tussen ProRail, NS, Thalys en NMBS.

Een zeer vervelende situatie gisteren waarbij een brandmelding in de tunnel bij Barendrecht zorgde voor hinder voor reizigers. We willen graag uitleggen wat er gebeurd is, zowel technisch als ten aanzien van de reizigers. Over dit laatste punt vindt later vandaag een spoedoverleg plaats, onder andere met NMBS en Thalys. Zodra we hier meer over weten komen we daar op terug.

Ten aanzien van het technische verhaal: rond kwart over zeven gisteravond ging er een brandmelding af in de tunnel na het passeren van een dieseltrein. Tunnelbuis vier (er zijn er vijf - drie voor reizigers, een voor goederen, een voor HSL) werd volgespoten met schuim en de brandweer kwam ter plaatse. Bij een dergelijke melding worden alle buizen afgesloten voor het treinverkeer totdat we zeker weten dat het veilig is. Er bleven gisteravond helaas storingen optreden in de tunneltechnische installatie waardoor de sprinklers telkens weer aansprongen. Er bleek sprake te zijn van een softwareprobleem waarvoor leverancier Siemens werd ingeschakeld.

Met name dieseltreinen zorgen voor problemen in de tunnel bij Barendrecht. Dit is een bekend issue en ProRail neemt hier in overleg met de brandweer maatregelen. De gevoeligheid van de tunneltechnische installatie wordt hierop aangepast zodat deze minder gevoelig wordt voor temperatuurwisselingen door passerende dieseltreinen. Deze aanpassing vergt een treinvrij moment en staat over twee weken gepland. Ook wordt er ingezet op betere treinstrandingsscenario's die moeten voorkomen dat de brandmelding ten onrechte afgaat als gevolg van een gestrande dieseltrein in een tunnel.

Voor zover het technische verhaal. Zoals gezegd komen we bij jou terug over de manier waarop de reizigers zijn geholpen aangezien Voor Beter OV daar terecht opmerkingen over heeft.

27 juni 2016

HONDERDEN REIZIGERS BENELUX EN THALYS GESTRAND IN ANTWERPEN

Vanaf een perron op het station van Antwerpen wordt ons het volgende gemeld:

Twee Thalys-treinen en een Beneluxtrein, alle drie richting Nederland, zijn op het station van Antwerpen opgeheven. Honderden passagiers staan nu hulpeloos op het station van Antwerpen, in totale onzekerheid of en hoe zij hun Nederlandse bestemming vanavond/vannacht nog zullen bereiken.

Aanleiding tot de opheffing van deze treinen is een storing in de door ProRail beheerde spoortunnel bij Barendrecht, zuidelijk van Rotterdam. Het omleiden van de treinen via Utrecht is geen optie omdat door de wisselsanering op het station van Utrecht capaciteit ontbreekt om de omgeleide treinen te kunnen verwerken.

De treinen zijn op het station van Antwerpen gevorderd door de Belgen, om te voorzien in treinen die morgen bij aanvang dienst beschikbaar moeten zijn. Daardoor mogen de treinen ook niet doorrijden naar Roosendaal of Dordrecht, en kunnen reizigers daar dus niet overstappen op binnenlandse NS-treinen. Overigens zou daar ook niet te veel van moeten worden verwacht, omdat ook die treinen niet door de spoorwegtunnel bij Barendrecht kunnen.


Tot zover de berichten die ons vanuit Antwerpen bereikten.

Wij nemen deze kwestie hoog op, en hebben NS en ProRail om opheldering gevraagd. De reacties van NS en ProRail zullen wij integraal publiceren, maar wij verwachten deze pas morgenochtend te ontvangen. Gezien de ernst van de zaak menen wij niet te moeten wachten met het publiceren van dit bericht. Immers, enkele zaken zijn om 22:30 uur (tijdstip van plaatsing) bevestigd. Er staan honderden internationale reizigers op het station van Antwerpen en de spoortunnel bij Barendrecht is inderdaad wegens een technische storing buiten dienst.

18 juni 2016

TASK FORCE OVER PROBLEMEN PRORAIL ROND SCHIPHOL

Het wederom falen van ProRail met betrekking tot de bruikbaarheid/betrouwbaarheid/beschikbaarheid van het spoor rond Schiphol en wijde omstreken ligt Voor Beter OV zwaar op de maag.

De situatie is dusdanig zorgelijk, dat Voor Beter OV vanuit zijn Denktank (het beleidsoverleg tussen een aantal geselecteerde en deskundige sympathisanten), ondanks het feit dan voor velen weekendrust een groot goed is, een task force heeft samengesteld die zich nu meteen over de problemen buigt.

Daarbij wordt ook gekeken naar de Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma en het al dan niet aanwezige verschil in reizigersbeleving tussen de waslijst van storingen en werkzaamheden van vandaag de dag, en het aangekondigde overdagse onderhoud in de toekomst.

10 juni 2016

RAADSELACHTIG VEILIGHEIDSINCIDENT IC-DIRECT

18:30 uur

ProRail laat weten dat om nog onduidelijke reden de verplichte inspectie van de bovenleiding, nadat de trein in een spanningssluis tot stilstand was gekomen, niet tijdig kon plaatshebben. De toegang tot de sporen bleek niet te zijn vrijgegeven. De juiste of onjuiste hantering van het protocol zal reden zijn voor nader onderzoek. ProRail verwacht maandag meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

De trein zelf kon vrij vlot na het stilvallen zijn reis vervolgen. Passagiers hebben dus niet lag opgesloten gezeten.

16:00 uur

Vanmorgen is een IC-Direct stil komen te staan op de HSL-Zuid. Naar aanleiding van het incident is de treindienst gestaakt voor een “technisch onderzoek”. Voor Beter OV heeft ProRail om opheldering gevraagd: wat is er precies gebeurd, hoe zijn de reizigers geëvacueerd, wat is er technisch onderzocht, waarom en door wie. Komt deze opheldering er niet, dan zal Voor Beter OV zich met vragen tot de Inspectie Leefomgeving en Transport wenden.

10 juni 2016

RAADSELACHTIG VEILIGHEIDSINCIDENT IC-DIRECT

9 juni 2016

REIZIGER MOET NIET “WENNEN” AAN ONTWRICHTING TREINDIENST UTRECHT

Voor Beter OV verwerpt de stelling van ProRail dat reizigers maar moeten wennen aan grote verstoringen van de treindienst door de werkzaamheden in en om het station van Utrecht. Dat werkzaamheden kunnen leiden tot enige reizigershinder is soms onvermijdelijk, maar Voor Beter OV vindt  het onaanvaardbaar -ook tijdens werkzaamheden- als er letterlijk van de Duitse grens tot aan zee een forse uitdunning plaatsvindt van de treindienst als er in Utrecht één wisseltje kapot is. Daar hoeven reizigers niet aan te wennen, laat staan zich daarbij neer te leggen, vindt de reizigersclub.

"We moeten er met zijn allen rekening mee houden en eraan wennen. De regering zegt ook altijd; eerst het zuur dan het zoet. De trein rijdt nu niet, maar wil je naar een hoger niveau qua spoor, dan moet je hier doorheen", zegt Lucas Stassen van ProRail over de grote reizigershinder van woensdagochtend.

Bij wisselstoringen in Utrecht valt meermalen de treindienst nagenoeg stil op trajecten als Den Bosch - Schiphol of Nijmegen - Alkmaar. Intercitydiensten vallen daar dan uit, en de reizigers moeten zich zien te behelpen met Sprinters of vaak overstappen en lang wachten op Intercity’s op deeltrajecten.

Voor Beter OV had al eerder bij ProRail benadrukt, dat juist nu Utrecht Centraal wegens de verbouwing zo kwetsbaar is (door de werkzaamheden zijn er minder sporen, wissels en perrons beschikbaar) er extra preventief onderhoud zou moeten gebeuren, en storingsploegen stand by zouden moeten staan. Naar het zich laat aanzien, lukt dit in onvoldoende mate. Dat de reiziger “eraan moet wennen” is, zoals gezegd, onaanvaardbaar.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “De werkzaamheden in Utrecht zijn er met name op gericht, dat treinen van en naar het station sneller kunnen rijden. Maar het enige wat tot nu toe sneller lijkt te gaan, is ontwrichting van de treindienst.”

8 juni 2016

POSITION PAPER RONDE TAFEL TWEEDE KAMER OVER PRORAIL

Voor Beter OV spreekt bij monde van zijn voorzitter vandaag in de Tweede Kamer over de positionering van ProRail. Lees hier een position paper.

6 juni 2016

PRORAIL VERPRUTST OPNEUW MIDDAGSPITS


Opnieuw zijn treinreizigers in de middagspits in de Noordelijke Randstad getroffen door falende infrastructuur. Al sinds 4 uur vanmiddag rijden er wegens wisselstoring minder treinen van/naar Schiphol, van/naar Sloterdijk, van/naar Amsterdam Zuid en Duivendrecht, van/naar Almere en van/naar Hilversum.

Dit betekent voor tienduizenden passagiers vertragingen die kunnen oplopen tot een half uur, en vervoer als haringen in een ton in de resterende uitpuilende treinen.

Indien het OV zijn belangrijke rol bij het in beweging houden van de mobiliteit in ons land écht wil waarmaken, is dit soort, steeds terugkerende, narigheid echt uit den boze, vindt Voor Beter OV.

2 juni 2016

SEINSTORING UTRECHT

Tussen Utrecht en Amersfoort/Rotterdam/Den Haag rijden al sinds het middaguur minder Intercity’s. Dit wordt veroorzaakt door een seinstoring in Utrecht. Voor Beter OV is bezorgd over het feit dat na de grote verbouwingen onder leiding van ProRail van de sporen in Utrecht in de afgelopen periode en de uitgelopen tests van dit weekend toch een seinstoring is ontstaan.

Voor Beter OV hoopt dat de storing ruim voor het begin van de middagspits zal zijn verholpen, en dat NS en ProRail tegen die tijd de treindienst weer volgens het boekje kunnen laten verlopen.

30 mei 2016

“ERINGA MOET UITGELOPEN WERK UTRECHT ONDERZOEKEN”

ProRail faalt vandaag in zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, het spoorvervoer te waarborgen. President-directeur Pier Eringa dient de onderste steen boven te halen om orde op zaken te stellen en uitloop van werkzaamheden in de toekomst te voorkomen. Dat zegt reizigersclub Voor Beter OV.

Voor Beter OV is verbolgen over de uitloop van de werkzaamheden op het emplacement van Utrecht Centraal. Werkzaamheden behoren binnen het aangekondigde tijdvak te zijn voltooid. Er waren dit weekend geen omstandigheden, zoals noodweer, die de uitloop rechtvaardigden. Ook het na werkzaamheden testen van de (beveiligings)apparatuur is normaal, dus uitgelopen tests rechtvaardigen de uitloop evenmin.

Vele tienduizenden reizigers komen vandaag niet op tijd aan op hun werk of andere afspraken. Daarmee faalt het spoor in zijn belangrijke maatschappelijke rol. ProRail president-directeur Pier Eringa dient -ook om binnen ProRail verder orde op zaken te stellen-  een diepgaand onderzoek in te stellen naar hoe het dit weekend fout heeft kunnen gaan, en hoe herhaling kan worden voorkomen: de werkzaamheden van de afgelopen dagen in Utrecht zijn niet de laatste.

Voor Beter OV heeft wel waardering voor het feit dat ProRail de uitloop gisteravond reeds heeft bekendgemaakt. Daardoor hebben reizigers nog enige handelingsvrijheid, zoals het regelen van alternatief vervoer, verzetten van een afspraak, thuis werken of een snipperdag.

29 mei 2016

EXTRA REIZIGERSHINDER WERKZAAMHEDEN UTRECHT

19:30 uur

Ook ProRail meldt nu publiekelijk dat de werkzaamheden morgen mogelijk nog niet zullen zijn afgerond. Daardoor kunnen er morgenochtend mogelijk geen Sprinters rijden tussen Utrecht en Houten, en geen Intercitys tussen Utrecht en Den Bosch.

15:30 uur

De werkzaamheden in Utrecht liggen nog steeds niet op schema. De maandagochtendspits komt nu (relatief) akelig dichtbij. Voor Beter OV is bezorgd over de overlast die treinpassagiers van/naar/via Utrecht morgen mogelijk te wachten staat.

11:00 uur

Voor wat betreft de reizigershinder verlopen de grote werkzaamheden op Utrecht Centraal niet goed. De NS heeft te weinig vervangende bussen ingezet, waardoor de wachttijden voor reizigers opliepen tot een uur. Dat is echt te lang.

Daarnaast leidden uitloop van werkzaamheden en onbevredigende veiligheidstests gisteren en vandaag tot extra stilvallen van de treindienst tussen Amsterdam/Schiphol en Utrecht.

Voor Beter OV is bezorgd over deze uitloop. Juist wanneer werkzaamheden uit de planning lopen, dreigen er in het algemeen weer andere dingen mis te gaan, waardoor de uitloop op zijn minst niet meer kan worden ingehaald. Dat neemt niet weg dat dit alles een zeer indrukwekkende operatie is. Er zijn echt honderden mensen dag en nacht aan de slag. ProRail laat weten dat er op dit moment geen aanleiding is voor al te grote bezorgdheid.

26 mei 2016

GEDOE MET BELGISCHE AFDANKERTJES BENELUXDIENST

Voor Beter OV worstelt met de veiligheidsproblemen met betrekking tot de geleende Belgische rijtuigen die de Beneluxdienst versterken. Deuren blijken tijdens de rit af en toe spontaan open te gaan. De NS gaf in eerste instantie de Nederlandse personeelsleden de schuld, maar deze aantijging is inmiddels -blijkens documenten die in ons bezit zijn- achterhaald. Ook het Belgische personeel constateert gebreken.

Zou Voor Beter OV bij de Inspectie Leefomgeving en Transport om een rijverbod voor de Belgische afdankertjes moeten vragen? Een lastige afweging want twee dingen zijn tegelijkertijd waar.

1. Treinen waarvan tijdens de rit per ongeluk deuren kunnen opengaan, zijn anno 2016 een onaanvaardbaar veiligheidsrisico. Deze dienen te worden geweerd door middel van een rijverbod van ILT.

2. Het aan de kant laten zetten van de Belgische rijtuigen leidt tot treinuitval en dus tot gedupeerde reizigers. Dat wil je als reizigersclub niet op je geweten hebben.

Voor ons weegt zwaar: wat zouden we van die problemen met die Belgische rijtuigen vinden als er niet zo'n nijpend tekort aan materieel zou zijn? Zouden we ze dan wél proberen aan de kant laten zetten? (Een opmerking uit onze denktank luidde: Ik denk van wel. Zomaar opengaande deuren: het lijkt de AnsaldoBreda V250 wel.)

Willen we de NS belonen voor zijn wanbeleid? Of preciezer gezegd: wegens het door de NS zélf veroorzaakte materieeltekort wordt de NS beloond met het niet laten verbieden van ouwe Belgische klaarblijkelijk onveilige afdankertjes die onder normale omstandigheden wél zouden worden geweerd.

Onze voorzitter heeft daarom maar eens met ILT gebeld. Dat leidde tot een uitvoerig gesprek. Het is Voor Beter OV duidelijk geworden, dat ILT de kwestie zeer hoog opneemt en stevige acties onderneemt. Vooralsnog houdt Voor Beter OV een formeel verzoek tot het opleggen van een rijverbod daarom nog even achter de hand.

Voor Beter OV is van mening dat de NS de reizigershinder door het uitvallen van treinen tot een absoluut minimum moet beperken, bijvoorbeeld door het openstellen van de eerstvolgende Thalys na een uitgevallen Beneluxtrein. Overigens is dit nieuwe probleem op de combinatie IC-Direct en IC-Benelux op zich niets bijzonders. Het is, aldus onze voorzitter “gewoon de volgende in een lange reeks miskleunen van de hogesnelheidsafdeling van de N.V. Nederlandse ‘U kunt op ons rekenen’ Spoorwegen”.

12 mei 2016

PAS OP MET NÓG MEER ELEKTRONICA OP HET SPOOR

Voor Beter OV vindt dat het nut voor de spoorsector van “The Internet Of Things”, waarbij het draadloze LoRa-netwerk wordt gebruikt als middel om de toestand van de spoorinfrastructuur te monitoren, niet mag worden overschat. Nu wordt veel informatie via “gewone” netwerken doorgegeven. Elektronische apparatuur is zeer gevoelig voor onweer. Een blikseminslag kan nu al leiden tot urenlange storing. Nog meer elektronica betekent ook dat er nog meer kan kapotgaan. Dit alles neemt niet weg, dat het natuurlijk goed is om mogelijke verbeteringen aan de spoorweginfrastuctuur te testen.

ProRail heeft bij wijze van proef op een viertal wissels warmtesensoren geplaatst, die via het RoLa-netwerk regelmatig de temperatuur van het wissel doorgeven. Op die manier kan op afstand worden nagegaan of de wisselverwarming naar behoren functioneert. De kans dat die sensoren door blikseminslag kapotgaan wordt door ProRail op verzoek van Voor Beter OV nu nagegaan. Immers, ProRail is de trotse eigenaar van zo’n beetje de grootste bliksemafleider van Nederland. Ruim 7.000 kilometer metaal! Nu is het  wel zo, dat spoorrails van nature heel goed geaard zijn,

Voor Beter OV ziet vooralsnog meer in het zorgen voor storingsvrije infra, zoals goed werkende wisselverwarmingen, dan in het aanleggen van spullen om storingen op handige wijze op te sporen. Anders gezegd: een wisselverwarming die het bij winterse omstandigheden altijd doet, hoef je niet op een hippe manier te monitoren.

9 mei 2016

TREIN BOTST OP DOOR AANNEMER ACHTERGELATEN BOUWHEK

22:00 uur

Naar aanleiding van het veiligheidsincident heeft Voor Beter OV om 18:30 uur onderstaande vragen gesteld. Deze zijn tot heden nog niet beantwoord. Voor Beter OV neemt de zaak hoe dan ook hoog op. De desbetreffende trein en zijn inzittenden zijn dankzij een oplettende machinist door het oog van de naald gekropen.

1.Had de aannemer het hek op de goede plek achtergelaten en was het verkeerde spoor in gebruik genomen?
2.Of had de aannemer het hek op de verkeerde plek achtergelaten en was het juiste spoor in gebruik genomen?
3.Hoe kan het, dat ProRail zich er niet van heeft vergewist dat de sporen weer veilig berijdbaar waren?
4.Stelt ILT ook een onderzoek in?

14:00 uur


Inmiddels hebben wij over dit incident contact gehad met ProRail. Op het moment dat de treindienst rond Utrecht in Zuidelijke richting weer was hervat na uitloop van de werkzaamheden, kwam de melding binnen dat een ICE een noodstop heeft moeten maken voor een hekwerk dat was achtergebleven na de werkzaamheden van dit weekend. De ICE heeft het hekwerk geraakt, maar naast lakschade aan het materieel heeft dit niet tot verdere schade geleid.

ProRail en Voor Beter OV zijn het er absoluut over eens dat dit nooit had mogen gebeuren. En dit soort slordigheid is niet voor het eerst. Zo liep vorig najaar het treinverkeer in de war nadat een aannemer in de Schipholtunnel een ladder had laten rondslingeren. Voor Beter OV is van mening dat de controle door ProRail na afronding van werkzaamheden blijkbaar opnieuw tekort is geschoten.

ProRail zal ook Voor Beter OV op de hoogte houden van verdere maatregelen die worden genomen om herhaling te voorkomen. .

11:30 uur


Voor Beter OV is geschrokken van het bericht dat een trein vanmorgen op een door ProRail na werkzaamheden vrijgegeven spoor op een achtergelaten bouwhek is gebotst. Niemand raakte gewond, maar het had veel erger kunnen aflopen.

Aan ProRail is opheldering gevraagd.

6 mei 2016

LAWINE VAN INFRASTORINGEN SPOOR

Een groot gedeelte van de dag was het treinverkeer op veel plaatsen kris-kras door ons land in het ongerede wegens storingen bij ProRail. Ook op alle trajecten vanuit Utrecht in westelijke richting reden door infrastoringen veel minder treinen: in de regio Utrecht - Rotterdam - Leiden - Utrecht (bij ons intern aangeduid als “infratechnische Bermudadriehoek”) aanzienlijk minder treinen, ook in de middagspits.

Naast de storingen ten westen van Utrecht, waren er ook problemen op onder meer de Oude Lijn ten zuiden van Den Haag en tussen Arnhem en Tiel.

Een dag als vandaag is geen beste beurt voor ProRail. Dit soort narigheid helpt niet tegen de hardnekkige Haagse plannen om de bevoegdheden en aansturing van het railinfrabeheer naar zich toe te trekken.

Voor Beter OV informeerde bij ProRail naar de achtergronden van de slechte infraprestaties van vandaag. We wachten nog op een reactie.

2 mei 2016

opnieuw de mist in

MINISTERIE IenM STAPELT BLUNDER OP BLUNDER

Staatssecretaris Dijksma trekt onterecht een grote broek aan over de rol van haar ministerie bij de aansturing van de spoorsector in ons land.  Helaas blijkt haar ministerie opnieuw enorm te hebben geblunderd. Infrastructuur en Milieu heeft ernstige fouten gemaakt bij de aanbesteding van de invoering van het spoorbeveiligingssysteem ERTMS. De fouten zijn dusdanig ernstig, dat de overheidsaccountant, de Auditdienst,  de financiering niet goedkeurt.

Aan de NS en ProRail blijken onderhands opdrachten te zijn gegund die aanbesteed hadden  moeten worden. Daarnaast is aan bedrijven € 600.000 betaald voor prestaties die nog niet eens waren geleverd.

Staatssecretaris Dijksma schermt met vermeende financiële tekorten en administratieve chaos bij ProRail, maar de feiten zijn, dat het juist op haar eigen ministerie een rommeltje is. Zo blijken haar ambtenaren ook geen flauw benul te hebben van hoe de NS-tarieven zich eigenlijk verhouden tot de concessie. Daar komen wij later nog op terug. Hoe dan ook, na het gepruts in het Fyra-schandaal en het afgeven van een blanco cheque aan de NS in de vorm van een concessie zonder behoorlijke reizigersbescherming, gaat IenM dus opnieuw de mist in.

Dijksma zegt dat er maatregelen volgen, maar gezien de ernst van de onkunde op haar ministerie en de hardnekkige neiging van har en haat ambtsvoorgangers om juist anderen -met name ProRail dat onder curatele dreigt te worden gesteld- te straffen voor vermeende wanprestaties, is deze uitspraak van de staatssecretaris slechts een wassen neus. Er is in ieder geval geen enkele reden om te veronderstellen dat het Nederlandse spoorsysteem onder rechtstreeks beheer van Infrastructuur en Milieu in goede handen zou zijn.

29 april 2016

KABINETSPLANNEN PRORAIL “BEZOPEN”

De rondzingende plannen van het Kabinet om ProRail rechtstreeks onder te brengen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn een totale miskenning van wat er werkelijk mis is op het Nederlandse spoor: een keer op keer ongestraft falende NS, in stand gehouden door zeer slecht beleid van de PvdA-staatssecretarissen van IenM. Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst noemt de kabinetsplannen “bezopen”.

Naar aanleiding van de Parlementaire enquête naar het Fyra-debacle huldigt het kabinet het standpunt dat de NS nogmaals de kans moet krijgen om zijn fouten recht te zetten, waarbij de afspraken opnieuw naar beneden worden bijgesteld, terwijl ProRail min of meer onder curatele dreigt te worden gesteld.

De NS staat juridisch sterk doordat de staatssecretaris van IenM tegen alle adviezen in, de NS een goudgerande langjarige concessie heeft verleend. Een concessie zonder noemenswaardige kwaliteitsgaranties (treinlengte en dus -drukte is nadrukkelijk buiten de concessie gehouden en een correlatie tussen kwaliteit en tarief ontbreekt), zonder duidelijke meetmethodieken (ondanks 175 jaar ervaring ontbreekt een deugdelijke methode om na te gaan, welk percentage reizigers tijdig op zijn bestemming arriveert) en zonder behoorlijke sancties (belachelijk lage boetes en geen serieus te nemen ontbindingsclausule bij wanprestatie). Het gevolg hiervan is, dat het Kabinet richting NS wel kan blaffen, maar niet kan bijten.

Het feit dat de NS opnieuw een marktonderzoek mag doen naar verbetermogelijkheden voor de HSL, vindt Voor Beter OV een gotspe. Voorzitter Rikus Spithorst: “Uitgerekend de NS, die steeds alles op alles heeft gezet om de concurrentie buiten de deur te houden, en daar zelfs zijn ‘gewone’ reizigers voor in de kou laat staan door binnenlandse reizigerstreinen naar de opvolger van het mislukte Fyra-project over te hevelen, mag nu een onderzoek doen naar mogelijkheden die gunstig uitpakken voor de concurrent. Dit is wel zo’n farce, dat zelfs de bedenkers van de aloude Wij van WC-eend-reclame dit in hun stoutste dromen nog niet hadden durven denken.”

ProRail, daarentegen, is een gemakkelijke prooi. Geen goudgerande beheerconcessie, waardoor ProRail, ondanks fors verbeterende prestaties, de speelbal dreigt te worden van de politiek. Falende bewindspersonen vinden dat ze voor op de bühne enige daadkracht moeten tonen, weten dat door hun eigen fouten de NS te sterk staat, en treden dus zeer “daadkrachtig” op tegen ProRail.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het kabinet met zijn haantjesgedrag is vergelijkbaar met een falend schoolbestuur. Het gros van de leerkrachten staat onbevoegd voor de klas, dus wordt het contract met de leverancier van de schoolmelk ontbonden omdat die afgelopen dinsdag een kwartier te laat was. Het kabinet maakt zich, blijkens de door IenM gelekte plannen, schuldig aan een schandelijke verkwanseling van het reizigersbelang: in plaats van de NS, met zijn willens en wetens veroorzaakte gebrek aan treinen als grootste veroorzaker van de reizigersellende, nu eindelijk eens serieus aan te pakken, schoffeert het kabinet het kwetsbare ProRail. Een bezopen manier van doen. Niemand zit te wachten op een reorganisatie bij onze spoorbeheerder: laat ProRail doorgaan met de ingezette verbeterslag in plaats van dat alle energie moet worden gestoken in een herstructurering.”

25 april 2016

UITLEG PRORAIL OPONTHOUD HERSTEL BOVENLEIDING LAGE ZWALUWE

Naar aanleiding van ons verzoek om uitleg inzake de opgetreden vertraging bij de reparatie van een bovenleiding bij Lage Zwaluwe, heeft ProRail gereageerd. Opvallend is, dat niet alleen de veiligheidsprocedure bij ProRail was uitgelopen, maar dat ook de aannemer pas om 13 uur met de benodigde spullen op de plaats des onheils arriveerde.

Onderstaand de reactie van ProRail.

Afgelopen woensdag is de bovenleiding tussen Lage Zwaluwe en Breda Aansluiting beschadigd door blikseminslag. Om half elf in de ochtend is het incident gemeld, en vervolgens is de aannemer aan de slag gegaan om materialen en materiaal aan te voeren naar de plek van bestemming. Rond 13 uur is de aannemer ter plaatse met alle benodigdheden. Het in orde maken van de veiligheidsinstructie om de buitendienststelling veilig en effectief te laten verlopen loopt uit, waardoor de herstelwerkzaamheden uiteindelijk rond 14 uur van start kunnen gaan. Een uur later is de bovenleiding weer hersteld en kan het spoor weer in dienst worden genomen. We bekijken in hoeverre het herstel efficiënter en snel had kunnen plaatsvinden.


24 april 2016

VRAGEN OPONTHOUD REPARATIE LAGE ZWALUWE

Voor Beter OV vroeg aan ProRail om opheldering over langdurig oponthoud bij een reparatie van een bovenleidingkabel die bij Lage Zwaluwe op knappen stond. Het zou afgelopen woensdag letterlijk uren hebben geduurd totdat de monteurs aan de slag mochten, terwijl het treinverkeer al lang was stilgelegd en de spanning van de bovenleiding was gehaald. Wij houden u op de hoogte.


21 april 2016

SPOORSECTOR STEEDS BETER BESTAND TEGEN TERRORISMEDREIGING

Het Nederlandse spoorwegsysteem is steeds beter bestand tegen terrorismedreiging. Dat constateert de Maatschappij Voor Beter OV na het bestuderen van een aantal incidenten. De reizigershinder bij het onderzoeken van onbeheerde bagage of het oppakken van verdachte personen is fors verminderd.

Nog in september 2015 had de arrestatie van een zwartrijder in een Thalys een urenlange treinstremming van Rotterdam en omstreken tot gevolg. Vandaag werd in een Thalys op het station van Rotterdam een verdacht pakketje (onbeheerde bagage) aangetroffen. In plaats van de het hele treinverkeer werd stilgelegd, werd de trein -nadat de reizigers waren uitgestapt- voor onderzoek naar een afgelegen spoor gereden. Deze methode wordt tegenwoordig vaker toegepast.

Voor Beter OV sloeg in september alarm bij minister Ard van der Steur over de grote impact voor reizigers bij twijfels over de veiligheid. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding liet daarop weten dat onze opvattingen met betrokkenen zouden worden gedeeld: “Het reizigersbelang zal worden meegenomen in de evaluatie”. De resultaten daarvan worden dus steeds zichtbaarder. Voor Beter OV is verheugd dat het OV nu veel minder een speelbal is geworden van figuren die -hetzij voor de grap, hetzij met een terroristisch (want terrorisme is gebaseerd op het zaaien van angst en het daarmee ontwrichten van de samenleving) oogmerk- met weinig middelen het vervoer ernstig kunnen ontwrichten.


PAS OP MET CLAIMEN SUCCES BETERE PUNCTUALITEIT


Het is mooi om te zien dat in 2015 zowel de treinpunctualiteit als de reizigerspunctualiteit zijn gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het percentage treinen die op tijd reden, bedroeg 89,5. Het percentage uitgevallen treinen hebben wij nagevraagd bij ProRail. Het percentage reizigers dat, met inbegrip van gehaalde aansluitingen, op tijd of met een vertraging van minder dan 3 minuten op de eindbestemming aankwam, bedroeg 91. Het spreekt voor zich, dat die reizigerspunctualiteit voor ons van groter belang is dan de treinenpunctualiteit.

De OR van ProRail eigent zich in het Algemeen Dagblad voor ProRail dit succes toe, maar dat is iets te eenvoudig gesteld. De punctualiteit hangt niet alleen af van het aantal storingsvrije uren voor wat betreft de infrastructuur. Ook het aantal storingen aan treinen en personele problemen bij de vervoerders (zoals trein defect of geen machinist beschikbaar) zijn van invloed op de punctualiteit. Bovendien verbaast het ons dat er een reizigerspunctualiteit wordt vermeld; NS en het Ministerie van IenM zijn ontevreden over de huidige rekenmethodiek en zijn al jarenlang in discussie over de vraag, hoe die reizigerspunctualiteit dan wél
moet worden berekend. Daar is nog geen overeenstemming over. Voor Beter OV vindt overigens, dat niet alleen moet worden gekeken naar reizigersvertraging van meer of minder dan 3 minuten, maar dat de vertragingen moeten worden uitgesplitst in percentages vertraging kleiner dan 3, tussen 3 en 10, tussen 10 en 30, tussen 30 en 60, tussen 60 en 120, en meer dan 120 minuten.

Om de prestaties van ProRail écht te kunnen beoordelen, zou ProRail het beschikbaarheidspercentage van het spoor, gewogen naar drukke en minder drukke baanvakken, moeten bekendmaken. Daarnaast dient bij het storingspercentage aan de infra te worden gemeld, welk aandeel werd veroorzaakt door kapotte treinen (zoals stroomafnemers die de bovenleiding stuktrokken), door derden (zoals incidenten op overwegen, zelfdodingen) en door ProRail zelf (zoals seinstoringen, onvoorziene reparatiewerkzaamheden, langere -al dan niet geplande- buitendienststellingen).

Wij hebben ProRail verzocht, de in de voorgaande alinea aangestipte zaken te openbaren. Tot die tijd vindt Voor Beter OV in de Haagse Kaasstolp rondzingende plannen om ProRail onder rechtstreeks beheer van IenM te plaatsen, voorbarig. Vooralsnog (aannemende dat de gestegen reizigerspunctualiteit ongeveer in gelijke mate aan ProRail en aan de vervoerders is te danken) ziet het ernaar uit, dat het ProRail-chef Pier Eringa aan het lukken is, orde op zaken te stellen en de prestaties te verbeteren.

14 april 2016

VOLWASSEN OPLOSSING AANBESTEDINGSDRAMA LIMBURG

Het is mooi om te zien hoe de Provincie Limburg, Arriva en Transdev de handen ineenslaan in het belang van het regionale bus- en treinvervoer. De drie betrokkenen leveren alle op hun eigen manier een bijdrage om te komen tot een goede oplossing van de problemen die ontstonden na de grootscheepse aanbestedingsfraude die werd gepleegd door NS-dochter Abellio/Qbuzz. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV.

Arriva nam een groot risico door, vooruitlopend op allerlei bezwaarprocedures en rechtszaken, toch alvast de benodigde treinen en bussen te kopen. Arriva kreeg de concessie toegewezen nadat de oorspronkelijke winnaar Abellio/Qbuzz het veld moest ruimen. Door het voortvarend optreden van Arriva zijn de benodigde treinen en bussen in december beschikbaar.

Transdev zag af van een zeker niet kansloze rechtszaak, waarin door deze onderneming een heraanbesteding werd geëist. Voorts zet Transdev zich in om de lopende concessie tot de laatste dag op uitstekende wijze uit te voeren, en de overgang naar de nieuwe concessiehouder goed te laten verlopen.

De Provincie Limburg heeft zich bereid getoond, mede op grond van de gestaag stijgende reizigerstevredenheid, af te zien van een op te leggen boete wegens de leeftijd van de huidige Transdev/Veoliabussen.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Mooi om te zien hoe de betrokkenen op een volwassen manier aan de slag zijn gegaan in het belang van de reiziger. Deze houding zien wij graag. Mede door de Provincie Limburg als oliemannetje kan Transdev met opgeheven hoofd de concessie straks overdragen, en wordt Arriva beloond voor zijn proactieve aanpak.”


13 april 2016

OOK ALTERNATIEVE TREINROUTE RANDSTAD - BRABANT GESTREMD

15:30 uur

De treinen tussen Utrecht en Den Bosch rijden weer. Helaas is het treinverkeer nu gestremd tussen Amsterdam/Schiphol en Utrecht. Daarmee is de treinverbinding tussen Amsterdam en Brabant/Zeeland/Limburg per trein nog steeds feitelijk onbruikbaar.

12:30 uur

Veel treinreizigers tussen de Randstad en het Zuiden van Nederland zouden de gestremde Moerdijkbrug kunnen omzeilen door om te reizen via Utrecht en Den Bosch. In theorie, althans. Helaas is deze verbinding gestremd door een persoonsaarijding. Dat betekent dat er geen serieuze treinverbinding tussen beide landsdelen meer is. De capaciteit van de niet aangepaste IC-Direct  is onvoldoende, en vanuit de Randstad omreizen via Arnhem en Nijmegen is geen serieus te nemen optie, temeer daar de capaciteit van de treinen op die route sowieso al tekort schiet, laat staan met een toeloop van extra reizigers. Dat capaciteitsgebrek geldt eveneens voor de regionale trein Dordrecht - Geldermalsen.

8 april 2016

18:30 uur

PERIKELEN MOERDIJKBRUG - DEEL II

Komende week is het niet voor het eerst dat reizigers met grote hinder op de Moerdijkbrug worden geconfronteerd. Enkele jaren geleden was er ook grote overlast door buitendienststellingen. Toen was er iets mis met de bevestiging van de sporen op de brug, waardoor weken lang de treindienst moest worden gereduceerd omdat er gedurende de reparaties slechts één spoor beschikbaar was.  

Het is vreemd dat relatief kort daarna de huidige problemen opdoemen.  Wat zegt dat over de desbetreffende spooraannemer en het geleverde werk? Wat zegt dat over het toezicht door ProRail? Wat zegt dat over de manier waarop ProRail de toestand van de infrastructuur monitort?

Voor Beter OV legt deze vragen voor aan ProRail-topman Pier Eringa.

12:30 uur

MOERDIJKBRUG DRIE WERKDAGEN BUITEN DIENST
REIZIGERS MASSAAL DUPE TECHNISCHE ONMACHT PRORAIL


Treinreizigers worden zwaar gedupeerd door technisch onvermogen bij spoorbeheerder ProRail. Dat concludeert Voor Beter OV, nu bekend is geworden dat de Moerdijkbrug voor treinreizigers van woensdag tot en met vrijdag gestremd zal zijn wegens een “veel sneller dan verwacht” degeneratieproces. Het is niet voor het eerst dat plotselinge verslechtering van de conditie van het spoor (slijtage, haarscheurtjes) tot onverwachte buitendienststellingen leidt.

Voor Beter OV verlangt van ProRail dat de periodieke inspecties van het spoor worden verbeterd, dat de herstelwerkzaamheden eerder en beter worden ingepland en dat de ingeschatte resterende levensduur van de spoorinfra desnoods standaard kritischer (dus korter) wordt ingeschat. Eerder vervangen van slijtende onderdelen aan het spoor is weliswaar duurder, maar de economische schade voor ons land door onverwachte buitendienststellingen (deze treffen reizigers, maar ook ontstaan hierdoor problemen met het goederenverkeer per spoor) is eveneens zeer aanzienlijk.
Ook dient ProRail-directeur Eringa door te gaan met het kritisch tegen het licht houden van zijn organisatie.

Voor Beter OV suggereert aan de NS om, naast de inzet van vervangende bussen, ook extra treinen te laten rijden via de HSL tussen Rotterdam en Breda, zodat voor zoveel mogelijk reizigers het tijdverlies beperkt kan worden. Deze extra treinen zouden bij voorrang beschikbaar moeten worden gesteld aan de vaste klanten van de NS (houders van trajectabonnementen, netabonnementen, dalvrijkaarten, kortingkaarten en voordeelurenkaarten)- De reizigers die geen gebruik van de extra HSL-treinen kunnen of willen maken zouden in de vervangende bussen gratis moeten worden vervoerd; de rekening kan de NS uiteraard bij ProRail neerleggen. Verder dienen de treinen op de andere Noord-Zuid-verbinding (Utrecht - Den Bosch - Eindhoven) van voldoende lengte te zijn, en dient het treinverkeer op andere trajecten niet onnodig te worden beperkt.


17 maart 2016

NS VOERT GÉÉN GEMATIGD TARIEFBELEID

In tegenstelling tot wat de NS telkens beweert, voert het spoorbedrijf géén gematigd tariefbeleid. Dat schrijft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Maatschappij Voor Beter OV. “Voor 2016 heeft de NS er voor gekozen om de maximaal toegestane tariefstijging door te berekenen in de kaartjes”, laat het ministerie weten.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu reageert hiermee op het verzoek van Voor Beter OV aan minister Dijsselbloem van Financiën als aandeelhouder om de NS-tarieven te matigen ter compensatie voor de overvolle treinen en de daaruit voortvloeiende reizigershinder.

Minister Dijsselbloem wilde het verzoek niet zelf beantwoorden, en vroeg in plaats daarvan aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om uitleg te geven. Deze uitleg en de impliciete weigering van minister Dijsselbloem om zich uit te spreken over de wenselijkheid van het hanteren van de maximaal toegestane tariefstijging zijn reden voor de reizigersorganisatie om nogmaals op een tariefmatiging aan te dringen.

Lees hier verder.


14 maart 2016

DIJKSMA TREKT PORTEMONNEE VOOR BRABANT, MAAR WAT KRIJGT ZE DAAR DAN VOOR?

OV Magazine meldt dat staatssecretaris Dijksma de portemonnee trekt om de komende twee jaar door de NS een Intercity tussen Dordrecht en Breda te laten rijden.

Een doorgaande Intercity-verbinding is volgens Dijksma niet mogelijk zonder de voordelen van het HSL-aanbod van grote groepen reizigers teniet te doen, schrijft OV Magazine. Het alternatief is daarom een pendelintercity die een keer per uur gaat rijden tussen Dordrecht en Breda. Dijksma legt voor 2017 en 2018 in ieder geval het benodigde bedrag bij, vanwege de gevolgen voor het Fyra-alternatief voor de regio.

Dit bericht leidt bij Voor Beter OV tot vragen. Dijksma trekt dus de portemonnee. Voor welk bedrag? En gaat de NS daar dan ergens een extra trein voor huren? Of kopen? Of haalt de NS ergens anders van zijn net een trein weg, terwijl Dijksma denkt dat ze betaalt voor iets extra’s en ze zich een oor heeft laten aannaaien?

Voor Beter OV zal aan de NS en aan staatssecretaris Dijksma om een toelichting vragen.

12 maart 2016

ONNODIGE PANIEK OVER VEILIGHEID STADLER-TREINEN

In De Stentor verscheen een zorgwekkend bericht over de veiligheid van dreinen van de Staqdler-fabrieken. Dit bericht werd later door andere media overgenomen. Voor Beter OV vindt angstzaaierij op dit moment voorbarig, en mailde De Stentor.

AAN: De Stentor, tav de webredactie en de hoofdredactie

U stelt in uw artikel dat er laatstelijk zeven machinisten zijn omgekomen bij ongelukken met Stadler-treinen van het type dat ook bij Dalfsen verongelukte. Kunt u dat aantal specificeren in een overzicht? En wilt u daarbij ook iets zeggen over de oorzaak? Het treinongeluk in Duitsland werd niet veroorzaakt door constructiegebreken aan de treinen, maar door een seinhuiswachter die de baanvakbeveiliging had uitgezet. Het ongeluk in Dalfsen werd evenmin veroorzaakt door een constructiefout  hier lag de oorzaak in onverantwoordelijk gedag van de bestuurder van een hoogwerker die daardoor een spoorwegovergang blokkeerde.

De nieuw bestelde Stadler-treinen, waar u ook over schrijft, zijn van een ander type. Met name de botsveiligheid van deze treinen is in het ontwerp verbeterd.

Wij vinden het geen goede zaak dat onnodig angst wordt gezaaid onder spoorwegpersoneel en treinreizigers. Daar is niemand bij gebaat. Wij verzoeken u, ook in uw krant en op uw website hier aandacht aan te besteden. Wij nemen aan dat uw webcare-afdeling vandaag nog zal reageren op ons bericht.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitterNaschrift 13 maart 2016

De Stentor heeft zaterdag niet inhoudelijk op onze vragen en kritiek willen reageren.

6 maart 2016

STEUN VOOR STUDENTENACTIES TEGEN WANBELEID NS

Voor Beter OV steunt de studentenprotesten tegen het plan van de NS om ze uit de spitsuren te weren door ze via de onderwijsinstellingen op te zadelen met onhandige studieroosters. Studenten zijn door gedwongen korting op hun beurs in ruil voor een reisrecht verplichte klanten van het OV, en mogen door de logistiek volstrekt falende NS niet als tweederangs consumenten worden behandeld.

“Het lukt maar niet om de top van de NS te doordringen van het feit dat de NS ten dienste staat van de samenleving, en niet andersom,” zegt Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst. “ Een bedrijf dat door de belastingbetaler wordt gesteund (door enerzijds het economisch waardevolle alleenrecht op het Hoofdrailnet en anderzijds door de kunstmatig lage infraheffing die aan ProRail moet worden afgedragen en waarvan de stijging zelfs rechtstreeks aan de reiziger in rekening mag worden gebracht) vergeet keer op keer zijn doelstelling: reizigers vervoeren naar de bestemmingen en op de tijdstippen die de samenleving wenst.”

Dat directeur Roger van Boxtel de taak van de NS en het falen van de NS bagatelliseert door te stellen dat “Als je allemaal tegelijk in de spits in de trein wil, je dan heel vaak gewoon geen zitplaats hebt”, vindt Voor Beter OV stuitend. Temeer daar het materieelgebrek waar de reiziger dag in, dan uit mee wordt geconfronteerd een rechtsreeks gevolg is van beleidskeuzes van de NS, zoals het onttrekken van heel veel rijtuigen aan de binnenlandse dienst voor het overeind houden van het Fyra-avontuur, de onnodige vroegtijdige afvoer van prima stoptreinen en de veel te late bestelling van nieuw materieel.

Met name de pogingen om studenten te ontmoedigen om in de spits te reizen, vallen bij Voor Beter OV niet in goede aarde. Studenten zijn verplicht klant van het OV: ze hebben zoals gezegd daar ooit een deel van hun studiebeurs voor moeten inleveren, en dat komt nog steeds tot uiting in de huidige hoogte van de studentensubsidies. Dwangklanten vervolgens als paria’s behandelen is te gek voor woorden, aldus Voor Beter OV.

2 maart 2016

ERINGA MOET AANPAK FALENDE INFRA VERANTWOORDEN

ProRail stapelt megastoring op megastoring. Zo’n beetje de gehele middag is er geen treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag/Rotterdam/Leiden wegens een spoedreparatie van een kapot wissel tussen Utrecht en Woerden. Deze storing is er eentje in een lange rij van infraproblemen.

De NS ligt de laatste tijd terecht onder vuur wegens het treinentekort door foutief beleid in het verleden, dat door de nieuwe directeur Roger van Boxtel wordt aangepakt. Maar ook ProRail heeft te kampen met de gevolgen van verkeerd beleid: de infrastructuur vertoont veel te veel storingen, dus is er overduidelijk een achterstand in het onderhoud en de kwaliteitsinspecties.

Net als de NS, zal ook ProRail duidelijk en meetbaar moeten aangeven, wat er gaat gebeuren om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het spoor weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen. De ongeveer een jaar geleden aangetreden nieuwe ProRail-directeur Pier Eringa zal moeten trachten uit te leggen waarom reizigers en politiek nog langer geduld zouden moeten opbrengen.

29 februari 2016

ZWALKEND BELEID NS IS GEEN GOEDE ZAAK

Voor Beter OV is verbaasd over het uitgelekte bericht, dat de NS zijn dochteronderneming Qbuzz alsnog wil verkopen. Immers, de bus vervult een belangrijke functie in het voor- en natransport van treinreizigers. Toen de NS enkele jaren geleden een aandeel nam in  de Haagse vervoerder HTM, heette het nog dat “op deze manier de samenwerking tussen stadsvervoer en trein kan worden verbeterd”. Dat argument is nu opeens niet meer van toepassing, zo blijkt. Voor Beter OV vindt dat met zulk zwalkend en inconsistent beleid de NS zijn reizigers allesbehalve een dienst bewijst.

Ook het afstoten van stationsvoorzieningen (zoals het kunnen kopen van wat te eten, te drinken en te lezen) is een slechte zaak, vindt Voor Beter OV.  De treinreiziger zit niet alleen in de trein, maar ziet het station als een belangrijk onderdeel van zijn reis. Door het afstoten van stationsvoorzieningen ligt het gevaar op de loer dat reizigers op de minder interessante uren niet langer gebruik kunnen maken van stationsvoorzieningen als winkels en horeca, en zich moeten behelpen met in het gunstigste geval een onverwarmd en tochtig wachthok.

28 februari 2016

LANDELIJKE SPOORSTREMMING DOOR WISSELSTORING UTRECHT


Door een wisselstoring in Utrecht rijden er gene treinen tussen Utrecht en Den Bosch, en nauwelijks treinen tussen Utrecht en Arnhem. Dat betekent dus dat een enkel kapot wissel een storing kan veroorzaken met een landelijke uitstraling. Want zo’n stolring kan niet  worden beschouwd als een “lokaal” probleem.

Door de met de wisselsanering verband houdende werkzaamheden is het station van Utrecht extra kwetsbaar omdat er geen mogelijkheden zijn om om een storing heen te rijden. Voor Beter OV heeft er meermaals bij ProRail op aangedrongen, er zorg voor te dragen dat de resterende infrastructuur voldoende storingsvrij blijft. Dat is dus niet gelukt, zo blijkt vanavond maar weer.

Voor Beter OV vindt dit soort incidenten -mede gezien de hoge frequentie hiervan- volstrekt onacceptabel, en uit nogmaals zijn bezorgdheid aan ProRail, en zal u op de hoogte houden van de reactie.

Tussen Utrecht C. en 's-Hertogenbosch rijden geen treinen door een wisselstoring.
 De extra reistijd is meer dan 60 min.
 De verstoring is naar verwachting rond 21:30 uur verholpen.
 zondag 28 februari 19:51

Tussen Utrecht C. en Arnhem rijden er veel minder treinen door een wisselstoring.
 Houdt u rekening met een extra reistijd van 30 - 60 min.
 De verstoring is naar verwachting rond 21:30 uur verholpen.
 zondag 28 februari 19:49


25 februari 2016

SCHIPHOL WEER SLECHT BEREIKBAAR IN OCHTENDSPITS

Zoals gebruikelijk was Schiphol vandaag in de ochtendspits weer slecht bereikbaar. Er reden door een infrastoring nauwelijks treinen op het traject Schiphol - Amsterdam Zuid - Duivendrecht v.v., en op de route Schiphol - Amsterdam Zuid - Utrecht v.v. was het treinverkeer geheel gestremd.

Steeds horen wij ProRail zeggen dat de infraproblemen rond Schiphol de volle aandacht hebben. Een substantiële verbetering van de betrouwbaarheid zien wij hier echter niet. Dat is zeer, zeer zorgwekkend. Vandaag brengen wij onze bezorgdheid nogmaals bij ProRail onder de aandacht.

23 februari 2016

REACTIE OP ONGELUK DALFSEN

10:30 uur 

In Dalfsen botste een reizigerstrein op een overweg op een overstekende hoogwerker. De hoogwerker bevond zich volgens de huidige informatie op de overweg omdat de hoogwerker slechts zeer langzaam kon rijden, en niet tijdig de overzijde kon bereiken. De machinist van de trein is bij het ongeval om het leven gekomen.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: Met ontsteltenis namen wij kennis van de gebeurtenissen. Allereerst wensen wij de familie en de collega’s  van de omgekomen machinist, alsmede alle betrokkenen bij het Openbaar Vervoer veel sterkte. Het is vandaag een trieste dag, en het is pure mazzel dat er “slechts” een dodelijk slachtoffer is gevallen. Dan kan je als spoorsector wel alles op alles zetten om de veiligheid van personeel en reizigers te waarborgen, maar je staat machteloos tegen iemand die lak heeft aan de veiligheid van anderen, en met een loodzwaar apparaat -dat waarschijnlijk niet eens zonder speciale maatregelen op de openbare weg mag komen- een overweg blokkeert. Dan kun je veiligheidsmaatregelen nemen wat je wilt, maar hiertegen is geen kruid gewassen. Naar de veroorzaker van het ongeluk dient ook een strafrechtelijk onderzoek te worden ingesteld.

Voor Beter OV ziet graag dat ook wordt geëvalueerd, hoe de reizigers in de trein zijn opgevangen. Ook van belang is, dat de treindienst zo spoedig mogelijk kan worden hervat.

12:30 uur

Inmiddels is bekendgemaakt dat de bestuurder van de hoogwerker door de politie is aangehouden. ProRail laat weten dat het mogelijk wel enkele dagen gaat duren tot het treinverkeer kan worden hervat. De reisinformatie over het vervangende vervoer is helaas niet in orde. Allerlei kanalen geven uiteenlopende reisadviezen.
 

21 februari 2016

VOOR BETER OV BEWERKSTELLIGT TARIEFVERLAGING TREINBUS

Voor Beter OV heeft vandaag een stevige discussie met de NS gevoerd over de vervangende bus tussen Castricum en Amsterdam-Sloterdijk, die drie keer zo lang onderweg zal zijn als de trein, en de reiziger slechts genoegdoening zou bieden in de vorm van een kopje koffie. Het resultaat is, dat Voor Beter OV gedaan heeft gekregen dat de ritprijs van deze bus nog slechts het symbolische bedrag van € 1,- zal bedragen.

Voor Beter OV had al eerder aangedrongen op een tariefmatiging voor bussen die worden ingezet wegens een gebrek aan treinen. Tot vanavond wilde de NS deze wens niet honoreren, hetgeen rond half tien nog in een e-mail aan Voor Beter OV werd bevestigd. Voor Beter OV vond dat een busdienst die in plaats van 20 minuten maar liefst 70 minuten onderweg zou zijn, beter gecompenseerd zou moeten worden dan met slechts een kopje koffie of thee.

Die opvatting heeft Voor Beter OV vanavond in niet mis te verstane bewoordingen nogmaals gedeeld met de NS-directie. Tegen 10 uur vanavond kwam het verlossende woord: de busrit Castricum - Amsterdam (of terug) kost vanaf morgenochtend slechts één euro. En de gratis koffie of thee blijven.

Voor Beter OV is blij met het behaalde resultaat, maar benadrukt wel, dat een vervangende/aanvullende busdienst slechts een tijdelijke oplossing mag zijn. De klanten van de NS behoren uiteindelijk per trein te worden vervoerd.

19 februari 2016

Jaarcijfers
NS STRUIKELT VERDER


De NS heeft in 2015 de reiziger lelijk in de steek gelaten. Dat concludeert Voor Beter OV uit de jaarcijfers van de NS. In 2014 kwam 8 procent van de reizigers te laat aan, in 2015 steeg dit naar 9 procent. Dat betekent dat in 2015 10% meer reizigers vertraging opliepen. Daarmee faalt de NS in zijn kernactiviteit, namelijk het op tijd afleveren van passagiers op hun bestemming.

Dat de NS in zijn persbericht zegt “2015 was een jaar waarin reizen met de trein veiliger en duurzamer werd, en het reizigersgemak toenam”, is voor het gedeelte na de komma een gotspe. Immers, de reizigers liepen niet alleen vaker vertraging op, ze werden ook vaker vervoerd in overvolle treinen.

De NS spreekt in zijn persbericht van “2015 jaar van vallen en weer opstaan”, maar ook dat is onjuist. De reiziger gaat, met name wegens het door NS veroorzaakte materieeltekort, in 2016 een nóg slechter jaar tegemoet. Van “opstaan” is dus geen sprake.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Bij de NS is geen sprake van vallen en opstaan, maar van struikelen, struikelen en nog eens struikelen. Ook bijzonder is, dat de gebruikelijke persconferentie over jaarcijfers dit jaar niet is doorgegaan. Dit wijst er op, dat deze persconferentie inderdaad door aandeelhouder minister Dijsselbloem is verboden. Blijkbaar zijn er verschillen van inzicht tussen de tijdelijke NS-topman Van Boxtel en zijn aandeelhouder Dijsselbloem.”

18 februari 2016

RAADSELS ROND OORZAAK STORING GOUDA


Al sinds 14.30 uur is het hart van de infrastoringstechnische Bermuda-driehoek Utrecht - Leiden - Rotterdam getroffen door een storing. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk rond Gouda.

ProRail meldt dat monteurs met man en macht op zoek zijn naar een oplossing, maar dat de oorzaak van de storing lastig te vinden blijkt te zijn.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het treinverkeer rond Gouda weer kan worden opgestart. De NS geeft weliswaar een prognose van rond 20.00 uur aan, maar gezien de complexiteit van mogelijke oorzaken wil ProRail wat dat betreft een slag om de arm houden.

Voor Beter OV begrijpt da er af en toe iets kapot kan gaan. Een wereld met nul komma nul storingen bestaat niet. Maar Voor Beter OV vindt het hoogst zorgwekkend, dat het niet lukt, de oorzaak van een storing te achterhalen: dat aspect zal ProRail goed moeten uitleggen.


5 februari 2016

ACHTERKAMERTJES MAKEN SCHADEVERGOEDING NS-FRAUDEURS ONCONTROLEERBAAR

Door af te zien van een rechtszaak en een vertrouwelijk akkoord te sluiten over de ontslagvergoeding van weggestuurde fraudedirecteuren wordt de zaak door de NS geheim gehouden. Daarmee is dus oncontroleerbaar wat voor grote sommen geld de NS uitbetaald aan de betrokkenen bij de Limburgse aanbestedingsfraude.  Dit zegt Voor Beter OV naar aanleiding van het geheime akkoord dat de NS sloot met Abellio-directeur Hoogesteger.

Wij zien liever dat geld wordt besteed aan reizigersvoorzieningen in plats van aan andere zaken zoals afkoopsommen aan de hoofdverantwoordelijken voor aanbestedingsfraude binnen het bedrijf. De komende jaren wensen wij nooit, maar dan ook nooit meer te horen dat een door ons ingediende reizigerswens "te duur" is. We zijn ook benieuwd naar wat de vers aangestelde compliance-directeur hiervan vindt. Nu we het dan toch over de geldstromen binnen de NS hebben: wij vinden het schandalig dat de aandeelhouder (minister Dijsselbloem, die de afkoopsom voor fraude-directeuren moet hebben goedgevonden), tegelijkertijd weigert om zelfs maar te reageren op ons verzoek tot tariefbevriezing.

De Provincie Limburg dient naar ons oordeel de NS alsnog aansprakelijk te stellen voor alle schade die reizigers (in het voorzieningenniveau) hebben geleden of zullen lijden. Van die vergoeding kan bij de nieuwe vervoerder extra aanbod worden ingekocht.

4 februari 2016

“ILT MOET INGRIJPEN BIJ MISLUKTE EVACUATIES”

Voor Beter OV vraagt de Inspectie Leefomgeving en Transport om in te grijpen naar aanleiding van de weigering om opgesloten reizigers schadeloos te stellen en het uitblijven van opheldering van de achtergronden van de opsluiting. Lees hieronder de brief die wij gisteravond laat verstuurden.

Inspectie Leefomgeving en Transport
Rail en Wegvervoer
Handhaving Rail
Postbus 1511
3500 BM Utrecht


Amsterdam, 3 februari 2016

Geachte dames, heren,

Het was afgelopen donderdag niet bepaald voor het eerst dat reizigers zeer langdurig (in dit geval 3½ uur) opgesloten zaten in een gestrande trein. Dit keer betrof het een IC-Direct, die kort na vertrek uit Breda kwam stil te staan. Reizigers konden pas na 3½ uur de trein verlaten, en gedurende hun verblijf in de gestrande trein werden zij niet voorzien van iets te eten en te drinken.

Het is ons bekend dat uw inspectie zich meermalen heeft uitgesproken over het veel te laat evacueren van passagiers uit gestrande treinen. Uw richtlijnen hieromtrent worden door NS en ProRail niet opgevolgd.

Wij vragen in deze brief uw aandacht voor twee zaken.

I
Nu, bijna een week na het incident, kan de NS ons niet vertellen wat de reden is, dat evacuatie zo lang op zich liet wachten. Dat van zo’n ernstig incident een kleine week later de gegevens nog niet boven tafel zijn gekomen, vindt Voor Beter OV schokkend. Daarom  verzoeken wij hierbij aan de Inspectie Leefomgeving en Transport om een gedegen onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen van afgelopen donderdag. Gezien het feit dat het keer op keer voorkomt dat reizigers veel te lang opgesloten zitten in gestrande treinen, verzoeken wij u in dezen verder te gaan dan het doen van aanbevelingen, door thans handhavend op te treden.  

II
De NS heeft een herhaalde oproep van Voor Beter OV om ruimhartig over te gaan tot schadevergoeding voor de reizigers die afgelopen donderdag in de gestrande trein opgesloten waren naast zich neergelegd op grond van artikel 8:108 in het Burgerlijk Wetboek. Voor Beter OV is van oordeel dat de NS artikel 8:108 uit het Burgerlijk Wetboek misbruikt.

Artikel 8:108BW stelt dat reizigers geen recht hebben op vergoeding van schade die is ontstaan door vertraging. In dit geval gaat het echter niet om vertraging, maar om het feit dat reizigers urenlang opgesloten hebben gezeten in een defecte trein, en daardoor niet on de gelegenheid waren om tijdig een alternatief vervoer te regelen. Het gaat dus niet om “vertraging”, maar eerder om “vrijheidsbeneming”. Al met al hebben passagiers een voetbalwedstrijd niet kunnen bijwonen, een vlucht vanaf Schiphol gemist of een popconcert niet kunnen meemaken.

Artikel 8:108BW is in het leven geroepen om vervoerders te beschermen tegen overmachtssituaties. Maar wanneer reizigers zo lang als afgelopen donderdag in een trein op hun evacuatie moeten wachten, is er geen sprake van “overmacht”, maar van “eigen schuld” van de vervoerder die blijkbaar -al dan niet in samenwerking met de infrabeheerder- zijn zorgplicht niet waarmaakt. Uw Inspectie richt zich niet alleen op het toezicht op veiligheid, maar ook op het toezicht op reizigersrechten. Daarom vragen wij u, of u onze mening deelt dat de NS in bovengenoemde zaak 8:108BW misbruikt als weigergrond om reizigers schadeloos te stellen. Indien u onze mening deelt, verzoeken wij u om ook hier handhavend op te treden.

Wij hopen spoedig van u te vernemen. Afschrift van deze brief zonden wij aan de NS, ProRail en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


3 februari 2016

TE STRENG

Op 21 januari trokken wij fel van leer omdat wij niet vonden dat de NS duidelijk genoeg communiceerde dat de oorzaak van een beschadigde bovenleiding tussen Tilburg en Den Bosch was gelegen in een defecte stroomafnemer op een NS-trein.

Een van de communicatiemensen van de NS heeft ons inmiddels gemeld dat de bovenleiding niet is beschadigd door een trein van de NS, maar door de stroomafnemer op een locomotief van een goederenvervoerder.

Het spijt ons, dat wij ons dus te streng over de NS hebben uitgelaten. Aan de betrokkenen van de NS hierbij een welgemeend sorry.


NS WEIGERT SCHADEVERGOEDING OPGESLOTEN REIZIGERS

Reizigersorganisatie Voor Beter OV is kwaad omdat de NS weigert over te gaan tot schadevergoeding voor passagiers die donderdag jongstleden 3½ uur opgesloten zaten in een gestrande IC-Direct. De NS heeft een herhaalde oproep van Voor Beter OV om ruimhartig over te gaan tot schadevergoeding naast zich neergelegd op grond van een artikel in het Burgerlijk Wetboek. Voor Beter OV is van oordeel dat de NS -naast het feit dat in dit geval een behoorlijke schadevergoeding sowieso niet meer dan fatsoenlijk zou zijn- het artikel 8:108 uit het Burgerlijk Wetboek misbruikt.

Artikel 8:108 stelt dat reizigers geen recht hebben op vergoeding van schade die is ontstaan door vertraging. Maar in dit geval gaat het niet om vertraging, maar om het feit dat reizigers urenlang opgesloten hebben gezeten in een defecte trein, en daardoor niet in de gelegenheid waren om tijdig een alternatief vervoer te regelen. Het gaat dus niet om “vertraging”, maar eerder om “vrijheidsbeneming”. Al met al hebben passagiers een voetbalwedstrijd niet kunnen bijwonen, een vlucht vanaf Schiphol gemist of een popconcert niet kunnen meemaken.

