24 juli 2024

SPOORWERK ROTTERDAM – DEN HAAG LOOPT IN DE SOEP

De werkzaamheden van ProRail tussen Rotterdam en Den Haag lopen in de soep en gaan langer duren, en vervangend busvervoer is voor deze uitloop niet geregeld, zo melden bronnen in de spoorsector. Echter, de plicht om vervangend vervoer te bieden wordt in de concessie geëist.

 

GVB: GEEN CAPACITEITSTEKORT UITHOORNLIJN

Het GVB en de Vervoerregio Amsterdam hebben vandaag gereageerd op de zorgen die Voor Beter OV heeft geuit over capaciteitstekort op de Uithoornlijn. Lees hier de reactie van GVB-directeur Zuiderwijk en Vervoerregio-voorzitter Van der Horst.

 

22 juli 2024

VERBETERPLAN: OPEN DEUREN EN ONWAARHEDEN

Het door staatssecretaris Jansen aan de Tweede Kamer doorgestuurde verbeterplan van ProRail en NS bevat open deuren, halve waarheden en zelfs onwaarheden. Dat concludeert Voor Beter  OV na bestudering.

 

Column Rikus Spithorst 22 juli 2024

EZEL

Vandaag gedenkt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn het ontbrekende lerende vermogen dat binnen de OV-sector helaas tot norm is verheven.

 

20 juli 2024

REIZIGERS UITHOORNTRAM WACHT VEEVERVOER

Nadat Amsterdamse reizigers langdurig in te korte metro’s als haringen in een ton werden vervoerd, wacht reizigers tussen Uithoorn en Amsterdam het zelfde lot. Dat vreest reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV, nu de lengte van de tramstellen op deze nieuwe route is gehalveerd ten opzichte van het oorspronkelijke aanbod. De reizigersorganisatie spreekt van dreigend veevervoer in plaats van behoorlijk OV.

 

17 juli 2024

MEER METRO’S LIJN E DOOR SPOORWERK

Voor Beter OV heeft waardering voor de flexibiliteit van de RET, die extra metro’s op lijn E laat rijden. Door werkzaamheden van ProRail rijden er twee weken lang geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam, terwijl de NS heeft nagelaten, een behoorlijk alternatief te bieden.

 

Column Rikus Spithorst 15 juli 2024

“GA TOCH FIETSEN”

Serieus te nemen S-Bahn-systemen zijn in Nederland nooit van de grond gekomen. Onze voorzitter legt in zijn maandagochtendcolumn uit wat drie belangrijke oorzaken zijn. Op de kwalijke rol van de OV-chipkaart wordt nog nader ingegaan.

 

12 juli 2024

MEER DUIDELIJK OVER DODELIJK INCIDENT TREINSCHOONMAAK

Na een hoop geheimzinnigheid heeft de NS intern bekendgemaakt wat er aan de hand was met de onwelle en overleden schoonmaker

Voor Beter OV vindt dat deze openheid eerder had moeten  worden gegeven, zodat zorgen over gebruik van giftige reinigingsmiddelen en de veiligheid voor reizigers vermeden hadden kunnen worden. 

 

11 juli 2024

SCHRAP HSL-TOESLAG EN BRENG VERLIES BIJ PRORAIL IN REKENING

ProRail bleek gisteren niet in staat om nadere toelichting te geven op de problemen op de HSL en de gevolgen daarvan. Nu dient te worden voorkomen dat de NS en de reizigers nog langer de dupe zijn van het grotelijks falen door bouwvallige viaducten.

Het is wenselijk dat de HSL-toeslag wordt geschrapt en dat de NS die hieruit voortvloeiende inkomstenderving mag verrekenen met de te betalen gebruiksvergoeding. Voor Beter OV verzoekt vandaag de Staatssecretaris van IenW dit door een aanwijzing te bewerkstelligen.

 

10 juli 2024

ELLENDE DOOR NOODWEER EN BOUWVALLIGE VIADUCTEN

Gisteren was weer een slechte dag voor het reizigersvervoer per spoor. Voordat wij publiekelijk stevige standpunten innemen, willen wij eerst overleggen met NS en ProRail. Maar wij doen wel alvast een paar observaties

 

Column Rikus Spithorst 8 juli 2024

FONKELNIEUW

Op zijn welbekende wijze schrijft onze voorzitter na een korte afwezigheid door ziekte weer zijn maandagochtendcolumn. Dit keer over de mislukte aankoop of bouw van nieuwe spulletjes.

 

3 juli 2024

REACTIE BENOEMING STAATSSECRETARIS JANSEN

Gisteren werd de heer Chris Jansen namens de PVV beëdigd als nieuwe Staatssecretaris van IenW. Daarmee is hij ondermeer systeemverantwoordelijk voor het vervoer van reizigers en goederen per spoor.

Het bestuur van de Maatschappij Voor Beter OV en de leden van diens Denktank Voor Beter OV hebben zich gebogen over een te formuleren reactie op deze benoeming. Deze reactie leest u hier.

 

Column Rikus Spithorst 24 juni 2024

RIJDT NIET

Treinen rijden niet. Bussen rijden niet. Voor veel automobielfanaten was de gang van zaken deze week weer een regelrechte dijenkletser, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

 

17 juni 2024

PERVERSE PRIKKEL NEKT SPOORINFRA

Ook vandaag was het treinverkeer door diverse infrastoringen in de Randstad en Midden-Nederland lelijk ontregeld. Hiermee wordt aangetoond dat het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat op 13 juni verscheen, een te positief beeld geeft van de stand van zaken op het spoor.

Het rapport constateert dat het met de veiligheid goed gaat, terwijl naar het oordeel van Voor Beter OV het grote probleem niet de veiligheid is, maar dat juist de beschikbaarheid en betrouwbaarheid punten van zorg zijn. 

 

Column Rikus Spithorst 17 juni 2024

ONTSLAGEN

In zijn maandagochtendcolumn neemt onze voorzitter het op voor het GVB. Verder is hij het oneens met de stelling dat het wegblijven van reizigers bij de NS de schuld is van betere autovoorzieningen…

 

13 juni 2024

OPNIEUW GROTE IMPACT BOVENLEIDINGBREUK PRORAIL

Opnieuw hadden tienduizenden treinreizigers vanmorgen last van een bovenleidingbreuk bij ProRail. Vanmorgen raakte midden in de ochtendspits de bovenleiding te Leiden in het ongerede. Voor Beter OV heeft ProRail om opheldering gevraagd over de oorzaak van het zoveelste ernstige bovenleiding-incident in korte tijd.

 

11 juni 2024

OMWAAIBOMEN VERSTOREN RAILVERKEER

Onverwacht hebben omgewaaide bomen het OV gisteravond op meerdere plaatsen ernstig verstoord.

Tussen Amsterdam Centraal en Bijlmer-Arena konden geen treinen rijden omdat tussen Muiderpoort en Amstel een omgewaaide boom de bovenleiding had kapotgetrokken. De schade is vannacht hersteld.

In Rotterdam-Zuid reed een metro tegen een omgevallen boom. Er raakte niemand gewond, maar evacuatie van de reizigers liet uren op zich wachten. Wij vragen de RET om opheldering daarover.

Ook tussen Gorinchem en Leerdam viel een boom op het spoor, maar daar kon rond 11 uur het treinverkeer nog worden hervat.

Voor Beter OV heeft veel waardering voor alle betrokkenen die gisteravond en vannacht hard in de weer zijn geweest om de schade te herstellen.

 

Column Rikus Spithorst 10 juni 2024

ELEMENTAIRE FATSOENSNORMEN

In zijn maandagochtendcolumn maakt onze voorzitter korte metten met het plan van de RET om capaciteitsgebrek op te lossen door stoelen te verwijderen en reizigers af te schepen met een staanplaats…

 

8 juni 2024

"PRORAIL NALATIG"

VERSLETEN BOVENLEIDINGEN NIET VERVANGEN

Dat ProRail nalaat versleten bovenleidingen tijdig te vervangen is onaanvaardbaar. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV naar aanleiding van een ernstig incident op het spoor tussen Apeldoorn en Amersfoort. Door een bovenleidingbreuk konden daar van zondagavond 26 mei tot dinsdagochtend 28 mei geen treinen rijden.

Naar nu bekend is geworden, had de bovenleidingbreuk te maken met ernstige slijtage. ProRail heeft erkend dat de bovenleiding te ver was afgesleten, maar dat deze nog niet was vervangen.

 

5 juni 2024

“RVC AAN ZET”

OPNIEUW MEGASTORING PRORAIL

Voor Beter OV is verbijsterd over de meltdown bij ProRail in Utrecht, waardoor in het gebied Amersfoort - Ede-Wageningen – Gouda - Amsterdam-Bijlmer- Hilversum sinds half 2 geen treinen rijden. Ook op trajecten daarbuiten is het treinverkeer stilgevallen.

Voorzitter Rikus Spithorst: “De Raad van Commissarissen van ProRail is nu aan zet om de oorzaken van deze teloorgang boven water te krijgen en te zorgen dat de door deze Raad benoemde ProRail-directie aan de slag gaat om het aantal storingen terug te dringen tot een aanvaardbaar peil."

 

4 juni 2024

PROBLEMEN HSL ONBEHEERSBAAR

De problemen op de HSL lopen steeds verder uit de hand. Dat constateert Voor Beter  OV aan de hand van grote aantallen langdurige seinstoringen en daarnaast ook massale uitval van treinen. De problemen op de HSL zijn onbeheersbaar geworden.

 

Column Rikus Spithorst 3 juni 202

VEEL BELOVEN

Soms beloven beleidsmakers in het OV zaken die te mooi zijn om waar te zijn. En soms verzinnen beleidsmakers in het OV dingen die zo belachelijk zijn dat onze voorzitter zich daar namens onze club niet eens meer druk over maakt.  Een aantal miskleunen op een rij.

 

31 mei 2024

NS ROEPT CONDUCTEURS TOT DE ORDE

De NS heeft zijn conducteurs gewezen op de onwenselijkheid van het zich toe-eigenen van eersteklascoupés. De NS doet dit nadat Voor Beter OV bij de NS onvrede had geuit over  het feit dat eersteklasreizigers regelmatig de toegang tot eersteklascoupés werd geweigerd.

 

30 MEI 2024

ZORGEN OM TELOORGANG PRORAIL

Treinreizigers hebben veel last van ernstige storingen aan de door ProRail beheerde infrastructuur. Langdurige storingen aan rails, wissels, seinen en bovenleidingen met veel impact zijn momenteel aan de orde van de dag. Er worden zelfs reizigerstreinen opgeheven om het verkeer van goederentreinen nog enigszins op gang te houden. Voor Beter OV is ongerust.

 

Column Rikus Spithorst 27 mei 2024

RODE DIESEL VERSUS DUURZAAM OV

Van het monsterverbond van PVV, NSC, VVD en BBB hoeft het Openbaar Vervoer weinig goeds te verwachten. Het OV elektrisch, de vervuilende boer verwend met rode diesel, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn. Ook heeft hij geen goed woord over voor de vertrokken Vivianne Heijnen..

 

24 mei 2024

GROTE GEVOLGEN BOVENLEIDINGBREUK WEST-BRABANT

Door een defecte bovenleiding reden er gisteren nagenoeg de hele dag geen treinen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe/Roosendaal. Een onaanvaardbaar gevolg van het defect ten Zuiden van Dordrecht is dat er ver uit de buurt, namelijk tussen Utrecht en Eindhoven ook een complete Intercitytreinserie werd opgeheven om ruimte te maken voor omgeleide goederentreinen. Ook tussen Alphen a/d Rijn en Utrecht reden minder treinen.

Deze opheffingen zijn een van de vele symptomen van het feit dat ons spoorwegnet chronisch overbelast is doordat de spoorwegnet niet is meegegroeid met de toename van het reizigers- en goederenverkeer.

 

16 mei 2024

AANBEVELING ONDERZOEKSRAAD LEIDT TOT MEER VERKEERSDODEN

Gisteren publiceerde de Onderzoeksraad Voor Veiligheid het onderzoeksrapport over het treinongeluk bij Voorschoten. Wij vinden dat op met name de beschouwing en de aanbevelingen wel wat af te dingen valt.

Wij zijn het volstrekt oneens met de suggestie, dat het nog verder beperken, of zelfs stilleggen, van het treinverkeer nabij werkzaamheden wenselijk zou zijn. Dat is de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem. Stap 1 om te komen tot meer veiligheid bij het werken aan het spoor is het consequent naleven van de veiligheidsvoorschriften.

 

Column Rikus Spithorst 13 mei 2024

OV-CHIPKAARTSCHANDAAL

Onze voorzitter wil niet zo’n ouwe zeurkous zijn die de hele dag loopt te mekkeren dat alles vroeger beter was. Want dat is natuurlijk een fabeltje. Maar de strippenkaart en het treinkaartje waren wel beter dan de klanthatende OV-chipkaart en OV-pay van tegenwoordig, schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn

 

Column Rikus Spithorst 6 mei 2024

VITESSE

Voormalig NS-chef Marjan Rintel zorgt beter voor vliegtuigpassagiers dan voor treinreizigers, ondervond onze voorzitter. In zijn maandagochtendcolumn gaat hij verder in op een rare infrastoring en verhullende reisinformatie.

 

2 EN 3 mei 2024

WEKENLANG PROBLEMEN OUDE LIJN

Al sinds gisterochtend rijden er minder Sprinters tussen Den Haag en Rotterdam wegens een defect aan het spoor. dIt zal nog tot zeker 10 juni  duren. Voor Beter OV vindt dat onaanvaardbaar. Het is aan ProRail om te zorgen voor voldoende betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de Nederlandse spoorinfrastructuur. Op vorengenoemd traject schiet ProRail tekort

 

30 april 2024

OPNIEUW MASSALE TREINUITVAL OUDE LIJN

Reizigers hebben gisteren de hele dag last gehad van forse treinuitval tussen Den Haag en Rotterdam. Twee Intercityseries reden van half 10  tot ongeveer 4 uur niet tussen beide steden, en een Sprinterserie heeft vanaf half 10 tot het einde van de avond niet gereden. Als oorzaak werd in de reisinformatie een defecte trein gegeven.

Voor Beter OV heeft moeite met het feit dat één defecte trein zulke grote, langdurige gevolgen kan hebben.

 

Column Rikus Spithorst 29 april 2024

VEILIGHEID IS NS EEN ROTZORG

Laat er geen misverstand over bestaan: de NS heeft totaal geen interesse in de problemen op het vlak van agressie tegen personeel, laat staan als het gaat om geweld tegen reizigers. Dat schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

 

Column Rikus Spithorst 22 april 2024

KREDIET VERSPEELD

Zaterdagavond verspeelde het OV-personeel veel krediet na het protest tegen agressie in het OV en de NS meet met twee maten. Dat, en meer, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

 

20 april 2024 

MANIFEST TEGEN AGRESSIE IN HET OV

Voor Beter OV komt met aanbevelingen om aan de agressie in het OV een halt toe te roepen.

 

17 april 2024

DOOR KAPOTTE TREIN UREN LANG GEEN VERKEER OP HSL

Sinds 11 uur vanmorgen rijden er nauwelijks treinen op de HSL tussen Amsterdam/Schiphol en Rotterdam. Rond die tijd raakte er een trein op de HSL defect. Daardoor besloten NS en ProRail om het treinverkeer nagenoeg geheel stil te leggen.

 

16 april 2024

SPOOR FAALDE GISTEREN WEDEROM

Voor Beter OV is zeer ontevreden over de prestaties van gisteren op het spoor. Het gaat zo slecht, dat het aan reizigers niet uit te leggen valt.

 

15 april 2024

WEGBEZUINIGDE BOA-CONDUCTEUR MEDE OORZAAK TOENAME AGRESSIE 

Geweld tegen mensen met een publieke functie is onaanvaardbaar. Dat geldt dus ook voor geweld tegen OV-personeel. Maar het zaterdagavond drie minuten stilzetten van de NS-treinen is slechts symboolpolitiek.

Het is de NS zélf die de BOA-bevoegdheid van de conducteurs heeft wegbezuinigd. Daardoor blijken inmiddels geweldplegers niet te kunnen worden vervolgd omdat de verklaringen van conducteurs die met geweld zijn geconfronteerd bij de strafrechter geen stand houden omdat de conducteurs geen BOA meer zijn. Geweldplegers gaan daardoor te vaak vrijuit.

 

Column Rikus Spithorst 15 april 2024

HEEN EN WEER

In zijn maandagochtendcolumn beschrijft onze voorzitter wat er gebeurt als een NS-machinist het verschil niet kent tussen de voorkant en de achterkant van een trein. En hij deelt zijn zorgen over het hacken van vitale OV-infrastructuur.

 

Column Rikus Spithorst 8 april 2024

MINDER WISSELS

Onze voorzitter heeft in zijn maandagochtendcolumn stevig commentaar op die belachelijke treintjestinder, een anonieme jury, een euro extra voor je vervoerbewijs, chaos in Nijmegen en het ProRail-gedachtengoed dat doordringt tot de basketbalwereld.

 

5 april 2024

NS WEIGERT COMPENSATIE EERSTEKLAS IN UITPUILTREIN

Een reiziger met een Eerste Klas vervoerbewijs reist in een Intercity die veel korter is dan normaal, waarin het daardoor heel druk is. De conducteur van deze trein heeft reizigers met een Tweede Klas vervoerbewijs via de omroep gemeld dat ze ook in de Eerste Klas mogen reizen. De reiziger met zijn Eerste Klas vervoerbewijs heeft noodgedwongen moeten staan en wil het verschil tussen Eerste Klas en Tweede Klas terugbetaald krijgen. NS weigert dit. Voor Beter OV heeft de NS verzocht, de gedupeerde reiziger alsnog te compenseren.

 

3 april 2024

MOTIE NSC BRENGT BAL AAN HET ROLLEN

Voor Beter OV is blij met de in de Kamer breed gedragen, en dus aangenomen, motie van NSC-Kamerlid Olger van Dijk. Daarin wordt het Kabinet opgedragen, NS en ProRail aan het werk te zetten om de oorzaken van het falen van deze vervoerder en infrabeheerder boven water te krijgen.

 

2 april 2024

NS EN PRORAIL MET MOND VOL TANDEN OVER MASSALE UITVAL

De NS en ProRail zijn nog steeds niet in staat om vragen van Voor Beter OV te beantwoorden over de excessieve treinuitval tussen Amsterdam en Eindhoven op 19 maart jongstleden.

 

28 maart 2024

HANDJEKLAP ROND NS-BOETE

Nadat de NS een quasi-boete van anderhalf miljoen Euro opgelegd kreeg wegens te slechte prestaties over het jaar 2022 en Staatssecretaris Heijnen besliste dat de NS die boete niet hoefde te betalen, maar een vergelijkbaar bedrag moest besteden aan “iets leuks voor de reizigers”, werd gisteren bekend, tot welke sigaar uit eigen doos dit leidde. Een poging om te verbloemen dat de NS zélf bij de jurering van een prijsvraag was betrokken, werd door Voor Beter OV verijdeld.

 

Column Rikus Spithorst 25 maart 2024

POPULISTISCHE VRACHTKARRETJES

Populisme is gemeengoed, dezer dagen, en er wordt terecht tegen opgetreden. Ook over de treinreiziger wordt vanuit politiek Den Haag heel wat lariekoek uitgestort, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

 

20 maart 2024

SCHIPHOL ONBEREIKBAAR

Luchthaven Schiphol was vandaag vanaf de aanvang van de treindienst tot ver na de ochtendspits totaal onbereikbaar vanuit grote delen van Nederland. Uitsluitend vanaf leiden reden treinen, zij het mondjesmaat. Voor Beter OV spreekt van een onaanvaardbare gang van zaken. 

 

20 maart 2024

ÉÉN RAILSCHEURTJE = 125 KM TREINUITVAL

De NS en ProRail zijn niet in staat geweest, vragen van Voor Beter OV te beantwoorden over de excessieve treinuitval tussen Amsterdam en Eindhoven, gisteren. Dat de NS en ProRail niet in staat zijn om zelfs voor de hand liggende vragen vlot te beantwoorden, is uiterst zorgelijk, vindt Voor beter OV.

 

19 maart 2024

VRAGEN OVER RADICALE UITDUNNING BIJ STORING

Ook vandaag is er weer een stukje spoor de hele dag defect, dit keer tussen Geldermalsen en Culemborg. Er rijden minder treinen tussen Amsterdam en Eindhoven.

Het aantal infrastoringen bij ProRail is onaanvaardbaar hoog. Maar evenzeer onaanvaardbaar is het, dat over enorme afstanden nodeloos wordt afgeschaald. Voor Beter OV heeft aan NS en ProRail gevraagd, waarom dit zo is (zowel het hoge aantal storingen als het veel te ruim afschalen) en wat NS en ProRail daar nu aan gaan doen.

 

19 maart 2024

BLUNDERBRUG AMSTERDAM STOORT BUSLIJNEN

De Amsterdamse buslijnen 40 en 62 hebben gisteren urenlang moeten omrijden wegens een storing aan de onlangs geheel vernieuwde Berlagebrug. Voor Beter OV vindt dat alle betrokkenen bij dit fiasco moeten worden geweerd bij volgende infrastructuurprojecten waarbij het Openbaar Vervoer, al dan niet zijdelings, betrokken is.

 

Column Rikus Spithorst 18 maart 2024

PROVINCIEBUS

Het oprichten van provinciale busondernemingen is de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Nog los van het feit dat overheden met eigen vervoerbedrijven geen beter en goedkoper OV kunnen organiseren dan wat de commerciële aanbieders wél voor mekaar krijgen, staan Europese regels de oprichting van zulke provinciale vervoerbedrijven gewoon niet toe.

 

12 maart 2024

SCHIPHOL TE SLECHT BEREIKBAAR

Vrijdag en gisteren was Schiphol per trein slecht bereikbaar en raakte het treinverkeer op meerdere trajecten verstoord. Vrijdag ging het mis doordat ProRail vergat het ontroesten van sporen goed te plannen, gisteren raakten seinen defect doordat een belangrijke kabel defect raakte.

Voor Beter OV wil op korte termijn met ProRail in gesprek over oplossingen.

 

Column Rikus Spithorst 11 maart 2024

MEDEWERKER VAN DE MAAND

De vraag is niet of de OV-sector qua behoorlijk omgaan met klanten wat kán leren, de vraag is of de OV-sector wat wíl leren. Immers, waarom zou je je als monopolist om je klanten bekommeren, vraagt onze voorzitter zich af in zijn maandagochtendcolumn.

 

8 maart 2024

VEEL HINDER DOOR BLUNDER PRORAIL

In grote delen van de Randstad vallen tot ver in de middag massaal treinen uit door een blunder van ProRail. Er moet rond Schiphol roest worden verwijderd van sporen waarover twee weken geen treinen hebben gereden vanwege werkzaamheden. ProRail vergat dit in te plannen. Daarom moet dat vandaag ongepland, en dus met veel reizigershinder, alsnog gebeuren. 

 

7 maart 2024

ACM “KAN NIET OPTREDEN” TEGEN WOEKERTOESLAG HSL

De Autoriteit Consument en Markt heeft laten weten dat de mededingingswaakhond geen mogelijkheden ziet om op te treden tegen het onterecht door de NS bij de reiziger in rekening brengen van de HSL-toeslag.

Lees hier meer.

 

5 maart 2024

“ACM MOET INGRIJPEN BIJ ONTERECHTE HSL-TOESLAG”

Voor Beter OV blijft zich verzetten tegen de botte weigering van de NS om de HSL-toeslag op te schorten. Daarnaast constateert de reizigersclub dat de NS en staatsecretaris Vivianne Heijnen samenspannen om inkomstenderving te ontlopen. Daarom vraagt Voor Beter OV de Autoriteit Consument en Markt om in te grijpen.

 

Column Rikus Spithorst 4 maart 2024

MONOPOLISTEN

Onze voorzitter vergelijkt het wangedrag van de NS en de Staatssecretaris met de streken van andere monopoilisten. Zijn maandagochtendcolumn leest u hier.

 

29 februari 2024

NS ZAAIT VERWARRING

“CONSUMPTIE IN WACHTRUIMTE VERPLICHT”

Voor Beter OV is zeer slecht te spreken over de manier waarop de NS wachtende treinreizigers extra geld uit de zakken klopt. Tot onvrede van reizigers hangen bij de toegangen tot de wachtruimtes in onder meer Schagen posters waarop wordt  vermeld dat de aanschaf van een consumptie voor gebruikers van die wachtruimtes verplicht is.

Voor Beter OV vroeg aan de NS om opheldering, en kreeg te horen dat de aanschaf van een consumptie níet verplicht is. Maar dit valt niet te rijmen met de informatie die dus aan reizigers wordt gegeven.

 

27 februari 2024

PRESTATIES FORS DUURDERE NS NÓG SLECHTER

Reizigers keren de NS terecht de rug toe. Dat constateert Voor Beter OV op basis van vandaag bekendgemaakte cijfers. In 2023 heeft de NS nog slechter gepresteerd dan in 2022: de reizigerspunctualiteit daalde van 91,6 procent  in 2022 naar 89,7 procent in 2023.

Ook daalde volgens die cijfers de kans op een zitplaats tot 94,7 procent. Ook werden reizigers minder tevreden over de stations. Ze gaven het station afgelopen jaar een gemiddeld lager rapportcijfer van 7,21, tegen 7,32 in het jaar 2022.

De NS vervoert nog steeds minder reizigers dan in het laatste jaar voor de Coronapandemie, maar verdient daar desondanks flink aan. “Hoewel de opbrengsten uit reizigersvervoer met 22% zijn gestegen, bedraagt het aantal reizigerskilometers in 2023 ten opzichte van 2019 89% (2022 – 76%).” Dus met zo’n 10 procent minder reizigerskilometers zo’n 20 procent meer geld binnenharken komt, grof gerekend, neer op een tariefwinst van 30 procent.

De NS gaf als een van de redenen voor de slechte prestaties “slecht weer”. Voor Beter OV vindt dat geen argument: het jaar 2023 was qua weerbeeld niet uitzonderlijk slecht. De NS wijst vaak op zijn vermeend grote maatschappelijke rol, maar van een serieuze bijdrage aan oplossingen voor de mobiliteits- en duurzaamheidsproblemen waarmee ons land te kampen heeft, komt weinig terecht.

 

27 februari 2024

ZIENSWIJZE NIEUWE CONCESSIE GVB

Op 11 februari bracht Voor Beter OV bij de Vervoerregio Amsterdam een zienswijze uit over de plannen voor de nieuwe concessie voor het GVB, die in 2025 moet ingaan. De zienswijze leest u hier.

 

Column Rikus Spithorst 26 februari 2024

BAN EBS

Busbedrijf EBS is verantwoordelijk voor een kolossale puinhoop in alle concessies waar deze beunhaas sinds afgelopen december rijdt. En in de concessiegebieden waar deze prutser al langer  rijdt, is de situatie niet veel beter. Daarom dient Utrecht de inschrijving van EBS voor een nieuwe concessie terzijde te leggen, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

 

Column Rikus Spithorst 19 februari 2024

“U KUNT OP ONS REKENEN”

Ach ja… De NS en loze beloften… Onze voorzitter maakt in zijn maandagochtendcolumn gehakt van de historische woorden “U kunt op ons rekenen.” En het sociale-mediabeleid van de NS rammelt aan alle kanten…

 

16 februari 2024

KORTE TREINEN ICNG DOOR SOFTWAREGEDOE

De ICNG-treinen, de nieuwe Intercity’s die op de HSL in dienst zijn gekomen, kunnen niet gekoppeld rijden. Dat heeft, zo melden klokkenluiders ons, te maken met software-aanpassingen. Treinen met de “oude” software kunnen volgens deze bronnen niet aan treinen met “bijgewerkte” software worden gekoppeld. Voor Beter OV spreekt van prutswerk, en bestempelt de ICNG-treinen nogmaals als dat andere succesnummer van de NS: Fyra 2.0. 

 

Column Prins Driekus de Derde 12 februari 2024

CARNAVAL

In opperbeste carnavalsstemming tekstdichtte onze voorzitter een nieuwe carnavalskraker, om de NS een hart onder de riem te steken. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een Intercitytrein!

 

6 februari 2024

GROTE DRIE

ONDERZOEK ACM INGEHAALD DOOR ACTUALITEIT

De vergelijking tussen GVB, HTM en RET is door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zorgvuldig uitgevoerd. Helaas is deze ingehaald door de actualiteit. Het onderzochte jaar is 2022, en sindsdien is er  veel ten nadele veranderd. Ook zijn er in het onderzoek enkele hiaten. Dat constateert Voor Beter OV na bestudering.

 

Column Rikus Spithorst 5 februari 2024

DATUMSPELLETJES

Tsja, als je datumspelletjes speelt, dan moet je het natuurlijk zelf wel goed doen. Dat is bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet helemaal gelukt, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

 

Column Rikus Spithorst 29 januari 2024

NACHTMERRIE

Woensdag vanuit Amsterdam op en neer naar Rotterdam. Een mooie gelegenheid om De Trots Der Nederlandse Spoorwegen een uit te proberen. De InterCity Nieuwe Generatie. En ook nog wat rond te rijden in Rotterdam. Het begin van een reeks gebeurtenissen waar onze voorzitter van wakker ligt, schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn.

 

27 januari 2023

ANALYSE NIEUWE PROBLEMEN HSL

Het fiasco op de HSL-Zuid tussen Schiphol en Rotterdam kan niet zonder financiële gevolgen blijven. Ook de communicatie door ProRail en NS behoeft verbetering. Een analyse.

 

 

26 januari 2024

NOG GEEN UITSLUITSEL SCHRAPPEN TOESLAG OP FALENDE HSL

De NS heeft ons vanmiddag laten weten dat er vandaag geen antwoord komt op onze gisteren ingediende wens dat de HSL-toeslag wordt geschrapt. We zijn geschoikt dat we op het NOS-journaal moesten zien dat de toeslag gehandhaafd blijft. 

 

25 januari 2024

“SCHRAP TOESLAG”

TREINEN OP HSL LANGZAMER DAN OP BINNENLANDS NET

De Maatschappij Voor Beter OV eist dat de HSL-toeslag met onmiddellijke ingang  wordt geschrapt. Door bouwtechnisch prutswerk kan op de HSL tussen Schiphol en Rotterdam vanaf vandaag slechts 120 worden gereden, terwijl deze spoorverbinding was gebouwd voor snelheden tot 300 kilometer per uur. Doordat viaducten nu op instorten staan moet de snelheid dus fors worden gematigd. 

 

 

23 januari 2024

PERSONEELSROOSTERS NS DEBET AAN TREINCHAOS

De uitval van alle treindiensten van en naar Utrecht, gisteren vanaf de middagspits, is met name veroorzaakt door de veel te ingewikkelde personeelsroosters van machinisten en conducteurs. Dat is de voorlopige conclusie van de Maatschappij Voor Beter OV.

 

STORING UTRECHT

AFTAKELING SPOORSYSYEEM ONAANVAARDBAAR

Dat door de technische puinhoop bij ProRail en de logistieke puinhoop bij de NS het treinverkeer in Utrecht en wijde omstreken gisteren in de middagspits en avond voor de zoveelste keer geheel stilviel, is volkomen onaanvaardbaar. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV, die constateert dat vele tienduizenden reizigers urenlange vertragingen hebben opgelopen. De aftakeling van het spoor is onaanvaardbaar, aldus de reizigersorganisatie. 

 

 

Column Rikus Spithorst 22  januari 2024

PRIORITEITEN EN OPENHEID

Kritiek op rare prioriteiten in Amsterdam, beschouwingen over dure projecten die op losse schroeven staan en een uitbrander voor ProRail. De maandagochtendcolumn van onze voorzitter leest u hier.

 

 

16 januari 2024

FALENDE WISSELVERWARMINGEN OORZAAK TREINCHAOS

ProRail heeft tegenover Voor Beter OV desgevraagd bevestigd dat defecte wisselverwarmingen de oorzaak waren van de wisselstoringen in Amersfoort, Hilversum en Roosendaal die vanochtend het treinverkeer ernstig ontregelden.

 

 

Column Rikus Spithorst 15 januari 2024

SPREEKWOORDELIJKE VEREN

Natuurlijk, ook de afgelopen week ging er ten koste van de reiziger veel mis bij het OV. Maar toch… Goedgehumeurd  schrijft onze voorzitter vandaag zijn maandagochtendcolumn.

 

 

12 januari 2024

WEERSINVLOED OVERSCHAT

PRESTATIES PRORAIL VER ONDER DE MAAT

Voor Beter OV constateert dat het Nederlandse spoorwegnet door het hele land wordt geteisterd door storingen. Kapotte wissels, defecte seinen, gescheurde spoordijken en gebroken rails zijn aan de orde van de dag, en de hinder voor reizigers is fors. Verwijzingen naar het koude winterweer snijden geen hout, vindt de reizigersclub.

 

GROTE PROBLEMEN BIJ VEERDIENSTEN GVB

Al geruime tijd zijn de prestaties van de veerdiensten over het Noordzeekanaal en het IJ in Amsterdam ver beneden de maat. De veerdiensten worden geëxploiteerd door het GVB. Een dieptepunt bereikte het GVB woensdag, toen een pontsteiger instortte en zes ponten wegens brandgevaar uit de vaart moesten worden genomen.

 

 

11 januari 2024

ZOVEEL MOGELIJK VERVANGERS IC-BERLIJN

Na aandringen van De Maatschappij Voor Beter OV zet de NS tussen Amsterdam en Amersfoort zoveel mogelijk vervangende treinen in voor de vervallen IC-Berlijntreinen. De reizigersorganisatie is blij met de door de NS genomen maatregelen.

 

 

10 januari 2024

GEEN VERVANGING GESCHRAPTE IC-BERLIJN

Door een staking in Duitsland heeft de NS de Intercity Berlijn tot en met vrijdag opgeheven, óók op het Nederlandse traject tussen Amsterdam en Twente. Daardoor moeten reizigers langer wachten en/of zijn ze langer onderweg door het gebruik van Sprinters in plaats van Intercity’s. Daarnaast zijn  de resterende treinen overvol.

 

Voor Beter OV vraagt de NS om alsnog vervangende treinen in te zetten.

 

 

Column Rikus Spithorst 8 januari 2024

AARDIG ONDERMAATS

Het wil de OV-sector nog niet zo goed lukken om gevolg te geven aan de aansporing van vorige week, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

 

 

4 januari 2024

WEGENS RIJLES VOOR MACHINISTEN

GEEN INTERCITY’S DEN HAAG CENTRAAL – ROTTERDAM

Voor Beter OV is matig te spreken over het vanaf 8 januari opheffen van de Intercity’s tussen Den Haag Centraal en Rotterdam. Het argument van de NS “we gaan machinisten opleiden voor de ICNG-treinen en dus hebben we er te weinig beschikbaar voor de reizigersdienst” is niet overtuigend.

 

 

Column Rikus Spithorst 1 januari 2024

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN

In zijn eerste column van 2024 daagt onze voorzitter de vervoerders, infrabeheerders, ambtenaren en politici uit, dit jaar wat beters te bieden dan in het bedroevende 2023. Pakken zij de handschoen op?

 

 

28 december 2023

HELPT U ONS HUISHOUDBOEKJE OOK DIT JAAR ROND?

Ook in 2023 heeft Voor Beter OV een zuinig financieel beleid gevoerd. Maar er zijn flinke kostenstijgingen geweest. Daarom doen wij een beroep op reizigers die onze organisatie een warm hart toedragen, onze kosten ook dit jaar te helpen dekken. Een eventueel overschot zal worden gebruikt om volgend jaar kosten te dekken. Overigens worden er door bestuursleden ook kosten uit eigen zak betaald, zoals reiskosten binnen de stad en koffie.

 

 

27 december 2023

KERSTVAKANTIE

MINDER TREINEN, GEEN VAKANTIEKORTING

De NS rijdt deze en komende week een uitgedunde dienstregeling omdat de NS wegens de vakantieperiode minder reizigers verwacht dan normaal. Het is daarom wrang, dat de kortingsuren niet zijn verruimd, vindt Voor Beter OV.

 

 

19 december 2023

METRO GVB FAALT OPNIEUW

Vandaag is het metroverkeer in Amsterdam de hele dag ernstig ontregeld geweest, waardoor veel reizigers op de Oostlijn tussen Amstel en Centraal op perrons achterbleven en daardoor aanzienlijke vertraging opliepen. Hoogste tijd om orde op zaken te gaan stellen, vindt Voor Beter OV. 

 

 

Column Rikus Spithorst 18 december 2023

ALL FUR COAT AND NO KNICKERS

In zijn maandagochtendcolumn kijkt onze voorzitter terug op een uitermate teleurstellend 2023.
 

 

14 december 2023

VRAGEN OVER OPTREDEN NS TEGEN DEMONSTRANTEN

Op 25 november stuurde de NS een aantal folderende evangelisten het station van Utrecht uit. Maar tegen intimiderende demonstranten die impliciet oproepen tot geweld, treedt de NS niet op. Voor Beter OV stelt vragen.

 

 

Column Rikus Spithorst 11 december 2023

1800 PAKKEN KARNEMELK

Wat 1800 pakken karnemelk met de nieuwe dienstregeling van de NS te maken hebben? Onze voorzitter legt het in zijn maandagochtendcolumn uit. 
 

 

8 december 2023

DAG 1 DIENSTREGELING GVB FIASCO

Op de eerste dag van de dienstregeling 2024 van het GVB is de dienstregeling van tram, bus en metro op een fiasco uitgedraaid. Dat constateert de Maatschappij Voor Beter OV op basis van een steekproef die de reizigersclub samen met reizigers vandaag hield.
 

 

7 december 2023

NS EN PRORAIL TWEE MAANDEN NA MELTDOWN NOG STEEDS MET MOND VOL TANDEN

Op 3 oktober raakte het treinverkeer in grote delen van de Randstad in het ongerede. Dat was voor de Maatschappij Voor Beter OV reden om de directies van NS en ProRail per (elektronische) brief een aantal vragen te stellen.

 

Nu ruim twee maanden later, is het NS en ProRail nog steeds niet gelukt om de vragen te beantwoorden. 

 

 

5 december 2023

OP VERZOEK VOOR BETER OV
NOODDIENSTREGELING ZEELAND AANGEPAST 

Nadat Voor Beter OV vrijdag bij de NS aan de bel trok over de vaak gemiste overstappen in Roosendaal waardoor reizigers een uur moesten wachten op de volgende trein richting Zeeland, heeft de NS het verzoek dit op te lossen gehonoreerd.

 

Er rijden sinds maandagochtend weer twee treinen per uur van en naar Vlissingen. Ook is de aansluiting verbeterd. Daardoor is de kans op het halen van de aansluiting verbeterd, en als de aansluiting toch nog wordt gemist, is de wachttijd gehalveerd.

