28 december 2023

HELPT U ONS HUISHOUDBOEKJE OOK DIT JAAR ROND?

Update 31 december:

 

Onze crowdfundig was een succes. Op een paar tientjes na zijn de kosten gedekt. Het resterende tekort is door onze voorzitter bijgepast. Vriendelijk dank voor uw gulle gaven!

 

23 december:

 

Ook in 2023 heeft Voor Beter OV een zuinig financieel beleid gevoerd. Maar er zijn flinke kostenstijgingen geweest. Daarom doen wij een beroep op reizigers die onze organisatie een warm hart toedragen, onze kosten ook dit jaar te helpen dekken. Een eventueel overschot zal worden gebruikt om volgend jaar kosten te dekken. Overigens worden er door bestuursleden ook kosten uit eigen zak betaald, zoals reiskosten binnen de stad en koffie. De nog te dekken uitgaven zijn voorgeschoten door de bestuursleden.

 

Ons financiële overzicht:

 

Uitgaven:

Bureaukosten                              39,21

Postbus                                      292,82

Computer/Communicatie       418,92

Reiskosten                                  140,40

Representatiekosten                  43,45

 

Totaal uitgaven:                         934,80

 

Inkomsten:

Beginsaldo plus rente                65,73

Bijdrage bestuursleden           300,00

Gift reiziger                                100,00

 

Totaal inkomsten:                     465,73

 

Nog te dekken uitgaven:         469,07

 

Een financiële bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL36 RABO 1510 2835 87 ten name van onze penningmeester G.J. Nielsen te Amsterdam, onder vermelding van “Gift Voor Beter OV”. Namens bestuursleden, vaste adviseurs en sympathisanten hartelijk dank!

 

30 december 2021

HELPT U ONS HUISHOUDBOEKJE OOK DIT JAAR ROND?

Voor Beter OV draait volledig op vrijwilligers en is, als volstrekt onafhankelijke belangenorganisatie, in financieel opzicht geheel afhankelijk van giften van bestuursleden, reizigers en (andere) sympathisanten.

Door giften konden dit jaar tot heden worden gedekt:
Computerkosten/website/huur postbus € 432,25

Daarnaast hebben bestuursleden onderstaande kosten voorgeschoten, die nog niet door giften zijn gedekt:
Bureaukosten € 9,60
Computerkosten € 87,97
Reiskosten € 42,08

Wij hopen dat mensen die Voor Beter OV een warm hart toedragen, een gift serieus willen overwegen. Een eventueel overschot zal worden gebruikt om volgend jaar kosten te dekken. Overigens worden er door bestuursleden ook kosten uit eigen zak betaald, zoals reiskosten binnen de stad en koffie voor hunzelf of hun gesprekspartners.

Een financiële bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL36 RABO 1510 2835 87 ten name van onze penningmeester G.J. Nielsen te Amsterdam, onder vermelding van “Gift Voor Beter OV”. Namens bestuursleden, vaste adviseurs en sympathisanten hartelijk dank!2 januari 2020

DANK AAN ONZE SPONSORS

Eind december deden wij een oproep om het door bestuursleden voorgeschoten geld bij te passen. Dat was succesvol. We zijn voor wat betreft het jaar 2019 uit de kosten. Wij beschouwen uw financiële steun als blijk van waardering voor onze inzet. Hartelijk dank!
 

28 december 2019

HELPT U ONS HUISHOUDBOEKJE OOK DIT JAAR ROND?

Voor Beter OV is, als volstrekt onafhankelijke belangenorganisatie, in financieel opzicht geheel afhankelijk van giften van bestuursleden, reizigers en (andere) sympathisanten.