Het is opvallend dat de NS en ProRail vandaag, bijna een week na het incident, nog steeds geen uitsluitsel kunnen geven over de oorzaak en achtergronden van het feit dat het 3½ uur duurde voordat de passagiers konden worden bevrijd uit een IC-Direct, die donderdagmiddag kort na vertrek uit Breda strandde. Dat van zo’n ernstig incident een kleine week later de gegevens nog niet boven tafel zijn gekomen, vindt Voor Beter OV schokkend. Daarom  verzoekt de reizigersclub aan de Inspectie Leefomgeving en Transport om de zaak uit te zoeken en waar nodig tot handhavend optreden over te gaan. Aan zowel de Inspectie als aan concessieverlener staatssecretaris Dijksma zal een oordeel worden gevraagd over het misbruik van artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek.

22 januari 2016

BOVENLEIDING DEN BOSCH - TILBURG NOG NIET HERSTELD

12:30 uur

De prognose is inmiddels bijgesteld naar 17 uur. Voor Beter OV betwijfelt de haalbaarheid voor deze nogmaals bijgestelde prognose. Verder komt de vraag aan de orde, hoe het kan dat de trein in kwestie 14 kilometer kon rijden met zijn kapotte stroomafnemer. Zelfs bovenleidingportalen zijn kromgetrokken. Waarom heeft niemand (machinist, reizigers, machinist tegemoetkomende trein) dit opgemerkt en alarm geslagen? En is er ook gevaar voor personen geweest door (de kans op) rondvliegende onderdelen of hoospanningskabels?

10:00 uur

De door een kapotte stroomafnemer op een trein vernielde bovenleiding tussen Den Bosch en Tilburg is nog niet hersteld. Voor Beter OV betreurt dat het zo lang duurt tot de treinen daar weer kunnen rijden, en heeft aan ProRail om een toelichting gevraagd.

ProRail laat weten:  De schade was echt aanzienlijk. De aannemer heeft gisteravond laat aangegeven dat de schade van dien aard is dat helaas meer tijd nodig was voor herstel. Men heeft toen de prognose gezet op 12 uur vandaag.

Later vandaag komt ProRail met een nadere toelichting. Voor Beter OV vraagt zich af, in hoeverre aannemers uit aanliggende onderhoudsgebieden te hulp hadden moeten/kunnen/willen schieten bij de reparatie van de kapotte bovenleiding.

21 januari 2016

KAPOTTE TREIN NS VERNIELT VELE KILOMETERS SPOORTRAJECT

Een kapotte stroomafnemer op een NS-trein heeft vanmorgen ten zuiden van Den Bosch vele kilometers bovenleiding vernield. Een van de twee spoorverbindingen (afgezien van een regionaal diesellijntje bij Nijmegen) tussen het noorden en het zuiden van het land is daardoor het grootste deel van de dag gestremd.

De NS twitterde vanmorgen dat de beschadigingen waarschijnlijk zijn veroorzaakt door een defecte stroomafnemer. Het is -naast de enorme reizigershinder die is veroorzaakt- jammer dat de NS dat niet ook op zijn website vermeldt. De NS meldt daar slechts dat er “rijden geen treinen door een defecte bovenleiding.” Daarmee wordt de nietsvermoedende lezer op het verkeerde been gezet. Immers, bij de woorden “defecte bovenleiding” denkt men aan een technische fout bij ProRail, en niet aan het feit dat deze waarschijnlijk is vernield door een kapotte stroomafnemer op een NS-trein.

Voor Beter OV vindt de door de NS gebruikte formuleringen wel vaker wat ongelukkig. Zo werd bijvoorbeeld een stremming wegens een brand in een technische ruimte in een trein door de NS gemeld als een stremming “op last van de brandweer”.

Website rijdendetreinen.nl sorteerde onlangs de storingsmeldingen, en constateerde dat het aantal storingen door kapotte treinen flink is gegroeid. De genoemde getallen zijn waarschijnlijk nog te rooskleurig. Voor Beter OV zal aan ProRail vragen, hoe het precies zit met het aantal storingen, gesorteerd naar veroorzaker. De reiziger en de belastingbetaler hebben recht op eerlijke informatie.

19 januari 2015

OCHTENDSPITS RANDSTAD CHAOTISCH

Het treinverkeer in de Randstad is in deze ochtendspits beroerd verlopen. Wisselstoringbeheerder ProRail had te kampen met defecten aan wissels en met uitgelopen werkzaamheden. Daardoor reden er tussen Utrecht en Rotterdam/Den Haag veel minder treinen, was de treindienst rond Schiphol fors uitgedund en was er tussen Amsterdam en Breukelen uitval van treinen.

Voor Beter OV heeft ProRail om uitleg gevraagd.

16 januari 2015

ORGANISATIE NS NOG NIET FRAUDEBESTENDIG

Voor Beter OV is bezorgd over de waarborging van de integriteit binnen de NS. De NS heeft, blijkens de conclusie van een onderzoek in opdracht van de NS en minister Dijsselbloem, de interne controle op integriteit nog niet op orde, waardoor  er een risico bestaat op onregelmatigheden  en niet-integer gedrag.

Aanleiding voor het onderzoek is de fraude bij de aanbesteding van het spoorvervoer in Limburg door NS-dochters Abellio en Qbuzz. De onderzoekers concluderen onder meer dat integriteit op het hoogste niveau te weinig aandacht krijgt.

Voor Beter OV vindt het uitvoeren van het onderzoek niet verbazingwekkend. Het gebeuren in Limburg is aanleiding om ook de rest van NS eens door te spitten. De conclusie, dat er binnen NS geen onregelmatigheden zijn op de schaal van "Limburg", maar dat er wel nog wat verbeterd kan worden om dat zo te houden, was op voorhand sowieso meest waarschijnlijke conclusie van het rapport.

Het vertrouwen in NS heeft een enorme deuk opgelopen, de CEO verlaat op schandelijke wijze het toneel en ruziet in de coulissen over zijn bonus. Er moet een zeker basisvertrouwen terugkomen en daar is dit proces van onderzoeken naar compliance, governance en andere hippe managementtermen voor nodig. Deze aanpak dient overigens ook de reiziger: een bedrijfsleiding die de schijn (of de feiten) tegen zich heeft, zal nooit in staat zijn het bedrijf fatsoenlijk te besturen. De vakbonden en opportunistische politici en bewindspersonen zouden hun kans schoon zien.

Dat NS de aanbevelingen gaat overnemen is, gezien de positie van NS in dit dossier, niet meer dan normaal. Het lijkt Voor Beter OV verstandig dat er over een tijdje nog even wordt gekeken of alle aanbevelingen daadwerkelijk zijn omgezet. Maar ook dat zou doodnormaal moeten zijn.

De NS laat in een reactie het volgende weten:
Eén van de aanbevelingen die wordt doorgevoerd is dat risicomanagement en compliance nadrukkelijk in de taakstelling van het management en de businessplanning worden opgenomen. Op basis van maandrapportages van alle bedrijfsonderdelen monitort en stuurt de Raad van Bestuur indien nodig bij. Verder richt NS één toegankelijk en zichtbaar meldpunt in waar medewerkers integriteitskwesties en mogelijke misstanden kunnen melden. Ook wordt de screening verscherpt van nieuwe medewerkers, inhuur van derden en kopers van vastgoed. Inkopers krijgen periodiek een training over wijzigingen in wetgeving en nieuwe jurisprudentie. Onder leiding van de Directeur Risicobeheersing brengt NS in 2016 risicomanagement blijvend op het vereiste niveau.

11 januari 2016

ONDERZOEK NAAR MACHTSCONCENTRATIE SPOORSECTOR

De Autoriteit Consument en Markt liet onderzoek doen naar machtsconcentraties binnen de spoorsector. Wij bekeken het rapport door een reizigersbril en kwamen tot enkele voorlopige conclusies.

• De NS heeft op de reizigersmarkt een dominante positie (geen verrassende conclusie), de onderzoekers benadrukken dat dat nog niets zegt over eventueel misbruik van die positie (daar ging het onderzoek niet over);
• De NS heeft enkele voordelen als zij op regionale concessies willen meebieden. Je kan je afvragen of je NS niet moet uitsluiten van meedoen aan regionale aanbestedingen. Dat heeft wel als nadeel dat er weer minder concurrentie is bij die concessies, wat nadelig kan zijn voor de reiziger. Aan de andere kant heeft NS hier natuurlijk geen onbevlekt blazoen (zie de door de NS gepleegde grootschalige aanbestedingsfraude in Limburg).
• Er is goed toezicht (en waar nodig ingrijpen) nodig voor het vlot en tegen een reële prijs beschikbaar stellen van stationsvoorzieningen en reizigersinformatie. Voor Beter OV bepleitte al eerder maatregelen.
• Het rapport constateert dat het bepalen van de prijs van de kaartjes geen duidelijke relatie heeft met de kosten die vervoerders maken (er wordt uitgegaan van een inflatiepercentage) en dat de prijselasticiteit heel gering is: treinreizigers blijven ook bij flink hogere prijzen met de trein gaan, andersom zullen bij flink lagere prijzen maar weinig autorijders in de trein stappen. Dat vraagt (zeker in combinatie met de dominante positie van NSR) om een goede bescherming van reizigers (zeker ook abonnementhouders) tegen onterechte prijsverhogingen. En om veel meer transparantie over de prijsvorming.

Kijk hier voor het bericht van de Auoriteit Consument en Markt, en lees hier de reactie van de NS.

5 januari 2016

TREINVERKEER NOORD-NEDERLAND DEELS STILGEVALLEN

17:00 uur

Van de zijde van ProRail ontvingen we nog aanvullende informatie. Emplacementssporen zijn uiteraard meegenomen bij de ijzelritten, waarbij in de nacht deze sporen deels gebruikt worden als opstelsporen en je niet kunt ontijzelen als er een trein op staat. Ten aanzien van wegslepen kan ProRail te allen tijde materieel vorderen om weg te slepen, ongeacht welke vervoerder gestrand is en welke vervoerder materieel in de buurt beschikbaar heeft. Dus als de Verkeersleiding inschat dat dit kansrijker is dan wachten op de dieselloc, dan wordt dat zeker gedaan.

Voor Beter OV heeft daarop gevraagd, waarom er in Groningen en Leeuwarden voor gekozen is om te wachten op afsleeplocomotieven in plaats van gebruikt te maken van een trein van Arriva. Dat had beslist tijd gescheeld. Verder is geïnformeerd naar de reden van de lage frequenties van de treindiensten van en naar het noorden. Deze rijden slechts eenmaal per uur, als stoptrein. Dat lijkt wat weinig.

13:30 uur

De Arriva-treinen rond Groningen rijden weer, volgens de laatste berichten.

13:00 uur

Ook op de diesellijnen van Arriva is het toch weer mis gegaan.
Op de trajecten
Delfzijl - Groningen  
Groningen - Bad Nieuweschans  
Groningen - Leer (Ostfriesland)  
Groningen - Leeuwarden  
Groningen - Roodeschool  
Groningen - Veendam
moeten reizigers toch weer rekening houden met uitval van treinen en vertraging.

12:00 uur


De verwachting dat om 12 uur de treindienst op de gestremde elektrische trajecten zou kunnen worden hervat, is niet uitgekomen. De verwachtte eindtijd luidt nu “onbekend”. Dat zal in de praktijk neerkomen op het einde van de dag, zo vreest Voor Beter OV. De deiseltreinen van Arriva rond Groningen en Leeuwarden rijden wel.

11:45 uur

Nieuwe informatie van de zijde van ProRail en Arriva. Er ligt tot 5 cm dikke ijzel op de weg. Dat betekent ook dat het de medewerkers van de vervoerders enorm veel inspanning kost om überhaupt op hun standplaats te komen. Bij Arriva is zelfs een chauffeur afgevoerd door het breken van zijn been, in een uiterste poging tot op het werk te komen.

Om de bovenleiding zoveel als mogelijk vrij te houden zijn vannacht (en worden komende nacht) ijzelritten gereden. De ervaring leert dat dit de ijsafzetting in elk geval vermindert. Maar vanmorgen ijzelt het zo hard, dat ook in de omgeving van Emmen zoveel ijzel aan de bovenleiding zit, dat ook daar de treindienst moet worden stilgelegd.

De infra houdt zich volgens de laatste gegevens verder goed, er zijn geen extra storingen. Treinen zijn niet zozeer defect geraakt, als wel gestrand door de stroomproblemen. Er zijn twee wegsleeplocs actief, die de gestrande treinen hebben weggesleept.

Voor Beter OV heeft naar aanleiding hiervan de vraag gesteld, waarom de gestrande NS-treinen in Groningen en Leeuwarden niet door treinen van Arriva zijn weggesleept. Dat had mogelijk minder tijd gekost dan lang wachten op door ProRail georganiseerde wegsleeplocomotieven. Daarnaast zet Voor Beter OV vraagtekens bij het door ProRail afschaffen van de ijzelschakeling. Door die schakeling kon vroeger een grote hoeveelheid energie door de bovenleiding stromen, waardoor deze warm wordt en de ijsafzetting smelt.

Via Twitter wordt kritiek geuit. “Vanachter een bureau hebben jullie makkelijk praten,” of “Alles is automatisch de schuld van de NS.” Onze rol is vanuit het reizigersbelang volgen van de gebeurtenissen en het stellen van de juiste vragen. We doen dit niet vanuit een aanvalsperspectief, omdat we wel zien dat het weer verre van ideaal is. Daarom begrijpen we ook dat bij centimeters dikke ijzellagen de bussen niet rijden. Maar als reizigersorganisatie vinden we dat het spoor eendrachtig alles op alles moet zetten om mensen zo goed mogelijk naar hun bestemming te vervoeren. We zien dingen goed gaan, en we zien dingen niet goed gaan.


10:20 uur

Inmiddels komt de eerste informatie binnendruppelen. Zowel in Groningen als in Leeuwarden strandde een NS-trein in een wisselstraat. Veel Arriva-treinen stonden daardoor opgesloten op de rangeerterreinen, waardoor op de Noordelijke diesellijnen slechts met beperkte capaciteit kan worden gereden. De gestrande NS-trein in Leeuwarden is inmiddels weggesleept.

De stillegging van de treindienst tussen Coevorden en  Mariënberg is op last van ProRail nadat op dat traject tegelijkertijd twee treinen defect raakten.

Het twitter-account van Arriva is overbelast. Reizigers kunnen met vragen over de treindienst terecht bij het twitteraccount van de NS, dat zich hulpvaardig opstelt.

10:00 uur

Wij begrijpen heel goed dat het bij winterse weersomstandigheden niet lukt om de treindienst geheel volgens het spoorboekje te laten rijden. We snappen ook dat zeer hardnekkige ijzel en een gebrekkige stroomdistributie hinderlijk zijn voor het in de benen houden van de treindienst in het Noorden.

Maar naar aanleiding van het verloop van de treindienst van vandaag hebben we wel de onderstaande vragen aan ProRail, NS en Arriva gesteld.

Hoe succesvol was het rijden van ontijzelritten van vannacht? Waarom is tussen Groningen en Assen, tussen Leeuwarden en Akkrum en tussen Mariënberg en Coevorden de treindienst alsnog geheel stilgevallen?

Hoe houden de wissels het vol? Doet de wisselverwarming het naar behoren?

Waarom is de treindienst zelfs vanaf Zwolle al fors ingekrompen? Daar ijzelt het toch niet?

Zijn er, naast problemen met de bovenleiding, ook een of meerdere treinen defect geraakt/gestrand op strategisch hinderlijke wisselcomplexen?

Op trajecten waar wel kan worden gereden, is daar voldoende materieel en personeel aanwezig? Hoe succesvol verlopen de logistieke processen?

Is er opvang geregeld voor gestrande passagiers? Hoe?


30 december 2015

MATERIEELGEBREK NS NU OOK OP HSL

23:59 uur

Het is de NS nog steeds niet gelukt om onze vragen te beantwoorden. Wel wordt via ‘andere routes’ duidelijk, dat de NS zich hoogstwaarschijnlijk achter “beperkte inzet van materieel” verschuilt om onvoorstelbare blunders bij de indeling van het personeel te verdoezelen.

12:30 uur

Van de zijde van de NS onvingen wij nog gene toelichting op de uitval van treinen op de HSL wegens materieelgebrek. Dat de NS over zo'n ernstige zaak geen uitleg kan of wil geven, vinden wij zeer kwalijk.

08:30 uur

Door materieeltekort rijden tussen Amsterdam en Rotterdam nauwelijks IC-Direct-treinen. Tot overmaat van ramp valt uit de reisplanner op ns.nl niet op te maken, welke treinen wel, en welke niet rijden. Voor Beter OV is geschokt over het massale tekort aan treinen dat zich nu ook op de HSL manifesteert en door de slechte reisinformatie. Aan de NS is gisteravond reeds om opheldering gevraagd. Wij houden u op de hoogte van de toelichting van de NS, wanneer die komt..

24 december 2015

“Stoelen te weinig? Dan koopt u maar een duurder kaartje”

DAGELIJKS 2.000 ACHTERBLIJVERS OP PERRONS NS

Het plan van aanpak van het materieeltekort van de NS is tegen het zere been van de Maatschappij Voor Beter OV.

De NS schrijft aan staatssecretaris Dijksma dat in de drukke maanden 99% van de reizigers een zit- of staanplaats had. 1% van de reizigers had dit dus niet. Dit zijn dus blijkbaar reizigers die wegens plaatsgebrek op het perron achter moesten blijven. Uitgaande van 200.000 spitsreizigers, betekent dit dat iedere werkdag 2.000 passagiers wegens plaatsgebrek een trein moeten laten passeren.
 
“Door fout inkoopbeleid van ons past u niet meer in de Tweede Klas. Koopt u daarom maar een duurder eersteklaskaartje.”  Dat is, kort samengevat, de boodschap van de NS aan reizigers op drukke spitstrajecten. Voor Beter OV is verbijsterd over deze schaamteloze poging tot zelfverrijking van de NS. In volwassen sectoren zou een dergelijke schoffering van de consument tot een kopersstaking leiden, maar de NS vindt dit dus normaal. Beschamend, aldus Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst. Bovendien staat deze poging van de NS om de reiziger een duurder kaartje aan te smeren haaks op het in het noodplan aangekondigde beleid, in de nieuwste zesdelige stoptreinen juist het aantal stoelen in de Eerste Klas te verminderen.

Het is overigens opvallend, dat de NS in zijn brief nergens spreekt over aantallen zitplaatsen en staanplaatsen, maar deze twee heel verschillende zaken steeds onder de noemer “zit- en staanplaatsen” vermeldt.

Voor Beter OV is voorts fel tegen de inzet van NS-bussen van en naar plaatsen die niet over een treinstation beschikken, zoals Veghel. Daarmee vreet de NS uit de ruif van het streekbusvervoer, dat juist deze reizigers nodig heeft om financieel een beetje het hoofd boven water te houden. Voor Beter OV zal de provincies waar nodig oproepen, de inzet van NS-bussen naar plaatsen zonder treinstation te verbieden. Verder schieten de vervangende busdiensten kwalitatief ernstig tekort: ze zijn langzamer (en halen daarom ook aansluitingen op de treinen niet) en zijn ook minder comfortabel dan de trein. Dat reizigers gepaaid worden met bijvoorbeeld een gratis kopje slootwater bij de Kiosk is ronduit beledigend. De staatssecretaris zou de NS moeten opleggen dat de reizigers die gebruikmaken van de vervangende bussen een aanzienlijke korting op hun tarief krijgen, die vergelijkbaar zou zijn dan een serieus te nemen geld terug bij vertraging regeling op dagbasis (dus een kwartier vertraging heen plus een kwartier vertraging terug is samen ook een half uur)

Ook de pogingen om studenten te ontmoedigen om in de spits te reizen, valt bij Voor Beter OV niet in goede aarde. Studenten zijn verplicht klant van het OV: ze hebben daar ooit een deel van hun studiebeurs voor moeten inleveren, en dat komt nog steeds tot uiting in de huidige hoogte van de studentensubsidies. Dwangklanten vervolgens als paria’s behandelen is te gek voor woorden, aldus Voor Beter OV.

De reizigersorganisatie is verbijsterd dat andere reizigersorganisaties, zoals ROVER, zich blijkens een brief van de NS aan staatssecretaris Dijksma achter bovengenoemde flauwekulplannen hebben geschaard. Zij verkwanselen daarmee het belang van de OV-gebruiker, aldus Rikus Spithorst.

Het plan van de NS laat geheel buiten beschouwing, dat het ontstane materieeltekort in hoge mate aan de NS zélf te wijten valt. Het ernstige tekort aan rijvaardig materieel is veroorzaakt door een opeenstapeling van foutieve beleidsbeslissingen van de NS.

Enkele hiervan zijn
•    Het onttrekken van zo’n 170 rijtuigen aan de ‘normale’ dienst ter vervanging van de V250-treinen van het mislukte Fyra-project: de NS heeft deze concessie niet aan een andere onderneming willen kwijtraken, maar heeft daarvoor wel roofbouw gepleegd op het ‘normale’ binnenlandse treinverkeer. De NS beweert nu, dat deze rijtuigen niet opnieuw voor het gewone binnenlandse verkeer geschikt kunnen worden gemaakt.
•    Van de stoptreinen type MAT64 zijn er tientallen naar de sloper gebracht in plaats van dat deze treinen een opknapbeurt hebben gekregen.
•    De NS heeft verzuimd om tijdig nieuwe treinen te bestellen. Het feit dat de NS een aanbesteding heeft omzeild door bij de Zwitserse treinenbouwer Stadler een aantal treinstellen als spoedbestelling aan te schaffen, doet daar niets aan af. Ook deze treinen worden te laat geleverd om het materieeltekort tijdig aan te vullen.

Verder vermeldt het plan niet, dat de NS dus heeft verzuimd om tijdig buitenlandse rijtuigen te huren, en ook niet aan de ILT heeft gevraagd naar een tijdelijke ontheffing van enkele inzetvoorwaarden. Ook het niet opknappen van de resterende treinen MAT64 is uitsluitend gebaseerd op financiële argumenten. Treinen van het type MAT64 zijn technisch relatief eenvoudig. Een doorsnee machinefabriek of apparatenfabriek is prima in staat om vervangende onderdelen, zoals relais, motoren en remsystemen te maken. Wanneer de NS tijdig bij de industrie zou hebben aangeklopt, had er van een gebrek aan onderdelen absoluut geen sprake hoeven te zijn. Voor het onderhoud zou een beroep op recentelijk gepensioneerde monteurs kunnen worden gedaan, en werkplaatsruimte moet ook te regelen zijn.

Voor wat betreft de bestelling van nieuwe treinen en het oplappen van oude, schrijft de NS “De genomen maatregelen zijn snel inzetbaar.” Snel is een rekbaar begrip. Wat de NS “snel” noemt, kwalificeert Voor Beter OV als “veel te laat”.

De brief van de NS aan de staatssecretaris vindt u onderaan deze pagina.


17 december 2015

2016 WORDT RAMPJAAR VOOR NS-REIZIGER

De treinreiziger gaat een heel lastig jaar tegemoet.

Veel vaker dan in de afgelopen jaren zal in 2016 de trein niet rijden wegens werkzaamheden aan het spoor. Deels gaat dat dan om onderhoudswerkzaamheden die waren blijven liggen. Voor Beter OV heeft daar begrip voor: het spoor is veilig, maar dat moet ook zo blijven. Voor een ander deel zal reizigershinder ontstaan doordat grote werkzaamheden aan stationsemplacementen moeten worden verricht. Voor Beter OV is met de uitvoering van dat werk niet altijd even gelukkig. Het te radicaal saneren van het aantal wissels komt een flexibel spoorsysteem niet ten goede.

Voor wat betreft grote spoorwerkzaamheden, en die in en om Utrecht in het bijzonder, is het van groot belang dat de omliggende trajecten op een betrouwbare manier beschikbaar zijn. ProRail dient daarom extra storingsploegen achter de hand te hebben.

De NS moet ophouden met de verkoop van allerlei goedkope weekendkaartjes, al dan niet in samenwerking met winkelketens. Op sommige trajecten rijden in een weekend geen treinen, en op andere trajecten zijn treinen dan vaak overvol wegens de omgeleide passagiers. Wel extra kaartjes verkopen terwijl de extra capaciteit er niet is, is uit den boze.

En rijdt de trein door de week wél? Dan is die wegens het materieelgebrek van de NS vaak overvol. Dan worden reizigers als haringen in een ton vervoerd, of moeten ze zelfs achterblijven op het perron.

Het OV is van belang bij het op een goede en duurzame manier in beweging houden van de Nederlandse mobiliteit. Het doet ons pijn om te zeggen, maar wanneer mensen in 2016 het onbruikbare treinvervoer de rug toekeren en kiezen voor de auto, dan kunnen we ze eigenlijk geen ongelijk geven. Dat is een trieste constatering.


10 december 2015

KANTTEKENINGEN BIJ OPLOSSINGSRICHTINGEN MATERIEELTEKORT NS

OV-magazine meldt dat er meerdere mogelijkheden zijn om iets te doen aan het ernstige materieeltekort bij de NS. Reeds in oktober besprak Voor Beter OV ten kantore van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met NS en ILT een aantal van deze mogelijkheden.

Twee zaken waren opvallend. Het langer aan de praat houden van de stoptreinen MAT64 heette volstrekt onhaalbaar te zijn. Geen onderdelen, geen werkplaats, geen monteurs, aldus de NS. Ook het huren van buitenlandse rijtuigen was onmogelijk, liet de NS ons weten.

Natuurlijk hoopt Voor Beter OV dat de NS alsnog tot bovengenoemde maatregelen zal overgaan. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.  Maar dat neemt niet weg dat er veel op de gang van zaken valt af te dingen. Kort samengevat: óf de NS heeft bij het overleg op het Ministerie niet de waarheid gesproken, óf de NS is out of control: iets wat eerst stellig als onmogelijk werd geacht, blijkt in tweede instantie tóch te kunnen.

Een belangrijke vraag die moet worden beantwoord, is of de NS kostbare tijd heeft verspild.

Ook over de “schuldvraag” valt het een en ander op te merken.

Het is puur NS-beleid om te laat over te gaan tot aankoop van nieuwe treinen. Dat geldt evenzeer voor de voortijdige terzijdestelling en sloop van stoptreinstellen van het type MAT’64 (de discussie moet niet alleen gaan over de terzijdestelling van de laatste 31 exemplaren, maar ook over de slop van vele tientallen exemplaren in de afgelopen periode). Ook heeft de NS willens en wetens zo’n 100 rijtuigen aan de binnenlandse dienst onttrokken om het mislukte Fyra-avontuur op te lossen; de “gewone” binnenlandse reiziger draait dus op voor de gevolgen van de wens van de NS om koste wat het kost de concessie voor de HSL te behouden en andere maatschappijen die zonder roofbouw op de “gewone” treindienst wél een hogesnelheidsdienst hadden kunnen realisaren buiten de deur te houden.

We zijn zeer benieuwd, hoe de NS de problemen nu denkt te gaan oplossen. Suggesties dat bepaalde groepen reizigers dan maar op andere tijden zouden moeten gaan reizen, beschouwen wij in dit kader niet als een oplossing. De NS dient de problemen zélf op te lossen, en deze niet op de reizigers af te wentelen. Dat geldt des te meer voor de studenten: zij hebben onvrijwillig een deel van hun studiefinanciering moeten inleveren in ruil voor een OV-kaart. Het is onvoorstelbaar, dat reizigers die onvrijwillig klant van de NS moeten zijn, als tweederangs passagiers worden beschouwd. Voor Beter OV neemt dan ook met klem afstand van de door ROVER uitgesproken steun voor het idee, de studenten uit de spits te verbannen door hun colleges naar incourante tijden te verzetten.

De NS spant zich al met al onvoldoende in om de reizigers een behoorlijke zitplaatskans te leveren. Natuurlijk heeft ook Voor Beter OV er begrip voor, dat het in de spitsuren op korte trajecten niet lukt om alle reizigers een stoel te bieden. Maar de gang van zaken, waarbij door te korte treinen reizigers ook over lange afstanden moeten staan, of wegens plaatsgebrek zelfs achterblijven op het perron, is onaanvaardbaar: zij is de resultante van het door de NS niet voldoen aan een inspanningsverplichting. Het is niet voor niets dat de teller bij ConsumentenClaim reeds op dik 7.500 reizigers staat.

30 november 2015

CLASS ACTION TEGEN STOELENTEKORT NS

Juridisch kantoor ConsumentenClaim gaat zich inspannen voor een schadevergoeding voor reizigers die zijn gedupeerd door het door de NS veroorzaakte tekort aan treinen.

Mensen kunnen zich op basis van “no cure, no pay” aanmelden. ConsumentenClaim is -kort gezegd- van mening dat  de NS zijn inspanningsverplichting om te zorgen voor voldoende (zitplaats)capaciteit onvoldoende waarmaakt.

Ook Voor Beter OV is van mening dat de NS zich onvoldoende inspant. Het volstrekt nodeloos aan de kant zetten van de treinen van het type MAT64 (“te ingewikkeld, geen onderdelen op voorraad, geen werkplaatscapaciteit beschikbaar, dienstregelingstechnisch moeilijk in te passen”) spreekt in dit opzicht boekdelen. Ook het niet zorgen voor tijdige vervanging van versleten treinen is onaanvaardbaar. Voor Beter OV is van mening dat het beschikbaar stellen van voldoende treinen juist de kernactiviteit van een spoorwegmaatschappij is. Dit falen maakt duidelijk dat de NS zijn inspanningsverplichting daadwerkelijk links laat liggen.

Aanmelden bij ConsumentenClaim kan hier.
Zie ook de column die onze voorzitter op 7 december schreef.


25 november 2015

STEVIGE TAAL OVER BEREIKBAARHEID SCHIPHOL

Het gaat erg slecht met de bereikbaarheid per trein van Schiphol. Reden voor het Amsterdamse Gemeenteraadslid Bart Vink om een openbare expertmeeting te organiseren. Namens Voor Beter OV deed Rikus Spithorst daar gisteravond het woord. Onderstaand een samenvatting van zijn bijdrage aan de discussie.

Bij deze belangrijke bijeenkomst had de hoogste baas van ProRail, Pier Eringa, niet mogen ontbreken. Vergelijk het  met de burgemeester bij een ernstige calamiteit in zijn gemeente. Dan hoort hij present te zijn, en komt hij er niet mee weg wanneer hij slechts verwijst naar zijn deskundige medewerkers.

Vanuit reizigersperspectief bezien, spreken de gebeurtenissen rond een gestrande trein bij Geldermalsen boekdelen. Reizigers negeerden het verbod van de conducteur en braken uit de trein. In plaats van te wachten op de bussen (die uiteindelijk verschenen aan de overzijde van een sloot, zodat ze nog steeds voor de passagiers onbereikbaar waren), liepen zij een stukje langs het spoor, kwamen op een openbare weg terecht, belden een taxi en waren alsnog op tijd op Schiphol om hun vliegtuig te halen voor een vlucht die slechts twee  keer per week ging. Die reizigers hebben weliswaar allerlei regels overtreden, maar ze hebben gewoon gelijk. Groot gelijk.

Deze gebeurtenis laat ook feilloos zien dat de bereikbaarheidsproblemen van Schiphol zich niet beperken tot een stukje spoortunnel, maar worden veroorzaakt door het grote aantal storingen aan infra en treinen in zo’n beetje het hele land. Station Schiphol verschilt wat dat betreft in niets van andere stations, maar door het grote aantal passagiers en het grote economische belang van de luchthaven is het wel een extra aandachtspunt. Het valt aan reizigers overigens niet uit te leggen, waarom een storing bij bijvoorbeeld Eindhoven of Arnhem leidt tot minder treinen op het traject Utrecht - Amsterdam Zuid - Schiphol!

In tegenstelling tot wat door sommigen wordt verondersteld, zijn valse brandalarmen zeer zeker niet de belangrijkste oorzaak van de problemen. De bereikbaarheid van Schiphol wordt geteisterd door storingen aan treinen en aan infra. En dan met name als het gaat om relatief nieuwe spullen. De nieuwe Sprintertreinen zijn slecht bestand tegen stroomonderbreking door ijzel op de bovenleiding; nieuw aangelegde wissels en seinen raken herhaaldelijk ontregeld, en een dieptepunt is het probleem met een fonkelnieuwe spoorbrug over de Schinkel. Er blijkt een hoogteverschil te bestaan tussen de rails op de beweegbare brug en die op de landhoofden. Voor Rikus Spithorst is deze blamage reden voor de verzuchting “Hoe krijg je het voor mekáár!?!”

Het gesignaleerde capaciteitsgebrek kan niet worden opgelost door vaker door de tunnel te gaan rijden. De flessenhals zit hem in het tekort aan perrons op Schiphol. Vier tunnelsporen moeten het zien te stellen met slechts zes perronsporen. Dat hadden er acht moeten zijn. Vuistregel: voor optimale benutting van een spoor naar en van een station is een tweetal perrons nodig.

Allerlei cijferwerk doet er niet zo erg veel toe. Het aantal treinstoringen in Nederland is groter dan het aantal infrastoringen. Zo’n opmerking zet u op het verkeerde been. Immers: een treinstoring duurt in het algemeen korter dan een infrastoring. Infrastoringen duren niet alleen vaak langer, maar hebben ook een grotere geografische impact. Zo verlamt een seinstoring in Leiden bijvoorbeeld het treinverkeer in de richtingen van Den Haag, Gouda, Haarlem en Schiphol. Kortom een veel grotere impact. En bovenal: het gaat niet m cijfers, maar om de beleving van de reiziger.

Een ander punt van zorg voor treinreizigers is de onvoorspelbaarheid van een verstoring. Bedraagt het oponthoud 10 minuten? Of twee uur? De treinreiziger heeft weinig handelingsperspectief en ook het comfort in uitpuilende treinen laat te wensen over.

Passagiers zitten overigens niet alleen in angst over het dreigende missen van hun vliegtuig. Zeker de helft van de treinreizigers naar Schiphol betreft werknemers. Hun leidinggevenden hebben er schoon genoeg van, dat ze keer op keer te laat komen. Uiteindelijk is de auto het enige alternatief. Bovendien: inclusief de dagelijkse file is de auto van deur tot deur in de meeste gevallen sneller dan het OV. Dat is slecht nieuws.

Al met al: NS en ProRail zullen keihard aan de slag moeten om aan deze beschamende vertoning een einde te maken. De ontsluiting van Schiphol zal echt boven het niveau van de spoorwegen van, zeg maar, Sri Lanka of Congo moeten uitstijgen. En snel een beetje!


Voor Beter OV hecht weinig waarde aan de belofte van regiodirecteur Cees de Vries van ProRail, dat de problemen volgend jaar worden opgelost. Al sinds jaar en dag doet de spoorsector allerlei beloftes over het oplossen van problemen met treinen en infrastructuur, maar de beloofde verbeteringen blijven keer op keer uit.

20 november 2015

MAT64 KAN LANGER BLIJVEN RIJDEN

Er zijn weldegelijk mogelijkheden voor de NS om de oudste stoptreinen toch nog wat langer aan de praat te houden. Dat vindt Voor Beter OV na een gesprek met het ministerie van IenM, de inspectiedienst ILT en de NS.

Voor Beter OV schreef de NS een brief.

AAN:

NS

Amsterdam, 20 november 2015

Van ILT ontving ik het verslag van de vergadering bij IenM van 4 november (met vertegenwoordigers van IenM, ILT, NS en Voor Beter OV) over de mogelijkheid om MAT64 te blijven inzetten. Namens Voor Beter OV dring ik met klem aan op heroverweging van het besluit om MAT64 per medio december terzijde te stellen.

NS zal alles op alles moeten blijven zetten om zoveel mogelijk treinen beschikbaar te hebben. Daarom beklemtonen wij nogmaals het belang om de resterende treinstellen van MAT64 zoveel als mogelijk te blijven gebruiken.

Wij snappen dat er werkplaatsruimte moet worden ingericht om straks de nieuwe stoptreinen te kunnen onderhouden, en dat ook monteurs daarvoor moeten worden omgeschoold. Maar er moet érgens in Nederland toch wel een plek zijn, waar nog wat onderhoud aan MAT64 kan worden verricht? En qua monteurs: MAT64 is decennia lang de ruggengraat van de stoptreindienst geweest. Heel veel technici kunnen met dit materieel lezen en schrijven. Wellicht valt het te overwegen, een aantal gepensioneerde monteurs te vragen om zich in deeltijd en tegen een behoorlijke vergoeding enkele maanden over MAT64 te ontfermen. Zij kennen de foefjes om de oude-maar-degelijke techniek aan de praat te houden.

Ik hoop spoedig van u te horen.

Hartelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,
Rikus Spithorst,
Voorzitter


13 november 2015

MATERIEELTEKORT NS BLIJFT ERNSTIG

Voor de tweede achtereenvolgende werkweek werden treinpassagiers dagelijks geconfronteerd met uitval van treinen door materieelgebrek. Dit trof reizigers in de wijde omgeving van Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Nijmegen.

De NS verschuilt zich achter toenemende reizigersaantallen. Maar het zelfs niet kunnen bieden van wat er in het spoorboekje (nou ja, zijn digitale variant welteverstaan) wordt aangekondigd, heeft daar niets mee te maken. Het gaat hier om regelrecht falend materieelbeheer. Te weinig rijvaardige treinen beschikbaar.

Overigens: ook de treinen die wél rijden zijn vaak te kort, waardoor de passagiers als haringen in een ton worden vervoerd, of zelfs achterblijven op het perron. De NS biedt een erg slechte dienstverlening aan reizigers, terwijl de tarieven in ons land hoog zijn, ook in vergelijking met andere landen.

Een goed materieelbeheer lukt de NS niet; in tegendeel: over een maand wordt afscheid genomen van de feitelijk onmisbare treinen van het type MAT64. Wat de NS daarentegen wél lukt, is het afwijzen van ons verzoek tot tariefmatigingEen sympathisant stuurde ons foto’s die boekdelen spreken. Hier een daarvan.

12 november 2015

VEILIGHEID TREINEN IC-DIRECT TER DISCUSSIE

De inderhaast bij elkaar geraapte oude treinwagens, die na het fiasco met de Fyra-treinen van AnsaldoBreda zijn ingezet om de treindienst op de HSL-Zuid zo goed en zo kwaad als het kan op de been te houden, zorgen voor veel problemen. Daarbij is ook de veiligheid in het geding. Dat constateert Voor Beter OV op basis van interne NS-documenten over risico’s van in elkaar hakende buffers, een ernstig defect aan een trein die vlak na de Groene Hart-tunnel tot stilstand kwam en een incident met rookontwikkeling waarbij reizigers en conducteurs in ambulances moesten worden onderzocht. Voor Beter OV vraagt de Inspectie ILT de zaak te onderzoeken en voorlopig een rijverbod uit te vaardigen.

In een rondschrijven aan de conducteurs staat te lezen dat door hoogteverschillen bij ongelijkmatig bezette rijtuigen de buffers van aangrenzende rijtuigen in elkaar kunnen haken (in vaktaal ‘overbufferen’), hetgeen kan leiden tot ontsporingen, ook bij hoge snelheid. Dit komt door ernstige slijtage aan de wielstellen en de vering van de treinen Daarom neemt de NS hele treinen buiten dienst zodra er een rijtuig voor passagiers moet worden afgesloten. Dus naast een veiligheidsprobleem leidt deze kwestie ook tot extra uitval van treinen.

Verder strandde onlangs een trein tussen Schiphol en Rotterdam, waardoor gedurende zeven uur geen treinverkeer op de HSL mogelijk was. De reden daarvan was een breuk in de verbinding tussen een wielstel en een rijtuig (in vaktermen: een ‘aspot’; de NS doet nog onderzoek naar de vraag wat er precies aan de hand was). Zo’n defect leidt tot groot ontsporingsgevaar, dus de inzittenden van deze trein en eventueel tegemoetkomende treinen mogen van geluk spreken dat er geen fataal ongeluk is gebeurd.

Dinsdagavond ontstond rookontwikkeling in een trein nabij de Groene Hart-tunnel. Ter hoogte van Zoetermeer werden de inzittenden op een viaduct geëvacueerd. Een aantal mensen moest medisch worden onderzocht omdat zij rook hadden ingeademd.

Ook blijken de recentelijk opgeknapte speciale rijtuigen voor de pendeldienst Amsterdam - Rotterdam nog steeds allerlei gebreken te vertonen. Te denken valt dan aan defecte toiletten en kapotte verlichting.

Voor Beter OV vraagt aan de Inspectie Leefomgeving en Transport om onderzoek te doen naar de onderhoudstoestand en de veiligheid van de oude rijtuigen die op de HSL Zuid en in de IC Benelux rijden. Hangende het onderzoek, zou de inspectie voor deze rijtuigen een rijverbod moeten afkondigen. Dat is een zware maatregel, maar als de veiligheid echt in het geding is, is zulks onontkoombaar.

De brief aan ILT leest u onderstaand.


Inspectie Leefomgeving en Transport
Inspectie Rail
Postbus 1511
3500 BM Utrecht

Amsterdam, 11 november 2015

Geachte dames, heren,

Namens de Maatschappij Voor Beter OV vraag ik uw aandacht voor ernstige twijfels inzake de veiligheid van de getrokken rijtuigen op de IC Direct en de IC-Brussel.

Op de HSL-Zuid hebben zich de laatste tijd incidenten voorgedaan die tot gevolg hebben dat wij er niet langer zondermeer op durven te vertrouwen dat de veiligheid voor reizigers en personeel ten volle is gewaarborgd.

In een ‘Dringend Veiligheidsbericht’ d.d. 12 oktober 2015 aan de conducteurs op de HSL-Zuid staat te lezen dat er een kans is op overbufferen van rijtuigen. Dit is in een ‘Tijdelijke Werkinstructie voor Trainmanagers’ d.d. 14 oktober 2015 nog eens herbevestigd. Hierbij spelen, naar wij hebben begrepen, slijtage aan wielstellen en vering een rol, maar ook het extra gewicht van luchtbehandelingsinstallaties. Overbufferen kan leiden tot ontsporingen. Daarnaast leiden de in de bovengenoemde documenten neergelegde maatregelen tot extra uitval van treinen.

Voorts is er een incident geweest met een gebroken/verschoven/verdraaide verbinding tussen een wielas en de aspot/het draaistel. Er wordt nog onderzoek gedaan naar wat er precies aan de hand is, maar dit soort defecten kan eveneens tot zeer gevaarlijke situaties, zoals een ontsporing  leiden.

Gisteren moest een trein worden geëvacueerd na ernstige rookontwikkeling, die -blijkens een verklaring van een inzittende- werd verergerd door het luchtbehandelingssysteem in een rijtuig. Meerdere passagiers en personeelsleden moesten in ambulances worden onderzocht nadat zij de rook hadden ingeademd.

Bij alle hierboven omschreven incidenten gaat het om rijtuigen van het type ICR, die zijn opgeknapt om dienst te doen als vervanger van de gesneuvelde V250-treinen. Het heeft er alle schijn van, dat ze aan het einde van hun technische levensduur zijn gekomen, of op zijn minst een grote revisie nodig hebben die verder gaat dan een kosmetische opknapbeurt. Des te erger is het, dat deze rijtuigen zeer intensief moeten worden gebruikt om voldoende materieel beschikbaar te hebben. Regulier onderhoud lijkt erbij in te schieten, getuige het feit dat veel rijtuigen rondrijden met bijvoorbeeld kapotte toiletten of defecte verlichting op de balkons.

Er is, kortom, bij de reizigers die wij vertegenwoordigen ongerustheid over de veiligheid van de rijtuigen van het type ICR, die dienst doen op de IC Direct en de IC Brussel. Hoewel wij niet van opvatting zijn dat voor ieder wissewasje op veiligheidsgebied zware maatregelen moeten worden genomen, verzoeken wij u in dit geval een diepgravend onderzoek in te stellen. De eerste vraag die dan zou moeten worden beantwoord, gaat over het veilig kunnen gebruiken van de rijtuigen. Naar ons oordeel zou het desbetreffende materieel met onmiddellijke ingang en hangende dit onderzoek niet langer mogen worden ingezet. U bent voor het opleggen van een rijverbod de bevoegde instantie.

Wij hopen spoedig van u te mogen vernemen.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


10 november 2015

OOK VANDAAG TREINUITVAL DOOR MATERIEELTEKORT

Nadat het vorige week bijna dagelijks mis was gegaan met de treindienst door tekort aan treinstellen, is het ook vandaag weer bal. Minder Sprinters in de omgeving van Rotterdam en van Nijmegen.

Reeds nu heeft de NS te kampen met een tekort aan treinen. Diensten vallen dus uit, maar daarnaast zijn de treinen die (op papier) wél rijden, vaak veel te kort. Dat wordt straks alleen maar erger door het beschamende besluit van de NS om nog 62 rijtuigen MAT64 (de oude stoptreinen) aan de kant te zetten.

Voor Beter OV heeft er geen vertrouwen in, dat de toestand binnen afzienbare termijn zal verbeteren.

2 november 2015

OOK ANDERE VERVOERDERS DAN NS MOETEN GOED PRESTEREN

Het OV dient zich te richten naar de behoefte van de samenleving, en niet andersom. Syntus vraagt nu aan reizigers om een spitstrein te mijden. Juist in de spits reizen veel mensen die qua tijd geen alternatief hebben omdat ze op een bepaalde tijd worden verwacht op hun werk of school.

Ook bij de prestaties van Arriva vallen vraagtekens te plaatsen. De treindienst Mariënberg-Almelo valt wegens storingen aan de treinstellen meermaals deels of geheel uit, en wordt dan vervangen door een busdienst, die echter de rijtijden niet haalt, waardoor aansluitingen worden gemist en passagiers dus extra vertraging oplopen.

Aan de NS worden hoge eisen gesteld, en terecht. Maar dat laat onverlet dat ook andere vervoerders gehouden zijn aan het leveren van een behoorlijke vervoerdienst, vindt Voor Beter OV.

22 oktober 2015

GEPRUTS ROND GESTRANDE IC DIRECT

22:20 uur

Zojuist heeft ProRail ons als volgt geïnformeerd.

Een rijtuig van IC Direct heeft ten zuiden van de Groen Hart Tunnel een asbreuk opgelopen en kan niet worden verplaatst. De reizigers zijn drie kwartier na het incident geëvacueerd. Voo0r het verplaatsen van de trein is een zogeheten ‘asbreuklorry’ nodig. Daarvan zijn er twee in Nederand. De ene is in gebruik bij Axel, waar eerder vandaag een botsing plaatsvond tussen een goederentrein en ene vrachtwagen, de andere asbreuklorry staat in Amstersfoort. Het is nog niet gelukt, deze lorry (4½ uur na het incident) naar de gestrande IC Direct te verplaatsen. De IC Direct is voor de rest van de avond over het gehele traject opgeheven, Thalys rijdt wel.

Voor Beter OV heeft de volgende opvattingen onder de aandacht gebracht.

Het is niet aanvaardbaar dat IC Direct de hele avond is opgeheven. Als de Thalys over het nevenspoor voorbij de plaats des onheils kan rijden, kan IC Direct dat ook; de IC Direct rijdt volgens de dienstregeling vlak achter de Thalys, dus over het andere spoor kan je passeren volgens het ritme “twee keer heen, twee keer terug”. Verder is het niet in de haak, dat IC Direct ook tussen Rotterdam en Breda is opgeheven.

Daarnaast is aangetoond dat de rijtuigen waarmee de IC Direct wordt gereden, tot de draad versleten zijn. Er zijn al eerder noodmaatregelen genomen nadat problemen met wielen en vering waren ontdekt, en nu is een trein dus letterlijk door zijn wielen gezakt. Dit is uiterst zorgwekkend, en staat haakt op de door NS-directeur Merel van Vroonhoven gedane belofte “U kunt op ons rekenen”, ten tijde van de politieke discussie of de NS of een andere vervoerder de treindienst op de HSL-Zuid zou mogen rijden.

Voor Beter OV zal ILT vragen, zich over de kwestie van de versleten rijtuigen  te buigen, en zo nodig handhavend op te treden.

21:00 uur

De reisinformatie van de NS meldt op zijn website en Teletekst 751 het volgende:

Amsterdam C.-Breda
/Donderdag 22 Oktober 19:03/

Oorzaak

Tussen Amsterdam C. en Breda rijden geen Intercity direct treinen door
een gestrande trein.

Verwachting

Houdt u rekening met een extra reistijd van ongeveer 30 min. De
verstoring is naar verwachting rond 23:30 uur verholpen.


Tot zover ns.nl en TT751

Wat hier staat, namelijk dat er een trein is “gestrand” en dat daarom de hele avond geen IC Direct kan rijden, KAN bijna niet waar zijn. Een trein die is “gestrand” is doorgaans binnen enkele uren heus wel weggesleept. Er MOET wat anders aan de hand zijn.

Voor Beter OV noemt de volgende mogelijkheden:

De situatie ter plaatse is bevroren door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na een roodseinpassage of een ander veiligheidsincident (maar waarom rijdt Thalys dan wel?)

Er is een rijverbod opgelegd door ILT wegens mankementen aan het materieel. (De tot de draad versleten rijtuigen van IC Direct vertonen inmiddels ernstige veiligheidsgebreken, die sinds enkele weken leidden tot extra maatregelen.)

Een wilde staking van het rijdend personeel (want het is bij NS International al tijden erg onrustig op de werkvloer)

De bijsturing van personeel en treinen werpt de handdoek in de ring ("laat maar zitten de rest van de avond")

Tot zover de mogelijk werkelijke redenen.

Dan rest er nog een vraag: staat de “gestrande” trein ten noorden of ten zuiden van Rotterdam? Waarom is de dienst dan op het HELE traject gestaakt?

Voor Beter OV vroeg opheldering aan NS en ProRail. De reactie daarop kunt u, wanneer deze is gekomen, op deze plaats lezen.

21 oktober 2015

STORING DEN HAAG TREFT RANDSTEDELIJK TREINVERKEER IN HET HART

Van en naar Den Haag Centraal rijden door een storing bij ProRail weinig treinen. Daarmee is het OV in de Randstad voor de zoveelste keer in het hart geraakt. Treinen rijden met forse vertragingen in de regio Dordrecht - Rotterdam - Den Haag - Leiden - Schiphol - Gouda - Dordrecht.

Deze week werd bekend dat Nederland, samen met Luxemburg, hekkensluiter is op het gebied van duurzaamheid en milieu. Dat is ook niet verwonderlijk, zolang mensen niet de auto laten staan, en voor het OV kiezen. Maar wanneer de prestaties van het OV zo blijven als ze zijn, kan van mensen niet worden verwacht dat ze de -op papier- juiste keuze maken.

Aan ProRail is om opheldering over deze storing gevraagd.

20 oktober 2015

FALENDE BOUWBEGELEIDING PRORAIL BETEKENT EXTRA REIZIGERSHINDER

Voor Beter OV plaatst vraagtekens bij het uitlopen van werkzaamheden aan een spoorbrug in Haarlem. Door het uitlopen van dat werk rijden voor onbepaalde tijd bussen in plaats van treinen tussen Amsterdam en Haarlem.

ProRail verklaart dat in een te slopen brugpijler meer betonijzer was verwerkt dan was verwacht. Dat leidt tot de vraag, in hoeverre het werk voldoende was voorbereid (hoe kon het dat de hoeveelheid betonijzer niet bekend was en niet was onderzocht) en de aannemer te weinig materieel en personeel beschikbaar had om het sloopwerk binnen de afgesproken tijd te verrichten (te goedkoop ingeschreven en gehoopt “dat het wel goed zou gaan”).

Al met al zijn treinreizigers de dupe van de klaarblijkelijk tekortschietende voorbereiding en  begeleiding door ProRail: zij dienen zich te behelpen met een vervangende, oncomfortabele en langzamere busdienst, hetgeen nog wordt verergerd door wachttijden op aansluitende treinen.

Voor Beter OV heeft relatief weinig belangstelling in het gedoe rond een al dan niet nauwkeurig genoeg gevoerde boekhouding. Maar projecten dienen op een vakkundige manier te worden begeleid en uitgevoerd: vlot, veilig en zonder storingen achteraf.

5 oktober 2015

SPITSEN NIET BEPAALD VLEKKELOOS VOOR TREINREIZIGERS

Met name tussen Arnhem en Utrecht werd in de ochtendspits de treindienst uitgedund wegens gladde sporen. Voor Beter OV is verbaasd, aangezien de herfststormen nog moeten losbarsten. In ieder geval is het opvallend, dat langs dit traject veel opschot (wildgroei van struiken en boompjes) staat in de onmiddellijke nabijheid van het spoor. Dat helpt niet bepaald bij de bladvrij houden van het spoor. Voor Beter Ov zal hierover contact opnemen met ProRail.

Een deel van de middagspits werd vanwege een wisselstoring de treindienst tussen Den Haag en Rotterdam stevig uitgedund. Inmiddels ligt het treinverkeer tussen deze twee steden geheel stil. Met uiteraard ook hinder voor treinreizigers elders in de westelijke Randstad.

Reizigers tussen Den Haag en Delft wordt geadviseerd om met het HTM-tram te reizen. Zij moeten daarbij wel uit- en inchecken, zo wordt nadrukkelijk op teletekst gemeld. Voor Beter OV zal aan de NS vragen, op welke wijze deze passagiers dan worden gecompenseerd voor het teveel betaalde bedrag.

19 september 2015

Vermeende boekhoudkundige puinhoop
GEEN EXTRA TARIEFSTIJGING NA BOEKHOUDPROBLEMEN BIJ PRORAIL


De vergoeding die treinbedrijven betalen voor het gebruik van het Nederlandse spoorwegnet dient te worden bevroren. De jaarlijkse verhoging valt niet te rechtvaardigen, nu de boekhouding bij ProRail een puinhoop lijkt te zijn. Het is niet in de haak om de treinreiziger, die via een extra tariefstijging deze vergoeding betaalt, voor administratieve onvolkomenheden te laten opdraaien. Dat zegt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV in reactie op berichten over een boekhoudkundige chaos binnen ProRail.

Op zich is het een politieke keuze dat ProRail kostenstijgingen niet van IenM vergoed krijgt, maar deze aan de gebruikers van het  spoor in rekening brengt. Echter, deze in rekening te brengen bedragen dienen hoe dan ook goed onderbouwd te zijn. Zonder gedegen administratie is zo’n prijsstijging niet meer dan een slag in de lucht, een met de natte vinger becijferd bedrag.

Diverse media melden dat binnen de Raad van Commissarissen van ProRail een onthutsende rapportage circuleert over jarenlange boekhoudkundige misstanden en verkeerde betalingen aan spooraannemers. Desgevraagd liet ProRail weten dat de rapportage waar diverse media over berichtten uitsluitend binnen de Raad van Commissarissen circuleert en dat de ProRail-directie de stukken niet kent. De Raad van Commissarissen was niet bereikbaar voor het geven van een reactie. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Hans Alders, en de staatssecretaris van IenM, Wilma Mansveld, dienen op zeer korte termijn opheldering te verschaffen. Pas daarna kan eventueel tot een verhoging van de gebruiksvergoeding van het spoor worden besloten, vindt Voor Beter OV.

16 september 2015

TEGENVALLER SPOORONDERHOUD IS PROBLEEM MINISTERIE


Naar aanleiding van het tumult over de financiële tegenvaller ter waarde van een half miljard Euro bij het spoorwegonderhoud, kwam Voor Beter OV tot een voorlopig standpunt.

De brief van Staatssecretaris Mansveld bevat -vergeef ons dit onparlementaire taalgebruik- een hoop flauwekul. We eindigen onze reactie met het belangrijkste, maar eerst gaan wij even in op de beroerde inhoud van de Kamerbrief.

De stelling in het rapport, dat er op het Nederlandse spoor geen onderhoudsachterstand is, deelt Voor Beter OV nadrukkelijk niet. Het hoge aantal sein- wissel- en andere storingen is het klinkklare bewijs dat de onderhoudstoestand niet in orde is. Immers, een goed onderhouden spoorwegnet is nagenoeg storingsvrij.

Een langere levenscyclus van infra gaat ten koste van betrouwbaarheid. Reeds nu zijn er ernstige problemen omdat rails en puntstukken tegen het eind van hun levensduur “onverwachts” snel achteruit gingen, en niet meer veilig konden worden bereden, met stillegging van de treindienst tot gevolg.

Geen onderhoud overdag. Reizigers hebben het al zwaar genoeg qua storingen en buitendienststellingen, en het spoor hoort overdag gewoon zijn rol te spelen in het op duurzame wijze in beweging houden van onze mobiliteit en dus draaiende houden van onze economie. Verder speelt ook het doorgeslagen veiligheidsdenken een rol. Veel te ruime buitendienststellingen bij werkzaamheden zijn aan de orde van de dag.

De infraheffing moet niet omhoog, maar juist omlaag. Het aantal wissels (en dus flexibiliteit van het spoorwegnet) is verminderd en die bezuiniging moet zijn weerklank vinden in de infraheffing.

Het ligt er duimendik bovenop, dat ProRail-topman Pier Eringa door IenM wél is opgedragen, slecht nieuws te temporiseren  Want dit was natuurlijk al bekend. Ook staatssecretaris Wilma Mansveld heeft (niet alleen door de zwijgplicht van Eringa te ontkennen, maar ook door zelf te zwijgen) afgelopen donderdag het speciale ProRail-AO een rad voor ogen gedraaid. Waarvan akte.

En vooral:

Het tekort moet niet het probleem van ProRail zijn, maar is een begrotingsprobleem van de Rijksoverheid. ProRail blijkt geen geld te verspillen en heeft e.e.a. ordentelijk uitgerekend, aldus het onderzoek. Dus heeft overheid de kosten te laag ingeboekt. Het probleem is dus van IenM, dat taakstellingen bij ProRail niet als Haarlemmerolie mag gebruiken voor het gladstrijken van fouten in de Rijksbegroting. In plaats van het probleem bij ProRail over de schutting te gooien, zou de overheid eindelijk eens een fatsoenlijk bedrag op tafel moeten leggen voor behoorlijk onderhoud aan ons zo belangrijke spoorwegnet. Ons druk bereden spoorwegnet kan niet voor een appel en een ei in stand worden gehouden. Zie ook de column Put Your Money Where Your Mouth Is.

Wij voelen iets voor een West-Europese benchmark voor de kosten van de spoorinfra (per land optelsom rijksbijdrage plus infraheffing, gedeeld door spoorkilometers en/of treinkilometers)?

15 september 2015

GROTE ZORGEN FINANCIËLE TEGENVALLER PRORAIL

Uit de begroting van IenM komt naar voren dat ProRail te kampen heeft met een financiële tegenvaller van om en nabij een half miljard Euro. In de stukken zou ook worden gemeld dat het oplossen van deze tegenvaller ten koste van de reiziger zou moeten gaan.

Voor Beter OV acht verdere reizigershinder volstrekt onaanvaardbaar. De treinreiziger wordt reeds nu blootgesteld aan de ene buitendienststelling na de andere infrastoring.

Voor Beter OV is van mening dat IenM de verdenking op zich laadt, dat de heer Eringa inderdaad is opgedragen, slecht nieuws uit te stellen. Als dat zo is, is de positie van Staatssecretaris Wilma Mansveld definitief onhoudbaar geworden.

Aan ProRail is opheldering gevraagd. Over de financiële tegenvaller, over de mogelijk te nemen maatregelen en over de opdracht om slecht nieuws onder de pet te houden.

11 september 2015

TREINVERKEER GEHEEL UTRECHT WÉÉR GEHEEL UITGEVALLEN

17:00 uur

ProRail meldt het volgende:

Sinds 4 uur vanmiddag rijden er van/naar Utrecht in alle richtingen treinen, overal meteen in half uursdienst. Daarmee denken NS en ProRail de grote reizigersstromen te kunnen bedienen. Ook de vervangende bussen houdt de NS op volle sterkte.

Het wordt evengoed een zware spits, maar de verwachting is dat de reizigers, zij het in volle treinen en bussen, wel vervoerd kunnen worden. De NS biedt de reizigers  gratis koffie en thee en de toiletten op de stations zijn gratis.


Voor Beter OV heeft aan ProRail verzocht om in de evaluatie van de gebeurtenissen van vandaag met name mee te nemen, waarom het tot tegen 4 uur heeft geduurd voordat de gestrande goederentrein eindelijk werd weggesleept. Voor Beter OV constateert dat eerdere verzoeken om bij calamiteiten de toiletten op stations gratis te openen, zijn gehonoreerd.


12:30 uur

ProRail geeft de volgende toelichting:

Er is op Utrecht Centraal een goederentrein defect geraakt. De goederentrein was leeg en onderweg via Utrecht naar Maastricht. Naar alle waarschijnlijkheid heeft een kapotte stroomafnemer de bovenleiding beschadigd. Hierdoor is de stroom op een groot deel van het spooremplacement weggevallen en later uitgeschakeld. Dat gebeurt standaard en breed uit voorzorg, mede omwille van de veiligheid van de reizigers. Eén trein is gestrand met passagiers, evacuatie heeft prioriteit gehad. Inmiddels is er op een aantal sporen wel weer treinverkeer mogelijk, maar nog lang niet overal. Hierdoor is op dit moment zeer beperkt treinverkeer mogelijk. ProRail inspecteert de bovenleidingen op dit moment op eventuele schade.


11:00 uur

Er rijden geen treinen van en naar Utrecht, waardoor het treinverkeer in grote delen van ons land dus ernstig gestremd of ontregeld is. De oorzaak ligt in een defecte goederentrein.

Voor Beter OV vindt het volstrekt onaanvaardbaar dat één gestrande trein het station van Utrecht in vijf (!!!) richtingen onbereikbaar kan maken.

Voor Beter OV eist van ProRail een toelichting hierop, en heeft deze in stevige bewoordingen verlangd. Voorzitter Rikus Spithorst: “Dit gesodemieter is onaanvaardbaar. En nee, deze keutel trek ik niet morgen weer in”. (Zie hieronder.)BESCHAMENDE VERTONING IN TWEEDE KAMER

10:00 uur

Pier Eringa heeft formeel gereageerd op de ontstane commotie:

Ik heb twee interviews gegeven aan FD en NRC. Daarin heb ik aangegeven waar het goed gaat op het spoor en hoe dingen beter kunnen. Belangrijk is dat alle partijen op het spoor goed samenwerken. Ik betreur het dat er nu 1 passage is waar commotie over is ontstaan. Ik trek de uitspraak terug, zoals vermeld in de brief van staatssecretaris Mansveld van gisteravond. De commotie die over die passage is ontstaan, leidt af van waar het me om gaat: de prestaties op het spoor verbeteren. Verheugd ben ik over de afspraken die er tijdens het AO Spoor zijn gemaakt om de informatiestroom en transparantie te verbeteren.

Voor Beter OV staat nog steeds vierkant achter de heer Eringa. Maar het gehannes van de afgelopen dagen over de vraag of hij bepaalde uitspraken nu wel niet wel niet wel niet wel of niet terugneemt, dat helpt de spoorsector niet vooruit.