 

Voor Beter OV is verheugd dat de NS de kritiek goed heeft opgepakt en een oplossing heeft gerealiseerd. De reizigersclub spreekt dank uit aan de betrokkenen binnen de NS.
 

 

 

Column Rikus Spithorst 4 december 2023

OVERSTAP

In zijn maandagochtendcolumn besteedt onze voorzitter aandacht aan stationsomgevingen, de rokende puinhoop van het GVB, de verwoestende effecten van metrolijnen, kletskoek over regenval en weer een megastoring bij ProRail. 
 

 

1 december 2023

WACHTREGELING GEVRAAGD VOOR OVERSTAPPERS ZEELAND

Noodgedwongen door ernstige spoorverzakkingen rijdt de komende weken op de Zeeuwse lijn tussen Roosendaal en Vlissingen slechts één trein per uur per richting. Naar nu blijkt wacht deze trein niet op de Intercity vanuit Brabant. Voor Beter OV neemt hier geen genoegen mee en heeft vanmiddag op directieniveau aan de NS gevraagd, een wachtregeling in te voeren, zodat in principe deze aansluiting is gegarandeerd.

 

 

27 november 2023

TREINEN ONBEREIKBAAR
NS BLUNDERT BIJ WERKZAAMHEDEN ROTTERDAM

De treindienst van en naar Rotterdam kon vanmorgen niet worden opgestart doordat de NS was vergeten om treinen weg te halen van sporen die door werkzaamheden stroomloos waren. Reizigersorganisatie Voor Beter OV is zeer ontstemd.

 

 

Column Rikus Spithorst 27 november 2023

TEMPO

Deze week lovende woorden voor een pensionado achter het stuur, maar ook vernietigende kritiek op NS en ProRail die niet eens in staat zijn een eenvoudige brief te beantwoorden, laat staan voor een behoorlijke treindienst te zorgen. Plus een rondje politiek over CDA en PVV in de maandagochtendcolumn van onze voorzitter. 
 

 

23 november 2023

“GROTE SCHOONMAAK IS GOEDE ZAAK”

De politieke partijen die een verwoestende uitwerking op het Openbaar Vervoer in Nederland hebben gehad, zijn gisteren bij de Tweede Kamerverkiezingen welverdiend afgestraft. Dat constateert de Maatschappij Voor Beter OV op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag. Met name de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die een forse prijsverhoging doordrukten hebben een forse nederlaag geleden.

 

 

21 en 22 november 2023

BEKNOPTE KIESWIJZER

Het is weer verkiezingstijd. Politieke partijen schrijven mooie woorden in hun verkiezingsprogramma’s, maar de beste manier om een keuze in het stemhokje te maken, is ze op hun daden te beoordelen. Wij houden het kort, en noemen slechts een paar partijen die niet bepaald het beste met de OV-reiziger voor hebben. 

 

 

Column Rikus Spithorst 20 november 2023

STUK VERDRIET

Wegens werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Den Helder en Heerhugowaard. Reizigers die de dupe worden van onjuiste informatie worden door de NS geschoffeerd. Verder in de maandagochtendcolumn van onze voorzitter boeiend transfernieuws: nieuwe directeuren voor het Spoorwegmuseum en de RET.

 

 

15 november 2023

NS-REIZIGER BETAALT EXTRA DOOR GESTOORDE POORTJES

Bij een storing van de poortjes op stations blijkt de NS de reizigers op te dragen, in de automaat een duurder kaartje te kopen. Voor Beter OV spreekt van ongeoorloofde geldklopperij.

 

 

Column Rikus Spithorst 13 november 2023

SPOORWEGMUSEUM

Het spoorwegmuseum is voorlopig niet bereikbaar per trein. Want het spoorlijntje naar dat museum is door ProRail buiten dienst gesteld. Detectiestoring.

 

Dat inspireerde onze voorzitter tot het doen van een paar mooie voorstellen aan het Spoorwegmuseum in zijn maandagochtendcolumn. Kapotte liften, high-fives bij de Twitterdienst en meer van dat fraais. En aandacht voor een gebrek aan bekwame politici.
 

 

9 november  2023

demonstraties op stations
“NS GEEN BAAS IN EIGEN HUIS”

Gistermorgenvroeg stelde Voor Beter OV een aantal vragen over de de hinderlijke en intimiderende demonstraties in de stationshallen in Rotterdam en Amsterdam, waarbij leuzen als   “From the river to the sea, Palestine will be free" en  "Intifada intifada" werden gescandeerd.

De NS kwam gisteravond met een reactie.

 

 

8 november 2023

ACTIES STATIONSHALLEN HINDEREN REIZIGERS

Reizigers worden door intimiderende demonstraties in stationshallen belemmerd bij het ongestoord naar of van hun trein gaan. De Maatschappij Voor Beter OV vindt dat demonstranten in stationshallen direct moeten worden weggestuurd.

 

Demonstraties horen op de openbare weg, en niet in stationshallen of op andere OV-infrastructuur, vindt Voor Beter OV. 
 

 

Column Rikus Spithorst 6 november 2023

WE LACHEN WAT AF

Onze voorzitter parafraseert Jasper van Kuijk: treinen door Nederland: de beste reclame voor de auto. Geblunder met niet-passende tramrails op een belangrijke brug in Amsterdam en een waslijst aan ellende op het spoor. Een maandagochtendcolumn met een lach en een traan.
 

 

3 november 2023

STORM GOED DOORSTAAN

Het spoorverkeer heeft de zware storm die gisteren over  ons land trok goed doorstaan. Waar bomen op het spoor vielen, werd de schade telkens snel hersteld. Alleen in Limburg kwam een Intercity in botsing met een boom die op de bovenleiding was gevallen; daar ontstond zeer veel schade die niet snel kon worden gerepareerd. Voor Beter OV is alle betrokkenen zeer erkentelijk.

 

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Zeer zware storm leidt helaas tot grote hinder, bijvoorbeeld door het omwaaien van bomen. Dat geldt voor de gehele samenleving en dus ook voor het spoor. Het is gisteren gelukt om desondanks het treinverkeer in grote lijnen aan de praat te houden. Dat komt door de tomeloze inzet van met name ProRail, spooraannemers en plaatselijke brandweer- en andere korpsen. Wij zijn alle betrokkenen zeer erkentelijk voor de geleverde prestatie.”
 

 

2 november 2023

“MAAK VERVANGBUS GRATIS”
AMSTERDAM BLUNDERT MET NIET PASSENDE TRAMRAILS

Door een blunder met tramrails die niet op de vernieuwde Berlagebrug in Amsterdam passen, kunnen er zeker tot medio 2024 geen trams naar het Amstelstation rijden. Voor Beter OV spreekt van stuitende incompetentie en wil dat reizigers ter compensatie van het ongemak en de opgelopen vertraging tussen het Victorieplein en het Amstelstation gratis mee mogen met de buslijnen die vanaf 10 november wél weer naar het Amstelstation kunnen rijden.

 

 

31 oktober 2023

TERUGGAVE RESTSALDO CHIPKAART MOET BETER

Translink moet meer doen om te zorgen dat reizigers het restsaldo op verlopen OV-chipkaarten terugkrijgen of alsnog opmaken. Dat zegt Voor Beter OV op basis van onderzoek van het AD, waaruit blijkt dat er voor tientallen miljoenen aan saldo op verlopen OV-chipkaarten is achtergebleven.

 

 

30 oktober 2030

OPNIEUW GROTE STORING ROTTERDAM

Door een grote sein- en wisselstoring rijden er in de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Schiedam en op de Hogesnelheidslijn richting Schiphol. Tussen Rotterdam en Dordrecht rijden geen Intercity’s. 

Hoogstwaarschijnlijk houdt deze storing verband met werkzaamheden die in en om Rotterdam aan het spoor worden verricht. Voor Beter OV heeft ProRail om opheldering gevraagd.
 

 

 

Column Rikus Spithorst 30 oktober 2023

DECEMBER IN AANTOCHT

Aandacht voor de te verwachten opstartproblemen bij de nieuwe concessies van Arriva en EBS, het ondanks D66 rechtzetten van een blunder bij Onderwijs en leuke gerecyclede spulletjes in de maandagochtendcolumn van onze voorzitter.

 

 

24 oktober 2023

NS VERGAT TREINVERVANGENDE BUS GOUDA – WOERDEN

Nadat Voor Beter OV op maandag 16 oktober aan de NS om opheldering vroeg over het ontbreken van treinvervangend busvervoer tussen Woerden en Gouda, werd gisteren duidelijk dat de NS eenvoudigweg was vergeten om dit vervoer te regelen. Voor Beter OV spreekt van een nieuw dieptepunt in de wijze waarop de NS zich bekommert om zijn reizigers.

 

 

Column Rikus Spithorst 23 oktober 2023

ICNG: INTERCITY NIET GESCHIKT

Aandacht voor het grotelijks falen van de NS bij de werkzaamheden tussen Woerden en Gouda, gerommel met halve treinen en metro’s, het belang van goed opdrachtgeverschap en stokpaardjes rond de verkoop van Arriva. U leest hier alles over in de maandagochtendcolumn van onze voorzitter.

 

 

19 oktober 2023

GEMENGDE GEVOELENS BIJ VERKOOP ARRIVA

Het opkopen van een onderneming door een investeringsfonds is altijd reden tot zorg, omdat de rendementsdoelstelling vaak boven de maatschappelijke doelstelling gaat. Dat is bij Arriva niet anders. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV in een eerste reactie op het bericht dat de DB Arriva heeft verkocht aan  I Squared Capital.

 

 

17 oktober 2023

FYRA 2.0 UITGEVALLEN TUSSEN DEN HAAG EN ROTTERDAM

Voor Beter OV is slecht te spreken over de problemen met de nieuwe treinen van het type ICNG. Door de technische problemen met deze treinen rijden er nu geen Intercity’s tussen Den Haag Centraal en Rotterdam. Er staan te veel van deze treinen defect aan de kant, terwijl andere treinen slechts op halve lengte rijden.

 

 

VEEL KLACHTEN MAATREGELEN GOUDA - WOERDEN

Over de zorg voor reizigers rond de buitendienststelling tussen Gouda en Woerden wordt veel geklaagd. ProRail sloopt sinds gisteren op dit traject wissels en inhaalsporen. Op de eerste dag ging er bij de NS veel mis. Voor Beter OV heeft bij de NS om opheldering over de klachten gevraagd.

 

 

16 oktober 2023

PRORAIL: GEEN UITSTEL SANERING GOUDA – WOERDEN 

ProRail geeft geen gehoor aan onze oproep om het verwijderen van wissels en inhaalsporen tussen Gouda en Woerden uit te stellen. 

 

Onze mening  dat het geen uitzondering is dat na werkzaamheden grote storingen optreden, zegt ProRail niet te herkennen. 

 

 

Column Rikus Spithorst 16 oktober

PIJNLIJKE WAARHEDEN

Pijnlijke waarheden in de maandagochtendcolumn van onze voorzitter. Over Arriva-conducteurs die in tegenstelling tot hun NS-collega’s wél doorpakken, het failliet van de druktemelder en de hoognodige strengere aanpak van idiote vrachtwagenchauffeurs die op overwegen voor levensgevaar zorgen.
 

 

12 oktober 2023

AANNEMER BLUNDERT BIJ WISSELSLOOP BRABANT

Fouten door aannemers die grote storingen en dus hinder voor reizigers en verladers veroorzaken zijn onaanvaardbaar. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV, nadat ProRail mede onder druk van de reizigersorganisatie openheid van zaken gaf. Voor Beter OV verlangt uitstel van soortgelijke werkzaamheden.

 

12 oktober 2023

OPNIEUW GROTE SPOORPROBLEMEN OCHTENDSPITS

Opnieuw verpesten grote sein- en wisselstoringen de ochtendspits voor tienduizenden forenzen.

 

 

11 oktober 2023

ONDERZOEK REIZIGERSEXODUS KiM ONVOLLEDIG

Gisteren verscheen een brochure van het Kennisinstituut Mobiliteit onder de titel “Waar is de OV-reiziger gebleven?” In dat boekje over het niet terugkomen van reizigers na de Corona-periode wordt vakkundig om de vraag heen gemanoeuvreerd waarom reizigers het OV de rug toe keren. 

 

 

Column Rikus Spithorst 9 oktober 2023

DE BULLEBAK EN DE VOORWAARDEN

“Rikus vindt in én uit principe zo'n beetje alles een schande. Terwijl de andere kant is dat NS zich gewoon aan de Voorwaarden houdt”, aldus een NS-functionaris op Twitter. Een weerwoord leest u in de wekelijkse maandagochtendcolumn
 

 

5 oktober 2023

BRANDBRIEF AAN NS EN PRORAIL OVER PROBLEMEN 3 EN 4 OKTOBER

Afgelopen dinsdagavond was het treinverkeer in grote delen van de Randstad ontwricht en woensdag liet de NS aan ons weten dat gedupeerde reizigers die langdurig op een perron tevergeefs op een trein hebben staan wachten hun borg niet automatisch teruggestort krijgen. Woensdag reden er de hele dag minder Intercity’s tussen Utrecht en Amersfoort, en ook tussen Den Haag en Utrecht, dit wegens een defect wissel. Wij vinden deze incidenten onacceptabel. Waarom, dat behoeft geen betoog.

 

In een brandbrief stelt Voor Beter OV vragen aan NS en ProRail.

 

 

4 oktober 2023

REIZIGERS NS BETAALDEN VOOR TEVERGEEFSE REISPOGING

De treinchaos in grote delen van de Randstad, gisteravond, leidde tot financieel nadeel voor passagiers die langdurig tevergeefs op het perron op een trein hadden gewacht. Voor Beter OV eist dat de gedupeerde reizigers schadeloos worden gesteld.

 

 

3 oktober 2023

SCHIPHOL OPNIEUW ONBEREIKBAAR DOOR STORING

Voor Beter OV is niet te spreken over de zoveelste infrastoring waardoor er geen treinen van en naar Schiphol rijden. Door dit soort storingen kan de trein nooit een betrouwbare vervanger zijn voor binnen-Europese vliegconnecties, vindt de reizigersorganisatie, die bovendien constateert dat ook binnenlandse treinreizigers, bijvoorbeeld van Amsterdam Zuid naar Leiden, Rotterdam of Den Haag, door stremmingen bij Schiphol ernstig worden gedupeerd.

 

 

Column Rikus Spithorst 2 oktober 2023

WELL PLAYED, NS!

De chocoladefabriek als voorbeeld van het gedrag van de NS, de enkels van de staatssecretaris, het gelijk van Arriva en een enormiteit van het Wassenaarse CDA. U leest het in de maandagochtendcolumn van onze voorzitter.

 

25 september 2023

MEER BEZWAREN TEGEN GUNNING NS-CONCESSIE

Voor Beter OV schreef een vervolgbrief aan Brussel in het kader van de inbreukprocedure tegen de voorgenomen gunning van een nieuwe concessie aan de NS.
 

 

Column Rikus Spithorst 25 september 2023

OCW STEELT 260 MILJOEN

De Rotterdamse tram is best gevaarlijk, minister Dijkgraaf drukt 260 miljoen achterover en Viavianne Heijnen laat zich door de NS is het pak naaien, waarbij onduidelijk is of ze gehoor geeft aan de mening van de Kamer.

Lees hier de maandagochtendcolumn van onze voorzitter.
 

 

21 september 2023

420 MILJOEN VOOR HET OV
“MAAR SCHRAP DREIGEND SPITSTARIEF NS”

Voor Beter OV is blij dat het OV financieel niet wordt achtergesteld ten opzichte van de auto.  Maar daarbovenop dient de spitsheffing die de NS graag wil invoeren van tafel te gaan. Ook in dat opzicht dient de OV-gebruiker niet te worden achtergesteld ten opzichte van de automobilist, die immers in de spits ook niet extra betaalt, vindt de reizigersorganisatie.

 

 

Column Rikus Spithorst 18 september 2023

KAMPIOENEN

Treinreiziger: kilometerkampioen
Conducteur: lamlendigheidskampioen
NS: hogenoodkampioen
GVB: misinformatiekampioen
Er zijn best veel kampioenen, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

 

 

15 september 2023

HEIJNEN LIEGT OVER DREIGENDE TARIEFEXPLOSIE
(OF TREKT ZE DE PORTEMONNEE?)

Staatssecretaris Vivianne Heijnen liegt over haar rol bij de dreigende forse tariefstijgingen in het OV. Ze stelt “Ik heb geen rol of instrumenten bij de vaststelling van de tarieven in het regionale openbaar vervoer.” Maar dat is niet waar.

 

 

14 september 2023

ONDANKS BELOFTES
NS ERKENT: TREINEN TE KORT

De NS erkent dat het niet is gelukt om na het einde van de vakantieperiode langere treinen in te zetten. Voor Beter OV trok bij de spoorvervoerder aan de bel nadat het vanaf begin september klachten regende over te korte treinen.

De NS had in de loop van augustus aangekondigd dat er vanaf begin september met langere treinen zou worden gereden om de toestroom van reizigers op te vangen. Maar uit een lawine van klachten bij Voor Beter OV bleek dat van die beloofde verlenging niets is terechtgekomen

 

 

14 september 2023

GEEN TREINEN TEN ZUIDEN VAN ROTTERDAM

Voor Beter OV vindt de aanhoudende problemen op het spoor rond Rotterdam onaanvaardbaar. Opnieuw laat ProRail treinreizigers in de omgeving van Rotterdam in de steek: ten Zuiden van Rotterdam rijden tot zeker 9:30 uur geen treinen: geen Sprinters, geen Intercity’s en geen Hogesnelheidstreinen. Ook tussen Rotterdam en Den Haag is het treinverkeer uitgedund.

 

Als reden voor de problemen spreekt ProRail van een “storing in een tunnel”. Hiermee wordt de Willemsspoortunnel bedoeld, tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid. Aan de sporen in deze tunnel is niet lang geleden groot onderhoud geweest. Mogelijk is dit niet goed gegaan, en Voor Beter OV vraagt ProRail om uitleg.

 

 

Column Rikus Spithorst 11 september 2023

VAN TOETEN NOCH BLAZEN

De Gelderse statenleden  Jan Daenen  (PvdA) en Freek Rebel (ChristenUnie) schrijven een gewichtig opiniestuk in Trouw over het falende streekvervoer, maar weten van toeten noch blazen. Dat constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

 

 

4 september 2023

NS FAALT OP EERSTE DAG NA VAKANTIETIJD

NS-reizigers hebben op veel trajecten te maken met te korte treinen, waardoor reizigers zelfs achterblijven op de perrons.  De aankondiging van de NS dat er met langere treinen zou worden gereden, is allesbehalve waargemaakt. Dat constateert de Maatschappij Voor Beter OV op basis van een klachtenregen van boze passagiers.

 

Vandaag is de eerste werkdag na de zomervakantie. In het hele land zijn scholen en universiteiten weer open, en is werkend Nederland weer aan de slag. Onlangs kondigde de NS  met veel bravoure aan dat er weer meer en langere treinen zouden worden ingezet. Hiervan is niets terecht gekomen.

 

De beroerde prestaties van de NS moeten aanleiding zijn voor de Tweede Kamer om de kabinetsplannen om de NS zonder behoorlijke kwaliteitsborging en tariefbescherming een nieuwe concessie te verlenen controversieel te verklaren. Het voorgestelde eisenpakket biedt de NS een vrijbrief om ook in de toekomst volkomen maling aan de reizigers te hebben, zoals vandaag weer is aangetoond.

 

 

Column Rikus Spithorst 4 september 2024

SINDS DE ROMEINEN VERTROKKEN

In zijn maandagochtendcolumn maakt onze voorzitter gehakt van het populistische idee om  “gratis” OV te realiseren. Ook aandacht voor de grote zorgen over de kwaliteit van het OV, niet alleen bij de NS, maar ook bij de andere vervoerbedrijven.
 

 

31 augustus 2023

HEIJNEN (CDA) LIEGT OVER EXTRA HINDER SPOORWERK

Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijne (CDA) liegt over de oorzaak van de toenemende reizigershinder door werkzaamheden aan de Nederlandse spoorinfrastructuur. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV. In haar uitlatingen over zure appels waar reizigers door moeten bijten en over veiligheid in het belang van reizigers verzwijgt Heijnen dat de noodzaak om vaker op werkdagen overdag aan het spoor te werken met name een bezuinigingsopgave is omdat haar ministerie heeft nagelaten de subsidie aan ProRail te indexeren en het een bewuste beleidskeuze van haar is om dat niet te repareren.

 

 

29 augustus 2023

COMPUTERPUINHOOP PRORAIL DOET REIZIGER DE DAS OM

Voor Beter OV vindt dat ProRail op zeer korte termijn een einde moet maken aan de massale computerproblemen die telkens het treinverkeer ernstig hinderen of zelfs geheel stilleggen. De ene na de andere computerfout of -storing doet telkens de treinreiziger de das om.

 

Indien ProRail niet snel aannemelijk kan maken dat de computerproblemen nu heel snel tot het verleden behoren, dient de railinfrabeheerder onder auspiciën van de Inspectie Leefomgeving en Transport door externe deskundigen te worden doorgelicht

 

 

Column Rikus  Spithorst 28 augustus 2023

ZAKKENVULLEN IN ZANDVOORT

De NS zo trots als een aap met zeven staarten. Veel treinen naar Zandvoort, en al die treinen op volle lengte. En dat voor maar liefst 45.000 reizigers per dag. De ellende die de NS in de rest van het land aanrichtte, wordt zorgvuldig genegeerd, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.
 

 

 

23 AUGUSTUS 2023

OPNIEUW MEGASTORING PRORAIL

Opnieuw zijn vele tienduizenden treinreizigers getroffen door een storing bij ProRail. Al sinds 11 uur vanmorgen rijden er geen treinen rond Rotterdam door deze storing. Ook dit keer dringen wij aan op uitwijk naar de noodpost in Utrecht. 

 

Voor Beter OV beschouwt de verkeersleidingspost in Rotterdam als instabiel. Daarnaast werden vorige herstelprognoses, zoals op die beruchte zondagavond toen de verkeersleidingpost in Amsterdam eruit lag, telkens niet gehaald. Daarom is overstappen naar de Utrechtse reservepost beter.

 

Kijk hier voor updates.

 

 

21 augustus 2023

PRORAIL ZWIJGT OVER ZOVEELSTE MISLUKKING SPOORWERK

Voor de zoveelste keer  leiden uitgelopen werkzaamheden aan het spoor tot ernstige overlast voor treinreizigers. Tussen Roermond en Weert rijden de hele dag geen treinen.

 

Mislukte spoorwerkzaamheden leiden keer op keer tot grote hinder voor reizigers en verladers. Vandaag probeerde Voor Beter OV bij ProRail uitleg te krijgen over de achtergronden van het fiasco van vandaag in Noord-Limburg. Tevergeefs.

 

Wordt vervolgd.

 

 

Column Rikus Spithorst 21 augustus 2023

COMMUNICEREN DOE JE ZÓ

In zijn maandagochtendcolumn gaat onze voorzitter in op goede en slechte communicatie in en om de OV-sector.

 

 

18 augustus 2023

NS WEIGERT KLAARHEID STORINGSLAWINE NIEUWE INTERCITY

De door de NS aangekondigde forse opschaling van de treinverbindingen met België is een wassen neus. Dat concludeert de Maatschappij Voor Beter OV op grond van de weigering van de NS om openheid te geven over het aantal storingen waarmee treinreizigers door de nieuwe ICNG-treinen worden geconfronteerd.

 

 

Column Rikus Spithorst 14 augustus 2023

REIZIGERS HEKELEN PUINHOOP NS

Onze voorzitter is zo woedend over de gang van zaken door, in en om de NS dat het hem niet lukt zijn onvrede een beetje beschaafd op te schrijven. Maar niet getreurd: vandaag komen ontevreden reizigers zélf aan het woord.   
 

 

10 augustus 2023

MILJOENENVERLIES NS DOOR WANBELEID

Het miljoenenverlies van de NS over het eerste halfjaar van 2023 wijst op slecht management. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV. De NS maakte bekend dat een verlies van 26 miljoen Euro is geleden, maar verzwijgt dat dat verlies mede komt door de exorbitante loonstijging waartoe de NS-directie zich heeft laten verleiden.

 

De reizigersaantallen bij  de NS zijn nog altijd lager dan voor corona.

 

 

9 augustus 2023

MAATREGELEN GEVRAAGD ROND SLECHTE PLANNING PRORAIL

Voor Beter OV is slecht te spreken over de ongelukkige werkplanning van ProRail. ProRail werkt tegelijkertijd aan beide spoortrajecten tussen (het achterland van) Zwolle en de Randstad. Zaterdag 12 augustus rijden zowel op de route door Flevoland als op de route over de Veluwe nauwelijks treinen. Intercitytreinen rijden uitsluitend eens per half uur via de Veluwe.

 

 

Column Rikus Spithorst 7 augustus 2023

RARE BAANTJES

Er bestaan heel rare baantjes. Kuikensekser. Aromatherapeut. Lifecoach. Maar met vlag en wimpel de raarste baan is werken bij de propaganda-afdeling van de NS. Dan mag je de hele dag op Twitter klinkklare onzin verkondigen, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn

 

 

3 augustus 2023

NIET GEMELD BIJ INSPECTIE
PRORAIL EN NS NALATIG ROND ONGEVAL ONTRUIMING

De NS en ProRail zijn nalatig door het niet bij de Inspectie melden van een evacuatie-incident bij een Sprintertrein op 2 mei 2022 bij Sassenheim. Dat concludeert Voor Beter OV nadat opheldering is gevraagd bij beide organisaties.

 

 

Column Rikus Spithorst 31 juli 2023

QBUZZ-MAFFIA

Qbuzz schoffeert een reiziger, maar moffelt het bewijs daarvan weg, NS en ProRail verzwijgen een ernstig incident voor de Inspectie en reizigers staan in de regen. Geen fijn verhaal, de maandagochtendcolumn van onze voorzitter.
 

 

25 juli 2023

NS WIL NIET ZELF TERUGBETALEN NA FOUT IN PAALTJE

De NS heeft ons vanmorgen medegedeeld geen gehoor te geven aan onze wens dat gedupeerden van de fout met een OV-chippaal in Alphen a/d Rijn door NS uit eigen beweging schadeloos zullen worden gesteld (dus zonder dat reizigers zelf om restitutie moeten vragen).

 

Wij zijn niet akkoord met deze weigering en onderzoeken mogelijkheden om de NS te dwingen, dit alsnog te doen.

 

 

Column Rikus Spithorst 24 juli 2023

IN ANDERE LANDEN OOK

De regering mag politieke tegenstanders zonder serieus proces laten doodschieten. Dat gebeurt namelijk ook in andere landen, dus dit valt prima te rechtvaardigen. Hoe komt deze onzin in de maandagochtendcolumn terecht? Omdat deze redeneertrant wordt gevolgd door een horde halvegaren die vinden dat reizigers in de spitsuren door de NS een poot mag worden uitgedraaid.
 

 

21 juli 2023

NS KNOEIT MET CHIPPAALTJE, MAAR BETAALT NOG NIET TERUG

Door een blunder van de NS is er wat misgegaan met een mobiele OV-chipkaartpaal in Alphen a/d Rijn. Daardoor hebben reizigers te veel betaald. Voor Beter OV eist dat de NS uit eigen beweging alles aan de gedupeerde reizigers terugbetaalt

 

 

Column Rikus Spithorst 17 juli 2023

LEVE DE INBREUKPROCEDURE

Te midden van alle ellende die OV-gebruikers wordt aangedaan gloort er ook een sprankje hoop voor de reiziger. De Europese Commissie start een zogeheten inbreukprocedure tegen de Nederlandse Staat. Brussel is het niet eens met het voornemen van brekebeentje Vivianne Heijnen om de NS zonder enige vorm van marktverkenning een fluwelen concessie cadeau te doen. De Europese Commissie is tot die inbreukprocedure gekomen op basis van ondermeer een klacht van onze Maatschappij Voor Beter OV, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn

 

 

14 juli 2023

BRUSSEL ACCEPTEERT ONTDUIKING AANBESTEDINGSRECHT NIET

Reizigersorganisatie Voor Beter OV is verheugd over het besluit van de Europese Commissie om een procedure te beginnen tegen Nederland vanwege het onderhands gunnen van de hoofdrailnetconcessie aan de NS. De Europese Commissie kwam mede naar aanleiding van een klacht die Voor Beter OV in oktober bij de Europese mededingingsautoriteit indiende tot dat besluit.

 

Voor Beter OV is van  mening dat de gunning van de Hoofdrailconcessie aan de NS nu door de Tweede Kamer controversieel behoort te worden verklaard. 

 

 

14 juli 2023

GOUDA: GEEN WERK, GEEN TREIN 

Afgelopen maandag meldden wij al dat er komende week er in Gouda door ProRail zou worden gewerkt, maar dat dat is afgelast. Ondanks het niet doorgaan van dit werk, rijdt de NS daar op de oorspronkelijk geplande werkdagen geen treinen. Die maandagochtend al hebben wij bij de NS gevraagd naar de achtergronden van het besluit om de treinen ondanks het afgelasten van het spoorwerk toch af te schaffen en er bij NS op aangedrongen dat de treinen naar, via en van Gouda gewoon zullen rijden. 

 

Nog steeds staat de NS met de mond vol tanden, en voelen wij ons vrij om een aantal stellingen in te nemen.

 

 

10 juli 2023

TREINEN MOETEN RIJDEN NAAR GOUDA DOOR AFGELAST WERK

De NS meldt aan reizigers dat ProRail geplande werkzaamheden voor volgende week te Gouda heeft afgelast en dat de NS desondanks toch geen of veel minder treinen van, naar en via Gouda zal laten rijden.

 

Voor Beter OV vindt dat volgende week de normale dienst van, naar en via Gouda moet worden gereden. 

 

 

Column Rikus Spithorst 10 juli 2023

GEVALLEN

De val van het kabinet is voor het OV een goede zaak. Voor de gemankeerde bewindsvrouwe Vivianne Heijnen geldt nu: Hup! Op weg naar de uitgang, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn

 

 

5 juli 2023

ZEER ZWARE STORM LEGT TREINVERKEER STIL

Vanmorgen legde ProRail het treinverkeer boven de lijn Zandvoort – Utrecht – Hengelo stil wegens de zeer zware storm die ons land trof.

 

Lees hier een verslag van de gebeurtenissen.
 

VERHALEN PRORAIL EN NS HOORZITTING NIET JUIST

De antwoorden die ProRail en NS gisteren tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over de problemen bij de grote storing van 4 juni gaven op de vragen van Kamerleden, zijn onbevredigend. 

 

Het betoog van ProRail-topman John Voppen over de vraag waarom het advies van Voor Beter OV om in de avond van 4 juni al over te schakelen naar de reservepost in Utrecht niet is opgevolgd, was onjuist. NS-baas Wouter Koolmees verzweeg in zijn antwoorden op vragen over vergoeding van door reizigers gemaakte hotel- en taxikosten dat door een communicatiefout binnen de NS de eerste twee dagen na de storing reizigers te horen kregen dat ze geen recht hadden op vergoeding.

 

Lees hier meer. 

 

 

Column Rikus Spithorst 3 juli 2023

DE KLUTS VAN KOOLMEES

Onze voorzitter veegt in zijn maandagochtendcolumn de vloer aan met de proefballon van Wouter Koolmees. Die maakte zichzelf in een interview met de Volkskrant zaterdag volkomen belachelijk. De treinen zijn in de spitsuren te druk, en meer treinen laten rijden kost geld en is duur. Dus moeten mensen worden ontmoedigd om de spits te mijden. Daarom had Wouter bedacht dat tijdens de spitsuren de tarieven omhoog moeten, en buiten de spits omlaag. Dat de reizigers die wél een flexibele baan hebben, dan zouden worden bevoordeeld boven de mensen die door hun vaste werktijden gebonden waren aan een treinreis tijdens de spits, tsja, daar had Wouter nog niet echt een oplossing voor.
 

 

30 juni 2023

STUUR CRIMINELE ORGANISATIE STRUKTON VAN HET SPOOR

Bouwbedrijf Strukton moet worden buitengesloten van inschrijvingen voor werkzaamheden aan de Nederlandse spoor, metro en traminfrastructuur. Dat vindt Voor Beter OV. Strukton werd door de rechter veroordeeld wegens vuilspuiterij jegens de ex-partner van eigenaar Gerard Sanderink. 
 

 

28 juni 2023

"HERSTEL SPOORBRUG NIJMEGEN DUURT MOGELIJK NOG MEERDERE DAGEN"

Technisch deskundigen hebben contact opgenomen met Voor Beter OV. Uit beschikbaar fotomateriaal leiden zij af dat herstel nog meerdere dagen zal duren. Voor Beter OV heeft hierover om 3 uur bij ProRail navraag gedaan. ProRail heeft nog niet geantwoord; dat is doorgaans bepaald geen goed teken.

 

 

27 juni 2023

TOEZICHT PRORAIL OP SPOORWERK SCHIET TEKORT

Voor Beter OV is bezorgd over het gebrekkige toezicht van ProRail op werkzaamheden die door aannemers aan het spoor worden uitgevoerd. Nadat de reizigersorganisatie eerder vandaag opheldering had gevraagd over het stilleggen van het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen, heeft ProRail erkend dat dit noodzakelijk is wegens een spoedreparatie nadat een aannemer dit weekend werkzaamheden aan de rails op de spoorbrug in Nijmegen foutief heeft uitgevoerd. Onduidelijk is, of er morgenochtend wel weer treinen kunnen rijden.

 

 

Column Rikus Spithorst 26 juni 2023

ZELFREDZAAMHEID

NS-reizigers met zijn falende steun aan reizigers die niet wegkijken als er wat aan de hand is. NS-international dat gewoon een belediging is voor de internationale treinreiziger. De RET die van toeten noch blazen weet. Nog zat werk aan de winkel, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

 

 

19 juni 2023

BIJ1 AANJAGER AGRESSIE IN TREIN

Voor Beter OV is geschokt door het gedrag van politieke partij BIJ1, dat uitnodigt tot agressie in en om de trein. Bij1-partijvoorzitter Rebekka Timmer reageerde op Twitter met “Poortjesspringer confronteren? Klassenverraad begint bij jou!” op een wervingsposter voor Medewerker Veiligheid en Support van de NS. Op die poster is te zien hoe twee beveiligers een zwartrijder aanspreken. Timmer roept met haar uitspraak impliciet op tot zwartrijden

 

 

Column Rikus Spithorst 19 juni 2023

VERKNIPT

Amsterdam is in rep en roer over ‘De Knip’. De belangrijke autoroute door de Weesperstraat is afgesloten, en ook kan de automobilist een paar belangrijke bruggen niet meer passeren.  


U zult zich afvragen waarom onze voorzitter in zijn wekelijkse column hier aandacht aan besteedt. Het gaat toch om auto’s? Dat is toch geen Openbaar Vervoer? Nee, een auto als zodanig niet, nee. Maar de gevolgen voor het OV zijn aanzienlijk. Zowel vandaag, als ook in de toekomstvisie van de Vervoerregio Amsterdam.
 

 

16 juni 2023

ONTEVREDENHEID OVER BLUFBRIEF GROTE TREINSTORING

Voor Beter OV is zeer slecht te spreken over de brief die de NS en ProRail op 6 juni 2023 over de megastoring van 4 en 5 juni aan staatssecretaris Heijnen stuurde. Belangrijke feiten blijven onvermeld en zaken worden minder slecht voorgedaan als in werkelijkheid het geval was. Zonder even door te vragen, stuurde de staatssecretaris deze brief door naar de Tweede Kamer.

 

 

13 juni 2023

KLANTENSERVICE NS LAAT REIZIGERS TEVEEL BETALEN

Opnieuw zet de NS-klantenservice reizigers op het verkeerde been, met financiële schade tot gevolg. Wegens spoorwerkzaamheden rijden er geen treinen tussen Assen en Meppel. Reizigers uit Groningen richting Meppel en verder wordt geadviseerd, om te reizen via Leeuwarden. Het officiële beleid is dat die reizigers niet bij de regionale spoorvervoerder Arriva moeten in- en uitchecken, maar gewoon inchecken bij de NS. Passagiers krijgen van NS-klantenservice echter te horen dat ze wél bij Arriva moeten in- en uitchecken. Daardoor betalen ze ruim € 10 teveel.

 

 

Column Rikus Spithorst 12 juni 2023

DE YOGHO YOGHO VAN VIVIANNE HEIJNEN

Regelmatig loopt men op de directie-etage in het hoofdkantoor van de NS polonaise door de gang. Dat kan haast niet anders, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn. Het is voor de NS-top onmogelijk om geen gat in de lucht te springen met Vivianne Heijnen als opdrachtgevend en controlerend bewindspersoon.
 

 

Column Rikus Spithorst 5 juni 2023

MOTIE VAN WANTROUWEN

Hoe een volslagen achterlijke Limburgse malloot in vredesnaam Staatssecretaris van Spoorwegzaken kon worden is onze voorzitter een raadsel. Vivianne Heijnen verdient een motie van wantrouwen, schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn.

 

4 juni 2023

GEEN TREINEN RANDSTAD NOORD DOOR STORING PRORAIL

Voor Beter OV is ontevreden over de problemen op het spoor die vanmiddag en vanavond vele duizenden reizigers duperen. Al sinds 5 uur vanmiddag rijden er in het geheel geen treinen in en om Amsterdam. Ook Schiphol is per trein onbereikbaar. Er rijden geen treinen in grofweg het gebied Uitgeest – Haarlem – Leiden – Breukelen – Hilversum – Dronten – Zaandam – Uitgeest. Dit gaat naar verwachting tot ver in de avond duren. 

 

ProRail laat ons in een eerste reactie weten dat er problemen zijn op de verkeersleidingpost bij Amsterdam Centraal. Wat er precies aan de hand is, en hoe en wanneer het wordt opgelost is vooralsnog onduidelijk.

 

Lees hier meer.

 

 

1 juni 2023

PRORAIL BLUNDERT MET BOUWTEKENINGEN BARENDRECHTTUNNEL

Voor Beter OV is verbijsterd over de blamage van ProRail in de Barendrecht-spoortunnel. Werkzaamheden zijn daar het afgelopen weekend totaal uit de hand gelopen doordat op bouwtekeningen niet correct was aangegeven, waar precies kabels van de energievoorziening en de beveiliging lagen.

 

 

31 mei 2023

ULTIMATUM AAN NS OVER TAXIVERGOEDING GESTRANDE REIZIGERS

Reizigers die zondagavond strandden doordat de NS geen treinvervangende bussen inzette terwijl spoorwerk was uitgelopen, kregen te horen dat ze zelf maar een taxi moesten regelen en dan de kosten konden declareren. Vandaag bleek, dat de NS weigert om de gemaakte kosten te vergoeden.

 

Voor Beter OV stelde vanmiddag een ultimatum.