Door giften konden dit jaar tot heden worden gedekt:
Reiskosten € 175,62
Bureaukosten € 16,00
Computerkosten/website € 502,50

Daarnaast hebben bestuursleden onderstaande kosten voorgeschoten, die nog niet door giften zijn gedekt:
Huur postbus € 253,50

Wij hopen dat mensen die Voor Beter OV een warm hart toedragen, een gift serieus willen overwegen. Een eventueel overschot zal worden gebruikt om volgend jaar kosten te dekken. Overigens worden er door bestuursleden ook kosten uit eigen zak betaald, zoals reiskosten binnen de stad en koffie voor hunzelf of hun gesprekspartners.

Een financiële bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL36 RABO 1510 2835 87 ten name van onze penningmeester G.J. Nielsen te Amsterdam, onder vermelding van “Gift Voor Beter OV”. Namens bestuursleden, vaste adviseurs en sympathisanten hartelijk dank!
 

27 december 2018

HELP ONS HUISHOUDBOEKJE ROND

Voor Beter OV is, als volstrekt onafhankelijke belangenorganisatie, in financieel opzicht geheel afhankelijk van giften van bestuursleden, reizigers en (andere) sympathisanten.

Door giften konden dit jaar tot heden worden gedekt:
Reiskosten € 137,40
Representatie € 23,25
Bureaukosten € 24,99
Kosten postbus € 253,50

Daarnaast hebben bestuursleden onderstaande kosten voorgeschoten, die nog niet door giften zijn gedekt:
Reiskosten € 144,90
Representatie € 8,40
Bureaukosten € 36,10

Wij hopen dat mensen die Voor Beter OV een warm hart toedragen, een gift serieus willen overwegen. Een eventueel overschot zal worden gebruikt om volgend jaar kosten te dekken. Overigens worden er door bestuursleden ook kosten uit eigen zak betaald, zoals reiskosten binnen de stad en koffie voor hunzelf of hun gesprekspartners.

Een financiële bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL36 RABO 1510 2835 87 ten name van onze penningmeester G.J. Nielsen te Amsterdam, onder vermelding van “Gift Voor Beter OV”. Namens bestuursleden, vaste adviseurs en sympathisanten hartelijk dank!

 

Steun ons

 

De Maatschappij Voor Beter OV zet zich in voor het (verder) verbeteren van het vervoer per trein, bus, tram, metro, veerboot en taxi in Nederland. De Maatschappij Voor Beter OV komt op voor de reiziger. Uitsluitend goed en betaalbaar openbaar vervoer helpt mobilisten de juiste keuze te maken. Dit in het belang van het milieu, de economie en het goed waarborgen van mobiliteit voor iedereen.


Al sinds de start van de Maatschappij Voor Beter OV worden de kosten, voorzover ze niet kunnen worden gedekt uit de ontvangen giften van reizigers en anderen die de doelstellingen onderschrijven, door de oprichters gedragen. De kosten blijven binnen de perken doordat we uitsluitend met vrijwilligers werken, die hun ideaal, een goed Openbaar Vervoer, willen bevorderen. Doordat wij dus geen salarissen betalen, kunnen onze kosten beperkt blijven tot zaken als ICT-, telefoon-, porto-, kantoor-, drukwerk- en reiskosten.

De Maatschappij Voor Beter OV kiest er nadrukkelijk voor, onafhankelijk te zijn van subsidies van de overheid, politieke partijen of vervoerbedrijven. In volstrekte onafhankelijkheid wordt het belang van de reiziger het best gediend.

Ondanks ons sobere uitgavenpatroon stijgen de kosten, mede door de steeds verder toegenomen activiteiten van onze club. Daarom is uw financiële bijdrage van harte welkom. Als u dat wilt, kunt u als gift een bedrag naar keuze overmaken op bankrekeningnummer NL36 RABO 1510 2835 87 ten name van onze penningmeester G.J. Nielsen te Amsterdam, onder vermelding van “Gift Voor Beter OV”. Het verplicht u tot niets en u wordt ook niet lastig gevallen met gezeur om meer. Hartelijk dank.

 

U kunt zich ook bij ons aansluiten als sympathisant .