De vraag blijft: waarom trok Eringa zijn bewering in? Deed hij dat omdat hij niet langer vindt dat IenM van ProRail verlangde om tegenvallers onder de pet te houden, kreeg hij van Mansveld de opdracht om zijn woorden terug te nemen op straffe van ontslag, of trok Eringa zijn bewering uit eigen beweging in om het politieke leven van zijn staatssecretaris te redden? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.


09:00 uur


Het was een beschamende vertoning, het extra Kameroverleg met staatssecretaris Mansveld over vooral de communicatie tussen ProRail en IenM. De vraag was, of ProRail-directeur Pier Eringa nu wel of niet bij zijn stelling blijft, dat IenM van ProRail verlangt dat slecht nieuws soms een tijdje wordt stil gehouden. Mansveld beweerde dat Eringa die uitspraak had ingetrokken, Eringa vertelde tegelijkertijd aan de aanwezige pers dat dat niet zo was en Kamerleden wilden vervolgens terecht weten, hoe de vork aan de steel zit.

Bij Voor Beter OV werd de verwarring nóg groter, toen een e-mail aan een journalist van het AD opdook, waarin ProRail gisteren namens Eringa de opmerking wél introk. Voor Beter OV vroeg aan ProRail om opheldering, maar die kon/wilde ProRail niet geven. Dus de vraag of Eringa nu wel of niet bij zijn bewering blijft, blijft in de lucht hangen. Dat is op zijn zachtst gezegd niet zo handig.

Stuitend was het lompe gedrag van  staatssecretaris Wilma Mansveld, die gisteren na afloop van het overleg de uitgestoken hand van Eringa weigerde, met de bitse opmerking “U mag hier niet komen”. Dit zegt veel over de verziekte verstandhouding tussen ProRail en IenM en/of tussen Eringa en Mansveld, en de onwil van Mansveld om daar echt iets aan te doen.

Voor Beter OV houdt vast aan het hieronder genoemde driepuntenplan.

10 september 2015

DRIEPUNTENPLAN NA ERKENNING MISSTANDEN DOOR PRORAIL-TOP

Naar aanleiding van het constateren door ProRail-topman Pier Eringa van een ernstig gebrek aan kennis binnen ProRail en het opnieuw naar buiten komen van opdrachten namens staatssecretaris Wilma Mansveld aan ProRail om te zwijgen over problemen en tegenvallers, komt de Maatschappij Voor Beter OV tot drie belangrijke aanbevelingen.

1. Wegens gebrek aan kennis binnen ProRail, dient ProRail alle grote werkzaamheden stop te zetten. Eerst moeten de projecten inhoudelijk worden herbeoordeeld op de criteria wenselijkheid, uitvoerbaarheid en veiligheid. Voorts dient het toezicht door ProRail op voorbereiding en uitvoering te worden verbeterd. Thans gebeurt het keer op keer dat grote werken aan het spoor uit de hand lopen door  slechte voorbereiding en foute uitvoering. Het lukt ProRail thans herhaaldelijk niet om deze werkzaamheden in de hand te houden. Het gevolg is, dat reizigers na werkzaamheden vaak grote hinder hebben van het grotendeels of volledig stilvallen van de treindienst wegens allerlei storingen aan rails, seinen en wissels. Dat moet dus anders.

2. Heroverweging van het doorgeschoten beleid om zoveel mogelijk wissels uit het spoor te verwijderen. Immers, het besluit om grootschalig wissels te schrappen komt naar de mening van Voor Beter OV eveneens voort uit een gebrek aan kennis en een ongerechtvaardigd optimisme binnen ProRail. Reizigers ondervinden dagelijks de gevolgen van dit foute beleid dat leidt tot een gebrek aan flexibiliteit op het spoor, met belachelijke treinopheffingen tot gevolg. Voorbeeld: gisteren ontstond er een seinstoring bij Dordrecht en reden er “dus” minder treinen tussen Rotterdam en Den Haag!

3. Minister Schultz dient de spoorportefeuille van staatssecretaris Mansveld over te nemen. Om twee redenen. Ten eerste: de zwaarte van het volkomen uit de hand gelopen dossier is te groot voor een eenvoudige staatssecretaris. Ten tweede: wegens falen van haar toezicht op het spoor  en wegens het opnieuw verzwijgen van problemen voor de Kamer en de reizigers(organisaties) heeft staatssecretaris Mansveld totaal geen enkel gezag meer. Niet in Den Haag en niet binnen de spoorsector.

ProRail en het ministerie van IenM en zijn door Voor Beter OV van deze standpunten op de hoogte gebracht.


9 september 2015

PIER ERINGA NOEMT MAN EN PAARD

Voor Beter OV is zeer te spreken over het interview van ProRail-topman Pier Eringa met het FD, waarin Eringa man en paard noemt met betrekking tot de zeer zorgelijke toestand op en om de Nederlandse spoorinfrastructuur en de kwalijke rol van staatssecretaris Mansveld daarbij. Voor Beter OV waardeert de dappere houding van Eringa, want voor het doen van dit soort uitspraken is veel moed vereist. 

Voor Beter OV waarschuwt al jaren voor de grote risico’s die kleven aan het outsourcen van kennis bij ProRail. Eringa erkent nu dat dit inderdaad een groot probleem is.

Het gebrek aan kennis leidde bij ProRail bijvoorbeeld tot het besluit om heel veel zogenaamd overbodige wissels te verwijderen. De verwoestende gevolgen van de daardoor ontstane inflexibiliteit worden door reizigers dagelijks aan den lijve ondervonden. Zo veroorzaakt vandaag een seinstoring bij Dordrecht de uitdunning van de treindienst tussen Rotterdam en Den Haag!

Ook de constatering dat ProRail van staatssecretaris Mansveld de opdracht krijgt om problemen en tegenvallers te verzwijgen is opvallend. Deze misleiding van parlement en reizigers(organisaties)  is onaanvaardbaar. Daarom lanceert Voor Beter OV morgenochtend een driepuntenplan dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat.

8 september 2015

TÓCH PROBLEMEN NA SPOORWERK SCHIPHOL

17:00 uur

Doordat bij Schiphol rond 4 uur vanmiddag een wisselstoring is opgetreden, is het treinverkeer van en naar de luchthaven nog verder ingekrompen. Feitelijk rijden er rond Schiphol nauwelijks treinen. De resterende treinen zijn niet verlengd. Passagiers kunnen in deze middagspits niet op aanvaardbare wijze worden vervoerd. Ook van deze wisselstoring is niet bekend of het hier om een recent aangelegd wissel gaat, en de storing daarmee dus bij de nasleep van niet goed uitgevoerde werkzaamheden behoort.

14:00 uur

ProRail meldt het volgende.

Doordat de aansluiting van de rails tussen de spoorbrug en de landhoofden nog niet helemaal is uitgelijnd, mogen de treinen daar met slechts 80 km/h passeren. Vannacht wordt het spoor passend geslepen.

Omdat verdere problemen rond Schiphol (infrastoringen, defecte trein, externe factoren) niet kunnen worden uitgesloten, is gisteravond besloten, ter voorkoming van oplopende vertragingen en onvoorziene uitval, vandaag preventief Intercity’s tussen Schiphol en Utrecht en tussen Schiphol en Hilversum te laten vervallen.


Tot zover ProRail.

Voor Beter OV constateert dat ProRail weinig vertrouwen meer heeft in eigen kunnen. Slechts een bescheiden snelheidsbeperking bij een spoorbrug is al reden om de treindienst preventief uit te dunnen omdat er alvast wordt geanticipeerd op verdere narigheid. Overigens is vanmiddag de treindienst nóg verder uitgedund omdat er bij Schiphol een seinstoring optrad. Ook richting Amsterdam Centraal en richting Almere rijden vanaf Schiphol nu minder treinen. Of deze seinstoring aan de orde is bij een sein dat recentelijk is vernieuwd, is nog niet duidelijk. Het preventief ruimen van treinseries heeft in ieder geval verdere vertraging en uitval niet voorkomen.

13:00 uur

ProRail heeft nog geen adequaat antwoord op onze vragen kunnen geven. Inmiddels is er ook een seinstoring opgetreden. Er rijden nu helemaal geen Intercity’s meer tussen Schiphol en Hilversum, en ook de treindienst tussen Hoofddorp en Amsterdam is getroffen.

09:00 uur

Er rijden vandaag de hele dag minder Intercity’s tussen Schiphol en Utrecht en tussen Schiphol en Hilversum wegens “herstelwerkzaamheden”. Naar wij hebben begrepen gaat het hier om een knik in het spoor op de nieuwe Schinkelbrug.

Als dat waar is, komen  er vervelende vragen aan de orde.
*Waarom is dat tijdens de bouw niet opgemerkt?
*Waarom  is dat bij de inspectie voor de ingebruikname niet opgemerkt?  
*Wat zegt dit over het verbeterde toezicht door ProRail op het werk?

Voor Beter OV heeft deze drie lastige vragen voorgelegd aan ProRail-directeur Pier Eringa. Na beantwoording zal Voor Beter OV een standpunt formuleren over hoe het verder moet met grootschalig werk aan het spoor.  Daarbij speelt ook het vorige week mislukken van het spoorwerk ten oosten van Arnhem en Zutphen een rol.

7 september 2015

SPOORWERK SCHIPHOL GOED GELUKT

Voor Beter OV is tevreden met de uitwerking van de maatregelen die ProRail heeft genomen om te zorgen dat de spoorwerkzaamheden rond Schiphol ordentelijk worden afgerond. Het treinverkeer rond de luchthaven is vanmorgen volgens het boekje van start gegaan.

Voor Beter OV hoopt dat ProRail met deze nieuwe aanpak de toon heeft gezet voor een beter toezicht op spoorwerkzaamheden, en dat deze aanpak dus ook elders in het land zal worden toegepast.

Reizigers moeten op een betrouwbare treindienst mogen kunnen rekenen.  Ook na werk aan de rails. Voor Beter OV heeft goede hoop dat ProRail dit zal weten te realiseren.

3 en 4 september 2015

MAATREGELEN GEVRAAGD VOOR BEPERKING HINDER NA SPOORWERK

Vandaag, 3 september 2015, heeft Voor Beter OV aan ProRail gevraagd, welke specifieke maatregelen rond Schiphol worden genomen om te zorgen dat na werkzaamheden het spoor weer storingsvrij beschikbaar zal zijn.

Komend weekend worden rond Schiphol opnieuw grootschalige werkzaamheden aan het spoor uitgevoerd. Recentelijk leidde de gebrekkige afronding van deze werkzaamheden tot langdurige storingen, met heel veel reizigershinder als triest resultaat.

Voor Beter OV zal de reactie op deze vraag op deze webpagina publiceren.

ProRail laat ons op 4 september om 12 uur het volgende weten:

Naar aanleiding van de storingen bij Amsterdam Riekerpolder op 13 april aansluitend op werkzaamheden in buitendienststelling zijn binnen ProRail concrete maatregelen genomen. Er worden tijdens en aansluitend op buitendienststellingen extra inspecteurs, testleiders en storingsmonteurs ingezet, zo ook aankomend weekend. In aanloop naar en tijdens de buitendienststelling is de samenwerking tussen de onderhoudsaannemer en de projectaannemer verbeterd. De onderhoudsaannemer neemt deel aan draaiboekbesprekingen en is zo vooraf nog beter dan in het verleden op de hoogte van de werkzaamheden van het project en de gevolgen hiervan voor het onderhoud. Aankomend weekend wordt de nieuwe (beweegbare) Schinkelbrug in dienst gesteld. Naast formele overdracht van project naar onderhoud door middel van handboeken en onderhoudsvoorschriften voor de brug zijn door het project ook demonstratie- en instructiesessies georganiseerd voor de monteurs van de onderhoudsaannemer. Zowel reguliere bediening als noodbediening van de nieuwe brug zijn geïnstrueerd en geoefend.

Deze en andere maatregelen komen voort uit twee bijeenkomsten op 22 april en 7 mei onder leiding van Pier Eringa, president-directeur van ProRail met sleutelfiguren van aannemers, ingenieursbureau’s, leveranciers en ProRail. Hierin is opgeroepen tot “meer scherpte en over je eigen grenzen heen kijken”. Deze oproep heeft breed weerklank gekregen binnen de sector en is overal omgezet in praktische actie.

Dat de oproep en de maatregelen succesvol zijn is aangetoond tijdens twee opeenvolgende indienststellingen op 1 en 8 juni. Van de werkzaamheden is een film gemaakt die hier te bekijken is. Onder andere de maatregelen van inzet van extra testleider en storingsmonteurs tijdens indienststellingsnachten zijn hierin expliciet zichtbaar.


2 september 2015

OOK REGIONAAL SPOOR LIJDT ONDER WANPRESTATIE PRORAIL

Al sinds maandagmorgen rijden er tussen Vorden en Winterswijk geen treinen wegens “herstelwerkzaamheden”. Deze narigheid gaat vandaag de derde dag in.

Voor Beter OV vindt het onaanvaardbaar dat een infrastoring zo lang duurt. Ook treinreizigers buiten de Randstad hebben recht op fatsoenlijk vervoer.

Ook het regionale traject Dordrecht – Geldermalsen heeft deze week veel last van storingen en buitendienststellingen.

Aan ProRail is opheldering gevraagd, en ook vervoerder Arriva is uitgenodigd, zijn mening hierover te geven.


1 september 2015

MIDDAGSPITS ROND UTRECHT ONTAARDT IN CHAOS


Zoals gebruikelijk, is ook deze middagspits het treinverkeer van en naar Utrecht ontregeld. Voor Beter OV constateert dat van verbetering van de betrouwbaarheid van het spoor geenszins sprake is.

De oorzaak van de ellende die de middagspits rond 16 uur vol trof is dit keer een stroomstoring. Er rijden flink minder treinen tussen Utrecht en Amsterdam/Den Bosch/Rotterdam/Den Haag. Ook aan deze routes gelegen stoptreinstations zijn hierdoor getroffen. De resterende treinen zijn niet verlengd, en puilen dus uit, met op het perron achterblijvende reizigers tot gevolg.

Een prognose van het hersteltijdstip is er nu (18:30 uur) nog niet.


27 augustus 2015

TREINVERBINDING SCHIPHOL BLIJFT DRAMATISCH

Voor Beter OV twijfelt niet aan de intenties van de nieuwe ProRail-baas Pier Eringa. Niettemin moet worden vastgesteld dat de door hem aangekondigde maatregelen om een einde te maken aan de ronduit beroerde bereikbaarheid van onze Nationale Luchthaven per trein, tot heden geen vruchten hebben afgeworpen. Bijna dagelijks wordt het treinverkeer van en naar Schiphol getroffen door sein-, wissel en joostmaghetwetenstoringen.

Wij kunnen natuurlijk wel telkens opnieuw het probleem benoemen, de grote economische schade aanstippen, de reizigershinder benadrukken enzovoort. Maar we hebben geen zin om steeds hetzelfde stukje tekst in te tikken.

Daarom hebben wij geprobeerd, in onze computerserver een doos carbonpapier in te voeren. Dat scheelt keer op keer hetzelfde commentaar overtikken. Niet gelukt: een computerserver is digitaal, en carbonpapier is een analoog product.

Thans is Voor Beter OV voornemens, de bewuste doos carbonpapier dan maar in persoon aan de heer Eringa te overhandigen. Dan kan hij de velletjes mooi verdelen onder zijn bij het Schiphol-fiasco betrokken medewerkers.26 augustus 2015

PRORAIL ZET AANBESTEDINGSFOUTEN GOED RECHT

Voor Beter OV is tevreden over de maatregelen die ProRail heeft genomen om zo snel mogelijk te gaan voldoen aan de Nederlandse aanbestedingsregels. Dat ProRail in het verleden de kwaliteit en doelmatigheid van het spooronderhoud heeft laten prevaleren en daarbij onbedoeld aanbestedingsregels niet goed heeft toegepast, is iets waar voor Beter OV begrip voor heeft.

Het siert ProRail dat het de hand in eigen boezem steekt. Het siert de betrokken aannemers dat zij akkoord zijn gegaan met een openbare aanbesteding van de onderhoudscontracten die zij eerder onderhands in de wacht hadden gesleept.

Voor Beter OV vindt het allerbelangrijkste dat het spoorwegonderhoud doelmatig en vakkundig wordt uitgevoerd. Maar daarnaast is het niet goed voor de spoorsector, als om de aanbestedingen een sfeer van handjeklap hangt. De betrokkenen hebben de juiste stappen gezet. Voorzitter Rikus Spithorst: “Te hopen valt, dat de gebeurtenissen niet leiden tot allerlei politiek gekrakeel, waarbij iedereen zijn  eigen stokpaardjes berijdt.  Eerder zou de Tweede Kamer zich moeten afvragen of de spoorsector de afgelopen jaren niet is kapotbezuinigd.”

15 augustus 2015

OOK ZATERDAGMIDDAG VERLOOPT DRAMATISCH OP HET SPOOR

We volgen “zomaar een weekend” op het spoor. Ook vanmiddag is de situatie bedroevend.

Rond Gouda (in de grote regio Woerden - Rotterdam Alexander - Zoetermeer - Alphen a/d Rijn) ligt -sinds het begin van de middag, en dus wanneer veel reizigers juist op weg gaan naar zaken als familiebezoek, etentjes, winkelbezoek, sport of theatervoorstellingen- het treinverkeer stil:
Tussen Gouda en Alphen a/d Rijn/Nieuwerkerk/Woerden/Zoetermeer rijden geen treinen door een stroomstoring.
Er rijden snelbussen tussen Woerden en Alexander. Er rijden stopbussen tussen Woerden en Zoetermeer. Er rijden stopbussen tussen Gouda en Alphen a/d Rijn. Er rijden stopbussen tussen Gouda en Gouda Goverwelle. Er rijden stopbussen tussen Woerden en Gouda.
Verwachting
De extra reistijd is meer dan 60 min. Het is nog niet bekend hoe lang dit duurt.
Reisadvies
•Reizigers tussen Amersfoort en Den Haag C./Rotterdam C. kunnen omreizen via Schiphol.
•Reizigers tussen Utrecht C. en Den Haag C./Rotterdam C. kunnen omreizen via Leiden C.
•Reizigers tussen Roosendaal en Utrecht C. kunnen omreizen via 's-Hertogenbosch.
•Reizigers tussen Gouda en Nieuwerkerk/Schollevaar kunnen omreizen via Alexander.


Al sinds het begin van de middag is het mis tussen Zwolle en Lelystad:
Tussen Zwolle en Lelystad C. rijden minder treinen door een wisselstoring.
Verwachting
Houdt u rekening met een extra reistijd van 15 - 30 min. Het is nog niet bekend hoe lang dit duurt.

Dat de spoorsector zichzelf nog serieus neemt, komt op Voor Beter OV nogal vreemd over.WEEKEND BEGINT SLECHT OP HET SPOOR

Gisteren besteedden we aandacht aan een avondspits. Vandaag kijken we naar de start van het weekend. Naast de gebruikelijke waslijst van stremmingen door spoorwerk, zagen we de volgende storingen

Den Bosch<->Utrecht<->Schiphol         
Door uitloop van werkzaamheden:        
 * Abcoude-A`dam Bijlmer geen treinen   
 * Utrecht C<->Schiphol geen IC`s       
 * Utrecht C<->Den Bosch minder IC`s    
Er rijden bussen tussen Breukelen en Amsterdam Holendrecht.                 
Vertraging: 15-60 minuten.             
Prognose:                              
 * Naar verwachting tot 11:00 uur.   

Rotterdam<->Utrecht<->Amersfoort       
Door een seinstoring rijden er tussen Amersfoort en Rotterdam minder  intercity's.                           
Vertraging intercityreizigers: 15-30 minuten.                               
Prognose:                              
 * Naar verwachting tot 10:30 uur.    

Roermond<->Sittard<->Maastricht        
Door een defecte bovenleiding rijden er tussen Sittard en Maastricht geen Sprinters; er rijden bussen.           
Vertraging sprinterreizigers: 30-60 minuten.
Prognose:                              
 * Naar verwachting tot 12:00 uur.      

                                        
Even afgezien van het feit dat de spullen van ProRail veel minder vaak kapot zouden moeten gaan en dat werkzaamheden tijdig zouden moeten zijn afgerond, merkt Voor Beter OV het volgende op.

Door uitgelopen werkzaamheden ergens tussen Amsterdam en Abcoude rijden er ook minder treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Dat is onaanvaardbaar. Wellicht kan dit worden toegeschreven aan de wisselsanering DSSU te Utrecht. Deze werkzaamheden zullen ongeveer een jaar langer vergen dan was gepland. Dat betekent dus ook dat de reiziger een jaar langer met dit soort disproportionele gevolghinder bij een lokaal probleem zit opgescheept.

Dat geldt eveneens voor het feit dat een seinstoring leidt tot een uitgeklede treindienst op het hele traject Amersfoort - Utrecht - Gouda - Rotterdam. Dat valt aan de reiziger niet te verkopen.

NS en ProRail kennen onze standpunten inzake het verkrijgen van een betrouwbaarder dienstverlening. Kort samengevat: voldoende uitwijkmogelijkheden in stand houden door niet te veel wissels te verwijderen, terugdringen van doorgeschoten veiligheidsdenken en vereenvoudiging van  de veel te ingewikkelde personeelsroosters.


14 augustus 2015

MIDDAGSPITS OP HET SPOOR KENT VANDAAG WEER VEEL PROBLEMEN

Voor Beter OV kiest er nadrukkelijk voor, geen klaagzang te houden over iedere storing op het spoor. We willen geen grijsgedraaide grammofoonplaat zijn. Maar zwijgen suggereert dat het goed gaat en/of dat we tevreden zijn met de prestaties van ProRail en NS en andere vervoerders.

Daarom nemen we vandaag “gewoon maar een middagspits” onder de loep.

Door een seinstoring rijden er tussen  Veenendaal Centrum en Rhenen geen  treinen. Vertraging: meer dan 60 minuten.  

Door een defecte trein rijden er tussen Almelo en Hengelo minder treinen. Vertraging: 15-30 minuten.

Door een defecte trein rijden er tussen Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn geen treinen. Vertraging: meer dan 60 minuten.

Al deze storingen duren tot na het einde van de middagspits.

Voor Beter OV draagt regelmatig oplossingen aan voor dit soort problemen. Daarbij gaat het om doorgeslagen veiligheidspaniek en logistieke rampen die met name worden veroorzaakt door de veel te ingewikkelde personeelsroosters en de gebrekkige bijsturing.

Er is de komende tijd nog genoeg te doen voor ons.

Steun ons! Dat kunnen wij heel goed gebruiken. Word sympathisant of help ons financieel.

EINDE PANIEKVOETBAL LOOS BRANDALARM SCHIPHOL

Voor Beter OV is goed te spreken over de plannen van ProRail om eindelijk eens op te houden met het paniekerig reageren op de loze brandmeldingen  in de Schipholtunnel. Steeds opnieuw blijkt het systeem vals alarm te geven, waarbij desondanks de treindienst geheel wordt stilgelegd.

ProRail wil nu doorgaan met het rijden van treinen totdat is vastgesteld dat er écht iets aan de hand is bij een brandmelding.

Voor Beter OV omarmt de strategie van ProRail om de bereikbaarheid van Schiphol te verbeteren en de reizigershinder te beperken, maar waarschuwt dat hierbij wel het Peter en de Wolf-effect op de loer ligt. Het overgevoelige alarmsysteem in de Schipholtunnel zal daarom moeten worden vervangen door een systeem dat uitsluitend alarmeert bij een echte brand.

13 augustus 2015

TREINVERKEER ROND SCHIPHOL BLIJFT CHRONISCHE PUINHOOP

In de dramatische situatie met betrekking tot het keer op keer falen van het treinverkeer van en naar Schiphol komt geen verbetering. Dat concludeert Voor Beter OV na opnieuw een lawine van loze brandmeldingen, sein- en wisselstoringen en kapotte treinen rond de luchthaven.

De schade die wordt toegebracht aan de bereikbaarheid van Schiphol, en daarmee aan onze economie, is enorm. Zelfs dubieuze autoparkeerdiensten zijn een beter alternatief.

Vorig jaar bepleitte Voor Beter OV samen met stedenbouwkundige Ronnie Zijp voor aansluiting van Schiphol op het Amsterdamse metronet. Dat zou de reiziger, naast een fijnmazigere verbinding met Amsterdam, dan een alternatief bieden bij de zoveelste infrastoring van ProRail.

ProRail laat over de problemen van vandaag het volgende weten.

Vannacht om 3u41 heeft zich een storing bij Hoofddorp voorgedaan. Daardoor is er vanochtend enige tijd geen treinverkeer mogelijk geweest tussen Leiden Centraal en Schiphol. Ook reden er minder treinen tussen Amsterdam en Schiphol. De storing is om 8u vanochtend verholpen en het treinverkeer is daarna weer opgestart.

De storing zat in de aansturing van de seinen en wissels vanuit de verkeersleidingspost naar het emplacement Hoofddorp. Een cruciaal onderdeel in het beveiligingssysteem is uitgevallen waardoor seinen en wissels niet bediend konden worden.  Zonder deze aansturing van seinen en wissels is er helaas geen veilig treinverkeer mogelijk. Een storing op een belangrijke spoorknoop in de Randstad, welke dient als toeleidende spoorweg naar Schiphol heeft grote consequenties voor reizigers en treinverkeer.  

Een storing van deze omvang, zet de dienstregeling flink op zijn kop. Dat een storing technisch opgelost is en de infrastructuur klaar voor gebruik, wil nog niet zeggen dat ook de hinder voor reizigers voorbij is. Personeel en treinen staan niet op de goede plek en moeten weer naar de juiste plek gebracht worden. Tot na negenen heeft een ondersteunende busdienst gereden om reizigers toch op hun station van bestemming te laten komen.

De bereikbaarheid van Schiphol heeft gezien de strategische functie van de luchthaven onze volle aandacht. We zijn ons ervan bewust dat de gebeurtenissen van vanochtend tot grote overlast hebben geleid voor de reizigers. Wij willen storingen zoveel als mogelijk voorkomen en snel oplossen, zodat de treinen weer kunnen rijden en reizigers van een naar de luchthaven vervoerd kunnen worden. De bijsturingsdienst van treinen en personeel van de vervoerder en de ProRail verkeersleiding hebben intensief samengewerkt om de treindienst en reisinformatie weer te normaliseren, wat inmiddels het geval is. De sporen zijn vrijgegeven en daarmee is rond 10u vanmorgen het treinverkeer tussen Hoofddorp en Schiphol weer mogelijk gemaakt. Samen met de aannemer en leverancier zijn we nog bezig om de precieze oorzaak van de storing te achterhalen.


.

30 juli 2015

VERBOUWING UTRECHT LOOPT UIT DE HAND

Voor Beter OV is zeer bezorgd over de berichten in het FD dat de verbouwing van het station van Utrecht een jaar vertraging op zal lopen en veel duurder zal worden.

Het gaat om een hoop geld, dat -zo vreest Voor Beter OV-  linksom of rechtsom zal worden onttrokken aan andere OV-voorzieningen. Daarnaast is het vervelend dat passagiers een jaar extra hinder ondervinden. Maar vooral is en blijft Voor Beter OV slecht te spreken over het verwijderen van grote aantallen wissels: het spoor wordt daardoor erg inflexibel, hetgeen de reiziger reeds nu keer op keer moet ondervinden bij storingen.

Aan ProRail is om opheldering gevraagd. Die ophedering is hier.

Binnenkort gaat Voor Beter OV nader op deze zaak in.6 juli 2015

VAN BOXTEL MOET EERST PUINRUIMEN

Voor Beter OV is verheugd over de benoeming van Roger van Boxtel tot tijdelijk president-directeur van de NS.

Soms is het goed om eerst een puinruimer aan het werk te zetten, waarna de nieuwe CEO weer aan de toekomst kan bouwen. Zoals Karel Noordzij eerder orde op zaken stelde binnen de NS en André Testa dat ooit bij het GVB deed.

Een interim is (zo blijkt ook nu) snel geworven. De procedure voor een definitieve CEO duurt wel wat langer. Het is goed dat de NS zo kort mogelijk stuurloos is. Daar komt nog bij dat nu  weinigen zin hebben om definitief CEO bij de NS te worden wegens het grote afbreukrisico dat nu aan de functie kleeft. Dat ligt over een tijdje misschien anders.

De eerste taak voor Roger van Boxtel is het wegsturen van alle fraudeurs in de NS-organisatie. Het bedrijf heeft zich van een aantal mensen die een kwalijke rol hebben gespeeld bij het recente aanbestedingsschandaal nog niet ontdaan. Dat moet echt gebeuren, anders begint het opkalefateren van de NS met een valse start en zal het met de geloofwaardigheid van de NS als gesprekspartner niet goedkomen. Daar is niemand bij gebaat: de NS niet en de reiziger niet.

Een andere belangrijke taak voor Van Boxtel is het normaliseren van de verhoudingen met het Ministerie en de Tweede Kamer. Daarbij dient Van Boxtel ook zijn gezag te gebruiken om een eind te maken aan de gewoonte van de Kamer om telkens voor relatief kleine zaken een spoeddebat aan te vragen.


3 juli 2015

TECHNISCHE PROBLEMEN SPRINTERS OORZAAK UITVAL

Voor Beter OV constateert dat de uitval van complete Sprinterdiensten niet “preventief” van aard is, maar voortkomt uit een tekort aan rijvaardige treinen.

De NS schrijft op zijn website het volgende: “Door deze maatregel creëren we iets meer lucht in de dienstregeling voor het geval we, net als vandaag en gisteren, meer hitte-gerelateerde storingen zien naarmate het warmer wordt in de loop van de dag.”  Maar nadat Voor Beter OV op onderzoek uit ging omdat de resterende Sprinters niet werden verlengd, kwam aan het licht dat dat onmogelijk was wegens een te hoge defectenstand bij het Sprintermaterieel.

Als er onvoldoende treinen beschikbaar zijn om de resterende Sprinterdiensten te verlengen, staat onomstotelijk vast dat er dus ook onvoldoende treinen beschikbaar zijn om de nu opgeheven Sprinterdiensten te rijden.

De NS verkoopt dus een door technische problemen ontstaan materieeltekort als het creëren van (preventieve) lucht in de dienstregeling. Het schrappen van Sprinterdiensten vloeit dus niet voort uit het overeind houden van de treindienst, maar is een noodmaatregel; die het gevolg is van gebleken materieeltekort.


2 juli 2015

23:00 uur

GROTE DELEN NEDERLAND ZONDER TREIN

Het treinverkeer is in grote delen van Nederland stilgevallen. Vanuit Utrecht is het treinverkeer wegens een stroomstoring in veruit de meeste richtingen onmogelijk, en vanaf Amersfoort is het eveneens onmogelijk om richting Hilversum of Utrecht te reizen. Deze tegenvaller komt bovenop de waslijst van andere stremmingen en trajecten met sterk uitgedunde treindiensten. Reisadviezen worden op de storingenpagina van de NS niet meer gegeven. De reiziger wordt daarmee lelijk aan zijn lot overgelaten.

Deze prestaties tonen de volstrekte zinloosheid aan van het lukraak preventief schrappen van allerlei treinseries aan. Overigens blijkt het schrappen van deze treinseries niet “preventief”. Daarover later vanavond meer.

Voor Beter OV begrijpt dat bij extreem weer de treindienst niet altijd vlekkeloos kan verlopen. Maar vandaag is de verhouding tussen weersgesteldheid en uitval van treindiensten en infrastructuur volstrekt uit het lood geraakt. In het nadeel van de reiziger.

16:00 uur

OOK VANDAAG SCHIET UITDUNNEN TREINDIENST DOEL VOORBIJ

Voor Beter OV heeft gemengde gevoelens bij het preventief uitdunnen van de treindienst van vandaag. Op allerlei trajecten rijden minder Sprinters, en zelfs een Intercity naar Enkhuizen is geschrapt. Maar maatregelen om de rest van de treindienst goed te laten verlopen, zoals het versterken van de resterende treinen, zijn er niet.

Het valt niet te ontkennen, dat het vandaag erg warm is, dit is een bijzondere weersomstandigheid, althans, in zoverre, dat het nu niet gaat om doodnormaal weer, zoals drie centimeter sneeuw of vier graden vorst, wat ook al een smoes is om de treindienst fors uit te dunnen. Maar wat Voor Beter OV ernstig stoort, is dat vandaag de resterende treinen niet zijn versterkt. Althans, Voor Beter OV heeft hier vanmorgen naar gevraagd, en zowel ProRail als NS bleven het antwoord schuldig.

Voor Beter OV begrijpt dat bij extreme temperaturen door uitzetting of bevriezing problemen kunnen ontstaan op het spoor. Maar het preventief schrappen van complete treinseries schiet zijn doel voorbij. Niet in de laatste plaats doordat ook vandaag weer blijkt dat zich ernstige infraproblemen voordoen op uitgerekend die trajecten waar géén treinseries zijn geschrapt, zoals rond Schiphol. Blijkbaar schort er toch wat aan de voorbereiding op “moeilijke weersomstandigheden”. Het per treinserie besluiten om te schrappen komt rigide over en de materieelplanning lijkt matig van kwaliteit. Want het wél schrappen van treinen zonder de resterende treinen te verlengen, ziet Voor Beter OV als nalatigheid.


25 juni 2015

ERINGA MAAKT EXCUSES VOOR SLIP OF THE TONGUE; VOOR BETER OV STEUNT HEM

Er is beroering ontstaan over een uitspraak van ProRail-topman Pier Eringa, gisteren op het jaarlijske symposium Dag van de Rail.

Eringa bepleitte een reizigersvriendelijker aanpak van incidenten op en om het spoor, en kwam daarbij met diverse voorbeelden. Zo vindt hij dat de stremmingsduur na zelfdodingen drastisch moet worden ingekort, dat niet standaard hele treinseries moeten worden opgeheven bij infraproblemen (dit naar aanleiding van opmerkingen van Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst) en dat de drastische maatregelen rond vergeten bagage op stations wel wat minder kunnen.

De cynische opmerking van Pier Eringa, dat hij bij een zelfdoding in de middagspits denkt “verdikkie, had dat niet op een ander tijdstip gekund” is bij velen verkeerd gevallen. Inmiddels heeft Heringa excuses aangeboden voor deze slip of the tonque:
“Suïcide op het spoor is een ernstig probleem. Ernstig voor de mensen die het betreft, nabestaanden, machinisten en conducteurs.
Tegelijkertijd levert suïcide op het spoor enorme hinder op voor het treinverkeer. Zo’n 200 x per jaar komt het voor en dan is er uren lang geen treinverkeer mogelijk in beide richtingen op een traject. Ik wilde niemand kwetsen. Ik gaf meerdere voorbeelden van storingen op het spoor om de discussie aan te zwengelen om als sector nog meer te doen om storingen te voorkomen en sneller op te lossen wanneer deze zich voordoen.”


Voor Beter OV is ervan overtuigd, dat Eringa niemand heeft willen kwetsen, en het leed rond zelfdodingen ook niet heeft willen bagatelliseren.

Daarnaast is Voor Beter OV het van harte eens met de boodschap die Eringa heeft verkondigd. Kort samengevat: de doorgeschoten veiligheidscultuur maakt de trein onaantrekkelijk en de trein is nog steeds veel en veel veiliger dan de auto of de fiets.

Voor Beter OV vindt dat onnodig langdurige stremmingen de treinreiziger de trein uit, en de veel gevaarlijker auto in jagen. Daarom steunt Voor Beter OV het streven van Eringa, om de uit de hand gelopen veiligheidspaniek een halt toe te roepen.


16 juni 2015

AFNAME ROODLICHTPASSAGES IS GOED NIEUWS

Voor Beter OV is blij met de forse afname van het aantal roodseinpassages op het Nederlandse spoor. In 2014 werd 112 keer door rood gereden, en dat is het laagste aantal in tientallen jaren.

In de periode 2010-2014 reden treinen van NS-Internationaal per miljoen treinkilometer 0,30 keer door rood, maar dit beeld wordt enigszins vertekend door het bijzondere automatische beveiligingssysteem ERTMS op de HSL. NS-Reizigers scoorde 0,52 keer door rood per miljoen treinkilometers. Arriva scoorde het slechtst. Deze vervoerder reed 0,74 keer voorbij een rood sein per miljoen treinkilometers.

Deze cijfers onderstrepen dat het vervoer per spoor zeer veilig is, zeker in vergelijking met andere transportmiddelen zoals de auto of de fiets.


12 juni 2015

REIZIGER NIET BETER AF MET NEP-FYRA, GESCHERM MET INSTEMMING REIZIGERSORGANISATIES ONJUIST

De afgelopen week hebben diverse betrokkenen bij het Fyra-Fiasco, in het bijzonder voormalig NS-directielid Merel van Vroonhoven en huidig Staatssevretaris Wilma Mansveld,  tijdens hun openbare verhoren voor de Parlementaire enquêtecommissie durven beweren dat de reiziger met de huidige deal tussen NS, Minister van Financiën en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu “beter af” zijn.

Wat er nu aan treinen rijdt is natuurlijk snel beter dan een Fyra die niet rijdt, maar met een Beneluxtrein die 3,5 uur doet over Amsterdam-Brussel is de reiziger niet beter af dan vóór de Fyra. En reizigers die echt met een flitstrein over de HSL willen razen, zijn overgeleverd aan de peperdure Thalys. Binnenlandse reiziger worden in oude opgelapte wagens met lage snelheid over de HSL tussen Amsterdam en Breda vervoerd.

Het stoort Voor Beter OV dat betrokkenen ook schermen met het feit dat, kort samengevat,  “reizigersorganisaties tevreden zijn met de deal”. Daarbij wordt vakkundig verzwegen dat Voor Beter OV zich herhaaldelijk negatief heeft uitgelaten over het eindbod. Voor Beter OV zal daarover gevoerde correspondentie onder de aandacht van de enquêtecommissie brengen.


PRORAIL GEEFT ANTWOORD OP VRAGEN OVER DIEPTEPUNTEN

ProRail laat ons het volgende weten.

"Versperringsmaatregelen geven handvatten om in geval van een verstoring een standaard maatregel op de plank te hebben liggen. Dat betekent dat ernaar wordt gestreefd om de afhandeling zo goed mogelijk in lijn met de maatregel uit te voeren. Hierbij geldt dat de situatie ter plaatse de uiteindelijke richting geeft. Niet iedere maatregel kan één op één worden uitgevoerd. Dit komt onder andere door dat ten tijde van de verstoring er minder materieel, personeel of infra beschikbaar kan zijn.

"Het gaat er wat ons betreft om dat wij voorspelbaar zijn en de reiziger goede informatie geven. In de be- en bijsturing van de toekomst worden standaard maatregelen nog beter vormgegeven en ook rekening gehouden met personeel en materieel. Zodat de uitvoering stabieler wordt.

"Er is woensdag inderdaad een standaard versperringsmaatregel gebruikt met als groot voordeel dat dan alle disciplines die hier mee moeten werken goed op de hoogte zijn wat er met de treindienst gaat gebeuren, waaronder de reisinformatie die dit immers moet verwerken en  op de desbetreffende stations moet omroepen. De overwegstoring heeft daarom geleid tot het opheffen van de serie 3500 ( van Schiphol tot Den Bosch) omdat deze serie door het defect niet paste op het enkelsporig baanvak van Geldermalsen tot Meteren Betuweroute aansluiting zuid. Omdat er voor deze serie op station Utrecht geen perron vrij is om te kunnen keren wordt de serie tot Schiphol opgeheven. Wat resteert is een half uurdienst tussen Utrecht en Schiphol(serie 3100). Om het mogelijk te maken dat de serie 800 blijft rijden over het hele traject is het dan op station Den Bosch niet mogelijk om, naast het keren van de serie 3500, ook nog de serie 13600 te Den Bosch te keren. Daarom wordt ervoor gekozen om de 13600 te keren in Tilburg (de serie 16000 gaat te Den Bosch over op de serie 13600 v.v.)."


Voor Beter OV zal met ProRail in overleg treden over de toegepaste standaardmaatregelen. Voor de reizigers pakken deze nu te slecht uit. Uitgangspunt moet zijn, dat bij een verstoring in principe nooit voorbij knooppuntstations de dienstregeling mag worden ingekrompen.


10 juni 2015

WASLIJST TREINSTORINGEN KENT DIEPTEPUNTEN

Zo’n beetje het hele land wordt vandaag geteisterd door sein-, overweg- en andere storingen, alsmede door defecte treinen. De waslijst is zo lang, dat het niet zinvol is om deze hier integraal op te nemen.

Twee dieptepunten stippen we hier even aan.

“Tussen Utrecht C. en Schiphol rijden geen Intercity's door een verstoring elders.” Dit is onaanvaardbaar. Tussen Utrecht en Schiphol zijn geen infrastoringen, dus de treinen zouden hier gewoon moeten kunnen rijden.

“Tussen 's-Hertogenbosch en Geldermalsen/Tilburg rijden geen Sprinters door een overwegstoring.” De gestoorde overweg ligt óf tussen Den Bosch en Geldermalsen, óf tussen Den Bosch en Tilburg. Op een van de twee trajecten rijden de Sprinters ten onrechte niet.

Voor Beter OV heeft ProRail om opheldering gevraagd over deze twee dieptepunten, alsmede om achtergrondinformatie over de verdere waslijst van stremmingen of beperkte treindiensten.


9 juni 2015

EENS MET UITSTEL KEUZE NIEUWE TREINMAATSCHAPPIJ OVERIJSSEL

Voor Beter OV vindt het verstandig dat de Provincie Overijssel de keuze voor een  vervoerder voor de aanbestede spoorlijnen Zwolle - Kampen en Zwolle - Enschede heeft uitgesteld. Op dit moment leven er bij Provinciale Staten twijfels over de integriteit van de NS, die een van de inschrijvers voor de concessie was.

De Overijsselse VVD noemde integriteit net zo’n belangrijke factor als de prijs en de kwaliteit die de nieuwe vervoerder kan leveren. Voor Beter OV onderschrijft die opvatting.

8 juni 2015

ARRIVA NEEMT IMPLEMENTATIE OV LIMBURG TER HAND

Voor Beter OV heeft als eerste indruk dat de vandaag door Arriva gepresenteerde plannen voor het OV in Limburg er op papier goed uitzien. Maar de detailuitwerking maakt duidelijk of die indruk terecht is. Wij hopen dat Arriva het allemaal waar kan maken, inclusief de beoogde samenwerking met NMBS en DB. Vooral de samenwerking met de Belgen zou nog wel eens een uitdaging kunnen worden.

We hopen dat dit het einde is van de soap rond de aanbesteding, en dat er niet nog een rechtszaak volgt van Veolia. Arriva heeft tenslotte een bod uit kunnen brengen zonder enige informatie over het OV ter plaatse, terwijl Veolia al jarenlang daar rondrijdt en daardoor juist een informatievoorsprong heeft.

We wensen Arriva en de provincie veel succes met de implementatie en zullen de gang van zaken nauwlettend blijven volgen.


5 juni 2015

VERTREK TIMO HUGES BIJ NS WAS ONONTKOOMBAAR

“Een groot persoonlijk drama voor een man die het beste voor had met de NS. En misschien ook wel met de reiziger.” Dat zegt Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst over het vertrek van Timo Huges.

“Heel jammer dat Huges zo heeft geblunderd met een e-mail vol informatie die hij van Veolia kreeg, en doorspeelde aan NS-dochter Qbuzz/Abellio. Als hij over deze vergissing eerder open kaart had gespeeld, was zijn positie mogelijk nog te redden geweest, maar nu is dat een verloren zaak.”

Voor Beter OV dringt aan op de snelle komst van een nieuwe president-directeur, die op stevige wijze orde op zaken zal stellen bij het moreel gemankeerde spoorbedrijf.

DE NS VERKLAART HET VOLGENDE

Huges per direct uit functie bij NS

Nieuwe feiten in het onderzoek naar de onregelmatigheden bij Qbuzz werpen een ander licht op eerdere verklaringen van CEO Huges over de contacten die hij tijdens het onderzoek heeft gehad met bestuurders van Qbuzz. Eerder heeft de heer Huges hierover tegen de onderzoekers andere verklaringen afgelegd. Deze onjuiste en onvolledige verklaringen zijn voor de Raad van Commissarissen (RvC) aanleiding om het vertrouwen in de heer Huges op te zeggen, waarmee de staat als aandeelhouder heeft ingestemd. Vervolgens heeft de heer Huges hieruit zijn consequenties getrokken en heeft zijn ontslag aangeboden. Aan de heer Huges wordt geen vertrekvergoeding meegegeven. CFO Robbe neemt tijdelijk waar als CEO van NS.

Eind april maakte NS een tussenrapport openbaar naar aanleiding van een onderzoek door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Hieruit bleek dat bij Qbuzz tijdens de bieding voor de OV-concessie in Limburg een oud-medewerker van Veolia via een schijnconstructie in dienst was genomen. Deze medewerker heeft tevens bedrijfsvertrouwelijke informatie van Veolia gedeeld. Tegen de betrokken bestuurders van Qbuzz zijn direct disciplinaire maatregelen getroffen.

Enkele op non-actief gestelde bestuurders beweerden dat de CEO van NS op de hoogte was van de onregelmatigheden. Ook verklaarden zij instructies ontvangen te hebben om niet volledig mee te werken aan het onderzoek. Uit informatie die naderhand beschikbaar is gekomen is gerede twijfel ontstaan of de verklaringen van de heer Huges hierover juist en volledig zijn. De RvC heeft daarop het vertrouwen in de heer Huges opgezegd en de staat als aandeelhouder heeft hiermee ingestemd. De heer Huges heeft hieruit zijn consequentie getrokken en zijn ontslag aangeboden. Aan de heer Huges wordt geen vertrekvergoeding meegegeven.

Tevens is op vergelijkbare gronden voortvloeiend uit het lopende onderzoek de heer Hoogesteger, de CEO van Abellio Holding, op non-actief gesteld en uit zijn functie ontheven zonder dat sprake zal zijn van enige vergoeding. De heer Robbe neemt ook tijdelijk waar als CEO van Abellio Holding.

In de brief van 28 april 2015 aan de Minister van Financiën over dit onderzoek heeft de RvC aangegeven dat naar de aard der zaak niet viel uit te sluiten dat nadere inzichten aan het licht zouden komen; van oordeel te zijn dat de door het toenmalige onderzoek ontsloten feiten de toen getroffen maatregelen rechtvaardig en noodzakelijk maakten; en ingeval van nieuwe inzichten te zullen bezien of nadere maatregelen aan de orde zijn. Dat blijft gelden, ook nu. De nader uit het onderzoek beschikbaar gekomen feiten doen niet af aan de juistheid van de in april getroffen maatregelen. Zij rechtvaardigen wel de nadere, drastische ingrepen van vandaag.

Bovendien geven zij aanleiding tot verder onderzoek. Dat onderzoek wordt voortgezet totdat van deze affaire de onderste steen boven is.
Parallel wordt het in april ingezette, omvattende actieprogram voor effectiviteit van interne procedures, risicobeheersing, compliance en interne controle binnen NS groepsbreed en met kracht doorgezet, inclusief de benoeming van een bestuurder op groepsniveau verantwoordelijk voor governance, risicobeheersing en compliance. Deze aanpak wordt volgehouden totdat er de vaste overtuiging bestaat dat NS de lessen ten volle heeft geleerd en de zaak op orde is.


POSITIE HUGES ONHOUDBAAR GEWORDEN

Voor Beter OV constateert met grote spijt dat de positie van NS-topman Timo Huges onhoudbaar is geworden. Nu duidelijk is geworden dat Huges zélf informatie van zijn concurrent Veolia heeft doorgestuurd naar NS-dochter Qbuzz/Abellio, valt ook de bodem weg onder de eerdere steunbetuiging van Voor Beter OV aan Huges.

Voor Beter OV gaat niet over het benoemingen- en ontslagbeleid voor de NS-top. Wat dat betreft is de Raad van Commissarissen van de NS aan zet. Maar wat ons betreft spreekt de Raad van Commissarissen zich over de zaak uit (kiezen of delen: doorgaan of stoppen met Huges), nog vóór de voorzitter van de Raad van Commissarissen en Timo Huges vanmiddag bij minister Dijsselbloem op het matje moeten komen. Huges doet het "inhoudelijk" goed, maar door dit fraudedossier heeft hij een acuut geloofwaardigheidsprobleem:

- Dat je per vergissing een mailtje doorstuurt, kan gebeuren
- Maar dat meld je dan in elk geval zodra je het hebt gemerkt. Ook als je zelf van mening bent dat de mail inhoudelijk vrij onschuldig was. Dat is een kwestie van professionaliteit.
- Nu komt het pas aan het licht door het ACM-onderzoek en NS heeft dat onderzoek nota bene maandenlang geprobeerd onder de pet te houden.
- Als het werkelijk een vergissing van Huges was geweest en hij daar werkelijk pas door het ACM-onderzoek achter zou zijn gekomen, had NS direct, begin maart, openheid van zaken moeten geven. Nu is te laat en niet meer geloofwaardig.
 
Voor Beter OV betreurt het zeer, als de NS door een vertrek van Huges de komende tijd min of meer stuurloos zal zijn. Dat komt het werk om de reiziger op 1, 2 en 3 te zetten niet ten goede.


3 juni 2015

RAAD VAN COMMISSARISSEN NS IS AAN ZET

Nadat Voor Beter OV vanmorgen nog het vertrouwen in NS-topman Timo Huges uitsprak, is nieuwe informatie naar boven gekomen. De ACM constateert betrokkenheid van de NS-top bij het doorspelen van geheime informatie van Veolia via de NS aan Qbuzz/Abellio.

Naar het oordeel van Voor Beter OV dient de Raad van Commissarissen nu orde op zaken te stellen, waarbij geen enkele maatregel jegens wie dan ook op voorhand mag worden uitgesloten.

Naschrift: Wij beseffen dat het een wat vreemde indruk maakt: één dag, twee standpunten. Dat behoeft dus enige uitleg. Toen wij het vanmorgenvroeg opnamen voor Huges, wisten wij nog niet dat er nog een lijk in de kast lag. Toen later vandaag dat lijk uit de kast viel, konden we daar niet aan voorbij gaan, en moesten wij het beeld wel bijstellen.


AANBESTEDINGSFRAUDE NS IN LIMBURG NÓG ERGER

Voor Beter OV is geschokt, nu duidelijk is geworden dat de Limburgse aanbestedingsfraude nog veel ernstiger blijkt te zijn, dan tot nu toe bekend was.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) schrijft: “Bovendien speelde NS concurrentiegevoelige informatie van Veolia over het gebruik van diensten en het tijdelijk gebruik van treinen door aan haar dochteronderneming Abellio, die ook aan de aanbesteding meedeed. Met die informatie kon Abellio een oneerlijke voorsprong krijgen op de andere deelnemers aan de aanbesteding.” De NS heeft door middel van (dreigen met) rechtszaken getracht, te verhinderen dat de ACM dit zou openbaren.

Dus vertrouwelijke informatie die Veolia moest delen met de NS om informatie te verkrijgen over door NS in rekening te brengen prijzen, werd door de NS doorgespeeld aan dochteronderneming Qbuzz/Abellio. Daarbij heeft de NS dubbelspel gespeeld (enerzijds leverancier van diensten en voorzieningen in het kader van de spoorwegwet, anderzijds belanghebbende omdat een dochtermaatschappij mee ging bieden op een concessie). Dit is nog vele malen ernstiger dan de fraude die door twee Qbuzz-directeuren was georganiseerd (waarbij een medewerker van Veolia werd omgekocht met de belofte van een mooie baan in ruil voor bedrijfsgeheime informatie).

Ok zeer kwalijk is het, dat de NS Veolia geen redelijk aanbod heeft gedaan voor diensten zoals kaartautomaten en servicebalies. Daardoor is het speelveld niet gelijk.

D66 vindt dat de NS en al zijn dochterondernemingen zich voorlopig dienen terug te trekken van de aanbestedingsmarkt in het Nederlandse OV, omdat de NS eerst orde op zaken moet stellen. Voor Beter OV deelt die opvatting. Het definitief uitsluiten van de NS gaat te ver: er zijn immers al relatief weinig spelers op de Nederlandse spoormarkt. Maar eerst dient er  een herstructurering van de ordening op het Nederlandse spoor te worden gerealiseerd, om dit soort wangedrag van de NS onmogelijk te maken. Te denken valt aan overheveling van mededingingtechnisch  gevoelige diensten en voorzieningen van NS naar de onafhankelijke infrabeheerder ProRail.

Er mag niet uit het oog worden verloren dat de aanbesteding van regionale spoorlijnen de reiziger veel goeds hebben gebracht.


OPZEGGEN VERTROUWEN FNV IN HUGES IS KETELMUZIEK

Voor Beter OV heeft nog steeds het volste vertrouwen in NS-topman Timo Huges. Hij heeft met betrekking tot de ontdekte aanbestedingsfraude bij dochtermaatschappij Qbuzz/Abellio adequaat opgetreden: tegen de verantwoordelijken zijn per direct passende maatregelen genomen, hij heeft het boetekleed aangetrokken en de gevolgen geaccepteerd. Dat na de fraude deze NS-dochter geen vertrouwen meer genoot van de Provincie Limburg was onontkoombaar, maar geen reden om het vertrouwen in topman Huges op te zeggen. Dat de FNV dat nu wel doet, beschouwt Voor Beter OV als ketelmuziek.

Immers, op dit moment zijn ook de CAO-onderhandelingen bij de NS gaande. Daarbij zet de FNV alles op alles om de goudgerande arbeidsvoorwaarden van het personeel veilig te stellen. Het afbranden van de topman van de NS past blijkbaar in de strategie van de FNV.

Voor Beter OV roept Timo Huges op, de orde in het bedrijf te herstellen. Niet het personeel, maar de directie dient de dienst uit te maken, waarbij niet het personeel, maar de reiziger op 1, 2 en 3 behoort te staan. Voor Beter OV spreekt hierbij nadrukkelijk zijn vertrouwen uit in de leiding van de NS.


29 mei 2015

Consultant verkocht vertrouwelijke NS-informatie aan Bombardier

• Onderzoek bevestigt eerdere vermoedens
• Geen aanwijzingen voor andere onregelmatigheden
• Geen invloed op aanbesteding SNG
NS maakt bekend dat onderzoek heeft bevestigd dat een externe consultant medio 2012 vertrouwelijke informatie heeft verstrekt aan een medewerker van Bombardier. Ook is vastgesteld dat deze consultant hiervoor 7000 euro heeft ontvangen.
NS hanteert strakke normen voor integriteit. De geconstateerde praktijken zijn voor NS onacceptabel en in flagrante strijd met haar principes.
Uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de consultant andere betalingen heeft ontvangen van Bombardier of van andere NS-leveranciers. Tevens is niet gebleken dat de consultant zich anderszins niet integer heeft gedragen gedurende de tijd dat hij bij NS betrokken was. Dit geldt ook voor de periode dat de consultant, als NS-medewerker en later als extern consultant, betrokken was bij de aankoop van de V250 trein van AnsaldoBreda. De resultaten van het NS-onderzoek hebben geen consequenties voor afgeronde of lopende materieelverwervingsprojecten.
De consultant was in 2012 ten tijde van de geconstateerde onregelmatigheden via zijn adviesbureau als leverancier verbonden aan enkele NS-onderdelen. Het verstrekken van de vertrouwelijke informatie vond plaats ten tijde van de aanbesteding van de Sprinter Nieuwe Generatie (SNG) door NS. Op basis van de bevindingen in het onderzoek concludeert NS dat deze niet van invloed zijn geweest op de aanbesteding. Bombardier heeft niet meegedaan aan deze aanbesteding.
NS heeft het advocatenkantoor Houthoff Buruma opdracht gegeven tot een onderzoek, nadat er in februari van dit jaar aanwijzingen van onregelmatigheden binnen kwamen. Het onderzoek van Houthoff Buruma is nu afgerond.
Onderzoek Bombardier Ook Bombardier laat een onderzoek naar de zaak uitvoeren. Bombardier bevestigt dat de consultant de betreffende informatie tegen betaling heeft verschaft aan een werknemer van Bombardier. Ook dat onderzoek bevestigt dat deze informatie niet van invloed is geweest het besluit van Bombardier niet deel te nemen aan de aanbesteding SNG.
Bombardier geeft aan dat sprake is van schending van interne procedures en regels. Het neemt de kwestie hoog op en heeft laten weten het onderzoek binnenkort af te ronden en dan gepaste maatregelen te zullen nemen.
Maatregelen In februari werden de contracten met de consultant direct opgeschort. Inmiddels zijn deze ontbonden.


28 april 2015

GROTE SEINSTORING TREFT AMSTERDAM EN OMSTREKEN

10:00 uur

Door een seinstoring hebben passagiers tussen Amsterdam en Almere/Lelystad, Amersfoort en Utrecht sinds 9:30 uur met aanzienlijke vertragingen te kampen. Veel treinen vallen uit. Volgens prognoses zal de storing enkele uren gaan duren.

Na een goed verlopen Koningsdag, gaat het vandaag dus weer lelijk mis met de beschikbaarheid van het spoorwegnet. Het is overduidelijk dat extra storingsploegen niet alleen rond Schipholwerkzaamheden en op Koningsdag van belang zijn. Ze zijn dagelijks onmisbaar.

11:30 uur

De seinstoring tussen Amsterdam en Almere/Lelystad en Amersfoort is verholpen. Tussen Amsterdam en Utrecht, echter, rijden nog steeds nauwelijks treinen. In plaats van gebruik te maken van de stoptrein naar Breukelen en verder, dienen reizigers vanuit Amsterdam eerst per metro naar Bijlmer/ArenA rijden, daar overstappen op een NS-bus en vervolgens vanaf Breukelen na alweer een overstap hun reis per trein vervolgen. Retourreis: idem dito.16 april 2015

PRORAIL-TOPMAN ERINGA PAKT SPOORINFRA VOORTVAREND AAN

Voor Beter OV is blij met de maatregelen die ProRail-directeur Pier Eringa heeft genomen om de bereikbaarheid van Schiphol beter te garanderen. Eringa kwam tot een pakket van maatregelen, mede nadat Voor Beter OV hem afgelopen maandag een brandbrief stuurde.

Storingsploegen worden dichter bij het spoor gestationeerd zodat sneller kan worden ingegrepen bij storingen. Ook wordt het aantal inspecteurs uitgebreid; deze mensen controleren de technische staat van het spoor en toebehoren, en houden in de gaten of aannemers hun werkzaamheden wel goed uitvoeren.

Eringa stelt ook dat er extra sporen worden aangelegd om calamiteiten het hoofd te beden. Voor Beter OV benadrukt dat er ook voldoende wissels aanwezig moeten zijn om bij technische problemen “om de storing heen te kunnen rijden”.

Voorzitter Rikus Spithorst van Voor Beter OV: “Een eerste gesprek is uiterst constructief verlopen en het is goed om te zien dat Pier Eringa de problemen op het spoor erkent en voortvarend aan oplossingen werkt. Betrouwbaarheid is een eerste vereiste voor een grotere rol van het OV in onze mobiliteit.”

Meer uitleg van ProRail leest u hier.


13 april 2014

al de gehele dag amper treinen

SPOORWERKZAAMHEDEN SCHIPHOL MISLUKT

13:45 uur

De situatie rondom Schiphol is verslechterd. Tussen Schiphol en Amsterdam Zuid rijden nu in het geheel geen treinen meer. Dus in plaats van dat de situatie verbetert, wordt het er alleen maar slechter op.

Voor Beter OV stelt nu zowel de kwaliteit van  de aannemer als de kwaliteit van het opdrachtgeverschap van ProRail ter discussie. Gedupeerde reizigers dienen door de NS (want daar zijn zij klant) ruimhartig schadeloos te worden gesteld. Op wiens bordje de rekening uiteindelijk terecht komt, is van later zorg.


11:30 uur


Er rijdt een provisorische treindienst op enkelspoor tussen Schiphol en Zuid (en verder) en Lelylaan (en verder). Voor Beter OV ziet dat de verkeersleiders van ProRail alles op alles zetten om Schiphol enigszins bereikbaar te houden. Niettemin lopen reizigers forse vertragingen op.

10:00 uur


Inmiddels is het volgende bekend:

De aannemer heeft het werk afgeleverd met drie sectiestoringen. Er wordt hard gewerkt om dit te herstellen.

Verder zijn vanmorgen twee ladders aangereden door een passerende reizigerstrein! Er waren geen persoonlijke ongelukken, maar hoe dit kon gebeuren wordt nog onderzocht.


Voor Beter OV noemt deze gebeurtenissen zeer zorgelijk.


09:00 uur

Van ProRail is nog geen informatie ontvangen over de oorzaak van het uitgelopen werk en over de herstelprognose.

Voor Beter OV vindt dat het OV van groot belang is voor het op duurzame wijze in beweging houden van onze mobliteit en daarmee van onze economie. Als we kijken naar Schiphol (donderdag uren onbereikbaar door storing, vrijdag idem, dit weekend niet of nauwelijks bereikbaar wegens werkzaamheden, vandaag nauwelijks bereikbaar wegens mislukken van die werkzaamheden), dan moeten we constateren dat het spoor de door ons gepropageerde functie in het geheel niet waar maakt.

08:30 uur

Voor Beter OV vindt het onaanvaardbaar dat de werkzaamheden bij Schiphol dit weekend ernstig zijn misgegaan. Door het niet goed gaan van de werkzaamheden rijden er ook in de maandagochtendspits veel minder treinen naar de luchthaven. Op dit moment is nog onbekend, tot hoe laat er nauwelijks treinen kunnen rijden.

Schiphol dient, als een van de motoren van onze economie, goed bereikbaar te zijn. Dat geldt zowel voor vliegtuigpassagiers als voor medewerkers van de luchtvaartsector en andere op en om Schiphol gevestigde bedrijven.

De narigheid rond Schiphol doet erg denken aan de ernstige reizigershinder toen bij Weesp het vervangen van een spoorviaduct over de A 1was misgegaan, waardoor dagenlang geen treinen konden rijden.

Voor Beter OV vraagt aan ProRail om opheldering.


25 maart 2015

TREINVERKEER DEVENTER - APELDOORN MORGEN TOCH NIET HERVAT

17:00 uur

De belofte van ProRail dat het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer morgenochtend wordt hervat, is door de NS via Twitter inmiddels tegengesproken. De NS heeft de prognose bijgesteld naar morgen rond het middaguur. Aan NS en ProRail wordt opheldering gevraagd.

Het feit dat het herstel morgen de vijfde dag ingaat is volstrekt onaanvaardbaar.

16:00 uur

ProRail heeft desgevraagd aan Voor Beter OV laten weten dat naar verwachting het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn morgenochtend aan het begin van de dienstregeling wordt hervat.

Daarmee morgen komt een einde aan vier dagen lang ernstige reizigershinder, nadat een overwegbotsing tot een ravage op het spoor leidde. Voor Beter OV ziet bij een evaluatie van de gebeurtenissen sinds zondagochtend (overwegbotsing, grote schade, lange hersteltijd) graag ook een antwoord op de vragen hoe een botsing met een auto tot zo veel schade aan treinbaan, bedrading en bovenleiding kon leiden, hoe dit kan worden tegengegaan en of herstel van dit soort schades niet sneller kan.