 

 

31 mei 2023

GEEN BEVREDIGENDE ANTWOORDEN OP VRAGEN OVER FIASCO SPOORWERK ZUID-HOLLAND

De NS en ProRail hebben geen bevredigende antwoorden op vragen over de mislukte spoorwerkzaamheden tussen Rotterdam en Dordrecht.

 

De werkzaamheden hadden zondagmiddag moeten zijn afgerond, maar dat is niet gelukt. Het werk is nog steeds niet af. Zondagavond strandden passagiers doordat het geen vervangende bussen meer beschikbaar waren. Pas diep in de nacht werd reizigers medegedeeld dat ze zelf een taxi moesten regelen.

 

 

30 mei 2023

OV IN EN OM ROTTERDAM TOTALE CHAOS

Het Openbaar Vervoer in en om Rotterdam was vanmorgen een totale chaos, en Voor Beter OV wil dat hieromtrent de onderste steen boven komt.

 

Bij werkzaamheden onder auspiciën van ProRail tussen Rotterdam en Dordrecht ging het mis, waardoor  Rotterdam vanuit Dordrecht pet trein onbereikbaar was. Door een storing reden tot 9 uur in Rotterdam nergens metro’s; om logistieke redenen reed de RET slechts met lege metro’s naar eindbestemmingen. Op de buslijnen van de RET vielen, ondanks de toch al fors ingekrompen dienstregeling, vele tientallen ritten uit.

 

 

24 mei 2023

NS FAALT DUBBEL MET BRABANTTREIN

Voor Beter OV is geschokt door de manier waarop de NS reizigers van Den Haag naar Brabant dubbel in de steek heeft gelaten.

 

Een Intercity van Den Haag via Rotterdam naar Brabant viel gisteren in de middagspits uit omdat de NS voor deze trein geen personeel had. De gedupeerde reizigers kregen te horen dat ze de volgende Intercity moesten nemen, een reisadvies waaraan massaal gehoor werd gegeven. Een half uur later reden deze reizigers dus vanuit Den Haag naar Rotterdam en Brabant. Maar hun vervangende (beter: volgende) trein werd in Rotterdam opgeheven. Het personeel van deze trein vond dat er te veel passagiers in die trein zaten en stonden en wilde vanaf Rotterdam niet verder rijden.

 

Voor Beter OV is verbijsterd over deze gang van zaken en verlangt uitleg en excuses aan de reizigers.

 

 

23 mei 2023

PRORAIL VERSCHAFT NOG GEEN DUIDELIJKHEID OVER KAPOTTE BOVENLEIDING

ProRail heeft nog geen duidelijkheid verschaft over de bovenleidingproblemen in Rotterdam van afgelopen zondag. ProRail bracht naar buiten dat een trein de bovenleiding had kapotgetrokken, maar klokkenluiders meldden ons, dat een montagefout de werkelijke oorzaak was. Dat was reden om bij ProRail om opheldering te vragen, maar die is er dus nog niet.
 

 

23 mei 2023

GVB FAALT OPNIEUW MET METROSTORING

Ook vandaag is een belangrijk metrotraject in Amsterdam door een technische storing onbruikbaar. Dit keer betreft het het traject ten Oosten van Station Zuid. Vanaf dat station rijden al sinds de aanvang van de dienst geen metro’s naar Amsterdam Amstel en naar Duivendrecht.

 

Het GVB verwijst reizigers naar de NS-treinen richting Duivendrecht en BijlmerArenA, maar het is nog onduidelijk of reizigers zonder meerkosten van de NS-treinen  gebruik kunnen maken. 

 

 

Column Rikus Spithorst 22 mei 2023

KROKODILLENTRANEN OVER ZWARTRIJDERS

Het deerniswekkende gejammer van het GVB in diverse media over het toegenomen percentage zwartrijders raakt kant noch wal. Klagen over zwartrijders terwijl je zelf je zaakjes zo slecht op orde hebt, geeft geen pas. Dat schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.

 

 

21 mei 2023

“OORZAAK BOVENLEIDINGPROBLEMEN ROTTERDAM MONTAGEFOUT”

Vandaag was de Intercitydienst op de route Den Haag – Rotterdam – Breda/Dordrecht ernstig gehinderd door bovenleidingproblemen op het station van Rotterdam. ProRail verklaarde tegenover diverse media dat “een trein de bovenleiding heeft kapotgetrokken”, maar dat is mogelijk niet de hele waarheid. Klokkenluiders melden ons dat tijdens werkzaamheden een montagefout is gemaakt waardoor de bovenleiding op spoor 9 defect is geraakt.

Wij hebben ProRail om opheldering gevraagd, en verwachten deze maandag te krijgen.
 

 

Column Rikus Spithorst 15 mei 2023

ARMOEDIG AMSTELVEEN

Beroerde reisinformatie. Smerig. Onoverzichtelijk. Onveilig. In zijn maandagochtendcolumn vraagt onze voorzitter zich niet eens meer af, waar deze achteloosheid vandaan komt.
 

 

11 mei 2023

OVERHEID MOET NIET ZWICHTEN VOOR CHANTAGE

In een artikel op zijn website dreigt OV-bedrijvenclub OV-NL met flinke tariefstijgingen en verder uitkleden van het voorzieningenniveau als de rijksoverheid niet met een flinke som geld over de brug komt. Voor Beter OV is van deze chantage niet onder de indruk.

 

 

10 mei 2023

GVB FAALT MET VERVANGEND VERVOER METROSTORING

Nu de Amsterdamse Noord/Zuidlijn (metro 52) niet rijdt tussen Centraalstation en Zuid, verwijst het GVB naar de resterende tram- en metrolijnen. Voor Beter OV verwachtte dat dat onvoldoende zou zijn om de gedupeerde reizigers behoorlijk te vervoeren, en nam vanmorgen poolshoogte in en om het Centraalstation. De conclusie is dat het GVB faalt in het bieden van behoorlijk vervoer.

 

 

9 mei 2023

METROSTORING: “GVB IS ERNSTIG NALATIG”

Het feit dat in Amsterdam de Noord/Zuidlijn al de hele  dag niet rijdt (afgezien van het stukje naar Noord sinds pakweg 13 uur) is onvergeeflijk. Ook serieus vervangend vervoer is niet geregeld, hierin is het GVB ernstig nalatig. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV.

 

 

8 mei 2023

ARMOEDEKAARTJE AMSTERDAM IS FIASCO

Al op de eerste dag is de uitdeelactie van OV-kaartjes voor mensen met een laag inkomen door de Vervoerregio Amsterdam op een mislukking uitgelopen. Dat concludeert de Maatschappij Voor Beter OV. Het lukt de Vervoerregio niet om de actie te beperken tot de doelgroep, het GVB en de andere vervoerders presteren qua dienstuitvoering ver onder de maat en het project biedt ook geen oplossing voor het gegeven dat de tarieven hoger zijn dan in de andere grote steden in ons land.
 

 

Column Rikus Spithorst 8 mei 2023

SOEPELHEID NU BETAALT ZICH TERUG

In zijn maandagochtendcolumn biecht onze voorzitter een blunder op en bepleit hij samen met John Voppen de komst van beleid om duurzame projecten op korte termijn tot uitvoering te laten komen, waarbij valt te denken aan ruimere uitstootnormen tijdens de bouwfase. Immers, als nu wat soepelheid wordt betracht, verdient dat zich op termijn dubbel en dwars terug.

  

 

Column Rikus Spithorst 1 mei 2023

“NS RIJDT AL MET KORTERE TREINEN”

Grappen over hooligans die lang kunnen staan en medeleven met Zuid-Hollandse busreizigers die het slecht hebben bij EBS. Maar in zijn maandagochtendcolumn maakt onze voorzitter vooral gehakt van de Kamerbrief waarin Vivianne Heijnen voorstelt om de NS carte-blanche te geven, ten koste van Kamer en reizigers
 

 

24 april 2023

TARIEVEN SPITS EXTRA HOOG
“ROL NS BIJ OPLOSSEN MOBILITEITSPROBLEMEN VOORBIJ”

Als het aan spoorwegstaatssecretaris Vivianne Heijnen ligt, is de rol van de NS bij het oplossen van onze mobiliteitsproblemen binnenkort definitief voorbij. Ze stelt aan de Tweede Kamer voor, de NS in de nieuwe concessie toe te staan de tarieven in de spitsuren en op drukke trajecten extra te verhogen. Automobilisten betalen dan geen spitsheffing, en treinreizigers wel.

 

 

Column Rikus Spithorst 24 april 2023

FYRA 2.0

Is de ICNG-trein de nieuwe Fyra? En hoe kan de trein het vliegtuig binnen Europa vervangen? Lees dat in de maandagochtendcolumn van onze voorzitter.
 

 

20 april 2023

WAARDERING VOOR HARDE WERKERS
BLIJ MET HERSTART TREINDIENST LANGS VOORSCHOTEN

Voor Beter OV is blij met de herstart, vanmorgen, van het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag. Betrokkenen bij onder andere ProRail en BAM hebben keihard gewerkt om de herstart vandaag mogelijk te maken, en daar is veel waardering voor.

 

 

19 april 2023

ICNG-TREIN OP EERSTE DAG AL KAPOT

Met aanzienlijke vertraging werd vandaag de eerste ICNG-trein voor reizigers opengesteld, op de HSL tussen Amsterdam en Rotterdam. Dat was helaas geen succes: in de loop van de middag raakte de trein defect.

 

ICNG DE NIEUWE FYRA?

De instroom van de nieuwe, snelle intercitytreinen van het type ICNG (Intercity Nieuwe Generatie)  bij de NS loopt opnieuw vertraging op. Dat schrijft Staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer, nadat een onderzoeksbureau in opdracht van het Ministerie van IenW zich over de zaak had gebogen. Gelaste verbindingen in de treinen deugen niet, en het kost veel tijd om de treinen opnieuw, en dan beter, in elkaar te lassen.

 

 

Column Rikus Spithorst 17 april 2023

GEWETENSFUNCTIE

Zijn we te mild voor de Rotterdamse RET en te streng voor het Amsterdamse GVB? Dat vraagt onze voorzitter zich af in zijn maandagochtendcolumn. En wat is dat nou voor gedoe met een gekapte heg in Oss?

 

14 april 2023

TREINEN OVERDAG TUSSEN LEIDEN EN DEN HAAG HELAAS NIET MOGELIJK

Voor Beter OV vindt het jammer dat ProRail heeft moeten aankondigen dat er meer tijd nodig is om de sporen tussen Voorschoten en Den Haag te repareren na het treinongeval van vorige week dinsdagochtend. Voor Beter OV heeft ProRail in overweging gegeven, op de twee onbeschadigde sporen overdag treinen te laten rijden, en de reparatiewerkzaamheden aan de andere sporen in de avonduren en ’s nachts te verrichten.

 

 

12 april 2023

LAAT REKENKAMER FINANCIËN GVB ONDERZOEKEN

Voor Beter OV is bepaald niet overtuigd van de financiële noodzaak voor een kaalslag in het hoofdstedelijke openbaar vervoer. Daarom vraagt de reizigersorganisatie aan de Amsterdamse Rekenkamer een onderzoek in te stellen.

 

 

11 april 2023

HARDE WIND BELEMMERT BERGING ONGELUKSTREIN VOORSCHOTEN

Voor beter OV vraagt zich af of de keuze voor weghijsen in plaats van slopen van de dinsdag bij Voorschoten verongelukte dubbeldekstrein leidt tot vertraging bij de reparatie van de beschadigde sporen. De berging heeft te kampen met tegenslag. De harde wind belemmert het ophijsen van de treindelen.

 

 

9 april 2023

BIJNA-BOTSING ARRIVA-TREINEN HEERLEN

Naar aanleiding van de bijna-botsing tussen twee Arriva-treinen in Heerlen hebben wij om opheldering gevraagd. Hoewel er geen sprake is van gewonden, nemen wij de zaak hoog op.

 

Net als bij het zeer ernstige treinongeluk in Voorschoten, wachten wij de eerste onderzoeksresultaten af, en willen wij niet speculeren over de toedracht. Maar dat de situatie ter plaatse urenlang is ‘bevroren’ voor onderzoek, geeft wel aan dat er iets ernstig is misgegaan.

 

 

7 april 2023

EERSTE FEITENRELAAS TREINONGELUK VOORSCHOTEN

Uit het door ProRail gedeelde feitenrelaas van de dubbele botsing van treinen op een mobiele hijskraan bij Voorschoten maakt Voor Beter OV een aantal zaken op.

 

 

6 april 2023

NS CORRIGEERT FOUT OVER GELDIGHEID WEEKENDABONNEMENTEN

Op aandringen van Voor Beter OV heeft de NS een fout bericht over de geldigheid van weekendabonnementen op Goede Vrijdag gecorrigeerd.

 

5 april 2023

REPARATIE SPOOR TOPPRIOTITEIT
SLOOP ONGELUKSTREIN VOORSCHOTEN TER PLAATSE

Nu het onderzoek ter plaatse bijna is afgerond, dient het zo spoedig mogelijk repareren van het ongeluksbaanvak in Voorschoten absolute prioriteit te hebben. Zolang dit baanvak onbruikbaar is, is de reizigershinder zeer groot. De snelste manier om het herstel ter hand te kunnen nemen, is de verongelukte reizigerstrein ter plaatse te slopen. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV.

 

4 april 2023

VOORSCHOTEN: “ONDERSTE STEEN MOET BOVEN”

De onderste steen moet boven komen bij de onderzoeken naar het treinongeval van  vanmorgen vroeg bij Voorschoten. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV. Bij het ongeval raakten dertig treinreizigers gewond, van wie twintig ernstig, en ook de machinist van de reizigerstrein liep botbreuken op en de bestuurder van een spoorweghijskraan verloor het leven.

 

De treinreizigers en andere betrokkenen zijn blootgesteld aan een levensgevaarlijk incident en daarom neemt Voor Beter OV de zaak hoog op.

 

DODELIJK TREINONGELUK VOORSCHOTEN

Wij zijn geschrokken van het dodelijke treinongeluk waarbij twee treinen op een bouwkraan botsten, veel reizigers gewond raakten en een persoon om het leven kwam.

 

Lees hier meer.

 

 

olumn Rikus Spithorst 3 april 2023

STIKSTOFIDIOTERIE

In zijn maandagochtendcolumn besteedt onze voorzitter aandacht aan ruzie over de prijsverschillen tussen NS en Arriva, de puntstukkenpest bij ProRail en het geschutter rond  de stikstofproblematiek. En hij doet een aanbeveling voor een zeer lezenswaardig boek. 
 

 

30 maart 2023

REGIOTREIN IS MEESTAL GOEDKOPER

Uitgedaagd door NS-twitterboegbeeld “Machinist Stefan” maakte Voor Beter OV een prijsvergelijking tussen de Arrivatreinen in Limburg en NS-treinen over exact dezelfde afstanden. De uitkomst van die vergelijking is dat de meeste reizigers met de Arrivatrein goedkoper uit zijn.

 

OUDE BATTERIJEN REDUCEREN STROOMKOSTEN TRAM EN METRO

Voor Beter OV steunt het initiatief van GVB, RET en HTM om door het inzamelen van batterijen de elektriciteitskosten te drukken. Op die manier wordt aan de stijgende stroomprijzen voor tram, sneltram en metro enigszins een halt toegeroepen.

 

 

29 maart 2023

KLANTGEGEVENS NS LIGGEN OP STRAAT

Privégegevens van NS-reizigers liggen op straat en Voor Beter OV is woedend over deze ernstige privacyschending. De NS had de reizigers uitgenodigd om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek, en daartoe deze gegevens gedeeld met een externe partij. Deze partij liet de gegevens vervolgens lekken.

 

Inmiddels heeft de eerste gedupeerde reiziger een tekstbericht ontvangen van een zogenaamde dochter die zogenaamd haar telefoon was kwijtgeraakt...

 

Voor Beter OV vraagt de NS opheldering over de vragen hoe de NS heeft verzonnen dat het in orde is om gegevens van reizigers met derden te delen en of de NS aan deze reizigers vooraf toestemming hiervoor had gevraagd.

 

Wordt vervolgd.

 

 

Column Rikus Spithorst 27 maart 2023

DE ROKENDE PUINHOOP VAN SCHMEINK EN VAN HUFFELEN

In zijn maandagochtendcolumn maakt onze voorzitter gehakt van de kaalslag in het voorzieningenniveau dat het GVB de reiziger wil bieden.
 

 

25 maart 2023

GVB JAAGT REIZIGERS WEG MET STUITENDE PLANNEN

Het Amsterdamse GVB kondigt in het concept-vervoerplan 2023-2-24 een kaalslag aan op het voorzieningenniveau. Als reden geeft het GVB op dat er financiële problemen zijn doordat er nog steeds 20% minder reizigers zijn dan voor de Coronapandemie. Voor Beter OV plaatst een aantal kanttekeningen.

 

 

23 maart 2023

HEIJNEN TREKT ROOKGORDIJN OP OVER DASSENPROBLEEM

Voor Beter OV is bezorgd over het bericht dat het probleem van dassen die spoorbanen ondergraven op veel meer locaties speelt dan bij Vught en Molkwerum. Het zou om zo’n veertig locaties gaan. In een brief aan de Tweede Kamer trekt staatssecretaris Heijnen inmiddels een rookgordijn op.

 

 

22 maart 2023

“TOETS ROL VERANTWOORDELIJKEN DASSENBURCHTFIASCO”

Het is onaanvaardbaar dat over dassenburchten onder het spoor bij Vught al een jaar wordt overlegd zonder dat die burchten werden opgeruimd. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV. Het heeft er alle schijn van dat de betrokkenen de zaak van achter de vergadertafel te lang op zijn beloop hebben gelaten, met als gevolg dat het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel nu is stilgelegd omdat door verzakkingen de treinen niet meer veilig kunnen passeren. De rol van alle betrokkenen dient te worden geëvalueerd, aldus de reizigersclub.

 

 

21 maart 2023

DASSEN LEGGEN TREINVERKEER BIJ VUGHT STIL

Nadat onlangs nog een spoorlijn in Friesland door dassen werd ondergraven, is dat nu ook bij Vught aan de hand. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel is rond 1 uur vanmiddag tot in ieder geval morgenochtend 7 uur stilgelegd.

 

Voor Beter OV bepleit een omleiding van een IC-serie via Den Bosch - Tilburg kopmaken - Eindhoven.  Het gaat hier om zo’n dikke reizigersstroom dat die met de normale treinen niet kan worden weggewerkt.

 

Lees hier meer.

 

Column Rikus Spithorst 20 maart 2023

BOEREN BUSSEN BEWEGING

Vandaag veel aandacht voor de terechte tik op de vingers die met name het CDA woensdag te verduren kreeg. Wat betekent de komst van BBB voor het Openbaar Vervoer? En hoe zit het met dat gedoe bij Strukton en met het schrappen van grote infraprojecten? Meer leest u in de column van onze voorzitter.
 

14 maart 2023

PRORAIL EN NS NEMEN MAATREGELEN NA EVACUATIEFIASCO

Naar aanleiding van de mislukte evacuatie van passagiers uit een gestrande trein, op 12 januari bij Moordrecht hebben de NS en ProRail een aantal maatregelen afgekondigd.

 

ZOVEELSTE COMPUTERSTORING PRORAIL DUPEERT TIENDUIZENDEN

Voor Beter OV is ontevreden over de prestaties van ProRail-verkeersleiding nadat vandaag voor de zoveelste keer vele tienduizenden treinreizigers de dupe zijn geworden van een computerstoring bij ProRail.

 

 

Column Rikus Spithorst 13 maart 2023

RECHTSE ROOKWOLK

 

Het is natuurlijk een politiek monstrum, het feit dat de provinciale verkiezingen ook gaan over de samenstelling van de Eerste Kamer. Want een partij die het op regionaal niveau heel behoorlijk doet, dient tegelijkertijd met pek en veren uit de Haagse kaasstolp te worden weggejaagd. Of andersom. Maar ga hoe dan ook stemmen, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn
 

 

10 maart 2023

 

“SNEEUW BELEMMERT ZICHT OP SEINEN”

 

Voor Beter OV is verbijsterd over het besluit van ProRail om het treinverkeer tussen Gouda en Alphen a/d Rijn stil te leggen wegens de sneeuwval. Aan het begin van de avond meldde ProRail: “Vanwege de sneeuw zijn de seinen niet meer goed zichtbaar vandaar dat deze maatregel is genomen.”

 

9 maart 2023

STREEKSTAKING 15 MAART AFGELAST

Voor Beter OV neemt tevreden kennis van het bericht dat de FNV en het CNV de aangekondigde stakingsacties van 15 maart hebben afgelast, maar is daar niet verbaasd over.

 

 

 

Door het overzetten van onze website naar een nieuw beheerprogramma konden wij enige tijd onze website niet bijwerken. Inmiddels kan dat weer. Nieuwe berichten:

 

NIEUWE METRO’S GVB TE KORT

 

PROBLEMEN KWARTSBALLAST PRORAIL

 

CONNEXXION VRAAGT ONTERECHT €10 VOORSCHOT

 

Ook leest u hier twee maandagochtendcolumns van one voorzitter.

22 februari 2023

NIEUWE STAKINGSDAGEN REGIONAAL OV BUITENPROPORTIONEEL

De stakingen van een deel van het personeel in het regionale bus- en treinvervoer van vandaag en vrijdag zijn buitenproportioneel. De werkgevers hebben een prima loonbod gedaan: 8 procent dit jaar en 3 procent volgend jaar.

Voor Beter OV roept reizigers op, morgen en vrijdag waardering te uiten aan de chauffeurs die gewoon aan het werk zijn, en daarmee tonen dat ze écht hart voor de reiziger hebben.ICE-AMSTERDAM NOG STEEDS TABOE VOOR INTERRAIL EN EURAIL

Het taboe verklaren van de meeste ICE’s vanuit Amsterdam voor houders van Eurail- en Interrailkaarten blijkt geen tijdelijke maatregel te zijn. Het blokkeren van de boekingsmogelijkheid voor deze reizigers is inmiddels structureel van aard.
 

Column Rikus Spithorst 20 februari 2023

ONGEMAKKELIJK

Ongemakkelijk. Dat is een passende typering voor het OV anno 2023 in ons land. Dat is ook een passende typering voor het gevoel van onze voorzitter over dat OV. Hij loopt vandaag een paar pijnlijke voorbeelden met u langs in zijn maandagochtendcolumn .


17 februari 2023

OV-PAY SCHRIJFT GELD AF VAN BETAALPASSEN ZONDER ‘CONTACTLOOS BETALEN’

Houders van een betaalpas kunnen bij hun bank de functie ‘contactloos betalen’ uitzetten. Daardoor kan er geen geld contactloos (dus zonder het intoetsen van een pincode) van hun bankrekening worden gehaald. Toch is dat bij mensen die met het OV reizen wel gebeurd terwijl ze in- en uitcheckten met hun OV-chipkaart. Voor Beter OV spreekt van een onvergeeflijke fout.

 

16 februari 2023

RAPPORT AANPAK CONDUCTEURSTEKORT TWEE MAANDEN ONDER DE PET

Een onderzoeksrapport van Boston Consultancy Group over de aanpak van het conducteurstekort door de NS is pas ruim twee maanden na de aanbieding aan de NS door staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor Beter OV is niet alleen geschokt door deze vertraging, maar ook over de inhoud van het rapport: nog steeds wordt het voorstel om de ‘bakkennorm’ wat te versoepelen niet serieus opgepakt.


13 februari 2023

GRATIS OV? SLECHT IDEE!

Voor Beter OV wijst de suggestie van GroenLinks en PvdA om het OV gratis te maken voor mensen met een lag inkomen van de hand. Het OV is niet bedoeld voor het voeren van inkomenspolitiek. Een veel groter probleem dan de betaalbaarheid is dat het OV in heel Nederland hoognodig dient te worden verbeterd. Op veel plekken zijn frequenties en bedieningstijden ver beneden de maat en vallen veel trein-, tram-, bus- en metroritten uit. In sommige regio’s ontbreekt het OV zelfs helemaal.
 

Column Rikus Spithorst 13 februari 2023

CHECK OOK DE ENERGIEPRIJZEN DIE VERVOERDERS MOETEN BETALEN

Vreugde over berichten over de invallen die de Autoriteit Consument en Markt heeft gedaan bij een aantal energieleveranciers om te bekijken of die hun tarieven niet te sterk hebben verhoogd met als smoes dat de situatie in de wereld en de hoge olie- en gasprijzen die prijsstijgingen noodzakelijk maakten. Mooi nieuws, want consumenten betalen zich blauw terwijl de winsten van olieboeren en energiereuzen de pan uit rijzen. Maar de stroom voor trams, treinen, metro’s en elektrische bussen komt natuurlijk ook via deze leveranciers. Dus ook de vraag of de vervoerbedrijven teveel betalen, of hebben betaald, is zeer zeker aan de orde, schrijft onze voozitter in zijn maanmdagochtendcolumn .

 

9 februari 2023

NS SPEELT STOMMETJE OVER ONTRUIMINGSFIASCO MOORDRECHT

Nog steeds heeft Voor Beter OV geen antwoord van de NS gekregen op vragen over de beschamende gang van zaken rond de ontruiming van ene gestrande trein bij Moordrecht op 12 januari. ProRail heeft de gestelde vragen wel beantwoord, maar verwijst voor een aantal antwoorden naar de NS, maar de NS houdt die antwoorden onder de pet .

Reden waarom nu aan de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt gevraagd, zich met de gang van zaken te gaan bemoeien.
 

6 februari 2023

STAKINGSWEEK REGIONAAL OV BUITENPROPORTIONEEL

De stakingen van een deel van het personeel in het regionale bus- en treinvervoer van vandaag tot en met vrijdag zijn buitenproportionee l. De werkgevers hebben een prima loonbod gedaan: 8 procent dit jaar en 3 procent volgend jaar.


Column Rikus Spithorst 6 februari 2023

PROEFBALLON VAN GELDWOLVEN NS-INTERNATIONAL

De NS verbiedt houders van Interrail- en Eurailkaarten de toegang tot de meeste ICE-treinen vanuit Amsterdam. O nee, toch niet. O ja, toch wel. Reden voor een strenge maandagochtendcolumn van onze getergde voorzitter.
 

3 februari 23:30 uur

EURAIL EN INTERRAIL STIEKEM TOCH GEWEERD UIT ICE

In tegenstelling tot de geruststellende bewering van NS-International dat het voor houders van Eurail- en Interrailkaarten verbieden van een aantal ICE-treinen vanuit Amsterdam deze zomer slechts “een van de onderzoeksrichtingen” is, blijkt de reserveringsmogelijkheid voor houders van deze kaarten toch te zijn geblokkeerd .

 

3 februari 2023 9:00 uur

ONDER DRUK VOOR BETER OV
NS ZIET AF VAN AANGEKONDIGD ICE-VERBOD VAKANTIEREIZIGERS


Onder druk van Voor Beter OV is de NS teruggekomen op de aankondiging dat deze zomer de meeste ICE-treinen vanuit Amsterdam verboden zouden worden voor houders van Eurail- en Interrailkaarten.

3 februari 2023 0:00 uur

HANDHAVING ILT OVER CONTRACTBREUK NS AANSTAANDE?

Woensdag 1 februari konden wij nog niet met zekerheid vaststellen of de uitsluiting van de meeste ICE-treinen vanuit Amsterdam al van toepassing was ten tijde van de verkrijgbaarheid van Interrail- en Eurailkaarten voor de komende zomer, of dat deze beperking door de NS zeer recentelijk aan zijn website is toegevoegd.

Inmiddels is ons van andere zijde dan de NS bevestigd dat het inderdaad gaat om een recente beperking, die dus niet van toepassing was toen reizigers hun Interrail- of Eurailkaart kochten. Er is dus sprake van contractbreuk.

Wij roepen de NS op om vandaag nog de beperking ongedaan te maken. Het alternatief is een handhavingsverzoek onzerzijds bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.
 

1 februari 2023

“NS MOET VERBOD ICE VOOR INTERRAIL TERUGDRAAIEN”

Voor Beter OV eist dat de door de NS aangekondigde uitsluiting van veel ICE-treinen voor houders van Interrail- en Eurailkaarten wordt teruggedraaid. Nadat reizigers deze kaarten hadden aangeschaft, bleek de gebruiksmogelijkheid door de NS te zijn ingeperkt. De gedupeerde klanten mogen deze zomer niet reizen met ICE-treinen die tussen 6 en 16 uur uit Amsterdam vertrekken, aldus de NS in een mededeling die niet te zien is wanneer reizigers meteen een Interrail- of Eurailkaart boekten en pas werd gepubliceerd nadat klanten een Eurail- of Interrailkaart hadden boekten.

Op het moment dat reizigers een Eurail- of Interrailkaart aanschaften, konden zij niet goed zien dat de toegang tot ICE-treinen met een vertrektijd tussen 6 en 16 uur opeens zou zijn uitgesloten. Dit stond en staat slecht vermeld en ontbreekt op overzichten. Sterker nog, de ICE-treinen worden zelfs als beschikbaar in een overzicht opgenomen.

Voor Beter OV spreekt van misleiding .

 

Column Rikus Spithorst 30 januari 2023

PAPIEREN TIJGER

Rotterdam is een stad die het verdient om te worden uitgelachen, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn . Want kijk nou eens naar de hilarische gang van zaken rond een twee jaar geleden aangelegde keerlus op de Kop van Zuid. Daar kunnen (extra) trams bij calamiteiten of festiviteiten keren. Best handig. Maar die lus via de Veemstraat en de Posthumalaan wordt niet gebruikt. Al twee jaar niet. De stadsvervoerder RET beschikt nog altijd niet over de benodigde vergunning voor dat blokje om. Omdat men het papierwerk niet in orde heeft.
 

Column Rikus Spithorst 23 januari 2023

DE TWEE MATEN VAN DE FNV

Het Sloterdijk is een geldfabriek in plaats van een behoorlijke OV-knoop, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn . En de stakingsacties in het regionale OV zijn schandalig omdat de een loonbod van 8% door de bonden werd afgewezen, terwijl FNV zijn eigen personeel afscheept met een fooi van 3%.
 

Column Rikus Spithorst 16 januari 2023

REIZIGERS DE VERLIEZERS

Een tram is geen trein, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn . Maar de verliezers van deze week zaten in een gestrande trein op een viaduct in Moordrecht…

 

16 januari 2023

NOG VEEL VRAGEN NA ONTRUIMINGSFIASCO

Nadat afgelopen donderdag zo’n duizend reizigers vast kwamen te zitten in een gestrande trein op de fly-over te Moordrecht, stelden wij vragen aan NS en ProRail. Pas in de loop van vrijdagmiddag kwamen NS en ProRail met een zeer summiere beantwoording. Daarbij werd de indruk gewekt dat de stranding het gevolg was van problemen met de luchtdruk in het pneumatische remsysteem van de gestrande trein.

Niet ProRail of NS, maar de treinenwebsite SOMDA lukte het, de gang van zaken te reconstrueren. De oorzaak van de stranding zat niet in de pneumatiek, maar in de elektrische installatie. SOMDA staat bekend om de betrouwbaarheid van de berichten. Wij vatten, met excuses voor het gebruikte jargon, de gereconstrueerde feiten even samen.

 

13 januari 2023

REIZIGERS VIJF UUR VAST IN TREIN NS

Reizigers zaten gisteravond meer dan vijf uur vast in een gestrande trein nabij Gouda. Vijf uur. Zonder verwarming, zonder ventilatie en zonder licht. Voor Beter OV is woest en eist opheldering.

Voor Beter OV heeft NS en ProRail gesommeerd om voor vanmorgen 9 uur tekst en uitleg te geven.STAKING REGIONAAL SPOOR

Voor Beter OV vindt dat de spoorwegvakbonden een cao-conflict onterecht met de werkgevers uitvechten over de rug van de reizigers. Vandaag wordt gestaakt door het personeel van een aantal regionale spoorlijnen.

Verzachtende omstandigheid is wel, dat de staking tijdig is aangekondigd en zich zal beperken tot de aangegeven spoortrajecten. Daardoor kunnen treinreizigers op andere trajecten gewoon op reis.


Column Rikus Spithorst 9 januari 2023

TREKKERS WEG!

Even heel grof gerekend: minder dan 1 procent van de gemotoriseerde voertuigen op de weg betreft een landbouwvoertuig. Toch wordt een heel groot deel van de ongevallen op overwegen veroorzaakt door diezelfde categorie voertuigen: trekkers, boerenkarren, boerenhoogwerkers. Een lelijke oververtegenwoordiging dus. Tijd voor de overheid om in te grijpen, stelt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


6 januari 2023

“NAAR VERWACHTING MAANDAG WEER TREINEN HEERLEN - AKEN”

Arriva streeft er naar aanstaande maandag de treindienst tussen Heerlen en Aken weer deels op te starten. Dat laat de vervoerder weten, nadat Voor Beter OV vragen had gesteld over het stilvallen van deze verbinding.


5 januari 2023

GVB: BLUNDER OP BLUNDER BIJ P+R

Voor Beter OV vindt de storing bij verkrijgbaarheid van de P+R-kaartjes bij Bijlmer-ArenA en de afhandeling daarvan een lelijke antireclame voor het OV.

Lees hier meer.

 

Column Rikus Spithorst 2 januari 2023

DE BESTE WENSEN?

De beste wensen voor 2023. Een wereld van verschil tussen het arbeidsethos van verpleegkundigen en het arbeidsethos van conducteurs. En beschamende kaalslag in Friesland.

Genoeg om over te schrijven in de eerste voorzitterscolumn van het jaar 2023.
 

Column Rikus Spithorst 19 december 2022

MEN VRAAGT EN WIJ DRAAIEN, GERT!

In de laatste maandagochtendcolumn van het jaar 2022 besteedt onze voorzitter op verzoek aandacht aan de treinstaking bij Arriva. Verder stevige taal over de verdwijnconducteur, en wordt de vloer aangeveegd met een nieuwe manier van de NS om de reiziger het bloed onder de nagels vandaan te halen.

 

18 december 2022

NS BESCHERMDE SLACHTOFFER HOMOGEWELD NIET

De rol van de conducteur van de trein waarin een homoseksuele man werd bedreigd, dient te worden onderzocht. Dat vindt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV. De homoseksuele man werd vrijdagavond nadat hij op Den Haag Centraal was uitgestapt door zijn bedreigers plus twee opgetrommelde mededaders ernstig mishandeld .
 

Column Rikus Spithorst 12 december 2022

PLANK MIS

De NS is sinds gisteren met vlag en wimpel de armoedigste dienstverlener van ons land, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn . De reiziger draait op voor het conducteurstekort dat door falend personeelsbeleid is ontstaan, en dat op verschillende werkdagen verschillende dienstregelingen gelden is aan de passagier niet uit te leggen. En de reisinformatie was niet tijdig aan de nieuwe dienstregeling aangepast. Prutswerk dus.
 

11 mei 2023OVERHEID MOET NIET ZWICHTEN VOOR CHANTAGEIn een artikel op zijn website dreigt OV-bedrijvenclub OV-NL met flinke tariefstijgingen en verder uitkleden van het voorzieningenniveau als de rijksoverheid niet met een flinke som geld over de brug komt. Voor Beter OV is van deze chantage niet onder de indruk.


7 december 2022

VERHUIZING OV-LOKET NAAR GESCHILLENCOMMISSIE IS GOEDE ZAAK

Voor Beter OV is het zeer eens met het per 1 januari aanstaande onderbrengen van het klachtenloket van OV-Ombudsman bij de Geschillencommissie. Al sinds juni vorig jaar was duidelijk dat de OV-Ombudsman niet echt onafhankelijk was.


Column Rikus Spithorst 5 december 2022

BOYCOT NOODNUMMER NS

Veel NS’ers voelen zich ernstig op hun teentjes getrapt wanneer ze door Voor Beter OV worden aangesproken op de voor de zoveelste keer getoonde schandalige reizigersminachting. Over de kletskoek die reizigers die het noodnummer Appen te horen krijgen, is de NS door ons herhaaldelijk aangesproken. Maar dat was tegen dovemansoren. Heus, de NS kan niks, wil niks, weet niks. Ook waar het gaat om de schaamlap die op stickers in alle treinen wordt aangekondigd. Het nummer dat reizigers bij onveilige situaties kunnen Appen, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn . Tijd voor een boycot.

1 december 2022

OVpay BIEDT VOORDELEN, MAAR OOK VERBETERPUNTEN

Sinds afgelopen dinsdag kunnen reizigers in en om Amsterdam ook inchecken met hun (virtuele) bankpas. Dat systeem, met de naam “OVpay”, is handig, met name voor toeristen en mensen die weinig het OV gebruiken, omdat er dan geen OV-chipkaart hoeft te worden aangeschaft. Het is ook goedkoper omdat mensen zonder OV-chipkaart geen veel te dure uurnetkaartjes hoeven te kopen.

Er zitten dus zeer zeker voordelen aan de mogelijkheid om met je bankpas in- en uit te checken, vindt Voor Beter OV. Maar er zijn ook verbeterpunten .

Column Rikus Spithorst 28 november 2022

GROOT GEMAK, KLEINE MOEITE

Tekort aan kleuterjuffen, maar er is wel een technische mogelijkheid om aan de nieuwste vorm van werkweigering door conducteurs een einde te maken. In zijn maandagochtendcolumn roept onze voorzitter de NS op, een technische wijziging door te voeren: maak sleutelen voortaan alleen mogelijk vanuit een bediende cabine.


24 november 2022

PRORAIL FAALT OPNIEUW MET KAPOTTE RAILINFRA

Nadat dinsdag de hele dag het treinverkeer tussen Nijmegen en Den Bosch heeft stilgelegen wegens een defect aan het spoor bij een overweg, is vandaag de hele dag het treinverkeer tussen Amsterdam, Utrecht en Den Bosch ernstig gehinderd door een spoordefect.

Lees hier meer.

22 november 2022

OPNIEUW SPOORSTAAFBREUK OVERWEG

Voor Beter OV vindt dat het overwegsysteem met ingegoten spoorstaven zo spoedig mogelijk moet worden vervangen door een bedrijfszekere variant. Dit naar aanleiding van de stremming tussen Nijmegen en Oss, die vandaag de hele dag gaat duren.

Lees hier meer.

Column Rikus Spithorst 21 november 2022

OPENHEID

Openheid or not openheid, that’s the question, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn . Een noodgedwongen vernietigend oordeel.

14 november 2022

VEEL GELD VOOR UITBREIDING AMSTERDAMSE METRO

Voor Beter OV is blij met de toezegging vanuit Den Haag van 4,1 miljard Euro voor de hoognodige uitbreiding van het Amsterdamse metronet. De KLM, Schiphol, regiogemeenten en NS leggen ook nog 1,3 miljard op tafel.

Column Rikus Spithorst 14 november 2022

MEESTER JANSEN

Bij Qbuzz kunnen ze niet klokkijken en bij de RET kunnen ze niet rekenen, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn . Een eerbetoon aan meester Jansen.

