Wie zijn wij? Rikus Spithorst Bernard de Vries Trudy Nielsen Martijn Coenen

De Maatschappij Voor Beter OV werd in augustus 2010 opgericht door de "partners" Rikus Spithorst, Bernard de Vries en Trudy Nielsen. In het afgelopen jaar verzamelden zij een aantal mensen met het OV-hart op de goede plaats om zich heen. Per onderwerp bepalen de op dat terrein deskundigen de standpunten van de Maatschappij Voor Beter OV. Dus niet alleen de oprichters, maar ook deze 'adviseurs'  spelen een belangrijke rol in de club. Een deel van die 'adviseurs' wenst anoniem te blijven, een wens die uiteraard wordt gerespecteerd.

Een nadere kennismaking met de Founding Fathers (M/V) van Voor Beter OV:

Rikus Spithorst (1959) werd na een loopbaan in de publieke dienst en bij de omroep in 2001 woordvoerder en bestuurslid bij Reizigersvereniging ROVER. Na tumult over een column die hij op persoonlijke titel en onder pseudoniem schreef, gingen de wegen van ROVER en Spithorst in augustus 2008 uit elkaar. Nadat Justitie oordeelde dat beschuldigingen als zou de desbetreffende column bedreiging of opruiing inhouden, niet terecht waren en dat de column op ordentelijke wijze het functioneren van een Kamerlid aan de kaak stelde, achtte Spithorst zich van alle blaam gezuiverd, en voelde hij zich weer in staat, in de openbaarheid op te komen voor de reiziger. Reden voor hem, om samen met Bernard de Vries en Trudy Nielsen de Maatschappij Voor Beter OV op te richten. Wanneer in het OV de basics niet op orde zijn, hebben toeters en bellen weinig zin, vindt hij.
 
 
"Basics moeten op orde zijn"

 
Bernard de Vries (1953) is sinds 1975 werkzaam in het onderwijs. Eerst in de bovenbouw van het basisonderwijs en daarna (1999) in het Speciaal Voortgezet Onderwijs. Tijdens zijn opleiding heeft hij veel met het OV gereisd. Daarna werd het gebruik van een auto een gewoonte. Het besef dat dit eigenlijk tot een gewoonte is verworden die niet rijmt met hedendaagse opvattingen in onze maatschappij, heeft De Vries doen besluiten om een bijdrage te leveren aan de Maatschappij Voor Beter OV. Als een en ander verbeterd/aangepast wordt bij het OV, zal de balans richting deze keuzemogelijkheid positief uitpakken, is zijn stellige mening.
 


"Balans zal positief uitpakken"

 
Trudy Nielsen (1967) is jarenlang werkzaam geweest binnen het basisonderwijs; momenteel werkt zij in de kinderopvang als pedagogisch coach. Drie jaar geleden kwam zij in Amsterdam wonen en besloot om haar auto te verkopen en voortaan gebruik te maken van het Openbaar Vervoer. Haar bijdrage aan de Maatschappij Voor Beter OV is die van de kritische reiziger. Ook levert zij een creatieve bijdrage: meneer Beter, de mascotte van de Maatschappij is een creatie van haar hand. Nielsen vindt het van groot belang dat mensen op comfortabele wijze, zonder stress, kunnen reizen, om relaxed op de plaats van bestemming aan te komen.

 


"Relaxed op bestemming aankomen"

In febaruari 2012 werd ook Martijn Coenen partner.


Martijn Coenen (1980) is in het dagelijks leven te vinden achter de computer voor het bouwen en onderhouden van websites voor overheden en bedrijven. Verder is hij actief op het gebied van advisering rond social media en communicatie.
 
Opgegroeid in een volledig 'openbaar vervoer gezin', waarbij alle reizen per OV gebeurde, heeft hij een grote interesse ontwikkeld voor openbaar vervoer, niet zo zeer 'treintjes kijken' maar interesse in met name bedrijfsprocessen: Hoe werkt het OV achter de schermen? Wat komt er meer bij kijken dan alleen een machinist op de bok of een chauffeur achter het stuur van de bus? Dit kwam nog meer tot uiting tijdens zijn studie aan de Haagse Hogeschool.
 
Het openbaar vervoer is veranderd van een sociaal- en maatschappelijk product naar een commercieel aanbod waarbij de belangen officieus nog wel bij de reiziger liggen, maar in de realiteit bij een aanbestedende en een uitvoerende partij, vindt Martijn. Creativiteit voor het verbeteren van het openbaar vervoer wordt in aanbestedingsregels niet meer gestimuleerd of door andere belangen tegengewerkt. Zelfs wanneer dit meer en beter openbaar vervoer kan bieden tegen dezelfde of mogelijk zelfs lagere kosten.
 
In het openbaar vervoer moet ook op bestuurlijk niveau het beleid gericht zijn op de langere termijn. Beperken tot de korte termijn verminderd de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer wanneer er structurele bezuinigingen zijn zonder stimuleringsmaatregelen. Reizigers zijn immers geen bijzaak, zij zijn de generatoren van het brood. Het openbaar vervoer geraakt door afbraak in een vicieuze cirkel waarbij minder aanbod minder reizigers trekt, wat in het huidige beleid weer zorgt voor minder aanbod, etc.
 
De passie van Martijn: Creatieve oplossingen zoeken met de middelen die er zijn. 

"Creatieve oplossingen"

Op 9 oktober 2012 besloten de partners, dat Rikus Spithorst fungeert als voorzitter van deze Raad van Partners.