22 maart 2015

HERSTELTIJD SCHADE NA ONGELUK TEUGE TE LANG?

Vanmorgen is er een heel naar ongeluk gebeurd op een bewaakte overweg tussen Apeldoorn en Deventer. Een automobilist kwam daarbij om het leven, zijn auto werd over honderden meters meegesleurd, een trein ontspoorde en rails en bovenleiding raakten ernstig beschadigd. Gezien het betreurenswaardige overlijden van de automobilist past een bescheiden toonzetting in de communicatie, dat geldt dus ook voor ons.

Voor Beter OV is van mening dat schade aan het spoor na een incident in het algemeen binnen een dag (of binnen pakweg 20 uur) dient te zijn hersteld. Dat er vandaag geen treinen rijden tussen Apeldoorn en Deventer, is niet verwonderlijk. Maar de opeenvolgende prognoses die door ProRail worden afgegeven (herstel dinsdagochtend, herstel woensdagochtend) baren ons zorgen, zelfs met inachtneming van het feit dat de schade aan met name bovenleidingportalen aanzienlijk is. De hersteltijd lijkt ons erg lang, en de hinder voor reizigers is zeer groot. Of de schade aan rails, stroomkabels en bovenleiding dusdanig ernstig was dat herstel vele dagen moet duren, kunnen wij op dit moment niet goed beoordelen. Een evaluatie achten wij zeer wenselijk.

Het hoofd ongevallenbestrijding van ProRail zou inmiddels bekend hebben gemaakt, dat het herstel pas donderdagochtend gereed zou zijn, maar andere bronnen binnen ProRail konden die nieuwe prognose tegenover Voor Beter OV niet bevestigen.

Aan NS heeft Voor Beter OV gevraagd, welke maatregelen er zijn genomen met betrekking tot het vervangend vervoer. Zijn er genoeg bussen? Zijn de treinen op de omreisroutes versterkt? Voor Beter OV is  nog in afwachting van de antwoorden van de NS.


18 maart 2015

OOK VANDAAG WISSELPROBLEMEN PRORAIL

Tussen Rotterdam en Dordrecht rijden vandaag de hele dag minder treinen als gevolg van een wisselstoring. Voor Beter OV vindt het opmerkelijk, dat meteen na de ontdekking van de storing, rond 7 uur vanmorgen, NS en ProRail al weten dat de storing de gehele dag zal duren.

Ook de reisinformatie op ns.nl blijkt niet te kloppen. De treinserie tussen Rotterdam en Dordrecht, die bijvoorbeeld in Dordrecht zou moeten aankomen om 10:11 uur, rijdt volgens de planner niet tussen Rotterdam en Dordrecht. Diezelfde trein vertrekt uit Amsterdam: volgens de reisplanner rijdt de trein dan (als je als beginstation Amsterdam aangeeft) opeens wél naar Dordrecht. Juist bij storingen wordt de reisplanner extra vaak geraadpleegd; dus ook dan dient deze betrouwbaar te zijn.

Voor Beter OV wacht nog steeds op antwoorden op de vragen die gisteren over de wisselproblemen werden gesteld.


17 maart 2015

NS EN PRORAIL VERSTOREN SAMEN TREINDIENST SPITSREIZIGERS

22:00 uur

De hele dag is beloofd dat vanaf 21 uur de treinen tussen Utrecht en Den Haag volgens de normale (avond)dienstregeling zouden rijden. Helaas, ook deze belofte blijkt -net als veel andere prognoses- boterzacht. Er rijden tot het einde van de dienst minder treinen.

17:30 uur

Van ProRail ontving Voor Beter OV nog geen opheldering over het grote aantal gescheurde puntstukken in wissels in de driehoek Utrecht - Rotterdam - Den Haag - Utrecht.

Wel werd ook de middagspits voor vele duizenden treinreizigers in de war geschopt. Dit keer was Brabant het toneel. Door een defect aan het spoor rijden er sinds de middagspits geen treinen tussen Tilburg en Breda. Het is omreizen geblazen via Rotterdam en Utrecht. De mogelijkheid om met Arriva tussen Dordrecht en Geldermalsen te reizen, wordt op ns.nl niet genoemd.

Kortom: ook vandaag zijn voor heel veel reizigers op diverse plaatsen in ons land de ochtend- of de avondspits in de soep gelopen.

09:00 uur

In de vervoertechnisch beruchte Bermuda-driehoek Utrecht - Rotterdam en Utrecht - Den Haag hebben de NS en ProRail de taken vanmorgen eerlijk verdeeld. Een kapotte NS-trein hinderde gedurende de ochtendspits in hoge mate het treinverkeer tussen Rotterdam en Gouda (en voor reizigers verder van en naar naar Utrecht). Defecte wissels van ProRail betekenen dat er de hele dag minder treinen rijden tussen Den Haag en Utrecht. De passagiers zullen zich in de resterende treinen moeten proppen, met vertraging en discomfort tot gevolg.

Op het traject Den Haag - Woerden zijn maar liefst twee wissels niet of beperkt bruikbaar wegens gescheurde puntstukken. Dit probleem lijkt steeds vaker voor te komen, en is ernstig omdat het vervangen van een kapot puntstuk veel tijd kost. Voor Beter OV zal bij ProRail opheldering vragen over deze puntstukkenziekte.


16 maart 2015

REIZIGERS DUPE ERNSTIG MATERIEELTEKORT NS

Treinpassagiers hebben veel last van het materieeltekort waarmee de NS te kampen heeft. Ook vandaag reden in de ochtend- en middagspits wegens gebrek aan rijvaardig materieel minder treinen op de Hoekse Lijn. Dat is een slechte zaak omdat juist in de spitsuren de rol van het OV belangrijk is bij het in beweging houden van de mobiliteit van ons land. Dat de Hoekse lijn extra vaak wordt getroffen door materieelgebrek is opvallend: deze spoorlijn wordt binnenkort overgedragen aan de RET. Het vasthouden van klanten (door het laten rijden van voldoende treinen) is voor de NS blijkbaar voor een spoorlijn die binnenkort wordt overgedragen van ondergeschikt belang.

Niet alleen reizigers op regionale lijnen zijn de dupe van het materieeltekort van de NS. Eind vorige week werden op de Intercity-verbinding Den Helder - Amsterdam - Utrecht - Arnhem - Nijmegen ritten gereden met stoptreinmaterieel, waarin zelfs geen behoorlijke eersteklas-afdeling was. Slechts de klasse-aanduiding ‘2’ was overgeplakt met een 1.


12 maart 2015

NS VERDOEZELT TREINBRAND


Op de website ns.nl en op Teletekst meldt de NS dat er geen treinverkeer is tussen Amsterdam en Breukelen “door inzet van de brandweer”. Dan denk je dus aan een bermbrand, een smeulende hooiberg of andere externe narigheid.

Maar wat is er aan de hand? Er is brand uitgebroken in een trein van de NS. Dus in plaats van dat de NS moet zeggen dat er een stremming is wegens “inzet van de brandweer”, dient de NS te melden dat de stremming wordt veroorzaakt door een brand in een trein.

De kwalijke wijze waarop de NS in de communicatie het noemen van halve waarheden om zijn eigen straatje schoon te vegen tot een kunst heeft gemaakt, getuigt op zijn zachtst gezegd van diepe minachting van de klant. Deze wordt keer op keer ene rad voor ogen gedraaid.

Daarom start Voor Beter OV maandag de OV-imagometer. Als aftrap zal een aantal recente publicitaire missers aan de orde worden gesteld.

9 maart 2015

BELEID VERBETERDE ATB MOET BETER

Opnieuw is gebleken dat het beleid om geen ATB-VV te installeren op seinen waarvan wordt verondersteld dat zij “een laag risico kennen”, niet deugt. De treinbotsing bij Tilburg, waarbij vrijdag passagiers, personeel en omwonenden door het oog van de naald zijn gekropen, maakt dat pijnlijk duidelijk.

Daar reed, volgens de eerste onderzoeken, een machinist door rood, en botste met zijn reizigerstrein op een goederentrein. Acht inzittenden raakten licht gewond en een ketelwagen lekte licht-ontvlambare vloeistof.

Bij ieder sein bestaat de mogelijkheid dat om wat voor reden dan ook, de machinist dat sein mist. Een machinist komt op jaarbasis ontelbare rode seinen tegen, dus alleen al om redenen van statistiek kan het niet anders, of het gaat een heel enkele keer fout, ondanks dat het voor machinisten een erezaak is om niet door rood te rijden.

De zogeheten Brabantroute zal de komende tijd extra druk bereden worden doordat minder goederentreinen de Betuweroute kunnen gebruiken. Ook om die reden bepleit Voor Beter OV aanleg van ATB-VV op alle seinen op het traject Rotterdam - Breda - Eindhoven - Duitse grens. Het Ministerie van IenM dient wel het hiervoor benodigde geld beschikbaar te stellen: vanuit Den Haag wordt het belang van spoorveiligheid wel benadrukt, maar zonder het zorgen voor de benodigde financiën is dit niet meer dan lippendienst.

8 maart 2015

PRORAIL FAALT OOK VANDAAG

Ook vandaag is het weer treurig gesteld met de beschikbaarheid van het spoor. Naast de waslijst van geplande buitendienststellingen wegens onderhoud en andere werkzaamheden zijn er ook onverwachte beperkingen.

Van en naar Tilburg rijden ook vandaag nauwelijks treinen. De ravage na de treinbotsing tussen een reizigerstrein en een goederentrein is nog steeds niet opgeruimd (de reizigerstrein is op het moment dat wij dit schrijven zelfs nog steeds niet weggehaald), en de noodzakelijke reparaties aan het spoor zijn nog niet verricht. Het is pure mazzel (een geluk bij een ongeluk) dat het nu weekend is, dan zijn de reizigers in de schaarse resterende treinen met een beetje proppen nog wel te vervoeren. Op een werkdag was dit ondoenlijk geweest, zeker tijdens de spits.

Ook in Noord-Holland is het mis. Tussen Uitgeest en Alkmaar moet een noodreparatie worden uitgevoerd. Daardoor kunnen tussen Alkmaar en Uitgeest geen treinen rijden. Volgens een eerste prognose zou het herstelwerk om 11:30 gereed zijn. Inmiddels is deze bijgesteld naar “onbekend”.
6 maart 2015

WE GEVEN HET OP, IN IEDER GEVAL VOORLOPIG

We zijn het zat. Na een week vol schandalig gepruts van NS en ProRail, is thans het treinverkeer in grote delen van het land als een kaartenhuis in mekaar gestort.

Treinpersoneel in Hoofddorp is na een geweldsincident (zie hieronder)  in staking gegaan en heeft sporen geblokkeerd waardoor de treindienst is uitgedund. Bij Tilburg is een reizigerstrein op een goederentrein gebotst, en is het treinverkeer in de wijde omgeving stilgelegd. Tussen Utrecht en Den Bosch is wegens spoedreparaties het treinverkeer eveneens gestaakt.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst heeft maandag een gesprek met NS-reizigersdirecteur Marjan Rintel. In dat gesprek zullen pijnlijke constateringen helaas niet kunnen worden gemeden.

5 maart 2015

OPNIEUW INFRASTORING DEN HAAG - ROTTERDAM

16:00 uur

ProRail en NS hebben de herstelprognose van de tot een halfuurdienst gehalveerde Sprinterdienst bijgesteld. Eerst zou de hersteltijd vannacht om 2 uur zijn, nu wordt een hersteltijdstip gemeld van 21 uur:  “De verstoring is naar verwachting rond 21:00 uur verholpen.” Goed nieuws. Nou ja, dat dachten wij.

Een blik in de dienstregeling, echter, leerde ons dat deze hersteltijd een wassen neus is. Immers, volgens de dienstregeling wordt de Sprinterdienst in de tweede helft van de avond sowieso al teruggebracht van een kwartierdienst tot een halfuurdienst. Het is dus niet zo dat vanaf 21 uur de spoorcapaciteit door reparatie van de kapotte beveiliging weer op niveau is. Nee, de treindienst staat vanaf dat tijdstip op een laag pitje.

Kortom, de bewering dat de storing rond 21 uur is verholpen, is een wassen neus. De reiziger wordt een rad voor ogen gedraaid.


14:30 uur

ProRail laat weten dat de seinstoring waardoor de treindienst tussen Den Haag en Rotterdam is uitgedund, niet wordt veroorzaakt door de infrastructuur rond Delft.

Wel blijkt de oorspronkelijke prognose (herstel gereed om 14 uur) wederom niet hard. Nu rijden de rest van de dag minder Sprinters tussen Den Haag en Rotterdam.


13:00 uur

Opnieuw ondervinden treinreizigers tussen Den Haag en Rotterdam hinder van technische problemen bij ProRail. Door een seinstoring rijden er al sinds vanmorgen minder Sprinters op dit traject. Dat betekent voor de passagiers vertraging en te volle treinen.

Sinds de ingebruikname van de spoortunnel in Delft geldt het baanvak Den Haag - Rotterdam als het nieuwe brekebeentje in de Nederlandse spoorweginfrastructuur. In hoeverre de problemen van vandaag samenhangen met de nieuwe spoortunnel is nog niet bekend, Voor Beter OV wacht op ene toelichting van ProRail. Maar het is niet voor niets dat Voor Beter OV de nieuwe infrastuctuur in Delft van een naam heeft voorzien: De Fyratunnel. Kost een hoop geld en werkt niet. De vergelijking is frappant. Er zijn ontwerpfouten (luchtdrukgolven) en wordt beknibbeld op de snelheid (80 in plaats van 140 km/h) en er is gepruts bij montage (verkeerde snelheidsborden opgehangen).
4 maart 2015

BLUNDER MET PLAATSEN SNELHEIDSBORDEN IN DELFTSE SPOORTUNNEL

Voor Beter OV is verbijsterd over de blunder rond het aanbrengen van snelheidsborden in de Delftse spoortunnel. De spooraannemer die in opdracht van ProRail werkt, had de verkeerde snelheidsborden in de tunnel opgehangen. Deze dienden weer te worden weggehaald om plaats te maken voor de juiste borden.

Net als bij het wegverkeer, wordt ook de snelheid van treinen (naast lichtseinen met snelheidsaanduidingen) geregeld met een soort verkeersborden. Deze zijn geel, wit of groen en geven de machinist opdracht over de te rijden snelheid.

Door de snelheidsbeperking in de spoortunnel (wegens door de rijwind van treinen op hol slaande draaideuren bij de stationshal) moesten in de tunnel deze snelheidsborden worden opgehangen. Door de fout van de spooraannemer die borden voor 100 km/h in plaats van voor 80 had opgehangen liep dit klusje (waar de afgelopen nacht dus al aan was begonnen) dus fors uit. Tot rond het middaguur. Gelukkig is de beschuldiging aan het adres van ProRail, dat pas in de ochtendspits met het ophangen van de borden was begonnen, dus onjuist: dat zou ook wel een echt onvoorstelbare schoffering van de reizigers zijn geweest.

Alle machinisten die de tunnel passeerden, moesten telefonisch op de hoogte worden gebracht van de juiste maximumsnelheid. Het lukt te niet om voldoende machinisten op te bellen, waardoor een aantal treinen werd opgeheven. Voor Beter OV ziet zich gesterkt in zijn opvatting, dat bij verkeersleiding en bijsturing onvoldoende personeel aanwezig is om calamiteiten van enige omvang het hoofd te bieden.

Voor Beter OV kan, zal en wil niet begrijpen, waarom zelfs zoiets eenvoudigs als het ophangen van een paar verkeersborden door een spoorwegaannemer kan worden verprutst.SPOORINFRA DELFT HEEFT NAAM: FYRATUNNEL

Door problemen in de fonkelnieuwe spoortunnel bij Delft rijden er daar ter plaatse veel minder treinen.

Dat leidt tot twee opmerkingen.

Ten eerste: Het is volstrekt onaanvaardbaar dat een nieuw stuk railinfrastructuur zo slecht blijkt te functioneren. Afgezien van hilariteit over door de luchtverplaatsing van passerende treinen op hol geslagen draaideuren, moet worden gesteld dat van de eerste vijf dagen de tunnel op drie dagen gestremd of grotendeels gestremd was. Vandaag duren de problemen zelfs van aanvang dienst tot einde dienst. Dat is onaanvaardbaar, temeer daar het hier gaat om relatief eenvoudige techniek. Immers, een spoortunnel is niets bijzonders.

Ten tweede: Door een lokale storing (want Delft is slechts één plekje op de spoorlijn tussen Den Haag en Rotterdam) rijden er veel minder Intercity's tussen Den Haag en Dordrecht. Dat is onvoorstelbaar. Op zijn minst zouden de treinen tussen Schiedam en Dordrecht volgens het spoorboekje moeten kunnen rijden. Of desnoods tussen Rotterdam en Dordrecht. Voor reizigers betekent deze uitsnijding in de treindienst vertraging en vervoer in extra drukke, uitpuilende resterende treinen. Hierdoor worden niet alleen de reizigers tussen Den Haag en Dordrecht, maar ook tussen de regio Rotterdam en het zuiden van het land ernstig gedupeerd. ProRail en NS wordt opheldering gevraagd over deze maatregel.

Voor Beter OV noemt de tunnel bij Delft inmiddels de Fyratunnel: hij kost een hoop geld en hij doet het niet.2 maart 2015

SPOORTUNNEL DELFT OPNIEUW GESTREMD WEGENS BRANDALARM


De spoortunnel te Delft is gestremd en het station is onbereikbaar wegens een brandmelding. Net als gisteren is een van de belangrijkste spoorverbindingen wegens problemen met de fonkelnieuwe spoortunnel gestremd.

Voor Beter OV acht dit onaanvaardbaar.1 maart 2015

PROBLEMEN MET STATION EN TUNNEL DELFT

Het weekend van ingebruikname van het nieuwe station van Delft is qua treinverkeer niet vlekkeloos verlopen. Allereerst diende de snelheid van de doorgaande treinen te worden verlaagd. Bij de snelheid die de tunnel aan zou moeten kunnen, gaat het door de luchtverplaatsing mis met de draaideuren op het station. Daarom is de snelheid teruggebracht van 140 naar 80 km/h.

Vandaag moest het treinverkeer worden stilgelegd wegens een brandmelding. Die melding bleek onterecht te zijn: de apparatuur had het dus mis. Voor Beter OV hoopt dat de spoortunnel door Delft qua storingsgevoeligheid niet Schipholtunnel nummer 2 zal worden.

Aan ProRail is om opheldering gevraagd.

27 februari 2015

PRORAIL LAAT HUISHOUDBEURSGANGERS IN DE STEEK

Voor Beter OV is onthutst over de chaos waarin Huishoudbeursbezoekers vanavond verzeild raakten. Door een storing aan de wissels van ProRail konden vanaf station Amsterdam RAI amper treinen vertrekken. Veel reizigers strandden op weg naar huis; het is nog maar de vraag of zij allen hun laatste aansluitingen nog zullen halen.

Van een serieus te nemen spoorwegnet mag worden verwacht dat het voldoende betrouwbaar is. Vandaag heeft ProRail opnieuw laten zien, dat dit in Nederland niet het geval is.

24 februari 2015

SFEER VAN CORRUPTIE ROND AANSCHAF SPRINTERS

Voor Beter OV is geschokt over de berichten dat een adviseur die werkt in opdracht van de NS vertrouwelijke gegevens over de aanschaf van nieuwe Sprinters zou hebben verkocht aan treinenbouwer Bombardier. Er kan, als de adviseur daadwerkelijk geheime documenten blijkt te hebben verkocht, niet worden uitgesloten dat deze adviseur de geheime informatie ook aan andere treinenbouwers heeft aangeboden. Dit kan dan gevolgen hebben voor de aanschaf van de Sprinters waar de NS eind 2014 toe overging. Een (procedurele) vertraging bij de levering van de nieuwe Sprinters is nadelig voor de reizigers. Zij worden dan nog langer regelmatig als haringen in een ton vervoerd.

Voor Beter OV is sowieso verbaasd, omdat het hier gaat om Richard de Leeuw, dezelfde adviseur die eerder nogal ongelukkig Twitterde over zijn luxe-leventje als toezichthouder bij de bouw van de V250-treinen bij AnsaldoBreda, en de NS verzekerde dat het prima in orde zou komen met de bouw van deze treinen. Wij hielden het destijds op een naïeve wijze van omgaan met sociale media, maar het valt niet goed uit te leggen dat iemand die zo slecht in staat was gebleken om de bouw van treinen kritisch te volgen, vervolgens doodleuk door de NS werd ingeschakeld bij de bestelling van andere treinen.

De NS laat ons het volgende weten:

NS heeft meteen actie ondernomen door onderzoek in te stellen met hulp van een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Dit onderzoek vindt plaats onder leiding van een externe advocaat. Hierbij wordt gekeken naar alle werkzaamheden die deze consultant over de afgelopen jaren voor NS heeft verricht. Dit onderzoek loopt momenteel. Gedurende het onderzoek verricht de externe consultant vanzelfsprekend geen werkzaamheden voor NS.
 
NS hanteert strakke normen voor integriteit, die ook gelden voor externen die namens NS werken. De vermeende praktijken zijn voor NS onacceptabel en zijn in flagrante strijd met onze principes. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal NS zich beraden op aanvullende maatregelen.


Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: Dit is wat ons betreft een mooie eerste stap, maar meer ook niet. Want als de beschuldigingen waar zijn, zal ook de positie van de verantwoordelijken bij NedTrain en NSFSC tegen het licht moeten worden gehouden: de betrokkenen hebben dan blijkbaar geen goede hand van selectie van adviseurs gehad en brengen daarmee dus de deugdelijke aanschaf van treinen mogelijk in gevaar.


10 februari 2015

MAAKT NS-DOCHTER BELOFTEN LIMBURG STRAKS WAAR?

NS-dochter Abellio heeft de aanbesteding van het OV in Limburg gewonnen, en zal waarschijnlijk van 2016 tot 2031 al het OV in die provincie verzorgen,  afgezien van de Intercity-diensten die door de NS zelf worden verzorgd. Voor Beter OV feliciteert Abellio met de winst. Er worden mooie dingen aan de reiziger beloofd. Abellio won de concessie met name door veel meer trein- en busritten te beloven dan de andere inschrijvers.

Hoge ambities zijn altijd goed, maar Voor Beter OV is niet helemaal gerust op het realiteitsgehalte van de bieding van Abellio. Immers, eerder schoot een NS-dochter na gunning schromelijk tekort in het waarmaken van de beloften. We kennen allen het Fyra-fiasco.

Daarnaast gebeurt het sowieso dat vervoerbedrijven worden gematst, wanneer zij eerst gouden bergen beloofden, de fel begeerde concessie in de wacht sleepten, en hun beloften vervolgens niet konden waarmaken. Zo ging de Stadsregio Amsterdam erg gemakkelijk akkoord met terugkrabbelen door vervoerder EBS toen bleek dat dit bedrijf zichzelf had rijk gerekend en de stadsregio deze fout (veroorzaakt door onjuiste interpretatie van de cao) niet had opgemerkt..

Ook de Provincie Limburg heeft als opdrachtgever niet zo’n beste staat van dienst. Toen de huidige vervoerder (Veolia) verlies bleek te lijden op de concessie, leidde dat tot reizigersonvriendelijk beleid van de zijde van de opdrachtgever om Veolia financieel uit de brand te helpen.

Voor Beter OV zal de Provincie Limburg bevragen over de wijze van handhaving van de gedane beloften.2 februari 2015

OPNIEUW FATALE COMPUTERSTORING BIJ PRORAIL

Op dagen als deze wordt duidelijk dat ons werk er nog lang niet op zit. Word sympathisant of doe een donatie. Uw steun is zeer welkom.

15:00 uur

Het is voorbarig om naar aanleiding van de storingen van januari en vandaag bij de verkeersleiding in Utrecht nu al het ontslag van functionarissen bij ProRail te eisen. Immers, de volgorde moet zijn:

1. Onderzoeken wat er mis is gegaan en waarom

en dan eventueel pas

2. Het eisen van het hoofd van de verantwoordelijke(n).

De volgorde moet niet zijn:

1. "Ontsla een vooraf tot schuldige gebombardeerde functionaris"

en dan

2. Onderzoeken wat er precies is misgegaan, waarom dat is gebeurd en wiens verwijtbare schuld dat is.

Dit alles neemt niet weg dat de onderste steen boven moet komen, en dat staatssecretaris Wilma Mansveld zich persoonlijk met de leiding van ProRail en de onderzoeken naar de technische problemen moet bemoeien.

Bij de onderzoeken zal trouwens ook naar de logistieke aspecten van de (zeer trage) opstart van de treindienst moeten worden gekeken. De eerste indruk is, dat men op de seinhuizen in dit soort situaties handen tekort komt, en dat ook de zeer ingewikkelde personeelsroosters een vlotte herstart in de weg staan.


12:30 uur

In tegenstelling tot wat ns.nl nog steeds meldt, rijden de treinen van Connexxion wel weer tussen Ede-Wageningen en Amersfoort. Het lukt Connexxion dus om de treindienst op te starten. Mede op ons verzoek zullen diverse Kamerleden vragen stellen aan Staatssecretaris Wilma Mansveld, die eindverantwoordelijk is voor de prestaties van het spoor in ons land.
11:00 uur

ProRail meldt ons dat door een stroompiek in een computercentrum computers zijn beschadigd. Dit heeft grote gevolgen voor de mogelijkheden om seinen en wissels vanuit het seinhuis te bedienen. Er worden nu noodscenario’s opgepakt die zijn gericht op pogingen om een halfuurdienst te organiseren. Het is nog allerminst zeker of dit gaat lukken.

Voor Beter OV plaatst kanttekeningen bij de voorlopige oorzaak. Immers, alle belangrijke computersystemen zouden dubbel zijn uitgevoerd. Dat lijkt hier toch niet het geval te zijn.
 

10:30 uur

ProRail meldt dat “de storing is opgelost”, maar dat “nog niet kan worden gezegd wanneer de treindienst kan worden hervat”. Dat is een rare tegenstelling. De conclusie moet luiden dat de storing dus niet is opgelost. Een storing is pas opgelost als de treinen weer rijden. Eerder niet.

Wat ons opvalt is dat het gebied dat getroffen is zo ruim is. Zo zijn de IC’s tussen Leiden en Utrecht in zijn geheel opgeheven: keren in Woerden of desnoods Bodegraven is blijkbaar ook geen optie. Hetzelfde geldt voor Driebergen vanuit Arnhem. En ten zuiden van Den Bosch vallen ook bijna alle IC’s richting Eindhoven uit.

Niet alleen de totale stremming van Utrecht door een seinstoring is ernstig, het onvermogen nog enigszins bij te sturen is zeker zo erg.


10:00 uur

Opnieuw is ProRail-Utrecht getroffen door een megastoring. Van en naar Utrecht rijden al sinds halverwege de ochtendspits geen treinen. Deze megastoring betekent dat het treinverkeer stil ligt in grote delen van het land. Ook vorige week werd het treinverkeer rond Utrecht getroffen door een storing. Voor Beter OV vroeg aan ProRail om meer informatie over de storing van vandaag, die enorme impact heeft op de reizigers. Een antwoord heeft ProRail nog niet kunnen geven.

Voor Beter OV acht de storing van vandaag, net als die van vorige week, onaanvaardbaar. Staatssecretaris Wilma Mansveld dient nu in te grijpen. De situatie is zo ernstig dat hiermee zelfs niet kan worden gewacht tot het aantreden van de nieuwe ProRail-directeur.


29 januari 2014

VERBIJSTERING OVER DE ZOVEELSTE TREINDIENSTHALVERING

10:30 uur

Zojuist verspreidde de NS een persbericht, met o.a. deze mooie zin:

Mede door de winterdienstregeling en het uitblijven van sneeuw is de ochtendspits op het spoor gecontroleerd verlopen.

Voor Beter OV beschouwt deze zin als een vergissing. De juiste tekst luidt:

Door het uitblijven van sneeuw is de ochtendspits op het spoor gecontroleerd verlopen, reizigersvertraging en uitpuilende treinen daargelaten.


9:00 uur

Wij keken op de website van het KNMI naar het actuele weerbeeld. Nergens in ons land in de temperatuur onder nul. Nergens in de Randstad wordt sneeuw gemeld, of zware storm. Desalniettemin waren vele duizenden reizigers in deze ochtendspits langer onderweg. Want vergeet niet: er rijden niet alleen maar minder treinen, deze rijden ook nog langzamer en hebben soms extra pauzes op stations. Zo staat de resterende Intercity tussen de Randstad en Brabant in Utrecht in beide richtingen 20 minuten stil.

Grote onvrede aan onze kant over de NS, die gisteren blij wist te melden dat deze zomer de WIFI in de treinen zal worden verbeterd.  Wij zouden liever zien dat de NS al zijn mensen zou inzetten in het oplossen van de échte problemen: volstrekt logistiek onvermogen zodat storingen tot urenlange ontwrichting van de treindienst leiden en het bij wijze van paniekvoetbal uit de kast trekken van allerlei nooddienstregelingen bij zelfs maar een dreiging van lichte sneeuw of lichte vorst. Een NS die zich nu op de WIFI stort doet ons erg denken aan het orkestje op de Titanic, dat bleef doorspelen tot ook het laatste stukje van deze oceaanstomer onder water was verdwenen.


0:00 uur

Totale verbijstering maakt zich van ons meester naar aanleiding van het besluit van de NS en ProRail om het overgrote deel van de treinreizigers vandaag op te zadelen met een gehalveerde treindienst. Dit betekent voor deze passagiers langer onderweg zijn, vaker overstappen, vervoerd worden in uitpuilende treinen en in het ergste geval zelfs wegens plaatsgebrek achterblijven op het perron.

Wordt het vandaag dan zulk extreem weer? De verwachtingen wijzen daar niet op. Teletekst verwacht temperaturen net boven het vriespunt, met tegen het einde van de dag kans op sneeuw. Niettemin worden de reizigers al vanaf de aanvang van de treindienst geconfronteerd met de hierboven geschetste narigheid.

Dit is des te schrijnender daar de treindienst de afgelopen periode al keer op keer als een kaartenhuis in mekaar zakte, ondanks het meermalen preventief ruimen van complete treindiensten. Zelfs miscommunicatie tussen de NS en een reclamebureau leidde gisteren een groot deel van de dag tot totale stremming van het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag, Leiden en Haarlem, Leiden en Hoofddorp/Schiphol en Leiden en Alphen aan den Rijn. Het grootste deel van de Randstad was dus feitelijk onbereikbaar per trein.

De spoorsector heeft, in tegenstelling tot wat allerlei opgeleukte punctualiteitscijfers suggereren, de zaken in het geheel niet op orde. De treinreiziger, die jaarlijks wordt geconfronteerd met tariefverhogingen die de inflatie overstijgen, is hiervan de dupe.

Het is diep tragisch dat de verantwoordelijke bewindspersonen (minister Dijsselbloem en staatssecretaris Mansveld) dit allemaal prima vinden, en er niet toe overgaan orde op zaken te stellen bij NS en ProRail. Het niet ingrijpen in dezer misère maakt overduidelijk dat dit alles deze bewindslieden niet interesseert. Daarmee hebben NS en ProRail alle gelegenheid om door te modderen, tegen betaling van hoogstens een symbolisch bedrag aan zogenaamde boete, een bedrag dat slechts een fractie uitmaakt van de omzet.

Maar gelukkig maakte de NS gisteren bekend dat de WIFI in de treinen vanaf de zomer mogelijk wat minder slecht zal presteren. De reizigersbelangen zijn daarmee gewaarborgd.


24 januari2015

SPOORSECTOR OOK VANDAAG REDDELOOS VERLOREN

21:00 uur

We kijken terug op een ronduit beschamende dag. Door inschattingsfouten werden onvoldoende maatregelen genomen om aan de ijzel op de bovenleidingen het hoofd te bieden, waardoor de treindienst op veel belangrijke trajecten geheel stil kwam te liggen. Het opstarten nam vervolgens, terwijl het flink dooide, vele uren in beslag. Diverse treinseries (voor de kenners 3100 en 3500) bleven de gehele dienstregelingsdag gemakshalve opgeheven.

Sinds 1 januari opereren NS en ProRail op basis van nieuwe concessies, die zijn voortgekomen uit hoogdravende intenties van de spoorsector, staatssecretaris Mansveld voorop. Maar als de staatssecretaris de wanprestaties van de afgelopen week en vandaag accepteert, komt van die fraaie politieke praatjes nul komma niks terecht.

10:00 uur

Met de gebeurtenissen van vandaag heeft Voor Beter OV grote moeite. Kwade e-mails van reizigers stromen bij ons binnen via info@voorbeterov.nl.

Nee, het is geen extreem winterweer. Het sneeuwt een beetje en het ijzelt wat. Er was besloten tot uitdunning in Brabant, maar in de praktijk zijn er ernstige problemen in het hele land, waarbij vanmorgen het treinverkeer zelfs stil lag van en naar stations als Amsterdam en Utrecht. Gezien de gebeurtenissen van eerder deze week rond de storing in Utrecht verwachten wij niet dat de treindienst vandaag nog behoorlijk in de benen komt.

Wij meldden ons standpunt aan ProRail en NS, en vroegen daarbij ook hoe dit kon gebeuren. Is er vannacht wel een ijzeldienst gereden om de bovenleidingen bruikbaar te houden? Was het beter gegaan als vandaag wel de Landelijke Uitdunning als zwaktebod was ingevoerd, of was de treindienst sowieso ingestort?

Al met al geen sneeuwwitte, maar juist diepzwarte dag in treinreizend Nederland.23 januari 2015

SPOORSECTOR IN ERBARMELIJKE STAAT

Gisteren is opnieuw gebleken dat de spoorsector in ons land in erbarmelijke staat verkeert. Nadat matige sneeuwval in december al leidde tot het stilleggen van de treindienst in nagenoeg geheel Brabant en Zeeland, zorgde gisteren een kortdurende computerstoring bij ProRail tot een totale ontwrichting van de treindienst in grote delen van ons land.

Een raadselachtige storing bij ProRail van een half uurtje rond het middaguur op het station van Utrecht leidde gisteren tot het gedurende vele uren in de soep lopen van de treindienst in een straal van ruim 100 kilometer van Utrecht. Het duurde uren tot de treindienst weer enigszins volgens het boekje werd gereden; de intercitydiensten tussen Utrecht en Amsterdam, Arnhem en Den Haag bleven zelfs tot 9 uur ’s avonds gehalveerd.

Voor Beter OV vindt het onaanvaardbaar dat een korte computerstoring op een seinhuis (die op zich al vreemd is, aangezien belangrijke computersystemen dubbel zouden zijn uitgevoerd) kan leiden tot problemen die zo ernstig zijn dat het vele uren duurt tot de treindienst weer naar behoren functioneert. Een eerste conclusie luidt dan ook, dat er niet alleen veel technische tekortkomingen zijn aan sporen en treinen, maar dat er ook sprake is van ernstig logistiek onvermogen.

Voor Beter OV is van mening dat de gebeurtenissen rond de sneeuwval in december en de computerstoring van gisteren diepgravend moeten worden onderzocht. Bij dat onderzoek dienen niet alleen NS en ProRail, maar ook het ministerie van IenM en reizigers- en verladersorganisaties betrokken te zijn.

19 januari 2015

HOGE VERWACHTINGEN VAN NIEUWE PRORAIL-DIRECTEUR

Reizigersclub Maatschappij Voor Beter OV heeft hoge verwachtingen van de nieuwe ProRail-directeur. Pier Eringa is gepokt en gemazeld in het openbaar bestuur en in het leiding geven aan grote organisaties. Daarnaast is de heer Eringa al eerder binnen de spoorsector werkzaam geweest.

Dat ProRail na het vertrek van Marion Gout lang op een definitieve opvolger heeft moeten wachten, is spijtig, gezien de roerige tijden waarin de spoorsector thans verkeert. Dit doet overigens niets af aan de prima wijze waarop de ProRail-directie de taken van Marion Gout heeft waargenomen.

Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst: “Wij gaan er vooralsnog van uit dat in de persoon van de heer Eringa een zeer geschikte president-directeur is gevonden. Als dat zo is, was dat het wachten waard. Er wacht hem in ieder geval en flinke klus met betrekking tot het verder verbeteren van de prestaties van ProRail.”

13 januari 2014

UITLEG PRORAIL OVER INFRAPROBLEMEN MUIDERPOORT

Uit contacten tussen Voor Beter OV en ProRail kwam het volgende naar voren.

Een eerder al afgegeven Tijdelijke Snelheids Beperking, die nog steeds van toepassing is, betrof een ander stuk spoor, wel nabij overigens. Die twee zaken zijn dus niet gerelateerd.

Wat met betrekking tot de buitendienststelling en vervanging hier gebeurd is, is de constatering dat de betreffende spoorstaaf recent sneller is gesleten dan verwacht mocht worden op basis van onze ervaring. Spoorstaven slijten over het algemeen met een voorspelbare trend. Op basis hiervan worden de spoorstaven uitgewisseld voordat deze einde levensduur zijn. Vanuit de actuele inspectiemeting is af te leiden dat de slijtage in de laatste periode aanzienlijk meer is dan de trend laat zien. Het stuk spoor zat aan het einde van zijn levensduur, vervanging stond in week 24 gepland. Dat maakt dat de onverwachte slijtage veroorzaakte dat de norm werd overschreden waarbij ProRail preventief per direct is overgegaan tot vervanging om risico's uit te sluiten.

Bezorgdheid over de onderhoudstoestand van het spoor is bij Voor Beter OV hiermee nog niet weggenomen. Een langdurige snelheidsbeperking en “onverwachte” slijtage aan een naastgelegen spoor die zo erg blijkt te zijn dat acute vervanging noodzakelijk wordt geacht, zijn geen goede voortekenen.


12 januari 2015

OPEENS GROOT INFRAPROBLEEM MUIDERPOORT ONTDEKT

17:00 uur

Reizigers tussen Amsterdam en Amersfoort wordt geadviseerd om om te reizen via Utrecht. Helaas is in de middagspits ook tussen Utrecht en Amersfoort de treindienst fors ingekrompen, dit keer wegens een wisselstoring.

15:30 uur

Voor Beter OV kreeg van ProRail bericht dat plotseling een stuk spoor van enkele tientallen meters lang, niet meer veilig berijdbaar bleek te zijn. Het spoor ligt bij station Amsterdam - Muiderpoort en de storing heeft gevolgen voor het trajectgedeelte Muiderpoort - Diemen. Ten gevolge van dit probleem is de treindienst op dit traject (Amsterdam - Almere/Amersfoort) ingekrompen, met veel reizigershinder door langere reistijd, vaker overstappen en uitpuilende treinen.

Reparatie van het trajectgedeelte zal op zijn vroegst pas morgen in de loop van de dag gereed zijn.

Voor Beter OV heeft met ProRail afgesproken, dat de spoorbeheerder later vandaag opheldering zal (kunnen) geven over de vraag, hoe een probleem aan het spoor zo lang onopgemerkt kon blijven, met als gevolg dat het noodzakelijke herstel of onderhoud niet tijdens een geplande buitendienststelling kon geschieden. Voorts wil Voor Beter OV weten, in hoeverre de veiligheid in verband met de berijden van dit stuk spoor in de afgelopen periode in het geding is geweest.
27 december 2014

LASTIGE VRAGEN BIJ DIEPGAAND ONDERZOEK NAAR MISLUKKEN WINTERMAATREGELEN NS EN PRORAIL


Voor Beter OV bepleit een diepgaand onderzoek naar het instorten van de treindienst ten zuiden van de grote rivieren. Ondanks het preventief fors inkrimpen van de treindienst (een maatregel die door Voor Beter OV telkens als buitenproportioneel wordt bestempeld zolang er geen écht extreem weer is) kwam het treinverkeer in de provincies Zeeland en Brabant vanmorgen geheel tot stilstand. Voor Beter OV merkt op dat er van extreem winterweer vandaag geen sprake is geweest en vindt dat de nutteloosheid van het preventief inkrimpen van de treindienst in Zeeland en Brabant wel is aangetoond.

Vragen die dienen te worden beantwoord zijn onder meer: 

Wat is het verband tussen de invoeren van een nooddienstregeling (LUD2) en de ingewikkelde personeelsroosters voor machinisten en conducteurs

In hoeverre is het preventief opheffen van treinseries een noodgreep om de gevolgen van te ingewikkelde personeelsroosters het hoofd te bieden

In hoeverre wordt inktvlekwerking bij stremmingen mede in de hand gewerkt door onvoldoende (infrastructurele) mogelijkheden om treinen op stations te laten omkeren zodat de beschikbare spoorbaanvakken gewoon bediend kunnen blijven

In hoeverre is preventieve inkrimping van de treindienst een noodgreep om een probleem van onvoldoende keermogelijkheden het hoofd te bieden

Is de stelling waar, dat een bepaald punt (bij voorbeeld een wisselcomplex) óf normaal functioneert en dus geschikt is voor het voorbijrijden van alle treinen in de normale dienstregeling óf door storing onbruikbaar is en het dus door geen enkele trein kan worden gepasseerd, en het dus in het algemeen niet aan de orde is dat een bepaald punt door slechts de helft van de geplande  treinen kan worden gepasseerd

In hoeverre is de inkrimping van de treindienst een maatregel die geen oplossing is voor het feit dat een bepaald punt geschikt is voor het verwerken van alle treinen, of van geen treinen, maar doorgaans niet voor de verwerking van de helft van de treinen

Hoe kon het gebeuren dat de informatievoorziening aan de reizigers faalde, terwijl die juist bij verstoringen van groot belang is


In contacten met ProRail heeft Voor Beter OV zijn ongenoegen over de gebeurtenissen van vandaag naar voren gebracht.

Tot slot merkt Voor Beter OV het volgende op. Er is vandaag ook een enkel dak bezweken van een bedrijfspand. Dat is te wijten aan een gebrekkige constructie, en niet aan extreem weer, dat er  immers niet was. Ook het autowegennet raakte in het ongerede. Opmerkingen hierover namens de mobilisten liggen meer bij de ANWB. Voor Beter OV vindt wel dat met name de busroutes berijdbaar dienen te blijven, en dat zij bij pekeldiensten voorrang moeten krijgen. Bij Voor Beter OV werd gemeld dat in verband met het weer de Efteling vandaag eerder dan normaal is dichtgegaan. Dat staat echter los van het belang van het OV, dat in tegenstelling tot de Efteling een belangrijke functie heeft voor de mobiliteit van ons land. Het vroegtijdig sluiten van een pretpark is geen vrijbrief om van het  OV dus maar te accepteren dat het ernstig in het ongerede raakt, en is evenmin een argument om reizigersorganisaties te beletten, een mening te hebben over de prestaties van het OV op een normale winterdag.


PREVENTIEF SCHRAPPEN TREINEN WERKT NIET

10:00 uur

In de provincies Zeeland en Brabant is het treinverkeer volledig stilgevallen. Geen enkele trein rijdt nog. Een impressie van de weersomstandigheden: in Tilburg is 5 cm natte sneeuw gevallen.

9:30 uur

Het schrappen van een groot aantal treinen, met het oogmerk om bij lichte sneeuwval de treindienst verder op gang te kunnen houden, heeft vanmorgen niet goed gewerkt. Dat constateert Voor Beter OV, nu in het overgrote deel van Brabant de treindienst is uitgevallen, en in de rest van Brabant ernstig is verstoord. Daarmee is de aanpak dus mislukt.

Reizigers worden wel afgescheept met een vooraf maar vast gehalveerde treindienst, maar de tegenprestatie (de rest van de treinen blijft rijden) wordt niet waargemaakt. Ook blijkt de reisinformatie niet te kloppen.

Na 175 jaar ervaring komen NS en ProRail niet verder dan wat paniekvoetbal. Tegen doodgewoon winterweer is het spoor niet opgewassen.

26 december 2014

FORSE INKRIMPING TREINDIENST IS PANIEKVOETBAL


Voor Beter OV vindt de voor morgen door de NS en ProRail aangekondigde forse inkrimping van de treindienst buiten proportie. Daar komt nog bij dat op zaterdag spitstreinen sowieso niet rijden, hetgeen op zichzelf ook al wat lucht geeft qua drukte op het spoor De reiziger heeft het nakijken.

Het zo ongeveer halveren van het treinaanbod op veel belangrijke spoortrajecten in ons land is een veel te zware maatregel wanneer er slechts heel gewoon winterweer (een paar centimeter al dan niet natte sneeuw, geen enorme vorst, geen storm) wordt verwacht.

Het feit dat er een nooddienstregeling op de plank ligt is verstandig, maar deze maatregel dient alleen te worden genomen wanneer er sprake is van écht extreem weer. Dat is morgen dus niet het geval.

Voor Beter OV merkt op, dat de NS en ProRail bij dit voor morgen aangekondigde paniekvoetbal worden gesteund door staatssecretaris Mansveld van IenM. Zij is van mening dat luttele centimeters verwachte sneeuwval reeds voldoende zijn voor halvering van de treindienst. De reizigersorganisatie vindt het treurig dat de bewindsvrouwe zich de noodzaak van zulke overdreven maatregelen achteloos op de mouw heeft laten spelden.


24 december 2014

BELANG REIZIGER MOET BOVEN BELANG ADVOCATENKANTOREN

JURIDISCHE TOUWTREKKERIJ NIEUWE SPRINTERS “BETREURENSWAARDIG”


Voor Beter OV is ongelukkig met de juridische touwtrekkerij die is ontstaan rond de bestelling van 60 nieuwe Sprintertreinen door de NS. Omdat de NS op zo kort mogelijke termijn over de treinen wil beschikken, koos de NS voor een onderhandse gunning aan de treinenbouwer Stadler, die het snelst kan leveren, mede doordat de toelatingsprocedure van de desbetreffende Stadler-treinen voor het Nederlandse spoorwegnet reeds in gang was gezet.

Treinenbouwers Alstom en Bombardier hebben vandaag een kort geding aangekondigd tegen de gunning aan Stadler. Voor Beter OV is bezorgd over vertraging die nu dreigt te ontstaan. Latere levering zou betekenen dat reizigers nog langer blijven geconfronteerd met overvolle treinen wegens materieeltekort. Dat zou zeer betreurenswaardig zijn.

De reizigersorganisatie ziet liever dat de belangen van de treinpassagiers op de eerste plaats komen. Door het kort geding lijken eerder de belangen van duurbetaalde advocatenkantoren te worden behartigd.
10 december 2014

SPOORWEGNET RANDSTAD OOK VANDAAG JANBOEL

Ook vandaag laat de spoorweginfrastructuur de treinreiziger op onaanvaardbare wijze in de steek.

Zoals gebruikelijk leidde een wisselstoring op Schiphol urenlang tot op zijn best een halvering van de treindienst tussen de luchthaven en Amsterdam, Almere en Hilversum/Utrecht.

Al sinds ongeveer het middaguur is het sein- en wisselsysteem van Gouda getroffen door een ernstige storing, waardoor het treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Leiden geheel is stilgevallen. Waarschijnlijk duurt deze storing tot en met de middagspits.

Voor Beter OV heeft om opheldering gevraagd over de gebeurtenissen rond de storingstechnische veelplegers Schiphol en Gouda.

Nog steeds zitten wij met het probleem of we nu wel of niet een grijsgedraaide grammofoonplaat (moeten, willen) zijn.


9 december 2014

COMPENSEER GEDUPEERDEN MATERIEELTEKORT NS

Voor Beter OV vindt dat in de eerste plaats de beschikbaarheid van de treinen van de NS moet verbeteren. Er zijn nu te weinig treinstellen rijvaardig. Maar daarnaast is een genoegdoening voor de door reizigers ondervonden hinder op zijn plaats. Voor Beter OV stuurde een brief aan de NS.

AAN:
NS
de heer Timo Huges

Amsterdam, 8 december 2014

Geachte heer Huges,

Door gebrek aan beschikbaar materieel wordt op diverse trajecten rond Rotterdam en soms ook rond Utrecht tijdens de spitsuren de Sprinterdienst gehalveerd. U zult begrijpen dat wij dat een zeer slechte zaak vinden. Ons bereiken klachten van reizigers die dag in, dag uit worden geconfronteerd met langere wachttijden op het perron en met uitpuilende treinen. Soms dienen reizigers wegens plaatsgebrek zelfs een trein over te slaan.

Wij zijn van mening, dat u aan deze situatie een eind moet maken, en wel op uiterst korte termijn. Wij zijn van mening dat totdat deze capaciteitsproblemen zijn opgelost de gedupeerde reizigers met terugwerkende kracht een schadeloosstelling dienen te ontvangen. Wij denken hierbij aan een teruggave van de helft van de abonnementsprijs van reizigers op de getroffen trajecten/stations alsmede een restitutie voor saldoreizigers op deze trajecten/stations. Wij vinden dit met name ook redelijk omdat de vertragingen per reis in het algemeen wel binnen een half uur blijven (en er in het kader van GTBV geen rechten ontstaan), terwijl door het dagelijkse karakter van de problemen op weekbasis wel sprake is van ernstige reizigershinder, zowel door langere wachttijden als door veel te drukke (resterende) treinen.

Graag vernemen wij spoedig van u, vanaf wanneer de Sprinterdiensten weer zullen zijn genormaliseerd en op welke wijze u de getroffen reizigers zult compenseren.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


7 december 2014

MATERIEELINZET NS-SPRINTERS ONTAARDT IN CHAOS

Tot vervelens toe worden spitsreizigers tussen Rotterdam en Gouda Goverwelle en tussen Rotterdam en Vlaardingen door de NS lastig gevallen met gehalveerde Sprinterdiensten “wegens beperkingen in de materieelinzet”. Ook morgenochtend is dit het geval. Eerder vroeg Voor Beter OV aan de NS naar het hoe en waarom hiervan.

Het antwoord van de NS luidde, dat dat nog de nasleep was van het werkoverleg (wij noemen dit een wilde staking), waardoor materieel niet op de juiste plaats stond. Dit kan natuurlijk onmogelijk de reden zijn, dat het dag in, dag uit een rommeltje is bij de Sprinterdienst.

Voor Beter OV heeft nogmaals navraag gedaan bij de NS, en zal dit opnieuw doen. Een reactie van de NS in de trant van “Ja, maar we hebben nu nieuwe treinen besteld” snijdt geen hout. Ook de mededeling van de NS dat er extra materieel rijklaar was gemaakt, heeft inmiddels alle geloofwaardigheid verloren.

Voor Beter OV dringt bij de NS ook aan op een passende schadeloosstelling voor de getroffen passagiers, die nu dag in, dag uit onder erbarmelijke omstandigheden worden vervoerd in uitpuilende treinen, of zelfs noodgedwongen achterblijven op de perrons.


1 december 2014

EEN KAPOT WISSEL HALVEERT TREINDIENST

Door een kapot wissel op het station van Utrecht rijden er nu minder treinen tussen:

Utrecht en Breukelen
Utrecht en Rhenen
Utrecht en Driebergen
Utrecht en Den Bosch
Utrecht en Schiphol/Amsterdam

Voor Beter OV blijft er op hameren. Afname van het aantal wissels is zeer riskant. Kijk maar naar wat hier nu mis gaat. Weinig mogelijkheden om om de storing heen te rijden en weinig mogelijkheden om in Utrecht te keren.

Voor Beter OV heeft aan ProRail om opheldering gevraagd en zal op deze plek verslag uitbrengen van de bevindingen..

29 november 2014

PRORAIL FAALT OPNIEUW ROND SCHIPHOL

Ook vandaag is de spoorinfrastructuur in en om Schiphol getroffen door een storing, waardoor de luchthaven thans per trein in het geheel niet bereikbaar is. Ook hebben grote delen van de Randstad hierdoor te kampen met een verminderd aanbod van treinen.

Voor Beter OV constateert dat ProRail de technische staat, en vooral de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van ons spoorwegnet volstrekt onvoldoende  op orde heeft. Desondanks houdt verantwoordelijk staatssecretaris Mansveld stug vol, dat door ons en door Kamerleden gebezigde termen als “onaanvaardbaar” echt niet aan de orde zijn, en dat het allemaal best meevalt met de onder haar verantwoordelijkheid opererende spoorinfrabeheerder.

Voor Beter OV vindt dit onbegrijpelijk.

1 november 2014

SCHIPHOL ALWEER ONBEREIKBAAR

Zoals gebruikelijk, werd Schiphol vandaag weer geteisterd door een slechte bereikbaarheid per trein. Eerder vandaag gooiden bovenleidingproblemen rond Den Haag al roet in het eten en vanavond is wegens kortsluiting in een trein de bovenleiding rond Schiphol in het ongerede geraakt en lag het treinverkeer van en naar Schiphol sinds 18:30 uur urenlang geheel stil. Daardoor konden er zelfs minder treinen rijden tussen Eindhoven en Utrecht.

De schade aan onze economie door dit soort falen valt al lang niet meer te becijferen. Ook keren hierdoor steeds meer reizigers volkomen terecht de trein de rug toe.

Voor Beter OV zal de komende week opheldering vragen aan ProRail en bezorgdheid uiten aan staatssecretaris Mansveld.

23 oktober 2014

17:00 uur

STAAK NIEUWE SPOORPROJECTEN TOT TOEZICHT IS VERBETERD

ProRail moet geen wezenlijke projecten ter hand nemen, zolang geen orde op zaken is gesteld bij het toezicht op de aannemers die namens ProRail deze werkzaamheden uitvoeren. Dat zegt Maatschappij Voor Beter OV na het uit de hand lopen van de aanpassing van een spoorviaduct over de A1 en de verbouwing van het station van Tilburg.

Bij beide projecten ging het grondig mis. Een vooraf geconstrueerd viaduct bleek bij de A1 niet overeen te komen met de afstand tussen de funderingen en op het station van Tilburg stortte een voormalig postperron in en bleek de bouwkundige planning bij lange na niet te worden gehaald.

“Het kan niet zo zijn, dat passagiers vele dagen langer dan was afgesproken niet of nauwelijks kunnen reizen door uitgelopen werkzaamheden,” zegt Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst. “Dat het werk door aannemers wordt uitgevoerd, doet niets af aan de verantwoordelijkheid van ProRail. Daarom dient ProRail het toezicht op aannemers, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering, te verbeteren. Tot dat is verwezenlijkt, zouden geen nieuwe projecten moeten worden gestart aangezien de kans blijkbaar te groot is dat reizigers met onaanvaardbare hinder worden geconfronteerd.”

Uiteraard dient werk dat nodig is voor een veilig gebruik van de spoorinfrastructuur wél gewoon door te gaan.


12:00 uur


WERKZAAMHEDEN OPNIEUW FIASCO

Minimaal twee dagen langer dan w as gepland, zal het station van Tilburg niet door reizigers kunnen worden gebruikt, en kunnen ook geen treinen het station passeren. Daardoor ligt het spoornetwerk in Noord-Brabant extra lang plat en zijn vele tienduizenden reizigers extra gedupeerd.

Voor Beter OV is buitengewoon slecht te spreken over deze zaak, zeker ook nadat eerder werkzaamheden bij een spoorwegviaduct over de A1 nabij Almere op een fiasco waren uitgelopen.

Bij Almere bleken de afmetingen van een vooraf gebouwd viaduct niet overeen te komen met de afstand tussen pijlers en landhoofden; bij Tilburg is volgens de eerste berichten een onhaalbare planning van de aannemer de oorzaak van het uit de hand lopen van de werkzaamheden.

Voor Beter OV benadrukt dat de werkzaamheden weliswaar door aannemers worden uitgevoerd, maar dat de eindverantwoordelijkheid natuurlijk bij de opdrachtgever ligt. ProRail dient daarom niet alleen toezicht te houden op de uitvoering van het werk, maar ook vooraf na te gaan of tekeningen, constructies en planningen wel in orde zijn.

15 oktober 2014

ONDUIDELIJKHEID OVER GELD TERUG BIJ VERTRAGING

21:00 uur

Uiteindelijk heeft NS bevestigd dat de GTBV-regeling van toepassing is op de gedupeerden op het traject Almere - Weesp/Naarden Bussum.

19:00 uur

Er bestaat onduidelijkheid over de vraag, of treinreizigers die maandag en dinsdag door de faliekant mislukte werkzaamheden bij de A1 ten koste van veel tijdverlies gebruik moesten maken van een vervangende busdienst, aanspraak kunnen maken op de Geld-Terug-Bij-Vertraging-regeling.

Voor Beter OV vroeg vanmiddag aan de NS, hoe dit zit. Vanavond liet de NS weten, deze vraag nog niet te kunnen beantwoorden.

Voor Beter OV verwacht van de NS dat de reizigers gecompenseerd zullen worden voor de opgelopen vertraging. Ruimhartige toepassing van de GTBV-regeling is dan wel het minste.

14 oktober 2014

KANS OP VERDERE UITLOOP REIZIGERSHINDER ROND ALMERE

22:00 uur

Goed nieuws. Het is de bedoeling dat de treindienst morgenochtend voor de spits wordt hervat.

19:00 uur

De kans bestaat dat ook morgenochtend geen treinen tussen Almere en de Randstad kunnen rijden. Daarmee is dan minimaal de derde getroffen ochtendspits een feit.

Voor Beter OV ergert zich aan de gang van zaken, zoals u ook hieronder kunt lezen. Met name het feit dat een meetfout, waardoor het nieuw te plaatsen viaduct niet past, wordt verdoezeld met verhalen over een onverwacht obstakel in de grond, is niet in de haak.

13 oktober 2014

UIT DE HAND LOPEN BOUWWERKZAAMHEDEN A1 TOT DE BODEM UITZOEKEN

23:00 uur

Voor Beter OV bereikte het bericht, dat Rijkswaterstaat en zijn aannemer onjuiste informatie aan NS en ProRail hebben verstrekt over de benodigde tijdsduur om de mislukte werkzaamheden bij de A1 alsnog te voltooien. ProRail en Rijkswaterstaat zijn uitgenodigd, hierover opheldering te geven.

Er moest zondagmiddag een keuze worden gemaakt: óf de oude situatie weer herstellen, óf de foute onderdelen ter plaatse aanpassen en alsnog aanbrengen. Op grond van de stelling van Rijkswaterstaat en zijn aannemer dat het voltooien van de gestarte werkzaamheden (dus onderdelen aanpassen en alsnog plaatsen) de minst erge uitloop van werkzaamheden zou betekenen, is daarmee ingestemd door de NS. Naar nu blijkt, was deze voorstelling van zaken onjuist. Daardoor kunnen morgen nog steeds geen treinen rijden tussen Almere en de Randstad.

Het alsnog doorgaan met de voltooiing van het gestarte werk is uiteraard voor Rijkswaterstaat de goedkoopste variant. In ieder geval goedkoper dan de oude situatie terugbouwen en later in een weekend alsnog de nieuwe viaducten aanbrengen. De reizigershinder is echter enorm.

Ook over deze kwestie dient de onderste steen boven te komen.

20:00 uur

De oorzaken en achtergronden van het totaal mislopen van de vernieuwing van viaducten over de A1 dienen goed te worden onderzocht. Dat vindt Voor Beter OV.

Wegens wegverbreding dient een aantal viaducten over de A1 te worden vervangen. Voor die werkzaamheden diende ook de spoorweginfrastructuur ter plaatse deels te worden ontmanteld. Dat gebeurde het afgelopen weekend, met als bedoeling dat het treinverkeer vanmorgen weer had kunnen worden hervat.

Gisteren werd bekend dat de werkzaamheden van de Rijkswaterstaat-aannemer fors zouden uitlopen, en dat de ProRail-aannemer de spoorinfra dus niet kon terugplaatsen. Daardoor is op zijn minst tot woensdagochtend geen treinverkeer mogelijk tussen Almere en Weesp/Naarden-Bussum. Voor Beter OV vindt dit onaanvaardbaar.

De voorlopig vastgestelde oorzaak is, dat door de aannemer onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat vooraf geconstrueerde viaducten niet bleken te passen. Daardoor moesten de viaducten ter plaatse worden aangepast, voordat ze alsnog konden worden geplaatst op de pijlers en landhoofden. Eerdere berichten over “in de bodem aangetroffen onverwachte obstakels” zijn dus niet juist.

Heel veel OV-gebruikers hebben ernstige hinder van ondervonden. Bij het vervangende busvervoer was sprake van wachttijden die opliepen tot anderhalf uur.

Wat de achtergronden ook zijn: Voor Beter OV vindt het onaanvaardbaar dat bouwprojecten op deze wijze misgaan. Het feit dat de bouwkundige situatie ter plaatse ingewikkeld is, doet daar niets aan af.

10 oktober 2014

VERZOEK VERVANGENDE NS-BUS INGEWILLIGD

Voor Beter OV trok gisteren bij de NS aan de bel over de slechte mogelijkheden voor treinreizigers om Breda te bereiken wegens de opheffing van de laatste IC-Direct in verband met werkzaamheden aan het HSL-spoor. Voor Beter OV vroeg om de inzet van een vervangende bus.

Reeds gisteravond is dit verzoek door de NS met onmiddellijke ingang ingewilligd. Op donderdag 9 oktober, maandag 13 oktober, dinsdag 14 oktober en donderdag 16 oktober vertrok/vertrekt van het busstation Conradstraat bij Rotterdam Centraal om 23:45 uur een bus die eerst non-stop naar Breda rijdt, en daarna indien nodig nog als stopbus naar Den Bosch (alleen voor uitstappers).

Voor Beter OV is zeer te spreken over de wijze waarop de NS dit signaal heeft opgepakt.

9 oktober 2014

VERVANGENDE BUS GEVRAAGD BIJ WERKZAAMHEDEN OP HSL-ZUID

Er zijn werkzaamheden op het HSL-spoor, en daarom kan de IC-Direct die om 22:55 uit Amsterdam vertrekt en om 0:02 aankomt in Breda  (vertrekt om 23:39 uit Rotterdam) kan niet rijden tussen R'dam en Breda vanwege werkzaamheden. Die IC-Direct rijdt dus alleen tussen A'dam en R'dam.

De website vande NS zegt dat de extra reistijd een kwartier bedraagt. Maar als wij op de riesplanner kijken, zien we dat de eerstvolgende mogelijkheid de reiziger pas om 0:53 uur in Breda brengt, want men moet dan vanaf Rotterdam met een Sprinter en overstappen (wachttijd 20 minuten!) in Dordrecht!

Dat vinden wij echt heel slecht. Daarom hebben wij vanmorgen aan de NS gevraagd om busvervoer te regelen in aansluiting op de ingekorte ICd te Rotterdam, zodat de reizigers nog op een aanvaardbaar tijdstip in Breda aankomen.7 oktober 2014

MEER CONDUCTEURS OP LANGE DUBBELDEKKERS

Vanaf 1 januari zullen op de langste, zesdelige, dubbeldekstreinstellen standaard twee conducteurs worden ingepland in plaats van een. Voor Beter OV stelt daarover vragen aan de NS.