10 november 2022

OPNIEUW CHAOS DOOR BOVENLEIDINGBREUK SCHIPHOL

Het treinverkeer op de corridor Almere - Amsterdam Zuid - Schiphol - Leiden - Den Haag is al sinds het begin van de ochtendspits opnieuw ernstig verstoord door een bovenleidingbreuk en slechte sturing van het treinverkeer. Voor Beter OV eist opheldering van ProRail.


Column Rikus Spithorst 7 november 2022

VIVIANE DOOR HET IJS GEZAKT

Dinsdag jongstleden kon u kijken naar een ontluisterend interview in de talkshow Op1. Staatssecretaris Viviane Heijnen werd door Sven Kockelman aan de tand gevoeld over de puinhoop bij de NS. Toen Sven vroeg of ze die nog verder vermagerde prestaties van de NS slecht vond, bleef ze om de hete brei heen draaien.

Reden voor een stekelig geformuleerde voorzitterscolumn .


3 november 2022

NS MATIGT TARIEFSTIJGING 2023

Voor Beter OV is aangenaam verrast door de relatief matige tariefstijging die de NS voor volgend jaar heeft aangekondigd. Losse ritten in de Tweede Klasse worden 5,5 procent duurder, en dat is een veel lager percentage dan de verwachte inflatie voor volgend jaar. Het is zelfs de laagste tariefstijging van alle vervoerbedrijven in Nederland.

Een abonnement voor onbeperkt reizen in de spits of op een vast traject wordt zelfs 2,4 procent goedkoper .VOOR BETER OV LUIDT NOODKLOK OVER VERTRAGINGSVERGOEDING NS


De Maatschappij Voor Beter OV constateert dat de NS geen oplossing biedt voor de grote problemen bij de behandeling en uitbetaling van geld-terug-bij-vertraging-claims. Daarom vraagt de reizigersclub aan de Autoriteit Consument en Markt en aan de Inspectie Leefomgeving en Transport om in te grijpen.

Lees hier meer.


1 november 2022

VERTREK ANS RIETSTRA GROOT VERLIES VOOR PRORAIL

Voor Beter OV betreurt het aangekondigde vertrek van COO Ans Rietstra bij spoorinfrabeheerder ProRail.WELKOM, WOUTER!

“Vandaag begin je aan een hondenbaan. Je wordt opperhoofd en boegbeeld van een logistieke dienstverlener die totaal ‘out of control’ is geraakt”, schrijft onze voorzitter in een welkomstbrief aan de vandaag begonnen nieuwe CEO van de NS, Wouter Koolmees. “En om maar met de deur in huis te vallen: in de ongeveer 25 jaar die ik mij namens reizigers met het OV bemoei, heb ik de NS nooit in zo’n deplorabele staat gezien als heden ten dage. Zelfs bij de wanprestaties van het begin van deze eeuw, die leidden tot het gedwongen vertrek van de toenmalige CEO, steken de huidige verrichtingen van de NS schril af.”


“Ik wil je graag iets generieks op het hart drukken", schrijft Rikus Spithorst, "Bewerkstellig een cultuurverandering binnen de NS. Maar nu eindelijk eens duidelijk dat de directie de baas is, en niet de vakbond. En vooral: maak een einde aan de cultuur van reizigersminachting.”

Lees hier de hele brief.


Column Arjan Kuiper 31 oktober 2022

OOIT

Arjan Kuiper, software tester met groot treinenhart, verlangt terug naar de NS toen het nog een echt staatsbedrijf was, schrijft hij in de maandagochtendcolumn .

31 oktober 2022

KLACHT BIJ EUROPESE COMMISSIE TEGEN ONDERHANDSE GUNNING NS ZONDER MARKTCONSULTATIE

Voor Beter OV doet zijn beklag bij de Europese Commissie wegens de onzalige plannen van Staatssecretaris Viviane Heijnen om de NS onderhands een nieuwe concessie te gunnen. Als die gunning doorgaat, heeft de reiziger het nakijken.


27 oktober 2022

BOTBREUKEN NA TRAMBOTSING ROTTERDAM

Voor Beter OV is geschrokken van een ongeluk, vanmiddag in Rotterdam, waarbij twee trams met hoge snelheid op elkaar zijn gebotst. Ongeveer tien reizigers raakten gewond, waarbij ook sprake is van botbreuken.

Lees hier meer.


NS FAALT WEER MET VERVANGBUS, REIZIGER DUURDER UIT

Door werkzaamheden aan het spoor is er geen treinverkeer mogelijk tussen Leiden en Den Haag. Het is de NS niet gelukt om de beloofde stopbussen in te zetten. De NS verwijst reizigers nu naar de veel duurdere reguliere bussen en trams in de regio.

Lees hier meer.


25 oktober 2022

GVB BLUNDERT OP DAG BEKENDMAKING PRIJSSTIJGING


Gisteren trakteerde het Amsterdamse GVB de reiziger op de zoveelste blunder, uitgerekend op de dag dat de Vervoerregio op instigatie van het GVB het voorstel bekendmaakte dat de tarieven volgend jaar 8½ procent zullen stijgen om, aldus portefeuillehouder Melanie van der Horst, te voorkomen “dat de hoogwaardigheid van het ov onder druk komt te staan.” Alsof het zo goed met die kwaliteit gesteld is...

Van 5 tot 8 uur gisteravond reed het overgrote deel van de Amsterdamse metrolijnen niet. Het was de zoveelste storing van het nieuwe-maar-uiterst-gebrekkige beveiligingssysteem. Vele duizenden reizigers liepen daardoor forse vertraging op, mede omdat de storing ook in de middagspits plaatsvond.

Voor Beter OV is het met de voorgestelde tariefstijging niet eens .

Column Rikus Spithorst 24 oktober 2022

OVPAY? NOU NEE!

OVpay is een schoolvoorbeeld van wensdenken. Van onzorgvuldigheid. Van afwentelen op de reiziger. Daarom zegt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn tegen de betrokkenen bij dat nieuwe betalen voor trein, tram, bus en metro: Back tot he drawing board.

21 oktober 2022

VEILIGHEID: NS STREEFT EN STUDEERT

Uit documentatie die is vrijgekomen nadat Voor Beter OV een WOO-procedure was begonnen, blijkt dat de NS noodzakelijke veiligheidsverbeteringen bestudeert en nastreeft. Dat is mooi, maar de hamvraag lijft: wanneer zijn die verbeteringen geïmplementeerd?

Op 17 oktober diende Voor Beter OV een WOO-verzoek in bij ILT over documenten met betrekking tot een klokkenluidersmelding aangaande de technische veiligheid van treinen, die de NS niet wilde vrijgeven. Daags na dat verzoek werd het belangrijkste document dat de NS niet met Voor Beter OV wilde delen, alsnog vrijgegeven .

20 oktober 2022

NS LIEGT IN KAMER OVER GTBV

De onwaarheid over de problemen bij het afhandelen van reizigersclaims die de NS gisteren heeft gesproken in de hoorzitting van de Tweede Kamer van vandaag is een ernstige zaak. Dat vindt Voor Beter OV.

De hoorzitting werd gehouden naar aanleiding van de slechte prestaties en de gerezen twijfels over de veiligheidscultuur binnen de NS. Naar aanleiding van een vraag van Kamerlid Fahid Minhas beweerde het afgevaardigde NS-directielid dat hem geen problemen rond GTBV bekend waren. Dat kan niet waar zijn.


19 oktober 2022

HINDER REGIONALE OV-STAKINGEN BLIJFT BEPERKT

Door een staking in het streekvervoer rijden er vandaag, morgen en vrijdag op meerdere plekken in het land minder streekbussen en regiotreinen. In Limburg rijden de Arriva-treinen helemaal niet omdat dienstleiders daar ook het werk hebben neergelegd en daarmee namens vakbond FNV werkwilligen het werk onmogelijk hebben gemaakt. Voor Beter OV vindt dat gedrag onfatsoenlijk, maar is tevreden omdat de streekbussen en regionale treinen in de rest van het land voor ongeveer 70% gewoon rijden.


“ADMINISTRATIEVE PUINHOOP”
KLACHTENREGEN VERTRAGINGSVERGOEDING NS


Het regent klachten over de administratieve puinhoop bij de NS-afdeling die de Geld Terug Bij Vertraging-claims (GTBV-claims) behandelt. Voor Beter OV eist uitbetaling van de volledige claims als de NS ze niet binnen zes weken beoordeelt en afhandelt.

Lees hier meer.

Column Rikus Spithorst 17 oktober 2022

ANGST- EN ZWIJGCULTUUR

Gisteren werd duidelijk dat klokkenluiders bij de NS gedoe krijgen. De klokkenluider die in het prille begin van 2020 alarm sloeg over de gebrekkige technische administratie, had in zijn personeelsdossier altijd prima beoordelingen, terwijl die nadat hij alarm sloeg opeens negatief waren. Best bijzonder. Dat komt er dus van, wanneer je uit vakmanschap en ingegeven door bezorgdheid over het wel en wee van je bedrijf en zijn klanten een misstand aan de kaak stelt.

Reden voor onze voorzitter om een woedende maandagochtendcolumn te schrijven.


14 oktober 2022

NS HOUDT DOCUMENTEN OVER ONVEILIGE TREINEN ONDER DE PET


Voor Beter OV start een WOO-procedure (voorheen WOB-procedure) over documenten met betrekking tot onveilige treinen, die de NS onder de pet wil houden. Afgelopen woensdag werd duidelijk dat door gebrekkige technische administratie treinen met veiligheids-issues rondreden, waarna Voor Beter OV aan de NS inzage vroeg in de correspondentie daarover met de Inspectie Leefomgeving en Transport. De NS weigert aan dat verzoek gehoor te geven.

12 oktober 2022

ILT CONCLUDEERT:
KLOKKENLUIDER HAD GELIJK OVER CHAOS BIJ TREINONDERHOUD NS


Naar aanleiding van een ontsporing bij Voorburg op 2 januari 2020 liet Voor Beter OV destijds een klokkenluider aan het woord over problemen met het onderhoud van treinen. De NS was “ongelukkig” met deze publicatie, en meerdere NS-machinisten maakten op Twitter Voor Beter OV uit voor leugenaars.

Mede op aandringen van Voor Beter OV is de Inspectie Leefomgeving en Transport wel een onderzoek gestart. De bevindingen zijn vernietigend voor de NS.10 oktober 2022

KOOLMEES WACHT ZWARE TAAK ALS PUINRUIMER

Voor Beter OV wenst Wouter Koolmees veel sterkte bij de zware taak die hem wacht als nieuwe CEO van de NS. Koolmees moet vanaf 1 november trachten de ravage op te ruimen die is aangericht door Marjan Rintel en door interim CEO Bert Groenewegen. Koolmees wordt vanaf 1 november de nieuwe president-directeur van NS. Hij wordt op voordracht van de Raad van Commissarissen aangesteld door de aandeelhouder, de minister van Financiën.

Koolmees wacht een welhaast onmogelijke opgave. Nadar Roger van Boxtel de NS in goede staat had achtergelaten, richtte Marjan Rintel een puinhoop in een kapotbezuinigde spoorvervoerder aan. Toen haar falen zo langzamerhand aan het licht kwam, vertrok zij naar de KLM. Tussenpaus Bert Groenewegen lukte het niet om de NS de juiste koers te laten inslaan.

Voor Beter OV is verheugd dat de nieuwe CEO in ieder geval een politieke en intellectuele zwaargewicht is, en ziet in zijn benoeming een hoopvol resultaat van een lange zoektocht naar een nieuwe NS-baas..
Column Rikus Spithorst 10 oktober 2022

DE ROESTIGE WIP VAN VIVIANE HEIJNEN

Het gedrag van de NS en van CDA-staatssecretaris Viviane Heijnen is schaamteloos. Reizigers op het hoofdrailnet worden afgescheept met een schandalig slecht dienstaanbod. Heel veel treinen -zowel gepland als plotseling- opgeheven, en de treinen die wél rijden veelal te kort. Daarbovenop allerlei loze beloften die niet worden waargemaakt.

En Viviane vindt het allemaal wel best, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn . Voor de vorm mompelt ze in de Kamer en voor de televisiecamera weleens iets over dat ze wat teleurgesteld is ofzo, maar een keertje met de vuist op tafel slaan? Ho maar…


7 oktober 2022

GEEN GTBV BIJ UITPUILTREINEN “SCHAAMTELOOS”

Voor Beter OV noemt het weigeren van de vertragingsvergoeding aan passagiers die niet meer in te korte treinen passen “schaamteloos”. Al voor de zomer suggereerde de reizigersorganisatie aan de NS om het aantal rijtuigen dat door een conducteur begeleid mag worden iets te verhogen. Daardoor kunnen de treinen die ondanks het schrappen van veel andere treinen blijven rijden, lang genoeg zijn om alle reizigers mee te nemen. Die suggestie is nog steeds niet door de NS uitgewerkt, maar tegelijkertijd ontzegt de NS aan gedupeerden een behoorlijke compensatie.

Lees hier meer.VERDERE KAALSLAG NS-DIENSTREGELING NABIJ

Voor Beter OV is verbolgen omdat niet rechtstreeks aan de reizigersorganisaties, maar door een uitgelekte videoboodschap die in het bezit is van de NOS naar buiten kwam dat verdere kaalslag van de NS-dienstregeling nabij is.

NS-directeur Groenewegen heeft het NS-personeel in de uitgelekte interne videoboodschap gewaarschuwd dat de dienstregeling mogelijk verder ingeperkt moet worden. Daarmee kiest Groenewegen dus primair voor communicatie met zijn medewerkers, en niet met zijn reizigers(vertegenwoordigers).

6 oktober 2022

TREINDIENST UTRECHT - DEN HAAG/ROTTERDAM GEHALVEERD

Ook vandaag is de uitval van NS-treinen alarmerend hoog. De hele dag, dus ook in de spitsuren, rijden de Intercity’s tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag slechts een keer per half uur . Reizigers klagen massaal over veel te grote drukte in deze resterende treinen.


UITGESLOTEN VAN ADVIES PvE HOOFDRAILNETCONCESSIE

De Maatschappij Voor Beter OV heeft niet mogen adviseren over het Programma van Eisen voor de nieuwe spoorconcessie. Dat blijkt uit een e-mailwisseling met het Ministerie van IenW, die begon met de mededeling dat Voor Beter OV wenste te adviseren.

5 oktober 2022

CONDUCTEURS NIET OP DE TREIN, MAAR VOOR DE KLAS WEGENS KINDERBOEKENWEEK


In plaats van dat #NS alles op alles zet om zoveel mogelijk personeel op de trein in te zetten om de ellende voor reizigers te beperken, gaan conducteurs en machinisten nu kinderboeken voorlezen op school. Dat meldt de NS.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “De NS-directie is gek geworden. Geschift. In het hele land vallen, naast de structureel wegens personeelstekort geschrapte diensten, treinen uit wegens gebrek aan conducteurs en machinisten. Voorts worden passagiers vervoerd in veel te korte treinen (want voor langere treinen meent de NS extra conducteurs in te moeten zetten) en blijven passagiers achter op het perron. In plaats van alles op alles te zetten om zoveel mogelijk treinen van personeel te voorzien, laat de NS machinisten en conducteurs op scholen nu kinderboeken voorlezen. In de ongeveer 25 jaar dat ik mij met het OV bemoei, heb ik binnen de NS-directie nog nooit zo’n incompetent zooitje meegemaakt als deze directie. Het is verbijsterend dat de Raad van Commissarissen geen orde op zaken stelt.”

Lees hier meer.


Column Ronnie Zijp 3 oktober 2022

RANDSTAD EXPRESS

Amsterdam is te bescheiden om door te pakken bij de hoogstnoodzakelijke uitbreiding van het metronet. Er wordt te weinig van Den Haag verlangd en er wordt ten onrechte vooralsnog niet gekozen voor een Oost/Westlijn, betoogt stedenbouwkundige Ronnie Zijp in de maandagochtendcolumn .

28 september 2022

PRIJSEXPLOSIE TREINKAARTJE DREIGT

Voor Beter OV is zeer bezorgd over de uitgelekte berichten over de tariefplannen voor 2023 van de NS. Gezien de kaalslag in de dienstregeling vindt de reizigersclub dat de tarieven niet verhoogd, maar juist verlaagd zouden moeten worden. De reiziger krijgt immers minder waar voor zijn geld.


26 september 2022

WEER NIET BEDIENEN ARENA STRIJDIG MET SPOORCONCESSIE NS

De NS verzaakt de in de spoorconcessie opgenomen bedienplicht van stations met de beslissing om op zaterdag 1 oktober vanaf 16 uur niet meer te stoppen op Amsterdam Bijlmer ArenA . Er is ondanks de werkzaamheden, waardoor er slechts één spoor beschikbaar is, met enige creativiteit best nog wel een treindienst voor de bezoekers van voetbalwedstrijd en concert te bieden, vindt Voor Beter OV.

Column Rikus Spithorst 26 september 2022

SCHAAMLAP VOOR BRUSSEL

De argumenten tegen aanbesteding van het hoofdrailnet snijden geen hout. En de halfbakken plannen die er nu schijnen te liggen, zijn nog steeds onvoldoende. Een schaamlap om Europese regels te omzeilen, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

22 september 2022

BINNENKORT MEER CAPACITEIT VELUWELIJN

Na herhaaldelijk stevig aandringen van Voor Beter OV en collega-consumentenclubs, heeft de NS eindelijk toegestemd in capaciteitsuitbreiding op de Veluwelijn, die als omreisroute dient voor de langdurig gestremde Hanzelijn.

De NS heeft aangekondigd, vanaf begin oktober langere treinen tussen Amersfoort en Zwolle in te zetten, en de frequentie te verhogen van twee naar vier Intercity’s per uur. Tot die tijd zal NS ook al trachten, enkele treinen te verlengen.

Voor Beter OV vindt de capaciteitsuitbreiding rijkelijk laat: maar liefst een maand nadat een hoogspanningskabel van TenneT op de bovenleiding terechtkwam, en over een afstand van zeven kilometer alle apparatuur verwoestte. Ook het feit dat er veel ophef nodig was om de NS te bewegen tot capaciteitsuitbreiding is zorgelijk. Voor Beter OV hoopt ook dat de capaciteitsgroei op de Veluwelijn niet gaat ten koste van nog verdere inkrimpingen elders in het land.
Column Rikus Spithorst 19 september 2022

LAWINE VAN ZEPERDS

De beroerde prestaties van de NS zijn geenszins reden om de NS onderhands een nieuwe concessie in de schoot te werpen. Stevige taal van onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn . Plus een leestip: de brandbrief van AllRail.
16 september 2022

NS LOST CHAOS RANDSTAD-ZWOLLE NIET OP

De NS gaat niet in op ons verzoek om het capaciteitstekort in treinen op de Veluweroute aan te pakken, ondanks dat het treinverkeer tussen de Randstad en de Noordelijke landsdelen via Lelystad en Dronten nog tot medio december gestremd is. Ook over de vervangende bussen tussen Lelystad en Dronten regent het klachten .


15 september 2022

TOT ZEKER HALF DECEMBER GEEN TREIN LELYSTAD - ZWOLLE

ProRail heeft ons vanmorgen het slechte nieuws laten weten dat herstel van de schade aan het spoor bij Dronten, waar op 2 september een hoogspanningskabel van TenneT op de infrastructuur terechtkwam, nog minimaal tot half december zal duren. Wij vinden dat de hersteltijd erg lang is.

De NS laat weten, de treinen op de Veluweroute niet te verlengen , ondanks dat dit de omreisroute is en er veel klachten zijn over uitpuilende treinen.


14 september 2022

VRAGEN OVER BRAND AUTOTREIN ETTEN-LEUR

Het is erg vervelend voor reizigers dat de spoorlijn bij Etten-Leur ook morgen naar verwachting de hele dag gestremd zal zijn na de grote brand in en op een autotransporttrein, vanmiddag.

Voor Beter OV heeft aan ProRail een aantal vragen over dit incident gesteld.


Column Rikus Spithorst 12 september 2022

SINTERKLAAS

Een blunder rond de OV-chipkaart, een onnodige staking en de NS die voor Sinterklaas speelt naar het personeel, en niet naar de reiziger. Het was een beroerde week, vindt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

9 september 2022

COMMISSARISSEN MOETEN INGRIJPEN IN NS-TOP

Laagopgeleid NS-personeel wordt fors overbetaald en liegt over te lage salariëring en NS-top ontbeert strategisch inzicht. De reiziger wordt geconfronteerd met een onterechte staking . Hoog tijd dat de Raad van Commissarissen en de Minister ingrijpen.

7 september 2022

STAKING ALS SCHAAMLAP VOOR JAMMERLIJK FALEN NS-TOP


Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV is verbijsterd over de slappe knieën van de NS-directie. De NS-top stapt niet naar de rechter om nieuwe spoorwegstakingen te laten verbieden terwijl er een nieuw CAO-bod ligt en de vakbonden zijn ingegaan op een uitnodiging tot gesprek.

5 september 2022

NS-TOP MOET NAAR RECHTER OM STAKINGEN

Als de NS-top ook maar een greintje ruggengraat heeft, gaat ze naar de rechter om de door de spoorwegvakbonden nieuw aangekondigde stakingen te verbieden . Want in tegenstelling tot wat de bonden beweren, bestaan regionale estafettestakingen feitelijk niet. Dat vindt Voor Beter OV.ONDERZOEK COMPUTERFIASCO NS APRIL: VERNIETIGEND

De uitkomst van de onderzoeken naar hert falen van de NS bij een ICT-storing in april is vernietigend, concludeert de Maatschappij Voor Beter OV. De NS was die dag de controle totaal kwijt, met name doordat ondanks eerdere grote computerstoringen de NS nog steeds geen plan gereed had om een nooddienstregeling te gaan rijden.


Column Rikus Spithorst 5 september

STROOMNET OP KNAPPEN

Het ongeval, vrijdag, waarbij een hoogspanningskabel van netbeheerder TenneT vele kilometers spoor onbruikbaar maakte doordat bovenleidingen, grondkabels, schakelkasten en apparatuur verbrandden, is een veeg teken. Er moet wat gebeuren, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

3 september 2022

HERSTEL DRONTEN DUURT LANG EN ONDERZOEK IS GEWENST

Reizigers gaan langdurig hinder ondervinden van de nasleep van het ongeval in Dronten met hoogspanningskabels van TenneT, waarbij ook de bovenleiding en randapparatuur van ProRail over vele kilometers zijn doorgebrand. Herstel van de schade zal nog zeker tot halverwege deze maand vergen.

Voor Beter OV vindt dat de gang van zaken voor, tijdens en na het ongeval dient te worden onderzocht door de Inspectie Leefomgeving en Transport en/of de Onderzoeksraad voor Veiligheid.


2 september 2022

MOGELIJK AANGIFTE TEGEN TENNET NA ONGEVAL STROOMNETWERK

Voor Beter OV is geschokt door de enorme schade die stroomnetbeheerder TenneT heeft aangericht op het spoor tussen Lelystad en Zwolle en overweegt aangifte te doen. Door technische fouten bij TenneT zijn hoogspanningskabels onder veel te hoge spanning komen te staan, waardoor deze zijn gaan smeulen. Een van deze kabels is op de bovenleiding bij Dronten terechtgekomen, waarbij een spanning van 150.000 Volt door de systemen van ProRail is gejaagd.

2 september 2022

OPEN BRIEF AAN BEWINDSPERSONEN EN NS-TOP

Voor Beter OV legt in een open brief aan de Staatssecretaris van IenW, de minister van Financiën, de directievoorzitter van de NS en de Raad van Commissarissen van de NS de vinger op een aantal zere plekken.

Aanleiding is de ellende die over treinreizigers wordt uitgestort.

In de brief vraagt de reizigersorganisatie onder meer aandacht voor een gewenst onderzoek naar de gang van zaken rond de stakingsacties, een voorstel tot bevriezing van het salaris van conducteurs, een tariefmatiging voor reizigers en ondertoezichtstelling van de NS-top.

31 augustus 2022

LANDELIJKE GEVOLGEN “ESTAFETTESTAKING” DISPROPORTIONEEL

De inktvlekwerking van wat de spoorwegvakbonden verkopen als regionale estafettestakingen, is volstrekt onaanvaardbaar. In feite wordt het treinverkeer in het hele land door de vakbonden gesaboteerd, zegt Maatschappij Voor Beter OV.

Voor Beter OV roept de NS-top op, door reizigers betaald geld niet te verkwisten aan onredelijke vakbondseisen en hoopt dat de rechter volgende stakingen zal verbieden wegens disproportionaliteit . De estafettestakingen waardoor ons land nu een week wordt geteisterd, hebben laten zien dat door inktvlekwerking de gevolgen daarvan veel te ver gaan.


29 augustus 2022

ALS ESTAFETTE-ACTIE VERMOMDE STAKING BLIJKT LANDELIJK

De inktvlekwerking van wat de spoorwegvakbonden verkopen als regionale estafettestakingen, is volstrekt onaanvaardbaar. In feite wordt het treinverkeer in het hele land door de vakbonden gesaboteerd , zegt Maatschappij Voor Beter OV naar aanleiding van de stakingsactie die dinsdag het treinverkeer in het hele land zal platleggen.


Column Rikus Spithorst 29 augustus 2022

VALSE RACISMEBESCHULDIGING TEGEN CONDUCTEUR

Een conducteur die een conductrice te hulp schiet nadat een zwartrijder haar een bloedneus sloeg, wordt op Twitter beschuldigd van racisme. Reden voor onze voorzitter om een woedende maandagochtendcolumn te schrijven.

26 augustus 2022

IEMAND LIEGT OVER INFLATIEBESTENDIGE LOONSTIJGING NS

Eerder deze week hebben wij bij NS navraag gedaan om uit te vinden of de loonstijgingen van het NS-personeel gelijke tred hebben gehouden met de inflatie. Dit deden wij mede om de proportionaliteit van de estafettestakingen (en dus vooral de reizigershinder) te kunnen beoordelen. De NS heeft ons toen telefonisch medegedeeld dat de loonontwikkeling de inflatie heeft bijgehouden.

Vanmorgen kregen wij van de zijde van de FNV een grafiek toegestuurd, waaruit blijkt dat de loonstijging de inflatie niet heeft bijgehouden.

Lees hier meer.

25 augustus 2022

NAAR AUTORACES: 12 TREINEN PER UUR
NAAR VOETBAL EN CONCERT: 0 TREINEN PER UUR


Voor Beter OV heeft de NS om opheldering gevraagd over deze schandalige gang van zaken op 3 september.24 augustus 2022

NIET ALLE NS’ERS VERDIENEN LOONSVERHOGING

De afgelopen dagen hebben meerdere NS-medewerkers in de aanloop naar de vandaag gestarte estafettestaking aan ons laten weten dat de loonsverhogingen de afgelopen jaren zijn achtergebleven bij de inflatie. We hebben de NS-directie om opheldering gevraagd. De NS heeft ons telefonisch laten weten dat de loonstijgingen wél gelijke tred hebben gehouden met de inflatie. Voor Beter OV vindt dat sommige groepen NS-personeel wegens wanprestatie voorlopig dienen te worden uitgesloten van loonsverhogingen.

24 augustus 2022

VOOR BETER OV EIST TARIEFDALING NS VAN 10%


De door de NS aangekondigde verdere kaalslag van de dienstregeling kan niet zonder gevolgen blijven en reizigers dienen te worden gecompenseerd. Dat vindt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV.

Lees hier meer.23 augustus 2022

VOOR BETER OV EIST BAGAGEDRAGERS AMSTERDAM ZUID

Voor Beter OV verlangt dat zolang liften op Amsterdam Zuid defect zijn, sterke mannen en vrouwe n namens NS en ProRail de zware bagage van reizigers die dat fysiek moeilijk zelf kunnen op Amsterdam Zuid de trappen op of af dragen. Deze eis is vanmiddag bij NS en ProRail neergelegd. Roltrappen op dat station zijn immers ondanks hevige protesten van Voor Beter OV door ProRail verwijderd.

Column Riks Spithorst 22 augustus 2022

IN SLECHTS 4% EEN NS-CONDUCTEUR

Tien weken lang gemeten. In slechts 4% van de ritten komt de conducteur door de trein. Maar de NS-top vindt dat allemaal wel best, dus. En de vakbonden? Die komen niet verder dan een uit puur egoïsme ingegeven staking, schrijft onze gebelgde voorzitter in zijn maandagochtendcolumn.


18 augustus 2022

ALARMNUMMER NS BLIJKT WASSEN NEUS

Ter compensatie van de in het algemeen totaal onzichtbare conducteur heeft de NS alweer geruime tijd geleden een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen, dat reizigers kunnen appen of SMS’en. Reizigers kunnen hier terecht wanneer ze (sociaal) onveilige situaties meemaken of overlast ondervinden. Helaas worden reizigers die de moeite nemen om dit nummer te SMS’en of te appen veelal afgepoeierd .


17 augustus 2022

KAALSLAG VOOR GRAND-PRIX-VERVOER ONAANVAARDBAAR

In het lange weekend van 2, 3 en 4 september is er in Zandvoort een groot autorace-evenement. De NS zet tussen Amsterdam en Zandvoort dan extra treinen in. Om dit mogelijk te maken, worden elders in het land treinen opgeheven. Vooralsnog is Voor Beter OV tegen het schrappen van treinen elders.

16 augustus 2022

COMMUNICATIE ONBEREIKBAAR AMERSFOORT CHAOTISCH

De communicatie rond de beslissing om vanavond vanaf 9 uur het treinverkeer van, via en naar Amersfoort te staken zonder vervangend busvervoer, is in alle opzichten chaotisch verlopen. Zowel tussen ProRail en NS als tussen NS en reizigers.

Voor Beter OV heeft gisteren zowel ProRail als de NS uitgenodigd, de gang van zaken toe te lichten. ProRail heeft daarvan gebruikgemaakt, de NS niet. Op grond van de verkregen informatie trekt Voor Beter OV een aantal conclusies .

SOMMATIE: QBUZZ MOET STUDENTEN HET TEVEEL BETAALDE TERUGGEVEN

Busbedrijf Qbuzz heeft door een fout maandag alle studenten die recht hebben op 35% korting toch het volle pond laten betalen.En vandaag gaat het opnbieuw mis. Het betreft hier alle bus- en treinlijnen in alle concessies waar Qbuzz rijdt. Gedupeerde studenten die met de klantenservice telefoneerden, kregen in eerste instantie te horen dat ze het teveel betaalde niet terug konden vragen omdat het slechts om geringe bedragen ging. Dat was reden voor Voor Beter OV om te interveniëren . Vanmorgen ontving Qbuzz de sommatie.


Column Rikus Spithorst 15 augustus 2022

GEEN VERGOEDING BIJ MINITREIN

De trein was te kort. Door de schuld van de NS. De reizigers pasten er niet in. En liepen dus vertraging op. Maar ze krijgen geen vertragingsvergoeding. Want de trein had wél gereden. Volgens de klanthaters van de NS.

Hier heeft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn geen goed woord voor over.

14 augustus 2022

SPOORWERK ZONDER VERVANGENDE BUS IS ONAANVAARDBAAR

Niet direct spoedeisend ongepland werk aan het spoor waardoor treinen niet kunnen rijden is onaanvaardbaar wanneer er geen behoorlijk vervangend busvervoer is geregeld. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV naar aanleiding van het bericht van ProRail dat er komende dinsdagavond geen treinverkeer van, via en naar Amersfoort en omstreken mogelijk is omdat een bepaald systeem wordt vervangen omdat het te vaak storing geeft, waarna de NS meldde dat er geen vervangend busvervoer zal zijn.


8 augustus 2022

PUNTSTUKCRISIS PRORAIL LOOPT UIT DE HAND

Spoorbeheerder ProRail is nalatig bij het beheren van wissels. Dreigende defecten worden onvoldoende vaak tijdig onderkend, terwijl wissels die nodig zijn om kapotte wissels te omzeilen stelselmatig worden verwijderd.

Veel reizigers ondervinden hinder van de zoveelste puntstukbreuk, die dit keer leidde tot het uitvallen van alle treinen tussen Leiden en Hoofddorp/Schiphol.


Column Rikus Spithorst 8 augustus 2022

NEGEN EURO

In Duitsland kon je met bijna alle treinen mee tegen een afbraaktarief. Gevolg: 40% meer reizigers. Hoera! Van harte gefeliciteerd!

Maar wie dat denkt te kunnen vertalen naar de situatie in Nederland, komt bedrogen uit, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


2 augustus 2022

KAMERVRAGEN NA FALEN PRORAIL EN NS

De niet mis te verstane voorzitterscolumn van maandagochtend, getiteld "wereldkampioenschappen klantenschoffering" en de duidelijke taal van Rikus Spithorst in het AD hebben geleid tot Kamervragen aan de staatssecretaris van IenW. Reizigers zijn door de NS heel slecht behandeld: de NS heeft bij de grote storing van zondagavond de reizigers in het ongewisse gelaten over een eventuele herstart van de treindienst, vervolgens reizigers geadviseerd om het vervangende vervoer zelf te regelen en daarna die reizigers hun wettelijke vergoeding voor vervangend vervoer ontzegd omdat de NS midden in de nacht alsnog een paar treinen liet rijden, terwijl die reizigers op advies van de NS al eigen vervoer hadden geregeld.


Column Rikus Spithorst 1 augustus 2022

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN KLANTENSCHOFFERING

Een vernietigende maandagochtendcolumn over het falen van ProRail en de weigering van NS om gestrande reizigers te wijzen op hun rechten. Gisteravond toonden beide organisaties hun stuitende incompetentie, constateert onze voorzitter.

26 juli 2022

NS LIEGT OVER “GEEN BUSSEN IN SPITS”

De NS heeft via de reisplanner en sociale media reizigers op de mouw gespeld dat er gedurende de middagspits geen vervangend busvervoer rijdt tussen Utrecht en Geldermalsen. In werkelijkheid reden de bussen wel, maar de reizigers werden gemanipuleerd om deze bussen, met beperkte capaciteit, niet te gebruiken.

De reisinformatie mag niet ten nadele van reizigers worden gebruikt voor bedrijfsmatige doeleinden. Daarom vraagt Voor Beter OV de ACM om in te grijpen .


Column Rikus Spithorst 25 juli 2022

ONGEZOND WANTROUWEN

Het geld glipt de NS in grote hoeveelheden door de vingers. En ondertussen weigert de NS tijdens de spoorwerken tussen Geldermalsen en Utrecht de IC-Direct-toeslag even op te schorten, puur uit wantrouwen jegens de reizigers. Onze voorzitter wijdt hier een kritische maandagochtendcolumn aan.


Column Rikus Spithorst 18 juli 2022

IJSJE

Ach, het is zomer. En warm. Tijd voor een toepasselijk vriendelijk woord van onze voorzitter.

15 juli 2022


GROTE UITVAL BUS GVB

Voor Beter OV vindt de massale rituitval bij het GVB onaanvaardbaar. De dienstregeling is wegens Corona toch al uitgedund, dan mag de reiziger verwachten dat de resterende ritten gewoon rijden .


14 juli 2022

ZWARE WEKEN VOOR TREINREIZIGERS
UITSTEL SPOORWERK GELDERMALSEN – UTRECHT GEEN OPTIE


Veer Beter OV is hoogst ongelukkig met de grote hinder die treinreizigers op de A2-corridor te wachten staat. Tussen Geldermalsen en Utrecht beginnen vandaag spoorwerken die weken gaan duren, terwijl er onvoldoende vervangende NS-bussen zijn. Voor Beter OV heeft op directieniveau met ProRail van gedachten gewisseld over de vraag of uitstel van deze werkzaamheden tot de mogelijkheden behoort. De slotsom is, dat het laten doorgaan van het werk al met al toch de minst slechte optie is.

12 juli 2022

VOOR BETER OV EIST RESTITUTIE TEVEEL BETAALDE
KEOLIS HERSTELT GEMELDE OV-CHIPKAARTFOUT NIET


Syntus-Utrecht laat al zo’n twee maanden een bus rijden waarin reizigers bij het verlaten van de bus niet uitchecken, maar nogmaals inchecken. Zij hebben dan twee keer hun borg betaald, die niet is verrekend met de ritprijs. Ondanks een melding in mei blijkt de vervoerder het probleem nog steeds niet te hebben opgelost. Voor Beter OV eist nu dat alle gedupeerde reizigers het teveel betaalde krijgen teruggestort op hun bankrekening.

Column Rikus Spithorst 11 juli 2022

NS ZET KAMER BUITENSPEL BIJ BUSSCHANDAAL

Het spreekt voor zich dat het rampzalige nieuws dat nu bekend is geworden over het ontbreken van vervangend busvervoer bij grote spoorwerken, in de Tweede Kamer wel stof had doen opwaaien. Dus wanneer kwam de NS eindelijk naar buiten met het slechte nieuws, dat intern natuurlijk al geruime tijd bekend was? Juist: exact op het moment dat onze volksvertegenwoordigers de deur van de Tweede kamer achter zich dicht trokken voor het zomerreces. Wat onze voorzitter van deze timing vindt? Lees zijn maandagochtendcolumn hier .


7 juli 2022

BUSPUINHOOP NS IS VERWIJTBAAR

De problemen bij het vervangende busvervoer tijdens werkzaamheden aan het spoor zijn niet het gevolg van een tekort aan chauffeurs bij touringcarbedrijven, maar van nalatigheid van de NS. Dat stelt Voor Beter OV naar aanleiding van het fiasco rond het busvervoer tijdens spoorwerk tussen Meppel en Groningen en het negatieve reisadvies rond de aanstaande werkzaamheden tussen Geldermalsen en Utrecht. De werkzaamheden dienen nu te worden uitgesteld , vindt de reizigersorganisatie.


Column Rikus Spithorst 4 juli 2022

PRORAIL’S ROLTRAPPENKAALSLAG

De roltrappen op station Amsterdam Zuid worden vervangen door vaste trappen en dat is een zeer slechte zaak. Het gaat hier om een groot hoogteverschil dat reizigers op het op één na drukste station van Amsterdam dan op eigen kracht moeten overbruggen. En de lift is geen serieus alternatief, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


28 juni 2022

PRORAIL WIL ROLTRAPPEN AMSTERDAM ZUID SCHRAPPEN


ProRail wil op korte termijn de roltrappen op station Amsterdam Zuid vervangen door vaste trappen. Voor Beter OV vindt dat een zeer slechte zaak. Het gaat hier om een groot hoogteverschil dat reizigers op het op één na drukste station van Amsterdam dan op eigen kracht moeten overbruggen. De enkele liften op het station bieden onvoldoende capaciteit om de reizigers die matig ter been zijn, en nu de roltrap gebruiken, te kunnen faciliteren. Bovendien is ProRail berucht wegens de hoge defectenstand van zijn liften.

Voor Beter OV heeft ProRail om opheldering gevraagd.