Nederlandse Spoorwegen,
De heer Timo Huges

Amsterdam, 7 oktober 2014

Geachte heer Huges,

Naar wij hebben begrepen, zal het afgesproken aantal conducteurs (de ‘plannorm’) op een treinstel van het type VIRM-VI (de zesdelige dubbeldekstreinstellen zoals we die sinds ongeveer de eeuwwisseling kennen) met ingang van 1 januari 2015 worden verhoogd van een naar twee. Treinstellen van het type VIRM-VI rijden in grote aantallen door ons land. Dat betekent dat de NS vanaf 1 januari flink wat meer conducteurs nodig heeft, al kan ter nuancering worden gesteld dat in de praktijk nu ook al regelmatig twee HC’s op een VIRM-VI werkzaam zijn.

Dat roept bij ons de volgende vragen op.

Waar gaat de NS de benodigde extra conducteurs vandaan halen? Wij zien geen "advertenties in de krant", terwijl ook de in deze herfst afgekondigde extra materieelinzet leidt tot een grotere personeelsbehoefte.

Moeten wij ons zorgen maken over het risico dat vanaf 1 januari treinen vaker worden opgeheven omdat er minder HC’s aanwezig zijn dan de plannorm voorschrijft?

Daarnaast blijkt uit steekproeven onzerzijds dat de Trefkans Conducteur onvoldoende is.

Dat roept bij ons een aanvullende vraag op.

Op welke betere manier gaat de NS nu de trefkans en werkuitvoering van de HC monitoren/meten/aansturen?

Graag worden wij op korte termijn hierover geïnformeerd, waarvoor vriendelijk dank.

Met de meeste hoogachting.

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter

30 september 2014

ZIENSWIJZE OP BEHEERPLAN 2015 PRORAIL

Voor Beter OV bracht een zienswijze uit op het concept-Beheerplan 2015 van ProRail. ProRail heeft veel stakeholders uitgenodigd om commentaar te leveren. Die open houding is door Voor Beter OV als zeer positief ontvangen.

Lees hier meer.29 augustus 2014

NS-REISINFORMATIE VERDOEZELT VEILIGHEIDSINCIDENTEN


Voor Beter OV vindt dat reizigers op een eerlijke manier behoren te worden ingelicht over de reden van stremmingen van het treinverkeer. Zo nu en dan  verschijnt op Teletekst 751 en ns.nl het bericht dat het treinverkeer op een bepaald traject urenlang zal zijn stilgelegd wegens een “gestrande trein”. Deze reisinformatie wordt aangeleverd door de NS. Navraag door Voor Beter OV brengt aan het licht dat het in dit soort gevallen (zoals twee maal bij Den Haag en ook vanavond in Heerlen) heel vaak niet gaat om een trein die door een technisch probleem tot stilstand is gekomen (wat dat is wat wij verstaan onder het begrip ‘gestrand’), maar dat een trein een rood sein heeft gepasseerd en dat op last van de politie en/of de Inspectie Leefomgeving en Transport al het treinverkeer is stilgelegd voor een onderzoek ter plaatse en op de desbetreffende verkeersleidingpost om alle voor het incident relevante gegevens veilig te stellen.

Voor Beter OV is tegen onnodig paniekzaaien, want de trein is in Nederland veruit het veiligste vervoermiddel. Maar de reiziger heeft recht op eerlijke informatie, ook wanneer op het spoor een potentieel gevaarlijke situatie is ontstaan. Met het verdoezelen van dit soort informatie bewijzen spindoctors de spoorsector bepaald geen dienst: de onderzoeken van ILT zijn immers openbaar.

Voor Beter OV zal dit standpunt de komende week onder de aandacht brengen van ProRail, de spoorvervoerders, de staatssecretaris en ILT.

25 augustus 2014

Opnieuw dramatisch verlopen maandagochtend

PRORAIL MOET 100% INZETTEN OP OPLOSSEN STORINGENLAWINE


Na een wederom dramatisch verlopen ochtendspits zit er voor ProRail maar één ding op: ogenblikkelijk stoppen met het verwijderen van uitwijksporen en reservewissels, en de energie en menskracht voor de volle 100 % aanwenden om een eind te maken aan de lawine van wissel-, sein- en stroomstoringen die dagelijks over de treinreiziger wordt uitgestort. Dat zegt reizigersclub Maatschappij Voor Beter OV.

Lees hier meer.


PRORAIL VERKNALT OOK VANDAAG OCHTENDSPITS

Ook aan het begin van deze nieuwe week laat ProRail de treinforens weer lelijk in de steek. U kent ons dilemma van de grijsgedraaide grammofoonplaat, maar toch…


20 augustus 2014

KLEINE STORING, GROTE GEVOLGEN

Dat er af en toe een stuk spoorbaan verzakt, is vervelend, maar niet onbegrijpelijk. Een groot deel van ons land is immers gebouwd op een wiebelige laag blubber en grondmechanica is een buitengewoon ingewikkelde materie.

Gistermiddag en -avond reden er minder treinen wegens een spoorverzakking bij Geldermalsen. De IC Eindhoven - Utrecht - Schiphol reed in het geheel niet. Dat die tussen Den Bosch en Utrecht niet reed, dat is logisch. Dat die niet tussen Eindhoven en den Bosch reed, is jammer. Maar dat die ook niet reed tussen Utrecht, Amsterdam Bijlmer ArenA, Amsterdam Zuid en Schiphol, dat vinden wij eerlijk gezegd niet kunnen, en bovendien onnodig.

Daarom hebben wij ProRail en NS om opheldering gevraagd, mede omdat wij erg bezorgd zijn over de forse vermindering van het aantal wissels op het station van Utrecht (met dus minder uitwijk-, kopmaak- en andere logistieke mogelijkheden). ProRail liet ons in een eerste reactie weten dat de afname van het aantal wissels in Utrecht bij deze treinopheffing geen rol speelde. Van de NS hebben wij nog geen reactie ontvangen.31 juli 2014

OPHELDERING GEVRAAGD OVER ‘GESTRANDE TREIN’

12:00 uur

Reactie ProRail: Bij Den Haag HS is een lege trein (vermoedelijk) door een rood sein gereden en op de rijweg van een andere trein gekomen. De situatie is bevroren en o.a. ILT doet onderzoek.


11:30 uur

Om 10:15 verscheen de melding dat er wegens een gestrande trein geen treinverkeer van en naar Den Haag HS is, en dat dit naar verwachting tot 13:30 gaat duren. Voor Beter OV vindt het raar, dat het meer dan drie uur duurt om een gestrande trein weg te slepen. Daarom vermoedt Voor Beter OV dat er iets anders aan de hand is.

Is de trein door rood gereden en is wegens een onderzoek het verkeer gestaakt. Heeft de gestrande trein ook rails of bovenleidingen beschadigd? Is er iets technisch bijzonders aan de hand, zoals een gebroken wiel, dat wegslepen verhindert?

Aan ProRail is om opheldering gevraagd, mede omdat de reizigershinder behoorlijk ernstig is.

1 juli 2014

PRESTATIES IC-DIRECT IN TWEEDE KWARTAAL VERDER GEKELDERD

De IC-Direct (de trein die eerst Fyra heette) tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, en Breda heeft in het tweede kwartaal van 2014 aanzienlijk slechter gepresteerd dan in het eerste kwartaal. Slechts 86,4% van de treinen reed op tijd, tegenover 89,8 % in het eerste kwartaal. Deze verslechtering wordt veroorzaakt door een fors hoger aantal uitgevallen ritten.

In het eerste kwartaal was 6,18 % van de ritten vertraagd en viel 3,99 % uit. In het tweede kwartaal was 6,20 % van de ritten te laat en steeg het percentage uitgevallen ritten tot maar liefst 7,40 %.

Voor Beter OV constateert dat duidelijk is geworden dat het veranderen van de naam van de trein (van Fyra in IC-Direct) weliswaar een leuk marketinginstrumentje is als poging om de slechte reputatie van de Fyra weg te poetsen, maar dat dat niets verandert aan de nog steeds ondermaatse kwaliteit van deze treindienst. Dat juist het percentage uitgevallen ritten zo fors is gestegen, treft de reiziger extra hard. Immers, een uitgevallen trein betekent meer reizigershinder (de volgende trein gaat op zijn vroegst een half uur later) dan ruim vijf minuten of een kwartier vertraging. Al met al presteert de IC-Direct nog slechter dan de ‘gewone’ binnenlandse treinen. Voor Beter OV constateert: “Er ligt dus een hogesnelheidslijn die ons land vele miljarden heeft gekost, waar de meeste treinen dus met lage snelheid overheen rijden, en dan ook nog steeds met een bedroevende betrouwbaarheid. De verantwoordelijken moeten zich diep schamen voor wat de belastingbetaler en de reiziger wordt aangedaan.”

De cijfers zijn aan Voor Beter OV beschikbaar gesteld door de mensen achter het Twitter-account ICdefect, met wie Voor Beter OV nauw samenwerkt. ICdefect meet de werkelijke vertrektijden van de treinen op de tussenstations.

18 juni 2014

KAMERBRIEF PHS IS SCHAAMLAP VOOR GIERIGHEID

Voor Beter OV is niet onder de indruk van de bief van staatssecretaris Mansveld aan de Kamer over de Besluiten Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).

Om maar even met de financiën te beginnen:  Mansveld vult het ene gat met het andere. Regio’s gaan wat betalen, PHS-zaken hier worden betaald uit schrappen van PHS-zaken daar. Het is altijd makkelijk om mooie praatjes te verkopen zonder de portemonnee te trekken.

Onder het mom van PHS worden allerlei wissels en inhaalsporen geschrapt. Gevolg: een minder flexibel spoorsysteem. En uitwijkmogelijkheden voor goederentreinen zijn er in de toekomst nauwelijks, waarmee een hoogfrequente reizigersdienst een wassen neus zal blijken te zijn. Als je vanuit de Westhavens met een goederentrein (die nu eenmaal niet zo hard kan rijden) vertrekt, kun je daarmee alleen nog in Geldermalsen aan de kant zonder om geen perronspoor bezet te houden! Dat kost feitelijk dus capaciteit voor reizigerstreinen.

Staatssecretaris Mansveld verwart, net Als heel veel mensen binnen en buiten ProRail, een wisselkaalslag met “meer betrouwbaar”, hetgeen een beschamende gedachtegang is. Betrouwbaarheid gaat niet om het schrappen van wissels, maar om het storingsvrij functioneren van de (resterende) wissels.

Amsterdam Centraal  wordt voor de zoveelste keer verbouwd. Het is een brevet van onvermogen dat men dat niet gewoon in één keer goed heeft gedaan. Arme reiziger, die zit nog jarenlang in de rotzooi. Een of twee fly-overs aan de oostkant van het station zijn wel een goede zaak.

Opnieuw luidt onze constatering dat de groei van de baanvakcapaciteit achterblijft bij de (aan de reiziger en de Kamer voorgespiegelde) groei van het aantal treinen. Het spoorwegnet dat nu al uit zijn voegen barst, zal nóg intensiever moeten worden bereden, met nog minder flexibiliteit en een nog grotere kans op storingen en vertragingen.

Als voorbeeld diene het verhaal over een nieuw station voor stoptreinen bij Bleiswijk/Zoetermeer aan de spoorlijn Den Haag - Gouda. Daar wordt nu een hoera-verhaal over gehouden, maar het is beschamend. Alleen maar twee perrons en geen enkel inhaalspoor. Gevolg: stoppende treinen hinderen daar de Intercity’s, die dus niet  kunnen passeren. Om dat probleem te verhelpen laat Wilma Mansveld de Intercity tussen Den Haag en Gouda óók een keer vaker stoppen, bij voorbeeld in Zoetermeer. Probleem opgelost. Nou ja, op papier. De reiziger schiet er niets mee op:  de IC wordt dus langzamer om de nadelen van een te gierig uitgevoerd station zonder inhaalsporen te maskeren.

Dit Kamerstuk is, zo vindt Voor Beter OV, een verhaal waarin staatssecretaris Wilma Mansveld het gebrek aan bereidheid om extra geld aan het spoor uit te geven, verstopt in een brei van mooie woorden over PHS, die inhoudelijk op niets zijn gebaseerd.

Het Kamerstuk in kwestie vindt u hier .6 juni 2014

TREINPROBLEMEN ALMELO - MARIENBERG VOORBIJ

Arriva heeft, mede op aandringen van Voor Beter OV, een reservetrein uit een naburige concessie (Zutphen en omstreken) overgebracht naar het traject Almelo - Mariënberg. Dat betekent dat er nu weer twee treinen beschikbaar zijn; dat aantal is benodigd om de dienst tussen Almelo en Mariënberg volgens het spoorboekje uit te kunnen voeren.

Het is fijn dat de reizigershinder die het gevolg was van een tekort aan treinen, nu tot het verleden behoort. Arriva heeft Voor Beter OV laten weten, dat de defecte trein die eigenlijk op Almelo - Mariënberg thuishoort, grondig zal worden nagezien om de hardnekkige storing waar die trein last van heeft op te lossen.

4 juni 2014

VEEL REIZIGERSHINDER DOOR TREINENTEKORT ARRIVA

17 uur:

Reactie Arriva:

Op het traject Almelo-Mariënberg rijden wij met twee LINT-treinen. Vanwege een technische storing aan één van de treinen zijn er afgelopen week enkele ritten komen te vervallen en hebben wij treinvervangend busvervoer ingezet. Op dit moment is de trein naar onze werkplaats in Zutphen gebracht voor reparatie. Reizigers kunnen tijdens de spits het ene half uur gebruik maken de trein en het andere half uur van het treinvervangend busvervoer, deze bus vertrekt van de voorzijde van de stations. Beide rijden volgens de reguliere dienstregeling. Wij betreuren de hinder die de reiziger hierdoor afgelopen week heeft ondervonden en willen door deze maatregel een consistente dienstregeling bieden. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de trein spoedig weer in te kunnen zetten.


Reactie concessiebeheerder:

Het lijkt inderdaad dat er de laatste tijd meer uitval en treinvervangend busvervoer is waar te nemen. Dat is ook vandaag weer het geval. Ook afgelopen weekend reden er bussen in plaats van treinen.

Afgelopen weekend begon het zaterdag met een technische storing in treinstel 33. Dat leidde tot vertragingen. Treinstel 34 reed op slechts een van de twee motoren, die ook nog eens begon te haperen, waardoor ook deze trein naar de werkplaats moest. Het treinverkeer kwam vervolgens stil te liggen. Arriva zet twee treinvervangende bussen in; dat is qua capaciteit genoeg.

In de loop van de zondag is het technische probleem in treinstel 33 verholpen en rijdt het weer normale dienst.

De Vechtdallijnen hebben geen technische reserve. Daar is wel een discussie over. De concessie staat het toe dat in geval van materieelstoringen er treinvervangend busvervoer  gereden mag worden, maar dat laat onverlet dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Reizigers zijn langer onderweg. Qua capaciteit is het overigens geen probleem: het aantal treinreizigers is bij TVV relatief eenvoudig te verwerken. Wel kent de concessie een boetemogelijkheid wanneer meer dan 1% van de treinritten is uitgevallen en er geen sprake is van overmacht zoals een landelijke staking of extreem weer.

12 uur:

Voor Beter OV is ontevreden over de treindienst tussen Almelo en Mariënberg. Al sinds dit weekend vallen een of zelfs beide treinstellen op deze lijn uit. Er worden geen reservetreinen ingezet (die zijn blijkbaar niet beschikbaar, mede doordat een trein van de naburige Arriva-concessie rond Zutphen om publicitaire redenen in Groningen rondrijdt zonder dat een Groningse trein naar de regio Zutphen is verplaatst), waardoor treindiensten tussen Almelo en Mariënberg worden afgelast. Dit toont naar het oordeel van Voor Beter OV de kwetsbaarheid van kleine spoorconcessies aan.

Reizigers dienen bij treinuitval op Almelo - Mariënberg gebruik te maken van een vervangende busdienst. Dat leidt tot vertragingen van 15 tot 30 minuten en het missen van aansluitingen op andere trein- of busdiensten.

Voor Beter OV heeft aan opdrachtgever Regio Twente (en de provincies Drenthe en Overijssel) en uitvoerder Arriva om opheldering gevraagd.


2 juni 2014

SPOOR LAAT REIZIGER OPNIEUW VALLEN

Ook vandaag leverde het spoor een wanprestatie. NS (kapotte treinen) en ProRail (kapotte infrastructuur) sloegen eendrachtig de handen ineen om er het slechtste van te maken. Dat is heel erg jammer: in potentie kan het spoor een prachtige bijdrage leveren aan het voorzien in mobiliteit, en dat op een manier die duurzaam is en het vastlopen van ons verkeer en economie tegen gaat.

Het begon in Brabant, waar wegens uitgelopen werkzaamheden (niet voor het eerst) de treindienst tussen Tilburg en Breda pas om half zeven kon beginnen. Pech voor de reizigers die vroeg op pad moesten. Extra pech hadden de reizigers die zo’n beetje als eersten de plaats des onheils konden passeren. Hun trein richting Randstad strandde bij de Moerdijkbrug. De twee delen van hun DDZ-Intercity schoten los (niet voor het eerst) en kwamen beide door een noodstop tot stilstand. De passagiers zaten ruim anderhalf uur in hun doormidden gebroken treinstel opgesloten, totdat zij eindelijk werden geëvacueerd. Pas na het middaguur konden er weer treinen over de Moerdijkbrug rijden.

De verbinding tussen de Zuidelijke Randstad en Brabant was sowieso gedurende de gehele ochtendspits en een deel van de ochtend verbroken. Want ook op het HSL-traject strandde een trein: een IC-Direct ging onderweg kapot (niet voor het eerst), waardoor de treindienst op de HSL naar Brabant geheel stil kwam te liggen.

Ook in het Oosten werden vele tienduizenden treinreizigers gedupeerd. Al sinds halverwege de middag rijden in Zutphen en wijde omstreken wegens een stroomstoring bij ProRail (niet voor het eerst) geen treinen. De treindienst ligt stil tussen Zutphen en Deventer, Klarenbeek, Dieren, Vorden en Lochem. In eerste instantie voorspelde ProRail dat de storing voor de middagspits ten einde zou zijn, maar dat is niet het geval. Prognose: onbekend, maar dat het een middagspits zonder treinen wordt, zoveel is wel duidelijk.

In Brabant opnieuw problemen. Sinds halverwege de middag is er door een wisselstoring (niet voor het eerst) langere reistijd tussen Eindhoven en Helmond (en verder). Pal voor het begin van de avondspits werd het treinverkeer tussen Eindhoven en Helmond geheel stilgelegd (niet voor het eerst).

Maar er is goed nieuws voor ProRail en NS. Nog steeds kunnen klinkende punctualiteitscijfers worden gepresenteerd. Want de treinen reden vaker op tijd dan de met het Rijk overeengekomen ondergrens. Dat lijkt mooier dan het is. De opgeheven treinen worden in dit cijferwerk buiten beschouwing gelaten!

Ja. Zo kunnen wij het ook… Wij komen daar nog uitvoerig op terug.

25 mei 2014

NS ZET STAP RICHTING REIZIGER

Ook vandaag ging het niet erg goed op het spoor, maar de NS heeft zich reizigersvriendelijk opgesteld.

Wederom stak de chronische seinstoring tussen Zutphen en Winterswijk de kop op. In de buurt van Beilen was het treinverkeer gestremd, maar dat valt ProRail niet aan te rekenen. Vandalen hadden een stuk beton op het spoor gelegd, waar een trein vervolgens bovenop reed. Ook waren reizigers op de verbinding Dordrecht - Geldermalsen voor de zoveelste keer het slachtoffer van een seinstoring.

Erg vervelend was een wisselstoring tussen Rotterdam en Schiedam. Wegens werkzaamheden was de treindienst tussen Rotterdam en Den Haag/Hoek van Holland sowieso al fors ingekrompen, maar een wissel begaf het, waardoor de treindienst tussen Rotterdam en Schiedam (en verder) geheel moest worden stilgelegd. Dat betekent omreizen voor veel passagiers (via Gouda) of met een pendelbus of de metro tussen Rotterdam en Schiedam of Den Haag reizen.

Of tussen Rotterdam en Schiphol/Amsterdam met de IC-Direct. Voor Beter OV heeft bij diverse gelegenheden aan de NS gevraagd om bij storingen op de ‘Oude Lijn’ de IC-Direct toeslagvrij te verklaren. Vandaag heeft de NS de IC-Direct toeslagvrij verklaard, en daarmee het verzoek van Voor Beter OV ingewilligd. Voor Beter OV spreekt waardering uit voor deze reizigersvriendelijke stap van de NS.

20 mei 2014

TREINPUNCTUALITEIT VERWARD MET REIZIGERSPUNTUALITEIT
SUCCESVERHAAL PRORAIL NIET OVERTUIGEND


Het bericht van ProRail, waarin wordt gesteld dat de reizigerspunctualiteit in het eerste kwartaal van 2014 maar liefst 91,6% bedroeg, klopt niet. ProRail meldt hier het percentage van de treinen die hebben gereden, dat minder dan drie minuten vertraging had. Dat is wat anders dan reizigerspunctualiteit. Die wordt bij voorbeeld ook beïnvloed door het percentage treinen dat is uitgevallen. Voor Beter OV vroeg vanmiddag bij ProRail naar dit percentage, maar ontving nog geen antwoord.

Verder is ook het percentage gehaalde aansluitingen van belang. Nu is het zo, dat een trein met een vertraging van 2 minuten geldt als ‘op tijd’ terwijl de aansluitende trein van de overzijde van het perron vaak net is weggereden.

Bovendien kan een goede treinpunctualiteit slechts ten dele aan ProRail worden toegeschreven: de vervoerders leveren ook hun bijdrage door o.a. materieel en personeel op de juiste momenten en plekken ter beschikking te hebben.

Kortom: het effect voor de reiziger bestaat uit een combinatie van:
1- uitval of vertraging door geplande werkzaamheden;
2- andere uitval;
3- de punctualiteit treinen die wel rijden;
4- de hoeveelheid gemiste aansluitingen.

Dus de operationele prestaties van Prorail moeten beoordeeld worden op alle vier de punten. Waarbij punt 1 wat minder zwaar mag wegen dan de andere, omdat de reiziger zich kan voorbereiden. Maar het heeft nog steeds een negatieve invloed, wat door NSProrailIenM steevast onder het kleed wordt geschoven.

Overigens meet ProRail de kwaliteit van treinen zeer onzorgvuldig. Uitval en punctualiteit wordt op allerlei eindstations voor treinen in het geheel niet gemeten, zoals op Kersenboogerd, Schothorst en Zandvoort. Daarnaast telt een vertraging van 4 minuten even zwaar als een vertraging van een uur.

Tot slot worden de door ProRail gepubliceerde cijfers geflatteerd door het uitzonderlijk zachte weer in het  eerste kwartaal. Van winters weer is geen sprake geweest.24 maart 2014

TREINVERKEER NAAR DEN HAAG GOED VAN START

Het treinverkeer naar Den Haag is vanmorgen goed van start gegaan. Doordat veel autowegen zijn afgezet wegens de NSS-topconferentie is het belang van  de trein extra groot. Veel treinen in de regio Den Haag zijn vandaag verlengd en er zijn geen klachten binnengekomen over uitpuilende of gestrande treinen in de regio Den Haag.

Als het NS en ProRail lukt, dit de komende dagen vol te houden, dan is dat een mooie opsteker voor het OV.

20 maart 2014

FNV SLAAT PLANK MIS OVER BIJNA-BOTSING HATTEMERBROEK

De FNV wentelt de gevolgen van een ernstige fout van een machinist af op de techniek, die het incident bij Hattemerbroek had moeten voorkomen. De vakbond stelt dat het door ILT opgestelde rapport feitelijke onjuistheden bevat, maar onderbouwt dat verder niet.

Ook Voor Beter OV is van mening dat het zogeheten remcriterium in het ATB-systeem onvoldoende monitort of een machinist zijn trein wel krachtig genoeg afremt. Ook is het buitengewoon ernstig dat onopgemerkt was gebleken dat het ATB-VV-baken niet functioneerde. Maar dat laatste neemt niet weg dat het ATB-VV toch niet had ingegrepen: de trein reed immers veel harder dan de grenswaarde van ATB-VV, dat juist dient om in te grijpen wanneer treinen met een snelheid door rood rijden die onder de bewakingssnelheid van het klassieke ATB-systeem ligt. De trein reed ter plaatse veel harder dan die kritieke snelheid van minder dan 40 km/h.

Tot slot gaat de FNV er iets te gemakkelijk aan voorbij dat systemen als ATB en ATB-VV niet dienen als garantie dat er geen ongeval gebeurt. De systemen zijn slechts een laatste vangnet voor het geval dat een machinist een geel of rood sein mist, onvoldoende remt of te hard rijdt.

Voorzover het al gepast is om veel harde woorden te spreken over de schuldvraag van het incident bij Hattemerbroek (maar die vraag is door het bericht van de FNV nu wel aan de orde) ligt de schuld van het incident primair bij de machinist. Dat de technische systemen als vangnet onvoldoende hebben gefunctioneerd )met een bijna botsing, een kapot wissel en langdurige reizigershinder als resultante) doet daar niets aan af. Juist et ingrijpen van de machinist die met zijn trein vanuit de andere richting kwam aanrijden, voorkwam een ernstig ongeluk.

Lees hier de reactie van de FNV en hier het rapport van ILT.

23 februari 2014

PRORAIL LEGT UIT: NOG HELE WEEK MINDER TREINEN DEN HAAG - UTRECHT

Tussen Den Haag Centraal en Utrecht rijden nog tot en met 2 maart minder treinen. Er rijden minder Intercity’s tussen Den Haag en Utrecht en minder Sprinters tussen Den Haag en Gouda Goverwelle.

Voor Beter OV heeft aan ProRail om opheldering gevraagd, en deze ook gekregen.

Op Den Haag Centraal moet een Engels wissel (ook wel kruiswissel genoemd) geheel worden vervangen. Dat kost meer dan 24 uur, omdat daarbij ook met hijskranen moet worden gewerkt. De keuze was tussen een van de komende dagen vervangen, of volgend weekend. Uiteindelijk bleek de keuze om het werk volgend weekend te doen, de minste reizigers te duperen, aldus ProRail. De reden dat de opgeheven Intercity’s ook niet rijden tussen Utrecht en Gouda, is dat deze vlak achter de Intercity’s van en naar Rotterdam rijden, en voor de reizigers dus geen toegevoegde waarde hebben, eveneens aldus ProRail.

Hoewel Voor Beter OV het principe omarmt dat zo weinig mogelijk reizigers moeten worden gedupeerd, doet dat niets af aan de felle kritiek op de gebeurtenissen. Zo’n onverwacht probleem had nooit mogen gebeuren: immers, de naderende onbruikbaarheid van het Engelse wissel had tijdig moeten worden gesignaleerd. Indien er grote drukte door capaciteitsgebrek in de Intercity’s tussen Utrecht en Gouda ontstaat, zal Voor Beter OV van ProRail vragen, de voorlopig geschrapte Intercity’s alsnog tussen Utrecht en Gouda te laten rijden.

21 februari 2014

ILT -RAPPORT OVER ONDERHOUD PRORAIL

ILT heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het spooronderhoud dat namens ProRail wordt verricht. 1500 punten zijn onderzocht en geen enkele werd als gevaarlijk gekwalificeerd.

Wel stelde ILT twee overtredingen vast.

Voor Beter OV bestudeert de bevindingen en komt later vandaag met een reactie. (Deze staat inmiddels hieronder.)

Lees hier meer.

NIET ALLEEN MAAR VEILIGHEID
OOK VERBAND TUSSEN ONDERHOUD EN BESCHIKBAARHEID SPOOR


Waar het ILT-onderzoek zich vooral richt op de veiligheidsborging bij het door spooraannemers in opdracht van ProRail verrichten van onderhoud, legt staatssecretaris Mansveld terecht ook een verband tussen onderhoud en beschikbaarheid. Immers, goede inspecties en ordentelijk onderhoud zouden plotselinge buitendienststellingen wegens noodzakelijke spoedreparaties moeten voorkomen.

ILT constateert twee overtredingen op de beheerconcessie van ProRail. De afkeurnormen zijn onvoldoende concreet en het afwijken van die normen is onvoldoende verankerd in het veiligheidsmanagementsysteem. Dit heeft overigens bij de door ILT ter plaatse verrichte 1500 inspecties geen enkele keer tot een onveilige situatie geleid, maar is desondanks wel reden tot bezorgdheid.

De onduidelijkheid omtrent de normen op grond waarvan tot daadwerkelijke afkeuring van rails, wissels en bovenleidingen wordt overgegaan, is immers een kwalijke zaak. Hoe erg mag een wissel zijn versleten? Hoe dun mag een bovenleidingkabel zijn afgeschraapt? Deze normen raken niet alleen de beschikbaarheid van het spoor, maar ook de veiligheid.

De plotselinge buitendienststelling van wissels op de stations van Gouda, Den Haag Centraal, Den Haag Hollands Spoor en Rotterdam Centraal, alsmede noodreparaties tussen Zwolle en Meppel, die alle gepaard gingen met ernstige reizigershinder, spreken boekdelen over de problemen die er blijkbaar zijn met het tijdig onderkennen van naderende noodzaak tot vervanging van versleten onderdelen. Hoewel Voor Beter OV nog steeds van mening is dat de trein een veilig vervoermiddel is, kleeft er toch een veiligheidsrisico aan onzorgvuldig uitgevoerde inspecties. Een scheur of slijtageplek die nu nog op het laatste nippertje werd ontdekt en om veiligheidsredenen leidde tot onmiddellijke buitengebruikstelling van het wissel in kwestie, had ook tot een ontsporing kunnen leiden, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Daarom dienen besluiten om de controlefrequentie te halveren, niet langer door de aannemer en ProRail te worden genomen, maar door een certificerende instantie.

Voor Beter OV vindt al met al dat ProRail veel meer de regie moet nemen bij het inspecteren van de railinfrastructuur, en de inspecties desnoods zelf moet uitvoeren, waarbij een meer gerichte aansturing van de spooraannemer een volgende stap kan zijn. Het voorkomen van reizigershinder dient bij de werkzaamheden, al dan niet als uitvloeisel van geconstateerde tekortkomingen, prioriteit nummer 1 te zijn.20 februari 2014

OOK VANDAAG CHAOS DOOR STORINGEN PRORAIL


Ook vandaag gaat het heel slecht met de spoorinfra. Naast de bekende wisselproblemen was er in de ochtendspits door uitgelopen herstelwerkzaamheden (nadat gisteren het grootste deel van de dag daar ook minder treinen konden rijden) veel treinuitval tussen Zwolle en Meppel, was er een langdurige storing tussen Apeldoorn en Deventer, rijden er al bijna de hele dag nauwelijks treinen tussen Utrecht en Den Bosch/Tiel en rijden er sinds vanmiddag geen treinen tussen Arnhem en Zutphen.

Voor Beter OV acht dit onaanvaardbaar. Deze prestaties onderstrepen nog eens de dringende noodzaak dat staatssecretaris Mansveld orde op zaken stelt.


19/20 februari 2014

GEEN TREINEN ZUIDELIJKE RANDSTAD WEGENS SPOEDREPARATIES SPOOR


07:00 uur

Voor Beter OV vindt dat Wilma Mansveld moet ingrijpen en ProRail stelt onderzoek in. Beluister hier de interviews op BNR-Nieuwsradio.

23:30 uur

Aan de NS deed Voor Beter OV het volgende verzoek:

Wegens het gehannes met de ProRail-wissels in de Zuidelijke Randstad  (door ons inmiddels voorzien van het predicaat "Wisselfiasco"), moeten sommige mensen de komende ochtenden eerder op reis om tijdig op hun afspraak te zijn. Zij moeten noodgedwongen voor 09 uur vertrekken en lopen dan hun voordeelurenkorting mis. Hierbij het verzoek om de komende dagen de Voordeeluren- en andere dalproposities ipv vanaf 9 uur, reeds vanaf 8:30 uur geldig te verklaren.

23:00 uur

ProRail meldt dat de reparaties van de kapotte wissels uiterlijk vrijdagavond pas zijn voltooid. Voor Beter OV is verbijsterd over deze ongehoorde wanprestatie.

22:00 uur

In een telefoongesprek met onze voorzitter heeft ProRail-directeur Marion Gout verklaard dat er geen staking is geweest. Daarmee is voor wat betreft het gerucht over een staking de kous af.

21:00 uur

Diverse deskundigen ontkennen dat ProRail-verkeersleiding de handdoek in de ring heeft geworpen.  Op de eerder genoemde trajecten rijdt vanavond geen noemenswaardig treinverkeer meer. De storing heeft zich ook uitgebreid tot het traject Den Haag - Amsterdam Zuid.  Ook rijden al een groot deel van de dag veel minder treinen tussen Zwolle en Meppel, eveneens wegens problemen met het spoor.

Op zijn vroegst morgenochtend zullen de problemen zijn opgelost.


19:15 uur

Volgens nog onbevestigde berichten was de grote drukte op de verkeersleiding wegens het spoedherstel van de wissels reden voor de verkeersleiders om in staking te gaan. Voor Beter OV probeert duidelijkheid te verkrijgen omtrent deze geruchten.

19:00 uur

MANSVELD MOET INGRIJPEN BIJ PRORAIL

Staatssecretaris Wilma Mansveld dient onverwijld orde op zaken te stellen bij ProRail. Dat schrijft reizigersorganisatie Voor Beter OV in een brandbrief aan de bewindsvrouwe. Door spoedreparaties aan wissels is het treinverkeer in de Zuidelijke Randstad nagenoeg geheel gestremd.

Dit is de zoveelste grote storing in korte tijd die tienduizenden reizigers treft. Voor Beter OV schrijft aan de staatssecretaris: “ProRail zet weliswaar terecht in op veiligheid, maar dat doet niets af aan wat er werkelijk aan de hand is. Want aan die veiligheidsmaatregelen gaat iets vooraf: blijkbaar kunnen technische gebreken aan rails en wissels onopgemerkt blijven totdat ze plotseling van dien aard zijn dat het treinverkeer onmiddellijk moet worden stilgelegd.

U bent als staatssecretaris de hoeder van de treinreiziger. Maar u bent ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de prestaties van ProRail. Op grond van deze beide overwegingen verzoeken wij u, onverwijld in te grijpen en orde op zaken te stellen bij ProRail.”

De brief aan de staatssecretaris vindt u onderstaand.

AAN:
De Staatssecretaris van Ien M.
Mevrouw Wilma Mansveld

Amsterdam, 19 februari 2014


Geachte mevrouw Mansveld,

Opnieuw levert ProRail een volstrekt onaanvaardbare prestatie. Door spoedreparaties aan diverse wissels is er vandaag sinds het einde van de middag nauwelijks tot geen treinverkeer tussen Rotterdam en Leiden en tussen Den Haag en Gouda. Ook is er amper treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam. Kortom: het treinverkeer in de Zuidelijke Randstad ligt nagenoeg plat en vele, vele tienduizenden reizigers zijn gestrand.

ProRail zet weliswaar terecht in op veiligheid, maar dat doet niets af aan wat er werkelijk aan de hand is. Want aan die veiligheidsmaatregelen gaat iets vooraf: blijkbaar kunnen technische gebreken aan rails en wissels onopgemerkt blijven totdat ze plotseling van dien aard zijn dat het treinverkeer onmiddellijk moet worden stilgelegd.

U bent als staatssecretaris de hoeder van de treinreiziger. Maar u bent ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de prestaties van ProRail. Op grond van deze beide overwegingen verzoeken wij u, onverwijld in te grijpen en orde op zaken te stellen bij ProRail.

Afschriften van deze brief zond ik aan ProRail, NS en de Vaste Kamercommissie IenM.

Met de meeste hoogachting,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter18:30 uur

Inmiddels bereiken ons ook berichten van reizigers die vastzitten in gestrande treinen. ProRail heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om informatie.

18:00 uur

In de driehoek Rotterdam - Den Haag - Gouda rijden nauwelijks tot geen treinen i.vm. spoedreparaties aan het spoor.

Voor Beter OV acht deze zoveelste storing met zeer grote reizigershinder hoe dan ook volstrekt onaanvaardbaar. Voordat Voor Beter OV een precies geformuleerd standpunt inneemt, informeert Voor Beter OV bij ProRail naar de achtergronden.

Later meer.


TERECHTE BOETES NS EN PRORAIL NIET DE ENIGE OPTIE

Voor Beter OV vindt de definitieve en voorwaardelijke boetes die aan NS en ProRail zijn opgelegd terecht. De boetes mogen echter niet opgaan in de algemene middelen, maar moeten worden besteed aan verbeteringen voor de reizigers. Ook zou een verplichte tariefverlaging een optie kunnen zijn: het is immers de reiziger die nu een onvoldoende goed product ervaart.

Reizigers zijn ontevreden over de punctualiteit, het zitplaatsaanbod en de zichtbaarheid van de conducteur bij de NS. Het is de NS in 2013 niet gelukt, de kwaliteit te verbeteren en zo van de voorwaardelijke boete over 2012 af te komen. Deze boete is dus definitief. Ook over 2013 heeft de staatssecretaris nu een voorwaardelijke boete opgelegd.

Ook ProRail kreeg een voorwaardelijke boete opgelegd over 2013. Dit wegens zijn rol bij de achterblijvende punctualiteit van goederentreinen en treinen in de regio.   

De opgelegde boetes dienen te worden gestort in een ‘reizigersfonds’, vindt Voor Beter OV. De besteding daarvan zou moeten geschieden in overleg met de consumentenorganisaties. Ook zou het verlagen van de reizigerstarieven een optie moeten zijn.

Lees hier het bericht van IenM over de opgelegde boetes.

Beluister hier een interview met onze voorzitter op BNR-Nieuwsradio.

4 februari 2014

RANDVOORWAARDEN WERKZAAMHEDEN UTRECHT

Geruchten over een totale buitendienststelling gedurende negen dagen van het station van Utrecht blijken gelukkig niet waar. Voor Beter OV maakt wel van de gelegenheid gebruik, een aantal randvoorwaarden te benoemen.

De reizigershinder zal tot een minimum beperkt moeten worden. Het is mooi dat het station niet negen dagen geheel buiten dienst zal zijn, maar hoe de plannen er wél uitzien is ons vooralsnog niet duidelijk.

Gedurende de werkzaamheden zal het station van Utrecht zoveel mogelijk zijn verbindende functie tussen de verschillende landsdelen moeten behouden.

Je zou Utrecht voor het werk kunnen opknippen in vijf secties, N, O, Z, W, Buurtsporen (dat zijn de sporen 1 t/m 3). Voor die tijd indien nodig sectiescheiders in de bovenleidingen aanbrengen, en dan per kwadrant buiten dienst. Dan kun je nog wel een soort van dienst blijven aanbieden. Dat zou ons voorstel zijn.

Het is sowieso een kwalijke zaak dat ProRail te pas en te onpas overgaat tot buitendienststellingen. ProRail heeft ook de rol van capaciteitsverdeler, en lijkt zichzelf veel capaciteit (want buitendienststelling is eigenlijk ook capaciteit) toe te delen, ten koste van de andere gebruikers. De ACM zou zich wellicht (nogmaals) over deze zaak kunnen buigen. Daarnaast is een (gedeeltelijke) buitendienststelling in Utrecht natuurlijk van een heel andere orde dan een vergelijkbare klus in Den Bosch of Zwolle.

Extra jammer is het, dat de treinreiziger wordt opgezadeld met veel reizigershinder rond de verbouwing van het station van Utrecht, en het als resultaat daarvan zal moeten stellen met een station dat veel slechter van kwaliteit is: grote aantallen wissels worden weggesaneerd, met als gevolg dat bij de storingen het treinverkeer wegens gebrek aan voldoende uitwijkmogelijkheden extra in de soep zal lopen.

Voor Beter OV zal graag betrokken worden bij de plannenmakerij om dit project met zo weinig mogelijk reizigershinder tot een goed einde te brengen.

3 februari 2014

“UTRECHT NIET GEHEEL BUITEN DIENST”


Op de website van ROVER staat het bericht dat het station van Utrecht wegens werkzaamheden dit jaar negen dagen geheel buiten dienst zal zijn. Voor Beter OV kan zich hier niets bij voorstellen, en zou dit ook volstrekt onaanvaardbaar vinden.

Voor Beter OV heeft aan ProRail om opheldering gevraagd, en wacht ProRail laat weten dat het station van Utrecht niet helemaal buiten gebruik zal zijn. Daaruit volgt dat ROVER de reizigers onjuist heeft geïnformeerd. Later zal ProRail ons nog berichten over hoe het wél zit met de reizigershinder.

21 januari 2014

NIET LANGER TREUZELEN MET ERTMS

De invoering van het beveiligingssysteem ERTMS dient met kracht ter hand te worden genomen. In andere landen wordt het reeds op grote schaal en met veel succes toegepast, en ook op de Betuweroute en de HSL-Zuid zorgt ERTMS voor de beveiliging.

Berichten, als zou het beproeven van het systeem op de route Amsterdam - Utrecht maanden hebben stilgelegen door een meningsverschil tussen NS en ProRail, dienen te worden opgehelderd.

De staatssecretaris zou nu haar verantwoordelijkheid moeten nemen, en erop toe moeten zien, dat er geen verdere tijdverspilling meer optreedt. Daarnaast dient niet alleen de Kamer, maar ook de stakeholders goed op de hoogte te worden gehouden van de relevante ontwikkelingen. Deze informatie dient openbaar te zijn. Immers, het gaat om het beveiligingssysteem dat ProRail in de toekomst zal hanteren en het kan dus niet zo zijn dat ProRail wel kennis deelt met een van de reizigersvervoerders op het spoor (de NS), maar niet met andere huidige of toekomstige reizigersvervoerders. Immers, ProRail dient alle gebruikers gelijk te behandelen, en dat geldt dus ook voor informatieverstrekking over de implementatie van ERTMS. Bij de invoering van ERTMS dient de Europese standaard onverkort te worden overgenomen.

Ook gezien het feit dat de NS op korte termijn grote aantallen nieuwe treinen wil gaan bestellen, is het van belang om de technische standaarden, zoals verplichte aanwezigheid in nieuw aan te schaffen/te huren/te leasen treinen van de European Vital Computer, inclusief GSM-R, baliselezers en STM-ATB, nu snel vast te stellen.

Dat ProRail de hulp van (testtreinen van de) NS inroept is uitsluitend aanvaardbaar als alle testresultaten ook voor de andere reizigersvervoerders (en overigens ook goederenvervoerders) geheel toegankelijk zijn.

Er moet hoe dan ook worden voorkomen dat een level playing field wordt verstoord: immers, in de nabije toekomst wordt de exploitatie van een aantal spoorverbindingen (opnieuw) aanbesteed. De afhankelijkheid van andere vervoerders van de bereidheid van de NS om ATB-apparatuur ter beschikking te stellen, leidde in het verleden tot problemen en dient daarom zo snel mogelijk tot het verleden te behoren.

ERTMS biedt veel voordelen. Het is veiliger dan allerlei lapmiddelen zoals ATB-VV en het is reizigersvriendelijker doordat de capaciteit van het spoor kan worden vergroot en allerlei reizigersonvriendelijke plannormen niet meer noodzakelijk zijn.

De recente onthullingen, zoals over het maandenlang niet rijden van testtreinen, wekken de indruk dat de invoering van ERTMS wordt getraineerd. Dat is, gezien het bovenstaande, absoluut onaanvaardbaar. De staatssecretaris dient als hoeder van het spoor verdere vertragingen niet te accepteren.

12 januari 2014

PRORAIL FAALT MET NACHTELIJKE SCHIPHOLDIENST

Voor Beter OV constateert dat het nachtelijke treinopheffingsrooster van ProRail reeds nu een fiasco dreigt te worden. Meerdere nachten per week zijn spoortrajecten wegens onderhoudswerk buiten dienst, met opgeheven treindiensten als gevolg. Wat Voor Beter OV betreft, behoort het treinverkeer op de overgebleven nachten dan ook absoluut gegarandeerd te zijn. Dat blijkt niet het geval te zijn.

De komende nachtvervalt het treinverkeer van en naar Schiphol. Wegens ‘onverwachte werkzaamheden’. Dat laatste is een eufemisme, dat niets anders betekent dan een  spoedreparatie van een technisch mankement.

Voor wat hoort wat. Vaker het spoor op vaste tijdvakken  buiten dienst stellen zou onlosmakelijk verbonden moeten zijn met een beschikbaarheidsgarantie voor de rest van de week.

8 januari 2014

DISCUSSIE DUBBELE BOVENLEIDINGSSPANNING NIET OPPORTUUN

Voor Beter OV beschouwt discussies over het verhogen van de bovenleidingsspanning op het Nederlandse spoor van 1500 naar 3000 volt op dit moment niet opportuun. Er valt weliswaar een zekere beperking van energieverlies te realiseren, maar veel andere genoemde voordelen, zoals sneller rijden, zijn slechts gelegenheidsargumenten. Juist wegens ‘robuustheid’ is de dienstregeling een aantal jaren geleden verlangzaamd. Verder worden de traagheid en capaciteitsgebrek op het spoor eerder veroorzaakt door een gebrek aan rails, perrons en wissels.

Daarnaast is de suggestie dat een verhoging van de spanning noodzakelijk is om sneller te kunnen optrekken, ook inhoudelijk niet juist. Ooit had de NS speciale posttreinen. Het motorvermogen moest worden teruggebracht omdat deze treinen zo snel optrokken, dat de in de treinen werkzame postsorteerders zich niet staande wisten te houden. Gewoon onder een bovenleidingsspanning van 1500 volt. Om het sterk toegenomen treinverkeer van voldoende elektriciteit te kunnen voorzien, zal ProRail op meer plaatsen voedingspunten moeten aanleggen. Die investering wordt gerechtvaardigd uit het feit dat de energievoorziening geen gelijke tred heeft gehouden met het toegenomen treinverkeer.

Bij de treinstellen van de NS is minimaal de helft van de wielen niet aangedreven. Ook daar valt ook zonder hogere bovenleidingsspanning nog wel enige snelheidswinst te behalen, indien versnelling van de dienst wenselijk zou zijn. Immers, nu al slippen wielen vaak: bij vochtig weer, bij blaadjes op de rails, bij sneeuw. Dat probleem los je op door te zorgen voor meer aangedreven wielen, en dus een meer gelijkmatiger verdeling van de krachten tussen wiel en rail. Een andere factor is de traagheid van goederentreinen. Die komen nu vaak vermogen tekort om vlot te kunnen wegrijden.

ProRail zou zich niet moeten bezighouden met dit soort luchtfietserij, maar moet hoognodig iets ondernemen tegen de nog steeds massaal voorkomende wisseldefecten, sein- en overwegstoringen en andere tekortkomingen aan de infrastructuur en de bediening daarvan. Daar heeft de treinreiziger veel meer baat  bij.

6 januari 2014

PRORAIL BLIJFT ANTWOORD OVER TREINUITVAL SCHULDIG

ProRail is vandaag niet in staat gebleken, opheldering te verschaffen over het percentage reizigerstreinen dat in de jaren 2011, 2012 en 2013 is uitgevallen. Voor Beter OV had om die cijfers gevraagd omdat uitsluitend het punctualiteitspercentage van de treinen die wél hadden gereden is bekendgemaakt. Dat percentage geeft een onterecht gunstig beeld. Immers, een trein die is uitgevallen (en buiten dit percentage valt) is voor de reiziger minimaal net zo vervelend als een vertraagde trein.

Voor Beter OV werkt aan een aantal nauwkeurig gespecificeerde vragen over uitval, punctualiteit, gehaalde aansluitingen en oorzaken van verstoringen.

3 januari 2013

PUNCTUALITEIT SPOOR OPNIEUW SLECHTER

Net als in 2012, is ook de punctualiteit (het aantal treinen dat tussen de 0 en 3 minuten vertraging had) van het reizigersvervoer per trein in 2013 verslechterd. In 2011 bedroeg deze 89,8%, in 2012 88,8% en in 2013 87,9%. Het gaat dus steeds minder goed op het spoor.

Overigens zeggen deze cijfers niet heel erg veel. ProRail kan niet zeggen, hoeveel treinen niet te laat waren, maar geheel waren uitgevallen. Ook zijn allerlei noodaanpassingen aan de dienstregeling (zoals een langdurige beperking van het treinverkeer naar Zandvoort) niet in de vertragingscijfers verdisconteerd. Evenmin zeggen de cijfers iets over te korte treinen, waardoor reizigers noodgedwongen op het perron moeten achterblijven, en moeten wachten op een volgende trein. Dat neemt niet weg, dat de punctualiteit een indicator is, en zelfs zonder deze kanttekeningen al laat zien dat het met de kwaliteit van het treinvervoer bergafwaarts gaat.

1 januari 2014

OOK PRORAIL BEGINT 2014 TRADITIONEEL:  STORING

Ook ProRail begint het jaar 2014 op traditionele wijze. Een groot deel van de dag was het treinverkeer tussen de Randstad en de noordelijke provincies -net als op oudejaarsdag- ernstig verstoord door een sein- en overwegstoring tussen Zwolle en Meppel.

Voor Beter OV vindt dit een zorgelijk teken aan de wand en zal ProRail om opheldering vragen.NS BEGINT 2014 MET TRADITIONEEL TE KORTE TREIN


De NS is het nieuwe jaar slecht begonnen, door te laten zien dat het bedrijf nog steeds niet  in staat is, een adequate inschatting te maken van te verwachten reizigersaantallen en de lengte van treinen daarop af te stemmen.

Op station Amsterdam Centraal hebben na de jaarwisseling honderden mensen lang op de nachttrein naar Den Haag moeten wachten. Toen die er eenmaal was, bleek de trein te kort om iedereen te vervoeren. Reizigers werden volgens ooggetuigen uit de trein gehaald, omdat er al te veel passagiers in zaten.

Voor Beter OV vindt het een slecht voorteken dat zo'n beetje de eerste trein die de NS in 2014 liet rijden, al te kort was, en vraagt de NS vandaag om opheldering.

17 december 2013

SPOORSECTOR FAALT OOK OP TWEEDE WERKDAG NIEUWE SPOORBOEKJE

Ook vandaag is het reizigersvervoer per spoor dramatisch verlopen. Vanmiddag is een kast met apparatuur ontploft, waardoor het treinverkeer van, naar en via Almere nagenoeg stilviel. Vele duizenden forenzen zijn op stations gestrand en kunnen voorlopig niet naar huis. Van vervangend busvervoer is gedurende de hele avondspits geen sprake geweest.

Afgezien van de fatale storing rond Almere, wordt op verschillende trajecten geklaagd over te korte treinen. Met name tussen Den Haag en Brabant wordt de treindienst gereden met een allegaartje van verschillende treintypes, met gebrek aan vervoercapaciteit tot gevolg.
16 december 2013

NIEUWE SPOORBOEKJE SLECHT VAN START

De eerste ochtendspits volgens de nieuwe treindienstregeling is slecht verlopen. Op allerlei trajecten in het hele land waren trajecten gestremd of liepen passagiers flinke vertragingen op ten gevolge van stroom- sein- en wisselstoringen en kapotte treinen.

Een nieuwe dienstregeling zou en moment van hoop moeten zijn. Hoop op een kwaliteitsverbetering. Ook dit keer heeft de spoorsector dit geheel niet waargemaakt.

Afgezien van de slechte betrouwbaarheid, is ook de dienstregeling fors slechter. De trein tussen Den Haag en Brussel is weer tien minuten langzamer en allerlei late en nachtelijke ritten vervallen.

6 december 2013

TERUGBLIK STORMACHTIGE 5 DECEMBER

18:00 uur

Er is antwoord van ProRail:

Het weerbeeld van woensdag (van onafhankelijke weerbureaus) gaf nog geen aanleiding om de dienstregeling aan te passen. In voorbereiding op de storm zijn woensdag uiteraard wel andere niet treindienstaantastende maatregelen voorbereid.
Het aanpassen van de dienstregeling doen we pas als weercriteria worden overschreden, er expert judgement is geweest en/of de veiligheid van reizigers en medewerkers in het geding is.
Het moge duidelijk zijn dat we liever doorrijden maar alleen als dat ook kan, veilig en verantwoord is. Donderdag bleek het weer toch snel slechter te worden. Vanaf 12 uur kondigde het KNMI ook een code rood af. De veiligheid voor reizigers en medewerkers kon niet meer worden gewaarborgd (grote kans op vallende bomen, bovenleidingen die breken, gestrande treinen et cetera) en daarom is in overleg met de vervoerders NS en Arriva besloten om het treinverkeer stil te leggen. Ook bij lagere snelheden is de kans op gestrande treinen door bomen op het spoor of kapotte bovenleidingen te groot. Het risico dat treinen met reizigers stranden in noodweer willen we niet.
Uiteraard is het niet rijden van treinen uiterst vervelend voor reizigers. Maar veiligheid staat bovenaan en als we die niet kunnen waarborgen vanwege extreme weersomstandigheden, dan rijden we niet.


14:00 uur

Voor Beter OV heeft er dit keer niet voor gekozen, tijdens de stormachtige weersomstandigheden als Haantje de Voorste de hele tijd allerlei meningen de wereld in te slingeren. Maar nu, een dag later, is het wel tijd om wat vragen te stellen.

Voor Beter OV heeft moeite met de keuzes die gisteren zijn gemaakt. We vinden de combinatie van geen negatief reisadvies en later op de dag geheel stilleggen van de treindienst in grote delen van het land erg moeilijk. De storm was ruim van tevoren voorspeld en bleek zelfs iets minder hevig dan was verwacht. Dus van een onverwachte situatie was geen sprake.

Voor Beter OV heeft railbeheerder ProRail om uitleg gevraag dover de afwegingen, met name ook over de keuze om de treindienst niet met aangepaste snelheid nog een beetje in stand te houden.

29 november 2013

NOODKLOK OVER TREINCHAOS BIJ WERKZAAMHEDEN

In een brief aan NS-topman Timo Huges luidt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV de noodklok over het ronduit chaotische reizigersvervoer rond werkzaamheden aan het spoor. Ondanks herhaaldelijk aandringen, neemt de NS nog steeds niet de moeite, de resterende of omgeleide treinen op een zodanige lengte te brengen, dat de passagiers op behoorlijke wijze kunnen worden vervoerd.

Niet alleen het treinverkeer verloopt slecht, ook zet NS herhaaldelijk te weinig bussen in, zoals dit najaar tussen Utrecht en Den Bosch, en rond Haarlem. Naar aanleiding van de chaos die dit weekend ontstond rond werkzaamheden aan het spoor tussen Haarlem en Amsterdam, schrijft Voor Beter OV: “Deze gebeurtenissen zijn helaas geen incidenten, maar geven een getrouw beeld van hoe de NS de logistiek qua treinlengte bij werkzaamheden in het geheel niet op orde heeft. Dit geldt overigens evenzeer voor de treinlengtes bij nooddienstregelingen wegens sneeuwval, koude  of wind. Het feit dat de NS -ondanks het feit dat wij dit probleem meermalen informeel bij uw bedrijf aan de orde stelden- niet in staat blijkt, dit nu eindelijk eens goed te organiseren, vinden wij niet alleen zorgelijk: wij vinden dit een serieus te nemen spoorvervoerder onwaardig.”

Naast de brief aan NS-topman Huges, heeft Voor Beter OV het slechte verloop van het vervangend vervoer ook gemeld bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Onderstaand leest u de brief van Voor Beter OV aan Timo Huges.

NS
t.a.v. de heer Timo Huges,
president-directeur


Amsterdam, 26 november 2013

Geachte heer Huges,

Met deze brief luiden wij bij u de noodklok over de uiterst gebrekkige wijze waarop de NS omgaat met het resterende treinverkeer tijdens werkzaamheden.

Dit betreft een chronisch probleem bij uw bedrijf. Het lukt u herhaaldelijk niet, uw logistiek zodanig te organiseren dat reizigers -die wegens werkzaamheden aan het spoor in ieder geval langer onderweg zijn- op een behoorlijke wijze met bussen of in treinen met een aangepaste lengte worden vervoerd.

Wij nemen even werkzaamheden tussen Haarlem en Sloterdijk als voorbeeld. Enkele weken geleden was er geen treinverkeer op dit traject. Het door de NS geregelde vervangende busvervoer bleek volstrekt onvoldoende, met grote hinder, discomfort en vertraging voor de passagiers tot gevolg. Dit weekend was wegens werkzaamheden het treinverkeer op dit traject opnieuw gestremd. Afgelopen zondag bleek dat de resterende treinen tussen Leiden en Amsterdam (via Schiphol) voor het overgrote deel niet waren verlengd. Een bovenleidingprobleem bij Leiden, aan het einde van de middag, doet daar niets aan af. De politie heeft zelfs ingegrepen om zeer gevaarlijke situaties in te volle treinen te voorkomen, waardoor mensen op het perron achterbleven. Daarnaast ook wordt het flauwvallen van een passagier gemeld. Voor een uitvoeriger beschrijving verwijs ik u naar de mail die een reiziger u toezond, en die wij bij deze brief voegen.

De hierboven omschreven gebeurtenissen zijn helaas geen incidenten, maar geven een getrouw beeld van hoe de NS de logistiek qua treinlengte bij werkzaamheden in het geheel niet op orde heeft. Dit geldt overigens evenzeer voor de treinlengtes bij nooddienstregelingen wegens sneeuwval, koude  of wind. Het feit dat de NS -ondanks het feit dat wij dit probleem meermalen informeel bij uw bedrijf aan de orde stelden- niet in staat blijkt, dit nu eindelijk eens goed te organiseren, vinden wij niet alleen zorgelijk: wij vinden dit een serieus te nemen spoorvervoerder onwaardig.

Graag zouden wij op zeer korte termijn van u vernemen, of en zo ja op welke wijze u deze kwestie gaat oplossen. Uiteraard zijn wij ook van harte bereid, met uw bedrijf mee te blijven denken over deze problematiek.

Afschriften van deze brief zonden wij ter kennisname aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport en onze collega’s van Reizigersvereniging ROVER.

Met vriendelijke groet,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
voorzitter


Datum: 25 november 2013 09:55
Onderwerp: Werkzaamheden Amsterdam-Haarlem en navenante gevolgen
Aan: Klantenservice Nederlandse Spoorwegen

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen weekeinde vonden omvangrijke werkzaamheden plaats tussen Amsterdam Centraal en Haarlem, waardoor de treinseries 2100 en 2200 (respectievelijk tussen Amsterdam Centraal en Den Haag Centraal en tussen Amsterdam Centraal en Dordrecht) niet reden vanaf Amsterdam, maar pas vanaf Haarlem.

Dit was ruim van tevoren bekend, dus tot zover geen probleem.

Waar ik wel een probleem mee heb ervaren is dat het enig rijdende intercity alternatief tussen Amsterdam, Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht, treinserie 2600 (Lelystad Centrum-Vlissingen) nauwelijks werd versterkt, terwijl je vooraf toch wel in kunt schatten dat alle reizigers die normaal de keus hebben uit 6 intercity's per uur nu met zijn allen in die 2 overgebleven intercity's moeten reizen. Dan is ieder half uur een VIRM VI stel te kort, zeker met de extra weekendreizigers van en naar Schiphol.

Op 1 omloop na die met 8 bakken reed (positieve uitschieter) reden gisteren verder alle omlopen met een los zesje en zelfs 1 omloop met 1 los enkeldeks ICM viertje. (negatieve uitschieter)

Daar kwam vervolgens nog bij dat door een defect aan de bovenleiding het hele treinverkeer rond Leiden Centraal zondag tussen 16 en 18 uur ontregeld werd omdat per uur slechts 2 intercity's tussen Leiden en Schiphol v.v. mogelijk waren.

De keuze om de 700/12700 serie wel te laten rijden tussen Schiphol en Leiden en de eerder genoemde - enig overgebleven intercity mogelijkheid serie 2600 in zijn geheel op te heffen tussen Amsterdam en Leiden - leverde dus voor reizigers tussen Amsterdam en Leiden/Den Haag 2 x extra overstappen op en uiteraard overvolle treinen (alleen Fyra en serie 5800 reden nog tussen Amsterdam en Leiden).

Nadat de storing uiteindelijk voorbij was, kwam de eerst rijdende 2600 van Amsterdam naar Leiden (en verder naar Vlissingen), te weten 2658 (17:59 uur vertrek uit Amsterdam) met een solo VIRM VI aanrijden en werd door politie besloten uiteindelijk geen mensen meer in te laten stappen ivm gevaar voor verdrukking. De eerstvolgende, 2660 werd door uw materieelplanners nog matiger voorzien, met een solo VIRM IV (stel 9586), waarbij ik zelf als eerste klas reiziger weliswaar een zitplaats had maar getuige was van ernstig dreigende situaties door veel te veel reizigers in een veel te kleine trein.

Ik heb mijn reis een half uur onderbroken in Leiden om even naar lucht te happen en vanaf trein 2662 (solo VIRM VI) reguleerde het weer enigszins, al bleef ook dit uiteraard te klein omdat lang nog niet alle gestrande reizigers uit Amsterdam waren opgeveegd. Het meest schrijnende hierbij dat ik meemaakte was een jongedame in de tweedeklas coupe die tussen Amsterdam en Schiphol was flauwgevallen en door medereizigers moest worden gekalmeerd/verzorgd. Ook al zou uw personeel hebben willen helpen, waren zijn niet in staat geweest om zich door de trein voort te bewegen omdat er eenvoudigweg geen doorkomen aan was.

Mag ik u - uit het oogpunt van volksgezondheid en klantvriendelijkheid de volgende dringende feedback geven:

- Als er werkzaamheden zijn tussen Amsterdam en Haarlem en er daardoor op dit traject geen treinverkeer mogelijk is, kunt u dan niet zoals voorheen altijd wel gebeurde alleen de 2100 serie opheffen tussen Amsterdam en Haarlem en deze integraal laten rijden tussen Haarlem en Den Haag Centraal v.v. en de 2200 serie gewoon vanaf Amsterdam Centraal omleiden via Schiphol, waardoor een noodzakelijke kwartierverbinding ontstaat tussen Amsterdam Centraal en Leiden?

- Indien dit door beperkt spoorgebruik niet mogelijk is, kunt u dan de 2600 serie als dit dus de enige rechtstreekse intercity tussen Amsterdam en Leiden is, minimaal versterken tot een capaciteit van 10 bakken VIRM waardoor de gezondheid van de reiziger niet in het geding komt, zoals gisteren wel het geval was?

- Als er door een acuut optredende storing, waarvoor begrip, zoals gisteren bij Leiden sprake is van een ophoping van reizigers, kunt u dan uw afdeling bijsturing sneller inschakelen om op een doelmatige wijze de eerste paar weer rijdende treinen zodanig adequaat te versterken dat excessen zoals gisteren niet hoeven plaats te vinden?

Ik hoop zeer dat u mijn feedback wilt doorzetten naar de verantwoordelijke afdelingen, want het had gisteren ook veel erger kunnen aflopen als de dame die was flauwgevallen echt medische assistentie nodig zou hebben gehad. Dit was gezien de volgestampte trein schier onmogelijk geweest. Natuurlijk is dit hypotetisch nu dit gelukkig niet echt aan de orde is geweest. Maar had dit wel gebeurd, dan waren hier gegarandeerd vragen over ontstaan.