Column Rikus Spithorst 27 juni 2022

BLAAS SPOORWERK A2 DESNOODS AF

Er komt een grote buitendienststelling door aangekondigd spoorwerk van ProRail. Van 14 juli t/m 6 augustus is het bal tussen Utrecht en Den Bosch. Veel reizigers zullen dan zijn aangewezen op vervangende bussen, of om moeten reizen via Nijmegen of Rotterdam. Donkere wolken pakken zich boven die klus samen, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 20 juni 2022

VERWENSUBSIDIE - DEEL 2

De vervoerders doen net alsof Corona de enige reden is, dat veel passagiers zijn afgehaakt, maar ze gaan voorbij aan hun eigen kwalijke rol. Dat constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


Column Rikus Spithorst 13 juni 2022

VERWENSUBSIDIE

Vandaag heeft onze voorzitter het in zijn maandagochtendcolumn over de krokodillentranen van allerlei vervoerbedrijven en hun opdrachtgevers over het met ingang van volgend jaar mogelijk uitblijven van de verwensubsidie die onder de noemer van “Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer” nu nog wordt verstrekt. Die vergoeding dient om de inkomstenverliezen wegens Corona te compenseren. Want er zijn minder reizigers, heet het.

Maar is dat wel nog steeds zo?


8 juni 2022

VEILIGHEID PRORAIL FAALT

Voor Beter OV is geschrokken van de uitkomst van het ProRail-onderzoek naar een ontsporing in Groningen, vorig jaar. Daaruit blijkt dat er langdurig geen behoorlijk onderhoud aan sporen en wissels is geweest, en dat ook inspecties achterwege zijn gebleven.

Lees hier meer.3 juni 2022

VEEL TREINUITVAL DOOR PERSONEELSTEKORT

Zaterdag 4 juni moeten treinreizigers rekening houden met massale treinuitval.

Voor Beter OV neemt vooral de NS de uitval ernstig kwalijk. Daar reden vorig weekend ook al minder treinen wegens personeelstekort. Naast deze uitval heeft de NS de dienstregeling structureel al verminderd. In ruil voor deze vermindering zouden passagiers mogen verwachten , dat de resterende treinen dan wél rijden.


2 juni 2022

NOG STEEDS: WAAR WAS DE CONDUCTEUR?


Afgelopen maandagavond arresteerde de politie de vermoedelijke dader van een 40 minuten durende aanranding, een week daarvoor, van een vrouw in de trein van Amsterdam naar Alkmaar. Dat is goed nieuws.

Minder goed nieuws is dat de NS desgevraagd nog steeds geen antwoord heeft op onze vraag “ waar was de conducteur ?”

Column Rikus Spithorst 30 mei 2022

SPOOKCONDUCTEURS

Het verhaal van een jonge vrouw die 40 minuten lang werd aangerand in een trein van Amsterdam naar Alkmaar terwijl de conducteur in geen velden of wegen te bekennen was, ligt onze voorzitter zwaar op de maag. Het incident, onze kritische vragen aan de NS en onze kritiek in de media, “waar was de conducteur” leidden tot grote hoeveelheden reacties van reizigers. Onze mailbox barstte zowat uit zijn digitale voegen van de hoeveelheid verslagen van reizigers die zelden een conducteur door de trein zagen komen, passagiers die zich ergerden aan conducteurs die over lange afstanden in de eerste klasse zaten te kletsen in plaats van fatsoenlijk hun werk te doen, noem maar op.

Harde woorden in de maandagochtendcolumn .


26 mei 2022

IN DE HAL? WAAR? IN DE HAL!

Telkens opnieuw maakt de NS zichzelf belachelijk met de onzin waarmee reizigers via de Twitter-klantenservice of het alarmnummer worden afgescheept. Passagiers die een onveilige of angstige situatie melden, worden afgepoeierd met teksten als “Zoek de conducteur op.” Of “stuur een betere foto.”

Vandaag een treurig voorbeeld in onze OV-imagometer .


25 mei 2022

HERBERT KUILING OVERLEDEN

Vandaag bereikte ons het trieste bericht dat Voor Beter OV-adviseur Herbert Kuiling is overleden. Zo ongeveer vanaf de oprichting van de Maatschappij Voor Beter OV maakte hij deel uit van onze denktank. Herbert was al geruime tijd ernstig ziek.

Zijn enorme dossierkennis, zijn droge humor en zijn stevige manier van discussiëren zijn van onschatbare waarde geweest voor onze maatschap. Hij hield ons scherp door telkens op het juiste moment die ene onverwacht lastige vraag te stellen. Hij zal zeer worden gemist.

Wij wensen Herberts nabestaanden veel sterkte toe. Moge hij rusten in vrede.

Mede namens de leden van de denktank,
het bestuur van de Maatschappij Voor Beter OV,


Rikus Spithorst
Bernard de Vries
Trudy Nielsen


25 mei 2022

DELFT VANNACHT TOCH BEREIKBAAR PER TREIN

Mede onder druk van Voor Beter OV heeft de NS een oplossing gecreëerd voor de bereikbaarheid van Delft, vannacht .


24 mei 2022

AANGERAND IN TREIN: WAAR WAS CONDUCTEUR?

In de trein van Amsterdam naar Alkmaar is maandag een jonge vrouw 40 minuten lang aangerand. Voor Beter OV heeft de NS opheldering gevraagd: waar was de conducteur?

Column Rikus Spithorst 23 mei 2022

DONKERE WOLKEN BOVEN HET SPOOR

Onze voorzitter maakt zich grote zorgen over de dreigende ineenstorting van ons treinverkeer. Grote schuldigen zijn de staatssecretaris van IenW, die namens het Kabinet veel te weinig geld voor behoorlijke spoorinfrastructuur beschikbaar wil stellen, en de NS die misbruik maakt van het feit dat door politiek Den Haag de hand boven het hoofd wordt gehouden.

Lees hier de maandagochtendcolumn.

22 mei 2022

EXCUSES NS BUSPUINHOOP VAN NUL EN GENERLEI WAARDE

Reizigers die zaterdag met een late trein in Meppel arriveerden, en met de treinvervangende bus moesten doorreizen naar Hoogeveen, Meppel en Groningen, constateerden dat de laatste bussen, die dus aansluiting hadden moeten geven op deze trein, waren afgelast. Het NS-personeel ter plaatse, echter, was reeds vertrokken. Zonder zich om deze reizigers te bekommeren.

De NS heeft recentelijk excuses aangeboden voor de puinhoop die onder verantwoordelijkheid van de NS is ontstaan. Maar dat de NS daarna de reizigers zo in de steek heeft gelaten, onder het motto “ zoek het maar uit ”, maakt dat deze excuses van nul en generlei waarde zijn.

19 mei 2022

GEVAARLIJKE CHAUFFEUR NS-BUS DOOR POLITIE AAN DE KANT GEZET

Na een reeks door hem gepleegde verkeersovertredingen werd de chauffeur van een NS-bus met zijn bus door de politie bij Hoogeveen van de weg gehaald. Bij nadere controle bleek de chauffeur ook de rijtijdenwet te hebben overtreden. Dit meldt de website Sikkom. Reizigersclub Voor Beter OV is geschokt door het gemarchandeer met de veiligheid van reizigers.ONWEER ZORGT VOOR PROBLEMEN OP HET SPOOR


Grote problemen op het spoor door de onweersbuien in ons land.

Dus maar eens even kijken op de website van de NS om te zien, waar het treinverkeer plast ligt.

O, wacht…

"Of gebruik de reisplanner voor actuele reisinformatie."

O, wacht...


18 mei 2022

TERUGGAVEFORMULIER TEVEEL BETAALDE REISKOSTEN ONVINDBAAR

Via Twitter werden wij getipt: er is een teruggaveformulier voor reizigers die tussen Meppel en Zwolle wegens het ontbreken van treinvervangende bussen noodgedwongen op advies van de NS via Leeuwarden zijn omgereisd.

Maar er wordt op ns.nl niet naar dat formulier verwezen. Niet in de planner, zelfs niet bij het omreisadvies via Leeuwarden.


BEROERDE TREINBUSDIENST BLIJFT ONBESTRAFT

Ook vandaag faalt het door de NS ingehuurde vervangende busvervoer tussen Meppel, Assen en Groningen. Opnieuw verkondigt de NS op zijn website dat de oorzaak “grote drukte” is, terwijl de werkelijkheid is, dat er veel te weinig bussen rijden.

Schokkend feit is, dat de NS wel wordt afgerekend op vertraging en uitval van treinen, maar niet op punctualiteit en uitval van de treinvervangende bussen. Met dit gepruts komt de NS dus ongestraft weg.

17 mei 2022

VERVANGBUSVERVOER OOK VANDAAG PUINHOOP

Ook vandaag is het door de NS bestelde busvervoer ter vervanging van de treindienst Meppel - Assen - Groningen een beschamende puinhoop . Overdag rijden er zeer weinig bussen, en vanaf vanavond 8 uur zal het busvervoer nagenoeg stilvallen.

16 mei 2022

PRIJSSTIJGING PRORAIL NIET ONVERWACHT

De door ProRail aangekondigde stijging van de gebruiksvergoeding voor het jaar 2023 komt niet onverwacht. De aangekondigde stijging van 12% is nauwelijks hoger dan de stijging van de Consumenten Prijs Index (CPI).

Lees hier meer.


Column Rikus Spithorst 16 mei 2022

HTM: NONCHALANT, ONBETROUWBAAR EN GROEZELIG

Vandaag besteedt onze voorzitter aandacht aan de armetierige uitstraling van de Haagse stadsvervoerder HTM. Want eerlijk gezegd vindt hij de HTM, onder auspiciën van opdrachtgever MetropoolRegio Rotterdam - Den Haag, afdalen tot een bedenkelijk armetierig niveau.

Lees hier zijn maandagochtendcolumn.

13 mei 2022

OOK VANDAAG GEEN BUSDIENST MEPPEL - ASSEN - GRONINGEN

Ook vandaag rijden er nagenoeg geen treinvervangende bussen tussen Meppel, Hoogeveen, Assen en Groningen. Zie verder de berichtgeving hier .NS FAALT IN ALLE OPZICHTEN TUSSEN MEPPEL EN GRONINGEN

Het is de NS gelukt om reizigers massaal op het verkeerde been te zetten. Busvervoer en reisinformatie zijn bij de spoorwerkzaamheden van ProRail tussen Meppel en Groningen ronduit schandalig.

Een verslag leest u in onze OV-imagometer .


12 mei 2022

BUSUITVAL MEPPEL - GRONINGEN ECONOMISCH DELICT

Het uitvallen vanavond van de treinvervangende busdiensten tussen Meppel en Groningen en tussen Meppel, Hoogeveen en Assen is een economisch delict . Dat constateert reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV.ZORGEN OM PERSONEELSTEKORT NS

Voor Beter OV is bezorgd over de gevolgen van het tekort aan rijdend personeel en onderhoudsmensen bij de NS. Reeds geruime tijd wordt door reizigers geklaagd over te grote drukte in treinen die korter zijn dan gebruikelijk, en nu heeft de NS het inkorten en opheffen van treinen tot beleid verheven.

Column Rikus Spithorst 9 mei 2022

ONOPLETTENDHEID EN ANDERE STOMMITEITEN

Voor de zoveelste keer was het door de NS (niet) georganiseerde vervangende busvervoer een klap in het gezicht van de reiziger. Een stevige maandagochtendcolumn van onze voorzitter dus.

Column Rikus Spithorst 2 mei 2022

MET DE VUIST OP TAFEL

In zijn maandagochtendcolumn blikt onze voorzitter terug op het gedoe rond de samenreiskorting op Koningsdag, waarbij onze militante opstelling nogal wat stof deed opwaaien.

27 APRIL 2022

GEHARREWAR OVER SAMENREISKORTING

Daags voor Koningsdag kondigde de NS onverwachts aan dat op Koningsdag de samenreiskorting niet geldig zou zijn. Reden voor Voor Beter OV om met de botte bijl te reageren. Onder druk daarvan haalde de NS bakzeil en werd besloten de samenreiskorting op Koningsdag alsnog toe te kennen.

Het hele verhaal leest u hier .Column Rikus Spithorst 25 april 2022

ROLTRAPPEN, LIFTEN EN LEUNINGEN

ProRail schoot zichzelf de afgelopen week in de voet met een staaltje onhandige communicatie. Want bij de presentatie van het Jaarverslag werd aangestipt dat een aanzienlijk deel van het stroomverbruik op stations voor rekening komt van de roltrappen. Een mooie aanleiding voor onze voorzitter om het daar in zijn maandagochtendcolumn eens over te hebben.

14 april 2022

INSPECTIE ONDERZOEKT MISLUKTE EVACUATIE 29 MAART

Op verzoek van Voor Beter OV onderzoekt de Inspectie Leefomgeving en Transport de mislukte evacuatie van de inzittenden van een gestrande trein. Passagiers zaten op 29 maart 5½ uur opgesloten in een gestrande trein op de HSL tussen Rotterdam en Breda.

Lees hier meer.


11 april 2022

BRIEVEN AAN NS EN IenW OVER FAALZONDAG

Voor beter OV is nog steeds zeer ontevreden over de blamage van de NS op zondag 3 april. Reizigers en hun belangenbehartiger worden voor “beste stuurlui aan wal” uitgemaakt, en de onderzoeksvragen zijn mogelijk onvolledig. Daarom schreef Voor Beter OV brieven aan de NS en aan de staatssecretaris.

De brieven leest u hier .Column Rikus Spithorst 11 april 2022

OUWE GOEDERENTROEP

De spoorgoederenmarkt is veel vrijer dan de spoorreizigersmarkt. Waar bij de NS en in politiek Den Haag het samenlopen van meerdere reizigersvervoerders op baanvakken als een soort Duivelse griezeligheid from hell wordt beschouwd, kan iedereen die op papier geschikt is voor goederenvervoer spoorcapaciteit bij ProRail aanvragen. Samenloop is dan opeens totaal geen probleem meer. Om 2 uur kan een verlader zijn containers meegeven aan beunhaas Jansen, en om 3 uur aan sjacheraar de Vries. Als je daar even over nadenkt, concludeer je dat dat dus een raar soort meten met twee maten is, stelt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

4 april 2022

GEDUPEERDE WEEKENDREIZIGERS NS WORDEN OOK IN PORTEMONNEE GERAAKT

Passagiers die in het weekend recht hebben op korting of gratis reizen, en die noodgedwongen vandaag de trein hebben moeten nemen, hebben onterecht het volle pond moeten betalen voor hun reis. Voor Beter OV verlangt compensatie.

“Dat de NS gisteren de reiziger schandalig in de steek heeft gelaten is één ding, maar dat weekendreizigers met kortingsrechten vandaag door de NS een poot is uitgedraaid, dat is wel helemáál the bloody limit,” aldus voorzitter Rikus Spithorst.

De reizigersorganisatie had gisteren al van de NS geëist dat houders van WeekendVrij, WeekendKorting en WeekendStudent vandaag van hun vrijstelling of korting gebruik zouden mogen maken. De NS heeft deze wens niet ingewilligd. Bij Voor Beter OV komen klachten binnen van reizigers die vanmorgen het volle pond hebben moeten betalen.

Voor Beter OV eist van de NS dat alle dubbel gedupeerden (eerst in het weekend noodgedwongen niet kunnen reizen, en ten tweede bij hun noodgedwongen maandagreis ook nog onterecht geld afhandig gemaakt) worden gecompenseerd door terugstorting van het teveel betaalde op hun bankrekening. Het is aan de NS om dat, samen met OV-chipkaartbedrijf Translink, te organiseren.


Column Rikus Spithorst 4 april 2022

HET ZINKENDE SCHIP VAN MARJAN RINTEL

Niemand kon toen bevroeden dat het vertrek van Marjan Rintel onder zulke beschamende omstandigheden zou plaatsvinden. En dit keer is ze zélf eindverantwoordelijk voor de uitgedeelde klap in het gezicht van de reiziger. Nou ja, klap? Rechtse hoek. Eentje waar die beledigde acteur bij de Edison-uitreiking van afgelopen week nog een puntje aan kan zuigen, aldus onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


3 april 2022

DRAMATISCHE ZONDAG VOOR NS-REIZGERS

Tussen 11 uur ’s morgens en 6 uur de volgende dag: geen NS-treinen. Een schandalige vertoning die op geen enkele wijze valt recht te praten.

Een verslag van deze blamage leest u hier .


Treinverkeer NS in het hele land plat (foto @daniel5140)31 maart 2022

GEZICHTSHERKENNING CHIPKAART SCHENDT PRIVACY

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV beschouwt de proef met gezichtsherkenning bij de OV-chipkaart als een ernstige schending van de privacy van de reiziger.

Vanaf het tweede kwartaal van 2022, dat morgen begint, dienen bezitters van een persoonlijke OV-chipkaart bij de toegangspoortjes in- en uit te checken met hun pasfoto omlaag. Op die wijze kan door gezichtsherkenning worden vastgelegd, welke passagiers al dan niet van korting gebruikmaken. Voor Beter OV-voorman Rikus Spithorst is woest: “Het koppelen van biometrische informatie aan het reisgedrag is een flagrante schending van de privacy van passagiers. We zijn hier verdorie niet in China. Deze onzin hoort thuis in een proefopstelling, en is geen speeltje van des reizigers privacy.”

Naschrift: inderdaad...


30 maart 2022

“NA UITGELEKTE SOLLICITATIE GEEN BOEGBEELDROL MEER VOOR RINTEL”

Voor Beter OV is verbaasd over het bericht dat NS-president-directeur Marjan Rintel heeft gesolliciteerd als CEO van de KLM. De reizigersorganisatie kent Rintel als energiek en zeer betrokken bij de NS. Dat ze de NS de rug wil toekeren, komt onverwacht. Nu haar externe sollicitatie op straat ligt, is Marjan Rintel ongeschikt geworden als boegbeeld van de NS.


NS EN PRORAIL OVERTREDEN SPOORWEGWET MET MISLUKTE EVACUATIE

De NS en ProRail overtreden de Spoorwegwet en de ARBO-wet door reizigers niet tijdig uit een gestrande trein te evacueren. Gisteren zaten passagiers 5½ uur opgesloten in een gestrande trein op de HSL tussen Rotterdam en Breda. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op straffe van handhavend optreden al eerder de NS en ProRail opgedragen de gang van zaken rond evacuaties te verbeteren om langdurige opsluiting van reizigers te voorkomen.

Aan deze opdracht van de Inspectie hebben NS en ProRail bij het incident van gisteren klaarblijkelijk geen gehoor gegeven. Dat betekent dat ILT moet gaan handhaven en het OM de strafrechtelijke kant dient te bekijken.

Lees hier meer.


29 maart 2022

OORLOG OEKRAÏNE LEIDT TOT TEKORT AAN SPOORSTAVEN


Voor Beter OV is bezorgd over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de railsector in ons land. Doordat veel staal in Oekraïne wordt geproduceerd, en de levering daarvan is stilgevallen, stokt de fabricage van railstaven voor trein, tram en metro. Ook de fors gestegen gasprijzen leiden tot stillegging van de fabricage van spoorrails, waartoe staal moet worden omgesmolten en in de vorm van rail gegoten. Ook is niet te voorspellen hoe de prijsontwikkeling ten gevolge van deze schaarste zal zijn.

Lees hier meer.


Column Rikus Spithorst 28 maart 2022

NS HEEFT GEEN CORONA NODIG

De mondkapjesplicht in het OV verviel vorige week, maar die plicht was toch al nauwelijks meer dan een papieren tijger. Met name in NS-treinen en de metro’s en sneltrams van de grootstedelijke vervoerders raakte de handhaving van deze heel belangrijke maatregel aan de nul. Het meest bedenkelijk is de rol van de NS geweest. Tijdens, maar ook na Corona, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 21 maart 2022

DE TREIN IS BINNENKORT GRATIS

Er worden door reizigers en hun belangenorganisaties stevige kwaliteitseisen aan het OV gesteld. En terecht. Maar om die eisen te kunnen waarmaken, hebben de vervoerders wel geld nodig. Iedereen behoort daarom gewoon over een geldig vervoerbewijs te beschikken.
Het van conducteurs afpakken van hun BOA-status is daarom een slecht plan, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


Column Rikus Spithorst 14 maart 2022

COMPENSATIE OV-BEDRIJVEN BRANDSTOFKOSTEN ONNODIG

Dienen de busbedrijven te worden gecompenseerd voor de ondanks de komende accijnsverlaging nog steeds duurdere diesel? Nee. Want daar zijn ze allang voor gecompenseerd, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


Column Rikus Spithorst 7 maart 2022

RANDSTEDELIJKE LUCHTFIETSERIJ

Onze voorzitter windt zich in zijn maandagochtendcolumn nogal op over Randstedelijk-arrogante luchtfietserij. Nou ja, om precies te zijn: over de iets te hoge eigendunk van het westen, vergeleken met de rest van ons land. Een hyperloop naar Obdam? Kom op, zeg…6 maart 2022

DEN HELDER SLECHT BEREIKBAAR PER TREIN


Den Helder is de laatste tijd slecht per trein bereikbaar. De NS heeft een oude gewoonte in ere hersteld: korte keringen. Die leiden tot uitval van treinen naar en van Den Helder.

Wat zijn dat, korte keringen? Lees hier meer.


Column Rikus Spithorst 28 februari 2022

OMT MIST OOGARTS

Sinds afgelopen vrijdag geldt het grootste deel van de Corona-maatregelen niet meer. Wel dienen er in het OV nog steeds mondkapjes te worden gedragen. De vervoerbedrijven klagen dat dat niet valt uit te leggen en dat de controle daarop extra moeilijk wordt. Dat is natuurlijk klinkklare nonsens. Ook diep triest is de afschaffing van het thuiswerkadvies, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


Column Rikus Spithorst 21 februari 2022

SLECHT GEORGANISEERD PANIEKVOETBAL

We hebben stormachtige dagen achter de rug. Veel dank aan al die mensen die keihard hebben gewerkt om het OV zo goed mogelijk op de been te houden en na de enorme stormschade de boel weer te herstellen. Wij komen nog met een evaluatie, bezien door de bril van de reiziger, dus wil onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn daar nu niet al te diep op ingaan. Maar er was gisteren wel sprake van paniekvoetbal.


19 februari 2022

VANAF MIDDAGUUR TOCH NOG GEEN TREINEN

Voor Beter OV heeft veel waardering voor de mensen van ProRail en zijn (onder)aannemers die alles op alles zetten om de ravage die de storm gisteren heeft aangericht op te ruimen en de schade te repareren. Vooral bovenleidingen en draagconstructies zijn door omgewaaide bomen in het hele land ernstig beschadigd.

In tegenstelling tot eerdere aankondigingen rijden er nog geen treinen, in ieder geval niet op het Hoofdrailnet. De NS-reisplanner, die eerder plat lag, werkt weer, maar laat nergens beschikbare treinen zien, zo wees een steekproef uit.

Lees hier meer.


18 februari 2022

OV VANAF 14 UUR GESTAAKT

Het OV is de facto in het hele land stilgelegd. Alles dat op rails rijdt, dus trein, tram, metro, is gestaakt. Slechts hier en daar rijdt nog een enkele bus.

De actuele reisinformatie laat hier en daar te wensen over. Dat is storend, maar het is natuurlijk ook zo dat reizigers zelf ook wel kunnen begrijpen dat bij zeer extreem weer het OV uit kan vallen. De NS, ProRail en RET informeerden de reizigers het tijdigst: gisteravond al. Dat andere vervoerders later pas informatie verstrekten, kwam doordat deze pas vanmorgen besluiten over het staken van de diensten hebben genomen.

We begrijpen de overwegingen, maar er dient wel een grondige evaluatie van de genomen maatregelen te komen.

Lees hier meer.17 februari 2022

MORGEN VANAF 14 UUR GEEN TREINVERKEER

Morgen rijden er vanaf 14 uur geen treinen meer in Nederland, zo heeft ProRail aan ons bevestigd. De reden is de zeer zware storm die over ons land zal trekken, en ook lang zal duren. Het gaat niet alleen om de kracht van de wind, maar ook om de verwachte lange duur van de storm, waardoor veel schade wordt verwacht en het spoor zal worden geraakt door omgewaaide bomen en rondvliegende voorwerpen.

Gezien het verwachte noodweer heeft Voor beter OV begrip voor de maatregel. Veiligheid van passagiers is in het geding. Het is ook goed dat reizigers reeds nu op de hoogte worden gesteld, zodat zij voor morgen maatregelen kunnen nemen of thuis blijven. Na morgen zal moeten worden beoordeeld of het landelijk stilleggen van het treinverkeer wel of niet proportioneel was. Daarbij zal ook moeten worden beoordeeld, in hoeverre het een juiste keuze is om het treinverkeer in het hele land stil te leggen, en niet te kiezen voor regionale beslissingen. Ook zal een vergelijking moeten worden gemaakt met het beleid tijdens vergelijkbare stormen in het verleden.

Qbuzz en Keolis hebben aangegeven dat er wordt bekeken of de treindienst morgen nadat de storm is uitgeraasd op de Merwede-Lingelijn en in het Oosten van het land nog kan worden opgestart. Daarmee laten Qbuzz en Keolis zien, het vitale belang van het reizigersvervoer per spoor te onderschrijven.17 februari 2022

BELACHELIJKE FIETSRESERVEERPLICHT VAN TAFEL

Vorige zomer maakte Voor Beter OV, net als de consumentenorganisaties in het LOCOV, gehakt van de reserveerplicht voor fietsen in NS-treinen. (Even terugscrollen naar 14 juni 2021). Onder druk hiervan, maar ook door de klachtenregen die de maatregel tot gevolg had, heeft de NS laten weten dat van deze reserveerplicht deze zomer geen sprake zal zijn. Dat is goed nieuws.Column Rikus Spithorst 14 februari 2022

HANDSCHOEN OPGEPAKT

Dat was best een verrassende dag, afgelopen maandag. Onze voorzitter kiest in zijn columns doorgaans voor een stevige toon. Sommigen konden daar heel goed mee omgaan, zoals de toenmalige NS-chefs Meerstadt en Van Boxtel, maar in het algemeen verneem ik niets van het slachtoffer van mijn in vitriool gedompelde pennetje. Groot was zijn verrassing dat hij al kort na het publiceren Fahid Minhas in de mail had. Met een uitnodiging om koffie te komen drinken.

Lees hier Rikus zijn maandagochtendcolumn.


9 februari 2022

SCHRAPPEN THUISWERKADVIES SLECHT IDEE

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV is tegen het voorgenomen schrappen van het thuiswerkadvies. De OV-bedrijven kunnen de daardoor te verwachte toestroom van reizigers niet aan.

Door het hoge ziekte- en quarantaineverzuim hebben OV-bedrijven in het aanbod moeten snijden. De resterende treinen, metro’s, trams en bussen zijn daardoor extra druk. Het ziet er niet naar uit, dat het ziekte- en quarantaineverzuim, dat bovenop het normale verzuimpercentage komt, bij de vervoerders de komende tijd zal afnemen. Om die reden is het verstandig om -waar mogelijk- nog even thuis te blijven werken.

Mensen als haringen in een ton in het Openbaar Vervoer vervoeren is nog niet zo'n goed idee, zeker ook aangezien de controle op het dragen van mondkapjes op perrons en haltes en met name in treinen en metro’s nagenoeg geheel afwezig is.


Column Rikus Spithorst 7 februari 2022


DE NEK VAN FAHID MINHAS

Uitspraken van de VVD-spoorwegwoordvoerder Fahid Minhas schieten onze voorzitter in het verkeerde keelgat. Leest u even mee?


2 februari 2022

COMMENTAAR OP UITGEDUNDE DIENSTREGELINGEN

Veel vervoerders hebben aangekondigd dat ze wegens hoog personeelsverzuim wegens Corona (ziekte en quarantaine) hebben gesneden in de dienstregeling. Een veelgehoord argument daarvoor is dat de overige diensten dan met grote zekerheid wél kunnen worden gereden. Een deel van de inkrimpingen is al ingegaan, de komende weken wordt nog verder in de dienstregeling gesneden. Het gaat hier overigens niet uitsluitend om rijdend personeel, maar bijvoorbeeld ook om onderhoudsmonteurs.

Het afgelopen weekend was er met name bij de NS veel ongeplande uitval. Maandag laten we buiten beschouwing wegens de storm die over ons land trok, waardoor veel bovenleidingen door rondwaaiende takken en andere rommel beschadigd raakten. De afgelopen dagen werd de resterende dienst vrij goed gereden.

Voor Beter OV heeft wel een aantal opmerkingen en aanbevelingen.
Column Rikus Spithorst 31 januari 2022

DE FRAUDEFANS VAN QBUZZ

Echt. Om je te bescheuren. Een eerder op fraude betrapte vervoerder neemt frauderende collega’s van een frauderende concurrent in de arm om een concessie in de wacht te slepen…

Lees hier de maandagochtendcolumn van onze voorzitter.


Column Rikus Spithorst 24 januari 2022

OPNIEUW BLAMAGE AMSTERDAMSE METRO

Stel je voor. Een metrovoertuig raakt defect en kan niet meer verder rijden. Dan kunnen andere metro’s via het naastgelegen spoor de pechvogel passeren en kan de metrodienst zo goed en zo kwaad doorgaan terwijl de kapotte metro wordt gerepareerd of weggesleept. Over het andere spoor kan dan om en om in twee richtingen worden gereden zodat de passagiers niet al te veel vertraging oplopen. Niets bijzonders, en gebruikelijk bij zo’n beetje alle metrobedrijven ter wereld.

Maar bij het beschamend nieuwe beveiligingssysteem van de Amsterdamse metro kan dat niet, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 17 januari 2022

HSL: GELDKLOPPERIJ IN CORONATIJDEN

Over het tijdelijk inkrimpen van treindiensten in de avonduren en het tijdelijk opheffen van een aantal spitsritten heeft onze club geen herrie gemaakt. Veel personeel thuis, fors minder reizigers, Voor Beter OV snapt de overwegingen. Maar dit weekend ging de NS te ver.

In zijn maandagochtendcolumn windt onze voorzitter zich op over de geldklopperij van de NS.

Column Rikus Spithorst 10 januari 2022

REIZIGERSMINACHTING IN HET DNA VAN DE CHIPKAART

Diepe minachting voor de reiziger zit ingebakken in het DNA van de mensen achter de OV-chipkaart en zijn opvolger. Onze voorzitter neemt u in zijn maandagochtendcolumn even mee terug in de tijd. En hij hoopt dat Alexandra van Huffelen de reiziger nu eindelijk te hulp schiet.Column Rikus Spithorst 3 januari 2022

2022: ZORGEN EN KANSEN

In de eerste maandagochtendcolumn van dit jaar kijkt onze voorzitter terug op 2021, en benoemt hij zorgen en kansen voor 2022.

30 december 2021


HELPT U ONS HUISHOUDBOEKJE OOK DIT JAAR ROND?

Voor Beter OV draait volledig op vrijwilligers en is, als volstrekt onafhankelijke belangenorganisatie, in financieel opzicht geheel afhankelijk van giften van bestuursleden, reizigers en (andere) sympathisanten.

De gemaakte kosten worden voorgeschoten door onze bestuursleden. Voor het jaar 2021 komen wij nog € 139,65 tekort. Steunt u ons?

Een financiële bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL36 RABO 1510 2835 87 ten name van onze penningmeester G.J. Nielsen te Amsterdam, onder vermelding van “Gift Voor Beter OV”. Namens bestuursleden, vaste adviseurs en sympathisanten hartelijk dank!

Meer informatie over de gemaakte en al gedekte kosten vindt u hier .

29 december 2021

NOODREM TREKKEN SOMS WEL GERECHTVAARDIGD

Formeel mogen reizigers in de trein slechts aan de noodrem trekken wanneer er sprake is van direct levensgevaar. In de praktijk wordt daar soepel mee omgegaan. Gisteren trok in een NS-trein in Brabant een reiziger aan de noodrem, nadat een medepassagier van haar tas was beroofd. De dader kon daardoor worden aangehouden. Prima. De NS toonde zich echter minder tevreden. Het trekken aan de noodrem was “niet de bedoeling”. Voor Beter OV vindt het criterium “direct levensgevaar” te formeel en te nauw.

Lees hier meer.


HARD INGRIJPEN EN SCHADELOOSSTELLING METRO AMSTERDAM NODIG

Voor Beter OV vindt dat het gehannes met de Amsterdamse metro niet langer aanvaardbaar is. Door onbekwaam ontwerpen en beheren van het nieuwe beveiligingssysteem valt nagenoeg het gehele metronet keer op keer urenlang stil. Daarnaast vallen dagelijks veel metroritten uit wegens technische problemen aan de voertuigen. Ook rijden dagelijks te korte treinstellen, waardoor zelfs in deze coronatijd de drukte onaanvaardbaar is, met gezondheidsrisico’s van dien. Reizigers dienen financieel gecompenseerd te worden.

Lees hier meer.


Column Rikus Spithorst 20 december 2021

UTRECHTSE INCOMPETENTIE

Elkaar de hete aardappel toeschuiven. De ander de schuld geven als iets mis is gegaan. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht zijn net een stel kleine kinderen. Altijd maar dat wijzen naar elkaar… Onze voorzitter zou uit zijn hoofd weinig OV-aangelegenheden kennen waar zo enorm veel wordt verprutst als bij de tramlijnen en in om de stad Utrecht. Werkelijk de ene misser na de andere. En intussen raaskalt men over een metro onder de Utrechtse binnenstad.


Column Rikus Spithorst 13 december 2021

BEDENKINGEN BIJ NIEUWE DIENSTREGELING

Gisteren was het weer zover. De jaarlijkse start van de nieuwe dienstregeling. Onze voorzitter ziet daarbij ook dit keer voors en tegens, schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn .


Column Rikus Spithorst 6 december 2021

LANGZAAMAAN IN DE GROTE STEDEN

De vervoerbedrijven in de drie grote steden maken zich zorgen over plannen om de maximumsnelheid voor het wegverkeer in die steden te verlagen tot 30 kilometer per uur. Dat schrijven ze in een reactie op deze plannen. Maar volgens onze voorzitter huilen de vervoerders krokodillentranen, schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 29 november 2021

BUITENLANDPRUTSER ABELLIO

NS-dochter Abellio raakt in het Roergebied waarschijnlijk zijn concessie kwijt. Waarom? Het bedrijf heeft te laag ingeschreven voor concessies, en om deze in de wacht te slepen ook geen bepalingen bedongen over tekortschietende infrastructuur. Nu lijdt Abellio dus verlies op deze concessies en is het gezeur bij de opdrachtgever.

Onze voorzitter vindt de gang van zaken beschamend, schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn .
Column Rikus Spithorst 22 november 2021

LIFT

De NS wordt afgerekend op het percentage treinen dat op tijd rijdt, waarin ook nog de drukste reizigersstromen zijn verdisconteerd. Beetje nattevingerwerk, en ook op basis van een veel te laag streefcijfer, maar vooruit… Bij de totstandkoming van de beheerconcessie van ProRail hebben wij ook gepleit voor een kengetal voor het maximaal aanvaardbare aantal storingsuren aan liften en roltrappen. Te vergeefs, want men vond dat concessiebeheer op de vierkante millimeter. Dus kan men ongestraft maar wat aanrotzooien met liften en roltrappen. Arme reiziger .

Column Rikus Spithorst 15 november 2021

DE VOELSPRIETEN VAN PRORAIL

"Ik snap dat mensen boos zijn, in het verleden zijn zaken niet goed aangepakt en hebben we bij onze besluiten onvoldoende geluisterd naar treinverkeersleiders en decentrale verkeersleiders. Dat raakt mij. We hadden forser moeten ingrijpen toen bleek hoe moeilijk het is om een robuuste bezetting op de posten te realiseren.
De koers is nu anders: we hebben geleerd van het verleden en pakken de problemen nu samen met de mensen aan door onder meer beter te luisteren en gehoor te geven aan hun zorgen. Directeur Verkeersleiding Hans Smits, COO Ans Rietstra en ik geven samen uitvoering aan deze nieuwe koers."
Duidelijke taal van ProRail-opperhoofd John Voppen, Toch valt er aan deze duidelijke woorden wel wat af te dingen, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 8 november 2021

INTERNATIONAAL KNOEIWERK

Deze week heeft onze voorzitter een aantal internationale treinreizen gemaakt. Het resultaat was niet best, concludeert hij in zijn maandagochtendcolumn .


3 november 2021

MARCHANDEER NIET MET EISEN VERKEERSLEIDERS

Voor Beter OV was, is en blijft bezorgd over de onderbezetting op de seinhuizen. Ook deze week is het voorgekomen dat door personeelsgebrek op spoortrajecten het treinverkeer geheel werd stilgelegd. Desondanks is Voor Beter OV tegen het verlagen van de eisen die bij sollicitaties aan kandidaat-treinverkeersleiders worden gesteld.


Column Rikus Spithorst 1 november 2021

HET HELE JAAR VOOR WEINIG

949 Euro. Voor dat bedrag konden Oostenrijkers tot gisteren een jaarkaart kopen die geldig is in al het Oostenrijkse Openbaar Vervoer. Ook in de spitsuren. Voor nog geen 3 Euro per dag.

Ook iets voor Nederland? Onze voorzitter vindt van niet . Eerst de kwaliteit op orde!


Column Rikus Spithorst 25 oktober 2021

AMSTERDAMSE INFORMATIEPUINHOOP

In deze tijd van welhaast onbegrensde digitale mogelijkheden, waarbij het hele OV-landschap is volgeplempt met digitale informatieborden, zou het adequaat informeren van OV-passagiers een fluitje van een cent moeten zijn. Toch?

Nou, vergeet het maar, concludeert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


20 oktober 2021

GVB ROTZOOIT MET REISINFORMATIE

Recentelijk (en nog steeds) blunderde het Amsterdamse GVB met reizigersinformatie over een aantal tijdelijk geschrapte haltes van buslijn 48 tussen Centraal Station en de nieuwbouwwijk bij de Houthavens. In de Spaarndammerbuurt worden belangrijke haltes nu niet aangedaan, maar op het Centraal Station is daarover geen enkele informatie.

Voor Beter OV bracht deze ernstige vorm van desinformatie onlangs onder de aandacht van het GVB Maar dat heeft niet geleid tot verbetering, zo blijkt.

De afgelopen dagen werden passagiers van de eveneens omgeleide tramlijn 3 op het verkeerde been gezet.

Column Rikus Spithorst 18 oktober 2021

AUTOMATIC TRAIN OPERATION

Het was een mooi congres, afgelopen donderdag in de Jaarbeurs in Utrecht. Over ATO: Automatic Train Operation. Maar onze voorzitter heeft zo zijn bedenkingen, schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn .


Column Rikus Spithorst 11 oktober 2021

BIJ1 EN DENK VLIEGEN UIT DE BOCHT

Waar bij vervoerbedrijven moet worden getoetst of de directie over aantoonbare bekwaamheid en geschiktheid beschikt, geldt zulks niet voor mensen die zich verkiesbaar willen stellen voor bijvoorbeeld de Gemeenteraad. We schakelen over naar de Stopera in Amsterdam. De fracties van BIJ1 en DENK vinden dat vervoerder EBS bij een volgende inschrijving moet worden geweerd omdat het Israëlische moederbedrijf van deze onderneming ook in opdracht van de Israëlische regering busdiensten verricht in de zogeheten bezette gebieden.

In zijn maandagochtendcolumn maakt onze voorzitter gehakt van deze flauwekul.

Column Rikus Spithorst 4 oktober 2021

IN EUROPA

Deze week ging hij met pensioen. Dick Kunst. Ruim 40 jaar machinist bij de spoorwegen. Eerst bij NS-binnenland, later bij NS-International. Ontelbare malen heen en weer naar onze oosterburen. En er was een receptie. Reden voor een column over Europees spoor.

30 september 2021

“PORNOCONDUCTEUR MOET WEG”

Een jeugdige reizigster meldt dat een NS-conducteur ten overstaan van reizigers op zijn telefoon afbeeldingen van een mannelijk geslachtsdeel heeft staan bewonderen. Voor Beter OV verlangt dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht, en dat de conducteur voor ontslag in aanmerking dient te komen.


Column Rikus Spithorst 27 september 2021

FALENDE METROBEVEILIGING GVB “IS GEEN TEST"


Het Amsterdamse metroverkeer is al geruime tijd een beschamende vertoning. Metrostellen staan op allerlei tussenstations soms minutenlang stil, terwijl een hoop gesis van ontsnappende perslucht uit de onderste regionen klinkt, de verlichting uit gaat en weer aan, maar aan de reizigers geen enkele informatie wordt verstrekt over het hoe of wat, laat staan over wanneer de reis wordt voortgezet. Of metro’s zijn, in plaats van de norm van zes rijtuigen, veel korter dan dat. Vaak slechts vier wagens, waarvan door te grote drukte veroorzaakt gebrek aan reizigerscomfort het gevolg is.

Maar het hierboven aangehaalde reizigersleed is nog slechts klein bier in vergelijking met het onaanvaardbare gepruts rond de nieuwe beveiliging die over de rug van de reizigers wordt uitgeprobeerd, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 20 september 2021

MONDKAPJESBONJE “OPEN EN RESULTAATGERICHT”

NOS-journalisten Remco Andringa en Thomas Kusters trokken een beerput open over de gang van zaken rond de mondkapjesplicht in het OV Een WOBje bracht een aantal beschamende zaken aan het licht. Ten tijde van de invoering van de mondkapjesplicht lag het ministerie van Infrastructuur en Milieu met het ministerie van Justitie en Veiligheid in de clinch over wie de mondkapjesplicht in het OV moest handhaven. In zijn maandagochtendcolumn spreekt onze voorzitter hier schande van.

Column Rikus Spithorst 20 september 2021

MONDKAPJESBONJE “OPEN EN RESULTAATGERICHT”

NOS-journalisten Remco Andringa en Thomas Kusters trokken een beerput open over de gang van zaken rond de mondkapjesplicht in het OV Een WOBje bracht een aantal beschamende zaken aan het licht. Ten tijde van de invoering van de mondkapjesplicht lag het ministerie van Infrastructuur en Milieu met het ministerie van Justitie en Veiligheid in de clinch over wie de mondkapjesplicht in het OV moest handhaven. In zijn maandagochtendcolumn spreekt onze voorzitter hier schande van.

16 september 2021

VOOR BETER OV EIST COMPENSATIE GEDUPEERDEN LANDELIJKE STORING PRORAIL

Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV eist dat ProRail de gedupeerden van de landelijke storing financieel compenseert. De treindienst heeft door een telecomstoring een uur stilgelegen, en de herstart is moeizaam verlopen. Daaruit valt af te leiden dat reizigers minstens een uur vertraging hebben opgelopen.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft becijferd dat een uur vertraging van een treinreiziger ruim € 11 waard is. Daarom wil Voor Beter OV dat ProRail, in samenwerking met chipkaartbeheerder Translink, € 11 aan saldotegoed klaarzet voor de houders van OV-chipkaarten die uiterlijk om half 7 waren ingecheckt op een treinstation.

16 september 2021

TELECOM PRORAIL FAALT OPNIEUW

Het treinverkeer in heel Nederland ligt plat doordat er opnieuw telecomstoring bij ProRail is. Naar wij zojuist van ProRail vernomen wordt mondjesmaat weer opgestart, maar tienduizenden reizigers zitten vast.

Wij vinden dit onaanvaardbaar. En we zijn benieuwd wat er van de na een eerdere soortgelijke storing aangekondigde maatregelen terecht is gekomen. Blijkbaar niet veel.Column Rikus Spithorst 13 september 2021

MONDKAPJES STRAKS NÓG VERWARRENDER

Op dit moment zorgt het mondkapjesbeleid, in weerwil van de mening van NS-baas Marjan Rintel, niet voor verwarring. Maar dat wordt straks anders, vreest onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 6 september 2021

PITSTOPS

Bij autoraces gaat het niet meer om wie het hardste kan rijden, maar om wie het snelste zijn wielen kan laten omwisselen. Hoe korter je onderweg in de werkplaats hoeft te vertoeven, hoe groter de kans op een tevredenstemmend resultaat. Daar kan de NS nog wat van leren, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


31 augustus 2021

CHIPKAART-APP EN CHIPKAART-TWITTER PER DIRECT GESTOPT

Tot onze verbijstering heeft Translink (het bedrijf achter de OV-chipkaart) zonder enige vorm van overleg met de reizigersorganisaties de app en het Twitter-account vandaag uitgezet. Het Twitter-account stopt “wegens privacy-issues” en de app is uit de lucht wegens de komst van een nieuwe. Helaas is die nieuwe app nog niet gereed. Beschamend.

Bijzonder is, dat ook de vervoerbedrijven, die samen eigenaar van Translink zijn, dit blijkbaar prima vinden.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Deze gebeurtenissen zijn tekenend voor de diepe, diepe minachting die de OV-sector heeft voor zijn klanten.”

Lees hier meer.Column Rikus Spithorst 30 augustus 2021

VERHAAL KOSTEN OP ZWARTRIJDERS, AGRESSIEPLEGERS EN VANDALEN

Onze voorzitter heeft stevige bedenkingen bij het besluit van de provincies Overijssel en Drenthe om in totaal een-en-een-kwart miljoen Euro uit te trekken voor maatregelen tegen het zwartrijden, het aanrichten van vernielingen en het bedreigen en bespuwen van OV-personeel door kansloze, uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat geld dient niet uit de provinciale begrotingen te komen, maar dient bij de daders in rekening te worden gebracht, zo betoogt hij in zijn maandagochtendcolumn .


28 augustus 2021

GREENWASHING

Een belangrijke -maar niet de enige- reden om voor het OV te kiezen, is de veronderstelde duurzaamheid. Het OV draagt bij aan een schonere omgeving. Vervuilt minder, stoot per reizigerskilometer minder CO2 uit. De vervoerbedrijven trekken met graagte zo nu en dan deze duurzaamheidskaart.

Maar soms is er sprake van pure greenwashing .


sorteren maar...,


Column Rikus Spithorst 23 augustus 2021

VASTGEZET IN DE TREIN

Vrijdag ontvingen wij een e-mail van een boze reiziger. Hij was volkomen terecht kwaad: wegens ongeregeldheden werden hij en naar zijn schatting 600 medepassagiers een uur lang opgesloten in zijn trein.

Stof te over voor een kritische maandagochtendcolumn .


Column Rikus Spithorst 16 augustus 2021

OV-SHITKAART 2.0

Stelt u zich eens voor… Bij de kassa van de supermarkt wordt niet meer getoond, hoeveel u moet afrekenen. Zijn de juiste prijzen berekend? Is de bonusaanbieding correct verwerkt? Betaalde u inderdaad minder voor dat product met dat kortingstickertje erop? Als u dat wilt checken, dient u morgen thuis uw computer, laptop of smartphone aan te slingeren om de zaken te checken. Als u dat niet gaat doen, wordt u geacht alle vergissingen wegens foute barcodes, verkeerde prijstabellen en andere missers voor lief te nemen. Wat zouden consumenten daarvan vinden? Juist, de wereld zou te klein zijn, en de klanten zouden massaal overstappen naar een supermarktconcern dat de klanten wél serieus zou behandelen.

Toch ligt voor OV-reizigers deze regelrechte klantenschoffering in het verschiet bij de ontwikkeling van de nieuwe versie van het betaalsysteem dat wij nu nog kennen als OV-chipkaart. Onze voorzitter brieste een woedende maandagochtendcolumn uit zijn laptop.


Column Rikus Spithorst 9 augustus 2021

CONSUMENTENPLATFORMS IN CORONATIJD

Onze voorzitter is benieuwd in hoeverre de regionale consumentenplatforms de overheden die zich in en na deze coronatijd misdragen ten koste van de reizigers, tot de orde roepen. Of die consumentenplatforms hun rol een beetje serieus hebben opgepakt? We zullen zien…Column Rikus Spithorst 2 augustus 2021

SLACHTOFFERS VAN SLECHT BELEID

Vandaag wil onze voorzitter het in zijn maandagochtendcolumn met u hebben over twee groepen die het slachtoffer zijn van het beschamend idiote beleid dat wordt bedacht door, zoals hij schrijft, een stel halvegaren. Slachtoffergroep treinfietsers en slachtoffergroep buspassagiers.


28 juli 2021

PRORAIL VERKEERSLEIDING BLIJKT REUS OP LEMEN VOETEN

Voor de zoveelste keer werden vandaag op meerdere baanvakken treinseries geschrapt door een tekort aan treinverkeersleiders. Dit keer waren reizigers op de trajecten Amsterdam - Amersfoort, Utrecht - Almere en Utrecht - Baarn de klos .Column Rikus Spithorst 26 juli 2021

BLUNDERMAGISTRAAT

In een vlaag van verstandverbijstering heeft een kantonrechter in Amsterdam de handhaving van de mondkapjesplicht in het OV om zeep geholpen. Donderdag vonniste deze blundermagistraat dat boetes aan mondkapjesweigeraars in de Amsterdamse metro onterecht waren opgelegd en dus moesten vervallen. Want de mondkapjesweigeraars waren niet door de BOA’s in kwestie gewaarschuwd en in de gelegenheid gesteld hun mondkapje alsnog op te doen. Onze voorzitter is verbijsterd, schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn .

19 juli 2021

INSPECTIE DRAAIT PRORAIL TERECHT DE DUIMSCHROEVEN AAN

Niet alleen Voor Beter OV, maar ook de Inspectie Leefomgeving en Transport toont zich ontevreden over de (veiligheids)prestaties van ProRail. ILT draait ProRail de duimschroeven aan nadat een trein in Groningen was ontspoord op een veel te erg versleten wissel, waarbij de trein letterlijk tussen de rails zakte. ILT heeft ingegrepen in het onderzoek dat ProRail uitvoert naar dit zeer ernstige veiligheidsincident.


Column Rikus Spithorst 19 juli 2021

WAAR WAS DE CONDUCTEUR?

“Tijdens al mijn reizen tussen Amsterdam en Hoofddorp zag ik zelden of nooit een conducteur door de trein komen,” verklaarde een lieve koffievriendin gistermiddag kort en bondig toen onze voorzitter haar vertelde over het onderwerp van zijn maandagochtendcolumn . Een veelgehoorde reizigersklacht is dat de conducteur onvindbaar is.
Een reizigster wordt lastiggevallen, de conducteur is onvindbaar en de NS staat met de mond vol tanden.

Drie onzichtbare conducteurs op stationsbankje


Column Rikus Spithorst 12 juli 2021

ABELLIO-FIASCO

Da’s even wennen voor de NS. Wanneer de NS in Nederland de bij een aanbesteding beloofde kwaliteitsnormen (aantal treinen, snelheid, betrouwbaarheid) niet weet waar te maken, wordt door zijn corrupte overheids-opdrachtgever gewoon het vereiste kwaliteitsniveau naar beneden bijgesteld. Maar in andere landen verwacht de overheid dat de afgesproken kwaliteit gewoon wordt geleverd. En zo niet: flinke boetes. Een lelijke tegenvaller voor de NS en zijn dochter-voor-buitenlandse-avonturen Abellio, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


6 juli 2021

HERHAALD VEILIGHEIDSFALEN PRORAIL BAART ZORGEN

De belangrijkste taak van ProRail is zorgen dat het treinverkeer veilig verloopt. Dat twee weken geleden in Groningen een trein is ontspoord doordat de spoorwijdte bij een wissel te ruim was, is uiterst zorgelijk. Na problemen met loszittende verbindingen tussen spoorrail en dwarsliggers en ernstige missers tijdens de strenge winterdagen in februari faalt ProRail dus opnieuw in het borgen van de veiligheid en de bedrijfszekerheid van het spoor. Dat vindt de Maatschappij Voor Beter OV.

Nadat ProRail jarenlang een stijgende lijn in zijn prestaties liet zien, is hierin nu een kentering gekomen, vindt de reizigersorganisatie. Voorzitter Rikus Spithorst: “Misschien is het goed als ProRail eens wordt doorgelicht op procedures rond opdrachtgeverschap en kwaliteitscontrole. Maar ook de vraag of ProRail wel beschikt over voldoende financiële middelen is aan de orde. Wij gaan nu eerst de ProRail-top bevragen, alvorens wij stappen ondernemen naar de toezichthouders op de veiligheid, naar de staatssecretaris en naar de Tweede Kamer. ProRail heeft hoe dan ook veel uit te leggen, zeker ook aan de reizigersorganisaties zoals Voor Beter OV.”

Column Rikus Spithorst 5 juli 2021

INCOMPETENT EN ILLEGAAL

Wanneer je een uitgedunde dienstregeling voor extreem weer bedenkt. Wanneer je een uitgedund aantal bruikbare wissels voor extreem weer bedenkt. Wanneer je niet checkt of de resterende wissels voldoende zijn, en de juiste, om de uitgedunde dienstregeling te kunnen rijden. Dan heb je geblunderd op een manier waar ook onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn geen woorden voor heeft. Tot overmaat van ramp heeft ProRail bij de winterperikelen in februari de wet overtreden!


Column Rikus Spithorst 28 juni 2021

STEUNBLUNDER

Het Rijk lost de financiële problemen van de NS en van de regionale vervoerders en hun regionale opdrachtgevers (provincies, stadsregionale bestuursorganen) op. Corona veroorzaakte een stevige deuk in het aantal passagiers, en de overheid past de omzetverliezen grotendeels bij, in ruil voor behoorlijke handhaving van het voorzieningenniveau. Maar voor wat betreft die handhaving gaat het mis door een blunder van de staatssecretaris, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 21 juni 2021

ECHT ONAFHANKELIJK

Een organisatie die zich als “onafhankelijk” afficheert, moet dan natuurlijk wel echt onafhankelijk zijn. Ingewikkelder is het niet. Recentelijk barstte de bom bij de “onafhankelijke” OV-ombudsman. Die bleek te functioneren onder de knoet van ROVER, die zich met zaken bemoeide die daardoor de onafhankelijkheid van de OV-ombudsman in de weg stonden. Blijkbaar werd dat van kwaad tot erger, waardoor OV-ombudsman Bram Hansma zijn vertrek aankondigde. Een mooi moment om van die OV-ombudsman een écht onafhankelijke organisatie te maken, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


17 juni 2021

ZIENSWIJZE OP INCOMLEET WETSVOORSTEL NIEUWE SPOORWEGWET

Voor Beter OV bracht een zienswijze uit op het wetsvoorstel voor een nieuwe Spoorwegwet. Omdat reizigersrechten vooral worden vastgelegd in andere wetgeving, en omdat de lagere wetgeving in concept nog niet beschikbaar is, adviseert Voor Beter OV slechts op hoofdlijnen.

Column Rikus Spithorst 14 juni 2021


FIETSVOORRANG

De NS hanteerde de botte bijl in een poging, capaciteitsgebrek voor fietsen in de trein aan te pakken. Slecht idee, vindt onze voorzitter, die in zijn maandagochtendcolumn een tussenvoorstel doet.


Column Rikus Spithorst, 7 juni 2021

NACHTELIJKE DRUIVEN ZIJN ZUUR

Dat Arriva een nachtelijke verbinding wil gaan organiseren tussen de uithoeken van ons land en de Randstad, had men bij de NS blijkbaar niet zien aankomen. De druiven waren zuur.

In zijn maandagochtendcolumn roept onze voorzitter de betrokken directeuren op, de koppen bij elkaar te steken om te bezien hoe ze samen goed voor de nachtelijke reiziger kunnen zorgen.

31 mei 2021

LANDELIJKE TREINSTORING IS BREVET VAN ONVERMOGEN PRORAIL

Het enkele feit dat een telefoonstoring bij ProRail leidt tot het staken van het treinverkeer in het hele land, is volstrekt onaanvaardbaar. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV. De spoorveiligheid wordt primair geregeld door seinen en systemen die ingrijpen wanneer een trein voorbij een rood sein rijdt of een te hoge snelheid heeft. Telefoonverkeer tussen seinhuis en machinist is weliswaar een extra voorziening, maar een storing daarvan rechtvaardigt geenszins het totaal lamleggen van het treinverkeer.

Sinds ongeveer 2 uur vanmiddag is het treinverkeer in het hele land stopgezet. Honderdduizenden reizigers zijn daardoor gedupeerd .


Column Rikus Spithorst 31 mei 2021

STORING? SPOORWERK? VERTRAGING? WAT KOST DAT?

Wanneer we het hebben over de kosten van het Openbaar Vervoer, is men geneigd te denken aan de subsidies, vergoedingen en andere bijdragen die vanuit de, al dan niet decentrale, overheidskassa in het OV worden gestoken, plus natuurlijk de bedragen die reizigers aftikken om mee te mogen. Daarbij wordt één belangrijk aspect nagenoeg altijd vergeten. De samenleving is nog meer geld kwijt aan het OV. Namelijk als het niet rijdt, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


20 mei 2021

OPNIEUW LOSSE SPOORRAILS BIJ PRORAIL

Opnieuw krijgen reizigers te maken met hinder wegens loszittende rails. Voor Beter OV is hier zeer slecht over te spreken.

Door de loszittende rails tussen Leiden en Hoofddorp mag daar tot en met donderdag slechts langzaam wordengereden, en worden veruit de meeste treinen op dat traject opgeheven .


18 mei 2021

UITLEG PRORAIL OVER LOSSE RAILS

Vandaag was er overleg tussen Voor Beter OV en ProRail over het probleem van losrakende verbindingen tussen spoorrails en dwarsliggers.

Lees hier meer.


Column Rikus Spithorst 17 mei 2021

BUSINESS AS USUAL?

Er wordt in en om ProRail hard gewerkt aan manieren om de grote onderhoudsopgave voor de komende jaren met zo weinig mogelijk reizigershinder waar te maken. Maar dat project heeft weinig kans van slagen als men telkens wordt overvallen door allerlei narigheid zoals loszittende spoorrails, en aannemers van geplande klussen moeten worden weggeroepen om met man en macht allerlei plotseling opkomende rottigheid te fiksen. Onze voorzitter maakt zich in zijn maandagochtendcolumn grote zorgen.

16 mei 2021

VOOR BETER OV EIST STOP METRO-EXPERIMENT AMSTERDAM

Voor Beter OV eist onmiddellijke stopzetting van het experimenten met een nieuw beveiligingssysteem bij de Amsterdamse metro. Vandaag vielen opnieuw alle metrolijnen uit door een storing in dit experimentele systeem. De GVB-directie en de voor het systeem gemeentelijke dienst dienen onmiddellijk op de metrolijnen 50, 51, 53 en 54 een einde aan het gebruik van het falende systeem te maken, en het betrouwbare oudere systeem weer aan te zetten, zo stelt de belangenorganisatie. Om dat te bereiken heeft de reizigersorganisatie melding gedaan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

15 mei 2021

OPNIEUW SPOORVERKEER GESTREMD WEGENS LOSZITTENDE RAILS

Tussen Utrecht en Arnhem is het spoorverkeer vandaag de gehele dag stilgelegd wegens loszittende railklemmen, zo bevestigt ProRail. Dit is het zelfde probleem als wat een paar weken geleden tussen Gorinchem en Geldermalsen het treinverkeer meerdere dagen lamlegde.

Lees hier meer.

Column Rikus Spithorst 10 mei 2021

BARNEVELD

Onze voorzitter is klaar met de lakse houding van de politie als het gaat om het beschermen van het OV en zijn reizigers tegen het wangedrag van allerlei oproerkraaiers. Nu weer in Barneveld. Lees hier zijn maandagochtendcolumn.

5 mei 2021

RECHTSZAAK NIEUWE ILLEGALE STAATSSTEUN NS IS TERECHT

Opnieuw krijgt de internationale afdeling van de NS illegale staatssteun. Dit keer in de vorm van een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de NS voor een nachttrein tussen Amsterdam en Wenen. Een aantal vervoerbedrijven stapt naar de rechter, en Voor Beter OV is het daar zeer mee eens .


VIRUSWAPPIES ZONDER KAPPIES

Mensen die het nodig vinden om op Bevrijdingsdag op het Malieveld in Den Haag te gaan lopen demonstreren omdat “onze vrijheid is afgepakt”, het zij zo. Maar dan ook nog vol trots op het internet foto’s plaatsen van hoe stoer ze zonder mondkapje in de trein zitten…


Column Rikus Spithorst 3 mei 2021

DRUGSBESTUURDER

Onze voorzitter is in zijn maandagochtendcolumn zeer te spreken over het optreden van het Amsterdamse GVB tegen een trambestuurder die onder invloed van drugs een wielrijder van zijn fiets reed. Die werd ontslagen.


29 april 2021

“ROYALE LOONSTIJGING PRORAIL NIET UIT PORTEMONNEE REIZIGER”


De kosten van een te royale ProRail-CAO dienen niet te worden afgewenteld op de reiziger. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV. Na een werkonderbreking van het personeel ging ProRail door de knieën. Het oorspronkelijke loonbod van ProRail was al hoger dan de verwachte inflatie, en na de staking heeft ProRail aan de bonden een nog rianter bod gedaan. De loonkosten van ProRail worden via de infraheffing (de vergoeding voor het gebruik van het spoor) voor relevante medewerkers doorberekend aan vervoerders, die deze kosten weer doorberekenen aan de reizigers .


28 april 2020

FNV-STAKING BIJ PRORAIL IS SCHANDE

De bij vakbond FNV aangesloten seinhuiswachters van ProRail houden vanaf vandaag als werkoverleg vermomde stakingsacties. Het treinverkeer zal ernstig ontregeld zijn, en de gevolgen zijn voor de treinreizigers. Voor Beter OV spreekt van een schande .

27 april 2020

GROTE ZORGEN DREIGENDE STAKING PRORAIL


De bij vakbond FNV aangesloten seinhuiswachters van ProRail dreigen met stakingsacties vanaf morgen. Daardoor is de kans groot dat het treinverkeer ernstig ontregeld zal raken.

ProRail heeft een cao-bod gedaan dat door de andere vakbonden is aanvaard. Alleen de FNV ligt dwars.

Voor Beter OV-voorzitter Rikus Spithorst: “Het is diep treurig dat de FNV probeert zieltjes te winnen over de rug van de reiziger. Zeker in deze coronatijd. Veel treinen zullen morgen uitvallen, terwijl op deze werkdag de resterende treinen dan overvol zullen zijn met mensen op weg van en naar hun werk. In deze coronapandemie is dat hoogst onverantwoordelijk. Bovendien is de trein onmisbaar voor sommige mensen die op een centrale priklocatie hun coronavaccinatie moeten halen.”26 april 2021

LINTJE VOOR BEDENKER OV-FIETS

Voor Beter OV feliciteert Ronald Haverman, de bedenker van de OV-fiets, met zijn Koninklijke onderscheiding. Hij heeft deze vanmiddag ontvangen in zijn woonplaats Leiden.

Column Rikus Spithorst 26 april 2021

MAASLIJN

Bij grote metro- of spoorprojecten is er bijna altijd gesodemieter over het geld. Voorbeelden daarvan zijn de Amsterdamse Noord/Zuidlijn en het onterecht bejubelde station Utrecht Centraal. Ook rond de elektrificatie en gedeeltelijke spoorverdubbeling van de Maaslijn, tussen Nijmegen en Roermond is het nu bal. Reden voor aandacht in de maandagochtendcolumn .

22 april 2021

VRAGEN OVER SPOORROBLEMEN MERWEDE-LINGELIJN DEELS BEANTWOORD

Voor beter OV stelde vorige week vragen aan ProRail over de problemen op het spoor tussen Gorinchem en Geldermalsen (zie het bericht hieronder).

ProRail heeft onze vragen deels beantwoord .


21 april 2021

PRORAIL MET MOND VOL TANDEN OVER LOSZITTENDE SPOORRAILS

Nadat ProRail gisteren had aangekondigd vandaag onze vragen over de loszittende spoorrails tussen Gorinchem en Geldermalsen te beantwoorden, is dat opnieuw niet waargemaakt. Morgen krijgen we antwoord. Ja, echt. Tenminste als het meezit. Het feit dat ProRail zelfs een kleine week nadat bleek dat spoorrails niet ordentelijk aan dwarsliggers bleken vast te zitten nog steeds niet in staat is om een aantal voor de hand liggende vragen te beantwoorden, vinden wij een regelrechte aanfluiting. Wij overwegen nu, onze vragen -desnoods via de Tweede Kamer- dan maar aan de verantwoordelijke staatssecretaris te richten.

Lees hier meer.

Column Rikus Spithorst 19 april 2021

LEVENSGEVAARLIJK ZWABBERSPOOR

Wat willen reizigers? Dat hun reis betaalbaar is. Volgens de beloofde dienstregeling. Liefst ook een beetje comfortabel. Maar wat ze volkomen terecht ook van groot belang vinden, en zelfs als vanzelfsprekend zien, is dat ze heelhuids op hun bestemming aankomen. En wat dat betreft zijn passagiers tussen Gorinchem en Geldermalsen de afgelopen tijd door het oog van de naald gekropen, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

16 april 2021

GROTE ZORGEN OVER LOSGERAAKTE SPOORRAILS

De problemen met het spoor rond Gorinchem en Leerdam hadden tot een ernstig ongeluk kunnen leiden. Dat is de voorlopige constatering van Voor Beter OV nadat gisteren bekend werd dat de spoorrails over een lengte van 1700 meter niet goed aan de bielzen vast bleek te zitten. Verbindingen tussen de bielzen en de spoorrails bleken los te zitten toen ProRail een inspectie uitvoerde.

Lees hier meer.

Column Rikus Spithorst 12 april 2021

NO-GO OP DE NABO

Het opleggen van beperkende maatregelen in de vorm van snelheidsbeperking aan slachtoffers in plaats van meer maatregelen teen daders is een regelrechte aanfluiting. De ProRail-top heeft hiermee een lelijke misslag gemaakt bij de aanpak van de problemen op de onbewaakte overwegen, betoogt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .8 april 2021

ZORGEN OVER SPOORONDERHOUD WEGENS TEVEEL KWARTSSTOF


Voor Beter OV is verontrust over berichten, dat onderhoudswerkers aan het spoor worden blootgesteld aan te grote hoeveelheden kwartsstof die vrijkomen bij werk aan het spoor. Allereerst dient de gezondheid van spoorwerkers te zijn gewaarborgd, maar daarnaast is Voor Beer OV bezorgd over mogelijke gevolgen voor de reizigers.


1 april 2021

SCHOONMAAKPLICHT REIZIGER ONBEHOORLIJK

Voor Beter OV is slecht te spreken over het besluit van de spoorvervoerders, dat treinreizigers na hun reis de door hen gebruikte stoelen, armleuningen en handgrepen zelf dienen te reinigen om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen.

Column Rikus Spithorst 29 maart 2021

AMSTERDAMSE DRIEHOEK LAAT REIZIGERS IN DE KOU

Gisteren was het opnieuw bal op het Museumplein. En door labbekakkerig optreden van de Amsterdamse driehoek is voor de zoveelste keer niet afdoende tegen de zogenaamde koffiedrinkers opgetreden. Gevolg: opnieuw flink wat tram- en streekbuslijnen vele uren lang gestremd. Reden voor een woedende voorzitterscolumn .

25 maart 2021

N OS SUGGEREERT DAT ER GEEN TE DRUKKE TREINEN ZIJN

Voor Beter OV is verbaasd over een bericht in het NOS-journaa l, waarin wordt gesteld dat de NS vindt dat er geen te drukke treinen zijn. Er wordt bij de reizigersorganisaties en de NS veel geklaagd over te drukke treinen. Daarbij gaat het in veel gevallen niet slechts om het bezet zijn van alle zitplaatsen, maar juist over het opeengepakt moeten staan in veel te volle treinen

Column Rikus Spithorst 22 maart 2021

CORONASTEUN, MAAR NIET ZONDER TEGENPRESTATIE

Wat kroketten met Coronasteun voor het OV te maken hebben? Onze voorzitter legt het uit in zijn maandagochtendcolumn .

18 maart 2021

VERKIEZINGSUITSLAG KLAP IN GEZICHT REIZIGER

Voor het Openbaar Vervoer breken slechte jaren aan, vreest Voor Beter OV. De verkiezingsuitslag laat zien dat partijen die zich jegens het OV ernstig hebben misdragen zetelwinst boekten of onvoldoende zijn afgestraft.

Lees hier meer.

16 maart 2021

OV-ONKIESWIJZER

Politieke partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma’s mooie woorden over het OV. Maar praatjes vullen geen gaatjes. Wij keken niet naar de mooie woorden, maar naar de daden van de belangrijkste partijen in de afgelopen jaren. Dat leidt tot een treurigstemmend beeld.

Column Rikus Spithorst 15 maart 2021

REIZIGER ALS KOP VAN JUT VOOR ORDEPROBLEEM

Ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag. Het veld afgegrendeld en de ordeverstoorders opgepakt. Niet dus. Nee, in plaats daarvan werd de treindienst naar Den Haag gestaakt. Onze voorzitter schreef daarom een woedende maandagochtendcolumn .11 maart 2021

STAATSSECRETARIS MOET INGRIJPEN BIJ NS

De wanprestaties van de NS zijn onaanvaardbaar. Vanuit het hele land regent het klachten over te drukke treinen, Het gaat hier om klachten die door de NS worden gebagatelliseerd. De NS suggereert dat doorgaans slechts alle zitplaatsen bezet zijn, terwijl de facto treinen uitpuilen met opeengepakte reizigerskluwens. Onze collega’s van treinreiziger constateerden dat de NS op dit moment met 10 procent minder treinen 20 procent meer reizigers vervoert.

Voor Beter OV eist in een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven stopzetting van de financiële steun aan de NS en wil dat het bedrijf onder toezicht wordt gesteld van een Coronagezant, die moet bewaken dat de NS orde op zaken stelt, alvorens de financiële coronasteun wordt hervat.

Lees hier meer.9 maart 2021

NEGEREN DRUKTEMELDINGEN NS MOET NU STOPPEN

De stevige kritiek die Voor Beter OV al geruime tijd heeft, en ook onder de aandacht van de NS heeft gebracht, wordt onderschreven door het Outbreak Management Team (OMT): het is te druk in de NS-treinen. "Deze situatie is onwenselijk en contrasteert met de algemene boodschap om drukke plekken te vermijden", zegt OMT-voorzitter Jaap van Dissel.

Lees hie r meer.

Column Rikus Spithorst 8 maart 2021

FNV IS AARTSVIJAND VAN DE REIZIGER

Een groep ondernemers heeft een nieuwe spoorwegmaatschappij opgericht. European Sleeper. Deze onderneming wil zich gaan toeleggen op het exploiteren van internationale nachttreinen. Geheel volgens verwachting schreeuwt FNV-boegbeeld Henri Janssen moord en brand. Onze voorzitter is van die ketelmuziek niet onder de indruk, schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn .

6 maart 2021

VERTREK ERINGA IS KLAP VOOR DE OV-SECTOR

Het vertrek van Pier Eringa als CEO bij Transdev-Nederland is een groot verlies voor de OV-sector. Eringa staat bekend als eigenzinnig, duidelijk en niet bang. Juist in deze coronatijd, waarin politiek Den Haag het OV lafhartig in de kou laat staan, zijn mensen als Eringa voor de sector onmisbaar voor het laten klinken van een duidelijk tegengeluid.

Het feit dat Eringa voorlopig wordt opgevolgd door Manu Lageirse is een geluk bij een ongeluk. Ook Lageirse staat bekend als eigenzinnig, duidelijk en niet bang.Column Rikus Spithorst 1 maart 2021

HOEZO 2,6 MILJARD VERLIES

Afgelopen week stuurde de NS een groteske leugen de wereld in. Over 2020 was 2,6 miljard euro verlies gemaakt, heette het. Dat bleek dus nepnieuws van het zuiverste water. In werkelijkheid bedroeg het verlies slechts 1 miljard. Natuurlijk nog steeds een hoop geld, maar wel wat anders dan die 2,6. Wat ligt ten grondslag aan deze leugen? Onze voorzitter legt dat uit in zijn maandagochtendcolumn .


Column Rikus Spithorst 22 februari 2021

MATERIEELBLAMAGE BIJ NS

En toen werd het winter. Nou ja, winter, laten we het houden op een paar ijskoude dagen. Stuifsneeuw, vorst. Eerst veel wissels op rangeerterreinen ingesneeuwd, en toen die wissels een paar dagen later weer waren uitgegraven, bleken heel veel treinen niet meer rijvaardig. Maar zelfs na een week stevige dooi vallen er nog steeds complete Intercityseries uit wegens gebrek aan rijvaardige treinen. Onze voorzitter is not amused, schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn .

16 februari 2021

NS STAAT MET MOND VOL TANDEN OVER HARDNEKKIGE TREINUITVAL

Gisteren vielen tijdens de naweeën van de vorstperiode veel treinen uit. Hoewel de NS zondagavond nog had aangekondigd dat de normale treindienst zou worden gereden, werden in grote delen van het land complete Intercitytreinseries opgeheven. Er kwamen daarnaast veel klachten binnen over de resterende Sprinters en Intercity’s: deze waren vaak te kort en er was -ondanks het geringe aantal reizigers ten gevolge van de oproepen om thuis te werken- herhaaldelijk sprake van te grote drukte, die zeker in deze Corona-tijd onverantwoord is.

Voor Beter OV heeft gistermiddag aan de NS om opheldering gevraagd over deze ernstige hoeveelheid uitgevallen of te korte treinen. Helaas werd van de NS taal noch teken vernomen.

Ook vandaag zijn er de nodige opgeheven treinseries. Voor de deskundigen onder ons: de treinseries 1500, 1900, 2600, 3100 en 11600 rijden niet.

Voor Beter OV heeft begrip getoond voor de gevolgen van het winterweer. Maar de chronische uitval van treinen waarmee reizigers nu worden geconfronteerd, is buiten proportie. Aan de NS-directie wordt nogmaals om een toelichting gevraagd over dit falen.


Column Rikus Spithorst 15 februari 2021

ABONNEES GAAN VOOR!

Deze week gaven ook heel veel centrale verwarmingen de geest. Grote drukte dus bij CV-installateurs. Onze voorzitter zag dat installatiebedrijven nu de regel hanteerden dat mensen met een onderhoudsabonnement bij storing aan hun verwarmingsinstallatie absolute voorrang kregen boven mensen die niet zo’n abonnement hadden. Zou dat bij het OV als de omstandigheden tegenzitten niet óók het geval moeten zijn? Lees hier de maandagochtendcolumn.

11 februari 2021

VERBIJSTERD

De vierde dag nadat vrieskou en stuifsneeuw ons spoorsysteem platlegden, reed gisteren ongeveer twee derde van de normaliter ingelegde treinen niet. De resterende treinen waren in de meeste gevallen veel te kort, waardoor midden in deze Corona-pandemie de treinen overvol waren. Dus reizigers moesten langer wachten, waren langer onderweg en werden vervoerd in besmettingshaarden op wielen.

En wat meldt de NS? Dit:

We zijn verbijsterd.


10 februari 2021

OOK VANDAAG IN DE LOOP VAN DE DAG MINDER TREINEN

Voor de derde achtereenvolgende dag moeten wij constateren dat op het Hoofdrailnet de treindienst in de loop van de dag verslechtert. Net als gisteren en eergisteren valt na aanvang van de dienstregeling op diverse baanvakken de treindienst stil. Dat bevreemdt ons, aangezien de weersomstandigheden overdag gunstiger zijn dan ’s nachts. Aan de andere kant is het wellicht zo, dat in de nachtelijke uren, zonder treinverkeer, het beter mogelijk is om wissels ijsvrij te maken, dan overdag als er treinen rijden en het belang van veiligheid voor baanwerkers dat in de weg staat. Wij vragen ProRail om commentaar.

Bij de RET geldt dat alle trampluslijnen zijn ingekort, en alle overige tramlijnen met uitzondering van lijn 2 zijn opgeheven. Ook zijn er problemen bij de Rotterdamse metro.

Bij het GVB rijden nu de tramlijnen 5, 7, 17, 19 en 26. De overige tramlijnen rijden niet. De metro in Amsterdam rijdt beperkt, maar doet wel alle haltes aan.

In Den Haag en omstreken rijden de meeste tramlijnen gewoon. Alleen lijn 19 rijdt niet.

In en om Utrecht rijden de trams normaal.

Overal in het land rijden bussen en regionale treinen. Wel met kans op vertraging.

Hoewel wij begrip hebben voor de gevolgen van het strenge winterweer, en wij begrijpen dat de dienstuitvoering niet voor de volle 100% volgens het boekje kan zijn, rijst de vraag of het huidige aanbod van NS-treinen en de trams in Amsterdam en Rotterdam in lijn is met wat reizigers in de huidige omstandigheden zouden mogen verwachten.

9 februari 2021

14:00 uur

OV BETER DAN GISTEREN, KRITIEK OP NS

Het gaat vandaag beter met het OV dan gisteren. We kijken even naar de twee achterblijvers. De NS rijdt nu op veel trajecten een halfuurdienst met Sprinters, maar er is wel veel uitval, waardoor de betrouwbaarheid nog niet voldoende is. Ook klagen reizigers over grote drukte in de treinen die wél rijden. Bij het Amsterdamse GVB heeft men inmiddels een tweetal tramlijnen opgestart. Ook bij de overige vervoerders is het beeld vandaag minimaal zo goed als gisteren.