Met dank voor het lezen en bij voorbaat voor uw antwoord, een CC van deze Email stuur ik aan mijn reisgenoot van gisteren.27 november 2013

ZEER ZWAKKE VISIE STAATSSECRETARIS OP VOORBIJRIJDEN STATIONS

Voor Beter OV is stomverbaasd over de onthutsend zwakke brief die staatssecretaris Mansveld op 26 november aan de Tweede Kamer schreef, in antwoord op vragen van D66, ChristenUnie, CDA en GroenLinks over het door de NS voorbijrijden van stations waar de trein wel had behoren te stoppen.

Intermezzo:
Twee citaten uit de brief (kort samengevat):
"De NS kan niet vertellen hoe vaak machinisten vergeten op stations te stoppen." en "Gelukkig informeert de NS de reizigers altijd vooraf dat een station zal worden overgeslagen."
Dit leidt dus tot dit soort omroepberichten op stations: DING DONG "Dames en heren, de machinist van de Sprinter naar Amsterdam Centraal, vertrektijd 14 uur 55, zal op het station Kampen Zuid vergeten te stoppen. Reizigers naar Kampen Zuid wordt verzocht, met de trein van 15 uur 25 te reizen."

Maar nu even zonder gekheid. We lopen de brief even met de lezer door. De citaten zijn, ter wille van de leesbaarheid, niet helemaal de letterlijke teksten uit de brief, maar geven de strekking weer.

“De NS hanteert het voorbijrijden om olievlekwerking ten gevolge van grote vertragingen tegen te gaan.” Juist grote vertragingen verhelp je niet door een station over te slaan. Dit is slechts een oplossing voor relatief geringe vertragingen. En juist voor het kunnen opvangen van relatief geringe vertragingen is de treindienstregeling een aantal jaren geleden verlangzaamd, met langere wachttijden op stations. De reiziger wordt nu dus afgescheept met een langzamere dienstregeling, die echter niet de bedoelde betrouwbaarheid oplevert, maar de reiziger juist opzadelt met het ieder jaar vaker voorbijrijden van stations.

“Het gaat om slechts een gering percentage van de ritten.” Percentages zeggen weinig. Wanneer nu op ieder station dat percentage gelijk zou zijn: nou, vooruit. Maar er zijn stations waar dit jaar al vele honderden treinen onterecht voorbij zijn gereden.

“De NS kan niet zeggen, wat de reden was (inhalen vertraging, problemen aan infrastructuur, op last van hulpdiensten, machinist vergeet te stoppen, personeel niet aanwezig) als een station werd voorbijgereden.” Het is onvoorstelbaar dat de NS, wanneer iets misgaat met de uitvoering van zijn kernactiviteit (het volgens het spoorboekje op de afgesproken tijd op het juiste station afleveren van de reiziger), dit blijkbaar niet ziet als een ernstige zaak waarvan de reden bekend dient te zijn. Nee, de NS beschouwt het voorbijrijden van stations als een zodanig onbelangrijke zaak, dat zelfs niet de moeite wordt genomen om de oorzaken daarvan ordentelijk te registreren. Evenzeer is het onbegrijpelijk dat Staatssecretaris Mansveld hiermee genoegen wenst te nemen.

“Oorzaken kunnen ook zijn aanrijdingen op overwegen, koperdiefstal.” Hier worden zaken genoemd, die leiden tot gehele stremming van baanvakken. Dat heeft niets te maken met het voorbijrijden van stations om olievlekwerking te voorkomen.

“De corridor Zwolle - Arnhem - Roosendaal is gevoelig voor vertragingen door de lengte van het traject en  de aanwezigheid van enkelsporige baanvakken.” De belangrijkste reden wordt echter verzwegen. De treinen hebben te Zwolle een zogeheten ‘korte kering’. Dat is bedrijfseconomisch weliswaar interessant, maar leidt tot extra vertragingsgevoeligheid.

“Het klopt niet dat stations worden voorbijgereden zonder dat reizigers vooraf worden geïnformeerd.” Deze stelling is regelrecht in strijd met de waarheid. Immers, het gebeurt regelmatig dat een machinist op een station vergeet te stoppen of dat een trein door een vergissing van de verkeersleiding op een station niet langs een perronspoor wordt geleid. Deze zaken kunnen uiteraard niet vooraf aan reizigers bekend worden gemaakt. Mede gezien het feit dat de NS niet eens de moeite neemt de oorzaken van het voorbijrijden ordentelijk te registreren, is deze bewering van staatssecretaris Mansveld regelrechte onzin.

“De NS zal extra kosten die reizigers maken vergoeden.” Dat is de halve waarheid. Immers, de reiziger moet zelf achter restitutie van het teveel betaalde aan. De NS weigert, ondanks herhaalde verzoeken van Voor Beter OV, terugbetaling bij gevallen die de reiziger niet kunnen worden verweten voor die reiziger automatisch te laten gebeuren.

“Het zijn in het algemeen kleinere stations die voorbij worden gereden, waar geen assistentie wordt verleend aan mensen met een functiebeperking.” Wát? Staat hier nu impliciet dat de NS op kleinere stations voor hulpbehoevende reizigers niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen van het OV?

“Een overbelastverklaring is pas aan de orde als de aangevraagde capaciteit niet past op de infrastructuur.” De treindienst Zwolle - Nijmegen (en verder) wordt vaak getroffen door het voorbijrijden van stations. Blijkbaar is hier een wanverhouding tussen vervoervraag en beschikbare infrastructuur.

“Voorbijrijden gebeurt bij een vertraging van 10 minuten of meer. Die trein telt volgens de NS voor de punctualiteitscijfers in het algemeen dan niet meer mee als op tijd.” Dit is in niet alle gevallen waar. Bij het vergeten te stoppen of niet op een perronspoor uitkomen geldt dit niet. Verder kun je door een paar stations voorbij te rijden, de vertraging op het volgende knooppuntstation reduceren tot minder dan 5 minuten. De trein telt dan dus als ‘op tijd’.

“Ik ga geen maatregelen nemen.” Op grond van een schrijnend gebrek aan gegevens, doordat de NS die niet wenst te registreren, accepteert de staatssecretaris dus dat de NS zijn kernactiviteit niet op orde heeft. Dit is een schoolvoorbeeld van buitengewoon slecht opdrachtgeverschap.

26 november 2013

NS-TOP TAST IN DUISTER OVER DIENSTUITVOERING

Het is ronduit beschamend dat de NS-directie geen zicht heeft op de wijze, waarop de NS zijn kernactiviteit (het op de juiste tijden en juiste stations laten in- en uitstappen van reizigers) uitvoert.

Een nieuw dieptepunt is het voorbijrijden van stations. Desgevraagd stelden NS-reizigersdirecteur Ingrid Thijssen en haar woordvoerders  ruim een maand geleden, dat dit “in zeer incidentele gevallen kan voorkomen”. Thans is aan het licht gekomen, dat stations niet “zeer incidenteel” worden voorbijgereden door treinen die daar behoren te stoppen, maar negen keer per dag.

Het feit dat de NS-top dus geen idee blijkt te hebben van wat er terechtkomt van de kernactiviteiten van het bedrijf is zondermeer onaanvaardbaar.

Overigens bleek uit een door BNR-Nieuwsradio uitgevoerde peiling, dat slechts 23 % van de mensen die reageerden, het voorbijrijden van stations acceptabel vonden.

19 november 2013

STEMMINGMAKERIJ NIET GOED VOOR SPOORWEGVEILIGHEID

In tegenstelling tot wat SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir tegenover De Telegraaf heeft beweerd, hebben de ambtsvoorgangers van staatssecretaris Mansveld de Tweede Kamer steeds correct geïnformeerd over de uitrol van ATBVV.

ATBVV is een extra systeem dat ingrijpt wanneer een machinist met een snelheid van minder dan 40 km/h een rood sein heeft gemist. Het komt dus bovenop de seinen en borden langs het spoor, het gewone ATB-systeem (dat bij snelheden van minder dan 40 km/h niet functioneert) en het vakmanschap van de machinist. In die zin is ATBVV geen veiligheidssysteem, maar een laatste redmiddel dat de trein voorbij een rood sein alsnog tot stilstand brengt. Vergelijk het met de vangrail langs de autosnelweg. Die dient niet om de auto veilig op de weg te houden, maar voorkomt dat, áls het eenmaal is misgegaan, de schade nog verergert doordat de auto in een sloot belandt, van een dijk afrolt of tegen een boom botst.

Toen het zorgwekkend vaak gebeurde dat machinisten door rood reden, is dit ATBVV-systeem zo snel mogelijk ingevoerd. Het ook nog inrichten van een monitorsysteem dat per sein op afstand kan melden of ATBVV daar is ingeschakeld, zou tot forse vertraging bij de installatie van het systeem hebben geleid. Er is welbewust gekozen voor een snelle invoering.

Dat is ook duidelijk door de bewindspersonen met de Kamer gecommuniceerd. Toenmalig minister Eurlings schreef in juni 2010 al dat ATBVV niet 100% effectief zou zijn, en als zodanig geen beveiligingssysteem is, maar werkt als een extra vangnet en niet fail safe is. Minister Schultz zond in mei 2012 een brief van gelijke strekking naar de Kamer.

Voor Beter OV is van mening dat de veiligheid op het spoor de onverdeelde aandacht verdient. Ongefundeerde stemmingmakerij, zoals door de beweringen van Farshad Bashir in De Telegraaf, is echter contraproductief. Hiermee wordt tijd en energie verspild, die beter kan worden besteed aan verdere verbetering van de kwaliteit en veiligheid van het spoor in Nederland.

Lees hier over de beschuldigingen van SP-Kamerlid Bashir en lees hier de Kamerbrief van vandaag.


11 november 2013

COMPLIMENT VOOR HERSTEL SCHADE BORNE

Voor Beter OV complimenteert iedereen die betrokken is geweest bij het herstel van de schade, die een ontspoorde goederentrein bij Borne had aangericht. In een paar dagen tijd is een paar kilometer aan dwarsliggers vernieuwd, is alle bekabeling gecontroleerd en is er uitvoerig getest. Dat was een enorme klus, waaraan normaal een zeer lange voorbereidingstijd voorafgaat.
30 oktober 2013

OPHELDERING GEVRAAGD OVER CHRONISCHE VERTRAGING ZANDVOORT


31 oktober 2013

Naar aanleiding van onze brief van gisteren is de reisinformatie op ns.nl en Teletekst 751 aangepast. Dat is alvast iets. Nu wachten op de antwoorden op onze vragen.

30 oktober 2013

Treinreizigers tussen Haarlem en Zandvoort klagen bij Voor Beter OV over structurele vertragingen van 20 minuten. Ze constateren ook dat er slechts één spoor beschikbaar is, in plaats van twee. Voor Beter OV vraagt in een brief aan NS en ProRail om opheldering en genoegdoening.

Amsterdam, 30 oktober 2013

AAN: ProRail en NS

Er komen klachten bij ons binnen van reizigers tussen Haarlem en Zandvoort. Vanaf Haarlem naar Zandvoort lopen zij al geruime tijd dagelijks 20 minuten vertraging op omdat er slechts één spoor beschikbaar zou zijn. Op de vertragingspagina’s van ns.nl en Teletekst wordt deze structurele vertraging echter niet gemeld.

Dat leidt tot de volgende vragen:

1.    Wat is er aan de hand, waarom is er slechts één spoor beschikbaar?
2.    Hoe lang duurt dit probleem nog?
3.    Waarom wordt deze structurele vertraging niet op de calamiteitenpagina van de ns en Teletekst gemeld?
4.    Op welke wijze komt deze structurele vertraging terecht in de punctualiteitscijfers van de NS? Is Zandvoort voor de berekening van deze cijfers een meetpunt?
5.    Op welke wijze worden de dagelijks gedupeerde reizigers (forensen, scholieren, studenten) door de NS gecompenseerd? Zij komen niet in aanmerking voor de GTBV-regeling, maar lopen op weekbasis aanzienlijke vertraging op.

Wij vernemen graag spoedig van u.

 
29 okober 2013

HERFSTSTORM

Lees hier onze bevindingen over de herfstaanpak.
 
23 en 24 oktober 2013

OMGELEIDE TREINDIENST ONTAARDT IN CHAOS

24 oktober 2013

13:00 uur

Nadat het maandag mede door een wisselstoring in Amsterdam (!!!) was misgegaan met de via Hilversum omgeleide Intercity’s, het dinsdag mis ging door “diverse oorzaken” en het gisteren een chaos werd door “gladde sporen”, is het NS en ProRail ook vandaag gelukt om de situatie in Hilversum en wijde omgeving te doen ontaarden in een totale chaos. Treinen worden weer door de ProRail-verkeersleiding geschrapt wegens “gladde sporen”, er is reisinformatie die passagiers volstrekt foutieve -en op het station van Hilversum zelfs tegenstrijdige- adviezen geeft en tot overmaat van ramp zijn de treinen die wél rijden veel te kort. De passagiers die normaal met meerdere dubbeldekstreinen worden vervoerd, passen niet in een enkeldekstreintje van zegge en schrijve drie rijtuigen lang.

Over de “gladde sporen” valt nog op te merken dat van extreem weer geen sprake is. Het is rustig najaarsweer, dus van extreme bladval ten gevolge van een najaarsstorm met windkracht 10 is geen sprake.

09:00 uur

Door ”gladde sporen” rijden ook sinds vanochtend geen Intercity’s tussen Utrecht en Hilversum. Reizigers tussen Utrecht en Hilversum en Amersfoort moeten nu omrijden via Amsterdam Zuid. Reizigers vanaf Den Haag en Rotterdam naar Hilversum en Amersfoort moeten omreizen via Schiphol.

Voor Beter OV is van mening dat er geen bijzondere weersomstandigheden zijn. Daarom is het schrappen van de Intercity’s een ernstige misser.

23 oktober 2013

Door werkzaamheden tussen Utrecht en Amersfoort worden Intercity’s sinds afgelopen maandag omgeleid via Hilversum. Volgens de planning zouden dat per richting vier treinen per uur zijn. Helaas bleek dat te rooskleurig ingeschat. Het lukte niet om zonder vertraging deze treinen op het station van Hilversum te keren. Ook werd er geklaagd over het vaker gesloten zijn van overwegbomen. Daarom werd het aantal Intercity’s gehalveerd.

Wegens het herfstweer (blaadjes op de rails) werden ook de resterende Intercity’s op het traject Utrecht - Hilversum - Amersfoort incidenteel geschrapt. Treinreizigers tussen Utrecht en Amersfoort dienden hierdoor om te reizen via Amsterdam Zuid.

Voor Beter OV is bezorgd, nu is gebleken dat bij werkzaamheden onhaalbare planningen voor het vervangende treinverkeer kunnen worden gemaakt. Ook het feit dat klachten over vaker gesloten zijn van spoorwegovergangen worden afgewenteld op de treinreiziger vindt Voor Beter OV niet in de haak. In de toekomst zal het vervangend (trein)vervoer beter moeten worden voorbereid.
 

11 oktober 2013

NS: OVERSLAAN STATIONS IS GEEN BELEID

Ook bij Voor Beter OV kwamen klachten binnen over het onverwachts, om vertragingen in te lopen of te beperken, voorbijrijden van stations. Voor Beter OV is verbaasd over dit fenomeen, met name omdat een aantal jaren geleden bij een grote herschikking van de dienstregeling de reizigers te maken hebben gekregen met een langzamere dienstregeling (langere rijtijden tussen stations, en langere stationnementen op stations) in ruil voor een robuuste dienstregeling.

Bij de NS hebben wij vandaag om opheldering over dit fenomeen gevraagd. NS-Reizigers heeft ons bij monde van directievoorzitter Ingrid Thijssen laten weten dat het overslaan van stations pertinent geen beleid is. “Dat neemt niet weg dat het in zeer incidentele gevallen voor kan komen, om groter leed voor grotere groepen klanten te voorkomen.”
Voor Beter OV heeft in een reactie daarop wel verzocht om een specificering van het begrip ‘zeer incidenteel’.
 

8 september 2013

BEZUINIGINGEN OP PRORAIL GEVAAR VOOR BETROUWBAARHEID EN VEILIGHEID

Voor Beter OV is geschokt door de kaalslag die over ProRail wordt uitgestort. 15% minder personeel en een 20% lager budget vallen moeilijk te verenigen met een betrouwbaar en veilig spoorsysteem.

Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst: “Ons Kabinet gedraagt zich als de toenmalige Britse premier Thatcher, die ooit door enorme bezuinigingen op het Britse spoor een onbetrouwbaar en zelfs gevaarlijk vervoersysteem op haar geweten had. De bezuinigingen die ProRail worden opgelegd zijn onaanvaardbaar. Straks staat ProRail in de schijnwerpers als onbetrouwbare infrabeheerder, terwijl de werkelijke schuld in politiek Den Haag ligt.”
 

7 oktober 2013

PRORAIL TREEDT DOORTASTEND OP BIJ SCHADEHERSTEL EINDHOVEN

Voor Beter OV heeft veel waardering voor de inzet van de mensen die nodig waren om het treinverkeer in en om Eindhoven zo goed mogelijk en zo snel mogelijk weer op te starten nadat een bouwkraan was ingestort en daarbij de bovenleidingen van het station had vernield.

Vanmiddag stortte de giek van een gebrekkige bouwkraan op een aantal sporen van station Eindhoven. Daarbij werden veel bovenleidingen, alsmede minimaal een afspanmast vernield. Ondanks de grote schade lukte het al aan het begin van de avond een paar sporen weer van bovenleidingsspanning te voorzien, zodat het treinverkeer enigszins kon worden hervat. Dat duidt er volgens Voor Beter OV op, dat er daadkrachtig is gewerkt, met een mooi resultaat. Voor Beter OV hoopt dat het treinverkeer morgen weer volledig kan worden hervat.
 

24 september 2013

HERFSTDRUKTE BREVET VAN ONVERMOGEN NS


Bij ROVER en Voor Beter OV regent het klachten over uitpuilende treinen en reizigers die door plaatsgebrek op de perrons moeten achterblijven. Terwijl het ordentelijk vervoeren van reizigers toch echt de kernactiviteit van de NS moet zijn, in tegenstelling tot het openen van de zoveelste Starbucks of het bedenken van het zoveelste kruidenierskaartje-met-gratis-gevulde-koek.

De NS zegt: “Na de zomer is het altijd extra druk.”

De NS zegt niet: “Dus zullen we voldoende treinen inzetten.”

De NS moet zich dus diep, heel diep schamen.
 
Bent u het eens met onze visie? Word gratis sympathisant of steun ons financieel.

20 september 2013

VERKLARING PRORAIL OVER BIJNA-BOTSING HATTEMERBROEK

ProRail heeft desgevraagd tegenover Voor Beter OV het volgende verklaard:

“Momenteel doet ProRail onderzoek naar een incident met een intercity die door rood reed bij knooppunt Hattemerbroek aansluiting. Dat zijn altijd brede onderzoeken waarbij we kijken naar de werking van bijvoorbeeld de diverse veiligheidsinstallaties in spoor en trein, het handelen van spoorpersoneel en planning van treinen. Pas als het onderzoek is afgerond, trekken we conclusies. Ook ILT verricht onderzoek naar de gebeurtenissen.
 
De veiligheidsmaatregelen op het Nederlandse spoor zijn zeer omvangrijk en vormen gezamenlijk verschillende barrières om ongevallen op het spoor te voorkomen. Als een van de schakels (menselijk of technisch) faalt, is de veiligheidsketen zo ontworpen dat andere maatregelen dat opvangen. Het is niet zo dat één systeem de veiligheid zelfstandig op het spoor draagt.

Met betrekking tot veel gestelde vragen over het functioneren van het ATB-VV-systeem tijdens het incident van 2 september, het al dan niet ingeschakeld zijn van dat systeem, het bevriezen van de situatie ter plaatse voor het kunnen uitvoeren van het onderzoek en de uitkomsten van de extra check van 150 ATB-VV-installaties geldt dat ProRail niet zal reageren hangende het onderzoek.

Bij wissels wordt vaak flankbeveiliging toegepast. Dat is een samenvattende term voor diverse maatregelen die een aanrijding tussen twee treinen helpen voorkomen. Het gaat dan om een dreigende aanrijding in de ‘flank’ de zijkant van de trein. Zo is het in sommige gevallen mogelijk om het sein van het ene spoor direct op rood te laten gaan op het moment dat er op een ander spoor een trein door rood rijdt. Deze vorm van flankbeveiliging is aanwezig bij knooppunt Hattemerbroek. Het is sinds 2011 standaard onderdeel van nieuwe projecten.

Op de Hanzelijn is het modernste beveiligingssysteem ERTMS aangelegd; de bij het incident betrokken treinen waren niet met het systeem uitgerust.”
 

19 september 2013

GROTE ZORGEN OVER DESINVESTERINGEN SPOORVEILIGHEID

Voor Beter OV is bezorgd over berichten over het niet ingeschakeld zijn van de ATB-VV-beveiliging bij Hattemerbroek, waar enkele weken geleden een treinramp ternauwernood werd afgewend.

Televisieprogramma Een Vandaag beschikt over onrustbarende documenten, terwijl ProRail zich verschuilt achter een nog in uitvoering zijnd onderzoek. ProRail neemt de zaak wel serieus en is een extra controle gestart naar de werking van de ATB-VV-installaties in het land. Dat is een goede zaak. Overigens is het van belang om op te merken dat bij Hattemerbroek een machinist hoogstwaarschijnlijk een rood sein heeft genegeerd. Aan dat feit mag niet te makkelijk voorbij worden gegaan.

Voor Beter OV vindt dat we als volk geen honderden miljoenen uitgeven voor spoorwegbeveiliging, die gewoon blijkt uit te staan. Daarom dient de onderste steen boven te komen.
 

17 september 2013

spoor chronisch onbetrouwbaar:
BELEID PRORAIL EN NS MOET OM


De gebeurtenissen zoals gisterochtend in de spits stemmen Voor Beter OV echt heel erg somber. Zo’n ochtendspits als in dit geval (treinverkeer tussen Brabant/Zeeland en de zuidelijke Randstad geheel gestremd) mag de spoorsector de reiziger gewoon niet aandoen. En dat staat dan nog los van bijvoorbeeld de hardnekkige wisselstoringen rond Schiphol en de chronische problemen in het gebied Woerden - Gouda - Leiden.

Voor Beter OV stuurde aan de verantwoordelijken bij ProRail, NS Reizigers en NS HiSpeed een zeer ongeruste brief, waarin ook wordt gevraagd om beleidsaanpassingen, aangezien het thans gevoerde beleid niet blijkt te werken.

Lees onderstaand de brief.

AAN:

ProRail tav de heer Bart Smolders
NS Reizigers tav mevrouw Ingrid Thijssen
NS HiSpeed tav mevrouw Marjon KaperAmsterdam, 17 september 2013

Geachte heer Smolders, geachte dames Thijssen en Kaper,

Binnen onze organisatie doet de mening opgeld dat het reizigersvervoer per spoor niet meer voldoet aan de eisen qua betrouwbaarheid en beschikbaarheid die daarvan mogen worden verwacht. Gisterochtend was opnieuw sprake van een dieptepunt in de prestaties van het spoor.

Wij zijn van mening dat veel mensen binnen de spoorsector naar beste kunnen aan het werk zijn om de trein op een voldoende kwaliteitsniveau te brengen, maar deze inspanningen blijken tevergeefs. Daarom stuur ik u drieën namens de Maatschappij Voor Beter OV deze brief. Hierin kijken wij terug op de gebeurtenissen van gisteren.

Uitloop werkzaamheden ProRail

In plaats van aan het begin van de maandagochtenddienst, waren de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug pas om 9 uur afgerond. Zoiets mag naar onze mening gewoon niet voorkomen. Helaas moet worden geconstateerd dat zo’n uitloop van werkzaamheden geen uitzondering is. Wij zijn benieuwd, hoe dat komt.

De gevolgen van de uitloop van het werk bij de Moerdijkbrug waren verschrikkelijk voor de reizigers. Een van de twee belangrijke Intercityverbindingen tussen het zuiden en de rest van ons land was daarbij gedurende de ochtendspits doorgesneden. Hoe laat werd duidelijk dat het werk zou uitlopen? Welke maatregelen zijn toen genomen met betrekking tot het vervoeren van de reizigers? Hoe is dat gecommuniceerd?

Gezien de hardnekkigheid van dit soort gebeurtenissen lijkt een wezenlijke verlaging van de door de vervoerders te betalen infraheffing niet meer dan logisch.

Logistieke tekortkomingen NS Reizigers

Door deze stremming bleken allerlei treinen te klein van samenstelling te zijn. Er werd door reizigers geklaagd over grote drukte. Wij nemen aan dat ProRail de NS reeds gisteravond heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zouden uitlopen. Hoe kon het dan gebeuren, dat ook op trajecten ver van de plek des onheils vandaan, toch te kleine composities reden? Welke maatregelen heeft de NS zondagnacht genomen? Waarom duurde het nog vele uren na de heringebruikname van het spoor tot de treindienst weer volledig werd uitgevoerd?

Instorten Fyra-dienst NS HiSpeed

Een alternatief voor de gestremde binnenlandse treindienst tussen Roosendaal/Breda en Rotterdam zou de Fyra tussen Breda en Amsterdam zijn geweest. Deze treindienst is in de ochtendspits geheel ingestort. De Fyra van 8:28 moest te Breda passagiers op het perron achterlaten en vertrok pas om 8:40. De volgende Fyra, van 8:58, reed niet omdat de eerder vertrokken Fyra bij Prinsenbeek defect was geraakt. Het moge duidelijk zijn hoe deze gebeurtenissen hebben uitgewerkt op de geboden reizigerscapaciteit.

Het is ons duidelijk dat zowel ProRail, NS Reizigers als NS HiSpeed ernstig zijn tekortgeschoten in het verzorgen van behoorlijk spoorvervoer. En dit is niet voor het eerst. Dit baart ons grote zorgen en we zijn echt benieuwd naar welke nieuwe aanpak u gaat invoeren om dit soort hinder tot het verleden te doen behoren. De tot nu toe gehanteerde aanpak faalt overduidelijk.

Het spijt ons dat wij niet anders kunnen concluderen dan dat het beleid van ProRail, NS Reizigers en NS HiSpeed faalt en wij horen dus graag, welke beleidswijzigingen u zult doorvoeren om een behoorlijk reizigersvervoer op korte termijn wél te waarborgen.

Met de meeste hoogachting,


Maatschappij Voor Beter OV,Rikus Spithorst,
voorzitter

3 mei 2013

 

TREIN DOOR ROOD ONDANKS ATB-NG

Voor Beter OV is geschrokken van een incident met een Arriva-trein op het station van Ruurlo. Ondanks het gebruik van ATB-Nieuwe Generatie (een soort ERTMS-light) is vanmiddag een trein op het station per ongeluk voorbij een rood sein gereden. Voor Beter OV wist niet beter dan dat juist de nieuwe generatie beveiligingssystemen (ATB-NG, ERTMS) nog beter werkt bij het voorkomen van roodseinpassages omdat deze systemen ook preventief ingrijpen wanneer niet tijdig wordt geremd, en ook functioneren bij lage snelheden.

Voor Beter OV beschouwt het toch per ongeluk voorbij een rood sein kunnen rijden met een trein die is uitgerust met ATB-NG op een baanvak dat daar eveneens mee is uitgerust, als een lelijke tegenvaller. Bij Arriva wordt om opheldering over het incident gevraagd.

24 april 2013

NIEUWE LANGDURIGE STORING SPOOR REDEN TOT ONGERUSTHEID

Ook vandaag is het spoorwegnet getroffen door een langdurige storing met veel impact. Tussen Rotterdam en Delft en tussen Rotterdam en Hoek van Holland rijden tot na de avondspits minder treinen door een defect aan het spoor.

Jongstleden vrijdag moest het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam van het begin van de middag tot het einde van de dienst fors worden ingekrompen wegens een gebroken spoorlas. Gisteren was het treinverkeer tussen Schiphol, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer en Utrecht vanaf 2 uur ‘s middags tot na middernacht fors verminderd wegens een defect aan een wissel dat ook pas na het einde van de dienst kon worden hersteld.

Het gaat niet goed met de infrastructuur, ondanks het streven van ProRail om te komen tot nul verwijtbare storingen. Ook het schrappen van wissels is een punt van zorg: daardoor kan niet meer eenvoudig ‘om een storing heen worden gereden’.

Zeker in het zicht van de komende troonswisseling en de grote aantallen feestgangers die dan moeten worden vervoerd, houdt Voor Beter OV zijn hart vast. Voor Beter OV heeft over de recente storingen contact met ProRail.

19 april 2013

ONBETROUWBARE RAILINFRA STAAT HAAKS OP PLANNEN WISSELSLOOP

Tussen Rotterdam en Den Haag rijden al sinds het begin van de middag nauwelijks treinen en dit duurt nog tot morgenochtend. De oorzaak is een defecte raillas. Reparatie daarvan kan pas geschieden wanneer er helemaal geen treinen meer passeren. Vannacht dus.

Dit soort infrastoringen met langdurige beperkingen van de treindienst komt regelmatig voor. Dat staat haaks op de intentie van ProRail om te komen tot nul verwijtbare storingen. Juist een veel betrouwbaarder spoorinfrastructuur is de eerste voorwaarde waaraan moet worden voldaan alvorens op grote schaal tot het verwijderen van wissels kan worden overgegaan.

Nog los van het feit dat Voor Beter OV sowieso grote bedenkingen heeft bij de ophanden zijnde wisselsanering, is een combinatie van onbetrouwbare spoorinfra en een door het verwijderen van wissels ontstaan gebrek aan flexibiliteit voor het zo goed mogelijk laten doorgaan van het treinverkeer volstrekt onaanvaardbaar. Voor Beter OV zal aan de bel trekken bij ProRail.


18 april 2013

 

WISSELKAALSLAG UTRECHT SLECHT VOOR REIZIGER

Voor Beter OV is zeer bezorgd over de plannen van ProRail om op het station van Utrecht 130 van de 200 wissels te verwijderen. Van de flexibiliteit van het treinverkeer blijft dan nauwelijks iets over en al bij geringe storingen zal het treinverkeer op bepaalde trajecten van en naar Utrecht stilvallen. Desondanks heeft staatssecretaris Mansveld vandaag tijdens een bezoek aan het station groen licht gegeven aan de plannen.

Op dit moment zijn er problemen met een verzakt spoor te Utrecht, maar de reizigers hebben daar amper hinder van omdat treinen kunnen uitwijken naar andere perrons. In de beoogde situatie zou zo’n verzakking leiden tot grote problemen en zelfs tot het stilvallen van sommige treindiensten.

Een flexibel spoorsysteem is onontbeerlijk voor een behoorlijk reizigersvervoer op het spoor. Er zullen onvermijdelijk zo nu en dan treinen met pech komen te staan of wissels, bovenleidingen of seinen kapotgaan. Dat geldt evenzeer voor de uitgedunde infrastructuur in Utrecht. Het is verstandig om te bezien of het spoor met wat minder wissels toe zou kunnen, maar op het station van Utrecht schiet dit zijn doel voorbij. Twee derde van de wissels schrappen betekent de nekslag voor de mogelijkheid om op het station van Utrecht onverwachte gebeurtenissen goed op te vangen, mede doordat er op het station vanuit diverse richtingen geen treinen meer kunnen keren.

2 april 2013

PVDA SCHAART ZICH ACHTER ONZE VISIE OP REIZIGERSPUNCTUALITEIT

Voor Beter OV is blij, dat de PvdA zich heeft geschaard achter het belang van de reizigerspunctualiteit boven de punctualiteit van treinen, zoals in onze visie op de nieuwe Hoofdrailnet-concessie valt te lezen.

Als de Kamer en de Staatssecretaris deze visie omarmen, is dat een behoorlijke stap vooruit. Dan is de reiziger de PvdA veel dank verschuldigd voor het aan de orde stellen van het grote belang van reizigerspunctualiteit.

 

1 april 2013

BEHEER EN EXPLOITATIE STATIONS MOET NAAR PRORAIL

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven heeft onze kritiek op de NS (die ruim 300 miljoen winst maakt, met name op de exploitatie van de stations, maar te gelijker tijd suggereert dat er onvoldoende geld is om de afgesproken bodemkwaliteit te realiseren op het terrein van genoeg treinen op tijd en genoeg treinen beschikbaar om reizigers op een beschaafde wijze te vervoeren) goed begrepen. De miljoenen die aan de stations worden verdiend komen dus niet ten goede aan de reiziger.

Dat moet dus anders.

De eigendom, het beheer en de exploitatie van alle stations in Nederland dienen over te gaan naar ProRail. De winst kan dan worden besteed aan beter beheer en onderhoud van het spoor en eventueel ook aan een lagere infraheffing. Uiteindelijk zijn het dan de reizigers die van de gemaakte winst profiteren, in plaats van de Boekhouders Der Nederlandse Spoorwegen.

Bovendien schept het onderbrengen van de stations bij ProRail een level playing field voor alle spoorwegondernemingen. Nu is het zo, dat de winst die wordt gemaakt met de exploitatie van stations waar de NS zelf niet eens komt (of niet alleen komt), niet wordt uitgekeerd aan de treinmaatschappijen die die stations wél (of ook) aandoen. Terwijl juist het feit dat de stations dienen als in- of uitstapplek voor treinreizigers maakt, dat deze een financiële goudmijn zijn.

De FNV suggereert dat het bij de NS weghalen van de stations betekent dat de zakken van buitenlandse spoorwegmaatschappijen worden gevuld. Deze bewering raakt kant noch wal. Immers, door de stations onder de juiste voorwaarden bij ProRail onder te brengen, komen de exploitatiewinsten daarvan ten goede aan alle vervoerders en alle treinpassagiers.

De NS stelt, in reactie op de visie van mevrouw Van Veldhoven, dat de reiziger graag geniet van een krantje, een croissantje en een kopje koffie onderweg. Dat klopt. Het feit, echter, dat veel stationsvoorzieningen zoals Kiosks niet geopend zijn op tijden dat er al/nog behoorlijke reizigersaantallen zijn, bewijst dat de NS het voldoen aan die wens dus niet voldoende heeft gewaarborgd. Ook om die reden valt dus niet vol te houden dat de reiziger gebaat is bij exploitatie van de stations door de NS.

De komst van de nieuwe concessies voor NS en ProRail is een geschikt moment om de overdracht van de stations naar ProRail te realiseren.
 

28 maart 201

BEZWAAR TEGEN LANGZAMERE TREINEN FRIESLAND

Voor Beter OV heeft bedenkingen bij de maatregelen die Arriva in Friesland neemt om broedende weidevogels niet te storen. Het langzamer rijden om de geluidsemissie te beperken pakt nadelig uit voor treinreizigers die langer onderweg zijn en hun aansluitingen op trein en bus vaker zullen missen.

Arriva zal vanaf aanstaande maandag de snelheid van haar treinen in Friesland aanpassen zodat het geluidsniveau met een derde wordt teruggebracht. Dit vanwege het broedseizoen van de weidevogels in de komende twee maanden. Die vogels zijn dit seizoen laat gaan broeden door het aanhoudend te koude weer.

Hoeveel de snelheid wordt teruggebracht staat nog niet helemaal vast, het geluidsniveau is daarvoor leidend. Waarschijnlijk kan het binnen de rijtijdmarges worden opgevangen, aldus Arriva, maar Voor Beter OV is daar niet gerust op en stelt dat het niet valt uit te sluiten dat reizigers hun aansluitende trein of bus missen.

Voor Beter OV neemt weliswaar met instemming kennis van de visie van natuurorganisatie It Fryske Gea (die is enthousiast: het broedsucces van de weidevogels zal enorm toenemen doordat de vogels minder verstoord raken door het spoorlawaai; het is een mooie bijdrage aan de Europese Vogelrichtlijn, die aan Nederland een verantwoordelijkheid voor verschillende weidevogelsoorten toekent), maar de reizigersorganisatie vindt dat de gevolgen van het strenge winterweer niet voor de zoveelste keer op de treinreiziger mogen worden afgewenteld.

Het feit dat Arriva de reacties van de reizigers zal meenemen bij de evaluatie van de maatregel stelt weinig voor omdat het vertragingsleed dan al is geleden, vindt Voor Beter OV. “Wat dat betreft wordt de reiziger blij gemaakt met een dode mus,” aldus partner Bernard de Vries.

 

25 maart 2013

REACTIE PRORAIL OP VRAGEN VEILIGHEID EVACUATIE HSL

In reactie op onze vragen naar aanleiding van oponthoud bij evacuatie van reizigers uit op de HSL gestrande treinen, heeft ProRail het volgende laten weten:

Er waren afgelopen woensdag inderdaad twee treinen gestrand op de Noordelijke sectie van de HSL-Zuid. De alarmering kwam 09.57 uur binnen. Er zijn, toen duidelijk werd dat treinen niet verder konden rijden vanwege een stroomstoring (door kortsluiting), om 10.09 uur bussen besteld voor de evacuatie van de reizigers. Om 11.04 is de evacuatie van de eerste trein begonnen, 11.12 begon de evacuatie van de andere trein.

Als er geen direct gevaar is voor de reizigers is het standaardprocedure om reizigers in de trein te laten wachten tot de bussen er zijn, zodat op een veilige en gecontroleerde manier kan worden begonnen met de evacuatie. (Dit om te voorkomen dat reizigers over de sporen gaan zwerven.) De bussen waren 10.40 uur ter plaatse. Dat de evacuatie na 11.00 uur van start ging, kwam omdat er gewacht moest worden op iemand die gemachtigd is om het toegangspoort te openen (in dit geval iemand van de brandweer). Het ging hier niet om een nood of vluchtdeur, maar om een toegangspoort tot de openbare weg. Nood- en vluchtdeuren zijn natuurlijk altijd open te krijgen zonder sleutel. Er is een uitzondering, zie verderop.

Voor alle duidelijkheid: in geval van een brand of ander ernstig incident, rukt de brandweer natuurlijk direct met groot alarm uit. Hier was geen sprake van gevaar. De reizigers zaten in een gestrande trein. Stel dat er in de tunnel of in de trein brand was geweest, dan waren er vluchtmogelijkheden naar veilige plekken. 

Overal langsde HSL-Zuid is voorzien in veilige vluchtwegen voor passagiers in geval van calamiteiten. Dit geldt zowel op de vrije baan als op kunstwerken en in tunnels. Zo is het (bijvoorbeeld bij brand) voor reizigers altijd mogelijk om zonder hulp van buitenaf een veilige zone te bereiken. Vluchtdeuren kunnen uiteraard geopend worden door vluchtende passagiers.

In tunnels waar gevlucht moet worden naar de nevenbuis worden de vluchtdeuren geopend zodra de nevenbuis treinvrij is. Dit om te voorkomen dat de vluchtende reizigers worden gegrepen door een trein die met 300 km/u voorbij raast! Daarom worden de tussendeuren in de HSL-tunnel pas ontgrendeld zodra er geen trein meer in de neventunnel is. Een automatisch systeem dat in werking treedt als een trein gestrand is houdt dit in de gaten. Overigens is het zo dat als in de tunnel een trein strandt, alle seinen op rood gaan, ook voor tegemoetkomende treinen in de nevenbuis.

In de incidentbuis wordt intussen gezorgd voor zo veilig mogelijke condities, zowel in de trein zelf (brandvertraging, compartimentering) als op het vluchtpad (afvoeren van hitte en rookgassen met jetfans).

Deze vluchtwegen voldoen aan nationale en Europese regelgeving en de veiligheid wordt aangetoond in de Safety Case welke door onafhankelijke deskundigen is beoordeeld en goedgekeurd.

Daarnaast zijn er over de gehele lengte van hogesnelheidsdelen van de HSL-Zuid hekwerken met daarin poorten die toegang bieden tot de openbare weg. Deze hebben als doel om te voorkomen dat derden bedoeld of onbedoeld de HSL zone betreden en worden blootgesteld aan aanrijd- en/of elektrocutiegevaar. Voorts zijn deze hekken van belang voor het voorkomen van (koper-)diefstal en vandalisme. Om deze reden zijn de poorten in deze hekwerken op slot. Deze deuren hebben niet de functie van nooddeuren, omdat er binnen het spoorterrein voldoende mogelijkheid is naar een veilige plek te gaan. Vergelijk het met een afgesloten bedrijventerreinen: je kunt de veilige zone bereiken, maar niet zonder meer het terrein verlaten: daar staat een hek omheen.

Sleutels om de poorten te openen zijn in bezit van Infraspeed Maintenance BV (ten behoeve van het uitvoeren van regulier onderhoud) en de brandweer. Deze partijen kunnen worden opgeroepen om de poort te openen om hulpdiensten en hulpverleners (waaronder ProRail Incidentenregie en Ongevallenbestrijding) toegang te verlenen.

Deze poorten hoeven overigens niet door vluchtende passagiers te worden gepasseerd om een veilige zone te bereiken (wel bij uiteindelijke evacuatie naar bussen). Binnen afzienbare termijn krijgt ook ProRail Incidentenregie de beschikking over sleutels voor toegangspoorten op zogenoemde ‘hotspots’.

Er was dus geen sprake van een veiligheidsincident. De poorten in de hekwerken zijn geen vluchtdeuren, maar toegangsdeuren. De Brandweer komt altijd in geval van acuut gevaar en kan dan redding en bestrijding doen. Een gestrande trein is per definitie geen acuut gevaar (tenzij er ook nog sprake is van brand of ontsporing etcetera).

21 maart 2013

ZORGEN OM VEILIGHEIDSRISICO ROND EVACUATIE REIZIGERS HSL
 
Voor Beter OV is bezorgd over het niet vlot kunnen evacueren van reizigers in een gestrande Fyra en een gestrande Thalys, gisteren op de HSL. Aanleiding om een bezorgde brief aan ProRail te schrijven en daarin wat aanbevelingen te doen.

AAN:
ProRail
 
Amsterdam, 21 maart 2013
 
ProRail is (al dan niet gedelegeerd aan dochterondernemingen of onderaannemers) verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de spoorweginfrastructuur op het Hoofdrailnet, een aantal decentrale spoorlijnen, de Betuweroute en de HSL-Zuid in ons land.
 
Bij onze organisatie heerst verwarring en ongerustheid naar aanleiding van een incident op de HSL, nabij Zoetermeer en Benthuizen. Daar werden gisteren twee treinen (een Thalys en een Fyra) tot stilstand gebracht nadat de machinist van een andere trein een spanningsdip in de bovenleiding had gesignaleerd.
 
De passagiers in deze stilgezette treinen hebben naar verluidt langdurig in de treinen moeten blijven zitten. Zij zijn pas veel later met een vervangende bus naar een volgend station gebracht. Wij hebben begrepen dat dat kwam doordat er geen sleutels beschikbaar waren om de nooduitgang of nooduitgangen langs de baan te openen. Dat bevreemdt ons.
 
Allereerst zijn wij van mening dat een nooduitgang (van een gebouw, maar ook van een autoweg, spoorbaan of -tunnel) altijd van binnenuit geopend moet kunnen worden, zonder dat daar bijzondere attributen zoals sleutels of in te toetsen codes voor nodig zijn. Het is niet voor niets dat de meeste nooddeuren gewoon met een push-bar van binnenuit kunnen worden geopend.
 
Wij beschouwen -indien dit werkelijk waar was- het niet kunnen openen van een of meerdere vluchtdeuren bij de HSL als een ernstig veiligheidsincident. Wij doen indien nodig graag de aanbeveling dat alle nooduitgangen in hekwerken en geluidsschermen en in spoortunnels zonder sleutels of andere hulpmiddelen van binnenuit opengemaakt kunnen worden. Op die wijze kunnen reizigers bij ernstige incidenten ook op eigen gelegenheid ontsnappen als er geen machinist of conducteur in staat is, de nooddeur te openen. Wij vragen u, of ProRail bereid is, dit ten spoedigste te realiseren.
 
Daarnaast vragen wij u te onderzoeken of het waar is en zo ja, hoe het kon dat het personeel van de stilgezette trein blijkbaar niet over de mogelijkheden beschikte, de nooddeuren te openen. Wij hopen dat u de uitkomsten van zo’n onderzoek en aanbevelingen naar aanleiding daarvan ook openbaar wilt maken.


12 maart 2013

NS BAGATELLISEERT REIZIGERSOORDEEL
 
De NS moet de voorwaardelijke boete wegens de slechte klanttevredenheid in 2011 van 2,75 miljoen euro definitief gaan betalen, omdat de reiziger nog steeds niet tevreden genoeg is over de dienstverlening van het bedrijf. Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) vandaag besloten.
 
NS voldeed in 2011 niet aan de eisen over klanttevredenheid. Daarom kreeg het bedrijf een voorlopige boete opgelegd. De klanttevredenheid was in 2012 eveneens beneden peil en daarom moet de NS de 2,75 miljoen euro daadwerkelijk overmaken.
 
Daarnaast heeft Mansveld voor 2012 wegens die lage klanttevredenheid nog een voorlopige boete opgelegd, van eveneens 2,75 miljoen euro. Die boete wordt kwijtgescholden als de NS in 2013 voldoende presteert op klanttevredenheid.
 
Voor Beter OV heeft geen goed gevoel bij de brief van de NS, waarin de reizigersoordelen tussen de regels zo’n beetje worden weggewuifd.  De NS stelt dat de cijfers tegenvallen omdat reizigers nu eenmaal niet gauw een 8 of hoger uitdelen en omdat reizigers hun oordeel ook baseren op slechte prestaties uit voorgaande jaren. Wanneer de NS de basics niet op orde heeft (zoals ook in Intercity’s op lange trajecten toch niet altijd kunnen zitten, regelmatig worden geconfronteerd met te korte Sprinters, moeten staan omdat dat nu eenmaal in de zonder overleg met de betrokken reiziger vastgestelde zitplaatsnorm staat), waarom zou je dan wat durven af te dingen op het reizigersoordeel over de zitplaatskans? En wanneer de NS jaar in, jaar uit ondermaats presteert, waarom zou je dan van de reiziger durven verlangen dat hij telkens op 1 januari alles met de mantel der liefde bedekt, in tegenstelling tot de ezel die zich niet bij iedere jaarwisseling aan dezelfde steen stoot? En wanneer de NS deze goedmaakpraatjes echt meent, waarom is de NS dan akkoord gegaan met deze kwaliteitseisen in de concessie?
 
Morgen komt Voor Beter OV nader op het boetesysteem terug.

Lees hier de brief van de NS.
 

26 februari 2013
 
“TIJDIG” ONTDEKTE SPOORSLIJTAGE LEIDT TOT STILLEGGEN TREINDIENST
 
11:00 uur

ProRail laat aan Voor Beter OV weten dat qua tijdigheid gedoeld werd op het feit dat de slijtage aan de rails niet heeft geleid tot spoorbreuken, ontsporingen of erger, maar dat ProRail uiteraard de overlast voor treinreizigers betreurt. Er zal uitgebreid worden onderzocht hoe het kon gebeuren dat de slijtage zo laat werd opgemerkt en/of waarom het spoor opeens zo snel kon verslijten. Er wordt nu met man en macht gewerkt aan het weer veilig in dienst kunnen stellen van het spoortraject.

10:00 uur

Voor Beter OV is verbaasd over het in een zeer laat stadium door ProRail ontdekken dat een spoorbaanvak ernstig is versleten, en dat ondanks het noodgedwongen stilleggen van de treindienst door ProRail van een “tijdige” ontdekking van dit mankement wordt gesproken.
 
Treinreizigers tussen Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal hebben een beroerde ochtendspits achter de rug. Ze moesten omrijden om hun bestemming te bereiken. Gisteren bleek dat een groot stuk spoorgedeelte tussen station Capelle Schollevaar en Nieuwerkerk aan de IJssel ernstig was versleten en daardoor onder de veiligheidsnorm was gezakt.
 
Na de ontdekking, gistermiddag werd het treinverkeer tussen Rotterdam en Utrecht stilgelegd. Eerst voor Intercity’s en vrij snel daarna ook voor stoptreinen. Het versleten stuk spoor, van ongeveer ene kilometer lang, wordt nu vervangen.
 
ProRail stelt in een reactie dat er “tijdig” is ingegrepen. Onterecht. Zodra je het treinverkeer moet stilleggen, met alle reizigershinder van dien, dan ben je niet op tijd, maar te laat!
 
Voor Beter OV heeft aan ProRail om een nadere toelichting gevraagd.
 

21 februari 2013
 
TREINPROBLEMEN UTRECHT EN OMSTREKEN SLECHT OPGELOST
 
De aanpak van trein- en infraproblemen laat veel te wensen over. Dat is vandaag helaas opnieuw duidelijk geworden. In Utrecht en omstreken liep het treinverkeer in de soep door problemen met bovenleidingen en gestrande treinen. De gevolgen daarvan waren tot in uithoeken van ons land merkbaar.
 
Observaties van de Maatschappij Voor Beter OV brachten aan het licht dat het met de reisinformatie slecht gesteld was: omroepberichten zeiden iets anders dan wat op de treinaanwijzers op de perrons aan informatie werd getoond. Ook bleken treinen op andere plaatsen langs perrons te staan dan de treinaanwijzers vermeldden, terwijl NS-personeel op die perrons gezellig met elkaar aan het babbelen was in plaats van de reizigers te informeren. Daarnaast moest worden geconstateerd dat de bijsturing van personeel en treinen onvoldoende creatief was in het zoveel mogelijk beperken van reizigershinder. Zo leidden de problemen rond Utrecht bijvoorbeeld volstrekt onnodig tot forse treinuitval tussen Alkmaar en Den Helder.
 
Voor Beter OV zal bij ProRail en de NS wederom aandacht vragen voor zaken die vandaag zijn misgegaan. Het is niet aanvaardbaar dat treinreizigers zo de dupe worden van een gebrek aan kwaliteit en creativiteit binnen de spoorsector.
 

7 februari 2013
 
OPNIEUW SEINSTORING AMSTERDAM-ZUID
 
19:30 uur
 
De seinstoring is opgelost, laat ProRail weten. Bijzonder is wel, dat het nog 70 minuten duurt tot het treinverkeer weer normaal verloopt. Dat duidt op een slechte logistiek.
 
18:30 uur
 
Wederom rijden er -sinds ongeveer kwart voor 6- door een seinstoring geen treinen van/naar/langs Amsterdam-Zuid. Dat heeft ook nadelige gevolgen voor forenzen en voor de bereikbaarheid van Schiphol vanuit grote delen van het land.
 
Voor Beter OV vindt de onbetrouwbaarheid van het spoor in de noordelijke Randstad uiterst zorgelijk, en zal zijn bezorgdheid overbrengen aan ProRail.

 
6 januari 2013
 
AANPASSINGEN DIENSTREGELING NS ‘WINDOW-DRESSING’
 
Busreizigers lopen vanaf morgen een grotere kans, hun aansluitende trein te missen. De NS heeft op sommige trajecten de rijtijden van treinen verlengd, zodat er meer treinen op tijd op hun bestemming aankomen. Maar het gevolg van deze maatregel is dat vanaf Eindhoven en Vlissingen sommige treinen vanaf morgen eerder vertrekken.
 
Het gevolg daarvan is, dat reizigers die per bus naar het station komen, minder tijd hebben om hun trein te halen, en zij dus een grotere kans lopen, hem te missen. De punctualiteitscijfers van de NS worden door deze maatregel opgeleukt, terwijl reizigers er niets mee opschieten.
 
Voor Beter OV spreekt van ‘window-dressing’: op papier worden de prestaties van de NS er beter op, maar de reiziger ondervindt geen voordeel van de maatregelen.
 

13 november 2012

KRITIEK OP TEKORT RESERVE-ONDERDELEN EN VRAGEN OVER TREINLENGTES

 
Door een ontbrekend reserve-onderdeel kan een kapot wissel niet snel worden gerepareerd. Dat is zeer ernstig. Sommige treinen moeten daardoor morgen worden geschrapt. Voor Beter Ov stuurde vanavond een mail aan ProRail over deze verwijtbare storing en een mail aan de NS over de lengtes van de resterende treinen:


E-mail aan ProRail
 
Geachte mevrouw Gout, geachte heer Smolders,
 
Hierbij geven wij uiting aan ons ongenoegen over het feit dat een wisselstoring door het ontbreken van een reserve-onderdeel niet snel kan worden opgelost. Het gevolg is dat westelijk van Utrecht ook morgen de gehele dag minder Intercitytreinen kunnen rijden.
 
Wij vinden het een zeer slechte zaak dat een belangrijk wissel op een belangrijke plaats in het spoor extra kwetsbaar is doordat reserve-onderdelen niet voorradig zijn. Dit staat naar onze mening ook haaks op uw beleid met betrekking tot het naar 0 brengen van de verwijtbare storingen (of beter gezegd: de verwijtbare niet-beschikbaarheid van het spoor). Het niet ten gevolge van een actie van derden kapotgaan van een wissel achten wij wél verwijtbaar, het ontbreken van het benodigde reserve-onderdeel achten wij eveneens verwijtbaar.
 
Bovendien behoort er naar ons oordeel een verband te zijn tussen het verwijderen van wissels en het terugbrengen van de storingen aan de resterende wissels. In dit kader dringen wij er ook met klem op aan, dat u vooralsnog afziet van het buiten dienst stellen van een groot aantal wissels rond Schiphol en Hoofddorp, zoals u naar verluidt voornemens bent, over enkele weken te gaan doen. Het is van groot belang dat u eerst de betrouwbaarheid (en dus ook de onderdelenvoorraad) op orde hebt, nog afgezien van de nog steeds niet voltooide discussie over hoe flexibel het spoorwegnet moet blijven en hoeveel wissels het spoorwegnet dan echt kan missen.
 
Met de meeste hoogachting,
 
E-mail aan NS
 
Geachte mevrouw Thijssen,
 
Heden hebben wij aan ProRail ons ongenoegen kenbaar gemaakt over het feit dat een defect aan een belangrijk wissel in het spoorwegnet wegens het ontbreken van een reserve-onderdeel niet snel kan worden gerepareerd.
 
Deze tekortkoming heeft ook gevolgen voor de exploitatie van de treindienst. Tussen Utrecht en Den Haag/Rotterdam kunnen helaas minder Intercity’s rijden. Het aantal reizigers, echter, zal niet minder zijn dan op een andere woensdag.
 
Wij verzoeken u ons mede te delen, welke maatregelen zijn genomen om de Intercity’s die wél rijden te verlengen. Ook verzoeken wij u ons te laten weten uit hoeveel rijtuigen deze Intercity’s volgens de normale planning bestaan en uit hoeveel rijtuigen deze morgen bestaan.
 
Wij realiseren ons terdege dat het kort dag is maar dringen er met klem op aan dat de reizigers zo goed mogelijk zullen worden vervoerd. Wij zullen reizigers ook vragen hun ervaringen met ons te delen.
 
Met de meeste hoogachting,
 

31 oktober 2012
 
DUIDELIJKHEID GEVRAAGD OVER CAPACITEIT TREINEN IN NIEUWE DIENSTREGELING
 
Op 9 december gaat de nieuwe treindienstregeling in. De NS laat weten dat er meer treinen gaan rijden, maar daar valt wel wat op af te dingen. Er is immers niet plotseling meer materieel. De start van de nieuwe dienstregeling in december 2011 ging gedurende lange tijd gepaard met overvolle treinen. Dat betrof niet alleen Sprinters, maar ook Intercity’s, ook op lange afstanden zoals tussen Zwolle en Amersfoort.
 
Voor Beter OV is van mening dat de NS niet zozeer moet worden afgerekend op het aantal treinen dat op tijd was, te laat was of was uitgevallen, maar op het aantal rijtuigen. Of preciezer nog: het aantal stoelen.
 
Mede daarom schreef Voor Beter OV enkele weken geleden onderstaande brief aan de NS. Tot heden ontving Voor Beter OV nog geen antwoord.
 
AAN:
 
NS-Reizigers
t.a.v. mevrouw Ingrid Thijssen, directievoorzitter
 
Amsterdam, 12 oktober 2012
 
Geachte mevrouw Thijssen,
 
Vanaf 9 december rijdt de NS volgens de nieuwe dienstregeling. Meer spoor, meer treinnummers, ook op het binnenlandse net. Maar de hoeveelheid beschikbare treinrijtuigen is niet of nauwelijks toegenomen. Hoe dan ook: voor ons blijft het de vraag, in hoeverre het aanbod goed zal zijn afgestemd op het aantal passagiers. Wij hebben het dan dus over treinlengtes (wel of niet genoeg rijtuigen in een bepaalde trein om passagiers volgens de met de reizigersorganisaties afgesproken comfortnormen/zitplaatskans te kunnen vervoeren) en materieeltypen (Sprintermaterieel, soms zelfs zonder toilet in Intercitydiensten).
 
Wij vragen u om ons aan te geven, per treinserie -of indien dat binnen een treinserie verschilt per treinnummer- uitgesplitst per dagtype (werkdag, zaterdag, zondag) en dagdeel (spits, overdag, avond) met welk materieeltype u voornemens bent vanaf 9 december te gaan rijden, en uit hoeveel rijtuigen deze treinen zouden moeten bestaan.
 
Ook verzoeken wij u om ons op de hoogte te houden van aanpassingen in deze geplande inzet.
 
U doet veel aan reizigersonderzoek door enquêteurs in de treinen. Ook de gegevens van de OV-chipkaart zijn een bron van informatie over reizigersstromen. Het moet dus mogelijk zijn om redelijk adequate inschattingen te maken van de reizigersvraag, zeker op trajecten die buiten de invloedssfeer van de nieuwe Hanzelijn liggen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Maatschappij Voor Beter OV,
 
Rikus Spithorst,
voorzitter
 

29 oktober 2012
 
HANZELIJN BIEDT WEINIG TOT GEEN REISTIJDWINST
 
Voor Beter OV vindt de berichten dat de kosten van de aanleg van de Hanzelijn 90 miljoen euro onder de begroting zijn gebleven nietszeggend. Immers, de kosten van de verbouwing van het station van Zwolle, die noodzakelijk was wegens de aanleg van de Hanzelijn, zullen naar verwachting de begroting fors overschrijden. Daarnaast is de Hanzelijn zelf (dus exclusief de noodzakelijke aanpassingen aan het station van Zwolle) weliswaar binnen de begroting gebleven, maar zijn ook noodzakelijke aanpassingen niet gebeurd. Er wordt op de lijn niet bijzonder hard gereden, en ook de noodzakelijke seinverdichting of aanleg van het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS in de buurt van de nieuwe spoorbrug over de IJssel is niet gerealiseerd.
 
Maar belangrijker dan de vraag of er nog geld over is, is de vraag, wat de reiziger er eigenlijk mee opschiet. En als je het woord ‘opschiet’ gebruikt, dan denk je aan kortere reistijden. Die vallen -afgezien voor bewoners van Lelystad die richting Zwolle willen- lelijk tegen, zo bleek uit een inventarisatie door Voor Beter OV.
 
Lees hier meer.


15 oktober 2012

NOMINATIES NS-BOEKENPRIJS: DE WERKELIJKE TITELS
 
Door spoorwerkzaamheden tussen Schiphol en Leiden rijden er logischerwijze minder treinen tussen Amsterdam Zuid en Almere. U vindt dat als argeloze lezer wellicht vreemd, de NS niet. In ieder geval werden reizigers als haringen in een ton vervoerd en bleven honderden reizigers -blijkens meldingen aan ons- achter op het perron.
 
De NS-top is vanavond druk doende met het uitreiken van de NS-boekenprijs.
 
In tegenstelling tot eerdere berichten in de media, meldt Voor Beter OV thans de werkelijk genomineerde titels:
 
“Achterblijven op het perron” - Jurgen Raymann
 
“Verpletterd Tweede Klasse” - Loes den Hollander
 
“Ademnood in een Schommelboot” - Willy van der Heide
 
“Ik moet bij u op schoot” - Heleen van Rooyen
 
“Comfortnormen for Dummies” - Aad Veenman
 


11 oktober 2012

‘BRABANTWERPEN-EXPRESSE’
 
ALTERNATIEF VOOR OPGEHEVEN BENELUXTREIN EN UITGESTELDE VERBINDING BREDA-ANTWERPEN
 
Ook vanaf 9 december dient er een behoorlijke treinverbinding tussen Brabant en Antwerpen in stand te blijven. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV. De reizigersorganisatie heeft daarom een plan uitgewerkt om de Intercity tussen Zwolle, Nijmegen, Breda en Roosendaal een aantal malen per dag door te trekken naar Antwerpen: de Brabantwerpen-expresse.

Lees hier meer.


1 oktober 2012
 
Door NS genoemde kostenpost van 60 miljoen niet hard te maken
ALTERNATIEF VOORSTEL: ELKE DAG ANDERS
 
De nu gehanteerde veel te ingewikkelde dienstroosters van machinisten en conducteurs zijn onwenselijk.  Reizigersorganisatie Voor Beter OV ziet dit standpunt bevestigd in het vernietigende rapport over het onvermogen van de spoorsector om problemen bij slecht weer of andere verstoringen op te lossen. De door de NS genoemde kostenpost van 60 miljoen voor het invoeren van vereenvoudigde personeelsdiensten valt niet hard te maken. Om tot een oplossing te komen die goed uitpakt voor reizigers (robuustere treindiensten) en aanvaardbaar is voor het rijdend personeel (behouden van afwisseling) suggereert Voor Beter OV een vereenvoudiging onder het motto “Elke dag anders”.
 
Deze aanpak houdt in, dat treinpersoneel binnen een werkdag slechts op een of twee trajecten dienst doet, maar dat gedurende de werkweek steeds (per dag dus) een ander traject wordt bereden. Op die manier blijven machinisten ook bekend met veel baanvakken, zodat ze met hun trein bij een stremming veelal ook via een andere route kunnen rijden.
 
Het voordeel van deze aanpak, samen met onder andere slimme computerprogramma’s, is dat de treindienst bij slecht weer of infrastoringen veel robuuster wordt. Beter voor de reizigers, en -door toenemende klanttevredenheid en minder boze reizigers- uiteindelijk ook beter voor het personeel.
 
Een nadere toelichting en een rekenkundige onderbouwing leest u onderstaand.

 
 
VOORSTEL: ELKE DAG ANDERS
 
Geen zinnig mens vindt dat een treinmachinist dag in, dag uit het zelfde spoortraject moet berijden. Deze kadavervariant van het beruchte Rondje rond de Kerk gun je niemand. Ook Voor Beter OV vindt dat machinisten, net als andere werknemers, binnen het redelijk haalbare een gevarieerd takenpakket moet worden geboden. Maar het op één werkdag laten uitzwermen van machinisten en conducteurs over het hele land is ook geen goede aanpak. Dat blijkt uit de grote kwetsbaarheid van het NS-reizigersvervoer per spoor bij verstoringen. Daarom komt Voor Beter OV met een voorstel: “Elke dag anders”. Op die manier kan het spoor worden georganiseerd op een manier die goed is voor de reizigers en aanvaardbaar voor het personeel.
 