Wij zijn ontevreden over de manier waarop de NS voor de reizigers zorgt als het gaat om de “zachte” kwaliteit. We hebben er begrip voor dat de weersomstandigheden zeer ongunstig zijn, maar het had de NS gesierd als onze aanbeveling was overgenomen om de weekendabonnementen ivm het geheel ontbreken van treindienst op zondag dit keer ook op maandag geldig te maken. Ook onze suggestie om kleumende reizigers op stations een kopje koffie of thee aan te bieden, heeft de NS afgewezen. Naast alle narigheid, verzaakt het spoor de mogelijkheid om ook goodwill te kweken bij de reizigers.

Zeer geërgerd hebben wij ons aan NS-medewerkers die het nodig vonden om via het internet af te geven op reizigers die blijkbaar voor de lol in de trein zitten: “Dat zou in corona tijd niet moeten gebeuren, in Corona tijd wordt er opgeroepen om vooral thuis te blijven, diep triest dat er dan zoveel mensen denken dat ze met de trein kunnen reizen. Onverantwoord van deze mensen.” Niemand reist nu voor zijn plezier met het OV, het betreft hier uitsluitend mensen die om dringende reden met de trein moeten: denk aan bijvoorbeeld mantelzorg en essentiële beroepen. Dat het in het zeer minimale aantal treinen dat gisteren reed (u weet nog, in de spits nagenoeg geen treinen vanuit Amsterdam) dan druk was, viel te verwachten.

03:00 uur

OOK VANDAAG WEINIG REDEN TOT OPTIMISME


Nadat gisteren in de loop van de dag de situatie op het spoor verslechterde in plaats van verbeterde, zijn ook de tekenen voor vandaag zeer ongunstig. Zeer mondjesmaat zullen treinen rijden. Feitelijk het onbegonnen werk om met de NS naar je werk te reizen.

Gisteren vergeleken wij steekproefsgewijs het treinaanbod van omstreeks 8 uur met het aanbod van omstreeks 15 uur, en we zagen een dalende trend. Belangstellenden die deze steekproef willen ontvangen, mailen naar info@voorbeterov.nl. Onze collega’s van treinreiziger.nl meldden zelfs dat aan het einde van de middag per uur vanaf Amsterdam Centraal slechts vier treinen vertrokken. Dat is voor de acht richtingen (Schiphol, Haarlem, Den Helder, Enkhuizen, Almere, Hilversum, Utrecht en Woerden) dus gemiddeld een trein per twee uur.

Naar verwachting zal het stadsvervoer in de grote steden Utrecht, Den Haag en Rotterdam redelijk op peil zijn. In Amsterdam zal dat vandaag niet het geval zijn. Het GVB liet weten dat er naar verwachting geen trams zullen rijden.

Hoewel wij veel waardering hebben voor de inzet van veel mensen in het OV, rijst nu toch de vraag of een beter aanbod verwacht zou mogen worden.


Column Rikus Spithorst 8 februari 2021

EEN LAND ZONDER OV

Onze voorzitter voelt zich wat verdrietig omdat het het OV deze zondag nauwelijks is gelukt om overend te blijven. Hij is er nog niet uit, hoe streng hij zich nu moet opstellen, schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn .

7 februari 2021

23:00 uur


WITTE SNEEUW LEIDT TOT ZWARTE DAG

Het was vandaag een zwarte dag voor het OV in Nederland. Stuifsneeuw, harde wind en vorst leidden tot het stilvallen van nagenoeg het gehele Openbaar Vervoer op rails en asfalt in ons land. Uitsluitend de trambedrijven van RET en HTM, de Friese en Groningse treindiensten van Arriva, de Merwede-Lingelijn, de spoorlijn Amersfoort - Ede-Wageningen en enkele busregio’s bleven in staat enigszins wat ritten uit te voeren.

Wij deden de hele dag verslag via Twitter. Morgenochtend leest u in de maandagochtendcolumn van onze voorzitter wat voorlopige opinies over de gebeurtenissen van vandaag. Daarnaast wordt er morgen gewerkt aan een wat completer overzicht van wat wij als (niet-)reiziger vandaag hebben beleefd.

03:00 uur

HART ONDER DE RIEM VOOR DE OV-SECTOR


Het is vandaag een moeilijke dag voor het Openbaar Vervoer. Normaal gesproken zijn wij niet onder de indruk van een beetje sneeuw, maar vandaag wordt het lastig. Stuifsneeuw, sneeuwduinen en ijzel leiden tot moeilijke omstandigheden voor vervoer op rails en op de weg.

Het personeel van vervoerders, infrabeheerders en aannemers zet alles op alles om het Openbaar Vervoer vandaag zo goed mogelijk aan de praat te houden. Die inzet verdient waardering. Waardering die wij hierbij ook uitspreken.

Via een liveblog op ons twitterkanaal kijken we mee met de gang van zaken.

2 februari 2021

GEEN TREINEN ROND AMSTERDAM, ROTTERDAM EN SCHIPHOL

Al sinds half 10 vanmorgen is van en naar Rotterdam en omstreken alle treinverkeer gestremd. ProRail meldt dat er een stroomstoring is.

Al sinds half 11 rijden er gene treinen van en naar Amsterdam en Schiphol en wijde omstreken. ProRail meldt een grote sein- en wisselstoring.

Voor Beter OV vindt het onaanvaardbaar dat dit soort incidenten op ons spoorwegnet nog steeds te vaak aan de orde is.

Column Rikus Spithorst 2 februari 2021

OV-VERBOD VOOR RELTUIG

Al enige tijd trekt de heffe des volks rellend en vernielend door het land. Tragisch dieptepunt daarbij waren de grootschalige vernielingen en plunderingen van OV-voorzieningen, een week geleden.
Als de directies van ProRail en van de NS en andere vervoerbedrijven ook maar een béétje ruggengraat hebben, dringen ze er op aan, dat de daders van vernielingen in en om het OV een verbod krijgen opgelegd om zich in en om stations, OV-knooppunten of voertuigen te bevinden, schrijft onze voorzitter in zijn maandagcolumn .

28 januari 2021

ZORGEN OVER NOODZAKELIJK SPOORWERK

Ondanks de Corona-pandemie gaan naar verwachting dit jaar grootschalige spoorwerkzaamheden gewoon door. De treindienst zal dagenlang gestremd zijn rond onder andere Zwolle, Geldermalsen, Arnhem/Nijmegen, Eindhoven en Rotterdam-Den Haag.

Voor Beter OV snapt dat dit werk moet gebeuren, maar vraagt wel aandacht voor wat risico’s .

Column Rikus Spithorst 25 januari 2021

AVONDKLOK

Voorlopig geldt voor de meeste mensen in ons land vanaf 9 uur ‘s avonds het klokje van gehoorzaamheid. Binnen blijven! Dat heeft veel maatschappelijke gevolgen. Ook voor het OV, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


22 januari 2021

VERZORG EEN OPLOSSING VOOR WEEKENDABONNEMENTEN BIJ AVONDKLOK

De afgekondigde avondklok pakt nadelig uit voor houders van korting- of vrijreizenabonnementen die bij de NS specifiek in het weekend geldig zijn, zoals de propositie ‘weekend vrij’. De geldigheid van dit soort abonnementen gaat op vrijdagavond na de spits al in.

Vanwege de door de overheid afgekondigde avondklok zijn in veel gevallen deze abonnementen op vrijdagavond voor lange-afstandsreizigers niet meer bruikbaar.

Voor Beter OV heeft de NS verzocht, dit probleem op te lossen en komt met suggesties .

Column Rikus Spithorst 18 januari 2021

STOP DEMISSIONAIRE MACHTSGREEP BIJ PRORAIL

Voor de bühne is het Kabinet vrijdag nog even gevallen. Dat is niet meer dan een soort van politieke Schwalbe, vindt onze voorzitter. Maar denk nu niet dat de coalitiepartijen zich uitsluitend op het gebied van de kindertoeslag hebben misdragen. De schandaligste wandaad van Steintje van Veldhoven is wel het verwoed proberen door te drukken van de door de hele spoorsector, inclusief de reizigersorganisaties zoals Voor Beter OV, ongewenste naasting van ProRail.

Maar ons Kabinet is nu dus demissionair. Dat betekent dat de Tweede Kamer nu een lijst zal opstellen van onderwerpen waar ons Kabinet niet meer met zijn handjes aan mag komen. Die voorgenomen machtsgreep bij ProRail dient zeker op die lijst te staan, zo valt te lezen in de maandagochtendcolumn .


Column Rikus Spithorst 11 januari 2021

BOERENOVERWEGEN

Boeren protesteren tegen de verruiming van de spoorboog bij Hoogeveen. Die gaat ten koste van hun onbewaakte overwegen. In zijn maandagochtendcolumn maakt onze voorzitter gehakt van de bezwaren. ProRail is er niet om een stel boeren in de watten te leggen.


Column Rikus Spithorst 4 januari 2021

MOTTENBALLENVLOOT

U herinnert zich nog wel de ellende die een aantal jaren geleden door het Amsterdamse GVB over de reizigers werd uitgestort. Trams uit de jaren-80 werden uit dienst genomen, maar tegen alle adviezen in werd een aantal van deze trams niet bewaard als mottenballenvloot om een onverwachte reizigersgroei op te kunnen vangen. Het GVB dreigt opnieuw deze fout te maken, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 28 december 2020

WAAR IS DE PLASZAK ALS JE ‘M NODIG HEBT

De NS liet een Intercitytrein waarvan alle toiletten defect waren, doodleuk heen en weer en heen en weer en heen en weer rijden tussen Amsterdam en Vlissingen. Passagiers zitten vaak behoorlijk lang in die trein. Zo ook een hoogbejaarde mevrouw. Met hoge nood.

In zijn maandagochtendcolumn windt onze voorzitter zich op over de vernederende afloop.


23 december 2020

PRORAIL EN NS BLUNDEREN MET STORING UTRECHT - AMSTERDAM

Voor Beter OV is slecht te spreken over een hinderlijke infrastoring die sinds gistermiddag voor problemen zorgt voor het treinverkeer tussen Utrecht en Amsterdam. Eén defect wissel maakte gistermiddag gedurende meer dan twee uur alle treinverkeer op dit traject onmogelijk, en ook vandaag is station Holendrecht in de richting Utrecht - Amsterdam per trein de gehele dag onbereikbaar .


Column Rikus Spithorst 21 december 2020

FLUITEN IN HET DONKER

In deze Corona-crisis moeten de vervoerbedrijven alle zeilen bijzetten om te overleven. Ieder dubbeltje wordt omgedraaid, de dienstregeling wordt uitgekleed. Alles om niet op de fles te gaan. Overbodige uitgaven worden dus geschrapt.

Maar niet in Amsterdam. Daar doet men aan fluiten in het donker, stelt onze voorzitter. In plaats van de échte OV-chipkaart-tekortkomingen op te lossen, gaat men daar aan de slag met een nieuw speeltje … .

14 december 2020

OV BRENGT VOLKSGEZONDHEID IN GEVAAR

Voor Beter OV neemt kennis van de berichten van branche-organisatie OV-NL, waarin wordt gesteld dat ongeveer 10% van de OV-reizigers weigert een mondkapje in het OV te dragen.

Al sinds midden 2020 waarschuwt Voor Beter OV voor het hoge percentage mondkapjesweigeraars in tram, trein, bus en metro. Door vervoerders (een enkele positieve uitzondering daargelaten) zijn deze alarmerende signalen steeds weggewuifd. Ten gevolge van deze struisvogelpolitiek is nu een cultuur ontstaan waarin reizigers merken dat ze vaak ongestraft hun mondkapje af kunnen zetten.

Column Rikus Spithorst 14 december 2020

ONDERBOUW VRAAG OM MONDKAPJESVRIJSTELLING

De Nederlandse wetten zeggen dat voorzieningen ook toegankelijk moeten zijn voor gehandicapten. Dat geldt dus ook voor het Openbaar Vervoer. Mensen die door ziekte of gebrek al dan niet tijdelijk minder mobiel zijn, dienen wel van het OV gebruik te kunnen maken. Daarom heeft het OV bijvoorbeeld gelijkvloerse instap, rolstoelplaatsen en voorzieningen voor slechtzienden. Ook kinderwagens moeten meekunnen, omdat een baby wordt ingedeeld bij de groep “tijdelijk niet in staat zonder kinderwagen te reizen.”

Wat onze voorzitter betreft vallen ook mensen die om medische of psychische reden geen mondkapje kunnen dragen onder deze categorie. Ook voor hen dient het OV toegankelijk te zijn, betoogt hij in zijn maandagochtendcolumn .


11 december 2020

AANBEVELINGEN VOOR ALTERNATIEF VOOR SERVBICEBALIE


Voor Beter OV heeft begrip voor de plannen van de NS om op een aantal stations de tickets- en servicebalies te sluiten, maar vindt wel dat de voorzieningen voor de reizigers niet mogen verslechteren. Daarom doet de reizigersorganisatie een aantal aanbevelingen .

7 december 2020

VOOR BETER OV STEUNT NIEUWE OPERATIEDIRECTEUR NS

Voor Beter OV is het eens met het besluit van de Raad van Commissarissen om een nieuwe Directeur Operatie te benoemen. De functie was vacant sinds Marjan Rintel daarvandaan doorschoof naar de functie van CEO.

Lees hier meer.

Column Rikus Spithorst 7 december 2020

KERNCOMPETENTIES, AGILE EN STAKEHOLDERS

De logistieke puinhoop bij de NS rond buitendienststellingen in het Noorden en het Zuiden van ons land ontaardde in pure reizigersbelediging, zo stelt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

3 december 2020

NS NEEMT BIBBERTREINEN UIT DIENST

Voor Beter OV is bezorgd over drukte in treinen na het plotsklaps door de NS uit dienst nemen van oudere dubbeldekkers.

Lees hier meer.

1 december 2020

RECHTER SNAPT BEZWAREN TEGEN HOOFDSPOORGUNNING AAN NS, MAAR VERWIJST NAAR BRUSSEL

De inhoud van de uitspraak van de rechter in kort geding tegen de voorgenomen gunning aan de NS van de Hoofdrailnetconcessie, aangespannen door andere vervoerders, komt voor Voor Beter OV niet als een verrassing.

De rechter snapt het argument van de vervoerders dat Staatssecretaris Van Veldhoven nu probeert de nieuwe Europese regelgeving te ontduiken door dit besluit vervroegd te nemen, maar acht niet zichzelf in kort geding bevoegd, en verwijst naar Brussel om hier een oordeel over te vellen.

30 november 2020

TREINUITVAL DOOR PERSONEELSGEBREK PRORAIL IS ONAANVAARDBAAR

Voor Beter OV heeft begrip voor de personeelsproblemen op de seinhuizen van ProRail. De Corona-pandemie leidt direct en indirect tot een hogere afwezigheid van personeel op de werkvloer. Dat neemt niet weg dat het stilvallen van treindiensten op hele spoortrajecten onaanvaardbaar is.

Vragen en constateringen leest u hier .


Column Rikus Spithorst 30 november 2020

LEVE DE EERSTE KLAS

Een schokkend voorbeeld van politiek gerotzooi vindt u terug in de capriolen van een derderangs CDA-Kamerlid. Mustafa Amhaouch vond het nodig om aan de hand van suggestief fotomateriaal te pleiten voor de afschaffing van de Eerste Klasse bij de NS. Onze voorzitter is not amused. Lees hier zijn maandagochtendcolumn.

27 november 2020

ALTERNATIEF VOOR KAALSLAG NACHTBUSSEN NOODZAKELIJK

Voor Beter OV heeft begrip voor de moeilijke financiële positie van de Amsterdamse vervoerder GVB. Daarom valt het voorgenomen deels opheffen van nachtbussen te begrijpen.

Het nachtnet vervult een belangrijke functie voor het woon-werkverkeer van mensen die zeer vroege of late diensten moeten draaien. Die mensen kunnen straks mogelijk niet met het OV naar hun werk. Dat probleem dient wel te worden opgelost .NS LIET NIEUWE BUSFRAUDE GEBEUREN

Doordat de NS niet bijhield of bestelde treinvervangende bussen daadwerkelijk kwamen opdagen, was het mogelijk om bestelde bussen wel te factureren, maar ze niet te leveren. Daardoor kon een tussenpersoon bij het touringcarbedrijf dat hoofdaannemer is voor deze busdiensten voor meer dan 100.000 euro aan niet geleverde, maar wel betaalde busdiensten opstrijken.

Lees hier meer.


Column Rikus Spithorst 23 november 2020

ACTIEAGENDA TREIN EN LUCHTVAART

“Zowel trein als vliegtuig blijven onverminderd van belang voor de internationale bereikbaarheid van Nederland in de aanstaande jaren en na de ontwrichtende COVID-19 situatie. Vanuit de reizigers, politiek en sector groeit de wens om beide modaliteiten in samenhang optimaal te benutten en elkaar te laten versterken. Dat vereist maatregelen, beleid en investeringen op korte en lange termijn.”

In zijn maandagochtendcolumn maakt onze voorzitter gehakt van deze open deur.

19 november 2020

CDA TWITTERT LIEGFOTO’S OVER TREINDRUKTE

In onze OV-imagometer krijgen niet alleen vervoerders en reizigers de aandacht die ze verdienen. Vandaag kijken we naar een schandalig stukje misleiding door Tweede-Kamerlid Mustafa Amhaouch, een backbencher van CDA-huize.

18 november 2020

VOOR BETER OV KERSTKAPJES

Ook in Corona-tijd wil je er tijdens de feestdagen onderweg tip-top uitzien. Toch?

Daarom: de Voor Beter OV Kerstkapjes !


Column Rikus Spithorst 16 november 2020

QBUZZ IN DE FOUT MET KANSLOZE MONDKAPJESWEIGERAARS

Een café waar de gasten zich niet aan de Corona-regels houden, kan door de burgemeester worden gesloten. De kastelein is zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de regels. Sterker nog, in het uitgaansleven zie je vaak ordehandhavers aan het werk, die gewoon in dienst zijn bij de exploitant van het café, het restaurant, de nachtclub, noem maar op.

Dat zou in het Openbaar Vervoer niet anders moeten zijn. Toch denken vervoerbedrijven en hun opdrachtgevers dat ze boven de wet staan, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 9 november 2020

SAMENWERKING VAN LIKMEVESTJE

De NS krijgt een enorm bedrag toegestopt. Tegen deze staatssteun, waarin de belangen van de reizigers onvoldoende zijn gewaarborgd, hebben wij ondanks deze gebrekkige consumentenbescherming geen bezwaar gemaakt. Niet bij de ACM, niet in Brussel. Waarom niet? Om dat wij de vervoerbedrijven hun broodnodige noodhulp niet wilden ontzeggen.

Onze voorzitter had daar, zo schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn , wel wat voor terugverwacht. Namelijk dat we betrokken zouden worden bij verdere maatregelen die zich afspelen op het snijvlak van enerzijds het financieel voorbestaan van de vervoerder en anderzijds de belangen van de passagiers. Maar nee hoor. Niets daarvan. Vrijdag zagen wij ons voor een voldongen feit geplaatst.

6 november 2020

NS: MINDER TREINEN, DUS GEEN GELD TERUG BIJ VERTRAGING

Tot onze verbijstering heeft de NS aangekondigd, vanaf maandag verder te gaan snijden in de dienstregeling, terwijl tegelijkertijd de Geld Terug Bij Vertraging-regeling in de gevallen dat wegens de coronamaatregelen passagiers niet met te drukke treinen mee kunnen is afgeschaft.

Dus de NS zet nóg minder treinen in, en ontneemt de reizigers tegelijkertijd de vergoeding voor het geval ze in de resterende treinen niet mee kunnen.

Voor Beter OV vraagt staatssecretaris Stientje van Veldhoven om in te grijpen.Column Rikus Spithorst 2 november 2020

ZORGPLICHT

Een stevige tik op de vingers voor Veiligheidsregio Gelderland Zuid. De rechter oordeelde dat die instantie een besluit moet nemen over handhaving van de anderhalvemeternorm in de treinen van de NS.

Dat is goed nieuws, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 26 oktober 2020

AMSTERDAMS TAXITUIG

“Als een crimineel zijn straf heeft uitgezeten, krijgt hij bij de uitgang van de bajes een Amsterdamse taxivergunning uitgereikt.” Decennia lang deed dat verhaal de ronde, totdat Tineke Netelenbos de Taxiwet aanpaste. Maar dat de Amsterdamse taxiwereld al sinds jaar en dag een onwelriekende walm van kleine en grote criminaliteit om zich heen heeft hangen, is een feit.

Dit weekend zagen we waar dat toe kon leiden, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

20 oktober 2020

OVERLEDEN RUUD MAIJER WAS ICOON MUSEUMWERELD

We zijn geschokt door het plotselinge overlijden van Ruud Maijer. Ruud was, net als zijn vader en zijn partner, machinist bij de NS, maar daarnaast was Ruud jarenlang een toonaangevend figuur in de spoorgerelateerde museumwereld.

Column Rikus Spithorst 19 oktober 2020

FALENDE REGERING NEKT HET OV

Nee, het gaat niet lekker met het OV. Nogal wat vervoerbedrijven zijn niet meer in staat, de dienstregeling naar behoren uit te voeren. Personeel moet zich bij verkoudheidsklachten voorzichtigheidshalve ziekmelden, en op het afnemen en de uitslag van een Corona-test kunnen die mensen wachten tot ze een ons wegen. Al die tijd zijn ze dus niet beschikbaar voor het vervoeren van reizigers.

Onze voorzitter maakt in zijn maandagochtendcolumn gehakt van dit falende regeringsbeleid.


15 oktober 2020

CONDUCTEURS NS LAKS QUA CORONA-REGELS

Regelmatig wordt geklaagd over de houding van NS-conducteurs op de trein. Ze zijn onvindbaar doordat ze zich meteen na vertrek van de trein verschansen in een machinistencabine, waardoor ze onbereikbaar zijn voor reizigers (terwijl via het speciale incidententelefoonnummer reizigers worden afgepoeierd met “zoek de conducteur in uw trein op”).

Ook komt het voor dat conducteurs zich zelf niet aan de mondkapjesplicht houden.

13 oktober 2020

LAAT VERVOERDERS NIET VOOR EIGEN RECHTER SPELEN

Voor Beter OV erkent de noodzaak van verregaande maatregelen om de Corona-pandemie in te dammen, en onderschrijft dat beperking van mobiliteit kan helpen om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan..

Naar het oordeel van Voor Beter OV is en blijft de beslissing om een reis te maken aan de passagier. Daarom roept Voor Beter OV de vervoerbedrijven op, geen passagiers te weigeren.

Column Rikus Spithorst 12 oktober 2020

ZONDER PRIORITEIT POLITIE MINDER OV IN BOEVENWIJKEN

Er is de afgelopen week heel veel narigheid gebeurd in het OV. De vereniging van BOA’s constateert een flinke toename van mondkapjesweigeraars, zwartrijen en wapenbezit in het OV. Een treinconducteur werd bij Haarlem-Spaarnwoude bedreigd en mishandeld nadat hij optrad tegen jeugdige, zwartrijdende mondkapjesweigeraars. En het ergste was het incident, waarbij een buschauffeur in Amsterdam het aanspreken van een mondkapjesweigeraar moest bekopen met zware mishandeling, afvoer per ambulance en ziekenhuisopname .


9 oktober 2020

NS-TOP STEUNT PERSONEEL ONVOLDOENDE TEGEN AGRESSIE

Vandaag sloeg de vakvereniging na BOA’s alarm over het toenemende geweld in de trein. Steeds meer mondkapjesweigeraars annex zwartrijders worden zeer gewelddadig. Ook blijken ze vaak in het bezit van de meest uiteenlopende steekwapens.

Voor Beter OV vindt dat de NS-top het personeel in de kou laat staan.

5 oktober 2020

ALLE HENS AAN DEK TEGEN PERSONEELSKRAPTE PRORAIL

Voor Beter OV waardeert de maatregelen die ProRail aankondigt om de krappe personeelsbezetting op de seinhuizen aan te pakken.

Op een aantal verkeersleidingsposten kampt ProRail met een tekort aan treinverkeersleiders.


Column Rikus Spithorst 5 oktober 2020

FOUTE FILMPJES

Onze voorzitter heeft zich een slag in de rondte geërgerd aan twee filmpjes die op YouTube verschenen. Filmpjes die de werkelijkheid buiten beeld laten, en worden voorzien van schandalige aantijgingen jegens NS-personeel. In zijn maandagochtendcolumn dient Rikus Spithorst de plaatsers van deze liegfilmpjes van repliek.

Column Rikus Spithorst 30 september 2020

SAMEN KALER

Vandaag is het echt de laatste werkdag van Roger van Boxtel bij de NS. Hij heeft het bedrijf gedurende vijf jaar niet onverdienstelijk geleid. Een afscheidscolumn .

Column Rikus Spithorst 28 september 2020

DE HARINGEN VAN MAURICE UNCK

Er rijden in en om Rotterdam te weinig metro’s dus wordt het tijd voor de truc die de RET van het GVB heeft afgekeken. Gewoon een flink aantal stoelen eruit. Onze voorzitter is not amused .

27/28 september 2020

PROBLEMEN DOOR FORSE UITLOOP SPOORWERK

Door fors uitgelopen werkzaamheden zullen er morgen tot minimaal het einde van de middag geen treinen van Amersfoort naar Zwolle v.v. rijden. Ook blijkt de reisinformatie een puinhoop. Voor Beter OV is hier beslist niet over te spreken.

24 september 2020

PRORAIL LEGT TREINVERKEER STIL WEGENS CORONA

Voor Beter OV is zeer bezorgd over het door ProRail stilleggen van het treinverkeer op het traject Dordrecht - Geldermalsen. Het spoorwegnet (ook de nevenlijnen) is een vitale functie voor ons land. Het stilleggen van de treindienst is een zeer ernstige zaak.

Lees hier meer.

Column Rikus Spithorst 21 september 2020

20 MILJARD IN ACHTERKAMERTJES

Vandaag komen de Europese verkeersministers of -onderministers bijeen. De Duitse verkeersminister Andreas Scheuer is fervent voorstander van het weer tot leven wekken van luxe, snelle lange-afstandstreinen, die de wat ouderen onder ons nog kennen van de merknaam TEE.

Onze voorzitter ziet dat wel zitten, schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn , maar dan moet er wel wat aan het spoor gebeuren, stelt hij.


15 september 2020

MILJOENENNOTA 2021


Vandaag vielen met betrekking tot het OV twee dingen op. De beschikbaarheidsvergoeding wordt geregeld tot in ieder geval medio volgend jaar en er komt extra geld voor ProRail.

Lees hier ons commentaar.

Column Rikus Spithorst 14 september 2020

LIEGENDE BACKBENCHERS

In een vernietigende buldercolumn kijkt onze voorzitter terug op de als Algemeen Overleg vermomde schertsvertoning van afgelopen woensdag. Hij kreeg heftig last van plaatsvervangende schaamte voor een stel Kamerleden van de derde categorie. Infrastructuur en Milieu is een afdeling waar niemand zin in heeft, dus wordt die portefeuille door de leiders van de Tweede-Kamerfracties bij de kneusjes in de maag gesplitst.

Column Rikus Spithorst 7 september 2020

LANGZAAM

Tijd is geld. Dat is een waarheid als een koe. En ja, de samenleving mag heus wel een tandje minder gejaagd. Een beetje kalmer aan kan beslist geen kwaad. Maar je tijd verdoen in een trein, een tram, een bus of een metro die maar wat aan sukkelt, staat daar los van.

Lees hier de maandagochtendcolumn van onze voorzitter.

4 september 2020

MOGELIJK AANGIFTE POGING DOODSLAG TEGEN CHAUFFEUR ROERMOND

De overwegbotsing in Roermond van gisteravond, doordat een vrachtwagenchauffeur zijn opleggercombinatie op een overweg stilzette, leidt tot zeer veel reizigershinder.

Voor Beter OV wil dat tot de bodem wordt uitgezocht, hoe het kon gebeuren dat de vrachtwagenchauffeur zijn combinatie op de overweg stilzette.? De uitkomsten van het onderzoek zouden kunnen leidden tot een aangifte wegens poging tot doodslag. Voor Beter OV vindt dat reizigers en personeel veilig met de trein moeten kunnen.

1 september 2020

MET VERVALLEN HAAGSE BENELUXTREIN VALT TE LEVEN

Vandaag verscheen op de website van de NS de aankondiging dat er ook op ondermeer het traject Schiphol - Den Haag - Rotterdam vanaf eind 2021 iedere tien minuten een Intercity gaat rijden. Het gevolg is wel dat de rechtstreekse Beneluxtrein tussen Den Haag en België dan door capaciteitsgebrek op het spoor zal vervallen.

Voor Beter OV had daar vraagtekens bij, en nam contact op met de NS.

Column Rikus Spithorst 31 augustus 2020

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

Onze voorzitter is woedend over de manier waarop de NS maling heeft aan reizigers die gezondheidsrisico’s door mondkapjesweigeraars melden. Lees hier zijn maandagochtendcolumn.

Column Rikus Spithorst 24 augustus 2020

OVERWEG WEG

Opnieuw ging het de afgelopen week bijna mis in Hooghalen, nadat eerder al een NS-machinist door een boer met een landbouwvoertuig werd vermoord. Onbewaakte overwegen moeten weg, vindt onze voorzitter. Maar niet omdat die overwegen gevaarlijk zijn. Waarom dan wel? Dat leest u hier .

20 augustus 2020

UPDATE CORONA IN HET OV

Het toepassen en handhaven van de mondkapjesplicht in het OV vertoont een wisselend beeld.

Tijd voor een update .SLUIT OVERWEGEN HOOGHALEN PER DIRECT

Gisteren vond opnieuw bijna een aanrijding plaats op een onbewaakte overweg in het Drentse Hooghalen. Voor Beter OV is de maat vol. De reizigersorganisatie verlangt onmiddellijke sluiting van twee overwegen.


Column Rikus Spithorst 17 augustus 2020

ONDERNEMERSRISICO


De NS heeft een vreselijk halfjaar achter de rug. Dat is de eerste zin van een nieuwsbericht op RTL-nieuws. Mja, zal best. Wat onze voorzitter betreft was het een vreselijk halfjaar voor met name de OV-gebruikers. Maar de hamvraag: hoe nu verder ?

17 augustus 2020

KNMG KOMT NIET MET MONDKAPJESVERKLARING

Het KNMG honoreert het verzoek van Voor Beter OV om verklaringen te verstrekken voor mensen die in het OV echt geen mondkapje kunnen dragen niet. De artsenorganisatie legt uit, waarom niet. Wel kunnen reizigers een uittreksel van hun medische dossier opvragen, en op die manier aantonen dat ze geen mondkapje kunnen dragen.


14 augustus 2020

TREINREIZIGERS TUSSEN DEN HAAG EN ROTTERDAM HET HAASJE

Tussen Den Haag/Delft en Schiedam/Rotterdam is al enkele dagen het treinverkeer bijna onafgebroken gestremd door een hardnekkige seinstoring die ProRail niet opgelost krijgt.

Column Rikus Spithorst 10 augustus 2020

10 jaar

Bescheiden congresje. Wat mensen aan het woord laten die de afgelopen tien jaar flink last van je club hebben gehad. Na afloop lauwe of juist veel te hete bitterballen, kaasdingetjes en frikandelstukjes, slappe jus d’orange en matige wijn, want je moet je tegenspelers nooit al te zeer in de watten leggen. Ik mijmerde wat over de feestelijkheden die helaas, want Corona, geen doorgang kunnen vinden.

Feestelijkheden? Jazeker. Vandaag bestaat de Maatschappij Voor Beter OV op de kop af 10 jaar .


5 augustus 2020

RECIRCULEREN LUCHT IN TREIN, TRAM, METRO EN BUS IS LEVENSGEVAARLIJK

Vandaag werd een geheim rapport van het RIVM dat waarschuwt voor de gevaren van recirculatie openbaar. Het in een ruimte terugblazen van lucht die eerder uit een ruimte was afgezogen, leidt tot verspreiding van het Corona-virus.

Voor Beter OV maakte al eerder bezwaar tegen het recirculeren van lucht in treinen. In tegenstelling tot de techniek die in vliegtuigen schijnt te worden toegepast, wordt in treinen lucht gerecirculeerd zonder dat een filter de virusdeeltjes opvangt. De gezondheid van reizigers dient te allen tijde voorop te staan. Met name in treinen en metro’s zondigen veel reizigers tegen de mondkapjesplicht. Passagiers kunnen daardoor het virus in de lucht verspreiden.

Vanavond heeft Voor Beter OV contact gezocht met de NS en met branche-organisatie OVNL. Met ingang van morgenochtend dient in geen enkel voertuig nog lucht door airco’s te worden gerecirculeerd, zo vindt de reizigersorganisatie.


Column Rikus Spithorst 3 augustus 2020

CONDUCTEUR VOOR SPEK EN BONEN

Het gerucht was er al een tijdje. De conducteurs van de NS zouden de bevoegdheid missen om bekeuringen uit te schrijven aan mondkapjesweigeraars. Onze voorzitter kon zich niet voorstellen dat dat zo’n twee maanden na invoering van het mondkapjesgebod nog steeds niet geregeld zou zijn, dus deed hij navraag bij de NS-directie.

De uitkomst leest u in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 27 juli 2020

OV IS GEEN WERKVERSCHAFFINGSPROJECT

Op gezag van onze denktank heeft onze voorzitter er een nachtje over geslapen. Hoe moet dat nou, met aanbestedingsfraudeur Keolis? De laan uit, of weer in genade aannemen? En dat schermen met banenverlies bij het intrekken van de concessie, is dat nou wel zo chique? Wat is uiteindelijk het beste voor de reizigers? Een zware bevalling, die maandagochtendcolumn .

25 juli 2020

HANDHAVEN MONDKAPJESPLICHT DOOR NS BLIJFT WASSEN NEUS

Nog steeds treedt de NS onvoldoende op tegen reizigers die in de trein zitten zonder mondkapje op. De NS schermt met het feit dat er een speciaal telefoonnummer is ingevoerd, waarbij reizigers dit soort situaties kunnen melden. 0613181318. Maar passagiers die via dit nummer klagen over het niet dragen van mondkapjes, krijgen een reactie die feitelijk neerkomt op: “Zoek het zelf maar uit”.


21 juli 2020

LAAT KNMG VERKLARINGEN OVER MONDKAPJESPROBLEMEN AFGEVEN

Reizigers die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, raken soms in de problemen doordat ze dat niet kunnen aantonen. Andere reizigers liegen om onder het dragen van een mondkapje uit te komen.

Tijd voor helderheid. Voor Beter OV nam vandaag contact op met artsenorganisatie KNMG .


MONDKAPJESPLICHT MET VOETEN GETREDEN EN RIVM SLAAT ALARM

Het RIVM slaat alarm over de toename van het aantal Corona-besmettingen in ons land. Ook het besmettingsgetal (een maat voor aan hoeveel mensen door een besmet persoon het virus wordt doorgegeven) is gestegen tot boven de 1. Dit is zeer zorgelijk.

Naar het oordeel van Voor Beter OV is ook het OV een besmettingsbron omdat tussen de 10 en 20 procent van de reizigers onderweg het verplichte mondkapje toch afdoet.

Helemaal bont maakt ‘transformatiecoach’ Edmee Verstraten het. Zij zit zonder mondkapje in de trein, speldt de conducteur op de mouw dat ze hyperventileert, krijgt toestemming om geen mondkapje te dragen en vertelt daarna in sociale media vol trots hoe de conducteur in haar leugen is getrapt.

Column Rikus Spithorst 20 juli 2020

VORMFOUTEN ROND HET SPOOR

De NS verzamelt graag zoveel mogelijk persoonlijke gegevens zonder dat dat voor het leveren van een dienst noodzakelijk is. De heer Jonker was not amused toen hij bij een loket een internationaal treinkaartje wilde kopen. Een kaartje dat geen zitplaatsreservering bevatte, en waarvoor vastlegging van de persoonsgegevens dus niet nodig was. Hem werd te verstaan gegeven dat hij tóch zijn persoonsgegevens diende te overleggen, net als alle andere internationale treinreizigers. Onzin dus, en Jonker stapte naar de AP. Die wilde geen onderzoek doen, dus Jonker stapte naar de rechter om dat af te dwingen.

En toen ging het écht mis, beschrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

16 juli 2020

KEOLIS HAALT TREINTOILETTEN VAN HET SLOT

Mede onder druk van kritiek van Voor Beter OV heeft Keolis besloten, de toiletten in zijn treinen weer van het slot te halen. Eerder waren de toiletten afgesloten, en dienden reizigers bij servicepersoneel op de trein toegang tot het toilet te vragen.

Voor Beter OV uitte kritiek, en dat leidde tot een oplossing .


Column Rikus Spithorst 13 juli 2020

OV ALS DREIGENDE CORONA-BRANDHAARD

Nee. Onze voorzitter gaat niet als een soort van schuimbekkende Cor van der Laak door de trein, metro of tram om reizigers zonder mondkapje uit te kafferen. Maar als de vervoerders niet nu eindelijk de mondkapjesplicht eens serieus gaan handhaven, verwordt het OV tot een besmettingshaard van het Corona-virus. M aandagochtendcolumn .


9 juli 2020

OV MOET MONDKAPJES HANDHAVEN TER VOORKOMING ONTSLAGGOLF

OV-NL- boegbeeld Pedro Peters slaat alarm over een dreigende ontslaggolf binnen de sector. Het is ook logisch: net als binnen iedere andere branche geldt ook in het OV dat een forse afname van klanten kan leiden tot een forse afname van personeel.

Toch vallen hierbij wel kanttekeningen te plaatsen.


Column Rikus Spithorst 6 juli 2020

U-OV PIST DE REIZIGER OVER DE SCHOENEN

Een tramlijn is tijdelijk dicht, en U-OV brengt de reiziger die nu met de bus moet, extra geld in rekening. Onze voorzitter is not amused. En dat schrijft hij in niet mis te verstane bewoordingen op in zijn maandagochtendcolumn .

1 juli 2020

SAMENREISKORTING HERSTELD

Het OV is vanaf vandaag weer “normaal”, waarbij aan reizigers wordt gevraagd, de spits nog wel zoveel mogelijk te mijden.

Bij “normaal” OV hoort ook dat alle abonnementsvormen weer helemaal kunnen worden gebruikt.

De samenreiskorting was door de NS afgeschaft om tijdens de Corona-crisis “onnodige reizen” wat te “ontmoedigen”. Nu het OV weer op volle kracht beschikbaar is, is de samenreiskorting ook weer van toepassing .


30 juni 2020

BRANCHE GAAT MONDKAPJESWEIGERAARS HARDER AANPAKKEN, MAAR CONDUCTEUR IS NOG AFWEZIG VOOR HANDHAVING

Voor Beter OV is tevreden met de aankondiging van OV-NL dat er harder gaat worden opgetreden tegen mondkapjesweigeraars in het OV. Op 24 juni had Voor Beter OV aan de branche-organisatie gevraagd om harder op te treden, omdat steeds meer reizigers onderweg hun mondkapje afdoen en daarmee de gezondheid van hun medepassagiers in gevaar brengen.