Voor Beter OV plaatst vraagtekens bij de stelling, dat het invoeren van streng vereenvoudigde dienstroosters aan extra personeelskosten zo’n 60 miljoen euro zou kosten, het equivalent van 1.000 personeelsleden. Dat komt grofweg neer op bijna eenvijfde bovenop de thans bijna 6.000 man (en vrouw) rijdend personeel. Overigens kun je dit bedrag op twee manieren interpreteren. Óf dit bedrag zou het exploiteren van de treindienst veel duurder maken, óf het afgelopen decennium is de treindienst kunstmatig goedkoop gehouden, waarbij de reiziger het gelag betaalt doordat bij verstoringen de treindienst in grote delen van het land onnodig in de soep loopt. Gezien de grote impact van verstoringen is Voor Beter OV van mening, dat de huidige ingewikkeld-maar-goedkope manier van inplannen van personeel strijdig is met de kerntaak van de NS, namelijk het altijd zo goed mogelijk uitvoeren van de in de dienstregeling aan de reiziger beloofde treindienst. Ook als het sneeuwt. Ook als een computer, een wisselcomplex of een trein het begeeft.
 
Het argument van de NS, dat de ingewikkelde personeelsroosters vallen te rechtvaardigen omdat bij extreme weersomstandigheden de personeelsdiensten wél vooraf kunnen worden vereenvoudigd, is om twee redenen onjuist. Ten eerste komen ook ongunstige weersomstandigheden vaak onverwacht. Ten tweede wordt het als een kaartenhuis in mekaar zakken van de treindienst wegens onvindbaar personeel niet alleen maar veroorzaakt door weersomstandigheden, maar ook door infrastoringen. Een stevig sneeuwfront zie je nog wel aankomen, maar een computercrash heeft een aanlooptijd van slechts enkele seconden, of hoogstens minuten. Op het nieuwe landelijke crisiscentrum van NS, ProRail en andere betrokkenen, het OCCR, wordt hard gewerkt aan nieuwe computerprogramma’s die bij verstoringen de ingewikkelde personeelsdiensten snel kunnen aanpassen. Voordat die systemen echt betrouwbaar werken, zijn we nog wel een tijdje verder. Daar kunnen we dus niet op wachten, temeer daar dit systeem nu slechts personeelsroosters voor de volgende dag kan wijzigen, maar nog niet à la minute na een incident zoals een computerstoring of stremming van een knooppunt.
 
Maar terug naar die 60 miljoen, die het kostenplaatje zou zijn van het met de botte bijl vereenvoudigen van de dienstroosters. De NS stelt, dat het soms erg ongunstig uitpakt als personeel bij zijn trein blijft. Op een eindpunt kan de wachttijd tot de trein weer vertrekt naar zijn beginpunt, soms wel een half uur zijn, aldus de NS. Dat is als zodanig wel waar, maar in zo’n geval kan dat half uurtje goed worden gebruikt als schafttijd en als verplichte rusttijd. Anderzijds zijn er heel veel keringen die juist zeer efficiënt zijn. Vaak duren die keringen maar vijf tot tien minuten. Tijd die je ook nodig hebt om kleine vertragingen op te vangen. En soms volgen treinen én hun bemanningen dit schema: Vertrek van station A. Aankomst op eindstation B. Keren en vertrek naar station C. Aankomst op station C. Keren en vertrek naar station B. Aankomst op station B. Keren en vertrek naar station A. In zo’n geval horen die twee treinroutes (A - B v.v. en B - C v.v.) qua omloop van trein en bemanning dus gewoon als een geheel bij elkaar. Als het écht logisch is, wordt dit rondje rond de kerk dus een rondje rond twee kerken, als het ware. Op die manier (dus door ongunstige keringen te gebruiken als schafttijd en door in enkele gevallen treinseries aan elkaar gekoppeld te houden) ben je voor veel minder dan de becijferde 60 miljoen klaar. En in de bijlage laten we zien dat enig rekenwerk aan het licht brengt dat zelfs een verregaande vereenvoudiging van de dienstroosters geen 60 miljoen euro per jaar kan kosten.
 
Maar inderdaad: binnen een enkele werkdag is de afwisseling voor machinisten in dit voorstel wel minder. Eerlijk is eerlijk. Maar wanneer je een machinist op werkdag 1 van zijn standplaats A via B naar C v.v. laat rijden, op werkdag 2 van A naar D v.v., op werkdag 3 van A naar E v.v. enzovoort, dan blijft het werkpakket van machinisten nog afwisselend. Een bijkomend voordeel is dat de wegbekendheid van machinisten op peil blijft, wat altijd handig is bij omleidingen. En een in Vlissingen woonachtige machinist zal, bij wijze van spreken, tijdens zijn werk niet langer in Leeuwarden terechtkomen.
 
 
Daarnaast vindt Voor Beter OV, dat niet alleen vereenvoudigde dienstroosters een voorwaarde zijn voor een effectieve aanpak van de gevolgen van verstoringen, maar dat daarnaast ook maatregelen nodig zijn zoals voldoende flexibiliteit (voldoende wissels voor bijsturen en uitwijken), vergroten van de bijsturingscapaciteit (o.a. met beslissingsondersteuning door software) en meer capaciteit en betere procedures om gestrand materieel weg te slepen.
 
Het gevolg van dit “Elke dag anders”, samen met de andere hierboven genoemde randvoorwaarden, zal zijn dat de treindienst bij slecht weer of infrastoringen veel robuuster wordt. Beter voor de reizigers, en -door toenemende klanttevredenheid en minder heel boze reizigers- uiteindelijk ook beter voor het personeel.
 
 
TOELICHTING OP DE REKENMETHODE:
 
De NS stelt dat het invoeren van vereenvoudigde dienstroosters (in de wandelgangen “Rondje rond de Kerk”) zo’n 60 miljoen euro per jaar kost (1.000 arbeidsplaatsen meer nodig.) Dat komt doordat meer snijverlies in de roosters optreedt wegens het niet langer extra efficiënt kunnen inplannen door personeel op verschillende treinseries te laten werken.
 
Voor Beter OV had twijfels bij die cijfers (Die 1.000 man extra is ongeveer 17% van het totale personeelsbestand van 6000 man rijdend personeel. En het is ook moeilijk voor te stellen dat bij een serieuze vereenvoudiging van de dienstroosters, het personeel per werkdag zo’n anderhalf uur extra in personeelskantines op zijn volgende trein moet zitten wachten) en daarom heeft een van de aan Voor Beter OV verbonden adviseurs, die wiskundig uitstekend onderlegd is, een aantal berekeningen gemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens over dienstroosters die openbaar op internet beschikbaar zijn.
 
Voor standplaats Arnhem levert die berekening op dat het verlies aan efficiency door vereenvoudigde dienstroosters hooguit 3,5% is. We kunnen niet uitsluiten dat het voor andere standplaatsen iets ongunstiger uitpakt, dat zou verdere berekeningen vragen, maar een globaal overzicht gaf geen aanwijzingen voor grote verschillen tussen standplaatsen op dit punt. Belangstellenden kunnen via een e-mail om meer informatie over de gevolgde berekeningswijze vragen.
 
Het lijkt Voor Beter OV daarom uiterst onwaarschijnlijk dat het verlies aan efficiency door vereenvoudigde dienstroosters groter zou zijn dan 5% (omgerekend dus hoogstens in de orde van grootte van 20 miljoen euro).
 
Als je dat afzet tegen de gevolgen van de huidige, complexe dienstroosters (o.a. schadevergoedingen, verlies aan kaartinkomsten op de dag zelf en verlies aan reizigers op de langere termijn) is het volgens Voor Beter OV zeer gewenst om de mogelijkheden voor vereenvoudigde dienstroosters niet bij voorbaat af te schieten, maar deze eens grondig te bezien.
 
 

17 september 2012
 
VORM PRORAIL OM TOT EEN COÖPERATIE
 
Voor Beter OV vindt dat ProRail moet worden omgevormd tot een coöperatie die wordt bestuurd door de gezamenlijke spoorvervoerders. Op die manier kunnen de vervoerders beter meebepalen, hoe hoog de gebruikstarieven voor het spoor mogen zijn en welke kwaliteit daarvoor wordt geleverd. Voor Beter OV voelt zich bij dit standpunt gesteund door de conclusie van de NMa, dat ProRail nu te machtig is en niet werkelijk met de vervoerders onderhandelt.
 
Uiteraard dient bij een omvorming van ProRail tot een coöperatie wel rekening te worden gehouden met een aantal bijzondere problemen. Zo dient ook de overheid -als grote financier, maar ook als hoeder van onze ruimtelijke ordening- een vinger in de pap te houden, en moet ook worden gegarandeerd dat bij het besturen van ProRail de belangen van de kleinere spoorwegvervoerders niet ondersneeuwen bij die van grootgebruiker NS.
 

9 september 2012

OPNIEUW KLACHT BIJ NMa OVER MACHTSMISBRUIK NS
 
Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV heeft opnieuw geklaagd bij de NMa over het machtsmisbruik van de NS. De NS is exploitant van de normale binnenlandse treinen, maar ook van de dochteronderneming HSA die de treinen op de Hogesnelheidslijn van Amsterdam naar Breda en België exploiteert. De NS heft vanaf morgen binnenlandse treinen op, en laat zijn dochteronderneming in de plaats daarvan de duurdere Fyra-treinen rijden.
 
De NMa treedt als monopoliewaakhond niet preventief op. Maar vanaf morgen is er werkelijk sprake van benadeling van de consument door een monopolist, stelt Voor Beter OV. De normale treindienst tegen normaal tarief wordt verder ingekrompen, met als gevolg overvolle treinen op het binnenlandse net, waardoor de treinreizigers de duurdere Fyra worden ingejaagd. “Wanneer de NS niet ook grootaandeelhouder van de concurrerende High Speed Alliance zou zijn geweest, had het bedrijf zijn Intercitydienst tussen Amsterdam en Rotterdam niet als een mak schaap naar de slachtbank laten leiden,” aldus Rikus Spithorst van Voor Beter OV, “Dat dit nu wel gebeurt, is het schoolvoorbeeld van monopolistengedrag.”
 
Onderstaand leest u de klacht die Voor Beter OV vandaag bij de NMa indiende.
 
AAN:
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Den Haag
 
Betreft: Klacht monopoliemisbruik NS op Oude lijn/Hogesnelheidslijn
 
Amsterdam, 9 september 2012
 
Geachte dames, heren,
 
In aanvulling op onze eerdere correspondentie en gesprekken over het monopoliemisbruik van de NS in de treinverbindingen tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda via het gewone spoorwegnet en de Hogesnelheidslijn delen wij u thans het volgende mede.
 
Een probleem bij uw optreden tegen monopolisten die hun positie misbruiken is naar wij van u hebben begrepen het feit dat u niet preventief kunt ingrijpen. Eerst moet er iets misgaan, dan grijpt u -indien daar een gerede aanleiding toe is- in.
 
Die gerede aanleiding is er in dit dossier vanaf morgen. Dan schrapt de NS ieder uur een van de Intercitytreinen tussen Amsterdam en Rotterdam v.v. via de Oude Lijn tegen gewoon tarief, om deze te vervangen door een trein van dochteronderneming HSA, via de Hogesnelheidslijn tegen het duurdere toeslagtarief. Overigens kan deze vervangende trein wegens materieelgebrek lang niet ieder uur rijden.
 
Dit houdt het concreet maken van het monopoliemisbruik van de NS in. De gewone treinreiziger krijgt te maken met nog minder aanbod (en waarschijnlijk zelfs met een tekort aan capaciteit), en wordt op deze manier de duurdere treinen van NS-dochter HSA ingejaagd.
 
Wij verzoeken u, hiertegen onmiddellijk alle mogelijke stappen te ondernemen.
 
In dit kader horen wij ook graag van u, of  er bij u een spoedprocedure bestaat, die thans aan de orde kan zijn.
 
Met de meeste hoogachting,
 
Maatschappij Voor Beter OV,
 
Rikus Spithorst,
partner
 

29 juli 2012

VERVANGEND VERVOER ZWOLLE GOED VERLOPEN
 
Voor Beter OV is tamelijk tevreden over de wijze waarop het vervangende vervoer voor de reizigers op de rond Zwolle gestremde treinroutes is verlopen. Zaterdag en zondag deed Voor Beter OV onderzoek naar de gang van zaken op het tijdelijke overstappunt ’t Harde.
 
De treinen van de Randstad naar ’t Harde en terug waren van voldoende lengte. Extra goed was het, dat tussen Amersfoort en ’t Harde medewerkers van de NS door de trein kwamen met de mededeling dat reizigers met vragen over het busvervoer bij ze terecht konden. Heel goed!
 
Op station ’t Harde was een tijdelijk perron ingericht, zodat Intercityreizigers rechtstreeks van/naar de bussen konden lopen. De reizigers van de stoptrein moesten wel een overweg passeren. De bushaltes waren duidelijk gemarkeerd per richting en er waren zeer veel informatiemedewerkers op de been.
 
Ook lieten informanten aan Voor Beter OV weten, dat de capaciteit van het vervangende busvervoer voldoende was.
 
Enkele minpuntjes die ook moeten worden vermeld: Tijdens voorbereidende besprekingen heeft Voor Beter OV gevraagd om goede wachtgelegenheid op het station, alsmede een voorziening waar de overstappende reizigers van bus op trein (wachttijd een kwartiertje) wat versnaperingen en wat leesvoer konden kopen. Verder was het jammer dat nabij het tijdelijke perron geen kaartverkoopautomaat aanwezig was. Nogal wat reizigers werden per auto naar ’t Harde gebracht, en hadden problemen bij het kopen van ene kaartje. Dat moest op spoor 1 gebeuren, waardoor reizigers heen en terug via een overweg en door een tunneltje moesten. Omslachtig en tijdrovend. Tot slot: echt goede vertrekstaten met vertrektijden en bestemmingen zagen we niet. Wel pamfletjes waarop in NS-jargon treinen met bestemmingen als Amf en Ut waren aangeduid.
 
Maar al met al kan worden geconstateerd dat het vervangende vervoer dit weekend goed heeft gewerkt. Ook de komende week en volgend weekend rijden er minder of geen treinen van en naar Zwolle.
 


25 juli 2012

KWALITETSMETING NS MET DE NATTE VINGER
 
Er is vele kritiek op de wijze waarop de NS grotendeels zijn eigen kwaliteit meewt. RTL-Nieuws wist de hand te leggen op een rapportage, en vroeg aan Voor Beter OV om commentaar.
 
Het is mooi om te zien dat het meetcriterium “aankomstpunctualiteit” (van treinen dus) wel oké is. Maar het gaat natuurlijk niet om de punctualiteit van treinen, maar om de punctualiteit van de reizigers. En dat meetcriteria is dus onvoldoende betrouwbaar. Dat is ernstig.
 
De conducteur komt veel te weinig door de trein, en de door de conducteurs vergaarde informatie kan daarom dus geen serieuze rekengrondslag vormen voor het meten van de reizigerspunctualiteit. Want daarvoor moeten wegingen van de zwaarte van treinseries gebeuren, en die brongegevens deugen dus niet.
 
Het is ronduit belachelijk dat de reinheid van toiletten niet in de verantwoording wordt meegenomen. Probleem is wel, dat reizigers er vaak zelf een bende van maken. Maar die nieuwe vacuümtoiletten raken ook wel erg snel verstopt. Wat wel zou kunnen, is meten of toiletten aan het begin van de rit schoon of smerig zijn. Dat heeft de NS namelijk wel geheel in eigen hand. Overigens is een erg smerig toilet daardoor dus onbruikbaar, veel treinen hebben slechts één toilet, en dus is de toegankelijkheidsvereiste in het gedrang. (Toegankelijkheid gaat niet alleen over rolstoelen et cetera, maar ook over mensen met blaas- of darmproblemen: bejaarden, kinderen, mensen met een stoma, zwangere vrouwen).
 
Qua onderzoek trefkans conducteur:  raar dat bij het onderzoek niet de exact te meten rijtuigen worden aangegeven. Dat is bij het Nipo-reizigersonderzoek wél het geval. Dus als NS commerciële informatie wil inwinnen, regelen ze het beter dan bij verantwoordingsinformatie!!! Het is overigens belachelijk dat trefkanscontroles vooraf bij de conducteur worden gemeld!
 
Het criterium “Vervoercapaciteit” zou eigenlijk moeten heten “Voldoende vervoercapaciteit”. Dat de NS dat met de natte vinger op z’n janboerenfluitjes een beetje meet met conducteurs die amper door de trein komen en dus maar lukraak wat invullen op hun telbriefje is een gotspe. Overigens maakt de NS een planning: die en die trein moet 8 rijtuigen lang zijn. Maar wanneer om wat voor reden dan ook die trein slechts 6 of 4 rijtuigen telt, wordt dat door de NS niet geregistreerd/bijgehouden. Dat moet in de nieuwe concessie dus beter worden geregeld, merkte voor Beter OV al vaker op.
 
Kortom:
 
Juist de twee belangrijkste criteria (Reizigerspunctualiteit en Vervoerscapaciteit) worden slechts met de natte vinger gemeten. En dat de toiletten buiten beschouwing blijven, is natuurlijk te gek voor woorden.
 
Verder: De onderzoeken zouden moeten worden gemonitord en goedgekeurd (of niet) door een onafhankelijke accountant. Het is niet in de haak dat de NS zelf de meeste gegevens aan de minister mag leveren, die vervolgens wel de grondslag zijn voor het opleggen van boetes. (Snelheidscontrole politie: de agenten vragen aan de automobilisten “Hoe hard reed u?” Zie je ’t voor je?) In de nieuwe concessie moeten veel betere eisen aan het meten van gegevens worden gesteld. Verder lezen we niets over het halen van aansluitingen (gewogen naar aantal reizigers) en over het gebruik van de OV-Chipkaart als leverancier van informatie.
 
 
2 juli 2012
 
OPEN BRIEF OVER DE BEDROEVENDE KWALITEIT VAN DE BENELUXTREIN
 
Partner Rikus Spithorst schrijft een open brief aan NS-directeur Bert Meerstadt:
 
Geachte heer Meerstadt,
 
De beste manier om het OV de maat te nemen, is er zelf in gaan zitten. Daar zijn vriend en vijand het over eens. Onlangs heb ik uw Beneluxtrein weer eens de nieren geproefd. Het resultaat was uitermate teleurstellend.
 
Op vrijdag 6 juli heb ik de Benelux van 11:46 uur vanuit Amsterdam genomen, om naar Antwerpen te rijden, en daar mijn aansluitende trein naar Brugge, om een gastoptreden te verzorgen voor de post-graduates op het 50e ETCR-seminar.
 
Ruim op tijd was ik aanwezig op het armoedige spoor 15 te Amsterdam. Een spoor met amper voorzieningen, een premium-dienst als een internationale trein onwaardig. Om 11:46 uur was er nog geen trein. Deze kwam pas zo’n 5 minuten later aanrijden. Onbegrijpelijk. Deze trein komt van het rangeerterrein, even verderop, waar hij is gereinigd. Dat het zelfs niet lukt om zo’n trein op tijd op zijn beginstation te krijgen, is ronduit beschamend. Uiteindelijk vertrokken we na het tijdrovende instappen van heel veel reizigers met heel veel bagage pas rond 12 uur, met een forse en in mijn ogen volstrekt onnodige vertraging.
 
Dan het materieel. De trein was samengesteld uit een rij tamelijk verlopen, van oorsprong Oostenrijkse rijtuigen. Met ouderwetse coupés. In meerdere coupés was de verwarming helaas op hol geslagen. Een verzengende hitte was het gevolg. In andere coupés functioneerde de koeling wel. Nou ja, soms. Kortom: een benauwde, broeierige reis was het gevolg. In een trein die overigens veel te druk was. Nagenoeg de hele reis ook staande reizigers in de gangpaden. Dat is volgens mij strijdig met de kwaliteitsnorm die aan de reizigers is beloofd. Of heb ik het mis?
 
Maar goed. Door het vertraagde vertrek kwamen we onderweg natuurlijk achter andere treinen terecht. Maar informatie werd amper omgeroepen. Een conducteur heb ik trouwens de hele reis naar Antwerpen niet gezien. Had hij geen zin? Schaamde hij zich te erg voor het wanproduct dat de reiziger werd geboden? Of was er geen doorkomen aan door de grote hoeveelheden reizigers en bagage in de zijgangen? Van het langskomen van enigerlei vorm van railcatering was trouwens evenmin sprake.
 
Maar goed: in Antwerpen zou ik 18 minuten speling hebben voor het halen van mijn aansluitende trein naar Brugge. U raadt het al: met exact 18 minuten vertraging arriveerde uw trein in Antwerpen. Een forse vertraging was voor mij het gevolg.
 
Mijn reis klopte met de klachten die over uw Beneluxdienst bij ons binnenkomen. Vergeeft u mij mijn stevige formuleringen, maar inderdaad: met slecht onderhouden, oncomfortabele tweedehandsjes met te weinig capaciteit vervoert u reizigers, waarbij u van de beginselen van het spoorvervoer -op tijd vertrekken en op tijd aankomen- ook al niets terecht brengt. De binnengekomen klachten zijn overigens niet alleen van recente datum, maar chronisch.
 
Een meubelmaker die telkens wankelende kastjes met klemmende deurtjes in mekaar timmert, kan vroeg of laat zijn gereedschap inleveren en naar huis. Een boekhouder die er keer op keer niet in slaagt, de cijfertjes in de linker kolom te laten kloppen met die in de rechter kolom kan vroeg of laat zijn telmachine inleveren en eveneens naar huis. Ik daag u uit, mij uit te leggen waarom het internationale spoorvervoer nog langer door de NS of zijn dochter HSA zou moeten worden uitgevoerd. Ik hoop dat u de handschoen wilt oppakken en moet u zeggen dat ik buitengewoon nieuwsgierig ben naar uw reactie op deze open brief.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Rikus Spithorst,
Partner Maatschappij Voor Beter OV
 

13 juni 2012

GAT VAN SCHULTZ MAAKT SAMENVOEGEN HOOFDRAILNET EN HSL TOT ONBEGAANBARE WEG
 
Volgens de laatste berichten is het financiële tekort rond de exploitatie van de treinen op de HSL-Zuid veel groter dan wat de minister eerder aan de Tweede Kamer heeft gemeld. Het “Gat van Schultz” maakt, indien het tekort inderdaad veel groter blijkt dan wat eerst aan de Kamer was medegedeeld, dat het samenvoegen van de HSL-concessie en de vervoerconcessie op het Hoofdrailnet niet kan doorgaan.
 
Oorspronkelijk had de NS een heel aardig plan om de HSL-Zuid maximaal aan te wenden voor binnenlands gebruik, waar ook de reizigers op het Hoofdrailnet van konden profiteren. Op de HSL-Zuid zouden reizigers in dat scenario slechts een bescheiden toeslag hebben hoeven te betalen. Dat plan is destijds door minister Netelenbos van tafel geveegd. Zij maakte vervolgens duidelijk dat er een véél hoger bod moest komen. Dat leidde ertoe dat de NS, als moedermaatschappij van HSA, met een onrealistisch hoog bod op de proppen kwam. Dat bod werd door minister Netelenbos vervolgens aanvaard. De gevolgen zijn inmiddels bekend. NS-dochter HSA verkeert in grote financiële problemen en de door minister Netelenbos beoogde forse overheidsinkomsten zijn verdampt en monden inmiddels uit in grote financiële verliezen. Deze dramatische voorgeschiedenis mag, zo vindt Voor Beter OV, niet leiden tot een verder leegvreten van het binnenlandse treinverkeer en het onderhoudsbudget van het spoor.
 
In plaats van een gecombineerde concessie aan de NS te geven, zou een nieuw in een Programma van Eisen neer te leggen pakket aan kwaliteitsvoorwaarden moeten worden vastgesteld, met name ook op basis van de eerder door Voor Beter OV opgestelde aandachtspunten inzake de reizigersbelangen. Die aandachtspunten leest u hier. Daarna zou de NS een right of first refusal moeten krijgen, en bij afwijzing door de NS zou het reizigersvervoer op het Hoofdrailnet moeten worden aanbesteed.
 
Het reizigersvervoer op de HSL-Zuid dient sowieso te worden aanbesteed, waarbij de exploitant van deze lijn het recht moet krijgen, doorgaande verbindingen te bieden op trajecten die in het verlengde liggen van de HSL-Zuid, zoals richting Zwolle via de Hanzelijn en richting Eindhoven. Op de trajecten buiten de HSL-Zuid dienen deze treindiensten ook toegankelijk te zijn voor reizigers die met de OV-chipkaart  het beschermde tarief dat hoort bij het Hoofdrailnet betalen.
 
De huidige minister, Schultz, opereert niet sterk en mag niet langer in staat worden geacht, in het concessie-dossier het voortouw te nemen. De Tweede Kamer zou commissievoorzitter Attje Kuiken aan kunnen wijzen als bijzonder gevolmachtigde voor het verrichten van voorbereidende werkzaamheden.


9 juni 2012

TECHNIEK BLIJFT ACHILLESHIEL SPOORBEVEILIGING
 
Voor Beter OV is verbaasd over de opmerking van de zijde van de NS, dat het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS nog in de testfase verkeert. Het systeem wordt immers in diverse Europese landen al jarenlang gebruikt, en in ons eigen land ook al sedert enkele jaren op de Betuweroute en de HSL-Zuid. Dus waar de NS die wijsheid vandaan haalt, dat ERTMS nog in de testfase verkeert, is Voor Beter OV een raadsel.
 
Minister Schultz liet gisteren weten, dat ERTMS het nieuwe beveiligingssysteem voor het Nederlandse spoorwegnet zal worden. ERTMS wordt daarmee de opvolger van het Seinstelsel 1954 en de ATB, die in de jaren-60 voor het eerst werd toegepast.
 
Voor Beter OV deelt overigens niet de optimistische stelling van de zijde van ROVER, dat het systeem minder storingen zal opleveren. Storingsgevoeligheid hangt af van het gebruik van deugdelijke materialen en onderdelen en van goed onderhoud. Met name het treinverkeer op de HSL-Zuid, waar dit nieuwe systeem dus al wordt toegepast, heeft regelmatig te kampen met storingen, ook aan de beveiliging of de communicatie tussen de beveiliging op de baan en de apparatuur in de locomotieven. Dus naast de keuze voor een beveiligingssysteem zal ook veel aandacht aan de techniek en het onderhoud daarvan moeten worden geschoken. Ook dient het nieuwe systeem beter bestand te zijn tegen weersinvloeden, zoals met name onweer.

ProRail laat Voor Beter OV in een reactie het volgende weten:
"Wij zijn verheugd over het principebesluit van de Minister tot de implementatie van het beveiligingssysteem ERTMS. ProRail ziet ERTMS als het beveiligingssysteem van de toekomst. Het is aan de politiek hier nu een definitieve keuze over te maken.
ProRail bereidt zich intussen maximaal voor op de komst van ERTMS. Als voorbeeld: Wij hebben de Hanzelijn, Nederlands nieuwste spoorlijn die dit jaar wordt opgeleverd, uitgerust met ERTMS. Deze week hebben wij testritten uitgevoerd op de Hanzelijn met Duitse hogesnelheidstreinen. ERTMS functioneerde goed, we kunnen hier veilig met 200 km per uur overheen rijden."


7 mei 2012

PRORAIL MOET ONDERHOUD NAAR ZICH TOE TREKKEN

De Maatschappij Voor Beter OV is bezorgd over berichten, dat onderhoudspersoneel tekortkomingen aan het spooronderhoud niet altijd meldt. Ook zijn er aanwijzingen dat het toezicht op de onderhoudswerkzaamheden aan het spoor tekortschiet. Daardoor kon het gebeuren dat een spoorbrug bij Eefde enkele weken wegens onafgemaakte werkzaamheden een veiligheidsrisico heeft gevormd. De verankering van de brug aan het landhoofd was losgemaakt, maar niet opnieuw vastgezet. Daardoor had deze vrij kleine brug door het grote gewicht van de passerende treinen en de krachten die daarbij vrijkomen, kunnen verschuiven, met verschrikkelijke gevolgen.
 
Voor Beter OV maakte zich al eerder ongerust over het toezicht op het spooronderhoud. Dat was toen naar aanleiding van de vele infrastoringen rond Schiphol. Maar ook elders in het land kent het spoor veel storingen.
 
ProRail wil een prijzenslag tussen spooraannemers, die slecht kan uitpakken voor de kwaliteit van het verrichte werk, een halt toeroepen. Voor Beter OV vindt dat verstandig, maar niet genoeg. Een aanzienlijk deel van het spooronderhoud zou weer rechtstreeks door ProRail zelf ter hand dienen te worden genomen. Op die manier kan ProRail zijn verantwoordelijkheid beter waarmaken, en blijft ook onmisbare kennis over het wat en hoe van het spoorwegonderhoud beter binnen ProRail beschikbaar. Rikus Spithorst van Voor Beter OV: “Alles uitbesteden leidt per definitie tot kennisverlies.” Het besluit van eerdere spoorwegministers om ProRail het overgrote deel van het werk te laten uitbesteden, dient dus te worden teruggedraaid.
 

3 mei 2012
 
VEILIGHEIDSAANPAK SPOOR JAAGT REIZIGERS AUTO IN
 
De door ProRail gepropageerde aanpak van het voorbij rijden van rode seinen gaat ernstig ten koste van de capaciteit en betrouwbaarheid van het spoorwegnet. Daardoor worden treinreizigers in de -veel onveiliger- auto gejaagd. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV.
 
Verder zijn de maatregelen zoals het ruimer plannen (waardoor treinen vaak minder snel na elkaar kunnen rijden) en minder vaak bij storingen of werkzaamheden via het linker spoor om het probleem heen rijden (met een negatieve uitwerking op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de trein) eigenlijk niet meer dan een doekje voor het bloeden: moderne -en vooral betere- veiligheidssystemen hadden al lang ingevoerd moeten zijn.
 
Een échte verbetering van de veiligheid van treinreizigers en omwonenden kan worden bereikt met deze moderne systemen (de verbeterde versie van de ATB “ATBVV” en het Europese beveiligingssysteem ERTMS/ETCS) die voorkomen dat treinen voorbij rode seinen rijden. Het is droevig dat over deze verbeteringen al een decennium wordt vergaderd, maar dat van een serieuze uitrol nog onvoldoende sprake is.
 
In plaats van het toepassen van deze technische hulpmiddelen zoekt de spoorsector zijn toevlucht nu tot allerlei lapmiddelen. Treinen minder vaak laten rijden dan technisch mogelijk is en zorgen dat de machinist onderweg eigenlijk geen “onverwacht” rood licht tegen kan komen. Dat bevreemdt Voor Beter OV. Het stoppen voor een rood sein, immers, is de corebusiness van de machinist. En een rood sein wordt altijd voorafgegaan door een geel sein.
 
En als we de maatregelen vertalen naar de autoweg, dan komen we tot een vreemd beeld: Auto’s mogen niet meer dichter dan 100 meter bij elkaar in de buurt komen, verkeerslichten staan of niet of juist heel lang op rood en op alle wegen is het voortaan verboden om linksaf te slaan in verband met mogelijke botsingen met tegenliggers. Een bewindspersoon die dit voor het wegverkeer zou voorstellen, kan zijn carrière als definitief verwoest beschouwen, maar in de spoorsector is deze gedachtegang blijkbaar geen taboe.
 
Voor Beter OV vindt dat de veiligheid op het spoor nog verder moet verbeteren, zodat de kans op ernstige treinongelukken nog verder wordt verkleind. Maar de maatregelen mogen niet leiden tot afname van het aanbod en de beschikbaarheid van het treinverkeer, waardoor reizigers kiezen voor veel minder veilige opties. De juiste weg naar een veiliger spoor is dus de snelle toepassing van moderne veiligheidssystemen, liefst gecombineerd met de aanleg van meer ongelijkvloerse spoorkruisingen: die zijn veiliger én leiden tot meer capaciteit.
 

1 mei 2012

NOG VEEL ONDUIDELIJK OVER VERBOUWING STATION ZWOLLE

Naar aanleiding van de Kamerbrief van 27 april over de verbouwing van het station van Zwolle heeft Voor Beter OV de volgende vragen aan de NS en ProRail gesteld:
 
Gaat vanaf december de nieuwe dienstregeling (dus ook op de Hanzelijn) worden gereden zoals vastgelegd in het Basis Uur Patroon (BUP) zoals dat aan de consumentenorganisaties in het LOCOV is voorgelegd?
 
Zo niet, is dat dan het gevolg van de nieuwe aanpak van de verbouwing van het station van Zwolle? Waarom wel? Waarom niet?
 
Op welke wijze wordt gezorgd dat het gebruik van het vierde perron van Zwolle zo comfortabel mogelijk zal zijn? Wat betekent de nieuwe aanpak voor het wel of niet bieden van cross-platform-aansluitingen?
 
Heeft ProRail enig idee, wanneer de minister de onbeantwoorde vragen in de Kamerbrief wél kan beantwoorden? Wie levert aan de minister wanneer de benodigde informatie?
 

25 april 2012

OPHELDERING GEVRAAGD NA STS-INCIDENT UTRECHT

Voor Beter OV vraagt aan de NS en ProRail om opheldering over een treinincident in Utrecht, vanmiddag.

 
AAN:
ProRail, mevrouw Marion Gout
NS, mevrouw Ingrid Thijssen
 
 
Amsterdam, 25 april 2012
 
Geachte dames Gout en Thijssen,
 
Voor Beter OV zet opnieuw vraagtekens bij de organisatie van het spoorsysteem. Hoe kan het, dat één gestrande trein bij het station van Utrecht in de middagspits van vandaag leidde tot een urenlang uitgedunde dienstregeling van/naar Gouda/Den Haag/Rotterdam én van/naar Amsterdam?
 
Eén gestrande trein bij een belangrijk knooppunt mag nooit leiden tot uitgedunde dienstregelingen in meerdere richtingen. Dat duidt op een gebrek aan wissels op het emplacement om om de gestrande trein heen te kunnen rijden en/of een gebrek aan mankracht bij ProRail op het seinhuis om alles in goede banen te leiden en/of een gebrek aan logistieke slagvaardigheid bij de NS.
 
Voor Beter OV vindt grote reizigershinder bij één enkele gestrande trein onaanvaardbaar, en vraagt u beiden om een uitvoerige evaluatie van de gebeurtenissen.
 
Voor Beter OV vindt het immers niet aanvaardbaar dat bij een relatief geringe storing (trein gestrand) de overlast gigantisch is en ook twee uur na het wegrijden van de pechtrein de treindienst nog steeds is uitgedund, met vertraagde reizigers in uitpuilende treinen tot gevolg.
 
Graag vragen wij u, in de evaluatie nadrukkelijk te betrekken:
 
·         In hoeverre de logistieke werkwijze (personeelsindeling en omloop van de treinen) bij het langdurig uitdunnen van de dienst een rol speelt;
·         In hoeverre een vermindering van het aantal wissels op ons spoorwegnet dit soort reizigershinder in de toekomst nog zal verergeren;
·         In hoeverre door de gebeurtenissen rond de gestrande trein (naar wij hebben begrepen, gaat het hier om een STS-passage) de spoorwegveiligheid in het geding is geweest;
·         Welke maatregelen genomen kunnen worden om de reizigershinder te minimaliseren.
 
Wij hopen spoedig van u te vernemen.
 
Met de meeste hoogachting,
 
Maatschappij Voor Beter OV,
 
Rikus Spithorst,
partner 
 

23 april 2012

22:00 UUR

MINISTER GEEFT ALSNOG COMPLETER BEELD
 
Nadat Voor Beter OV hardhandig aan de bel trok, onder meer in de NRC, maar ook bij Omroep WNL en RTL, is de minister alsnog op de proppen gekomen met een Kamerbrief met daarin een completer verhaal. Deze brief leest u onderstaand:
 
Datum 23 april 2012
Betreft Nadere informatie spoorongeval Amsterdam (rapportage ProRail en ILT)
Geachte voorzitter,
Vanochtend heb ik in een eerste brief uw Kamer geïnformeerd over het treinongeval dat afgelopen zaterdagavond 21 april 2012 heeft plaatsgevonden in Amsterdam.
Een ernstig ongeval is veelal een gevolg van meerdere factoren in samenhang. Tot het verschijnen van definitieve onderzoeksrapporten betreffen het eerste inzichten die een weergave geven van het gebeurde. De onderzoeken worden voortgezet. Ik wil dan ook de definitieve rapportages afwachten.
Veiligheid is van groot belang. Ik ben dan ook met de sector in voortdurend overleg om de situatie verder te verbeteren.
Rapportages ILT en ProRail
De ILT-rapportage stelt dat de aanrijding zeer waarschijnlijk is veroorzaakt door een stoptonend sein-passage (STS-passage) van de bij de botsing betrokken Sprinter. De Sprinter is na de passage van het rode sein nog ruim 350 meter doorgereden en heeft daarbij een wissel opengereden. Het betreffende sein aldaar met het treinbeveiligingssysteem Algemene Trein Beïnvloeding-Eerste Generatie (ATB-EG). Het sein is niet uitgerust met ATB-Verbeterde versie, waardoor bij snelheden beneden 40 km/uur niet automatisch wordt ingegrepen.
Conform het Veiligheids Management Systeem geldt dat ProRail een 24 uurs rapportage oplevert waarbij inzicht wordt gegeven in de eerste feiten, aangegeven wordt welke onderwerpen nader onderzocht moeten worden, en welke corrigerende maatregelen op korte termijn nodig zijn. Voorlopige bevindingen van ProRail betreffen dat de botsing tussen de VIRM-dubbeldekkerstrein en de Sprinter is veroorzaakt door de Sprinter, die een rood sein heeft gepasseerd. Het door de Sprinter gepasseerde sein was wel uitgerust met ATB-EG, maar niet met ATB-Verbeterde versie (ATB-Vv). Volgens ProRail had ATB-Vv bij dit sein waarschijnlijk deze botsing voorkomen. Er vonden werkzaamheden plaats nabij Amsterdam. De planning van de treinen was zodanig dat ze elkaar niet tegen zouden komen (“conflict-vrij”). Door de vertraging van de VIRM-dubbeldekkerstrein, die op zich vrij gebruikelijk van omvang was, ontstond de conflicterende beweging.
Ik heb ProRail als mijn uitvoeringsorganisatie en beheerder van de hoofdspoorwegen verzocht om op basis van de voorlopige conclusies te bepalen of het mogelijk is om onmiddellijk (tijdelijke) maatregelen te nemen, hangende het onderzoek. Daarbij heb ik tenminste de vier volgende aandachtspunten meegeggeven: Komen vergelijkbare situaties in Amsterdam of elders voor in de komende periode? welke maatregelen moeten worden genomen in situaties waarbij minder spoorcapaciteit dan normaal beschikbaar is? moet in dergelijke situaties een andere procedure bij niet ATB-VV-seinen worden gevolgd? is op basis hiervan een risico-analyse aan de orde waaruit versnelde verdere uitrusting met ATB-Verbeterde versie (ATB-VV) noodzakelijk blijkt?
Veiligheidssystemen op het spoor
Samen met de spoorsector ben ik van mening dat de veiligheid continu verbeterd moet worden. Daartoe treffen we maatregelen zoals het vergroten van de zichtbaarheid van seinen, opleidingen en instructies aan machinisten, voorkomen van STS-passages (bijvoorbeeld via het nastreven van een groene golf), etcetera.
Zowel mijn ambtsvoorgangers als ik hebben in het verleden meerdere malen met uw Kamer gedebatteerd over hoe het treinbeveiligingssysteem ATB (Automatische Trein Beïnvloeding) veiligheidstechnisch te verbeteren, zodat ook bij stoptonend sein passages onder 40 km/u ingegrepen wordt met een snelremming.
Om dit mogelijk te maken is gekozen voor de introductie van ATB-Verbeterde versie (ATB-Vv). Daarbij is de doelstelling gesteld om het jaarlijkse aantal STS-passages in 2010 ten opzichte van 2003 te reduceren met 50 procent. Dus van 265 STS-en per jaar (in 2003) naar minder dan 133 per jaar (in 2010). De doelstelling behelsde daarnaast een risicoreductie van 75% ten opzicht van 2003. Het plan van aanpak hiertoe is op 17 mei 2005 aan uw Kamer gezonden (Kamerstuk 29893 nr. 9).
Het aantal STS-passages is zoals eerder aan uw Kamer gemeld afgenomen van 265 in 2003 naar circa 157 in 2011. Daarmee is de doelstelling van 133 nog niet gehaald.
Concreet heeft de doelstelling geleid tot de beslissing dat 1264 seinen zouden worden uitgerust met ATB-Vv. Dit is besloten op basis van onder andere een risico-inventarisatie door de Inspectie van Verkeer en Waterstaat en ProRail (zie o.a. Kamerstuk 29893 nr 90 d.d. 8 oktober 2009 waarmee toen ook de inventariecijfer is meegezonden). Zij hebben destijds een selectie gemaakt van seinen die voorzien worden van ATB-Vv. De daarbij gehanteerde selectiecriteria zijn:
• de snelheid die treinen bij dat specifieke sein kunnen rijden;
• het aantal treinen dat daar in de spits rijdt;
• de plaats waar het sein staat;
• het aantal seinen dat daar naast elkaar staat;
• de afstand van het sein tot het zogenaamde gevaarpunt en het soort gevaarpunt;
* het aantal keer dat het sein eerder ten onrechte is gepasseerd (“recidive seinen”).
De aandacht richt zich daarmee op de meest kritische baanvakken. Het baanvak waar het ongeluk heeft plaatsgevonden behoorde daar toen niet bij.
In augustus 2011 heb ik aan ProRail opdracht gegeven om in aanvulling daarop bij 350 seinen ATB-Vv aan te brengen. De selectie van deze seinen was in het bijzonder gebaseerd op het Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. ProRail heeft mij bevestigd dat de aanleg hiervan, conform mijn toezegging in het overleg met uw Kamer op 24 november 2010, dit jaar zal worden afgerond. Dan zijn er dus 1614 seinen uitgerust met ATB-Vv. Momenteel is ook 97% van de treinen uitgerust met ATB-Vv.
Op 4 juni 2010 heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer geïnformeerd over de voorkeursbeslissing van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (TK, vergaderjaar 2010, 32404 nr. 1). Hierin is € 24 mln. gereserveerd voor de aanleg van extra ATB-Vv-seinen. Op 13 september 2011 heb ik aangegeven op basis van kengetallen dat hiermee circa 500 seinen voorzien kunnen worden van ATB-Vv. daarmee zou het aantal met ATB-Vv uitgeruste seinen op ca 2100 uitkomen. Waar ATB-Vv precies binnen PHS nodig blijkt, is onderdeel van de uitwerkingsfase van PHS.Als deze reservering in het kader van PHS inderdaad volledig gebruikt zal worden voor circa 500 ATB-Vv-seinen resteren alsnog circa 3000 seinen zonder ATB-Vv (van de seinen die daarvoor in aanmerking zouden komen).
Zoals reeds door mijn voorgangers is gemeld zullen deze niet van ATB-Vv worden voorzien in afwachting van de plannen voor verdere uitrol van ERTMS. Zoals bekend ga ik binnenkort met uw Kamer het debat aan over de aanbevelingen van de commissie Kuiken inzake ERTMS.
Uiteraard zal ik uw Kamer informeren zodra ik over nadere informatie beschik.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU


13:00 UUR
 
SCHULTZ MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR TREINONGELUK ZATERDAG
 
De Maatschappij Voor Beter OV houdt minister Schultz van Haegen medeverantwoordelijk voor het ernstige treinongeluk van afgelopen zaterdag. De bewindsvrouwe schrijft aan de Kamer dat volgens de eerste onderzoeken een Sprinter voorbij een rood sein is gereden. In haar brief verzwijgt de minister echter, dat dit sein niet is uitgerust met het beveiligingssysteem ATBVV, dat zorgt dat treinen die door rood rijden alsnog stoppen. De minister is zelf verantwoordelijk voor de beleidskeuze om veel seinen in ons land niet van dit systeem te voorzien.
 
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de reizigersorganisaties waaronder Voor Beter OV hebben steeds bepleit dat alle seinen in ons land van het moderne beveiligingssysteem worden voorzien. Verkeerde zuinigheid heeft ertoe geleid dat dit niet is gebeurd. Zaterdag heeft de treinreiziger de wrange vruchten van deze beleidskeuze van minister Schultz en haar ambtsvoorgangers mogen proeven.
 
Voor Beter OV vindt dat de minister in haar brief de Kamer onvolledig informeert en vraagt zich af of haar positie mede daardoor nog wel houdbaar is, zelfs in een demissionair kabinet. Er dient in ieder geval met grote spoed geld te worden vrijgemaakt om het ATBVV-systeem alsnog snel aan te leggen bij de seinen waar dat nog niet is gebeurd.


11:00 UUR

MINISTER VERZWIJGT BELANGRIJK DETAIL TREINONGELUK

Vandaag heeft Minister Schultz van Haegen de Kamer voorlopig ingelicht over de oorzaak van het ernstige treinongeluk van afgelopen zaterdag.

Voor Beter OV constateert dat de minister een belangrijk detail heeft verzwegen. Het rode sein dat voorbij zou zijn gereden, is niet voorzien van het moderne ATB VV-systeem, waardoor treinen altijd stoppen wanneer ze een rood sein passeren. De beleidskeuze om lang niet alle seinen in ons land van dit systeem te voorzien, heeft dus in belangrijke mate bijgedragen tot dit ongeluk.

Lees onderstaand de brief van de minister:

Datum 23 april 2012
Betreft Treinongeval zaterdag 21 april 2012
Geachte voorzitter,
Via deze brief breng ik u op de hoogte van de feitelijke bevindingen tot nu toe inzake het treinongeval op zaterdag 21 april 2012. Allereerst wil ik stilstaan bij de slachtoffers van dit verschrikkelijke ongeval. Er is één persoon overleden. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden. Ik wens hen veel kracht bij het verwerken van dit vreselijke verlies. Voor zover nu bekend zijn er tweeënveertig personen met ernstig letsel in het ziekenhuis behandeld. Daarvan zijn er achttien in het ziekenhuis opgenomen voor verdere behandeling. Naar schatting waren er in totaal honderdzeventien mensen gewond geraakt, al meldden zich ook in de loop van zondag nog mensen bij de Eerste Hulp van ziekenhuizen voor controle. Ik wens hen en hun familie en naasten, alsmede alle andere betrokkenen en hun familie en naasten, veel sterkte toe.
Op 21 april 2012 rond 18:23 uur zijn twee treinen van NS ter hoogte van de Singelgrachtbrug te Amsterdam frontaal op elkaar gebotst. Bij het ongeval waren de Sprinter van Rotterdam naar Uitgeest (SLT6-materieel) en de Intercity van Den Helder naar Nijmegen (VIRM6-materieel) betrokken.
Op basis van de eerste resultaten van het ILT-onderzoek lijkt het erop dat de Sprinter een stop tonend sein (STS) heeft gepasseerd. Verder onderzoek van de data zal moeten uitwijzen of dit in definitieve zin bevestigd wordt. Ook zullen alle betrokkenen worden geïnterviewd. Bovendien zal worden onderzocht welke factoren daarnaast een rol hebben gespeeld bij dit ongeval.
De hulpverlening in Amsterdam is op zaterdagavond snel en goed op gang gekomen. Vanuit verschillende kanten wordt waardering uitgesproken over het functioneren van deze hulpverlening. Ik sluit mij hier graag bij aan.
Aan de infrastructuur zijn twee wissels kapot en het spoor is flink ontzet. Herstelwerk heeft gedurende zaterdagnacht en zondag plaatsgevonden. NS zal vandaag, maandag 23 april 2012, weer een normale dienstregeling rijden over zes sporen.
Eén van de treinen (de Sprinter) is inmiddels op zondag in de loop van de dag naar een werkplaats gebracht voor verder onderzoek. De andere trein (de Intercity) is zwaarder beschadigd en is inmiddels ook afgevoerd.
Afgelopen weekend vonden onderhoudswerkzaamheden plaats nabij Amsterdam Sloterdijk. Het betrof grootschalig onderhoud en diverse andere projectwerkzaamheden. Als gevolg van de beperking in de beschikbare infrastructuur werd er, zoals in dergelijke situaties gebruikelijk, met een aangepast plan gereden.
De bovenstaande analyse is gebaseerd op de eerste onderzoeksbevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Onderzoeksraad Voor veiligheid (OVV), de KLPD Verkeersspecialist Rail alsook ProRail en NS doen onderzoek. Ik zal u zo spoedig mogelijk nader informeren over de onderzoeken van de ILT en de OVV.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
 

21 april 2012

ERNSTIG TREINONGELUK AMSTERDAM
 
Voor Beter OV is erg geschrokken van het ernstige treinongeluk in Amsterdam, waarbij volgens de laatste berichten 50 zwaargewonden vielen en 70 lichtgewonden. Er zijn twee treinen op elkaar gebotst. Veel van de gewonden hebben onder meer botbreuken. De treinen die op elkaar botsten zijn een stoptrein richting Uitgeest en een sneltrein vanuit Den Helder richting Amsterdam Centraal en Nijmegen. Foto’s laten zien dat de frontale botsing tussen de treinen behoorlijk hard is geweest. De kreukelzones van de sneltrein zijn danig vervormd, ook bij de rijtuigen die wat verder van de klap verwijderd waren.
 
Uiteraard wordt er thans -naast het helpen en evacueren van de passagiers- door de Inspectie Leefomgeving en Transport een onderzoek naar de oorzaak uitgevoerd. Voor Beter OV zal zich op dit moment terughoudend opstellen bij het reageren, temeer daar wij ons verre willen houden van het voorbarig benoemen van de oorzaak. Het enige wat wij nu willen zeggen:
 
* Onze gedachten gaan uit naar de inzittenden van de treinen;
* De onderste steen moet boven komen met betrekking tot de oorzaak, waarbij de focus gericht moet zijn op het voorkomen van zo’n aanrijding in de toekomst;
* Pas wanneer het spoor veilig kan worden bereden, dient de treindienst te worden hervat. Zo lang als nodig, dient adequaat vervangend vervoer te worden geboden op het getroffen traject.


18 april 2012

INSPECTIE MOET INGRIJPEN NA DERDE TREINBOTSING LEIDEN

Voor de derde keer in korte tijd zijn op het station van Leiden twee treinen op elkaar gebotst. Voor Beter OV is bezorgd over de veiligheid van reizigers, die hierdoor ernstig in het geding is. Voor Beter OV vraagt de Inspectie Leefomgeving en Transport om in te grijpen. Die wens is neergelegd in de onderstaande brief.

AAN:
 
Inspectie Leefbaarheid en Transport
Rail- en Wegvervoer
Handhaving Rail
 
 
Amsterdam, 17 april 2012
 
Geachte dames, heren,
 
Voor de derde keer in korte tijd zijn op het station van Leiden twee treinen op elkaar gebotst. Wij maken ons grote zorgen over de veiligheid van reizigers, die hierdoor ernstig in het geding is.
 
Naar wij hebben begrepen, gebeuren de aanrijdingen telkens volgens het volgende scenario: Aan het begin van de middagspits staat op het station van Leiden op een kopspoor langs het perron een leeg treinstel klaar. De stoptrein vanuit Alphen aan den Rijn moet dan met lage snelheid het station binnenrijden om aan de lege trein vast te koppelen. Dat gaat dus vaak mis. Met een botsing tot gevolg. De oorzaak is vooralsnog onduidelijk, maar wij noemen enkele mogelijke oorzaken: de situatie is onoverzichtelijk want het spoor vanuit Alphen aan den Rijn ligt in een bocht, de treinen van het type SGM vertonen soms onbetrouwbaar remgedrag, het is er mogelijk glad, de machinist verwacht niet dat hij eerder moet stoppen dan hij gewend is omdat er een trein op het spoor staat.
 
Hoe dan ook, het moet afgelopen zijn met dat gebots van treinen met passagiers op andere treinen. En dat is ook zeer eenvoudig en snel te realiseren. Wij dragen graag een oplossing aan voor het onmiddellijk verbeteren van de veiligheid van treinpassagiers te Leiden.
 
Wij verzoeken u, de NS een verbod op te leggen op het te Leiden koppelen van een treinstel met reizigers aan een stilstaande lege trein. Dat kunt u doen door de NS te gelasten, de volgorde om te keren: eerst aankomen met de trein met reizigers op het lege spoor, daarna de reizigers laten uitstappen en dan een leeg stel vanaf een opstelspoor naar het perronspoor laten rijden en bijplaatsen. Zo worden bij een eventuele botsing geen passagiers in gevaar gebracht.
 
Deze maatregel neemt natuurlijk niet weg dat er gedegen onderzoek naar deze incidenten dient te worden gedaan. Het is goed dat u meteen een onderzoek ter plaatse hebt verricht. Wij dringen aan op openbaarmaking van de uitkomsten en de noodzakelijke maatregelen.
 
Wij hopen dat u ons korte-termijnvoorstel nu alvast wilt overnemen. Graag ontvangen wij uw bericht hierover.
 
Met vriendelijke groet,
 
Maatschappij Voor Beter OV,
 
 
Rikus Spithorst,
partner
 
 

13 april 2012

BRANDBRIEF AAN PRORAIL EN MINISTER OVER INFRAPUINHOOP SCHIPHOL

Ook vandaag werd het spoor rond Schiphol getroffen door een infrastoring. Reden voor een brief op poten aan ProRail-directeur Gout en verantwoordelijk bewindspersoon Schultz van Haegen:


AAN:
ProRail,
mevrouw Marion Gout
De minister van IenM,
mevrouw Melanie Schultz van Haegen
 
Amsterdam, 13 april 2012
 
Geachte dames Gout en Schultz,
 
De slechte bereikbaarheid van Schiphol voor treinpassagiers moet met spoed worden aangepakt. Het grote aantal storingen aan infra en treinen is absoluut onaanvaardbaar. Schiphol is voor treinreizigers vaak urenlang onbereikbaar of slecht bereikbaar door deze storingen aan de infrastructuur en treinen. Hiermee raakt de positie van Schiphol als een van de motoren van onze economie in het gedrang. Wij richten ons nadrukkelijk tot u beiden. Tot u, mevrouw Gout, in uw rol van ProRail-directeur en tot u, mevrouw Schultz, in uw hoedanigheid van verantwoordelijk bewindspersoon.
 
Wij zijn gezien het grote aantal ernstige storingen niet langer bereid, te geloven dat het grote aantal storingen dat zich uitgerekend rond Schiphol voordoet op toevalligheid berust. Er moet iets anders aan de hand zijn. Een aantal vragen komt bij ons op, zoals
* Gaat het om bepaalde kwalitatief minder goede onderdelen die uitsluitend op het spoor rond Schiphol terecht zijn gekomen?
* Presteert de onderaannemer die rond Schiphol de infrastructuur beheert onvoldoende.
* Schiet het toezicht van ProRail tekort?
* Speelt de verhouding tussen (veel) treinen en (weinig) beschikbare sporen een rol?
 
ProRail zou naar ons oordeel rond Schiphol met spoed een extra inspectie- en onderhoudsronde moeten doen. Deze extra aandacht voor de sporen rond Schiphol mag overigens niet ten koste gaan van de spooronderhoud elders in het land. Het moet dus extra zijn, en niet in plaats van.
  
Niet alleen infrastoringen hebben een slechte uitwerking op de bereikbaarheid van Schiphol. Ook gestrande treinen spelen een kwalijke rol. Op Hoofddorp zou standaard een afsleeplocomotief (diesel, zodat deze ook zonder stroom op de bovenleiding beschikbaar is) moeten staan, met ontheffing om in de tunnel te mogen rijden. Het doel van die locomotief zou zijn, het verkorten van de stremmingsduur door het snel wegslepen van gestrande treinen in de omgeving van Schiphol, inclusief de hogesnelheidslijn naar Rotterdam.
 
Naast deze maatregelen -die dus met spoed dienen te worden ingevoerd- zou aanvullend onderzoek moeten worden gedaan naar de oorzaken van stremmingen. In hoeveel procent van de gevallen gaat het om
* infrastoringen (rails, wissels, seinen, bovenleidingen),
* defecten aan treinen of
* derden (zelfdodingen, koperdiefstal, vandalisme)?
 
Verder dient te worden onderzocht of er rond Schiphol wel voldoende wissels en bovenleidingisolatoren (zodat slechts de sporen waar wat aan de hand is stroomloos gemaakt hoeven te worden) zijn om bij incidenten de resterende sporen zo veel mogelijk te kunnen gebruiken voor het laten rijden van zo veel mogelijk treinen. Juist dit soort problemen laat zien dat de door ProRail voorgestane vermindering van het aantal wissels in ons spoorwegnet een hachelijke zaak. Is. Op zijn minst zolang de betrouwbaarheid van infra en treinen niet op een langdurig behoorlijk niveau is gebracht, dient het schrappen van wissels naar ons oordeel te worden gestaakt.
 
Wij hopen spoedig een antwoord van u te mogen ontvangen.
 
Met de meeste hoogachting,
 
Maatschappij Voor Beter OV,
 
Rikus Spithorst,
partner

GEEN CATERING MEER IN FYRA-TREINEN NAAR BREDA
 
NS Hispeed wil de catering in de binnenlandse Fyra-treinen afschaffen. Voor Beter OV is daar fel op tegen. Want (nog afgezien van de buitengewoon slechte prestaties van Fyra gezien vertraging en uitgevallen treinen) wordt nu ook een stukje dienstverlening aan de reiziger opgedoekt.
 
Fyra: Hi Price, Low Service.
 
Voor Beter OV schreef een brief aan de exploitant van de kwakkelende treindienst:
 
AAN:
NS Hispeed
Postbus 767
1000 AT Amsterdam
 
Amsterdam, 12 april 2012
 
Geachte dames, heren,
 
Ons bereikte het bericht, dat NS Hispeed voornemens is, de railcatering in de binnenlandse Fyra-treinen af te schaffen. Inmiddels is mij door u bevestigd dat dat inderdaad per 1 juni het voornemen is. Als argument geeft u aan, dat veel reizigers aan railcatering geen behoefte zouden hebben en dat er op de stations voldoende alternatieven zijn. Wij trachten met deze brief u te behoeden voor deze vergissing.
 
Er zijn ongetwijfeld reizigers die geen behoefte aan railcatering hebben, maar er zijn ook reizigers die die behoefte wél hebben, ook in de binnenlandse Fyra-treinen. Die reizigers blijven dus als het aan u ligt, straks van deze service verstoken.
 
De door u genoemde mogelijkheid om op stations iets te kopen, is niet altijd realistisch. Probeer maar eens een koffer én een tas én een bekertje koffie te dragen. Niet erg fijn. Bovendien ter vergelijking dit: er zijn veel mensen die niet bij AH, maar bij C1000 winkelen. Toch worden er geen AH-filialen gesloten.
 
Er is ook nog een ander argument tegen uw voornemen: Fyra-reizigers moeten (afgezien van voor de Beneluxtrein in zijn huidige vorm) aanzienlijk duurdere kaartjes kopen. Daar hoort ook meer service bij. Railcatering is zo’n service. Verder hebben wij begrepen dat u

 
uw voornemen op geen enkele wijze hebt besproken met de reizigersorganisaties binnen of buiten het LOCOV.
 
Wij dringen er dus bij u op aan, dat u de railcatering ook in de binnenlandse Fyra-treinen handhaaft.
 
Een afschrift van deze brief zonden wij ter informatie aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en aan de consumentenorganisaties in het LOCOV.
 
Met vriendelijke groet,
 
Maatschappij Voor Beter OV,
 
Rikus Spithorst,
partner


1 april 2012

SOCIAL COUPÉ
 
De treinreiziger is goed bekend met het fenomeen Stiltecoupé. Een deel van de trein, waar mensen rustig kunnen zitten, zonder lawaai aan hun hoofd. Er zijn echter ook veel treinreizigers die juist zin hebben in een praatje onderweg. Daar is een mooi initiatief voor ontplooid. De SocialCoupé. Voor Beter OV ondersteunt dit initiatief, en laat de initiatiefnemers graag aan het woord.
 
De SocialCoupé, de tegenhanger van de stilte coupé, is de plek om onbekende en bekende mensen te ontmoeten. In de SocialCoupé kan je gewoon een gesprek hebben met je medereiziger, geïnspireerd raken of tips geven en/of krijgen. Alles onder het motto meet, talk and share.
 
Het huidige straatbeeld wordt gedomineerd door smartphones, laptops en mp3-spelers. Iedereen is met iedereen, via het web, in contact. Hoe gezellig, fijn en leuk zou het zijn als we ervoor zouden kiezen om in de trein gewoon, face to face, het gesprek met elkaar aan te gaan. Wie weet wat voor contacten eruit voortkomen.
 
Kies er vanaf nu voor om in de achterste coupé plaats te nemen en gewoon het gesprek aan te gaan. Daar kan je gewoon een ‘vreemde’ aanspreken, met medereizigers praten, ervaringen en kennis delen en gezellig reizen van ‘A’ naar ‘B’. De SocialCoupé: door, voor en met je medemens.
 
“Start talking, start your journey now”
 
Twitter: #SocialCoupé
 
Bekijk hier een promotiefilmpje.
 

27 maart 2012

 
REACTIE OP AUDIT ARNHEM - WINTERSWIJK
 
Voor Beter OV heeft een reactie opgesteld op de audit die namens ProRail en Syntus is uitgevoerd naar de achterblijvende punctualiteit op het traject Arnhem-Winterswijk.
 
Bij het eventueel verruimen van een dienstregeling moet -dus ook op het spoorwegtraject van Arnhem naar Winterswijk v.v.- in ogenschouw worden genomen, hoeveel verlangzaming dat voor reizigers betekent. Dat verruimen betekent feitelijk het langzamer maken van de dienstregeling en het missen van aansluitingen op treinen van de NS. Daarom ondersteunt Voor Beter OV de gedachte, dat allereerst alles op alles moet worden gezet om de huidige dienstregeling goed uit te (kunnen) voeren. Daartoe zijn nader onderzoek en aanpassing van de sporen onontbeerlijk.
 
Het afgelopen decennium is het aantal treinen op het traject verdubbeld. Zo’n hogere belasting stelt ook hogere eisen aan de baan en de logistiek. Toch zijn er maatregelen genomen, die ten koste gaan van de capaciteit (en dus de flexibiliteit) van het spoor. Zo is enkele jaren terug in Didam het wissel aan de zijde Wehl aan het eind van een lang passeerspoor gewoon 1-op-1 vervangen, waardoor daar slechts 40 kilometer per uur kan worden gereden. Daar kan een (late) trein dus niet volgas weg en is geen gelegenheid om treinvertraging in te lopen. Zo’n wissel had dus beter vervangen kunnen worden door een wissel dat geschikt is voor 80 of 100 kilometer per uur.
Deze kritiek op de spoorbeheerder neemt niet weg dat het nuttig is om beter onderzoek te doen naar de redenen van uitval en vertraging. En niet uitgedrukt in percentages van treinen, maar in percentages van de getroffen reizigers:
* Wat komt door problemen met het materieel?
* Wat komt door storingen aan de rails, wissels, overwegen en seinen?
* Wat komt door derden (vervoerders die op samenlooptrajecten vertraging veroorzaken)?
* Wat komt door derden (overige, zoals vandalisme, botsingen met auto’s)
De vraag, wat komt door de enkelsporigheid en dus door de slechte bijstuurbaarheid (treinen lopen extra vertraging op omdat ze op hun tegenligger moeten wachten)  is van een andere orde. De enkelsporigheid is zélf is op zich niet een oorzaak. Die enkelsporigheid geeft problemen bij het tackelen van de andere typen verstoringen: die zijn de aanleiding. De enkelsporigheid is eerder een gegeven dan een oorzaak. Met andere woorden: wanneer een trein vertraging oploopt door een defecte tegentrein, dan is de motorpech de oorzaak, en niet de enkelsporigheid. (Wat overigens niet betekent dat het aanleggen van meer dubbelspoor geen oplossing zou kunnen zijn, want een goed spoorsysteem is ook goed bijstuurbaar en hangt niet steeds tegen de maximale capaciteitsgrens aan.)
 