Een probleem dat nog niet is opgelost, is dat conducteurs zich nauwelijks in de trein laten zien, en dus ook geen toezicht houden op het dragen van de mondkapjes. De stelling van OV-NL dat er in juni slechts 120 boetes zijn uitgedeeld, geeft dus een vertekend beeld. Voor Beter OV heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport daarom verzocht, handhavend te gaan optreden. Dat verzoek leest u hier .

29 juni 2020

NS OVERWEEGT PERSONEELSKRIMP VAN 2300 FTE


Voor Beter OV heeft kennisgenomen van het voornemen van de NS-directie om het personeelsbestand van de NS met 2300 fte’s te laten afnemen. Die door de gevolgen van de Corona-crisis ingegeven krimp bedraagt meer dan 10% van het personeelsbestand.

Wat Voor Beter OV betreft gaat deze personeelskrimp niet ten koste van de kwaliteit die reizigers wordt geboden.


Column Rikus Spithorst 29 juni 2020

HET RESERVEWIEL VAN OME KEES


Ome Kees heeft op verjaardagen altijd het hoogste woord: “Ik heb gewoon een reservewiel in mijn kofferbak, want ik vind dat belangrijke zaken dubbel moeten worden uitgevoerd. Ik wil betrouwbaar reizen.” Niemand neemt Ome Kees nog serieus sinds hij op de snelweg kwam stil te staan met een lekke band, en hij na het opschroeven van zijn reservewiel moest constateren dat de band die daar omheen zat, ook zo lek als een mandje was.

Wat het verhaal van ome Kees met ProRail te maken heeft, legt onze voorzitter uit in zijn maandagochtendcolumn .

25 juni 2020

TREINVERKEER ZUIDOOST NEDERLAND PLAT DOOR MEGASTORING PRORAIL

Delen van Brabant en nagenoeg geheel Limburg zijn omstreeks 2 uur vanmiddag getroffen door een grote seinstoring bij ProRail. Kort gezegd: ten Zuidoosten van Eindhoven rijden veel minder treinen, en voorbij Weert is het treinverkeer geheel uitgevallen .

24 juni 2020

MAATREGELEN NODIG TEGEN TOENAME MONDKAPJESWEIGERAARS IN HET OV


Ruim drie weken na de invoering van de mondkapjesplicht in het Openbaar Vervoer, weigeren steeds meer passagiers zich daar aan te houden. Voor Beter OV eist maatregelen in de vorm van meer toezicht, niet langer eerst waarschuwen en fors hogere boetes. De reizigersorganisatie heeft dit standpunt overgebracht aan belangenorganisatie OV-NL.

Column Rikus Spithorst 22 juni 2020

CORONA-ALLERLEI

In deze Corona-tijd laat niet alleen de OV-sector het afweten. Ook het regeringsbeleid is onbegrijpelijk, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 15 juni 2020

“NS HOUDT CONCESSIE” IS VOORBARIG

“Zelden zag ik in mijn decennialange reizigerscarrière een bewindspersoon de passagier zo grotelijks in de maling nemen.” Onze voorzitter heeft in zijn maandagochtendcolumn geen goed woord over voor het plan om de NS zo’n beetje ongeclausuleerd een nieuwe concessie te geven.


Column Rikus Spithorst 8 juni 2020

NA CORONA: DE SLAG OM DE VERLOREN REIZIGER

Het kabinet heeft anderhalf miljard beschikbaar gesteld om het openbaar vervoer in 2020 te ondersteunen. Een goede zaak, maar hoe moet het in de wat verdere toekomst. Onze voorzitter raadpleegde onze denktank. Een weergave daarvan in zijn maandagochtendcolumn .

2 juni 2020

GVB EN RET ONTDUIKEN AFSPRAAK “NORMALE DIENSTREGELING”

De vervoerbedrijven hebben aangegeven dat vanaf vandaag de normale dienstregeling wordt gereden. Nou willen wij niet op elke slak zout leggen, maar het GVB en de RET slaan naar onze mening vandaag de plank mis.

Beide vervoerbedrijven blijken de beloofde complete dienstregeling niet te rijden.


NIEUWE DESSINS VOOR BETER OV-KAPJES

Sinds 1 juni zijn mondkapjes in het Openbaar Vervoer in Nederland verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder. Deze mondkapjesplicht wordt in het algemeen goed nageleefd.

De voor de Maatschappij Voor Beter OV vervaardigde mondkapjes blijken in een behoefte te voorzien. Een aantal dessins is uitverkocht, een aantal nieuwe dessins is toegevoegd.

Door te bestellen steunt u Voor Beter OV. Kijk hier voor de nieuwe dessins.


28 mei 2020

DUIDELIJKHEID OVER NOODZAKELIJKHEID OV-REIZEN

Voor Beter OV is zeer tevreden over de uitspraken van OV-NL-voorman Pedro Peters in het televisieprogramma “Het Coronavirus - Feiten en Fabels” van hedenavond. Er is veel discussie over de vraag, of een reis met het OV wel of niet noodzakelijk is.

Pedro Peters schiep in twee zinnen volkomen duidelijkheid .

27 mei 2020

VRAGEN OVER PRIVACY SCHOLIERENWEBSITE

Voor Beter OV heeft aan de Alliantie-VO-Nijmegen vragen gesteld over een website [link] waarop (ouders van) middelbare scholieren hun standaard reisgedrag kunnen opgeven. De website is bedoeld voor kinderen die niet naar school kunnen lopen of fietsen en die ook niet met de auto kunnen worden gebracht. Zij kunnen op die website aangeven waarvandaan zij gewoonlijk wanneer naar welke school reizen.

Voor Beter OV vindt de bescherming van de privacy van OV-gebruikers van groot belang, en dat geldt des temeer wanneer het om kinderen gaat. De website is onduidelijk over de vraag, hoe het met de privacy van de inzenders van hun reisgegevens is gesteld. Daarom heeft Voor Beter OV contact gezocht met de Alliantie-VO-Nijmegen.

Column Rikus Spithorst 25 mei 2020

STIEKEME BRIEFJES

Wat zijn dat, side-letters? In gewone-mensentaal: stiekeme briefjes waarin je verklaart dat wat er in de officiële papierwinkel staat niet waar is, of niet zal worden nagekomen. Daarmee kun je als twee handen op een buik degenen die dat stiekeme briefje niet kennen een rad voor ogen draaien.

Wat heeft Keolis voor streek uitgehaald? Lees hier de maandagochtendcolumn van onze voorzitter.

24 mei 2020

NIEUW: VOOR BETER OV-KAPJES

Vanaf 1 juni worden mondkapjes in het Openbaar Vervoer in Nederland verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder. Dat was voor vrijwilligers van de Maatschappij Voor Beter OV aanleiding om een patroon op te zoeken, materialen te gaan halen en achter de naaimachine te kruipen.

De mondkapjes die zij voor Voor Beter OV maken zijn volgens een goedgekeurd patroon dat door FOD Volksgezondheid (de Het Belgische RIVM) is verspreid om burgers in de gelegenheid te stellen, zelf mondkapjes van een goede kwaliteit te vervaardigen.

De mondkapjes hebben een goed aansluitende pasvorm en een stoffen, wasbare buitenlaag, zodat ze hergebruikt kunnen worden.

De gemaakte winst komt ten goede aan de Maatschappij Voor Beter OV. Lees hier meer.22 mei 2020

ZWARTE DAG OP HET SPOOR

Vandaag waren wij bezig met het formuleren van een standpunt over de financiële zorgen van de NS, naar aanleiding van berichten in de media hierover.

Maar vanmiddag is bij een aanrijding met een landbouwvoertuig een NS-machinist overleden.

Uit piëteit met het NS-personeel komen wij vandaag niet met allerlei stevige meningen over de toekomst van NS. Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte.


21 mei 2020

NS OP DE GOEDE WEG NAAR ZANDVOORT

In tegenstelling tot op vorige zomerse dagen met veel verwachte toeloop, heeft de NS vandaag wel extra treinen tussen Haarlem en Zandvoort ingezet. Hoewel deze treinen nog uit wat meer rijtuigen hadden kunnen bestaan, ziet Voor Beter OV dit als een stap in de goede richting.

20 mei 2020

OPNIEUW BLUNDERT NS MET FOUTE INFORMATIE

De NS gaat opnieuw in de fout met zijn gebrekkige communicatie over de coronamaatregelen in het OV. Dit keer wordt beweerd dat mondkapjes ook op de perrons verplicht zijn.

19 meri 2020

RUTTE FLUIT NS TERUG

De persconferentie van vanavond van premier Rutte en minister De Jonge geeft Voor Beter OV aanleiding , een aantal zaken op te merken.

Column Rikus Spithorst 18 mei 2020

INGEBAKKEN KLANTMINACHTING

De NS stapelt blunder op blunder, ondanks belofte het leven te beteren. Van die belofte is binnen enkele dagen al niets meer over, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

16 mei 2020

NS DREIGT MET BOETES VOOR ONNODIGE REIZEN


Groot was onze verbijstering toen wij zagen dat de NS via Twitter reizigers wijsmaakt dat je een “boete” krijgt als je voor je “plezier” reist. Leest u even mee?


CONDUCTEURMANAGEMENT NS OUT OF CONTROL

Al sinds het uitbreken van de Corona-crisis, zo’n twee maanden geleden, regent het klachten over conducteurs die passagiers de toegang tot hele eersteklascoupés weigeren om deze voor zichzelf te claimen. Voor Beter OV heeft dit probleem meermalen aangekaart bij de NS, en krijgt dan te horen dat dit niet in orde is: conducteurs dienen zich bij voorkeur te bevinden in een niet-bediende cabine, en geen eersteklas bezet te houden ten koste van reizigers met een eersteklas vervoerbewijs.

De NS raadt passagiers aan, in voorkomende gevallen een klacht in te dienen, zodat de desbetreffende conducteur daar dan op kan worden aangesproken.

Dat blijkt dus niet te werken.


14 mei 2020

GEDACHTENWISSELING MET NS OVER CORONAMAATREGELEN

Vanmiddag had onze voorzitter een openhartig gesprek met de NS. Voor Beter OV had de NS benaderd omdat irritaties hoog opliepen.

Hier geven we de hoofdpunten van dit gesprek weer.

Column Rikus Spithorst 11 mei 2020

LAAT NS NU KAPPEN MET LIEGEN OVER EEN “OV-VERBOD”

Zaterdag las onze voorzitter in de Volkskrant een heel puike column van Sheila Sitalsing. Die column inspireerde hem tot het schrijven van dit maandagmorgenbetoog. Het begin van haar column verwoordt precies wat ik al weken vertel, onder meer tegen de dovemansoren van de NS. Leest u even mee ?

9 mei 2020

NS OP DE GOEDE WEG MET CORONAREIZIGERS?

Voor het eerst heeft de NS de dringende oproep van Voor Beter OV gehonoreerd: niet in treinen, maar bij de toegang tot het perron werd (met enige assistentie van de politie) het aantal treinreizigers gedoseerd. Dit gebeurde te Amsterdam Centraal, waar reizigers richting Zandvoort slechts voorzover het treinaanbod dat toeliet tot het perron werden toegelaten.

Voor Beter OV is blij dat deze aanbeveling door de NS is overgenomen, maar met betrekking tot de door de NS geboden vervoercapaciteit heeft Voor Beter OV gemengde opvattingen.


8 mei 2020

RESERVERINGSPLAN NS IS SLECHT IDEE

De NS heeft een pilot ‘Trein Veilig Service’ aangekondigd. Hiermee wil NS door 5000 vrijwilligers een systeem laten testen dat reizigers hun reis laat reserveren. Voor Beter OV vindt het een slecht idee.

7 mei 2020

OPNIEUW TREIN ONTRUIMD
NS MOET IN SPITS TREINDIENST UITBREIDEN


De NS dient in de spitsen het aantal treinen te vergroten. Dat zegt de Maatschappij Voor Beter OV naar aanleiding van het ontruimen van een te drukke forensentrein in Weesp, vanmorgen.


6 mei 2020

VEEL KANTTEKENINGEN BIJ MONDKAPJESDEAL OV


Zojuist heeft het Kabinet officieel verklaard dat het OV met gemondkapte reizigers per 1 juni weer volop aan de gang kan gaan. Voor Beter OV plaatst kanttekeningen en stelt vragen.


4 mei 2020

ARRIVA BETAALT TEVEEL AFGESCHREVEN GELD TERUG

Arriva heeft laten weten dat het inderdaad mogelijk is om de reizigers die onterecht hebben betaald voor hun reis op Koningsdag, terug te betalen door het bedrag op hun bankrekeningen te storten. Het wachten is nu nog op een reactie van Keolis.

Voor Beter OV is tevreden met de reactie van Arriva. Arriva is de eerste vervoerder die bereid is, vergissingen op ordentelijke wijze recht te zetten.Column Rikus Spithorst

OOK IN MOEILIJKE TIJDEN MOGEN VERVOERDERS NIET STELEN


Tegen zwartrijden moet hard worden opgetreden, maar ook in moeilijke tijden mogen vervoerders niet van de reizigers stelen. Dat stelt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .


28 april 2020

VOOR BETER OV EIST ORDENTELIJKE AFHANDELING CHIPKAARTBLUNDER ARRIVA EN KEOLIS

Voor Beter OV verlangt terugbetaling uit eigen beweging door Arriva en Keolis van onterecht afgeschreven bedragen van reizigers die op Koningsdag gratis hadden mogen reizen. Het zogeheten “klaarzetten” van dit geld kan niet langer aan de orde zijn, omdat veel reizigers dit niet opmerken en het geld alsnog in de zakken van de vervoerders verdwijnt.

Voor Beter OV stelt dat het niet op ordentelijke wijze terugbetalen van onterecht van het saldo afgeschreven geld een misdrijf oplevert, en zet daarmee druk achter een goede afhandeling van de zoveelste blunder.

Lees hier het bericht dat aan de vervoerders werd gestuurd.

27 april 2020

ARRVA EN KEOLIS BLUNDEREN MET CHIPKAART

Treinreizigers die recht hebben op gratis reizen in weekends en op aangewezen feestdagen hebben vandaag onterecht toch betaald bij treinreizen met Arriva en Keolis. Koningsdag is zo’n gratis dag voor deze reizigers, maar dat is dus misgegaan. Arriva heeft de fout via twitter inmiddels toegegeven.

Lees hier meer.


Column Rikus Spithorst 27 april 2020

OOK IN CORONA-TIJD BOTER BIJ DE VIS

Op Koningsdag besteedt onze voorzitter de ochtend doorgaans aan het afstruinen van kleedjes en kraampjes, op jacht naar mooie boeken. Dit jaar niet. De Corona-crisis betekent een soort van huisarrest voor ons allen. En er valt erg veel op te merken over de problemen waarvoor het OV zich nu gesteld ziet, dus in plaats van op boekenjacht is hij ook op deze maandagochtend maar achter zijn toetsenbord gekropen.

Lees hier zijn maandagochtendcolumn.

24 april 2020

STEUN NIET ALLEEN KLM, MAAR OOK HET OV

Indien ons Kabinet zoals vandaag is aangekondigd 2 tot 4 miljard euro uittrekt om de KLM overeind te houden, dient een vergelijkbare steun te worden verleend aan het in de benen houden van het Openbaar Vervoer in Nederland. Dat vindt reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV.

Lees hier meer.TOEGANGSAPP VOOR OV IS SLECHT IDEE

Voor Beter OV neemt afstand van de suggestie dat een speciale app een middel zou kunnen zijn om drukte in het OV tegen te gaan. Deze app is niets meer dan een technische uitwerking van een eerder geopperde OV-vergunningspas, waar ook branche-organisatie OVNL al afstand van nam..

Lees hier meer.


23 april 2020

NS PAKT EERSTEKLAS-EXODUS AAN

Gisteren sloeg Voor Beter OV op website, op sociale media en in e-mail aan de NS alarm over het uit de eerste klas wegsturen van reizigers. De NS werd daarbij uitgedaagd, het probleem snel aan te pakken.

De NS heeft het signaal opgepakt .

22 april 2020

VEEL WANGEDRAG NS-CONDUCTEURS BIJ CORONA-CRISIS

Er wordt veel geklaagd over wangedrag van NS-conducteurs tijdens de Corona-maatregelen.

Lees hier meer.


21 april 2020

GERINGE VERSOEPELING CORONA-MAATREGELEN GEEFT OV MEER BEDENKTIJD

De door de Regering afgekondigde lichte versoepeling van het Corona-regime zal naar verwachting niet of nauwelijks leiden tot meer reizigers in het OV. Dat betekent dat het OV meer tijd heeft om na te denken over hoe een reizigersgroei kan worden gefaciliteerd.

Voor Beter OV zal de Inspectie Leefomgeving en Transport om een visie vragen.

20 april 2020

VOORGESTELDE REISVERGUNNINGSPAS IS SLECHT IDEE


Branche-organisatie OVNL slaat de plank mis met zijn aanbeveling, te komen tot speciale vervoerbewijzen voor mensen die op grond van een door de regering op te stellen lijst met het OV zouden mogen reizen.

Lees hier meer.


Column Rikus Spithorst 20 april 2020

GEEN CORONA-APP IN HET OV!

Een Corona-app. Dit weekend zijn zeven van die high-tech-bedrijven na een verbijsterend slechte voorselectie uitgenodigd om hun vorderingen te laten zien. Wat bleek? Van al die apps was de veiligheid niet in orde. De privacy dus ook niet. Eén app bleek zo enorm lek, dat de privégegevens van 200 personen al binnen 24 uur op straat lagen. Een verplichtstelling van zo’n app om met het OV te mogen reizen kan niet aan de orde zijn, aldus onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

11 april 2020

WANGEDRAG NS LOOPT VERDER UIT DE HAND

Opnieuw werd pijnlijk duidelijk dat de NS de gevolgen van het niet willen voorbereiden op de pandemie waarvan de NS wist dat die zou komen, op de reizigers afwentelt.

Vandaag heeft een conducteur zijn trein halverwege de rit tussen Rotterdam en Amsterdam opgeheven omdat er een teveel aan reizigers in zat. Onaanvaardbaar: óf je neemt reizigers niet mee (dus vanaf het beginpunt van hun geplande reis). Je zet reizigers niet halverwege uit de trein, waardoor zij noch terug kunnen reizen naar hun vertrekpunt, noch doorreizen naar hun bestemming. Immers, naar verwachting zal ook een volgende of een tegemoetkomende trein geen capaciteit bieden m de inzittenden van de opgeheven trein te vervoeren.

Lees hier meer

6 april 2020

COMPENSEER NU EINDELIJK ABONNEES VOOR CORONA-MAATREGELEN


Het is onacceptabel dat de vervoerbedrijven nog steeds geen goede oplossing hebben voor abonnementhouders die nu niet met het OV kunnen of mogen reizen. Door overheidsmaatregelen maken veel minder mensen gebruik van het OV en maakt een deel van de overgebleven reizigers per persoon veel minder gebruik van het OV. Ter compensatie biedt de overheid bedrijven (dus ook de OV-bedrijven) een vergoeding aan om werknemers door te betalen, Die vergoeding loopt op tot 90% van de loonsom. Maar abonnementhouders schieten erbij in. Lees hier meer.

Column Rikus Spithorst 6 april 2020

ONFATSOENLIJKE HAASTKLUS

Onze voorzitter neemt in zijn maandagochtendcolumn met u door waarom nu met grote spoed het wetsvoorstel over de omvorming van ProRail tot ZBO erdoor jassen een slechte zaak zou zijn.


1 april 2020

OPEN BRIEF AAN PEDRO PETERS (OV-NL)


De beantwoording op vragen van Voor Beter OV aan branche-organisatie OV-NL stemde niet tot tevredenheid. Onze voorzitter schreef een open brief aan zijn OV-NL-ambtgenoot.

Column Rikus Spithorst 30 maart 2020

DE PANDEMIE WAARVAN JE WIST DAT DIE ZOU KOMEN

Om maar met de deur in huis te vallen: van de soepele visie op de maatregelen die worden genomen om het OV in deze Corona-crisis overeind te houden is niet veel meer over. Vervoerbedrijven laten meer steken vallen dan zelfs met de beste wil van de wereld nog valt goed te praten. Dat schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 23 maart 2020

OOK REIZIGERS HEBBEN FINANCIËLE ZORGEN

Financiële hulp voor vervoerders is nu zeker aan de orde, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn . Maar evenzeer geldt dat vervoerders hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen te nemen waar het gaat over de financiële belangen van door de Corona-crisis getroffen reizigers en van reizigers die vrijwillig afzien van het recreatieve reizen. Tweerichtingsverkeer dus!

21 maart 2020

OOK VOOR OV IS FINANCIELE STEUN DRINGEND NODIG

OV-bedrijven, met name in het stads- en streekvervoer, dreigen in financiële problemen te komen doordat er wegens de Corona-crisis nog maar nauwelijks reizigers zijn. Desondanks dient het OV wel zo goed mogelijk te blijven rijden omdat bereikbaarheid van vitaal belang voor ons land is. Veel mensen in bijvoorbeeld de zorg zijn van het OV afhankelijk om naar en van hun werk te reizen. Het is ook niet voor niets dat ook het OV telkens als essentiële sector wordt genoemd.

Om vervoerders, die hun financiering grotendeels uit reizigersopbrengsten halen, voor omvallen te behoeden, dient de overheid snel met financiële steun over de brug te komen.

18 maart 2020

VERVROEGEN NOODDIENSTREGELING EEN OPTIE?

Door het hele land vallen treindiensten nu uit, bij alle vervoerders. Dat is zorgelijk. Wellicht zouden de per aanstaande zaterdag aangekondigde beperkingen nu met onmiddellijke ingang moeten worden ingevoerd. Liever een uitgedunde dienst waar reizigers op kunnen vertrouwen, dan een treindienst die ondanks het opheffen van spitstreinen (een maatregel die een betrouwbare standaarddienst beoogde te faciliteren) niet langer betrouwbaar kan zijn.

Bij het uitvoeren van de nooddienstregeling is het van belang, dat personeel binnen de eigen treinserie wordt ingezet, en niet uitwaaiert over het gehele land. Zulks komt de robuustheid ten goede.

17 maart 2020

MASSALE KAALSLAG TREINDIENST OVERWOGEN


Thans lekt uit dat de NS van plan is, het overgrote deel van de treinen te gaan schrappen. Uitsluitend wat stoptreinen zouden dan blijven rijden. Daardoor zou het aantal op te heffen treinen een veelvoud zijn van hetgeen het ziekteverzuim rechtvaardigt.

Lees hier meer.

Commentaar Rikus Spithorst 16 maart 2020

MET DE RIEMEN DIE WE HEBBEN

Het OV heeft te kampen met veel uitval wegens ziek personeel. Wij allen moeten roeien met de riemen die we hebben, schrijft onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

15 maart 2020

PAGINA CORONANIEUWS

Wij openden hier een speciale pagina met al het Corona-gerelateerde OV-nieuws.


12 maart 2020

NS COMMUNICEERT SLECHT OVER CORONA


Waar niet is, verliest de Keizer zijn recht. Sommige zegswijzen slaan de spijker op de kop. Dat geldt dus ook voor de NS. Vanaf morgen rijden de normaal in te zetten extra spitstreinen niet. Dat komt doordat de NS met een hoog ziekteverzuim te kampen heeft, vooral veroorzaakt door het Corona-virus. Geen reiziger is nu gebaat bij een snotterende conducteur die hoestend en niezend door de trein komt. De NS heeft er nu voor gekozen, het personeel zodanig in te zetten, dat de standaarddienstregeling kan worden uitgevoerd.

Voor Beter OV vindt de wijze van communicatie door de NS rond de Corona-crisis bedroevend. Eerdere vragen bleven onbeantwoord, en ook nu bleef de communicatie in eerste instantie beperkt tot slechts de mededeling dat er in de spits minder treinen zullen rijden. Juist in tijden van crisis dienen communicatie met stakeholders en voorlichting aan reizigers piekfijn in orde te zijn.

Voor Beter OV vindt het van belang, dat treinen uit zoveel mogelijk rijtuigen bestaan, om te voorkomen dat reizigers als haringen in een ton worden vervoerd, en elkaar daardoor besmetten. Dat er nu sprake is van een aanzienlijke reizigerskrimp, doet daar niets aan af.

Verder vindt Voor Beter OV dat op de stations tappunten dienen te worden geplaatst, waar passagiers hun handen extra kunnen wassen, en desgewenst desinfecterende handgels kunnen gebruiken. De NS en ProRail worden hierbij nogmaals opgeroepen, dit met spoed te organiseren.11 maart 2020

STORINGEN PRORAIL LEIDEN TOT JANBOEL OP HET SPOOR


Storingen ProRail leiden vandaag tot een janboel op het spoor. Het treinverkeer in de omgeving van Leiden (nou ja, omgeving… Tot Almere en Amsterdam aan toe…) is ernstig verstoord en deels gestremd wegens een kapotte bovenleiding. Ten Zuiden van Rotterdam gooit een defect spoor roet in het eten. Deze storingen duren allemaal naar verwachting de rest van de dag. Ook werd het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht/Gouda vanmorgen lamgelegd door een seinstoring.

Lees hier meer.

Column Rikus Spithorst 9 maart 2020

DE ZBO INGEROMMELD

Al geruime tijd geleden adviseerde Voor Beter OV het kabinet negatief over het bespottelijke idee om ProRail te veranderen in een ZBO. Het belangrijkste argument -het idee lost een niet-bestaand probleem niet op- in ons advies werd zo’n beetje letterlijk door de Raad van State in haar advies overgeschreven. Het was teleurstellend, te moeten constateren dat ons kabinet dat advies straal heeft genegeerd. Er ligt nu een wetsvoorstel ter behandeling bij de Tweede Kamer. Maar hoe kwam dat onzalige idee eigenlijk in het regeerakkoord terecht? Door de Russische president Vladimir Poetin hoogstpersoonlijk in zijn datsja gedicteerd aan een Nederlandse politicus? Onze voorzitter hoort van verschillende kanten een hardnekkig gerucht, zo schrijft hij in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 2 maart 2020

COMMUNICEREN

“Geen commentaar.” “Wij kunnen dit bevestigen, noch ontkennen.” Als woordvoerders of voorlichters dit soort uitspraken doen, dan weet je het zeker: stront aan de knikker. Woordvoerders die niet terugbellen of -mailen: idem dito met een sterretje. Dat is wel de manier, waarop de meeste vervoerbedrijven omgaan met vragen over het Corona-virus, constateert onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

29 februari 2020

OVNL GEEFT INZICHT IN CORONA-VOORBEREIDINGEN


Nadat de vervoerbedrijven amper reageerden op vragen (zie hieronder), hebben wij de branche-organisatie OV-NL om informatie gevraagd. Voorzitter Pedro Peters reageerde per omgaande.

OV-NL heeft rechtstreeks contact met ministerie en RIVM.
Alle vervoerbedrijven stemmen onderling via OV-NL de interne en externe communicatie af.
We hebben een alerteringssysteem waarbij alle OV-bedrijven een rechtstreekse contactpersoon hebben met ministerie in geval van calamiteiten of te ondernemen acties. Alle contactpersonen van de vervoerbedrijven hebben onderling een allerteringswerkgroep met OV-NL. Die lijnen met ministerie zijn kort. (Overigens bestaat dit systeem al langer. Ook voor andere “crisis-situaties” zoals aan terreurdreiging.)
Ministerie en RIVM zijn volledig in de lead. Wij volgen hun instructies.
Op dit moment geen extra instructies en maatregelen voor het OV, anders dan voor iedereen (hygiene etc.).
Vrijdag nog een briefing bijeenkomst gehad met het ministerie en RIVM en sectorvertegenwoordigers van luchtvaart, Schiphol, politie etc.
Daarnaast ook een app-groep met vertegenwoordigers van alle OV-bedrijven. De woordvoering- en communicatiemensen stemmen onderling per app ook actuele zaken af: vragen van personeel, reizigers etc.
Ook de opdrachtgevende overheden en ik namens de OV-bedrijven stemmen onderling af.
Achter de schermen natuurlijk ook met de experts van de bedrijven overleg over “what if”-scenario’s. Daar zitten we maandag ook weer mee om tafel om af te stemmen.
Voorlopig - ook met de twee huidige besmettingen in NL - geen opdracht van RIVM en noodzaak voor extra maatregelen, behalve de bekende.27 februari 2020

CORONA-VIRUS

22:45 uur

Gisteren namen wij contact op met de OV-bedrijven, met de vraag welke voorbereidingen waren getroffen voor het geval het Corona-virus ons land zou bereiken. Onze gedachte was niet “of”, maar “wanneer”. Omdat wij geen paniek wilden veroorzaken, hielden wij deze zaak achter de schermen.

Wij schreven aan de vervoerders dit bericht:

(…) Gezien het oprukken van het virus worden wij wel graag meegenomen in plannen en maatregelen. Vandaar het verzoek om ons op de hoogte te brengen/houden. Niet zozeer om e.e.a. aan de grote klok te hangen, maar het gaat wel om de gezondheid van (ook) reizigers.

Doorgaans krijgen wij snel en volledig antwoord van de vervoerders op vragen van onze kant. Dit keer bleef het, met uitzondering van het GVB, angstvallig stil. Dat zijn wij niet gewend, en dat stilzwijgen baart ons dus zorgen.

Gezondheidsdeskundigen adviseren ter bestrijding van het Corona-virus twee zaken: houd afstand tot andere mensen, zeker wanneer zij een verkouden indruk maken, en was regelmatig je handen. Het OV wordt gekenmerkt door veelal grote hoeveelheden mensen die dicht opeen worden vervoerd. Daar is niet veel aan te doen. Wat wél zou kunnen, is dat in de treinen en op OV-knooppunten goede gelegenheid wordt geboden om handen te wassen en papieren handdoeken en tissues te bemachtigen.

Nogmaals, dat afgezien van het GVB, de vervoerders -zoals NS, Arriva, Connexxion, HTM, RET- niets konden melden over te nemen maatregelen, is zeer zorgwekkend. Het doet ons pijn, maar wij hebben er begrip voor als mensen met een matige of zwakke gezondheid, nu de Corona-crisis ook ons land heeft bereikt, het OV mijden.

22:15 uur

Over een half uur komen we met een eerste reactie op het feit dat in ons land de eerste Corona-besmetting een feit is. Juist plekken waar veel mensen dichtbij elkaar zijn, vormen een risico. Wij hebben voorafgaand aan deze ontwikkeling reeds contact met de vervoerbedrijven opgenomen.
26 februari 2020

NS LAAT REIZIGERS BARSTEN BIJ ONBEREIKBAAR EINDHOVEN

Door een storing bij ProRail was treinverkeer van, naar en via Eindhoven gisteren vanaf 3 uur ‘s middags gedurende ruim zes uur geheel gestremd.

Tot verbijstering van Voor Beter OV liet de NS in zijn berichtgeving weten dat er geen vervangend busvervoer zou zijn en dat reizigers geen recht hebben op vergoeding van de meerkosten van vervangend vervoer.

Deze gang van zaken is volstrekt onaanvaardbaar.

ProRail dient zulke grote storingen te allen tijde te voorkomen. Er dient in dit soort gevallen op zijn minst een gereduceerde treindienst over minder sporen en vastgezette wissels ter worden georganiseerd.

De NS dient een redelijk vervangend busvervoer te bieden. Lange wachttijden voor reizigers zijn daarbij onvermijdelijk (al zullen veel reizigers hun reis ook uitstellen of afgelasten), maar doodleuk geen vervangend busvervoer organiseren bij een stremming van ruim zes uur op een zeer belangrijk bestemmings- en knooppunt is absoluut onaanvaardbaar en in grove mate nalatig. Daarnaast is de bewering dat reizigers hun extra kosten niet kunnen declareren strijdig met Europese regelgeving met betrekking tot het uitvallen van treindiensten.

Later vandaag komt Voor Beter OV nog op deze zaak terug. Eerst krijgen NS en ProRail de gelegenheid om op bovenstaande kritiek op hun beider functioneren te reageren.

Column Rikus Spithorst 24 februari 2020

DIK VERDIENEN AAN WANGEDRAG IN HET OV

Er valt de laatste tijd in diverse media veel te lezen over dubieuze incassobureaus die welhaast antieke, relatief geringe vorderingen opkopen om daar een slaatje uit te slaan. Eveneens van zeer bedenkelijk allooi is de onderneming die zich siert met de prachtige bedrijfsnaam SODA - ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkheidsstelling. Klinkt heel mooi, maar stelt weinig voor, stelt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

21 februari 2020

STOOT ONDER DE GORDEL AAN ARRIVA IS ONTERECHT


De regionale omroep RTV Rijnmond plaatste volkomen kritiekloos en -zo te zien- zonder journalistieke toets een open brief van een treinmachinist van de Merwede-Lingelijn op zijn website.

Op die open brief valt heel wat af te dingen .


Column Rikus Spithorst 17 februari 2020

AUTOMATISCH

Er wordt in ons land hard gewerkt aan de ontwikkeling van treinen die de machinist niet zelf hoeft te besturen. Uitsluitend wanneer er bijvoorbeeld een verdwaalde koe op het spoor staat, of een gestrande auto op een overweg, dient de machinist de trein zelf stil te zetten.

Laten we nu niet doen alsof het hier om iets heel erg enorm sensationeels gaat. De Victoria Line van de Londense metro rijdt al sinds de opening in de late zestiger jaren automatisch. Ook elders rijden treinen of metro’s al vanzelf, stelt onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 10 februari 2020

NATTIGHEID


Die grote verstoring in de Rotterdamse spoortunnel zit onze voorzitter niet lekker. Gedurende vele, vele dagen moesten er treindiensten worden geschrapt om een kapot spoor over een lengte van 2,5 kilometer te kunnen repareren. Hoe kan het toch, dat gepand groot onderhoud om onduidelijke redenen eind 2016 is afgelast, en nu -drie jaar later- nog steeds niet blijkt te zijn ingehaald?

Lees hier de maandagochtendcolumn.

9 februari 2020

VERVANGENDE NS-BUS LAAT HET AFWETEN

De NS-busdienst in de regio Leiden die was ingezet omdat er wegens geplande werkzaamheden geen treinen rijden, is vanavond gestaakt.

Waar ProRail alles op alles zet om het spoor in ons land ondanks de zeer zware storm berijdbaar te houden en de stads- en streekbusdienste in en om Leiden wel rijden (met vertragingen, maar toch), gooit de NS er het bijltje bij neer.

Voor Beter OV is hier zeer slecht over te spreken. Bij een vorige grote buitendienststelling te Leiden wist de NS van de resterende treindiensten al een puinhoop te maken, en nu heeft de NS-klant dus opnieuw het nakijken.

De NS zal goed moeten uitleggen, waarom de reguliere stads- en streekbussen wel kunnen rijden, en de NS-bussen niet.

PRORAIL WERKT HARD AAN HERSTEL STORMSCHADE


Spoorbeheerder ProRail -of beter gezegd: de medewerkers van ProRail en de spooraannemers- zijn hard aan het werk om de ontstane stormschade zoveel mogelijk te herstellen om de treindienst in de komende maandagochtendspits zo goed mogelijk te laten verlopen.

De hele nacht zal worden doorgewerkt. Voor Beter OV is onder de indruk van de tomeloze energie waarmee alles op alles wordt gezet in het belang van de reiziger.

Column Rikus Spithorst 3 februari 2020

DE KANSEN VAN ERTMS

Wat kan het beveiligingssysteem ERTMS de reizigers bieden? In zijn maandagochtendcolumn nodigt onze voorzitter u uit om mee te denken.


Column Rikus Spithorst 27 januari 2020

ONTERECHTE SNEER AAN ARRIVA


Eind vorige week werd ik gealarmeerd door een tweet van FNV-kaderlid John Martens: “En ik maar denken dat die directeur van Arriva zo voor aanbesteden is. Maar blijkbaar alleen als ie er zelf beter van wordt...” Wat nú weer? Onze voorzitter levert commentaar in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 20 januari 2020

BAANTJESCARROUSEL VERWOEST ONZE INFRASTRUCTUUR

Heel veel narigheid voor reizigers en belastingbetalers kan rechtstreeks worden toegerekend aan minkukels die amper tot zes kunnen tellen, maar wel op hoge posten worden neergezet. Stevige taal vandaag van onze voorzitter in zijn maandagochtendcolumn .

Column Rikus Spithorst 13 januari 2020

OOK CHIPKAARTMISKLEUN RET


Door een kolossale blunder hebben heel veel reizigers in Rotterdamse trams en bussen teveel betaald. Een nieuw merk chipkaartlezer, niet goed getest, niet goed gecheckt, reizigers betalen te veel. De uit de zakken van de reizigers geklopte bedragen lopen in totaal in de tonnen. Honderdduizenden euro’s bij elkaar geblunderd. Of beter gezegd: bij elkaar gestolen. Onze voorzitter heeft er in zijn maandagochtendcolumn geen goed woord voor over.

Column Rikus Spithorst 6 januari 2020

KAFKA WERKT BIJ HET GVB

Franz Kafka. U weet wel. Die schrijver. Van die verhalen over machtige instanties die zich tegenover burgers misdragen. Over het opwerpen van onneembare, bureaucratische hindernissen. Hij werkt bij het GVB, ontdekte onze voorzitter. Lees hier zijn maandagochtendcolumn.


5 januari 2020

ONTSPOORDE TREIN REED ROND MET KAPOTTE WIELEN

OOK ANDERE TREINEN TYPE DDZ HEBBEN KAPOTTE WIELEN


Een klokkenluider stelt van de ontspoorde trein bekend was dat een wiel ernstig was beschadigd, en dat desondanks herstel op de lange baan is geschoven. Meerdere treinen hadden kapotte wielen; ter ondersteuning van die stelling stuurde hij ons bijgaande afbeeldingen. Lees hier meer.

NS MARCHANDEERT MET VEILIGHEID REIZIGERS

Onder druk van de Maatschappij Voor Beter OV heeft de NS publiekelijk erkend dat defecten aan de wielen van een trein de oorzaak zijn van de ontsporing bij Voorburg van afgelopen donderdag.

In plaats van de trein na constatering van de overmatige slijtage aan de wielen buiten dienst te nemen, is besloten de trein gewoon in dienst te houden, en de problemen pas later op te lossen. Daarmee heeft de NS gemarchandeerd met de veiligheid van reizigers en personeel. De trein is uit de rails gelopen, en het is pure mazzel dat daarbij geen reizigers gewond zijn geraakt. De trein had ook met hogere snelheid kunnen ontsporen, en ook had de ontspoorde trein op ons drukbereden spoorwegnet in het rijpad (omgrenzingsprofiel) van een tegemoetkomende trein terecht kunnen komen, met alle fatale gevolgen van dien.

Lees hier meer.

2 januari 2020

Kijk hier voor oudere berichten van onze voorpagina.

Maatschappij Voor Beter OV