De gesignaleerde problemen bij het halen van de overstap richting Utrecht zitten niet alleen in de grote loopafstand, maar ook in lange rijen bij de chippaaltjes voor het uitchecken en weer inchecken. Ook daar moet wat aan gebeuren.
 
Bewust laten uitvallen van treinen om de punctualiteit van de overige treinen te maximaliseren is een oneigenlijke keuze. De beste manier om de punctualiteit te verbeteren, is meer reservematerieel en -personeel op handige plekken. Het station van Doetinchem zou dienen te worden uitgebreid met een extra spoor om een reservetrein te parkeren. Vervolgens zou de vervoerder ook daadwerkelijk voor reservetreinen en -machinisten dienen te zorgen.
 
Er zou anders naar de voorrangsregeling moeten worden gekeken.
De “niet-veroorzaker” van een vertraging zou voorrang moeten krijgen boven de “wel-veroorzaker”. Er zijn weinig dingen frustrerender voor een reiziger, dan in zijn op tijd vertrokken trein vertraging oplopen door het wachten voor een niet op tijd vertrokken trein die in de weg rijdt. Je zult ook zien, dat de punctualiteitscijfers van de “veroorzaker” dalen ipv dat de punctualiteit van de “niet-veroorzaker” door het putje gaat. Boetes, compensatie voor reizigers en imagoschade komen dan op het bordje van de juiste vervoerder terecht. Dat is mogelijk een betere stok achter de deur. Overigens is dit een onderwerp dat ook in breder verband zou moeten worden besproken. Samenloop van verschillende vervoerders op hetzelfde spoor zal in de toekomst nog vaker aan de orde zijn.
Je zou er ook voor kunnen kiezen, de treinen in de spitsrichting (of altijd in de richting Arnhem) voorrang te geven boven treinen de andere kant op.
Het vervangen van een “erg krappe” aansluiting richting Utrecht door een “erg ruime” aansluiting is een zeer afkeurenswaardig taalgebruik, indien dat een eufemisme blijkt te zijn voor “langer wachten op stations onderweg en aansluiten op een trein later” met het bijbehorende tijdverlies voor de reiziger.
 
Observaties van plaatselijke vertegenwoordigers van Voor Beter OV laten zien dat vertragingen door te lange stationnementen naast tekortkomingen aan treinen tijdens drukke uren ook herhaaldelijk te wijten zijn aan te volle treinen, met alle problemen bij het uit- en instappen van dien. Ook de extra drukte bij vertraagde treinen, die meer reizigers moeten vervoeren, leidt tot extra oponthoud op de stations.
 

3 februari 2012

TREINEN NIET PREVENTIEF OPGEHEVEN
 
Behalve dat het vriest, wordt er vandaag in het hele land ook sneeuwval verwacht. ProRail laat ons het volgende weten:
 
Na de vorst van deze week krijgen we waarschijnlijk vrijdag te maken met sneeuwval. Een gebied met sneeuwbuien bereikt het noorden van het land vrijdagmorgen vroeg en trekt vervolgens naar het zuiden. Gezien de verwachte weersomstandigheden (extra getoetst bij Meteoconsult en KNMI) is het vooralsnog niet noodzakelijk de treindienst op voorhand aan te passen. Wel wordt het weer nauwlettend in de gaten gehouden en kunnen er op vrijdag nog aanvullende maatregelen, zoals in de spits de treindienst licht uitdunnen, worden genomen.
Wel zijn er uiteraard uit voorzorg aanvullende maatregelen genomen. Zo staan er door het hele land de hele dag tientallen storingsploegen paraat. En gaan er ook tientallen sneeuwploegen uit voorzorg naar de cruciale wissels toe om die sneeuwvrij te houden. Op vier strategische locaties (Zwolle, Utrecht, Eindhoven en Rotterdam) staan wegsleeplocomotieven klaar om het spoor zo snel mogelijk vrij te maken als een trein strandt. Alle wisselverwarmingsinstallaties staan aan en worden door middel van een monitoringssysteem op afstand in de gaten gehouden.
Zowel ProRail als NS hebben zich voorbereid op de komende winterse dagen en volgen de weersontwikkelingen nauwlettend. Beide organisaties staan op scherp. Sneeuw kan echter voor problemen zorgen op het spoor want helemaal immuun is het spoor voor winterweer niet te maken. We hebben het weer namelijk niet onder controle. Wel proberen we door een gezamenlijke inzet de overlast voor reizigers tot een minimum te beperken.
 
Voor Beter OV is van mening dat het treinverkeer tegen normale winterse weersomstandigheden bestand moet zijn, en is tevreden over de beslissing, de treindienst -in tegenstelling tot eerder deze winter- niet op voorhand preventief uit te dunnen. Dat geldt overigens ook voor het gewoon laten rijden van alle treinen in de middagspits. De maatschappelijke ambitie van de spoorsector, immers, moet zijn om ook bij lichte tot matige sneeuwval de treindienst volledig uit te voeren. Wat dat is de taak van het spoor: zorgen dat reizigers erop kunnen vertrouwen dat ze door de trein veilig, comfortabel en stipt naar hun bestemming worden vervoerd. De komende dagen wordt duidelijk, in hoeverre het Nederlandse spoorwegsysteem tegen gematigd winterweer is opgewassen. Het feit dat ProRail alles doet om de wisselverwarmingen aan de praat, en afsleeplocomotieven paraat te hebben, zal een positieve bijdrage leveren aan het op gang houden van het treinverkeer.
 

31 januari 2012

DADERS GEZOCHT VAN OVERVAL BIJ STATION DIEMEN ZUID

 
Nabij trein- en metrostation Diemen Zuid zijn twee jonge vrouwen overvallen. Ze werden daarbij de bosjes ingesleurd, gegijzeld en ernstig mishandeld. De politie is op zoek naar de daders, en heeft beelden van de overvallers.
 
Lees hier meer.


EEN ENKEL KAPOT WISSEL GEEFT AL HEEL VEEL HINDER

Door een kapot wissel kunnen er minder treinen rijden tussen de stations Schiphol en Amsterdam Zuid en Amsterdam Lelylaan. Er is voor gekozen om Intercity’s op te heffen, en de reizigers met de resterende treinen te vervoeren. Het kapotte wissel zal op zijn vroegst morgen in de loop van de ochtend zijn gerepareerd.

 
Waar niet is, verliest de keizer zijn recht. Maar dat neemt niet weg, dat Voor Beter OV vandaag wel vragen heeft gesteld bij de gemaakte keuzes:
 
Zijn alle IC's geschrapt? Hoe precies, tussen welke stations?
Rijden Thalys en Fyra wel? Of zijn die ook ingekort?
Worden de treinen die wel rijden, ook verlengd om de reizigers zo goed mogelijk te kunnen vervoeren?
Indien Thalys en Fyra wel gewoon rijden, zijn die dan op het getroffen traject toeslagvrij?
Welke waren de afwegingen?
 
Tot nu toe zijn de vragen nog niet beantwoord. Op deze website leest u de antwoorden, zodra deze binnen zijn gekomen.

Kijk hier voor de laatste stand van zaken.
 

29 januari 2012

MATERIEELINZET NS NOG STEEDS NIET IN ORDE

 
De inzet van treinen door de NS is nog steeds niet in orde. Nog steeds wordt er geklaagd over uitpuilende treinen op de IC-verbinding Amersfoort - Zwolle - Groningen/Leeuwarden.
 
Verder viel in de IC-dienst tussen Amsterdam, Almere en Lelystad materieel van het type SLT waar te nemen. Dat is het materieel dat niet van toiletten is voorzien omdat het “alleen in regionale Sprinterverkeer rijdt, en niet in IC-diensten”, aldus de NS.
 
Voor Beter OV blijft van mening, dat de reiziger er qua materieelinzet en daaruit voortvloeiende reiscomfort vaak bekaaid vanaf komt.
 
Dat leidt tot een fraai gedicht.
 
Een SLT
Zonder WC
In de IC
Is niet oké
 
Die subsidie van het Fonds voor de Letteren kan niet lang meer op zich laten wachten…
 

27 januari 2012
 

NS SCHRAPT ONNODIG TREINEN
 

Het grote gemak waarmee de NS treinen opheft bij storingen, loopt de spuigaten uit. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV. Het kan gebeuren dat een baanvak door een ongeluk of een storing gestremd is, maar dat vervolgens in geheel andere regio’s treinen worden geschrapt, is onaanvaardbaar.


Lees hier meer.


23 januari 2012

NOTA OVER EISENPROGRAMMA NIEUWE NS-CONCESSIE

Voor Beter OV schreef een aantal belangrijke zaken op, die kunnen helpen bij het beter waarborgen van de belangen van de treinreiziger op het hoofdrailnet en de HSL-Zuid. Op 23 januari 2012 werd deze visie verzonden naar de Minister van I en M en de Vaste-Kamercommissie IenM.

Lees hier meer.18 januari 2012

TWIJFELS OVER AANTAL GEDUPEERDEN NIEUWE AANPAK ZWOLLE
 
Bij het besluit van ProRail om de grote verbouwing van het station van Zwolle niet in één keer, maar gefaseerd uit te voeren, dient voorop te staan dat de reizigershinder niet ernstiger zal zijn dan in het oorspronkelijke plan. Dat vindt Voor Beter OV. De belangenorganisatie betwijfelt of dat gaat lukken.
 
In eerste instantie zou het station gedurende vier weken aaneengesloten buiten dienst zijn. De argumentatie van ProRail was altijd, dat, mede gezien de financiële mogelijkheden, dit voor reizigers minder overlast zou opleveren dan een lange reeks van kortere buitendienststellingen. Voor Beter OV heeft zich als enige reizigersorganisatie toen achter die keuze geschaard.
 
Nu de geplande aanpak wordt vervangen door een gefaseerde, dienen per saldo niet meer reizigers hinder te ondervinden. Veel werkzaamheden zullen nu buiten de zomervakantieperiode geschieden. Maar Voor Beter OV vindt, dat ProRail gehouden mag worden aan het bij de oorspronkelijke planning becijferde aantal getroffen reizigers. Immers, de breed gecommuniceerde aanpak, waarop ProRail nu terugkomt, houdt ook een belofte in. Voor Beter OV betwijfelt of ProRail dit zal kunnen waarmaken. Als het niet lukt, dan heeft het vertrouwen in de spoorbeheerder een forse deuk opgelopen.
 
Ook dient ProRail niet alleen aan het parlement, maar ook aan de reiziger uit te leggen, hoe het kan dat de oorspronkelijke plannen opeens niet haalbaar bleken. Immers, de reiziger mag niet de dupe worden van begrotings- en planningsfouten bij ProRail en diens leveranciers.13 januari 2012


PRORAIL LICHT STORINGEN DECENTRAAL SPOOR TOE
 
ProRail laat in reactie op ons verzoek om opheldering het volgende weten.
 
De storingen op de Merwede-Lingelijn trekken wij ons zeer aan, reizigers ondervinden daar de afgelopen dagen forse hinder van. Een speciaal team van specialisten onderzoekt momenteel waardoor de verstoringen worden veroorzaakt. Ons streven is een structurele oplossing te vinden zodat het treinverkeer op de Merwede-Lingelijn weer ongestoord hervat kan worden.
 
Voor ProRail is elke storing er een teveel, of die zich nu op het hoofdrailnet voordoet of op een van de regionale lijnen. In het beheer van het spoor en bij het verhelpen van storingen maakt ProRail geen enkel onderscheid tussen decentrale of centrale spoorlijnen.
 
We steken veel aandacht en energie in de lijn Arnhem-Winterswijk en zien de prestaties ook verbeteren. Dat is voor ons zeker nog geen reden tevreden achterover te leunen. Momenteel licht een onafhankelijk onderzoeksbureau de lijn helemaal door zodat wij erachter kunnen komen welke zaken nog extra verbeterd kunnen worden.
 
Op enkelsporige baanvakken met hoge treinintensiteit is de realiteit dat als zich een storing voordoet deze sneller resulteert in overlast/vertraging wegens beperkte bijsturingmogelijkheden. Dit is geen excuus (wij moeten gewoon een goed werkend spoor leveren) maar wel de realiteit.NS-INSTAPFOLDER SLECHTS DOEKJE VOOR HET BLOEDEN
 
In het MAX-programma Meldpunt kondigde de NS gisteravond aan, te gaan folderen op stations om reizigers te adviseren over mogelijkheden, het instappen beter te spreiden, zodat ook minder drukke treingedeeltes goed kunnen worden benut. Voor Beter OV is van de bedoelde folder in het geheel niet onder de indruk.
 

Met betrekking tot het instappen komt de folder niet verder dan de aanbeveling dat reizigers zich beter over het perron dienen te verspreiden. Al eerder gaf Voor Beter OV aan, waarom deze aanbeveling in de praktijk een wassen neus is. Zolang de NS niet in staat is om de treinen consequent op de juiste lengte te houden of op de perrons aan te geven, waar de treinen zullen stoppen en hoe lang deze treinen zullen zijn, hebben de reizigers die zich braaf aan het uiteinde van het perron opstellen, juist de grootste kans, wegens capaciteitsgebrek niet meer mee te kunnen. Lees hier meer over de bedenkingen omtrent een spreidingsoproep zonder oplossingen.
 

De folder kent daarnaast nog een aantal misvattingen. Het is de schuld van de reiziger die zich moet aanpassen aan de veranderende reispatronen, zo valt uit de folder op te maken. Dit is natuurlijk niet zo. De reispatronen zijn niet veranderd, alleen de dienstregeling en het aanbod aan treinen zijn gewijzigd. Het aantal reizigers dat bij voorbeeld hun dagelijkse woon-werk verkeer doet van Amsterdam naar Leiden is rond de invoering van de dienstregeling niet veranderd. Men kan bij medewerkers op het station terecht voor informatie over andere reismogelijkheden, schrijft de NS voorts. Echter, op veel stations ís helemaal geen personeel aanwezig en bovendien vergeet de NS een heel belangrijk uitgangspunt: Het OV moet beschikbaar zijn wanneer de klant dat wil, niet wanneer de vervoerder dat wil. De reiziger kiest bewust voor een verbinding om op de gewenste tijd op zijn of haar bestemming aan te komen. Dan wil die reiziger niet een andere verbinding nemen, al helemaal niet omdat een trein te vol is.
 

De folder is niet meer dan een doekje voor het bloeden. Het echte probleem is, dat de NS -gezien de massa’s klachten van reizigers over uitpuilende treinen- de controle over een doelmatige inzet van het treinmaterieel kwijt is geraakt. En dat is een treurige constatering.


12 januari 2012

ZORGEN OM BEHEER DECENTRALE SPOORBAANVAKKEN
 
Voor Beter OV is bezorgd over de vele en hardnekkige seinstoringen op de decentrale spoorlijnen. De trajecten in het Oosten van het land hebben al geruime tijd te kampen met hardnekkige storingen waardoor de treindiensten vaak niet kunnen rijden. Dat probleem steekt nu ook op de decentrale spoorverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen de kop op.
 
Voor Beter OV heeft aan ProRail om opheldering gevraagd. Aandachtspunt is natuurlijk de vraag, hoe ProRail gaat zorgen dat de storingen spoedig tot het verleden zullen behoren.
 

5 januari 2011
 
TENZIJ PROBLEMEN MAANDAG OPGELOST
NS VERLIEST CONTROLE MATERIEELINZET
 
Wanneer NS aanstaande maandag niet de problemen van de uitpuilende treinen heeft opgelost, kan Voor Beter OV niets anders constateren, dan dat NS de controle over de inzet van beschikbare treinen is verloren. Zo’n veertig rijtuigen staan weliswaar aan de kant wegens groot onderhoud, maar de NS stelt tegenover Voor Beter OV dat deze zijn vervangen door andere treinen. Toch klagen reizigers op diverse trajecten over grote drukte in treinen die korter zijn dan voor de invoering van de nieuwe dienstregeling.
 
Bij Voor Beter OV kwam een bericht binnen, dat wegens technisch onderhoud veertig rijtuigen aan de dienst waren onttrokken, en dat de NS daarom een aantal treinen planmatig had ingekort. Voor Beter OV is altijd huiverig voor het zomaar reageren op geruchten, en heeft de NS eerst om opheldering gevraagd.
 
De NS ontkent dat er minder materieel is ingedeeld, en stelt dat “reizigersstromen zijn veranderd” en dat “het in reparatie zijnde materieel is vervangen door ander materieel dan de reiziger gewend is”. Voor Beter OV vindt dat vreemd. Juist over trajecten waar de dienstregeling niet of nauwelijks is veranderd (IC Zwolle-Amersfoort, IC Arnhem-Utrecht) komen veel klachten binnen over te drukke treinen, die ook korter zijn dan normaal. Voorts stelt Voor Beter OV vraagtekens bij het inzetten van veel oncomfortabeler oud materieel in plaats van Intercitytreinstellen op bij voorbeeld de IC-dienst Amsterdam-Amersfoort of de Sneltrein (die tegenwoordig beurtelings als Sneltrein, IC of Stoptrein wordt aangeduid) tussen Amsterdam-Schiphol-Den Haag. In deze treinen rijden nu vaak oude dubbeldekkers, die berucht zijn door hun onprettige harde groene bankjes en weinig beenruimte.
 
Ook om een andere reden is Voor Beter OV niet onder de indruk van de stelling van de NS, dat “reizigersstromen anders zijn” en dat wordt “gemonitord” of “de planning in overeenstemming is met de behoefte”. Dat zal best, maar het herstellen van vergissingen hierin moet een kwestie zijn van dagen, en niet van weken. Nog los van het feit, dat de NS vanuit zijn vakmanschap die nieuwe reizigersstromen beter had moeten kunnen inschatten. Overigens is er feitelijk amper sprake van nieuwe reizigersstromen, anders dan door wijzigingen in de dienstregeling zélf, waartegen al vaak was gewaarschuwd. Immers, het aantal bij voorbeeld in Den Haag werkzame en in Amsterdam woonachtige forenzen is halverwege december niet opeens veranderd… Reizigers worden nog steeds (ook afgelopen najaar) telkens weer door enquêteurs bevraagd over hun kaartsoort, station van herkomst en bestemming.
 
Verder stelt de NS dat “wegens minder reizigers in de laatste week van 2011 en de eerste week van 2012 minder treinen rijden”. Voor Beter OV is van mening, dat als er minder passagiers zijn, te volle treinen dus in het geheel niet aan de orde zouden moeten zijn. Uit signalen van de reizigers blijkt echter het tegendeel. En dit is niet voor het eerst, want ook bij andere volgens NS rustige perioden tijdens vakanties komen klachten binnen over te drukke treinen die korter zijn dan tijdens normale dienstregelingen.
 
Er is bij de NS nadrukkelijk om opheldering gevraagd over de wegens materieelgebrek zeer slechte dienstuitvoering op de Beneluxtrein tussen Amsterdam en België. De NS heeft hier helaas geen uitleg over gegeven. Maar ondanks een door de NS ontkend materieeltekort, valt deze trein haast dagelijks dus een of meerdere malen uit.
 
Voor Beter OV vraagt zich af, hoe het toch mogelijk is dat ondanks het volgens de NS niet aan de orde zijn van tekort aan beschikbaar materieel én ondanks het niet inplannen van minder rijtuigen toch sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling veel meer mensen zich moeten behelpen met overvolle treinen of -tegen de door de NS op papier gehanteerde comfortnorm in- langdurig moeten staan in IC’s. De belangenorganisatie vindt dat de NS vanaf maandag, wanneer weer de gewone dienstregeling geldt, de treinlengtes dient te hebben aangepast aan de vraag, zodat de klachten over uitpuilende treinen tot het verleden behoren. De NS heeft dan twee qua reizigersaanbod normale weken kunnen monitoren, en heeft daarna twee rustige weken gehad om achter de schermen de zaken te regelen.
 
Voor Beter OV vindt, dat de nieuwe concessie voor de NS in dit opzicht ook dient te worden aangepast. In de visie op de nieuwe concessie schrijft zij: Een trein die normaal uit acht rijtuigen bestaat en met minder dan vijf minuten vertraging op zijn bestemming aankomt, telt ook als op tijd wanneer deze uit slechts vier rijtuigen bestaat. Naar onze mening dient zo’n trein dan voor 50% als uitgevallen te worden ingeboekt. Immers, onderweg hebben reizigers in een uitpuilende trein, of staand in plaats van zittend, hun reis afgelegd. Met andere woorden: de vervoersprestatie van de NS dient niet te worden uitgedrukt in treinkilometers, maar in stoelkilometers. Ook een trein die structureel (in de dienstregeling) (gedurende een deel van zijn route) te kort is, dient (over dat trajectdeel) te worden geregistreerd als zijnde niet hebbende voldaan aan de concessienorm. Dus wanneer de volnorm van toepassing blijkt op een trein/tijdstip dat de comfortnorm behoort te gelden, heeft de NS de reiziger immers niet geboden wat hij en de overheid van de NS hadden mogen verwachten. Overigens vinden wij de volnorm sowieso een slecht product. Ook aan forensen dient, ook in de spits, comfortabel vervoer geboden te worden. Een overdaad aan lege stoelen op de dunne uitlopers of stille uren van treindiensten kan uiteraard niet dienen als compensatie. Dat de NS om rangeerders uit te sparen in de avonduren/uiteinden vaak te lange treinen laat rijden en dan over de gehele dag iets roept over het quotiënt van reizigers en stoelen, is onjuist als op andere delen van de treinroute/dag reizigers als haringen in een ton worden vervoerd.

4 januari 2012

VASTGESLAGEN TREINREMMEN ZIJN VEILIGHEIDSRISICO
 
Voor Beter OV is slecht te spreken over de gebeurtenissen rond een gestrande trein bij Amsterdam. Problemen met het losmaken van de vaste remmen verhinderden het wegslepen van deze trein, waardoor passagiers urenlang zaten opgesloten. Aanleiding tot een brief aan de Inspectie Leefomgeving en Transport:
 
AAN:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Divisie Spoor
 
Amsterdam, 3 januari 2012
 
Geachte inspectie,
 
Een jaar geleden heeft uw rechtsvoorganger IVW zeer terecht stellinggenomen over de maximale tijd die evacuatie van reizigers uit gestrande treinen zou mogen kosten. Bij extreme weersomstandigheden mag dat niet langer duren dan twee uur.
 
Vanmorgen is een NS-trein van het type SLT met reizigers aan boord gestrand op de spoorbrug over de Schinkel bij De Nieuwe Meer, tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid. De evacuatie duurde aanmerkelijk langer dan twee uur, terwijl reizigers zaten opgesloten in een trein die door de harde wind snel afkoelde en wegens het ontbreken van bovenleiding op de brug ook niet meer kon worden verwarmd, en bovendien niet beschikte over sanitaire voorzieningen. Zelfs plaszakken waren, naar wij hebben begrepen, niet beschikbaar. Op de brug laten uitstappen van reizigers werd door de aanwezige politiefunctionarissen te gevaarlijk bevonden, en daarom verboden.
 
De reden dat uw rechtsvoorganger IVW zich een jaar geleden over de maximale evacuatietijd uitsprak, was dat het heel lang duurde tot er een afsleeplocomotief bij een gestrande trein tussen Purerend en Zaandam verscheen. Dit keer was er wel snel een afsleeptrein aanwezig. Helaas lukte het niet, de gestrande trein vlot weg te slepen, doordat het niet mogelijk bleek, de remmen van de defecte trein binnen redelijke termijn los te maken.
 
Wij zijn van mening, dat een gestrande trein nadat een hulptrein is gearriveerd, altijd snel moet kunnen worden weggesleept maar een veilige locatie waar de reizigers kunnen uitstappen. Het feit dat het niet lukte om de remmen van een gestrande trein vlot (handmatig) te lossen raakt naar ons oordeel aan de veiligheid van reizigers, personeel en goederen (als een gestrande trein op een gevaarlijke plaats staat), het ongemak (voor reizigers die veel te lang zitten opgesloten in een trein) en de voortgang van de treindienst (de trein staat in de weg en ook het nevenspoor wordt vaak niet gebruikt).
 
Naar wij begrepen, doet uw inspectie altijd onderzoek naar stremmingen waarbij de evacuatie langer dan twee uur duurde. Wij verzoeken u, daarin onze zorg over het niet kunnen lossen van de remmen van de gestrande trein mee te nemen.
 
Graag vernemen wij uw visie op deze kwestie, en verzoeken wij u eventueel de Nederlandse spoorvervoerders op te leggen dat zij zorgen dat de remmen van gestrande treinen, na aankoppeling van een hulptrein of -locomotief, vlot kunnen worden gelost.
 
Hoogachtend,
 
Maatschappij Voor Beter OV,
 
Rikus Spithorst,
partner

21 december 2011

EVALUATIE VAN WINTERMAATREGELEN 19 DECEMBER EN TOETSING MAATREGELEN AAN
BELEIDSKADER MINISTER

VOOR BETER OV WIJST NS OP VERGETEN AVONDREIZIGERS


Vorige week was Voor Beter OV-partner Rikus Spithorst op bezoek bij ProRail-directeur Marion Gout. Een van de verheugende zaken die daarbij aan de orde kwamen, was de grootscheepse controle die ProRail had uitgevoerd. Alle wisselverwarmingen waren nagekeken. Slechts enkele bleken defect, en zijn inmiddels gerepareerd. “Mooi,” dacht Rikus, “laat nu de winter maar komen! De reiziger zit goed.” Te vroeg gejuicht.

Kijk hier voor een evaluatie van de uitdunning van de treindienst in de Oostelijke landsdelen en voor een vergelijking van de gebeurtenissen met de daarbij door minister Schultz in een brief aan Voor Beter OV geschetste randvoorwaarden.

 
 

Voor Beter OV constateert dat reeds nu gewone Intercitytreinen tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Breda en België over de hogesnelheidslijn rijden. Voor Beter OV vraagt aan de minister en aan de NMa (die reeds een klacht van Voor Beter OV tegen de NS inzake de hogesnelheidslijn in behandeling heeft), vanaf 11 december aanstaande de NS te verbieden, op de hogesnelheidslijn nog toeslagen te heffen, en de NS op te leggen, reizigers tegen het gewone binnenlandse tarief over de Hogesnelheidslijn te gaan vervoeren.
 

De Maatschappij voor Beter OV vraagt aan de minister de NS op te dragen om verregaande integratie van de hogesnelheidslijn in het normale spoorwegnet te realiseren om zo een aantrekkelijk aanbod voor de reizigers te bieden. Deze integratie bevat dus géén treinen meer waarvoor een extra toeslag betaald moet worden, maar treinen tegen normaal tarief zoals elke andere binnenlandse trein.
 

Het aanbieden van doorgaande treinen die gebruikmaken van de hogesnelheidslijn vanuit Amsterdam via Rotterdam naar steden als Eindhoven en Vlissingen in plaats van tot Breda zou een aantrekkelijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land mogelijk maken. Mogelijk zou dit zelfs geïntegreerd kunnen worden met de plannen van een doorgaande verbinding van Eindhoven naar Aken.
 

Dit is dé kans voor de minister om fouten uit het verleden aan de kant van NS en overheid om te zetten in een uitstekende dienstverlening aan de reiziger met comfort en snelheid tussen Amsterdam, Rotterdam en verder weg gelegen plaatsen tegen een aantrekkelijk tarief.


 

11 november 2011


TAMELIJK NIETSZEGGEND ANTWOORD OP OPEN BRIEF AAN INGRID THIJSSEN

Voor Beter OV kreeg vandaag eindelijk antwoord op de open brief aan Ingrid Thijssen. Een antwoord dat niet door Ingrid Thijssen is geschreven, maar door het Hoofd Reisinformatie, dat verder bleef steken in algemeenheden en sommige vragen niet beantwoordt.
 


 

 


9 oktober 2011

OPEN BRIEF AAN INGRID THIJSSEN OVER FALENDE REISINFORMATIE EN RIOOLSLIB

Geachte mevrouw Thijssen,
 
Zoals u weet, ben ik een ervaren treinreiziger. Ik weet dat de tijd dat je er gewoon op kon rekenen dat je door de NS op de manier wordt vervoerd die op de gele borden staat aangegeven, en die je uit je hoofd kent, al geruime tijd achter ons ligt. Dus is het verstandig, een reis even op de website van de NS te plannen.
 
Dat heb ik dus gedaan. Want ik had om 4 uur vanmiddag een belangrijke afspraak. In Zwolle. Een boekpresentatie. Dus keek ik vanmorgen zo rond 11 uur op ns.nl. Ik woon op loopafstand van het Amstelstation. De reisplanner op de website van de NS toonde dat ik om 14.25 uur de sprinter naar Gouda moest nemen, op Duivendrecht moest uitstappen, en daar om 14.34 uur de Intercity moest pakken, die mij dan om 15.44 in Zwolle zou afleveren. Mooi op tijd, want de boekpresentatie zou op zo’n 5 minuten lopen van het Zwolse station plaatsvinden.
 
Dus had ik alle tijd voor een uitgebreid ontbijt met mijn gezin en een moment van bezinning voor de linnenkast, om er zo goed mogelijk uit te zien. Ruim op tijd meldde ik mij op het Amstelstation, trok een kaartje uit de automaat en nam de sprinter van 14.25 naar Duivendrecht. Daar ging het mis. De in de NS-reisplanner beloofde Intercity naar Zwolle bleek niet te rijden. Werkzaamheden. Nagenoeg alle gele vertrekstaten bleken te zijn vervangen door blauwe. Zonder Intercity’s. Ik heb mij op het station van Duivendrecht tot een paar informatiedames gewend om mijn beklag te doen. Zij wisten mij te vertellen dat het hele weekend al diverse werkzaamheden niet in de NS-reisplanner werden getoond. Ik moest omreizen via Utrecht, en de informatiedames zouden mijn signalering over de foutieve reisinformatie op ns.nl nogmaals doorgeven.
 
Overigens waren mijn belevenissen op het station van Utrecht ook al zeer bedroevend. Ik stond op het perron van de trein richting Amersfoort, die een fikse vertraging had. Opeens meldde de stationsomroep dat de eerste Intercity naar Amersfoort zou vertrekken vanaf spoor 8. Met ferme pas begaf ik mij naar een trap, en daalde af. Daar kwam ik terecht in een voetgangerstunnel, waarin een groezelige rioolstank hing en waarvan de vloer bedekt was met een laag riooldrab. Nadat ik door die viezigheid naar de trap bij spoor 8 had gewaad, bleek daar de toegang tot die trap te zijn dichtgetimmerd. Mij restte niets anders dan opnieuw door de riooldrab te lopen, en alsnog de fors vertraagde Intercity naar Amersfoort te pakken, en daar over te stappen op de Intercity naar Zwolle. Daar kwam ik met ruim een half uur vertraging aan. Want onze rit werd vertraagd door een stoptrein die in de weg reed.
 
Het is trouwens frappant, dat ik vandaag ik veel treinen heb gezeten, zes stuks in totaal, en niet één keer heb ik een conducteur gezien. Het rijdend personeel heeft zich weer onzichtbaar opgesteld uit angst voor de toorn van de klant?
 
Eerlijk gezegd, ben ik van mening, dat ik als reiziger door de NS vandaag schandalig, ja, zelfs schofterig, ben behandeld. Sinds enige tijd is de NS op eigen verzoek zelf eindverantwoordelijk voor de reisinformatie. Hoe kan het bestaan, dat ik als reiziger door de website van de NS verkeerd word voorgelicht over mijn treinreis? Als ik de moeite neem om op de website van de NS te kijken, dan moet ik er altijd op kunnen rekenen dat het door mij opgevraagde reisschema juist is, zodat ik weet hoe laat ik op weg moet gaan om op tijd bij mijn afspraak te zijn. Natuurlijk, bij een incident (zoals een aanrijding of een plotselinge storing) houdt het op. Maar dat geplande werkzaamheden gewoon niet in de NS-reisplanner zitten, dat vind ik een grof schandaal. En niets minder dan dat. Dat mag gewoon niet voorkomen. Nooit. Echt helemaal nooit. En het feit dat ik in een voetgangerstunnel in Utrecht door het rioolslib moet waden, vind ik eveneens een schoffering van mij als reiziger. U accepteert dit blijkbaar van ProRail. Raar. Daar ligt toch nog een miljard ongebruikt op de plank?
 
U twitterde deze week verheugd, dat de 364-dagentreinpunctualiteit tot recordhoogte is gestegen. Ik verzeker u, dat dat feit op verjaardagen en aan borreltafels niet aan de orde zal komen. Nee, reiservaringen zoals ik hierboven schets, die zijn het gesprek van de dag. Beschamend.
 
Na thuiskomst, vanavond, zag ik dat de website alsnog was aangepast. Als mosterd na de maaltijd. Blijkbaar is het de computertechnici die de reisinformatie up-to-date moeten houden eindelijk gelukt om een file van een database op een uplink naar een server te transformeren ofzoiets. Het zal wel.
 
Geachte mevrouw Thijssen, kunt u mij nu eens vertellen, wat de reden zou moeten zijn dat reizigers voor de trein zouden moeten kiezen? Passagiers willen niet op het verkeerde been worden gezet door foutieve reisinformatie op uw website. Reizigers willen niet door een laag rioolslib moeten baggeren. Wat is uw motivatie, aan uw bedrijf leiding te willen geven? Ik span mij -samen met de andere betrokkenen bij onze maatschappij- met veel inzet en belangeloos in om te zorgen dat er beter voor de reiziger wordt gezorgd. Vandaag heb ik moedeloos het hoofd in de schoot gelegd. Mij bekruipt het gevoel, dat ik strijd voor een verloren zaak.
 
Ik stuur u deze brief per e-mail. Want de laatste keer dat ik u een brief volgens de beste tradities voorzag van een zwierige handtekening en liet bezorgen door de postbode, kreeg ik als antwoord een standaardbriefje van de klantenservice…
 
Met vriendelijke doch bezorgde groet,
 
Rikus Spithorst
 


6 oktober 2011

REKEN NS AF OP ONNODIGE INKRIMPING EN COMPENSEER GEDUPEERDE REIZIGERS
 
 
Voor Beter OV wil geen herhaling van de gebeurtenissen van vorig jaar, waarbij slechts enkele strenge winterdagen uitmondden in wekenlange nooddienstregelingen, waarbij het treinverkeer fors werd ingekrompen. Indien er een nooddienst wordt gereden terwijl er geen extreme weersomstandigheden heersen, dienen reizigers daarvoor door de NS te worden gecompenseerd, aldus de belangenorganisatie. Voor Beter OV schreef een brief aan de minister van IenM:
 
AAN:
De minister van Infrastructuur en Milieu
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
 
 
Amsterdam, 6 oktober 2011
 
Geachte mevrouw Schultz van Haegen,
 
Onze organisatie maakt zich grote zorgen over wat u schrijft in uw Kamerbrief van 4 oktober, kenmerk ienm/bsk-2011/132900. Bij de gerealiseerde en geplande maatregelen gaat u bij de tweede bullet in op alternatieve dienstregelingen.
 
Onze organisatie heeft als enige reizigersclub de winteroefening, waarbij op 10 oktober 2010 een nooddienstregeling werd gereden, vooraf en achteraf omarmd. Maar wij konden toen niet bevroeden, dat zo’n nooddienstregeling te pas en te onpas uit de kast zou worden getrokken. Naar ons oordeel zou zo’n dienst uitsluitend bij extreme weersomstandigheden aan de orde moeten kunnen zijn. Tenzij er opeens windkracht 12 opsteekt, in één dag alle bomen in ons land al hun blad verliezen, het 20 graden vriest of er een halve meter sneeuw valt, dient ons spoorsysteem (zowel de rails als de treinen) bestand te zijn tegen normaal Nederlands herfst- of winterweer.
 
De afgelopen winter was er slechts gedurende enkele dagen fors winterweer, en gedurende ruim een maand reed de NS vervolgens een uitgeklede nooddienst. Dat is in onze ogen onaanvaardbaar.
 
Wij verzoeken u, te verordonneren dat de NS (en voor zover zij onder uw jurisdictie vallen, ook andere vervoerders) op iedere dag dat er een nooddienst wordt gereden terwijl er op die dag geen sprake is van extreem weer (te beoordelen door het KNMI), voor abonnementhouders de geldigheidsduur van hun abonnement een dag gratis verlengt, en idem voor korting-, voordeeluren- en andere abonnementen. Daarnaast verzoeken wij u, deze regeling ook in de nieuwe spoorconcessie op te nemen.

 
Het voordeel van deze regeling is, dat vaste klanten van de NS worden gecompenseerd voor een ondermaats product dat hen onterecht wordt geboden, terwijl niet-vaste klanten op dit soort dagen -waarop het sowieso moeilijk is om alle passagiers op ordentelijke wijze te vervoeren- niet in de verleiding worden gebracht, de trein te nemen omdat die op die dag goedkoper of gratis is.
 
Ons verzoek is, naast onvrede over het te hooi en te gras uit de kast halen van een nooddienstregeling terwijl er van extreem weer geen sprake (meer) is, ook gebaseerd op het volgende: Artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek vrijwaart vervoerders weliswaar van het vergoeden van vertragingsschade (zoals taxi- en hotelkosten bij vertraagd of uitgevallen Openbaar Vervoer), doch hier gaat het niet om vertragingsschade, maar om contractschade. Zonder dat er een overmachtssituatie aan de orde is (windkracht 12, 20 graden vorst, halve meter sneeuw, enorme bladval) wordt de dienstregeling ingekrompen. Dat betekent, dat de reiziger wordt geconfronteerd met minder treinen en wegens de in de resterende treinen aan de orde zijnde extra drukte ook met vermindering van het reiscomfort. Dat is dus geen vertragingsschade, maar contractschade: de reiziger wordt zonder dat er sprake is van overmacht geconfronteerd met een slechter reisproduct dan het reisproduct op basis waarvan hij zijn abonnement of kortingkaart heeft aangeschaft. De Geschillencommissie Openbaar Vervoer oordeelde eerder al dat Artikel 8:108 BW niet altijd geldt: ook bij stakingen van minimaal een dag is dat artikel niet van toepassing. Daarom zijn wij van mening dat ook bij uitdunning van de dienstregeling op dagen dat er geen overmacht door extreem weer aan de orde is, Artikel 8:108 eveneens niet van toepassing is.
 
Graag vernemen wij uw zienswijze, en verzoeken wij u, snel handelend op te treden.
 
Een afschrift van deze brief zonden wij aan de NS, ProRail en de Vaste Kamercommissie Spoor.
 
Met de meeste hoogachting,
Maatschappij Voor Beter OV,
 
 
Rikus Spithorst,
partner 

Geef hier uw mening.


2 oktober 2011

REACTIE PRORAIL OP RAPPORT REKENKAMER

ProRail-directeur Marion Gout heeft in een brief aan de Rekenkamer gereageerd op het rapport van de Rekenkamer.


Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de besteding van budgetten die het IViinisterie van Infrastructuur en IVlilieu verstrekt aan ProRail voor het beheer, onderhoud en aanleg van het spoor Conform uw verzoek ontvangt u hierbij mijn reactie op het rapport 'Besteding van spoorbudgetten door ProRail' en geef ik de maatregelen aan die wij treffen naar aanleiding van uw conclusies en aanbevelingen. Ik beperk me tot aanbevelingen
die ProRail aangaan.

Algemeen

U concludeert dat ProRail in de periode 2005-2010 minder heeft uitgegeven dan het Ministerie van l en M voor die jaren heeft begroot. Dit is mede het gevolg van groeiende efficiency, betere aanbestedingsresultaten en scherpere inzichten in prioriteiten en doelmatigheid. Een betere onderhoudsplanning en een snellere hersteltijd heeft geleid tot een hogere beschikbaarheid en punctualiteit op het spoor. Belangrijke aanjager hiervan is de overgang van procesgericht onderhoud naar prestatiegericht onderhoud. De beschikbaarheid van het spoor steeg van 99,30 % in 2006 naar 99,53% in 2010. De punctualiteit steeg van 84,8% in 2006 naar 86,5% in 2010.
De door u geconstateerde onderbesteding op onderhoud bevindt zich binnen de gebruikelijke marges (circa 2%); de prestatie van de infrastructuur voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, storingsniveau en beschikbaarheid.
Wij herkennen dat projecten soms in de tijd schuiven. De oorzaken hiervoor liggen soms buiten ProRail, maar ook binnen ProRail. De onderbesteding die hierdoor in de projectportefeuille optreedt, betekent geenszins dat de betreffende gelden niet meer besteed worden. Eventueel opgelopen vertragingen leiden tot uitstel, niet tot afstel van bestedingen.
Ten aanzien van de informatievoorziening en bedrijfsvoering is het wenselijk om dit verder te verbeteren. Tegelijkertijd wil ik hierbij aangeven dat de afgelopen periode diverse stappen zijn gezet in het professionaliseren van de organisatie en dat we hiermee doorgaan.
 
Informatievoorziening

Uw aanbeveling is gericht op het ordelijk en controleerbaar maken van de informatievoorziening zodat dit informatie geeft om te sturen, te verantwoorden en lessen uit te trekken. Wij herkennen het beeld en hebben reeds diverse maatregelen genomen die tot een verbetering moeten leiden.
Hieronder volgt een uiteenzetting van reeds genomen en in gang gezette maatregelen.
 
Reeds genomen maatregelen:
het realiseren van een gesloten cyclus voor budgettering, prognotisering en
realisatieverantwoording waarbij ook inmiddels één systeem (SAP) daartoe als grondslag
dient;
het omzetten van de administratie van activa van de tot 2008 toegepaste historische
kostprijs naar een systeem van vervangingswaarde;
het aanpakken van de achterstanden in de registratie van (nieuwe of aangepaste) activa.
Die achterstanden waren in 2009 meer dan 1 jaar en zijn inmiddels volledig weggewerkt;
het overgaan naar een systematiek van outputsturing, waarbij specifieke prestatie
indicatoren zijn afgesproken (KPI's).
Maatregelen die nu in uitvoering of in voorbereiding zijn:
betere verbinding leggen tussen de versciiillende begrotings- en
verantwoordingssystematieken die door het Ministerie en ProRail worden gehanteerd;
in het concept beheerplan 2012 is een volledig herziene set KPI's opgenomen. Deze set
KPI's komt tegemoet aan de door u gesignaleerde beperkingen;
initiatief om tezamen met de accountant te komen tot assurance-verklaringen over de set
van prestatie-indicatoren;
in 2012 gaat ProRail over op de invoering van één uniform urenregistratiesysteem waarbij
rollen en verantwoordelijkheden in het proces worden geborgd;
verbeteren van de kwaliteit van verslaglegging tot een Global Reporting Initiative B-niveau,
met de intentie in de komende jaren verder te verbeteren naar niveau A.

Bedrijfsvoering

Ten aanzien van de bedrijfsvoering beveelt u aan dat ProRail duidelijker prioriteiten moet stellen zodat er een beter evenwicht ontstaat tussen taken, tijd, geld, middelen en mensen. De afgelopen jaren hebben we de groei van het investeringsvolume (met 50%) gefaciliteerd met veelal de inhuur van personeel. Dit was ingegeven door de toenmalige krappe arbeidsmarkt en het flexibel acteren op de orderportefeuille. Uw aanbeveling om evenwicht te brengen tussen het
volume aan opdrachten en beschikbare capaciteit en hierin ook prioriteit te stellen spreekt ons aan.
Een dilemma daarbij is onze monopoliepositie bij werken die op of rond het spoor plaatsvinden.
ProRail is als beheerder van het spoor op grond van de Spoorwegwet als enige gerechtigd om aanpassingen aan de spoonweginfrastructuur te laten uitvoeren. Die roi brengt met zich mee dat we zeer zorgvuldig de afweging moeten maken waar we prioriteit leggen. Hieronder volgen reeds genomen en te nemen maatregelen:
in 2009 is de strategienota voor ProRail vastgesteld voor de jaren 2009-2015 die als
leidraad dient bij het verder verbeteren van de bedrijfsvoering;
in 2011 hebben we bewust focus aangebracht op het uitvoeren van onze kerntaken. Onze
prioriteit ligt bij een beter product voor de reiziger en verlader en onze directe klanten. Dit
doen we door met onze partners het spoorsysteem te vereenvoudigen en betrouwbaarder
te maken. Hiermee maken we meer treinbewegingen mogelijk en veriagen we de
operationele kosten van het spoorsysteem;
deze focus betekent ondermeer dat we activiteiten buiten onze kerntaken afbouwen en
stopzetten. Voorbeelden hiervan zijn elektrisch rijden en windmolens boven het spoor De
inzet van ons personeel wordt in lijn gebracht met onze hernieuwde focus op kerntaken;
in het licht van deze ontwikkeling en ook de veranderde arbeidsmarkt wordt de behoefte
aan ingehuurd personeel minder In de eerste helft van 2011 heeft dit geleid tot een
reductie van ingehuurd personeel met 50%;
tegelijkertijd is gezorgd voor overdracht van kennis naar vaste medewerkers.
 
Zoals u terecht opmerkt is cultuur een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering. Ook de Minister van lenM heeft eerder dit jaar aangegeven dat zij een meer klant- en reizigersgerichte cultuur bij ProRail wenst. De hoofddirectie van ProRail heeft daarom de cultuurverandering tot een belangrijk speerpunt gemaakt. In het afgelopen half jaar zijn diverse initiatieven genomen die bijdragen aan de noodzakelijke cultuurverandering. Die initiatieven betreffen onder andere:
het intensiveren van het contact met reizigersorganisaties;
het verplicht meewegen van de impact op de reiziger bij investeringsvoorstellen;
het instellen van een medewerkersforum waarbij de eigen medewerkers feedback geven
over opgedane reiservaringen;
het stimuleren van medewerkers om de reiziger centraal te stellen in hun werk: 'het
gouden reizigersidee'.
Dit verbeterproces krijgt niet alleen nu, maar ook de komende jaren mijn volledige aandacht. Wij zullen als lerende organisatie blijven streven naar verdere verbetering van onze effectiviteit en efficiency.REKENKAMER: DOOR PRORAIL RUIM MILJARD MINDER AAN SPOORONDERHOUD BESTEED

In de jaren 2005-2010 is voor 1,1 miljard euro minder aan spooronderhoud besteed, dan was begroot. Dat schrijft de Rekenkamer in een rapport.


Lees hier het rapport.


30 september 2011


VOOR BETER OV OP DEZOEK BIJ DE NMa
 
Partner Rikus Spithorst was gistermiddag te gast bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, ter toelichting op onze klacht.
 
Met de NMa is, op hoofdlijnen, het volgende besproken.
 
Over de Maatschappij Voor Beter OV: Uitgelegd hoe wij georganiseerd zijn. Ons samenwerkingsverband bestaat uit een aantal partners en vaste betrokkenen, met daaromheen een zwerm sympathisanten, die per onderwerp een helpende hand toesteken. We hebben geen leden, wat logisch is voor een jonge club: eerst wat inhoudelijks neerzetten, daarna kun je pas leden/sympathisanten werven. Wel bereiken ons signalen uit de samenleving, die onze aanpak steunen. En binnen vrij korte termijn gaan we sympathisanten werven.
 
Over de inhoud van onze klacht: Onze klacht en de sindsdien verschenen aanvullingen zijn met de NMa besproken. Duidelijk uitgelegd, wat de relevante markt is. Duidelijk uitgelegd, waarom het gedrag van met name NS neerkomt op machtsmisbruik van een monopolist en het verstoren van de markt. NS-dochter 1 verslechtert willens en wetens zijn product om de klanten de treinen van NS-dochter 2 in te jagen. Benadrukt dat er -kort gezegd- geen sprake is van een gelikt nieuw aantrekkelijk product (want dan is de klant gewoon winnaar met extra keuze), maar van een nu nog amper benut matig product van NS-dochter 2, dat straks vol moet zitten met weggepeste klanten van NS-dochter 1. NS-dochter 1 heeft ook nagelaten, te trachten, diens product op peil te houden, door de procedures te starten zoals overbelastverklaring en (daarmee) bezwaar te maken tegen de AMvB, die de krapte op het spoor verdeelt.
 
De NMa toonde zich benieuwd naar enig cijferwerk over de bevoordeelde en benadeelde reizigers door de wijzigingen op de Oude Lijn. De NS is bepaald niet openhartig over vervoerscijfers, maar Voor Beter OV kon daar toch behoorlijk onderbouwd op reageren. Uitgelegd dat het zeker niet per definitie zo is, dat het totaal van de reizigers op de Oude Lijn er per saldo op vooruitgaat. Nadeel vervallen snelle en doorgaande IC’s versus nieuwe ontsluiting stations als Schiedam en Heemstede. Het punt is, dat die stations als Schiedam en Heemstede nu ook al heel behoorlijk worden bediend, dus van een serieuze vooruitgang is geen sprake. De doorgaande reizigers tussen Amsterdam, Schiphol, Den Haag en Rotterdam/België, echter, gaan er wel overduidelijk op achteruit (tenzij ze kiezen voor de veel te dure Fyra, wat op zich ook een achteruitgang is)! Ook is door Voor Beter OV gesteld dat de toeslag voor de Fyra veel te hoog is. Die bedraagt ruim 8 euro voor een retourtje Amsterdam - Breda!
 
Wanneer NS die andere ontsluiting van Schiedam etc. zo belangrijk had gevonden, had NS dat eerder moeten doen, of bij capaciteitsgebrek de desbetreffende baanvakken overbelast moeten laten verklaren. Dat is niet gebeurd. En sinds wanneer heeft NS als hoofdtaak het verbinden van middelgrote knooppunten? De NS bedient toch ook niet Harderwijk met een IC? De NS staakt de bediening van Hoogeveen per IC! Dus dat verhaal van de nieuwe bediening van Schiedam, Heemstede etcetera is, naar de mening van Voor Beter OV, niet meer dan een gelegenheidsargument.
 
NS “verwacht een verschuiving van doorgaande reizigers van het Hoofdrailnet naar de HSL-Zuid.” Aan de hand van onze klacht heeft Rikus Spithorst uitgelegd, dat er geen autonome verschuiving zal zijn, maar een door de (twee dochters van de) monopolist gestuurde beweging in de richting van de duurdere Fyra.
 
Voor Beter OV heeft ook de wijze van omgaan met adviezen van het LOCOV desgevraagd aan de orde gesteld. Het advies van het LOCOV (akkoord met aanpassingen mits toeslag Fyra veel lager of weg) wordt door NS uitgelegd als een instemming. Maar de toeslag op Fyra wordt niet geschrapt of verlaagd, dus feitelijk is er -omdat niet aan de gestelde voorwaarde wordt voldaan- een negatief advies dat de NS naast zich neer heeft gelegd.
 
De NMa toonde zich nieuwsgierig naar onze communicatie met NS, ProRail en IenM. Aan de NS hebben wij het concept van onze klacht een werkdag voor verzending naar de NMa voorgelegd, met de uitnodiging, fouten of valse beschuldigingen aan te geven. De NS heeft geen aanleiding gezien, wijzigingsvoorstellen bij ons in te dienen. Sterker nog, afgezien van een zeer plezierige toevallige ontmoeting met de Commercieel Directeur van NS Hispeed reageert de NS sinds 19 september niet meer op e-mails van onze kant. ProRail kreeg een dag voor verzending het concept ter kennisname. Deze week was er contact met ProRail, waarbij ProRail aangaf, dat het doel van de klacht en de reden dat ook ProRail in de klacht werd genoemd, binnen ProRail duidelijk is. IenM heeft de klacht gewoon per post ontvangen, en heeft (nog) niet gereageerd.
 
Over de wijze waarop de NMa met onze klacht, die formeel de status van ‘signaal uit de samenleving’ heeft, zal omgaan, zullen in een later stadium mededelingen worden gedaan.29 september 2011


AANVULLING OP ONZE KLACHT BIJ DE NMa

Vanmiddag heeft Voor Beter OV bij de NMa de ingediende klacht over de verstoorde markt bij het reizigersvervoer per spoor nader toegelicht. Een verslag daarvan kunt u morgen op deze plaats lezen. Ter voorbereiding zond Voor Beter OV onderstaande notitie aan de NMa:


Beschouwing over de vraag, of er in het reizigersverkeer per trein sprake is van een Relevante Markt
 
Het OV vervoert voor een zeer aanzienlijk deel captives: mensen die wegens leeftijd, gezondheid, inkomen of andere redenen niet beschikken over een rijbewijs of niet (meer) in staat zijn, een auto te besturen. Voor de trein geldt nog extra, dat gezien de lange reisafstanden ook de fiets of bromfiets geen alternatief kan zijn.
 
Ook voor mensen die wél bevoegd en in staat zijn, auto te rijden, is de auto lang niet altijd een alternatief. Het fileprobleem staat autogebruik in de weg, de wegen kunnen niet nog meer auto’s verwerken. Daarnaast is het onwenselijk en vaak ook onmogelijk om binnensteden per auto te bereiken, en zijn de parkeertarieven voor veel mensen gewoon niet op te brengen.
 
Het reizigersverkeer per trein is naar onze mening dus een Relevante Markt.
 
Beschouwing over de vraag, of de organisatie (in het bijzonder de capaciteitstoedeling en de in rekening gebrachte gebruiksvergoeding) van de treindienst op de HSL-Zuid en het HRN voldoet aan Richtlijn 2001/14/EG en over de vraag, in hoeverre er gezien het gedrag van NS-R sprake is van een verstoorde markt door monopolistengedrag/misbruik van economische macht
 
De Richtlijn begint met een aantal overwegingen. Deze hebben slechts de status van toelichting op het hoe en waarom van deze richtlijn, en bieden geen juridische basis, maar geven toch aanleiding, het volgende op te merken.
 
25. Er dient bij de capaciteitsverdeling rekening te worden gehouden met de effecten van toenemende infrastructuurcapaciteitsverzadiging en -schaarste. Rekening houden met, is wat anders dan zelfs voorafgaand aan het begin van de discussie over toedelen en het honoreren van wensen tegen een van de vervoerders zeggen “wat overblijft, is voor jou.” Zeker, als het betreffende deel van het HRN niet eens overbelast is verklaard! Wij komen op deze zaak terug bij het bekijken van artikel 22 van de Richtlijn.
 
32. Verstoringen concurrentieverhoudingen, zoals door verschillende heffingsbeginselen (ook tarieven, rechten) bij verschillende spoorweginfrastructuren (HSL-Zuid/HRN) of verschillende vervoerswijzen (gewone trein/hogesnelheidstrein), moeten worden tegengegaan. De AMvB (het Besluit Capaciteitsverdeling Hoofdspoorweginfrastructuur) zet op een ongelukkige wijze de toon.
 
47. De interne markt moet, ook na afweging van geopolitieke en geografische afwegingen, haar integriteit behouden. Naar onze mening is die integriteit verstoord door het handelen van met name NS-Holding, en in mindere mate ook door ProRail en IenM (destijds VenW).
 
De Richtlijn zelf geeft aanleiding, het volgende op te merken.
 
Art 14 lid 1. Capaciteitstoewijzing moet billijk, niet-discriminerend en overeenkomstig het Gemeenschapsrecht zijn. Hiermee staat  volgens ons de bevoordeling van HSA (in de AMvB, het Besluit Capaciteitsverdeling Hoofdspoorweginfrastructuur) op gespannen voet.
 
Art 15. Dit artikel kan naar onze mening niet worden gebruikt als legitimatie voor de gebeurtenissen rond NS, ProRail en IenM. Dit artikel, immers, handelt over verschillende netten in verschillende landen.
 
Art 19 lid 4. Een infrabeheerder kan namens een aanvrager op aanpalende netten capaciteit aanvragen. Dat is hier niet het geval. NS-dochter HSA heeft zelf de capaciteit (paden) bij ProRail aangevraagd.
 
Art 19 lid 5. Er bestaat in Nederland geen door verschillende infrabeheerders opgerichte gezamenlijke instantie. Alle capaciteitsaanvragen lopen via ProRail. Wat betreft KeyRail: dat is strikt juridisch een uitvoerend orgaan van ProRail en er is dus geen verschil tussen KeyRail en ProRail.
 
Art 30 lid 3. IenM is de toezichthouder. IenM had moeten bewaken dat het handelen van ProRail niet discriminerend is, ten nadele van NSR.
 
Tot zover een beschouwing over een aantal artikelen in de Richtlijn. Maar de hamvraag blijft natuurlijk, in hoeverre het gedrag van met name NS-R wijst op een verstoorde markt door monopolistengedrag. We mogen daarbij niet voorbijgaan aan de rol van de overheid. Die stelt bij AMvB de basisprincipes vast voor de capaciteitsverdeling, en zet daarmee de toon. Daarna komt de vraag aan de orde, hoe de beide NS-dochters handelen. De artikelen 22 en 30 zijn -naast de AMvB- een belangrijk richtsnoer.
 
Art 22 lid 1. Ook infrastructuur die naar verwachting in de nabije toekomst met onvoldoende capaciteit te kampen zal hebben, moet onverwijld overbelast worden verklaard. De AMvB (Besluit Capaciteitsverdeling Hoofdspoorweginfrastructuur) moet op lange termijn de capaciteitsaanvragen regelen en moet daarbij rekening houden met mogelijke capaciteitstekorten, ook daar waar die nu nog niet aanwezig zijn. De AMvB die op samenlooptrajecten van de treinen van HSA en van NS-R meer paden voor HSA toekent dan voor NS-R (sterker nog, het aantal paden voor NS-R vermindert t.o.v. wat nu aan NS-R wordt geboden) impliceert een capaciteitsgebrek. Desondanks zijn de aanpalende trajecten op het HRN nooit overbelast verklaard! Ook NS-R heeft (blijkbaar) nooit op zo’n overbelastverklaring aangedrongen, terwijl al jaren duidelijk is, dat dit probleem (onvoldoende capaciteit voor huidige aanbod HRN plus geboden aanbod HSL-Zuid) zich zou aandienen.
 
Art 22 lid 3. Indien infrastructuur overbelast is verklaard, mag de infrabeheerder prioriteitscriteria hanteren. Zónder overbelastverklaring mag de infrabeheerder dus géén prioriteitscriteria hanteren, dus ook geen voorrangsrecht voor de treinen van HSA. De scheve verhouding tussen de paden voor HSA en de paden voor NS-R is weliswaar strikt juridisch genomen niet echt een prioritering, maar heeft wel het karakter daarvan (opgelegd door de AMvB, het Besluit Capaciteitsverdeling Hoofdspoorweginfrastructuur).
 
Art 30 lid 2. NS-R had kunnen klagen over oneerlijke criteria (b) want hoezo hebben treinen van/naar HSL-Zuid voorkeur in de vorm van zo veel paden dat het aantal paden voor NS-R afneemt, en wanneer van concurrentie sprake was geweest, had NSR dat wél gedaan, en NSR had kunnen klagen over het resultaat (wel capaciteit voor HSA, afname paden voor NSR), maar heeft dat niet gedaan, terwijl wanneer van concurrentie wél sprake was geweest, NSR dat wél had gedaan.
 
Nu de vraag, hoe de NS-dochters NS-R en HSA hebben gehandeld.
 
Op grond van het gestelde in Artikel 22, valt op te maken dat het impliciet toekennen van een prioritering van de treinen van HSA ten koste van de treinen van NS-R (door de verdeling van minimale aantal paden in de AMvB, het Besluit Capaciteitsverdeling Hoofdspoorweginfrastructuur) strijdig is (of op zijn minst op gespannen voet staat) met de Richtlijn.
 
NS-R legt zich hier gemakkelijk bij neer, en noemt “het past allemaal niet op het spoor” zo nu en dan zelfs als argument voor zijn gemaakte keuzes. Wanneer deze exploitant van de treinen op het HRN en de exploitant van de treinen via de HSL-Zuid geen dochters van dezelfde holding waren geweest, en dus serieuze concurrenten, dan had de exploitant van de treinen via het HRN zich niet zomaar door de treinen van de exploitant van de treinen via de HSL-Zuid aan de kant laten zetten.
 
Zolang NS-R ondanks de stelling dat er “niet meer past” tevreden is met de capaciteitsverdeling kan NS-R zich niet op de AMvB beroepen! Het punt is, dat NSR de "relevante markt" voor de huidige Benelux niet ziet (of beter: van de NS-Holding blijkbaar niet mag zien) en de bijbehorende capaciteit niet eens heeft aangevraagd, zodat de AMvB onmogelijk in werking kan treden.
 
En omdat de huidige Beneluxtrein dé cash cow van NS-R is, komt daarbij de vraag: waarom vraagt NS-R die huidige Beneluxtrein niet gewoon opnieuw aan? Dat zou veel winstgevender zijn dan al die als Intercity vermomde regiotreinen die stoppen op stations als Schiedam en Heemstede. Vanuit de concessie hoeft NSR die regionale treintjes echt niet allemaal te rijden en kan ze die in de onderhandelingen met ProRail en de overige vervoerders nog wel ten dele laten schrappen. Bovendien kan NSR zich dan ontevreden verklaren met de verdeling, en komt het spel van de overbelastverklaring op de wagen.
 
Daaruit (het niet aanvragen door NS-R van meer paden) volgt dus dat de markt verstoord is wegens het bestaan van een monopolie, waarbij de NS-dochters zich onterecht verschuilen achter het door de overheid uitvaardigen van de AMvB die NS-R op de trajecten van en naar de HSL-Zuid afscheept met een gering minimumaantal paden. NS-R laat zich dus willens en wetens beperken bij het inleggen van treinen, ten voordele van de andere dochter van de NS-Holding, namelijk HSA.
 
Tot slot
 
In diverse reacties laat NS-R weten, dat de extra reistijd voor reizigers via het HRN best meevalt. Bij voorbeeld een minuut of 7 à 10 tussen Rotterdam en Schiphol of Amsterdam. Op een reistijd van zo’n 60 minuten is dat een extra reistijd van zo’n 10%. In een serieuze markt zou geen ondernemer het in zijn hoofd halen, zijn product 10% slechter te maken zonder prijsverlaging, en dan ook nog te suggereren dat de klanten eigenlijk niets te klagen hebben. Zulk gedrag is voorbehouden aan monopolisten die misbruik maken van hun economische machtspositie.
 
Amsterdam, 29 september 2011
Maatschappij Voor Beter OV